Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Nota: Si llegiu aquest missatge és perquè no podeu visualitzar els arxius CSS vinculats a la pàgina o perquè utilitzeu un navegador que no compleix els estàndards.

Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró

Publicacions

Sessions d’Estudis Mataronins

Índex per períodes històrics

Prehistòria / Història antiga

Un nou hàbitat neolític a Llavaneres (I, 7)

 • LLEONART I CASADEVALL, ROBERT

Els testimonis mitraics iluronesos dins el context de la Tarraconense (I, 13)

 • BONAMUSA I ROURA, JOAN

Noves aportacions per a l’estudi dels temps neolítics al Maresme (II, 7)

 • LLEONART I CASADEVALL, ROBERT

Proposta per a una metodologia d’estudi de la romanització d’un territori: El territori d’Iluro (III, 7)

 • CERDÀ I MELLADO, JOSEP ANTONI
 • GARCIA I ROSSELLÓ, JOAQUIM

Iluro, l’autogovern municipal (IV, 7)

 • BONAMUSA I ROURA, JOAN
 • BONAMUSA I TURON, SERGI

Sobre alguns problemes científics plantejats en l’arqueologia d’Iluro (IV, 21)

 • CLARIANA I ROIG, JOAN FRANCESC

Les vies de comunicació del Maresme a l’antiguitat: Estat de la qüestió (V, 7)

 • CLARIANA I ROIG, JOAN FRANCESC

Una necròpolis tardo-romana a ca la Madrona (Mataró, El Maresme) (VI, 7)

 • CERDÀ I MELLADO, JOSEP ANTONI
 • GARCIA I ROSSELLÓ, JOAQUIM

Una altra destrucció d’un jaciment arqueològic a Mataró (VI, 23)

 • PREVOSTI I MONCLÚS, MARTA
 • CLARIANA I ROIG, JOAN FRANCESC

Informe preliminar sobre l’excavació del cau de la Serra Polsaruda (VII, 7)

 • BASSOLS I FERNÀNDEZ, IMMA
 • LLEONART I CASADEVALL, ROBERT

L’urbanisme i l’evolució d’Iluro. Noves aportacions (VII, 21)

 • CLARIANA I ROIG, JOAN FRANCESC

Nota sobre els treballs de restauració de la porta de migjorn de l’oppidum ibèric de Burriac (Cabrera de Mar) (VIII, 7)

 • ESTEBAN, RAFEL
 • GARRIDO, JOSEP
 • TURÀ, JAUME
 • TURÀ, JOAN

Noves aportacions a l’estudi de les necropolis alto medievals del Maresme (VIII, 11)

 • CLARIANA I ROIG, JOAN FRANCESC

La problemàtica de la investigació prehistòrica al Maresme (IX, 7)

 • BASSOLS I FERNÀNDEZ, IMMA

La pedra gravada de Parpers (Argentona, El Maresme) (IX, 17)

 • BASSOLS I FERNÀNDEZ, IMMA
 • LLEONART I CASADEVALL, ROBERT

Una cova-santuari ibèrica en el Maresme: la cova de les Encantades de Montcabrer (Cabrera de Mar). Consideracions preliminars (IX, 29)

 • COLL I MONTEAGUDO, RAMON
 • CAZORLA I CARRERA, FERNANDO
 • BAYÉS I COLOMER, FERRAN

L’arquitectura domèstica de la romana Iluro: Estat de la qüestió (IX, 39)

 • CLARIANA I ROIG, JOAN FRANCESC
 • JUHÉ I CORBALAN, ENRIC
 • JÀRREGA I DOMÍNGUEZ, RAMON

Aproximació a l’estudi de l’antiguitat tardana a la vil·la romana de Torre Llauder (Mataró) (IX, 61)

 • PREVOSTÍ I MONCLÚS, MARTA
 • CLARIANA I ROIG, JOAN FRANCESC

Recordant unes exploracions preromanes en el terme de Mataró. Establiment indoeuropeu (X, 7)

 • RIBAS I BERTRAN, MARIÀ

La porta meridional del poblat ibèric de Burriac. Noves aportacions a partir de la campanya de 1991 (X, 23)

 • BANÚS I TORT, JOAN

Restes arquitectòniques d’època romana i un petit context estratigràfic tardo-antic trobats al carrer de les Espenyes (Mataró) (X, 33)

 • CLARIANA I ROIG, JOAN FRANCESC
 • JÀRREGA I DOMÍNGUEZ, RAMON

Apunts sobre la Iluro romana (X, 47)

 • CLARIANA I ROIG, JOAN FRANCESC

El material amfòric de can Xammar (Mataró) de la campanya de 1970 (X, 75)

 • BASSOLS I FERNÀNDEZ, IMMA

La sitja de la torre Rosendo-Riera (Premià de Dalt, El Maresme) (X, 95)

 • COLL I MONTEAGUDO, RAMON
 • MONTLLÓ I BOLART, JORDI

Notes sobre la fase baix imperial de la vil·la romana dels Caputxins (Mataró) (XI, 73)

 • CLARIANA I ROIG, JOAN FRANCESC
 • JÀRREGA I DOMÍNGUEZ, RAMON

Notícia d’unes curioses ceràmiques de procedència xipriota i egípcia, d’època tardo-romana, trobades en el Maresme (XI, 87)

 • CLARIANA I ROIG, JOAN FRANCESC
 • JÀRREGA I DOMÍNGUEZ, RAMON

Els materials metal·lúrgics trobats a can Xammar (Campanya d’excavacions 1970) (XI, 95)

 • NAVARRO I BONAMUSA, FRANCESC

Un cop més can Xammar: L’edifici dels mosaics (XI, 107)

 • BASSOLS I FERNÀNDEZ, IMMA

Restes iberoromanes a la zona del «Vapor Vell» (Premià de Mar) (XI, 145)

 • COLL I MONTEAGUDO, RAMON
 • MONTLLÓ I BOLART, JORDI

Nota sobre un testimoni de l’edat del bronze a Premià de Mar (El Maresme) (XI, 149)

 • COLL I MONTEAGUDO, RAMON

La preservació i difusió del patrimoni histórico-arqueològic a Cabrera de Mar (XII, 7)

 • FARELL I GARRIGÓS, DAVID
 • ALAY, JOAN CARLES

Noves dades sobre els enterraments eneolítics a la Barraca del Dimoni (Premià de Dalt, El Maresme) (XII, 15)

 • COLL I MONTEAGUDO, RAMON
 • MORERA, FRANCESC

El jaciment del Camí de la Mina (Cabrils, El Maresme). Un establiment ibèric de plana del segle IV aC (XII, 25)

 • ANDREU, IRENE
 • BERNAT, SANDRA
 • COLL I MONTEAGUDO, RAMON

Notícia sobre una sitja ibèrica trobada a ca l’Augusto (Cabrera de Mar. El Maresme) (XII, 43)

 • VIÑALS I CORTÉS, JOSEP

La fundació de la ciutat romana d’Iluro. Consideracions sobre unes hipòtesis (XII, 55)

 • JÀRREGA I DOMÍNGUEZ, RAMON

Un nivell baix imperial a can Ximenes, a través de les àmfores (XII, 79)

 • BASSOLS I FERNÀNDEZ, IMMA
 • JÀRREGA I DOMÍNGUEZ, RAMON

Les necròpolis d’Iluro: Estat de la qüestió i cronologia (XII, 101)

 • JIMÉNEZ I MARZO, MARC

Dues mostres d’evergetisme a Iluro (XII, 123)

 • CLARIANA I ROIG, JOAN FRANCESC
 • JUHÉ I CORBALAN, ENRIC

La fase paleocristiana del jaciment de can Modolell de Cabrera de Mar (XII, 145)

 • CLARIANA I ROIG, JOAN FRANCESC
 • JÀRREGA I DOMÍNGUEZ, RAMON

Notes sobre el topònim Iluro per un estat de la qüestió dels noms de Mataró (XII, 167)

 • VELLVEHÍ I ALTIMIRA, JAUME

La ceràmica d’ús comú de can Xammar (Mataró) (XIII, 99)

 • BASSOLS I FERNÁNDEZ, IMMA

Noves dades sobre el programa decoratiu de la domus de la plaça Gran (Mataró) (XIII, 133)

 • CLARIANA I ROIG, JOAN FRANCESC
 • JUHÉ I CORBALAN, ENRIC

El forn d’àmfores del càmping Costa de Levante (Mataró) (XIII, 161)

 • CLARIANA I ROIG, JOAN FRANCESC

Sobre l’actual problemàtica patrimonial del poblat ibèric de la Cadira del Bisbe de Premià de Dalt (El Maresme) (XIII, 169)

 • COLL I MONTEAGUDO, RAMON

Els darrers jaciments arqueològics descoberts a Premià. Una aportació a l’inven-tari arqueològic de Premià de Dalt i Premià de Mar (El Maresme) (XIII, 177)

 • CAZORLA I CARRERA, FERNANDO
 • COLL I MONTEAGUDO, RAMON
 • JÀRREGA I DOMÍNGUEZ, RAMON

Notícia sobre unes troballes de materials arqueològics a can Rodon de l’Hort (Cabrera de Mar) (XIII, 203)

 • VIÑALS I CORTÉS, JOSEP

Una sitja dels inicis de l’edat del bronze al Camí del Mig (Cabrils) (XIV, 7)

 • BASSOLS I FERNÀNDEZ, IMMA
 • DIVÍ, DANIEL
 • FARELL I GARRIGÓS, DAVID

Materials preromans trobats en la confluència de la riera d’Agell, el camí del Mig i el pont de l’autopista A-19 (Cabrera de Mar) (XIV, 25)

 • VIÑALS I CORTÉS, JOSEP

Notícia sobre l’excavació del sector de la torre semicircular de can Modolell (Cabrera de Mar) (XIV, 33)

 • BONAMUSA I ROURA, JOAN
 • GARÍ, ISABEL
 • CLARIANA I ROIG, JOAN FRANCESC

El vidre romà de can Modolell (Cabrera de Mar) (XIV, 67)

 • CLARIANA I ROIG, JOAN FRANCESC

L’abocador romà del Sot del Pi (Premià de Dalt, el Maresme) i la problemàtica de l’àrea arqueològica de Santa Anna-Can Olla (XIV, 77)

 • MONTLLÓ I BOLART, JORDI
 • CAZORLA I CARRERA, FERNANDO
 • COLL I MONTEAGUDO, RAMON

Noves aportacions a l’estudi de la necròpoli de ca la Madrona, Mataró (XV, 181)

 • CLARIANA I ROIG, JOAN FRANCESC

Les inscultures prehistòriques de la cova dels Tres Cercles del Montcabrer (Cabrera de Mar, El Maresme) (XVI, 7)

 • FARELL I GARRIGÓS, DAVID

Nova actualització de l’inventari arqueològic de Premià de Mar i Premià de Dalt (El Maresme, Barcelona) (Primera part) (XVI, 15)

 • COLL I MONTEAGUDO, RAMON

Una estela ibèrica decorada trobada a Cabrera de Mar (XVI, 47)

 • CLARIANA I ROIG, JOAN FRANCESC
 • FARELL I GARRIGÓS, DAVID
 • ROVIRA, JOSEP M.
 • VIÑALS I CORTÈS, JOSEP

Elements decoratius de viridaria procedents d’Iluro i la seva àrea rural (XVI, 59)

 • CLARIANA I ROIG, JOAN FRANCESC

Aportacions a l’estudi del criptopòrtic de can Modolell (Cabrera de Mar) (XVII, 165)

 • CLARIANA I ROIG, JOAN FRANCESC
 • GARÍ, ISABEL
 • BONAMUSA I ROURA, JOAN
 • JUHÉ I CORBALAN, ENRIC

Noves consideracions sobre els materials arqueològics provinents de la capella de Santa Margarida de Cabrera de Mar (XVII, 201)

 • JÁRREGA I DOMÍNGUEZ, RAMON
 • CLARIANA I ROIG, JOAN FRANCESC

El jaciment romà de mas Coll (XVII, 219)

 • COLL I MONTEAGUDO, RAMON
 • PERA, JOAQUIM
 • CAZORLA I CARRERA, FERNANDO

Nova actualització de l’inventari arqueològic de Premià de Dalt i Premià de Mar (XVII, 239)

 • COLL I MONTEAGUDO, RAMON

Els jaciments prehistòrics de Cabrera de Mar. Estat de la qüestió (XVII, 261)

 • FARELL I GARRIGÓS, DAVID
 • PINEDA, JOAN-ORIOL

El jaciment prehistòric de la plaça de la Sardana (Premià de Mar) (XVII, 271)

 • FARELL I GARRIGÓS, DAVID

Resultats del seguiment arqueològic efectuat en els terrenys de can Salomó (Premià de Mar) (XVIII, 7)

 • COLL I MONTEAGUDO, RAMON

D’Ilturo a Iluro: d’ibers a romans. Algunes consideracions (XVIII, 19)

 • CLARIANA I ROIG, JOAN FRANCESC

La vil·la romana de can Ferrerons a la llum de les darreres intervencions. Propostes d’actuació arqueològiques i de patrimonialització per a Premià de Mar (XVIII, 53)

 • BOSCH DE DÒRIA, MARC
 • COLL I MONTEAGUDO, RAMON
 • FONT I PIQUERAS, JOSEP

El motiu decoratiu del mosaic destruït de l’estança semicircular de can Xammar (Mataró) (XIX, 203)

 • CLARIANA I ROIG, JOAN FRANCESC

Notícia sobre el descobriment de can Modolell: l’àrula de Lucius Petreius Victor i les restes al peu del camí (Cabrera de Mar) (XIX, 227)

 • BONAMUSA I ROURA, JOAN
 • CLARIANA I ROIG, JOAN FRANCESC
 • GARÍ, ISABEL
 • JUHÉ I CORBALAN, ENRIC

L’arquelogia a l’escola: la reconstrucció de les termes romanes de ca l’Arnau (Cabrera de Mar, El Maresme) (XIX, 255)

 • FARELL I GARRIGÓS, DAVID

La Carta Arqueològica d’Argentona. Estat actual (XIX, 267)

 • FARELL I GARRIGÓS, DAVID
 • LLADÓ I TUBAU, FRANCESC
 • LLADÓ I GRÀCIA, JULIÀ
 • SUBIÑÀ I COLL, ENRIC

Troballes arqueològiques a ca n’Alsina (Vilassar de Dalt, El Maresme) (XIX, 287)

 • COLL I MONTEAGUDO, RAMON

Els materials prehistòrics documentats durant les intervencions arqueològiques en el jaciment dels Frigorífics de Premià de Mar (1999-32002): del neolític de montboló a l’edat del bronze (XX, 7)

 • COLL I MONTEAGUDO, RAMON
 • QUADRADA I LLOVERA, ROGER
 • FONT I PIQUERAS, JOSEP

Les restes romanes de can Boquet (Vilassar de Dalt, El Maresme) (XX, 27)

 • COLL I MONTEAGUDO, RAMON
 • CARMONA MARÍN, MARIA CARME

La decoració musiva de la domus de can Benet (Cabrera de Mar. El Maresme) (XX, 45)

 • BONAMUSA I ROURA, JOAN

Una làpida emporitana a Mataró. Lectura correcta de la inscripció IRC-III, 37 (XX, 59)

 • CLARIANA I ROIG, JOAN FRANCESC

Els origens del cristianisme a Iluro (Mataró). (XXI, 249)

 • BONAMUSA I ROURA, JOAN

Notícia sobre uns sarcòfags de plom trobats en el “territorium” d’Iluro. (XXI, 273)

 • CLARIANA I ROIG, JOAN FRANCESC

Materials arqueològics de procedència subaquàtica trobats al terme municipal del Masnou (El Maresme, Barcelona). (XXI, 285)

 • COLL I MONTEAGUDO, RAMON
 • JÁRREGA I DOMÍNGUEZ, RAMON
amunt

Sessions d'estudi

 © 2006  Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró  •  Fet amb Xhtml i Css  •  Polítiques de privacitat y cookies