v30/03/2024 Accés a la BD: https://masmm.org/arxiun/pergamins.html

Fons Grup Any Document Interessat 1 Ofici Carrer o Lloc Interessat 2 Ofici2 Carrer o Lloc3 Capsa Notes

Pergamins Fons Milans del Bosc 1554 Establiment Amar, Narcís, del Mas Amar Arenys de Munt Colomer, Antoni pagès Arenys de Munt

Pergamins Fons Milans del Bosc 1621 Compravenda Arquer, Antoni Joan ferrer Montpalau (Arenys de Mar) Pexodral, Joan prevere Arenys de Mar

Pergamins Fons Milans del Bosc 1602 Establiment Bellsolell de la Torre, Jaume mercader Arenys de Munt Canals, Gaspar baster Arenys de Mar Jaume Bellsolell de la Torre, senyor útil i propietari del mas Bellsolell de la Torre

Pergamins Fons Milans del Bosc 1611 Àpoca Bellveny, Antoni Pineda

Pergamins Fons Marià Ribas 1620 Compravenda Benet Roig, Jaume vidrier Mataró Arnau, Margarida mercader Margarida, vídua de Gaspar Arnau, mercader

Pergamins Fons Marià Ribas 1217 Definició Bernat de Mataró Arnau, Berenguera Mataró

Pergamins Fons Marià Ribas 1220 Donació Bernat de Mataró Guillem de Mataró Bernat de Mataró al fill Guillem de Mataró

Pergamins Fons Milans del Bosc 1629 Donació Canals, Anna Arenys de Mar Canals, Marianna

Pergamins Fons Marià Ribas 1319 Establiment Carbonell, Ramon Soler, Arnau de

Pergamins Fons Marià Ribas 1450 Establiment Cardona, Isabel Nogueras, Salvador Valldeix Isabel Cardona, monja i cambrera del monestir de Sant Pere de les Puel·les

Pergamins Fons Milans del Bosc 1627 Àpoca Castellar Desportellar, Jaume pagès Pineda Milans del Bosch, Joan pagès Sant Vicenç de Montalt Jaume, senyor útil i propietari del mas Castellar Desportellar,de Pineda, fill del difunt Joan Castellar.

Pergamins Fons Milans del Bosc 1603 Confirmació Claret i d'Oluja, Joan de Claret Creus, Jaume, del Mas Morrocurt Senyor dels castells de Claret, Cellers i Figuerola

Pergamins Fons Milans del Bosc 1454 Compravenda Colomer, Miquel (a) Milans Sant Vicenç de Montalt Mas des Castellar, Antoni Mataró

Pergamins Fons Milans del Bosc 1584 Àpoca Dalmau, Bernat ferrer Pineda Oliver, Miquel sabater Pineda

Pergamins Fons Marià Ribas 1450 Confirmació Des Torrents, Pere castlà Mataró Penegai, Antoni Arenys de Munt

Pergamins Fons Milans del Bosc 1643 Concòrdia Descamps, Jaume pagès Sant Iscle de Vallalta Rossell, Jaume Arenys de Mar

Pergamins Fons Milans del Bosc 1625 Capítols Estrada, Isabel Sant Iscle de Vallalta Tio, Antoni pagès Pineda Filla del difunt Pere Estrada, llaurador de Sant Iscle de Vallalta, Antoni, fill de Quirze Tió, pagès de Sant Pere de Pineda.

Pergamins Fons Milans del Bosc 1513 Contracte Eulàlia Flequer, Nicolau mariner Montpalau

Pergamins Fons Milans del Bosc 1413 Confirmació Faner, Francesc rector Caldes d'Estrach Umbert, Guillem Llavaneres

Pergamins Fons Milans del Bosc 1575 Àpoca Faner, Salvador pagès Sant Vicenç de Montalt Milans, Bartomeu pagès Sant Vicenç de Montalt Bartomeu Milans, cunyat de Faner

Pergamins Fons Marià Ribas 1479 Confirmació Ferrer, Pere Joan Mataró Pou, Isabel Pere Joan Ferrer, senyor del castell de Mataró, a favor d'Isabel, mulller de Lluís [Pou], àlies Mataró, senyora útil del mas Mataró, de la parròquia de Santa Maria de Mataró.

Pergamins Fons Milans del Bosc 1478 Confirmació Ferrer, Pere Joan Mataró Milans, Maciana Sant Vicenç de Montalt Pere Joan Ferrer, senyor de la baronia del Maresme, a favor de Maciana, muller de Miquel Milans

Pergamins Fons Marià Ribas 1318 Deute Flequer, Guillem Sant Martí de Mata Fabré, Martí teixidor Barcelona

Pergamins Fons Milans del Bosc 1567 Compravenda Font-rodona, Bartomeu pagès Caldes d'Estrach Administradors església Blanes

Pergamins Fons Milans del Bosc 1616 Establiment Fornaguera de l'Alzina, Antònia Arenys de Mar Castellar, Antoni músia Arenys de Mar

Pergamins Fons Milans del Bosc 1616 Establiment Fornaguera de l'Alzina, Antònia Arenys de Mar Arrosser, Pere sastre Arenys de Mar Antònia, vídua d'Enric Guitart, àlies Fornaguera

Pergamins Fons Milans del Bosc 1616 Establiment Fornaguera de l'Alzina, Antònia Arenys de Mar Rocosa, Margarida Arenys de Mar

Pergamins Fons Milans del Bosc 1645 Establiment Fornaguera de l'Alzina, Jaume mariner Arenys de Mar Ferrer, Antoni mercader Arenys de Mar

Pergamins Fons Marià Ribas 1542 Establiment Fornells, Francesc pagès Mataró Major, Joan pagès Mataró

Pergamins Fons Marià Ribas 1295 Promesa Fra Pere de Merola Breda Ferrer de Fontanet, Bernat Polinyà "Bernat Ferrer de Fontanet, de Polinyà, i de Bernat de Mataró, de Santa Maria de ""Ciutat Treta""."

Pergamins Fons Milans del Bosc 1555 Cens Gener, Joan (a) Alsina Mas Alsina

Pergamins Fons Marià Ribas 1364 Àpoca Gener, Ramon Seu d'Urgell Ponç de Mataró Mataró

Pergamins Fons Milans del Bosc 1580 Compravenda Guerau, Jaume pagès Arenys de Munt (Mas Guerau) Riera, Francima, vidua de Joan assaonador Arenys de Mar

Pergamins Fons Milans del Bosc 1575 Àpoca Guillem i Bartomeua Milans del Bosch Milans, Bartomeu pagès Sant Vicenç de Montalt

Pergamins Fons Milans del Bosc 1578 Establiment Guitart, Enric (a) Fornaguera de l'Alzina mariner Arenys de Mar Guitart, Jeroni

Pergamins Fons Milans del Bosc 1587 Establiment Guitart, Enric (a) Fornaguera de l'Alzina mariner Arenys de Mar Guitart, Jeroni Arenys de Mar

Pergamins Fons Milans del Bosc 1628 Compravenda Llúria, Pere (del Mas Llúria) El Puig (Arenys de Munt) Miró, Joan (del Mas Miró) pagès Torrentbò (Arenys de Munt)

Pergamins Fons Milans del Bosc 1476 Compravenda Mas, Gabriel Mataró Portell, Salvador mercader Mataró

Pergamins Fons Milans del Bosc 1288 Donació Mataró, Ponç Sant Vicenç de Montalt Mataró, Pere

Pergamins Fons Milans del Bosc 1400 Definició Milans del Bosch Definició de dot i llegítima.

Pergamins Fons Milans del Bosc 1596 Testament Milans del Bosch, Bartomeu Sant Vicenç de Montalt Fill de Francesc Milans

Pergamins Fons Milans del Bosc 1540 Compravenda Milans del Bosch, Francesc Colomer, Miquel (a) Milans Riquer, Antoni ferrer Arenys de Munt

Pergamins Fons Milans del Bosc 1627 Establiment Milans del Bosch, Joan pagès Sant Vicenç de Montalt Blanxart, Bertran pagès Caldes d'Estrach

Pergamins Fons Milans del Bosc 1614 Renúncia Milans del Bosch, Margarida Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch, Joan Margarida, filla del dfiunt Bartomeu Milans del Bosc, futura esposa d'Antoni Jaume Cruanyes, pagès d'Arenys de Munt, a favor del seu germà Joan Milans.

Pergamins Fons Milans del Bosc 1579 Àpoca Milans, Beneta Sant Vicenç de Montalt Milans, Bartomeu pagès Sant Vicenç de Montalt Àpoca atorgada per Beneta Milans, vídua de Francesc Milans, pagès de Sant Vicenç de Llavaneres, a favor del seu fill Bartomeu Milans, pagès de la mateixa parròquia.

Pergamins Fons Milans del Bosc 1547 Testament Milans, Caterina Sant Vicenç de Montalt Muller de Bernat Milans

Pergamins Fons Milans del Bosc 1574 Testament Milans, Francesc Sant Vicenç de Montalt

Pergamins Fons Milans del Bosc 1628 Establiment Milans, Joan (del Mas Milans) pagès Sant Vicenç de Montalt Tries, Felip mariner Arenys de Mar

Pergamins Fons Milans del Bosc 1616 Compravenda Milans, Joan 'pagès del Bosc' Sant Vicenç de Montalt Gil, Pere mariner Caldes d'Estrach

Pergamins Fons Milans del Bosc 1559 Absolució Milans, Joana Sant Vicenç de Montalt Milans, Francesc Sant Vicenç de Montalt Absolució atorgada per Joana, promesa de Gabriel Fornaguera, pagès de Sant Martí d'Arenys, a favor dels seus pares Francesc Milans i Bartomeua.

Pergamins Fons Milans del Bosc 1414 Compravenda Milans, Pere Sant Vicenç de Montalt Vidal, Jaume paborde Breda Venda atorgada per Pere Milans, la seva esposa Antònia, de Sant Vicenç de Llavaneres, i Pasqual Milans, de Caldes d'Estrac, a favor de fra Jaume Vidal, paborde del monestir de Sant Salvador de Breda.

Pergamins Fons Milans del Bosc 1368 Establiment Milans, Pere de Sant Andreu de Llavaneres Morató I la seva esposa Constança, de Sant Andreu de Llavaneres, a favor de [...] Morató.

Pergamins Fons Milans del Bosc 1630 Compravenda Miró, Joan pagès Torrentbò (Mas Miró) Marc, Antoni boter Canet

Pergamins Fons Milans del Bosc 1628 Establiment Miró, Joan (del Mas Miró) pagès Torrentbò (Arenys de Munt) Colomer, Benet sastre Arenys de Mar

Pergamins Fons Milans del Bosc 1628 Establiment Miró, Joan (Mas Miró) pagès Torrentbò (Arenys de Munt) Colomer, Benet sastre Arenys de Mar

Pergamins Fons Milans del Bosc 1634 Establiment Miró, Joan (Mas Miró) pagès Torrentbò (Arenys de Munt) Llúria, Joan mestre d'aixa Torrentbò (Arenys de Munt)

Pergamins Fons Marià Ribas 1704 Nomenament Montes Claros marquès Mataró, Salvador Marquès de Montes Claros, lloctinent i capità general del Principat de Catalunya, a favor Salvador Mataró.

Pergamins Fons Milans del Bosc 1378 Donació Morató, Guillem Pere Sant Vicenç de Montalt Donació atorgada per Guillem Pere Morató i la seva muller Guilleuma, de Sant Vicenç de Llavaneres, a favor de Pere, fill de Pere Busquet, de la parròquia de Sant Martí d'Arenys.

Pergamins Fons Milans del Bosc 1619 Compravenda Morató, Lluís Mas Morató Sales, Antoni

Pergamins Fons Milans del Bosc 1547 Testament Morera, Bernat (a) Milans pagès Sant Vicenç de Montalt

Pergamins Fons Milans del Bosc 1536 Compravenda Morera, Bernat (a) Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt Castellar, Jaume Pineda

Pergamins Fons Milans del Bosc 1545 Compravenda Morera, Bernat (a) Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt Morató, Narcís Sant Vicenç de Montalt

Pergamins Fons Milans del Bosc 1550 Compravenda Morera, Bernat (a) Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt Morató, Narcís Sant Vicenç de Montalt Bernat Morera i la seva esposa

Pergamins Fons Milans del Bosc 1502 Àpoca Obrers de l'església Pineda Terré, Pere sabater Pineda

Pergamins Fons Milans del Bosc 1502 Compravenda Obrers de l'església Pineda Terré, Pere sabater Pineda

Pergamins Fons Milans del Bosc 1576 Donació Oliver de les Bohigues, Benet pagès Pineda Oliver, Miquel sabater Pineda

Pergamins Fons Milans del Bosc 1576 Debitori Oliver de les Bohigues, Benet pagès Pineda Oliver, Miquel sabater Pineda

Pergamins Fons Milans del Bosc 1582 Donació Oliver, Antoni pagès Arenys de Munt Oliver, Paula

Pergamins Fons Milans del Bosc 1590 Testament Oliver, Marc pagès Pineda

Pergamins Fons Milans del Bosc 1583 Compravenda Oliver, Miquel sabater Pineda Torrent, Joan Pineda Torrent i altres administradors de l'hospital de pobres de Santa Maria de Pineda.

Pergamins Fons Milans del Bosc 1598 Testament Oliver, Miquel sabater Pineda Fill de Benet Oliver de les Bohigues i d'Isabel, difunts, de la parròquia de Santa Maria de Pineda.

Pergamins Fons Milans del Bosc 1610 Donació Oliver, Miquel pagès Pineda Oliver, Miquel (fill)

Pergamins Fons Milans del Bosc 1634 Compravenda Oliver, Miquel Caldes d'Estrach Alsina, Joan (del Mas Alsina) pagès Torrentbò (Arenys de Munt)

Pergamins Fons Milans del Bosc 1612 Àpoca Oliver, Miquel i el seu fill de mateix nom pagès Pineda Niella, Antoni, i Esteve Pujades Curadors dels fills del difunt Bartomeu Milans, pagès de Sant Vicenç de Llavaneres.

Pergamins Fons Marià Ribas 1339 Àpoca Orset, Bonanat Barcelona Ramon de Mataró Mataró Bonanat Orset, de Barcelona, a Ramon de Mataró, del castell de Mataró.

Pergamins Fons Milans del Bosc 1644 Capítols Pasqual Lleu, Miquel Canals, Marianna

Pergamins Fons Milans del Bosc 1614 Compravenda Planells, Pere pagès Vallgorguina Sagrera, Pere bracer Arenys de Munt

Pergamins Fons Milans del Bosc 1612 Àpoca Poc, Rafael prevere Tordera Sorjoan, Gaspar mariner Vilanova de Palafolls

Pergamins Fons Milans del Bosc 1288 Donació Ponsa, Elisenda Arenys de Munt Filla Guilleuma

Pergamins Fons Marià Ribas 1446 Compravenda Pou, Bartomeu Tria, Pascasi Sant Martí de Mata

Pergamins Fons Marià Ribas 1581 Establiment Puig, Bartomeu pagès Agell Francesc, Guillem sabater Mataró

Pergamins Fons Milans del Bosc 1643 Compravenda Puig, Joan adroguer Arenys de Mar Ferrer, Marc Antoni mercader Arenys de Mar

Pergamins Fons Milans del Bosc 1614 Donació Pujades, Esteve (a) Forn, i Antoni Niella Milans del Bosch, Bartomeu Sant Vicenç de Montalt Curadors dels fills del difunt Bartomeu Milans del Bosc, i Joan Milans, fill de dit Bartomeu, a Margarida, germana de Joan.

Pergamins Fons Milans del Bosc 1579 Àpoca Queralt, Joan i la muller Francesca Milans teixidor de lli Sant Celoni Milans, Bartomeu pagès Sant Vicenç de Montalt Francesca germana de Bartomeu Milans.

Pergamins Fons Marià Ribas 1275 Establiment Ramon de Marata Guillem de Mata

Pergamins Fons Milans del Bosc 1585 Absolució Sacrestià, Andreu, del Mas Sacrestià Breda Sacrestià, Joan

Pergamins Fons Milans del Bosc 1536 Àpoca Samsó, Joan paborde Breda Morera (a) Milans, Bernat pagès Sant Vicenç de Montalt Àpoca atorgada per Joan Samsó, monjo i paborde del monestir de Sant Salvador de Breda, a favor de Bernat Morera, àlies Milans, i del seu fill Francesc Milans del Bosc, pagesos de Sant Vicenç de Llavaneres.

Pergamins Fons Marià Ribas 1276 Establiment Saura de Castellà Guillem de Mata

Pergamins Fons Marià Ribas 1617 Donació Seguí, Caterina mercader Mataró Confraria del Sagrament Mataró Caterina Seguí, vídua de Joan Antic Seguí, mercader de Mataró a la confraria del Santíssim Sagrament de l'església de la mateixa vila.

Pergamins Fons Marià Ribas 1618 Donació Seguí, Francesc pagès Mataró Confraria del Sagrament

Pergamins Fons Marià Ribas 1655 Nomenament Segur, Gasoar Barcelona Gaspar Segur, laic de la diòcesi de Barcelona.

Pergamins Fons Milans del Bosc 1628 Establiment Solà, Esteve (del Mas Solà) pagès Sant Vicenç de Montalt Riera, Bernat teixidor de lli Arenys de Mar

Pergamins Fons Milans del Bosc 1627 Compravenda Solà, Joana (del Mas Solà) pagès Sant Vicenç de Montalt Puig, Joan negociant Arenys de Mar Joana i el seu fill Esteve Solà

Pergamins Fons Milans del Bosc 1612 Àpoca Sorjoan, Gaspar mariner Vilanova de Palafolls Niella, Antoni, i Esteve Pujades Curadors dels fills del difunt Bartomeu Milans, pagès de Sant Vicenç de Llavaneres.

Pergamins Fons Marià Ribas 1570 Testament Trias, Bartoneu pagès Sant Andreu de Llavaneres

Pergamins Fons Milans del Bosc 1556 Compravenda Universitats del Maresme Colomer, Miquel (a) Milans

Pergamins Fons Milans del Bosc 1628 Compravenda Vallalta, Francesc sabater Arenys de Mar Miró, Joan pagès Torrentbò (Mas Miró)

Pergamins Fons Milans del Bosc 1560 Establiment Vallalta, Joan calafat Arenys de Munt Cases, Pere carnisser Arenys de Munt

Pergamins Fons Milans del Bosc 1562 Establiment Vallalta, Joan calafat Arenys de Munt Camaró, Simeó mestre d'aixa Arenys de Munt

Pergamins Fons Milans del Bosc 1580 Contracte Valls, Antònia pagès Santa Susanna Oliver de les Bohigues, Miquel Pineda Antònia, vídua de Jaume Galter, filla de Miquel Valls, pagès de Sant Cristòfor de Monteugues, i el seu futur marit Miquel, fill de Benet Oliver de les Bohigues, de Pineda.

Pergamins Fons Milans del Bosc 1580 Contracte Valls, Antònia pagès Santa Susanna Oliver de les Bohigues, Miquel Pineda Antònia, vídua de Jaume Galter, pagès de Santa Susanna, filla de Miquel Valls, pagès de Sant Cristòfor de Monteugues.

Notaria Testaments 1711 Testament Ballot, Marcià sabater Fill de Jaume, pagès d'Argentona, i d'Eulàlia

Notaria Causes 1618 Causa Ballot, pubills

Notaria Inventaris 1588 Inventari Balsana, Joana Santa Magdalena

Notaria Requestes 1644 Requesta Barangó, Esteve Coma, Pere

Notaria Inventaris 1633 Inventari Baró, Antoni Pau Llavaneres

Notaria Diversos 1727 Donació Baró, Jaume de Guitart, Jeroni prevere

Notaria Requestes 1630 Requesta Baró, Joan mestre de cases

Notaria Inventaris 1700 Inventari Baró, Pau Bonaire

Notaria Inventaris 1619 Inventari Barrera, Jaume treballador

Notaria Inventaris 1592 Inventari Barrera, Miquel mestre de cases Argentona (carrer)

Notaria Testaments 1897 Testament Basart Suñé, Rosa

Notaria Causes 1616 Causa Bassa, Jaume

Notaria Testaments 1848 Testament Bassas Blanc, Josep Anton sastre

Notaria Inventaris 1540 Inventari Bastida, Antoni boter Data aproximada

Notaria Requestes 1639 Requesta Batlle d'Argentona Argentona Mallol, Francesc pagès Argentona

Notaria Rector 1596 Cartes Batlle de Dosrius Dosrius Registre de lletres (1596-1598)

Notaria Diversos 1696 Poders Batlle de Mataró Llentisclar Daviu, Llorenç Als curadors de Llorenç

Notaria Causes 1616 Causa Batlle, Eulàlia

Notaria Diversos 1670 Establiment Batlle, Lluís pagès Llavaneres Graupera, Jaume Terra al lloc del Porrot

Notaria Inventaris 1653 Inventari Batlle, Miquel sastre Barcelona

Notaria Requestes 1618 Requesta Batlle, Salvador pagès Cabrera Serra Sala, Jacint pagès

Notaria Diversos 1603 Àpoca Batlle, Sebastià Bonastre, Francesc

Notaria Causes 1592 Causa Batllia General Rector de Santa Maria

Notaria Inventaris 1650 Inventari Beranguer, Antoni mariner Camí Real

Notaria Causes 1626 Concòrdia Berenguer Ribalta, Bertomeu pagès Malanyanes (La Roca) Riba, Galceran pagès Sobre el Mas Ribalta de Cardedeu

Notaria Inventaris 1621 Inventari Berenguer, Bertomeu fuster Plaça Major

Notaria Inventaris 1652 Inventari Berenguer, Gabriel Plaça Major

Notaria Inventaris 1655 Inventari Berenguer, Joan pescador Riera

Notaria Requestes 1622 Requesta Bergay, Apoloni pagès Vilassar de Dalt Vehil de la Serra, Miquel pagès Vilassar de Dalt

Notaria Inventaris 1655 Inventari Bertomeu, Julià mestre de cases

Notaria Inventaris 1619 Inventari Bertomeu, Pi

Notaria Inventaris 1625 Inventari Bertran, Joan Sant Josep

Notaria Requestes 1621 Requesta Bertran, Pau mercader Llavaneres Faner, Antoni pagès Llavaneres

Notaria Requestes 1623 Requesta Bertran, Pau mercader Viver, Antoni sastre

Notaria Inventaris 1736 Inventari Blanc, Miquel mestre de cases

Notaria Inventaris 1591 Inventari Blanes, Jaume fuster Moles

Notaria Inventaris 1659 Inventari Blanes, Jaume pescador Camí Real

Notaria Inventaris 1684 Inventari Blanxart, Andreu Llavaneres (Mas a la Vall)

Notaria Diversos 1729 Censal Boet Rossell, Josep Llavaneres Conjunt de censals dels anys 1729-1738

Notaria Inventaris 1734 Inventari Boher, Ignasi candeler de cera Pons (Urgell)

Notaria Diversos 1645 Censal Boigues, Jacint negociant Testament Jacint Boigues (1647) i capítols Boigas i Solei (1742)

Notaria Inventaris 1647 Inventari Boigues, Jacint assahonador Camí Real

Notaria Diversos 1756 Certificat Boix Estrany, Jaume escolà de S.Maria

Notaria Inventaris 1684 Inventari Boix, Pau fuster Riera de Cirera

Notaria Testaments 1572 Testament Bonastre, Eulàlia Barcelona (ciutat) Muller de Gabriel Bonastre, vereder de la ciutat de Barcelona

Notaria Diversos 1594 Capítols Bonastre, Gabriel vidrier Granollers Jurdi, Eulàlia Ella filla de Bertomeu, paraire de la Roca del Vallès

Notaria Testaments 1581 Testament Bonastre, Gabriel vidrier Recader 'andador' dels jurats de la ciutat de Barcelona

Notaria Inventaris 1629 Inventari Boneta, Caterina Camí Real

Notaria Inventaris 1624 Inventari Bordas, Antoni

Notaria Inventaris 1658 Inventari Bordas, Josep mestre de cases

Notaria Requestes 1610 Requesta Bordoy, Pere rector Al Coll (Dosrius) Major, Antoni boter

Notaria Requestes 1628 Requesta Borell, Jaume pagès

Notaria Inventaris 1633 Inventari Bòria, Juan treballador Camí Real

Notaria Inventaris 1669 Inventari Borrell, Antoni pescador I encant

Notaria Inventaris 1652 Inventari Borrell, Antoni Joan sabater Pou d'Avall I encant

Notaria Requestes 1635 Requesta Borrell, Eulàlia pagès Arenys de Munt Morell, Joan pagès Vallgorguina Vidua de Joan Borrell

Notaria Requestes 1647 Requesta Borrell, Eulàlia pagès

Notaria Inventaris 1651 Inventari Borrell, Francesc sastre Pou d'Avall

Notaria Inventaris 1652 Inventari Borrell, Francesc sastre Pou d'Avall

Notaria Inventaris 1636 Inventari Borrell, Joan Pau Mas Vilar

Notaria Diversos 1846 Venda Bosc Diví, Ignasi Arnau Galobardes, Climent Terra a Arenys de Munt

Notaria Testaments 1643 Testament Bosc, Antoni pagès

Notaria Diversos 1737 Venda Bosc, Emmanuel Muscaroles Marra, Anton Mas Gili al veïnat de Pertegàs

Notaria Inventaris 1632 Inventari Bosc, Joan treballador Pujol Bòria, Caterina

Notaria Inventaris 1633 Inventari Bosc, Josep pagès El Far (Dosrius)

Notaria Inventaris 1628 Inventari Bosc, Pere boter

Notaria Inventaris 1639 Inventari Boter, Joan mariner Camí Real

Notaria Inventaris 1701 Inventari Boter, Salvador Nou

Notaria Testaments 1651 Testament Boter, Salvador mariner 1631 relligat f.1 Fill de Narcís, mariner, i Eulàlia

Notaria Inventaris 1627 Inventari Bova, Jaume pagès Argentona (carrer) Veïnat de la Pujada

Notaria Requestes 1622 Requesta Bova, Jaume pagès Argentona Arnau, Gaspar mercader

Notaria Inventaris 1661 Inventari Bova, Pau ferrer

Notaria Causes 1704 Causa Bramona, Francesc pagès Argentona Ros, Joan pagès

Notaria Requestes 1621 Requesta Bramona, Jaume sabater Argentona Puig, Jeroni ferrer

Notaria Causes 1702 Causa Bramona, Josep pagès Argentona

Notaria Inventaris 1634 Inventari Brua, Antoni Sant Josep

Notaria Inventaris 1642 Inventari Bruca, Francesca

Notaria Inventaris 1656 Inventari Brugera, Joan sabater Sant Francesc

Notaria Inventaris 1708 Inventari Bruguera dels Planells, Joan pagès Canyamars

Notaria Diversos 1708 Compavenda Bruguera Pongem, Josep passamaner Famades, Josep mestre de cases Censals

Notaria Inventaris 1629 Inventari Bruguera, Antoni

Notaria Inventaris 1651 Inventari Bruguera, Antoni adroguer Plaça Beat Salvador

Notaria Inventaris 1598 Inventari Bruguera, Jaume pagès Portal de Valldeix

Notaria Requestes 1622 Requesta Bruguera, Jaume pagès Dosrius Rogent, Jaume

Notaria Requestes 1622 Requesta Bruguera, Jaume pagès

Notaria Requestes 1623 Requesta Bruguera, Jaume pagès Dosrius Vallmajor, Pere Pau cirurgià

Notaria Inventaris 1652 Inventari Bruguera, Llorenç Nou

Notaria Requestes 1632 Requesta Bruguera, Pere pagès Dosrius Gavarra, Pau pagès Dosrius

Notaria Inventaris 1599 Inventari Bruguera, Sebastià Riera

Notaria Requestes 1648 Requesta Brunat, Antoni pagès Cabrera Fornés, Nicolau cirurgià

Notaria Requestes 1641 Requesta Brunet, Antoni pagès Agell (Cabrera) Fogueres, Caterina Vídia de Bernat Fogueres, negociant

Notaria Inventaris 1656 Inventari Brunet, Joan teixidor de lli Pujol I encant

Notaria Diversos 1711 Censal Brunet, Josep metge Llavaneres Peraller, Pere ferrer Brunet i altres persones

Notaria Inventaris 1631 Inventari Brunet, Narcís

Notaria Inventaris 1645 Inventari Buc, Guillem treballador Sant Francesc

Notaria Inventaris 1592 Inventari Bué, Antoni sastre

Notaria Testaments 1707 Testament Buxeres, Marianna Muller de Rafael Vallori

Notaria Inventaris 1667 Inventari Cabanyes pagès Mas Cabanyes (Argentona)

Notaria Causes 1594 Causa Cabanyes Boet, Pere pagès Argentona Fabrer, Jaume pagès Mas Fabrer

Notaria Diversos 1891 Deutes Cabanyes Rabassa, Joaquim

Notaria Diversos 1652 Censal Cabanyes, Bernat pagès Argentona

Notaria Inventaris 1661 Inventari Cabanyes, Bernat pagès Argentona

Notaria Inventaris 1588 Inventari Cabanyes, Bertomeu pagès Argentona Mas Cabanyes

Notaria Causes 1612 Causa Cabanyes, Caternia Avellà, Jaume

Notaria Inventaris 1614 Inventari Cabanyes, Cecilia Penyes Muller de Bernardí Comes

Notaria Inventaris 1635 Inventari Cabanyes, Jaume Carreró (Fra Jaume)

Notaria Inventaris 1660 Inventari Cabanyes, Jaume vidrier Plaça Major

Notaria Causes 1631 Causa Cabanyes, Joan de Argentona

Notaria Causes 1604 Causa Cabanyes, Llorenç Rossell, Joan

Notaria Causes 1604 Causa Cabanyes, Llorenç Rossell, Joan

Notaria Inventaris 1636 Inventari Cabot, Bertomeu manyà Argentona (carrer)

Notaria Requestes 1628 Requesta Cabot, Bertomeu pagès Pins (Argentona)

Notaria Requestes 1639 Requesta Cabot, Joan pagès Argentona Hortal, Joan prevere

Notaria Requestes 1641 Requesta Cabot, Joan pagès Argentona Hortal, Joan

Notaria Inventaris 1618 Inventari Cabot, Pau Llavaneres

Notaria Diversos 1885 Cairó Raurell, Jacint Calella Papers personals

Notaria Diversos 1648 Àpoca Calopa Batlle, Mateu Vallmajor, Joan Elisabet Portell vídua de Calopa

Notaria Requestes 1630 Requesta Camany, Bernat Major, Antoni boter

Notaria Diversos 1867 Venda Camín Bonet, Joan apotecari Ferrer Buxó, Pelegrí i altres Cabrera Terra al lloc de Grau (Cabrera)

Notaria Testaments 1809 Testament Camín Campllonc, Josep prevere Germa de Joan, apotecari

Notaria Inventaris 1636 Inventari Cammany, Bernat sastre Barcelona

Notaria Inventaris 1656 Inventari Campins Flaquer, Onofre Sant Francesc

Notaria Inventaris 1652 Inventari Campmany, Jacint pescador Pujol

Notaria Requestes 1640 Requesta Campo, Ruiz Ros, Guillem

Notaria Diversos 1733 Casament Camps Ribas, Josep corder Casanovas Pla, Rosa

Notaria Inventaris 1687 Inventari Camps, Bernat

Notaria Inventaris 1643 Inventari Camps, Francesc Riera de Cirera

Notaria Requestes 1624 Requesta Camps, Francesc vidrier

Notaria Diversos 1631 Venda Camps, Joan treballador Badia, Joan Pau sombrerer Terra al lloc de Vall Baldera

Notaria Inventaris 1615 Inventari Camps, Joan treballador Granollers

Notaria Inventaris 1632 Inventari Camps, Joan treballador Moles

Notaria Requestes 1612 Requesta Camps, Pere Pau fuster Jofre, Joan batlle de Mataró

Notaria Inventaris 1652 Inventari Camps, Salvador Riera de Cirera

Notaria Inventaris 1640 Inventari Canal, Antoni Moles

Notaria Inventaris 1588 Inventari Canal, Eulàlia Riera Vídua d'Antoni Canal

Notaria Inventaris 1647 Inventari Canal, Joan sabater Barcelona I encant

Notaria Inventaris 1595 Inventari Canals, Antoni Barcelona

Notaria Testaments 1652 Testament Canals, Francesc boter 1631 relligat f.20 Fill d'Antoni i Maria

Notaria Inventaris 1631 Inventari Canals, Jaume fuster Barcelona

Notaria Inventaris 1684 Inventari Cantallops, Francesc adroguer Plaça Beat Salvador I encant

Notaria Testaments 1733 Testament Cantallops, Jaume negociant Fill de Jaume, sastre

Notaria Inventaris 1695 Inventari Cantallops, Salvador mariner Camí Real

Notaria Causes 1620 Causa Canyadó, Jeroni Barcelona (ciutat) Cubells, Pau

Notaria Requestes 1637 Requesta Canyamars, Esteve pagès Canyamars

Notaria Requestes 1626 Requesta Canyamars, Joan pagès Dosrius Perelló, Pau pagès Llavaneres

Notaria Inventaris 1658 Inventari Canyaneres, Gabriel treballador

Notaria Inventaris 1616 Inventari Capella, Maria Montserrat Plaça Major

Notaria Inventaris 1615 Inventari Capella, Montserrat Mas Capella

Notaria Testaments 1631 Testament Caramany, Bernat sastre 1631 relligat f.5 Fill de Bernat i Eulàlia

Notaria Inventaris 1763 Inventari Caramany, Llorenç retorcedor de seda

Notaria Inventaris 1644 Inventari Carbonell, Pere Nou

Notaria Requestes 1637 Requesta Carcans, Joan pagès Llavaneres Pongem, Joan pagès

Notaria Requestes 1622 Requesta Carcasses, Jaume pagès Llavaneres Riera, Narcís pagès

Notaria Diversos 1715 Establiment Carcassés, Lluís Barcelona (ciutat) Llaró, Domènec fuster

Notaria Requestes 1648 Requesta Carles, Antoni pagès Cabrera Mates, Pau mariner

Notaria Diversos 1885 Censal Carrau Casamitjana, Llátzer Barcelona (ciutat)

Notaria Inventaris 1695 Inventari Carreres, Bernat bracer Sant Pere

Notaria Causes 1725 Causa Carreres, Narcís pagès Argentona Roca, Pau Carreres casat amb Franciesca Ridemeya

Notaria Inventaris 1652 Inventari Casalins, Miquel sastre

Notaria Testaments 1606 Testament Casalins, Salvador calafat Fill de Miquel i Francina

Notaria Inventaris 1620 Encant Casals, Blas

Notaria Inventaris 1623 Inventari Casals, Jaume

Notaria Inventaris 1684 Inventari Casals, Josep bracer

Notaria Inventaris 1634 Inventari Casamada, Jaume

Notaria Requestes 1610 Requesta Casanoves, Pere Arenys de Munt Universitat d'Arenys Arrendedor de les carns

Notaria Inventaris 1660 Inventari Caselles, Jaume ferrer Sant Francesc Fora portal de Valldeix

Notaria Inventaris 1601 Inventari Caselles, Joan negociant

Notaria Diversos 1817 Censal Caselles, Manuel argenter Admo. Capella de la Soledat

Notaria Inventaris 1658 Encant Cases

Notaria Inventaris 1626 Inventari Cases, Pere pedranyaler

Notaria Inventaris 1684 Inventari Casillanis, Francesc sabater Bonaire

Notaria Requestes 1619 Requesta Cassanyes, Antoni pedranyaler Oliver, Jaume negociant Arenys

Notaria Requestes 1636 Requesta Cassola, Antoni Joan Manola (Pineda) Palau Ballot, Joan

Notaria Inventaris 1646 Inventari Castany, Anton Cabrera Mas Castany

Notaria Inventaris 1590 Inventari Castany, Jeroni pagès Palau

Notaria Requestes 1643 Requesta Castanyer, Antoni pagès Cabrera Mora, Gaspar traginer

Notaria Causes 1689 Causa Castanyer, Pau adroguer Castanyer, Anna Mª Qüestió de l'herència d'Anna Mª

Notaria Inventaris 1653 Inventari Castellar Vilella, Bernat mariner Pou d'Avall

Notaria Inventaris 1714 Inventari Castellar, Isidre pescador Camí Real

Notaria Causes 1631 Causa Castellar, Jaume

Notaria Requestes 1615 Requesta Castellar, Jaume Admos. Confraria Sant Abdó

Notaria Inventaris 1685 Inventari Castellar, Joan pagès Camí Real

Notaria Requestes 1616 Requesta Castellar, Joan assahonador Rogés Boquet, Marianna Castellar, batlle de Mataró

Notaria Inventaris 1653 Inventari Castellar, Joan Pau pescador Pou d'Avall

Notaria Diversos 1759 Establiment Castellar, Josep pagès Vallgorguina Puigvert, Martí bracer Diversos bracers

Notaria Inventaris 1619 Inventari Castellar, Pere Vallgorguina Mas Castellar

Notaria Causes 1587 Causa Castelló, Pau metge Ardèvol, Geroni prevere

Notaria Causes 1616 Causa Castelló, Pau metge Miquel, Pere metge

Notaria Causes 1617 Causa Castelló, Pau metge

Notaria Inventaris 1631 Inventari Castelló, Pau metge Bonaire

Notaria Requestes 1624 Requesta Castelló, Pau

Notaria Requestes 1620 Requesta Castelló, Pau i altres metge Fornells, Galceran

Notaria Inventaris 1707 Inventari Castells, Francesc pagès Argentona

Notaria Diversos 1644 Lloguer Castells, Jaume sabater Argentona Terra al torrent de la Munta

Notaria Inventaris 1643 Inventari Castells, Jaume sabater Plaça Major

Notaria Causes 1642 Causa Catà de la Vall, Antoni pagès Llavaneres Repartiment herència

Notaria Inventaris 1641 Inventari Catà Puig, Josep

Notaria Requestes 1620 Requesta Catà, Antoni pagès Llavaneres Botey, Francesc Premià

Notaria Diversos 1819 Censal Catà, Francesc Llavaneres Comptes de Can Catà de Llevaneres

Notaria Testaments 1791 Testament Català Mas, Bonaventura notari Hereva Anna Mª Català, vídua de l'adroguer Ramon Agustí

Notaria Testaments 1709 Testament Català Modolell, Salvador pagès Veïnat de Valldeix

Notaria Causes 1632 Causa Català, Antoni pagès Valldeix Mates, Jaume Hi ha encant

Notaria Causes 1633 Causa Català, Antoni pagès Valldeix

Notaria Requestes 1612 Requesta Català, Jaume Universitat de Mataró

Notaria Testaments 1888 Testament Català, Josefa Vídua de Pau Peramàs

Notaria Requestes 1645 Requesta Català, Salvador mariner Negocis a Liorna

Notaria Inventaris 1627 Inventari Caudé, Llàtzer treballador Sant Francesc

Notaria Diversos 1786 Causa Celadors de Santa Maaria Rector de Santa Maria

Notaria Inventaris 1605 Inventari Chavari, Àngela Palamós

Notaria Diversos 1726 Capítols Clariana, Francesc mariner Nadal, Teresa

Notaria Inventaris 1723 Inventari Clariana, Pere bracer Llavina, Caterina

Notaria Diversos 1743 Òbit Claris, Josep adroguer

Notaria Inventaris 1644 Inventari Clausell manyà Argentona (carrer)

Notaria Inventaris 1692 Inventari Clausell, Josep pagès Mata

Notaria Inventaris 1623 Inventari Clausella, Sadurní

Notaria Inventaris 1621 Inventari Coget, Joan de I encant

Notaria Causes 1647 Causa Coll Gossanyes, Joan Gossanyes, Margarida

Notaria Inventaris 1650 Inventari Coll Lladó, Gabriel

Notaria Inventaris 1594 Inventari Coll, Joan calafat

Notaria Causes 1599 Causa Coll, Onofre Caramany, Narcís

Notaria Testaments 1803 Testament Colomer Pannon, Jaume prevere Dades d'una casa al carrer Palau (1696, 1749)

Notaria Diversos 1850 Herència Colomer Quintana, Maria Navarro Espuche, Blas Ella muller de Fidel Marxuac Isern

Notaria Inventaris 1855 Inventari Colomer Riera, Antoni

Notaria Requestes 1640 Requesta Colomer, Antiga Abril, Jaume Vilassar de Dalt

Notaria Inventaris 1614 Inventari Colomer, Antoni mestre de cases Barcelona

Notaria Requestes 1612 Requesta Colomer, Antoni mestre de cases Feu, Petronilla Obra d'un rec al lloc dels Escanyagats

Notaria Causes 1633 Procura Colomer, Jaume pagès

Notaria Requestes 1630 Requesta Colomer, Jaume mestre de cases Picas, Antoni mestre de cases

Notaria Requestes 1649 Requesta Colomer, Jaume mestre de cases Tria, Salvador pagès Valldeix

Notaria Inventaris 1650 Inventari Colomer, Joan sastre I encant

Notaria Diversos 1755 Certificat Colomer, Josep calafat La família està en la misèria

Notaria Diversos 1711 Violari Colomer, Pau pagès Vilassar de Dalt Terrades Ferrer, Josep pagès

Notaria Inventaris 1653 Inventari Comadaran, Gabriel boter Argentona (carrer)

Notaria Diversos 1657 Censal Comadran pubill Mas Comadran (Valldeix)) Feliu de la Penya, Antic

Notaria Requestes 1621 Requesta Comalada, Pau pagès Vilassar de Dalt Pi de la Serra, Salvador Vilassar de Dalt

Notaria Requestes 1630 Requesta Comalada, Pau pagès Vilassar de Dalt Ram, Pere pagès Llavaneres

Notaria Inventaris 1590 Inventari Comares Ferrera, Jerònima Argentona

Notaria Testaments 1912 Testament Comas Casanoves, Dolors

Notaria Inventaris 1652 Inventari Comas, Bernat teixidor Plaça Beat Salvador

Notaria Inventaris 1697 Inventari Comas, Bru mariner Sant Antoni

Notaria Inventaris 1600 Inventari Comas, Cecília Plaça Beat Salvador Data aproximada

Notaria Inventaris 1699 Inventari Comas, Joan

Notaria Diversos 1646 Censal Comas, Pere calceter Granollers Monestir de Montalegre

Notaria Inventaris 1716 Inventari Comas, Quirze fuster

Notaria Testaments 1911 Testament Comulada Mons, Lluïsa

Notaria Causes 1700 Causa Confraria de Sant Elm Confraria de Salt Pere Notícies de la fragata contra els moros

Notaria Requestes 1624 Requesta Confraria Sant Joan Baptista

Notaria Causes 1626 Causa Convent de Sant Josep Jofre, Francesc prevere

Notaria Requestes 1621 Requesta Convent de Sant Josep Guitart, Gabriel

Notaria Inventaris 1648 Inventari Corbera, Joan mariner Riera de Cirera

Notaria Inventaris 1619 Inventari Corbera, Joan Pau Riera de Cirera

Notaria Diversos 1592 Censal Corbera, Lluís de Ferrer Despuig, Jerònima Fundació d'una missa perpètua

Notaria Inventaris 1624 Inventari Corbera, Pau vidrier Sant Simó

Notaria Inventaris 1653 Inventari Corbera, Teresa vidrier Riera de Cirera Muller de Pere Pau Bruguera

Notaria Inventaris 1587 Inventari Cordera, Bernat Pujol

Notaria Inventaris 1684 Inventari Coromina, Onofre Comptes dels marmessors

Notaria Inventaris 1637 Inventari Correc, Ramon

Notaria Diversos 1824 Compravenda Costa Freginals, Esteve mitger de teler Argentona (carrer) Guanyabens, Joan Bta. Antecedents documentals des de 1748

Notaria Inventaris 1707 Inventari Costa Illa, Pau Palma

Notaria Inventaris 1685 Inventari Costa Sala, Eulàlia pagès Mas Costa "Per Camí Real dit ""lo revalet"""

Notaria Requestes 1615 Requesta Costa, Antoni pages Valldeix Costa, Joan Pau

Notaria Inventaris 1652 Inventari Costa, Francesc serrador

Notaria Testaments 1651 Testament Costa, Isidre hortolà 1631 relligat f.11 Fill de Joan, hortolà, i Maria

Notaria Inventaris 1644 Inventari Costa, Joan pagès Mata

Notaria Inventaris 1683 Inventari Costa, llorenç mariner Palma

Notaria Requestes 1616 Requesta Costa, Pau pagès Premià Vellveí, Pere sastre

Notaria Causes 1607 Causa Costa, Pere Castelló, Pau

Notaria Diversos 1813 Cot Pi, Jaume Sobre el seu comportament com administrador de cabdals públics

Notaria Inventaris 1673 Inventari Creus, Isidre pagès Granollers

Notaria Causes 1593 Causa Creus, Pere pagès Sala, Pere Pau

Notaria Inventaris 1619 Inventari Croanyes, Bernat pagès Argentona

Notaria Inventaris 1592 Inventari Croanyes, Bertomeu pagès Argentona

Notaria Inventaris 1602 Inventari Croanyes, Francesc I encant

Notaria Inventaris 1634 Inventari Croanyes, Jaume pagès Argentona

Notaria Inventaris 1654 Inventari Croanyes, Joan Traià (Argentona)

Notaria Causes 1637 Causa Crosas, Jaume Ferragut, Bernardí

Notaria Testaments 1672 Testament Crosas, Jaume sabater

Notaria Inventaris 1641 Inventari Crosas, Joan bracer

Notaria Inventaris 1647 Inventari Crosas, Joan treballador Sant Francesc

Notaria Inventaris 1652 Inventari Crosas, Joan treballador Argentona (carrer)

Notaria Requestes 1645 Requesta Cruells, Simon pagès Malanyanes (La Roca) Puigvert, Antoni Alcoll (Dosrius)

Notaria Inventaris 1643 Inventari Cuadan, Pere teixidor de lli Camí Real

Notaria Requestes 1617 Requesta Dalmau, ,Antoni pagès Puig, Jeroni ferrer

Notaria Diversos 1619 Àpoca Dalmau, Antoni pagès Gozanyes, Guillem ferrer

Notaria Inventaris 1656 Inventari Dalmau, Bertomeu moliner

Notaria Diversos 1787 Establiment Dalmau, Joan Canet de Mar Rocosa, Miquel mariner Establiments d'uns patis per edificar

Notaria Inventaris 1631 Inventari Damens, Pere cirurgià Nou

Notaria Inventaris 1654 Inventari Damens, Pere cirurgià Nou

Notaria Testaments 1637 Testament Damens, Pere cirurgià 1631 relligat f.15 Fill de Joan, cirurgià i de Maria

Notaria Testaments 1724 Testament Dangla Bassó, Josep pagès

Notaria Testaments 1765 Testament Dangla Rovira, Josep pagès Mata

Notaria Inventaris 1675 Inventari Dardinyà, Joan bracer Traià

Notaria Inventaris 1551 Inventari Daviu, Bernat hostaler

Notaria Inventaris 1594 Inventari Daviu, Gabriel pagès Valldeix

Notaria Inventaris 1563 Inventari Daviu, Laureà

Notaria Inventaris 1707 Inventari Delàs, Ramon bracer Argentona (carrer)

Notaria Diversos 1657 Censal Desbosc Guimerà, Maria Argentona (carrer) Vídua de Pere Desbosc Vicenç

Notaria Inventaris 1693 Inventari Dimas, Lluís Moles

Notaria Inventaris 1600 Inventari Diversos Fragments. Data aproximada

Notaria Inventaris 1652 Inventari Dols, Josep mariner Botiga a la platja de mar

Notaria Inventaris 1649 Inventari Dolsa, Antoni Joan mariner Riera de Cirera I encant

Notaria Inventaris 1642 Inventari Dolsa, Josep mariner Barcelona

Notaria Inventaris 1641 Inventari Dorda, Joan mariner Camí Real

Notaria Inventaris 1630 Inventari Duran, Pere Sant Josep

Notaria Rector 1446 Establiment Escrivania del Rector Establiment de l'escrivania. Còpia de 1765

Notaria Rector 1616 Inventari Escrivania del Rector Inventari de les escriptures

Notaria Rector 1787 Plet Escrivania del Rector Comte de Solterra Problema de jurisdiccions notarials

Notaria Rector 1802 Plet Escrivania del Rector Marquès d'Hervàs o Rubí Causa de l'escrivania

Notaria Rector 1869 Inventari Escrivania del Rector Inventari dels protocols requisats per la llei notarial

Notaria Rector Plet Escrivania del Rector Memorial sobre la disputa de l'escrivania

Notaria Testaments 1653 Testament Espital, Francesc negociant Fill de Joan Pere, traginer, i d'Antiga

Notaria Testaments 1836 Testament Estaper Oms, Isabel Vídua de Josep Casanoves

Notaria Diversos 1600 Deutes Estaper, Benet botiguer de teles Calvo, Joan rector

Notaria Inventaris 1601 Inventari Estaper, Benet botiguer de teles

Notaria Diversos 1601 Venda Esteve Aymeric, Joan pagès Cabrera Arnó, Antic Venda del mas Aymerich a Agell

Notaria Requestes 1617 Requesta Esteve, Montserrat Llentisclar, Elisabet

Notaria Requestes 1611 Requesta Estrader, Miquel pagès Guindo, Jaume vidrier Qüestió d'un violari

Notaria Testaments 1823 Testament Estruc Polls, Bertomeu perxer Fill de Josep, negociant, i Isabel

Notaria Inventaris 1608 Inventari Fàbregas Lladó, Francesc oller

Notaria Inventaris 1686 Inventari Fàbregas, Josep oller Sant Josep

Notaria Inventaris 1641 Inventari Fàbregas, Pere

Notaria Testaments 1923 Testament Fàbregues Baroll, Josefa

Notaria Inventaris 1716 Inventari Faixa, Joan teixidor de lli

Notaria Requestes 1621 Requesta Faner, Antoni pagès Llavaneres Riera, Pere

Notaria Requestes 1644 Requesta Faner, Antoni pagès Llavaneres Riera, Jaume pagès Llavaneres

Notaria Requestes Requesta Faner, Antoni pagès Llavaneres

Notaria Requestes 1631 Requesta Faner, Salvador pagès Llavaneres Portell, Pere adroguer

Notaria Inventaris 1654 Inventari Farré, Joan Llavaneres

Notaria Causes 1618 Causa Farrer, Antoni Palomeres, Joan

Notaria Inventaris 1597 Inventari Farrera, Àngela Pou d'Avall

Notaria Inventaris 1645 Inventari Farrús, Bernat

Notaria Inventaris 1654 Inventari Faubell, Pau

Notaria Requestes 1650 Requesta Faubell, Pau Rovira, Francesc argenter

Notaria Inventaris 1606 Inventari Febrer, Pau Argentona Mas Febrer, veïnat de Pins

Notaria Inventaris 1622 Inventari Feliu de la Penya, Antoni pagès Feliu de la Penya

Notaria Inventaris 1725 Inventari Feliu, Andreu sabater Carreró (Fra Jaume)

Notaria Inventaris 1588 Inventari Feliu, Jaume treballador

Notaria Inventaris 1684 Inventari Feliu, Jaume mestre de carretes Camí Real

Notaria Diversos 1632 Censal Feliu, Joan carreter Adm. Confradia del Sepulcre

Notaria Inventaris 1621 Inventari Feliu, Joan carreter Camí Real

Notaria Diversos 1629 Capítols Feliu, Salvador pagès Portell, Maria

Notaria Requestes 1627 Requesta Feliu, Salvador pagès

Notaria Inventaris 1607 Inventari Ferragut, Jaume Mas Ferragut (Mata)

Notaria Inventaris 1598 Inventari Ferragut, Onofre

Notaria Causes 1593 Causa Ferran, Pere Pau Serra (a) Ferran, Jaume

Notaria Causes 1624 Causa Ferrer, Antoni pagès Llavaneres Guitart, Francesc pagès

Notaria Causes 1624 Causa Ferrer, Antoni pagès Llavaneres Guitart, Francesc pagès

Notaria Inventaris 1651 Inventari Ferrer, Bertran Sant Francesc

Notaria Inventaris 1619 Inventari Ferrer, Guillem treballador Sant Pere

Notaria Inventaris 1645 Encant Ferrer, Guillermí treballador

Notaria Causes 1598 Causa Ferrer, Joan Pau pagès Argentona

Notaria Causes 1627 Causa Ferrer, Onofre Dosrius

Notaria Inventaris 1603 Inventari Ferrer, Pere ferrer Argentona

Notaria Requestes 1619 Requesta Ferrer, Pere pagès Pi, Francesc pagès Llavaneres Qüestió d'un cami desfet i desviat

Notaria Inventaris 1653 Inventari Ferrer, Pere Pau pescador Pou d'Avall

Notaria Inventaris 1693 Inventari Ferrer, Salvador pescador Camí Real

Notaria Inventaris 1650 Inventari Feu, Ambròs espaser I encant

Notaria Inventaris 1591 Inventari Feu, Ciprià sastre

Notaria Inventaris 1591 Inventari Feu, Jaume pagès Valldeix

Notaria Testaments 1919 Testament Filbà, Maria Vídua Lleonart

Notaria Testaments 1886 Testament Fins Segarra, Amàlia Vídua de Francesc Rafart Poi

Notaria Diversos 1829 Plet Fins, Jaume notari Vinyals, Josep Argentona Mas Vinyals de Clarà (Argentona), antecedents des de 1618

Notaria Inventaris 1647 Inventari Flaqué, Margarida Sant Francesc

Notaria Inventaris 1653 Inventari Flaquer, Salvador pagès

Notaria Requestes 1619 Requesta Flaquer, Salvador pagès Mata Bertran, Francesc pagès Llavaneres

Notaria Requestes 1632 Requesta Flaquer, Salvador pagès Mata

Notaria Inventaris 1592 Inventari Flaquer, Salvi pagès Mata

Notaria Inventaris 1617 Inventari Fogueres del Torrent, Bernat pagès Mas Fogueres

Notaria Requestes 1628 Requesta Fogueres del Torrent, Bernat pagès Gual, Bernat vidrier

Notaria Causes 1606 Causa Fogueres, Antoni Tria, Pau

Notaria Inventaris 1600 Inventari Fogueres, Bernat Data aproximada

Notaria Inventaris 1637 Inventari Fogueres, Bernat negociant

Notaria Inventaris 1648 Inventari Fogueres, Bernat negociant Plaça de Santa Maria

Notaria Inventaris 1648 Inventari Fogueres, Bernat negociant Plaça d Santa Maria I encant. La seva muller era Caterina

Notaria Requestes 1620 Requesta Fogueres, Bernat forner

Notaria Requestes 1620 Requesta Fogueres, Bernat forner

Notaria Requestes 1620 Requesta Fogueres, Bernat forner Lloga el dret de forneria

Notaria Causes 1593 Causa Fogueres, Jaume prevere Argentona Morató (a) Roqueta pagès Causa de capbrevació I

Notaria Causes 1593 Causa Fogueres, Jaume prevere Argentona Morató (a) Roqueta pagès Causa de capbrevació II

Notaria Causes 1597 Causa Fogueres, Jaume prevere Argentona Fornells, Pere pagès

Notaria Causes 1600 Causa Fogueres, Jaume prevere Roquer

Notaria Requestes 1598 Requesta Fogueres, Jaume prevere

Notaria Inventaris 1648 Inventari Fogueres, Magí prevere

Notaria Inventaris 1638 Inventari Folrac,Pere Domingo moliner

Notaria Diversos 1640 Lloguer Fonollet, Pere Dosrius Terra al lloc de Manyans (data aproximada)

Notaria Testaments 1775 Testament Font Pi, Jaume capità de marina Muller Teresa Carbonell

Notaria Diversos 1600 Violari Font Torrens, Pau hostaler La Roca Bruguera, Antoni pagès Bruguera hereu del mas Bruguera de Dosrius (data aproximada)

Notaria Inventaris 1623 Inventari Font, Antoni prevere Barcelona

Notaria Inventaris 1623 Encant Font, Antoni prevere

Notaria Inventaris 1616 Inventari Font, Francesc Barcelona

Notaria Inventaris 1547 Inventari Font, Jaume bracer Guanyabens

Notaria Inventaris 1563 Inventari Font, Jaume bracer

Notaria Inventaris 1636 Inventari Font, Joan Pau fuster Mas Font

Notaria Inventaris 1641 Inventari Fontanillas, Damià

Notaria Requestes 1632 Requesta Fontanillas, Damià mestre de cases Baró, Joan mestre de cases

Notaria Requestes 1626 Requesta Forn, Pau pagès Alella Dauder, Pere

Notaria Inventaris 1624 Inventari Fornells de Plaça, Gabriel adroguer

Notaria Diversos 1634 Lloguer Fornells de Plaça, Pau pagès Terres a Argentona i un forn de calç i rajola

Notaria Diversos 1634 Lloguer Fornells de Plaça, Pau pagès Terra al lloc de l'Esperança

Notaria Diversos 1635 Lloguer Fornells de Plaça, Pau pagès Terra a Argentona al Pla de la Torre

Notaria Requestes 1612 Requesta Fornells, Bernat adroguer

Notaria Inventaris 1613 Inventari Fornells, Bertomeu pagès Sant Andreu del Palomar

Notaria Requestes 1639 Requesta Fornells, Bertomeu pagès Mata Gual, Pere pagès Argentona

Notaria Inventaris 1615 Inventari Fornells, Blai sastre Barcelona

Notaria Inventaris 1597 Inventari Fornells, Esteve moliner Riera de Cirera A la riera fora muralles

Notaria Causes 1613 Causa Fornells, Gabriel Corbera, Pere

Notaria Inventaris 1654 Inventari Fornells, Jeroni pagès Sant Simó

Notaria Causes 1632 Causa Fornells, Joan Rector de Cabrera

Notaria Causes 1633 Causa Fornells, Joan Magrinyà, Francesc prevere

Notaria Inventaris 1576 Inventari Fornells, Joan pagès Plaça Major

Notaria Inventaris 1653 Inventari Fornells, Joan Barcelona

Notaria Inventaris 1618 Inventari Fornells, Joana Portal d'en Feliu I encant

Notaria Inventaris 1614 Inventari Fornells, Maria Palau Muller de Martí Pi, sastre

Notaria Testaments 1662 Testament Fornells, Maria Àngela donzella Filla de Jeroni Fornells

Notaria Inventaris 1636 Inventari Fornells, Miquel prevere Placeta d'en Ropit

Notaria Diversos 1631 Lloguer Fornells, Pau pagès Lloguer de terra al lloc de les Alsines

Notaria Diversos 1639 Lloguer Fornells, Pau pagès Terra a Argentona al Pla de la Torre

Notaria Inventaris 1648 Inventari Fornés, Antoni prevere

Notaria Requestes 1622 Requesta Fornés, Jaume

Notaria Requestes 1648 Requesta Fornés, Nicolau cirurgià Lladó, Ramon pagès Valldeix

Notaria Inventaris 1600 Inventari Foxit, Ignasi Pou d'Avall Data aproximada

Notaria Inventaris 1634 Inventari Fradera, Pau mestre de cases I encant

Notaria Inventaris 1637 Inventari Fradera, Pau mestre de cases

Notaria Inventaris 1647 Inventari Fradera, Salvador Barcelona

Notaria Inventaris 1700 Inventari Fragata Cia.de Sant Elm

Notaria Requestes 1622 Requesta Freginals, Pere pagès Argentona Ridameya, Jaume

Notaria Diversos 1850 Censal Freixes Gasset, Ferran advocat Rector de Santa Maria Data aproximada

Notaria Causes 1704 Causa Galangau, Jaume Manent, Jaume

Notaria Testaments 1794 Testament Galí Rosselló, Maria Vídua de Joan Galí, advocat

Notaria Causes 1596 Causa Gallart, Joan Pau vidrier

Notaria Inventaris 1637 Inventari Gallart, Llorenç Barcelona

Notaria Testaments 1651 Testament Gallart, Sebastià 1631 relligat f.21 Fill d'Antoni, pagès d'Argelaguer, i de Caterina

Notaria Requestes 1643 Requesta Galter, Jaume Sant Celoni Guindó, Joan prevere

Notaria Inventaris 1639 Inventari Garanda, Antoni

Notaria Inventaris 1647 Inventari Garau Pere, Pau cirurgià Barcelona

Notaria Inventaris 1652 Inventari Garau, Jaume I encant

Notaria Requestes 1621 Requesta Garau, Pau pagès Llavaneres Marquès, Joan pagès Llavaneres

Notaria Diversos 1871 Capítols Garcia Vergés, Joaquim Serra Padrosa, Rita

Notaria Inventaris 1595 Inventari Garriga, Antoni pagès

Notaria Inventaris 1603 Inventari Garriga, Antoni pagès Alella

Notaria Inventaris 1597 Inventari Garua, Tomàs apotecari Riera de Cirera

Notaria Requestes 1624 Requesta Gasia, Joan Pere botiguer de draps Viver, Pere Pau pagès Argentona

Notaria Causes 1627 Causa Gassia, Antoni Llavaneres

Notaria Inventaris 1615 Inventari Gassia, Pere botiguer de draps Moles

Notaria Requestes 1614 Requesta Gassia, Pere botiguer de draps

Notaria Inventaris 1592 Inventari Gel, Pere pagès Pou d'Avall

Notaria Inventaris 1735 Inventari Geli, Pere teixidor de lli Pujol Canyameres, Maria

Notaria Inventaris 1591 Inventari Gemferrer Llauder, Bertomeu ferrer Argentona (carrer)

Notaria Inventaris 1598 Inventari Gemferrer Llauder, Miquel ferrer Argentona (carrer) I encant

Notaria Inventaris 1701 Inventari Gemmir Lleonart, Joan pagès Santa Maria

Notaria Inventaris 1618 Inventari Gemmir, Antoni treballador Camí Real

Notaria Inventaris 1648 Inventari Gemmir, Francesc sastre

Notaria Requestes 1616 Requesta Gemmir, Francesc pagès Dosrius Vellveí, Pere sastre Vellveí de Barcelona

Notaria Inventaris 1592 Inventari Gener Gual, Joan pagès El Cros (Argentona)

Notaria Inventaris 1629 Inventari Gener, Antic mariner Bonaire

Notaria Inventaris 1600 Inventari Gener, Antoni vidrier Pujol Data aproximada

Notaria Requestes 1647 Requesta Gener, Bertomeu pagès Mata Gual Pou, Pau pagès Mata

Notaria Requestes 1650 Requesta Gener, Bertomeu pagès Mata Gual, Pere Mata

Notaria Requestes 1650 Requesta Gener, Bertomeu pagès Mata Mora, Gaspar traginer

Notaria Inventaris 1652 Inventari Gener, Cecilia Muller de Joan Roig

Notaria Inventaris 1643 Inventari Gener, Jaume Rectoria

Notaria Inventaris 1636 Inventari Gener, Nicolau sastre Moles

Notaria Diversos 1703 Capítols Genís, Francesc Caminada, Francesca

Notaria Inventaris 1652 Inventari Germera, Beneta

Notaria Testaments 1762 Testament Gibert Coral, Maria

Notaria Testaments 1897 Testament Gibert Esteve, Paula

Notaria Testaments 1834 Testament Gibert Guarro, Maria Estrella Filla de Francesc, comerciant, i Maria

Notaria Causes 1617 Causa Gibert, Jaume

Notaria Inventaris 1603 Inventari Gil, Pau

Notaria Inventaris 1592 Inventari Gili, Rafael pagès Argentona (carrer)

Notaria Inventaris 1632 Inventari Gimat, Joan

Notaria Causes 1602 Causa Ginebre, Miquel Mas, Antoni Joan

Notaria Inventaris 1850 Inventari Ginestà, Maria Vídua de Pere Abril

Notaria Testaments 1642 Testament Giralt Veya, Esteve mariner 1631 relligat f.16 Fill de Salvador, mariner, i Esperança

Notaria Inventaris 1720 Inventari Giralt, Jaume bracer Argentona (carrer)

Notaria Inventaris 1895 Inventari Girbau Guàrdia, Antoni

Notaria Diversos 1840 Capítols Gispert, Antoni metge Canas, Maria

Notaria Requestes 1641 Requesta Godari, Jeroni boter Massot, Maria

Notaria Requestes 1620 Requesta Godori, Jeroni boter Mora, Pau sabater

Notaria Testaments 1821 Testament Godori, Maria Vídua de Gaietà Roca, advocat

Notaria Diversos 1836 Conveni Gofau, Josep pagès Canet de Mar Martí, Domingo adroguer

Notaria Inventaris 1631 Inventari Gornés, Lluís sabater Plaça Major

Notaria Causes 1594 Causa Gort, curadors Fills de Miquel Gort

Notaria Inventaris 1643 Inventari Gosanyes, Guillem ferrer Portal de Valldeix

Notaria Requestes 1636 Requesta Gospital, Joan traginer Arrendtari del moli de la Roca

Notaria Inventaris 1645 Inventari Gossanyes, Domènec ferrer Sant Josep

Notaria Requestes 1637 Requesta Gossanyes, Domènec ferrer Berenguer, Margarita

Notaria Causes 1501 Plet Gralla, Beatriz infanzona Zaragoza Cofón, Pedro Recuperació del dot

Notaria Inventaris 1642 Inventari Graner, Joan sabater Plaça de les Penyes

Notaria Inventaris 1652 Inventari Grimalt, Joan treballador Pou d'Avall

Notaria Inventaris 1627 Inventari Gual, Antic prevere

Notaria Inventaris 1654 Inventari Gual, Joan treballador

Notaria Inventaris 1636 Inventari Gual, Pau pagès Mas Gual (Mata)

Notaria Inventaris 1646 Inventari Gual, Pere pagès Barcelona

Notaria Inventaris 1615 Inventari Guanter, Joan mariner Riera de Cirera

Notaria Diversos 1596 Lloguer Guanyabens, Joan Cabrera Lloguer de terra al lloc de la Pedrosa

Notaria Inventaris 1591 Inventari Guanyabens, Joan Torrent d'en Bona Inventari i encant

Notaria Diversos 1627 Rebuts Guarnés, Antoni Petit conjunt de rebuts sovint anònims i de diverses localitats

Notaria Inventaris 1638 Inventari Guarnés, Joan

Notaria Requestes 1624 Requesta Guarnés, Lluís sabater

Notaria Causes 1782 Concòrdia Guarro Figueres, Teresa Guarro, Mª Rosa El gendre era Francesc Gibert, poders de Melcior Peramàs Guarro

Notaria Diversos 1764 Poders Guarro Figueres, Teresa Barber, Pere procurador

Notaria Inventaris 1779 Inventari Guarro, Josep mercader Espenyes de Santa Maria

Notaria Testaments 1606 Testament Guinart, Elisabet Vídua de Francesc Tomàs

Notaria Inventaris 1630 Inventari Guindo, Jaume vidrier Pujol

Notaria Requestes 1620 Requesta Guindo, Jaume vidrier Agell, Bernat Vilassar de Dalt

Notaria Requestes 1624 Requesta Guindó, Jaume vidrier Serra, Galceran pagès Cirera

Notaria Inventaris 1639 Inventari Guitart, Gabriel sastre Riera de Cirera

Notaria Inventaris 1685 Inventari Guitart, Isidre Llavaneres

Notaria Inventaris 1652 Inventari Guitart, Josep mariner Plaça Major

Notaria Inventaris 1615 Inventari Guitart, Paula Plaça Major Vídua de Paulí Guitart, pescador

Notaria Inventaris 1850 Inventari Guix, Diego oller Sant Josep

Notaria Inventaris 1652 Inventari Gunyó, Jaume rajoler

Notaria Requestes 1642 Requesta Gurguí Ribalta, Bernat pagès Cardedeu Catà, Antoni Llavaneres

Notaria Requestes 1623 Requesta Gurri, Gabriel rector Llavaneres Lloreda, Antoni pagès Llavaneres

Notaria Requestes 1627 Requesta Homs, Pau pagès Canyamars Vilardell, Gabriel pagès Cirera

Notaria Diversos 1596 Deutes Hornos, Joan llibreter

Notaria Causes 1620 Causa Hortal, Joan prevere Ereta, Joan corder

Notaria Inventaris 1544 Inventari Huguet, Joan Granollers

Notaria Testaments 1846 Testament Ibora, Josepa Vídua de Miquel Salamó

Notaria Inventaris 1640 Inventari Illa, Joan mariner Sant Simó

Notaria Inventaris 1646 Inventari Isac, Anton treballador Crist d'en Fogueres

Notaria Inventaris 1648 Inventari Isac, Anton treballador Sant Francesc Prop del Crist d'en Fogueres

Notaria Inventaris 1636 Inventari Isac, Jaume negociant Riera de Cirera

Notaria Inventaris 1684 Inventari Isart, Pere bracer Plaça Beat Salvador

Notaria Testaments 1750 Testament Ivern, Miquel teixidor de vels La muller Agnès liquida el seu testament de 1739

Notaria Causes 1613 Causa Janer

Notaria Testaments 1649 Testament Janer Comes, Cecília 1631 relligat f.3v Muller de Joan Roig de la Penya, pagès

Notaria Testaments 1890 Testament Janer Tria, Joaquim prevere

Notaria Inventaris 1687 Inventari Janer, Jacint negociant Sant Simó

Notaria Testaments 1847 Testament Janer, Josep Antoni prevere

Notaria Causes 1617 Causa Janer, Llorenç sastre Janer, Jacint sastre

Notaria Inventaris 1623 Inventari Janer, Pau passamaner Valldeix

Notaria Inventaris 1650 Encant Janer, Pere

Notaria Inventaris 1617 Inventari Jaume, Joan Pau negociant

Notaria Causes 1721 Causa Jeroni, Isabel pagès Llavaneres Renuncia als bens del seu primer marit, Josep Faner

Notaria Causes 1616 Causa Jofre, Francesc prevere

Notaria Causes 1626 Causa Jofre, Francesc prevere Recoder, Genís

Notaria Inventaris 1626 Inventari Jofre, Francesc prevere Nou

Notaria Inventaris 1637 Inventari Jofre, Francesc prevere

Notaria Inventaris 1591 Inventari Jofre, Jaume

Notaria Inventaris 1685 Inventari Jofre, Joan Palau

Notaria Requestes 1612 Requesta Jofre, Joan mercader Camps, Pere Pau fuster tirament de pedrenyal ques avia fet en la rectoria

Notaria Causes 1633 Causa Jofre, Narcís mercader Mas Jofre (Valldeix)

Notaria Inventaris 1609 Inventari Jofre, Narcís mercader Nou

Notaria Inventaris 1669 Encant Jofre, Narcís mercader

Notaria Requestes 1634 Requesta Jofre, Narcís mercader Cavello, Gaspar prevere

Notaria Diversos 1793 Censal Julià Senmenat, Josep boter Camín Campllonc, Josep prevere

Notaria Diversos 1687 Lloguer Jurats de Llavaneres Llavaneres Arrendament de la gabella

Notaria Requestes 1648 Requesta Jurats de Mataró Roig, Pere vidrier

Notaria Inventaris 1646 Inventari Lauger, Joan mestre de cases Camí Real

Notaria Inventaris 1627 Inventari Lavernia, Esteve Riera de Cirera

Notaria Diversos 1646 Lloguer Lladó, Bertomeu ferrer Argentona Una casa (data aproximada)

Notaria Diversos 1646 Lloguer Lladó, Bertomeu ferrer Terra al lloc de Bera, al camí que va a Traià

Notaria Diversos 1646 Lloguer Lladó, Bertomeu ferrer Terra al lloc de Vallbaldera

Notaria Inventaris 1591 Inventari Lladó, Bertomeu calafat Ballot

Notaria Requestes 1621 Requesta Lladó, Jaume Jurats de Mataró

Notaria Requestes 1623 Requesta Lladó, Jaume batlle de Mataró Fradera, Salvador traginer

Notaria Requestes 1623 Requesta Lladó, Jaume batlle de Mataró Llucià, Joan

Notaria Requestes 1623 Requesta Lladó, Jaume batlle de Mataró Viver, Bernat sabater

Notaria Requestes 1624 Requesta Lladó, Jaume batlle de Mataró Lleu, Joan Pau

Notaria Requestes 1624 Requesta Lladó, Jaume batlle de Mataró Puig, Joan

Notaria Requestes 1624 Requesta Lladó, Jaume batlle de Mataró Tarau, Pere traginer

Notaria Requestes 1624 Requesta Lladó, Jaume batlle de Mataró Viver, Antoni

Notaria Causes 1591 Causa Lladó, Joan ferrer

Notaria Requestes 1642 Requesta Lladó, Joan Pau pagès

Notaria Requestes 1627 Requesta Lladó, Narcís batlle Argentona

Notaria Requestes 1644 Requesta Lladó, Pere pagès Pons, Esteve pagès Cabrera

Notaria Inventaris 1643 Inventari Llanes, Esteve

Notaria Inventaris 1625 Inventari Llauder, Bernat treballador

Notaria Inventaris 1648 Inventari Llauder, Joan Pau negociant Camí Real

Notaria Requestes 1642 Requesta Llauder, Joan Pau negociant Saurí, Jaume pagès El Far (Dosrius)

Notaria Causes 1701 Causa Llauder, Pau Torner, Jaume pagès Qüestió d'herència

Notaria Requestes 1631 Requesta Llauder, Pere pagès Llavaneres Pi, Bertomeu pagès Llavaneres

Notaria Testaments 1868 Testament Llauger Pujol, Antònia Vídua de Francesc Spà Mora. Documentaxió herència (1868-1888)

Notaria Testaments 1894 Testament Llauger, Antònia Muller d'Spà

Notaria Inventaris 1625 Inventari Llauger, Joan mestre de cases Camí Real

Notaria Testaments 1895 Testament Llavina Carreres, Francesca Vídua de Cugat Guanyabens

Notaria Inventaris 1585 Inventari Lledó, Joan

Notaria Inventaris 1647 Inventari Lledó, Pere pagès Barcelona

Notaria Inventaris 1687 Inventari Lledó, Ramon pagès Mas Lledó (Valldeix)

Notaria Requestes 1621 Requesta Lleget, Joan Pau

Notaria Inventaris 1652 Inventari Llentisclar Daviu, Llorenç burgès Portal d'en Pou

Notaria Requestes 1611 Requesta Llentisclar, Bertomeu pagès Argentona Portell, Joan Argentona

Notaria Inventaris 1687 Inventari Llentisclar, Daviu Llorenç burgès Palma

Notaria Inventaris 1683 Inventari Lleonart, Joan mestre de cases Riera de Cirera

Notaria Inventaris 1683 Encant Lleonart, Joan mestre de cases

Notaria Requestes 1627 Requesta Lletget, Pere pagès Dosrius Ramon, Jaume pagès Dosrius

Notaria Inventaris 1588 Inventari Lloberons, Francina pagès Argentona (carrer) Vídua de Bernat Lloberons, casa a la sagrera

Notaria Inventaris 1600 Inventari Llobet Tremolet, Bertomeu Data aproximada

Notaria Diversos 1816 Compravenda Llobet, Fèlix comerciant Barcelona (ciutat) Pedrosa, Jaume comerciant Calella Terra a Pineda a la riera d'en Moré, antecedents des de 1648

Notaria Diversos 1632 Lloguer Llobet, Joan fuster

Notaria Inventaris 1647 Inventari Llobet, Joan fuster Nou Traces de retaules

Notaria Inventaris 1652 Inventari Llobet, Joan fuster Nou

Notaria Causes 1596 Causa Lloreda, Antoni pagès Llavaneres

Notaria Testaments 1601 Testament Llorell, Joana Vídua del mercader Gaspar Llorell

Notaria Inventaris 1736 Inventari Llorenç, Josep Argentona

Notaria Inventaris 1624 Inventari Lloveras, Narcís vidrier Riera de Cirera

Notaria Requestes 1640 Requesta Lluc, Joan Solà, Esteve

Notaria Causes 1617 Causa Llull, Maria Anna Mandri, Antoni

Notaria Requestes 1640 Requesta Llunell, Joan pagès Vallgorguina Portell, Antoni prevere

Notaria Inventaris 1614 Inventari Llunell, Pere Sant Josep

Notaria Inventaris 1684 Inventari Llurià, Segimon teixidor de lli Sant Josep

Notaria Testaments 1650 Testament López de Cuencua, Francesc pintor 1631 relligat f.19 Fill de Santiago i d'Agnès. Data aproximada

Notaria Inventaris 1648 Inventari Majó, Dionís botiguer Nou

Notaria Inventaris 1645 Inventari Majó, Joan I encant

Notaria Diversos 1602 Establiment Major Ballester, Pere Vidal, Vicenç botiguer Lloguer terra a les Illes

Notaria Inventaris 1622 Inventari Major del Castell, Jaume pagès Can Major del Castell

Notaria Requestes 1630 Requesta Major del Castell, Jaume pagès Arnau, Antoni mercader

Notaria Causes 1690 Causa Major Rovira, Andreu pagès Argentona Comte de Solterra

Notaria Inventaris 1637 Inventari Major, Bartomeu Palau

Notaria Inventaris 1630 Inventari Major, Jacint Camí Real

Notaria Diversos 1608 Venda Major, Jaume negociant Argentona Terra al Pla de la Torre

Notaria Inventaris 1547 Inventari Major, Joan Inclou encant

Notaria Inventaris 1617 Inventari Major, Joan Riera de Cirera

Notaria Inventaris 1561 Inventari Major, Joan Pau

Notaria Inventaris 1635 Inventari Major, Lluís baster Argentona (carrer)

Notaria Inventaris 1710 Inventari Major, Onofre sastre Santa Maria

Notaria Causes 1628 Causa Major, Pau pagès Llavaneres Plantí, Josep pagès

Notaria Inventaris 1595 Inventari Major, Salvador Nou

Notaria Inventaris 1619 Inventari Major, Segimon Nou

Notaria Causes 1601 Causa Mallol Agell (Cabrera)

Notaria Requestes 1627 Requesta Mallol Mates, Esteve Reimir, Jaume

Notaria Requestes 1627 Requesta Mallol Mates, Esteve

Notaria Diversos 1711 Censal Mallol, Antoni Pau botiguer Rector de Santa Maria

Notaria Inventaris 1720 Inventari Mallol, Antoni Pau negociant Pou d'Avall Data aproximada

Notaria Causes 1631 Causa Mallol, Esteve Sant Benet de Bages

Notaria Inventaris 1634 Inventari Mallol, Francesc pagès Argentona Mas Mallol

Notaria Inventaris 1607 Inventari Mallol, Jaume sastre I encant

Notaria Inventaris 1667 Inventari Mallol, Jaume sastre Cabanyes

Notaria Requestes 1640 Requesta Mallol, Jaume pagès Agell (Cabrera) Bonet, Joan Agell (Cabrera)

Notaria Inventaris 1649 Inventari Mallol, Joan mariner

Notaria Requestes 1650 Requesta Mallol, Josep mariner Tarau, Joan Manca blat a Mataró

Notaria Inventaris 1645 Inventari Mallol, Pau sastre

Notaria Testaments 1629 Testament Manent, Elisabet Premià de Dalt Vídua de Joan Manent

Notaria Requestes 1622 Requesta Marc, Bertomeu pagès Clarà (Argentona) Fogueres, Antoni pagès Argentona

Notaria Inventaris 1648 Inventari Marc, Miquel Valldeix

Notaria Requestes 1621 Requesta Marc, Pau negociant Sala, Miquel mercader

Notaria Requestes 1625 Requesta March, Pere sabater Llavaneres Sabater, Pau rector Dosrius

Notaria Inventaris 1596 Inventari Marededeu de l'Esperança Inventari de la capella

Notaria Diversos 1772 Àpoca Maresme, Francesc prevere Sant Vicenç dels Horts Sitjar, Josep pagès

Notaria Inventaris 1695 Inventari Maresme, Josep manyà Nou

Notaria Inventaris 1631 Inventari Maresme, Miquel sabater

Notaria Inventaris 1647 Inventari Margarida

Notaria Causes 1601 Causa Marot, Antoni prevere

Notaria Inventaris 1653 Inventari Marot, Antoni prevere I encant

Notaria Requestes 1621 Requesta Marot, Pau mercader Bruguera, Jaume pagès Dosrius

Notaria Requestes 1629 Requesta Marot, Pau mercader Guinart, Antoni pagès Dosrius

Notaria Requestes 1630 Requesta Marot, Pau mercader Valldeix Terrades, Antic pagès Dosrius

Notaria Testaments 1647 Testament Marquès, Anton pagès 1631 relligat f.22 Fill de Bertomeu, pagès de Valldeix, i Maria

Notaria Inventaris 1637 Inventari Marquès, Bartomeu pagès Valldeix

Notaria Requestes 1616 Requesta Marquès, Bernat pagès Vilassar de Dalt Fornells, Blai sabater

Notaria Inventaris 1698 Inventari Marquès, Bertomeu pagès Valldeix

Notaria Inventaris 1692 Inventari Marquès, Josep prevere Sant Francesc

Notaria Inventaris 1626 Inventari Marquès, Narcís Palau

Notaria Inventaris 1614 Inventari Martell, Narcís sastre Camí Real

Notaria Inventaris 1597 Inventari Martí de la Pujada, Joan pagès Argentona Mas Martí

Notaria Testaments 1925 Testament Martí Deas, Antoni Testament i inventari

Notaria Inventaris 1601 Inventari Martí, Bertomeu prevere

Notaria Requestes 1622 Requesta Martí, Bertomeu prevere Recolons, Eulàlia

Notaria Inventaris 1650 Inventari Martí, Bertran

Notaria Requestes 1627 Requesta Martí, Esteve

Notaria Inventaris 1613 Inventari Martí, Guillem

Notaria Inventaris 1608 Inventari Martí, Pere negociant

Notaria Inventaris 1631 Inventari Martí, Pere negociant Nou

Notaria Inventaris 1871 Inventari Martín Cabanelles, Antoni

Notaria Inventaris 1634 Inventari Martorell, Bertomeu Camí Real

Notaria Inventaris 1636 Inventari Martorell, Gaspar prevere Pujol

Notaria Inventaris 1683 Inventari Martorell, Jaume passamaner Barcelona

Notaria Inventaris 1592 Inventari Mas Arnau, Àngela Fornells de la Plaça

Notaria Testaments 1900 Testament Mas Ninou, Maria Vídua de Joan Catarineu Brutau

Notaria Inventaris 1546 Inventari Mas, Antoni Joan mercader Plaça Major

Notaria Inventaris 1597 Inventari Mas, Antoni Joan mercader Plaça Major

Notaria Inventaris 1598 Inventari Mas, Antoni Joan mercader Plaça Major

Notaria Inventaris 1639 Inventari Mas, Bertomeu sastre

Notaria Inventaris 1527 Inventari Mas, Joan Palau

Notaria Inventaris 1591 Inventari Mas, Joan mestre de cases Barcelona

Notaria Inventaris 1675 Inventari Mas, Miquel Valldeix (fora portal)

Notaria Inventaris 1632 Inventari Mas, Pau Benet teixidor Barcelona

Notaria Inventaris 1685 Inventari Mas, Salvador pagès

Notaria Inventaris 1622 Inventari Mascaró (a) Marot, Joan fuster Plaça Major I encant

Notaria Causes 1616 Causa Mascaró, Joan fuster Plana, Miquel

Notaria Inventaris 1594 Inventari Mascaró, Joan fuster

Notaria Inventaris 1624 Inventari Mascaró, Joan fuster Plaça Major

Notaria Inventaris 1588 Inventari Mascort, Antoni pagès Mata

Notaria Testaments 1700 Testament Mascort, Antoni fuster Concòrdia per l'herència d'Antoni Mascort, pagès de Mata

Notaria Requestes 1607 Requesta Mascort, Bertomeu treballador Mata

Notaria Inventaris 1660 Inventari Mascort, Joan prevere

Notaria Diversos 1706 Venda Mascort, Pau pagès Mascort, Antoni fuster Terra a Mata al lloc de la Fornenca

Notaria Inventaris 1710 Inventari Mascort, Pau pagès Mata

Notaria Inventaris 1595 Inventari Mascort, Pere corder Valldeix

Notaria Inventaris 1630 Inventari Mascort, Pere corder Pou d'Avall

Notaria Inventaris 1657 Inventari Mascort. Antoni pagès Mata

Notaria Causes 1773 Causa Masferrer, Bonaventura pagès Aymeric Costa, Jaume prevere Aymeric té els papers dels Masferrer i vol obligar a fer cessions

Notaria Causes 1611 Causa Masgròs, Pau Narcís

Notaria Testaments 1875 Testament Masnou Brumell, Josep prevere

Notaria Inventaris 1609 Inventari Masó, Antoni

Notaria Inventaris 1647 Inventari Massachs, Joan fuster

Notaria Diversos 1758 Establiment Massaguer, Francesc Derrocada de Llança, Jaume

Notaria Inventaris 1638 Inventari Masset, Jaume sastre

Notaria Requestes 1642 Requesta Massot, Antiga Borrell, Joan pagès Antiga vídua del sastre Joan Massot

Notaria Inventaris 1653 Inventari Massot, Eliseu sastre Carreró (Fra Jaume)

Notaria Inventaris 1601 Inventari Massot, Joan Carreró (Fra Jaume)

Notaria Inventaris 1606 Inventari Mataró, Bernat Mas Mataró

Notaria Inventaris 1617 Inventari Mataró, Jaume Camí Real

Notaria Inventaris 1647 Inventari Mataró, Joan lo lloc dit prop los caputxins

Notaria Causes 1662 Causa Mataró, Pere Pau pagès Arnau, Gaspar pagès Propietats del pubill Mataró

Notaria Inventaris 1621 Inventari Matas, Antoni assahonador

Notaria Inventaris 1628 Inventari Matas, Lluís sastre Pujol

Notaria Inventaris 1609 Inventari Matas, Marianna Palau Vídua Partella

Notaria Diversos 1645 Dispensa Matas, Rafael Saguí, Maria

Notaria Testaments 1906 Testament Mates Casanoves, Rita Vídua Francesc Llinàs Vidal. Plet testamentari amb el bisbat

Notaria Causes 1651 Causa Mates, Bertomeu Gemmir, Francesc pagès Dosrius Qüestió d'un cens

Notaria Inventaris 1634 Inventari Mates, Jaume pagès Palau

Notaria Requestes 1642 Requesta Mates, Joan pagès Ridameya, Bertomeu pagès Argentona Consta Antoni Bordoy

Notaria Inventaris 1606 Inventari Mates, Marianna Palau

Notaria Causes 1590 Causa Mates, Pau

Notaria Diversos 1580 Matrimoni Mates, Pau Palau, Eleanor Ella filla d'un mercader

Notaria Inventaris 1599 Inventari Mates, Pau Barcelona

Notaria Inventaris 1645 Inventari Mates, Pau mariner Carreró (Fra Jaume)

Notaria Inventaris 1631 Inventari Mates, Pere Barcelona

Notaria Inventaris 1613 Inventari Mateu, Gaspar mariner Argentona

Notaria Inventaris 1628 Inventari Mateu, Pau traginer Camí Real

Notaria Inventaris 1653 Inventari Mateu, Pau mariner Camí Real I encant

Notaria Inventaris 1586 Inventari Mauri, Esperança pagès Argentona (carrer) Vídua de Montserrat, del Mas Batlle

Notaria Inventaris 1631 Inventari Mauri, Jaume Mas Major del Castell

Notaria Requestes 1606 Requesta Mauri, Joan pagès Veïnat de la Torre Palau, Melcior de burgès Qüestió d'un violari

Notaria Diversos 1632 Capítols Mauri, Miquel teixidor de lli Puig, Maria

Notaria Requestes 1601 Requesta Maurí, Miquel Soler, Nicolau

Notaria Inventaris 1643 Inventari Mauri, Nicolau traginer Barcelona

Notaria Inventaris 1636 Inventari Mauri, Pau

Notaria Inventaris 1628 Inventari Mauri, Salvador Argentona (carrer)

Notaria Requestes 1622 Requesta Mayans, Pere Jaume pagès Vilassar de Dalt

Notaria Inventaris 1638 Inventari Merlina, Simona Feliu

Notaria Inventaris 1584 Inventari Minguela, Guillem

Notaria Requestes 1616 Requesta Miquel, Pere Pau metge Castellar, Jaume assahonador Castellar, batlle de Mataró

Notaria Requestes 1616 Requesta Miquel, Pere Pau metge Castellar, Jaume assahonador Castellar, batlle de Mataró

Notaria Causes 1600 Causa Mir, Antoni

Notaria Causes 1634 Causa Mir, Jaume pagès Dosrius Muller, Anna. Qüestó d'herència

Notaria Inventaris 1654 Inventari Mir, Pau pescador Camí Real

Notaria Diversos 1742 Capítols Mir, Ramon bracer Domènec, Margarida

Notaria Inventaris 1793 Inventari Mir, Ramon bracer

Notaria Diversos 1810 Compavenda Miró, Eulàlia Vídua de Francesc Salamó, calderer

Notaria Testaments 1613 Testament Misser, Sagimon sastre Antiga, muller Fill de Bernat, mestre d'aixa i Clara

Notaria Testaments 1634 Testament Misser, Salvador botiguer de teles Gassia, Eulàlia, muller Fill de Sagimon i Antiga

Notaria Requestes 1648 Requesta Mojó, Francesc pagès Argentona Rosans, Pere treballador

Notaria Inventaris 1632 Inventari Moliner, Pere Bonaire

Notaria Inventaris 1685 Inventari Molins, Antoni boter Riera de Cirera

Notaria Inventaris 1626 Inventari Molins, Pere Sant Josep

Notaria Testaments 1743 Testament Moner, Pere Òrrius Fill de Jaume i de Jerònima

Notaria Causes 1601 Causa Monestir de Montalegre Mateu i Seguí

Notaria Testaments 1764 Testament Monfort Boter, Maria Filla de Francesc, braser, i Maria. Vídua de Bonifaci Rossell, bracer

Notaria Causes 1613 Causa Monfort, Joan mestre d'escola

Notaria Causes 1613 Causa Monfort, Joan mestre d'escola

Notaria Inventaris 1656 Inventari Moni Rosselló, Jaume fuster Nou

Notaria Inventaris 1644 Inventari Moni, Joan Pau adroguer Barcelona

Notaria Diversos 1858 Àpoca Mons, Eulàlia fuster Busineri, Josep fuster Muller de Cristòfol Comulada

Notaria Inventaris 1579 Inventari Montalt, Joan negociant Nou

Notaria Inventaris 1642 Inventari Montalt, Josep sastre Palau

Notaria Inventaris 1617 Inventari Montalt, Pere negociant Nou

Notaria Requestes 1635 Requesta Montasell, Pere pagès Vallgorguina Tarau, Joan Pere mercader

Notaria Inventaris 1540 Inventari Montpart Valldeix Mas Montpart. Data aproximada

Notaria Diversos 1727 Venda Mora Mallol de Vall, Rafael Cabrera Fornés Llorell, Josep metge Terra al lloc del Grau

Notaria Requestes 1648 Requesta Mora, Bartomeu pagès Arenys de Munt Fogueres, Bernat negociant

Notaria Requestes 1603 Requesta Mora, Gaspar hortolà Portell, Jaume Qüestió d'unes ovelles

Notaria Inventaris 1640 Inventari Mora, Jacint Massevà

Notaria Inventaris 1643 Inventari Mora, Joan pagès Mort a la casa d'en Joan Gel a Canyamars

Notaria Requestes 1628 Requesta Mora, Joan sabater Oliver, Bertomeu

Notaria Inventaris 1639 Inventari Mora, Joan Pau

Notaria Inventaris 1604 Inventari Moran, Ambròs Bonaire

Notaria Inventaris 1657 Inventari Morans, Pere vidrier Riera de Cirera I encant

Notaria Causes 1599 Causa Morera de la Vall, Llorenç

Notaria Requestes 1626 Requesta Morera del Molí, Antoni Llavaneres Gassia, Joan Pere botiguer de draps

Notaria Requestes 1621 Requesta Morera del Torrent, Jeroni pagès Llavaneres Pasqual, Narcís prevere

Notaria Causes 1701 Causa Morera Salvet, Llorenç Conjunt de creditors Pau Salvet és el tutor de Llorenç

Notaria Inventaris 1625 Inventari Morera, Esteve mestre d'aixa La Palma

Notaria Requestes 1634 Requesta Morera, Francesc boter Solet, Antoni pagès

Notaria Requestes 1620 Requesta Morera, Jeroni pagès Llavaneres Rossell, Joan pagès Cabrera

Notaria Requestes 1625 Requesta Morera, Pere ferrer Llavaneres Alsina dels Clòsens, Joan pagès Llavaneres

Notaria Inventaris 1609 Inventari Morot, Bernat

Notaria Inventaris 1632 Inventari Morot, Pau mercader I encant

Notaria Requestes 1631 Requesta Mortoràs, Antoni cirurgià Mas Feliu (Cirera) Garcia, Miquel mercader

Notaria Causes 1618 Causa Mustarós, Antoni metge Jurats de Mataró

Notaria Requestes 1627 Requesta Mustarós, Antoni cirurgià Barcelona (ciutat) Flaquer, Salvador pagès Mata

Notaria Inventaris 1608 Inventari Mustarós, Gabriel sastre

Notaria Inventaris 1622 Inventari Mustarós, Gabriel sastre Sant Josep

Notaria Requestes 1607 Requesta Mustarós, Joan mercader Canet de Mar Martí, Jaume boter

Notaria Inventaris 1735 Inventari Nabona, Rafael de Feliu de la Penya, Maria I encant

Notaria Causes 1639 Causa Nadal Ribalta, Joan passamaner Llavaneres Gurguí, Bernat pagès Canovelles Qüestió d'una herència

Notaria Inventaris 1684 Inventari Nadal, Fèlix metge Palma

Notaria Inventaris 1635 Inventari Nadal, Jaume pescador Riera de Cirera

Notaria Requestes 1627 Requesta Nadal, Jaume pagès Llavaneres Riera, Antoni pagès Mata

Notaria Requestes 1627 Requesta Nadal, Jaume pagès Llavaneres Riera, Marc Mata

Notaria Requestes 1631 Requesta Nadal, Jaume pagès Llavaneres Bernadet, Guillem pagès Llavaneres

Notaria Inventaris 1648 Inventari Nadal, Joan passamaner

Notaria Inventaris 1724 Encant Nadal, Josep

Notaria Inventaris 1685 Inventari Nebot, Joan cirurgià

Notaria Testaments 1651 Testament Negro, Jaume de donzell 1631 relligat f.9v Fill de Bertomeu i Maria

Notaria Causes 1624 Causa Nogueres Pasqual, Joan Pere Mallol, Francesc pagès Argentona

Notaria Inventaris 1639 Inventari Nogueres, Joan

Notaria Testaments 1803 Testament Noms Auleda, Maria Vídua de Fèlix Illa, bracer

Notaria Inventaris 1720 Encant Novell, Francesc bracer Data aproximada

Notaria Diversos 1760 Rebut Oliu, Francesc Valls, Esperança

Notaria Inventaris 1852 Inventari Oliver Rovira, Ramon hortolà Mercè

Notaria Inventaris 1653 Inventari Oliver, Antoni Pou d'Avall

Notaria Inventaris 1544 Inventari Oliver, Bernat Mas Oliver

Notaria Diversos 1670 Censal Oliver, Bertomeu pagès Rector de Santa Maria

Notaria Inventaris 1617 Inventari Oliver, Bertomeu pagès Riera de Cirera

Notaria Requestes 1619 Requesta Oliver, Bertomeu pagès Bruguera, Jaume pagès Dosrius

Notaria Inventaris 1690 Inventari Oliver, Josep mestre de cases

Notaria Inventaris 1566 Inventari Olives, Jaume Portal d'en Feliu

Notaria Inventaris 1656 Inventari Oller, Antoni passamaner Sant Francesc

Notaria Requestes 1638 Requesta Oller, Antoni Jaume pagès Sant Iscle Portell, Narcís notari

Notaria Requestes 1626 Requesta Oller, Joan treballador

Notaria Inventaris 1647 Inventari Oller, Onofre sastre Barcelona

Notaria Inventaris 1597 Inventari Oller, Pere sombrerer Nou

Notaria Inventaris 1605 Inventari Oller, Pere sombrerer Nou

Notaria Testaments 1671 Testament Oriol, Antoni escriptor Barcelona (ciutat) Fill de Miquel, pagès de Rubí

Notaria Inventaris 1598 Inventari Orriols, Jaume pagès Soler

Notaria Inventaris 1623 Inventari Orriols, Jaume pagès Argentona

Notaria Inventaris 1628 Inventari Orriols, Jaume pagès Agell (Cabrera) Mas Orriols

Notaria Diversos 1595 Lloguer Orriols, Joan pagès Cabrera Lloguer de terra i masia a Agell, lloc de la Pedrosa, sobre la casa Batlle

Notaria Inventaris 1628 Inventari Orriols, menors

Notaria Inventaris 1647 Inventari Ortal, Joan prevere I encant

Notaria Diversos 1788 Venda Padrissa, Tomàs estudiant Santa Teresa Llauder Rubies, Manuel Una casa, amb antecedents

Notaria Inventaris 1654 Inventari Palau Arnau, Francesc ciutadà honrat Palau

Notaria Requestes 1626 Requesta Palau Arnau, Francesc

Notaria Diversos 1661 Establiment Palau Arnau, Salvador Terra al Pla de Sant Simó

Notaria Inventaris 1619 Inventari Palau Ballot, Joan

Notaria Requestes 1631 Requesta Palau Ballot, Joan Armengol, Antoni pagès Cabrils

Notaria Diversos 1706 Venda Palau Riera, Josep Mandri, Jaume mariner Terreny per construir a la Riera de Cirera

Notaria Diversos 1739 Censal Palau Riera, Melcior de Picaire Fornells, Bonaventura pintor Palau i també Josep Gual de Llança, del Cros

Notaria Diversos 1739 Censal Palau Riera, Salvador Costoges, Josep Miquel treballador

Notaria Testaments 1639 Testament Palau, Dorotea Vídua de Melcior de Palau

Notaria Diversos 1634 Establiment Palau, Francesc i Arnau

Notaria Inventaris 1640 Inventari Palau, Jaume Plaça de Santa Maria

Notaria Inventaris 1600 Inventari Palau, Joan Data aproximada

Notaria Testaments 1652 Testament Palau, Joan 1631 relligat f.6v Ciutadà honrat de Barcelona, fill de Joan i Mª Àngela

Notaria Causes 1699 Causa Palau, Joan Baptista beneficiat S.Maria Vilallonga, Magí de Herència d'Isabel Sala Tria

Notaria Causes 1641 Causa Palau, Melcior burgès Català, Antoni pagès Valldeix Deutes

Notaria Requestes 1615 Requesta Palau, Melcior burgès

Notaria Requestes 1616 Requesta Palau, Melcior burgès

Notaria Requestes 1629 Requesta Palau, Melcior burgès Torruella Portell, Jeroni

Notaria Requestes 1633 Requesta Palau, Melcior burgès Mustarós, Isabel

Notaria Requestes 1644 Requesta Palau, Melcior burgès Pallarès, Jacint

Notaria Causes 1681 Causa Pallés, Antoni pagès Cabrera Nomenar tutors. Antoni casat 1.Maria Batlle, 2. Teresa Casanoves

Notaria Inventaris 1645 Inventari Paraller, Francesc adroguer

Notaria Inventaris 1653 Inventari Parareda, Teresa

Notaria Testaments 1747 Testament Parera, Jaume prior Balaguer Fill de Joan Bta., pagès i Magdalena

Notaria Requestes 1625 Requesta Partagàs, Joan vidrier Noms, Sebastà vidrier

Notaria Diversos 1638 Violari Partegas, Jacint daguer Simon, Anton Pau

Notaria Testaments 1646 Testament Partella Febrer, Jaume Inclòs al testament de Jaume Colomer l'any 1803

Notaria Causes 1595 Causa Partella, Jaume pagès Partella, Bartomeu pagès

Notaria Causes 1618 Causa Partella, Jaume pagès

Notaria Inventaris 1648 Inventari Partella, Jaume pagès Bonaire Inclou el Mas Febrer d'Argentona

Notaria Causes 1591 Causa Pasqual, curadors dels Arquer, Jaume pagès

Notaria Inventaris 1587 Inventari Pasqual, Elisabet Placeta davant del cementiri de la parròquia

Notaria Inventaris 1659 Inventari Pasqual, Joan mariner Camí Real

Notaria Causes 1622 Causa Pasqual, Narcís prevere Gual, Pere pagès Mata

Notaria Requestes 1643 Requesta Pasqual, Pau Gras, Bertomeu pagès Vallgorguina

Notaria Inventaris 1623 Inventari Pasquala, Anna

Notaria Testaments 1866 Testament Pavet Guayabens, Pau Liquidació herència (Ramon Brunet, Maria Pavet, etc.)

Notaria Requestes 1622 Requesta Pedro, Nicolau burgès Jofre, Narcís mercader

Notaria Requestes 1614 Requesta Penya, Gabriel mariner

Notaria Inventaris 1617 Inventari Penya, Joan negociant Plaça Beat Salvador

Notaria Inventaris 1646 Inventari Pera, Antoni boter Camí Real

Notaria Inventaris 1603 Inventari Pera, Bertomeu

Notaria Inventaris 1635 Inventari Pera, Ernalt treballador Quintana d'en Seguí I encant

Notaria Causes 1599 Causa Pera, Francesc Llavaneres

Notaria Inventaris 1654 Inventari Pera, Joan boter Sant Josep

Notaria Requestes 1624 Requesta Pera, Joan pagès Mata Gual, Pau pagès

Notaria Inventaris 1632 Inventari Pera, Pere Àntic pagès Mas Pera (Mata)

Notaria Inventaris 1636 Inventari Pera, Pere Àntic pagès I encant

Notaria Causes 1702 Causa Peraller Gassia, Pau negociant Puig Refagut, Antoni

Notaria Testaments 1643 Testament Peraller, Francesc adroguer 1631 relligat f.18 Fill de Miquel i Maria

Notaria Testaments 1643 Testament Peraller, Francesc adroguer Fill de Miquel i Maria

Notaria Inventaris 1632 Inventari Peraller, Gabriel mariner Plaça Major

Notaria Inventaris 1620 Inventari Peraller, Pere Plaça Major

Notaria Diversos 1670 Venda Peraller, Teresa Mataró, Salvador Terra als Grecs d'en Pereller

Notaria Inventaris 1706 Inventari Peredejordi, Francesc daguer Moles

Notaria Inventaris 1701 Inventari Peres, Josep Sant Josep

Notaria Inventaris 1656 Inventari Peric, Bernat negociant Sant Francesc

Notaria Inventaris 1605 Inventari Perich, Miquel pescador

Notaria Diversos 1704 Precari Perpunter Daviu, Josep pagès Valldeix Rosselló, Josep mariner Terra al torrent Forcat

Notaria Requestes 1638 Requesta Pi Bernat, Bertomeu Pi, Joan vidrier

Notaria Inventaris 1654 Inventari Pi, Antoni pagès Cases d'en Pi de Mata

Notaria Inventaris 1640 Inventari Pi, Bernat vidrier

Notaria Inventaris 1646 Inventari Pi, Bernat vidrier Camí Real

Notaria Inventaris 1646 Inventari Pi, Bernat vidrier

Notaria Inventaris 1647 Inventari Pi, Bernat vidrier

Notaria Requestes 1647 Requesta Pi, Bernat vidrier

Notaria Inventaris 1628 Encant Pi, Bertomeu

Notaria Inventaris 1639 Inventari Pi, Francesc adroguer

Notaria Requestes 1625 Requesta Pi, Francesc traginer Llavaneres Rossell, Pau Llavaneres

Notaria Inventaris 1648 Inventari Pi, Joan boter

Notaria Testaments 1760 Testament Pi, Llorenç Liquidació del testament

Notaria Requestes 1621 Requesta Pi, Miquel pagès Llavaneres

Notaria Inventaris 1640 Inventari Pi, Pau vidrier Camí Real

Notaria Inventaris 1652 Inventari Pi, Pau vidrier Camí Real

Notaria Inventaris 1646 Inventari Picaire, Jeroni botiguer de teles Penyes en lo carrer per lo qual se va de les carniseries a la mar, dit lo carrer de les penyes y cap del carrer dit Barcelona

Notaria Diversos 1725 Censal Picaire, Josep corredor d'orella Mandri, Josep prevere

Notaria Requestes 1620 Requesta Picart Padró, Salvador pagès Canyamars Saber, Antoni pagès

Notaria Testaments 1852 Testament Pineda Vendrell, Margarida Muller de Josep Arenes

Notaria Requestes 1645 Requesta Pins, Elisabet Argentona Carreras, Bertomeu pagès Argentona

Notaria Inventaris 1588 Inventari Pins, Jaume pagès Argentona Veïnat de Pins

Notaria Inventaris 1631 Inventari Pla, Antoni cirurgià Barcelona

Notaria Requestes 1629 Requesta Pla, Jaume sastre Portell, Antoni prevere

Notaria Requestes 1629 Requesta Pla, Jaume sastre Tarascó, Jaume mercader

Notaria Requestes 1625 Requesta Plana, Bernat pagès Llavaneres Homs, Dionís pagès Dosrius

Notaria Diversos 1859 Deutes Plana, Joaquim Novell, Josep M. prevere

Notaria Inventaris 1642 Inventari Planes, Antoni Pou d'Avall

Notaria Inventaris 1652 Inventari Planes, Gaspar vidrier Nou

Notaria Inventaris 1673 Encant Plantada, Jacint Granollers

Notaria Causes 1637 Causa Plantí, Josep pagès Llavaneres Major, Pau

Notaria Requestes 1627 Requesta Plantí, Josep pagès Llavaneres

Notaria Causes 1723 Deutes Plantí, Maria Llavaneres Major, Francesc pagès

Notaria Inventaris 1581 Inventari Plegamans, Elisabet Vídua de Benet Plegamans, corder

Notaria Inventaris 1594 Inventari Plegamans, Elisabet Nou

Notaria Inventaris 1648 Inventari Plegamans, Joan mariner

Notaria Inventaris 1643 Encant Poch, Jaume

Notaria Requestes 1616 Requesta Pollès, Pau Vellveí, Pere sastre Barcelona (ciutat)

Notaria Inventaris 1531 Inventari Pongem, Bertomeu Mas Pongem

Notaria Causes 1716 Valoració Pongem, Joan negocient Vallmajor, Pere Pau cirurgià Valoració d'una finca comprada a Roig de la Penya

Notaria Diversos 1595 Lloguer Pongem, Joan pagès Lloguer de terra al Camp del Colomer

Notaria Inventaris 1593 Inventari Pongem, Joan pagès Mas Pongem

Notaria Inventaris 1652 Inventari Pongem, Joan notari Pujol

Notaria Requestes 1619 Requesta Pongem, Joan pagès Cisa, Miquel pagès Premià

Notaria Requestes 1619 Requesta Pongem, Joan pagès Colomer, Vicenç pagès Premià

Notaria Requestes 1624 Requesta Pongem, Joan pagès Major, Jaume

Notaria Requestes 1630 Requesta Pongem, Joan pagès Major del Castell, Jaume pagès

Notaria Inventaris 1682 Inventari Pons, Bertomeu mariner Sant Joan

Notaria Testaments 1603 Testament Pons, Eulàlia Vídua de Gaspar Costa, pagès de Valldeix

Notaria Inventaris 1643 Inventari Pons, Ferran

Notaria Inventaris 1702 Inventari Pons, Jaume mariner Vilassar de Mar

Notaria Requestes 1638 Requesta Pons, Joan pagès Dosrius Soler, Joan

Notaria Causes 1780 Causa Pons, Maria Argentona Vallmajor, Pere Pau cirurgià Sobre la propietat d'una terra al lloc dels Morets

Notaria Inventaris 1705 Inventari Porcalla, Joan pescador

Notaria Diversos 1626 Deutes Portell Tarroella, Jeroni mercader

Notaria Diversos 1626 Àpoca Portell Tarroella, Jeroni negociant

Notaria Rector 1621 Plet Portell Tarruella, Jeroni notari Cartes (1621-1631)

Notaria Inventaris 1616 Inventari Portell, Antoni prevere Mas Portell

Notaria Inventaris 1638 Inventari Portell, Antoni prevere

Notaria Inventaris 1640 Inventari Portell, Benet ferrer Alella

Notaria Requestes 1615 Requesta Portell, Jaume carnicer Caremany, Narcís Qüestió d'un violari

Notaria Inventaris 1644 Inventari Portell, Jeroni negociant Plaça Major

Notaria Causes 1648 Causa Portell, Joan negociant Moles Pou Fornells, Bernat Qüestió d'un cens

Notaria Causes 1666 Causa Portell, Joan negociant Referència a Collsabadell

Notaria Causes 1614 Causa Portell, Narcís notari

Notaria Diversos 1630 Venda Portell, Narcís notari Mates, Jaume Fragment, data aproximada

Notaria Inventaris 1644 Inventari Portell, Narcís notari

Notaria Requestes 1620 Requesta Portell, Narcís negociant Roig de la Penya, Antoni pagès

Notaria Requestes 1620 Requesta Portell, Narcís negociant Viver, Pere Pau pagès Argentona

Notaria Requestes 1655 Requesta Portell, Pau mariner Prats, Petronilla

Notaria Inventaris 1634 Inventari Portell, Salvador pagès Valldeix

Notaria Inventaris 1609 Inventari Pou de la Sinia, Antoni pagès

Notaria Inventaris 1652 Inventari Pou de la Sinia, Joan pagès Portal d'en Pou

Notaria Inventaris 1594 Inventari Pou Peraller, Antic Hospital

Notaria Testaments 1797 Testament Pou Ramis, Josep Marià coronel Fill de Pere i Josefa Ramis de Milans. Documents de 1797-1820

Notaria Inventaris 1591 Inventari Pou, Antoni Carreró (Fra Jaume)

Notaria Inventaris 1616 Inventari Pou, Antoni Camí Real

Notaria Inventaris 1627 Inventari Pou, Bernard boter Nou Pou, Jeroni adroguer Casa del Pou d'en Carmen.

Notaria Requestes 1611 Requesta Pou, Bertomeu boter Pou Rolf, Montserrat

Notaria Requestes 1657 Requesta Pou, Francesc pagès Reimir, Jaume apotecari

Notaria Inventaris 1622 Inventari Pou, Jeroni adroguer Nou

Notaria Inventaris 1647 Inventari Pou, Joan Portal d'en Pou

Notaria Testaments 1734 Testament Pou, Joan mercader

Notaria Causes 1594 Causa Pou, Joan Bernat Argentona

Notaria Inventaris 1587 Inventari Pou, Joana vidrier Fra Jaume Vídua de Pere Pou

Notaria Causes 1697 Causa Pou, Maria Tarascó, Martí Ella vídua de Jaume Fornés, qüestió d'herències

Notaria Testaments 1652 Testament Pou, Maria 1631 relligat f.2 Muller de Montserrat Bori i Pou, pagès

Notaria Requestes 1615 Requesta Pou, Montserrat Pou de la Sinia, Bertomeu Pagar les despeses de la malaltia de Betomeu

Notaria Diversos 1636 Violari Pou, Paula Sant Pere de Vilamajor Badia, Pons sastre

Notaria Inventaris 1631 Inventari Pou, Pere Pau rector de Mataró

Notaria Causes 1613 Causa Prat, Bernat pescador

Notaria Causes 1606 Causa Prat, Pere Nolart, Joan

Notaria Causes 1704 Causa Prat, Pere prevere Llavaneres Majó, Pau Qüestió d'un cens

Notaria Causes 1616 Causa Prats, Jaume rector de Mataró

Notaria Inventaris 1646 Inventari Prats, Jaume Òrrius Mas Prats

Notaria Inventaris 1651 Inventari Prats, Lluís mariner Barcelona

Notaria Inventaris 1644 Inventari Prats, Magdalena

Notaria Inventaris 1651 Inventari Prats, Salvador

Notaria Inventaris 1631 Inventari Prats, Vicenç pescador Camí Real

Notaria Inventaris 1631 Encant Prats, Vicenç peixater

Notaria Causes 1622 Causa Procurador fiscal Canyadó, Jeroni pagès Badalona Mas Pagès

Notaria Requestes 1625 Requesta Puig de la Vall, Joan pagès Sta.Eulàlia de Ronçana Duran, Pau adroguer

Notaria Inventaris 1633 Inventari Puig, Antoni sastre Palau

Notaria Rector 1626 Deutes Puig, Antoni notari Llibreta de dèbits (1626-1645)

Notaria Requestes 1620 Requesta Puig, Antoni pagès Llavaneres

Notaria Requestes 1621 Requesta Puig, Antoni pagès Llavaneres Anglada, Joan mercader

Notaria Requestes 1642 Requesta Puig, Esteve batlle Cabrera Rodón, Jaume pagès Cabrera

Notaria Inventaris 1841 Encant Puig, Gaspar chantre de S.Maria

Notaria Requestes 1620 Requesta Puig, Jeroni ferrer Cisa, Miquel pagès Premià

Notaria Inventaris 1639 Inventari Puig, Joan Pau Plaça Major

Notaria Inventaris 1648 Inventari Puig, Joan Pau sabater Plaça Major

Notaria Inventaris 1652 Inventari Puig, Josep sastre

Notaria Inventaris 1639 Inventari Puig, Melcior sastre Plaça Major

Notaria Diversos 1780 Comptes Puig, Pere i Pau i Boi i Josep Sant Boi de Llobregat Període 1780-1833

Notaria Inventaris 1702 Inventari Pujades, Francesc mariner Camí Real

Notaria Inventaris 1851 Inventari Pujol Bertran, Teresa Llavaneres

Notaria Inventaris 1622 Inventari Pujol del Palmer pagès Mas Pujol del Palmer

Notaria Testaments 1781 Testament Pujol Mora i Mallol, Pau pagès Cabrera Fill de Francesc i d'Eulàlia. Veïnat d'Agell. Antecedents.

Notaria Inventaris 1625 Inventari Pujol, Antoni El Cros (Argentona) Els bens passen a Bertomeu Dardinyà, casat amb la vídua

Notaria Inventaris 1656 Inventari Pujol, Antoni pescador Pou d'Avall

Notaria Inventaris 1597 Inventari Pujol, Domènec

Notaria Diversos 1596 Lloguer Pujol, Marc Argentona (carrer) Lloguer de terra de vinya al lloc de la Servera a Traià

Notaria Inventaris 1591 Inventari Pujol, Marc Argentona (carrer)

Notaria Inventaris 1627 Inventari Pujol, Montserrat sastre Pujol I encant

Notaria Requestes 1611 Requesta Pujol, Montserrat sastre Pujol, Joan prevere Deute, Pujol rector de Plegamans

Notaria Inventaris 1600 Inventari Pujol, Pere sastre Data aproximada

Notaria Inventaris 1647 Inventari Pujol, Pere sastre Camí Real

Notaria Inventaris 1653 Inventari Pujol, Pere sastre

Notaria Inventaris 1643 Inventari Pujol, Pere Pau pagès Nou

Notaria Requestes 1638 Requesta Pungol, Joan candeler de cera Cardedeu Ramis, Bernat pagès

Notaria Diversos 1592 Deutes Quartaroni, Daniel Granada

Notaria Requestes 1659 Requesta Quintana de Pins, Antic Argentona Desbosc, Frederic

Notaria Diversos 1613 Rebut Quintana, Josep adroguer

Notaria Diversos 1766 Censal Quintana, Josep adroguer Rector de Santa Maria

Notaria Causes 1726 Causa Quintana, Lluís pagès Cabanyes (Sant Fost) Cruells, Josep forner

Notaria Inventaris 1701 Inventari Quintana, Magí Barcelona

Notaria Causes 1616 Causa Rabella, Jaume Mustarós, Antoni

Notaria Testaments 1873 Testament Rafart Poi, Francesc advocat

Notaria Requestes 1620 Requesta Rafart, Salvador pagès Vilassar de Dalt Mas, Pere

Notaria Inventaris 1656 Inventari Ramis, Josep vidrier Argentona (carrer) També nomenat carrer de la Font

Notaria Diversos 1625 Violari Ramon, Jaume pagès Dosrius Arnau, Gaspar adroguer

Notaria Requestes 1622 Requesta Ramon, Jaume pagès Dosrius Lleget, Pere

Notaria Requestes 1629 Requesta Ramon, Jaume pagès Dosrius Marot, Pau

Notaria Requestes 1627 Requesta Ramon, Joan Dosrius

Notaria Requestes 1634 Requesta Ramon, Joan Arnau, Sebastià pagès Cabrera

Notaria Inventaris 1653 Inventari Ramon, Miquel mariner Camí Real

Notaria Causes 1599 Causa Rector de Santa Maria Julià, Miquel

Notaria Causes 1717 Causa Rector de Santa Maria Simon, Martí notari

Notaria Causes 1825 Causa Rector de Santa Maria Prats, Pere pagès Qüestió de censals

Notaria Diversos 1831 Comptes Rector de Santa Maria Objecció a uns comptes

Notaria Requestes 1624 Requesta Rector de Santa Maria

Notaria Requestes 1629 Requesta Regàs, Jeroni ferrer Arenys de Munt Solera, Pau

Notaria Causes 1517 Causa Regàs, Narcís

Notaria Diversos 1637 Lloguer Reimir, Jaume apotecari Guell, Gabriel moliner de farina La Roca Molí a la Roca del Vallès

Notaria Diversos 1781 Àpoca Reimir, Josepa Vilallonga, Magí de

Notaria Diversos 1783 Àpoca Reimir, Josepa Bassets, Francesc Bassets era el rector d'Argentona

Notaria Diversos 1783 Àpoca Reimir, Josepa Bigues, Pau prevere

Notaria Diversos 1783 Comptes Reimir, Josepa Cardona, Bertomeu volanter Vídua de Salvador Feliu de la Penya i Isern, pagès de Vilassar de Dalt

Notaria Diversos 1785 Àpoca Reimir, Josepa Spa, Maria Teresa Vídua de l'apotecari Ramon Spa

Notaria Diversos 1787 Àpoca Reimir, Josepa Rector de Santa Maria Filla del pagès Francesc i neta d'Anton Reimir

Notaria Diversos 1797 Àpoca Reimir, Josepa Rector de Santa Maria

Notaria Inventaris 1629 Inventari Reixac, Jacint mariner Riera de Cirera

Notaria Causes 1636 Causa Reixac, Joan Arenys de Mar Qüestió d'una herència

Notaria Diversos 1588 Lloguer Reniu Lloguer de terra a les Illes

Notaria Testaments 1748 Testament Reniu Mallol, Josefa "Muller de Francesc Reimir, pagès filla de Josep Reniu Padró, burgès"

Notaria Inventaris 1654 Inventari Reniu, Miquel sabater Moles

Notaria Inventaris 1684 Inventari Reniu, Sadurní fuster

Notaria Diversos 1792 Venda Renter Castellar, Joan mestre de cases Caselles, Emmanuel argenter Casa al carrer de Valldeix, fora el portal de Sant Francesc

Notaria Testaments 1909 Testament Reverter Bellavista, Isabel

Notaria Causes 1617 Causa Riba, Antoni Guanter, Joan Pau

Notaria Causes 1646 Causa Ribalta, Joan Nadal pagès Cardedeu Gurgui Ribalta, Bernat pagès Nadal reclama la propietat dels fruits de la seves terres

Notaria Inventaris 1602 Inventari Ribas, Bertomeu pagès Argentona

Notaria Causes 1705 Causa Ribes, Salvador

Notaria Inventaris 1592 Inventari Riera (a) Jubany, Francesc pagès Valldeix

Notaria Diversos 1879 Poders Riera, Antoni Semproniana, muller

Notaria Diversos 1647 Lloguer Riera, Fra Jaume prevere Terra al lloc Creu d'en Graupera

Notaria Inventaris 1687 Inventari Riera, Francesc pagès Mas Riera (Mata)

Notaria Requestes 1717 Requesta Riera, Francesc prevere Coral, Joan Baptista

Notaria Inventaris 1621 Inventari Riera, Jaume Onofre prevere Argentona Pavorde de la Seu de Barcelona

Notaria Inventaris 1707 Inventari Riera, Joan daguer

Notaria Causes 1777 Causa Riera, Julià Moner Domènec, Antoni Sobre la propietat de mitja casa

Notaria Requestes 1619 Requesta Riera, Narcís pagès Llavaneres Carcases, Jaume pagès

Notaria Requestes 1624 Requesta Riera, Narcís pagès Llavaneres Milans, Joan pagès Llavaneres

Notaria Causes 1688 Causa Riera, Pau pagès Martí, Josep Teià Qüestió d'un deute, Riera era del lloc de Rubinat

Notaria Requestes 1619 Requesta Riera, Pere pagès Barraquer, Narcís Riera de Llevaneres

Notaria Diversos 1892 Deutes Riera, Semproniana Manrique Alabau, Josep Cancelar hipoteca

Notaria Inventaris 1648 Inventari Riner, Montserrat Argentona

Notaria Testaments 1850 Testament Rius Grau, Pere revenedor paper Canyamars

Notaria Inventaris 1638 Encant Rius, Onofre Cardedeu

Notaria Diversos 1880 Censal Roberges, Concepció Biscarri, Pau

Notaria Inventaris 1644 Inventari Robert, Joan bracer Argentona

Notaria Inventaris 1648 Inventari Robret, Francesc serrador Camí Real

Notaria Requestes 1635 Requesta Roca, Joan pagès Gual, Pere pagès Mata

Notaria Requestes 1638 Requesta Roca, Joan pagès Gual, Pere pagès Mata

Notaria Causes 1690 Causa Roca, Joan Baptista Mora, Josep

Notaria Inventaris 1658 Inventari Roca, Maria

Notaria Diversos 1788 Censal Rocosa, Miquel mariner Canet de Mar Llauger, Miquel comerciant Període 1788-1799, diversos censals

Notaria Requestes 1619 Requesta Rodón, Pere pagès Llavaneres Fornell del Puig, Jaume pagès Argentona

Notaria Inventaris 1684 Inventari Rogent Fornells, Josep pagès Moles

Notaria Inventaris 1683 Inventari Rogent, Isidre traginer Pou d'Avall

Notaria Inventaris 1638 Inventari Rogent, Joan Cabrera

Notaria Inventaris 1626 Inventari Rogent, Pau ferrer

Notaria Inventaris 1641 Inventari Roger, Jaume passamaner

Notaria Requestes 1622 Requesta Roig de la Penya, Antoni Fornells, Narcís botiguer

Notaria Inventaris 1623 Inventari Roig de la Penya, Francesc mercader Carreró (Fra Jaume)

Notaria Inventaris 1639 Inventari Roig de la Penya, Francesc mercader Carreró (Fra Jaume)

Notaria Inventaris 1624 Inventari Roig del Racó, Joan vidrier

Notaria Inventaris 1614 Inventari Roig Morera, Marianna Penyes Muller de Jaume Roig, negociant

Notaria Requestes 1616 Requesta Roig Pou, Montserrat negociant Balle, Miquel pagès

Notaria Requestes 1619 Requesta Roig Pou, Onofre pagès

Notaria Inventaris 1591 Inventari Roig Recolons, Miquel Soler del Pou

Notaria Requestes 1642 Requesta Roig, Baltasar Mauri, Joan Argentona

Notaria Requestes 1626 Requesta Roig, Francesc batlle de Mataró Reimir, Jaume paraire

Notaria Inventaris 1591 Inventari Roig, Gaspar

Notaria Inventaris 1629 Inventari Roig, Jaume fuster Barcelona

Notaria Inventaris 1637 Inventari Roig, Jaume fuster Barcelona

Notaria Inventaris 1642 Inventari Roig, Joan pagès

Notaria Inventaris 1647 Inventari Roig, Joan pagès Plaça Beat Salvador La muller és Cecilia Cabanyes

Notaria Requestes 1637 Requesta Roig, Joan pagès Dosrius Pongem, Joan

Notaria Requestes 1641 Requesta Roig, Joan pagès Soler, Joan

Notaria Requestes 1650 Requesta Roig, Joan pagès Dosrius Saladriga, Miquel pagès

Notaria Inventaris 1653 Inventari Roig, Joan Pau sastre I encant

Notaria Diversos 1642 Lloguer Roig, Margarita vidrier Rosselló, Marc vidrier Tres vidriers lloguen forn de vidre

Notaria Inventaris 1654 Inventari Roig, Margarita sastre Pujol Muller de Salvador Serra

Notaria Inventaris 1594 Inventari Roig, Miquel Nou Inventari i encant

Notaria Inventaris 1599 Inventari Roig, Miquel

Notaria Inventaris 1618 Inventari Roig, Pau adroguer Dosrius Mas Roig

Notaria Inventaris 1623 Inventari Roig, Pau adroguer Plaça Beat Salvador

Notaria Inventaris 1602 Inventari Roig, Pere vidrier Riera de Cirera

Notaria Inventaris 1642 Encant Roig, Pere vidrier Riera de Cirera

Notaria Causes 1643 Causa Roig, Pere Pau prevere Argentona Pou Fornells, Bernat

Notaria Inventaris 1640 Inventari Roig, Sebastià vidrier Moles I encant

Notaria Testaments 1777 Testament Roig, Tomàs Fill de Jaume i Caterina

Notaria Inventaris 1685 Inventari Roldós, Magí mestre de cases Bonaire

Notaria Requestes 1610 Requesta Romaní, Joan pagès Granollers Bosc, Jaume pagès Bosc de Sant Julià de Palau

Notaria Causes 1704 Causa Roqueta, Bertomeu Sala, Antoni mercader Qüestió d'un censal

Notaria Inventaris 1661 Inventari Ros, Agnès Sant Josep Muller de Pere Riera, treballador

Notaria Inventaris 1624 Inventari Ros, Antoni mestre d'aixa

Notaria Inventaris 1775 Inventari Ros, Antoni

Notaria Causes 1600 Causa Ros, Jaume ferrer Llavaneres

Notaria Inventaris 1637 Inventari Ros, Joan negociant Barcelona

Notaria Inventaris 1644 Inventari Ros, Joan corder Nou

Notaria Inventaris 1652 Inventari Ros, Pere Nou

Notaria Requestes 1632 Requesta Ros, Pere pagès Argentona Ausiàs Marc, Baltasar "Lloc de Costabella, ""lo molí més baix del Cros"" "

Notaria Testaments 1651 Testament Ros, Salvador traginer 1631 relligat f.23 Fill de Pau, traginer, i Paula

Notaria Inventaris 1653 Inventari Rosa, Antoni Joan pagès Sant Francesc

Notaria Inventaris 1639 Inventari Rossallo, Bertomeu sastre Sant Josep

Notaria Inventaris 1605 Inventari Rossell, Antoni Riera

Notaria Causes 1632 Causa Rossell, Joan pagès Misser, Salvador pagès Llavaneres Dret d'aigua al Canadell

Notaria Inventaris 1648 Inventari Rosselló, Bernat ferrer Riera de Cirera

Notaria Testaments 1646 Testament Rosselló, Bernat sastre 1631 relligat f.14 Fill de Joan Pau, sastre, i Elisabet

Notaria Inventaris 1692 Inventari Rossellò, Jaume sastre Nou

Notaria Inventaris 1627 Inventari Rosselló, Pau Sant Josep

Notaria Inventaris 1631 Inventari Roure, Bàrbara Sant Josep

Notaria Requestes 1609 Requesta Rovira, Esteve organista Arenys de Mar I mestre d'escola

Notaria Testaments 1654 Testament Rovira, Jaume pagès Sobre una herència a Argentona

Notaria Inventaris 1580 Inventari Rovira, Margarita Barcelona (ciutat)

Notaria Diversos 1750 Deutes Rubí, Francesc hostaler La Garriga Data aproximada

Notaria Inventaris 1523 Inventari Rupit, Joan Casa Rupit

Notaria Inventaris 1645 Inventari Sabat, Maria Anna Muller de Jeroni Subirà Sabat

Notaria Inventaris 1584 Inventari Sabater, Jeroni Riera de Cirera Fill de Pau Sabater, paraire

Notaria Requestes 1636 Requesta Sabater, Joan Osset, Joan traginer

Notaria Inventaris 1845 Inventari Sabater, Josep mariner

Notaria Causes 1688 Causa Sabater, Pacià pagès Vilassar de Dalt Martí, Josep Teià Plet per deutes

Notaria Requestes 1644 Requesta Sabater, Pau teixidor Cabrera Major Mallol, Rafael pagès Cabrera

Notaria Inventaris 1684 Inventari Sabau, Joan mariner

Notaria Requestes 1646 Requesta Saborit, Bernat moliner Pongem, Bernat pagès

Notaria Inventaris 1616 Inventari Safont Tria, Jaume pagès Can Tria de Mata

Notaria Inventaris 1658 Inventari Safont Tria, Jaume pagès Mata

Notaria Inventaris 1615 Inventari Safont, Bertomeu pagès Camí Real

Notaria Inventaris 1627 Inventari Safont, Gabriel

Notaria Inventaris 1636 Inventari Safont, Jaume pagès Can Tria de Mata

Notaria Diversos 1659 Lloguer Safont, Joan negociant Terra al lloc Molins de Vent

Notaria Requestes 1648 Requesta Sagrera, Miquel pagès Cabrera Llauder, Joan Pau

Notaria Causes 1712 Dictàmen Sala Xiralt, Joan mariner Pujol Dictàmen sobre l'estat d'una casa

Notaria Causes 1607 Causa Sala, Antoni Universitat de Mataró

Notaria Inventaris 1624 Inventari Sala, Antoni sastre

Notaria Inventaris 1652 Inventari Sala, Antoni pescador Pou d'Avall

Notaria Inventaris 1652 Inventari Sala, Antoni pescador Sant Josep

Notaria Requestes 1621 Requesta Sala, Antoni mercader Ballot, Joan Palau

Notaria Requestes 1621 Requesta Sala, Antoni pagès Valldeix Vallmajor, Pere Pau

Notaria Requestes 1623 Requesta Sala, Antoni mercader Palau Arnau, Francesc

Notaria Requestes 1624 Requesta Sala, Antoni pagès Valldeix Alsina, Llorenç pagès Valldeix

Notaria Causes 1593 Causa Sala, Esteve pagès Agell (Cabrera)

Notaria Inventaris 1608 Inventari Sala, Gerard

Notaria Inventaris 1643 Encant Sala, Jaume blanquer Pujol

Notaria Inventaris 1684 Inventari Sala, Jaume pagès Valldeix

Notaria Requestes 1600 Requesta Sala, Jaume Ros, Jaume ferrer Llavaneres Qüestió de la carniceria

Notaria Causes 1594 Causa Sala, Joan Vallromanes Serra, Sebastià

Notaria Requestes 1621 Requesta Sala, Pau pagès Llavaneres Portell, Narcís negociant

Notaria Requestes 1639 Requesta Sala, Pau pagès Llavaneres Reimir, Joan traginer

Notaria Causes 1613 Causa Sala, Pere negociant Puig, Esteve

Notaria Diversos 1610 Lloguer Sala, Pere negociant Pi, Joan i Pau vidrier Lloga un espai per construir un forn de vidre

Notaria Requestes 1613 Requesta Sala, Pere negociant Gual, Bernat

Notaria Requestes 1626 Requesta Salamó, Jaume Montserrat Granollers Maymó, Benet pagès Vallromanes

Notaria Requestes 1762 Poders Salom, Bertomeu Salom, Josep mariner

Notaria Inventaris 1648 Inventari Salprim, Pere treballador Valldeix (fora portal)

Notaria Inventaris 1655 Inventari Salprim, Pere treballador

Notaria Inventaris 1652 Inventari Salvador

Notaria Inventaris 1631 Inventari Salvador, Antoni mestre de cases

Notaria Inventaris 1599 Inventari Salvador, Felip

Notaria Causes 1607 Causa Salvador, Jaume prevere Faubell, Sebastià vidrier

Notaria Causes 1607 Causa Salvador, Jaume prevere

Notaria Causes 1641 Causa Salvador, Jaume prevere Salvador Ferragut, Jaume

Notaria Inventaris 1641 Inventari Salvador, Jaume prevere

Notaria Inventaris 1644 Inventari Salvador, Joan mestre de cases Barcelona

Notaria Inventaris 1623 Inventari Salvador, Miquel prevere Bonaire

Notaria Inventaris 1641 Inventari Salvador, Miquel prevere

Notaria Inventaris 1644 Inventari Salvador, Pere mestre de cases Barcelona

Notaria Inventaris 1623 Inventari Salvador, Rafael Mas Salvador (Traià)

Notaria Diversos 1632 Violari Sans, Antoni mariner Llavaneres Portell, Pere apotecari

Notaria Causes 1621 Carta Sant Ofici Sobre violències a Mataró

Notaria Testaments 1876 Testament Santamaria Soler, Joan

Notaria Inventaris 1641 Inventari Sants, Miquel mariner

Notaria Causes 1627 Causa Sarriera, Joan de Gurb Bonet, Antoni Agell (Cabrera)

Notaria Inventaris 1618 Inventari Sastre Flaquer, Joan Bernadí Flaquer, mercader de Calella

Notaria Inventaris 1615 Inventari Sastre Flaquer, Julita

Notaria Inventaris 1634 Inventari Sauleda, Joan Camí Real

Notaria Requestes 1634 Requesta Saurí Lliurada, Anna Saurí Lliurada, Esteve

Notaria Inventaris 1599 Inventari Saurí, Bernat ferrer Camí Real

Notaria Inventaris 1598 Inventari Saurí, Joan ferrer Camí Real Elisabet

Notaria Inventaris 1559 Inventari Saurí, Pere Casa al camí que va de Barcelona a Girona

Notaria Inventaris 1682 Inventari Saus, Pau bracer

Notaria Diversos 1581 Scardó, Miquel Qüestió dels religiosos franciscans

Notaria Requestes 1594 Requesta Sebatés, Joan

Notaria Requestes 1616 Requesta Seguí, Antoni notari Vallmajor, Pere Pau Vallmajor batlle de Mataró

Notaria Requestes 1619 Requesta Seguí, Antoni negociant Martí, Pere pagès Cirera

Notaria Inventaris 1594 Inventari Seguí, Esteve

Notaria Inventaris 1644 Inventari Seguí, Francesc pagès Sant Francesc El carrer antigament dit de la Rectoria

Notaria Requestes 1628 Requesta Seguí, Francesc

Notaria Requestes 1638 Requesta Seguí, Francesc pagès

Notaria Diversos 1630 Lloguer Seguí, Joan pagès Terra al lloc de Ruat a Cabrera

Notaria Inventaris 1653 Inventari Seguí, Joan pagès Sant Simó

Notaria Inventaris 1658 Inventari Seguí, Joan pagès Sant Simó

Notaria Inventaris 1620 Inventari Seguí, Nicolau candeler de cera Plaça Major

Notaria Inventaris 1628 Inventari Seguí, Pau

Notaria Inventaris 1659 Inventari Seguí, Salvador

Notaria Causes 1630 Causa Senmenat, Maria Dosrius Ramon de la Riera, Jaume

Notaria Inventaris 1629 Inventari Sensat, Joan treballador

Notaria Causes 1658 Causa Sentmenat, Maria de Sarriera, Ramon de (tutors) Qüestió d'un cens

Notaria Inventaris 1627 Inventari Serra Arnau, Jeroni burgès

Notaria Inventaris 1639 Inventari Serra Arnau, Jeroni burgès Carreró (Fra Jaume)

Notaria Diversos 1834 Permuta Serra Rovira, Eduarda Gironès, Josep fabricant Ravalet

Notaria Testaments 1840 Testament Serra Torres, Francesca Vídua de Francesc Serra, mestre de cases

Notaria Inventaris 1647 Inventari Serra Volart, Anna Riera de Cirera

Notaria Causes 1598 Causa Serra, Bertomeu fuster

Notaria Inventaris 1598 Inventari Serra, Bertomeu fuster Pujol

Notaria Inventaris 1616 Inventari Serra, Gaspar pagès

Notaria Inventaris 1617 Inventari Serra, Joan assahonador

Notaria Causes 1704 Causa Serra, Josep Miquel Riera Xacó, Martí Sobre una obra

Notaria Requestes 1623 Requesta Serra, Pau mariner Major del Castell, Jaume pagès

Notaria Requestes 1624 Requesta Serra, Pau mariner Mallol, Miquel pagès Argentona

Notaria Diversos 1856 Establiment Serra, Pompeu Auladell, Mamerto bracer Pineda Terra a Pineda a la riera del Convent

Notaria Causes 1593 Causa Serra, Sebastà Vallromanes Soler, Jaume

Notaria Inventaris 1691 Inventari Silvestre, Pere mariner Camí Real

Notaria Rector 1772 Cartes Simon, Antoni notari Full amb un gravat

Notaria Requestes 1621 Requesta Simon, Bernat negociant Vallmajor, Pere Pau

Notaria Inventaris 1631 Inventari Simon, Bernat Llàtzer Sant Simó Carrer Sant Simó dit d'en Feliu de la Penya

Notaria Inventaris 1615 Inventari Sirés, Joan Pau pagès Lladó (Argentona)

Notaria Inventaris 1685 Inventari Sit, Pere Pau treballador Valldeix (fora portal)

Notaria Inventaris 1733 Inventari Sol, Jaume bracer Sant Sadurní

Notaria Inventaris 1644 Inventari Solà, Jacint Carreró (Fra Jaume)

Notaria Requestes 1621 Requesta Solà, Montserrat pagès Sant Joan Sanata Arnau, Gaspar pagès

Notaria Causes 1700 Causa Solà, Nicolau pagès Llavaneres Qüestió de propietats

Notaria Inventaris 1630 Inventari Soldevila Brondo, Leonor I encant

Notaria Inventaris 1631 Inventari Soler, Antoni Pou d'Avall

Notaria Inventaris 1641 Inventari Soler, Antoni ferrer Sant Francesc

Notaria Inventaris 1702 Inventari Soler, Antoni mariner Camí Real

Notaria Inventaris 1706 Inventari Soler, Antoni pedranyaler Soler Reniu, Petronella

Notaria Inventaris 1597 Inventari Soler, Bernat corder Riera de Cirera

Notaria Inventaris 1600 Inventari Soler, Bernat vidrier

Notaria Inventaris 1648 Inventari Soler, Francesc metge Casa de la Torre

Notaria Inventaris 1631 Inventari Soler, Jaume sabater Plaça Major

Notaria Inventaris 1607 Inventari Soler, Joan pescador

Notaria Inventaris 1615 Inventari Soler, Joan

Notaria Inventaris 1684 Inventari Soler, Josep pagès Cirera

Notaria Inventaris 1684 Inventari Soler, Josep pescador Sant Joan

Notaria Causes 1602 Causa Soler, Nicolau Maurina, Margarita

Notaria Inventaris 1647 Inventari Soler, Pau Sant Francesc

Notaria Inventaris 1648 Inventari Soler, Pere mariner

Notaria Inventaris 1637 Inventari Soler, Segimon vidrier Sant Josep

Notaria Requestes 1635 Requesta Soley, Antoni pagès Morera, Francesc boter

Notaria Inventaris 1607 Inventari Soley, Bertomeu Mas Soley (Mata)

Notaria Causes 1786 Causa Soley, Francesc Hospital de Mataró Arbre genealògic dels Soley

Notaria Inventaris 1695 Inventari Soley, Isidre mariner Sant Andreu

Notaria Inventaris 1570 Inventari Soley, Joan pagès Mata

Notaria Inventaris 1652 Inventari Soley, Joan pagès Mata

Notaria Inventaris 1704 Inventari Soley, Joan pagès Mata

Notaria Inventaris 1637 Inventari Soley, Joana Camí Real

Notaria Requestes 1622 Requesta Soley, Narcís assahonador Lladó, Jaume batlle Mataró

Notaria Inventaris 1564 Inventari Sperasa, Maria de

Notaria Requestes 1633 Requesta Suari, Joan Sant Julià d'Alfou Roig Pou, Onofre Granollers

Notaria Inventaris 1601 Inventari Taian, Pere Vicenç Camí Real

Notaria Requestes 1649 Requesta Tarascó, Jaume pagès

Notaria Inventaris 1727 Inventari Tarascó, Josep prevere Ravalet

Notaria Inventaris 1637 Inventari Tarau, Joan Pere mercader Plaça del Mar O de Tarau, o plaça del Peixateria

Notaria Diversos 1702 Censal Tarau, Josep Guarro, Josep Guarro botiguer Moltes persones implicades

Notaria Inventaris 1737 Inventari Tarau, Teresa

Notaria Inventaris 1650 Encant Tast, Joan espardenyer

Notaria Inventaris 1647 Inventari Tauran, Pere teixidor de lli Camí Real

Notaria Diversos 1754 Venda Terra, Caterina Arenys de Mar Correll Morera, Teresa Una peça de terra, i una donació de 1780, de Teresa Arquer

Notaria Requestes 1618 Requesta Terrades, Antic pagès Guinart, Antoni sabater Dosrius

Notaria Inventaris 1625 Inventari Tomàs, Francesc Nou

Notaria Inventaris 1635 Inventari Tomàs, Francesc I encant

Notaria Inventaris 1637 Inventari Tomàs, Pau apotecari Riera de Cirera

Notaria Requestes 1619 Requesta Tomàs, Pau apotecari

Notaria Inventaris 1652 Inventari Tomàs, Teresa Riera de Cirera

Notaria Diversos 1756 Pagament Torner, Domènec semoler

Notaria Inventaris 1651 Inventari Torner, Elisabet

Notaria Inventaris 1695 Inventari Torner, Francesc daguer Argentona

Notaria Inventaris 1708 Inventari Torner, Isidre pagès Carreró (Fra Jaume)

Notaria Diversos 1726 Deutes Torner, Margarida Vídua de Joan Torner, negociant

Notaria Inventaris 1698 Encant Torner, Maria

Notaria Inventaris 1806 Inventari Torner, Miquel semoler Sant Simó

Notaria Inventaris 1647 Inventari Torner, Pere

Notaria Requestes 1620 Requesta Torrents, Pau sastre Garau Pera, Pau pagès Llavaneres

Notaria Inventaris 1636 Inventari Torrents, Ramon Argentona

Notaria Inventaris 1695 Inventari Torres, Gaspar sastre Palau

Notaria Testaments 1644 Testament Torres, Gaspar sastre 1631 relligat f.17 Fill de Gaspar, sastre

Notaria Causes 1586 Causa Torroella, Àngela Vídua del mercader Pau Torroella

Notaria Causes 1623 Causa Torruella Portell, Mª Àngela Alosi, Jerònima

Notaria Inventaris 1646 Inventari Traveria, Emmanuel pagès

Notaria Inventaris 1633 Inventari Tremolet, Bernat vidrier

Notaria Requestes 1616 Requesta Tremolet, Bernat pagès Vilassar de Dalt Vallmajor, Pere Pau cirurgià

Notaria Testaments 1633 Testament Tremolet, Bernat vidrier 1631 relligat f.13 Fill de Bernat, vidrier, i Antiga

Notaria Causes 1612 Causa Tremolet, Genís vidrier Corrada, Joan mercader Zaragoza

Notaria Causes 1607 Causa Tria Reniu, Joan

Notaria Requestes 1629 Requesta Tria Reniu, Melcior Codina, Joan Francesc mercader

Notaria Inventaris 1636 Inventari Tria Sala, Elisabet Sala, Antoni

Notaria Inventaris 1638 Inventari Tria, Jaume botiguer Plaça Major

Notaria Inventaris 1644 Inventari Tria, Jaume botiguer Plaça Major

Notaria Requestes 1620 Requesta Tria, Jaume boter Sastre, Roc metge

Notaria Inventaris 1606 Inventari Tria, Joan Encant

Notaria Requestes 1621 Requesta Tria, Joan pagès

Notaria Inventaris 1616 Inventari Tria, Pere mariner Barcelona

Notaria Inventaris 1645 Inventari Tria, Pere esparter i mariner Barcelona

Notaria Inventaris 1707 Inventari Tria, Pere pagès Vilassar de Dalt

Notaria Requestes 1635 Requesta Tria, Salvador pagès Valldeix Mata, Jaume pagès Qüestió de l'aigua de la muntanya d'en Pi de Mata

Notaria Requestes 1649 Requesta Tria, Salvador pagès Valldeix Regàs, Hipòlit pedranyaler Arenys de Munt

Notaria Causes 1601 Causa Trias Valldeix

Notaria Inventaris 1645 Encant Truc, Guillem

Notaria Requestes 1640 Requesta Tunyí, Pons pagès Argentona Soler, Joan

Notaria Requestes 1616 Requesta Uja, Narcís pagès Premià de Dalt Bellveí, Pere sastre Qüestió d'un violari

Notaria Requestes 1684 Requesta Umbert, Joan Baptista pagès Llavaneres Beranguer, Miquel pagès Caldes d'Estrac

Notaria Diversos 1454 Establiment Universitat de Mataró Ferrer, Bernat notari Establiment de la notaria

Notaria Testaments 1640 Testament Uribe Ocaeta, Juan de soldat Mort a la batalla de Salses. Testimoni el pintor Francesc López

Notaria Inventaris 1850 Inventari Utzet, Francesc teixidor

Notaria Inventaris 1641 Inventari Ux, Cristòfol Camí Real

Notaria Inventaris 1644 Inventari Ux, Cristòfol Camí Real

Notaria Inventaris 1641 Inventari Ux, Francesc

Notaria Requestes 1610 Requesta Vallmajor, Jaume pagès Pujol Guitart, Gabriel sastre

Notaria Inventaris 1648 Inventari Vallmajor, Josep prevere Vallmajor, Joan cirurgià

Notaria Inventaris 1647 Inventari Vallmajor, Pere Pau cirurgià Barcelona

Notaria Requestes 1615 Requesta Vallmajor, Pere Pau cirurgià Riera, Pere Qüestió d'un violari

Notaria Requestes 1617 Requesta Vallmajor, Pere Pau cirurgià

Notaria Requestes 1619 Requesta Vallmajor, Pere Pau cirurgià

Notaria Requestes 1622 Requesta Vallmajor, Pere Pau Simon Lleget, Bernat notari

Notaria Inventaris 1648 Inventari Valls, Esteve fuster

Notaria Inventaris 1639 Inventari Valls, Pau Teià

Notaria Inventaris 1704 Inventari Vaquer, Jaume sastre Cabrera

Notaria Requestes 1608 Requesta Vehil de la Serra, Miquel pagès Bergai, Apoloni pagès Qüestió d'un violari

Notaria Inventaris 1598 Inventari Vehils, Bernat Pou d'Avall

Notaria Inventaris 1641 Inventari Vendrell, Jaume fuster Pujol

Notaria Testaments 1641 Testament Vendrell, Jaume fuster 1631 relligat f.11v Fill de Joan Farges Vendrell, fuster, i Àngela

Notaria Inventaris 1678 Inventari Vendrell, Joan metge

Notaria Requestes 1612 Requesta Vendrell, Joan fuster Cabrera Obres a l'església de Cabrera

Notaria Requestes 1635 Requesta Vendrell, Joan fuster Massuet, Antoni pages Sant Joan Sanata

Notaria Inventaris 1668 Inventari Vendrell, Josep cirurgià Pujol

Notaria Inventaris 1589 Inventari Ventallol, Antoni Camí Real

Notaria Causes 1601 Causa Verdaguer, Joan ferrer

Notaria Causes 1620 Causa Vergós, Joan de Almenara, Jaume

Notaria Requestes 1616 Requesta Verívol, Jaume pagès Laura, Pau pagès Vilassar de Dalt

Notaria Requestes 1617 Requesta Verívol, Jaume pagès Vilassar de Dalt Puig, Jeroni ferrer

Notaria Inventaris 1704 Inventari Vey, Antoni traginer

Notaria Diversos 1778 Censal Vidal Boter, Caterina La Canonja Vidal, Anton

Notaria Inventaris 1660 Inventari Vidal, Jeroni sastre Pou d'Avall

Notaria Causes 1599 Causa Vidal, Mateu prevere Alsina, Esteve

Notaria Causes 1599 Causa Vidal, Mateu prevere Pereller, Pau pagès Llavaneres Causa de capbrevació

Notaria Diversos 1763 Censal Vieta, Fèlix apotecari Llavaneres Salvador Vieta, apotecari, i altres persones (1763-1773)

Notaria Testaments 1752 Testament Vigo Mas, Maria Filla de Bonaventura i Maria Mas. Muller de Salvador Català Modolell

Notaria Inventaris 1601 Inventari Vila, Joan prevere

Notaria Inventaris 1730 Inventari Vila, Josep organista

Notaria Causes 1730 Causa Vilallonga Jalpí, Magí de hisendat Plaça Major Sala, Anton Sobre unes cases, referència a la placeta Beat Salvador, abans d'en Rupit

Notaria Inventaris 1565 Inventari Vilallonga, Jaume

Notaria Causes 1707 Causa Vilallonga, Magí de hisendat

Notaria Testaments 1753 Testament Vilallonga, Pau bollador de naips Els Guarro li paguen un deute testamentari

Notaria Inventaris 1593 Inventari Vilar, Gerald Carreró (Fra Jaume)

Notaria Causes 1623 Causa Vilar, Jaume rector Arenys de Mar Mic, Pau

Notaria Diversos 1677 Lloguer Vilar, Maria Terra al Lledoner d'en Tria

Notaria Diversos 1640 Establiment Vilardell, Antoni pagès Parés, Joan fuster Terra al lloc de Mianell. Altres establiments al document

Notaria Inventaris 1633 Inventari Vilardell, Antoni pagès Nou

Notaria Testaments 1644 Testament Vilardell, Antoni Joan pagès Fill de Bertomeu, traginer, i de Paula

Notaria Inventaris 1645 Inventari Vilardell, Maria Anna Carreró (Fra Jaume)

Notaria Inventaris 1587 Inventari Vilardell, Montserrat Nou

Notaria Inventaris 1604 Inventari Vilella, Gabriel mariner

Notaria Requestes 1615 Requesta Villà, Judita

Notaria Requestes 1614 Requesta Villà, Miquel pagès Vilassar de Dalt Puig, Jeroni ferrer

Notaria Inventaris 1642 Inventari Vinardell, Antoni Nou

Notaria Inventaris 1643 Inventari Viner, Antoni sabater Palau

Notaria Inventaris 1624 Inventari Vinyals, Jaume Argentona

Notaria Testaments 1875 Testament Vinyes Feliu, Josefa Vídua de Matias Aparicio, notari. Disposicions de beneficència.

Notaria Requestes 1629 Requesta Viver, Pere Pau pagès Argentona Puig, Jeroni ferrer

Notaria Requestes 1637 Requesta Viver, Pere Pau pagès Argentona Guerau, Pere pagès El Cros (Argentona)

Notaria Requestes 1646 Requesta Vives, Montserrat pagès Vilassar de Dalt Mir, Antoni pagès Cabrera

Notaria Requestes 1616 Requesta Vives, Pere Pau pagès Argentona Puig, Jeroni ferrer

Notaria Requestes 1621 Requesta Viza, Miquel pagès Premià de Dalt Pons, Salvador teixidor de lli Vilassar de Dalt

Notaria Inventaris 1639 Inventari Volart, Montserrat

Notaria Causes 1635 Causa Xammar, Melcior Carles, Antoni

Notaria Requestes 1616 Requesta Xaus, Felip de Vellveí, Pere Barcelona (ciutat)

Notaria Inventaris 1636 Inventari Xiralt, Galceran carreter Barcelona

Notaria Inventaris 1627 Inventari Xiralt, Gaspar carreter Sant Simó

Notaria Inventaris 1642 Inventari Xiralt, Jeroni mariner

Notaria Inventaris 1695 Inventari Xiralt, Josep mariner Camí Real

Notaria Inventaris 1623 Inventari Xiralt, Pau mariner Camí Real

Notaria Inventaris 1623 Inventari Xiralt, Pau mariner Camí Real

Notaria Inventaris 1659 Inventari Xuriguer, Antoni treballador Camí Real

Notaria Diversos 1470 Rebut Rebut de verema

Notaria Diversos 1476 Diversos Normes de la carniceria pública

Notaria Diversos 1718 Diversos Barcelona (ciutat) Documents relatius a comerciants italians

Notaria Diversos 1726 Diversos Barcelona (ciutat) Cartes de negocis comercials