v30/03/2024 Accés a la BD: https://masmm.org/arxiun/patrimonis.html

Fons Grup Any Document Interessat 1 Ofici Carrer o Lloc Interessat 2 Ofici2 Carrer o Lloc3 Capsa Notes

Patrimoni Milans del Bosch 1720 Plet Abad del convent de Jerusalem, Barcelona Roca, Antoni pagès 17.1.4

Patrimoni Familia Gualba 1869 Testament Abadal Casalins, Josep 6/12

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1830 Testament Abadal Gerifau, Joan Capsa 4.20

Patrimoni Personals 1906 Abril Argemí, Josep 1.1 «Colección de diálogos» (1906), «La revolución de julio de 1909 en Mataró» (1910), Documents d'homenatges.

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1821 Compravenda Abril Feu, Francesc comerciant Riera / Carrer Nou Font, Lluís mitger Capsa 4 Llinda amb la casa de Calasanç Domènec, llibreter.

Patrimoni Personals 1931 Abril Guanyabens, Joan 1.2 «Un capítol de la meva actuació a Tortosa». Tortosa, 1931

Patrimoni Albert Abril Roig 1936 Abril Roig, Albert Cartes de la guerra (1936-1938)

Patrimoni Albert Abril Roig 1938 Abril Roig, Albert Comunicat oficial de la mort al front d’Albucàsser (1938)

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1815 Compravenda Abril, Jaume pagès Sant Martí de Provençals Comas, Maria pagès Vilassar de Dalt Capsa 4

Patrimoni Personals Abril, Margarida 1.3 Retall del diari AVUI amb un article sobre Margarida Abril

Patrimoni Personals 1923 Abril-Roig, Família 5.15 Documentació personal (1923-1964)

Patrimoni Personals 2000 Adan Ferrer, Lluís 1.4 Documentació personal i relacionada amb la defunció de Lluís Adan (1930-2019), publicacions del MASMM

Patrimoni Pilar Adan Ferrer 1980 Diversos Adan Ferrer, Pilar artista Mataró Opuscles dels concerts en què va participar (1980-2017)

Patrimoni Milans del Bosch 1732 Testament Agell, Jaume Cabrera 8.1.14

Patrimoni Personals 1994 Agustí Daví, Pepita 1.5 Fotografies de pessebre de Pepita Agustí (1929-2002), poemes «A l’entorn del meu pessebre» (1994), documents sobre els seus pessebres.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1819 Quintes Ajuntament de Mataró Capses 1/7 Subministre nou joves per l'exèrcit.

Patrimoni Familia Gualba 1846 Despeses Ajuntament de Mataró 3/3 Despeses menors (1846-1847)

Patrimoni Josep O.Tuñí 1765 Reglament Ajuntament de Mataró Reglement de Propis i Arbitris.

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1801 Plet Ajuntament de Mataró Riera / Carrer Nou Romaní, Antoni Capsa 3 Per un tros de terreny al costat de la casa de la Riera.

Patrimoni Rafael Soler 1834 Concòrdia Alabau, Paula Gibert, Anna i Joana carpeta rosa Paula, muller de Fèlix Gibert

Patrimoni Els Matas 1772 Albanell, Jaume pagès Sant Celoni Albanell, Pere 1.1.14 Jaume Albanell, pagès de Sant Celoni, poders al seu fill Pere

Patrimoni Esteve Albert Corp 1934 Cartes Albert Corp, Esteve Correspondència privada (1934-1936)

Patrimoni Esteve Albert Corp 1940 Llibres Albert Corp, Esteve Fotocòpies i algun original d'obres de teatre (1940-1963)

Patrimoni Personals 1986 Albertí Thomas, Sixto 1.6 Programes d’exposicions, d'Alberti (1894-1986)

Patrimoni Josep O.Tuñí 1923 Diversos Alburnà, Pere

Patrimoni Personals 1992 Alcoy Lázaro, Eduard 1.7 Catàleg de l’exposició dedicada a Alcoy (1930-1987) a Mataró l'any 1992. Programes exposicions

Patrimoni Milans del Bosch Genealogia Alegre, Família Llinars del Vallès 15.1.9

Patrimoni Milans del Bosch 1744 Àpoca Alegre, Francesc Oliver, Gabriel patró 15.3.5

Patrimoni Milans del Bosch 1755 Diversos Alegret, Josep alcalde Mataró 24.3.18

Patrimoni Personals 1948 Alía Fuentes, Román 1.8 Factures del professor de música Román Alia (1948)

Patrimoni Personals 1961 Alís, Albert 1.9 Programes d’exposicions (1961)

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1719 Deute Alomar, Jeroni pescador Riera / Carrer Nou Alomar Pou, Maria Eulàlia Capsa 3 Filla de Josep Pou, semoler.

Patrimoni Milans del Bosch 1762 Compravenda Alomar, Margarida Arenys de Munt Soler, Francesca 17.1.19 Ven a Francesc Soler una part de la collita (1762).

Patrimoni Familia Gualba 1758 Compravenda Alonso, Domingo bracer Santa Marta Mateu, Jaume corder 1/32

Patrimoni Personals Alsina (Família) 1.10 Documentació relacionada amb consultes sobre la genealogia de la família Alsina

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1867 Deute Alsina Gomis, Blas Riera / Carrer Nou Ferrer Mauri, Bienvenida José Capsa 4

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1835 Compavenda Alsina, Antònia Sant Pere més Alt Lesús Pou, Francesc Capsa 4 Muller de Joaquim Vilardell, mitger.

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1815 Testament Alsina, Catalina Capsa 4

Patrimoni Milans del Bosch 1658 Testament Alsina, Joan pagès Arenys de Munt (Torrentbò) 12.8.5

Patrimoni Milans del Bosch 1659 Establiment Alsina, Joan Torrentbò 7.1.6 Terreny a Arenys de Mar, sobre la bassa del molí nou (1659).

Patrimoni Milans del Bosch 1659 Establiment Alsina, Joan pagès Torrentbò Mora, Antic mariner Caldes d'Estrach 16.1.10

Patrimoni Milans del Bosch 1666 Establiment Alsina, Joan pagès Torrentbò Cuxart, Jaume 17.2.3 Establiment. Joan Alsina, pagès de Torrentbò, terra a Jaume Cuxart (1666).

Patrimoni Milans del Bosch 1671 Comptes Alsina, Joan Torrentbò Busquets, Joan Caldes d'Estrach 7.1.8 Redempció de verema.

Patrimoni Milans del Bosch 1674 Censal Alsina, Joan pagès Torrentbò Església del Pi Barcelona 16.1.12

Patrimoni Milans del Bosch 1679 Establiment Alsina, Joan Torrentbò Surís, Joan Pau corder Arenys de Mar 15.3.26

Patrimoni Milans del Bosch 1679 Establiment Alsina, Joan pagès Torrentbò Antic Alsina, Pau Arenys de Mar 16.1.16

Patrimoni Milans del Bosch 1679 Establiment Alsina, Joan pagès Torrentbò Puinau, Salvador 17.2.19

Patrimoni Milans del Bosch 1688 Establiment Alsina, Joan pagès Torrentbò (Mas Alsina) Alsina, Pere Antic bracer Arenys de Mar 2.10.1

Patrimoni Milans del Bosch 1689 Violari Alsina, Joan Torrentbò Co, Bernat negociant 12.3

Patrimoni Milans del Bosch 1690 Compravenda Alsina, Joan pagès Torrentbò (Mas Alsina) 2.10.2

Patrimoni Personals Alsina, S. 1.11 Programes d’exposicions

Patrimoni Milans del Bosch 1694 Censal Altuna, Martín de Tolosa Olaechea, Mariàngela Tolosa 25.3.2

Patrimoni Milans del Bosch 1797 Compravenda Amar, Francesca pagès Caldes d'Estrach Milans del Bosch , Ramon Anton Sant Vicenç de Montalt 2.3.1 Francesca Amar, vídua de Josep Cuixart

Patrimoni Familia Gualba 1887 Plet Amat i Luc, germans Cabrils 4/22 Inventari de les finques del Masnou i Cabrils (M.Gualba)

Patrimoni Els Reniu i Padró 1812 Diversos Amat, Antoni Lladó, Teresa Capses 1/7

Patrimoni Els Matas 1754 Testament Amat, Jaume hortolà 20a

Patrimoni Familia Amatller 1912 Testament Amatller Bada, Gaspar Capsa 1 Fill de Joan i Teresa

Patrimoni Familia Amatller 1912 Inventari Amatller Bada, Gaspar Capsa 1

Patrimoni Familia Amatller 1924 Testament Amatller Rovira, Joan Capsa 1

Patrimoni Milans del Bosch 1729 Testament Amatller, Antoni prevere 8.1.12

Patrimoni Familia Amatller Estatuts Amatller, Familia Sobre 5 Estatuts del Patronat Municipal de la Vivenda. s/d

Patrimoni Familia Amatller 1776 Diversos Amatller, Família Rambla Capsa 1 Escriptures diverses (1776-1864)

Patrimoni Familia Amatller 1863 Diversos Amatller, Família Sant Agustí Viada Ramon, Antoni Capsa 1 Censos, hipoteques, poders, etc.

Patrimoni Familia Amatller 1752 Compravenda Amatller, Família Massavà Escriptures i altres (1752-1884) d'una casa al carrer de Massavà

Patrimoni Família Màrgens 1810 Impostos Amatller, Família Capsa 6 Impost «levantamiento de una fuerza armada» contra els francesos (1810).

Patrimoni Familia Amatller 1893 Compravenda Amatller, Joan Sant Albert Amatller Bada, Gaspar

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1692 Censos Amatller, Teresa Riera / Carrer Nou Pou Partella, Miquel Capsa 3

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1731 Donació Amatller, Teresa Matas, Jaume adroguer Capsa 3 Una peça de terra al lloc del Castell.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1631 Violari Ameller, Jaume boter Pla de Sant Simon Lluc Blanes, Jaume Pere Pau Vallmajor, cirurgià Capses 1/7 Antiga, muller sua i Joan Pi i Ameller, boter. Pessa de terra de Vinya

Patrimoni Els Reniu i Padró 1612 Violari Ameller, Onofre prevere, germá de Jaume, cunyat d'Antiga Vallmajor, Pere Pau Cirurgià Capses 1/7 Un violari és com un prèstec vitalici

Patrimoni Familia Amatller 1889 Testament Ametller Rigola, Joan Capsa 1

Patrimoni Personals 1849 Amich Alsina, Joan 1.12 «Historia de los acontecimientos políticos de la ciudad de Mataró en 1843» (1955), «Viage a Mataró con el ferro-carril» (1849), Revista Mataronesa, 20 d’abril de 1856

Patrimoni Família Bot 1963 Comptes Amorós adroguer Llibreta de vendes de l’adrogueria Amorós (1963-1971).

Patrimoni Familia Gualba 1886 Testament Andreu Bru, Marià 5/17

Patrimoni Teresa Mora Andreu 1940 Personal Andreu Castany, Francesca capsa 2 Papers personals d'Andreu i altres familiars. Data provisional.

Patrimoni Personals 1908 Andreu Novell, Llorenç 1.13 «Datos biográficos (...) de D. Lorenzo Andreu y Novell (1846-1908)». Mataró, 1908. «Recordança» (record d'Andreu, per la seva filla. Mataró, 1908).

Patrimoni Teresa Mora Andreu 1870 Personal Andreu Novell, Llorenç capsa 2 Llorenç Andreu Novell (1846-1908).

Patrimoni Teresa Mora Andreu 1870 Personal Andreu Novell, Llorenç capsa 2 Papers diversos d’aquest pilot i capità de barcos, actiu en diverses entitats locals.

Patrimoni Teresa Mora Andreu 1870 Opuscle Andreu Novell, Llorenç capsa 2

Patrimoni Teresa Mora Andreu 1873 Imatge Andreu Novell, Llorenç capsa 2 Foto original

Patrimoni Teresa Mora Andreu 1906 Testament Andreu Novell, Llorenç capsa 1

Patrimoni Rugama-Espasa 1845 Establiment Andreu Pic, Josep comerciant Llibre Vendrell, Sebastià pagès Canyamars sobre 4 Dret d'aigua

Patrimoni Milans del Bosch 1497 Causa Pia Andreu Sorts, Joan canonge 26.1.21 Joan Andreu Sorts, canonge de la Seu de Barcelona, institució de causes pies (1497).

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1633 Donació Andreu, Bernat Andreu, Jaume Capsa 1.24

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1672 Testament Andreu, Jaume fuster Capsa 1.47

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1723 Ajuntament Andreu, Jaume Capsa 2.12 Jaume Andreu, assentista de la fàbrica de pa per les tropes espanyoles a Cerdenya (1723).

Patrimoni Personals 1979 Andreu, Josep 1.14 Article sobre Josep Andreu (1979)

Patrimoni Teresa Mora Andreu 1872 Deute Andreu, Llorenç Castany Grau, Joaquim fabricant de veles capsa 1

Patrimoni Personals 1970 Andreu, Marià 1.15 Andreu (Mataró, 1888 – Biarritz, 1976)

Patrimoni Teresa Mora Andreu 1847 Patrimoni Andreu, Novell i Castany capsa 1 Compravendes, herències, repartiments, testaments (1847-1893).

Patrimoni Teresa Mora Andreu 1847 Genealogia Andreu, Novell i Castany capsa 1 Data provisional

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1688 Testament Andreu, Pere sabater Capsa 1.73

Patrimoni Els Ribas Clavell 1692 Establiment Andreu, Salvador apotecari Sant Antoni Balansó, Pere boter Establiment per edificar una casa

Patrimoni Família Ribas 1692 Establiment Andreu, Salvador apotecari Balansó, Pere boter carpeta 1 Establiment per edificar una casa al carrer Sant Antoni.

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1765 Poders Àngel, Francesc comerciant Cádiz López, Josep Capsa 2.43

Patrimoni Milans del Bosch 1754 Plet Anglada Oller, Margarida Terra, Caterina 11.4.9

Patrimoni Familia Amatller 1886 Testament Anglada Orriols, Rosa Capsa 1

Patrimoni Familia Amatller 1886 Inventari Anglada Orriols, Rosa Capsa 1

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1694 Compravenda Anglada Pi, Josep Castellar, Salvador Capsa 2.59 Josep Anglada i Pi, ven una casa del carrer Barcelona a Salvador Castellar (1694).

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1795 Censal Anglada Pi, Josep Spa, Tomàs cirurgià Capsa 2.59

Patrimoni Fins i Freixas 1660 Concòrdia Anglada, Bertomeu calderer Godari, Isidre

Patrimoni Personals 2011 Anglas Sarlat, Francesc 2.1 Opuscle sobre Francesc Anglas (Mataró, 1899 – 1988) signat per Josep Puig Pla (Fundació Rafael Campalans, 2011)

Patrimoni Personals Anglas Sarlat, J. 2.2 Programa exposició

Patrimoni Personals Anson, Martí 2.3 Retall del suplement CULTURA/S de La Vanguardia amb un treball de Martí Anson. Programes exposicions

Patrimoni Antoni Nogueras 1906 Plànol Antoni Nogueras capsa 1 Casa al carrer de Prim

Patrimoni Antoni Nogueras 1918 Plànol Antoni Nogueras capsa 1 Fàbrica de Gènere de Punt Josep Cabot

Patrimoni Antoni Nogueras 1971 Plànol Antoni Nogueras capsa 1 Hospital de Santa Magdalena

Patrimoni Antoni Nogueras 1978 Plànol Antoni Nogueras capsa 1 Capella de la Residència de Sant Josep

Patrimoni Personals 1900 Arabia Solanas, Ramon 2.4 Fotografia de Ramon Arabia (Mataró, 1850 – Barcelona, 1902)

Patrimoni Milans del Bosch 1706 Àpoca Ardèvol, Francesc botiguer Torroella de Montgrí 15.1.24 Nomenat col·lector del delme (1706).

Patrimoni Els Matas 1832 Àpoca Arenas Blanc, Teresa Salamó, Miquel baster 19.1.8

Patrimoni Arenas Clavell, Jordi Arenas Clavell, Jordi 34 capses Documents de l'artista Jordi Arenas Clavell (1920-1998)

Patrimoni Arenas Clavell, Jordi Arenas Clavell, Jordi Golfes Cartells dels artistes Jordi i Jaume Arenas Clavell

Patrimoni Els Matas 1821 Compravenda Arenas, Bertomeu pagès El Palau Arquer Sala, Maria 19.1.6

Patrimoni Milans del Bosch 1673 Censal Armengol, Isidre pagès Gualba Milans del Bosch , Pere Sant Vicenç de Montalt 4.5.2

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1723 Reconeixement Arnau Cabanyes, Anna Maria Riera / Carrer Nou Maria, vídua de Josep Pou semoler Capsa 3

Patrimoni Rafael Soler 1602 Compravenda Arnau Vilaró, Joan mercader Roig, Pere vidrier carpeta rosa 29 Compra un forn de vidre

Patrimoni Els Reniu i Padró 1588 Benefici Arnau, Gabriel Monserrat Fill de Sebastià Coll i Elisabet Arnau Major, Jaume prevere Capses 1/7 Benefici fundat a la parròquia de Sant Andreu D'Òrrius

Patrimoni Els Matas 1785 Inventari Arnau, Josep Puig Baró, Salvador 16.1.4 Estris del forn que lloga

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1753 Àpoca Arnau, Josep López, Josep Capsa 4.15

Patrimoni Els Matas 1796 Lloguer Arnau, Marianna Ibora, Francesc 16.1.5 Lloga un forn

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1808 Compravenda Arnaud, Víctor Santa Maria i els Dolors Tururet, Francesc cerer Capsa 4 Una casa de dos cossos, “vulgarmente el Mal Casal”.

Patrimoni Familia Gualba 1887 Inventari Arqué, Hereus 4/15 Propietats (M.Gualba)

Patrimoni Milans del Bosch 1753 Diversos Arquer Balís, Francesc notari Arenys de Mar 25.1.3 Possessió de la notaria

Patrimoni Milans del Bosch 1729 Patrimoni Arquer Romà, Gabriel Caldes d'Estrach 24.2.12 Qüestió d’una peça de terra

Patrimoni Milans del Bosch 1755 Plet Arquer Romà, Gabriel Thos Roura, Raimon 15.3.11

Patrimoni Milans del Bosch 1752 Qüestió Arquer Romà, Ramon Sant Vicenç de Montalt Rector d'Arenys de Mar 11.4.11

Patrimoni Milans del Bosch 1752 Comptes Arquer Romà, Ramon Arenys de Mar 25.4.15 Comptes de la renda de l’església d’Arenys de Mar (1752-1755).

Patrimoni Milans del Bosch Capbreu Arquer Romà, Ramon 17.1.12

Patrimoni Milans del Bosch Qüestió Arquer Romà, Ramon Cullell, Salvador sastre 17.1.13

Patrimoni Els Matas 1868 Establiment Arquer Sala, Josep Salamó Ibora, Francesc 16.1.12 A Francesc Salamó Ibora i Lluís Matas Freginals

Patrimoni Milans del Bosch 1609 Diversos Arquer, Família Sant Vicenç de Montalt 24.3.9 Els Arquer senyalen la seva fidelitat al Rey (1609, còpia de l’any 1709).

Patrimoni Milans del Bosch 1759 Patrimoni Arquer, família 17.1.11 Qüestió de les propietats de la família Arquer (1759).

Patrimoni Milans del Bosch 1622 Comptes Arquer, Gabriel Ferrer Jalpí, Caterina 25.1.13 Compte de despeses pel matrimoni amb Caterina Ferrer i Jalpí

Patrimoni Milans del Bosch 1804 Concòrdia Arquer, Gabriel Sant Vicenç de Montalt 12.6.4 Concòrdia. Dels familiars del bens de Gabriel Arquer (1804).

Patrimoni Milans del Bosch 1709 Diversos Arquer, Jaume Arenys de Mar 17.3.1 “Manifestació verídica de la innocència” (1709).

Patrimoni Milans del Bosch 1696 Àpoca Arquer, Josep Correu, Joan Arenys de Mar 15.1.23

Patrimoni Milans del Bosch 1757 Compravenda Arquer, Mariano Arenys de Mar 15.3.12

Patrimoni Milans del Bosch 1751 Pagaments Arquer, Ramon procurador Sant Vicenç de Montalt 25.1.19 Procurador de l’església d’Arenys de Mar, pagaments (1751-1755).

Patrimoni Milans del Bosch 1755 Certificat Arquer, Ramon Arenys de Mar 24.3.10 Certificat que Ramon Arquer va a viure a Arenys de Mar l’any 1755 (1775).

Patrimoni Milans del Bosch 1758 Comptes Arquer, Ramon Sant Vicenç de Montalt 16.1.18 Compte de les medicines de Ramon Arquer ordenades pel doctor Riera (1758-1782).

Patrimoni Milans del Bosch 1767 Plet Arquer, Ramon Sant Vicenç de Montalt Verívol, Bru prevere Cabrils 15.3.7

Patrimoni Milans del Bosch 1769 Plet Arquer, Ramon Sant Vicenç de Montalt Auladell, Miquel Caldes d'Estrach 26.1.14 Ramon Arquer i Rafaela Milans del Bosch

Patrimoni Milans del Bosch 1772 Establiment Arquer, Ramon Soler Roig, Miquel 12.7.13

Patrimoni Milans del Bosch 1775 Delme Arquer, Ramon Milans del Bosc, Rafaela 3.14

Patrimoni Milans del Bosch 1775 Diversos Arquer, Ramon Sant Vicenç de Montalt 15.3.14 Títol de ciutadà honrat (1775).

Patrimoni Milans del Bosch 1776 Delme Arquer, Ramon Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch, Rafaela Sant Vicenç de Montalt 7.9.12 Sobre pagament del delme

Patrimoni Milans del Bosch 1783 Comptes Arquer, Ramon Sant Vicenç de Montalt 24.2.6 “Llibreta de las rebudas del Real Catastro” (1783-1801).

Patrimoni Milans del Bosch 1784 Compravenda Arquer, Ramon Sant Vicenç de Montalt Illa, Josep comerciant Caldes d'Estrach 25.3.4

Patrimoni Milans del Bosch 1786 Economia Arquer, Ramon Sant Vicenç de Montalt 26.1.8 Certificat d’un barco ancorat a Arenys carregat de vi de Ramon Arquer (1786).

Patrimoni Milans del Bosch 1788 Comptes Arquer, Ramon Sant Vicenç de Montalt 16.1.17 “Nota del diner entregat”.

Patrimoni Milans del Bosch 1788 Rebuts Arquer, Ramon Sant Vicenç de Montalt 17.2.35 Rebuts d’importacions de blat (1788-1789).

Patrimoni Milans del Bosch 1788 Comptes Arquer, Ramon Sant Vicenç de Montalt 28 Llibreta de comptes (1788-1795).

Patrimoni Milans del Bosch 1789 Comptes Arquer, Ramon Sant Vicenç de Montalt 7.1.3 Comptes d’un carregament d’oli.

Patrimoni Milans del Bosch 1789 Comerç Arquer, Ramon Sant Vicenç de Montalt 15.2.1 Comanda d’oli (1789).

Patrimoni Milans del Bosch 1790 Despeses Arquer, Ramon Sant Vicenç de Montalt 17.2.9 Despeses de Mas Milans (1790-1791).

Patrimoni Milans del Bosch 1794 Impost Arquer, Ramon Sant Vicenç de Montalt 15.2.11 Qüestió del repartiment del Cadastre, queixa de Ramon Arquer (1794).

Patrimoni Milans del Bosch 1796 Diversos Arquer, Ramon Arenys de Mar Milans del Bosch, Rafaela Sant Vicenç de Montalt 12.7.18

Patrimoni Milans del Bosch 1798 Censos Arquer, Ramon Sant Vicenç de Montalt 24.1.3 Ramon Arquer, qüestió de censos

Patrimoni Milans del Bosch 1800 Patrimoni Arquer, Ramon Sant Vicenç de Montalt 15.2.5 Patrimoni abans de casar-se (1800).

Patrimoni Milans del Bosch 1801 Pagament Arquer, Ramon Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch, Ramon Anton Sant Vicenç de Montalt 12.6.1 Ordenen a Ramon Arquer que pagui a Ramon Anton Milans del Bosch 226 lliures (1801).

Patrimoni Milans del Bosch 1803 Plet Arquer, Ramon Sant Vicenç de Montalt Sant Vicenç de Montalt 1.3

Patrimoni Milans del Bosch 1804 Diversos Arquer, Ramon Sant Vicenç de Montalt 24.1.2 Certificat de sanitat a Ramon Arquer

Patrimoni Milans del Bosch 1807 Comptes Arquer, Ramon Sant Vicenç de Montalt 24.1.14 Llibreta de despeses

Patrimoni Milans del Bosch Requesta Arquer, Ramon Sant Vicenç de Montalt 25.1.14 Requesta. Ramon Arquer sobre la seva llibertat de vendre vi (s/d).

Patrimoni Milans del Bosch Diversos Arquer, Ramon Sant Vicenç de Montalt 27.1.16 Ofereix la família per defensar el Rey amb les armes (s/d).

Patrimoni Familia Gualba 1884 Plànol Artigues, Manuel 4/6 Peça de terreny (M.Gualba)

Patrimoni Familia Gualba 1850 Herència Asencio Andreu, Joaquim Albà, Salvador 5/13 Antecedents, sobre Marià Andreu, Salvador Albà, etc.(1850-1856)

Patrimoni Familia Gualba 1856 Plet Asencio Andreu, Joaquim 5/8 Documentació diversa (advocat Josep Gualba) (1856-1880)

Patrimoni Familia Gualba 1856 Plet Asencio Andreu, Joaquim 5/21 Documentació diversa (advocat Josep Gualba) (1856-1887)

Patrimoni Familia Gualba 1863 Plet Asencio Andreu, Joaquim 5/20 Censos, valoracions (advocat Josep Gualba) (1863-1882)

Patrimoni Familia Gualba 1864 Testamentària Asencio Andreu, Joaquim 6/22 Llibretes de cobraments (1864-1895)

Patrimoni Familia Gualba 1867 Testament Asencio Andreu, Joaquim 5/16 Testament Joaquim Asencio Andreu

Patrimoni Familia Gualba 1867 Plet Asencio Andreu, Joaquim 5/25 Notes, comptes, diversos (advocat Josep Gualba) (1867-1884)

Patrimoni Familia Gualba 1868 Plet Asencio Andreu, Joaquim 5/4 Documentació diversa (advocat Josep Gualba) (1868-1888)

Patrimoni Familia Gualba 1868 Plet Asencio Andreu, Joaquim 5/19 Diposits (advocat Josep Gualba) (1868-1872)

Patrimoni Familia Gualba 1868 Plet Asencio Andreu, Joaquim 5/22 Recursos a Hissenda (advocat Josep Gualba)

Patrimoni Familia Gualba 1870 Plet Asencio Andreu, Joaquim 5/12 Entre els marmessors de Joaquim Asencio

Patrimoni Familia Gualba 1876 Plet Asencio Andreu, Joaquim 5/5 Documentació diversa (advocat Josep Gualba) (1876-1890)

Patrimoni Familia Gualba 1887 Plet Asencio Andreu, Joaquim 5/3 Documentació diversa (advocat Josep Gualba)

Patrimoni Familia Gualba 1888 Plet Asencio Andreu, Joaquim 5/14 Documentació diversa (advocat Josep Gualba)

Patrimoni Familia Gualba Plet Asencio Andreu, Joaquim 5/10 Qüestió de les mines d'aigua

Patrimoni Familia Gualba Plet Asencio Andreu, Joaquim 5/15 Valoracions de propietats

Patrimoni Familia Gualba 1867 Testamentaria Asensio 2/2 De 1867 a 1884

Patrimoni Familia Gualba 1877 Lloguer Asensio, albaceas Cami Real Font, Salvador 5/7

Patrimoni Josep Garcia Oliver 1855 Impresos Ateneu Mataronès 8 Documents diversos (1855-1867).

Patrimoni Milans del Bosch 1877 Plet Auguet, Miguel Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch, Rafael 33 Plet (1877-1887).

Patrimoni Els Matas 1838 Testament Auladell Mora, Joan pagès Llavaneres 19.1.22

Patrimoni Impremta Abadal 1910 Opuscles Auladell, E. Girbau, F. Capsa 13 E.Auladell i F.Girbau. Predicació i miracles de Jesús (H.Abadal, 1910).

Patrimoni Els Matas 1843 Compravenda Auladell, Josep mariner Salamó Ibora, Josepa 19.1.22 Compravenda, dos peces de terra.

Patrimoni Milans del Bosch 1689 Plet Aulet, Bernat Bellsolell, Salvador Arenys de Munt 7.2

Patrimoni Milans del Bosch 1698 Censal Aulet, Joan Canet de Mar Milans del Bosch, Mariàngela Vilassar de Dalt 25.3.15

Patrimoni Gual del Molí 1620 Compravenda Ausiàs Marc, Baltasar El Cros (Argentona) Pins Gual, Baltasar pagès 1/6 Venda dels fruits d'una peça de terra al Cros

Patrimoni Gual del Molí 1634 Compravenda Ausiàs Marc, Magdalena Cervera Gual, Joan pagès El Cros (Argentona) 2/1 Gual compra el molí del Cros

Patrimoni Milans del Bosch 1682 Pactes Avellà, Magí Vilassar de Dalt 11.4.14 Pactes entre pagesos de Cabrils i Vilassar de Dalt, Magí Avellà i altres (1682-1717).

Patrimoni Familia Gualba 1884 Plet Aymar, Jaume Montseny Espígol, Dolors 4/11 Finques al poble del Montseny (M.Gualba)

Patrimoni Milans del Bosch 1836 Deute Aymar, Jaume Monfort, Miquel 27.2.2

Patrimoni Personals Ayné Esbert, Antonio 2.5 (Barcelona, 1920 – Mataró, 1980). Programes d’exposicions

Patrimoni Personals Ayneto 2.6 Programes d’exposicions

Patrimoni Els Castellar 1684 Plet Badia, Antoni prevere Masgròs, Sadurní pagès

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1619 Capítols Badia, Joan Pau sastre Gual, Esperança Carpeta 2/2

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1792 Diversos Baladia, família Capsa 3 Notícies dels Baladia (1792).

Patrimoni Els Ribas Clavell 1769 Capítols Balansó Parera, Josep mariner Vilaseca Vinyals, Maria Rosa mariner

Patrimoni Els Ribas Clavell 1787 Testament Balansó Parera, Josep mariner

Patrimoni Família Ribas 1769 Capítols Balansó Parera, Josep mariner Vilaseca Vinyals, Rosa carpeta 1

Patrimoni Família Ribas 1787 Testament Balansó Parera, Josep mariner carpeta 1

Patrimoni Els Ribas Clavell 1831 Testament Balansó Vilaseca, Josefa Muller de Salvador Viada, mestre de cases

Patrimoni Família Ribas 1831 Testament Balansó Vilaseca, Josefa Viada, Salvador mestre de cases carpeta 1

Patrimoni Impremta Abadal 1929 Opuscles Ballbé, Magí Capsa 12 Magí Ballbé. Pomell místic (H.Abadal, 1929).

Patrimoni Personals 1997 Ballescà Prat, Joan 2.7 (Mataró, 1912 - 2000). «Vivències d’un soldat català a la guerra d’Espanya 1936-1939» (Mataró, 1997). «L’exili». (Mataró, 1997)

Patrimoni Familia Gualba 1848 Deute Ballester Planes, Josepa Carreres Baladia, Jaume boter 10/A8

Patrimoni Impremta Abadal Opuscles Ballester, Tomàs Capsa 12 Tomás Ballester. Compendio o breve esplicación de la ortografía castellana (Juan Abadal, s/d).

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1750 Diversos Ballot d'Argentona Carpeta 2/3 Full solt d’un relat bíblic (s.XVIII). Data orientativa.

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1774 Diversos Ballot d'Argentona Mataró Carpeta 2/3 Relació d’experts sobre divisió d’una finca a Mataró

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1853 Correspondència Ballot d'Argentona Argentona Vidal, Josep A. Vilanova 1/Josep Cartes del cosí Josep A. Vidal, de Vilanova (1853-1855).

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1855 Diversos Ballot d'Argentona Carpeta 2/2 Full publicitari de l’epidèmia d’oidium

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1635 Testament Ballot del Cros, Joan pagès El Cros (Argentona) 1/Joan Fill de Francesc Orriols Ballot

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1762 Testament Ballot Ridemeia, Llorenç pagès Argentona 1/Francesc Testament, notari Josep Simon de Mataró. Esmentat a la documentació.

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1790 Capítols Ballot Sors, Francesc pagès Argentona Mascaró, Rosa 1/Francesc

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1794 Testament Ballot Sors, Francesc pagès Argentona 1/Francesc Familiar del Sant Ofici, fill de Llorenç Ballot Ridemeia i Agnès Sors

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1697 Comptes Ballot, casa pagès Argentona Carpeta 2/1 Comptes de la familia, dels anys 1607-1724.

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1658 Diversos Ballot, Francesc pagès Argentona 1/Francesc Diversos documents de María, vídua de Francesc Ballot (1658-1720).

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1674 Capítols Ballot, Francesc pagès Argentona Ferragut, Jaume 1/Francesc Marit de Marianna, la germana

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1674 Àpoca Ballot, Francesc pagès Argentona Ferragut, Bernat 1/Francesc

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1780 Diversos Ballot, Francesc pagès Argentona 1/Francesc Relació del «deuta del blat fiat»

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1783 Diversos Ballot, Francesc pagès Argentona 1/Francesc Rebuts (1783-1796).

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1796 Diversos Ballot, Francesc pagès Argentona 1/Francesc Rebuts de una casa llogada al carrer d’Argentona de Mataró (1796-1800).

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1800 Diversos Ballot, Francesc pagès Argentona 1/Francesc Diversos rebuts (1800-1810)

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1801 Diversos Ballot, Francesc pagès Argentona 1/Francesc Correspondència matrimonial, sobre un intent de casar-se (1801).

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1801 Diversos Ballot, Francesc pagès Argentona 1/Francesc Nomenament de familiar de la Inquisició (7/3/1801).

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1805 Diversos Ballot, Francesc pagès Argentona 1/Francesc Si en 15dies no informa de la seva muller li retiren el títol de familiar (12/3/1805).

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1808 Plet Ballot, Francesc pagès Mas Lladó (Argentona) Vinyals Lladó, Josep, Bonaventura 1/Francesc Sobre dret de pas per la finca del mas Lladó

Patrimoni Milans del Bosch 1787 Diversos Ballot, Francesc 12.7.16 Familiar de la Inquisició d’Argentona el 1773 (1787).

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1811 Diversos Ballot, Francesc, vídua Antònia pagès Argentona 1/Francesc Diversos rebuts d’Antònia, vídua de Francesc Ballot (1811-1816).

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1646 Censal Ballot, Jaume pagès La Pujada (Argentona) 1/Jaume

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1655 Pagament Ballot, Jaume pagès Argentona 1/Jaume

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1659 Precari Ballot, Jaume pagès Argentona 1/Jaume

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1661 Rebuts Ballot, Jaume pagès Argentona 1/Jaume

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1691 Censal Ballot, Jaume pagès Lladó (Argentona) 1/Jaume

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1705 Censal Ballot, Jaume pagès Lladó (Argentona) Gassia Beltran, Joan Pau mercader 1/Jaume

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1719 Compravenda Ballot, Jaume pagès El Cros (Argentona) 1/Jaume Compra terres a Cabrera, al lloc conegut com «lo turó d’en Ballot»

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1721 Compravenda Ballot, Jaume pagès El Cros (Argentona) Gual Lladó, Llorenç 1/Jaume Compra aigua

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1723 Establiment Ballot, Jaume pagès El Cros (Argentona) Cuc, Pere 1/Jaume Per sembrar vinya a rabassa morta

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1743 Substitució Ballot, Jaume pagès El Cros (Argentona) 1/Jaume

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1743 Plet Ballot, Jaume, i el fill Llorenç pagès El Cros (Argentona) Carmelites de Mataró 1/Jaume Apropiació de terra plantada de vinya al lloc de Bansedes, sota Burriac

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1743 Plet Ballot, Jaume, i el fill Llorenç pagès El Cros (Argentona) Carmelites de Mataró 1/Jaume Apropiació de terra plantada de vinya al lloc de Bansedes, sota Burriac

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1849 Diversos Ballot, Josep pagès Argentona 1/Josep

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1855 Correspondència Ballot, Josep pagès Argentona 1/Josep Reclamació d'impostos

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1692 Establiment Ballot, Maria, vidua de Francesc pagès Argentona 1/Francesc Per sembrar vinya a rabassa morta

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1696 Censal Ballot, Maria, vidua de Francesc pagès Argentona Ballot, Jaume 1/Francesc

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1712 Censal Ballot, Maria, vidua de Francesc pagès Argentona Ballot, Jaume 1/Francesc

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1712 Àpoca Ballot, Maria, vidua de Francesc pagès Argentona Modolell, Eulàlia, vidua Butinyà 1/Francesc

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1661 Testament Ballot, menors pagès Argentona 1/Jaume Patrimoni: Mas Ametller i Mas Ballot a Argentona, Mas Lletget a Alcoll de Dosrius

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1774 Diversos Ballot, Simó Argentona 1/Simó Expert en una divisió de terrenys al lloc de les Illes, a Mataró

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1777 Diversos Ballot, Simó Argentona 1/Simó Expert en valoració patrimoni Gemir, de terres i cases a Mataró

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1803 Testament Ballot, Simó cerer Argentona Ballot, Francesc pagès 1/Francesc Reclama legítima per obrir una botiga del seu ofici. Patrimoni Ballot en cent mil lliures

Patrimoni Personals 1992 Banet Canudas, Esteve 2.8 Notes biogràfiques d’Esteve Banet, Francesc Rogés (treball inèdit). (Malgrat de Mar, 1901-Mataró, 1992). Opuscle «Carta oberta», publicat per Esteve Banet

Patrimoni Gual del Molí 1853 Àpoca Banet Collell, Escolàstica Burgés, Francesc Joaquim Hisendat 2/32

Patrimoni Milans del Bosch 1752 Comptes Baralt Sellés, Fèlix notari Arquer, Jaume Sant Vicenç de Montalt 12.7.11 El notari Fèlix Baralt Sellés, certifica haver vist un llibre de comptes de Jaume Arquer (1752).

Patrimoni Naviera Mir 1868 Diversos Barbosa Arnó, Julià mariner Vilassar de Mar capsa 4 Llibre de derrota del bergantí Pisogas de Barcelona a Pernambuco (1868-1869)

Patrimoni Naviera Mir 1873 Comptes Barbosa Arnó, Julià mariner Vilassar de Mar capsa 3 Llibre de derrota del bergantí goleta Tres Marías (1873-1874).

Patrimoni Naviera Mir 1875 Diari Barbosa Arnó, Julià mariner Vilassar de Mar capsa 2 «Diario náutico del bergantín goleta oriental Tres Marías»

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1749 Compravenda Barceló, Maria Sant Pere de Mar Roca, Salvador Capsa 2.19

Patrimoni Joaquim Macià Amat 1880 Testament Barjuan Pou, Margarita

Patrimoni Joaquim Macià Amat 1881 Conveni Barjuan Pou, Margarita Colomer Canals, Pere M.

Patrimoni Joaquim Macià Amat 1882 Compravenda Barjuan Pou, Margarita Carreró Sala Frenner, Salvador

Patrimoni Els Esquerra 1773 Establiment Baró de Solà, Ferran Ibora, Francesc capsa 2 Dades de 1773 a 1792

Patrimoni Milans del Bosch 1828 Establiment Baró de Solà, Joan 15.2.16 Establiment de parcers (1828-1843).

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1860 Condomini Baró de Solà. Joan Riera / Carrer Nou Capsa 4 Servei d'aigua.

Patrimoni Rafael Soler 1706 Compravenda Baró, Jaume Torner, Miquel mercader carpeta pell “casa y casal o forn del vidre” a la Riera

Patrimoni Familia Gualba 1829 Patrimoni Barrau, Pau Cabrera 10/A8

Patrimoni Impremta Abadal 1903 Opuscles Barris, Luís G. Capsa 12 Luís G. Barris. Consultor rápido teóricopráctico de la contabilidad mercantil (H.Abadal, 1903).

Patrimoni Personals Bartomeu Isern, Josepa 2.9 Recordatori de la celebració del 50 aniversari de Josepa Bartomeu

Patrimoni Joaquim Bartra 1934 Diversos Bartra, Joaquim escriptor Mataró “Galeria de Mataronins Il·lustres”.

Patrimoni Personals Bartra, Joaquim (fill) 2.10 Dibuixos de Joaquim Bartra. Programes exposicions

Patrimoni Personals 2015 Bas Espuny, Francesc 2.11 «Francesc Bas Espuny i el cartellisme de postguerra a Tortosa». (Tortosa, 2015). Notes biogràfiques de Francesc Bas (Barcelona, 1900-Tortosa, 1978)

Patrimoni Narcís Bas Mató 1838 Escriptures Bas Mató, Narcís Santa Cristina d'Aro Escriptures diverses d’un Mas a Santa Cristina d'Aro (1838-1959).

Patrimoni Narcís Bas Mató Diversos Bas Mató, Narcís Manuscrit d'anècdotes (s.XVIII).

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1839 Deute Bassa Comas, Manuel fabricant de teixits Vilassar de Dalt Pintó Comas, Fidel negociant Capsa 4

Patrimoni Milans del Bosch 1677 Censal Bassó, Antoni Pau sastre Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt 7.4

Patrimoni Can Bernadet 1832 Compravenda Batlle Costa, Bonaventura pagès Sant Simó Carrerres, Miquel mariner

Patrimoni Gual del Molí 1815 Àpoca Batlle de Miquel, Josep de Gual, Josep Anton Argentona 2/19 Batlle marit de Josefa Gual Bronat

Patrimoni Gual del Molí 1847 Poders Batlle, Camilo Francisco hisendat El Cros (Argentona) Mas, Joaquima El Cros (Argentona) 2/30 Es la seva muller

Patrimoni Milans del Bosch 1755 Diversos Batlle, Els Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 24.3.17 Violències dels Batlle davant el mas Milans del Bosc

Patrimoni Familia Gualba 1885 Plànol Batllori Perpunter, Roc 9/17 Hort de tarongers. Vilassar de Mar, camí del Cementiri

Patrimoni Els Matas 1903 Compravenda Batllori, Roc Porta de Valldeix Matas Colomer, Dolors 19.1.20 Una casa a la Porta de Valldeix

Patrimoni Personals Bellavista Solà (família) 2.12 Esqueles de la família Bellavista Solà

Patrimoni Els Matas 1866 Testament Bellonch, Francesc bracer Granollers 19.1.3 Testament. Francesc Bellonch, bracer de Granollers (1855), i inventari (1866).

Patrimoni Fèlix Berenguer 1842 Permís Berenguer Ortell, Fèlix Almera, Jaume Permís per construir un llaut de pesca a les dressanes de Vilassar

Patrimoni Fèlix Berenguer 1862 Testament Berenguer Ortell, Fèlix

Patrimoni Fèlix Berenguer 1855 Cens Berenguer Ortell, Pere mariner Redempció

Patrimoni Fèlix Berenguer 1893 Testament Berenguer Ortell, Pere

Patrimoni Fèlix Berenguer 1896 Inventari Berenguer Ortell, Pere

Patrimoni Fèlix Berenguer 1903 Testament Berenguer Ortell, Sabina

Patrimoni Fèlix Berenguer 1904 Inventari Berenguer Ortell, Sabina Liquidació de l'herència

Patrimoni Familia Gualba 1854 Testament Berenguer Riera, Teresa 12/3 Vídua de Jaume Mas, mariner

Patrimoni Milans del Bosch 1671 Censal Berenguer, Miquel Caldes d'Estrach Milans del Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt 7.6.1

Patrimoni Familia Gualba 1884 Testament Bernadet Riera, Diego 6/15

Patrimoni Can Bernadet 1642 Compravenda Bernadet, Can Mas Bernadet de Sant Simó, documents de la finca de 1642-1794

Patrimoni Pilar Cuadrada 1850 Industria Bernadet, Salvador capsa 2 Comerciant amb carbó anglès (1850-1858)

Patrimoni Personals 1948 Biada Bunyol, Miquel 2.13 Castellví Toda, Jaume, «Biografía de D. Miguel Biada Bunyol». (Mataró, 1948). Altres documents sobre Miquel Biada

Patrimoni Personals Bialet Massé, Juan 2.14 Notes biogràfiques i genealogia de Bialet Massé. Publicacions sobre Bialet Massé

Patrimoni Josep Garcia Oliver 1865 Impresos Biblioteca Popular 9 Documents diversos (1865-1875).

Patrimoni Rugama-Espasa 1699 Establiment Bigas Costa, Josep i Teresa Pasqual, Pau sobre 4 Un patí fora el portal de Valldeix

Patrimoni Milans del Bosch 1744 Compravenda Bigas, Josep Auladell, Joan 25.3.19

Patrimoni Familia Gualba 1778 Blader, Joan Julià Sentmenat, Josep boter 1/13 Naufragi d'un barco comercial a Cuba

Patrimoni Els Viladesau 1800 Capítols Bladó Metge, Marià advocat Viladessau Carbonell, Madrona

Patrimoni Els Viladesau 1800 Àpoca Bladó Metge, Marià advocat Viladessau, Pere Màrtir

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1616 Àpoca Blanc, Pau Vilassar de Dalt Carpeta 2/3

Patrimoni Personals 1864 Blanco, Gerardo 15.14 Gerardo Blanco (a) Amancio Peratoner. «Museo Epigramático ó Colección de los mas festivos epigramas estractados de nuestros poetas antiguos y modernos». 1864

Patrimoni Familia Gualba 1759 Concòrdia Boet Bosc, Josep Bosc, Francesca 10/B5 Acreedors de la societat Vda.Boet i Cabanyes, formada el 1750

Patrimoni Milans del Bosch 1692 Censal Boet, Josep pagès Argentona Llauder, Pau 7.1.15

Patrimoni Família Màrgens 1819 Àpoca Bofarull Carbonell, Magí Isart Carbonell, Rita Capsa 9

Patrimoni Familia Amatller 1848 Compravenda Boix, Antoni Sant Roc Gualba Vieta, Antoni Capsa 2 Cases al carrer de Sant Roc

Patrimoni Familia Amatller 1848 Compravenda Boix, Antoni Sant Roc Gualba Vieta, Antoni

Patrimoni Personals Boix, Antoni de P. 3.1 Programes d’exposicions. Nadales

Patrimoni Rafael Soler 1727 Compravenda Boix, Josep sastre Gibert Dorda, Jaume negociant carpeta pell Un hort a la Riera

Patrimoni Rafael Soler 1684 Testament Boix, Pau fuster carpeta pell

Patrimoni Milans del Bosch 1693 Renúncia Bonamic, Mateu mariner Arenys de Munt Milans del Bosch, Joan Francesc Sant Vicenç de Montalt 4.6.2 Renuncia d’una peça de terra a Arenys de Munt.

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1747 Donació Bonavent Salines, Emilia Soler, Joan B. passamaner Capsa 2.17

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1702 Capítols Bonavent, Josep adroguer Salinas, Elena Capsa 2.2

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1748 Deute Bonavent, Josep Capsa 2.18

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1771 Deute Bonavent, Josep Convent Santa Catalina Capsa 2.47 Josep Bonavent, reconeixement al convent de Santa Caterina (1771).

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1796 Patrimoni Bonavent, Josep Tiana Mas Salinas Capsa 2.60

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1647 Diversos Bonet, Antoni pagès Agell (Cabrera) Capsa 1.35

Patrimoni Els Matas 1805 Plet Bonshoms, Caledoni veterinari Ibora, Francesc comerciant 20d

Patrimoni Familia Gualba 1836 Testament Boria de Rueda, Vicenta Salamanca 10/A4 Qüestió testamentària (1836-1861)

Patrimoni Personals Borràs de Palau, Joan 3.2 Retalls de diari sobre Joan Borràs. Articles de Joan Borràs

Patrimoni Personals Borràs, Agàpit 3.3 Programes d’exposicions. Articles d’Agàpit Borràs

Patrimoni Moises Villelia 1974 Obra Borràs, Maria Lluïsa 1 Maria Lluïsa Borràs, Villèlia. Barcelona, 1974

Patrimoni Personals Borràs, Teresa 3.4 Programes de concerts. Retalls de diaris

Patrimoni Familia Amatller 1882 Compravenda Borrell de Tió, Anna Sant Agustí Prats Tàrrec, Josep Capsa 2

Patrimoni Familia Amatller 1849 Compravenda Bosc Artigas, Salvador Beat Oriol Alsina, Melcior Capsa 2

Patrimoni Familia Amatller 1849 Compravenda Bosc Artigas, Salvador Beato Oriol Alsina Canals, Melcior

Patrimoni Milans del Bosch 1778 Diversos Bosc, Jaume mestre Sant Pol de Mar 17.2.4 Acomiadat demana feina (1778).

Patrimoni Família Bot 1928 Diversos Bot Monteys, Timoteu Rebuts, fotos, recull de cançons, poemes al Dr.Samsó en la mort (1928-1957)

Patrimoni Personals Boter de Palau 21.14

Patrimoni Rafael Soler 1902 Testament Boter Isern, Clorindo carpeta rosa

Patrimoni Rafael Soler 1904 Censal Boter Martí, Concepció carpeta rosa

Patrimoni Família Bot 1836 Censal Boter, Casimir Julià, Salvador Llibreta de censos que cobren diverses persones (1836-1958).

Patrimoni Familia Gualba 1886 Plet Boter, Casimir Boter, Estrella 4/18 Herència d'Antoni Boter Llauder, hi ha inventari (M.Gualba)

Patrimoni Els Matas 1872 Compravenda Boter, Casimiro Camí Fondo Matas Salamó, Miquel 16.2.3

Patrimoni Els Matas 1901 Censos Boter, Casimiro Matas Colomer, Dolors 20.5

Patrimoni Personals 1949 Boter, Conchita 3.5 Programa d’exposició 1949

Patrimoni Familia Amatller 1849 Testament Botey Cuadras, Miquel Capsa 1

Patrimoni Els Vehil 1751 Reconeixement Bova, Francesc ferrer Bova, Eulàlia Reconeixement de deute

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1815 Concòrdia Bover, Maria Rosa Abril, Josep Vilassar de Dalt Capsa 4

Patrimoni Familia Plana 1932 Comptes Bransuela, Àngela treballadora Mataró Capsa 3 Sis llibretes de setmanal de la fàbrica Vda. de Minguell y Cia (1932-1935), d’Àngela Bransuela Novell

Patrimoni Els Matas 1769 Plet Brau, Sebastià apotecari Soler, Josep sastre 1.1.24 Plet. Sebastià Brau, apotecari, contra Josep Soler, sastre, i altres

Patrimoni Els Matas 1795 Renúncia Brua Pou, Miquel 1.1.6 Miquel Brua i Pou, prevere, renuncia a ser hereu pel seu germà Bonaventura

Patrimoni Gual del Molí 1570 Testament Bruguera Gual, Eulàlia Argentona 1/2

Patrimoni Els Casanovas 1776 Donació Bruguera Ivern, Caterina Casanovas Passant, Josep rajoler Caterina és l'àvia de Josep

Patrimoni Teresa Mora Andreu 1771 Testament Bruguera Janer, Francesc sastre capsa 1 Fill de Francesc, passamaner, i Maria

Patrimoni Familia Gualba 1884 Valoració Bruguera Marxuac, Jaume 4/8 Valoració propietats (M.Gualba)

Patrimoni Els Matas 1901 Compravenda Bruguera Marxuac, Josefa Carrera Carbonés, Rafael 19.1.12

Patrimoni Massot (Mas Fogueres) 1923 Compavenda Bruguera Tramunt, Josep Mas Fogueres Parròquia de Santa Maria 2/8

Patrimoni Teresa Mora Andreu 1706 Testament Bruguera, Francesc passamaner capsa 1 Fill de Llorenç, vidrier, i Maria.

Patrimoni Joan Baptista Bruguera 1815 Comptabilitat Bruguera, Joan Baptista cerer Llibres de deutes, compres de blat (1815-1849)

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1640 Notificació Bruguera, Joan i Llorenç Capsa 1.33 Notificació. Joan i Llorenç Bruguera, administradors d’una causa pia de Badalona.

Patrimoni Fins i Freixas 1690 Compravenda Bruguera, Miquel teixidor Valldeix Vey, Antoni traginer

Patrimoni Rafael Soler 1687 Compravenda Bruguera, Pere Pau vidrier Baró, Jaume carpeta pell “casal o forn de vidre ab tots los obradors” a la Riera

Patrimoni Cosme Brun Ararà 1992 Diversos Brun Ararà, Cosme religiós Mataró Documentació diversa de la seva vida.

Patrimoni Familia Amatller 1946 Compravenda Bualous Calvet, Joan Churruca Amatller Rovira, Joan

Patrimoni Manuel Cuyàs Duran 2007 Obra Buscá Colell, Jordi 2 Jordi Buscà Colell. Manuel Cuyàs i Duran. Tot un artista, tot un senyor. Mataró, 2007: Centre Atlètic Laietània

Patrimoni Rafael Buscà Diversos Buscà, Rafael Documentació sobre el Camp d’Els Lluïsos. Escriptures de compra i altres antecedents.

Patrimoni Rafael Buscà Diversos Buscà, Rafael Còpia de l’escriptura de cessió edifici del Foment Mataroní a la parròquia de Santa Maria.

Patrimoni Rafael Buscà 1950 Diversos Buscà, Rafael Documentació diversa sobre la parcel·lació de La Morberia (1950-1970).

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens Requesta Busqué, Francesc sabater Busqué, Josep Capsa 1.1 Requesta. Francesc Busqué, sabater, i Josep López, mariner, deute a Josep Busqué (s/d).

Patrimoni Impremta Abadal 1909 Opuscles Busqué, Joan Capsa 13 Joan Busqué, prevere. Ressenya històrica (...) jubileu (...) Papa Pius X (Mataró, 1909).

Patrimoni Milans del Bosch 1626 Establiment Busquets, Joan pagès Caldes d'Estrach Rius, Joan mariner Caldes d'Estrach 4.2 Terra al pla del Pou, al costat de Camí Real, i àpoca signada per Pere Milans del Bosch .

Patrimoni Milans del Bosch 1627 Establiment Busquets, Joan pagès Blanxart, Joan mariner Caldes d'Estrach 4.1.1 Cos de casa al costat de Camí Real

Patrimoni Els Matas 1800 Plet Buxadell, Josep Buxadell, Teresa 8.1.3

Patrimoni Els Matas 1745 Capítols Buxadell, Salvador daguer Sala, Maria Teresa 8.1.2 Capítols. Salvador Buxadell, daguer, contra Maria Teresa Sala

Patrimoni Família Màrgens 1804 Indústria Cabanyes, Cortecans, Pasqual i Cia. fàbrica de blondes Capsa 6 Comptes (1804-1815).

Patrimoni Personals 1905 Cabanyes, Francesc 3.6 Retalls de diari amb articles de Francesc Cabanyes. «Projecte de Caixa Popular». Mataró, 1905

Patrimoni Personals 1916 Cabañes Rabassa, Emili 3.7 Nota de la defunció d’Emili Cabañes. Retalls de diari relacionats amb Cabanyes (Mataró, 1850-1916)

Patrimoni Familia Gualba 1895 Testament Cabot Noms, Teresa 10/B1

Patrimoni Fins i Freixas 1775 Compravenda Cabot Pons, Margarita Argentona (carrer) Costa Freginals, Esteve mitger de seda Una casa

Patrimoni Família Cabot-Pinart 1937 Cartes Cabot-Pinart Mataró Papers de família, cartes de la guerra (1937-1939), escriptures casa carrer Argüelles.

Patrimoni Milans del Bosch 1672 Deute Cabrisses, Joan Milans del Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt 25.1.10 Debitori. Joan Cabrisses a Pere Milans del Bosch

Patrimoni Gual del Molí 1874 Censal Cadafalc Borgunyà, Julià El Cros (Argentona) Pellicer Pagès, Pere 1/33 Reclama un cens als propietaris del molí i mas

Patrimoni Milans del Bosch 1784 Defunció Cahué, Pau ferrer Cabrils 17.1.15

Patrimoni Fins i Freixas 1885 Diversos Cairó Raurell, Jacint Calella Papers personals.

Patrimoni Personals Calabia, Guerau 3.8 Programes d’exposicions

Patrimoni Familia Gualba 1753 Censal Calafell, Jaume Rector de Santa Maria 10/C2

Patrimoni Familia Gualba 1768 Deutes Calafell, Jaume bracer Julià, Josep boter 1/1

Patrimoni Josep M. Calleja 1977 Diversos Calleja, Josep M. poeta Mataró Productes artístics, objectes poètics (1977-1997)

Patrimoni Fons Calleja 1977 Llibre Calleja, Josep Mª poeta Mataró Descenso a los infiernos

Patrimoni Fons Calleja 1981 Llibre Calleja, Josep Mª poeta Mataró Camins d'Istar

Patrimoni Fons Calleja 1988 Llibre Calleja, Josep Mª poeta Mataró + que mai, pels ulls!.

Patrimoni Fons Calleja 1997 Llibre Calleja, Josep Mª poeta Mataró Catàleg exposició «Traspàs»

Patrimoni Fons Calleja Llibre Calleja, Josep Mª poeta Mataró Capsa 1

Patrimoni Milans del Bosch 1644 Calvo, Francesc Gualba 25.3.9 A la seva muller Maria

Patrimoni Cambra de la Producció 1922 Correspondència Cambra de la Producció Entre 1922 i 1928

Patrimoni Els Viladesau 1803 Testament Camín Caminada, Tecla Vídua de Manuel Llauder Rubies

Patrimoni Els Matas 1803 Carta Camin Campllonc, Josep Riu, Pere 1.1.7

Patrimoni Josep O.Tuñí 1786 Lloguer Camín, Cristòfil apotecari Argentona Lleonart, Rafael hortolà D'una casa

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1763 Plet Camín, Joan apotecari Saiol, Jaume Capsa 2.36 Contra Jaume Saiol i altres curadors d’A.M. Soler

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1764 Àpoca Camín, Joan apotecari López, Josep mariner Capsa 2.40

Patrimoni Rugama-Espasa 1791 Compravenda Caminada Roger, Francesc pagès Valldeix, fora portal Rosell, Francesc forner sobre 4

Patrimoni Rugama-Espasa 1797 Compravenda Caminada Valldejuli, Josep pagès Valldeix, fora portal Rovira, Josep hortolà sobre 4

Patrimoni Rugama-Espasa 1797 Testament Caminada Valldejuli, Josep pagès sobre 4

Patrimoni Personals Camp Viñas (família) 3.9 Esqueles i altra documentació de la família Camp Viñas

Patrimoni Personals 1883 Campeny, Damià 4.1 Carlos Martí, «Campeny. Su vida y sus obras» (Barcelona, 1883). Jaume Castellví, «El escultor mataronés Damián Campeny y Estrany» (Mataró, 1955)

Patrimoni Viladesau 1785 Conveni Campllonc, Fèlix Anton Senromà, Francesc 3.1 Conveni entre Francesc Senromà i Fèlix Anton Campllonch i Guarro. Construcció d’una mina d’aigua. 1/10/1785.

Patrimoni Viladesau 1799 Compavenda Campllonc, Fèlix Anton Viladesau, Pere Màrtir 1 Fèlix Anton Campllonch una peça de terra a Pere Màrtir Viladesau

Patrimoni Fins i Freixas 1771 Compravenda Camps Martí, Miquel bracer Argentona (carrer) Guanyabens, Josep adroguer Una casa

Patrimoni Fins i Freixas 1764 Donació Camps, Esteve bracer Camps Martí, Miquel Una casa

Patrimoni Milans del Bosch 1709 Renúncia Camús, Josep pescador Caldes d'Estrach Milans del Bosch, Francesc Sant Vicenç de Montalt 4.11.4 Una casa i hort

Patrimoni Milans del Bosch 1632 Establiment Can Lleu del Pou de la Vila Arenys de Mar (Canalies) 12.8.11 Antecedents (1623-1694)

Patrimoni Milans del Bosch 1765 Canal, Antònia Riera, Vicenç mestre de cases 25.1.2

Patrimoni Milans del Bosch 1687 Censal Canals Lleu, Marianna Milans del Bosch, Pere 6.9

Patrimoni Els Reniu i Padró 1619 Violari Cancer, Gaspar Advocat i donzell casat amb Agnes Soley, Narcís Assaonador i Maria, muller sua Capses 1/7 Venda original i creació de iolari

Patrimoni Els Reniu i Padró 1627 Testament Cancer, Gaspar Cançer, Jaume Pare i hereu de Gaspar i marit d'Àngela Capses 1/7 Us de fruit a l'esposa Agnes i obligada a mantenir els fils Gaspar i Joan

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1773 Testament Cantellops Pellicer, Josep Capsa 2.49

Patrimoni Familia Gualba 1884 Plet Canyelles, Josep Sant Iscle de Vallata Ferrer, Antoni 4/5 Mas Maresme (M.Gualba)

Patrimoni Familia Cañas 1889 Testament Cañas Matas, Catalina Filla de Jaume i Catalina

Patrimoni Familia Cañas 1890 Censals Cañas Matas, Joaquim Llibretes de comptes i censos (1890-1905)

Patrimoni Familia Cañas 1898 Rebuts Cañas Matas, Joaquim

Patrimoni Familia Cañas 1876 Inventari Cañas Puig, Francesc Xavier

Patrimoni Familia Cañas 1860 Establiment Cañas Puig, Jaume cerer Palau, Garcia i Cia Establiment d'aigua a Cañas i altres

Patrimoni Joan Cañellas 1859 Cañellas, Joan Fotocòpies relatives a la Guerra d’Àfrica (1859-1860)

Patrimoni Joan Cañellas 1893 Cañellas, Joan "Exemplars del setmanari “La Velada"" (1893-1894)"

Patrimoni Familia Gualba 1898 Testament Caparà Arenas, Isidre 5/24 Muller Joana Marquès Julià

Patrimoni Familia Gualba 1886 Testament Caparà Marxuac, Isidre 5/23 Muller Joaquima Arenas Mainou

Patrimoni Personals 1970 Capell Casaramona, Jordi 4.2 Notes biogràfiques i publicacions sobre Jordi Capell (Mataró, 1925 – El Masnou, 1970)

Patrimoni Personals Capell Vidal, Joaquim 4.13

Patrimoni Naviera Mir 1909 Comptes Capell Vidal, Josep mariner Vilassar de Mar capsa 3 Un barco que va a Montevideo a l’Havana, a Pensacola i a Barcelona (1909-1910).

Patrimoni Naviera Mir 1920 Diversos Capell Vidal, Josep mariner Vilassar de Mar capsa 3 Llibreta manuscrita de càlculs marítims de navegació (1920-1922)

Patrimoni Naviera Mir 1922 Diversos Capell Vidal, Josep mariner Vilassar de Mar capsa 4 Llibreta manuscrita de càlculs marítims de navegació (1922-1924)

Patrimoni Personals Capilla Trias, Rosa 4.3 Programes de concerts de Rosa Capilla

Patrimoni Personals 1999 Capitani, Raul 4.4 Programes d’exposicions. Monografies. Calendari de 1999 il·lustrat per Capitani (Mendoza (Argentina), 1941)

Patrimoni Impremta Abadal 1930 Opuscles Capo, Nicolàs Capsa 12 Nicolás Capo. El naturismo en el bolsillo (H.Abadal, 1930).

Patrimoni Fins i Freixas 1792 Compravenda Caralt Andreu, Josep Antoni Argentona Avenc Bohigues, Josep Terra al sot de la Illa

Patrimoni Gual del Molí 1790 Conveni Caralt Andreu, Josep Antoni Gual, Antoni i Família Argentona 2/11

Patrimoni Gual del Molí 1810 Pagament Caralt i Placies, Domingo Gual, Josep Anton Argentona 2/18

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1729 Establiment Caramany, Baltasar Alsina, Marià Mataró Carpeta 2/3

Patrimoni Rafael Soler 1904 Deutes Carbonell Masferrer, Joan Spa Mora, Francesc carpeta rosa

Patrimoni Els Viladesau 1770 Propietat Carbonell Ortal, germans Carbonell Ortal, Sebastiana La germana Sebastiana, muller de Pere Màrtir Viladessau, admo. bens de Madrona Ortal

Patrimoni Els Viladesau 1748 Testament Carbonell Ortal, Maurici guitarrer Fill de Sebastià i Coloma Vila

Patrimoni Els Viladesau 1770 Herència Carbonell Ortal, Maurici corder Fill de Maurici i Madrona

Patrimoni Els Viladesau 1774 Concòrdia Carbonell Ortal, Sebastiana Viladessau, Pere Màrtir Qüestió de capítols

Patrimoni Els Viladesau 1770 Herència Carbonell, Francesc comerciant Qüestions d'herència

Patrimoni Milans del Bosch 1715 Comptes Carbonell, Jerònima Jover, Josep mariner 12.7.3

Patrimoni Familia Gualba 1885 Valoració Carbonell, Salvador Argentona Batlle, Elena 4/20 Mas Batlle d'Argentona (M.Gualba)

Patrimoni Milans del Bosch 1637 Establiment Carcasses Oliver, Antoni Arenys de Mar Lleu, Antiu sabater Arenys de Mar 4.5.1 Terra al lloc de la Tremolera

Patrimoni Milans del Bosch 1638 Establiment Carcasses, Antoni Co, Bernat Arenys de Munt 6.4 I Margarida Olivera Lleu del Pou, terra a Bernat Co

Patrimoni Milans del Bosch 1683 Compravenda Carcasses, Antoni boter Arenys de Mar Milans del Bosch , Pere Sant Vicenç de Montalt 3.13.1

Patrimoni Milans del Bosch 1641 Censal Carcasses, Jaume pagès Vallgorguina Milans del Bosch, Joan Sant Vicenç de Montalt 16.1.7

Patrimoni Personals Cardó, Carles 4.5 Documents d’homenatge a Carles Cardó

Patrimoni Familia Amatller 1887 Compravenda Cardona Botey, Antònia Cardona Botey, Gertrudis

Patrimoni Antoni Nogueras 1874 Indústria Cardoner, Ramon capsa 2 Llibre de comptes de les obres de paleta (1874-1882)

Patrimoni Antoni Nogueras 1885 Indústria Cardoner, Ramon capsa 1 Pressupostos M1810 rebuts, factures, contractes, diversos, fotos (1885-1936).

Patrimoni Antoni Nogueras 1887 Indústria Cardoner, Ramon capsa 2 Llibre de comptes de les obres de paleta (1887-1924)

Patrimoni Antoni Nogueras 1908 Indústria Cardoner, Ramon capsa 2 Llibre de comptes de les obres de paleta (1908-1913)

Patrimoni Antoni Nogueras 1913 Indústria Cardoner, Ramon capsa 1 Obres al Polígon de Tiro Nacional

Patrimoni Antoni Nogueras 1919 Indústria Cardoner, Ramon capsa 1 Obres al Teatre Clavé

Patrimoni Antoni Nogueras 1919 Indústria Cardoner, Ramon capsa 1 Llistats d’obrers de l’empresa, anys 1919 i 1929.

Patrimoni Antoni Nogueras 1928 Indústria Cardoner, Ramon capsa 1 Estat de comptes, preus d’obra a Mataró

Patrimoni Antoni Nogueras 1933 Indústria Cardoner, Ramon capsa 1 Adaptació de ‘la Cubana’ de la plaça de Cuba per Institut de 2ª Enseyança

Patrimoni Antoni Nogueras 1933 Indústria Cardoner, Ramon capsa 1 Llibretes de Setmanals (1933-18/7/1936. 1936-1938.

Patrimoni Antoni Nogueras 1935 Indústria Cardoner, Ramon capsa 1 Obres al Teatre Monumental

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1789 Deute Careta, Francesc blanquer Riera / Carrer Nou Carreras, Salvador boter Capsa 3 D'una partida de botes.

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1789 Censos Careta, Francesc blanquer Riera / Carrer Nou Ballot, Francesc pagès Capsa 3

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1828 Testament Careta, Francesc Juncadella, Josepa Capsa 4

Patrimoni Rafael Soler 1871 Pagament Careta, Francesc Isern Colomer, Jaume carpeta rosa 24

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1800 Àpoca Carles Sanromà, Josep A. Riera / Carrer Nou Romaní Oller, Antoni Capsa 3

Patrimoni Familia Amatller 1947 Compravenda Carles Sidera, Ramon Moratín Fernández Ginesta, Juan

Patrimoni Personals 1998 Carnicer, Manuel 4.6 Programes d’exposicions (Mataró, 1921 – Barcelona, 1998)

Patrimoni Joaquim Macià Amat 1880 Compravenda Carola Tarrida, Magdalena Iluro Trias Tarrés, Vicenç

Patrimoni Els Reniu i Padró 1628 Inventari Carranca, Jaume pagés Santa Maria de Martorelles Carranca, Francesc Pagés, fill i hereu de Jaume Capses 1/7 Bens que deixa el difunt Jaume Carranca

Patrimoni Els Reniu i Padró 1669 Capítols Carranca, Jeroni pagés Martorelles Reniu Padró, Teresa Filla de Melcior Ttria i Reniu Capses 1/7 Mariàngela signa debitori de 1000 Lliures de dot que aporta amb les caixes i un cens que li paga Josep Picaire

Patrimoni Personals 1922 Carrau Renau, Jaume 4.7 Fotocòpia de la nota de defunció publicada a Pensament Marià (10 d’octubre de 1922)

Patrimoni Familia Amatller 1930 Compravenda Carreras Carbonès, Rafael Grases Martorell, Mª Eulàlia

Patrimoni Can Bernadet 1854 Testament Carreras Carrau, Teresa Filla de Miquel i Teresa Carrau, vídua de Joan Pau Font, comerciant

Patrimoni Milans del Bosch Dibuixos Carreras, Luís 38 (carpeta) Dibuixos artístics de Luís Carreras i altres.

Patrimoni Milans del Bosch 1531 Compavenda Casa de Cabrera Alsina, Eulàlia (Mas Alsina) Arenys de Munt (Torrentbò) 12.7.7

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1552 Establiment Casa de Caritat de Barcelona Riera / Carrer Nou Vendrell, Miquel cirurgià Capsa 3

Patrimoni Fins i Freixas 1674 Testament Casabòn, Jaume pagès Ribes de Fresser Freixes, Narcís llibreter

Patrimoni Personals Casals, Amadeu 4.8 Programes d’exposicions

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1818 Censos Casals, Anton Bonavent, Joan Capsa 3.5

Patrimoni Milans del Bosch 1710 Establiment Casals, Josep Cabrils 26.1.7

Patrimoni Milans del Bosch 1729 Patrimoni Casals, Josep Vilassar de Dalt 25.3.17 Llista de les peces de terra venudes

Patrimoni Personals 1928 Casals, Pau 4.9 Programes originals dels concerts de l’Orquestra Pau Casals (període 1926-1928)

Patrimoni Naviera Mir 1884 Correspondencia Casanovas Carrau, Pau mariner Vilassar de Mar Mir Julià, Nicolau mariner capsa 6/9 Dades dels productes transportats als barcos i estat dels mercats (1884-1886).

Patrimoni Naviera Mir 1902 Diversos Casanovas Carrau, Pau mariner Vilassar de Mar capsa 3 Pactes amb la tripulació per un viatge de Barcelona a Montevideo (1902-1906).

Patrimoni Els Casanovas 1732 Àpoques Casanovas Passant, Josep rajoler Conjunt d'àpoques, deutes i rebuts (1732-1812)

Patrimoni Els Casanovas 1778 Comptes Casanovas Passant, Josep rajoler Moles Llibreta de comptes de la rajolaria (1778-1787)

Patrimoni Els Casanovas 1793 Inventari Casanovas Passant, Josep rajoler Sant Ramon

Patrimoni Familia Amatller 1872 Testament Casanovas Sala, Josepa Capsa 1 Muller de Martí Roca

Patrimoni Personals 1959 Casanovas, Amadeu 4.10 Entrevista a Amadeu Casanovas (4 d’agost de 1959). Llibret del disc «Canço d’amor i de guerra», on consta Amadeu Casanovas com a tenor

Patrimoni Familia Gualba 1800 Deutes Casanovas, Jaume boter Perpunter, Rita 1/5 Pagar 21 pipes de roure

Patrimoni Els Matas 1845 Àpoca Casanovas, Joan mestre de cases Salamó Ibora, Josepa 16.1.18

Patrimoni Els Matas 1840 Compravenda Casanovas, Josep hortolà Argentona (carrer) Salamó Ibora, Josep 8.1.1 Josep Casanovas Sors, hortolà, a Josep Salamó Ibora, una casa al carrer Argentona

Patrimoni Els Vehil 1731 Censal Casanoves, Josep rajoler Convent de Sant Josep Dates 1731-1747

Patrimoni Familia Gualba 1882 Casino Mataronès 2/4 Diversos documents (1882-1883)

Patrimoni Personals 1953 Cassadó, Manuel 4.12 Pressupost de Manuel Cassadó per a un concert (document manuscrit, de 1953)

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1597 Benefici Cassanyes, Pere prevere Capsa 1.2 Sobre el benefici de la Beata Maria del Pilar.

Patrimoni Familia Amatller 1910 Testament Castany Masferrer, Joaquim Capsa 1

Patrimoni Teresa Mora Andreu 1906 Testament Castany Sala, Manuela capsa 1

Patrimoni Semproniana Castellà 1881 Censals Castañer, Marc pescador Llibreta dels anys 1854-1884

Patrimoni Personals 1900 Castellà Balís, Josep 5.1 "Escrit de Joaquim Bartra Laborda ""El ""Beatu"" Castellà"" (Mataró, 1699-1780), (principis segle XX). Còpia mecanoscrita"

Patrimoni Els Esquerra Diversos Castellà Nunell, Fèlix prevere capsa 3 Documents personals

Patrimoni Personals Castellà Oliva (Família) 5.2 Documentació diversa de la família Castellà-Oliva

Patrimoni Personals 1913 Castellà Vila, Josep 5.3 Retalls i fotocòpies del Diari de Mataró relacionats amb Josep Castellà Vila (entre 1913 i 1916)

Patrimoni Els Esquerra Diversos Castellà, Fornells, Bonany capsa 1 Diverses escriptures d'aquestes famílies

Patrimoni Semproniana Castellà 1880 Castellà, Marc pescador Llibreta de senyes de pescadors. Data incerta

Patrimoni Semproniana Castellà 1854 Diversos Castellar Mas, Joan pescador Castellà Bayell, Maria Contractes, rebuts, etc. (1881--1943).

Patrimoni Enric Fàbregas 1907 Compravenda Castellar, Ernest Puerto Rico Puig Suari, Joan

Patrimoni Els Castellar 1646 Testament Castellar, Gabriel pescador

Patrimoni Els Castellar 1660 Compravenda Castellar, Gabriel pescador Morot, Pau pagès Valldeix Una peça de terra al lloc dit la Guardia

Patrimoni Milans del Bosch 1680 Compravenda Castellar, Jaume mariner Arenys de Mar Milans del Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt 15.1.1

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1701 Diversos Castellar, Josep Soler, Salvador Capsa 2.1

Patrimoni Família Màrgens 1818 Indústria Castells i Cia, Francesc filatura Capsa 6 Comandes de la filatura de cotó (1818-1827).

Patrimoni Milans del Bosch 1681 Plet Castells, Jaume Doy, Jaume mariner 15.1.15

Patrimoni Personals Castellsaguer, Joaquim 5.4 "Full de propaganda del llibre ""Maternidad. Tratado de maternología"", obra de Joaquim Castellsaguer (Mataró, impremta Abadal, s/d)"

Patrimoni Personals 1935 Castellví Toda, Jaume 5.5 Jaume Castellvi, «Motius i lleures». (Mataró, 1935). Noces d'Or de Jaume Castellví i Pepita Bartrès (1990). Documents sobre Jaume Castellví

Patrimoni Personals Castillo Aparicio, Andrés Del 5.6 Escrit d'Andrés Aparicio «Nuestra Señora del Olivo» (s/d)

Patrimoni Els Matas 1561 Cens Catà de la Vall, Antoni 16.1.14

Patrimoni Els Matas 1813 Compravenda Catà de la Vall, Antoni Llavaneres Francesc Ibora 16.2.5

Patrimoni Milans del Bosch 1686 Compavenda Catà, Jeroni pagès Arenys de Munt 12.7.10 Confirmació peça de terra a Arenys de Mar (1686).

Patrimoni Milans del Bosch 1709 Compavenda Catà, Maria Arenys 12.7.2 Qüestió d’una peça de terra dita ‘Fornaguera’

Patrimoni Família Màrgens 1770 Testament Catà, Pere manyà Capsa 9

Patrimoni Milans del Bosch 1722 Capbreu Catà, Petronil·la Arenys de Munt (Mas Catà) 25.4.3 Capbrevació de terres (1722-1728).

Patrimoni Ex-Cautivos 1950 Diversos Català Carbonell, José Capsa 1 Recuerdos y estampas de época roja (Mataró, 1950).

Patrimoni Can Bernadet 1807 Establiment Català, Bonaventura pagès Sant Simó Carrerres, Miquel mariner Terra a Sant Simó

Patrimoni Familia Gualba 1731 Compravenda Català, Bru, i germans boter Pl.Santa Anna Sentmenat, Josep boter 10/C18 Una casa a la plaça de Santa Anna (abans Quintana d'en Palau)

Patrimoni Can Bernadet 1618 Concòrdia Català, Jaume pagès Valldeix Tria, Salvador pagès Sant Simó Terra a Sant Simó

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1688 Capítols Català, Pere Andreu, Elisabet Capsa 1.61

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1858 Domini Catedral de Barcelona Pasqual, Pere i Manuel Capsa 4

Patrimoni Xavier Cateura 1950 Política Cateura, Xavier Impresos de temàtica política i sindical (1950-1980). Dates provisionals

Patrimoni Milans del Bosch 1759 Establiment Cavanes, Esteve Guardiola de Berguedà Pujol, Josep Guardiola de Berguedà 12.5.2 Establiment de la muntanya de Gavarrós a Esteve Cabanes i Josep Pujol Pardinella (1759).

Patrimoni Família Bot 1919 Pagaments Cervera, Emília, vídua Andreu Llibreta de pagaments d'aigua (1919-1956)

Patrimoni Companyia Trasaltántica 1957 Comptes Cia. Trasaltántica tèxtil 13 capses Comprovants de pagaments i notes de producció (1957-1959).

Patrimoni Companyia Trasaltántica 1957 Comptes Cia. Trasaltántica tèxtil 13 capses Albarans facturats (1957-1962).

Patrimoni Companyia Trasaltántica 1957 Comptes Cia. Trasaltántica tèxtil 13 capses Factures (1957-1962)

Patrimoni Companyia Trasaltántica 1958 Comptes Cia. Trasaltántica tèxtil 13 capses Nòmines (1958-1961).

Patrimoni Companyia Trasaltántica 1962 Comptes Cia. Trasaltántica tèxtil 13 capses Tancament de l’empresa, liquidacions amb els treballadors.

Patrimoni Personals Circuns Pons, Maria Lluïsa 5.7 Felicitacions de Nadal de Maria Lluïsa Circuns i Jaume Garcia, amb dibuixos de Jaume Garcia Molés. Escrits de Maria Lluïsa Circuns

Patrimoni Impremta Abadal 1920 Opuscles Cirera, Pablo Capsa 13 Ramillete de Flores (a) la Virgen María (Juan Abadal. Mataró s/d).

Patrimoni Personals 1970 Clariana, Josep M. 5.8 Butlletí «El Tramvia», número 22/23 (1970). Conté el text «Peripècies a Núria», de Josep M. Clariana, amb fotografies de Josep M. Moraleja

Patrimoni Personals 1992 Clavell Borràs, Maria Assumpció 5.9 Jordi Buscà., «Maria Assumpció Clavell i Borràs. La història d'una gran tossuderia al servei de Mataró» (Mataró, 1992). Documentació diversa

Patrimoni Personals 1940 Clavell I Cabot, Josep 5.10 Documentació personal de Josep Clavell (anys 1940-1950, aproximadament)

Patrimoni Família Ribas 1904 Testament Clavell Isern, Maria carpeta 3

Patrimoni Família Ribas 1906 Testament Clavell Isern, Maria carpeta 3

Patrimoni Família Ribas 1906 Inventari Clavell Isern, Maria carpeta 3 Documentació genealògica i personal,en general fotocòpies. Data provisional

Patrimoni Familia Amatller 1895 Compravenda Clavell Isern, Narcís Catalunya Amatller Bada, Gaspar Capsa 2

Patrimoni Personals 1989 Clavell Masuet, Mercè 5.11 Escrits i poesies de Mercè Clavell. Retall de Crònica de Mataró (14 desembre 1989) amb un escrit sobre Mercè Clavell

Patrimoni Milans del Bosch 1697 Compravenda Clavell, Francesc Arenys de Mar Galceran, Mariàngela Sant Vicenç de Montalt 2.7.1

Patrimoni Els Matas 1806 Compravenda Clavell, Jaume Sant Pere més Alt Ibora, Francesc 20.14

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1794 Deute Clivillers, Bernat torcedor seda Guanyabens, Josep M. Capsa 2.58

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1817 Àpoca Clivillés Guanyabens, Gertrudis Guanyabens, Joan B. capser Capsa 4.13

Patrimoni Els Matas 1869 Testament Codina Alguer, Josep 20.11 Testaments de Josep Codina i Alguer (1869-1893).

Patrimoni Els Matas 1890 Inventari Codina Alguer, Josep 20.12

Patrimoni Els Matas 1892 Inventari Codina Alguer, Josep 16.2.1

Patrimoni Personals 1980 Codina March, Josep 5.12 «Auca de les Noces d'Or d'en Josep Codina i l'Antònia March» 1980

Patrimoni Personals Codina, Josep M. 5.13 Programes d’exposicions

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1856 Diversos Coll Bosc, Antoni sastre López, Margarida Capsa 4.26 Antoni Coll i Bosc, sastre, a Margarida López.

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1836 Àpoca Coll Bosch, Antoni calceter Lopez Soler, Margarida Capsa 4.22

Patrimoni Personals 1842 Coll De Valldemia, Hermenegildo 6.1 «Oración fúnebre». Puerto-Príncipe, 1842. (Oració feta per Hermenegildo Coll de Valldemia al funeral de José de la Cruz Espí)

Patrimoni Familia Amatller 1956 Compravenda Coll Gasau, Antoni Wifredo Amatller Coll, Joan, i altres

Patrimoni Familia Amatller 1956 Compravenda Coll Gasau, Antoni Wifredo Amatller Coll, Joan, i altres

Patrimoni Personals 1860 Coll Ros, Jordi 3.11 Escriptures d'establiments d'aigües (1859-1860)

Patrimoni Personals 1927 Coll, Domingo 6.2 Llibretes de l’Escola Nocturna del Cercle Catòlic d’Obrers (entre 1927 i 1934)

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1817 Àpoca Coll, Joaquim sastre Guanyabens, Joan B. Capsa 4.14

Patrimoni Enric Fàbregas 1925 Compravenda Coll, Maria Josefa Busqué Junoy, Joan prevere Es tracta de 93 censos

Patrimoni Gual del Molí 1840 Cessió Collell Pellicer, Joan Barcelona (ciutat) Banet Collell, Escolàstica Argentona 2/25 Drets sobre el molí d'en Gual

Patrimoni Joaquim Macià Amat 1874 Testament Colomer Canals, Pere M.

Patrimoni Milans del Bosch 1684 Establiment Colomer Garau, Caterina Arenys de Munt Milans del Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt 7.7.2

Patrimoni Personals Colomer Martori, Jaume 6.3 Documents i publicacions d'homenatge a Jaume Colomer

Patrimoni Massot (Mas Fogueres) 1817 Capítols Colomer Riera, Josep Anton Alsina Casanovas, Mariana 2/10

Patrimoni Massot (Mas Fogueres) 1826 Rebuts Colomer Riera, Josep Anton 2/12 Rebuts, àpoques, aigües. (1826-1854)

Patrimoni Massot (Mas Fogueres) 1844 Plet Colomer Riera, Josep Anton Serrahima, Sebastià Tarragona 2/13 Plet (1844-1845)

Patrimoni Massot (Mas Fogueres) 1844 Testament Colomer Riera, Josep Anton 2/16

Patrimoni Massot (Mas Fogueres) 1852 Projecte Colomer Riera, Josep Anton 2/14 Proposta de convertir el Mas Fogueres en caserna

Patrimoni Massot (Mas Fogueres) 1854 Repartiment Colomer Riera, Josep Anton Julià, Salvador 2/15 Colomer, Joan

Patrimoni Massot (Mas Fogueres) 1855 Inventari Colomer Riera, Josep Anton 2/11 Comptes (1855-1857)

Patrimoni Personals 1929 Colomer Volart, Josep 6.4 Josep Colomer Volart, «De la darrera vaga» (Barcelona, 1918). Monogràfic de «Pensament Marià» en homenatge a Josep Colomer (17-5-1929)

Patrimoni Familia Amatller 1818 Compravenda Colomer, Bernat Les Illes Balançó, Pere comerciant Capsa 2 Dos cosses vora la Creu d’en Ramis al lloc de les Illes.

Patrimoni Els Matas 1892 Compravenda Colomer, Dolors Llavaneres Codina, Josep 20.19

Patrimoni Els Ivern 1715 Compravenda Colomer, Francesc botiguer Ivern, Joan Peça de terra

Patrimoni Personals Colomer, Ignasi Maria 6.5 Escrits i articles diversos de Mn. Ignasi Maria Colomer

Patrimoni Personals 2000 Coloreu Vallcorba, Montserrat 6.6 Documentació personal de Montserrat Coloreu (Mataró, 1908 – 2003)

Patrimoni Personals 1967 Comas Pujol, Antoni 6.7 Documentació personal. Retalls de diari amb escrits sobre ell. «Les excel·lències de la llengua catalana» (Barcelona, 1967)

Patrimoni Personals 1980 Comas Pujol, Jaume 6.8 Documentació personal i familiar, de la defunció. Escrits sobre l’activitat de la parròquia de Santa Maria de Mataró

Patrimoni Personals 2020 Comas Valls, Anna 6.9 Documentació del comiat d’Anna Comas (2020) (Mataró, 1949 – 2020)

Patrimoni Familia Comas Diversos Comas, família Llavaneres Capítols, testaments, inventaris, contribucions, rebuts, etc., dels segles XVII-XX

Patrimoni Familia Amatller 1880 Compravenda Comas, Salvador Sant Joaquim Grau Puig, Esteve Capsa 2

Patrimoni Personals 2007 Comellas, Joan 6.10 «Rebeca i el fill pròdig». Mataró, 2007

Patrimoni Personals 2001 Comeron Martín, Adolf 6.11 Jordi Buscà, «Adolf Comeron i Martín. Una vida dedicada a l’ensenyament». Mataró, 2001. Comeron (Mataró, 1921 – 2010)

Patrimoni Personals Comeron, Josep Lluís 6.12

Patrimoni Milans del Bosch 1754 Diversos Confraria de Sant Joan Baptista Arenys de Munt 17.2.2 Disputa entre els prohoms de la confraria de Sant Joan Baptista. (1754).

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1779 Àpoca Convent Santa Catalina López, Josep patró Capsa 2.53

Patrimoni Cooperativa de Transport 1936 Cooperativa de Transport Documentació dels anys 1936-1938 (caixa, operacions, inventari, socis)

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1762 Pagament Coral, Joan B. adroguer Soler Saiol, Anna Mº Capsa 2.33

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1816 Compravenda Coral, Magdalena Santa Maria i els Dolors Sala Carbonell, Fèlix adroguer Granollers Capsa 4 Vídua d’Esteve Fàbregas, comerciant de Granollers.

Patrimoni Els Matas 1815 Censos Corbera, Fèlix i Josep pagès La Roca del Vallès 19.1.19 Venda de diversos censos (1815-1829).

Patrimoni Els Matas 1825 Àpoca Cordeu Sala, Teresa Salamó, Miquel baster 19.1.7

Patrimoni Milans del Bosch 1603 Reclamació Corell, Josep Antoni Pruna, Teresa 7.1.1 Reclama per plantar arbres no pactats (1603).

Patrimoni Lea Cornellana 1960 Política Cornellana, Lea 3 capses Impresos de temàtica política i sindical (1960-1980). Dates provisionals

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1607 Concòrdia Cornet, Francesc cavaller Tiana Montserrat, Jaume Capsa 1.9

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1674 Àpoca Coromines, Bertomeu Riera / Carrer Nou Capsa 3 Detall de les obres fetes a la seva casa a la Riera.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1748 Reconeixement Coronado Tarau, Maria Capses 1/7

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1674 Compravenda Coronimas, Bertomeu veler Riera / Carrer Nou Gemmir Lleonart, Joan botiguer Capsa 4

Patrimoni Milans del Bosch 1754 Censos Corregidor Mataró Milans del Bosch, Francesc Sant Vicenç de Montalt 17.2.12 El Corregidor li mana que pagui un cens (1754).

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1715 Compravenda Correu Roure, Margarida Gomis, Caterina Capsa 2.9

Patrimoni Francesc Costa 1990 Diversos Costa Oller, Francesc Mataró 10 capses Documentació particular i llibres publicats

Patrimoni Francesc Costa Revista Costa Oller, Francesc Mataró Capsa 5 Revista Migliaresi

Patrimoni Francesc Costa 1981 Fulls Costa Oller, Francesc Mataró Capsa 1 Sopars de la comunitat El Puig d'Argentona (1981-1993)

Patrimoni Francesc Costa Premsa Costa Oller, Francesc Mataró Capsa 1 Buidat de premsa de Mataró (1864-1940)

Patrimoni Francesc Costa 1993 Premsa Costa Oller, Francesc Mataró Capsa 1 De l'Oracle a l'Error (1993-1994)

Patrimoni Fins i Freixas 1824 Compravenda Costa, Esteve, hereus Argentona (carrer) Guanyabens, Joan B. capser Una casa

Patrimoni Fins i Freixas 1755 Compravenda Costa, Fausto manyà Argentona (carrer) Pons, Gabriel teixidor de vels

Patrimoni Fins i Freixas 1825 Àpoca Costa, Fausto militar Guanyabens, Joan B. capser Costa, militar a l’Havana

Patrimoni Personals 1928 Costa, Francesc 6.13 Programes de concerts, d'aquest violinista

Patrimoni Fins i Freixas 1711 Deutes Costa, Josep joier d'or i plata Barcelona (ciutat) Freixes, Francesc llibreter

Patrimoni Fins i Freixas 1813 Ajuntament Cot i Pi, Jaume Expedient que fa l’Ajuntament sobre l’administració dels cabdals.

Patrimoni Joan Cot Olivé 1929 Cartes Cot Olivé, Joan Mora Arenas, Joaquima Cartes de 1929-1932

Patrimoni Joan Cot Olivé 1936 Cartes Cot Olivé, Joan """Relats d'una guerra"" i altres documents"

Patrimoni Joan Cot Olivé 1937 Cartes Cot Olivé, Joan Cartes de la guerra (1937-1939)

Patrimoni Joan Cot Olivé 1958 Cartes Cot Olivé, Joan Documents d'una fàbrica al carrer de Cuba

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1761 Censals Cot, Anton mestre veler Pla, Josep passamaner Capsa 2.31

Patrimoni Crédito Mataronés 1951 Crédito Mataronés Contractes de crèdits al consum dels anys 1951-1964

Patrimoni Crèdits Iluro 1880 Comercial Crèdits Iluro Llibres i documents de comptabilitat i proveedors (1880-1978)

Patrimoni Personals 1964 Cristobal Farrés, Joan 7.1 Butlletí de la «Sociedad Coral Juventud Tarrasense», de juny de 1964, en homenatge a Joan Cristòbal Farrés

Patrimoni Els Vehil 1634 Establiment Croanyes, Joan pagès Argentona Vidal, Benet mariner Una peça de terra al Mas Croanyes

Patrimoni Els Vehil 1663 Censal Croanyes, Joan pagès Argentona Vidal, Bernat mariner

Patrimoni Milans del Bosch 1636 Procura Cruanyes, Antoni pagès Arenys de Munt Riera, Joan 25.4.1

Patrimoni Manuel Cruzado Moro 1950 Diversos Cruzado Moro, Manuel Delegat sindical els anys 1960-1970 de “Banca, Bolsa y Ahorro”.

Patrimoni Manuel Cruzado Moro 1951 Diversos Cruzado Moro, Manuel Membre de l’Associació d’Ex-combatents.

Patrimoni Manuel Cruzado Moro 1952 Diversos Cruzado Moro, Manuel Secretari polític de FET i JONS de Barcelona.

Patrimoni Personals Cruzate, Francesc 7.2 Programes d’exposicions. Nadales

Patrimoni Pilar Cuadrada 1890 Manuscrit Cuadrada Bernadet, Manuel capsa 1 Discurs. Data provisional

Patrimoni Els Matas 1894 Compravenda Cuadrada Bernadet, Salvador Matas Salamó, Miquel 20.9

Patrimoni Pilar Cuadrada 1935 Manuscrit Cuadrada Gallifa capsa 1 Documents personals, escrits i memòries del temps de guerra (1936-1940)

Patrimoni Pilar Cuadrada 1936 Manuscrit Cuadrada Gallifa capsa 1 Fets viscuts per la família Cuadrada i Gallifa (1936-1939)

Patrimoni Pilar Cuadrada 1950 Genealogia Cuadrada Gallifa capsa 2 Data provisional

Patrimoni Ramon Salas Oliveras Cuadrada Gallifa, Joan Capsa 2 Felicitacions i participacions familiars. Necrològiques.

Patrimoni Personals 1936 Cuadrada Gallifa, Lluís 7.3 Escrit de Lluís Cuadrada Gallifa: «Crema de convents». Juliol de 1936

Patrimoni Pilar Cuadrada 1927 Manuscrit Cuadrada Gallifa, Lluís capsa 1 Les Set, setmanari

Patrimoni Pilar Cuadrada 1918 Manuscrit Cuadrada Gallifa, Manuel capsa 1 Excursions: Núria (1918-1923), Perdiguero (1928), Aneto (1931), Reclusa (1931)

Patrimoni Pilar Cuadrada 1891 Diversos Cuadrada, família Cabrera de Mar capsa 1 Festes de Cabrera de l’any 1891, programes originals

Patrimoni Pilar Cuadrada 1950 Manuscrit Cuadrada, família capsa 1 Gaudí, assaig. Data provisional

Patrimoni Pilar Cuadrada 1980 Manuscrit Cuadrada, família capsa 1 La medicina popular a Mataró i la seva comarca. Data provisional

Patrimoni Pilar Cuadrada 1980 Diversos Cuadrada, família capsa 3 Reculls de premsa: el port, la guerra civil, etc. Data provisional

Patrimoni Pilar Cuadrada 1980 Diversos Cuadrada, família capsa 3 Documentació familiar (cartes, postals, rebuts, carnets, etc.) Data provisional

Patrimoni Pilar Cuadrada 1980 Diversos Cuadrada, família capsa 3 Activitat de les Aules Sènior. Data provisional

Patrimoni Pilar Cuadrada 1916 Correspondencia Cuadrada, germans capsa 1

Patrimoni Pilar Cuadrada 1980 Manuscrit Cuadrada, Joan de la Creu capsa 1 Navegants de Mataró a Amèrica. Data provisional

Patrimoni Personals Cucurull, Fèlix 7.4 Fotocòpies del Diari de Mataró amb articles relacionats amb Fèlix Cucurull

Patrimoni Personals 1954 Cue, Ramon 7.5 Poesia manuscrita de Ramon Cue (1954)

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1632 Cuiner, Monserrada Capsa 1.23

Patrimoni Milans del Bosch 1682 Promesa Cuixart, Maria Milans del Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt 15.1.17

Patrimoni Milans del Bosch 1750 Capbreu Cullera, Josep 17.1.18

Patrimoni Can Cunill 1790 Censals Cunill, Francesc Òrrius """Llevador de las rendas y escripturas antigas y modernas "" (1790-1887)"

Patrimoni Personals Cuquet, Pere 7.6 Documentació diversa (articles, fotocòpies...sobre Pere Cuquet)

Patrimoni Milans del Bosch 1731 Censal Current, Fèlix pagès Arenys de Mar Pruna, Josep negociant 12.7.6

Patrimoni Personals Cusachs Clarà, Joan 7.7 Documentació sobre el Venerable Orde Tercer. Escrits de Joan Cusachs

Patrimoni Els Reniu i Padró 1805 Censal Cusachs, Jeroni prevere Reniu i Padró de Llança, Joan B. Capses 1/7

Patrimoni Personals Cusachs, Josep 7.8 Programes d’exposicions

Patrimoni Manuel Cusachs 1993 Diversos Cusachs, Manuel artista Mataró Programes d'exposicions, articles sobre el personatge (1983-1997)

Patrimoni Milans del Bosch 1682 Qüestió Cuxart, Maria Milans del Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt 15.2.24

Patrimoni Manuel Cuyàs Duran 1983 Obra Cuyàs Duran, Manuel 8 "Exemplar de la revista Bruguelandia monogràfic dedicat a Manuel Cuyàs. 1983 "

Patrimoni Manuel Cuyàs Duran 2006 Obra Cuyàs Duran, Manuel 1 Escenes de la Passió. Mataró, 2006

Patrimoni Manuel Cuyàs Duran Obra Cuyàs Duran, Manuel 7 Dibuixos publicitaris de Manuel Cuyàs (reproduccions)

Patrimoni Manuel Cuyàs Duran Obra Cuyàs Duran, Manuel 9 Documentació diversa i reproduccions de dibuixos de Manuel Cuyàs

Patrimoni Manuel Cuyàs Duran Obra Cuyàs Duran, Manuel 4 Dibuixos originals de Manuel Cuyàs

Patrimoni Manuel Cuyàs Duran Obra Cuyàs Duran, Manuel 5 Programes d’exposicions de l’obra de Manuel Cuyàs

Patrimoni Manuel Cuyàs Duran Obra Cuyàs Duran, Manuel 6 Publicacions diverses amb dibuixos de Manuel Cuyàs

Patrimoni Personals 1860 Cuyàs Sampere, Antoni 7.9 «Un corsari mataroní al servei de la República Argentina». (Mataró, 1994) . Articles diversos. «Memorias sobre la vida de Antonio Cuyás Sampere». (1860)

Patrimoni Personals 1986 Cuyàs, Jordi 7.10 Programes exposicions. Catàleg de la primera exposició de la Matarona. 1986

Patrimoni Manuel Cuyàs Duran 1971 Diversos Cuyàs, Manuel dibuixant Mataró Dibuixos, programes, informacions diverses.

Patrimoni Milans del Bosch 1750 Plet Dalmau Llorenç, Bernat Arabia, Llorenç Olzinella 11.4.12

Patrimoni Familia Gualba 1752 Capítols Dalmau, Bernat Cabrera Barrau del Torrent, Pau 10/A5 Casat amb Josepa

Patrimoni Personals De Los Ángeles, Victoria 8.1 Programes de concerts. Retalls de diari sobre Victoria de los Ángeles. Programes concerts a Mataró

Patrimoni Personals De Paco Rusanas, Pere 8.2 Documentació diversa sobre pessebrisme. Documentació personal. Documentació sobre Jaume Arenas

Patrimoni Personals 1986 De Palau Català, José 8.3 «Apuntes biográficos del señor Don José de Palau y Catalá». Impremta Abadal. Mataró, 1896. (2 exemplars)

Patrimoni Naviera Mir 1796 Diversos Delemus, Marià comerciant Vilassar de Mar capsa 6 Documentació dels anys 1796-1824

Patrimoni Els Reniu i Padró 1774 Plet Derrrocada, Teresa Muller de Josep Francesc Reniu i Padró Riera de Vilamajor Mas Thomas Capses 1/7 Problemes amb els límits dels dos massos

Patrimoni Gual del Molí 1552 Establiment Desbosc, Miquel Argentona Mir, Esteve i altres Argentona 1/1 Aigua del molí de Costabella

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1737 Diversos Desbosch, Pere Carpeta 2/2 Qüestions d’emfiteutes

Patrimoni Milans del Bosch 1735 Testament Descamps, Jaume Sant Iscle de Vallalta Descamps, Margarida 17.2.20 Testament. Jaume Descamps de Sant Iscle de Vallalta, deixa hereva la filla Margarita (1735).

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1617 Memorial Domènec, Pere Pau Fuirosos (Sant Celoni) Terrades, Elisabet. Capsa 1.12

Patrimoni Enric Fàbregas 1909 Compravenda Dominguer Singla, Josep Puerto Rico Tomàs, Josep teixidor

Patrimoni Familia Dorda Rovira 1960 Diversos Dorda Comas, Eduard Documentació personal: escoles d'Arts i Oficis, nocturna del Círcol Catòlic, etc.

Patrimoni Familia Dorda Rovira 1935 Diversos Dorda Comas, Joaquim Documentació personal

Patrimoni Personals Dorda Cucurell, Nati 21.12

Patrimoni Personals 1920 Dorda Rey, Joaquim 8.5 Pòlissa d'assegurança a nom de Joaquim Dorda (1920). Recordatori defunció

Patrimoni Familia Dorda Rovira 1907 Diversos Dorda Rovira, Josep Documentació personal

Patrimoni Familia Dorda Rovira 1955 Diversos Dorda Rovira, Josep Barca de pesca Carmelita i mapa de senyes de pescador davant Mataró

Patrimoni Família Dorda 1950 Genealogia Dorda, família capsa 1

Patrimoni Els Matas 1842 Compravenda Dorda, Francesc Cartagena Salamó Ibora, Josepa 20.21 Ven una accions de diverses mines

Patrimoni Familia Gualba 1883 Plànol Doy, Joaquim 4/23 Caldera de vapor, Arenys de Mar (M.Gualba)

Patrimoni Personals Dresaire Montasell, Lluís 8.6 Nadales de la família Dresaire-Gaudí

Patrimoni Milans del Bosch 1753 Concòrdia Duque de Alba Guardiola de Berguedà Universitat de Gavarrós Guardiola de Berguedà 12.5.1

Patrimoni Familia Gualba 1867 Poders Duran Sellent, Dolors 6/12

Patrimoni Personals 1998 Duran, Marta 8.7 Programes d’exposicions. Catàleg exposició «Mar de sentiments». Can Palauet, 1998

Patrimoni Els Esquerra 1757 Diversos Els Esquerra capsa 2 Qüestió del passadís de la muralla

Patrimoni Els Esquerra 1835 Aigües Els Esquerra capsa 2 Problema pel pas de les conduccions d’aigua.

Patrimoni Els Matas 1842 Diversos Els Salamó 16.1.7 Papers diversos dels Salamó (1842-1872).

Patrimoni Francesc Enric Regàs 1903 Llibre Enric i Regàs, Francesc capsa 8 Relació d’eleccions (1903-1921, i 1931).

Patrimoni Francesc Enric Regàs 1954 Premsa Enric i Regàs, Francesc capsa 1 Retalls de notícies de Mataró de diversos periòdics de Barcelona (1954-1971)

Patrimoni Francesc Enric Regàs 1980 Llibre Enric i Regàs, Francesc capsa 10 Manuscrit “Mataró. Imatges del primer quart de segle”.

Patrimoni Francesc Enric Regàs 1986 Llibre Enric i Regàs, Francesc capsa 5 i 6 Manuscrit: “La vida a Mataró al primer quart de segle”.

Patrimoni Francesc Enric Regàs 1987 Llibre Enric i Regàs, Francesc capsa 7 Manuscrit “El Mataró d’aquell temps”.

Patrimoni Milans del Bosch Genealogia Escalera Velasco, Antònio de la 27.1.11

Patrimoni Familia Gualba 1874 Escoles Pies Escoles Pies de Mataró 2/7 Diversos documents (1874-1926)

Patrimoni Milans del Bosch 1816 Diversos Escuder, Ramon Antonio de Valladolid 12.6.7 Ramon Antonio de Escuder (Valladolid), conflicte per un càrrec municipal (1816).

Patrimoni Escudo Mataronés 1910 Escudo Mataronés Compra de terrenys per construir una caserna per la Guardia Civil (1910-1925).

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1703 Censos Església Santa Maria Girbau, Joan Pau Capsa 4.24 Extinció d’un censal de la parròquia de Santa Maria a Joan Pau Girbau (1703-1846).

Patrimoni Milans del Bosch 1710 Censal Esmandia, Miquel mercader Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch , Francesc pagès Sant Vicenç de Montalt 3.7.1

Patrimoni Milans del Bosch 1710 Censal Esmandia, Miquel pagès Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch , Francesc pagès Sant Vicenç de Montalt 3.7.2

Patrimoni Els Esquerra 1882 Escriptures Esquerra capsa 2 Casa a Vilassar de Dalt i altres papers de notaris (1882-1915).

Patrimoni Els Esquerra Diversos Esquerra Tuñí, Miquel capsa 4 Documentació de Santa Maria i del Foment Mataroní.

Patrimoni Els Esquerra Diversos Esquerra Tuñí, Miquel capsa 5 Papers e temàtica religiosa. Llibre En tu mochila (1938).

Patrimoni Personals 1990 Esquerra Tuñí, Salvador 8.8 Programes d’exposicions (Mataró, 1919 – 1999)

Patrimoni Els Esquerra Diversos Esquerra Vila, Joan capsa 7 Cartes de viatges, papers d’Acció Catòlica i del Foment Mataroní.

Patrimoni Personals Esquerra, Francesc 8.9 Poemes mecanografiats de Francesc Esquerra

Patrimoni Els Esquerra 1982 Diversos Esquerra, Joan capsa 8 Crònica de viatges: Terra Santa (1982), Holanda (1986), Portugal (1987), Provença (1989).

Patrimoni Personals Esquerra, Joan 8.10 Notes manuscrites de Joan Esquerra

Patrimoni Els Esquerra 1935 Diversos Esquerra, Josep capsa 8 Copiador de cartes (1935-1939).

Patrimoni Els Esquerra 1937 Diversos Esquerra, Josep capsa 8 Dietari dels primers mesos de guerra.

Patrimoni Personals Esquerra, Salomé 8.11 Recordatoris de la defunció. Documentació personal diversa. Programes de concerts de Salomé. Recordatoris Missa de Les Santes. Associació Catalana d’Orgues.

Patrimoni Els Esquerra Genealogia Esquerra, Tuñí, Comas, Ribas capsa 6 Dades d'aquestes nissagues.

Patrimoni Els Casanovas 1792 Plet Estaper Oms, Isabel Casanovas Passant, Antònia Plet per l'herència de Josep Casanovas, el seu marit

Patrimoni Els Casanovas 1799 Plet Estaper Oms, Isabel Vergés, Nicolau Qüestió censal

Patrimoni Els Casanovas 1836 Testament Estaper Oms, Isabel Vídua de Josep Casanovas, ella morirà el 1842

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1853 Deute Estradé, Jaume pagès Premià de Dalt Pasqual Sala, Mercè Capsa 4

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1835 Capítols Estrader, Joan negociant Premià de Dalt Font, Teresa Capsa 4

Patrimoni Personals Estrany Castany, Jordi 8.12 «Pintura contemporánea». Mataró, s/d

Patrimoni Santiago Estrany Castany Diversos Estrany Castany, Santiago Catàleg personal (recull d’articles de premsa, programes d’exposicions, crítiques).

Patrimoni Rafael Estrany Ros 1936 Diversos Estrany Ros, Rafael Documentació personal diversa (1936-1957)

Patrimoni Rafael Estrany Ros 1943 Premsa Estrany Ros, Rafael Actividades', butlletí de l'Escola Municipal d'Arts i Oficis (1943-1949).

Patrimoni Rafael Estrany Ros 1950 Diversos Estrany Ros, Rafael Reglament del Museu Municipal de Mataró

Patrimoni Rafael Estrany Ros 1950 Diversos Estrany Ros, Rafael Esbossos originals a llapis

Patrimoni Els Reniu i Padró 1502 Establiment Eulàlia Prop del Mar Llorell, Jaume sastre Capses 1/7 Eulàlia, muller de Joan Soler i mare de Joan Soler

Patrimoni Personals 1968 Fabra, Pompeu 9.1 «Guia de recursos» dedicada a Pompeu Fabra (2018). Homenatge a Pompeu Fabra (Mataró 1968)

Patrimoni Teresa Fàbregas 1942 Diversos Fàbregas, Teresa Llibretes de pràctiques de comptabilitat (1942-1943)

Patrimoni Fàbrica Matas de Gel 1925 Comptes Fàbrica Matas de Gel Mataró Fàbrica de gel Matas (Montseny), comptes 1925-1974

Patrimoni Milans del Bosch 1765 Plet Familia Aistaran Guipuzcoa 11.2

Patrimoni Familia Amatller 1936 Indústries Familia Amatller Sobre 3 Manuscrits sobre empreses nacionalitzades, cròniques de guerra (1936-1938).

Patrimoni Familia Amatller 1940 Articles Familia Amatller Sobre 2 Manuscrits de temàtica local (estampes ciutadanes) i sobre la indústria.

Patrimoni Familia Amatller 1949 Indústries Familia Amatller Sobre 4 Informe sobre la situació de la indústria (1949).

Patrimoni Milans del Bosch 1664 Patrimoni Família Monclús Pelegrí, Eufrasina 11.4.2

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1754 Patrimoni Familia Saiol Capsa 2.61 Registre de diversos actes judicials de la família Saiol (1754).

Patrimoni Personals Fanals Sagrera, Francesc De P. 9.2 Recordatori defunció

Patrimoni Personals 2013 Feliu De La Penya Isern 9.3 Programa de l'acte de recuperació de la placa dedicada als Feliu de la Penya a Vilassar de Dalt. Vilassar de Dalt, 2013

Patrimoni Els Reniu i Padró 1565 Establiment Feliu, Margarita Lo turó del castell Padró, Antic, fill de Narcís i Margarita Capses 1/7 fill de Joan i Peronera Reniu (1596-1649), ella vidua Padró casa de nou amb Jaume Roig

Patrimoni Els Reniu i Padró 1565 Establiment Feliu, Margarita vidua de Narcís Padró Plaça de la vila Roig, Jaume 2on marit de Margarita Capses 1/7 Sembla que es queda la botiga el nou marit de la viuda de Narcís Padró. Confirmar.

Patrimoni Personals 1962 Ferrer Barbosa, Lluís 9.4 Nadales de Lluís Ferrer amb il·lustracions de J. Noé (1962), Santiago Estrany (1963) i Jaume Arenas (1964)

Patrimoni Milans del Bosch 1733 Capítols Ferrer Bonamusa, Francesc Sant Vicenç de Montalt Major Catà, Felicià 11.4.1

Patrimoni Massot (Mas Fogueres) 1789 Diversos Ferrer Castanyer, Narcís 2/1 Documents de 1789 a 1861

Patrimoni Lluís Ferrer Clariana Ferrer Clariana, Lluís 16 capses Documentació de l'historiador Lluís Ferrer Clariana (Mataró, 1909-1970)

Patrimoni Personals 2013 Ferrer Gibert, Josep M. 9.5 Fotocòpia de la nota de defunció publicada a EL PUNT-AVUI (27 de maig de 2013). Recordatori defunció

Patrimoni Milans del Bosch 1737 Capítols Ferrer Oller, Francesc apotecari Canet Claudell, Margarida 11.4.8

Patrimoni Milans del Bosch 1721 Censal Ferrer, Miquel Canet de Mar 17.1.20

Patrimoni Milans del Bosch 1742 Censal Ferrer, Miquel Flaquer, Onofre negociant Canet 12.7.8

Patrimoni Ferreteria Damià 1870 Comercial Ferreteria Damià Set capses Documentació dels anys 1870-1950: correspondència, factures, comptes, catàlegs.

Patrimoni Familia Gualba 1876 Festes de les Santes 2/6 Diversos documents (1876-1897)

Patrimoni Família Màrgens 1657 Testament Feu, Ambròs espaser Capsa 9

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1598 Capítols Feu, Ambròs espaser Nadal, Joana Capsa 1.8

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1630 Testament Feu, Ambròs Gener, Pere Capsa 1.18 Ambròs Feu, prestació d’aliments a Caterina, casada amb Pere Gener.

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1630 Plet Feu, Ambròs Nadal, Jacint Capsa 1.19

Patrimoni Familia Gualba 1774 Capítols Figueres, Josep Lleu, Marieta 11/2 Ell tenia 12 anys i ella 10, de Sant Celoni i d'Arenys

Patrimoni Personals 1884 Filaner Salomó (Família) 9.6 Certificats de baptisme, casaments, etc. de la família Filaner Salomó, de Pineda de Mar (entre 1884 i 1931)

Patrimoni Viladesau 1962 Aigües Filbà Albo, Ricard 18 Escrit de l’Ajuntament de Mataró dirigit a Ricard Filbà Albo, sobre la mina de Valldeix. 20/07/1962.

Patrimoni Fills d'Antonio Fàbregas 1970 Societat Fills d'Antonio Fàbregas Mostres de paper i felicitacions. Data provisional

Patrimoni Personals 1960 Finet Casassa, Joan 9.7 Fotocòpia de l'expedient de donació d'un quadre de Joan Finet (Teià, 1880-Mataró, 1960) al Museu de Mataró. Programes d’exposicions

Patrimoni Fins i Freixas 1748 Compravenda Fins i Freixas Argentona (carrer) Escriptures de compravenda d’una casa (1748-1825).

Patrimoni Fins i Freixas 1816 Plet Fins, Jaume Mas Viñals (Clarà) Viñals, Josep Qüestió del plet pel Mas Viñals de Clarà (1618-1837)

Patrimoni Fins i Freixas 1833 Establiment Fins, Jaume notari Boada i Gurri, Joan mestre d'obres Pactes entre Jaume Fins, notari, i Joan Boada i Gurri, mestre d’obres, per plantar vinyes.

Patrimoni Fins i Freixas 1845 Comptes Fins, Jaume notari Sala, Onofre Jaume Fins, notari, administrador dels bens d’Onofre Sala (1845-1852).

Patrimoni Fins i Freixas 1849 Ajuntament Fins, Jaume notari Jaume Fins, notari, reclama pel padró.

Patrimoni Fins i Freixas 1813 Diversos Fins, Jaume i Francesc notari Minutes dels notaris (1813-1852)

Patrimoni Notaris Fins Fins, notaris Mataró

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1766 Plet Fiscal Riera / Carrer Nou Vert, Gertrudis Capsa 3 Muller de Salvador Pou, barber, ‘ausente del Principado’.

Patrimoni Familia Amatller 1940 Compravenda Fité Brugal. Martí Churruca Bualous Calvet, Joan

Patrimoni Personals 1988 Fité, Enric 9.8 Programa de l'homenatge a Enric Fité (Mataró, 1988)

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1719 Diversos Flaquer, Bernat pagès Mata (Mataró) Soler, Salvador Capsa 2.11

Patrimoni Personals 1981 Florenza Serra, Núria 9.9 Retalls de «Crònica de Mataró» amb homenatges a Núria Florenza (1981 i 1982)

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1826 Establiment Flotats, Teresa López Soler, Josep Capsa 4.17

Patrimoni Josep O.Tuñí 1636 Establiment Folquer, Pere rector placeta d'en Ropit Comas, Gabriel boter

Patrimoni Milans del Bosch 1682 Renúncia Fonrodona, Anton pescador Milans del Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt 15.1.16 Renúncia de mig cos de casa.

Patrimoni Personals Fonrodona, Pepita 9.10 Poesia manuscrita de Pepita Fonrodona

Patrimoni Personals 1875 Font (Família) 9.11 Documentació relacionada amb els funerals de la família Font (entre 1875 i 1903)

Patrimoni Familia Gualba 1856 Deute Font Carbonell, Francesc 6/14

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1894 Testament Font Codina, Manuel prevere Capsa 4

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1851 Testament Font Mas, Llorenç pescador Premià de Dalt Capsa 4

Patrimoni Els Casanovas 1784 Compravenda Font Planes, Rosa Barcelona (ciutat) Riera, Marià metge

Patrimoni Personals Font Sastre, Vicenç 9.12 Documentació personal i professional diversa

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1885 Testament Font Serra, Lluís mitger Capsa 4

Patrimoni Milans del Bosch 1658 Rebut Font, Feliu Palafolls 8.1.7

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1650 Testament Font, Pere Pau pagès Capsa 1.36

Patrimoni Familia Gualba 1799 Genealogia Fontanils Codina, Josep Boet Lloreda, Clara 12/1 "Expedient ""limpieza de sangre"" (genealogia)"

Patrimoni Els Reniu i Padró 1364 Establiment Forn, Berenguer mestre de cases Sas ribes o Sa Padrosa (Cabrera) Bernardo de Aguilario Capses 1/7 Feixa de terra erma

Patrimoni Milans del Bosch 1658 Compravenda Fornaguera, Joan Arenys de Mar Milans del Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt 27.1.2

Patrimoni Milans del Bosch 1659 Censal Fornaguera, Joan mariner Arenys de Mar Milans del Bosch, Joan Sant Vicenç de Montalt 6.8

Patrimoni Milans del Bosch 1752 Censal Forneguera, Josep Arenys de Mar Milans del Bosch, Mariàngela Sant Vicenç de Montalt 25.4.17

Patrimoni Fins i Freixas 1687 Compravenda Fornells del Puig, Pau pagès Clarà (Argentona) Vinyals, Josep Argentona

Patrimoni Familia Gualba 1760 Compravenda Fornells, Agustí mestre de cases Santa Marta Mateu, Jaume negociant 1/22

Patrimoni Els Matas 1618 Testament Fornells, Gabriel 1.1.5 Testament. Gabriel Fornells de Plaça, i altres papers

Patrimoni Rafael Soler 1589 Establiment Fornells, Gabriel pagès Vilaró, Joan mercader carpeta pell Casa de tres cossos i mig a la Riera de Cirera

Patrimoni Fins i Freixas 1787 Compravenda Fornells, Jaume pagès Argentona Avenc Bohigues, Josep Terra al sot de la Illa

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1693 Deute Fornells, Teresa Salines, Maria Capsa 1.68 Teresa Fornells, vídua de Paulí, pagès d’Argentona, reconeixement a Maria Salinas (1693).

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1610 Compravenda Forner Cabanyes, Gaspar Llunell, Pere. Capsa 1.10

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1678 Àpoca Fornés, Pere Nadal, Margarida Capsa 1.52

Patrimoni Milans del Bosch 1778 Comptes Forns de Milans, Josep Arquer, Ramon Sant Vicenç de Montalt 15.3.19 Josep Forns de Milans reclama quantitat a Ramon Arquer (1778).

Patrimoni Milans del Bosch 1679 Censal Fortuny del Puig, Salvador Milans del Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt 7.3

Patrimoni Viladesau 1814 Compravenda Fortuny, Epifani Sala, Onofre 13 Epifanio de Fortuny i Maria Teresa de Fortuny Senromà venen a Onofre Sala dues cases de. 30-4-1814.

Patrimoni Viladesau 1841 Aigües Fortuny, Epifani Caralt, Josep M. 14 Una ploma d'aigua. Epifanio i Maria Teresa Fortuny a Josep Maria de Caralt. A 18/9/1841.

Patrimoni Can Bernadet 1779 Testament Fosas, Llorenç bracer

Patrimoni Milans del Bosch 1689 Carta Fra Joan de Jesús prevere Milans del Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt 8.1.9

Patrimoni Milans del Bosch 1820 Deute Fradera, Domingo Rajoy, Clara Sant Vicenç de Montalt 15.1.5 Domingo Fradera s’escapa per no pagar unes terres a Clara Rajoy (c1820).

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1672 Àpoca Fradera, Esteve mestre de cases Riera / Carrer Nou Gemmir Lleonart, Joan botiguer de teles Capsa 3

Patrimoni Els Matas 1775 Capítols Francesc Ibora Torras, Caterina 16.2.9

Patrimoni Els Matas 1800 Correspondència Francesc Ibora Havana Muns, Francesc 16.2.8

Patrimoni Personals Francisco Pastor, Josep 9.13 Publicacions diverses de poesies de Josep Franscisco Pastor

Patrimoni Fins i Freixas 1736 Testament Franquès Picas, Fèlix

Patrimoni Personals 1958 Frediani, Familia 9.14 Luís Soler Fonrodona, «Willy Frediani». 1958. (Publicació mecanoscrita). Documentació diversa sobre Frediani

Patrimoni Fins i Freixas 1806 Testament Freixes Admo. notari Fins, quantitats pagades als hereus

Patrimoni Fins i Freixas 1736 Capítols Freixes Boter, Francesc adroguer Franquès Picas, Anna Maria

Patrimoni Fins i Freixas 1764 Testament Freixes Boter, Francesc adroguer Fill d’un corredor d’orella

Patrimoni Fins i Freixas 1801 Rebut Freixes Franquès, Pere

Patrimoni Familia Freixes Freixes, Família Mataró

Patrimoni Can Romeu 1764 Testament Freixes, Francesc adroguer

Patrimoni Fins i Freixas 1740 Deutes Freixes, Francesc adroguer Franquès Manent, Gaietà negociant

Patrimoni Naviera Mir 1897 Compravenda Freixes, Joan B. mariner Vilassar de Mar capsa 6/18 Venda de la corbeta Pilar, els anys 1897-1899.

Patrimoni Can Romeu 1711 Testament Freixes, Narcís llibreter Fill de Pere, pagès de Sant Pere de Lligordà, i Anna

Patrimoni Fins i Freixas 1667 Censal Freixes, Narcís llibreter

Patrimoni Fins i Freixas 1676 Àpoca Freixes, Narcís llibreter Costa, Josep argenter Barcelona (ciutat)

Patrimoni Can Romeu 1776 Capítols Freixes, Pere adroguer Barcelona Riera Pujol del Palmer, Raimunda

Patrimoni Fins i Freixas 1721 Fundació Freixes, Pere prevere

Patrimoni Fins i Freixas 1743 Deutes Freixes, Pere Causa Pia

Patrimoni Fins i Freixas 1803 Inventari Freixes, Pere fabrica aiguacut Barcelona Riera, Raimunda Una casa

Patrimoni Fins i Freixas 1794 Patrimoni Freixes, Pere i Raimunda Seguí, Tomàs

Patrimoni Milans del Bosch 1688 Testament Galceran, Francesc pagès Tiana 11.4.13 Testaments de Francesc Galseran, pagès de Tiana, de Maria i Bertomeu Galseran (1688).

Patrimoni Milans del Bosch 1700 Establiment Galceran, Mariàngela Sant Vicenç de Montalt Sants, Joan Caldes d'Estrach 17.2.28

Patrimoni Milans del Bosch 1707 Diversos Galceran, Mariàngela Sant Vicenç de Montalt Rovira, Francesc 25.1.11 Mariàngela, vídua de Francesc Milans del Bosch

Patrimoni Milans del Bosch 1710 Plet Galceran, Mariàngela Sant Vicenç de Montalt Solà, Nicolau pagès 11.3.4

Patrimoni Milans del Bosch 1735 Donació Galceran, Mariàngela Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch, Bertomeu Sant Vicenç de Montalt 2.2.2

Patrimoni Milans del Bosch 1715 Conflicte Galceran, Mariàngela i els fills Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch, Francesc Sant Vicenç de Montalt 4.14 Llista de censals i censos, i peces de terra (22/4/1715).

Patrimoni Personals Galli-Bibbiena 9.15 Fotocòpies de notícies enciclopèdiques d’aquest autors. Dades per a la genealogia

Patrimoni Personals Gallifa Grenzner, Lluís 9.16 Còpia de la sol·licitud de donar un nom de carrer a Lluís Gallifa. s/d (Inclou fotocòpies de documents personals de Lluís Gallifa amb la corresponent relació)

Patrimoni Pilar Cuadrada 1984 Manuscrit Gallifa Plana, Lluís M. capsa 1 Font Picant

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1851 Establiment Gallifa, Pau Roure, Jaume prevere Capsa 4 Servei d'aigua.

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1851 Establiment Gallifa, Pau Pasqual Ravell, Manuel farmacèutic Argentona Capsa 4 Servei d'aigua.

Patrimoni Milans del Bosch 1692 Deute Galtés, Joan Josep Milans del Bosch, Joan Francesc Sant Vicenç de Montalt 15.1.19

Patrimoni Milans del Bosch 1750 Herència Galvany, Maria Milans Jonc, Bonaventura joven confitero 7.9.9

Patrimoni Fins i Freixas 1645 Compravenda Garau, Jaume pagès Lledó (Argentona) Bramona, Jaume sastre Argentona

Patrimoni Rafael Soler 1791 Concòrdia Garcia de la Prada, Juan Sixto comerciant Margarida carpeta marró Muller de Jaume B. Gibert director societat Joan Pau Gibert i Fill (1791-1816).

Patrimoni Familia Gualba 1888 Valoració Garcia Oliver, Josep 4/15 Propietats (M.Gualba)

Patrimoni Josep Garcia Oliver 1854 Impresos Garcia Oliver, Josep fabricant 10 Documents diversos (1854-1872).

Patrimoni Josep Garcia Oliver 1868 Opuscle Garcia Oliver, Josep fabricant A1

Patrimoni Josep Garcia Oliver 1872 Opuscle Garcia Oliver, Josep fabricant A1

Patrimoni Josep Garcia Oliver 1875 Opuscle Garcia Oliver, Josep fabricant A1

Patrimoni Josep Garcia Oliver 1878 Opuscle Garcia Oliver, Josep fabricant Recoder, Jaume Polèmica municipal.

Patrimoni Josep Garcia Oliver 1854 Diversos Garcia Oliver, Josep industrial Mataró Alcalde de Mataró. Opuscles, memòries, impresos (1854-1875)

Patrimoni Fins i Freixas 1871 Capítols Garcia Vergés, Joaquim Serra Padrosa, Rita

Patrimoni Personals Garrido Salazar, Josep 10.1 Documentació personal diversa

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1840 Diversos Garriga Roca, Miquel arquitecte Carpeta 2/2 «puntos de los límites divisorios» establerts el 1821 entre Mataró i Argentona

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1738 Censos Garriga, Francesc Granollers Munt, Jacint Capsa 3

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1722 Compravenda Garriga, Josep teixidor Granollers Garriga, Francesc blanquer Capsa 3

Patrimoni Família Màrgens 1753 Testament Gassia Bertran, Joan Pau mercader Capsa 9

Patrimoni Els Reniu i Padró 1635 Compravenda Gassia, Antoni Mercader Lo Cogoll (Llavaneres) Sauri, Antiga Vda d'Antoni Sauri i Francesc, fill Capses 1/7 Tros de terra de dos quarteres per 125 Lliures

Patrimoni Els Reniu i Padró 1635 Compravenda Gassia, Antoni mercader Turó de la nóvia (Llavaneres) Mayora, Antònia Vda. I son fill Pere Mayor Capses 1/7 Venda de la vinya per pagar deute del prèstec

Patrimoni Els Reniu i Padró 1636 Compravenda Gassia, Antoni Negociant Sauri, Antiga Vda. D'Antoni Sauri, pagés Capses 1/7 Venda de cases

Patrimoni Els Reniu i Padró 1636 Compravenda Gassia, Antoni mercader Turó de la nóvia o Cogoll (Llavaneres) Pi, Antoni teixidor de lli Capses 1/7 Terra de vinya i oliveres de 6 homes de cavadura

Patrimoni Els Reniu i Padró 1638 Compravenda Gassia, Antoni Negociant Celler i costat del celler Saurí, Antiga Vda d'Antoni Sauri i Francesc, fill Capses 1/7 Actes de la compra del celler

Patrimoni Els Reniu i Padró 1644 Concordia Gassia, Antoni Turó de la Nóvia (Llavaneres) Sala i Tria, Elisabet Vda i hereua d'Antoni Sala, mercader Capses 1/7 Acort a que arriben el procurador Bartomeu Muntalt i Morera i altres per pagar el censal.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1644 Llicència Gassia, Antoni Turó de la nóvia o Cogoll (Llavaneres) Llantisclar, Jeroni De la Batllia general de Catalunya Capses 1/7 Permis per modificar el camí dins de la mateixa propietat

Patrimoni Els Reniu i Padró 1670 Donació Gassia, Antoni Burgés Turó de la nóvia o Cogoll (Llavaneres) Pera i Tria, Maria Muller de Jaume Tria, agricultor Sant Martí de Mata Capses 1/7 La filla li dóna al pare una terra per no haber-li pagat el Mas Pera que el pare li vengué a ella en els capítols matrimonials.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1636 Conflicte Gassia, Joan Pau Negociant Carrer d'en Creus Ballester, Mateu Cirurgià i Victoria, muller sua Capses 1/7 Problemes derivats d'una construcció tocant al celler de casa Padró

Patrimoni Milans del Bosch 1703 Censal Gassia, Joan Pau i altres Galceran, Mariàngela Sant Vicenç de Montalt 16.1.6

Patrimoni Els Reniu i Padró 1631 Compravenda Gassia, Joan Pere Al Niar o font Mitjana Gassia, Antoni Germà del primer Capses 1/7 Condemna als hereus de Bartomeu Pi per no pagar el violari amb Bartomeu Torner. Venda de casa i terres del Mas Pi.

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1627 Censos Gassia, Joan Pere botiguer de draps Riera / Carrer Nou Sala, Antoni mercader Capsa 3

Patrimoni Personals Gaudí Aymat, Salvador 10.2 Documentació personal i de l’escola de Salvador Gaudí

Patrimoni Personals 1947 Gaudí, Antoni 10.3 Documentació diversa sobre Antoni Gaudí i la Sagrada Família. «El temple expiatori de la Sagrada Família». Barcelona, 1947

Patrimoni Naviera Mir 1860 Diversos Gelpí Pérez, Simó mariner Vilassar de Mar capsa 6 Documentació dels Gelpí i família propera (1860-1880)

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1746 Censos Gemmir Lleonart, Joan botiguer de teles Riera / Carrer Nou Pou, Salvador Capsa 3

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1772 Donació Gemmir, Francesc sastre Riera / Carrer Nou Gemmir Lleonart, Joan botiguer de teles Capsa 3 El seu germà.

Patrimoni Familia Gualba 1804 Testament Gener Bohigas, Teresa 9/12 Vídua de Jaume Mateu, el gendre és Josep Ignasi Jonullà

Patrimoni Familia Gualba 1804 Testament Gener Boigas, Teresa 1/9 Vidua de Jaume Mates, comerciant

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1656 Diversos Generes, Joan Antoni Capsa 1.39

Patrimoni Milans del Bosch 1901 Testament Germanes Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 34

Patrimoni Rafael Soler 1743 Testament Gibert Dorda, Jaume comerciant Riera carpeta rosa

Patrimoni Rafael Soler 1712 Societat Gibert Dorda, Pere negociant carpeta marró I el fill Jaume liquiden a Gènova la seva companyia comercial (1712-1718).

Patrimoni Rafael Soler 1718 Deutes Gibert Dorda, Pere Gibert Dorda, Jaume carpeta pell Obres per restaurar la casa de la Riera

Patrimoni Els Matas 1779 Diversos Gibert Guarro, Francesc 20.7 Cessió pública de dos patis a les Escaletes

Patrimoni Rafael Soler 1713 Donació Gibert, Fèlix Gibert Dorda, Jaume carpeta pell Casa i botiga de la Riera

Patrimoni Rafael Soler 1777 Àpoca Gibert, Fèlix comerciant Gibert, Joan B. comerciant carpeta rosa Llegat del seu pare

Patrimoni Rafael Soler 1832 Deutes Gibert, Fèlix comerciant Granassies, Josep comerciant carpeta rosa

Patrimoni Rafael Soler 1834 Compravenda Gibert, Fèlix comerciant Riera Viñas Lastortras, Francesc carpeta rosa Fèlix Gibert, cònsul d’Àustria

Patrimoni Rafael Soler 1837 Patrimoni Gibert, Fèlix comerciant Collserol (Horta) Alabau, Paula carpeta rosa

Patrimoni Familia Guarro 1778 Diversos Gibert, Francesc Escaletes Guarro, Rosa Papers domèstics de Francesc Gibert i Rosa Guarro, obres a la casa, etc. (1778-1795).

Patrimoni Rafael Soler 1712 Gibert, Jaume comerciant carpeta rosa 30 Els germans Pere i Jaume Gibert Dorda, definició dels negocis en un notari genovès

Patrimoni Rafael Soler 1716 Despeses Gibert, Jaume Riera carpeta marró Documents obres casa de la Riera fetes per Jaume Gibert (1716-1748).

Patrimoni Rafael Soler 1716 Gibert, Jaume Riera carpeta rosa 34 Obres a la casa de la Riera (1716-1725).

Patrimoni Rafael Soler 1723 Societat Gibert, Jaume carpeta rosa 36 Els germans Pere i Jaume Gibert liquiden la societat

Patrimoni Rafael Soler 1743 Inventari Gibert, Jaume comerciant Riera carpeta rosa Fotocòpia, notari Josep Simon.

Patrimoni Rafael Soler 1716 Despeses Gibert, Jaume B. comerciant carpeta rosa 31

Patrimoni Rafael Soler 1744 Àpoca Gibert, Jaume B. carpeta rosa 39 Àpoca d’obres a Jaume B. Gibert (1744-1748)

Patrimoni Rafael Soler 1785 Deutes Gibert, Jaume B. Serra, Salvador carpeta rosa 38

Patrimoni Rafael Soler 1793 Pagament Gibert, Jaume B. carpeta rosa 35

Patrimoni Rafael Soler 1797 Capítols Gibert, Jaume B. comerciant Andreu, Margarita carpeta rosa

Patrimoni Rafael Soler 1797 Deute Gibert, Jaume B. comerciant carpeta rosa 33

Patrimoni Rafael Soler 1799 Concòrdia Gibert, Jaume B. comerciant carpeta rosa 32 Diverses persones amb Jaume B. Gibert

Patrimoni Rafael Soler 1802 Deutes Gibert, Jaume B. carpeta rosa 21

Patrimoni Rafael Soler 1804 Àpoca Gibert, Jaume B. carpeta rosa 26

Patrimoni Rafael Soler 1819 Testament Gibert, Jaume B. carpeta rosa 28 Fill de Joan Pau Gibert, el fill és Fèlix Gibert

Patrimoni Rafael Soler 1713 Àpoca Gibert, Jaume i Pere carpeta pell

Patrimoni Rafael Soler 1764 Testament Gibert, Joan Pau comerciant Gibert, Magdalena carpeta rosa

Patrimoni Joan Giménez Blasco 2000 Diversos Giménez Blasco, Joan historiador 2 capses Original de “Mataró en la catalunya del segle XVII”. I alguns articles

Patrimoni Personals Giménez, Eduard 10.4 Programes de concerts

Patrimoni Milans del Bosch 1670 Donació Ginebra, Elena Ginebra, Miquel 12.8.7

Patrimoni Familia Amatller 1888 Compravenda Girbau Guàrdia, Antoni Jorge Juan Amatller Bada, Gaspar Capsa 2

Patrimoni Els Castellar 1687 Compravenda Godari Castellar, Isidre Vidal, Isidre prevere Compra terra al camp del Parany (antecedents)

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1695 Certificat Gomis Bordas, Mariàngela Capsa 1.64

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1698 Plet Gomis de Bordas, Agnès Capsa 1.72

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1697 Comptes Gomis, Francesc daguer Seguí, Francesc Capsa 1.66

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1728 Censal Gomis, Francesc negociant Saiola, Gabriel boter Capsa 2.14

Patrimoni Personals Gonzàlez Gasull, Pere 10.5 Currículum Vitae professional (músic). Llista d’alumnes destacats de l’Escola de Música de Mataró (filial de Liceu)

Patrimoni Personals 2000 Gonzàlez-Agàpito, Jaume 10.6 «Orígenes. Una primera aproximación» (Barcelona, 2007). «Homilia en la solemnitat de les Santes Juliana i Semproniana (…) Mataró 27 de juliol de l’any jubilar de 2000».

Patrimoni Milans del Bosch 1693 Censal Gorcs, Maria i fills Milans del Bosch, Joan Francesc Sant Vicenç de Montalt 4.3

Patrimoni Milans del Bosch 1693 Censal Gorcs, Maria i fills Milans del Bosch, Joan Francesc Sant Vicenç de Montalt 7.6.2

Patrimoni Milans del Bosch 1683 Comptes Governador d'Hostalric Hostalric Milans del Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt 24.3.15 El governador d’Hostalric, permís per capbrevar a Pere Milans del Bosch

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1696 Censos Granadell, Francesc adroguer Granollers Capsa 4 Llibreta de censals, adroguer de Granollers (1696-1756).

Patrimoni Rafael Soler 1834 Àpoca Granassies, Josep comerciant Viñas Lastortras, Francesc carpeta rosa

Patrimoni Familia Amatller 1945 Compravenda Grases Martorell, Eulàlia Ronda Prim Anton Rovira, Joan

Patrimoni Personals Grau Giol, Joan 10.7 Programes d’exposicions

Patrimoni Familia Amatller 1891 Compravenda Grau Gispert, Josep Sant Joaquim Rovira Floriac, Dolors Capsa 2

Patrimoni Milans del Bosch 1704 Cens Grau, Antoni mariner Caldes d'Estrach Milans del Bosch , Pere Sant Vicenç de Montalt 3.15.2

Patrimoni Els Vehil 1751 Compravenda Grau, Bertomeu pagès El Cros (Argentona) Casanoves, Josep rajoler Una peça de terra amb vinya al lloc dit Ribalta

Patrimoni Milans del Bosch 1631 Compravenda Graupera, Catalina Llavaneres Milans del Bosch, Joan Sant Vicenç de Montalt 4.12.1 Al lloc de les Fonts

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1621 Àpoca Graupera, Pau Riera / Carrer Nou Capsa 3

Patrimoni Pilar Cuadrada 1884 Industria Gremi de Blanquers capsa 2 Gremi de Blanquers i Assahonadors (1884-1943)

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1813 Gremi Gremi de Sant Joan capser Guanyabens, Joan B. Capsa 4.11

Patrimoni Gual del Molí 1794 Permís Gual Boronat, Anton hisendat El Cros (Argentona) Viladessau, Pere Màrtir 1/21 Drets de regar i venda de terra (1794-1816)

Patrimoni Gual del Molí 1797 Capítols Gual Boronat, Anton hisendat El Cros (Argentona) Milans del Bosc Arquer, Anna 1/22

Patrimoni Gual del Molí 1797 Capítols Gual Boronat, Anton hisendat El Cros (Argentona) Milans del Bosc Arquer, Anna 1/23

Patrimoni Gual del Molí 1809 Diversos Gual Boronat, Anton hisendat El Cros (Argentona) 1/25 Papers diversos de la família Gual (1809-1822)

Patrimoni Gual del Molí 1814 Conveni Gual Boronat, Anton hisendat El Cros (Argentona) Solà, Salvador pagès 1/26

Patrimoni Gual del Molí 1718 Censal Gual del Molí El Cros (Argentona) Derrocada, Josep 2/6 Derrocada tutor del menor Gual

Patrimoni Milans del Bosch 1807 Plet Gual del Molí, Antoni pagès Argentona Milans del Bosch, Anna Sant Vicenç de Montalt 11.4.6

Patrimoni Gual del Molí 1733 Establiment Gual Derrocada, Josep Argentona 1/12 Establiment d'aigües al torrent d'en Bova

Patrimoni Gual del Molí 1753 Plet Gual i de Llança, Josep hisendat El Cros (Argentona) Cirés Gili, Joan pagès 1/16 Qüestió de la cèquia

Patrimoni Personals 1960 Gual Masoller, Julià 10.8 Molta documentació personal. «El segle XIX a Mataró» (Perpinyà, 1963). «Retorn» (Mataró, 1993). Cartes de Plàcid Vidal (1925 i 1926). Nomenament Junta de l’Iris (1923). Exemplars de «Tramontane» (anys 1951 i 1964). Gual, (Mataró, 1905 – Perpinyà, 1964).

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1759 Diversos Gual Moner de Llança, Magdalena El Cros (Argentona) Carpeta 2/2 Aigües del molí de les Mateves pel molí d’en Gual

Patrimoni Gual del Molí 1816 Plet Gual Moner, Anton hisendat El Cros (Argentona) Gener Calopa, Pau 1/27 Plet per cercar aigües. Antecedents (1816-1819)

Patrimoni Gual del Molí 1823 Conveni Gual, Anton hisendat El Cros (Argentona) Llauder Camin, Josep Francesc 1/28 Conveni entre els propietaris dels molins d'Argentona

Patrimoni Gual del Molí 1840 Compravenda Gual, Anton hisendat El Cros (Argentona) Puig, Josep i Maria Garí 1/30 Liquidació de deutes per la venda del mas i molí d'en Gual

Patrimoni Gual del Molí 1841 Declaració Gual, Anton El Cros (Argentona) Puig Feliu, Josep Comerciant Mataró 2/27

Patrimoni Milans del Bosch 1797 Capítols Gual, Anton Argentona Milans del Bosch, Anna Sant Vicenç de Montalt 25.4.8

Patrimoni Gual del Molí 1701 Capítols Gual, Anton Francesc pagès El Cros (Argentona) Derrocada de Llança, Tomasa 2/5 Ella filla de Josep Derrocada i de Llança, de Vilamajor

Patrimoni Gual del Molí 1824 Deute Gual, Antoni Argentona Cruxent, Miquel adroguer Mataró 2/22 Diversos deutes

Patrimoni Can Romeu 1667 Compravenda Gual, Bertomeu El Cros Freixes, Narcís llibreter

Patrimoni Gual del Molí 1661 Fundació Gual, Bertomeu pagès El Cros (Argentona) 2/6 Misses pel seu pare Joan

Patrimoni Gual del Molí 1682 Plet Gual, Bertomeu El Cros (Argentona) Soler i Palau, Joan 1/10 Sentència per una qüestió d'aigües a favor de la casa Gual

Patrimoni Gual del Molí 1687 Censal Gual, Bertomeu pagès El Cros (Argentona) Administrador Causa Pia 2/4

Patrimoni Gual del Molí 1608 Diversos Gual, Joan El Cros (Argentona) 1/4 Genealogia d'els Gual del Cros (1608-1747)

Patrimoni Gual del Molí 1638 Donació Gual, Joan pagès El Cros (Argentona) Gual, Antic 1/8 Donació al seu fill Antic

Patrimoni Gual del Molí 1657 Testament Gual, Joan pagès El Cros (Argentona) 1/9 Fa hereu al seu fill Bartomeu

Patrimoni Gual del Molí 1660 Òbit Gual, Joan pagès El Cros (Argentona) 2/2

Patrimoni Gual del Molí 1796 Testament Gual, Joan pagès El Cros (Argentona) Argentona 2/12 Còpia del testament de Joan, fill de Bernat, fet el 1640

Patrimoni Gual del Molí 1570 Àpoca Gual, Joana Argentona 1/2 Muller de Jaume Pareda, els pares Miquel Gual i Francesca (1570-1581)

Patrimoni Gual del Molí 1784 Establiment Gual, Josep Anton Mataró Cirés, Feliu bracer Argentona 2/10

Patrimoni Gual del Molí 1787 Concòrdia Gual, Josep Anton hisendat El Cros (Argentona) Soler i Palau, Joan Baptista 1/17 Sobre les aigües que sobren del molí de les Mateves (1787-1802)

Patrimoni Gual del Molí 1787 Plet Gual, Josep Anton hisendat El Cros (Argentona) 1/18 Qüestió de l'aigua pels molins. Antecedents

Patrimoni Gual del Molí 1787 Deute Gual, Josep Anton hisendat El Cros (Argentona) Ribes Reixac, Salvador pagès El Cros (Argentona) 1/19

Patrimoni Gual del Molí 1792 Permís Gual, Josep Anton hisendat El Cros (Argentona) 1/20 Per construir un molí paperer a la riera, entre Can Caramany i Can Misser Prats

Patrimoni Gual del Molí 1797 Compravenda Gual, Josep Anton El Cros (Argentona) Caralt Andreu, Josep Antoni Argentona 2/13 Josep Anton i el seu fill Anton

Patrimoni Gual del Molí 1802 Concòrdia Gual, Josep Anton El Cros (Argentona) Gual, Anton Argentona 2/14 Plet entre pare i fill

Patrimoni Gual del Molí 1806 Compravenda Gual, Josep Anton El Cros (Argentona) Viladessau, Pere Màrtir Mataró 2/16

Patrimoni Gual del Molí 1808 Concòrdia Gual, Josep Anton El Cros (Argentona) Caralt Andreu, Josep Antoni Mataró Mataró 2/17

Patrimoni Gual del Molí 1818 Compravenda Gual, Josep Anton El Cros (Argentona) Viladessau, Pere Màrtir 2/33 Venda d'una peça de terra

Patrimoni Gual del Molí 1820 Donació Gual, Josep Anton Gual, Anton Argentona 2/20 En casar amb Anna Milans del Bosc i Arquer

Patrimoni Gual del Molí 1824 Testament Gual, Josep Anton Argentona 2/23

Patrimoni Gual del Molí 1824 Testament Gual, Josep Anton Argentona 2/24

Patrimoni Gual del Molí 1720 Plet Gual, Josep i altres El Cros (Argentona) 1/11 Papers relatius a qüestions d'aigües (1720-1850)

Patrimoni Gual del Molí 1668 Concòrdia Gual, Maria El Cros (Argentona) Gual, Bertomeu 2/3 Ella vídua de Joan

Patrimoni Familia Gualba 1753 Diversos Gualba Vilassar de Dalt 6/2 Documents de Vilassar de Dalt (1753-1872)

Patrimoni Familia Gualba 1793 Propis Gualba Vilassar de Mar 3/9 Divisió dels propis i arbitris dels dos Vilassar, 1793-1848

Patrimoni Familia Gualba 1804 Ordenances Gualba 3/10 Ordenances sobre la manera de caçar

Patrimoni Familia Gualba 1814 Diversos Gualba Premià de Dalt 6/3 Documents de Premià de Dalt (1814-1885)

Patrimoni Familia Gualba 1835 Diversos Gualba 3/17 Passaports del partit de Mataró

Patrimoni Familia Gualba 1846 Diversos Gualba Vilassar de Mar 6/1 Documents de Vilassar de Mar (1846-1887)

Patrimoni Familia Gualba 1850 Diversos Gualba Llevaneres 6/11 Documents de Llevaneres (1850-1868)

Patrimoni Familia Gualba 1852 Comptes Gualba 2/3 Comptabilitat fiscal dels pobles del partit de Mataró

Patrimoni Familia Gualba 1859 Diversos Gualba Cabrera 6/9 Documents de Cabrera (1859-1866)

Patrimoni Familia Gualba 1860 Diversos Gualba Masnou 6/7 Documents del Masnou (1860-1878)

Patrimoni Familia Gualba 1865 Diversos Gualba Cabrils 6/10 Documents de Cabrils

Patrimoni Familia Gualba 1866 Diversos Gualba Arenys de Mar 6/5 Documents d'Arenys de Mar (1866-1874)

Patrimoni Familia Gualba 1879 Diversos Gualba Alella 6/6 Documents d'Alella (1879-1883)

Patrimoni Familia Gualba 1882 Diversos Gualba Argentona 6/8 Documents d'Argentona (1882-1884)

Patrimoni Familia Gualba 1884 Aigües Gualba Vilassar de Dalt 4/21 Mina del mas Rafart, Vilassar de Dalt (M.Gualba)

Patrimoni Familia Gualba 1885 Industria Gualba 4/4 Lloguer de màquines a la Maquinista Terrestre

Patrimoni Familia Gualba 1885 Diversos Gualba 6/19 Documents solts (1885-1886)

Patrimoni Familia Gualba 1886 Carreteres Gualba Caldes d'Estrac 4/16 Rectificació de la carretera nacional (M.Gualba)

Patrimoni Familia Gualba 1886 Diversos Gualba Tiana 6/4 Documents de Tiana

Patrimoni Familia Gualba 1888 Diversos Gualba 6/13 Declaració d'un conflicte a l'escorxador

Patrimoni Familia Gualba 1866 Diversos Gualba Fontanils, Antoni 12/8 Redempció del servei militar

Patrimoni Familia Gualba 1874 Memòries Gualba Fontanils, Fontanils 9 Crònica local de Mataró (fotocòpies) (1874-1876)

Patrimoni Familia Gualba 1873 Plet Gualba Fontanils, Josep 5/11 Apunts de dret sobre els hereus de confiança

Patrimoni Familia Gualba 1863 Diversos Gualba Fontanils, Marcel 12/8 Redempció del servei militar per 8000 rals

Patrimoni Familia Gualba 1885 Diversos Gualba Fontanils, Marcel 4/1 Activitat professional com enginyer (1885-1887)

Patrimoni Familia Gualba 1770 Capítols Gualba Lleu, Francesc cirurgià Cabrera Pujades Barrera, Mariàngela 12/2 Ella filla de Bru, metge de Tiana

Patrimoni Familia Gualba 1805 Capítols Gualba Lleu, Francesc cirurgià Cabrera Ribas Raigés, Rosa Alella 12/2

Patrimoni Familia Gualba 1816 Testament Gualba Lleu, Francesc cirurgià Cabrera 12/2 Fill de Josep, d'Arenys de Mar, i Antònia

Patrimoni Familia Gualba 1817 Testament Gualba Pujades, Bru 12/8

Patrimoni Familia Gualba 1820 Inventari Gualba Pujades, Bru 12/8

Patrimoni Familia Gualba 1824 Concòrdia Gualba Pujades, Bru cirurgià Mataró Ribas, Rosa 12/4 Vídua de Francesc Gualba

Patrimoni Familia Gualba 1814 Baptisme Gualba Vieta, Antoni 12/8

Patrimoni Familia Gualba 1820 Diversos Gualba Vieta, Fèlix 12/8 Diversos rebuts, i altres (1820-1845)

Patrimoni Familia Gualba 1824 Capítols Gualba Vieta, Fèlix mitger de teler Martí Albia, Rita 12/9

Patrimoni Familia Gualba 1825 Diversos Gualba Vieta, Fèlix 11/8 Documents de 1825-1863

Patrimoni Familia Gualba 1825 Lloguer Gualba Vieta, Fèlix 11/10 Documents de 1825-1849

Patrimoni Familia Gualba 1827 Poders Gualba Vieta, Fèlix 11/6 Documents de 1827-1845

Patrimoni Familia Gualba 1829 Comptes Gualba Vieta, Fèlix 12/9 Nou escriptures de liquidació de deutes, dots, àpoques, etc. (1829-1856)

Patrimoni Familia Gualba 1831 Pagament Gualba Vieta, Fèlix 12/8 Període 1831-1836

Patrimoni Familia Gualba 1836 Pagament Gualba Vieta, Fèlix Cabrera 12/5

Patrimoni Familia Gualba 1844 Compravenda Gualba Vieta, Fèlix Clarà 11/4 Casa i terres a Clara

Patrimoni Familia Gualba 1849 Lloguer Gualba Vieta, Fèlix 12/7 Lloga els fruits que produiran unes terres

Patrimoni Familia Gualba 1851 Pagament Gualba Vieta, Fèlix Cabrera 12/6

Patrimoni Familia Gualba 1854 Testament Gualba Vieta, Fèlix 10/A2

Patrimoni Familia Gualba 1854 Compravenda Gualba Vieta, Fèlix Cabrera Lluria, Esteve 10/A9 Havien assassinat Josep Barrau i la casa la ven el jutjat

Patrimoni Familia Gualba 1854 Inventari Gualba Vieta, Fèlix 12/8

Patrimoni Familia Gualba 1854 Testament Gualba Vieta, Fèlix 12/8

Patrimoni Familia Gualba 1821 Herència Gualba Vieta, Fèlix i Antoni 11/7 Fills de Bru Gualba Pujades (1821-1825)

Patrimoni Familia Gualba 1738 Certificats Gualba Vieta, Fèlix, i familiars 10/A10 Baptismes i certificats de bona conducta (1738-1806)

Patrimoni Familia Gualba 1802 Capítols Gualba, Bru mestre sangrador Cabrera Vieta Catà de la Torre, Josepa 12/8 Ella filla de l'apotecari Fèlix i Margarida, de Llavaneres

Patrimoni Familia Gualba 1777 Diversos Gualba, família 11/11 Diversos documents patrimonials (1777-1843)

Patrimoni Familia Gualba 1814 Patrimoni Gualba, família Cabrera 10/A1 Qüestio d'una finca al paratge de les Corts, a Cabrera (1814-1872)

Patrimoni Familia Gualba 1762 Compravenda Gualba, Francesc Cabrera 10/A3 Peça de terra a Cabrera, lloc de Santa Margarida (1762-1785)

Patrimoni Familia Gualba 1785 Permuta Gualba, Francesc Mas Segur (Cabrera) 10/A3 Peça de terra a Cabrera, lloc de Murot o Mas Segur

Patrimoni Familia Gualba 1789 Capítols Gualba, Francesc Carbonell, Francesc 12/2 Dot d'Antònia Gualba

Patrimoni Familia Gualba 1791 Diversos Gualba, Francesc Ribes, Rosa 11/9 Documents de 1791-1820

Patrimoni Familia Gualba 1796 Diversos Gualba, Francesc 12/2 Permís per construir sepultura a l'església de Cabrera

Patrimoni Familia Gualba 1797 Capítols Gualba, Francesc Estrader, Salvador 12/2 Dot de Josepa Gualba

Patrimoni Familia Gualba 1808 Capítols Gualba, Francesc Viza Pujol, Pau 12/2 Dot de Francisca Gualba

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1860 Correspondència Gualba, Josep pagès Argentona Ballot Tarragó, Antònia 1/Josep Felicitació artística de Josep Gualba. Data aproximada

Patrimoni Familia Gualba 1882 Correspondencia Gualba, Josep advocat 6/23 Documents de 1882-1895

Patrimoni Familia Gualba 1875 Industria Gualba, Marcel enginyer industrial 9 Intal.lacions de motors de vapor i gas (1875-1889)

Patrimoni Familia Gualba 1884 Patrimoni Gualba, Marcel enginyer industrial 9/16 Valoracions de propietats

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1862 Aigua Guanyabens Tiana Capsa 3.19 Qüestió de l’aigua a la propietat de Tiana dels Guanyabens (1862-1865).

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens Diversos Guanyabens Capsa 3.23 Papers diversos dels Guanyabens (s/d).

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1864 Testament Guanyabens López, Antònia Capsa 4.29 Muller de Teodor Abril, al germà Joaquim.

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1840 Diversos Guanyabens Lopez, Joaquim prevere Capsa 3.15 (1840-1852).

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1842 Diversos Guanyabens Lopez, Joaquim Capsa 3.11 Documentació diversa (1842-1845).

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1844 Correspondencia Guanyabens Lopez, Joaquim prevere Capsa 3.13 Correspondència (1844-1845).

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1852 Santa Maria Guanyabens López, Joaquim Capsa 4.25 Nomenament de sagristà de la parròquia de Santa Maria.

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1860 Establiment Guanyabens López, Joaquim prevere Capsa 4.32 Diversos pactes per establiment d’aigües (1860-1862).

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1861 Diversos Guanyabens López, Joaquim pre Capsa 3.18 Joaquim Guanyabens, prevere, diversos papers (1861-1865).

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1866 Pagament Guanyabens López, Joaquim Guanyabens, Joaquim prevere Capsa 4.30

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1882 Testament Guanyabens López, Joaquim prevere Capsa 4.31

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1836 Àpoca Guanyabens Lopez, Margarida López, Josep Capsa 4.21

Patrimoni Personals Guanyabens Maspons, Josep 9.17 Escolapi (1877-1957). Llibres d'escola.

Patrimoni Família Màrgens 1802 Indústria Guanyabens, Feliu i Cia. fàbrica de blondes Capsa 6 Activitat comercial a (1802-1814).

Patrimoni Família Màrgens 1859 Comerç Guanyabens, Feliu i Cia. Capsa 6 Interessos en el bergantí Estrella Diana (1859-1860).

Patrimoni Família Màrgens 1755 Àpoca Guanyabens, Jaume Miralles, Pau i Teresa Puig Reimir Capsa 9

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1824 Àpoca Guanyabens, Joan B. López Soler, Anna Maria Capsa 4.16

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1828 Establiment Guanyabens, Joan B. Boba, Jaume Capsa 4.19

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1852 Diversos Guanyabens, Joan B. Capsa 3.16

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1871 Aigua Guanyabens, Joaquim Capsa 3.20 Joaquim Guanyabens i López, aigua a la casa del carrer de Barcelona.

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1856 Pagament Guanyabens, Josep A. López, Margarida Capsa 4.27 Pagament. Josep A. Guanyabens i López a Margarida López.

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1842 Correspondencia Guanyabens, Margarida Capsa 3.12

Patrimoni Els Matas 1702 Compravenda Guanyabens, Nicolau Guarro, Fèlix 3 Nicolau Guanyabens compra a Fèlix Guarro un magatzen al carrer Sant Joan l’any 1808, dades de 1702-1826.

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1710 Certificat Guanyabens, Saiol, López Capsa 3.24 Conjunt de certificats de sagraments dels Guanyabens, López i Saiol (1710-1849).

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1861 Testament Guanyabens, Semproniana Guanyabens, Joaquim Capsa 4.28 Testamentària. Semproniana Guanyabens de Coll al seu germà Joaquim, prevere.

Patrimoni Personals Guardiola, Lluís 10.9 Nadales de Lluís Guardiola Prim

Patrimoni Familia Guarro 1591 Diversos Guarro, Casa Escaletes “Llibre de diversos chalendaris de actes y altres noticies per la casa de Guarro”

Patrimoni Familia Guarro 1730 Obres Guarro, Casa Escaletes Nou portal de la muralla al lloc de les Escaletes. Referència als franciscans.

Patrimoni Can Bernadet 1642 Capítols Guarro, Jaume negociant Carnonell, Margarida

Patrimoni Can Bernadet 1656 Testament Guarro, Jaume negociant Fill del pagès Joan

Patrimoni Can Bernadet 1675 Testament Guarro, Jaume negociant

Patrimoni Familia Guarro 1740 Diversos Guarro, Josep Escaletes Papers de Josep Guarro (1740-1775).

Patrimoni Can Bernadet 1781 Testament Guarro, Josep Martí prevere

Patrimoni Can Bernadet 1714 Testament Guarro, Sebastià mercader

Patrimoni Personals Guila Ximenes, Ramon 10.10 Nota biogràfica manuscrita de Ramon Guila Ximenes (fotocòpia)

Patrimoni Personals Guilà, Ramon 21.13

Patrimoni Personals 1952 Guinart Carbonell (Família) 10.11 Cupons de racionament (1952) i documentació personal familiar

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1636 Testament Guitart, Benet Capsa 1.4

Patrimoni Gual del Molí 1619 Testament Guitart, Elionor pagès El Cros (Argentona) 1/5 Vídua de Bernat Gual, pegès del Cros

Patrimoni Milans del Bosch 1599 Confessió Guitart, Enric Universitat d'Arenys Arenys de Mar 15.1.11

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1781 Compravenda Guitart, Joan torcedor seda Spa, Tomàs apotecari Capsa 2.55

Patrimoni Els Reniu i Padró 1627 Àpoca Gurri, Gabriel Prevere i rector. Castellar, Jaume assahonador de pells Capses 1/7 Reconeixement de deuta

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1764 Àpoca Gussi, Antoni Soler Saiol, Anna Mº Capsa 2.37

Patrimoni Personals Harbisson, Neil 10.12 Retalls de diari sobre Neil Harbisson

Patrimoni Milans del Bosch 1818 Diversos Hernandez, Teleforo 12.6.6 Diversos documents relatius al militar Teleforo Hernández (1818-1837).

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1881 Compravenda Herrero Ronda, Maria Sant Pere més Alt Pasqual, Joaquim Lluís Capsa 4

Patrimoni Els Esquerra 1871 Industria Hijos de Joaquin Esquerra capsa 3 Filatura “Hijos de Joaquín Esquerra” (1871-1911), correspondència, comptabilitat.

Patrimoni Els Esquerra 1871 Industria Hijos de Joaquin Esquerra capsa 3 1871 Contracte per fabricar un vapor de 30cv per Alexander Hermanos.

Patrimoni Família Ribas 1915 Inventari Hijos de Pedro Ribas fabricant carpeta 2 Actiu i passiu de la societat Hijos de Pedro Ribas

Patrimoni Família Ribas 1915 Indústria Hijos de Pedro Ribas fabricant carpeta 2 Dissolució de la societat Hijos de Pedro Ribas.

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1823 Compavenda Hortal, Pere mitger Canet de Mar Moni, Francesc Capsa 4

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1678 Àpoca Hospital Mataró Nadal, Margarida Capsa 1.51

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1623 Violari Huguet, Jeroni burgès Sabadell Martí, Caterina Capsa 1.13

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1625 Violari Huguet, Jeroni burgès Sabadell Capsa 1.14

Patrimoni Ramon Salas Oliveras Ibern, Conxita Capsa 3 Cartes a la seva muller, Conxita Ibern. Sobre 1.

Patrimoni Els Matas 1809 Comptes Ibora Baixeras, Francesc 18 Comptes de Francesc Ibora (1809-1841).

Patrimoni Els Matas 1820 Testament Ibora Baixeras, Francesc 19.1.2

Patrimoni Els Esquerra 1796 Compavenda Ibora, Francesc Sant Crist d’en Fogueres. Massot capsa 2 Dues cases.

Patrimoni Els Matas 1773 Diversos Ibora, Josepa 16.2.7 Llista d’escriptures de la casa de Josepa Ibora (1773-1872).

Patrimoni Els Matas 1724 Testament Ibora, Pere 16.2.14

Patrimoni Familia Gualba 1872 Poders Illa Basedas, Joan Rodón Busquets, Mercè 6/12

Patrimoni Personals Illa París, Jesús 10.13 Retalls de diari sobre Jesús Illa. Recordatori defunció

Patrimoni Família Ribas 1900 Compravenda Illas Pla, germans Hijos de Pedro Ribas carpeta 1

Patrimoni Impremta Abadal 1920 Opuscles Impremta Abadal Capsa 13 Cançonetes dedicades al naixement del nen Jesús (H.Abadal, 1920).

Patrimoni Impremta Abadal 1793 Opuscles Impremta Abadal Capsa 12 Alonso de Ligori. Visitas al Santíssim Sagrament y a Maria Santíssima (Joan Abadal, 1793).

Patrimoni Impremta Abadal 1844 Opuscles Impremta Abadal Capsa 12 Josep Ullastre. Exercici del cristià, per encomanarse a Deu (J.Calasanç Abadal. 1844).

Patrimoni Impremta Abadal 1846 Opuscles Impremta Abadal Capsa 12 Lecciones compendiadas de Aritmética para el uso de las Escuelas Pías (José Abadal, 1846).

Patrimoni Impremta Abadal 1847 Opuscles Impremta Abadal Capsa 12 Léxicon epitomatum (Josep Calasanç Abadal, 1847).

Patrimoni Impremta Abadal 1853 Opuscles Impremta Abadal Capsa 12 Novena de la reina de todos los santos (...) ciudad de Mataró (José Abadal, 1853).

Patrimoni Impremta Abadal 1854 Opuscles Impremta Abadal Capsa 12 Novena al glorioso San Roque, abogado contra el contagio y peste (José Abadal, 1854).

Patrimoni Impremta Abadal 1854 Opuscles Impremta Abadal Capsa 12 Triduo a nostra senyora de la Soledat (...) iglesia parroquial de Santa Maria (Josep Abadal, 1854).

Patrimoni Impremta Abadal 1856 Opuscles Impremta Abadal Capsa 12 Silabario para enseñar y aprender (...) el idioma castellano (José Abadal, 1856).

Patrimoni Impremta Abadal 1862 Opuscles Impremta Abadal Capsa 12 El Ángel de los alumnos del Colegio de Valldemia (José Abadal, 1862).

Patrimoni Impremta Abadal 1866 Opuscles Impremta Abadal Capsa 12 Breves nociones de industria, historia natural y física (José Abadal, 1866, 2ª edición).

Patrimoni Impremta Abadal 1897 Opuscles Impremta Abadal Capsa 12 Una mujer ejemplar o sea virtudes de doña Isabel Sabater y Borrell (H.Abadal, 1897).

Patrimoni Impremta Abadal 1904 Opuscles Impremta Abadal Capsa 12 Devoto trisagio dedicado a la siempre Virgen María (H.Abadal, 1904).

Patrimoni Impremta Abadal 1905 Opuscles Impremta Abadal Capsa 12 La Información. Semanario popular indepediente (H.Abadal, 1905).

Patrimoni Impremta Abadal 1909 Opuscles Impremta Abadal Capsa 13 Jochs florals de Calella (1909).

Patrimoni Impremta Abadal 1909 Impresos Impremta Abadal Capses 2-11 Impresos publicats (1909-1925).

Patrimoni Impremta Abadal 1922 Opuscles Impremta Abadal Capsa 12 Libro escogido de cartas de amor en verso (H.Abadal, 1922).

Patrimoni Impremta Abadal Opuscles Impremta Abadal Capsa 12 Rituale proprium clericorum (...) Scholarum Piarium (Joan Adadal, s/d).

Patrimoni Impremta Abadal Opuscles Impremta Abadal Capsa 12 Setenario doloroso (...) congregación de la Virgen de los Dolores (José Abadal s/d).

Patrimoni Impremta Abadal Opuscles Impremta Abadal Capsa 12 El Exprés. Libro de reducción de kilos a carniceras, tercias y onzas catalanas (H.Abadal s/d).

Patrimoni Impremta Abadal Opuscles Impremta Abadal Capsa 12 Oráculo de los enamorados (H.Abadal, s/d).

Patrimoni Impremta Abadal Opuscles Impremta Abadal Capsa 12 Arte de echar las cartas (H.Abadal s/d).

Patrimoni Impremta Abadal Opuscles Impremta Abadal Capsa 13 Methodo para gobernar una parroquia (Juan Abadal, s/d).

Patrimoni Impremta Abadal Opuscles Impremta Abadal Capsa 13 Llibre de mostres de gravats per impremta.

Patrimoni Impremta Abadal Opuscles Impremta Abadal Capsa 13 Conjunt d’impresos diversos de la impremta Abadal.

Patrimoni Els Ivern 1825 Àpoca Isart Carbonell, Salvador comerciant Monestir de Sant Cugat

Patrimoni Família Màrgens 1813 Testament Isart Casasayas, Salvador comerciant Capsa 9

Patrimoni Família Màrgens 1816 Testament Isart Sirés, Salvador comerciant Capsa 9

Patrimoni Família Màrgens 1819 Àpoca Isart, Josepa Isart Carbonell, Rita Capsa 9

Patrimoni Familia Gualba 1803 Establiment Isart, Salvador Cami Real Botey, Josep 5/6

Patrimoni Isern Maristany 1870 Indústria Isern Fàbregas, Isidre mariner El Masnou Capsa 4 Relació dels seus viatges

Patrimoni Isern Maristany 1868 Indústria Isern Maristany, Pere mariner El Masnou Capsa 1 i 2 Llibres de derrota de dos barcos (1868-1889)

Patrimoni Personals 1889 Isern, Jaume I Carles 11.1 Lluís Viladevall, «Els Isern íntims». Terenci Thos, Biografías de D. Jaume Isern y Colomer y D. Carles Isern y Vinya» (1889). Molta documentació diversa sobre Jaume i Carles Isern

Patrimoni Els Ivern 1750 Testament Ivern Bruguera, Joan hortolà

Patrimoni Els Ivern 1759 Capítols Ivern Tunyí, Joan hortolà Ribas, Josepa

Patrimoni Els Ivern 1782 Inventari Ivern Tunyí, Joan hortolà Camí Real

Patrimoni Els Ivern 1782 Testament Ivern Tunyí, Joan hortolà

Patrimoni Els Ivern 1783 Compravenda Ivern, Família Isart, Salvador comerciant Peça de terra a la Gatassa

Patrimoni Els Ivern 1783 Capítols Ivern, Joan hortolà Tunyí, Mª Antònia Argentona

Patrimoni Milans del Bosch 1681 Patrimoni Jalpí 24.2.14 Notes de capbrevació dels Jalpí (1681-1688).

Patrimoni Els Ribas Clavell 1761 Compravenda Janer, Salvador negociant Sant Antoni Balansó, Josep mariner

Patrimoni Família Ribas 1761 Compravenda Janer, Salvador negociant Balansó, Antoni Josep mariner carpeta 1

Patrimoni Els Reniu i Padró 1596 Fe de Baptisme Joan Rafel Fill de Joan Tria i Peronera Reniu Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1606 Àpoca Jofre, Joan mercader Serra, Margarita Filla de Jeroni Serra Arnau Capses 1/7 La factura que Joan Jofre passa al sogre per casar amb la Margarita

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1642 Establiment Jofre, Joan negociant Riera / Carrer Nou Coronimas, Bertomeu Capsa 4

Patrimoni Gual del Molí 1738 Plet Jofre, Marià El Cros (Argentona) Gual, Josep 1/14 Plet sobre les aigües

Patrimoni Gual del Molí 1738 Plet Jofre, Marià El Cros (Argentona) Gual, Josep 1/15 Qüestió de les aigües i molins del Cros (1738-1788)

Patrimoni Milans del Bosch 1750 Herència Jofre, Marià 25.4.16

Patrimoni Milans del Bosch 1798 Àpoca Jofre, Mariana Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch , Francesc pagès Sant Vicenç de Montalt 3.7.3 Mariana Jofre, Francesc Català i altres de Mataró a Francesc Milans del Bosch (1708).

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1672 Àpoca Jofre, Narcís mercader Riera / Carrer Nou Capsa 3

Patrimoni Familia Gualba 1812 Deute Jonullà Barba, Josep Ignasi Ibern, Antoni prevere 10/C10

Patrimoni Familia Gualba 1810 Patrimoni Jonullà, Josep Ignasi Mateu, Teresa 3/7 Libreta d'interessos de Jaume Mateu Salvet (1810-1819)

Patrimoni Familia Gualba 1819 Pagament Jonullà, Josep Ignasi Ibern, Antoni 3/4 Per la seva carrera eclasiàstica

Patrimoni Personals 2000 Jordà, Ricard 11.2 Programes d’exposicions. Catàleg de l’exposició «Punt i seguit». Mataró, 2000

Patrimoni Els Matas 1859 Compravenda Josep Rovira, Vicenç Escaletes Torrens, Josep 16.1.1

Patrimoni Personals 1960 Jou Francisco, Pere 11.3 Documentació sobre l’escultor Pere Jou (Barcelona, 1891-Sitges, 1964), autor de 2 escultures de la basílica de Santa Maria

Patrimoni Milans del Bosch 1751 Comptes Jovanet, Pere traginer Canet 15.3.25 Pere Jovanet, traginer de Canet ha de capbrevar (1751).

Patrimoni Maria Jubany 1907 Diversos Jubany, Maria Mataró Revista Forma (1907), Esquela literària, textos de Julià Gual, Rossetti, Gaspar Dura, Emili Saleta

Patrimoni Personals 1940 Julià Arnau, Jaume 11.4 Carta mecanoscrita de Jaume Julià (Melilla, 1940)

Patrimoni Naviera Mir 1868 Diversos Julià Cayol, Llorenç mariner Vilassar de Mar capsa 6/4 Títol de pilot, i autoritzacions de viatge, 1868-1886.

Patrimoni Naviera Mir 1877 Compravenda Julià Cayol, Llorenç mariner Vilassar de Mar capsa 6/6 Casc de la pollancre goleta Paula per Llorenç Julià Cayol i Nicolau Mir Julià,

Patrimoni Naviera Mir 1885 Correspondencia Julià Cayol, Llorenç mariner Vilassar de Mar Nicolau Mir i Cia. Montevideo capsa 6/11 Correspondència comercial des de Montevideo i l’Havana l’any 1885.

Patrimoni Familia Gualba 1799 Comptes Julià i Companyia, Josep 1/33 Comerc americà

Patrimoni Familia Gualba 1862 Censos Julià Mateu, Carolina 1/43

Patrimoni Familia Gualba 1862 Censos Julià Mateu, Carolina 1/47

Patrimoni Familia Gualba 1865 Censos Julià Mateu, Carolina 1/49

Patrimoni Familia Gualba 1870 Censos Julià Mateu, Carolina 1/42 Muller de Josep Tosquelles Albosa, metge

Patrimoni Familia Gualba 1870 Censos Julià Mateu, Carolina 1/45

Patrimoni Familia Gualba 1870 Censos Julià Mateu, Carolina 1/48

Patrimoni Familia Gualba 1875 Causa Pia Julià Mateu, Carolina 1/25

Patrimoni Familia Gualba 1878 Causa Pia Julià Mateu, Carolina 1/27

Patrimoni Familia Gualba 1878 Obres Julià Mateu, Carolina Recasens, Miquel 10/C14

Patrimoni Familia Gualba 1879 Causa Pia Julià Mateu, Carolina 1/26

Patrimoni Familia Gualba 1882 Censos Julià Mateu, Carolina 1/50

Patrimoni Familia Gualba 1847 Plet Julià Mateu, Salvador i Teresa Mateu Ribera, Josep 10/C21 Per l'herència de Jaume Mateu i Manuela Pérez

Patrimoni Familia Gualba 1822 Compravenda Julià Perpunter, Josep Vallveric Castañer, Salvador fuster 1/38 Terra de vinya

Patrimoni Familia Gualba 1807 Àpoca Julià Perpunter, Matilde Arquer, Josep 1/23 Vídua de Joan Crous, liquidació legítima

Patrimoni Familia Gualba 1824 Testament Julià Perpunter, Rosa 1/11 Muller de Bernat Julbé, cafeter

Patrimoni Familia Gualba 1823 Diversos Julià Perpunter, Salvador 3/16 Documents diversos (1823-1843)

Patrimoni Familia Gualba 1836 Hipoteca Julià Perpunter, Salvador Plaça Santa Anna Castanyer, Salvador fuster 1/17

Patrimoni Familia Gualba 1836 Comptes Julià Perpunter, Salvador 1/40

Patrimoni Familia Gualba 1841 Reclamació Julià Perpunter, Salvador Ribas Santamaria, Llorença 1/3

Patrimoni Familia Gualba 1847 Plet Julià Perpunter, Salvador Mateu Ribera, Josep 3/1 Herència de Manuela Pérez (1847-1849)

Patrimoni Familia Gualba 1850 Patrimoni Julià Perpunter, Salvador Mateu, Maria Teresa 1/29 Finques urbanes i rústiques

Patrimoni Familia Gualba 1852 Comptes Julià Perpunter, Salvador Arcs, Josep mestre de cases 1/6 Període 1852-1856

Patrimoni Familia Gualba 1855 Comptes Julià Perpunter, Salvador 1/16 Administració de Torras

Patrimoni Familia Gualba 1858 Censos Julià Perpunter, Salvador 1/46

Patrimoni Familia Gualba 1866 Censos Julià Perpunter, Salvador 1/44

Patrimoni Familia Gualba 1777 Capítols Julià Sentmanat, Josep Daviu, Rita Valldeix 1/37

Patrimoni Familia Gualba 1781 Capítols Julià Sentmenat, Francesc boter Blanc Balí, Maria Teresa 1/8

Patrimoni Familia Gualba 1790 Testament Julià Sentmenat, Francesc boter 1/8 Casat amb Maria Teresa Blanc Balí

Patrimoni Familia Gualba 1791 Censos Julià Sentmenat, Josep Rector de Santa Maria 1/8

Patrimoni Familia Gualba 1793 Testament Julià Sentmenat, Josep boter 9/2 Fill de Salvador i Teresa, muller Rita Perpunter

Patrimoni Els Julià de Caralt 1888 Julià Serrat, Manuel advocat Llibre manuscrit de geometria. Escola Pia, curs 1888-1889

Patrimoni Els Julià de Caralt 1900 Julià Serrat, Manuel Documents diversos, rebuts i fotografies personals

Patrimoni Els Julià de Caralt 1909 Julià Serrat, Manuel advocat Llibre de comptes (1909-1936)

Patrimoni Milans del Bosch 1771 Plet Julià, Baudili Soler de la Torre, Joan 24.3.20 Qüestió d’un sembrat

Patrimoni Familia Gualba 1756 Diversos Julià, família Senmenat, família 3/18 Documents diversos dels anys 1756-1790

Patrimoni Personals 1886 Julià, Ramon 11.6 «Diari de Don Carlos escrit de sa pròpia ma y traduhit per D. F. De P. O.». Barcelona, 1886. (Conté dedicatòria manuscrita de Ramon Julià al Cercle Tradicionalista de Mataró)

Patrimoni Els Matas 1824 Diversos Julià, Salvador 7 Salvador Julià. Documentació ‘Penas de Cámara’ (1824-1838).

Patrimoni Familia Gualba 1835 Deutes Julià, Salvador Mateu, Josep 2/1 Qüestió dels diners del dipòsit de Policia

Patrimoni Personals 1960 Juncà-Vidal (família) 3.10 Francesc Juncà (1885-1960), iniciador sardanes a Sabadell, peó camines, dades del seu ofici.

Patrimoni Personals Juncosa Castelló, Ramon 11.7 Articles de Ramon Juncosa a les revistes Cingles i Laietana

Patrimoni Personals 1678 Juncosa, Josep 11.8 Fotocòpia de documentació sobre Josep Juncosa (1678), estreta de l’Arxiu de la Corona d’Aragó

Patrimoni Milans del Bosch 1665 Concòrdia Jurats de Sant Vicenç Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch , Pere Sant Vicenç de Montalt 4.9.1

Patrimoni Milans del Bosch 1688 Concòrdia Jurats de Sant Vicenç Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch , Pere Sant Vicenç de Montalt 4.9.2

Patrimoni Milans del Bosch 1694 Àpoca Jurats de Sant Vicenç Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch, Francesc Sant Vicenç de Montalt 24.3.6 Àpoca. Jurats de Sant Vicenç a Joan Francesc Milans del Bosch

Patrimoni Personals Larrocha, Alicia 11.9 Programes de concerts d’Alicia Larrocha. Retalls de diari sobre Alicia Larrocha

Patrimoni Personals 2004 Laverni, Salvador 11.10 Programa del concert dedicat al músic Salvador Laverni (Canet de Mar, novembre de 2004)

Patrimoni Família Màrgens 1801 Àpoca Lesús Clivillés, Josep Puig Reimir, Teresa Capsa 9

Patrimoni Família Màrgens 1827 Defunció Lesús Clivillés, Magdalena Miralles Puig, Pau, marit Capsa 9

Patrimoni Família Màrgens 1768 Capítols Lesús, Josep Miralles, Pau i Teresa Puig Capsa 9

Patrimoni Família Màrgens 1778 Àpoca Lesús, Josep Lesús Miralles, Marianna Capsa 9

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1490 Comptes Lladó Mas Lladó (Argentona) Carpeta 2/2 Rebuts del mas Lladó d’Argentona (segles XV i XVI). Data orientativa

Patrimoni Jaume Lladó Font 1989 Llibre Lladó Font, Jaume El Mataró que vàrem deixar. També original de 1970.

Patrimoni Jaume Lladó Font 2006 Revista Lladó Font, Jaume Revista Àgora (2006-2015), editada a Perpinyà.

Patrimoni Jaume Lladó Font 2015 Articles Lladó Font, Jaume Documentació diversa, correspondència, articles, etc.

Patrimoni Personals 1975 Lladó Pascual, J. 11.11 «Entre l’alba i el capvespre». Argentona, 1975

Patrimoni Els Reniu i Padró 1815 Capítols Lladó Pou, Narcís Palau Comas, Josepa Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1818 Comptes Lladó Pou, Narcís Torras, Francesc Capses 1/7 Neteixa de la bassa del molí d'abaix

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1850 Diversos Lladó, Esperança Antoja, Francesc Capsa 3.14

Patrimoni Els Reniu i Padró 1465 Establiment Lladó, Jaume Lado, botiguer de pana Lo coll del portell (Cabrera) Orriols, Pere Capses 1/7 Pessa de terra campa establerta a Cabrera en lo Coll del Portell

Patrimoni Els Reniu i Padró 1812 Comptes Lladó, Josep Agell Viver Mallol, Martí Capses 1/7 Mina d'aigua

Patrimoni Els Reniu i Padró 1807 Cartes Lladó, Narcís Estrach, Narcís prevere Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1807 Cartes Lladó, Narcís Villar, Francesc Sant Pol Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1807 Diversos Lladó, Narcís Capses 1/7 Papers diversos (1807-1813)

Patrimoni Els Reniu i Padró 1808 Diversos Lladó, Narcís Ajuntament de Mataró Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1809 Despeses Lladó, Narcís Ajuntament de Mataró Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1810 Despeses Lladó, Narcís Ajuntament de Mataró Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1810 Comptes Lladó, Narcís Ajuntament de Mataró Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1811 Diversos Lladó, Narcís Lladó, Josefa Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1812 Diversos Lladó, Narcís Capses 1/7 Junta de bagatges

Patrimoni Els Reniu i Padró 1813 Rebuts Lladó, Narcís Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1815 Diversos Lladó, Narcís Capses 1/7 Papers diversos (1815-1845)

Patrimoni Els Reniu i Padró 1838 Diversos Lladó, Narcís Capses 1/7 Arbitri de guerra (338.000 rals a Mataró)

Patrimoni Els Reniu i Padró 1841 Diversos Lladó, Narcís Capses 1/7 Qüestió d'allotjaments

Patrimoni Els Reniu i Padró 1845 Plet Lladó, Narcís Mas Sagrera (Agell) Carbonell, Salvador bracer Capses 1/7

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1665 Plet Llampalles, Caterina Vilassar Capsa 1.44

Patrimoni Personals 1904 Llanas, Rabassa, Salvador 11.12 «Breves apuntes biográficos (…) Sr. D. Luís María de Llauder y de Dalmases». Mataró, 1902. Documentació diversa, poesia manuscrita (1904)

Patrimoni Gual del Molí 1736 Àpoca Llança Derrocada, Josep El Cros (Argentona) Gual i de Llança, Josep 1/13

Patrimoni Milans del Bosch Plet Llança, Josepa de Canet Milans, Magdalena 11.4.7 Josepa de Llança, vídua de Joan Milans del Bosch de Canet

Patrimoni Familia Gualba 1880 Plet Llançà, Rafael de Vilassar de Dalt Bruguera, Melcior de 4/2 Qüestió d'una mina a Vilassar de Dalt (mapes) (M.Gualba)

Patrimoni Familia Gualba 1887 Plet Llançà, Rafael de Vilassar de Dalt Bruguera, Melcior de 4/21 Finca del mas Mayans de Vilassar de Dalt (M.Gualba)

Patrimoni Personals 1892 Llanza Y De Valls, Rafael 11.13 Opuscle «Biografía del Iltre. Señor D. Rafael de Llanza y de Valls, teniente coronel de los reales ejércitos». Mataró, 1892 (8 exemplars)

Patrimoni Els Viladesau 1803 Concòrdia Llauder Camin, Josep Francesc Argentona Llauder Camin, Maria Rosa

Patrimoni Els Viladesau 1789 Diversos Llauder Camin, Maria Rosa Segrest matrimonial, “a motivo de los esponsales de futuro” .

Patrimoni Personals 1869 Llauder Dalmases, Lluís Maria 11.14 «El desenlace de la Revolución Española» (Barcelona, 1869, altres escrits de Lluís Maria Dalmases

Patrimoni Els Reniu i Padró 1755 Testament Llauder Duran, Rosa Muller de Salvador Reniu Padró Capses 1/7 Usufructuari al marit i hereu al fill Josep Francesc. Legítima de 500 ll. a Ignasi i Albert i 1000 a Josepha.

Patrimoni Familia Gualba 1821 Comptes Llauder Freixes, Ramon 1/15 Llibreta de cobraments (1821-1871)

Patrimoni Familia Gualba 1754 Compravenda Llauder Matas, Antoni Quintana d'en Palau Mateu, Jaume corder 1/21

Patrimoni Familia Gualba 1756 Establiment Llauder Matas, Antoni Mateu, Jaume corder 1/2 Terra fora muralles

Patrimoni Familia Gualba 1757 Establiment Llauder Matas, Antoni Quintana d'en Palau Fornells, Agustí mestre de cases 1/22

Patrimoni Familia Llauder 1810 Diversos Llauder, Els La Junta Superior del Principado incauta or i plata per la guerra

Patrimoni Familia Llauder 1705 Censals Llauder, Josep Comptes de censals (1705-1727).

Patrimoni Rafael Soler 1722 Censal Llauder, Josepa Gibert Dorda, Jaume carpeta pell Vídua de Pau Llauder

Patrimoni Familia Llauder 1714 Diversos Llauder, Pau Notícia de la seva activitat en temps de la guerra de Successió.

Patrimoni Familia Gualba 1844 Establiment Llauger, Pere Canet Seda, Joan Sant Pelegrí 6/24 Casa de cinc cossos al carrer de Sant Pelegrí

Patrimoni Personals 1950 Llauradó, Joan 11.15 Catàleg de l’exposició al Museu de Mataró (1950?)

Patrimoni Jaume Llavina Cot Diversos Llavina Cot, Jaume Documentació familiar diversa.

Patrimoni Antoni Llensa Borras Diversos Llensa Borras, Antoni Documentació diversa sobre el Círcol Tradicionalista de Mataró

Patrimoni Antoni Llensa Borras Diversos Llensa Borras, Antoni Documentació diversa sobre la Joventut Tradicionalista de Mataró

Patrimoni Antoni Llensa Borras Diversos Llensa Borras, Antoni Correspondència i escrits

Patrimoni Antoni Llensa Borras Diversos Llensa Borras, Antoni Articles de premsa sobre tradicionalisme (fins 1936)

Patrimoni Antoni Llensa Borràs Llensa Borràs, Antoni Documentació personal diversa

Patrimoni Llensa Borràs 1936 Llensa Borràs, Antoni Articles de premsa sobre tradicionalisme (fins 1936)

Patrimoni Llensa Borràs Llensa Borràs, Antoni Círcol Tradicionalista de Mataró

Patrimoni Llensa Borràs Llensa Borràs, Antoni Joventut Tradicionalista de Mataró

Patrimoni Llensa Borràs Llensa Borràs, Antoni Documentació sobre tradicionalisme

Patrimoni Llensa Borràs Llensa Borràs, Antoni Correspondència

Patrimoni Llensa Borràs Llensa Borràs, Antoni Escrits 'Valcarlos' (seudònim)

Patrimoni Llensa Borràs Llensa Borràs, Antoni Escrits

Patrimoni Llensa Borràs Llensa Borràs, Antoni Escrits publicats

Patrimoni Els Reniu i Padró 1611 Violari Llentisclar, Bartomeu Pagés d'Argentona Arnau, Margarida Vda de Gaspar Arnau, mercader Capses 1/7 Violari de Narcís Soley, assahonador de pells a Bartomeu Soley, pagés de Mata.

Patrimoni Personals 2002 Lleonart Roca, Antoni 12.1 Programes exposicions. Catàleg «Antoni Lleonart. Pintures i dibuixos». Mataró, 2002

Patrimoni Josep O.Tuñí 1763 Censal Lleonart, Ramon hortolà Argentona Causa Pía de les Caputxines

Patrimoni Familia Gualba 1777 Testament Lleu Bris, Maria Arenys de Mar 11/2 Vídua del notari Josep Figueres, de Barcelona

Patrimoni Familia Gualba 1670 Testament Lleu, Francesc negociant Arenys de Mar 11/2 I altres papers dels Lleu d'Arenys

Patrimoni Familia Gualba 1746 Testament Lleu, Josep prevere Arenys de Mar 11/2 Prevere a Sant Celoni

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1631 Censal Lleuger, Joan Capsa 1.21 Llibreta de censals de Joan Llauger (1631-1663).

Patrimoni Personals Llibre Xauradó, Ramon 12.26

Patrimoni Lluís Lligonya Clavell 1975 Sindical Lligonya Clavell, Lluís 8 capses Documentació dels anys 1975-1981 del sindicat Comissions Obreres: congressos, convenis, actes, etc.

Patrimoni Família Màrgens 1819 Àpoca Lloberas, Francesc Isart Carbonell, Rita Capsa 9

Patrimoni Fins i Freixas 1816 Compravenda Llobet, Fèlix Padrosa, Jaume Pineda Fèlix Llobet i Joan Vieta venen terra a Pineda a Jaume Padrosa. I antecedents.

Patrimoni Familia Gualba 1761 Compravenda Llobet, Josep Santa Teresa Mateu, Jaume comerciant 10/C1

Patrimoni Els Reniu i Padró 1567 Establiment Llorell, Gaspar La Fornaca, la plana de Cirera Masgròs, Narcís Pau Capses 1/7 Antoni Padró capítols amb Maria Serra

Patrimoni Els Reniu i Padró 1582 Llorell, Gaspar mercader Riera, Miquel Mercader Arenys Capses 1/7 Joan Llorell i Eulàlia casàren la filla (Antiga) amb en Jaume Portell

Patrimoni Els Reniu i Padró 1584 Testament Llorell, Gaspar mercader Lorella, Joana Filla de Nicolau Pereller, pagés Capses 1/7 Matrimoni sense fills fan testament, l'hereu d'ell és ella i el d'ella el nabot Antoni Padró

Patrimoni Els Reniu i Padró 1611 Donació Llorella, Joana Vda de Gaspar Llorell, filla de Nicolau Pereller, pagés La Riera de Cirera Lledo, Joana Muller de Jaume Lledo, pagés Capses 1/7 Renúncia que fa la Lledona a favor d'Antoni Padró.

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1761 Diversos Llorenç, Josep mestre de cases Tiana Soler Saiol, Anna Mº Capsa 2.32

Patrimoni Milans del Bosch 1719 Testament Llorenç, Maria Lluïsa Sant Vicenç de Montalt 3.12 Muller de Francesc Milans del Bosch (fragment).

Patrimoni Milans del Bosch 1719 Testament Llorenç, Maria Lluïsa 7.9.3

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1697 Àpoca Llorenç, Pau rector Mataró Nadal, Margarida Capsa 1.69

Patrimoni Personals Llovet Verdura, Joaquim 12.2 Documentació diversa

Patrimoni Personals 1979 Lluch Xicoy (Família) 12.3 Opuscle «Lluch i Xicoy. Àlbum dels primers cinquanta anys d’una família de pagesos». 1979

Patrimoni Milans del Bosch 1668 Establiment Llunell, Miquel pagès Vallgorguina Planell, Joan Pau 6.7

Patrimoni Milans del Bosch 1616 Establiment Llurià, Pere Rosell, Jaume sastre Arenys de Mar 7.7.1

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1707 Baptisme López Boter, Joan Capsa 2.4

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1764 Capítols López Lladó, Josep mariner Soler Saiol, Anna Mº Capsa 2.38

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1804 Capítols López Soler, Josep mitger de seda Vives Merange, M.Rosa Capsa 4.7

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1821 Deute López, Domingo comerciant Cartagena López, Josep Capsa 3.7

Patrimoni Personals 1932 López, Eduard 12.5 Programes d’exposicions, Mataró 1932

Patrimoni Personals López, Francesc 12.4 Programes d’exposicions

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1760 Pactes López, Josep Capsa 2.28

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1765 Censals López, Josep Capsa 2.44

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1772 Deute López, Josep mariner Peradejordi, Jacint Capsa 2.48

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1773 Compravenda López, Josep Pou d'Avall Hospital de Mataró Capsa 2.50

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1792 Pactes López, Josep patró Soler Saiol, Anna Mº Capsa 2.57

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1800 Testament López, Josep Soler Saiol, Anna Mº Capsa 3.22

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1800 Industria López, Josep Busquets, Salvador mestre de ribera Capsa 4.1 El patró Josep López construeix a Mataró un llaüt

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1802 Establiment López, Josep patró Tiana Flotats, Joan treballador Capsa 4.5

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1803 Establiment López, Josep mariner Gispert, Bertomeu Tiana Capsa 4.6

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1814 Militars López, Josep tinent Milans del Bosch, Ramon Anton coronel Capsa 3.3

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1825 Diversos López, Josep Capsa 3.9 Antecedents polítics (1825).

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1831 Comptes López, Josep Guanyabens, Joan B. Capsa 3.10 Comptes (1831-1862).

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens Capítols Macip, Antoni pagès Espigó, Isabel Tarragona Capsa 1.7

Patrimoni Personals 1861 Madoz, Pasqual 12.6 Poema manuscrit dedicat a Pasqual Madoz. 1861

Patrimoni Personals 1966 Madurell, Josep Maria 12.7 Opuscle «Fundacions litúrgiques a Santa Maria de Mataró». Barcelona, 1966

Patrimoni Personals 1988 Majó Aiguavives, Oriol 12.8 Recordatori defunció. 1988. Majó (Mataró, 1968 – 1988)

Patrimoni Personals 1966 Majó Clavell, Narcís 12.9 Full de cants del casament de Narcís Majó amb Teresa Aiguavives. 1966

Patrimoni Família Màrgens 1705 Testament Major (Puig), Teresa Capsa 9

Patrimoni Família Màrgens 1626 Capítols Major, Onofre Queralt, Eulàlia Capsa 9

Patrimoni Família Màrgens 1640 Testament Major, Pau baster Capsa 9

Patrimoni Família Màrgens 1656 Àpoca Major, Pau Rosselló, Marcel Capsa 9

Patrimoni Rafael Soler 1602 Compravenda Major, Pere mercader Roig, Pere vidrier carpeta marró Pere Major, hereu de Joan Arnau Vilaró. Un “casal o forn de vidre” a la Riera

Patrimoni Personals Malé, Jordi 12.10 Nadales i postals de Jordi Malé

Patrimoni Els Reniu i Padró 1748 Funeral Mallol Arnau, Eulalia Reniu i Padró, Salvador Capses 1/7 rebuts de funerària i misses per sa mare

Patrimoni Familia Gualba 1769 Testament Mallol, Antoni Paulí 10/A5

Patrimoni Milans del Bosch 1731 Testament Mallol, Bonaventura prevere 8.1.13

Patrimoni Familia Mallol Diversos Mallol, família Documentació diversa. Notícies de Sant Miquel del Cros (segles XVI-XIX)

Patrimoni Familia Gualba 1885 Plet Manén Masó, Ramon Minguell i Peredejordi, Cia. 6/13

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1800 Diversos Manén, Jacint Carpeta 2/3 Plànol d’una peça de terra. Data orientativa

Patrimoni Josep Manén Massó 1880 Diversos Manén, Josep escriptor Mataró Noticies manuscrites d'història de Mataró.

Patrimoni Personals 2009 Manté Spa, Pep 12.11 «La Circular» (Butlletí del Col·lectiu Ronda). 2009. (Dedicat a Pep Manté). Documents defunció

Patrimoni Personals Mañé, Pablo 12.12 Programes d’exposicions

Patrimoni Els Matas 1886 Compravenda Maques de Moya Matas Salamó, Miquel 16.1.11

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1585 Plet Maranà, Caterina Lemosela, Miquel Capsa 1.5

Patrimoni Gual del Molí 1603 Compravenda Marc, Gerònima El Cros (Argentona) Gener Gual, Joan 1/3 Terra al Cros, ella muller de Pere Àusias Marc

Patrimoni Viladesau 1857 Plet Marcens, Mariano Gofau, Catalina 16 Plet qüestió d'herència. Mariano Marcens i Catalina Gofau de Martí. Imprés a Barcelona al 1857.

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1865 Capítols Marcet Soler, Joaquim Sala Pasqual, Montserrat Capsa 4

Patrimoni Familia Marfà 1870 Cartes Marfà Artigas, Genís Cartes al seu pare des d’Andalusia, obrint mercats per la fàbrica

Patrimoni Familia Marfà 1877 Indústria Marfà Baladia, Gaietà Privilegi industrial pel gènere de punt

Patrimoni Familia Marfà 1952 Herència Marfà Clivillés. Gaietà

Patrimoni Familia Marfà 1913 Herència Marfà Clivillés. Mercè Filla de Genís Marfà, qüestions d’herència

Patrimoni Familia Marfà 1907 Comptes Marfà Clivillés. Narcís Factures i rebuts diversos (1907-1912).

Patrimoni Familia Marfà 1908 Cartes Marfà Clivillés. Narcís Correspondència diversa (1908-1925).

Patrimoni Familia Marfà 1910 Comptes Marfà Clivillés. Narcís Papers d’interessos econòmics (1910-1911).

Patrimoni Familia Marfà 1911 Diversos Marfà Clivillés. Narcís Títols de soci del ‘Real Automóbil Club de Barcelona’ (1911-1912).

Patrimoni Familia Marfà 1939 Cartes Marfà Clivillés. Narcís Correspondència en temps de guerra (1939).

Patrimoni Familia Marfà 1955 Foto Marfà Clivillés. Narcís

Patrimoni Familia Marfà Diversos Marfà Mercader, Antoni Documentació personal diversa

Patrimoni Personals Marfà Serra, Antoni 12.13 Circular de la Universitat de Deusto dirigida a Antoni Marfà (s/d)

Patrimoni Familia Marfà Diversos Marfà, Família Documentació personal diversa, casaments, esqueles, etc.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1650 Establiment Margarita Mariàngela Padró i el seu fill Josep Lo Castell Mascort, Jaume Metge de Canet, Capses 1/7 Pessa de Vinya de 30 homes

Patrimoni Família Màrgens 1810 Aigües Màrgens Diumer, Marià Llavaneres Capsa 5 Documents de la distribució de l'aigua dels molins (1810-1890), i segle XVIII.

Patrimoni Família Màrgens 1810 Plet Màrgens Diumer, Marià Negre, Josep Capsa 3 Josep Bofarull i Miquel Torner es faran càrrec de les despeses (1810-1849).

Patrimoni Família Màrgens 1835 Capítols Màrgens Diumer, Marià Ramon Miralles, Francesca de Paula Capsa 9

Patrimoni Família Màrgens 1836 Compravenda Màrgens Diumer, Marià Riera de Sant Simó Capsa 3 Peça de terra amb vinya.

Patrimoni Família Màrgens 1836 Lloguer Màrgens Diumer, Marià Capsa 3 Lloguer a tres hortolans una peça de terra

Patrimoni Família Màrgens 1837 Establiment Màrgens Diumer, Marià Camí Real Mons, Fèlix corder Capsa 3 Peça de terra amb vinya.

Patrimoni Família Màrgens 1837 Compravenda Màrgens Diumer, Marià filatura Capsa 6 Filatura de Francesc Castells i Cia., al carrer d’en Moles. (1837-1846).

Patrimoni Família Màrgens 1838 Lloguer Màrgens Diumer, Marià Riera de Cirera Capsa 3 Peça de terra amb vinya.

Patrimoni Família Màrgens 1838 Lloguer Màrgens Diumer, Marià Castell de Mata Capsa 3 Peça de terra amb vinya.

Patrimoni Família Màrgens 1839 Lloguer Màrgens Diumer, Marià Valldeix Capsa 3 Peça de terra amb vinya.

Patrimoni Família Màrgens 1840 Plet Màrgens Diumer, Marià Miralles Puig, Francesca Capsa 7 Documentació ingent del plet entre els Màrgens i els Ramon-Miralles (1840-1869)

Patrimoni Família Màrgens 1840 Plet Màrgens Diumer, Marià Miralles Puig, Francesca Capsa 8 Documentació ingent del plet entre els Màrgens i els Ramon-Miralles (1840-1869)

Patrimoni Família Màrgens 1840 Plet Màrgens Diumer, Marià Sanies, Joan i Antònia Capsa 10 Derivació del plet Ramon-Miralles

Patrimoni Família Màrgens 1847 Àpoca Màrgens Diumer, Marià Capsa 3 Obres d’una paret al carrer de Cuba

Patrimoni Família Màrgens 1850 Patrimoni Màrgens Diumer, Marià Capsa 3 «Fincas en el artículo 702 del libro de amillaramientos. Fincas rústicas»

Patrimoni Família Màrgens 1850 Diversos Màrgens Diumer, Marià Capsa 3 Papers personals, cartes, etc. Diverses dates.

Patrimoni Família Màrgens 1852 Compavenda Màrgens Diumer, Marià Caminet Junqueras, Esteve Capsa 3 Dues cases

Patrimoni Família Màrgens 1855 Inventari Màrgens Diumer, Marià Capsa 9

Patrimoni Família Màrgens 1861 Diversos Màrgens Diumer, Marià Capsa 3 Documents de la casa del carrer d’Argentona (1861-1866).

Patrimoni Família Màrgens 1862 Diversos Màrgens Diumer, Marià Argentona Capsa 3 Passadís de la muralla, antecedents de pas de 1761, ara hi ha una rajoleria.

Patrimoni Família Màrgens 1862 Plet Màrgens Diumer, Marià Torruella, Antoni Capsa 3

Patrimoni Família Màrgens 1863 Aigües Màrgens Diumer, Marià Llavaneres Capsa 5 Plet sobre el dret de regar amb l'aigua de la Riera

Patrimoni Família Màrgens 1867 Plet Màrgens Diumer, Marià Arenas, Josep Capsa 10 Cens no pagat establerta per Salvador Màrgens, de Llerona el 1793. Dos volums.

Patrimoni Família Màrgens 1867 Agricultura Màrgens Diumer, Marià Llavaneres Pera, Francesc pagès Capsa 5 Cartes (1867-1868) conreus de la finca del Massorrà, patates, taronges, vinya.

Patrimoni Família Màrgens 1869 Lloguer Màrgens Diumer, Marià Argentona Capsa 3 Qüestions de la casa llogada al carrer d’Argentona (1869-1876).

Patrimoni Família Màrgens 1872 Testament Màrgens Diumer, Marià Capsa 9

Patrimoni Família Màrgens 1873 Patrimoni Màrgens Diumer, Marià Capsa 3 Finques i terres i base imposable.

Patrimoni Família Màrgens 1878 Defunció Màrgens Diumer, Marià Capsa 9 Mor a Barcelona

Patrimoni Família Màrgens 1878 Inventari Màrgens Diumer, Marià Capsa 9

Patrimoni Família Màrgens 1886 Testament Màrgens Ramon, Magdalena Capsa 9

Patrimoni Família Màrgens 1840 Neixement Màrgens Ramon, Marià Capsa 9 Padrí l'oncle Josep de Llerona.

Patrimoni Família Màrgens 1862 Diversos Màrgens Ramon, Marià Capsa 11 Paga vuit mil rals, «al objeto de redimir su suerte de soldado».

Patrimoni Família Màrgens 1879 Capítols Màrgens Ramon, Marià Romagosa Tobella, Filomena Capsa 9

Patrimoni Família Màrgens 1879 Casament Màrgens Ramon, Marià Romagosa Tobella, Filomena Capsa 9 Boda a Barcelona, ella d'Esparraguera, morirà el 1921

Patrimoni Família Màrgens 1879 Comptes Màrgens Ramon, Marià Capsa 11 Despeses domèstiques: roba, adobs, servei, etc. (1897-1899)

Patrimoni Família Màrgens 1879 Comptes Màrgens Ramon, Marià Capsa 11 «dels raïms cullits en anys anteriors, y vi venut» (1879-1900).

Patrimoni Família Màrgens 1879 Diversos Màrgens Ramon, Marià Capsa 11 Certificats, poders, patrimoni, etc. (1879-1900)

Patrimoni Família Màrgens 1879 Diversos Màrgens Ramon, Marià Capsa 11 Rebuts, administració de finques, impostos (1879-1915).

Patrimoni Família Màrgens 1880 Concòrdia Màrgens Ramon, Marià Màrgens Ramon, Magdalena Capsa 9

Patrimoni Família Màrgens 1880 Testament Màrgens Ramon, Marià Capsa 9 Altres testaments: 1889,1899

Patrimoni Família Màrgens 1881 Censos Màrgens Ramon, Marià Capsa 1 Establiments a cens als carrers Cuba (23) i Llauder (25), anys 1881-1898.

Patrimoni Família Màrgens 1881 Censos Màrgens Ramon, Marià Capsa 2 Establiments a cens als carrers Iluro (9), Castaños (22), etc., anys 1881-1898.

Patrimoni Família Màrgens 1881 Lloguer Màrgens Ramon, Marià Capsa 11 Diverses peces de terra, horts i vinya (1881-1915).

Patrimoni Família Màrgens 1899 Inventari Màrgens Ramon, Marià Capsa 11 De les propietats, cent unitats entre terres, cases i censos .

Patrimoni Família Màrgens 1911 Establiment Màrgens Romagosa, Marià Capsa 9

Patrimoni Família Màrgens 1927 Testament Màrgens Romagosa, Marià Capsa 9

Patrimoni Família Màrgens 1801 Aigües Màrgens, Familia Molí d'en Llauder Capsa 3 Període (1801-1898)

Patrimoni Família Màrgens 1860 Aigües Màrgens, Família Capsa 3 Model de subministra d’aigua de la Societat Palau, Garcia i Cia.

Patrimoni Milans del Bosch 1696 Àpoca Maria Àngela Jurats Sant Vicenç de Montalt 8.1.10

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1723 Donació Maria, vídua de Josep Pou semoler Riera / Carrer Nou Pou, Salvador Capsa 3 El seu fill

Patrimoni Pilar Cuadrada 1881 Manuscrit Maristany Noms, Pere capsa 2 Apuntes de física (1881-1882)

Patrimoni Isern Maristany 1841 Indústria Maristany Oliver, Lluís mariner El Masnou Capsa 3 Llibres de derrota de dos barcos (1841-1867)

Patrimoni Fins i Freixas 1668 Concòrdia Marquès, Bertomeu Freixes, Narcís llibreter

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1688 Deute Marquès, Elisabet Caldes d'Estrach Llull, Antoni Llavaneres Capsa 1.60

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1717 Plet Marquès, Francesc sastre Gomis, Caterina Capsa 2.10

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1681 Deute Marquès, Joan sastre Capsa 1.71

Patrimoni Milans del Bosch 1689 Cens Marquès. Fèlix pescador Caldes d'Estrach Milans del Bosch , Joan Francesc Sant Vicenç de Montalt 2.4.1

Patrimoni Personals Marshall, Frank 12.14 Retalls de diari sobre Frank Marshall. Programes de concerts. Documentació sobre actes d’homenatge a Marshall

Patrimoni Impremta Abadal 1846 Opuscles Martel, Martín Capsa 12 Martín Martel. Breves lecciones de filosofía moral (...) en las escuelas Pías (José Abadal, 1846).

Patrimoni Impremta Abadal 1846 Opuscles Martel, Miguel Capsa 12 Miguel Martel. Breves lecciones de filosofía moral (...) en las Escuelas Pías (José Abadal, 1846).

Patrimoni Familia Gualba 1825 Comptes Martí Albià, Francesca Martí Albia, Rita 12/9 Pagaments a compte de Fèlix Gualba Vieta (1825-1856)

Patrimoni Familia Gualba 1868 Testament Martí Albià, Rita 10/A6 Vídua de Fèlix Gualba Vieta

Patrimoni Personals 1961 Martí Alsina, Ramon 12.15 Fotocòpia d’un article de Pere Tió sobre Ramon Martí Alsina (2013). Programes exposició d’homenatge a Mataró (1961)

Patrimoni Els Matas 1810 Testament Martí Casalins, Teresa 20b

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1800 Compavenda Martí Cassany, Joan argenter Riera / Carrer Nou Romaní Oller, Antoni Capsa 3

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1800 Compravenda Martí Cassanyes, Joan argenter Riera / Carrer Nou Romaní Oller, Anton negociant Capsa 3

Patrimoni Personals Martí Coll, Antoni 12.16 Escrit d’Antoni Martí Coll «Notícies sobre el benefici eclesiàstic a Mataró de Sant Tomàs d’Aquino»

Patrimoni Familia Amatller 1886 Compravenda Martí de Caballé, Antònia Jorge Juan Amatller Bada, Gaspar Capsa 2

Patrimoni Enric Fàbregas 1915 Censal Martí Grau, Jaume Mateu Viza, Damià

Patrimoni Família Màrgens Inventari Martí Ramon, Domingo Capsa 9 La vídua és Catalina Gofau

Patrimoni Família Màrgens 1857 Plet Martí, Domingo i Catalina Gofau Màrgens Diumer, Marià Capsa 10 Imprès de 1857 dels «voluminosos autos» i els jutges critiquen els Màrgens.

Patrimoni Família Màrgens 1857 Plet Martí, Domingo i Catalina Gofau Màrgens Diumer, Marià Capsa 10 Imprès de 1857. Hi ha facturació de Vídua Ramon i Fill (1790-1809).

Patrimoni Pere Martir Arquer 1881 Plànol Martí, Jaume

Patrimoni Personals Martí, Ramon 12.17 Documentació personal relacionada amb la «Mutualitat de Mestres i Directors d’Orquestra» i la «Agrupación Española de Maestros Directores-Concertadores»

Patrimoni Familia Gualba 1857 Diversos Martí, Rita 11/3 Vídua de Fèlix Gualba Vieta, rebuts diversos (1857-1867)

Patrimoni Els Matas 1797 Testament Martí, Salvi hortolà 20c

Patrimoni Els Reniu i Padró 1810 Compravenda Martí, Silvestre mariner Alella Riera, Marià mariner Premià Capses 1/7 Venda d'un llaüt

Patrimoni Personals Martínez Saurí. Santiago 12.18 Documentació del despatx professional de Santiago Martínez. Recordatori de la defunció i documents homenatge

Patrimoni Pere Martir Arquer 1810 Diversos Martir Arquer, Pere Documents de subministres a l’exèrcit durant la guerra francesa

Patrimoni Pere Martir Arquer 1811 Rebuts Martir Arquer, Pere Rebuts de contribucions (1811-1832)

Patrimoni Pere Martir Arquer 1847 Inventari Martir Arquer, Pere comerciant

Patrimoni Familia Amatller 1888 Compravenda Mas Anglada, Joan Sant Albert Pruna Pou, Jaume Capsa 2

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1683 Àpoca Mas Armengol Capsa 1.57 Àpoques del Mas Armengol. Referències als Nadal i Montserrat (1683).

Patrimoni Familia Gualba 1893 Testament Mas Berenguer, Jaume Alacant 12/3 Vidu de Teresa Tosquelles Albosa

Patrimoni Francesc Mas Biosca 1950 Correspondencia Mas Biosca, Francesc científic De la seva etapa religiosa i la professional. Data provisional

Patrimoni Joan Mas Concello 1970 Diversos Mas Concello, Joan escriptor Documentació personal, manuscrits, lletres de cançons. Data provisional

Patrimoni Joan Mas Concello 1970 Diversos Mas Concello, Joan escriptor "Llibre ""L'església de Santa Anna i nosaltres"". "

Patrimoni Familia Gualba 1370 Establiment Mas Cuquet Cabrils Cabrils 6/20 Documents de 1370-1633

Patrimoni Familia Gualba 1858 Diversos Mas Figueres Canyamars 6/17 Documents de 1858-1859

Patrimoni Massot (Mas Fogueres) 1860 Compavendes Mas Fogueres 1/11 Compravendes i papers relacionats (1860-1901)

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1754 Patrimoni Mas Montserrat, Armengol, Salines Tiana Capsa 2.22 Llibreta de les terres del Mas Montserrat, abans Armengol i ara Salinas, a Tiana (1754).

Patrimoni Milans del Bosch 1703 Patrimoni Mas Oliver 24.3.3 Memorial del que hi ha sembrat al mas Oliver

Patrimoni Familia Gualba 1884 Valoració Mas Oller de la Cortada Sant Iscle 4/12 Marcel Gualba

Patrimoni Familia Gualba 1634 Censos Mas Riera de Ciuret Ciuret (Vidrà) 6/21 Dades de Canyamars i el Far (Ca l'Arenas) (1864-1875)

Patrimoni Els Reniu i Padró 1565 Patrimoni Mas Roig de Recó Capsa 8 Llibre de propietats del Mas Roig del Recó (1565-1762).

Patrimoni Familia Gualba 1878 Testament Mas Unfans, Joan 6/12

Patrimoni Gual del Molí 1848 Conveni Mas, Joaquima El Cros (Argentona) Burgés, Francesc Joaquim Hisendat 2/31 Altres persones participen del tracte de desfer la venda de molí

Patrimoni Rugama-Espasa 1817 Compravenda Mas, Josep pagès Vila, Joan Massanet sobre 4 Terra boscosa al Mas Toses de Vidreres.

Patrimoni Fèlix Berenguer 1680 Establiment Mas, Sadurní pagès Pou de la Sinia Parera, Francesc pescador Peça de terra

Patrimoni Personals 1749 Mascaró-Terrides, Família 7.11 Documents de 1749 a 1895, de Vallgorguina

Patrimoni Personals 1953 Masdexexart Comas, Anna 12.19 Acceptació d’herència. 1953

Patrimoni Fins i Freixas 1684 Testament Maset, Jaume pagès Arenys de Munt Hereu de Jaume Maset, de Mataró

Patrimoni Els Matas 1897 Establiment Masferrer Mates, Celestí Matas Salamó, Miquel 19.1.1 Planten “cepas americanas” (1897-1903).

Patrimoni Familia Gualba 1882 Compravenda Maspons, Francesc Camí Real Ajuntament 5/18

Patrimoni Personals Masriera (Germans) 12.20 Programes d’exposicions

Patrimoni Personals 1944 Masriera Sans, Joan 12.21 «Billete kilométrico» de RENFE a nom de Joan Masriera (1944). Convocatòria del Sindicato Local del Metal (Mataró, 1964)

Patrimoni Massot (Mas Fogueres) 1633 Compavenda Massot (Mas Fogueres) Ravalet 2/2 Casa al Ravalet (1633-1819)

Patrimoni Massot (Mas Fogueres) 1646 Massot (Mas Fogueres) 2/9 Pergamí

Patrimoni Massot (Mas Fogueres) 1783 Testament Massot Portell, Bru 2/4

Patrimoni Massot (Mas Fogueres) 1789 Testament Massot Portell, Salvador 2/3

Patrimoni Massot (Mas Fogueres) 1803 Compavenda Massot Portell, Salvador Mas Fogueres Torras, Antoni 2/3

Patrimoni Massot (Mas Fogueres) 1805 Censals Massot Portell, Salvador 2/3

Patrimoni Massot (Mas Fogueres) 1805 Censals Massot Portell, Salvador 2/3

Patrimoni Enric Fàbregas 1901 Censal Massuet Fornaguera, Francesc Mateu Viza, Damià

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1800 Pagament Massuet, Francesc adroguer Capsa 4.2

Patrimoni Familia Gualba 1885 Valoració Massuet, Joaquim i altres 4/14 Diverses finques (M.Gualba) (1885-1888)

Patrimoni Els Matas i Copons 1700 Diversos Mata i Copons, Josep Anton de """Llibre de defarens notas, de àpocas y altres defarens actes"" (1700-1797)"

Patrimoni Familia Mataró 1781 Testament Mataró Reimir, Antoni B. notari

Patrimoni Familia Mataró 1784 Crèdits Mataró Reimir, Antoni B. notari

Patrimoni Familia Mataró 1750 Testament Mataró Reimir, Francesc prevere

Patrimoni Familia Mataró 1754 Inventari Mataró Reimir, Francesc

Patrimoni Milans del Bosch 1674 Compravenda Mataró Sastre, Maria Milans del Bosch , Pere Sant Vicenç de Montalt 2.3.3

Patrimoni Familia Mataró 1787 Testament Mataró Saurí, Francesc

Patrimoni Familia Mataró 1743 Testament Mataró Saurí, Salvador

Patrimoni Familia Mataró 1744 Inventari Mataró Saurí, Salvador

Patrimoni Familia Mataró 1750 Patrimoni Mataró Saurí, Salvador

Patrimoni Els Matas Matas 1.1.15 Notícies dels Matas (s/d).

Patrimoni Els Matas 1909 Compravenda Matas Colomer, Dolors Serra Feliu, Antoni 20.6

Patrimoni Els Matas 1919 Compravenda Matas Colomer, Lluís Gassol i Cia, Antonio 20.10

Patrimoni Els Matas 1839 Capítols Matas Freginals, Lluís Salamó, Rita 16.2.13

Patrimoni Els Matas 1872 Testament Matas Freginals, Lluís 16.2.6

Patrimoni Els Matas 1872 Correspondència Matas Freginals, Lluís Riera, Joan Espardenyer Castelló de la Plana 16.3 Lluís Matas a la fàbrica d’espardenyes de Juan Riera (1872-1874).

Patrimoni Els Matas 1884 Inventari Matas Freginals, Lluís 20.4

Patrimoni Els Matas 1854 Comptes Matas i Colomer 8.2 Comptes de Matas i Colomer (1854-1857).

Patrimoni Els Matas 1867 Societat Matas i Coroleu baster 19.1.21 Disolució de la societat Matas i Coloreu de la botiga de basters

Patrimoni Els Matas 1899 Comptes Matas Salamó, Miquel 20.17 Tresorer de la Caixa d’Estalvis, arqueix

Patrimoni Els Matas 1901 Diversos Matas Salamó, Miquel 19.1.9 Permuta de terrenys, urbanització carrer Puerto Rico (plànol)

Patrimoni Els Matas 1906 Compravenda Matas Salamó, Miquel Gassol Civit, Antoni 16.2.2 Ven terra al paratge dels Forns

Patrimoni Els Matas Carta Matas, Celestí 16.1.8

Patrimoni Els Matas 1700 Comptes Matas, fàbrica 1.4 Rebuts diversos (Segles XVIII i XIX).

Patrimoni Els Matas 1783 Matas, fàbrica 1.1.22 Llibreta de comptes (1783-1805).

Patrimoni Els Matas 1837 Diversos Matas, fàbrica 8.3 Escriptures diverses a nom de Bruguera, Seda i Biada (1837-1840).

Patrimoni Els Matas 1840 Comptes Matas, fàbrica 9 Llibre major (1840-1848, dos volums).

Patrimoni Els Matas 1840 Comptes Matas, fàbrica 13 Llibre de comptes corrents (1840-1848).

Patrimoni Els Matas 1842 Comptes Matas, fàbrica 14 Llibres de la botiga (1842-1848).

Patrimoni Els Matas 1846 Comptes Matas, fàbrica 9 Obra de biaix (1846-1850).

Patrimoni Els Matas 1847 Comptes Matas, fàbrica 9 Llibre d’obra cuita (1847-1859).

Patrimoni Els Matas 1850 Matas, fàbrica 1.1.4 Fàbrica Matas de rajoles, preus de la producció

Patrimoni Els Matas 1850 Comptes Matas, fàbrica 10 Matas. Llibre major (1850-1859).

Patrimoni Els Matas 1850 Comptes Matas, fàbrica 11 Matas. Llibre major (1850-1855).

Patrimoni Els Matas 1850 Comptes Matas, fàbrica 12 Diari M.P.N. (1850-1866).

Patrimoni Els Matas 1856 Matas, fàbrica 1.1.10 Divesos comptes

Patrimoni Els Matas 1856 Comptes Matas, fàbrica 8.4 Cia. Matas, Renter i Saurí, dedicada a la compra d’arbres (1856-1863).

Patrimoni Els Matas 1856 Comptes Matas, fàbrica 8.5 Rebuts diversos (1856-1861).

Patrimoni Els Matas 1863 Comptes Matas, fàbrica 12 Diari nº 8 (1863-1875).

Patrimoni Els Matas 1880 Comptes Matas, fàbrica 13 Diari nº 2 del forn Tió (1880-1882).

Patrimoni Els Matas 1881 Comptes Matas, fàbrica 12 Diari nº2 del forn San Romà (1881-1884).

Patrimoni Els Matas 1883 Comptes Matas, fàbrica 13 Diari del forn Tió (1883-1885).

Patrimoni Els Matas 1885 Comptes Matas, fàbrica 12 Caixa de Matas i Teis (1885-1889).

Patrimoni Els Matas 1885 Comptes Matas, fàbrica 13 Diari nº 4 del forn Tió (1885-1888).

Patrimoni Els Matas 1885 Comptes Matas, fàbrica 13 Diari nº3 del forn San Romà (1885-1889).

Patrimoni Els Matas 1888 Comptes Matas, fàbrica 12 Diari nº 5 del forn Tió (1888-1891).

Patrimoni Els Matas 1889 Comptes Matas, fàbrica 13 Diari nº4 del forn San Romà (1889-1894).

Patrimoni Els Matas 1892 Comptes Matas, fàbrica 13 Diari nº 6 del forn Tió (1892-1895).

Patrimoni Els Matas 1895 Comptes Matas, fàbrica 12 Diari nº 7 del forn Tió (1895-1898).

Patrimoni Els Matas Comptes Matas, fàbrica 9 Llibreta de despeses diverses.

Patrimoni Els Matas 1841 Societat Matas, Família Barcelona 15 Lluís, Dionís i Bertomeu Matas, i Josep Rosa, pacten “una sociedad de confiteria y droguería” a Barcelona

Patrimoni Els Matas 1843 Comptes Matas, Família sense capsa Llibre de comptes: Cuentas corrientes (1843-1846).

Patrimoni Els Matas 1850 Comptes Matas, Família sense capsa Llibre de comptes: Tió. Diari (1850-1871).

Patrimoni Els Matas 1904 Comptes Matas, Família sense capsa Llibre de comptes: Tió (1904-1906).

Patrimoni Els Matas 1911 Comptes Matas, Família sense capsa Llibre de comptes: Bòbila nº2 (1911-1912).

Patrimoni Els Matas 1950 Comptes Matas, Família 21 Documentació patrimonials de la família Matas Flamarich (1950-1990)

Patrimoni Els Matas 1950 Comptes Matas, Família 22 Documentació patrimonials de la família Matas Flamarich (1950-1990)

Patrimoni Els Matas 1950 Comptes Matas, Família 23 Documentació patrimonials de la família Matas Flamarich (1950-1990)

Patrimoni Els Matas 1592 Censos Matas, família 1.1.16 Full de censos (1592-1700).

Patrimoni Els Matas 1715 Patrimoni Matas, família 20 Escriptures casa al Camí Real o Creu de Ramis (1715-1813).

Patrimoni Els Matas 1775 Diversos Matas, família 17 Documents d’autentificació de les relíquies /1775-1838).

Patrimoni Els Matas 1779 Sermons Matas, família 6 Sermons manuscrits del calendari religiós (1779, 1791, 1806, 1831). Potser els sermons d’uns frares predicadors ambulants.

Patrimoni Els Matas 1791 Aigües Matas, família 19.2 Documents en relació a qüestions de subministre d’aigua (1791-1911).

Patrimoni Els Matas 1830 Matas, família Hospitalet 1.1.18 Hospitalet. Ingressos de la rectoria

Patrimoni Els Matas 1864 Diversos Matas, família 19.1.17 Ampliació del camí veïnal de Mataró a Llavaneres

Patrimoni Els Matas 1866 Comptes Matas, família 2 Comptes de ‘Pells i Llana’

Patrimoni Els Matas 1882 Diversos Matas, família 17 Album del col·legi de Sant Ignasi de Manresa, amb fotografies

Patrimoni Els Matas 1899 Diversos Matas, família 17 Llibre: ‘Pequeño oficio del Domingo’ (Barcelona, 1899).

Patrimoni Els Matas 1902 Diversos Matas, família 19.1.14 Expropiacions per construir la carretera de Cornellà a Fogars de Tordera (1902-1903).

Patrimoni Els Matas 1922 Estatuts Matas, família 1.1.13 Estatuts de l’Associació de Rajolers de Mataró i la Comarca

Patrimoni Els Matas Matas, família 1.1.20

Patrimoni Els Matas Diversos Matas, família 16.1.6 Papers familiars diversos (s/d).

Patrimoni Els Matas Diversos Matas, família 17 Un conjunt de relíquiaris.

Patrimoni Els Matas Diversos Matas, família 17 Impresos religiosos.

Patrimoni Els Matas 1832 Comptes Matas, Lluís 2 Lluís Matas. Diari de la botiga

Patrimoni Els Matas 1837 Diversos Matas, Lluís 19.1.10 I altres propietaris indemnitzen a un parcer

Patrimoni Els Matas 1839 Comptes Matas, Lluís 15 Llibre de la botiga (1839-1846).

Patrimoni Els Matas 1840 Comptes Matas, Lluís 7 Lluís Matas. Llibre de caixa (1840-1847).

Patrimoni Els Matas 1845 Conveni Matas, Lluís Bosc Artigas, Salvador 20.13

Patrimoni Els Matas 1846 Comptes Matas, Lluís 3 Lluís Matas. Diari de la botiga

Patrimoni Els Matas 1847 Comptes Matas, Lluís 2 Lluís Matas. Diari de la botiga

Patrimoni Els Matas 1851 Comptes Matas, Lluís 3 Lluís Matas. Copiador de cartes de la botiga (1851-1862).

Patrimoni Els Matas 1851 Comptes Matas, Lluís 5 Lluís Matas i Cia. Diari de la botiga (1851-1852).

Patrimoni Els Matas 1852 Comptes Matas, Lluís 4 Lluís Matas i Cia. Diari de la botiga (1852-1855).

Patrimoni Els Matas 1853 Societat Matas, Lluís 16.1.10 Societat per fàbrica de fer calç a Badalona, comptes

Patrimoni Els Matas 1855 Comptes Matas, Lluís 7 Lluís Matas i Pau Camps. Llibre de caixa (1855-1867).

Patrimoni Els Matas 1857 Correspondència Matas, Lluís 20.22 Correspondència (1857-1864).

Patrimoni Els Matas 1867 Correspondència Matas, Lluís 15 Correspondència dels Matas (Lluís, Miquel, etc., 1867-1909).

Patrimoni Els Matas 1834 Comptes Matas, Miquel 20.18 Rebuts diversos (1834-1908).

Patrimoni Els Matas 1845 Diversos Matas, Miquel 20.20 “Memorials de las 4 casas” (1845-1846).

Patrimoni Els Matas 1872 Societat Matas, Miquel Riera, Lluís Espardenyer Castelló de la Plana 16.1.9 Pacte per fabricar espardenyes

Patrimoni Personals Matas-Flamarich, Família 13.9 Documentació de la mina Madrona.

Patrimoni Massot (Mas Fogueres) 1908 Censal Mates Colomer, Dolors Roca Pineda, Mercè 1/15

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1802 Compravenda Mates, Francesc pagès Tiana López, Josep pilot Capsa 4.4

Patrimoni Familia Gualba 1791 Societat Mates, Jaume Societat Gibert, Fèlix 10/B7 Formació d'una companyia comercial, per exportar vi i aiguardent

Patrimoni Els Matas 1844 Establiment Mates, Josefa Planell, Agustí i Bonet, Antoni fabricants 19.1.16 Establiment de quatre patis

Patrimoni Els Matas 1835 Comptes Mates, Lluís 19.1.18 Memòria i resultats i història de la companyia dels forns de rajola (1835-1865).

Patrimoni Familia Gualba 1818 Patrimoni Mateu Batallín, Pau Cádiz Julià, Salvador 10/C20 Pels bens deixats pel seu pare Miquel i altres papers (1818-1828)

Patrimoni Familia Gualba 1766 Capítols Mateu Gener, Salvador Salvet Oliva, Teresa 10/C4

Patrimoni Familia Gualba 1776 Capítols Mateu Gener, Salvador Salvet Oliva, Teresa 9/6 Ella de Figueres

Patrimoni Familia Gualba 1783 Poders Mateu Gener, Salvador Mateu Ros, Jaume 10/C6 Jaume el pare de Salvador

Patrimoni Familia Gualba 1783 Testament Mateu Janer , Salvador 9/13 Fill de Salvador i Teresa, muller Teresa Salvet Oliva

Patrimoni Familia Gualba 1849 Plet Mateu Ribera, Josep Julià Perpunter, Salvador 1/52 Plet herència de Jaume Mateu Salvet i Teresa Perez

Patrimoni Familia Gualba 1745 Capítols Mateu Ros, Jaume corder Gener Bohigues, Teresa 10/C12

Patrimoni Familia Gualba 1787 Testament Mateu Ros, Jaume comerciant 9/1 Muller, Teresa Gener

Patrimoni Familia Gualba 1797 Testament Mateu Ros, Jaume comerciant 9/11 Fill de Jaume Mateu, ell fa hereva a Maria Teresa Mateu Jonullà

Patrimoni Familia Gualba 1749 Pagament Mateu Salvet, Jaume Ros, Llorenç Ros 3/12 Ros, marit de la filla Francesca de Mateu, període 1749-1829

Patrimoni Familia Gualba 1760 Comptes Mateu Salvet, Jaume 3/8 Llibreta de la causa pia de Pecull, 1760-1869

Patrimoni Familia Gualba 1809 Diversos Mateu Salvet, Jaume 3/13 Correspondència de Chiapas (Mexic). Els anys1809-1840

Patrimoni Familia Gualba 1812 Poders Mateu Salvet, Jaume Mateu Salvet, Teresa 10/C7

Patrimoni Familia Gualba 1820 Concòrdia Mateu Salvet, Jaume Jonullà Barba, Josep Ignasi 10/C22 I Josep Ignasi Jonullà Barba i Teresa Mateu Salvet

Patrimoni Familia Gualba 1823 Poders Mateu Salvet, Jaume Mateu Salvet, Teresa 10/C8

Patrimoni Familia Gualba 1825 Poders Mateu Salvet, Jaume Mateu Salvet, Teresa 1/14 Jaume Mateu viu a Ixacomitan (Mèxic)

Patrimoni Familia Gualba 1827 Plet Mateu Salvet, Jaume Amèrica hi viu 12/12 Sentència i repartiment per deutes d'una casa a Figueres (1827-1835)

Patrimoni Familia Gualba 1843 Testament Mateu Salvet, Jaume Perez, Manuela 1/36 Viatgen de Rivera del Blanquillo (Mexic), a Mataró

Patrimoni Familia Gualba 1843 Testament Mateu Salvet, Jaume Perez, Manuela 1/53 Estudi del patrimoni

Patrimoni Familia Gualba 1894 Poders Mateu Salvet, Jaume Mateu Salvet, Teresa 10/C9

Patrimoni Familia Gualba 1808 Testament Mateu Salvet, Maria Miquela 1/10

Patrimoni Familia Gualba 1810 Herència Mateu Salvet, Teresa Julià Perpunter, Salvador mitger de seda 9/7 Repartiment d'herència de Salvador Mateu

Patrimoni Familia Gualba 1812 Poders Mateu Salvet, Teresa 10/C5

Patrimoni Familia Gualba 1813 Patrimoni Mateu Salvet, Teresa 3/14 Administració dels bens del seu germà Jaume, a Amèrica, 1813-1825

Patrimoni Familia Gualba 1825 Lloguer Mateu Salvet, Teresa Plaça Santa Anna Caputo, Maria Antonia 1/35 Caputo, muller de Joan Guinart

Patrimoni Familia Gualba 1835 Diversos Mateu Salvet, Teresa 3/5 Correspondència (1835-1847)

Patrimoni Familia Gualba 1855 Testament Mateu Salvet, Teresa Julià, Carolina 9/15 Hereva Carolina, muller de Josep Tosquelles, metge

Patrimoni Familia Gualba 1767 Testament Mateu Vidal, Jaume corder 9/5 Fill de Pau i Margarida

Patrimoni Familia Gualba 1769 Testament Mateu Vidal, Jaume corder 9/8 Fill de Pau i Margarida

Patrimoni Familia Gualba 1800 Deute Mateu, Antonia Mateu, Jaume 10/C11 Antonia, vídua de Pau Mateu

Patrimoni Familia Gualba 1760 Causa Pia Mateu, Jaume Santa Maria de Mataró 10/C13

Patrimoni Familia Gualba 1769 Pagament Mateu, Jaume La Llàntia Rodós, Tomàs 10/C15

Patrimoni Familia Gualba 1797 Testament Mateu, Jaume Gener, Teresa 10/C12 Dels tres fills religiosos de Jaume Mateu

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1800 Concòrdia Mateu, Josep comerciant Riera / Carrer Nou Martí Cassany, Joan argenter Capsa 3

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1800 Deute Mateu, Josep comerciant Riera / Carrer Nou Capsa 3

Patrimoni Familia Gualba 1825 Compravenda Mateu, Maria Teresa Plaça Santa Anna Julià Perpunter, Salvador 1/30

Patrimoni Familia Gualba 1843 Negocis Mateu, Maria Teresa Julià Perpunter, Salvador 1/31 Papers diversos (1843-1853), activitat comercial a Cuba

Patrimoni Familia Gualba 1715 Testament Mateu, Pau, Jaume i Salvador Jonullà, Josep Ignasi 3/15 I àpoques i capítols dels anys 1715-1823

Patrimoni Familia Gualba 1782 Deutes Mateu, Salvador Gros, Joan veler 1/28

Patrimoni Familia Gualba 1823 Sentència Mateu, Teresa Ybarrola, Luís Gonzaga admo. Correus 1/34

Patrimoni Familia Amatller 1826 Testament Maynou Moncau, Jacint Capsa 1

Patrimoni Personals 1953 Mayol Pasant, Ignasi 12.22 «Un mataronés benemérito. Don Ignacio Mayol Pasant (1875-1948)». Mataró, 1953. Nadala de Claudi Mayol (1951). (Dibuix de Manuel Cuyàs)

Patrimoni Personals Mayola, Genís 12.25

Patrimoni Personals 1999 Mela Espinosa, Laureà 12.23 Documents d’homenatge i record a Laureà Mela. Documentació del Premi de Poesia «Memorial Laureà Mela». 1999

Patrimoni Els Reniu i Padró 1631 Compravenda Melcior Amb Mariàngela Padró Sagrera de Llavaneres Padró, Joan Antoni Rector de St. Vicens de Llavaneres Capses 1/7 Antoni Padró al testament manà que la casa on vivia el seu germà fou venuda a la universitat per 500 lliures un cop mort

Patrimoni Personals Michon, Lluís-Ceferino 12.24 Articles i dades sobre Michon

Patrimoni Milans del Bosch 1687 Plet Milans de Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt Claudella, Mariàngela 25.4.9

Patrimoni Gual del Molí 1837 Testament Milans del Bosc Arquer, Anna hisendat El Cros (Argentona) 1/29

Patrimoni Gual del Molí 1797 Donació Milans del Bosc Arquer, Ramon hisendat El Cros (Argentona) Milans del Bosc Arquer, Anna 1/24 Anna, muller d'Anton Gual

Patrimoni Gual del Molí 1822 Capítols Milans del Bosc, Anna Gual, Anton Argentona 2/21

Patrimoni Gual del Molí 1843 Àpoca Milans del Bosc, Josep comandant Mataró Puig Feliu, Josep Comerciant Mataró 2/29 Altres persones participen del tracte

Patrimoni Milans del Bosch 1884 Plet Milans del Bosc, Mª Lluïsa i Encarnació Sant Vicenç de Montalt 17.2.13

Patrimoni Els Milans del Bosch Milans del Bosch 37 capses Família Milans del Bosch de Sant Vicenç de Montalt

Patrimoni Milans del Bosch 1585 Genealogia Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt Sant Vicenç de Montalt 5.5 Anotacions de genealogia dels Milans del Bosch (1626-1745). Girant el llibre: notícies familiars (1585-1746).

Patrimoni Milans del Bosch 1620 Comptes Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 28 Comptes: rebuts, factures, etc. (1620-1849).

Patrimoni Milans del Bosch 1656 Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 3.15.1 Els Milans reben el “privilegio regio civis honorati barchinone” del rey Felipe IV

Patrimoni Milans del Bosch 1670 Comptes Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt Sant Vicenç de Montalt 5.4 “Productos del patrimonio de Milans del Bosc” (1827-1832). Girant el llibre: rebuts de censos que paguen els Milans del Bosch (1670-1730).

Patrimoni Milans del Bosch 1685 Rebuts Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt Sant Vicenç de Montalt 5.6 “Recibos de advocat”, dels Milans del Bosch (1685-1768). Girant el llibre: pagaments (1686-1727).

Patrimoni Milans del Bosch 1685 Comptes Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 28 Documents despeses familiars (1685-1806).

Patrimoni Milans del Bosch 1694 Negocis Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 17.4 Documents de vinya, oli, fusta (1694-1805).

Patrimoni Milans del Bosch 1700 Correspondència Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 19 Correspondència dels Milans del Bosc (1700-1789).

Patrimoni Milans del Bosch 1701 Censals Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 17.5 Documents relatius a censals (1701-1784).

Patrimoni Milans del Bosch 1706 Pactes Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 11.1 Diversos membres de la família Milans del Bosch , pactes amb parcers a rabassa morta (1706-1847).

Patrimoni Milans del Bosch 1716 Censos Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 24.1.4 Concòrdia dels creditors d’un censal de 1666 de Mataró participat pels Milans del Bosch

Patrimoni Milans del Bosch 1727 Molí Milans del Bosch La Roca del Vallès 16.2.4 Papers diversos.

Patrimoni Milans del Bosch 1728 Molí Milans del Bosch La Roca del Vallès 16.2.1 Llevador de les rendes del molí comprat pels Milans del Bosch a Fèlix Parera Company de Dalt (1728-1755).

Patrimoni Milans del Bosch 1734 Molí Milans del Bosch La Roca del Vallès 16.2.2 “Llibreta del que se gastava per fer lo rec nou del molí de la Roca”, Francesc Milans del Bosch (1734-1736).

Patrimoni Milans del Bosch 1734 Molí Milans del Bosch La Roca del Vallès 16.2.3 Rebuts del molí de la Roca, de Francesc Milans del Bosch (1727-1776).

Patrimoni Milans del Bosch 1734 Censos Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 17.1.22 Fragment d’un llistat de censos dels Milans del Bosch (1734).

Patrimoni Milans del Bosch 1749 Censal Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt Santa Maria d'Arenys 12.7.9

Patrimoni Milans del Bosch 1754 Despeses Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 25.4.14

Patrimoni Milans del Bosch 1764 Plet Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt Lloberas, Francesc 15.3.6

Patrimoni Milans del Bosch 1765 Establiment Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt Sitjàs, Jacint 26.1.6

Patrimoni Milans del Bosch 1767 Plet Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt Reniu i Padró 15.3.20 Plet dels Milans del Bosch contra el Dr. Reniu i Padró (1767-1783).

Patrimoni Milans del Bosch 1774 Conflicte Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 25.3.14 Diversos jornalers contra els Milans del Bosch

Patrimoni Milans del Bosch 1783 Qüestió Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt Riera, Vicenç 25.3.13 Una peça de terra de rabassa morta

Patrimoni Milans del Bosch 1784 Plet Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt Riera, Vicenç 15.2.21

Patrimoni Milans del Bosch 1786 Patrimoni Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 24.3.4 Resum de la situació econòmica de la casa Milans del Bosch

Patrimoni Milans del Bosch 1787 Establiment Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt Comas, Ignasi bracer 25.3.12

Patrimoni Milans del Bosch 1788 Comptes Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt Vidal, Bru 7.9.7 Compra de vi i aiguardent. Condicions del pacte

Patrimoni Milans del Bosch 1790 Correspondència Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 20 Correspondència dels Milans del Bosc (1790-1809).

Patrimoni Milans del Bosch 1796 Economia Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 26.1.9 Relació de collites de la verema dels Milans del Bosch (1796-1808).

Patrimoni Milans del Bosch 1797 Patrimoni Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 17.1.14

Patrimoni Milans del Bosch 1799 Despeses Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 15.2.3

Patrimoni Milans del Bosch 1800 Establiment Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 27.3 Establiments de parcers dels Milans del Bosch (1800-1872).

Patrimoni Milans del Bosch 1804 Inventari Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 24.1.18 Descripció / inventari del mas Milans del Bosc

Patrimoni Milans del Bosch 1810 Correspondència Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 21 Correspondència dels Milans del Bosc (1810-1829).

Patrimoni Milans del Bosch 1815 Rebuts Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch, Rafael Sant Vicenç de Montalt 6.1 Llibreta de rebuts del cadastre pagats (1815-1821).

Patrimoni Milans del Bosch 1815 Inventari Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 15.2.13

Patrimoni Milans del Bosch 1819 Comptes Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 26.8 “Borrador de cuentas corrientes”. Comptabilitat de la família Milans del Bosc (1819-1874).

Patrimoni Milans del Bosch 1822 Comptes Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 24.2.1 “Llibreta de tot lo cobrat” per la casa Milans del Bosch (1822-1832).

Patrimoni Milans del Bosch 1827 Economia Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 27.1.4 Producció d’un hort (1827-1871).

Patrimoni Milans del Bosch 1830 Despeses Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 11.4.3 Llibreta de notes de despeses (1830-1840).

Patrimoni Milans del Bosch 1830 Correspondència Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 22 Correspondència dels Milans del Bosc (1830-1869).

Patrimoni Milans del Bosch 1832 Censos Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 7.9.1 Llibreta de cobrament de censos dels Milans del Bosch (1832-1872).

Patrimoni Milans del Bosch 1832 Establiment Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt Salvà, Josep Sant Vicenç de Montalt 17.1.24

Patrimoni Milans del Bosch 1832 Establiment Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt Rogés, Domingo bracer Sant Vicenç de Montalt 17.1.25

Patrimoni Milans del Bosch 1832 Comptes Milans del Bosch Caldes d'Estrach 24.2.11 Llibreta de cobraments dels Milans del Bosch (1832-1839).

Patrimoni Milans del Bosch 1842 Comptes Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 13 Comptes de les collites, veremes, tallar boscos, etc., de les propietats dels Milans del Bosch (1842-1860).

Patrimoni Milans del Bosch 1850 Comptes Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 29 Comptes: rebuts, factures, etc. (1850-1869).

Patrimoni Milans del Bosch 1854 Despeses Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 8.7 Rebuts diversos de despeses i cartes (1854-1892).

Patrimoni Milans del Bosch 1860 Comptes Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 26.5 “Cuentas de las leñas que salen de los bosques de Casa Milans” (1860-1887).

Patrimoni Milans del Bosch 1861 Comptes Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 18 Comptes diversos (1861-1862, 1873-1892).

Patrimoni Milans del Bosch 1862 Comptes Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 27.2.7 Llibreta de comptes (1862-1872).

Patrimoni Milans del Bosch 1866 Despeses Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 8.4 Despeses domèstiques de queviures del Milans del Bosch (1866-1868).

Patrimoni Milans del Bosch 1869 Despeses Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 8.5 Rebuts diversos: treballs a la casa Milans, la carretera, la mina, etc. (1869-1883).

Patrimoni Milans del Bosch 1869 Patrimoni Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 26.1.12 Detall de la propietat dels Milans del Bosch , agrícola i boscos (1869).

Patrimoni Milans del Bosch 1870 Comptes Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 30 Documentació diversa dels Milans del Bosc (1870-1949).

Patrimoni Milans del Bosch 1872 Comptes Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 29 Milans del Bosc. Rebuts de contribucions (1872-1880).

Patrimoni Milans del Bosch 1873 Plet Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 24.1.10 Resum dels plets històrics del Milans del Bosc

Patrimoni Milans del Bosch 1873 Herència Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 29 Liquidació de l’herència Milans del Bosc

Patrimoni Milans del Bosch 1874 Comptes Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 9 Llibre “Vendimia” del Mas Milans del Bosc. Dades de recol·lecció (1874-1956). Gravat del mas.

Patrimoni Milans del Bosch 1890 Testament Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 34

Patrimoni Milans del Bosch 1950 Diversos Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 35 Documentació diversa dels Milans del Bosc dels anys 1950-1960.

Patrimoni Milans del Bosch 1950 Diversos Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 36 Documentació diversa dels Milans del Bosc dels anys 1950-1960.

Patrimoni Milans del Bosch 1950 Diversos Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 37 Documentació diversa dels Milans del Bosc dels anys 1950-1960.

Patrimoni Milans del Bosch 1960 Comptes Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 30 Liquidació de les rendes de Sant Vicenç de Montalt (1960-1962).

Patrimoni Milans del Bosch Genealogia Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 8.8 Documentació genealògica, arbres, certificats, dels Milans del Bosc i els Arquer.

Patrimoni Milans del Bosch Diversos Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 9 Llibre índex de la biblioteca dels Milans del Bosc (s/d)

Patrimoni Milans del Bosch Compravenda Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt Pasqual, Bartomeu 15.1.2

Patrimoni Milans del Bosch Molí Milans del Bosch La Roca del Vallès 16.2 Documentació del molí de la Roca del Vallès, propietat dels Milans del Bosc

Patrimoni Milans del Bosch Diversos Milans del Bosch 24.4.1 Etiquetes de vi, etc., de la casa Milans del Bosch (s.XIX).

Patrimoni Milans del Bosch Literarura Milans del Bosch 24.4.2 Textos literaris manuscrits (ss.XVIII-XIX).

Patrimoni Milans del Bosch Dibuixos Milans del Bosch 24.4.3 Fulls artístics, dibuixos, etc. (ss.XVIII-XIX).

Patrimoni Milans del Bosch Literarura Milans del Bosch 24.4.4 Poemes manuscrits (ss.XVIII-XIX).

Patrimoni Milans del Bosch Literarura Milans del Bosch 24.4.5 Textos en francès i italià, d’aprenentatge (ss.XVIII-XIX).

Patrimoni Milans del Bosch Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 25.3.16 “Valor de la casa y heretat anomenada Milans del Bosch” (s/d)

Patrimoni Milans del Bosch Diversos Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 27.1.1 Milans del Bosch , qüestió militar (s/d).

Patrimoni Milans del Bosch Impost Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 27.1.3 Terres per les que els Milans del Bosch paguen el cadastre (s/d).

Patrimoni Milans del Bosch Dibuixos Milans del Bosch 38 (carpeta) Làmines, diplomes i títols oficials.

Patrimoni Milans del Bosch Dibuixos Milans del Bosch 38 (carpeta) Làmines de paisatges, cossos humans i arquitectures.

Patrimoni Milans del Bosch Dibuixos Milans del Bosch 38 (carpeta) Dibuixos de paisatges, edificis, esquemes d’aprenentatge, en general de Genaro Sorarraín.

Patrimoni Milans del Bosch Dibuixos Milans del Bosch 38 (carpeta) Escut nobiliari dels Milans del Bosch.

Patrimoni Milans del Bosch Dibuixos Milans del Bosch 38 (carpeta) Dibuixos i pintures relatives al mas Milans i altres propietats.

Patrimoni Milans del Bosch Cartografia Milans del Bosch 38 (carpeta) Cartografia de les propietats del mas Milans del Bosch.

Patrimoni Milans del Bosch 1577 Diversos Milans del Bosch 15.3.28 Notícia de la divisió de les parròquies de Sant Andreu i Sant Vicenç de Llavaneres (1577).

Patrimoni Milans del Bosch 1609 Patrimoni Milans del Bosch 25.3.1 Diverses capbrevacions d’Arenys de Munt (1609-1619).

Patrimoni Milans del Bosch 1650 Encant Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 12.4 Encant d’una peça de terra a Sant Vicenç (s.XVII).

Patrimoni Milans del Bosch 1676 Inventari Milans del Bosch Arenys de Munt (Mas Croanyes) 3.9.2 Girant la llibreta: inventari de la casa Croanyes i alguns comptes.

Patrimoni Milans del Bosch 1706 Diversos Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 14 Comptes diversos (1706-1758).

Patrimoni Milans del Bosch 1716 Comerç Milans del Bosch 15.3.1 Sobre el subministre a les tropes que assetjaven Barcelona (1716).

Patrimoni Milans del Bosch 1728 Deute Milans del Bosch 4.12.2 Jaume Salvet Font, pagès de Vilassar de Dalt, reconeix un deute a Josep Milans del Bosch

Patrimoni Milans del Bosch 1751 Hospital Milans del Bosch Sant Pol de Mar Hospital Hostalric 24.2.7 Queixa dels mariners de Sant Pol que a l’hospital d’Hostalric l’assistència és dolenta

Patrimoni Milans del Bosch 1752 Censal Milans del Bosch 15.1.27 Qüestió d’un censal antic que s’ha de cobrar (1752).

Patrimoni Milans del Bosch 1752 Lloguer Milans del Bosch Arenys de Mar 25.4.4 Condicions per llogar el servei de forneria a Arenys de Mar

Patrimoni Milans del Bosch 1754 Diversos Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 17.2.18 Funcions de l’església de Sant Vicenç (1754-1755).

Patrimoni Milans del Bosch 1763 Diversos Milans del Bosch 10 Impresos dels decrets de les juntes generals d’Alava (1763, 1766, 1799, 1801, 1803).

Patrimoni Milans del Bosch 1766 Diversos Milans del Bosch Arenys de Mar 25.1.16 Els gremis d’Arenys de Mar, qüestió del nomenament de diputats

Patrimoni Milans del Bosch 1777 Milans del Bosch 15.3.16 Document parcial (1777).

Patrimoni Milans del Bosch 1783 Ajuntament Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 25.4.20 Sobre els bens de propis de Sant Vicenç

Patrimoni Milans del Bosch 1785 Diversos Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 8.3 Butlles (1785-1887).

Patrimoni Milans del Bosch 1790 Diversos Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 24.1.1 Qüestió de la guerra amb Anglaterra

Patrimoni Milans del Bosch 1793 Diversos Milans del Bosch 7.9.14 Relació de la batalla contra els francesos el 7/12/1793.

Patrimoni Milans del Bosch 1793 Censal Milans del Bosch 25.1.5 Notícies de les batalles a la frontera amb els francesos

Patrimoni Milans del Bosch 1797 Plet Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt Sant Vicenç de Montalt 1.4 Documentació comptable (1797-1805).

Patrimoni Milans del Bosch 1799 Defensa Milans del Bosch Arenys de Mar 25.3.3 Qüestió militar de la bateria de defensa

Patrimoni Milans del Bosch 1800 Diversos Milans del Bosch Arenys de Mar 25.4.18 Detenen regidors d’Arenys de Mar perquè no subministren soldats de lleva

Patrimoni Milans del Bosch 1833 Imprès Milans del Bosch 15.2.17 Imprès benedictí (1833).

Patrimoni Milans del Bosch 1850 Comptes Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 8.2 Tarifes de les mercaderies del tren (1850-1862).

Patrimoni Milans del Bosch 1850 Diversos Milans del Bosch Olesa de Bonesvalls 15.1.8 Autopsia d’un jutge d’Olesa de Bonesvalls (c1850).

Patrimoni Milans del Bosch 1852 Diversos Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 14 Rebuts de contribucions (1852-1858).

Patrimoni Milans del Bosch 1852 Comptes Milans del Bosch 26.1.3 Comptes dels porcs morts (1852-1862).

Patrimoni Milans del Bosch 1856 Diversos Milans del Bosch 27.2.9 Imprès de la Maquinista Terrestre y Marítima (1856).

Patrimoni Milans del Bosch 1857 Diversos Milans del Bosch 15.2.23 Comissió de l’Exposició Universal Agrícola de París (1857).

Patrimoni Milans del Bosch 1857 Escritures Milans del Bosch 24.1.21 Dictàmen sobre l’establiment de la Guàrdia Rural

Patrimoni Milans del Bosch 1861 Impost Milans del Bosch 26.1.16 Instruccions de l’impost del ‘Portazgo’ (1861).

Patrimoni Milans del Bosch 1872 Rebuts Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 8.1.15 Rebuts d’extracció de llenya (1872-1880).

Patrimoni Milans del Bosch 1886 Economia Milans del Bosch 26.1.19 Càrrega d’un barco a Sevilla (1886).

Patrimoni Milans del Bosch 1889 Correspondència Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 23 Correspondència diversa (1889-1920).

Patrimoni Milans del Bosch Diversos Milans del Bosch 3.13.2 Fragments d’antecedents notarials en pergamí.

Patrimoni Milans del Bosch Comptes Milans del Bosch 8.1.1 Jornals d’home i de noi (s/d).

Patrimoni Milans del Bosch Diversos Milans del Bosch 24.2.3 Tractat legal (manuscrit llatí) (segle XVIII).

Patrimoni Milans del Bosch Propietats Milans del Bosch Cabrera 25.4.6 Relació de finques a Cabrera (segle XVIII).

Patrimoni Milans del Bosch 1743 Diversos Milans del Bosch Llorenç, Antònia Sant Vicenç de Montalt 17.1.3 Despeses dels funerals

Patrimoni Milans del Bosch 1769 Testament Milans del Bosch Moni, Joan 15.3.8

Patrimoni Milans del Bosch 1716 Despesa Milans del Bosch , Francesc Sant Vicenç de Montalt Segarra Berenguer, Josep notari Granollers 2.11.2

Patrimoni Milans del Bosch 1727 Donació Milans del Bosch , Francesc Sant Vicenç de Montalt Bansells, Mariàngela 2.11.3

Patrimoni Milans del Bosch 1755 Inventari Milans del Bosch , Francesc Sant Vicenç de Montalt Sant Vicenç de Montalt 1

Patrimoni Milans del Bosch 1647 Capítols Milans del Bosch , Joan Francesc Sant Vicenç de Montalt Galceran, Mariàngela Sant Vicenç de Montalt 2.2.6

Patrimoni Milans del Bosch 1679 Testament Milans del Bosch , Joan Francesc Sant Vicenç de Montalt Galceran, pubills Tiana 2.8.1

Patrimoni Milans del Bosch 1691 Despesa Milans del Bosch , Joan Francesc Sant Vicenç de Montalt Galceran, Pere 2.2.1 Hereu universal de Pere i Maria Àngela Galceran

Patrimoni Milans del Bosch 1694 Àpoca Milans del Bosch , Joan Francesc Sant Vicenç de Montalt Perez, Vicenç treballador Llavaneres 2.6.1

Patrimoni Milans del Bosch 1743 Testament Milans del Bosch , Mª Antònia Sant Vicenç de Montalt 3.10 Sentència arbitral del testament de Maria Antònia Milans del Bosch Llorenç

Patrimoni Milans del Bosch 1638 Censos Milans del Bosch , Pere pagès Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch , Francesc pagès Sant Vicenç de Montalt 1 Pere i Joan Francesc Milans del Bosch (1683-1722). Girant: qüestions legals, notícies familiars (1679-1736)

Patrimoni Milans del Bosch 1645 Capítols Milans del Bosch , Pere pagès Sant Vicenç de Montalt Pelegrí Monclús, Margarida Palautordera 3.3 Margarita, filla de Rafael, batlle de Sant Esteve de Palautordera, i de Montserrat Aldonsa

Patrimoni Milans del Bosch 1659 Concòrdia Milans del Bosch , Pere pagès Sant Vicenç de Montalt Ferrer, Marc Antoni Arenys de Mar 3.8.1 Mas Valls de Sotarriba de Sant Vicenç

Patrimoni Milans del Bosch 1676 Comptes Milans del Bosch , Pere Arenys de Munt (Mas Croanyes) 3.9.1 Rendes del mas Croanyes d’Arenys de Munt (1676-1687).

Patrimoni Milans del Bosch 1682 Censos Milans del Bosch , Pere Sant Vicenç de Montalt Sant Vicenç de Montalt 1 Pere i Joan Francesc Milans del Bosch , qüestions legals, censos, despeses, notícies familiars (1682-1694).

Patrimoni Milans del Bosch 1682 Capítols Milans del Bosch , Pere pagès Sant Vicenç de Montalt Mora, Margarida 3.6 Fill de Joan i d’Elionor, i Margarida Mora, filla de Pere i de Maria (13/10/1682)

Patrimoni Milans del Bosch 1683 Compravenda Milans del Bosch , Pere Sant Vicenç de Montalt Baixés, Pere mariner 4.8 Tres peces de terra al lloc de Sant Vicenç nomenat Tramontana, venen Pere Baixés, mariner i Jaume Catà, pagès

Patrimoni Milans del Bosch 1686 Establiment Milans del Bosch , Pere Sant Vicenç de Montalt Carcasses, Antoni boter Arenys de Mar 4.4

Patrimoni Milans del Bosch 1689 Plet Milans del Bosch , Pere Sant Vicenç de Montalt Guitart, Josep rector Llavaneres 2.8.3

Patrimoni Milans del Bosch 1803 Qüestió Milans del Bosch , Rafael Sant Vicenç de Montalt Sant Vicenç de Montalt 1.7

Patrimoni Milans del Bosch 1803 Plet Milans del Bosch , Ramon Anton Sant Vicenç de Montalt Sant Vicenç de Montalt 1 Plet. Ramon Anton Milans del Bosch Arquer contra el seu pare i germans (1803-1806)

Patrimoni Milans del Bosch 1803 Poders Milans del Bosch , Ramon Anton Sant Vicenç de Montalt Arquer, Ramon Sant Vicenç de Montalt 1.1 Revoca els poders del seu pare Ramon Arquer

Patrimoni Milans del Bosch 1803 Plet Milans del Bosch , Ramon Anton Sant Vicenç de Montalt Arquer, Ramon Sant Vicenç de Montalt 1.2

Patrimoni Milans del Bosch 1804 Plet Milans del Bosch , Ramon Anton Sant Vicenç de Montalt Arquer, Ramon Sant Vicenç de Montalt 1.5

Patrimoni Milans del Bosch 1806 Plet Milans del Bosch , Ramon Anton Sant Vicenç de Montalt Arquer, Ramon Sant Vicenç de Montalt 1.6 Sentència

Patrimoni Milans del Bosch 1501 Compavenda Milans del Bosch , Segimon Sant Vicenç de Montalt Subirà, Martí Sant Vicenç de Montalt 3.2.2 “Acta de la casa nova den Subirà”.

Patrimoni Milans del Bosch 1907 Testament Milans del Bosch Monfort, Mª Lliisa Sant Vicenç de Montalt 27.2.4

Patrimoni Milans del Bosch 1843 Diversos Milans del Bosch Rajoy, Rafael Sant Vicenç de Montalt 16.1.20 Nomenat administrador hospital de la Santa Creu de Barcelona (1843).

Patrimoni Milans del Bosch 1844 Diversos Milans del Bosch Rajoy, Rafael Sant Vicenç de Montalt 16.4 Rafael Milans del Bosch Rajoy, oficial del Govern Polític de Barcelona (1844-1849).

Patrimoni Milans del Bosch 1851 Censal Milans del Bosch Rajoy, Rafael Sant Vicenç de Montalt 26.4 Cobrament de censos (1851-1872).

Patrimoni Milans del Bosch 1852 Aigües Milans del Bosch Rajoy, Rafael Sant Vicenç de Montalt 27.8 Establiment d’aigües a Llavaneres i Caldes d’Estrac (1852-1862)

Patrimoni Milans del Bosch 1853 Comptes Milans del Bosch Rajoy, Rafael Sant Vicenç de Montalt 16.1.19 Comptes de Sebastià (1853).

Patrimoni Milans del Bosch 1853 Testament Milans del Bosch Rajoy, Rafael Sant Vicenç de Montalt 24.1.22

Patrimoni Milans del Bosch 1855 Diversos Milans del Bosch Rajoy, Rafael Sant Vicenç de Montalt 16.3 Rafael Milans del Bosch Rajoy, Comisario de Montes (Barcelona) (1855-1858).

Patrimoni Milans del Bosch 1861 Societat Milans del Bosch Rajoy, Rafael Sant Vicenç de Montalt 16.5 Rafael Milans del Bosch Rajoy. Societat “Conducciones terrestres de sal” (1861-1864).

Patrimoni Milans del Bosch 1863 Inventari Milans del Bosch Rajoy, Rafael Sant Vicenç de Montalt 27.7

Patrimoni Milans del Bosch 1868 Testament Milans del Bosch Rajoy, Rafael Sant Vicenç de Montalt 26.2

Patrimoni Milans del Bosch Capítols Milans del Bosch Rajoy, Rafael Sant Vicenç de Montalt Monfort, Dolors Sant Vicenç de Montalt 17.3.2

Patrimoni Milans del Bosch 1756 Diversos Milans del Bosch, Antoni Francesc Sant Vicenç de Montalt 25.1.6 Referència a la «llamada la casa torre o fuerza de Canet»

Patrimoni Milans del Bosch 1760 Poders Milans del Bosch, Antònia Sant Vicenç de Montalt Arquer, Ramon Vilassar de Dalt 25.3.10

Patrimoni Milans del Bosch Plet Milans del Bosch, Antònia Sant Vicenç de Montalt Poc Lluc, Josep jornaler Sant Vicenç de Montalt 25.4.22

Patrimoni Milans del Bosch 1736 Àpoca Milans del Bosch, Bartomeu Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch, Francesc 17.2.23

Patrimoni Milans del Bosch 1724 Patrimoni Milans del Bosch, Bertomeu Sant Vicenç de Montalt 12.7.5 Una peça de terra al lloc de les Canalies (1724).

Patrimoni Milans del Bosch 1736 Àpoca Milans del Bosch, Bertomeu Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch, Francesc Sant Vicenç de Montalt 2.2.4

Patrimoni Milans del Bosch 1747 Herència Milans del Bosch, Bertomeu Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch, Josep Sant Vicenç de Montalt 2.2.3

Patrimoni Milans del Bosch 1866 Aigües Milans del Bosch, Dolors Sant Vicenç de Montalt Cusachs, Gaspar 26.3

Patrimoni Milans del Bosch 1614 Plet Milans del Bosch, Elisabet Sant Vicenç de Montalt Plantí, Jeroni 8.1.16 Vídua de Bertomeu Milans del Bosch

Patrimoni Milans del Bosch 1912 Testament Milans del Bosch, Encarna Sant Vicenç de Montalt 27.2.11

Patrimoni Milans del Bosch 1914 Poders Milans del Bosch, Encarna Sant Vicenç de Montalt Sorarrain, Rafael Sant Vicenç de Montalt 27.2.12

Patrimoni Milans del Bosch 1872 Correspondència Milans del Bosch, Encarnación Sant Vicenç de Montalt 23 Cartes a la seva mare (1872-1877).

Patrimoni Milans del Bosch 1692 Plet Milans del Bosch, Francesc Sant Vicenç de Montalt Oliver, Joan 15.1.7

Patrimoni Milans del Bosch 1694 Concòrdia Milans del Bosch, Francesc Sant Vicenç de Montalt Oliver, Joan i Francesc Sant Vicenç de Montalt 7.9.6

Patrimoni Milans del Bosch 1699 Àpoca Milans del Bosch, Francesc Sant Vicenç de Montalt Carbonell, Josep 15.3.21 Àpoca. Francesc Milans del Bosch a Josep Carbonell i altres (1699).

Patrimoni Milans del Bosch 1709 Concòrdia Milans del Bosch, Francesc Sant Vicenç de Montalt Galceran, Mariàngela Sant Vicenç de Montalt 24.1.9

Patrimoni Milans del Bosch 1710 Donació Milans del Bosch, Francesc Sant Vicenç de Montalt 17.2.5 Donació pel retaule de la capella de Sant Isidre de Sant Vicenç (1710).

Patrimoni Milans del Bosch 1712 Plet Milans del Bosch, Francesc Sant Vicenç de Montalt Fortuny, Salvador Arenys de Mar 8.1.11

Patrimoni Milans del Bosch 1713 Plet Milans del Bosch, Francesc Sant Vicenç de Montalt Galceran, Mariàngela Sant Vicenç de Montalt 8.11

Patrimoni Milans del Bosch 1713 Plet Milans del Bosch, Francesc Sant Vicenç de Montalt Galceran, Mariàngela Sant Vicenç de Montalt 15.1.28 Plet de Francesc Milans del Bosch amb la seva mare Mariàngela (1713) (imprès)

Patrimoni Milans del Bosch 1715 Concòrdia Milans del Bosch, Francesc Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch, Josep Sant Vicenç de Montalt 27.1.6

Patrimoni Milans del Bosch 1717 Establiment Milans del Bosch, Francesc Sant Vicenç de Montalt Roca, Josep rellotger Arenys de Munt 7.9.2

Patrimoni Milans del Bosch 1717 Cadastre Milans del Bosch, Francesc Sant Vicenç de Montalt 25.1.7 Sobre un deute del cadastre

Patrimoni Milans del Bosch 1717 Pagaments Milans del Bosch, Francesc Sant Vicenç de Montalt 25.4.7 Francesc Milans del Bosch , queixa pel pagament del Cadastre

Patrimoni Milans del Bosch 1722 Censal Milans del Bosch, Francesc Sant Vicenç de Montalt Colomer Garau, Caterina 7.5

Patrimoni Milans del Bosch 1728 Capítols Milans del Bosch, Francesc Sant Vicenç de Montalt Sala, Josepa de Arenys de Munt 3.5.1 Ella, filla del noble Josep de Sala, d’Arenys de Munt, i de Gertrudis

Patrimoni Milans del Bosch 1733 Establiment Milans del Bosch, Francesc Arenys de Mar Cuixart, Bàrbara Caldes d'Estrach 7.9.5

Patrimoni Milans del Bosch 1734 Plet Milans del Bosch, Francesc Sant Vicenç de Montalt Boada, Joan mariner 11.3.3

Patrimoni Milans del Bosch 1734 Milans del Bosch, Francesc pagès Sant Vicenç de Montalt Casals, Josep pagès del Sant Crist Vilassar de Dalt 25.4.13

Patrimoni Milans del Bosch 1735 Censal Milans del Bosch, Francesc Sant Vicenç de Montalt Bruguera, Francesc Arenys de Mar 26.1.18

Patrimoni Milans del Bosch 1736 Plet Milans del Bosch, Francesc Sant Vicenç de Montalt 15.3.4 Francesc Milans del Bosch , plet contra diversos pagesos de diverses localitats (1736).

Patrimoni Milans del Bosch 1738 Capítols Milans del Bosch, Francesc Sant Vicenç de Montalt Pagès, Maria Antònia Sant Vicenç de Montalt 24.1.7

Patrimoni Milans del Bosch 1742 Plet Milans del Bosch, Francesc Sant Vicenç de Montalt Arnau i Major del Castell, Salvador pagès Mataró 17.1.8

Patrimoni Milans del Bosch 1743 Plet Milans del Bosch, Francesc Sant Vicenç de Montalt Vilaseca, Salvi metge 15.2.20

Patrimoni Milans del Bosch 1747 Plet Milans del Bosch, Francesc Sant Vicenç de Montalt Batlle, Narcís Sant Vicenç de Montalt 27.1.7

Patrimoni Milans del Bosch 1749 Censal Milans del Bosch, Francesc Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch, Bertomeu Sant Vicenç de Montalt 16.1.14

Patrimoni Milans del Bosch 1755 Diversos Milans del Bosch, Francesc Sant Vicenç de Montalt 26.1.11 Violències davant la casa de Francesc Milans del Bosch (1755).

Patrimoni Milans del Bosch Patrimoni Milans del Bosch, Francesc Sant Vicenç de Montalt 12.7.1 “memorial de la renda actual” (s/d).

Patrimoni Milans del Bosch Diversos Milans del Bosch, Francesc Sant Vicenç de Montalt 27.1.15 És detingut (s/d)

Patrimoni Milans del Bosch 1773 Diversos Milans del Bosch, Joan Sant Vicenç de Montalt 15.3.13 Notícies de Joan Milans del Bosch Moni i la seva família (1773).

Patrimoni Milans del Bosch 1618 Violari Milans del Bosch, Joan Sant Vicenç de Montalt Andreu, Segimon sastre Mataró 25.3.8

Patrimoni Milans del Bosch 1621 Plet Milans del Bosch, Joan Sant Vicenç de Montalt Riera, Narcís 25.3.11

Patrimoni Milans del Bosch 1633 Plet Milans del Bosch, Joan pagès Sant Vicenç de Montalt Pi, Paula 12.8.2 Paula Pi, vídua d’Antoni Pi (1633).

Patrimoni Milans del Bosch 1635 Establiment Milans del Bosch, Joan Sant Vicenç de Montalt Sala, Jaume sabater Llavaneres 4.11.2

Patrimoni Milans del Bosch 1636 Compavenda Milans del Bosch, Joan Sant Vicenç de Montalt Fonrodona, Montserrat mariner Caldes d'Estrach 5.1 Milans compra una vinya al torrent dels Rossells

Patrimoni Milans del Bosch 1643 Compavenda Milans del Bosch, Joan Sant Vicenç de Montalt Sant Vicenç de Montalt 5.3 Joan Milans del Bosch , “es acte de la compra de la casa y estat del mas Vall de Sotarriba (1643).

Patrimoni Milans del Bosch 1650 Capítols Milans del Bosch, Joan Sant Vicenç de Montalt Antich, Maria 17.2.27 Joan fill de Bertomeu, i Maria Antich, vídua de Pere Mora (1650).

Patrimoni Milans del Bosch 1657 Testament Milans del Bosch, Joan 17.2.33 Codicil al testament perquè “tem morir” (1657).

Patrimoni Milans del Bosch 1683 Plet Milans del Bosch, Joan Sant Vicenç de Montalt 25.3.6 Conflicte violent pel dret de pas per un camí

Patrimoni Milans del Bosch 1688 Diversos Milans del Bosch, Joan Francesc Sant Vicenç de Montalt 15.3.24 Joan Francesc Milans del Bosch . Manera i obligacions d’enterrar els morts (1688).

Patrimoni Milans del Bosch 1688 Censos Milans del Bosch, Joan Francesc Sant Vicenç de Montalt Torres, Pau Arenys 17.2.30

Patrimoni Milans del Bosch 1689 Plet Milans del Bosch, Joan Francesc Milans del Bosch, Pere 7.1.13

Patrimoni Milans del Bosch 1691 Censal Milans del Bosch, Joan Francesc Sant Vicenç de Montalt Pinyo Rius, Rafael bracer 4.1.2

Patrimoni Milans del Bosch 1691 Establiment Milans del Bosch, Joan Francesc Sant Vicenç de Montalt Sorís, Joan Pau corder Torrentbò 4.7 Una peça de terra a Torrentbò al lloc de la “artiga mala”

Patrimoni Milans del Bosch 1691 Compravenda Milans del Bosch, Joan Francesc Pius, Pere mariner Caldes d'Estrach 6.5

Patrimoni Milans del Bosch 1692 Plet Milans del Bosch, Joan Francesc Sant Vicenç de Montalt Mir Balís, Pere Pau 11.3.6

Patrimoni Milans del Bosch 1692 Diversos Milans del Bosch, Joan Francesc Sant Vicenç de Montalt Mir Balis, Pere Pau 15.1.18 Qüestió d’un camí.

Patrimoni Milans del Bosch 1692 Pactes Milans del Bosch, Joan Francesc Sant Vicenç de Montalt Oliver, Joan pagès Sant Vicenç de Montalt 15.1.20

Patrimoni Milans del Bosch 1692 Censal Milans del Bosch, Joan Francesc Sant Vicenç de Montalt Benages, Francesc cirurgià Arenys 17.1.5

Patrimoni Milans del Bosch 1693 Diversos Milans del Bosch, Joan Francesc Sant Vicenç de Montalt 25.1.4 Censal. Joan Francesc Milans del Bosch

Patrimoni Milans del Bosch 1693 Plet Milans del Bosch, Joan Francesc Sant Vicenç de Montalt Oliver, Joan pagès 25.1.20

Patrimoni Milans del Bosch Censos Milans del Bosch, Joan Francesc Sant Vicenç de Montalt Morell, Joan botiguer Arenys de Munt 17.2.16

Patrimoni Milans del Bosch 1657 Diversos Milans del Bosch, Joan i Pere Sant Vicenç de Montalt 24.1.5 Sobre excempció d’allotjar soldats

Patrimoni Milans del Bosch 1723 Donació Milans del Bosch, Josep Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch, Francesc Sant Vicenç de Montalt 2.2.5 Quatre peces de terra

Patrimoni Milans del Bosch 1843 Plet Milans del Bosch, Josep Sant Vicenç de Montalt Rajoy, Clara Sant Vicenç de Montalt 15.1.4

Patrimoni Milans del Bosch 1755 Plet Milans del Bosch, Maria Francesc Sant Vicenç de Montalt Antònia i Rafaela, Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 24.3.8

Patrimoni Milans del Bosch 1702 Compravenda Milans del Bosch, Mariàngela Sant Vicenç de Montalt Clausell, Joan 25.4.21

Patrimoni Milans del Bosch 1798 Plet Milans del Bosch, Mariàngela Sant Vicenç de Montalt Carles, Antoni 25.4.10

Patrimoni Milans del Bosch 1631 Violari Milans del Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt 25.1.12 Fill de Joan, creació d’un violari

Patrimoni Milans del Bosch 1634 Censal Milans del Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt 11.5 Llibre de censos de Pere i Joan Francesc Milans del Bosch (1634-1690).

Patrimoni Milans del Bosch 1658 Restitució Milans del Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt Oliver, Miquel pagès Pineda 8.1.5

Patrimoni Milans del Bosch 1659 Establiment Milans del Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt Andreu Subirà, Pere pescador Caldes d'Estrach 16.1.9 Terra a les Costes

Patrimoni Milans del Bosch 1659 Establiment Milans del Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt Freginals, Pere treballador Sant Vicenç de Montalt 16.1.11

Patrimoni Milans del Bosch 1662 Renuncia Milans del Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt Riera, Marta 7.1.7

Patrimoni Milans del Bosch 1664 Àpoca Milans del Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt Vallalta, Joan 11.4.4

Patrimoni Milans del Bosch 1664 Memòrial Milans del Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt 24.3.14 Memorial de cinquanta misses a l’altar del Corredor per Pere Milans del Bosch

Patrimoni Milans del Bosch 1679 Establiment Milans del Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt Micer, Antono pagès Sant Vicenç de Montalt 6.11 Terra al lloc de les Costes (1679).

Patrimoni Milans del Bosch 1679 Censal Milans del Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt Misser, Eulàlia 15.1.14

Patrimoni Milans del Bosch 1682 Plet Milans del Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt Ferrer, Antoni 17.1.9

Patrimoni Milans del Bosch 1682 Censos Milans del Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt Moliner, Joan Caldes d'Estrach 17.2.24

Patrimoni Milans del Bosch 1684 Plet Milans del Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt Puig, Pau del 16.6

Patrimoni Milans del Bosch 1685 Compravenda Milans del Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt Major, Marta 6.12 Terra a Caldes d’Estrac a Marta Major, vídua de Gabriel Arquer i al seu fill Jaume, notari (25/4/1685).

Patrimoni Milans del Bosch 1686 Àpoca Milans del Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt Mora, Francesc oller 16.1.8

Patrimoni Milans del Bosch 1687 Plet Milans del Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt Vila, Jaume 11.3.1

Patrimoni Milans del Bosch 1687 Plet Milans del Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt Anglí, Joan 11.3.5

Patrimoni Milans del Bosch 1687 Establiment Milans del Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt Mauri, Guillem mestre de cases Sant Vicenç de Montalt 16.1.1 Terra a la Tremontana.

Patrimoni Milans del Bosch 1687 Plet Milans del Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt Rocosa, Elisabet Sant Vicenç de Montalt 17.2.6 Elisabet Rocosa, vídua d’un mariner (1687).

Patrimoni Milans del Bosch 1688 Censal Milans del Bosch, Pere 7.1.12

Patrimoni Milans del Bosch 1688 Censal Milans del Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt 25.3.7 Pere Milans del Bosch , la Universitat de Sant Vicenç no pot pagar els censals

Patrimoni Milans del Bosch 1642 Comptes Milans del Bosch, Pere i Joan 6.3 “Llibre de comptes de censos y sensals y violaris” (1642-1688).

Patrimoni Milans del Bosch 1652 Comptes Milans del Bosch, Pere i Joan 7.10 Llibre de censos, despeses, pensions, préstecs, etc. (1652-1690).

Patrimoni Milans del Bosch 1678 Deutes Milans del Bosch, Pere i Joan Sant Vicenç de Montalt 7.1.9

Patrimoni Milans del Bosch 1773 Establiment Milans del Bosch, Rafael Sant Vicenç de Montalt Bosc, Josep Sant Vicenç de Montalt 15.3.2 Ramon Arquer i Rafaela Milans del Bosch establiment d’una peça de terra a Josep Bosc (1773).

Patrimoni Milans del Bosch 1774 Diversos Milans del Bosch, Rafael Sant Vicenç de Montalt 12.7.15 Indagatòria de ser «limpio de sangre y oficios mecánicos» (1774).

Patrimoni Milans del Bosch 1807 Militars Milans del Bosch, Rafael Sant Vicenç de Montalt 27.4 Campanya del Marquès de la Romana (1807).

Patrimoni Milans del Bosch 1816 Diversos Milans del Bosch, Rafael Sant Vicenç de Montalt 27.1.13 Permís per dir missa a la capella de Rafael Milans del Bosch (1816).

Patrimoni Milans del Bosch 1817 Despeses Milans del Bosch, Rafael Sant Vicenç de Montalt 25.1.1 Llibretes de despeses personals de Rafael Milans del Bosch (1817 i 1826).

Patrimoni Milans del Bosch 1821 Compravenda Milans del Bosch, Rafael Sant Vicenç de Montalt Baró de Solà, Joan 15.2.14

Patrimoni Milans del Bosch 1824 Diversos Milans del Bosch, Rafael Sant Vicenç de Montalt 12.6.8 Permís oficial per caçar (1824).

Patrimoni Milans del Bosch 1824 Establiment Milans del Bosch, Rafael Sant Vicenç de Montalt Llorenç, Pere 25.3.18 Una peça de terra

Patrimoni Milans del Bosch 1830 Plet Milans del Bosch, Rafael Sant Vicenç de Montalt Auget 16.1.13

Patrimoni Milans del Bosch 1834 Comptes Milans del Bosch, Rafael Sant Vicenç de Montalt Coroleu, Josep 14 Rafael Milans del Bosch . Comptes del fuster Josep Coloreu (1834-1862).

Patrimoni Milans del Bosch 1837 Capítols Milans del Bosch, Rafael Sant Vicenç de Montalt Monfort, Dolores Sant Vicenç de Montalt 25.4.11

Patrimoni Milans del Bosch 1839 Diversos Milans del Bosch, Rafael Sant Vicenç de Montalt 8.9.3 Nomenaments militars (1839-1864).

Patrimoni Milans del Bosch 1843 Correspondència Milans del Bosch, Rafael Sant Vicenç de Montalt Baró de Solà, Joan Sant Vicenç de Montalt 23 Cartes de Rafael Milans del Bosch a Joan Baró (1843-1847).

Patrimoni Milans del Bosch 1844 Diversos Milans del Bosch, Rafael Sant Vicenç de Montalt 8.9.2 Carrera administrativa. Fulls de servei (1844-1863).

Patrimoni Milans del Bosch 1845 Censal Milans del Bosch, Rafael Sant Vicenç de Montalt Borrell, Josep comerciant 12.6.9

Patrimoni Milans del Bosch 1847 Deute Milans del Bosch, Rafael Sant Vicenç de Montalt 12.6.10

Patrimoni Milans del Bosch 1848 Diversos Milans del Bosch, Rafael Sant Vicenç de Montalt 8.9.1 Títol de Carles III

Patrimoni Milans del Bosch 1860 Correspondència Milans del Bosch, Rafael Sant Vicenç de Montalt Sorarrain, Genaro Sant Vicenç de Montalt 23 Cia. “Conducciones terrestres de sal” (1860-1864).

Patrimoni Milans del Bosch 1862 Comptes Milans del Bosch, Rafael Cardona 29 Llibreta de comptes de Cardona (1862-1863).

Patrimoni Milans del Bosch 1863 Inventari Milans del Bosch, Rafael Sant Vicenç de Montalt 12.1

Patrimoni Milans del Bosch 1817 Plet Milans del Bosch, Rafael Sant Vicenç de Montalt Rajoy, Clara Sant Vicenç de Montalt 9

Patrimoni Milans del Bosch 1755 Despeses Milans del Bosch, Rafaela Sant Vicenç de Montalt 17.2.8 Ramon Arquer i Rafaela Milans del Bosch , despeses d’advocat (1755).

Patrimoni Milans del Bosch 1757 Poders Milans del Bosch, Rafaela Sant Vicenç de Montalt Arquer, Ramon Sant Vicenç de Montalt 12.2

Patrimoni Milans del Bosch 1776 Delme Milans del Bosch, Rafaela Sant Vicenç de Montalt 15.3.15 Ramon Arquer i Rafaela Milans del Bosch , sobre el pagament del delme (1776).

Patrimoni Milans del Bosch 1778 Comptes Milans del Bosch, Rafaela Sant Vicenç de Montalt 15.3.17 Ramon Arquer i Rafaela Milans del Bosch , reclamació de quantitat d’uns censal (1778).

Patrimoni Milans del Bosch 1778 Comptes Milans del Bosch, Rafaela Sant Vicenç de Montalt 15.3.18 Ramon Arquer i Rafaela Milans del Bosch , han de pagar a Hisenda (1778).

Patrimoni Milans del Bosch 1779 Deutes Milans del Bosch, Rafaela Sant Vicenç de Montalt Maspons Ros, Francesc 25.1.21

Patrimoni Milans del Bosch 1780 Plet Milans del Bosch, Rafaela Sant Vicenç de Montalt Arquer, Ramon Sant Vicenç de Montalt 27.1.5

Patrimoni Milans del Bosch 1788 Comptes Milans del Bosch, Rafaela Sant Vicenç de Montalt Vidal, Bru 24.1.8 Qüestió d’un deute

Patrimoni Milans del Bosch 1795 Deute Milans del Bosch, Rafaela Sant Vicenç de Montalt Cinc Gremis Majors Madrid 17.2.10

Patrimoni Milans del Bosch 1790 Comerç Milans del Bosch, Ramon Sant Vicenç de Montalt 15.2.2 Comanda de vi negre (1790).

Patrimoni Milans del Bosch 1799 Diversos Milans del Bosch, Ramon Sant Vicenç de Montalt 26.1.1 Carrera militar de Ramon Anton Milans del Bosch (1799).

Patrimoni Milans del Bosch 1789 Comerç Milans del Bosch, Ramon Anton Sant Vicenç de Montalt 15.3.30 Pacte per distribuir el seu vi (1789).

Patrimoni Milans del Bosch 1789 Comerç Milans del Bosch, Ramon Anton Sant Vicenç de Montalt 25.1.18 Comerç d’exportació d’oli, etc. (1789-1790).

Patrimoni Milans del Bosch 1791 Poders Milans del Bosch, Ramon Anton Sant Vicenç de Montalt Arquer, Ramon Sant Vicenç de Montalt 12.6.11 Consten els títols militars (1791).

Patrimoni Milans del Bosch 1797 Patrimoni Milans del Bosch, Ramon Anton Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch, Anna Sant Vicenç de Montalt 16.1.15 Relació de vendes per pagar a Anna Milans del Bosch i Anton Gual (1797).

Patrimoni Milans del Bosch 1802 Concòrdia Milans del Bosch, Ramon Anton Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch, Francesc Sant Vicenç de Montalt 12.6.2

Patrimoni Milans del Bosch 1803 Deute Milans del Bosch, Ramon Anton Sant Vicenç de Montalt 12.6.3 Ha pagat al paleta i el fuster les obres del mas (1803).

Patrimoni Milans del Bosch 1803 Poders Milans del Bosch, Ramon Anton Sant Vicenç de Montalt 15.2.7 Revocació de poders (1803).

Patrimoni Milans del Bosch 1803 Diversos Milans del Bosch, Ramon Anton Sant Vicenç de Montalt 17.1.16 Qüestió sobre el sou com a militar (1803).

Patrimoni Milans del Bosch 1806 Patrimoni Milans del Bosch, Ramon Anton Sant Vicenç de Montalt 12.6.5

Patrimoni Milans del Bosch 1807 Certificat Milans del Bosch, Ramon Anton Sant Vicenç de Montalt 15.3.22 Certificat que demana Ramon Anton Milans del Bosch del primer Arquer batejat a Sant Vicenç (1807).

Patrimoni Milans del Bosch 1810 Diversos Milans del Bosch, Ramon Anton Sant Vicenç de Montalt 15.2.12 Intervenció a la guerra contra els francesos (1810).

Patrimoni Milans del Bosch 1643 Censal Milans, Joan pagès Sant Vicenç de Montalt Llauder, Joan Pau 8.1.3

Patrimoni Milans del Bosch 1653 Despeses Milans, Joan Olivera, Paula 7.1.4 Despeses de Joan Milans per la mort de la seva germana Paula [Olivera] (1653).

Patrimoni Milans del Bosch Censal Milans, Joan 4.12.3 El volum està enquadernat en un pergamí amb referències a un censal de Joan Milans.

Patrimoni Milans del Bosch 1713 Comerç Milans, Josep Sant Vicenç de Montalt 15.1.26 “de la famosa companya de mercaderes de Andreu y Milans” en la guerra (1713).

Patrimoni Milans del Bosch 1715 Comerç Milans, Josep Sant Vicenç de Montalt 15.1.25 Sobre aprovisionament de les forces que havien assetjat Barcelona (1715).

Patrimoni Milans del Bosch 1732 Comptes Milans, Josep Sant Vicenç de Montalt 15.3.3 Josep Milans, comptes (1732-1749).

Patrimoni Milans del Bosch 1744 Capítols Milans, Maria Antònia Sant Vicenç de Montalt Pagès Canal, Rafael 17.2.22

Patrimoni Milans del Bosch 1690 Plet Milans, Pere Sant Vicenç de Montalt Morell Ferrer, Joan botiguer Arenys de Mar 7.1.14

Patrimoni Milans del Bosch 1510 Diversos Milans, Sagimon 15.3.32 Notícia d’un terreny al lloc del molí Nou, de Sagimon Milans (1510 copia de 1769).

Patrimoni Personals 1931 Millet Pagès, Lluís 13.1 Homenatge de Millet (Mataró, 1967). Retalls de diari sobre i altres documents. «La música montserratina del mestre Nicolau». Montserrat, 1931

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1583 Donació Miquel, Guillem pagès Mas Miquel de Montmany Miquel, Marc Pau Carpeta 2/3 Mas Miquel de Montmany amb les terres i boscos. Hi ha alguns documents (1583-1615).

Patrimoni Naviera Mir 1839 Correspondencia Mir Borotau, Jaume mariner Vilassar de Mar capsa 2 Cartes de diverses persones (1839-1854) Documentació en 11 sobres

Patrimoni Naviera Mir 1833 Diversos Mir Català, Pere mariner Vilassar de Mar capsa 6/1 Dos documents (1833-1834).

Patrimoni Naviera Mir 1832 Diversos Mir Julià, Nicolau mariner Vilassar de Mar capsa 6/19 Documents dels barcos Lorenzo, Pisogas i Alfredo. Dates del 1832 al 1906.

Patrimoni Naviera Mir 1855 Diversos Mir Julià, Nicolau mariner Vilassar de Mar capsa 4 Llibre de derrota d’un viatge de Barcelona a Nova Orleans (1855-1856)

Patrimoni Naviera Mir 1861 Comptes Mir Julià, Nicolau mariner Vilassar de Mar capsa 2 Comptes del bergantí Pisogas de cinc viatges a Amèrica (1861-1867).

Patrimoni Naviera Mir 1861 Comptes Mir Julià, Nicolau mariner Vilassar de Mar capsa 3 Llista dels mariners d’un barco i el seu salari.

Patrimoni Naviera Mir 1861 Comptes Mir Julià, Nicolau mariner Vilassar de Mar capsa 4 Comptes de cinc viatges del bergantí Pisogas (1861-1867)

Patrimoni Naviera Mir 1863 Comptes Mir Julià, Nicolau mariner Vilassar de Mar capsa 4 Contracte i pactes amb els mariners per fer un viatge a l’Havana

Patrimoni Naviera Mir 1863 Compravenda Mir Julià, Nicolau mariner Vilassar de Mar capsa 6/3 Venda del llaüt Antonio. Nicolau Mir, «Balance de lo que tengo» (1868).

Patrimoni Naviera Mir 1867 Comptes Mir Julià, Nicolau mariner Vilassar de Mar capsa 1 Quadern de comptes de nou viatges del bergantí Lorenzo (1867-1878).

Patrimoni Naviera Mir 1872 Comptes Mir Julià, Nicolau mariner Vilassar de Mar capsa 6 Bergantins Alfredo i Lorenzo dels socis Nicolau i Llorenç Mir Julià (1872-1884)

Patrimoni Naviera Mir 1878 Comptes Mir Julià, Nicolau mariner Vilassar de Mar capsa 3 Beneficis de diversos viatges marítims (1878-1887)

Patrimoni Naviera Mir 1878 Diversos Mir Julià, Nicolau mariner Vilassar de Mar capsa 6/7 Titols dels barcos, i periòdics que informen de la detenció del Lorenzo (1898).

Patrimoni Naviera Mir 1881 Comptes Mir Julià, Nicolau mariner Vilassar de Mar capsa 1 Quadern de comptes de dotze viatges del bergantí Alfredo.(1881-1895)

Patrimoni Naviera Mir 1885 Correspondencia Mir Julià, Nicolau mariner Vilassar de Mar capsa 2 Copiador de cartes, Barcelona (1885-1885).

Patrimoni Naviera Mir 1885 Inventari Mir Julià, Nicolau mariner Vilassar de Mar capsa 3 Inventari anual de tots els actius i passius de N.Mir y Cia. (1885-1893)

Patrimoni Naviera Mir 1885 Correspondencia Mir Julià, Nicolau mariner Vilassar de Mar Rüffer & Sons Londres capsa 6/10 Tractes comercials amb Mir i Cia. (1885-1898).

Patrimoni Naviera Mir 1897 Diversos Mir Julià, Nicolau mariner Vilassar de Mar capsa 3 Documentació del bergantí Lorenzo, i dades del seu novè viatge (1897-1898)

Patrimoni Naviera Mir 1898 Correspondencia Mir Julià, Nicolau mariner Vilassar de Mar capsa 1 Cartes a Sevilla, Montevideo, Londres, Gènova, Nova Orleans (1889-1898).

Patrimoni Familia Gualba 1886 Valoració Mir Lladó, Joan Vilassar de Mar 4/17 Finques a Vilassar de Mar (M.Gualba)

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1690 Àpoca Mir Riera, Pere sastre Riera / Carrer Nou Pou, Josep semoler Capsa 3

Patrimoni Naviera Mir 1846 Diversos Mir, Jaume mariner Vilassar de Mar capsa 6/2 Rebuts d’una inversió del bergantí Delicia (1846-1847).

Patrimoni Naviera Mir 1885 Correspondencia Mir, Llorenç mariner Vilassar de Mar Nicolau Mir i Cia. Havana capsa 6/14

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1759 Testament Mir, Margarida Capsa 2.27 Vídua de Salvador Soler

Patrimoni Manuel Mira Camí 1976 Premsa Mira Camí, Manuel "Documentació de gestió de la revista ""El Maresme"" (1976-1990)."

Patrimoni Manuel Mira Camí 1980 Diversos Mira Camí, Manuel Documentació del patronat Ilduro

Patrimoni Manuel Mira Camí 1986 Escoles Mira Camí, Manuel Documentació de l'escola GEM.

Patrimoni Família Màrgens 1772 Testament Miralles Comas, Pau comerciant Capsa 9

Patrimoni Família Màrgens 1818 Testament Miralles Lesús, Magdalena Capsa 9 Vídua Josep Ramon Torras

Patrimoni Família Màrgens 1818 Testament Miralles Lesús, Magdalena Capsa 9

Patrimoni Família Màrgens 1778 Capítols Miralles Puig, Pau Lusús Clivillés, Magdalena Capsa 9

Patrimoni Família Màrgens 1786 Àpoca Miralles Puig, Salvador Puig Reimir, Teresa Capsa 9

Patrimoni Família Màrgens 1778 Inventari Miralles, Pau negociant Capsa 9

Patrimoni Personals 1944 Miralpeix Julià (Família) 13.2 Documentació personal diversa. Documentació de la Falange. Documentació del Congrés Eucarístic Diocesà. 1944

Patrimoni Antoni Viladomat 2005 Impresos Miralpeix Vilamala, Francesc El pintor Antoni Viladomat i Manalt (16781755) (Tesi doctoral).

Patrimoni Milans del Bosch 1604 Àpoca Miró, Joan pagès Torrentbò Vallalta, Joan apotecari 24.3.11

Patrimoni Milans del Bosch 1637 Compravenda Miró, Joan Torrentbò (Mas Miró) Milans del Bosch, Joan Sant Vicenç de Montalt 7.8

Patrimoni Milans del Bosch 1679 Restitució Misser, Antoni pagès Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch , Pere 4.13.3 Peça de terra nomenada la Tremontana (6/4/1679).

Patrimoni Milans del Bosch 1679 Cens Misser, Antoni pagès Sant Vicenç de Montalt Alió, Genís 12.8.8

Patrimoni Milans del Bosch 1679 Testament Misser, Antònia Sant Vicenç de Montalt 4.13.2

Patrimoni Milans del Bosch 1721 Compravenda Misser, Bernat prevere Beranger Milans, Martí 25.3.5

Patrimoni Milans del Bosch 1680 Restitució Misser, Eulàlia Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch , Pere 4.13.1 Cens sobre una peça de terra nomenada la Tremontana (30/4/1680).

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1801 Testament Mogas Puntí, Maria Capsa 3 Vídua d'Antoni Romaní, negociant, filla de Josep, teixidor de lli de l’Ametlla.

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1810 Herència Mogas, Maria Riera / Carrer Nou Capsa 3 Vídua d'Antoni Romaní, negociant

Patrimoni Gual del Molí 1779 Àpoca Moixó de Francolí, Francesc Gual, Josep Anton Argentona 2/8

Patrimoni Gual del Molí 1779 Sentència Moixó de Francolí, Francesc Gual, Josep Anton Argentona 2/9

Patrimoni Familia Gualba 1811 Capítols Moler Planas, Miquel cirurgià Julià Perpunter, Matilde 1/39 Ella vídua de Joan Baptista Crous, negociant

Patrimoni Personals Moles I Corones, Pere Pasqual 13.3 Documentació sobre Pere Pasqual Moles, autor d’un gravat de Les Santes, del segle XVIII

Patrimoni Familia Gualba 1853 Lloguer Molí Remoneda Cabrera 6/13 Documents de 1853-1873

Patrimoni Personals 1991 Molina Garcia, Manuel 13.4 Maria Molina, «Manuel Molina Garcia: mitja vida». Mataró, 1991. (Treball d’institut de Maria Molina) Manuel (Estepa, 1946.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1785 Censal Molins, Onofre i altres Hospital Capses 1/7 Llista de censals (1785-1807)

Patrimoni Personals 1952 Monclús Ribera, José 13.5 Invitació a l’acte d’homenatge al poeta José Ribera. Mataró, 1952

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1565 Compravenda Moner, Bertomeu Riera / Carrer Nou Padró, Antic carnisser Capsa 3

Patrimoni Milans del Bosch 1815 Padró Monfort Barcelona 26.1.10

Patrimoni Milans del Bosch 1843 Rebuts Monfort Sant Vicenç de Montalt 15.2.19 Dos rebuts de carga d’un barco a Barcelona per Monfort (1843).

Patrimoni Milans del Bosch 1864 Patrimoni Monfort Esparraguera 34 Propietats dels Monfort a Esparraguera (1864-1880).

Patrimoni Milans del Bosch Patrimoni Monfort Calaf 34 Propietats dels Monfort a Calaf.

Patrimoni Milans del Bosch 1872 Matrimoni Monfort Arxer, Enrique Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch, Mª Encarna Sant Vicenç de Montalt 27.2.6

Patrimoni Milans del Bosch 1901 Testament Monfort Arxer, Enrique 27.2.3

Patrimoni Milans del Bosch 1873 Testament Monfort Maresc, Dolors i altres 6.2 Interès per Mª. Lluïsa Milans del Bosch , casada amb Genaro Sorarrain, i de Maria Milans del Bosch , casada amb Enrique Monfort Arxer (1873-1891).

Patrimoni Milans del Bosch 1600 Escritures Monfort, Dolors Calonge de Segarra 18 Closa dels Pilots de Santa Fe (Calonge de Segarra) Dolors Monfort, casada amb Rafael Milans (ss.XVII-XIX)

Patrimoni Milans del Bosch 1836 Capítols Monfort, Dolors Milans del Bosch, Rafael Sant Vicenç de Montalt 11.4.15

Patrimoni Milans del Bosch 1863 Comptes Monfort, Dolors Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch Rajoy, Rafael Sant Vicenç de Montalt 26.7 Rebuts pagats per Dolors Monfort després de la mort de Rafael Milans del Bosch Rajoy (1863-1871).

Patrimoni Milans del Bosch 1866 Lloguer Monfort, Dolors Alsina, Joan (del Mas Alsina) 17.2.31

Patrimoni Milans del Bosch 1883 Herència Monfort, Dolors Sant Vicenç de Montalt 26.6 Vídua de Rafael Milans del Bosch Rajoy (1883-1890).

Patrimoni Familia Gualba 1807 Compravenda Monges Carmelites Camí de Vilassar Arquer, Josep 1/24

Patrimoni Personals 1968 Monjo, Enric 13.6 Catàleg exposició a Madrid. 1968

Patrimoni Familia Gualba 1812 Testament Monràs, Joan pagès Cabrera 10/A5

Patrimoni Els Matas 1784 Testament Mons, Miquel corder 19.1.15

Patrimoni Els Matas 1793 Compravenda Mons, Miquel corder Ibora, Francesc negociant 19.1.15

Patrimoni Els Matas 1759 Testament Mons, Pere corder 19.1.15

Patrimoni Personals 1927 Monserdà Vidal, Enric 13.7 Feliu Elias, «Enric Monserdà. La seva vida i la seva obra». Barcelona, 1927. Documntació diversa sobre Enric Monserdà

Patrimoni Milans del Bosch 1636 Compravenda Montalt Colomer, Jeroni pagès Arenys de Munt (Subirans) Milans del Bosch, Joan Sant Vicenç de Montalt 12.8.3

Patrimoni Milans del Bosch 1728 Pactes Montaner Bosc, Raimunda 26.1.15 Raimunda Montaner i Bosc, diversos pactes (1728-1745).

Patrimoni Milans del Bosch 1748 Herència Montaner Bosc, Raimunda 7.9.8 Raimunda Montaner Bosc Alsina i Montalt, qüestió d’herència

Patrimoni Milans del Bosch 1772 Lloguer Montero, Maria F. Arenys de Mar 17.1.29 Maria F. Montero vídua d’Anton Francesc Milans lloga un forn de pa a Arenys de Mar (1772).

Patrimoni Ex-Cautivos Diversos Montserrat Bascu, Pere Capsa 1 Papers personals

Patrimoni Personals 1925 Montserrat Cuadrada, Josep 14.2 Exemplar del diari «Pàtria», de Valls, dedicat a Josep Montserrat Cuadrada (1925). Exemplar del diari «Aires de la Conca», dedicat a Josep Montserrat Cuadrada (1926)

Patrimoni Personals 1999 Montserrat Forns, Pere 14.1 Programes d’exposicions. Pere Montserrat (Barcelona, 1924 – Vilassar de Mar, 1999)

Patrimoni Familia Amatller 1882 Compravenda Montserrat Grau, Domingo Tras Santa Anna Amatller Bada, Gaspar Capsa 2 Una botiga

Patrimoni Personals 1965 Montserrat Recoder, Domènech 14.3 Retall del diari «Mataró» amb una entrevista a Domènech Montserrat Recoder (30 d’octubre de 1965)

Patrimoni Personals 1954 Montserrat Recoder, Pere 14.4 Opuscle, «Aspectos de la biología moderna». Mataró, 1954

Patrimoni Àngela Montserrat 1918 Compravenda Montserrat, Àngela Sant Agustí Serra Castany, Antoni Documentació personal diversa.

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1629 Herència Montserrat, Jaume negociant Barcelona Capsa 1.16

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1629 Testament Montserrat, Jaume negociant Barcelona Capsa 1.17

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1683 Diversos Montserrat, Jaume negociant Barcelona Capsa 1.56

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1685 Testament Montserrat, Jaume Salines, Josep Capsa 1.58

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1614 Àpoca Montserrat, Joan B. doctor Capsa 1.11

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1631 Diversos Montserrat, Joan B. Capsa 1.20

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1635 Establiment Montserrat, Joan B. Torres, Pere Badalona Capsa 1.25 Establiment. Joan B. Montserrat a Pere Torres, una barraca de pescar a Badalona.

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1637 Establiment Montserrat, Joan B. doctor Riera, Josep sastre Capsa 1.30

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1683 Censal Montserrat, Joan B. prevere Capsa 1.55

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1713 Testament Montserrat, Joan B. Salines, Josep Capsa 2.7

Patrimoni Pere Montserrat Diversos Montserrat, Pere historiador Mataró

Patrimoni Els Esquerra 1652 Testament Monyonell, Joan capsa 2

Patrimoni Teresa Mora Andreu 1927 Escola Mora Andreu, Teresa capsa 2 Llibres manuscrits d’escola del Cor de Maria (1927-1930).

Patrimoni Milans del Bosch 1800 Deutes Mora Antic, Pere 15.2.6 Llista de contribuents de Sant Vicenç (1800).

Patrimoni Personals 1970 Mora Bartrès (Família) 14.5 Opuscle del 50è aniversari del casament de Joan Mora Montasell i Montserrat Bartrès Rey. Sant Andreu de Llavaneres, 1932-1982

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1631 Compravenda Mora, Jerònima Psqual, Pau Mataró Capsa 1.22

Patrimoni Milans del Bosch 1689 Plet Mora, Joan Milans del Bosch , Pere Sant Vicenç de Montalt 4.10.3

Patrimoni Milans del Bosch 1836 Diversos Mora, Manuel Rajoy, Clara Sant Vicenç de Montalt 15.2.18 Manuel Mora a Clara Rajoy (1836).

Patrimoni Milans del Bosch 1684 Testament Mora, Margarita pagès Llavaneres 2.8.2 Margarita Mora, filla de Pere, pagès de Llavaneres, muller de Pere Milans del Bosch

Patrimoni Milans del Bosch 1621 Compavenda Mora, Salvi pagès Llavaneres Mataró, Pere 2.3.5

Patrimoni Personals 1927 Morante Rivas, Juan Ramon 14.6 Exemplar de «Diguem» (editat per UGT, febrer de 2019), dedicat a Juan Ramon Morante (Huéneja, 1927)

Patrimoni Personals Morató Brugaroles, Carles 14.7 Treball de recerca de Mireia Brau Villaró dedicat a Carles Morató. «Cal... Morató?». Vic, 2009. Informació genealogia de Carles Morató

Patrimoni Milans del Bosch 1627 Morató, Lluís 25.4.5 Qüestions entre els hereus de Lluís Morató i diverses persones (1627-1633).

Patrimoni Milans del Bosch 1621 Compravenda Morató, Ludovico pagès Milans del Bosch , Joan Sant Vicenç de Montalt 2.1.3

Patrimoni Milans del Bosch 1687 Comptes Morell, Joan botiguer Arenys de Mar Milans del Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt 24.3.16

Patrimoni Milans del Bosch 1694 Cens Morell, Joan botiguer Arenys de Mar Milans del Bosch , Joan Francesc Sant Vicenç de Montalt 2.7.2

Patrimoni Milans del Bosch 1694 Deute Morell, Joan botiguer Arenys de Mar Milans del Bosch, Joan Francesc Sant Vicenç de Montalt 12.8.10

Patrimoni Milans del Bosch 1621 Compravenda Morera (a) Milans del Bosch, Bernat Sant Vicenç de Montalt Morató, Salvi 3.4 Caterina, la seva muller, i el seu fill Francesc Milans del Bosch

Patrimoni Rafael Soler 1816 Deutes Morera de la Vall, Francesc Llavaneres Gibert, Jaume B. carpeta rosa 25

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1652 Plet Morera, Caterina Roig, Josep Capsa 1.37 Plet. Caterina Morera contra Josep Roig i Josep Palaudàries, prevere.

Patrimoni Jordi Moya Assaig Moya, Jordi Treballs acadèmics de Jordi Moya.

Patrimoni Jordi Moyà 2005 Diversos Moyà, Jordi religiós Mataró Treballs acadèmics

Patrimoni Milans del Bosch 1762 Certificat Muns, Benet Milans del Bosch, Rafaela Sant Vicenç de Montalt 7.9.11 Certificats de defunció: Benet Muns (1762), i Rafaela Milans del Bosch (1797), muller de Ramon Arquer.

Patrimoni Personals Muntané Muns, Lluís 14.8 Programes d’exposicions

Patrimoni Personals Muntané, Oriol 14.9 Programes d’exposicions

Patrimoni Familia Gualba 1734 Inventari Nabona Seguí de Capella, Rafael 10/B6 Escriptures de terres, antecedents, etc. (1734-1740)

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1715 Compravenda Nabona, Rafael de advocat Sant Pere més Alt Vert, Jaume mestre de cases Capsa 3

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1670 Testament Nadal, Jacint mariner Capsa 1.45

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1671 Donació Nadal, Jacint Fornés, Pere Capsa 1.46

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1679 Consigna Nadal, Margarida Capsa 1.53 Consigna. Margarida Nadal al convent de Sant Josep de Mataró (1679).

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1680 Procura Nadal, Margarida Capsa 1.54

Patrimoni Els Reniu i Padró 1721 Diversos Navarro Tarroella, Jeroni corredor d'orella Capses 1/7

Patrimoni Naviera Mir 1814 Diversos Naviera Mir Vilassar de Mar capsa 6 Patents de sanitat de barcos, lloc d’emissió, etc. (1814-1861)

Patrimoni Naviera Mir 1875 Comptes Naviera Mir Vilassar de Mar capsa 3 Viatge d’un barco sense nom conegut, de Barcelona a Nova Orleans

Patrimoni Naviera Mir 1875 Diversos Naviera Mir Vilassar de Mar capsa 6/5 «Arqueo de la draga Barcelona» a Cartagena.

Patrimoni Personals 2003 Nefer 14.10 Programes d’exposicions. Catàleg exposició «Marges». Mataró, 2003

Patrimoni Naviera Mir 1874 Diversos Nicolau Mir i Cia. mariner Vilassar de Mar capsa 6/20 Correspondència documents dels barcos Alfredo, dates de (1874-1902).

Patrimoni Naviera Mir 1898 Diversos Nicolau Mir i Cia. mariner Vilassar de Mar Rüffer & Sons Londres capsa 6/16 Assegurança i notícia de la de detenció del bergantí Lorenzo per la marina americana

Patrimoni Naviera Mir 1898 Diversos Nicolau Mir i Cia. mariner Vilassar de Mar capsa 6/17 Detenció del bergantí Lorenzo per la marina americana

Patrimoni Milans del Bosch 1632 Despeses Nicolau Morató, Francesc pagès Sant Vicenç de Montalt 12.8.1

Patrimoni Milans del Bosch 1647 Compravenda Nicolau Moretó, Francesc Llavaneres (Mas Morató) Milans del Bosch , Joan Sant Vicenç de Montalt 2.1.1

Patrimoni Personals Nieto, Albert 14.11 Programes de concerts

Patrimoni Personals Noé Pedragosa, Josep 14.12 Esbossos i dibuixos originals de Josep Noé. Programes d’exposicions

Patrimoni Massot (Mas Fogueres) 1855 Comerç Noguera Colomer, Joan 1/2 Rebuts de l’activitat comercial (1855-1871)

Patrimoni Massot (Mas Fogueres) 1857 Comerç Noguera Colomer, Joan 1/4 Assegurances d’incendis (1857-1869)

Patrimoni Massot (Mas Fogueres) 1862 Diversos Noguera Colomer, Joan 1/10 Papers diversos (1862-1884)

Patrimoni Massot (Mas Fogueres) 1869 Plet Noguera Colomer, Joan 1/9 Testamentària i altres papers (1869-1908)

Patrimoni Massot (Mas Fogueres) 1871 Comerç Noguera Colomer, Joan 1/3 Correspondència comercial (1871-1883)

Patrimoni Massot (Mas Fogueres) 1871 Plet Noguera Colomer, Joan 1/6 Plet per l’herència (1871-1877)

Patrimoni Massot (Mas Fogueres) 1883 Rebuts Noguera Colomer, Joan 1/1 Rebuts d’impostos (1883-1888)

Patrimoni Massot (Mas Fogueres) 1885 Testament Noguera Colomer, Joan 1/8

Patrimoni Massot (Mas Fogueres) 1885 Testament Noguera Colomer, Joan 1/14

Patrimoni Massot (Mas Fogueres) 1887 Comerç Noguera Colomer, Joan 1/7 Inventari de clients

Patrimoni Massot (Mas Fogueres) 1854 Capitols Noguera Ventura, Joan Colomer Riera, Anna Maria 1/5

Patrimoni Personals 1893 Nonell Casas, Jaume 14.13 Opuscle Francisco X. Tobella de Argila, «Biografía de en Jaume Nonell y Casas. L’hortelà «Bonminyó» de Mataró». Mataró, 1893

Patrimoni Milans del Bosch 1693 Deute Novell, Joan Milans del Bosch, Joan Francesc Sant Vicenç de Montalt 15.1.21

Patrimoni Personals Novellas, Eduard 14.14 Programes d’exposicions

Patrimoni Personals 1993 Novellas, Josep 14.15 Programes d’exposicions. Lourdes Cirlot. «Josep Novellas». Mataró, 1993

Patrimoni Personals Nubiola de Castellarnau, Xavier 15.1 CV de Xavier Nubiola. Text i imatges de la confeència de Xavier Nubiola «Descobrint a Colom pel cinema»

Patrimoni Els Esquerra 1843 Inventari Nunell Riquer, Fèlix capsa 2 Testament i altres documents (1843-1921)

Patrimoni Els Esquerra 1863 Diversos Nunell, Blanc, Castany, Serra Fonrodona, Nunell capsa 2 Documents d'aquestes nissagues de 1863 a 1885.

Patrimoni Els Esquerra 1901 Escriptures Nunell, Fonrodona, Blanc Castellà, Castany, Nunell capsa 2 Escriptures d'aquestes nissagues de 1901 a 1939.

Patrimoni Els Esquerra 1934 Diversos Nunell, Fonrodona, Castellà Ribas, Esquerra capsa 2 Documents funeraris d'aquestes nissagues (1934-1970).

Patrimoni Impremta Abadal 1854 Opuscles Nunell, Pedro Capsa 12 Pedro Nunell. Colección de problemas prácticos de Aritmética Mercantil (Joaquin Abadal, 1854).

Patrimoni Familia Gualba 1816 Comptes Obiols Castells, Josepa Gualba, Josepa 12/10 Diversos papers (1816-1821)

Patrimoni Oficina Correos Mataró 1856 Diversos Oficina Correos Mataró Mataró Documentació operativa de l’entitat (1856-1975).

Patrimoni Milans del Bosch 1710 Compravenda Oliver Fonrodona 15.3.9 Dels ‘ostals den Oliver’ a Caldes d’Estrach (1710).

Patrimoni Personals 2003 Oliver Cruanyes, Martí 15.2 Opuscle «Martí Oliver i Cruanyes, canonge de Vilabertran». Sant Feliu de Guíxols, 2003 (inclou notes sobre Marc Castañer)

Patrimoni Milans del Bosch 1649 Compravenda Oliver i Fogueres Arenys de Mar Rey, Joan 26.1.22

Patrimoni Milans del Bosch 1591 Censal Oliver, Baltasar Pineda 8.1.2 Llibreta de censals de la família Oliver (Baltasar, Miquel, etc.) de Pineda (1591-1643).

Patrimoni Milans del Bosch 1646 Diversos Oliver, Jaume apotecari 15.1.13

Patrimoni Milans del Bosch 1669 Compravenda Oliver, Joan Caldes d'Estrach Fonrodona, Pere pescador 3.11

Patrimoni Milans del Bosch 1658 Donació Oliver, Miquel Milans, Pere pagès Pineda 8.1.6

Patrimoni Milans del Bosch 1630 Establiment Oliver, pubills Ros, Josep 16.1.5 Una peça de terra (1630).

Patrimoni Milans del Bosch 1650 Comptes Olivera, Paula 15.1.3

Patrimoni Milans del Bosch 1653 Inventari Olivera, Paula 7.1.5

Patrimoni Milans del Bosch 1650 Compravenda Oliveras Fogueres Roca, Antoni mestre de cases Arenys de Mar 24.3.7

Patrimoni Malcel Olm 1947 Diversos Olm, Marcel músic Mataró 2 capses Programes de concerts (1947-1968)

Patrimoni Personals Opisso, Alfred 15.3 Programes d’exposicions

Patrimoni Personals Opisso, Ricard 15.4 Programes d’exposicions

Patrimoni Rafael Soler 1708 Àpoca Ordre dels Predicadors Vilapura, Maria carpeta pell Vídua de Miquel Torner, mercader

Patrimoni Fins i Freixas 1833 Cens Ortal, Francesc Vélez Rúbio Llauder, Els Molí de Vent Cens de Francesc Ortal, de Vélez Rubio, d’una terra al Molí de Vent, que paga als Llauder.

Patrimoni Fèlix Berenguer 1842 Compravenda Ortell Parera, Maria Mercè Sant Pere Berenguer Ortell, Fèlix negociant "Carrer Sant Pere, ""antes Pou de Vall"""

Patrimoni Milans del Bosch 1661 Censal Ostri, Maria Pineda Milans del Bosch , Pere Sant Vicenç de Montalt 4.10.4

Patrimoni Els Reniu i Padró 1763 Herència Padró Fors, Francesc Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1805 Concòrdia Padró i Llauder, Albert Llauder Camín, Francesc prevere Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1810 Comptes Padró i Llauder, Albert Reniu Padró i de Llança, Joan B. Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1811 Diversos Padró i Llauder, Albert Reniu Padró i de Llança, Joan B. Capses 1/7 Despeses de la defunció de Joan B.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1587 Compravenda Padró, Antoni cirurgià Penya d'en Roig Roig de la Penya, Joan pagés, marit d'Àngela i pare de Antoni Capses 1/7 El cirurgià compra les cases i el dret a la Taula de Carniceria.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1605 Definició Padró, Antoni apotecari, fill d'Antoni Padró, cirurgià Lorella, Joana Filla de Nicolau Pereller, pagès Capses 1/7 Reconeixemen dels bens de Joana rebuts per en nebot Antoni Padró en los Capítols Matrimonials

Patrimoni Els Reniu i Padró 1605 Capítols Padró, Antoni apotecari, fill d'Antoni Padró, cirurgià Serra, Maria Filla de Jeroni Serra Arnau Capses 1/7 Unió de dues grans cases de Mataró, els Serra i els Padró.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1605 Àpoca Padró, Antoni apotecari, fill d'Antoni Padró, cirurgià Capses 1/7 La factura que l'apotecari passa al sogre per casar amb la Maria.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1626 Compravenda Padró, Antoni apotecari Camp de la Torra Soler, Joan Sabater Capses 1/7 Venda de terra de cavadura de 14 homes per 280 Lliures

Patrimoni Els Reniu i Padró 1631 Àpoca Padró, Elisabeth Germana de l'Apotecari Mas, Magi i Joan Pau Garau Administradors de l'Hospital Capses 1/7 Reconeixem a vos Maria Perich, muller de Bernat Perich i a Elisabeth Padró, donsella, les 55 Liures…

Patrimoni Els Reniu i Padró 1643 Deute Padró, Elisabeth Germana de l'Apotecari Seguí de Capella, Antoni Usufructuari de les rendes Capses 1/7 El Rector de Llavaneres, Joan Antoni Padró fundà causa pia. Seguí i els administradors sembla que no li paguen.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1439 Acord Padró, Jaume Fills de Joan Padró i de Rafaela Cardona Capses 1/7 Els pares de Jaume Padró, difunts, tenen una casa.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1463 Usdefruit Padró, Jaume Hostalers Plaça de la vila Camp, Joan Barcelona Capses 1/7 Alberg amb taula e ab sa caseta subterranea

Patrimoni Els Reniu i Padró 1479 Donació Padró, Jaume Padró Plaça de la vila Narcís i Joan fills de Jaume Capses 1/7 Fill de Joan i Rafela, donació dels drets de tenir taula

Patrimoni Els Reniu i Padró 1623 Definició Padró, Joan Antoni Rector de Llavaneres Tria i Reniu, Melcior Capses 1/7 Reconeix a Melcior com hereu del que a ell pugui correspondre per herència de Joan Tria (Fra Jeroni), frare de la Murtra

Patrimoni Els Reniu i Padró 1521 Concordia Padró, Joana Padró, Antic Capses 1/7 Joana filla de Pere Padró reconeix l'hereu

Patrimoni Els Reniu i Padró 1630 Establiment Padró, Mariàngela I el seu marit Melcior Tria La Fornaca, la plana de Cirera Baró, Jaume Boter Capses 1/7 Arrendament d'una vinya al boter Baro.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1644 Padró, Mariàngela Muller de Melcior Tria i mare de Maria Maria Capses 1/7 Memorial de la roba sea feta a Maria, filla mia, quant contraira matrimoni amb Francesc Gassia

Patrimoni Els Reniu i Padró 1648 Donació Padró, Mariàngela Muller de Melcior Tria i neboda de Elisabeth Cecilia Pongem, Elisabeth Cecilia Vda. de Joan Pongem Capses 1/7 Li fa donació dels dos censals, un de la Universitat i altre de Nicolau Fornes, cirurgià

Patrimoni Els Reniu i Padró 1655 Compravenda Padró, Mariàngela I Josep Padró, son fill Castellar, Joan Bta. Negociant Capses 1/7 Censal que feia Joan Sala pescador i Agnes Sala i Gendre, hereua de Pau Gendre

Patrimoni Els Reniu i Padró 1658 Censal Padró, Mariàngela I Josep Reniu i Padró, son fill Portell, Marianna Vda. de Pere Portell, Farmacèutic Capses 1/7 Censal venut per 200 lliures i pensió 200 sous que per testament de la Sra. Portell passa al Rector de Sta. Maria.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1669 Misses Padró, Mariàngela I Josep Reniu i Padró, son fill Gassia, Francesc Antoni Partella, rector de Sta Maria Capses 1/7 10 Lliures, 10 sous i 3 diners de misses per l'ofici major i processó

Patrimoni Els Reniu i Padró 1673 Deute Padró, Mariàngela Sogre de Maria Portell Sala Serra, Margarida Tia de Mariàngela Capses 1/7 Per mort de Margarida Serra (1634), Maria ha pagat les misses del mandat testamentari l'any 1673.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1480 Llicència Padró, Narcís Padró Plaça de la vila Joan Oficial de Joan Sarriera, militar del rei i oficial de la batllia general de Catalunya. Capses 1/7 Fill de Jaume Pedró, permís per posar taula

Patrimoni Els Reniu i Padró 1483 Establiment Padró, Narcís sastre Mas Creu Riba, Raimundus Casa de la caritat Barcelona (ciutat) Capses 1/7 Narcís, fill de Jaume i pare de Narcís

Patrimoni Els Reniu i Padró 1489 Diversos Padró, Narcís sastre Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1493 Establiment Padró, Narcís sastre Mas Creu Boter, Nicolau teixidor de pana de llana Capses 1/7 Els Pedró estableixen un tros tocant al carrer nou

Patrimoni Els Reniu i Padró 1493 Remissió de cens Padró, Narcís Morot, Joan Jofre, Salvador Capses 1/7 Administradors altar de les ànimes del purgatori de Sta. Maria.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1581 Precari Padró, Nicolau mercader Pla del Castell o Torrent Forcat Roig de la Penya, Francesc Mercader, casat filla de Jeroni Serra Capses 1/7 Nicolau Padró, muller Margarida Sorb, ha venut una pessa a Jeroni Serra.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1581 Compravenda Padró, Nicolau mercader Lo camp del camí del castell Serra, Jeroni Fill de Joan Serra i Elisabet Arnau Capses 1/7 Nicolau Padró ha venut una pessa a Jeroni Serra.

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1852 Correspondència Padró, Rafael de pagès Igualada 1/Josep Interessat en casar-se amb Antònia Ballot

Patrimoni Milans del Bosch 1733 Herència Pagès Claret, Rafael Pagès Sala, Rafael 26.1.17 Rafael Pagès Claret i Canal, hereu del nebot Rafael Pagès Sala (1733).

Patrimoni Milans del Bosch 1756 Herència Pagès, Maria Antònia Sant Vicenç de Montalt 27.1.8

Patrimoni Milans del Bosch 1757 Patrimoni Pagès, Maria Antònia Sant Vicenç de Montalt Regidors Sant Vicenç de Montalt 24.2.13 Evaluació fiscal de les terres

Patrimoni Milans del Bosch 1759 Plet Pagès, Maria Antònia Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch, Maria Francesca Sant Vicenç de Montalt 17.1.26 Maria Antònia Pagès contra Maria Francesca Milans del Bosch Llorenç (imprès) (1759).

Patrimoni Milans del Bosch 1764 Despeses Pagès, Maria Antònia Sant Vicenç de Montalt 17.1.31 Queixa pels costos legals (1764).

Patrimoni Personals Pagès, Pere 15.5 Dibuix original de Pere Pagès. Programes d’exposicions

Patrimoni Els Reniu i Padró 1676 Establiment Palau Arnau, Salvador Les Illes Barceló, Francesc mariner Capses 1/7 "Lloc de les Illes, ""altrament Ribera del Mar"""

Patrimoni Els Reniu i Padró 1818 Instància Palau Comas, Josepa Reniu i Padró, Albert Capses 1/7 renúncia als drets succesoris dels Vilar del Grau a favor d'Albert

Patrimoni Els Reniu i Padró 1823 Inventari Palau Comas, Teresa Capses 1/7 vídua d'Albert Reniu

Patrimoni Gual del Molí 1841 Concòrdia Palau i Soler, Melcior de hisendat El Cros (Argentona) 1/31 Pacte d'aigües entre diversos

Patrimoni Gual del Molí 1851 Diversos Palau i Soler, Melcior de hisendat El Cros (Argentona) 1/32 Qüestió d'aigües de la mina

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1722 Compravenda Palau Riera, Josep Riera / Carrer Nou Pou, Salvador semoler Capsa 3 Un peça de terra

Patrimoni Els Reniu i Padró 1603 Censal Palau, Àngela Capses 1/7

Patrimoni Palau, Garcia i Cia 1857 Societat Palau, Garcia i Cia aigua Dos llibres de despeses i interessos d'aquesta companyia (1857-1862)

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1859 Establiment Palau, Garcia i Cia Riera / Carrer Nou Pasqual Ravell, Manuel Capsa 4 Servei d'aigua.

Patrimoni Familia Gualba 1857 Societat Palau, Garcia i Cia. 11/1 Constitució, correspondència, mina Saborit (1857-1871)

Patrimoni Familia Parera Cuadrada 1588 Establiment Palau, Joan prevere Giralt, Galceran muleter

Patrimoni Els Reniu i Padró 1623 Inventari Palau, Joan Rafel Fill Joan Arnau i Antiga Palau, canonge Capses 1/7 Els Marmessors fan Inventari i vènen a l'encant els béns del canonge mort.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1616 Venda de violari Palau, Melcior burgés Bonamusa, Pere Prevere, beneficiat San Martí de Pertagàs Capses 1/7 Venda de violari

Patrimoni Melcior de Palau 1900 Impresos Palau, Melcior de Cantares populares. Barcelona.

Patrimoni Melcior de Palau 1903 Impresos Palau, Melcior de Versos para escuelas.

Patrimoni Melcior de Palau 1904 Impresos Palau, Melcior de Cantares. Edición de Mataró. Mataró.

Patrimoni Melcior de Palau 1905 Impresos Palau, Melcior de Poesias y cantares. Barcelona.

Patrimoni Melcior de Palau 1908 Impresos Palau, Melcior de Verdades poéticas. Barcelona.

Patrimoni Melcior de Palau 1909 Impresos Palau, Melcior de Últimos cantares.

Patrimoni Melcior de Palau 1900 Diversos Palau, Melcior de poeta Mataró Llibres de poesia originals (1900-1909)

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens Testament Palaudària, Josep prevere Capsa 3.21

Patrimoni Els Casanovas 1779 Capítols Pallaroles Alsina, Josep pagès Passant, Josep

Patrimoni Personals 1933 Panyó, Joan Carles 15.6 Opuscle «Joan Carles Panyó. La seva vida, la seva obra i el seu temps». Olot, 1933. Notes per a la genealogia de Carles Panyó

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1635 Testament Paradell, Joan Morató, Pere Pau sastre Capsa 1.28 Joan Paradell, vídua de Pere Pau Morató, sastre.

Patrimoni Personals 1917 Paredes-Figueres, Família 21.11

Patrimoni Fèlix Berenguer 1736 Testament Parera Andreu, Francesc pescador

Patrimoni Familia Parera Cuadrada 1865 Diversos Parera Cuadrada, Família Papers domèstics diversos (1865-1953).

Patrimoni Familia Parera Cuadrada 1891 Diversos Parera Cuadrada, Família Esqueles i necrològiques familiars a la premsa de Mataró (1891-1930).

Patrimoni Familia Parera Cuadrada 1950 Fundació Parera Cuadrada, Família Obra pia de les 40 obres a les carmelites (1950).

Patrimoni Fèlix Berenguer 1752 Testament Parera Lladó, Isidre

Patrimoni Familia Parera Cuadrada 1929 Diversos Parera Mons, Miquel Cuadrada Gallifa, Montserrat Llibre de familia

Patrimoni Personals Parera, Blai 15.7 Fotocòpies d’articles sobre Blai Parera

Patrimoni Parés de Mataró 1976 Diversos Parés de Mataró artista Mataró Projectes artístics (1976-1998)

Patrimoni Personals 1920 Parés Torner, Joan Bta. 15.8 Fotocòpia del recordatori de defunció (1886 – 1920)

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1796 Poders Paròquia d'Olesa Guanyabens, Josep M. capser Capsa 2.62

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1845 Censos Parròquia de Mataró Guanyabens, Margarida Capsa 4.23

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1751 Pagament Parrot, Isidre vidrier Capsa 2.20

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1811 Renúncia Partegàs, Francesc prevere Riera / Carrer Nou Tururet, Francesc adroguer Capsa 3

Patrimoni Milans del Bosch 1690 Permuta Pasqual del Mas, Pau pagès Arenys de Munt Ferrer, Joan mariner Arenys de Mar 4.6.1

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1919 Diversos Pasqual Esquerra, Pilar Capsa 2 Llibretes de formació domèstica, de taquigrafia, de dret (1919-1923).

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1938 Diversos Pasqual Esquerra, Pilar Capsa 2 Cartes i documents del temps de guerra (1938-1945).

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1837 Renúncia Pasqual Ravell, Joaquim metge Riera / Carrer Nou Pasqual Ravell, Manuel farmacèutic Capsa 4

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1837 Capítols Pasqual Ravell, Manuel farmacèutic Sayol Pera, Ignàcia Capsa 4 Ell fill de Pere Pasqual Carbonell, farmacèutic de Mataró.

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1876 Testament Pasqual Ravell, Tomàs prevere Capsa 4

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1877 Herència Pasqual Ravell, Tomàs prevere Capsa 4

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1712 Comptes Pasqual Rius, Pere Capsa 3 Rebuts diversos (1712-1846).

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1871 Diversos Pasqual Rius, Pere Capsa 2 “Libro de notas de los SS. Pascual e hijo, Mataró” (1871-1893).

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1891 Diversos Pasqual Rius, Pere Capsa 1 Personal, cartes, impresos, entitats culturals locals, etc. (1891-1954).

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1899 Diversos Pasqual Rius, Pere Capsa 2 Papers de farmàcia: receptes, estudis, cartes (1899-1934).

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1900 Diversos Pasqual Rius, Pere Capsa 1 Documentació familiar (1900-1976): testaments, herències, comptes, etc.

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1956 Comercial Pasqual Rius, Pere Capsa 1 Escriptura de constitució de ‘Laboratorio Pere Pasqual Esquella S.L.’

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1811 Peritatge Pasqual Rius, Pere Riera / Carrer Nou Capsa 3 Experts sobre la casa de la Riera dels Romaní.

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1880 Literatura Pasqual Rius, Pere Capsa 2 Manuscrits tema religiosa, amorosa, satírica, poemes, dibuixos (s.XIX).

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1881 Plànol Pasqual Rius, Pere Sant Pere més Alt Capsa 3

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1866 Capítols Pasqual Sayol, Joaquim Rius Lladó, Beatriu Capsa 4

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1894 Compravenda Pasqual Sayol, Joaquim Riera / Carrer Nou Codina, Joan i altres Capsa 4

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1896 Diversos Pasqual Sayol, Joaquim Capsa 4 Escriptures diverses (1896-1901)

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1897 Testament Pasqual Sayol, Joaquim Capsa 4 Muller Beatriu Rius Lladó. Fill de Manuel Pasqual Ravell i Ignàcia Sayol

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1893 Testament Pasqual Sayol, Joaquim Lluís Capsa 4

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1888 Testament "Pasqual Sayol Cristina" Capsa 4 Muller de Francesc Renter Castillo.

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1892 Inventari "Pasqual Sayol Cristina" Capsa 4

Patrimoni Milans del Bosch 1804 Deute Pasqual, Antoni comerciant Arquer, Ramon Sant Vicenç de Montalt 27.1.14

Patrimoni Milans del Bosch 1696 Renda Pasqual, Bartomeu Milans del Bosch 15.1.22

Patrimoni Milans del Bosch 1602 Establiment Pasqual, Pau Arenys de Munt Cursà, Anton Arenys de Munt 15.3.31 Una peça de terra

Patrimoni Rugama-Espasa 1729 Compravenda Pasqual, Pau bracer Valldeix, fora portal Caminada, Josep bracer sobre 4

Patrimoni Milans del Bosch 1672 Permuta Pasqual, Pau (del Mas Pagès) Arenys de Munt Ferrer, Joan mariner 16.1.4

Patrimoni Els Casanovas 1779 Testament Passant Comes, Antònia

Patrimoni Personals 1921 Patuel Carreras, Ramon 15.9 Notes i fotografies de Ramon Patuel, que participà al desastre d’Annual (1921). Patuel (La Pobla de Lillet, 1906 – Santiago de Cuba, 1997)

Patrimoni Personals 1999 Patuel Puig, Jaume 15.10 Retall de «Diari de Mataró» amb un article de Jaume Patuel (25/8/1999)

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1780 Àpoca Pavet, Martí negociant Guanyabens, Josep adroguer Capsa 2.54

Patrimoni Personals 1957 Pavloff, A.N. 15.11 Postal escrita per A.N. Pavloff (1957)

Patrimoni Personals 1925 Peiró, Joan 15.12 Apunts biogràfics de Josep Peiró (fill de Joan Peiró), per Josep Puig Pla (2001). Articles diversos de record i homenatge. «Juan Peiró. De la fábrica de Vidrio de Mataró al Ministerio de Industria» (València 1937). «El pensamiento de Juan Peiró» (1989). «Trayectoria de la Confederación Nacional del Trabajo» (1925).

Patrimoni Josep M. Pellicer 1873 Llibre Pellicer, Josep M. El monasterio de Ripoll

Patrimoni Josep M. Pellicer 1886 Llibre Pellicer, Josep M. Privilegios (…) concedidos a Mataró y demás pueblos comarcanos

Patrimoni Josep M. Pellicer 1894 Llibre Pellicer, Josep M. Influjo civilizador de los cenóbios medievales …

Patrimoni Josep M. Pellicer 1899 Llibre Pellicer, Josep M. Apuntes biográficos (…) José Pellice de Dou y Pagés

Patrimoni Josep M. Pellicer 1902 Llibre Pellicer, Josep M. Mataró. Synthesis historial d'aquesta ciutat

Patrimoni Milans del Bosch 1728 Donació Pera i Tria, Isabel Mata (Mas Tria) Tria, Josep 25.1.17

Patrimoni Personals 1903 Pera Pubill, Joan 5.14 Documentació personal (1903-1959)

Patrimoni Personals Pera Segura (Família) 15.13 Documents personals de la família Pera Segura (1a meitat segle XX)

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1625 Diversos Peradejordi-Guanyabens Argensola Capsa 1.15 Drets dels creditors de la vila d’Anglesola.

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1635 Censal Peradejordi-Guanyabens Capsa 1.27 Rebuts de censos.

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1675 Establiment Peradejordi-Guanyabens Capsa 1.49 Establiments dels Montserrat (1675).

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1743 Obres Peradejordi-Guanyabens Montgat Capsa 2.16 Montgat. Obres de reforma al camí “del monte de Mongat” (1743).

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1753 Censals Peradejordi-Guanyabens Capsa 2.21 Llibreta de censals de Santa Maria (1753-1764).

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1769 Industria Peradejordi-Guanyabens Capsa 2.46 Qüestió de la descàrrega de barcos a la platja de Mataró (1769).

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1803 Despeses Peradejordi-Guanyabens Capsa 3.1 Llibreta de depeses de verema (1803-1810).

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1820 Censos Peradejordi-Guanyabens Capsa 3.6 Llibretes de censos (1820-1843).

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1821 Diversos Peradejordi-Guanyabens Capsa 3.8 Full: “Explicación de las calidades, virtudes y efectos del Romero” (1821).

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens Rebuts Peradejordi-Guanyabens Capsa 3 Rebuts del segle XVIII.

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1697 Diversos Peramàs, Antoni pescador Capsa 1.67

Patrimoni Can Bernadet 1794 Poders Peramàs, Baltasar, fills de Totora (Bolivia) Campllonc i Guarro, Fèlix Anton "Fèlix, cosí dels fills de Peramàs, administrava ""siertas posesiones"""

Patrimoni Rafael Buscà Diversos Pere, Albert Breu història de l’equip de la Mare de Déu Mataró.

Patrimoni Personals 1997 Perecoll 15.15 Programes exposicions. Catàleg exposició «Finestres al món. Perecoll». Mataró, 1997

Patrimoni Viladesau 1802 Compavenda Peredejordi, Magdalena Torras Golorons, Desideri 5 Magdalena Peradejordi Trisach a Desideri Torras i Golorons. Dos plomes d'aigua. 16/6/1802.

Patrimoni Familia Gualba 1884 Plet Perepoc, Segismon Campins Pujol, Antoni 4/10 Terreny a Campins (M.Gualba)

Patrimoni Familia Gualba 1842 Comptes Perez Hernandez, Manuela Mateu Salvet, Jaume 1/51

Patrimoni Familia Gualba 1851 Testament Perez Hernandez, Manuela 1/51 Vídua de Jaume Mateu Salvet, de Ribera del Blanquillo (Mèxic)

Patrimoni Familia Gualba 1851 Testamentària Perez Hernandez, Manuela Mateu Salvet, Jaume 1/51 Acord entre els beneficiaris de l'herència

Patrimoni Familia Gualba 1847 Inventari Pérez, Manuela Figueres 10/B2

Patrimoni Personals Perich, Quirze 16.1 Retalls de diari i revistes amb escrit sobre Quirze Perich

Patrimoni Personals Pericot, Iago 16.5 (1929-2018)

Patrimoni Fins i Freixas 1659 Testament Perrach, Paula Muller de Francesc Puigvert, pagès, filla de Pere i Paula

Patrimoni Milans del Bosch 1871 Diversos Pers Ramona, Magí 27.2.5 Títol de Carles III (1871).

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1811 Compravenda Pertegàs, Francesc prevere / hereu de confiança Riera / Carrer Nou Tururet, Francesc Capsa 3 Maria Mogas vídua d'Antoni Romaní, negociant

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1661 Deute Perutxenam Eulàlia Montserrat, Joan B. prevere Capsa 1.43

Patrimoni Els Pi Colomer 1793 Testament Pi Colomer, Josepa

Patrimoni Els Pi Colomer 1800 Segrest Pi Colomer, Llorenç regidor Aixequen el segrest dels seus bens i els entreguen a les filles

Patrimoni Els Pi Colomer 1793 Testament Pi Colomer, Maria

Patrimoni Familia Amatller 1903 Compravenda Pi Guàrdia, Dolors Sant Agustí Amatller Bada, Gaspar Capsa 2

Patrimoni Teresa Mora Andreu 1781 Testament Pi Mora, Carles prevere capsa 1 Fill de Llorenç Pi i Margarita Mora.

Patrimoni Teresa Mora Andreu 1781 Testament Pi Mora, Maria Gràcia capsa 1 Vídua de Josep Ferran, comerciant.

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1735 Censos Pi, Bertomeu candeler de cera Riera / Carrer Nou Matas, Jaume adroguer Capsa 3

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1764 Àpoca Pi, Joan B. prevere López, Josep patró Capsa 2.39

Patrimoni Teresa Mora Andreu 1783 Testament Pi, Joan B. prevere capsa 1

Patrimoni Familia Gualba 1756 Àpoca Pibernat Sentmenat, Maria Bunyol, Maria 1/4

Patrimoni Milans del Bosch 1626 Compavenda Pibernat, Joan mercader Arenys de Mar Mataró, Jeroni 2.3.4

Patrimoni Rafael Soler 1704 Censal Picaire Fornells, Bonaventura Llauder, Joan Pau carpeta pell

Patrimoni Els Reniu i Padró 1696 Testament Picaire, Josep botiguer de teles Capses 1/7

Patrimoni Enric Fàbregas 1759 Concòrdia Picas Rosselló, Magdalena Mataró Reymir, Teresa

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1690 Compravenda Picas, Caterina Marquès, Joan sastre Capsa 1.59

Patrimoni Fins i Freixas 1731 Cessió Picas, Maria Franquès Picas, Anna Maria Maria Picas, vídua de Pere Franquès

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1674 Deute Piguillem, Joan B. prevere Montserrat, Joan B. prevere Capsa 1.48

Patrimoni Carme Pinart 1986 Assaig Pinart, Carme Mir, Maria Maria Mir i Carme Pinart. Joaquim Masmitjà i la seva obra. (Barcelona).

Patrimoni Carme Pinart 2017 Assaig Pinart, Carme Les Santes Juliana i Semproniana Patrones de Mataró. El seu testimoni. Mataró.

Patrimoni Familia Gualba 1866 Permís Pineda Peradejordi, Josep Salvet, Maria Teresa Mateu 10/C3 Permís per passar a cavall per les seves terres

Patrimoni Personals Piroca (Pilar Roig Casals) 16.2 Programes d’exposicions

Patrimoni Família Ribas 1885 Testament Pla Graupera, Joan carpeta 1

Patrimoni Família Ribas 1900 Inventari Pla Graupera, Joan carpeta 1

Patrimoni Familia Amatller 1878 Compravenda Pla Graupera, Manuel Sant Pere Masferrer Freixedas, Maria Capsa 2 Dos cases

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1703 Despeses Pla, Francesc apotecari Capsa 2.3 "Llibreta de despeses de diverses persones Francesc Pla, apotecari (1703-1803). "

Patrimoni Personals 1986 Plana Borràs, Josep 16.3 Fotocòpia de l’escrit «Revolució pel cap baix», de Josep Plana Borràs (1986)

Patrimoni Familia Plana Diversos Plana Bransuela, Manuel farmacèutic Mataró Capsa 4 Documentació del farmacèutic Manuel Plana Bransuela

Patrimoni Familia Plana 1944 Diversos Plana Bransuela, Manuel farmacèutic Mataró Capsa 4 Verema al celler de Can Plana (1944-1952)

Patrimoni Familia Plana 1940 Diversos Plana Bransuela, Manuel farmacèutic Mataró Capsa 4 Documentació de l’etapa de regidor de Manuel Plana Bransuela (1940-1945)

Patrimoni Familia Plana Diversos Plana Bransuela, Manuel farmacèutic Mataró Capsa 5 Documents del Col·legi Oficial de Farmacèutics

Patrimoni Familia Plana Escola Plana Bransuela, Manuel farmacèutic Mataró Capsa 5 Documents de l’Escola dels Salesians. Mataró. Àlbums anuals d’alumnes.

Patrimoni Familia Plana Diversos Plana Bransuela, Manuel farmacèutic Mataró Capsa 5 Documentació familiar diversa (noces, certificats, títols, etc.).

Patrimoni Familia Plana Plana Bransuela, Manuel farmacèutic Mataró Capsa 7 Llibres d'escola, contes infantils

Patrimoni Familia Plana Plana Bransuela, Manuel farmacèutic Mataró Capsa 8 Documentació familiar diversa

Patrimoni Familia Plana Plana Bransuela, Manuel farmacèutic Mataró Capsa 9 Apunts de farmàcia

Patrimoni Familia Plana Plana Bransuela, Manuel farmacèutic Mataró Carpeta Planols i fotografies

Patrimoni Familia Plana 1888 Comptes Plana Novell, Manuel fuster Mataró Capsa 1 Llibres de comptabilitat (1888-1907)

Patrimoni Familia Plana 1886 Comptes Plana Novell, Manuel fuster Mataró Capsa 2 Llibres de comptes (1886-1909)

Patrimoni Familia Plana 1908 Comptes Plana Novell, Manuel fuster Mataró Capsa 2 Copiador de cartes (1908-1914)

Patrimoni Familia Plana 1904 Comptes Plana Novell, Manuel fuster Mataró Capsa 2 “Llibreta en que consta lo relatiu al celler” (1904-1910)

Patrimoni Familia Plana 1903 Comptes Plana Novell, Manuel fuster Mataró Capsa 3 Llibres de comptes (1903-1955)

Patrimoni Familia Plana 1906 Patrimoni Plana Novell, Manuel fuster Mataró Capsa 3 “Llibre de finques rústiques i pactes d’els aparcers” (1906-1910)

Patrimoni Personals Plana, Roser 16.4 Programes de concerts de Roser Plana

Patrimoni Pujol del Palmer 1669 Compravenda Planells, Pere Pau sabater Massevà Pujol del Palmer, Pau pagès "Al lloc dit ""Mas Saba"", abans ""camp de las nogueras"""

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1637 Concòrdia Pocorull, Margarida Roig, Joan Pau sastre Capsa 1.32 Concòrdia. Margarida Pocorull, vídua de Jaume Roig, i Joan Pau Roig, sastre.

Patrimoni Personals Podadera, Ana 16.6 Fotocòpies de poemes d’Ana Podadera

Patrimoni Rafael Soler 1665 Compravenda Pongem, Francesc, hereus cirurgià Bruguera, Pere Pau vidrier carpeta pell Casa i forn a la Riera

Patrimoni Milans del Bosch 1753 Patrimoni Pons de l'Alsina, Jaume pagès Arenys de Mar Milans del Bosch Sant Vicenç de Montalt 24.2.8 Ordre de capbrevar als Milans del Bosch

Patrimoni Josep M. Pons Guri 1960 Diversos Pons Guri, Josep M. historiador Arenys de Mar 2 capses Articles diversos, Estudi dels pilots (1993), fulls informatius de l'arxiu, etc.

Patrimoni Fins i Freixas 1765 Testament Pons Puig, Gabriel Capità d’un presidi al Perú, fill d’altre Gabriel

Patrimoni Milans del Bosch Deute Pons, Jaume pagès Arenys de Munt Arquer, Ramon Sant Vicenç de Montalt 25.4.19

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1761 Censos Pons, Josep pagès Vilassar de Dalt Capsa 3

Patrimoni Els Reniu i Padró 1670 Testament Portell Sala, Maria Vda de Josep Reniu i Padró Capses 1/7 Josep fa hereu al seu fill, Josep i usufructuària a la muller.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1674 Definició Portell Sala, Maria Vda de Josep Reniu i Padró Galvany i Gurri, Bernat pagés Capses 1/7 Defineix un censal a Maria.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1675 Censal Portell Sala, Maria Vda de Josep Reniu i Padró Vilallonga i Xammar, Francesc de Capses 1/7 Vilallonga i la seva muller, Clemencia Çaportella

Patrimoni Els Reniu i Padró 1675 Àpoca Portell Sala, Maria Mare de Josepha, casada amb Ramon Thomas. Thomàs, Pere i Ramon Pare, apotecari i fill Capses 1/7 No s'ha cobrat la dot promesa de 900 lliures.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1676 Censal Portell Sala, Maria Vda de Josep Reniu i Padró Jaume Ollar, Jaume Barcelona Capses 1/7 Cens de 126 Lliures i pensió de 6 Lliures, 5 sous.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1676 Despeses Portell Sala, Maria Tía de Teresa Carranca Carranca, Teresa Filla de Jeroni Carranca i Teresa Reniu Capses 1/7 La pubilla ha estat a Mataró i ha generat unes despeses a la Maria que per sentència vol recuperar.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1677 Requeriment Portell Sala, Maria I a Maria Gasia i a Salvador Portell Al carrer de la Riera Carranca, Teresa Jaume Vendrell, metge, i altres Capses 1/7 Acta notarial de reclamació de la teneduria de la pubilla Teresa per part dels tutors.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1677 Sentència Portell Sala, Maria Tía de Teresa Carranca Portell Sala, Salvador Oncle de Teresa Carranca Capses 1/7 Condemnats a restituïr a la pubilla als seus tutors legals.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1678 Àpoca Portell Sala, Maria Vda de Josep Reniu i Padró Carranca, Teresa Capses 1/7 Maria rep 244 Lliures 14 sous i 6 diners per compensar los gastos de la pubilla i la torna als tutors

Patrimoni Els Reniu i Padró 1679 Rebuts Portell Sala, Maria Cardedeu Margarida Vda. de Bernat Xovell(?) i Riera, de Bcn Capses 1/7 Rebut de 8 Lliures corresponent a l'any 1676

Patrimoni Els Reniu i Padró 1682 Censal Portell Sala, Maria Vda de Josep Reniu i Padró i son fill Josep Amat, Pere adroguer Capses 1/7 Amat ha creat i venut carta de gracia de redimir mitjançant als nobles senyors de Vilallonga.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1682 Definició Portell Sala, Maria Vda de Josep Reniu i Padró i son fill Josep Vilallonga Rv. Felix Tria, procurador de Magí Capses 1/7 Reconeixen els Vilallonga que tenen cobrats censos de

Patrimoni Els Reniu i Padró 1683 Plet Portell Sala, Maria Vda de Josep Reniu i Padró La Coma o Casarius d'en Vieta Francesc Vieta, Francesc Corder Capses 1/7 El Batlle de Mataró, requereig a Vieta que pagui el sens establert al seu pare per Melcior Tria.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1683 Plet Portell Sala, Maria La Coma i les cases de Joan Vieta, Joan Negociant Capses 1/7 Causa per reclamar la propietat de les terres que abans tinguèren casa, al lloc de la coma

Patrimoni Els Reniu i Padró 1689 Àpoca Portell Sala, Maria Vda de Josep Reniu i Padró i son fill Josep Reniu i Padró, Elisabet donsella Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1697 Àpoca Portell Sala, Maria Vda de Josep Reniu i Padró i son fill Josep Bellsoley i Çafont, Salvador Pagés casat amb Francisca Reniu i Padró Capses 1/7 El gendre reclama per segona vegada a la Vda i al hereu la dot que li prometeren (1000 lliures)

Patrimoni Els Reniu i Padró 1563 Capítols Portell, Jaume pagés, fill de Bartomeu i Antònia Valldeix Llorell, Antiga, filla de Joan i Eulàlia Capses 1/7 Joana Llorella, viuda de Gaspar Llorell

Patrimoni Els Reniu i Padró 1588 Concòrdia Portell, Jaume pagés, fill de Bartomeu i Antònia Valldeix Capses 1/7 Joana Llorella i Jaume Portell per l'herència de Gaspar Llorell

Patrimoni Els Reniu i Padró 1561 Establiment Portell, Joan Les Illes de Mar Monestir de Sant Cugat Capses 1/7 Primeres edificacions per magatzemar mercaderies.

Patrimoni Milans del Bosch 1734 Compravenda Portell, Mariàngela Valls, Salvador 16.1.2 Mariàngela, vídua de Gabriel Arquer

Patrimoni Els Reniu i Padró 1633 Privilegi de Burgès Portell, Narcís Notari Capses 1/7

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1650 Censos Portell, Narcís Riera / Carrer Nou Fornells, Jeroni Capsa 3

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1651 Censos Portell, Narcís Riera / Carrer Nou Fornells, Jeroni Capsa 3

Patrimoni Els Portell 1657 Escriptures Portell, nissaga pagès Valldeix """Acte de la pessa del mas Comaderam"", manuscrit (1657-1659)."

Patrimoni Els Portell Diversos Portell, nissaga pagès Valldeix Documentació fotocopiada d'aquesta nissaga (ss.XV-XIX).

Patrimoni Pòsit de Pescadors 1934 Rebuts Pòsit de Pescadors pescador Rebuts (1934-1951), i algún altre document.

Patrimoni Els Matas Capítols Pou Llopart, Francesc Brua Spa, Mª Teresa 1.1.12 Capítols. Francesc Pou i Lleopart i Maria Teresa Brua i Spa. Certificats de baptisme

Patrimoni Els Esquerra Diversos Pou, Francesc prevere capsa 4 Homilies de mossèn Francesc Pou.

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1715 Deute Pou, Francesc forner Riera / Carrer Nou Pou, Salvador semoler Capsa 3

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1715 Deute Pou, Jaume forner Riera / Carrer Nou Pou, Salvador semoler Capsa 3

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1688 Requesta Pou, Josep forner Riera / Carrer Nou Gemmir Lleonart, Joan Capsa 3

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1691 Deutes Pou, Josep Riera / Carrer Nou Pou, Josep (pare) forner Capsa 3

Patrimoni Els Matas 1737 Herència Pou, Maria Spa, Tomàs 1.1.3 Maria Pou, vídua de Francesc Pou, traginer i Tomàs Spa, reclamació d’herència

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1855 Testament Pou, Maria Capsa 3.17 Testament. Maria Pou, vídua de Salvador Roca (1855).

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1749 Obra Pou, Salvador semoler Riera / Carrer Nou Capsa 3 Edifica de nou la casa de la Riera.

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1763 Censos Pou, Salvador cavallaire Riera / Carrer Nou Agustí, Ramon candeler de cera Capsa 3

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1764 Patrimoni Pou, Salvador barber Riera / Carrer Nou Capsa 3 Ha de presentar els títols de propietat de la casa de la Riera.

Patrimoni Personals 1980 Prat Giné, Josep M. 16.7 Programes d’exposicions. Mataró, 1921 – 1995

Patrimoni Personals Prat Puig, Francisco 16.8 Documentació d’homenatges fets a Francisco Prat Puig

Patrimoni Personals 1971 Prat, Marc 16.22

Patrimoni Milans del Bosch 1687 Censal Prat, Miquel Caldes d'Estrach Milans del Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt 24.2.10

Patrimoni Familia Amatller 1889 Compravenda Prats Montells, Maria Sant Agustí Amatller Bada, Gaspar Capsa 2

Patrimoni Personals Prats Soler, Albert 16.9 Programes d’exposicions

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1637 Testament Prats, Anna Montserrat, Jaume Barcelona Capsa 1.31 Testament. Anna Prats, vídua de Jaume Montserrat, negociant de Barcelona.

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1599 Testament Prats, Elena Capsa 1.3

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1582 Testament Prats, Joan Capsa 1.26

Patrimoni Personals Presutto, Angeles 16.10 Programes de concerts. Programa de concert signat per la cantant. Retalls de diari

Patrimoni Milans del Bosch 1688 Compavenda Propietaris del Mas Moretó Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt 12.8.9 Terrea a la Tramontana (1688).

Patrimoni Personals 1898 Pruna Pou, Joaquim 16.11 Rebuts i factures diverses a nom de Joaquim Pruna Pou (1898)

Patrimoni Personals 1898 Pruna Rodon, Pablo 16.12 Rebuts i factures diverses a nom de Pablo Pruna Rodon (1898)

Patrimoni Familia Pruna Pruna, familia

Patrimoni Can Romeu 1805 Compravenda Pruna, Rafael forner Barcelona Freixes, Josep Rafael fill de Pere, fabricant d’aiguardent

Patrimoni Manuel Cuyàs Duran 1971 Obra Pubill Coll, Joan 3 El sarró de les cançons. Cançoner de Joan Pubill i Coll amb il·lustracions de Manuel Cuyàs. Mataró. 1971

Patrimoni Familia Amatller 1893 Compravenda Pubill de Travessa, Margarida Sant Albert Amatller Bada, Gaspar Capsa 2

Patrimoni Familia Gualba 1866 Deute Puig Casellas, Francesc Ponsdomènec, Teresa 10/A7

Patrimoni Puig de Pallejà 1937 Escriptures Puig de Pallejà, Ignasi de advocat Barcelona Contractes diversos (1937-1939)

Patrimoni Gual del Molí 1843 Possessió Puig Feliu, Josep El Cros (Argentona) Burgés, Francesc Joaquim 2/28 Presa de possessió de la propietat Gual (hi ha mapa)

Patrimoni Gual del Molí 1840 Àpoca Puig Feliu, Maria Puig Feliu, Josep 2/26 Maria vídua de Ramon Garí, argenter de Mataró

Patrimoni Manuel Puig Graupera 1922 Comptes Puig Graupera, Manuel pagès Mataró 3 capses "Comptes del comerç de productes del camo i les patates 'Mataro Potatoes"" (1922-1954)"

Patrimoni Josep Puig i Cadafalch 1919 Diversos Puig i Cadafalch, Josep arquitecte Mataró 2 capses Articles sobre el personatge, memòries (1919-2015)

Patrimoni Família Puig Illa Puig Illa Escriptures, carnets, postals, fotos, fotos, dues cartes de la guerra civil (segle XX).

Patrimoni Gual del Molí 1887 Inventari Puig Maimó, Pere Joan El Cros (Argentona) 1/34 Inventari de les propietats, entre d'altres el molí i el mas Gual

Patrimoni Personals Puig Marquès, J. 16.13 Nadales de J. Puig Marquès

Patrimoni Els Matas 1806 Testament Puig Nadal, Mariàngela 8.1.4

Patrimoni Familia Puig Pla 1970 Industria Puig Pla, Família Documents d'aquesta empresa de venda de bestiar.

Patrimoni Personals 1939 Puig Prat, Francesc 16.14 Documents de Francesc Puig Prat (1936-1939): salconduits de la República i permís del govern francès per excavar a Agde (1939). Homenatge a Francesc Puig

Patrimoni Família Màrgens 1802 Testament Puig Reimir (Miralles), Teresa Capsa 9

Patrimoni Família Màrgens 1801 Capítols Puig Reimir, Teresa Capsa 9 Vídua de Pau Miralles Comas

Patrimoni Familia Gualba 1884 Inventari Puig Roig, Pau Vilassar de Dalt 4/9 Patrimoni, inventari fàbrica de filats Puig i Roig (M.Gualba)

Patrimoni Familia Amatller 1880 Compravenda Puig, Esteve Sant Joaquim

Patrimoni Família Màrgens 1776 Inventari Puig, Josepa Capsa 9 Vídua d’Esteve Casals, daurador

Patrimoni Els Matas 1840 Comptes Puig, Matas i Oms 7 Cia. Puig, Matas i Oms. Compres de llenya (1840-1846).

Patrimoni Personals 2003 Puig, Ramon 16.15 Opuscle «Àlbum familiar dels Puig i Abril». Mataró, 2003

Patrimoni Família Màrgens 1688 Capítols Puig, Salvador Major, Teresa Capsa 9

Patrimoni Família Màrgens 1736 Testament Puig, Salvador boter Capsa 9

Patrimoni Personals Puigbonet, Ramon 16.16 Document sobre Ediciones Regionales (propietat de Ramon Puigbonet, de Mataró)

Patrimoni Personals 1989 Puiggalí Clavell, Jordi 16.17 Programes d’exposicions. Projectes per a la basílica de Santa Maria. Nadala de 1989. Fotografia d’una escultura de Jordi Puiggalí

Patrimoni Milans del Bosch 1752 Patrimoni Puigvert, Joan Sant Iscle de Vallalta 27.1.12 Ordre de cabrevar

Patrimoni Personals 2010 Pujadas Oliver, Cosme 16.18 Diploma d’homenatge a Cosme Pujadas Oliver (Generalitat de Catalunya, 2010)

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1663 Establiment Pujades, Pere Capsa 1.42 Pere Pujades, establiment de benefici (1663).

Patrimoni Milans del Bosch 1787 Plet Pujol Pastor i Ferran, Manuela 24.3.21 Qüestió d’una propietat

Patrimoni Joan Pau Pujol 1570 Pujol, Joan Pau llibre Diversos autors. Joan Pau Pujol: la música d’una època (Mataró, 1994).

Patrimoni Joan Pau Pujol 1570 Pujol, Joan Pau compac disc Joan Pau Pujol. Música para el Corpus. CD, 2008.

Patrimoni Joan Pau Pujol 1570 Pujol, Joan Pau diversos Diversos programes i partitures, genealogia (1966-1995).

Patrimoni Personals Pujol, Salvador 16.19 Programes d’exposicions

Patrimoni Antoni Pulido Pulido, Antoni 2 capses Premsa i arxius de veu d’aquest mataroní nascut el 1950 que arrelar a Argentina.

Patrimoni Josep Punsola Vallespir 1949 Diversos Punsola Vallespir, Josep poeta Mataró 2 capses Llibres de poesia (1949-2014)

Patrimoni Jesus Quadrada Diversos Quadrada Calvó, Jesus representant Mataró Capsa 1 Documentació familiar

Patrimoni Jesus Quadrada Patrimoni Quadrada Calvó, Jesus representant Mataró Capsa 1 Propietats agràries (Can Bernadet, Can Riera, Can Xarrac)

Patrimoni Jesus Quadrada 1965 Diversos Quadrada Calvó, Jesus representant Mataró Capsa 1 Organisme Local d'Inmigració (1965-1966)

Patrimoni Jesus Quadrada 1957 Església Quadrada Calvó, Jesus representant Mataró Capsa 1 Sant Martí i Sant Miquel de Mata, junta administradora (1957-1972)

Patrimoni Jesus Quadrada Esports Quadrada Calvó, Jesus representant Mataró Capsa 2 El 'Club de Natació Mataró'. Història.

Patrimoni Jesus Quadrada Cartes Quadrada Calvó, Jesus representant Mataró Capsa 2 Correspondència: Marçal Trilla, Esteve Albert, Jordi Rubió, Joan Bachs, Julià Gual, Pere Calders, Elisard Sala, Valentí Castanys, Albert Manén, Terri.

Patrimoni Jesus Quadrada Cartes Quadrada Calvó, Jesus representant Mataró Capsa 2 Correspondència. Activitat literària

Patrimoni Jesus Quadrada Llibres Quadrada Calvó, Jesus representant Mataró Capsa 3 Articles originals i treballs literaris.

Patrimoni Jesus Quadrada 1961 Llibres Quadrada Calvó, Jesus representant Mataró Capsa 3 Mirant enrera (1961), La corbata negra (1964), De la Mar Morta a l'Àrtic (1968)

Patrimoni Jesus Quadrada 1975 Llibres Quadrada Calvó, Jesus representant Mataró Capsa 3 Amarg teló d'acer i memòries amables (1975), Anat fent ...! (1980), Aspectes de Mataró als ‘feliços vint’(1984).

Patrimoni Jesus Quadrada 1936 Cartes Quadrada Calvó, Jesus representant Mataró Capsa 4 Correspondència Guerra Civil (1936-1939)

Patrimoni Jesus Quadrada 1920 Cartes Quadrada Calvó, Jesus representant Mataró Capses 4-6 Correspondència (1920-1984)

Patrimoni Jesus Quadrada 1930 Comptes Quadrada Calvó, Jesus representant Mataró Capses 7-8 ‘Cámara de Corredores de Algodón Hilado’, comandes, rebuts (1930-1942)

Patrimoni Impremta Abadal 1859 Opuscles Quintana, Albert Capsa 13 Albert Quintana. La conquista de Mallorca per D. Jaume l’Conquistador (Josep Abadal, 1859).

Patrimoni Personals 2013 Quintana, Enric 16.21 Programa exposició «Senzillament Quintana». Mataró, 2013

Patrimoni Josep Quintana 1762 Comptes Quintana, Josep funcionari Registre de les rendes del plom, pólvora, sofre i argent viu (1762-1769).

Patrimoni Els Matas 1912 Cens Rafart Fins, Joaquim Matas Salamó, Miquel 16.1.15

Patrimoni Milans del Bosch 1817 Plet Rajoy, Clara Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch, Rafael Sant Vicenç de Montalt 25.2 Documentació del plet (1817-1843).

Patrimoni Milans del Bosch 1830 Plet Rajoy, Clara Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch, Josep Sant Vicenç de Montalt 26.1.13

Patrimoni Milans del Bosch 1837 Diversos Rajoy, Clara Sant Vicenç de Montalt 17.2.34 Paper de la comissió d’arbitris i amortització a Clara Rajoy (1837-1838).

Patrimoni Milans del Bosch 1839 Patrimoni Rajoy, Clara Caldes d'Estrach 17.2.17

Patrimoni Milans del Bosch 1846 Plet Rajoy, Clara Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch, Rafael Sant Vicenç de Montalt 24.1.12

Patrimoni Milans del Bosch 1839 Deute Rajoy, Clara i Rafael Milans Sant Vicenç de Montalt 26.1.5

Patrimoni Milans del Bosch 1841 Testament Rajoy, Clara i Rafael Milans Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch, Mercedes Sant Vicenç de Montalt 24.1.19

Patrimoni Milans del Bosch 1841 Herència Rajoy, Clara i Rafael Milans Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch, Mercè Sant Vicenç de Montalt 27.2.8

Patrimoni Milans del Bosch Despeses Rajoy, José Mª 17.2.11 Despeses de l’enterrament de José Mª de Rajoy (s/d).

Patrimoni Família Màrgens 1789 Testament Ramon Escrivà, Francesc Capsa 9

Patrimoni Família Màrgens 1789 Inventari Ramon Escrivà, Francesc Capsa 9

Patrimoni Família Màrgens 1758 Testament Ramon Maresme, Francesc comerciant Capsa 9

Patrimoni Família Màrgens 1704 Compravenda Ramon Miralles, Francesca Valldeix Puig, Salvador boter Capsa 4 Peça de terra

Patrimoni Família Màrgens 1755 Compravenda Ramon Miralles, Francesca Argentona (Ribalta) Miralles, Pau i Teresa Puig Capsa 4 Peça de terra

Patrimoni Família Màrgens 1759 Compravenda Ramon Miralles, Francesca Puig Reimir, Teresa Capsa 4 Casa al passadís de la muralla

Patrimoni Família Màrgens 1761 Compravenda Ramon Miralles, Francesca Argentona (El Pla) Miralles, Pau comerciant Capsa 4 Peça de terra

Patrimoni Família Màrgens 1762 Compravenda Ramon Miralles, Francesca Cirera Miralles, Pau comerciant Capsa 4 Peça de terra

Patrimoni Família Màrgens 1775 Compravenda Ramon Miralles, Francesca Caminet Miralles, Pau comerciant Capsa 4 Casa i terra

Patrimoni Família Màrgens 1782 Compravenda Ramon Miralles, Francesca Turó del Castell Miralles, Pau comerciant Capsa 4 Peça de terra

Patrimoni Família Màrgens 1826 Compravenda Ramon Miralles, Francesca Argentona (Pla d'en Boet) Ramon Torras, Josep Capsa 4 Peça de terra

Patrimoni Família Màrgens 1839 Testament Ramon Miralles, Francesca comerciant Capsa 9

Patrimoni Família Màrgens 1818 Neixement Ramon Miralles, Paula Capsa 9

Patrimoni Família Màrgens 1782 Indústria Ramon Torras, Francesc fàbrica de blondes Capsa 6 Rebuts de la fàbrica de blondes, mitges, etc. (1782-1809),

Patrimoni Família Màrgens 1789 Compravenda Ramon Torras, Francesc Capsa 4 Sepultura a l’església de Santa Maria

Patrimoni Família Màrgens 1816 Indústria Ramon Torras, Francesc filatura Capsa 6 Comptabilitat (1816-1818).

Patrimoni Família Màrgens 1819 Compravenda Ramon Torras, Francesc Mas Pereller (Llavaneres) Capsa 4 Una fina i els horts, escriptures antigues.

Patrimoni Família Màrgens 1819 Compravenda Ramon Torras, Francesc Mercè Capsa 4 de 2'2 hectàrees

Patrimoni Família Màrgens 1822 Compravenda Ramon Torras, Francesc Caputxins Recasens Jacint pintador d'indianes Capsa 4 Una casa per fer córrer una fàbrica de blanquejar fils y telas o roba»

Patrimoni Família Màrgens 1833 Àpoca Ramon Torras, Francesc Curbellesa, Pere Capsa 9

Patrimoni Família Màrgens 1835 Inventari Ramon Torras, Francesc comerciant Capsa 9

Patrimoni Família Màrgens 1790 Indústria Ramon Torras, Germans fàbrica de blondes Capsa 6 Resultat comercial dels anys 1790-1819.

Patrimoni Família Màrgens 1813 Indústria Ramon Torras, Germans fàbrica de blondes Capsa 6 Activitat comercial (1813-1816).

Patrimoni Família Màrgens 1802 Indústria Ramon Torras, Joan fàbrica de blondes Capsa 6 Activitat comercial de mocadors, blondes, mitges, etc (1802-1824).

Patrimoni Família Màrgens 1826 Testament Ramon Torras, Josep comerciant Capsa 9

Patrimoni Família Màrgens 1827 Compravenda Ramon Torras, Josep Sant Ramon Capsa 4 Dues cases

Patrimoni Família Màrgens 1835 Testament Ramon Torres, Francesc comerciant Capsa 9

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1823 Testament Ramon, Esperança Capsa 4 Muller d’Onofre Sala, comerciant.

Patrimoni Família Màrgens 1805 Matrimoni Ramon, Josep Miralles Lesús, Magdalena Capsa 9

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1789 Plet Raurell, Miquel assahonador Granollers Tururet, Joan assahonador Capsa 3

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1858 Pagament Ravell, Josep Capsa 4 Llibreta de pagaments (1858-1888).

Patrimoni Milans del Bosch 1752 Comptes Ravell, Sebastià Arenys de Mar Ravell, Josep 17.1.7

Patrimoni Personals 1990 Recoder Borràs, Josep M. 17.1 Programa exposició d’homenatge. Mataró, 1990. Recoder (1885 – 1945)

Patrimoni Familia Gualba 1887 Recoder, Jaume Alemany, Melcior d' 4/3 Per una propietat (M.Gualba)

Patrimoni Fins i Freixas 1786 Plet Rector de Santa Maria Causa dels celadors contra el rector de Santa Maria de Mataró.

Patrimoni Milans del Bosch 1634 Comptes Rectoria Sant Vicenç de Montalt 9 “Llevador de la renda desta Rª [rectoria] de Sant Vicents de Llavaneras” (1634-1811).

Patrimoni Rugama-Espasa 1837 Donació Regàs Anglada, Felicià fabricant de filats Franquesa Culumbí, Francesc sobre 4

Patrimoni Rugama-Espasa 1844 Compravenda Regàs Artigas, Felicià fabricant de filats Valldeix, fora portal Llibre Vendrell, Sebastià pagès Canyamars sobre 4

Patrimoni Personals 1893 Regàs Borrell, Antoni 17.2 «Biografía de Don Antonio Regás Borrell y Berenguer». Mataró, 1893 (3 exemplars)

Patrimoni Família Màrgens 1842 Plet Regàs, Felicià filatura Màrgens Diumer, Marià Capsa 6 Propietat de l’edifici de la fàbrica del carrer d’en Moles (1842-1845).

Patrimoni Milans del Bosch 1750 Capítols Regàs, Gertrudis 27.1.9

Patrimoni Milans del Bosch 1676 Censal Reguart, Francesc Milans del Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt 8.1.8

Patrimoni Família Màrgens 1615 Capítols Reimir, Dionís Garau, Maria Capsa 9

Patrimoni Família Màrgens 1706 Testament Reimir, Jaume adroguer Capsa 9

Patrimoni Família Màrgens 1693 Testament Reimir, Josep adroguer Capsa 9

Patrimoni Familia Mataró 1755 Testament Reimir, Teresa

Patrimoni Personals Reixach Puig, Ramon 17.3 Esqueles de la família Reixach Puig. Documentació diversa sobre Ramon Reixach

Patrimoni Personals 1937 Reniu Calvet, Josep 17.4 «Nadales». Mataró, 1998. Carta escrita des del front (1937). Documentació diversa sobre Josep Reniu (1914 – 1999)

Patrimoni Els Reniu i Padró 1547 Compra Reniu de Plaça, Antoni teixidor de lli Las Cabanyes Gabriel Fornells, gabriel Capses 1/7 A l'encant públic, Antoni Reniu compra un terreny a les Cabanyes

Patrimoni Els Reniu i Padró 1804 Pacte Reniu i de Llança, Joan B. Utset, Pau Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1808 Lloguer Reniu i de Llança, Joan B. Joani, Josep bracer Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1614 Rebuts Reniu i Padró Capses 1/7 Rebuts del període 1614-1814

Patrimoni Els Reniu i Padró 1818 Diversos Reniu i Padró Capses 1/7 Llista de les persones que han de fer la guàrdia de sanitat a la marina.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1392 Establiment Reniu i Padró Capsa 8 Còpies de diversos establiments de la casa Reniu i Padró (1392-1622).

Patrimoni Els Reniu i Padró 1550 Comptes Reniu i Padró Capsa 8 Llibre de diversos pagaments i altres notícies (segles XVI i XVII).

Patrimoni Els Reniu i Padró 1670 Pagament Reniu i Padró Capsa 8 Fulls de diversos pagaments dels Reniu i Padró (1670-1775).

Patrimoni Els Reniu i Padró 1716 Genealogia Reniu i Padró Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1604 Llibre borrador Reniu i Padró Capses 1/7 Llibre borrador dels testaments, capítols, donacions i concòrdies de les cases Reniu, Llorell, Padró i Jeroni Serra.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1761 Censal Reniu i Padró I Josep Francesc, son fill Derrocada de Llansa, Teresa Filla de Rafel de Llansa i Perponter Capses 1/7 Estableixen un censal per pagar la dot promesa.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1792 Protocol Reniu i Padró Capses 1/7 Papel instructiu que fortifica la firmesa y seguretat, honors y preheminencias que gosa lo Burges honrat de la Real Vila de Perpinyà

Patrimoni Els Reniu i Padró 1795 Certificat Reniu i Padró Capses 1/7 "Albert sol·licita, i se li concedeix, el càrrec d' ""Escribano Real de Terrassa"""

Patrimoni Els Reniu i Padró 1650 Comptes Reniu i Padró, casa pagès Capsa 9 Llibreta de notes: escriptures, censos, pactes, etc. Segles XVII-XVIII.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1701 Diversos Reniu i Padró, Josep metge Capsa 9 Llibre de visites del doctor Josep Reniu i Padró (1704-1738).

Patrimoni Els Reniu i Padró 1806 Censal Reniu Padró i de Llança, Joan B. Convent de Carmelites Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1806 Diversos Reniu Padró i de Llança, Joan B. Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1810 Àpoca Reniu Padró i de Llança, Joan B. Spa Torner, Ramon Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1810 Diversos Reniu Padró i de Llança, Joan B. Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1811 Despeses Reniu Padró i de Llança, Joan B. Roca, Antònia Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1811 Comptes Reniu Padró i de Llança, Joan B. Capses 1/7 Despeses de la defunció de Joan B.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1815 Capítols Reniu Padró i de Llança, Joan B. Roca Mas, Antònia Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1780 Certificat Reniu Padró, Albert Germà de Josep Francesc Capses 1/7 Albert demana certificacions de bona conducta.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1783 Certificat Reniu Padró, Albert Germà de Josep Francesc Terrassa Capses 1/7 Albert demana certificacions de bona conducta.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1785 Àpoca Reniu Padró, Albert Reniu Padró, Josep Francesc Germà i hereu Capses 1/7 Albert, fill de Salvador i de Rosa Llauder. L'Hereu paga la llegítima al seu germà

Patrimoni Els Reniu i Padró 1785 Àpoca Reniu Padró, Albert Reniu Padró, Josep Francesc Germà i hereu Capses 1/7 Albert, fill de Salvador i de Rosa Llauder. L'Hereu paga la llegítima al seu germà

Patrimoni Els Reniu i Padró 1798 Poders Reniu Padró, Albert Llauder y Rubies, Bernardina Vda de Josep Antoni Llauder i Duran Capses 1/7 Poders per poder cobrar, deutes, rendes, pleits…

Patrimoni Els Reniu i Padró 1801 Certificat Reniu Padró, Albert Capses 1/7 L'Ajuntament certifica els càrrecs dels 4 Reniu Padró parents seus.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1802 Memorial Reniu Padró, Albert Capses 1/7 Albert demana un ascens o un millor destí. Presenta un memorial de mèrits.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1804 Rebuts Reniu Padró, Albert Reniu i Padró, Ignasi Germà Capses 1/7 Comptes pagats per Albert per la Mort d'Ignasi, germà seu.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1804 Definició Reniu Padró, Albert Convent Carmelites de Mataró Capses 1/7 L'hereu de Ignasi (procurador de les monges) pasa i paga comptes.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1805 Reclamació Reniu Padró, Albert Capses 1/7 Deute de la Sra. Francisca Sampere. Els Marmessors contesten que la dona es pobre i que el difunt li perdonà el deute.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1805 Reclamació Reniu Padró, Albert Reniu Padró, Joan Bautista Nebot Capses 1/7 Albert demana al seu nebot lo que deu al seu oncle difunt.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1805 Rebuts Reniu Padró, Albert Torroja i Sta Mª de Castalló Capses 1/7 Recibos del que he cobrat dels beneficis que el meu germà Ignasi tenia.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1805 Censals Reniu Padró, Albert Convent Carmelites de Mataró Capses 1/7 Mandat del difunt Ignasi de crear tres censals a les Carmelites

Patrimoni Els Reniu i Padró 1807 Definició Reniu Padró, Albert Llauder y Matas, Josep Francesc Cosí Capses 1/7 Llauder defineix a Albert

Patrimoni Els Reniu i Padró 1810 Rebuts Reniu Padró, Albert Casa de la Riera Reniu Padró, Joan Bautista Nebot Capses 1/7 Composició i renovació de l'oratori de casa Reniu i Padró

Patrimoni Els Reniu i Padró 1810 Rebuts Reniu Padró, Albert Reniu Padró, Joan Bautista Nebot Capses 1/7 Llibreta de los pagos fets per Albert de la casa Reniu i Padró en lloc de Joan Bta.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1813 Carta Reniu Padró, Albert Vilar del Grau, Francesc Nebot de San Pol Capses 1/7 No paga el cens a Mn. Francesc Pou

Patrimoni Els Reniu i Padró 1813 Concòrdia Reniu Padró, Albert Roca, Antònia Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1814 Rebuts Reniu Padró, Albert Roca Mas, Maria Antonia Capses 1/7 Cost del pleit de l'oncle contra la neboda.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1815 Plet Reniu Padró, Albert Roca Mas, Maria Antonia Capses 1/7 Cost del pleit de l'oncle contra la neboda.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1815 Plet Reniu Padró, Albert Roca Mas, Maria Antonia Capses 1/7 Continua la lluita legal per quedar-se amb la casa de Reniu i Padró.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1816 Comptes Reniu Padró, Albert Riera Capses 1/7 dificultats per mantenir la casa.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1816 Sentència Reniu Padró, Albert Roca Mas, Maria Antonia Capses 1/7 ella, vídua de Joan Baptista Reniu

Patrimoni Els Reniu i Padró 1816 Carta Reniu Padró, Albert Vilar del Grau, Francesc Sant Pol Capses 1/7 que Francesc es faci càrrec de la seva germana

Patrimoni Els Reniu i Padró 1816 Inventari Reniu Padró, Albert Roca Mas, Maria Antonia Capses 1/7 restitució als hereus segons concòrdia de 20-4-1816

Patrimoni Els Reniu i Padró 1816 Rebuts Reniu Padró, Albert Capses 1/7 pagar deutes i adecenta algun desperfecte.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1816 Rebuts Reniu Padró, Albert Agustí, Pau manyà Capses 1/7 i Cayetano i Francisco Ramon, boters, per reparacions

Patrimoni Els Reniu i Padró 1816 Rebuts Reniu Padró, Albert Carreras, Felicià mestre de cases Capses 1/7 pagar arreglos de la finca

Patrimoni Els Reniu i Padró 1816 Minuta Reniu Padró, Albert Palau i Soler, Joan de advocat Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1818 Invitació Reniu Padró, Albert Garcia, Baltazar i Manuela Capses 1/7 per passar la festa de les Santes a cas seva.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1818 Rebut Reniu Padró, Albert Capses 1/7 rebuts pagats per Albert

Patrimoni Els Reniu i Padró 1821 Rebuts Reniu Padró, Albert Roca Mas, Antònia Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1822 Instància Reniu Padró, Albert Ajuntament Capses 1/7 demana no pagar un impost. Resposta: No ha lugar.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1788 Certificat Reniu Padró, Francesc Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1671 Dot Reniu Padró, Francisca Filla de Josep Reniu i Padró i de Maria Portell Sala Bellsoley i Çafont, Salvador Marit de Francisca Capses 1/7 De les 1000 Lliures de dot promés pel pare de la noia, només n'ha cobrat 115.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1776 Censal Reniu Padró, Ignasi Prevere, germà de Josep Francesc Reniu i Padró, Joan Baptista I Antonia, vda de Joan Bta. Capses 1/7 Cens a les Carmelites Descalces

Patrimoni Els Reniu i Padró 1785 Marmesoria Reniu Padró, Ignasi Prevere Gracia, Inés Capses 1/7 El pare Ignasi, paga deutes de la difunta a Joan Camin i a Teresa Vitxet

Patrimoni Els Reniu i Padró 1797 Cartes Reniu Padró, Ignasi Oncle de Joan Baptista Reniu Reniu Padró, Joan Bautista Capses 1/7 L'Oncle capellà reclama els lloguers dels locals de la Riera i el nebot diu que no te diners.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1797 Concòrdia Reniu Padró, Ignasi Reniu Padró, Joan Bautista Capses 1/7 Pacte per poder cobrar els deutes de llegítima i altres que te l'hereu amb l'oncle Ignasi

Patrimoni Els Reniu i Padró 1799 Testament Reniu Padró, Ignasi Fill de Salvador i Rosa Llauder Capses 1/7 Ignasi, capellà resident perpetu de Sta Maria. Fà hereu al se germà Albert.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1804 Partida Reniu Padró, Ignasi Capses 1/7 Certificació de la defunció d'Ignasi

Patrimoni Els Reniu i Padró 1804 Mandats Reniu Padró, Ignasi Reniu i Padró i Llauder, Albert Germà Capses 1/7 Albert encarrega misses, paga a la majordoma, encarrega i paga el vas de la capella dels dolors

Patrimoni Els Reniu i Padró 1790 Capítols Reniu Padró, Joan Bautista Fill de Josep Francesc Vilafranca del Penedés Roca i Mas, Maria Antònia Filla del Dr. Anton Roca i Olveras i de Maria Teresa Mas Capses 1/7 Pactes contractats pel casament del hereu i testament de Josep Francesc.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1790 Dot Reniu Padró, Joan Bautista Fill de Josep Francesc Roca i Mas, Maria Antònia Filla del Dr. Anton Roca i Olveras i de Maria Teresa Mas Capses 1/7 Continuació dels capítols. Ell aporta 1500 lliures que han de retornar a la casa Padró si no te fills.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1795 Inventari Reniu Padró, Joan Bautista Fill de Josep Francesc Casa de la Riera Reniu Padró, Josep Francesc Capses 1/7 Relació de tots els bens que deixa el difunt Josep Francesc

Patrimoni Els Reniu i Padró 1795 Rebuts Reniu Padró, Joan Bautista Capses 1/7 Despeses de la casa, apotecari, paper, lloguer…

Patrimoni Els Reniu i Padró 1796 Rebuts Reniu Padró, Joan Bautista Síndics de la ciutat Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1797 Rebuts Reniu Padró, Joan Bautista Julia i Sauri, Pere Boter Capses 1/7 Notes de les botes reparades als dos cellers fins el 1805

Patrimoni Els Reniu i Padró 1797 Rebuts Reniu Padró, Joan Bautista Vives, Jaume Mestre de cases Capses 1/7 Per netejar la canonada que es de don Magí de Vilallonga

Patrimoni Els Reniu i Padró 1802 Deutes Reniu Padró, Joan Bautista Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1802 Cartes Reniu Padró, Joan Bautista Reniu i Padró i Llauder, Albert Oncle de Joan Bta. Capses 1/7 Cartes escrites contra la seva muller, Maria Antonia al seu oncle.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1805 Rebuts Reniu Padró, Joan Bautista Capses 1/7 Rebut del Cadastre

Patrimoni Els Reniu i Padró 1806 Carta Reniu Padró, Joan Bautista Reniu i Padró i Llauder, Albert Oncle Capses 1/7 "Joan Bta. demana la mediació del seu oncle Albert per que ""Tito Llauder"" li faci un prèstec."

Patrimoni Els Reniu i Padró 1809 Reclamació Reniu Padró, Joan Bautista Spà, Ramon Capses 1/7 Dot no pagada

Patrimoni Els Reniu i Padró 1811 Testament Reniu Padró, Joan Bautista Capses 1/7 Fa hereu al seu oncle Albert i usufructuària a la muller, Ma Antonia.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1811 Reniu Padró, Joan Bautista Reniu i Padró i Llauder, Albert Oncle Capses 1/7 Enterrat al vas del seu oncle Llansa a Vilassar en la capella del roser de la Parròquia.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1649 Certificat Reniu Padró, Josep fill de Melcior i Maràngela Sta. Maria Portell i Sala, Maria Filla de Salvador i Elisabeth Capses 1/7 Casa l'hereu amb la filla del burgés Portell

Patrimoni Els Reniu i Padró 1657 Nota Reniu Padró, Josep Castellar, Bartomeu i Joan Bta. Fills de Jaume Castellar Capses 1/7 Nota de l'embolic dels Castellar, Gurri i Tria-Reniu

Patrimoni Els Reniu i Padró 1660 Promesa Reniu Padró, Josep Burgés, fill de Mariàngela i de Melcior Tria Plaça Major Tomas, Pere Apotecari Capses 1/7 Josep, ven una casa de la Plaça Gran a canvi de redimir diferents censos.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1662 Definició Reniu Padró, Josep Les Cabanyes Bertran, Pau Vidrier Capses 1/7 A 1 de Setembre de 1647 Melcior Tria establia i concedia a mi i als meus un cens de 325 Lliures.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1663 Deute Reniu Padró, Josep Administradors de la Causa Pia Fundada per el Dr. Gurri, rector Llavaneres Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1667 Establiment Reniu Padró, Josep Plaça Major Picaire, Josep botiguer de teles Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1670 Testament Reniu Padró, Josep Fill de Melcior i Maràngela Reniu Padró, Josep hereu, fill meu Capses 1/7 Usufructuària Maria Portell, muller. Hereu Josep, fill meu.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1670 Requeriment Reniu Padró, Josep Sant Josep Reniu i Padró, Maria Capses 1/7 Ha de presentals els títols de vàries propietats.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1681 Certificat de Casament Reniu Padró, Josep Fill de Josep i Maria Mallol, Eulàlia Filla de Joan Bta. pagés d'Argentona Capses 1/7 Casa l'hereu amb una Arnau

Patrimoni Els Reniu i Padró 1695 Rebut Reniu Padró, Josep Fill de Josep i Maria, hereu de la tia Maria Gassia Reniu i Padró, Maria Vda. de Francesc Gassia Capses 1/7 Maria Gassia fà hereu a Josep Reniu i Padró, el seu nebot

Patrimoni Els Reniu i Padró 1704 Establiment Reniu Padró, Josep metge Turó de Cerdanyola. Treia Capses 1/7 Quatre peces de terra de 18, 25, 35 i 25 homes.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1708 Definició Reniu Padró, Josep metge Carmelites descalces priora Capses 1/7 Reconeixement del Deute de 300 Lliures a retornar 15 lliures cada any

Patrimoni Els Reniu i Padró 1709 Privilegi de Cavaller Reniu Padró, Josep metge Capses 1/7 Josep nomenat cavaller donzell per Carles III

Patrimoni Els Reniu i Padró 1714 Clavari Reniu Padró, Josep metge Capses 1/7 Llibreta en la qual se notan las quantitats que entraran lo present any de mon clavariat.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1718 Rebuts Reniu Padró, Josep metge Golorons, Pere Martir i Aleix Capses 1/7 Cens de 84 lliures

Patrimoni Els Reniu i Padró 1718 Plet Reniu Padró, Josep Arquer, Ramon Capses 1/7 I Rafaela Milans del Bosch i Arquer

Patrimoni Els Reniu i Padró 1723 Establiment Reniu Padró, Josep metge Antic Sa carcha (Riera de Valldeix) Cabot, Antoni, i Pere Organs sogre i gendre Capses 1/7 Rabassa morta de tres quarteres de terra d'oliveres i garrofers, plantada de mestall segalós i en tres anys han de plantar-hi vinya.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1724 Funeral Reniu Padró, Josep Capses 1/7 pare de Salvador

Patrimoni Els Reniu i Padró 1777 Cens Reniu Padró, Josep metge Carrer d'en Ferrer alias d'en Palau Universitat de Mataró Capses 1/7 Cens venut, originariament, per Salvador Arnau del Castell al metge Padró

Patrimoni Els Reniu i Padró 1702 Testaments Reniu Padró, Josep Francesc Fill de Salvador i de Rosa Llauder Capses 1/7 "Anotació de les dades de 4 testaments, Teresa, muller de Josep Francesc Josep, oncle, Josep, el metge i avi i Eulàlia Mallol, àvia."

Patrimoni Els Reniu i Padró 1715 Establiment Reniu Padró, Josep Francesc Lo molí de vent - Torrent d'en Bova Matas, Josep candeler de cera Capses 1/7 El superintendent general de Catalunya concedeix permís per cercar aigua al torrent d'en Bova pagant 11 lliures 4 sous a l'any.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1758 Economia Reniu Padró, Josep Francesc Capses 1/7 Nota de les detraccions que poden fer-se sobre los bens que deixà Salvador Reniu i Padró, mon pare.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1760 Concòrdia Reniu Padró, Josep Francesc Vidu de Francisca Fors i Macia, de Pineda Francisca és filla de Francesc Forr Capses 1/7 En morir la primera esposa de Josep Francesc deixa els bens a repartir entre ell, el seu pare i el seu sogre.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1765 Despeses Reniu Padró, Josep Francesc Reniu i Padro, Ignasi Capellà i germà de l'hereu Capses 1/7 Llista de tot el que s'ha gastat en el seu germà Ignasi per acomodar-lo, llibres, mobles, etc

Patrimoni Els Reniu i Padró 1767 Establiment Reniu Padró, Josep Francesc Cerdanyola Torrento, Bonaventura serrador Capses 1/7 rabassa Morta de 6 quarteres de forment de sembradura

Patrimoni Els Reniu i Padró 1768 Àpoca Reniu Padró, Josep Francesc Llauder y Matas, Josep Francesc I sos pares Anton Llauder i Maria Matas Capses 1/7 En Llauder ven una pluma d'aigua per 400 lliures

Patrimoni Els Reniu i Padró 1769 Poders Reniu Padró, Josep Francesc I de Josep Cantallops i Pellisser Llobet, Antoni Notari Real i Cosíndic de Barcelona Capses 1/7 Poders per a tot tipus de causes i per que aparegui davant del Intendent General

Patrimoni Els Reniu i Padró 1770 Rebuts Reniu Padró, Josep Francesc I Joan Bta. i Antonia Llansa y Derrocada, Tomàs de i succesors Capses 1/7 Rebuts del benefici del Santo Cristo del 1770 al 1803

Patrimoni Els Reniu i Padró 1770 Reclamació Reniu Padró, Josep Francesc Casa al camí Ral Borrells, Francesc Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1772 Àpoca Reniu Padró, Josep Francesc Sta Sila Visa, Mariano Visa, i Gertrudis Organ hortolà Capses 1/7 Venda de Rabassa

Patrimoni Els Reniu i Padró 1773 Àpoca Reniu Padró, Josep Francesc Berenguer, Josep Mestre de cases Capses 1/7 Factura de 164 lliures, 18 sous, 11 diners per feines de portar l'aigua desde la Torra d'en Matas al safreig de Reniu i Padró.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1774 Venda de servitut Reniu Padró, Josep Francesc Riera amb carrer Argentona Laymuns, Josep Sastre Capses 1/7 El sastre li deixa posar un registre de la mina d'aigua al seu pati amb una porteta des del carrer per 45 Lliures.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1774 Plet Reniu Padró, Josep Francesc Carrer' (d'en Creus) Cantallops y Verivol, Josepa Vda. de Josep Cantallops i Pellicer Capses 1/7 Problemes per haber gent al terrar que s'ha edificat entre les dues cases.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1776 Promesa Reniu Padró, Josep Francesc Advocat i burgés honrat de Perpinyà Villar del Grau, Pau Pagés de Sant Pol Capses 1/7 Que abans de 4 anys treurà al cunyat de la obligació de pagar el cens que Pau Villar crea a favor del reverent Joan Mandri.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1776 Censal Reniu Padró, Josep Francesc La Viñeta Calafell, Jaume Jornaler d'Argentona Capses 1/7 Calafell ven un cens a Josep Francesc

Patrimoni Els Reniu i Padró 1778 Definició Reniu Padró, Josep Francesc Advocat i burgés honrat de Perpinyà St. Josep fora i Sta Teresa Vila, Sever Ferrer Capses 1/7 Reconeix, el ferrer que ha de pagar cens a la casa Padró.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1778 Censal Reniu Padró, Josep Francesc De la Palma o d'en Genis Ametller Fra Pau de la Concepció Prior de Sant Josep Capses 1/7 A carta de Gracia venda de sis censos al convent de Sant Josep.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1778 Rebut Reniu Padró, Josep Francesc Fra Pau de la Concepció Prior de Sant Josep Capses 1/7 Rebudes 50 lliures, 16 sous, 7 diners a conta de les 750 que son de la venda de diferents censos.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1778 Àpoca Reniu Padró, Josep Francesc Berenguer, Josep mestre de cases Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1780 Lloació Reniu Padró, Josep Francesc Llauder y Matas, Josep Francesc Fill de Maria Matas i Anton Llauder Capses 1/7 Llauder vol assegurar-se que Padró respectarà el pacte de l'aigua venuda i li suministrarà al carrer Nou, a casa els seus pares.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1781 Definició Reniu Padró, Josep Francesc Pla i Mitjà, Joan Prevere, administrador de la causa pia de Josep Pla Capses 1/7 Els pares Carmelites Descalsos de Barcelona cobren dels Reniu 30 Lliures de pensió d'un cens de 1000 lliures

Patrimoni Els Reniu i Padró 1781 Disputes per l'aigua Reniu Padró, Josep Francesc Horta xica dita de Sta. Madalena Llauder y Matas, Josep Francesc Fill de Maria Matas i Anton Llauder Capses 1/7 En vuit cartes, arreglen les desavinènces referents a l'aigua venuda i la conducció de la mateixa.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1781 Concòrdia Reniu Padró, Josep Francesc Villalonga i de Tamarit, Magí de Capses 1/7 Tractes que fa Reniu amb el Villalonga a esquenes del cosí Llauder sobre els drets del conducte i l'aigua.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1786 Confessió Reniu Padró, Josep Francesc Codina, Agustí Procurador d'Albert Reniu i Padró Capses 1/7 Josep Francesc allibera al tal Codina de qualsevol càrrec per no donar els diners a l'Albert, sinó a ell.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1787 Nomenament Reniu Padró, Josep Francesc Capses 1/7 Decano desde el dia 23-3-1790 hasta su muerte que fue el 4-1-1795

Patrimoni Els Reniu i Padró 1787 Confessió Reniu Padró, Josep Francesc Reniu i Padró, Albert Capses 1/7 Reconeixemenr de la falsedat de l'Apocha signada per l'Albert en la que diu tenir rebudes les legítimes que li corresponen.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1787 Àpoca Reniu Padró, Josep Francesc Casa de Cerdanyola i casa de la Riera Feu, Francesc Fuster Capses 1/7 Factura de 600 lliures per feines fetes a les cases

Patrimoni Els Reniu i Padró 1787 Àpoca Reniu Padró, Josep Francesc Casa de la Riera i altres Cabot, Joan Àlies Briera, mestre de cases Capses 1/7 Factura del Paleta per reparacions diverses a la casa.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1789 Certificat Reniu Padró, Josep Francesc Saint Amant, Luís de Gobernador de Mataró Capses 1/7 Certificat de zelo

Patrimoni Els Reniu i Padró 1789 Correspondència Reniu Padró, Josep Francesc Riera, Francesc Cosí Capses 1/7 Cartes que parlen d'un Judici i d'una picardia

Patrimoni Els Reniu i Padró 1790 Correspondència Reniu Padró, Josep Francesc Reniu Padró, Joan Bautista Fill Capses 1/7 Demana que es dispensin les amonestacions per poder casar a Joan Bta. per pàsqua de Ressurrecció.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1792 Queixa Reniu Padró, Josep Francesc Josep de Santa Anna Principal de Carmelites Descalços Capses 1/7 "Paguen l'altar del Carme. ""Teniendo sepultura propia en dicha capilla"""

Patrimoni Els Reniu i Padró 1793 Rebuts Reniu Padró, Josep Francesc Riera nº 5 Reniu Padró, Joan Bautista Capses 1/7 Rebuts de la contribució al somaten, al cadastre i al impost de guerra. De 1793 a 1822.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1761 Capítols Reniu Padró, Josepha Filla de Salvador i de Rosa Llauder Villar del Grau, Pau Pagés, fill de Josep i de Marianna Sant Pol de Mar Capses 1/7 Dot d'ella: Joies, roba i 500 Lliures. d'ell: totes les propietats dels seus pares i avi patern.

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1661 Àpoca Reniu Padró, Maria Nadal, Margarida Capsa 1.41

Patrimoni Els Reniu i Padró 1636 Consulta Reniu Padró, Salvador La llantia Gassia, Pere Joan Capses 1/7 Consulta de si són dos o un sol establiment

Patrimoni Els Reniu i Padró 1727 Certificat Reniu Padró, Salvador Fill de Josep i de Eulàlia Mallol Llauder i Durant, Maria Rosa Capses 1/7 Certificat demanat el 1794, del matrimoni Salvador i Rosa Llauder.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1729 Rebuts Reniu Padró, Salvador Advocat casat amb Rosa Llauder Duran Maria Rosa Capses 1/7 Gaspar Portell cobra (el 26-3-1731) 22 lliures, 3 sous per professó i ofici major per la nena morta el 8-10-1729

Patrimoni Els Reniu i Padró 1731 Patrimoni Reniu Padró, Salvador Advocat Reniu Padró, Josep Francesc advocat Capses 1/7 Anotacions vàries de prèstecs que fan o deutes que tenen o altres relacions amb el flaquer o l'apotecari.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1733 Títol de Regidor Reniu Padró, Salvador Advocat Capses 1/7 Regidor en substitució del seu oncle Melcior

Patrimoni Els Reniu i Padró 1733 Memorial Reniu Padró, Salvador Derrocada i de Llansa, Rafael Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1733 Certificat Reniu Padró, Salvador Capses 1/7 El secretari i notari de l'Ajuntament certifica que Salvador es Regidor

Patrimoni Els Reniu i Padró 1740 Contraban Reniu Padró, Salvador Veedor de comercio y de contraban Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1740 Nomenament Reniu Padró, Salvador Veedor de comercio y de contraban Aranjuez Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1751 Establiment Reniu Padró, Salvador La Llàntia Joan Viader, teixidor i Josep Vinyes, corder Capses 1/7 Rabassa morta de dos quarteres de terra de forment, ala prestació de la tercera part de fruits.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1752 Pacte Reniu Padró, Salvador Carrer nou i carrerò d'en Creus Vendrell, Llorenç Antecessors de Vendrell, amos de la casa dita Gassia Capses 1/7 La casa Reniu comprà als succesors del mas Creus els drets del carreró per obrir-hi finestres, portes, etc.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1755 Misses Reniu Padró, Salvador Rosa Llauder i Duran, Rosa Capses 1/7 muller de Reniu

Patrimoni Els Reniu i Padró 1756 Certificat Reniu Padró, Salvador Betrela de Andrade, Oroncio Capses 1/7 Conocido zelo en el sitio de Barcelona de 1713. Como veedor de contravando y contra los navios ingleses en esta playa.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1757 Reniu Padró, Salvador Lo Molí de vent Lorenzo Rimbau, Lorenzo treballador Capses 1/7 Intent de lita resolt per convenciment que el pagés és home de poques lletres i mal aconsellat.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1757 Concòrdia Reniu Padró, Salvador Smandia i Velada, Teresa Capses 1/7 I Rafel Smandia, son fill

Patrimoni Els Reniu i Padró 1758 Rebuts Reniu Padró, Salvador I Josep Francesc, Joan Bautista i Albert. Capses 1/7 Causa Pia fundada per el Rv. Pere Parera sota la invocació de Jaume Apostol i St. Tomas d'Aquino

Patrimoni Els Reniu i Padró 1758 Pagament Reniu Padró, Salvador I Antoni llauder i Matas. En nom de l'Ajuntament Maresma, Francesc Prevere, monestir de Sant Pere de les Puelles Capses 1/7 L'Ajuntament paga la pesió vençuda d'un cens en nom d'uns acreedors.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1769 Testament Reniu Padró, Salvador Reniu Padró, Josep Francesc Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1787 Certificat Reniu Padró, Salvador metge Llauder Durant, Rosa Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1639 Testament Reniu Safont. Salvador Capsa 8

Patrimoni Els Reniu i Padró 1555 Testament Reniu, Antoni Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1555 Testament Reniu, Antoni Capsa 8

Patrimoni Els Reniu i Padró 1392 Establiment Reniu, Bernat boter Sardanyola Ferran, Francesc mercader Barcelona (ciutat) Capses 1/7 Una pessa de terra pinatallosa a Cerdanyola.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1426 Donació Reniu, Bernat boter Las Cabanyes Andreua Capses 1/7 Donació de pessa de terra al lloc dit les Cabanyes

Patrimoni Els Reniu i Padró 1435 Establiment Reniu, Bernat boter Sa Farga Monestir de S.Pere les Puel·les Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1466 Testament Reniu, Bernat Capsa 8

Patrimoni Els Reniu i Padró 1509 Establiment Reniu, Catharina Muller d'Antoni Arnau, alias Reniu Sa Coma Amat, Baltasar, i Jaume Amaller Capses 1/7 Gendres de Catarina, una casa i dos feixas de terra que foren d'Antoni Capella

Patrimoni Els Reniu i Padró 1604 Testament Reniu, Joan B. Capsa 8

Patrimoni Els Reniu i Padró 1436 Establiment Reniu, Joan i Bernat Joan, notari i Bernat, boter Plaça de la vila Padró, Jaume sastre Capses 1/7 Cens d’una part de ponent de l’hort de Can Reniu

Patrimoni Els Reniu i Padró 1493 Testament Reniu, Margarida Capsa 8

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1698 Testament Reniu, Miquel pedrenyaler Capsa 1.65

Patrimoni Els Reniu i Padró 1565 Establiment Reniu, Pere Agustí apotecari Plaça - Cerdanyola Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1566 Establiment Reniu, Pere Agustí apotecari Vall de Vera - La Mora Boet, Pere Veí de la Torra Capses 1/7 Part del Manso Agell es cedeix a sens.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1570 Títol de Inquisidor Reniu, Pere Agustí apotecari Capses 1/7 Passa a formar part de la família de la inquissició.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1571 Establiment Reniu, Pere Agustí apotecari D'en Palau Palau, Joan botiguer de pana de llana Capses 1/7 Cases de Joan Palau, abans d'Antoni Palau

Patrimoni Els Reniu i Padró 1580 Compravenda Reniu, Pere Agustí apotecari Les Illes Oliver, Bartomeu Pagés fill del ferrer Jaume Oliver Capses 1/7 Venda dels sensos de Les Illes a l'apotecari

Patrimoni Els Reniu i Padró 1586 Inventari Reniu, Pere Agustí apotecari Capses 1/7 Beneta, la vídua fa inventari de bens.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1586 Inventari Reniu, Pere Agustí apotecari Tutors dels fills Joan Arnau Palau i altres Capses 1/7 Els tutors dels fills demanen un inventari dels bens del difunt apotecari.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1586 Testament Reniu, Pere Agustí Capsa 8

Patrimoni Els Reniu i Padró 1606 Testament Reniu, Peronera Viuda de Joan Tria, muller de Jaume Partella i filla de Pere Agustí Reniu i de Margarida Capses 1/7 Peronera fà hereu al seu fill Joan substituït per Melcior i aquest per Salvador

Patrimoni Els Reniu i Padró 1606 Testament Reniu, Petronil·la Capsa 8

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1887 Inventari Renter Castillo, Francesc Riera / Carrer Nou Capsa 4

Patrimoni Milans del Bosch 1752 Compravenda Renter, Joan pescador Calella Carbonell, Josep 24.3.19 Compravenda d’un llaüt

Patrimoni Família Màrgens 1679 Àpoca Ribalta, Rafael Cardedeu Major, Jerònima Capsa 9

Patrimoni Personals 2005 Ribas Bertran, Assumpció 17.5 Revista «Punt i seguit». Març de 2005 (número dedicat a Assumpció Ribas Bertran)

Patrimoni Marià Ribas Bertran 1931 Llibre Ribas Bertran, Marià capsa 1 El poblat ibèric de Burriac i la seva necròpolis

Patrimoni Marià Ribas Bertran 1931 Article Ribas Bertran, Marià capsa 1 Els vasos hallstàttcs d'Argentona

Patrimoni Marià Ribas Bertran 1933 Article Ribas Bertran, Marià capsa 1 El temple romà d'Iluro

Patrimoni Marià Ribas Bertran 1933 Article Ribas Bertran, Marià capsa 1 La romana Iluro

Patrimoni Marià Ribas Bertran 1969 Llibre Ribas Bertran, Marià Ferrer Clariana, Lluís capsa 2 La capella pre-romànica de sant Cristòfor de cabrils

Patrimoni Marià Ribas Bertran 1992 Llibre Ribas Bertran, Marià capsa 1 Íntims records d'infància. Visions d ela Plaça Gran de Mataró (1900-1910)

Patrimoni Marià Ribas Bertran 1994 Llibre Ribas Bertran, Marià capsa 1 Canyamars prehistòric

Patrimoni Marià Ribas Bertran 1996 Article Ribas Bertran, Marià capsa 1 Necrópolis romana en la basílica de Santa Maroia del Mar de Barcelona

Patrimoni Marià Ribas Bertran Article Ribas Bertran, Marià Documentació personal diversa.

Patrimoni Marià Ribas Bertran Article Ribas Bertran, Marià Molts articles d'arqueologia i història, recull de documents, dibuixos, etc.

Patrimoni Família Ribas 1915 Patrimoni Ribas Clavell, germans fabricant carpeta 2 Divisió de bens entre els germans Eugeni i Isidre Ribas Clavell.

Patrimoni Ribas i Julià 1921 Industria Ribas i Julià Mataró 7 capses i uns llibres Comptes de la fàbrica (1921-1954)

Patrimoni Personals 1949 Ribas Julià, Tomâs 17.6 Records del dinar d’homenatge a Tomàs Ribas. Petició per dedicar un carrer a Tomàs Ribas (1894 – 1949)

Patrimoni Personals Ribas Nunell, Rita 17.7 Nadales

Patrimoni Joaquim Macià Amat 1909 Testament Ribas Vidal, Micaela

Patrimoni Família Ribas 1859 Capítols Ribas Vila, Pere fabricant Clavell Isern, Maria carpeta 3

Patrimoni Família Ribas 1883 Indústria Ribas Vila, Pere fabricant carpeta 2 Condicions per construir l’edifici fàbrica.

Patrimoni Família Ribas 1897 Inventari Ribas Vila, Pere fabricant carpeta 2

Patrimoni Família Ribas 1897 Patrimoni Ribas Vila, Pere fabricant carpeta 2

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1786 Deute Ribas, Josep pagès Lliçà de Munt Tururet, Joan blanquer Capsa 3

Patrimoni Familia Gualba 1751 Reconeixement Ribas, Miquel Fornells, Agustí mestre de cases 1/22

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1794 Compravenda Ribera, Joan paraire Palautordera Massuet, Teresa Capsa 2.64

Patrimoni Milans del Bosch 1679 Compavenda Ric, Martí rector Arenys de Mar Misser, Antoni pagès Sant Vicenç de Montalt 4.13.4 Cens de Pere Milans del Bosch , sobre una peça de terra nomenada la Tremontana (1/8/1679).

Patrimoni Milans del Bosch 1679 Establiment Ric, Martí rector Arenys de Mar Misser, Antoni pagès Sant Vicenç de Montalt 4.13.5 Una peça de terra nomenada la Tremontana, de senyoria de Pere Milans del Bosch (10/3/1679).

Patrimoni Els Reniu i Padró 1819 Diversos Ricós, Joan B. Lladó, Francesc Capses 1/7 Certificat de bona conducta

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1673 Capítols Ridemeia, Bertomeu pagès Òrrius Catafal, Teresa Carpeta 2/3

Patrimoni Personals 1850 Riera Comas, Josep Marià 17.8 Prospecte de propaganda del llibre «Historia de la vida y pontificado del Papa Pío IX», de Josep Marià Riera Comas (s/d). Riera (1827 – 1858)

Patrimoni Els Casanovas 1790 Testament Riera Devall, Maria metge Mates Català, Rita (muller)

Patrimoni Els Casanovas 1810 Testament Riera Mates, Bonaventura El fa obrir l'adroguer Josep Anton Mates Català

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1802 Compravenda Riera Vilardebò, Francesc Guanyabens, Josep Capsa 4.3

Patrimoni Milans del Bosch 1665 Compravenda Riera, Baltasar Milans del Bosch , Pere Sant Vicenç de Montalt 2.5 Baltasar Riera i Teresa Carcasses Oliver, “sensos y allous al Manifich Pera Milans del Bosch”

Patrimoni Els Esquerra 1788 Escriptures Riera, Lloberas, Ribas, Viada Ibora capsa 2 Escriptures d'aquestes nissagues de 1788 a 1790.

Patrimoni Fins i Freixas 1803 Rebut Riera, Raimunda Rebuts de deutes pagats (1803-1805).

Patrimoni Fins i Freixas 1803 Lloguer Riera, Raimunda Barcelona Puig, Miquel revenedor

Patrimoni Personals Rigau, Pere 17.9 Retalls d’articles de Pere Rigau

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1640 Procura Rissó, Bertomeu Capsa 1.34

Patrimoni Josep Riu 1854 Indústria Riu, Josep “Libro Mayor” d’aquest comerciant.

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1763 Àpoca Rius, Antoni prevere López, Josep patró Capsa 2.34

Patrimoni Els Matas 1736 Rius, Francesc 1.1.9 Francesc Rius, qüestió d’una casa al carrer Sant Pere més Alt

Patrimoni Milans del Bosch 1691 Restitució Rius, Pere mariner Caldes d'Estrach 4.11.3 Una peça de terra nomenada “las Forcas” sobre la bassa del molí Nou

Patrimoni Personals Robles, Montserrat 17.10 Nadales i poesies de Montserrat Robles. Escrits diversos de Montserrat Robles. Nadales i postals rebudes per Montserrat Robles

Patrimoni Personals Robreño (Família) 17.11 Còpia del diari de l’escriptor Josep Robreño Tort «Naufragio de la família Robreño». CV de Montserrat Robreño Elías. Documentació per a la genealogia de la família Robreño

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1750 Establiment Roca Mas, Josep Bonavent, Josep adroguer Capsa 4.8

Patrimoni Els Reniu i Padró 1815 Rebuts Roca Mas, Maria Antonia Vidua de Joan Baptista Reniu Major, Josep Mestre de cases Capses 1/7 Adobar el rebost i la cantonada del estadant de dessota casa seba.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1819 Rebuts Roca Mas, Maria Antonia Reniu i Padró i Llauder, Albert Capses 1/7 Albert paga la pensió a la neboda, Antònia vídua de Joan B. Reniu

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1896 Pagament Roca Pineda, Manuel Riera / Carrer Nou Pasqual Sayol, Joaquim Lluís Capsa 4

Patrimoni Milans del Bosch 1629 Requesta Roca, Bartomeu pagès Sant Pol de Mar Lladó, Joan Arenys de Mar 17.1.10

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1734 Àpoca Roca, Francesc pescador Riera / Carrer Nou Pou, Maria Eulàlia Capsa 3 La seva muller, filla de Salvador, semoler.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1818 Comptes Roca, M.Àngela Capses 1/7 Cobra subministres de pa a l'èxercit els anys 1808-1809.

Patrimoni Personals Roca, Marcel 17.12 Programes d’exposicions

Patrimoni Personals Ródenas, Mònica 17.13 Programes d’exposicions

Patrimoni Familia Amatller 1832 Testament Rodon Maynou, Vicenta Capsa 1

Patrimoni Familia Amatller 1892 Compravenda Rodon Pujol, Germans Sant Simó Capsa 2

Patrimoni Familia Amatller 1889 Compravenda Rodon Pujol, Maria Sant Simó Canals Oliver, Jeroni Capsa 2

Patrimoni Familia Amatller 1888 Compravenda Rodon Pujol, Vicenta Llavaneres Canals Oliver, Jeroni Capsa 2

Patrimoni Personals Rogent, Elies 18.1 Informació sobre l’edifici de la Presó

Patrimoni Naviera Mir 1883 Comptes Roig Borotau, Feliu mariner Vilassar de Mar capsa 6/8 Comptes de la corbeta Sunrise

Patrimoni Naviera Mir 1886 Correspondencia Roig Borotau, Feliu mariner Vilassar de Mar Nicolau Mir i Cia. Montevideo capsa 6/12

Patrimoni Naviera Mir 1886 Correspondencia Roig Carrau, Jaume mariner Vilassar de Mar Nicolau Mir i Cia. capsa 6/13

Patrimoni Els Reniu i Padró 1640 Compravenda Roig del Racó, Isabel Hereua de Joan Roig, vidrier Gassia, Antoni Capses 1/7 Acte de compra de tres llocs i censos diversos

Patrimoni Els Reniu i Padró 1640 Compravenda Roig del Racó, Isabel Hereua de Joan Roig, vidrier Mas Roig del Racho o de la riera Tria i Reniu, Melcior Capses 1/7 En morir Joan Roig deixa una única filla, Isabel que viu a Madremanyà. Liquidació del Manso Roig del Racho, antic Roig de la Riera.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1640 Establiment Roig del Racó, Isabel Hereua de Joan Roig, vidrier Torrent d'en Bova Tria i Reniu, Melcior Capses 1/7 Melcior compra dos cossos per fabricar casa fora la porta de Sant Josep

Patrimoni Els Reniu i Padró 1617 Violari Roig del Racó, Joan vidrier Casa i forn a la Riera Pujol, Jeroni Boter Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1618 Censal Roig del Racó, Joan vidrier Torrent den Bova Tremolet, Genís Vidrier casat amb Àngela Roig Capses 1/7 Joan Roig del Racho, passa diversos censos al seu cunyat i germana

Patrimoni Els Reniu i Padró 1624 Testament Roig del Racó, Joan Vidrier Roig del Raco, Elisabet Filla i hereva universal Capses 1/7 La usufructuària és la muller i la filla la hereva, substitïda de la germana d'ell, Geronima Roig, casada amb Felip Pujol

Patrimoni Els Matas 1700 Genealogia Roig i Fornells 1.3 Genealogia dels Roig i dels Fornells. (Segle XVIII).

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1856 Conveni Roig Rafanell, Pere fabricant Malgrat Albert Grau, Josep Vilassar de Dalt Capsa 4

Patrimoni Els Matas 1693 Plet Roig Sala, Família 1.2 Plet de l’herència Roig i Sala (1693-1807). Referències a Rafael Migliaresi.

Patrimoni Els Matas 1780 Censals Roig Sala, Família 1.1.23 Família Roig i Sala. Llibreta de les pensions de l’església de Mataró (1780-1803).

Patrimoni Els Reniu i Padró 1581 Compravenda Roig Serra, Francesc mercader Capses 1/7

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1654 Diversos Roig, Joan Capsa 1.38

Patrimoni Personals Roig, Josep 18.2 Estampa «A la Verge Immaculada», amb text de Josep Roig

Patrimoni Els Reniu i Padró 1577 Capítols Roig, Miquel pagés Al mar Pla, Elisabet Filla de Guillem Pla i de Margarida Capses 1/7 Miquel, fill d'Antoni i de Margarida. La dot de la núvia aporta 150 lliures, joies i un pati de terra.

Patrimoni Milans del Bosch 1630 Comptes Roig, Pau Milans del Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt 7.1.2 Llibreta de rebuts cobrats (1630-1658).

Patrimoni Josep O.Tuñí 1855 Testament Roldós, Antònia

Patrimoni Josep O.Tuñí 1863 Inventari Roldós, Antònia

Patrimoni Familia Gualba 1737 Compravenda Roldós, Francesc Quintana d'en Palau Garau, Salvador 1/20

Patrimoni Familia Gualba 1737 Censos Roldós, Francesc Aymeric, Eulàlia 1/20

Patrimoni Milans del Bosch 1677 Censal Roldós, Jaume Vilassar de Dalt (Sancrist) Milans del Bosch , Pere Caldes d'Estrach 3.1.1 De 12.500 lliures. Jaume Roldós i Josep Carbonell, del Sancrist de Vilassar de Dalt a Pere Milans del Bosch

Patrimoni Familia Gualba 1744 Testament Roldós, Tomàs mestre de cases 10/C17

Patrimoni Familia Gualba 1750 Censos Roldós, Tomàs mestre de cases Llauder, Francesc rector de Santa Maria 1/7

Patrimoni Familia Gualba 1759 Censos Roldós, Tomàs mestre de cases Rector de Santa Maria 1/7

Patrimoni Familia Gualba 1765 Àpoca Roldós, Tomàs La Llàntia Mateu, Jaume 10/C16

Patrimoni Familia Gualba 1757 Testament Roldós, Tomàs i Gaspar 3/11 I àpoca, anys1757-1762

Patrimoni Família Màrgens 1900 Testament Romagosa Tobella, Filomena Capsa 9

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1787 Testament Romaní Oller, Anton negociant Capsa 3 Fill de Josep, pagès de Montmany.

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1800 Compavenda Romaní Oller, Antoni revenedor Riera / Carrer Nou Capsa 3 Compra la casa de la Riera.

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1811 Herència Romaní Oller, Antoni Riera / Carrer Nou Tururet, Francesc Capsa 3

Patrimoni Personals 1889 Romero Robledo, Francisco 18.3 Opuscle «Ill. Excmo. Sr. D. Francisco Romero Robledo». Mataró, 1889

Patrimoni Els Reniu i Padró 1509 Compravenda Ros, Joan Ros Feliu, Francesc pescador Capses 1/7 Ros és fill d'Antoni Ros i Elisabet

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1636 Testament Ros, Margarida Roig, Joan Pau Capsa 1.29 Testament. Margarida Ros, vídua de Joan Pau Roig.

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1733 Plet Rossell Bertran, Maria Riera / Carrer Nou Capsa 3 Vídua de Miquel, pagès de Sant Boi del Lluçanès.

Patrimoni Gual del Molí 1803 Àpoca Rossell Torner, Francesc Mataró Gual, Josep Anton Argentona 2/15

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1733 Deute Rossell, Josep blanquer Granollers Torrent, Ignasi blanquer Granollers Capsa 3

Patrimoni Milans del Bosch 1692 Renúncia Rossell, Margarita Arenys de Munt Milans del Bosch, Francesc Sant Vicenç de Montalt 24.3.1 Renuncia una peça de terra a Arenys de Munt

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1660 Òbit Rosselló, Marc vidrier Capsa 1.40

Patrimoni Enric Fàbregas 1907 Comptes Roure, Antònia Ramon Pujol, Fidel

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1677 Testament Roure, Elisabet Capsa 1.50 Vídua de Josep Roig, apotecari (1677).

Patrimoni Familia Gualba 1884 Plet Rovira Borrell, Antoni Cases, Joaquim 4/7 Drets d'una mina (M.Gualba)

Patrimoni Personals 1946 Rovira Castellà (Domingo I Miquel) 18.5 Opuscle de l’acte d’homenatge a Domingo Rovira Castellà (Mataró, 1946). Esqueles.

Patrimoni Familia Amatller 1914 Testament Rovira Floriac, Dolors Capsa 1

Patrimoni Familia Amatller 1883 Compravenda Rovira Floriac, Dolors Roure Puig, Joan

Patrimoni Familia Amatller 1925 Compravenda Rovira Floriac, Dolors Valls, Eduard Capsa 2

Patrimoni Familia Amatller 1926 Compravenda Rovira Floriac, Dolors Joan Zaragoza Gras

Patrimoni Personals Rovira Fortuny, Carme 18.8 Programes d’exposicions

Patrimoni Rugama-Espasa 1805 Testament Rovira Lleonart, Josep hortolà sobre 4 Fill de Josep i de Rosa

Patrimoni Personals 1937 Rovira Mateu, Dolors 18.6 Documentació laboral de Dolors Rovira Mateu (1937)

Patrimoni Rugama-Espasa 1821 Compravenda Rovira, Salvador hortolà Valldeix, fora portal Regàs, Felicià fuster sobre 4

Patrimoni Rovira-Brull 1996 Diversos Rovira-Brull artista Mataró Opuscles d'exposicions (1989-2015)

Patrimoni Rovira-Brull 1989 Art Rovira-Brull, Josep Mª pintor Mataró Francesc Rodon, Totes les guerres són una guerra. Il·lustracions de Rovira-Brull.

Patrimoni Rovira-Brull 1996 Art Rovira-Brull, Josep Mª pintor Mataró Rovira-Brull. Mataró. (Homenatge a Rovira-Brull)

Patrimoni Rovira-Brull 2015 Art Rovira-Brull, Josep Mª pintor Mataró Rovira-Brull. Retrospectiva 15 anys després

Patrimoni Rugama-Espasa Diversos Rugama-Espasa Documentació personal diversa

Patrimoni Milans del Bosch Diversos Ruiz de Arcaute i Cia Tolosa 33 Documentació de Ruiz de Arcaute i Cia, de Tolosa.

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1802 Plet Ruiz de Fortuny, Jerònima Riera / Carrer Nou Romaní Oller, Antoni Capsa 3 Per unes obres a la casa.

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1811 Plet Ruiz de Fortuny, Jerònima Riera / Carrer Nou Tururet, Francesc adroguer Capsa 3 Sobre la casa de la Riera.

Patrimoni Milans del Bosch 1849 Herència Ruiz de Ogarrio Sant Vicenç de Montalt 33 Partició d’herència (1849-1887).

Patrimoni Milans del Bosch Diversos Ruiz de Ogarrio 27.5 Armas y blasones del apellido Ruiz de Ogarrio (segles XVIII-XIX).

Patrimoni Milans del Bosch 1772 Diversos Ruiz de Ogarrio, Lucas 11.6 Lucas Ruíz de Ogárrio. “Testimonio de nobleza” (1772-1879).

Patrimoni Milans del Bosch 1791 Diversos Ruiz de Ogarrio, Lucas 12.7.17 Que és noble (1791).

Patrimoni Personals 1921 Ruyra, Joaquim 18.9 «L’amor guia». Discurs dels Jocs Florals de Mataró de 1921

Patrimoni Personals 1897 Sabater Borrell, Isabel 18.10 «Una madre ejemplar ó sea Virtudes de Dña. Isabel Sabater y Borrell». Mataró, 1897

Patrimoni Personals Sabater, Josep 18.11 Programes de concerts de Josep Sabater. Retalls de diari sobre Josep Sabater

Patrimoni Personals Sabater, Rosa 18.7 Programes de concerts de Rosa Sabater. Retalls de diari sobre Rosa Sabater

Patrimoni Personals Safont Plumed, Joan 18.12 Retalls de diari i revistes amb articles de Joan Safont. Esqueles de la família Safont

Patrimoni Els Reniu i Padró 1641 Censal Safont, Antiga filla de Pere Safont, pagés de Cirera i muller de Salvador Tria Reniu Cirera Tria i Reniu, Salvador (a) Safont Capses 1/7 Acte de Censal de 108 Lliures i pensió de 8 sous

Patrimoni Gual del Molí 1626 Compravenda Safont, Joan negociant Argentona Pins Gual, Baltasar pagès 1/7 Venda de terra a la Parellada

Patrimoni Personals 1906 Sagí Barba, Emili 18.13 Fotocòpies de «Diario de Mataró y su comarca» (3 de desembre de 1906), amb una nota del concert fet a Mataró pel baríton Emili Sagí

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1763 Pagament Saiol, Francesc pagès Tiana Soler Saiol, Anna Mº Capsa 2.35

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1760 Poders Saiol, Gabriel boter Soler Saiol, Anna Mº Capsa 2.30

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1808 Àpoca Saiol, Gabriel boter López, Josep patró Capsa 4.9

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1817 Àpoca Sala Clivillés, Josepa Guanyabens, Joan B. Capsa 3.4

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1843 Capítols Sala Font, Onofre comerciant Ferrer Ramon, Maria Capsa 4 Ell vidu d’Esperança Ramon.

Patrimoni Joaquim Macià Amat 1880 Capítols Sala Frenner, Salvador Trias Ribas, Ramona

Patrimoni Personals Sala Girabal, Miquel 18.14 Recordatori de defunció. Documents d’homenatge a Miquel Sala. Altra documentació personal i familiar

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1830 Testament Sala i Ramon, Joaquim Capsa 4

Patrimoni Els Reniu i Padró 1651 Reconeixement Sala i Trias, Elisabet Reniu Padró, Mariàngela Capses 1/7 Vídua de Melcior Tria

Patrimoni Milans del Bosch 1647 Àpoca Sala Tria, Elisabet Milans del Bosch , Joan Sant Vicenç de Montalt 2.1.2

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1671 Testament Sala Trias, Elisabet Capsa 3 Muller de Jaume Tria Sala.

Patrimoni Joaquim Macià Amat 1930 Testament Sala Trias, Josefa

Patrimoni Personals 1987 Sala Vidal Mercè 18.15 «Ingilberga. Abadessa de Sant Joan» Poema de Mercè Sala Vidal (1987). Nadales. Recordatoris de defunció de Mercè Sala

Patrimoni Els Reniu i Padró 1617 Censal Sala, Antoni mercader Capses 1/7

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1626 Testament Sala, Antoni Capsa 3 Fill d'Antoni i Elisabet

Patrimoni Familia Gualba 1883 Plànol Sala, Baladia i Call 4/23 Caldera de vapor (M.Gualba)

Patrimoni Milans del Bosch 1692 Deute Sala, Bartomeu pagès Llavaneres Milans del Bosch, Joan Francesc Sant Vicenç de Montalt 4.11.1

Patrimoni Milans del Bosch 1649 Establiment Sala, Bernat Arenys de Mar Darbon, Guillem pagès 8.1.4

Patrimoni Personals 1956 Sala, Elisard 18.16 Emili Vendrell, «Cançons de mar i muntanya» (1956). (Música d’Elisard Sala). Joan Mas, Humor i ginesta. Cançoners de motxilla (1962). Exposicions i concerts.

Patrimoni Els Matas 1823 Àpoca Sala, Joan Salamó, Miquel 19.1.5

Patrimoni Milans del Bosch 1592 Establiment Sala, Joan Arenys de Munt (Mas Sala) 25.1.15 Joan Sala, del Mas Sala d’Arenys de Munt, estableix un camí

Patrimoni Milans del Bosch 1694 Sala, Josep Arenys de Munt 7.9.4

Patrimoni Milans del Bosch 1734 Testament Sala, Josepa de 3.5.2 Documents complementaris.

Patrimoni Familia Gualba 1600 Establiment Sala, Sebastià Cabrera Lloberes, Pau Cabrera 11/5

Patrimoni Familia Gualba 1883 Testament Salamó Colomer, Vicenç 6/12

Patrimoni Els Matas 1851 Comptes Salamó i Matas 19.3 Comptes de la casa Salamó i Matas (1851-1866).

Patrimoni Els Matas 1868 Compravenda Salamó Ibora, Francesc Sisternes de Foxà, Manuel 16.4

Patrimoni Els Matas 1873 Testament Salamó Ibora, Francesc 16.1.2

Patrimoni Els Matas 1873 Diversos Salamó Ibora, Francesc 16.1.17 Valoració de les seves propietats

Patrimoni Els Matas 1873 Comptes Salamó Ibora, Francesc prevere 20.1 Liquidació d’impostos per òbit

Patrimoni Els Matas 1848 Testament Salamó Ibora, Josepa 16.1.16

Patrimoni Els Matas 1848 Inventari Salamó Ibora, Josepa 16.2.4

Patrimoni Els Matas 1724 Comptes Salamó, Josep 7 Josep Salamó. Llibre de notícies dels documents i bens (1724-1872).

Patrimoni Els Matas 1873 Inventari Salamó, Miquel 19.1.11 Inventari de les propietats

Patrimoni Familia Gualba 1824 Àpoca Salamó, Miquel baster Julià, Salvador mitger de teler 1/19

Patrimoni Els Matas 1840 Inventari Salamó, Miquel baster 16.1.13

Patrimoni Els Matas 1848 Àpoca Salamó, Miquel baster Mates, Lluís 16.2.11 Àpoca dels efectes de la botiga de baster que fou de Miquel Salamó, per Lluís Matas

Patrimoni Els Matas 1846 Diversos Salamó-Ibora 16.2.15 Diverses escriptures dels Salamó-Ibora (1846-1847).

Patrimoni Personals 1970 Salas Moret, Francisco 18.17 Circular signada per Francisco Salas Moret demanant el vot (1970)

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1925 Manuscrit Salas Oliveras, Ramon impressor Conjunt de llibretes manuscrites de l'activitat d'impressor (1925-1937)

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1937 Salas Oliveras, Ramon impressor Dietari (1932-1939). Notícies de la família Salas, detalls domèstics, de l’activitat laboral, el ressò de l’actualitat (setze llibretes)

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1950 Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 2 Ramon Salas, regidor (1950-1953).

Patrimoni Ramon Salas Oliveras Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 2 Carnets, Contractes, Factures i rebuts. Lloguers.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 2 Llibretes escolars de Joan Cuadrada Gallifa.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 2 Conxita Salas Isern (correspondència, papers personals).

Patrimoni Ramon Salas Oliveras Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 3 Premis Iluro, reculls de premsa.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 3 Diplomes.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 3 Genealogia.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1948 Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 3 1948. Centenari del Ferrocarril.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1911 Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 3 Ateneo Obrero de Mataró (1911-1916). Sobre 1.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1940 Salas Oliveras, Ramon impressor Bargalló, Francesc Capsa 3 Defensa de Francesc Bargalló (1940). Sobre 1.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 3 Documents de Falange. Sobre 1.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 3 Aniversari de ‘La Nueva Herencia Mataronesa’. Sobre 1.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1950 Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 3 Fires de Mataró (1950-1951). Sobre 1.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1905 Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 3 Escola d’Arts i Oficis (1905-1908). Sobre 2.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1927 Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 3 Romiatge a Montserrat (1927). Sobre 2.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 3 “Marxa de la família del Carreró”. Sobre 2.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1975 Salas Oliveras, Ramon impressor Comas, Antoni Capsa 3 Correspondència amb Antoni Comas (1975-1977). Sobre 2.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1868 Salas Oliveras, Ramon impressor Maristany Capsa 3 Correspondència de la família Maristany del Masnou ((1868-1881). Sobre 2.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1930 Salas Oliveras, Ramon impressor Llorach Capsa 3 Correspondència amb la família Llorach, de Madrid (1930-1967). Sobre 2.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1949 Salas Oliveras, Ramon impressor Frediani-Pallarès Capsa 3 Família Frediani-Pallarès (1949-1950). Sobre 2.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1966 Salas Oliveras, Ramon impressor Salas-Quadrada Capsa 3 Viatge del matrimoni Salas-Quadrada (1966). Sobre 3.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1920 Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 3 Viatge de noces a Montserrat (1920). Sobre 3.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 3 Cartes de les vacances a Òrrius (diversos anys). Sobre 3.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1959 Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 3 Postals i cartes familiars d’un viatge a Itàlia ( 1959). Sobre 3.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1930 Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 3 Congreso catequístico de Zaragoza (1930). Sobre 3.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1905 Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 3 Hermandad de San Antonio Abad (1905). Sobre 4.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1937 Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 3 Unió de Cooperatives (1937-1938). Sobre 4.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1937 Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 3 Butlletí de Cooperatives de Catalunya (secció de Mataró) (1937). Sobre 4.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1944 Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 3 Joventuts Femenines d’Acció Catòlica (1944-1945). Sobre 4.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1932 Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 3 Dreta de Catalunya (imprès) (1932). Sobre 4.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 3 Full imprès sobre Rovira-Brull, el Racó i Lluís Terri. Sobre 4.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1966 Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 3 Informació privada als militants (1966). Manifestació de sacerdots reprimida a Barcelona. Sobre 4.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1914 Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 4 Documents i efemèrides familiars (1914).

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1959 Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 4 “Viatge a Itàlia” (1959).

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1935 Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 4 “Llistes setmanals de gastos domèstics i notes interessants”, dos volums (1935-1938).

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1928 Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 4 Despeses (1928)

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1919 Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 4 “Onomàstiques de parents i nicho” (1919). Sobre 1.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1946 Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 4 “Notes preses en la Santa Cova de Manresa” (1946). Sobre 1.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 4 “Notes sobre familiars nostres de Masnou”. Sobre 1.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 4 Papers relacionats amb la Guerra Civil. Sobre 2.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 4 Apunts de diversos records. Sobre 2.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1956 Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 4 Llibreta de l’activitat comercial d’un barco (1856). Sobre 2.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1926 Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 4 “Oracions i pràctiques pietoses” (1926). Sobre 2.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1934 Salas Oliveras, Ramon impressor Maristany, Teresa Capsa 4 Qüestió de la tia Teresa Maristany (1934). Sobre 2.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1938 Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 4 Pensaments (1938). Sobre 2.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 4 Records i memòria de la seva mare. Sobre 2.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1913 Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 4 Biblioteca del pare de Ramon Salas (1913). Sobre 2.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 4 Pàgines personals diverses. Sobre 2.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 5 Correspondència familiar de diversos anys.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 6 “Escrits meus”, ordenats per Ramon Salas. Originals i publicats als periòdics

Patrimoni Ramon Salas Oliveras Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 7 Carpeta “Treballs meus”, ordenats per Ramon Salas. Originals i publicats als periòdics.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1936 Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 7 Correspondència de la “Cooperativa d’Arts Gràfiques” (1936-1939).

Patrimoni Ramon Salas Oliveras Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 8 Història de la impremta.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 8 La impremta a Mataró.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 8 Notes sobre mataronins il·lustres.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 8 Notes mataronines diverses.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 8 “Notes dels meus record i d’altres”.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 8 Escrits de tema religiós.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 8 Articles “Casos i coses de la vida”.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 8 “La ciutat en el record”.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 9 Carpeta “Tradicionalisme”, retalls de premsa de temàtica carlista.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1944 Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 9 Premsa carlista (1944-1967).

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1944 Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 10 Ramon Salas. Correspondència carlista (1944-1948, 1952-1976). Sobre 1

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1934 Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 10 Recordatoris “Mártires de la Tradición” (Mataró, 1934-1985).

Patrimoni Ramon Salas Oliveras Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 10 Fulls de propaganda carlista. (Anys cinquanta del segle XX).

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1943 Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 10 Requetés de Mataró. Activitat social (1943-1964).

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1916 Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 10 Círcol Tradicionalista de Mataró. Activitat social (1916-1936). Sobre 2

Patrimoni Ramon Salas Oliveras Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 10 Full carlista clandestí (s/d). Sobre 2

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1945 Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 10 Ramon Sala. Articles carlistes (1945-1946). Sobre 2

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1951 Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 10 “Patronato para la redención de penas por el trabajo” (1951-1968). President, Ramon Salas.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 11 Conjunt de gravats antics, estampes, boixos: religiosos, històrics, artístics (Segles XVIII-XX).

Patrimoni Ramon Salas Oliveras Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 11 Llibreta de proves d’impremta de tema mataroní: marques de fàbrica, escuts de la ciutat (Anys 30 del segle XX)

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1918 Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 12 Vida social de l’entitat ‘Sociedad de obreros en cartón, cartulina y papeles pintados (Mataró, 1918).

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1924 Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 12 Impremta Ramon Salas (1924-1932). Factures de Can Fàbregas.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 12 Gràfica Fides (Diversos anys)

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1936 Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 12 Societat Tipogràfica UGT, estatuts, debats, factures (1936-1938).

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1948 Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 12 Documents ‘Asilo de Beneficiencia de San José’ (1948-1951).

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1939 Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 12 “Libro de actas de la Unión de Cooperativas de Mataró” (25/5/1939-26/11/1941).

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1909 Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 13 “Crònica de la revolució de juliol de l’any 1909 a Mataró”.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras Salas Oliveras, Ramon impressor Creus, Jaume Capsa 13 “Biografia de l’Excm. I Il·lm. Dr. D. Jaume Creus Martí (1760-1825)”.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 13 Manuscrit “Presència mataronina al Río de la Plata”.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 13 Aplec de dates sobre l’organització dels antics gremis de Mataró”.

Patrimoni Ramon Salas Oliveras Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 14 “De quan jo era noi” (documentació).

Patrimoni Ramon Salas Oliveras 1981 Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 14 Llibre “De quan jo era noi” (Mataró, 1981).

Patrimoni Ramon Salas Oliveras Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 14 L’ensenyament a Mataró (documentació).

Patrimoni Ramon Salas Oliveras Salas Oliveras, Ramon impressor Capsa 15 Col·lecció d’Ex-Libris, uns cent originals.

Patrimoni Personals 2001 Salicrú Maltas, Joan 18.18 Revista «EL FULL». Número 0 (edició privada) dedicat a Joan Salicrú (6 d’abril de 2001)

Patrimoni Manuel Salicrú Puig 1979 Diversos Salicrú Puig, Manuel historiador Mataró Escrits personals, guerra civil, Puig i Cadafalch, Santa Maria, etc. (1984-2003)

Patrimoni Personals 2005 Salicrú Soler, Gener 18.19 Treball sobre l’arquitectura a Mataró (2005)

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1589 Confessió Salinas, Josep Capsa 1.6 Confessió feta per Josep Salinas al beneficiat de les Maries.

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1692 Contractes Salines Capsa 1.62 Llibreta de contractes de la família Salines (1692-1693).

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1692 Inventari Salines, Josep tintorer Capsa 1.63

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1710 Dot Salines, Josep mariner Capsa 2.5

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1710 Diversos Salines, Josep mariner Mir, Josep pescador Capsa 2.6

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1724 Diversos Salines, Maria Capsa 2.13

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1764 Censal Salines, Maria Convent Santa Catalina Capsa 2.63

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1731 Concòrdia Salines, Rosa Bonavent, Josep i Elena Capsa 2.15

Patrimoni Naviera Mir 1891 Compravenda Salliaris, Odiseas mariner Vilassar de Mar Nicolau Mir i Cia. capsa 6/15 Salliaris, capità de la corbeta grega Pallas, la ven a Nicolau Mir i Cia.

Patrimoni Familia Gualba 1866 Compravenda Salvador, Germans Biada Prats, Joan, fills de Miquel Biada 5/2 Joaquim Asencio Andreu compra totes les propietats i censos

Patrimoni Salvamento Náufragos 1892 Diversos Salvamento Náufragos Llibres d’Actes del període (1892-1901).

Patrimoni Familia Gualba 1774 Testament Salvet Gassia, Jaume Figueres 10/B3

Patrimoni Familia Gualba 1800 Testament Salvet Oliva, Teresa Figueres 9/10 Vídua de Salvador Mateu, comerciant

Patrimoni Familia Gualba 1827 Diversos Salvet, Jaume Rambla Mateu Salvet, Jaume 9/9 Qüestió d'una casa

Patrimoni Familia Gualba 1833 Plet Salvet, Jaume Canonges de Vilabertran 9/14

Patrimoni Els Matas 1776 Sanchez Velarde, Angel 1.1.2 Un aiguat havia malmès la seva casa.

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1694 Àpoca Sangenís, Jaume prevere Ballot, Maria, vidua de Francesc 1/Jaume

Patrimoni Rafael Soler 1863 Sanmiguel, Maria carpeta rosa 23 Qüestió d’un pas d’aigua

Patrimoni Rafael Sanpablo 1919 Indústria Sanpablo, Rafael empresari Tractant en fustes, documentació contable (1919-1967).

Patrimoni Rafael Sanpablo 1919 Indústria Sanpablo, Rafael empresari Documentació comercial, amb l'empresa Uralita, targes comercials, etc.

Patrimoni Els Esquerra 1687 Testaments Sanromà capsa 2 Testaments, capitulacions, etc., dades de 1687-1783.

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1810 Testament Sanromà Margues, Manuel sastre Capsa 4 Fill de Tomàs, mariner, i antecedents.

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1698 Compravenda Sanromà, Andreu mariner Sant Pere més Alt Vert, Jaume mestre de cases Capsa 3

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1714 Rebuts Sanromà, Bru Capsa 2.8 Rebuts de Bru Sanromà i altres (1714-1834).

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1808 Àpoca Sanromà, Carles de López, Josep Capsa 4.10

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1811 Patrimoni Sanromà, Carles de Capsa 3.2

Patrimoni Milans del Bosch 1777 Diversos Sans, Francesc prevere Arquer, Ramon Sant Vicenç de Montalt 27.1.10 Sobre una vinya (1777).

Patrimoni Els Matas 1687 Benefici Sant Antoni 1.1.11 Benefici de Sant Antoni (Barcelona)

Patrimoni Familia Gualba 1875 Església Santa Maria de Mataró 2/5 Diversos documents (1875-1893)

Patrimoni Personals Santamaria, Jordi 18.20 Programes d’exposicions

Patrimoni Personals Santos, Care 18.21 Retalls de diaris i revistes amb referències a Care Santos

Patrimoni Josep O.Tuñí 1888 Correspondència Sardà Salvany, Fèlix prevere Llauder, Lluís M.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1734 Venda de servitut Sauri de la Torre, Eulàlia Vda. de Josep Sauri Llavaneres Vendrell, Llorenç Capses 1/7 Venda del dret de fer carretera desde la casa de Vendrell fins a la riera de dita parroquia.

Patrimoni Familia Mataró 1726 Testament Saurí Nadal, Maria

Patrimoni Can Romeu 1715 Capítols Saurí, Joan vidrier Freixes Boter, Teresa

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1698 Censos Sayol, Gabriel teixidor de lli Andreu, Salvador apotecari Capsa 1.70

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1837 Poders Sayol, Ignasi notari Pera, Maria Clara Capsa 4 La seva mare

Patrimoni Familia Gualba 1828 Testament Sayol, Josep prevere 6/16 Documents de 1828-1835

Patrimoni Els Matas 1864 Compravenda Seda Martí, Josep terrisaire Garí Matas, Marcel·lí 20.3

Patrimoni Familia Gualba 1850 Concòrdia Seda, pare i fill 6/13 Documents de 1850-1860

Patrimoni Fins i Freixas 1618 Establiment Seguí Capella, Antoni Mas Capella Feliu, Bernat sastre Terra a la Llàntia

Patrimoni Viladesau 1785 Aigües Senromà ,Josep Campllonc, Fèlix Anton 10 Francesc Senromà, dret a buscar aigua a Fèlix Campllonch i Guarro. 1/10/1785.

Patrimoni Viladesau 1789 Aigües Senromà ,Josep Palau de Boter, Joan B. 11 Venda de mitja ploma d’aigua. José Antonio de Carles Senromà a Juan Bautista de Palau de Boter. 19/10/1789.

Patrimoni Viladesau 1729 Senromà Pou, Josep 3.3 Dret de buscar aigua viva per regar, de l'Intendent a Josep Senromà i Pou. 9/7/1729.

Patrimoni Viladesau 1730 Establiment Senromà Pou, Josep 3.4 Buscar aigua a la riera de Valldeix, de l'Intendent a Josep Senromà i Pou. 26/1/1730.

Patrimoni Viladesau 1732 Testament Senromà Pou, Josep 3.2 Joseph Senromà i Pou 28/9/1732.

Patrimoni Familia Gualba 1768 Testament Sentmenat Bunyol, Maria 9/3 "Vídua: 1. Francesc Català, boter 2. Josep Sentmenat"

Patrimoni Familia Gualba 1754 Testament Sentmenat Ramon, Josep boter 1/18 Fill de Pau, boter de Granollers

Patrimoni Familia Gualba 1768 Testament Sentmenat, Maria Teresa 1/41 Muller de Salvador Julià, boter

Patrimoni Familia Gualba 1826 Deutes Sentmenat, Rita 1/12

Patrimoni Els Reniu i Padró 1594 Compravenda Serra Arnau, Jeroni Pel Ras Muntalta, Isabel vda de Joan Montalt i mare de Pere Capses 1/7 Jeroni i Gaspar Arnau compren botiga a la platja

Patrimoni Els Reniu i Padró 1600 Nota Serra Arnau, Jeroni Lo Palau, Torrent Forcat, Vall de Guiro, La Pola Palau, Melcior Germà de Jeroni Capses 1/7 Memorial de les pceces comprades de la heredat de Pau Vendrell.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1609 Compravenda Serra Arnau, Jeroni Curador dels fills de Joan Tria Sardanyola Tria i Reniu, Melcior 13 anys Capses 1/7 En ferse càrrec Jeroni dels fills de Joan Tria compra propietats a l'encant de Mataró.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1613 Definició Serra Arnau, Jeroni Curador dels fills de Joan Tria D'en Palau Tria i Reniu, Melcior 17 anys Capses 1/7 Acte de reconeixença de bona fe fet per Jaume Montalt del Bosc, pagés de Llavaneres de una casa comprada en nom de Jeroni Serra

Patrimoni Els Reniu i Padró 1620 Inventari Serra Arnau, Jeroni Carrer de Fra Jaume Morot, Antiga Filla de Joan Morot, alias Palau Capses 1/7 A la mort de Jeroni la viuda fà inventari

Patrimoni Els Reniu i Padró 1650 Serra Arnau, Jeroni Mas Cort a St. Martí de Mata Matas i Gual, Pau Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1664 Requeriment Serra Arnau, Jeroni O els seus hereus Fra Jaume i carrer d'en Palau Capses 1/7 Cal aportar títol de propietat de una casa

Patrimoni Els Reniu i Padró 1646 Establiment Serra Arnau, Margarita Filla de Jeroni Serra vda. Coma des Valls Tria i Reniu i Melcior i Mariàngela A Dionís Mayor, botiguer de teles Capses 1/7 Establiment de dues peces de terra de vinya

Patrimoni Els Reniu i Padró 1648 Censal Serra Arnau, Margarita Vda en segones de Francesc Roig Segui, Francesc pagés Capses 1/7 Censal mort venut per Francesc Seguí per 200 Lliures i 10 de pensió.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1649 Establiment Serra Arnau, Margarita Mariàngela Padró i el seu fill Josep Lo Castell Castellar, Joan Pau Pescador Capses 1/7 Pessa de terra de vinya de 15 homes

Patrimoni Els Reniu i Padró 1661 Concordia Serra Arnau, Margarita Vda. de Francesc Roig, filla i hereua de Jeroni Serra Pl.Sta. Maria, abans d'en Pasqual Soler, Joan i Maria Palau Maria, filla de Joan Palau Capses 1/7 Els bens que compràren conjuntament Jeroni Serra i Melcior Palau no estan escriturats pels hereus.

Patrimoni Josep O.Tuñí 1785 Entrega Serra Berenguer, Josep Rector de Santa Maria Peça de terra

Patrimoni Josep O.Tuñí 1785 Reconeixement Serra Berenguer, Josep Sumalla, Damià, rector Peça de terra

Patrimoni Personals Serra Carbó, Josep 18.22 Fotocòpia de la revista «Llumiguia». Cassà de la Selva, 2015. Inclou un article sobre Josep Serra

Patrimoni Els Reniu i Padró 1573 Capítols Serra, Arnau Jeroni mercader Antiga Vda. De Miquel Ortis, llibreter Barcelona (ciutat) Capses 1/7 Filla de Joan Morot, alies Palau

Patrimoni Família Màrgens 1960 Testament Serra, Carolina Capsa 9

Patrimoni Familia Amatller 1822 Compravenda Serra, Eduard comerciant Sant Agustí Borrell, Fèlix Capsa 2

Patrimoni Els Reniu i Padró 1645 Censal Serra, Elisabeth Cecilia Filla de Jeroni Serra muller de Joan Pongem i Cabus Universitat de Mataró I d'altres universitats Capses 1/7 Historia del censal que cobra Elisabeth de varis pobles.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1664 Donació Serra, Elisabeth Cecilia Vda. de Joan Pongem, ara carmelita descalça. Reniu i Padró, Elisabet Filla de Melcior i Mariàngela Capses 1/7 Com que la filla de Mariàngela, no s'ha casat ni entrat en cap orde…

Patrimoni Personals Serra, Josep 19.1 Programes d’exposicions

Patrimoni Rafael Soler 1822 Testament Serra, Margarida carpeta rosa Vídua de Jaume B. Gibert

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1695 Testament Serra, Maria Capsa 3 Vídua de Gaspar Torres, sastre.

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1857 Deute Serra, Mariàngela Vilassar de Dalt Pasqual Ravell, Manuel Capsa 4

Patrimoni Milans del Bosch 1732 Requesta Serra, Narcís Coderc, Joan 17.1.6

Patrimoni Fins i Freixas 1856 Establiment Serra, Pompeu Auladell, Mamerto bracer Pineda Terra al lloc del Convent a Pineda.

Patrimoni Familia Amatller 1882 Compravenda Serra, Pons Sant Albert Pubill de Travessa, Margarida Capsa 2

Patrimoni Milans del Bosch 1752 Donació Serra, Raimon sastre Arenys de Munt Carmelites de Barcelona Barcelona 12.7.12

Patrimoni Personals 1946 Serrahima Bofill, Maurici 19.2 Llibres de poesia de Maurici Serrahima (Barcelona, 1946)

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1772 Àpoca Serras, Francesc sastre Riera / Carrer Nou Tururet, Joan blanquer Granollers Capsa 3 Casat amb Paula Garriga.

Patrimoni Familia Gualba 1768 Testament Setmenat, Maria Teresa 9/4 Muller de Salvador Julià

Patrimoni Milans del Bosch 1691 Plet Seu de Barcelona Milans del Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt 11.3.2

Patrimoni Personals 1999 Silveira Silva, Claudio 19.3 Catàleg de l’exposició «D’Uruguai a Mataró». Mataró, 1999

Patrimoni Els Matas Plet Silvestre, Baltasar oficial duanes Sanromà, Carles 1.1.1

Patrimoni Joaquim Macià Amat 1824 Compravenda Simon, Gaspar comerciant Fra Jaume Feliu, Josep comerciant carpeta blava

Patrimoni Personals 1985 Simon, Jaume 19.4 Opuscle «Març 85», editat per Jaume Simon. Argentona, 1985

Patrimoni Milans del Bosch 1547 Establiment Simon, Joan pagès Caldes d'Estrach Fonrodona, Bertomeu Caldes d'Estrach 2.9

Patrimoni Els Matas 1843 Comptes Simon, Lluís Puig, Josep 18 “Societat de un forn de rajoles entre Lluís Simon y Joseph Puig” (1843-1846).

Patrimoni Gual del Molí 1902 Compravenda Sinarol, Laureà El Cros (Argentona) Gari Cañas, Josep 1/35 Laureà Sinarol i els germans Puig i Ginarés venen el mas i moli Gual

Patrimoni Sindicat Agrícola 1925 Sindicat Agrícola Llibreta de comptes ( 1925-1936)

Patrimoni Sindicato Espectáculo 1951 Música Sindicato Espectáculo 8 capses Contractes de treball d'orquestres, cobles, etc. (1951-1977)

Patrimoni Familia Gualba 1882 Sindicato Gremial de Mataró 2/Carpeta Actes d'aquesta entitat

Patrimoni Antoni Sirvent 1850 Inventari Sirvent, Antoni comerciant Comerciant en carbó, cotó, cafè, bacallà, teixits i altres productes

Patrimoni Els Matas 1817 Lloguer Sisternes Feliu Ibora, Francesc 16.1.3

Patrimoni Enric Fàbregas 1818 Testament Sisternes Feliu, Vicenç de

Patrimoni Enric Fàbregas 1825 Patrimoni Sisternes Feliu, Vicenç de Possessió del patrimoni dels Feliu de la Penya

Patrimoni Enric Fàbregas 1850 Deutes Sisternes Feliu, Vicenç de Rafart Soler, Josep

Patrimoni Enric Fàbregas 1854 Testament Sisternes Feliu, Vicenç de

Patrimoni Enric Fàbregas 1903 Censal Sisternes, Emili

Patrimoni Enric Fàbregas 1850 Genealogia Sisternes, Família Documents de bateix, notícies de genealogia. Data provisional

Patrimoni Família Màrgens 1867 Plet Sisternes, Manuel Màrgens Diumer, Marià Capsa 3 Qüestió de censos

Patrimoni Els Matas 1843 Correspondència Sisternes, Vicenç Mates, Lluís 16.2.10 Cartes de Vicenç Sisternes i Lluís Mates, i altres (1843-1869).

Patrimoni Viladesau 1811 Siternes Bruguera, Fca. 9.4 Citació judicial. A Francisca de Sisternes i Bruguera com a propietària d’una finca gravades pel dret reial. A 1/4/1811.

Patrimoni Els Matas 1839 Diversos Siternes, Vicenç i Manuel Salamó, Miquel 19.1.13 Carta de gràcia a Miquel Salamó i Josefa Ibora

Patrimoni Milans del Bosch 1585 Comptes Sitetres, Isidre 5.2 Isidre Sitetres, “Llibre per assantar totas las carratadas que las treuan del bosc” de Rifana (1831-1837). Girant el llibre: inscripcions de genealogia dels Milans del Bosch (1585-1780).

Patrimoni Rafael Soler 1791 Sixte Garcia, Joan Gibert, Jaume B. carpeta rosa 37 Transacció entre Joan Sixte Garcia, de Madrid, i Jaume B. Gibert

Patrimoni Els Reniu i Padró 1607 Inventari Socies, Joan apotecari Padró, Antoni Apotecari Capses 1/7 Inventari i venda a l'encant públic dels bens que fòren de Joan Çocies.

Patrimoni Familia Amatller 1920 Indústries Societat Anònima Asensio Sobre 1 Documents de la Societat Anònima Asensio (1920-1964).

Patrimoni Personals 1950 Solà (Família) 19.5 Cèdules personals i targes de racionament (període 1940-1950)

Patrimoni Personals Solà Bellavista 19.6 Programes d’exposicions

Patrimoni Personals Solà Sanfeliu, Teodor 19.7 Referències documentals de la defunció de Teodor Solà

Patrimoni Milans del Bosch 1670 Compravenda Solà, Nicolau Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt 6.10

Patrimoni Milans del Bosch 1786 Pactes Solà, Vicenç del Mas Solà pagès Sant Vicenç de Montalt Solà, Salvador 24.1.17 Pactes entre Vicenç Solà, pagès del Mas Solà de Sant Vicenç, i Salvador, el seu fill

Patrimoni Manuel Soler Blanchart 1911 Industria Soler Blanchart, Manuel Llista de preus industrials de camisetes (1911).

Patrimoni Manuel Soler Blanchart 1954 Industria Soler Blanchart, Manuel Dos llibretes de salaris (1954-1955).

Patrimoni Manuel Soler Blanchart Soler Blanchart, Manuel Documentació familiar diversa.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1656 Censal Soler de Peguera, Pere Reniu Padró, Josep Capses 1/7

Patrimoni Personals 1958 Soler Fonrodona, Lluís 19.9 «Willy Frediani». 1958. (Publicació mecanoscrita). «¿Pudo Cristóbal Colón haber nacido en Mataró?», de Lluys (sic) Soler Fonrodona (s/d). «Charivari de temas cirsenses». Mataró, s/d

Patrimoni Personals 2000 Soler Fonrodona, Rafael 19.10 Inclusió de Rafael Soler (1923-2014) al Diccionari d’Història de l’Art català Valencià i Balear. Comunicació a la I Trobada Catalano-Occitana de Sant Bertran de Comenge (1987)

Patrimoni Els Reniu i Padró 1808 Conveni Soler i de Palau, Joan B. Llauder i Matas, Josep Francesc Capses 1/7 I Josep Anton Gual

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1764 Deutes Soler Saiol, Anna Mº Teixidor, Pau notari Capsa 2.65

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1815 Pagament Soler, Anna Maria Anglada, Josep sastre Capsa 4.12

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1826 Compravenda Soler, Anna Maria Reinalt, Jaume bracer Capsa 4.18 Venda de collites

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1774 Deute Soler, Carles Volart, Francesc Capsa 2.52

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1759 Diversos Soler, Jaume passamaner Serralta, Gregori Capsa 2.26

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1758 Industria Soler, Joan Capsa 2.24 A Palma de Mallorca es crema un barco de comerç de Joan Soler, de Mataró (1758).

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1757 Deute Soler, Joan B. cordoner Argullol, Josep Manresa Capsa 2.23

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1759 Testament Soler, Joan B. Capsa 2.25

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1764 Industria Soler, Joan B. passamaner Capsa 2.41

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1764 Concòrdia Soler, Joan B. López, Josep patró Capsa 2.42

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1690 Deute Soler, Salvador corder Soler, Teresa Capsa 1.74

Patrimoni Teresa Mora Andreu 1741 Testament Soley Soler, Antoni mariner capsa 1 Fill d’Isidre, mariner, i Margarida Soler.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1625 Procura Soley, Maria assahonador Soley, Joan Fill seu Capses 1/7 Poders al seu fill

Patrimoni Família Màrgens 1753 Testament Soley, Maria Anna boter Capsa 9 Vídua de Salvador Puig

Patrimoni Els Reniu i Padró 1587 Capítols Soley, Narcís assahonador Camp de la Torra (Argentona) Font Coll, Maria filla d'Antoni Font, alias Coll Capses 1/7 Fill de Joan, pagés de Mata

Patrimoni Els Reniu i Padró 1628 Testament Soley, Narcís assahonador En lo Carrer Nou Coll, Maria, viuda de Soley Muller i hereua Capses 1/7 Fà hereua a la muller amb condició que ho passi als fills i no a estranys

Patrimoni Milans del Bosch 1859 Capítols Sorarrain, Genaro Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch, Mª Lluisa Sant Vicenç de Montalt 27.2.10

Patrimoni Milans del Bosch 1880 Comptes Sorarrain, Genaro Sant Vicenç de Montalt 29 Genaro Sorarrain. Rebuts de comptes (1880-1910).

Patrimoni Milans del Bosch 1872 Correspondència Sorarrain, Genaro de Sant Vicenç de Montalt 22 Correspondència de Genaro de Sorarrain (1872-1888).

Patrimoni Milans del Bosch 1914 Correspondència Sorarrain, Genaro de Tolosa 23 Rafael Sorarrain. Cartes de Tolosa

Patrimoni Milans del Bosch 1881 Documents Sorarrain, Rafael Sant Vicenç de Montalt 27.6 Rafael Sorarrain, papers personals (1881-1924).

Patrimoni Milans del Bosch 1916 Plet Sorarrain, Rafael de Sant Vicenç de Montalt Bertran Sala, Martín 32

Patrimoni Milans del Bosch 1917 Testament Sorarrain, Rafael de Sant Vicenç de Montalt 27.2.1

Patrimoni Milans del Bosch Comptes Sorarrain-Milans del Bosch Barcelona 31 Documentació d’una casa al carrer Pau Claris a Barcelona, dels Sorarraín-Milans del Bosc.

Patrimoni Milans del Bosch Comptes Sorarrain-Milans del Bosch Barcelona 32 Documentació d’una casa al carrer Pau Claris a Barcelona, dels Sorarraín-Milans del Bosc.

Patrimoni Personals 2000 Soriano, Carlos 19.11 Catàleg de l’exposició «Poètica». Mataró, 2000

Patrimoni Personals 1987 Sors, Antoni 19.12 Documentació de l’acte de record (1987)

Patrimoni Milans del Bosch 1581 Patrimoni Sotarriba 3.8.2 “Capbreu de la casa de Sotarriba” (1581-1589).

Patrimoni Milans del Bosch 1805 Compravenda Sotarriba, Mas 24.1.20 Qüestió de la venda l’any 1692 del Mas Sotarriba, de Sant Vicenç

Patrimoni Personals Soteras Culla 19.13 Dibuixos de Soteras Culla

Patrimoni Josep O.Tuñí 1842 Censals Spa Mora, Francesc apotecari Lesús Arqué, Francesc prevere Llibreta de censals (1842-1883).

Patrimoni Familia Gualba 1886 Valoració Spa Torrent, Ramon Spa Torrent, Llucià 4/19 Herència de Ramon Spa Torner (M.Gualba)

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1768 Testament Spa, Ramon apotecari Capsa 2.55

Patrimoni Fins i Freixas 1748 Establiment Spa, Tomàs apotecari Argentona (carrer) Camps, Esteve bracer Patí per fer una casa

Patrimoni Personals Subiñà Coll, Enric 19.14 Recordatoris familiars. Escrits i articles d’Enric Subiñà

Patrimoni Milans del Bosch 1689 Compravenda Subirà, Josep pagès Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch , Pere Sant Vicenç de Montalt 3.2.1

Patrimoni Personals Subirà. Roser 19.15 Retalls de diari sobre Roser Subirà

Patrimoni Els Vehil 1676 Censal Tarascó Croanyes, Martí pagès Argentona Badal, Pere sastre Una peça de terra al torrent de Berà

Patrimoni Els Matas 1740 Testament Tarascó, Jerònima 19.1.4 Mare de Pere Ibora

Patrimoni Personals Tardà, Jordi 19.16 Document de l’exposició d’homenatge a Jordi Tardà (s/d)

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1862 Comptes Tarragó, Pau Argentona 1/Josep Rebuts i llibreta de comptes de l’oncle Pau Tarragó (1862-1863).

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1863 Comptes Tarragó, Pau Argentona 1/Josep Rebuts de contribucions de Pau Tarragó (1863).

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1863 Comptes Tarragó, Rosa Argentona 1/Josep Rebuts de contribucions de Rosa Tarragó (1863-1866).

Patrimoni Familia Gualba 1882 Testament Taulina Garriga, Jaume 5/9

Patrimoni Milans del Bosch 1802 Comptes Taxonera, Salvador 24.3.13 Qüestió de les fustes al pati de Salvador Taxonera i altres

Patrimoni Lluís Terricabres 1964 Escrits Terricabres, Lluís Dos exemplars mecanografiats.

Patrimoni Lluís Terricabres 1985 Escrits Terricabres, Lluís Programes d’exposicions de l’obra de Terri.

Patrimoni Lluís Terricabres Escrits Terricabres, Lluís Nadales de Lluís Terricabres i la seva família.

Patrimoni Lluís Terricabres Escrits Terricabres, Lluís «Boira lluminosa»: recull de poesies de Lluís Terricabres.

Patrimoni Lluís Terricabres Escrits Terricabres, Lluís Escrits diversos (mecanografiats i retalls de diari) de Lluís Terri

Patrimoni Lluís Terricabres Escrits Terricabres, Lluís Documentació relativa a la defunció i a actes d’homenatge a Terri

Patrimoni Lluís Terricabres Escrits Terricabres, Lluís Documentació familiar i diversa de Terri

Patrimoni Lluís Terricabres Diversos Terricabres, Lluís (Terri) artista Mataró Exposicions, poesies, fulls informatius (1964-1985)

Patrimoni Personals Teulats Mora, Amadeu 19.17 Nadales d’Amadeu Teulats. Recordatoris

Patrimoni Germans Thos i Codina 1866 Diversos Thos i Codina, Germans poeta Mataró Biografies. Tractat de la Imitació de Christ (1894). Lo llibre de l'nfantesa (1866).

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1768 Censals Thos, Ramon López, Josep Capsa 2.45

Patrimoni Personals Tió Dalmau, Florentino 20.6

Patrimoni Personals 2012 Toledo Miras, Manuel 19.18 Recordatori de la missa per la defunció de Manuel Toledo (2012)

Patrimoni Fins i Freixas 1721 Censal Tolera, Eudald Freixes, Pere estudiant teologia

Patrimoni Personals 1959 Tolrà Abril, Josefa 19.19 Programes d’exposicions. Cabrils,1880 – 1959

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1867 Deute Tolrà Mas, Joan Riera / Carrer Nou Pasqual, Tomàs Capsa 4

Patrimoni Els Esquerra Genealogia Torner capsa 2 Notícies i genealogia d'aquesta nissaga.

Patrimoni Els Matas 1656 Compravenda Torner, Joan negociant Pou, Francesc traginer 3 Joan Torner, negociant, a Francesc Pou, traginer, unes botigues de mar (1656-1704).

Patrimoni Rafael Soler 1709 Compravenda Torner, Miquel mercader Gibert, Fèlix negociant carpeta pell casa i forn de vidre

Patrimoni Familia Gualba 1872 Concòrdia Torra, Gabriel Fornells, Josep 6/18

Patrimoni Els Matas 1701 Establiment Torra, Joan cirurgià Granollers Bellavista, Josep 1.1.17 Establiment. Joan Torra, cirurgià de Granollers, peça de terra a Josep Bellavista

Patrimoni Els Matas 1713 Censal Torra, Joan cirurgià Granollers Vilardell, Jaume rector Montnegre 1.1.21 Censal. Joan Torra, cirurgià de Granollers, a Jaume Vilardell, rector del Montnegre

Patrimoni Personals Torra, Portulas, Enric 19.20 Nota biogràfica d’Enric Torra. Retalls de diari sobre Enric Torra

Patrimoni Els Matas 1732 Capítols Torra, Salvador cirurgià Granollers Roig Sala, Clemència 1.1.19 Capítols. Salvador Torra, cirurgià de Granollers, i Clemència Roig i Sala

Patrimoni Família Màrgens 1811 Testament Torras (Ramon), Esperança Capsa 9

Patrimoni Els Matas 1892 Establiment Torras Golorons, Desideri Mas Fogueras Seda, Joan 20.15

Patrimoni Massot (Mas Fogueres) 1821 Compavenda Torras Golorons, Desideri Mas Fogueres Horta, Felicià 2/5 Horta, arribar d’Amèrica, i anul·lació de la venda (1821-1836)

Patrimoni Massot (Mas Fogueres) 1830 Aigües Torras Golorons, Desideri 2/6 Qüestió de les aigües de Valldeix, data aproximada

Patrimoni Massot (Mas Fogueres) 1840 Establiment Torras Golorons, Desideri Seda, Joan 1/13 Terra al torrent d’en Fogueres

Patrimoni Massot (Mas Fogueres) 1841 Diversos Torras Golorons, Desideri Bofarull, Gironès i altres 2/7 Dates entre 1841 i 1872

Patrimoni Massot (Mas Fogueres) 1845 Compavendes Torras Golorons, Desideri Mas Fogueres Colomer Riera, Josep Anton 1/12

Patrimoni Teresa Mora Andreu 1829 Compravenda Torras Golorons, Desideri notari Poc, Marià prevere capsa 1 Ploma d'aigua

Patrimoni Familia Gualba 1844 Despeses Torras, Desideri Julià Perpunter, Salvador 3/2 Llista de despeses (1844-1846)

Patrimoni Els Matas 1900 Compravenda Torrents de Serra, Maria Matas Salamó, Miquel 20.8

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1660 Testament Torres Çafont, Gaspar sastre Capsa 3 Fill de Jaume, pagès.

Patrimoni Personals 2010 Torres Profitós, Emília De 20.2 Programes d’exposicions. Sabadell, 1910 – Barcelona, 2010

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1660 Testament Torres, Dorotea Capsa 3 Muller de Narcís Pou, traginer, filla de Gaspar Torres i Çafont, sastre.

Patrimoni Jaume de Torres Diversos Torres, Jaume advocat Mataró 85 capses 3395 expedients. Expedients de la seva activitat laboral

Patrimoni Milans del Bosch 1761 Deute Torres, Josep mestre d'aixa Arenys de Mar Arquer, Ramon 26.1.4

Patrimoni Personals 1990 Torres-Garcia 20.1 Retall de La Vanguardia (25-9-1990). Programes d’exposicions

Patrimoni Familia Gualba 1847 Diversos Tosquelles Albosa, Josep metge 11/12 Llibreta de visites als malalts (1847-1855)

Patrimoni Familia Gualba 1848 Diversos Tosquelles Albosa, Josep metge 11/12 Llibreta de visites als malalts (1848-1893)

Patrimoni Familia Gualba 1861 Diversos Tosquelles Albosa, Josep metge 11/12 Llibreta de visites als malalts (1861-1873)

Patrimoni Familia Gualba 1861 Àpoca Tosquelles, Josep Pons Torrent, Bonaventura 10/B4

Patrimoni Personals Touredo, Antonio 20.5

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1847 Deute Tragarona, Francesc pagès Rosers (Argentona) Sala Pasqual, Mercè Capsa 4

Patrimoni Transports Soler Industria Transports Soler Mataró 2 capses

Patrimoni Pujol del Palmer 1708 Compravenda Tremolet, Paula Mas Font Pujol del Palmer, Pau pagès Vídua de Lluís Castanyer, adroguer. Peça de terra, amb antecedents

Patrimoni Personals 1941 Trenchs Vidal, Manuel 13.8 Memòries d'in moço d'esquadra (1899-1941)

Patrimoni Els Reniu i Padró 1621 Violari Tria Reniu, Joan Capsa 8 Llibre de violaris de Joan Tria Reniu (1621-1637)

Patrimoni Els Reniu i Padró 1623 Testament Tria Reniu, Joan Capsa 8

Patrimoni Els Reniu i Padró 1654 Allotjament de Tropes Tria Reniu, Josep Portell, Salvador, Joan i Narcís Capses 1/7 Ordre de no allotjar soldats a les cases dels burgesos honrats de Perpinyà.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1565 Anotacions Tria Reniu, Melcior Padró, Mariàngela Capses 1/7 Melcior, fill de Joan i Peronera Reniu (1596-1649), Mariàngela, filla d'Antoni Padró i Maria Serra

Patrimoni Els Reniu i Padró 1622 Compravenda Tria Reniu, Melcior Burgés Camp de les Illes Major i Ballester, Pere Negociant Capses 1/7 Acta de venda de dos patis de terra per 20 Lliures

Patrimoni Els Reniu i Padró 1626 Establiment Tria Reniu, Melcior burgés Fra Jaume i carrer d'en Palau Vilaró, Andreu sombrerer Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1629 Sentència Tria Reniu, Melcior Burgés Castellar, Bertomeu Negociant Capses 1/7 Lita per aclarir el testament de Gabriel Gurri. Sentència del Real Consell contra els Jurats de Llavaneres.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1629 Pagament Tria Reniu, Melcior Burgés Llavaneres Castellar, Bertomeu Negociant Capses 1/7 Melcior paga 1280 Liures que deu a la Universitat

Patrimoni Els Reniu i Padró 1629 Capítols Tria Reniu, Melcior Burgés, botiguer Padró, Mariàngela Mariàngela Padró Serra de Tria Capses 1/7 Es casen els fundadors de la saga Reni i Padró.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1632 Censal Tria Reniu, Melcior Tria i Sala, Jaume Magí Mas, Jeroni Portell i Torroella Capses 1/7 Recuperació de un cens mort.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1639 Censal Tria Reniu, Melcior Bramona, Jaume i Francesc Sabater i pagés d'Argentona Capses 1/7 Censal creat com a fermansa a la Sra. Margarita Serra, vda de Francesc Roig i Serra, negocint de Mataró

Patrimoni Els Reniu i Padró 1642 Censal Tria Reniu, Melcior Rossello, Jaume fuster Capses 1/7 Cens de preu 130 Lliures i pensió de 130 sous

Patrimoni Els Reniu i Padró 1643 Tria Reniu, Melcior Sant Josep, fora portal Llauder, Joan Pau Capses 1/7 Sobre el dret de lluir uns censos de dos cossos de casa i una quintana del mas Roig.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1643 Compravenda Tria Reniu, Melcior La feixa de les figueres Roig i Sala, Antoni Vidrier casat amb Elisabeth Sala, i Francesc Sala, cirurgià, fill seu Capses 1/7 Pessa de terra campa prop de les muralles de una quartera de forment, per 8 Lliures.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1645 Misses Tria Reniu, Melcior Tria i Reniu, Salvador (a) Safont Difunt Capses 1/7 Mandat testamentari de misses.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1645 Censal Tria Reniu, Melcior Al Palau Pongem, Joan Marmessors del testament Capses 1/7 Negociació del testament de Joan Pongem entre els marmessors i el Convent

Patrimoni Els Reniu i Padró 1647 Establiment Tria Reniu, Melcior Les Cabanyes Bertran, Pau Vidrier Capses 1/7 Pessa de terra de cavadura de 24 homes per 325 Lliures i 5 de pensió

Patrimoni Els Reniu i Padró 1649 Testament Tria Reniu, Melcior Fill de Joan Tria i Peronera Reniu Casa de la riera de Cirera Reniu Padró, Josep Fill i hereu Capses 1/7 Usufructuària a la muller, Mariàngela. Hereu al fill gran, Josep.

Patrimoni Els Reniu i Padró 1649 Testament Tria Reniu, Melcior Capsa 8

Patrimoni Els Reniu i Padró 1615 Inventari Tria, Antoni pagès Mata Capses 1/7 Inventari fet pels curadors dels fills de les coses deixades i venudes a l'encant..

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1550 Censos Tria, Antoni adroguer Granollers Capsa 4 Llibreta de censals, comptes “del blat que tinc venut”, i despeses personals.

Patrimoni Milans del Bosch 1602 Establiment Tria, Bertomeu pagès Llavaneres (Mas Tria) Mora, Joan sastre 2.6.2

Patrimoni Els Reniu i Padró 1599 Establiment Tria, Joan Botiguer de roba, casat amb Peronera Reniu Valldeguiró Pou de la Sinia, Joan I el seu fill Antoni Pou Capses 1/7 Marit de na Reniu compra terra a Valldeguiró

Patrimoni Els Reniu i Padró 1599 Establiment Tria, Joan Botiguer de roba, casat amb Peronera Reniu Vall de Guiro Pou de la Sinia, Joan I el seu fill Antoni Pou Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1600 Privilegi de Burgès Tria, Joan botiguer de roba Riniu, Peronera, la muller Capses 1/7 Quatre Burgesos honrats de Perpinyà

Patrimoni Els Matas 1796 Testament Tria, Josep 1.1.8

Patrimoni Personals Triadó 20.4 Col·lecció d’ex-libris de Triadó

Patrimoni Joaquim Macià Amat 1917 Herència Trias Tarrés, Vicenç Ribas Vidal, Micaela

Patrimoni Milans del Bosch 1626 Compravenda Tries, Pere Anton Pibernat, Joan 15.3.10

Patrimoni Personals Trilla, Marçal 20.7 «Contes de les mil i una nits. La llàntia meravellosa d’Aladdí». Mataró (s/d). Correspondpència i documentació personal de Marçal Trilla

Patrimoni Familia Gualba 1802 Compravenda Trisac, Magdalena 6/18 Venda d'aigua

Patrimoni Viladesau Aigües Trisac, Magdalena 17.3 Descripció d’una casa situada al número 19 de la Riera.

Patrimoni Personals 2003 Tristany, Francesc 20.8 Opuscle «Francesc Tristany. Una vida de lluita pel socialisme». Mataró, 2003 (2 exemplars)

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1865 Deute Triter Galceran, Francesc Riera / Carrer Nou Illa Baixés, Francesc Capsa 4

Patrimoni Els Matas 1831 Testament Tunyí Font, Josep Calasanç 20.2

Patrimoni Familia Gualba 1799 Deutes Tunyí, Calasanç i altres Perpunter, Rita 1/5 Deutes mèdics i de farmàcia

Patrimoni Enric Fàbregas 1841 Diversos Tunyí, Ignasi de L. notari Anys 1841-1921

Patrimoni Els Matas 1867 Compravenda Tunyí, Josep Calasanç metge Garí Matas, Marcel·lí 20.16

Patrimoni Joaquim Macià Amat 1856 Pacte Tunyí, Miquel prevere Colomer Canals, Pere M. Dret de pas

Patrimoni Josep O.Tuñí 1848 Fotografies Tuñí Falguera, José de Calasanz Foto i biografia

Patrimoni Personals 1926 Tuñí Falguera, José de Calasanz 20.9 Exemplar de «La Hormiga de Oro», número 20. 1926

Patrimoni Josep O.Tuñí Diversos Tuñí, Josep O. Documentació personal diversa

Patrimoni Josep O.Tuñí 1924 Fotografies Tuñí, Josep O.

Patrimoni Personals 1931 Tur Roig, Josep I Rodolf 20.10 Programes d’exposicions. Josep (Mataró, 1931-Castillejo de Mesleón, Segovia, 2017). Rodolfo (Mataró, 1927 – Argentona, 1984).

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1844 Establiment Tururet Catafau, Francesc Riera / Carrer Nou Pasqual Carbonell, Pere farmacèutic Capsa 4 I al fill Manuel Pasqual Ravell, compren la casa.

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1810 Comptes Tururet, Francesc comerciant Capsa 3 Rebuts (1810-1840).

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1752 Plet Tururet, Joan assahonador Granollers Capsa 3

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1755 Poders Tururet, Joan assahonador Granollers Capsa 3

Patrimoni Personals Tutó, Joan 20.11 Programes de concerts. Fotografies de Joan Tutó

Patrimoni Xavier Ubach Linares 1950 Ubach Linares, Xavier 7 capses Activitat teatral, a la ràdio, a la televisió i com a pintor i col·leccionista.(1850-1890)

Patrimoni Impremta Abadal Opuscles Ullastre, Josep Capsa 12 Joaquim Paladella. Catón cristiano para el uso de los niños (...) Escuelas Pías (Juan Abadal s/d).

Patrimoni Milans del Bosch 1667 Capítols Umbert, Joan pagès Sant Vicenç de Montalt Alsina, Teresa Arenys de Munt (Torrentbò) 12.8.6

Patrimoni Milans del Bosch 1668 Compravenda Umbert, Joan pagès Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch , Pere Sant Vicenç de Montalt 4.10.1

Patrimoni Milans del Bosch 1644 Establiment Umbert, Miquel pagès Sant Vicenç de Montalt Mora, Joan Caldes d'Estrach 4.10.2 Una peça de terra al lloc de la Torre Vella, a Caldes

Patrimoni Milans del Bosch 1648 Censal Umbert, Miquel pagès Sant Vicenç de Montalt Serra Arnau, Margarida Mataró 6.6

Patrimoni Milans del Bosch 1630 Compravenda Universitat d'Arenys Ferrer, Joan mariner 15.1.12

Patrimoni Milans del Bosch 1761 Diversos Universitat d'Arenys Arenys 24.2.9 Qüestions relatives al govern de la Universitat d’Arenys

Patrimoni Milans del Bosch 1626 Compravenda Universitat d'Arenys de Munt i de Mar Pasqual del Mas, Pau 24.2.4

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1650 Censal Universitat d'Argentona Argentona Carpeta 2/3

Patrimoni Milans del Bosch 1645 Comptes Universitat de Mataró 11.4.10 Qüestió de les carnisseries (1645).

Patrimoni Milans del Bosch 1713 Diversos Universitat de Sant Vicenç Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch, Francesc Sant Vicenç de Montalt 25.1.9

Patrimoni Milans del Bosch 1717 Diversos Universitat de Sant Vicenç Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch, Francesc Sant Vicenç de Montalt 25.1.8 Qüestió de quantitat

Patrimoni Milans del Bosch 1687 Plet Universitat de Sant Vicenç de Montalt Milans del Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt 7.1.11

Patrimoni Els Matas 1831 Pagament Utzet, Pere Màrtir mitger de teler Salamó, Miquel baster 16.2.12

Patrimoni Personals 1954 Uzquiano Leonard, Enrique 20.12 Retall de diari amb la nota de defunció (20-6-1954). Fotocòpia de la nota de baptisme

Patrimoni Milans del Bosch 1691 Comptes Vallalta Margenat, Josep pagès Arenys de Munt 24.1.13

Patrimoni Vallmajor Cuní Diversos Vallmajor Cuní Documentació diversa de la família Vallmajor Cuní.

Patrimoni Vallmajor Cuní 1900 Comptes Vallmajor Cuní Llibres de comptabilitat.

Patrimoni Vallmajor Cuní 1939 Diversos Vallmajor Cuní, Miquel Documentació de Miquel Vallmajor Cuní, mort el 1939, als 18 anys, a la batalla de l’Ebre.

Patrimoni Personals Valls Volart (Família) 20.14 Recordatoris de defuncions i casaments

Patrimoni Milans del Bosch 1664 Capítols Valls, Antoni pagès Sotarriba Pujades, Maria Caldes d'Estrach 17.2.29

Patrimoni Familia Gualba 1865 Industria Vapor de Gordils i Dalmau 7 Fallida de la fàbrica. Concurs de creditors, etc.(1865-1874)

Patrimoni Familia Gualba 1865 Industria Vapor de Gordils i Dalmau 8 Fallida de la fàbrica. Antecedents, Delmir Caralt, cartes, etc. (1865-1875)

Patrimoni Família Màrgens 1790 Indústria Vda. hjo de Francisco Ramon fàbrica de blondes Capsa 6 Factures de géneros remitidos (1790-1795).

Patrimoni Els Vehil 1722 Establiment Vehil, Josep pagès Vilassar de Dalt Terrades, Pau mestre de cases Una peça de terra per fer una casa.

Patrimoni Els Vehil 1729 Censal Vehil, Josep pagès Vilassar de Dalt Casanoves, Josep rajoler

Patrimoni Família Màrgens 1753 Testament Vendrell Gassia, Josep metge Capsa 9

Patrimoni Personals 1921 Vendrell, Emili 20.15 Programes de concert (1921)

Patrimoni Els Reniu i Padró 1606 Compravenda Vendrell, Joan Pau Serra Arnau, Jeroni i Melcior de Palau Capsa 8

Patrimoni Jacint Verdaguer 1915 Diversos Verdaguer, Jacint poeta Barcelona Documentació diversa (1915-2002)

Patrimoni Milans del Bosch 1778 Censals Verívol, Maria Teresa Arquer, Ramon Sant Vicenç de Montalt 7.9.13

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1714 Censos Vert, Jaume escrivent Riera / Carrer Nou Pou, Narcís fuster Capsa 3 Fill de Josep Pou, semoler.

Patrimoni Milans del Bosch 1630 Precari Vescomptes de Cabrera Alsina, Eulàlia (Mas Alsina) Torrentbò 17.2.32

Patrimoni Joaquim Macià Amat 1850 Establiment Viada Balançó, Antoni Vilageliu Carola, Josep teixidor de cotó carpeta verda Un solar

Patrimoni Els Ribas Clavell 1861 Testament Viada Balansó, Antoni Fill d'Antoni Viada Bunyol el germà de Miquel Biada Bunyol

Patrimoni Família Ribas 1861 Testament Viada Balansó, Antoni Viada Bunyol, Antoni carpeta 1 Antoni Viada Bunyol, germà de Miquel Biada Bunyol.

Patrimoni Personals Viada Castellà, Lluís 20.16 Retalls de diari sobre Lluís Viada

Patrimoni Familia Amatller 1892 Testament Viada Ramon, Antoni Capsa 1

Patrimoni Personals 1891 Viada Ramon, Antoni 20.17 «Biografía del Ilmo. Señor D. Antonio Viada y Ramón» (Mataró, 1981). Poesia a Antoni Viada, escrita per José Torrent Granel. 1891 (manuscrit original)

Patrimoni Família Ribas 1864 Compravenda Viada Ramon, Ramon Pla Graupera, Joan carpeta 1 Fill d'Antoni Viada Bunyol, germà de Miquel Biada Bunyol.

Patrimoni Personals Viada, Pere Màrtir 20.18 Programes d’exposicions

Patrimoni Milans del Bosch 1787 Establiment Vidal, Francesc negociant Barrera, Salvador 15.3.29 Establiment d’un pati de terra.

Patrimoni Els Castellar 1685 Plet Vidal, Isidre prevere Boter, Marianna Vídua de Salvador Boter, mariner

Patrimoni Familia Gualba 1825 Plet Vidal, Pere i Anna Mas Garriguella Salvet Oliva, Jaume 10/B2

Patrimoni Impremta Abadal Dibuixos Vidiella i Morató, Eusebi Capsa 1 Eusebi Vidiella i Morató (Xerta, 1900 – Mataró, 1971)

Patrimoni Familia Gualba 1820 Testament Vieta, Josepa 12/8

Patrimoni Els Viladesau 1733 Testament Vila, Coloma Vídua de Josep Ferrer, pagès, marmessor Maurici Carbonell, guitarrer de Mataró

Patrimoni Els Viladesau 1703 Testament Vila, Joan Sant Adrià del Besòs

Patrimoni Familia Gualba 1727 Compravenda Vila, Pau ferrer Santa Teresa Llobet, Josep oller 10/C19 Una peça de terra al carrer de Santa Teresa

Patrimoni Viladesau Viladesau 17.4 Notícia de plomes d’aigua venudes per la senyora Magdalena Trisach.

Patrimoni Viladesau 1802 Viladesau 17.2 Llistat de diverses cases a la Muralla, carrer Argentona, Sant Rafael, Sant Josep (1802-1899).

Patrimoni Viladesau 1887 Viladesau 15 Estatuts. “Agrupación de Propietarios de Agua de la mina de Trisach de Mataró”, 1887.

Patrimoni Els Viladesau 1805 Donació Viladesau Carbonell, Josep Esdevé soci comercial dels seus pares

Patrimoni Els Viladesau 1814 Àpoca Viladesau Carbonell, Pere Màrtir Cassany, Josep pagès Llavaneres I altre membres de la família Viladessau

Patrimoni Els Viladesau 1814 Àpoca Viladesau Carbonell, Pere Màrtir Viladessau Carbonell, Josep

Patrimoni Teresa Mora Andreu 1823 Testament Viladesau Colomer, Josep mitger de teler capsa 1

Patrimoni Teresa Mora Andreu 1825 Compravenda Viladesau Colomer, Josep mitger de teler Vivas Meranges, Maria capsa 1

Patrimoni Teresa Mora Andreu 1794 Inventari Viladesau Colomer, Maria G. Viladessau, Llogari comerciant capsa 1

Patrimoni Teresa Mora Andreu 1770 Capítols Viladesau Comas, Llogari negociant Colomer Bruguera, Gràcia capsa 1 Ella (a) Gruart

Patrimoni Teresa Mora Andreu 1803 Testament Viladesau Gruart, Maria G. capsa 1 Vídua de Magí Viladessau, comerciant.

Patrimoni Els Viladesau 1803 Plet Viladesau Janer, Pere Màrtir Viladessau Carbonell, Pere Màrtir

Patrimoni Els Viladesau 1819 Herència Viladesau Janer, Pere Màrtir

Patrimoni Familia Amatller 1892 Compravenda Viladesau Viada, Dolors Sant Agustí Amatller Bada, Gaspar Capsa 2

Patrimoni Viladesau 1907 Aigües Viladesau, Dolors 12 Pagament fet per Dolores Viladesau per canviar una canonada de la mina de Trisach. 1/6/1907.

Patrimoni Familia Amatller 1892 Compravenda Viladesau, Dolors Sant Agustí Amatller Bada, Gaspar

Patrimoni Viladesau Diversos Viladesau, Família 9.1 Llistat amb data de 25/6/?, amb diferents noms i carrers.

Patrimoni Viladesau Aigües Viladesau, Família 9.4 Diferents folis sobre l’Aigua de Trisach,

Patrimoni Viladesau Aigües Viladesau, Família 17.1 Llistat de plomes d’aigua venudes per la senyora Magdalena Trisach.

Patrimoni Viladesau 1823 Viladesau, Josep Barcelona Garriga, Josep Mataró 2 Carta de Joseph Viladesau a Barcelona a Josep Garriga (botiguer) de Mataró

Patrimoni Els Viladesau 1777 Diversos Viladesau, nissaga Papers diversos, rebuts (1777-1852)

Patrimoni Els Viladesau 1789 Censal Viladesau, nissaga Dos llibretes de censos (1789-1814)

Patrimoni Els Viladesau 1800 Genealogia Viladesau, nissaga gen /1,2,3 Antecedents, indagacions parroquials, divisions patrimonials (1800-1829).

Patrimoni Els Viladesau 1813 Inventari Viladesau, nissaga Inventaris de propietats i interessos dels negocis comercials a Amèrica

Patrimoni Els Viladesau 1816 Diversos Viladesau, nissaga Documents relacionats amb la Inquisició (1816-1819)

Patrimoni Els Viladesau 1826 Diversos Viladesau, nissaga Titol de noblesa dels Viladesau

Patrimoni Els Viladesau 1787 Compravenda Viladesau, Pere Màrtir Ros, Magí veler Tomba a Santa Maria

Patrimoni Els Viladesau 1789 Plet Viladesau, Pere Màrtir Gual, Josep Antoni

Patrimoni Els Viladesau 1800 Benefici Viladesau, Pere Màrtir Xiralt, Joan prevere Benefici eclesiàstic

Patrimoni Els Viladesau 1802 Donació Viladesau, Pere Màrtir Viladessau Carbonell, Josep

Patrimoni Els Viladesau 1803 Poders Viladesau, Pere Màrtir Viladessau Carbonell, Pere Màrtir

Patrimoni Els Viladesau 1805 Donació Viladesau, Pere Màrtir Viladessau Carbonell, Pere Màrtir

Patrimoni Els Viladesau 1805 Deutes Viladesau, Pere Màrtir Carbonell, Francesca

Patrimoni Els Viladesau 1805 Donació Viladesau, Pere Màrtir Escoles Píes Custòdia de plata

Patrimoni Els Viladesau 1805 Àpoca Viladesau, Pere Màrtir Carbonell Ortal, Sebastiana

Patrimoni Els Viladesau 1807 Diversos Viladesau, Pere Màrtir Renuncia a formar part del gremi de mestres de cases, ho era des del 1765

Patrimoni Els Viladesau 1808 Concòrdia Viladesau, Pere Màrtir Descàrrec de les obligacions de fiança amb Eduard Serra

Patrimoni Els Viladesau 1810 Àpoca Viladesau, Pere Màrtir Cassany, Josep pagès Llavaneres Administrador dels seus fills els germans Cassany Viladessau

Patrimoni Els Viladesau 1810 Àpoca Viladesau, Pere Màrtir Ramon, Francesc admo de l'Hospital

Patrimoni Els Viladesau 1810 Àpoca Viladesau, Pere Màrtir Viladessau Carbonell, Madrona I Josepa Viladessau Carbonell, filles de Pere Màrtir

Patrimoni Els Viladesau 1813 Àpoca Viladesau, Pere Màrtir Viladessau, Pau i Elena Novell Pares de Joaquim, “artiller” a València

Patrimoni Els Viladesau 1825 Testament Viladesau, Pere Màrtir Llauder Camin, Francesc De 1825 a 1828

Patrimoni Els Viladesau 1829 Poders Viladesau, Pere Màrtir Tomàs, Narcís comerciant

Patrimoni Els Viladesau 1836 Testament Viladesau, Pere Màrtir Documents relacionats amb la defunció

Patrimoni Familia Amatller 1789 Compravenda Viladesau, Pere Màrtir comerciant Sant Agustí Biada Bunyol, Salvador Capsa 2 Un pati per edificar una casa al carrer de Sant Agustí.

Patrimoni Viladesau 1799 Compavenda Viladesau, Pere Màrtir Campllonc, Fèlix Anton 6 Pere Màrtir Viladesau compra aigua a Fèlix Anton Campllonch al Camí Fondo de Valldeix. 23/10/1799.

Patrimoni Viladesau 1802 Reconeixement Viladesau, Pere Màrtir Torras Golorons, Desideri 4 Desideri Torras i Golorons a Pere Màrtir Viladesau i Carbonell. 21/8/1802.

Patrimoni Viladesau 1824 Compavenda Viladesau, Pere Màrtir Pannon, Desideri 7 Desideri Pannon a Pere Màrtir Viladesau dret a construir una canonada d'aire a la riera de Cirera. 5/2/1824.

Patrimoni Viladesau 1836 Testament Viladesau, Pere Màrtir 8 Pedro Màrtir Viladesau, entregat el 9/7/1829 i publicat el 9/4/1836.

Patrimoni Teresa Mora Andreu 1794 Testament Viladessau Gener, Llogari comerciant capsa 1 Fill de Llogari, mestre de cases, i Josepa.

Patrimoni Familia Viladevall 1842 Comptes Viladevall Golbert, Josep Comptes de la botiga d’adroguer (1842-1857), venda de cacau, cafè, sucre, etc.

Patrimoni Familia Viladevall 1846 Inventari Viladevall Golbert, Josep Inventari de la botiga, deutes, balanç inventari (1846-1864).

Patrimoni Familia Viladevall 1889 Testament Viladevall Golbert, Josep adroguer

Patrimoni Personals 1899 Viladevall Malgà, Lluís 20.19 «Els Isern íntims». Mataró, s/d. «Discurso leído (...) en el Círculo Católico de Obrerors» (Mataró, 1899). Documentació sobre Viladevall a Barcelona i Centelles. Diversos, genealo

Patrimoni Personals 1907 Viladevall Matheu, Lluís 21.1 Opuscle «El caciquisme». Conferència de Lluís Viladevall al Centre Autonomista Republicà. Mataró, 1907

Patrimoni Personals Viladevall Pruna, José 15.17

Patrimoni Antoni Viladomat 1991 Diversos Viladomat, Antoni artista Barcelona Assaigs d'aquest artista pintor (1678-1755), dels anys 1991-2005

Patrimoni Joaquim Macià Amat 1870 Compavenda Vilageliu Carola, Josep Iluro Carola Camps, Clemente

Patrimoni Els Reniu i Padró 1700 Deute Vilallonga Çaportella, Magí de Reniu Padró, Josep Capses 1/7

Patrimoni Els Reniu i Padró 1709 Àpoca Vilallonga Çaportella, Magí de Reniu Padró, Josep Capses 1/7

Patrimoni Els Esquerra 1791 Establiment Vilallonga, Magí de Gibert, Francesc i Rosa Guarro capsa 2

Patrimoni Els Reniu i Padró 1619 Censals Vilallonga, Magí de Capsa 9 Dates de 1619 a 1709

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1773 Àpoca Vilallonga, Magí de López, Josep patró Capsa 2.51

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1689 Àpoca Vilallonga, Magí de Riera / Carrer Nou Pou, Josep forner Capsa 3 Consta escriptura de 1747.

Patrimoni Gual del Molí 1717 Compravenda Vilalva, Agustí de Barcelona (ciutat) Desbosc, Frederic cavaller 2/7

Patrimoni Personals 2000 Vilamanyà, Yago 21.2 Programes d’exposicions

Patrimoni Can Romeu 1832 Compravenda Vilardebò, Teresa Barcelona Pruna, Rafael forner Vídua de Manuel Romeu, propietari del Viver d’Argentona

Patrimoni Els Ballot d'Argentona 1815 Establiment Vilarrubia i Cia, Francesc Argentona 1/Francesc Pacte d’arrendament de terres

Patrimoni Rafael Soler 1834 Àpoca Vilas, Francesc Jesuïtes carpeta rosa

Patrimoni Personals 1945 Vilatersana (Família) 21.3 Recordatoris familiars. Reconeixement a la família per part del govern d’Àustria per acollir nens durant la II Guerra Mundial

Patrimoni Personals 1999 Vilert, Mònica 21.4 Programa exposició a Can Palauet. 1999

Patrimoni Impremta Abadal 1862 Opuscles Villamartin, Isabel Capsa 13 Isabel Villamartín. La desposada de Déu. Poesia a l’Ateneu de Mataró (Josep Abadal, 1862).

Patrimoni Milans del Bosch Requesta Villar, Antonio pagès Sant Cebrià de Vallalta Constants, Josep mariner 17.1.21

Patrimoni Moises Villelia 1975 Obra Villelia, Moises 3 Villèlia a Mataró. 1975. Catàleg de l’exposició a la Biblioteca de Caixa Laietana. Novembre de 1975.

Patrimoni Moises Villelia 1983 Obra Villelia, Moises 2 Moisès Villèlia. Escultura. Catàleg de l’exposició itinerant dedicada a Moisès Villèlia. 1983.

Patrimoni Moises Villelia Obra Villelia, Moises 4 Programes d’exposicions de Moisès Villèlia

Patrimoni Moisès Villèlia 1974 Diversos Villèlia, Moises artista Barcelona Catàlegs d'exposicions (1974-1983)

Patrimoni Familia Vinardell 1878 Vinardell Segarra, Ernest Certificat de redempció del servei militar

Patrimoni Familia Vinardell 1874 Vinardell, Família Papers familiars

Patrimoni Familia Marfà 1910 Cartes Vinardell, Santiago Marfà Clivillés. Narcís Cartes de Santiago Vinardell a Narcís Marfà Clivillés (1910-1912)

Patrimoni Santiago Vinardell 1916 Diversos Vinardell, Santiago periodista Mataró Articles de premsa (1916-1928)

Patrimoni Fins i Freixas 1786 Compravenda Vinyals, Joan B. pagès Mas Clarà Fornells, Joan pagès Argentona Terra al sot de la Illa del Mas Clarà, camp gran d’en Cirés

Patrimoni Fins i Freixas 1787 Compravenda Vinyals, Joan B. pagès Argentona Avenc Bohigues, Josep Terra al sot de la Illa

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1842 Testament Vinyamata Cucurull, Pau pagès Òrrius Capsa 4 Còpia del document de 1769.

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1848 Testament Vinyamata Mayolas, Pere Òrrius Capsa 4 Fill de Pau i Serafina.

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1813 Concòrdia Vinyamata, Fidel pagès Granollers Vinyamata Bosc, Fidel pagès Òrrius Capsa 4 Terra a Ridemeia.

Patrimoni Rafael Soler 1834 Pagament Vinyas Lastortras, Francesc carpeta rosa 27

Patrimoni Rafael Soler 1849 Vinyas, Francesc carpeta rosa 22 Qüestió d’unes obres

Patrimoni Milans del Bosch 1684 Àpoca Vinyes, Bernat Arenys de Munt Milans del Bosch, Pere Sant Vicenç de Montalt 7.1.10

Patrimoni Rafael Soler 1882 Testament Viñas Lastortras, Carlota carpeta rosa Vídua de Jaume Isern Colomer

Patrimoni Rafael Soler 1883 Inventari Viñas Lastortras, Carlota carpeta rosa

Patrimoni Rafael Soler 1849 Testament Viñas Lastortras, Francesc carpeta rosa

Patrimoni Rafael Soler 1850 Testament Viñas Lastortras, Francesc carpeta rosa

Patrimoni Rafael Soler 1877 Testament Viñas Lastortras, Raimunda carpeta rosa

Patrimoni Personals 1978 Viñas, Ramiro 21.5 Document de l’homenatge fet a Ramiro Viñas Morell. Mataró, 1978

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1760 Plet Visa, Baltasar comerciant Coll, Josep fuster de ribera Capsa 2.29 Plet. Baltasar Visa, comerciant, i Josep Lépez, patró, contra Josep Coll, fuster de ribera (1760).

Patrimoni Família Màrgens 1790 Indústria Viuda de Ramón e hijo fàbrica de blondes Capsa 6 Comptes (1790-1795). Blondes, mitges, indianes, mocadors a Amèrica.

Patrimoni Familia Cañas 1880 Societat Vivas, Damià Cuní, Jaume Borrador d’un pacte de socis de la botiga “Hijas de Damián Vivas”. Data aproximada

Patrimoni Els Reniu i Padró 1750 Diversos Viver, Miquel pagès Argentona Capsa 9 Llibre manuscrit de pràctica d’aritmètica. Molts dibuixos. Data provisional

Patrimoni Fins i Freixas 1699 Deutes Viver, Pau oller Freixes, Francesc llibreter

Patrimoni Teresa Mora Andreu 1779 Compavenda Vives Bruguera, Rosa Viladessau Comas, Llogari capsa 1 Ella muller de Joan Cabot.

Patrimoni Viladesau Aigües Vives, Gertrudis 9.2 Drets d'aigua de la mina de Trisach. Celestina i Gertrudis Vives i Buenaventura Fradera.

Patrimoni Familia Gualba 1885 Plànol Vives, Jaume Puerto Rico 4/13 Finca al veïnat de Puerto Rico (M.Gualba)

Patrimoni Personals 2010 Vives, Joan 21.6 Programes de xerrades de Joan Vives

Patrimoni Pere Pasqual Rius 1820 Conveni Vives, Josep pagès Vilassar de Dalt Comas, Maria Capsa 4

Patrimoni Personals Vivó Sisqés, Rosa 21.7 Fotocòpies de documents relacionats amb la carrera professional de Rosa Vivó (mestra)

Patrimoni Peradejordi-Guanyabens 1786 Pagament Ximac, Francesc xocolater Massuet, Francesc adroguer Capsa 2.56

Patrimoni Personals Ximenes (Família) 21.8 Recordatoris, nadales i documentació diversa de la família

Patrimoni Personals Xirinacs, Lluís M. 15.16

Patrimoni Personals 1949 Zaragoza Mach, Marc 21.9 Zaragoza (Mataró, 1908-1956). Nadala. Programa exposició 1949

Patrimoni Personals Zaragoza, Josep 21.10

Patrimoni Ex-Cautivos 1939 Diversos Capsa 1 Documents de secretaris, caixa, relació d'excaptius (1939-1960)

Patrimoni Ex-Cautivos 1939 Diversos Capsa 2 Documents de Secretaria (1939-1969).

Patrimoni Ex-Cautivos 1939 Diversos Capsa 3 Documents de Caixa i Rebuts.

Patrimoni Ex-Cautivos 1939 Diversos Capses 4-6 Expedients personals (1-379).