Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Nota: Si llegiu aquest missatge és perquè no podeu visualitzar els arxius CSS vinculats a la pàgina o perquè utilitzeu un navegador que no compleix els estàndards.

Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró

Publicacions

Sessions d’Estudis Mataronins

Índex per autors

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z


CABALLÉ I MARTÍN, Imma

 • Notes entorn dels pans rituals a Mataró (II, 95)

CAMARERO, Glòria

 • La inventariació de l’obra de l’arquitecte Miquel Garriga i Roca (XII, 225)

CAPDEVILA I MUNTADAS, M. Alexandra

 • La família a Sant Andreu de Llavaneres (1724-1800) (XVI, 97)
 • «Gavatxos, gascons i francesos». L’allau francesa a la comarca del Maresme als segles XVI i XVII (XVII, 107)
 • Estructura i distribució de les llars maresmenques a les darreries del segle XVII (XVIII, 111)
 • La petita burgesia mercantil al Maresme als segles XVII i XVIII (XIX, 151)
 • L’alimentació al Maresme durant la segona meitat del sis-cents (XX, 99)
 • L’habitatge al Maresme a l’època moderna. (XXI, 191)

CARLES ALAY, Joan

 • Els búnquers del litoral del Maresme. Un element patrimonial a punt de desaparèixer (XV, 33)
 • CARMONA MARÍN, Maria Carme
 • Les restes romanes de can Boquet (Vilassar de Dalt, El Maresme) (XX, 27)

CASTILLO I EZQUERRA, M. Josep

 • Aproximació a l’estudi d’una propietat. Els Roig de la Penya al Mataró dels segles XVI-XVII (IV, 59)
 • Mataró i el Maresme en el Dietari de la Diputació del General de Catalunya (VI, 45)

CAZORLA I CARRERA, Fernando

 • Una cova-santuari ibèrica en el Maresme: la cova de les Encantades de Montcabrer (Cabrera de Mar). Consideracions preliminars (IX, 29)
 • Els darrers jaciments arqueològics descoberts a Premià. Una aportació a l’inventari arqueològic de Premià de Dalt i Premià de Mar (El Maresme) (XIII, 177)
 • El jaciment romà de mas Coll (XVII, 219)

CERDÀ I MELLADO, Josep Antoni

 • Proposta per a una metodologia d’estudi de la romanització d’un territori: El territori d’Iluro (III, 7)
 • Una necròpolis tardo-romana a ca la Madrona (Mataró, El Maresme) (VI, 7)
 • Darreres actuacions arqueològiques al castell de Burriac (Cabrera de Mar. El Maresme) (VII, 61)

CIVIT I REY, Toni

 • El contracte emfitèutic sota el Règim Liberal en el procés d’urbanització de l’últim quart del segle XIX a Mataró (III, 103)

CLARIANA I ROIG, Joan Francesc

 • Sobre alguns problemes científics plantejats en l’arqueologia d’Iluro (IV, 21)
 • Les vies de comunicació del Maresme a l’antiguitat: Estat de la qüestió (V, 7)
 • L’urbanisme i l’evolució d’Iluro. Noves aportacions (VII, 21)
 • Noves aportacions a l’estudi de les necròpolis alto medievals del Maresme (VIII, 11)
 • L’arquitectura domèstica de la romana Iluro: estat de la qüestió (IX, 39)
 • Restes arquitectòniques d’època romana i un petit context estratigràfic tardo-antic trobats al carrer de les Espenyes (Mataró) (X, 33)
 • Apunts sobre la Iluro romana (X, 47)
 • Notes sobre la fase baix imperial de la vil·la romana dels Caputxins (Mataró) (XI, 73)
 • Notícia d’unes curioses ceràmiques de procedència xipriota i egípcia, d’època tardo-romana, trobades en el Maresme (XI, 87)
 • Dues mostres d’evergetisme a Iluro (XII, 123)
 • La fase paleocristiana del jaciment de can Modolell de Cabrera de Mar (XII, 145)
 • Noves dades sobre el programa decoratiu de la domus de la plaça Gran (Mataró) (XIII, 133)
 • El forn d’àmfores del càmping Costa de Levante (Mataró) (XIII, 161)
 • Notícia sobre l’excavació del sector de la torre semicircular de can Modolell (Cabrera de Mar) (XIV, 33)
 • El vidre romà de can Modolell (Cabrera de Mar) (XIV, 67)
 • Noves aportacions a l’estudi de la necròpoli de ca la Madrona, Mataró (XV, 181)
 • Una estela ibèrica decorada trobada a Cabrera de Mar (XVI, 47)
 • Elements decoratius de viridaria procedents d’Iluro i la seva àrea rural (XVI, 59)
 • Aportacions a l’estudi del criptopòrtic de can Modolell (Cabrera de Mar) (XVII, 165)
 • D’Ilturo a Iluro: d’ibers a romans. Algunes consideracions (XVIII, 19)
 • El motiu decoratiu del mosaic destruït de l’estança semicircular de can Xammar (Mataró) (XIX, 203)
 • Notícia sobre el descobriment de can Modolell: l’àrula de Lucius Petreius Victor i les restes al peu del camí (Cabrera de Mar) (XIX, 227)
 • Una làpida emporitana a Mataró. Lectura correcta de la inscripció IRC-III, 37 (XX, 59)
 • Notícia sobre uns sarcòfags de plom trobats en el “territorium” d’Iluro. (XXI, 273)

COLOMER I BUSQUETS, Josep

 • L’ermita de Sant Simó (VIII, 57)
 • L’ermita de Sant Simó. Mataró. Documentació històrica (II). De 1611 a 1690 (IX, 133)
 • L’ermita de Sant Simó. Mataró. Recull de dades històriques (III). De 1691 a 1700 (X, 127)
 • L’ermita de Sant Simó de Mataró. Recull de dades històriques (IV). Segle XVIII (XI, 27)
 • L’ermita de Sant Simó de Mataró. Documentació històrica (V) (1750-1800) (XII, 211)
 • L’ermita de Sant Simó. Documentació històrica (VI) (XIII, 55)
 • L’ermita de Sant Simó. Documentació històrica (VII) (XIV, 141)
 • L’ermita de Sant Simó. Documentació històrica (VIII) (XV, 65)
 • L’església de Sant Pau de Mataró. (XXI, 7)
 • “Les monges”. El col·legi de les religioses mercedàries a Premià de Dalt (1890-1920). (XXI, 103)

COLOMER I ROVIRA, Margarida

 • Margarida Abril i Gonzàlez. L’aventura d’una dona revolucionària (XIII, 7)
 • El viatge d’un emigrant a les Amèriques, Andreu Duran (XIV, 179)
 • Josep Abril i Argemí. Aproximació al republicanisme a Mataró. (XXI, 119)

COLL I MONTEAGUDO, Ramon

 • Una cova-santuari ibèrica en el Maresme: la cova de les Encantades de Montcabrer (Cabrera de Mar). Consideracions preliminars (IX, 29)
 • La sitja de la torre Rosendo-Riera (Premià de Dalt, El Maresme) (X, 95)
 • Restes iberoromanes a la zona del «Vapor Vell» (Premià de Mar) (XI, 145)
 • Nota sobre un testimoni de l’edat del bronze a Premià de Mar (El Maresme) (XI, 149)
 • Noves dades sobre els enterraments eneolítics a la Barraca del Dimoni (Premià de Dalt, El Maresme) (XII, 15)
 • El jaciment del Camí de la Mina (Cabrils, El Maresme). Un establiment ibèric de plana del segle IV aC (XII, 25)
 • Sobre l’actual problemàtica patrimonial del poblat ibèric de la Cadira del Bisbe de Premià de Dalt (El Maresme) (XIII, 169)
 • Els darrers jaciments arqueològics descoberts a Premià. Una aportació a l’inventari arqueològic de Premià de Dalt i Premià de Mar (El Maresme) (XIII, 177)
 • Per a una sistematització de la història de la bruixeria al Maresme (XV, 113)
 • Nova actualització de l’inventari arqueològic de Premià de Mar i Premià de Dalt (El Maresme, Barcelona) (Primera part) (XVI, 15)
 • El jaciment romà de mas Coll (XVII, 219)
 • Nova actualització de l’inventari arqueològic de Premià de Dalt i Premià de Mar (XVII, 239)
 • Resultats del seguiment arqueològic efectuat en els terrenys de can Salomó (Premià de Mar) (XVIII, 7)
 • La vil·la romana de can Ferrerons a la llum de les darreres intervencions. Propostes d’actuació arqueològiques i de patrimonialització per a Premià de Mar (XVIII, 53)
 • Troballes arqueològiques a ca n’Alsina (Vilassar de Dalt, El Maresme) (XIX, 287)
 • Els materials prehistòrics documentats durant les intervencions arqueològiques en el jaciment dels Frigorífics de Premià de Mar (1999-32002): Del neolític de montboló a l’edat del bronze (XX, 7)
 • Les restes romanes de can Boquet (Vilassar de Dalt, El Maresme) (XX, 27)
 • Materials arqueològics de procedència subaquàtica trobats al terme municipal del Masnou (El Maresme, Barcelona). (XXI, 285)

CORTÉS I MIR, Francesc

 • El nacionalisme musical de F. Pedrell: Por Nuestra Música i les seves polèmiques (VIII, 121)

COSTA I OLLER, Francesc

 • Josep de Caralt, la lluita revolucionària d’un aristòcrata, 1840-1843 (I, 77)
 • Via fora, lladres! (II, 63)
 • Treball i habitatge al Mataró de l’Antic Règim. L’apeo de 1716 (III, 31)
 • La «Febre d’Or» a Mataró. Evolució del tèxtil a la segona meitat del segle XIX (IV, 103)
 • El sistema de partits polítics a l’Ajuntament de Mataró els anys de la Restauració (V, 105)
 • Activitat repressiva dels constitucionals els anys 1821-1823, al corregiment de Mataró (VI, 89)
 • El poder del cacic. Eleccions generals a Mataró els anys de la Restauració (VII, 111)
 • T’estimo (VIII, 75)
 • Notícia dels Bofarull (IX, 143)
 • Antoni Franquesa i Sivilla, una nota biogràfica (X, 171)
 • Petita notícia d’un negrer (XI, 7)

CUADRADA I MAJÓ, Coral

 • Berenguer de Portell: L’ampliació d’una propietat rural (1308-1325) (II, 13)
 • Els senyors feudals de Mataró (segles XI-XIV) (III, 17)
 • Les parròquies medievals del Baix Maresme (IV, 39)
 • Els capbreus com a font històrica: L’exemple dels capbreus de Mataró i Vilassar (s. XIV) (V, 41)
 • El senyor domina l’espai (VI, 33)
amunt

Sessions d'estudi

 © 2006  Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró  •  Fet amb Xhtml i Css  •  Polítiques de privacitat y cookies