v21/4/2024 Accés a la BD: https://masmm.org/arxiun/documents.html

FONS APARTAT DATA DESCRIPCIÓ CAPSA LOCALITZACIÓ

Documentació Documents 1489 Primeras ordenanzas de Mataró (29 de diciembre de 1489) Ed.1965 Diversos 22.30 Sala Ciutat

Documentació Documents 1590 Família de mercaders Llorell de Mataró. Diversos 12.03 Sala Ciutat

Documentació Documents 1594 Repartiment de blat (fotocòpia). Diversos 11.09 Sala Ciutat

Documentació Cartografia 1595 Mapa Mercator de Catalunya (reproducció) Carpeta - 15 Planera A Calaix 14

Documentació Documents 1596 Argentona. Cens de l’any 1596 (transcripció) Diversos 10.08 Sala Ciutat

Documentació Documents 1597 Cabrera (Agell). Família Aymeric, llibreta de violaris (1597-1685). Diversos 10.07 Sala Ciutat

Documentació Documents 1600 Escriptures d'una casa al carrer de Bonaire de Mataró, dels Lalbi, Fins, etc. (1600-1838). Diversos 09.02 Sala Ciutat

Documentació Documents 1604 Compravenda. Bertomeu Ribas, paraire, a Anton Lladó, pagès de Cabrera (1604-1765). Diversos 07.40 Sala Ciutat

Documentació Documents 1616 Melcior de Palau, diversos pagaments. Diversos 12.07 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1633 Planta de la catedral de Vic Carpeta Gran Planera A Calaix 12

Documentació Barcelona 1643 Correspondència de Sebastià Batlle Sala Ciutat

Documentació Art 1678 """Mataros"", gravat original de Beaulieu i facsímil de 1967" Art 2 -14 Planera A Calaix 11

Documentació Barcelona 1690 Maria Balla (Batlle) ven una casa al carrer Pont d'en Oliver Sala Ciutat

Documentació Documents 1690 Contracte per daurar l'altar de les ànimes i dades de la seva cancelació. Diversos 01.34 Sala Ciutat

Documentació Documents 1694 Dibuixos de ciutats de Sébastien de Pontault (senyor de Beaulieu) (diferentes dates del segle XVII). Diversos 11.26 Sala Ciutat

Documentació Cartografia 1713 Mataró l'any 1713 (reproducció) Carpeta - 11 Planera A Calaix 14

Documentació Art 1716 Desembarcament a Mataró de la reina Elisabeth de Brunswick. Facsímil, 1971 Art 2 -21 Planera A Calaix 11

Documentació Cartografia 1720 Comte de Darnius. Plànol del Corregiment de Mataró (reproducció) Carpeta - 12 Planera A Calaix 14

Documentació Documents 1728 Josep Ramon. A Mataró fan circular moneda falsa. Diversos 10.15 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1733 Plans i perfils de la nova presó se ha de fer en la ciutat de Mataró. Arq. Francisco Soriano Carpeta Gran Planera A Calaix 12

Documentació Barcelona 1740 Carta de Tomàs Clarassó de benvinguda Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1743 Dibujos de las baterias de levante y poniente (dos fulls) Carpeta 1 Planera A Calaix 12

Documentació Documents 1745 Prohibició de celebrar missa a extranjers (Barcelona) Diversos 22.02 Sala Ciutat

Documentació Literatura 1750 Oració manuscrita (c.1750). Diversos 10.17 Sala Ciutat

Documentació Art 1756 Patent de sanitat de Mataró (gravat panoramica), facsímil 1983 Art 2 -20 Planera A Calaix 11

Documentació Art 1756 Accions de la Companyia de Comerç de Barcelona Art 2 -22 Planera A Calaix 11

Documentació Planimetria 1759 Plano de un cuartel que se propone construir en la vila de Vilasar Damun Carpeta Gran Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria 1760 Mapa de Valldeix, camins i cases (Català, Portell, Madrona) Carpeta 1 Planera A Calaix 12

Documentació Cartografia 1762 F.X. de Gama. Bisbat de Barcelona (còpia) Carpeta - 3 Planera A Calaix 14

Documentació Documents 1762 Caterina Baró de Solà. Censals. Diversos 11.10 Sala Ciutat

Documentació Barcelona 1768 Plet de Bernat Canals (1768-1779), però iniciat el 1726 Sala Ciutat

Documentació Documents 1768 Llibreta de censos de Joan Llibre, Gaspar Poy i Josep Prats (1768-1896). Diversos 10.11 Sala Ciutat

Documentació Documents 1770 Rebut del cobrador del Cadastre. Diversos 13.69 Sala Ciutat

Documentació Art 1772 Estado y fuerza de las tropas de S.M. Carlos III Art 1 - 10 Planera A Calaix 11

Documentació Documents 1774 Col·legi de Procuradors Diversos 10.20 Sala Ciutat

Documentació Documents 1777 Impresos d'indulgències Diversos 23.18 Sala Ciutat

Documentació Documents 1778 Tiana, Francesc Codina, patró de pesca, donació al seu fill. Diversos 10.01 Sala Ciutat

Documentació Documents 1778 """Reales ordenanzas del colegio de Procuradores de la ciudad de Mataró"". Impremta Abadal" Diversos 21.13 Sala Ciutat

Documentació Documents 1779 Real Cédula concedint privilegis a les fàbriques de roba i teixits de llana. Diversos 13.67 Sala Ciutat

Documentació Literatura 1780 Poemes anònims relatius a Mataró (c.1780). Diversos 10.19 Sala Ciutat

Documentació Documents 1781 """Ordenanzas del colegio de procuradores causídicos de la ciudad de Mataró""" Diversos 19.45 Sala Ciutat

Documentació Art 1783 """Vista meridional de la ciudad de Mataró"" (facsímil 1967)" Art 2 -13 Planera A Calaix 11

Documentació Documents 1784 Rebuts d’aliments per als presos de Mataró (1784-1789). Diversos 11.13 Sala Ciutat

Documentació Documents 1786 Província Marítima de Mataró. Reglament (transcripció). Diversos 11.14 Sala Ciutat

Documentació Documents 1787 Cartes de Josep Rafart a Francesc Martorell. Diversos 11.12 Sala Ciutat

Documentació Documents 1788 Badalona, plet de diversos veïns pel lloguer d'una pedrera pels forns de calç. Diversos 10.05 Sala Ciutat

Documentació Documents 1788 "Real Cédula, que els matriculats tinguin veu ""en la elección o propuesta de los oficios de la República""." Diversos 13.66 Sala Ciutat

Documentació Documents 1789 Compra venda d'una casa al carrer de Concepció Diversos 10.12 Sala Ciutat

Documentació Documents 1789 Títol de teologia de Tomàs Spa Diversos 23.12 Sala Ciutat

Documentació Literatura 1789 "Ildefonso Ferrer. ""Oración fúnebre en las solemnísimas exéquias (…) D.Carlos III""." Diversos 07.16 Sala Ciutat

Documentació Literatura 1789 "Manuel Camín i Campllonch. ""Oración fúnebre (a) la gloriosa memoria de su amado monarca Don Carlos III""." Diversos 07.39 Sala Ciutat

Documentació Documents 1790 Tractat de jardineria (c.1790). Diversos 10.16 Sala Ciutat

Documentació Documents 1791 Premià de Dalt. Teresa Estrader àpoca a Pere Bruguera. Diversos 10.06 Sala Ciutat

Documentació Documents 1791 Real Cédula, qüestió d'herències. Diversos 13.64 Sala Ciutat

Documentació Documents 1793 Salvador Colomer, calafat, crea un censal a favor de l’Hospital (1793-1861). Diversos 11.21 Sala Ciutat

Documentació Art 1794 "Portada de ""The West Indian Atlas""" Art 2 -09 Planera A Calaix 11

Documentació Documents 1794 "Real Cédula sobre la creació d'una contribució ""para la extinción de vales reales""." Diversos 13.65 Sala Ciutat

Documentació Documents 1795 Onofre Molins, adroguer de Mataró, liquidació de l’herència. Diversos 12.05 Sala Ciutat

Documentació Art 1796 Sant Jaume. Dibuix original de Damià Campeny Art 1 - 26 Planera A Calaix 11

Documentació Documents 1796 "Real Cédula, ""que no se moleste con prisiones ni arrestos a los reos por causas de estrupo""." Diversos 13.71 Sala Ciutat

Documentació Documents 1799 Ordre sobre la urgència de cobrar els impostos. Diversos 13.70 Sala Ciutat

Documentació Documents 1801 "Real Cédula sobre ""la enagenación uniforme de los bienes raices pertenecientes a establecimientos piadosos""." Diversos 13.52 Sala Ciutat

Documentació Documents 1801 Qüestió de la venda de seda. Diversos 13.62 Sala Ciutat

Documentació Documents 1801 "Real Cédula sobre la ""redención con vales reales de los censos perpétuos""." Diversos 13.63 Sala Ciutat

Documentació Documents 1803 Real Cédula sobre la posibilitat de vendre bens vinculats en poblacions llunyanes al seu domicili. Diversos 13.56 Sala Ciutat

Documentació Documents 1803 Real Cédula sobre el títol de senyoria als secretaris. Diversos 13.57 Sala Ciutat

Documentació Documents 1803 Junta de Caritat de Mataró, comptes. Diversos 13.61 Sala Ciutat

Documentació Documents 1806 Miquel Bosc. Comptes de les obres de la casa de Caritat de Barcelona. Diversos 11.11 Sala Ciutat

Documentació Documents 1807 Comandes xocolata, Geroni Martorell, de Calella, i Joan Tomàs Puig Carbonell, de Mataró (1807-1810) Diversos 11.23 Sala Ciutat

Documentació Documents 1807 Real Cédula que limita les persones exentes de bagatges i allotjaments. Diversos 13.60 Sala Ciutat

Documentació Documents 1808 "Joan Vilardebò. ""Relación de cuanto a ocurrido en Mataró en la invasión francesa (1808-1810)"", fotocòpia." Diversos 07.12 Sala Ciutat

Documentació Documents 1808 """Avisos militares al exército de la izquierda para la presente guerra""." Diversos 08.15 Sala Ciutat

Documentació Documents 1808 "El tribunal de la Inquisició critica ""el alboroto escandaloso del baxo pueblo"" contra l'exèrcit francès el 2 de maig." Diversos 08.20 Sala Ciutat

Documentació Documents 1810 Ban de la Junta Superior del Principado sobre el contraband de queviures. Diversos 13.58 Sala Ciutat

Documentació Documents 1813 Imprès de l'Ajuntament de Mataró d'un passi per anar a Arenys. Diversos 08.21 Sala Ciutat

Documentació Documents 1813 Qüestió de la falsificació d’un testament (famílies Guarro, Jofre, Cerdà). Diversos 11.15 Sala Ciutat

Documentació Documents 1814 Full de l'exèrcit francès en retirada. Diversos 13.04 Sala Ciutat

Documentació Documents 1814 "Ban, ""Ciudadanos de Mataró"". Sobre el trànsit de Fernando VII per la ciutat." Diversos 13.45 Sala Ciutat

Documentació Documents 1815 "Contribucó extra a ""la industria y comercio""." Diversos 07.54 Sala Ciutat

Documentació Documents 1817 Benefici de la capella de Sant Vicenç del castell de Burriac (1806-1817). Diversos 07.40 Sala Ciutat

Documentació Documents 1817 Real Cédula concedint privilegis a les fàbriques de teixits (1779). Diversos 07.55 Sala Ciutat

Documentació Documents 1817 El governador de Mataró baró de la Barre, indult a causa del matrimoni de Carles, germà del rei. Diversos 07.58 Sala Ciutat

Documentació Documents 1817 El governador de Mataró sobre l'indult del rei a causa del seu casament. Diversos 13.23 Sala Ciutat

Documentació Documents 1817 """Real Cédula"", sobre certificats." Diversos 13.30 Sala Ciutat

Documentació Documents 1818 El governador de Mataró baró de la Barre, sobre reclamacions ecònomiques de l'estat. Diversos 07.56 Sala Ciutat

Documentació Documents 1818 El governador de Mataró baró de la Barre, quëstió de la lleva. Diversos 07.57 Sala Ciutat

Documentació Documents 1818 "El governador de Mataró, sobre ""la multitud de familias que se han expatriando de este Principado y andan mandigando""." Diversos 07.59 Sala Ciutat

Documentació Documents 1818 El governador de Mataró baró de la Barre, sobre el passaport de transeunts. Diversos 07.60 Sala Ciutat

Documentació Documents 1818 Calendario del Principado de Cataluña. Diversos 11.19 Sala Ciutat

Documentació Documents 1819 "Quotes de la ""Contribución general del reino""." Diversos 07.53 Sala Ciutat

Documentació Literatura 1820 Gaspar Melchor de Jovellanos. Pan y toros. Oración apologética (Madrid) Diversos 22.13 Sala Ciutat

Documentació Documents 1822 Diversos decrets real, un declarant de tercera classe el port de Mataró. Diversos 07.47 Sala Ciutat

Documentació Documents 1822 Nomenament de caporal primer de la Milícia Nacional a Josep A. Peradejordi. Diversos 07.49 Sala Ciutat

Documentació Documents 1822 Imprés pel repatiment de la contribució. Diversos 07.50 Sala Ciutat

Documentació Art 1823 """Vue de Mataró"", 3 originals, 1 en color, facsímil de 1956" Art 2 -16 Planera A Calaix 11

Documentació Barcelona 1823 Impresos comercials diversos (1823-1891) Sala Ciutat

Documentació Documents 1823 Domingo de caralt, governador provicional de Mataró, ordena pagar el delme. Diversos 07.51 Sala Ciutat

Documentació Documents 1823 Contribució extra a causa de la guerra. Diversos 07.52 Sala Ciutat

Documentació Barcelona 1824 Carta de José Serra Valls, sobre uns llibres que vol imprimir Sala Ciutat

Documentació Documents 1824 El compte de Santa Clara, governador de Mataró, comunicat real sobre els que desautoritzen els tribunals de justicia. Diversos 07.46 Sala Ciutat

Documentació Documents 1825 Documentació sobre el nomenament de diputats i alcaldes de barri de Mataró (1825-1830). Diversos 11.22 Sala Ciutat

Documentació Documents 1825 Facsímil d'impresos oficials de Mataró Diversos 23.17 Sala Ciutat

Documentació Documents 1827 "Circular del governador del corregiment, cal vigilar ""los revolucionarios refugiados en Portugal""." Diversos 13.44 Sala Ciutat

Documentació Documents 1827 Circular del governador del corregiment sobre qüestions d'Hissenda. Diversos 13.46 Sala Ciutat

Documentació Documents 1827 Circular del governador del corregiment, qüestions d'impostos. Diversos 13.47 Sala Ciutat

Documentació Documents 1827 "Circular del governador del corregiment, perill dels ""revolucionarios refugiados en Portugal""." Diversos 13.51 Sala Ciutat

Documentació Documents 1828 Permís del governador militar a Josep López de Mataró per poder caçar. Diversos 13.59 Sala Ciutat

Documentació Documents 1829 Arxiu Viza-Boltes. Documents de despeses (1829-1837). Diversos 10.10 Sala Ciutat

Documentació Documents 1830 Cólera Morbo a Mataró. Diversos 11.17 Sala Ciutat

Documentació Literatura 1830 Ejercicios literarios (…) de las Escuelas Pías de Santa Ana (Mataró). Diversos 19/11 Sala Ciutat

Documentació Documents 1832 Imprès de l'Hospital de Mataró. Diversos 13.72 Sala Ciutat

Documentació Barcelona 1833 Carta de salutació a un bisbe Sala Ciutat

Documentació Documents 1833 Periódico Mercantil y económico de Cataluña. L'ajuntament de Mataró al capità general Manuel Llauder Diversos 21.46 Sala Ciutat

Documentació Literatura 1833 Mataró, himne al jurament de la reina Maria Isabel Luísa. Diversos 13.76 Sala Ciutat

Documentació Literatura 1834 Discurso […] jura de Ntra. Augusta reyna Dª Maria Isabel II (Barcelona) Diversos 22.09 Sala Ciutat

Documentació Documents 1835 Francisco Raull. Historia de la conmoción de Barcelona Diversos 22.07 Sala Ciutat

Documentació Documents 1836 Gobierno politici provincia Barcelona. Exposicion a S.M. Diversos 23.23 Sala Ciutat

Documentació Documents 1837 Diversos documents de la família Llauder (diverses dates). Diversos 12.06 Sala Ciutat

Documentació Documents 1837 Ordinaciones de Policía de la Ciudad de Mataró Diversos 22.29 Sala Ciutat

Documentació Documents 1839 El pretendent carlista s'ha retirat a França. Diversos 13.75 Sala Ciutat

Documentació Documents 1840 Margarida Vilardebò, carta (c.1840). Diversos 10.18 Sala Ciutat

Documentació Documents 1841 Miquel Garriga i Roca, factura a l'Ajuntament de Mataró per construir una canonada. Diversos 07.22 Sala Ciutat

Documentació Documents 1841 Escriptures d'una casa al Camiral de Mataró de Ricard Colom Gispert (1841-1912). Diversos 09.01 Sala Ciutat

Documentació Documents 1841 "Opuscle ""José Rius. Exhortación a lo Guardias Nacionales […] de Mataró""" Diversos 21.22 Sala Ciutat

Documentació Barcelona 1842 Certificats de matrimoni de Santa Maria del Mar, Barcelona Sala Ciutat

Documentació Documents 1842 Arguments de la defensa dels acusats de participat en un motí a les eleccions de 1841 a Mataró. Diversos 07.32 Sala Ciutat

Documentació Documents 1842 Cataluña vindicada (Barcelona) Diversos 22.10 Sala Ciutat

Documentació Documents 1843 "Full ""Mataroneses"", Junta política que ha recolçat el ""grandioso alzamiento nacional""." Diversos 13.73 Sala Ciutat

Documentació Documents 1843 "Full ""Nacionales"", sobre la seva organització a Mataró." Diversos 13.74 Sala Ciutat

Documentació Documents 1843 """Carta dirigida desde Madrid"" al general Prim. Mataró, impremta Abadal" Diversos 21.37 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1843 Plano topográfico de la plaza frente a la iglesia parroquial. Arq. Miquel Garriga Carpeta Gran Planera A Calaix 12

Documentació Documents 1844 Opuscle dirigit a la reina sobre la situació política d'Espanya. Diversos 07.45 Sala Ciutat

Documentació Art 1845 Coderajas. Retrat d'un home assegut Art 1 - 27 Planera A Calaix 11

Documentació Documents 1845 Guía catalana pera lo any 1845 (Barcelona) Diversos 22.11 Sala Ciutat

Documentació Documents 1845 Calendari o pronòstich català per lo any 1845 (Barcelona) Diversos 22.14 Sala Ciutat

Documentació Documents 1845 Josep Rius. Trabajo sobre Mataró para el diccionario Madoz Diversos 22.26 Sala Ciutat

Documentació Documents 1846 "Queixa de la ""Comisión Directiva de la asociación de propietarios"" de la provincia de Barcelona sobre la quantia dels impostos." Diversos 07.42 Sala Ciutat

Documentació Documents 1846 """Libro de asunto y entradas para el uso de Dª Josefa Vila de Aguilera"" (1846-1861)." Diversos 16.22 Sala Ciutat

Documentació Documents 1847 "manuscrit: ""Tesoro espiritual de indulgencias y devocionario cotidiano""." Diversos 08.17 Sala Ciutat

Documentació Documents 1848 Opuscle en defensa de l'actuació de l'alcalde de Barcelona. Diversos 07.44 Sala Ciutat

Documentació Documents 1849 "Full de la ""Sociedad Religiosa de los Amigos de la Gran Bretaña"" contra el tràfec d'esclaus negres." Diversos 07.43 Sala Ciutat

Documentació Documents 1849 Joan Bassó, fuster, demana permís d’obres. Diversos 11.01 Sala Ciutat

Documentació Documents 1849 "Juan Amich, ""Viege a Mataró con el ferro-carril""" Diversos 21.14 Sala Ciutat

Documentació Documents 1850 Bando de buen gobierno de la ciudad de Mataró Diversos 22.31 Sala Ciutat

Documentació Documents 1851 Melcior de Palau, alcalde de Mataró. Full notificant la rebaixa d'alguns impostos. Diversos 07.41 Sala Ciutat

Documentació Cartografia 1852 Ignacio Caballol. Plano geométrico de la ciudad de Mataró (facsímil) Plànol solt Planera A Calaix 14

Documentació Documents 1852 Calendaris del Principat de Catalunya (1852-1866). Diversos 06.12 Sala Ciutat

Documentació Documents 1853 Solicitut d'alguns mataronins que es suspengui la prolongació del tren a Arenys. Diversos 07.48 Sala Ciutat

Documentació Documents 1854 "Salvador Vilardebó. ""Mètode curatiu i preservatiu del cólera morbo assiàtich""." Diversos 07.08 Sala Ciutat

Documentació Documents 1855 "Opuscle ""Manifestación de la Junta Provisional de Sanidad y Beneficencia […] a los Mataronenses"". Imp. Abadal" Diversos 21.17 Sala Ciutat

Documentació Documents 1855 Quatre fulls polítics (formen part del volum de la biblioteca de Juan Amich) Diversos 22.27 Sala Ciutat

Documentació Documents 1857 Horari dels éxamens del col·legi de Juan Bautista Viza. Diversos 01.30 Sala Ciutat

Documentació Documents 1857 "Full, ""La primera piedra de la Casa de Caridad de Manresa""" Diversos 19/6 Sala Ciutat

Documentació Documents 1858 "José de Calasanz Tuñí, alcalde de la ciudad de Mataró. Constitució de la societat d'assegurances ""Mútua Mataronesa""." Diversos 13.87 Sala Ciutat

Documentació Documents 1858 "Full, ""Avisos de vivir y morir bien"". Manresa" Diversos 19/8 Sala Ciutat

Documentació Documents 1863 Carles de Fortuny lloga terra per vinya a Antoni Martí. Plet. (1863-1915), Diversos 12.04 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1863 Plànol geomètric del carrer del Doctor de Llavaneres Carpeta 2_01 Planera A Calaix 12

Documentació Documents 1865 Butlleta a eleccions a diputats a Corts. Diversos 07.09 Sala Ciutat

Documentació Documents 1866 Llista d'establiments comercials i industrials a Mataró. Diversos 01.36 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1868 Convent de Sant Josep, safareig. Ignasi Caballol, mestre d’obres. Capsa 2 Sala Ciutat

Documentació Documents 1869 """Carta al señor diputado D.Emilio Castelar (…) por D. Francisco Mateos Gago, presbítero""." Diversos 06.36 Sala Ciutat

Documentació Documents 1869 Arenys de Mar, venda d’una casa al carrer Ample. Diversos 10.03 Sala Ciutat

Documentació Barcelona 1870 Llibreta d'esborranys dels bateig de Gràcia de 1870 novembre a juny 1871 Sala Ciutat

Documentació Documents 1870 "Full ""Mataroneses"", de l'Ajuntament sobre la situació política." Diversos 13.83 Sala Ciutat

Documentació Literatura 1870 "Poema, ""A la memoria del Exmo. Sor. D. Juan Prim"". Signat per Un Mataronés" Diversos 13.49 Sala Ciutat

Documentació Literatura 1871 Ramon Golart. A la llegada a Mataró de S.M. el Rey D. Amadeo. Diversos 11.03 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1871 Mines d’aigua de l’Ajuntament de Mataró. Capsa 2 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1871 Mines d’aigua de l’Ajuntament de Mataró. Ignasi Caballol, mestre d’obres. Capsa 2 Sala Ciutat

Documentació Cartografia 1872 Cartografia de la finca Milans del Bosch Patrimoni Milans Planera A Calaix 2

Documentació Documents 1872 "Ayuntamiento popular de Mataró. ""Mataroneses"", sobre la situació econòmica." Diversos 13.84 Sala Ciutat

Documentació Documents 1872 Mataró. Comisión de armamento y defensa. Qüestió de la defensa en temps de revolta carlista. Diversos 13.85 Sala Ciutat

Documentació Documents 1873 Segrest de mataronins durant la guerra carlista. Diversos 01.37 Sala Ciutat

Documentació Documents 1873 """Confederación Regional de Mataró"". Organitzar la zona per lluitar contra els carlistes." Diversos 13.48 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1873 Carrer de Sant Benet, 66. Gregori Arc, mestre d’obres. Capsa 1 Sala Ciutat

Documentació Documents 1874 Antoni Gironès i Llàtzer Carrau, comptes i altres papers (1874-1881). Diversos 10.22 Sala Ciutat

Documentació Documents 1874 Rafael Tristany. Proclama. Diversos 11.27 Sala Ciutat

Documentació Documents 1874 Esquela del general Manuel Gutierrez de la Concha, marqués del Duero. Diversos 13.86 Sala Ciutat

Documentació Documents 1875 Ban manuscrit de la proclamació a Mataró del rei Alfonso XII. Diversos 13.82 Sala Ciutat

Documentació Art 1876 Monument a Barcelona pel final de la guerra civil carlina (foto) Art 2 -01 Planera A Calaix 11

Documentació Documents 1876 """Impugnación del derecho opresor que se intenta imponer al corcho en bruto""." Diversos 08.50 Sala Ciutat

Documentació Documents 1876 Diari anònim d’uns pagaments, potser de Calella. Diversos 10.09 Sala Ciutat

Documentació Documents 1876 Teatro Principal. Programa d'un recital de música a benefici dels necessitats. Diversos 13.50 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1876 Joan Alabau, carrer de Barcelona. Gregori Arc, mestre d’obres. Capsa 2 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1876 Deslinde municipal entre Mataró i Llavaneres. Eng. Eduardo Culla Carpeta 1 Planera A Calaix 12

Documentació Documents 1877 Privilegi industrial a favor de Cayetano Marfà Baladia. Diversos 08.40 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1878 Proyecto de distribución de solares. Huerta de Batllori. Arq. Emili Cabañes Carpeta Gran Planera A Calaix 12

Documentació Cartografia 1879 Mapes industrials de Figueres i Girona Carpeta - 23 Planera A Calaix 14

Documentació Documents 1880 Escriptura a Puerto Rico entre Roberto Garcia i Josefa Garcia. Diversos 01.33 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1880 Plànol geomètric del carrer del Doctor de Llavaneres Arq. Ignasi Caballol Carpeta 2_02 Planera A Calaix 12

Documentació Documents 1881 Full del Comité Democrático Federalista de Mataró. Diversos 13.81 Sala Ciutat

Documentació Documents 1882 Plet entre Jeroni Boada i Lluïsa Comas. Diversos 12.09 Sala Ciutat

Documentació Documents 1882 """Mataronenses. Sobre el naufragi d'uns pescadors." Diversos 13.80 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1882 Cases unifamiliars. Capsa 2 Sala Ciutat

Documentació Documents 1883 Llibre manuscrit amb codi amb dibuixos, i amb el codi per desxifrar-lo. Diversos 12.10 Sala Ciutat

Documentació Literatura 1883 "Full de l'Ajuntament de Mataró. ""Lista de las composiciones recibidas para el Certámen literario de esta Ciudad""" Diversos 19/5 Sala Ciutat

Documentació Documents 1884 Antonio de Bofarull. Iluro, estudio histórico crítico […] datos históricos referentes a Mataró Diversos 22.24 Sala Ciutat

Documentació Documents 1885 Joaquim de Palau, alcalde de Mataró, despeses de l'epidèmia. Diversos 13.03 Sala Ciutat

Documentació Literatura 1885 Coblas […] de la romería anti-masónica [1884] en lo terme de Brunyola (Girona) Diversos 22.08 Sala Ciutat

Documentació Barcelona 1886 Fulls diversos d'entitats de Barcelona (1886-1951). Ajuntament, etc. Sala Ciutat

Documentació Documents 1886 Visita del bisbe a Sant Pere d'Avinyonet Diversos 23.02 Sala Ciutat

Documentació Literatura 1886 """Apuntes y versos varios de Ramón Morera y Ribas, presbítero de Vich en 1886""" Diversos 10.13 Sala Ciutat

Documentació Cartografia 1887 Josep M. Pellicer. Plano de la comarca Iluronense (del llibre Iluro) Carpeta - 5 Planera A Calaix 14

Documentació Documents 1887 Funeraria Ribas i Mustarós, despeses d'un enterrament Diversos 04.17 Sala Ciutat

Documentació Documents 1887 "Full ""A los obreros"". De la ""comisión por vosotros nombrada""." Diversos 13.79 Sala Ciutat

Documentació Documents 1887 Fulls del Quadern de Bitàcola de la pollancra Marcelita, comanada per Pere Isern Diversos 20.33 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1887 “Proyecto de Embarcadero en la playa de Mataró”, per magatzen de Lluró i Cia. Diversos 12.02 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1887 Casa al carrer del Doctor de Llavaneres. Mestre d'obres Gregori Arch Carpeta 2_04 Planera A Calaix 12

Documentació Documents 1888 """Reunió y trevalls del Congrés Regional Republicá-Democrátic Federal de Catalunya""." Diversos 08.02 Sala Ciutat

Documentació Documents 1888 Família Amatller, diversos documents (1888-1944). Diversos 11.02 Sala Ciutat

Documentació Documents 1888 Pablo Capelástegui. El interior del hombre (Mataró, 1888). Diversos 19.31 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1888 Plànol monument a les víctimes dels carlins (Pl,Santa Anna) Arq. Emili Cabañes Carpeta Gran Planera A Calaix 12

Documentació Cartografia 1889 Melcior de Palau. Mataró. Topografía médica de Mataró y su comarca Carpeta - 1 Planera A Calaix 14

Documentació Cartografia 1889 Anchorages of the east coast of Spain: Mataró, Masnou (facsímil) Carpeta - 24 Planera A Calaix 14

Documentació Documents 1889 Pacte per la construcció d'un mausoleo a les víctimes dels carlistes. Diversos 01.53 Sala Ciutat

Documentació Documents 1889 """Exposición que dirige al Congreso de los Diputados el Colegio de Abogados de la Ciudad de Mataró""" Diversos 21.12 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1890 Motor de vapor de la fàbrica Viñas y Sanglas (Vapor Gordils) Ing. Federico Fonrodona Carpeta Gran Planera A Calaix 12

Documentació Documents 1891 Estudi sobre la ramaderia a la provícia de Barcelona, amb notícies de Mataró. Diversos 01.35 Sala Ciutat

Documentació Documents 1891 """A Mataró"", Sociedad Española de Salvamento de Náufragos." Diversos 13.78 Sala Ciutat

Documentació Documents 1893 Ramon Golart. D.Arsenio Martínez de Campos (en Mataró). Diversos 11.16 Sala Ciutat

Documentació Documents 1894 """La joventut republicana federal al poble de Mataró""." Diversos 06.18 Sala Ciutat

Documentació Documents 1894 Partido Republicano Federal. Constitució federal. Diversos 13.07 Sala Ciutat

Documentació Documents 1894 Opuscle. Manifiesto y programa del Partido Republicano Federal. Diversos 15.08 Sala Ciutat

Documentació Barcelona 1895 Correspondència del prevere i director d'Institut Clemente Castejón (1895-1920) Sala Ciutat

Documentació Documents 1895 "Full ""Al público. La administración municipal a simple vista""." Diversos 13.77 Sala Ciutat

Documentació Documents 1895 Lluís Viladevall i Josep Puig i Cadafalch. Memoria sobre el estado sanitario de Mataró Diversos 22.23 Sala Ciutat

Documentació Art 1896 "Cartell ""Plaza de toros de Mataró""" Art 2 -19 Planera A Calaix 11

Documentació Documents 1896 Servicio de Correos Marítimos. Diversos 11.25 Sala Ciutat

Documentació Documents 1897 Círculo Tradicionalista, rebut. Diversos 13.20 Sala Ciutat

Documentació Documents 1900 """Missatje (…) de la Unió Catalanista a S.M. la Reyna Regent""." Diversos 08.52 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1900 Façana d'una casa, sobre cartró. Ramon Meurs Carpeta Gran Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria 1900 Casa al carrer Wifredo. Arq. Lluís Homs Carpeta 2_28 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria 1901 Detalles de mesa de sacrificio de reses. Arq. Melcior de Palau Carpeta 1 Planera A Calaix 12

Documentació Art 1902 Joan Commeleran (1902-1992). Diversos 10.23 Sala Ciutat

Documentació Barcelona 1902 Correspondència comercial d'Emili Jorba Romanyà (1902-1905) Sala Ciutat

Documentació Documents 1902 "Comisión de Hiladores. ""Alerta""." Diversos 08.26 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1902 Casa al carrer Sant Joan 28. Arq.Emili Cabañes Carpeta 2_03 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria 1902 Casa al carrer Balmes 5. Arq. Emili Cabañes Carpeta 2_10 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria 1902 Casa baixada Santa Anna 7. Arq. Emili Cabanyes Carpeta 2_14 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria 1902 Dos cases a la ronda Prim. Arq, Emili Cabañes Carpeta 2_33 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria 1902 Casa al passatge Albà - Ronda Prim. Arq. Emili Cabañes Carpeta 2_39 Planera A Calaix 12

Documentació Documents 1903 Opuscles de la Unió Catalanista (Reus, Terrassa, Barcelona). Diversos 06.37 Sala Ciutat

Documentació Documents 1903 """Monumento Nacional a los soldados y marinos muertos en las campañas de Cuba y Filipinas""." Diversos 07.33 Sala Ciutat

Documentació Documents 1903 Mataró. Col·legis electorals. Diversos 08.04 Sala Ciutat

Documentació Documents 1903 "El Exportador Español. ""Mataró y sus industrias""" Diversos 15.37 Sala Ciutat

Documentació Documents 1903 "Full, ""Resultado total de la votación en el Distrito de Mataró""" Diversos 20.35 Sala Ciutat

Documentació Documents 1903 Autògraf Odon de Buen Diversos 23.22 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1903 Casa al carrer Sant Pere 61. Arq. Emili Cabañes Carpeta 2_08 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria 1903 Casa al carrer Santa Marta 37. Arq. Emili Cabañes Carpeta 2_25 Planera A Calaix 12

Documentació Documents 1904 Opuscle. Rafael Altamira. Lecturas para obreros. Diversos 16.06 Sala Ciutat

Documentació Documents 1904 Autògraf Joan Maragall Diversos 23.28 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1904 Casa al carrer Sant Antoni 68. Arq. Emili Cabañes Carpeta 2_50 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria 1904 Cases al carrer Beat Oriol. Arq. Emili Cabañes Carpeta 2_53 Planera A Calaix 12

Documentació Documents 1905 Jaume Pruna Alibés, cèdul·la personal. Diversos 12.01 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1905 Casa al carrer Porta de Valldeix. Arq. Emili Cabañes Carpeta 2_07 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria 1905 Casa al carrer Sant Ramon 18. Arq. Emili Cabanyes Carpeta 2_21 Planera A Calaix 12

Documentació Documents 1906 "Postal de ""Solidaritat catalana""." Diversos 01.10 Sala Ciutat

Documentació Documents 1906 "Alberto Rusiñol i Francisco Albó. ""Informe acerca del proyecto de ley sobre los delitos contra la pátria y el ejército""." Diversos 08.51 Sala Ciutat

Documentació Documents 1906 Antoni Gassol Civit compra «una manzana de tierra» al Palau, abans els Forns. Documents dels anys 1906-1922. Diversos 09.03 Sala Ciutat

Documentació Documents 1906 Opuscle. F.Carretero. Catecismo de la doctrina socialista. Diversos 16.03 Sala Ciutat

Documentació Documents 1906 "Opuscle, Melcior de Palau, ""Mercedes [de Palau y Bielsa], recordatorio""" Diversos 21.29 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1906 Carrer Llull. Capella del col·legi de les Franceses. Arquitecte E. Casanyes. Capsa 1 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1906 Casa a la plaça Santa Anna 5. Arq. Emili Cabañes Carpeta 2_18 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria 1906 Casa al carrer Santa Marta 25. Arq. Emili Cabañes Carpeta 2_22 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria 1906 Casa al carrer de Tetuán. Arq. Emili Cabañes Carpeta 2_36 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria 1906 Cases a la ronda Prim. Arq. Emili Cabañes Carpeta 2_46 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria 1906 Casa a la ronda Prim. Arq. Emili Cabañes Carpeta 2_57 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria 1906 Casa. Arq. Emili Cabañes Carpeta 2_58 Planera A Calaix 12

Documentació Documents 1907 """La Fiesta Mayor de Mataró"", amb imatges. A la publicació ""La Actualidad""." Diversos 05.19 Sala Ciutat

Documentació Documents 1907 """Centro de Agricultores de Mataró y su Comarca"", ""socorro mútuo para el ganado caballar, mular y asnal""." Diversos 08.27 Sala Ciutat

Documentació Documents 1907 Debat entre Josep M. Carreras i Lluís de Villalobos, a Mataró. Diversos 13.43 Sala Ciutat

Documentació Documents 1907 "Full: ""Teatre català"", full manuscrit de la programació" Diversos 22.15 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1907 Carrer Llull. Col·legi de les Franceses. Arquitecte E. Casanyes. Capsa 1 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1907 Zona de Rocafonda. Capsa 2 Sala Ciutat

Documentació Documents 1908 Ban de l'Ajuntament de Mataró sobre l'emigració. Diversos 06.19 Sala Ciutat

Documentació Documents 1908 """El proceso del terrorismo. Rull y sus complices""." Diversos 07.01 Sala Ciutat

Documentació Documents 1908 Teatre Català Romea. Temporada 1908 a 1909 Diversos 21.44 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1908 Mapa de la mina que va de la riera de Cirera al carrer Onofre Arnau. Arq. Emili Cabañes Carpeta 2_44 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria 1908 Casa al passeig de Puerto Rico. Arq. Emili Cabañes Carpeta 2_61 Planera A Calaix 12

Documentació Art 1909 Jerusale, en temps de Jesucrist (reproducció) Art 2 -05 Planera A Calaix 11

Documentació Documents 1909 """Qué es el Sindicato Obrero Católico""." Diversos 01.41 Sala Ciutat

Documentació Documents 1909 Mataró. Manifest del Centre Autonomista Republicà al poble. Diversos 06.20 Sala Ciutat

Documentació Documents 1910 Ciudad de Mataró. Carrera Internacional de Automóviles. Copa Catalunya. Diversos 06.15 Sala Ciutat

Documentació Documents 1910 Mataró. Manifest del Centre Autonomista Republicà. Diversos 06.21 Sala Ciutat

Documentació Documents 1910 """Al pueblo de Mataró en general y a los hombres de ideales progresivos en particular"". Sobre l'ensenyament racionalista." Diversos 08.30 Sala Ciutat

Documentació Documents 1910 Opuscle. Teófilo Braga. El problema de Iberia. Diversos 16.12 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1910 Casa al carrer Santa Teresa 31. Arq. Francisco Fargas Carpeta 2_24 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria 1910 Terrenos de Joaquim Bada. Carretera de Mataró a Granollers 1. Arq. Emili Cabañes Carpeta 2_27 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria 1910 Casa al carrer Verdaguer 29. Arq. Emili Cabañes Carpeta 2_51 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria 1910 Cases al carrer Pujol 15 i 17. Arq. Emili Cabañes Carpeta 2_52 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria 1910 Casa al carrer de la Concepció. Arq. Emili Cabañes Carpeta 2_54 Planera A Calaix 12

Documentació Art 1911 Congregación Mariana. Orla Art 1 - 01 Planera A Calaix 11

Documentació Documents 1911 Revista Hispano Americana Ilustrada. Especial sobre la ciutat de Mataró. Diversos 03.03 Sala Ciutat

Documentació Documents 1911 """Junta local de Protección de la Infancia y de Represión de la Mendicidad""" Diversos 06.22 Sala Ciutat

Documentació Documents 1911 "Full, ""Huelga de albañiles y peones. Hoja de los patrones""." Diversos 13.40 Sala Ciutat

Documentació Documents 1911 "Full ""Elecciones a Concejales""" Diversos 20.38 Sala Ciutat

Documentació Documents 1911 "Cruzate, Trinidad. ""Consejos a las madres"". Mataró" Diversos 21.10 Sala Ciutat

Documentació Documents 1911 La contrarrevolución social (Barcelona) Diversos 22.19 Sala Ciutat

Documentació Documents 1911 Máximo San Miguel de la Cámara. Sobre algunes roques de Llavaneres Diversos 23.06 Sala Ciutat

Documentació Documents 1911 Bisbe de Vic a Fèlix Ribas Diversos 23.25 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1911 Casa al carrer Pujol 10 bis. Arq. Francisco Fargas Carpeta 2_09 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria 1911 Casa al carrer Pujol 10 bis. Arq. Francisco Fargas Carpeta 2_30 Planera A Calaix 12

Documentació Documents 1912 "Centro Sabadellés. ""A la Ciutat de Mataró"". " Diversos 01.50 Sala Ciutat

Documentació Documents 1912 Boicot obrer a la fàbrica de Gustavo Gnauch. Diversos 06.23 Sala Ciutat

Documentació Documents 1912 Opuscle. Julián Besteiro. Luis Blanc y su tiempo. Diversos 15.04 Sala Ciutat

Documentació Documents 1912 Opuscle. Ramón Jaén. Roberto Owen. Diversos 15.18 Sala Ciutat

Documentació Documents 1912 Opuscle. Ferrer, páginas para la historia. Diversos 16.04 Sala Ciutat

Documentació Documents 1912 Opuscle. Arturo Labriola. Los límites del sindicalismo revolucionario. Diversos 16.10 Sala Ciutat

Documentació Documents 1912 Opuscle. José Prat. A las mujeres. Diversos 16.19 Sala Ciutat

Documentació Documents 1912 Opuscle. Adolfo. A. Buylla. Saint-Simon. Diversos 16.20 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1912 Reforma a una casa del carrer Santa Tersa 12. Arq. Francisco Fargas Carpeta 2_32 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria 1912 Casa al carrer Santa Maria 43. Arq. Francisco Fargas Carpeta 2_60 Planera A Calaix 12

Documentació Documents 1913 Eleccions municipals de 1913, fulls de dues candidatures. Diversos 06.24 Sala Ciutat

Documentació Documents 1913 """Asamblea de las Congregaciones Marianas de cataluña y Baleares"" a Mataró. Algunes imatges." Diversos 08.14 Sala Ciutat

Documentació Documents 1913 Full electoral per la candidatura del regidor José Majó y Nonell, Mataró Diversos 20.34 Sala Ciutat

Documentació Documents 1913 "Full ""Al pueblo Liberal de Mataró"", comissió del Partido Republicano Federalista Radical" Diversos 20.36 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1913 Casa a la ronda de Prim. Arq. Emili Cabañes Carpeta 2_06 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria 1913 Casa al carrer Santa Teresa 53. Carpeta 2_29 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria 1913 Reforma a una casa del carrer de Pujol 10. Arq. Francisco Fargas Carpeta 2_31 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria 1913 Casa a la ronda Prim. Arq. Emili Cabañes Carpeta 2_34 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria 1913 Espai entre els carrers Goya, Viada i Prim Carpeta 2_47 Planera A Calaix 12

Documentació Documents 1914 Pla d'ensenyaments dels ateneus obrers de Barcelona i Badalona. Diversos 01.11 Sala Ciutat

Documentació Documents 1914 "Full de ""Asociación Patronal de Géneros de Punto de Mataró"" i resposta de ""La Sociedad de Obreros en Géneros de Punto""" Diversos 06.25 Sala Ciutat

Documentació Documents 1914 Manuel Asensio Lillo. Certificat de viatjant de comerç. Diversos 07.35 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1914 Casa a la Rambla del Duc de Victòria, 12-14. Arq. Francisco Fargas Carpeta 2_19 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria 1914 Reforma casa al carrer de Sant Roc, façana a la muralla. Arq. Francisco Fargas Carpeta 2_20 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria 1914 Reforma a una casa a la rambla Mendizábal 5. Arq. Melcior de Palau Carpeta 2_48 Planera A Calaix 12

Documentació Documents 1915 """A los amantes de la Cultura"", conferència de José Oriol Lecuona." Diversos 06.26 Sala Ciutat

Documentació Documents 1915 Opuscle. Francis Delaisi. La guerra que viene. Diversos 15.14 Sala Ciutat

Documentació Documents 1916 Discurs del ditutat a Corts Josep Claret i Asols, de la Lliga Regionalista. Diversos 01.25 Sala Ciutat

Documentació Documents 1916 "Festes pel ""Desvio de Cauces""." Diversos 06.27 Sala Ciutat

Documentació Documents 1916 Federación Textil y Fabril de España. Full reivindicatiu signat per Constantino Perlasia. Diversos 08.32 Sala Ciutat

Documentació Documents 1916 "Full, ""En honor de la verdad"", aspectes de la guerra mundial." Diversos 13.25 Sala Ciutat

Documentació Documents 1916 """Un article d'Angel Samblancat""" Diversos 13.39 Sala Ciutat

Documentació Documents 1916 Centro Republicano Federalista Radical. Banquete de promiscuación y mitin de propaganda anticlerical. Diversos 13.42 Sala Ciutat

Documentació Documents 1916 Opuscle. Los obreros españoles en Francia. Diversos 15.06 Sala Ciutat

Documentació Documents 1916 "Acció Catalana. ""Mataronins a Amèrica""" Diversos 15.35 Sala Ciutat

Documentació Documents 1917 "Crònica de l'assassinat de la Gallega al periòdic ""La Tribuna"" de Barcelona." Diversos 01.02 Sala Ciutat

Documentació Documents 1917 " ""Manifiesto ¡Abajo la guerra!"", signat per diversos grups anarquistes." Diversos 01.12 Sala Ciutat

Documentació Documents 1917 "Resum de la primera jornada de ""L'Assemblea de Parlamentaris a Barcelona""." Diversos 01.13 Sala Ciutat

Documentació Documents 1917 Pequeña Gaceta del Régimen Local. Especial Indústria i activitat de Mataró. Diversos 03.01 Sala Ciutat

Documentació Documents 1917 " ""Doble asesinato en Mataró"", publicat a La Tribuna." Diversos 05.01 Sala Ciutat

Documentació Documents 1917 """Doble crimen en Mataró""." Diversos 06.17 Sala Ciutat

Documentació Documents 1917 "Full, ""Al poble Nacionalista i Lliberal de Mataró""." Diversos 06.28 Sala Ciutat

Documentació Documents 1917 "Comitè de les Societats Obreres. ""Al Poble Obrer de Mataró""." Diversos 13.38 Sala Ciutat

Documentació Documents 1917 "Full, ""Junta de protección a la infancia y represión de la mendicidad.Mataroneses"", demanen diners." Diversos 13.41 Sala Ciutat

Documentació Documents 1917 "Full ""Als nostres obrers"", Germans Clavell, candidatura regionalista de Mataró" Diversos 20.42 Sala Ciutat

Documentació Documents 1917 "Full ""Elecciones de diputados provinciales. Distrito de Mataró-Arenys""" Diversos 20.52 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1917 Reforma casa al carrer Isern, de Joan Vila. Arq. Lluís Gallifa Carpeta 2_05 Planera A Calaix 12

Documentació Documents 1918 Discurs de Francesc Maciá al Congrés dels Diputats (5/11/1918). Diversos 01.14 Sala Ciutat

Documentació Documents 1918 Pamflet de propaganda de les eleccions generals, contra l'entrada d'Espanya a la guerra. Diversos 01.15 Sala Ciutat

Documentació Documents 1918 """La persecució d'obrers"", discurs a les Corts del diputat Francesc Macià." Diversos 01.26 Sala Ciutat

Documentació Documents 1918 "Full ""Escucha compañero"", de la ""Sociedad de obreros en cartón, cartulina y papeles pintados""." Diversos 06.30 Sala Ciutat

Documentació Documents 1918 "Emprésit de l'Ajuntament, de 375.000 de pts. per comprar la fábrica ""Les Faixes"" per caserna d'artilleria." Diversos 07.17 Sala Ciutat

Documentació Documents 1918 "Mossèn Josep Planas i Vidal. ""Als obrers del districte de Mataró""." Diversos 08.31 Sala Ciutat

Documentació Documents 1918 """Sociedad Arte Tipográfico de Mataró"". ""Al pueblo de Mataró"", vaga contra la impremta Vilà." Diversos 08.33 Sala Ciutat

Documentació Documents 1918 Federación republicana. Manifiesto al país. Diversos 13.05 Sala Ciutat

Documentació Documents 1918 "Full, ""Als obrers del districte de Mataró"". Mossèn Josep Planas i Vidal." Diversos 13.08 Sala Ciutat

Documentació Documents 1918 Federació Agrícola Catalana Balear. XXI Congrés (…) a Mataró. Diversos 13.36 Sala Ciutat

Documentació Documents 1918 Centro Obrero. Mataró. Full contra el Foment del Treball Nacional. Diversos 13.37 Sala Ciutat

Documentació Documents 1918 Opuscle. Alvaro de Albornoz. Estudios políticos. Diversos 15.11 Sala Ciutat

Documentació Documents 1918 Opuscle. A. López Baeza. La huelga de agosto de 1917. Diversos 15.19 Sala Ciutat

Documentació Documents 1918 Opuscle. Angel Ruiz y Pablo. La guerra actual. Diversos 16.07 Sala Ciutat

Documentació Documents 1918 "Full ""Electors de Mataró"", candidatura de Manuel Serra i Noret" Diversos 20.37 Sala Ciutat

Documentació Documents 1918 "Full ""Als obrers del districte de Mataró"", pel mossèn Josep Planes i Vidal" Diversos 20.41 Sala Ciutat

Documentació Documents 1918 "Full ""Als obrers de Mataró"", entitats de Calella" Diversos 20.48 Sala Ciutat

Documentació Documents 1918 J. Colomer Volart. De la darrera vaga Diversos 21.31 Sala Ciutat

Documentació Documents 1918 Acció de la Societat Asensio Diversos 23.20 Sala Ciutat

Documentació Documents 1919 """Las organizaciones obreras a la opinión pública""." Diversos 01.16 Sala Ciutat

Documentació Documents 1919 "Carrer de la Coma (Mossèn Jacint Verdaguer). ""Fiesta de la Paz""." Diversos 01.52 Sala Ciutat

Documentació Documents 1919 "Postal ""Per l'autonomia de Catalunya"". Adagis populars-" Diversos 10.21 Sala Ciutat

Documentació Documents 1919 Opuscle. Rene Reynaud. Pequeño catecismo bolcheviki. Diversos 15.01 Sala Ciutat

Documentació Documents 1919 Opuscles. E.Torralva Beci. A los mineros. La civilización y la guerra. Diversos 15.02 Sala Ciutat

Documentació Documents 1919 Opucles. Informe para la justificación de la jornada de ocho horas en el arte textil y fabril de España. Diversos 15.03 Sala Ciutat

Documentació Documents 1919 Opuscle. Jaime Brossa. La nueva Europa. Diversos 15.16 Sala Ciutat

Documentació Documents 1919 Opuscle. Máximo Gorki. Compañero. Diversos 16.01 Sala Ciutat

Documentació Documents 1919 Opuscles escrits per Juan A. Meliá. Diversos 16.15 Sala Ciutat

Documentació Documents 1919 Federació de Patronats d'Obreres de Catalunya. Mataró Diversos 21.11 Sala Ciutat

Documentació Documents 1919 Federació de Patronats d'Obreres de Catalunya. Mataró Diversos 21.45 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1919 Casa Cuartel de la Guardia Civil. Arquitecte E. Cabanyes. Capsa 1 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1919 Casa-cuartel para la Guardia Civil. Arq. Cayetano Cabañes (9 fulls) Carpeta Gran Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria 1919 Casa al carrer de Santa Teresa 29. Arq. Cayetano Cabanes Carpeta 2_11 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria 1919 Reforma d'una casa al carrer Pinzon 22. Arq. Cayetano Cabañes Carpeta 2_23 Planera A Calaix 12

Documentació Art 1920 Dibuixos modernistes de Luís Canalejas Patrimoni Milans Planera A Calaix 2

Documentació Art 1920 """A.F.P. In memoriam al 'Cau Grillat' (1909-1920)" Art 2 -26 Planera A Calaix 11

Documentació Barcelona 1920 Correspondència d'Arcadi Armengol (1920-1925) Sala Ciutat

Documentació Documents 1920 "Angel Ossorio. ""El Aviso Catalanista"". " Diversos 01.18 Sala Ciutat

Documentació Documents 1920 Teatre Clavé. Programa de la inaguració. Diversos 01.28 Sala Ciutat

Documentació Documents 1920 """Los dos caminos de la Revolución"" (data aproximada)." Diversos 01.43 Sala Ciutat

Documentació Documents 1920 "Full ""Al pueblo obrero"", ""Unión Sindical (Sindicatos Católicos Obreros)""." Diversos 06.31 Sala Ciutat

Documentació Documents 1920 "Full, ""A los trabajadores de Mataró""." Diversos 13.34 Sala Ciutat

Documentació Documents 1920 "Asociación Patronal de Géneros de Punto de Mataró. ""A los Obreros de Mataró""." Diversos 13.35 Sala Ciutat

Documentació Documents 1920 Opuscle. Juan Alsina Ruiz. Páginas sindicalistas. Diversos 16.09 Sala Ciutat

Documentació Documents 1921 """La marca de l'esclau"", panflet contra la utilització del castellá pels sindicats i el moviment obrer. " Diversos 01.19 Sala Ciutat

Documentació Documents 1921 "Isla Cristina. ""Guia Comercial Ilustrada""." Diversos 01.51 Sala Ciutat

Documentació Documents 1921 "Accions de la ""Cooperativa de fluido eléctrico""." Diversos 04.21 Sala Ciutat

Documentació Documents 1921 """A tots els obrers mataronins"". (data suposada)" Diversos 08.41 Sala Ciutat

Documentació Documents 1921 """La Unión Profesional de Metalúrgicos del Sindicato Libre al pueblo de Mataró"". (data suposada)" Diversos 08.43 Sala Ciutat

Documentació Documents 1921 """Una nova qualitat de la patata primerenca. La seva influència com a instrument electoral"". (data suposada)" Diversos 08.44 Sala Ciutat

Documentació Documents 1921 Carnet de la fábrica de Francisco Ponsa Diversos 20.40 Sala Ciutat

Documentació Documents 1922 """La moral del general gobernador Martínez Anido"". " Diversos 01.20 Sala Ciutat

Documentació Documents 1922 Ressenya del campeonat de Catalunya de futol, 1922-1923. Diversos 01.24 Sala Ciutat

Documentació Documents 1922 "Full ""A los trabajadores del ramo de Géneros de Punto""." Diversos 06.32 Sala Ciutat

Documentació Documents 1922 """La Sociedad en cartón, cartulina, papeles pintados e impresores. Al pueblo de Mataró.""" Diversos 08.29 Sala Ciutat

Documentació Documents 1922 Unió Regionalista. Convocatòria. Diversos 13.09 Sala Ciutat

Documentació Documents 1922 Opuscle. Arístides Briand. La huelga general. Diversos 15.22 Sala Ciutat

Documentació Documents 1923 "Full ""La Sociedad de Obreros en Géneros de Punto. A la opinión""." Diversos 06.33 Sala Ciutat

Documentació Documents 1923 "Full ""El Casal catalanista als electors del districte de Mataró""." Diversos 06.38 Sala Ciutat

Documentació Documents 1923 "Full ""La Sociedad en cartón, cartulines, Papeles pintados e Impresores. Al Pueblo de Mataró""." Diversos 06.39 Sala Ciutat

Documentació Documents 1923 "Manuscrit ""Excursió a la Costa Brava""." Diversos 08.11 Sala Ciutat

Documentació Documents 1923 "Full, ""Manifest del Casal Catalanista de Mataró. Al poble""." Diversos 13.33 Sala Ciutat

Documentació Documents 1923 Carnet de la CNT, de Mataró. Diversos 20.02 Sala Ciutat

Documentació Documents 1923 "Full ""El Casal Catalanista als electors del districte de Mataró""" Diversos 20.49 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1923 Casa al carrer Hospital 37. Arq. Lluís Gallifa Carpeta 2_26 Planera A Calaix 12

Documentació Documents 1924 Revista Femina Diversos 11.30 Sala Ciutat

Documentació Documents 1925 """Homenaje al Apóstol del Socialismo Español. Pablo Iglesias"". Publicitat de llibres dedicats a ell." Diversos 01.21 Sala Ciutat

Documentació Documents 1925 "Homenantge a Pep Ventura de la ciutat de Mataró. Foto del quartet ""Jazz-Band Mataroní""." Diversos 05.22 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1925 Grup Goya. Arquitecte Eduard Ferrés. Capsa 1 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1925 Riera de Cirera i carrer de Sant Roc, nova alineació. Capsa 2 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1925 Casa a la ronda de Prim. Arq. Cayetano Cabañes Carpeta 2_12 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria 1925 Casa. Arq. Cayetano Cabañes Carpeta 2_13 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria 1925 Casa carrer de la Palama 9. Arq. Cayetano Cabañes Carpeta 2_15 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria 1925 Casa de pagès vora el camí del Sant Crist Carpeta 2_59 Planera A Calaix 12

Documentació Documents 1926 "Full ""A todos los hombres libres de Mataró""." Diversos 06.34 Sala Ciutat

Documentació Documents 1926 Comandancia Militar del Cantón de Mataró, s'aixeca la censura establerta durant l'estat de guerra. Diversos 08.28 Sala Ciutat

Documentació Documents 1926 "Plànol, ""Urbanización de la playa de Mataró""" Diversos 19.40 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1926 Casa al carrer Sant Benet 11. Arq. Cayetano Cabañes Carpeta 2_16 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria 1926 Casa al carrer Sant Benet 11. Arq. Cayetano Cabañes Carpeta 2_17 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria 1926 Casa al Carrer Sant Joaquim 41. Carpeta 2_38 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria 1926 Casa al carrer de Mata Carpeta 2_63 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria 1926 Projecte de la Impremta Minerva al carrer de Barcelona (1926) Patrimoni Marfà Planera A Calaix 2

Documentació Art 1927 Dibuixos de L.Marfà i N. Marfà (1927-1929) Patrimoni Marfà Planera A Calaix 2

Documentació Documents 1927 Manufacturas Colomer Hermanos. Estatutos, 1927 Diversos 01.17 Sala Ciutat

Documentació Documents 1927 Carrer de Montserrat. Serenata de 1927. Diversos 07.18 Sala Ciutat

Documentació Documents 1927 Unión Patriótica de Mataró. Memòria i llista de socis. Diversos 08.49 Sala Ciutat

Documentació Documents 1927 Opuscle. Josep M. Vilà. Obrerisme i política. Diversos 16.05 Sala Ciutat

Documentació Documents 1927 """Turismo Catalán. Mataró""" Diversos 21.39 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1927 Escoles Unitàries. Arquitecte Jeroni Martorell. Capsa 1 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1927 Gimnàs de les Escoles Pies. Capsa 1 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1927 Riera de Valldeix. Capsa 1 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1927 Proyecto de urbanización de la Rambla y plaza Santa Anna. Arq. Mujica Carpeta 1 Planera A Calaix 12

Documentació Documents 1928 "Presentació de ""El Matí. Diari católic"", per Josep M. Capdevila i Josep M. Junoy." Diversos 01.22 Sala Ciutat

Documentació Documents 1928 La Veu de Catalunya. Ciutats de Catalunya: Mataró. Diversos 03.02 Sala Ciutat

Documentació Documents 1928 Opuscle. Jean Jaurés. Discurs a la joventut. Diversos 15.23 Sala Ciutat

Documentació Documents 1928 Full, traducció d'un article anglès sobre la dictadura de Primo de Rivera Diversos 20.32 Sala Ciutat

Documentació Documents 1928 "Imprés ""Feliç Any""" Diversos 23.16 Sala Ciutat

Documentació Documents 1928 Estatutos de la cooperativa de Casas Baratas Diversos 23.21 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1928 Escoles Pies, porta monumental del pati. Capsa 1 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1928 Ronda Carles III. Capsa 2 Sala Ciutat

Documentació Documents 1929 """A la opinión"", full de suport al general Primo de Rivera." Diversos 08.42 Sala Ciutat

Documentació Documents 1929 Exposición Internacional de Barcelona (1929). Diversos 11.28 Sala Ciutat

Documentació Documents 1929 Opuscle. Leon Blum. Per a ésser socialista. Diversos 15.15 Sala Ciutat

Documentació Documents 1929 "Full ""La Pau amb Espanya""" Diversos 20.44 Sala Ciutat

Documentació Documents 1929 """La Comarca"". Páginas especiales dedicadas a Mataró" Diversos 21.43 Sala Ciutat

Documentació Documents 1929 Colomer Hermanos (accions) Diversos 22.33 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1929 Parc de Mataró. Capsa 2 Sala Ciutat

Documentació Documents 1930 "Full ""A los trabajadores de Mataró"", míting organitzat per diversos sindicats." Diversos 06.35 Sala Ciutat

Documentació Documents 1930 """II Diada Mataronina del Llibre""." Diversos 08.36 Sala Ciutat

Documentació Documents 1930 Pere Blasi. Les terres catalanes. (imatges del Maresme cap a 1930) Diversos 11.31 Sala Ciutat

Documentació Documents 1930 "Full, ""A la opinión. A los obreros en géneros de punto en particular y a todos en general""." Diversos 13.06 Sala Ciutat

Documentació Documents 1930 "Full, ""Barcelonins"", sobre els esdeveniments de Jaca." Diversos 13.22 Sala Ciutat

Documentació Documents 1930 "Full, ""Als treballadors en general i en particular als de l'Art Textil"", conflicte en fàbriques locals." Diversos 13.24 Sala Ciutat

Documentació Documents 1930 Comunicat d'Acció Catalana. Diversos 13.26 Sala Ciutat

Documentació Documents 1930 Ideario del Partido Republicano Radical Socialista. Diversos 13.27 Sala Ciutat

Documentació Documents 1930 "Full, ""A la opinión"", conflicte en fàbriques locals." Diversos 13.29 Sala Ciutat

Documentació Literatura 1930 Dos poemes satírics sobre el generals Primo de Rivera i Berenguer. Diversos 01.05 Sala Ciutat

Documentació Literatura 1930 Goigs satírics sobre Panxo (Francesc) Macià. Diversos 01.23 Sala Ciutat

Documentació Art 1931 Opisso. Visca l'Estatut de Catalunya Art 1 - 16 Planera A Calaix 11

Documentació Art 1931 Francesc Macià. Proclama de la República Catalana (14/4/1931) Art 2 -02 Planera A Calaix 11

Documentació Documents 1931 Josep Abril Argemí, alcalde de Mataró. Sobre l'atur a la ciutat. Diversos 08.34 Sala Ciutat

Documentació Documents 1931 "Acció Catalana, ""Al Comitè de la Federació Local de Sindicats""." Diversos 08.35 Sala Ciutat

Documentació Documents 1931 Canet de Mar. Festa Nacional del Treball, dinar a la Misericòrdia. Diversos 08.37 Sala Ciutat

Documentació Documents 1931 "Full, CNT.Sindicato ramo de alimentación de Mataró. ""A todos los obreros afectos al ramo de alimentación""." Diversos 14.05 Sala Ciutat

Documentació Documents 1931 "Full, ""El cacic s'ofega, veu la mort a sobre i es desespera""." Diversos 14.06 Sala Ciutat

Documentació Documents 1931 Full, Centre Republicà Federal, homenatge a Francesc Macià. Diversos 14.08 Sala Ciutat

Documentació Documents 1931 "Full, Comité de propaganda tradicionalista, ""Electors mataronins""." Diversos 14.10 Sala Ciutat

Documentació Documents 1931 "Full, ""La Coalició Republicana Socialista al poble de Mataró"", ""Ciutadans""." Diversos 14.11 Sala Ciutat

Documentació Documents 1931 "Full d'un grup de ciutadans, ""Al poble de Mataró""." Diversos 14.12 Sala Ciutat

Documentació Documents 1931 "Full ""Al poble de Mataró"", Agrupació Socialista, Acció Catalana, Centre Republicà Federal." Diversos 14.13 Sala Ciutat

Documentació Documents 1931 "Full, ""Al poble de Mataró"", Federació Local de Sindicats Obrers de Mataró." Diversos 14.14 Sala Ciutat

Documentació Documents 1931 "Full, ""A l'opinió pública"", Sindicat del Ram de la Metal·lúrgia i Similars de Mataró." Diversos 14.15 Sala Ciutat

Documentació Documents 1931 "Full, ""L'Agrupació Socialista al Poble de Mataró""." Diversos 14.16 Sala Ciutat

Documentació Documents 1931 "Full, ""Al poble de St.Andreu de Llavaneras""." Diversos 14.17 Sala Ciutat

Documentació Documents 1931 "Full electorat, ""Poble de Cabrils""." Diversos 14.18 Sala Ciutat

Documentació Documents 1931 Full d'una conferència de Joaquim Maurín a Vilassar de Mar. Diversos 14.19 Sala Ciutat

Documentació Documents 1931 "Full de la Federació Local de Sindicats Obrers, ""¿Poble de Mataró?, crida a una assemblea." Diversos 14.20 Sala Ciutat

Documentació Documents 1931 "Full del Partido Socialista Obrero, ""El grupo femenino de la agrupación socialista de Mataró a la opinión pública …""." Diversos 14.21 Sala Ciutat

Documentació Documents 1931 "Full electoral d'una candidatura, ""Als electors de Mataró""." Diversos 14.22 Sala Ciutat

Documentació Documents 1931 Full de moltes entitats cridant a votar l'Estatut de Catalunya. Diversos 14.26 Sala Ciutat

Documentació Documents 1931 Full de resultats electorals a la provincia de Barcelona. Diversos 14.27 Sala Ciutat

Documentació Documents 1931 Full de propaganda de Felip Barjau, candidat de la Unió Socialista de Catalunya. Diversos 14.32 Sala Ciutat

Documentació Documents 1931 "Full de l'alcalde Josep Abril, ""Al poble de Mataró""." Diversos 14.33 Sala Ciutat

Documentació Documents 1931 "Full electoral ""Mataronins"", amb dades de l'atemptat de Ca l'Aragonès el 1921." Diversos 14.34 Sala Ciutat

Documentació Documents 1931 "Full del Partido Radical. ""A los electores de Barcelona circunscripción""." Diversos 14.36 Sala Ciutat

Documentació Documents 1931 "Full, ""La coalició patronizadora de la candidatura mataronina al poble de Mataró""." Diversos 14.37 Sala Ciutat

Documentació Documents 1931 "Full, ""Al pueblo de Mataró"", assemblea sobre l'educació, que ha de ser ""mixta, racional y científica""." Diversos 14.45 Sala Ciutat

Documentació Documents 1931 "Full, ""Al comité de la Federació Local de Sindicats"", d'Acció Catalana." Diversos 14.46 Sala Ciutat

Documentació Documents 1931 "Full, ""L'Agrupació Socialista al Poble de Mataró""." Diversos 14.47 Sala Ciutat

Documentació Documents 1931 "Full de la Federació Local de Sindicats, ""¿En peu de guerra, treballadors?""." Diversos 14.49 Sala Ciutat

Documentació Documents 1931 Opuscle. Manuel Massó Llorens. Conferència, editada per Estat Català. Diversos 15.07 Sala Ciutat

Documentació Documents 1931 Opuscle. Rafael Campalans. Als joves. Diversos 15.17 Sala Ciutat

Documentació Documents 1931 Opuscle. R.D. Catalunya lliure. Fulletó de divulgació històrica. Diversos 15.20 Sala Ciutat

Documentació Documents 1931 Periòdic ABC del 14 d'abril de 1931. Diversos 15.28 Sala Ciutat

Documentació Documents 1931 Opuscle. Manuel Sayrach. República i Constitució. Diversos 16.13 Sala Ciutat

Documentació Documents 1931 Opuscle. Emili salut. Per la Victòria de catalunya. Diversos 16.14 Sala Ciutat

Documentació Documents 1931 Opuscle. Catalunya lliure. Fulletó de divulgació històrica. Diversos 16.17 Sala Ciutat

Documentació Documents 1931 "Fulls. ""La Sociedad de Inquilinos 'La Justicia'""" Diversos 19/3 Sala Ciutat

Documentació Documents 1931 "Full ""A los compañeros de la CNT"", Sitges" Diversos 20.08 Sala Ciutat

Documentació Documents 1931 "Full ""Als electors de Mataró"", candidatures a les eleccions municipals" Diversos 20.50 Sala Ciutat

Documentació Documents 1931 "Full, ""¿En peu de guerra treballadors?. Mataró, Federació Local de Sindicats" Diversos 21.24 Sala Ciutat

Documentació Literatura 1931 Poema satíric sobre el general Martínez Anido. Diversos 01.06 Sala Ciutat

Documentació Barcelona 1932 Setmanari Claris (1932-1936) Sala Ciutat

Documentació Documents 1932 Teresa Martí de Pineda. Declaració de professar la religió catòlica. Diversos 01.01 Sala Ciutat

Documentació Documents 1932 Ramon Alberich Rovelló nomenat candidat a les eleccions. Diversos 04.04 Sala Ciutat

Documentació Documents 1932 Imatge de la torre de Can Palau. La La Vanguàrdia. Diversos 05.21 Sala Ciutat

Documentació Documents 1932 Propaganda del referèndum de l'Estatut de Catalunya Diversos 07.26 Sala Ciutat

Documentació Documents 1932 Mataró. Eleccions municipals de 1932 Diversos 07.28 Sala Ciutat

Documentació Documents 1932 Mundo Gráfico. Número especial dedicado a Cataluña. Diversos 08.01 Sala Ciutat

Documentació Documents 1932 Jurados mixtos de trabajo de Artes Gráficas. Diversos 11.18 Sala Ciutat

Documentació Documents 1932 "Full, ""Dia 20 Novembre 1932. Consells a l'elector"". Esquerra Republicana." Diversos 13.124 Sala Ciutat

Documentació Documents 1932 """La Lliga Regionalista davant l'Estatut"". La Veu de Catalunya." Diversos 13.131 Sala Ciutat

Documentació Documents 1932 Acció Catalana Mataró. Conferència de Jaume Recoder i Esquerra. Diversos 13.88 Sala Ciutat

Documentació Documents 1932 "Full de la candidatura del Partido Radical, ""A los republicanos de Cataluña""." Diversos 14.35 Sala Ciutat

Documentació Documents 1932 "Full de la Lliga Regionalista, ""La nostra posició""." Diversos 14.42 Sala Ciutat

Documentació Documents 1932 "Full dels Sindicatos Únicos de Mataró. CNT i AIT. ""Manifiesto a los trabajadores de Mataró …""." Diversos 14.43 Sala Ciutat

Documentació Documents 1932 Full electoral, Esquerra Republicana i Unió Socialista de Catalunya. Diversos 14.53 Sala Ciutat

Documentació Documents 1932 "Full de la CNT, ""A la opinión pública en general y al Ramo de Construcción en particular""." Diversos 14.55 Sala Ciutat

Documentació Documents 1932 "Full, Partit Socialista Obrer. Federació Catalana. ""Al poble de Mataró""." Diversos 14.56 Sala Ciutat

Documentació Documents 1932 "Full, Partido Republicano Radical. ""Mataroneses""." Diversos 14.57 Sala Ciutat

Documentació Documents 1932 "Full, UGT. ""El sindicat de producció agrícola als seus associats i a l'opinió pública""." Diversos 14.58 Sala Ciutat

Documentació Documents 1932 "Full, CNT. AIT. Sindicats de camperols de Premià-Vilassar-Mataró. ""A l'opinió pública""." Diversos 14.59 Sala Ciutat

Documentació Documents 1932 "Full, CNT.AIT. Diversos sindicats ""A los trabajadores y al pueblo""." Diversos 14.60 Sala Ciutat

Documentació Documents 1932 "Full, CNT.AIT. Sindicato de la metalúrgia y similares. ""A la opinión pública""." Diversos 14.61 Sala Ciutat

Documentació Documents 1932 "Full, Partit Socialista Obrer Espanyol. ""L'Agrupació Socialista de Mataró a l'opinió pública""." Diversos 14.62 Sala Ciutat

Documentació Documents 1932 Full, L'Atlàntida, Societat Cabrerenca. Conferència del candidat regionalista Antoni Miracle. Diversos 14.63 Sala Ciutat

Documentació Documents 1932 "Full, míting ""A baix la guerra"", organitzat per diverses entitats mataronines." Diversos 14.64 Sala Ciutat

Documentació Documents 1932 "Full, ""Cooperativa Sanitària 'Humanitat'""." Diversos 14.65 Sala Ciutat

Documentació Documents 1932 "Full, CNT. AIT. ""El conflicto del taller Patuel. A los trabajadores y pueblo de Mataró""." Diversos 14.68 Sala Ciutat

Documentació Documents 1932 "Full de ""Varis obrers"" contra un candidat socialista. ""Fora caretes …""." Diversos 14.69 Sala Ciutat

Documentació Documents 1932 "Opuscle, ""Discurso pronunciado por el Excmo. Sr. D. Antonio Goicoechea"". Comunión Tradicionalista." Diversos 14.70 Sala Ciutat

Documentació Documents 1932 "Full electoral de la Unió Catalana de Mataró. ""Ciutadans""." Diversos 14.73 Sala Ciutat

Documentació Documents 1932 Dos fulls que recullen discursos de Jaume Recoder i Esquerra, d'Acció Catalana de Mataró. Diversos 14.74 Sala Ciutat

Documentació Documents 1932 Opuscle. Los socialfascistas en la revolución española. Diversos 15.13 Sala Ciutat

Documentació Documents 1932 Opuscle. Joan P. Fàbregas. Les possibilitats econòmiques d'una Catalunya independent. Diversos 15.29 Sala Ciutat

Documentació Documents 1932 Opuscle. F. Maspons i Anglasell. La Generalitat de Catalunya i la República Espanyola. Diversos 15.33 Sala Ciutat

Documentació Documents 1932 "Full, ""Esquerra Republicana. Unió Socialista de Catalunya. Campanya electoral""" Diversos 19/12 Sala Ciutat

Documentació Documents 1932 "Full ""A la opinión pública en general y al ramo de construcción en particular"", CNT" Diversos 20.26 Sala Ciutat

Documentació Documents 1932 "Full ""Al poble de Mataró"", Federació catalana del PSOE, Mataró" Diversos 20.39 Sala Ciutat

Documentació Documents 1932 "Full ""Elecciones para el Parlamento de Cataluña""" Diversos 21.06 Sala Ciutat

Documentació Documents 1932 "Full ""Dreta de Catalunya. Coalició electoral""" Diversos 21.07 Sala Ciutat

Documentació Documents 1932 Estatuts de l'Associació de treballadors de Banca i Estalvi de Mataró i Comarca. UGT Diversos 21.25 Sala Ciutat

Documentació Documents 1932 Esquela laica Diversos 22.28 Sala Ciutat

Documentació Documents 1933 """Mútua Escolar 'Calassanç Vives'"", de Mataró." Diversos 01.42 Sala Ciutat

Documentació Documents 1933 Cens-registre de gossos. Diversos 01.44 Sala Ciutat

Documentació Documents 1933 """Cambó i el problema obrer"", discurs al Casal Democràtic Catalanista. " Diversos 01.47 Sala Ciutat

Documentació Documents 1933 La Costa Brava Diversos 11.32 Sala Ciutat

Documentació Documents 1933 """El proceso por el incendio del Reichstag""" Diversos 13.02 Sala Ciutat

Documentació Documents 1933 "Full, Comitè Pro-Hospital Clínic de Barcelona. Mataronins: …""." Diversos 14.66 Sala Ciutat

Documentació Documents 1933 "Full, ""Joves patriotes! Allisteu-vos a Nosaltres Sols""." Diversos 14.75 Sala Ciutat

Documentació Documents 1933 "Full irònic electoral d'una comissió de dones, ""T.T.i T. Secció femenina""." Diversos 14.76 Sala Ciutat

Documentació Documents 1933 "Full, ""Cambó i el problema obrer""." Diversos 14.77 Sala Ciutat

Documentació Documents 1933 "Full, ""Al poble de Mataró. Els reaccionaris ja actuen"". Signat per diversos sindicats." Diversos 14.78 Sala Ciutat

Documentació Documents 1933 "Full, Acció Catalana Republicana, ""Azaña i Lerroux""." Diversos 14.79 Sala Ciutat

Documentació Documents 1933 "Full, ""Aplec Fejocista de Dosrius""," Diversos 14.80 Sala Ciutat

Documentació Documents 1933 "Full, Acció Catalana Republicana, ""Al lloc de sempre""." Diversos 14.81 Sala Ciutat

Documentació Documents 1933 "Full, Acció Catalana Republicana, ""Al poble de Mataró""." Diversos 14.82 Sala Ciutat

Documentació Documents 1933 "Full, ""Generalidad. ¿El señor Macià, no sabe lo que se dice?." Diversos 14.83 Sala Ciutat

Documentació Documents 1933 "Carta del Colegio del Inmaculado Corazón de Maria, a causa de ""nuestra cesación en el tan amado ministerio de educar""." Diversos 14.84 Sala Ciutat

Documentació Documents 1933 Opuscle. Obra d'equitat social. Diversos 15.05 Sala Ciutat

Documentació Documents 1933 """Un plante tumultuario en la prisión de Mataró""" Diversos 19.43 Sala Ciutat

Documentació Documents 1933 Fulls de les eleccions al parlament de Catalunya Diversos 19/14 Sala Ciutat

Documentació Documents 1933 """U.D.C. Butlletí del partit""" Diversos 19/15 Sala Ciutat

Documentació Imatge 1933 Foto dels portants del Sant Crist i full identificant-los Planera A Calaix 1

Documentació Documents 1934 Representació teatral al Foment amb motiu de l'inauguració de unes obres de reforma. Diversos 01.07 Sala Ciutat

Documentació Documents 1934 Miquel Esquerra Tuñí i altres. Testimoni d'uns fets viscuts (1934-1936) a l'església de Santa Maria. Diversos 02.13 Sala Ciutat

Documentació Documents 1934 "Opuscle, Francesc Glanadell, ""La Comarca en l'organització interna de Catalunya""." Diversos 14.50 Sala Ciutat

Documentació Documents 1934 "Full, ""Catalunya i l'Estatut en el parlament espanyol""." Diversos 14.51 Sala Ciutat

Documentació Documents 1934 "Full, ""A todos los obreros gráficos de Cataluña"", Frente Único Regional de Artes Gráficas." Diversos 14.52 Sala Ciutat

Documentació Documents 1934 "Full, ""Lliga Catalana a l'opinió pública""." Diversos 14.71 Sala Ciutat

Documentació Documents 1934 Opuscle. Acusamos el asesinato de Luís de Sirval. Diversos 15.24 Sala Ciutat

Documentació Documents 1934 Opuscle. José Mª Valle. G.P.U. El baluarte de los soviets. El terror rojo. Diversos 15.26 Sala Ciutat

Documentació Documents 1934 Opuscle. L.López Olivella. L'imperialisme soviètic. Diversos 15.30 Sala Ciutat

Documentació Documents 1934 Opuscle. J.Aiguader i Miró. Elements per a la segona Revolució. Diversos 15.32 Sala Ciutat

Documentació Documents 1934 Opuscle. José Calvo Sotelo. El movimiento revolucionario y sus consecuencias. Diversos 15.34 Sala Ciutat

Documentació Documents 1934 "Full, ""A l'Opinió""." Diversos 19.30 Sala Ciutat

Documentació Documents 1934 "Full, ""L'Aliança Obrera al poble de Mataró""." Diversos 19.32 Sala Ciutat

Documentació Documents 1934 "Full, ""Mataronins""." Diversos 19.34 Sala Ciutat

Documentació Documents 1934 Col·lecta escola catòlica (Barcelona) Diversos 22.04 Sala Ciutat

Documentació Documents 1934 Calendari de la Lliga del Bon Mot Diversos 23.05 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1934 Ciutat Jardí i entorn. Capsa 2 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1934 Instituto de 2ª Enseñanza. Plaça de Cuba. Capsa 2 Sala Ciutat

Documentació Art 1935 Dibuixos. Dos dissenys d’un estudi per Antoni Marfà (1935) Patrimoni Marfà Planera A Calaix 2

Documentació Art 1935 Francesc Viladevall Marfà. Dibuixa els cartells del Centre Mataroní Art 1 - 19 Planera A Calaix 11

Documentació Art 1935 Disseny d'un silló de fusta Art 1 - 29 Planera A Calaix 11

Documentació Documents 1935 "Presentació de la ""Unió de Xofers i Motoristes"", presidida per Joan Bonareu." Diversos 01.04 Sala Ciutat

Documentació Documents 1935 Panflet d'un pensament de José Antonio Primo de Rivera. Diversos 01.08 Sala Ciutat

Documentació Documents 1935 Rebuts d'impostos municipals (1935-1943). Diversos 01.38 Sala Ciutat

Documentació Documents 1935 Paper moneda dels anys de la segona república. Diversos 02.11 Sala Ciutat

Documentació Documents 1935 "Rafael Pasant Arús. ""Exposició sobre diversos assumptes importantíssims del règim municipal d'aquesta ciutat." Diversos 08.24 Sala Ciutat

Documentació Documents 1935 "Full de Nosaltres Sols, ""La liquidació del 6 d'Octubre""." Diversos 14.98 Sala Ciutat

Documentació Documents 1935 "Full, ""A l'opinió de Mataró""." Diversos 19.25 Sala Ciutat

Documentació Documents 1935 "Full, ""Manifest d'Acció Popular Catalana de Mataró""." Diversos 19.28 Sala Ciutat

Documentació Art 1936 "Cartell, ""El més petit de tots""." Diversos 14.110 Sala Ciutat

Documentació Art 1936 "Cartell del Consell de l'Escola Nova Unificada. ""Què cal fer per al triomf de la revolució""." Diversos 14.96 Sala Ciutat

Documentació Art 1936 Cartell de publicitat anti-comunista (data aproximada) Diversos 16.25 Sala Ciutat

Documentació Art 1936 Cartell de publicitat anti-comunista (data aproximada) Diversos 16.26 Sala Ciutat

Documentació Art 1936 Cartell de publicitat anti-comunista (data aproximada) Diversos 16.27 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 Llicència per donar sepultura a Miquel Spa Tuñí. Diversos 01.03 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 Contracte de treball entre l'empresa gèneros de punt Rafael SA, i José Torrent. Diversos 01.31 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 Memòries de mossèn Ramón Begadà, de la Guerra Civil. Diversos 01.39 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 Mossèn Ramon Bergadà Pinyol, referents als anys de guerra civil, 1936-1939. Diversos 02.04 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 Santiago Villoria. Vivències de la guerra civil (1936-1939). Diversos 02.06 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 Cartilles de racionament Diversos 02.17 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 """Memòries de mossèn Antoni Riera sobre la guerra i persecució religiosa"" (1936-1939)." Diversos 03.10 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 """Quatre germans en la guerra civil, 1936-1939), memòries dels germans Esquerra Tuñí." Diversos 03.11 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 "Joan Misser. ""Records i lliçons d'una revolució traïda"" (1936-1939)." Diversos 03.16 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 Acreditació de membre de la UGT a Josep Clavell Cabot Diversos 04.05 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 Tres exemplars del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) Diversos 04.07 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 Diversos retalls de premsa de La Vanguardia i altres periòdics. Diversos 04.08 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 Inventari dels objectes salvats per Marià Ribas durant la guerra civil. Diversos 04.12 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 Albert Fontanet feia de guarda al campanar de Santa Maria vigilant els avions que passaven. Diversos 04.14 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 Federació de Joves Cristians de Catalunya. Opuscle publicitari, Mataró 1936. Diversos 04.16 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 "Periòdic ""Diari de Barcelona"", de 23 de juliol." Diversos 14.100 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 "Full, ""Voteu les esquerres""." Diversos 14.101 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 "Opuscle, PSUC, UGT. ""La nostra situació política actual"". " Diversos 14.102 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 """Jove Guàrdia. Portanveu de la Unió de Joves Socialistes de Catalunya"". Reus" Diversos 14.103 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 "Carnet de la ""Cooperativa española de casas baratas 'Pablo Iglesias'""." Diversos 14.104 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 "Full del POUM, ""Hoy es el segundo aniversario de la Revolución de Octubre de 1934""." Diversos 14.105 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 "Full, ""El Front Únic d'Esquerres només pot guanyar …""." Diversos 14.106 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 "Full d'Estat Català, convocant a un míting, ""6 d'Octubre""." Diversos 14.107 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 "Full d'Estat Català, ""Contra el feixisme""." Diversos 14.108 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 "Full, ""La Lliga i l'Esquerra al servei de l'amnistia""." Diversos 14.109 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 Documentació diverse de les eleccions a diputats a Corts. Diversos 14.147 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 "Full, POUM. ""Treballador de Mataró"", conferència d'Andreu Nin al Teatre Clavé." Diversos 14.85 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 Full, CNT. Sindicat Únic de la indústria tèxtil i anexes. Bases dels salaris. Diversos 14.86 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 "Full, CNT.FAI. Cartell ""Al Front""." Diversos 14.87 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 """Palacio de Cristal del Retiro,Madrid. Asamblea de Diputados a Cortes y compromisarios para la elección de presidente de la República""." Diversos 14.88 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 Fulls del Front d'Esquerres de Catalunya-Mataró. Diversos 14.89 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 Fulls de la Candidatura de Front Català d'Ordre. Diversos 14.90 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 "Full, Acció Catalana Republicana, ""Ciutadà""." Diversos 14.91 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 "Full, ""Manifiesto del Partido Nacionalista Español""." Diversos 14.92 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 "Full de cançons, ""El triomf de les Esquerres""." Diversos 14.94 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 "Full, ""Obrer alerta""." Diversos 14.95 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 "Estatuts que regiran d'acord amb l'Estatut tipus a establir en les empreses col·lectivitzades""." Diversos 14.97 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 "Periòdic ""La Veu de Catalunya"", ""Calvo Sotelo, assassinat""." Diversos 14.99 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 Opuscle. L.López Olivella. Qué es el Frente Popular. Una advertencia a los electores. Diversos 15.27 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 "Full, ""El gloriós 6 d'Octubre""." Diversos 19.16 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 "Full, ""Front d'Esquerres de Catalunya al Poble de Mataró""." Diversos 19.17 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 "Full, ""El Sindicat Únic de la Indústria Tèxtil i Anexes""." Diversos 19.18 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 "Full, ""Federació Local de Sindiats afectes a la U.G.T.""" Diversos 19.19 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 "Full, ""La guerra! … el socialisme, el comunisme i els seus aliats d'esquerra""." Diversos 19.20 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 "Full, ""Joventuts republicanes i obreristes. A la lluita!""." Diversos 19.21 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 "Full, ""Al poble de Vilassar""." Diversos 19.22 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 "Full, ""Lo de Asturias fue un toque de clarín, toda España será Asturias""." Diversos 19.23 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 "Full, ""Atenció. Dones! Treballadors! Republicans!""," Diversos 19.24 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 "Full, ""Aliança Obrera de Catalunya. Treballadors?""" Diversos 19.26 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 "Full, ""Societat Tipogràfica de Mataró"", Secretari, J.Cases Busquets" Diversos 19.27 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 "Full, ""Voteu la candidatura del Front Català d'Ordre""." Diversos 19.29 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 "Full, ""L'ordre de Moscú és aquesta …·." Diversos 19.35 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 Guerra Civil. Documentació diversa relativa a la repressió de l'església catòlica. Diversos 20 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 "Opuscle ""Teatre Cinema Clavé, concert ""a profit de les milicies antifeixites"", Mataró" Diversos 20.27 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 Llista de sous oficial de la Generalitat de Catalunya Diversos 21.05 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 "Full, ""UGT, Treballadors""" Diversos 21.23 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 """Estatutos de la Unión General de Trabajadores"", carnet del sindicat" Diversos 21.26 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 "Curiositats de Catalunya. P.405 ""El primer ferrocarril peninsular""" Diversos 21.35 Sala Ciutat

Documentació Documents 1936 Apel·les Mestres als intelectuals anti-feixistes Diversos 22.34 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1936 Casa Grau Coll, paratge del Miró. Arquitecte Miquel Brullet. Capsa 1 Sala Ciutat

Documentació Postals 1936 """A la sembra, camperol""." Diversos 07.11 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 """Estado Nacional Sindicalista. Puntos Iniciales""." Diversos 01.54 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 Ajuntament de Mataró. Targes familiars de racionament. Diversos 01.55 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 Cartes i altres documents de Joan Calvet desde el front. Certificat de defunció al front. Diversos 01.56 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 "Cartes i telegrames en relació a l'evaquació d'Almeria, ""la Desbandá""." Diversos 02.01 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 Fulls en relació a les Brigades Internacionals. Diversos 02.09 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 Ordre que els joves que no han volgut acudir el front perden drets socials. Postal del Tibidabo. Diversos 02.15 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 Permís de tresllat a Concepció Isern Maristany de Salas. Diversos 02.18 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 Manuel Llavina. Exempció de lloguer. Diversos 02.19 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 Proclames de la CNT-FAI per la repressió contra el POUM. Diversos 02.21 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 "Reglament de ""La Industrial Calcetera"", cooperativa obrera de producció." Diversos 03.05 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 Medalla de la Division Voluntaria Littorio (1937-1938). Diversos 03.07 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 Factures de les despeses arran del bombardeig de Mataró el 27 de juliol de 1937. Diversos 03.14 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 Escoles de la Generalitat de Catalunya. Diversos 07.37 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 "Josep Pous i Pagès. Conferència ""Una hora decisiva de la revolució i de la guerra""." Diversos 08.09 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 """Camarada, lee Las Noticias, portavoz de la UGT""." Diversos 13.90 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 "Cartell, ""Per la salut del sinfants""." Diversos 14.111 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 "Periòdic ""Suport"", editat pel Socors Roig Internacional." Diversos 14.113 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 "Carnet de la UGT. ""Cotització del servei de dispensari de la 'Casa del Poble'""." Diversos 14.114 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 "Full, ""¿Responsabilidades en España?""." Diversos 14.115 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 "Ful, POUM. ""Trabajadores""." Diversos 14.116 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 "Full, ""El POUM a la classe trebalaldora""." Diversos 14.118 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 "Full, ""Comitè d'ajut a Euzkadi""." Diversos 14.119 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 "Full, Conseller Municipal d'Assistència Social. ""Ciutadans"", de Pins del Vallès." Diversos 14.120 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 Full, UGT, Reunió General Ordinària. Diversos 14.121 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 "Full, ""Camarada, lee Las Noticias, portavoz de la UGT""." Diversos 14.122 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 Petició de gasolina per un viatge oficial a València. Diversos 14.124 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 "Full, ""Socors Roig Internacional. Per satisfacció del poble""." Diversos 14.125 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 "Full, ""Socors Roig Internacional. Al poble de Mataró""." Diversos 14.126 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 "Full, ""Mutualitat Aliança Mataronina. Cooperativa Sanitària Médico-Farmacéutica""." Diversos 14.128 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 Full, UGT, proàganda d'un míting. Diversos 14.129 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 "Full d'organitzacions anarquistes, ""Socialicemos la producción""." Diversos 14.130 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 Opuscle de la UGT. Sindicat d'indústria de l'art tèxtil, fabril i anexes de Mataró. Estat de comptes. Diversos 14.131 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 "Full, POUM, ""Balance de dos etapas de gobierno""." Diversos 14.132 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 "Full de diverses organitzacions polítiques, ""El Comitè Català Pro-Homenatge a la URSS …""." Diversos 14.133 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 "Full, ""UGT, a l'opinió pública""." Diversos 14.134 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 "Full, ""1 de maig de 1937"", CNT, UGT, FAI, PSUC." Diversos 14.135 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 "Full, FAI, ""Una advertència a temps""." Diversos 14.136 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 "Full, ""El Partit Socialista Unificat al Poble de Mataró""." Diversos 14.137 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 Opuscle. CNT.AIT. Juan García Oliver. Mi gestión al frente del ministerio de Justicia. Diversos 15.10 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 Opuscle. Ciutadà: Què has de fer davant la guerra aèria? Diversos 15.12 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 Opuscle. Jaime del Burgo. Comunión Tradicionalista. Ideario. Diversos 16.16 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 "Full ""Un año de guerra"". CNT" Diversos 20.03 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 "Full ""Enterate pueblo"", Juventudes Libertarias de Cataluña" Diversos 20.04 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 "Full ""La Noche""" Diversos 20.06 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 "Full ""Juventudes Libertarias de Cataluña"", FAI." Diversos 20.07 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 "Full, ""Agrupación Los Amigos de Durruti"", FAI" Diversos 20.09 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 "Full, ""al pueblo trabajadir (…) Agrupación Los Amigos de Durruti"", FAI" Diversos 20.10 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 "Full ""Frente a la contrarrevolución. La CNT a la conciencia de España""" Diversos 20.11 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 "Full ""Hermanos vascos: Con vosotros"" FAI, CNT." Diversos 20.12 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 "Full ""La CNT y la FAI y Cataluña""" Diversos 20.13 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 "Full ""La Confederación Regional del Trabajo de Cataluña, a la opinión pública." Diversos 20.14 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 "Full ""Les organitzacions regionals de Catalunya afectes a la CNT, FAI (…) a la opinió pública""" Diversos 20.15 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 "Full ""La federación Local de Sindicatos Únicos de la CNT"", Mataró" Diversos 20.17 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 "Full, ""Els criminals controlats pel Partit Comunista ens han assessinat més de 60 treballadors a Mora de Toledo, CNT" Diversos 20.22 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 "Opuscle ""El Mitin del Olympia en Barcelona2, CNT, FAI" Diversos 20.24 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 "Opuscle ""Ante su obra. Colonia Espartaco, Argentona""" Diversos 20.25 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 "Full, ""Agrupación 'Los amigos de Durruti'"", CNT, FAI" Diversos 20.30 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 Tarja d'identitat dels ferrocarrils Diversos 21.01 Sala Ciutat

Documentació Documents 1937 "UGT ""Decret de Comitès de Control"", Sindicat d'industria de l'art tètil, fabril i anexes de Mataró" Diversos 21.27 Sala Ciutat

Documentació Literatura 1937 "Pere Solà. Poesies, manuscrit. ""El Corpus Cristi a la Presó Modelo""." Diversos 02.05 Sala Ciutat

Documentació Literatura 1937 "Poema. ""Recuerdo de la Cárcel Modelo""." Diversos 02.14 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1937 Escoles Pies (Campalans). Capsa 1 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1937 Ronda Carles III. Capsa 2 Sala Ciutat

Documentació Documents 1938 """Ilustración Ibérica"". Article de Joan Peiró. I moltes dades de la indústria a Mataró." Diversos 01.09 Sala Ciutat

Documentació Documents 1938 CNT-AIT. Solicitut de carnet del sindicat per Cristóbal Masacs. Diversos 02.03 Sala Ciutat

Documentació Documents 1938 José Boada Marlés, registre, detenció i alliberament acusat d'alta traició. Diversos 02.07 Sala Ciutat

Documentació Documents 1938 Edicte de l'Ajuntament amb mesures per evitar la propagació de malalties infecioses. Diversos 02.12 Sala Ciutat

Documentació Documents 1938 Esborrany de carta per l'incorporació d'un ciutadà a la Junta Local de Defensa Pasiva. Diversos 02.20 Sala Ciutat

Documentació Documents 1938 Esquela de Pere Gregori Vilaboy, mort en un bombardeig. Diversos 03.04 Sala Ciutat

Documentació Documents 1938 """Diari del soldat Josep Beltran Vilavert a la guerra civil espanyola"" (1938-1939)." Diversos 03.09 Sala Ciutat

Documentació Documents 1938 Memòries de la guerra civil de la familia Guilà (1938). Assassinat de Ramon Guilà. Diversos 03.15 Sala Ciutat

Documentació Documents 1938 """Fuero del Trabajo""" Diversos 05.46 Sala Ciutat

Documentació Documents 1938 """Front popular antifeixista"", de Castellar del Vallès" Diversos 07.27 Sala Ciutat

Documentació Documents 1938 "Full, ""Cinquantè aniversari de la fundació de la UGT""." Diversos 14.139 Sala Ciutat

Documentació Documents 1938 "Full, Sindicat d'Indústria de l'Art Tèxtil, Fabril i Anexes. UGT de Mataró. ""Als nostres associats""." Diversos 14.140 Sala Ciutat

Documentació Documents 1938 "Full, ""Al poble antifeixista de Mataró""." Diversos 14.141 Sala Ciutat

Documentació Documents 1938 "Full, Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya. ""A tota la Joventut""." Diversos 14.142 Sala Ciutat

Documentació Documents 1938 "Full, ""El Front Popular Antifeixista. Al poble de Mataró""." Diversos 14.143 Sala Ciutat

Documentació Documents 1938 Edicte de l'Ajuntament Constitucional de Mataró. Diversos 14.145 Sala Ciutat

Documentació Documents 1938 Opuscle. Bonastre. Característiques fonamentals de l'exèrcit popular. Diversos 15.09 Sala Ciutat

Documentació Documents 1938 Opuscle. Juan Barco. Los problemas catalanes (facsímil d'una obra de 1907). Diversos 16.08 Sala Ciutat

Documentació Documents 1938 Revista. Almanaque de Pelayos. Diversos 16.21 Sala Ciutat

Documentació Documents 1938 "Full ""El Movimento Libertario de Cataluña (…) a los trabajadores y antifascistas de España y del Mundo" Diversos 20.05 Sala Ciutat

Documentació Documents 1938 "Joan Peiró. ""Las colectivizaciones en Mataró"", i altres notícies de la ciutat. Ilustración Ibérica." Diversos 21.40 Sala Ciutat

Documentació Documents 1938 Enrique Antonio del Corral y Vázquez. Discurso pronunciado en el cementerio de Aranda de Duero Diversos 22.18 Sala Ciutat

Documentació Literatura 1938 "Rafael Sánchez Maza. ""Oración a los caidos por la revolución nacional española""" Diversos 02.02 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1938 Hotel Montserrat. Arquitecte Antoni Pineda. Capsa 1 Sala Ciutat

Documentació Postals 1938 """60 división, 95 brigada, nuestros héroes, M.Oliver Cuchi""." Diversos 14.138 Sala Ciutat

Documentació Documents 1939 Joaquim Comes, carta sobre el servei militar. Diversos 02.10 Sala Ciutat

Documentació Documents 1939 Esquela de mossèn Ramon Furmell Serra assasinat al coll de Parpers l'any 1936. Diversos 03.08 Sala Ciutat

Documentació Documents 1939 Tarjeta de racionament de tabac. Diversos 03.17 Sala Ciutat

Documentació Documents 1939 "Cementiri de Mataró. ""Oficiales, clases y soldados que se encuentran sepultados en dicho cementerio""." Diversos 04.09 Sala Ciutat

Documentació Documents 1939 """Ayuntamiento durante el períodico de los 'Rojos'"", de Mataró." Diversos 04.10 Sala Ciutat

Documentació Documents 1939 Croce Rossa Italiana. Llista dels soldats italians i espanyols enterrats al cementiri de Mataró. Diversos 04.15 Sala Ciutat

Documentació Documents 1939 Reparació del convent de les captxunines destruït durant la guerra. Diversos 05.03 Sala Ciutat

Documentació Documents 1939 Avís de la Falange a mossén Juan Vallés, d'Alella, que els avisos i sermons s'han de fer en castellà. Diversos 05.07 Sala Ciutat

Documentació Documents 1939 Esquela del Cercle Catòlic en honor als socis caiguts duran la guerra, entre ells Josep Samsó. Diversos 05.08 Sala Ciutat

Documentació Documents 1939 Festes de la Victòria. Banderola de l'ocupació per les tropes del general Franco de diverses localitats. Diversos 05.11 Sala Ciutat

Documentació Documents 1939 José Baró. Carta desde l'exili a França. Diversos 05.12 Sala Ciutat

Documentació Documents 1939 "Panflet ""Representantes de Stalin en Casablanca""." Diversos 05.14 Sala Ciutat

Documentació Documents 1939 """Carta de un español de veinte años a Giral""." Diversos 05.16 Sala Ciutat

Documentació Documents 1939 """Eleccions municipals. La nostra posició"". Federació Nacionalista Republicana de Catalalunya." Diversos 05.27 Sala Ciutat

Documentació Documents 1939 Document de Falange que acredita que Enrique Clavell Borràs en forma part. Diversos 05.28 Sala Ciutat

Documentació Documents 1939 "Full de calendari del 27 gener de 1939, ""Liberación de Mataró""." Diversos 05.32 Sala Ciutat

Documentació Documents 1939 Llistat dels carrers de Mataró. Diversos 05.37 Sala Ciutat

Documentació Documents 1939 Full de proganda franquista. Diversos 05.44 Sala Ciutat

Documentació Documents 1939 """Ya estamoss hartos …"", critica falangista al govern franquista." Diversos 05.45 Sala Ciutat

Documentació Documents 1939 """Ante las Elecciones Sindicales"", fulls editats pel Departamento de Propaganda." Diversos 05.49 Sala Ciutat

Documentació Documents 1939 "Cartell: ""Franco, Franco, Franco""." Diversos 08.48 Sala Ciutat

Documentació Documents 1939 "Cartell, ""Franco, Franco, Franco""." Diversos 14.144 Sala Ciutat

Documentació Documents 1939 "Full, ""Mataronins"" (24 de gener)." Diversos 14.146 Sala Ciutat

Documentació Documents 1939 Opuscle. Historia y sentido de la guerra. Diversos 15.21 Sala Ciutat

Documentació Documents 1939 Paper moneda dels anys de la segona república. Diversos 19/10 Sala Ciutat

Documentació Documents 1939 "Full: ""Ciutadans! Antifeixistes!"" (Mataró)" Diversos 22.17 Sala Ciutat

Documentació Literatura 1939 Pere Montserrat. Poema dedicat al general Franco quan les seves tropes entren a Mataró. Diversos 05.10 Sala Ciutat

Documentació Cartografia 1940 Mapa de Mataró (4 exemplars) 1: 7000 Carpeta - 18 Planera A Calaix 14

Documentació Documents 1940 "Full: ""La Paz de España es un don de Dios"" (data aproximada)." Diversos 01.45 Sala Ciutat

Documentació Documents 1940 """Llista de individus de la lleva del 1940""." Diversos 04.03 Sala Ciutat

Documentació Documents 1940 Hoja oficial de FET y de las JONS. Almanaque para 1940. Diversos 05.02 Sala Ciutat

Documentació Documents 1940 "Juan Brufau, alcalde de Mataró. Programa del ""Aniversario de la Liberación de Mataró""." Diversos 05.33 Sala Ciutat

Documentació Documents 1940 Sol·licitud d'ingrés al CNS. Diversos 05.42 Sala Ciutat

Documentació Documents 1940 "Propaganda que anima als mataronins a celebrar l'aniversari de ""liberación""" Diversos 07.31 Sala Ciutat

Documentació Documents 1940 Tarjeta d'identitat de Maria Janer Quintana, i foto. Diversos 19.38 Sala Ciutat

Documentació Documents 1940 Salón Fantasio. Mataró (esdeveniments teatrals) Diversos 21.42 Sala Ciutat

Documentació Documents 1940 Aniversario de la liberación de Mataró Diversos 22.22 Sala Ciutat

Documentació Literatura 1940 Himnos patrióticos. (data aproximada) Diversos 04.19 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1940 Ajuntament de Mataró, primera planta. Capsa 1 Sala Ciutat

Documentació Documents 1941 Discurs del canceller alemany Adolf Hitler pel 8º aniversari del aixecament nacionalsocialista. Diversos 01.32 Sala Ciutat

Documentació Documents 1941 Enrique Clavell Borràs, citació de soldat per revisió de la junta de clasificació. Diversos 05.35 Sala Ciutat

Documentació Documents 1941 El bisbe de Girona concedeix 50 dies d'indulgència en adorar el Sant Crist de S.A.Grober de Girona. Diversos 07.13 Sala Ciutat

Documentació Documents 1942 Petició de donatiu als argentonins per un monuments caiguts de la guerra. Diversos 05.04 Sala Ciutat

Documentació Documents 1942 Cartes sobre l'epidèmia de tifus, i un cartell de propaganda d'Auxilio Social. Diversos 05.06 Sala Ciutat

Documentació Documents 1942 "Periòdic ""Hoja de información católica y anticomunista""." Diversos 05.13 Sala Ciutat

Documentació Documents 1942 Panflet contra Anglaterra en temps de guerra. Diversos 05.29 Sala Ciutat

Documentació Documents 1942 Carnet de membre de la CNS de Dolores Ribas Pera. Diversos 05.31 Sala Ciutat

Documentació Documents 1942 Gustavo Rittwagen Solano, propaganda del seu negoci. Diversos 05.36 Sala Ciutat

Documentació Documents 1942 Abdicació d'Alfons XIII en favor del seu fill Joan, i discurs d'aquest el 1 de març de 1942 a Roma. Diversos 05.40 Sala Ciutat

Documentació Documents 1942 "Fulls ""Declaración de la Comunión Tradicionalista"" i ""Los crímenes de la Falange en Begoña""." Diversos 05.47 Sala Ciutat

Documentació Documents 1942 "Opuscle, ""El movimiento libertario, recuerda a sus hermanos caídos en la lucha""" Diversos 20.31 Sala Ciutat

Documentació Documents 1942 Acció de la Societat Asensio Diversos 23.01 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1942 Edificio cuartel para el Frente de Juventudes. Arq. Antonio Pineda Carpeta Gran Planera A Calaix 12

Documentació Documents 1943 "Fray Román, franciscano conventual. ""A ti, obrero""." Diversos 01.27 Sala Ciutat

Documentació Documents 1943 """Cuestionario de Formación Nacionalsindicalista""·" Diversos 05.15 Sala Ciutat

Documentació Documents 1943 Full de carrer dels falangistes contra els estraperlistes y els que boicotegen la revolució. Diversos 08.06 Sala Ciutat

Documentació Documents 1943 Pere Dupau. Activitat de suport a presos francesos de la guerra civil amb la Creu Roja (1943-1949) Diversos 19.48 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1943 Plaça de Fivaller. Capsa 2 Sala Ciutat

Documentació Documents 1944 Carta enviada pel consul de Gran Bretanya a Salvador Cabot, per ajudar a trobar un avió británic estevellat a l'espigó Diversos 05.09 Sala Ciutat

Documentació Documents 1944 "Francesc Llovet Cardó. ""Justificante de pago del impuesto"", de radioaudició." Diversos 05.18 Sala Ciutat

Documentació Documents 1944 Front Nacional de Catalunya. Opuscle de propaganda. Diversos 05.26 Sala Ciutat

Documentació Documents 1944 "Mataró. ""Cuestación anual obligatoria del Frente de Juventudes""." Diversos 08.23 Sala Ciutat

Documentació Documents 1944 Oficina Técnica de l'Ajuntament. Dibuixos satírics Diversos 23.11 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1944 Ciutat Jardí. Capsa 1 Sala Ciutat

Documentació Documents 1945 """¿Demócratas cristianos … o demócratas cretinos?, full falangista. (data aproximada)" Diversos 05.50 Sala Ciutat

Documentació Documents 1945 """Peligro y remedio del momento actual"", full anònim en temps de la guerra mundial." Diversos 05.51 Sala Ciutat

Documentació Documents 1945 """Frente de Juventudes de Barcelona"". ""Ni Rusia, ni Estados Unidos ¡Las Españas!""" Diversos 05.52 Sala Ciutat

Documentació Documents 1945 """La Humanitat"". Òrgan d'Esquerra Republicana de Catalunya." Diversos 13.12 Sala Ciutat

Documentació Documents 1945 """Combat"", Òrgan del Concell Català de Joventut Combatent." Diversos 13.18 Sala Ciutat

Documentació Documents 1945 """Horitzons"", Publicació adherida al Front Nacional de Catalunya." Diversos 13.31 Sala Ciutat

Documentació Documents 1945 Targes de subministres Diversos 21.04 Sala Ciutat

Documentació Literatura 1945 Amadeu Sala i altres. Poemes manuscrits originals. Diversos 06.11 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1945 Parròquies de Barcelona. Capsa 1 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1945 Riera de Cirera, còpia d’un plànol de 1849. Capsa 1 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1945 Còpia d'un plànol de les mines de la ciutat de l'any 1816 Carpeta 2_62 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria 1945 "Còpia d'un plànol de les ""aguas torrenciales que atraviesan la ciudad"", del 1849" Carpeta 2_62 Planera A Calaix 12

Documentació Documents 1946 """Campamentos del Frente de Juventudes""." Diversos 05.39 Sala Ciutat

Documentació Documents 1946 """Los crimenes de los estraperlistas""." Diversos 08.07 Sala Ciutat

Documentació Documents 1946 """""A los trabajadores del ramo textil, fabril y anexos, y a la opinión en general""." Diversos 08.08 Sala Ciutat

Documentació Documents 1946 Butlletí de les Joventits d'Estat Català. Diversos 13.11 Sala Ciutat

Documentació Documents 1946 """Labor"", portavoz del Partido Laborista," Diversos 13.13 Sala Ciutat

Documentació Documents 1946 """Juliol"", portanveu de (…) la Joventut Socialista Unificada de Catalunya." Diversos 13.15 Sala Ciutat

Documentació Documents 1946 """Catalunya"", butlletí portaveu d'Estat Català (1946-1947)." Diversos 13.16 Sala Ciutat

Documentació Documents 1946 """Solidaridad Obrera"", portaveu de la CNT de Catalunya." Diversos 13.17 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1946 Terrenys de Jacint Vendrell. Capsa 2 Sala Ciutat

Documentació Documents 1947 Carnet de Juan Vidal Artigas després d'haver guanyat les eleccions sindicals (CNS). Diversos 05.05 Sala Ciutat

Documentació Documents 1947 """Salvoconducto Especial de Fronteras"" de la ""Dirección General de Seguridad""." Diversos 05.30 Sala Ciutat

Documentació Documents 1947 """Album Campeonato Nacional de Liga, 1947-1948""." Diversos 05.38 Sala Ciutat

Documentació Documents 1947 Cartell de convocatòria de les eleccions sindicals editat pel departament de propaganda. Diversos 05.43 Sala Ciutat

Documentació Documents 1947 "Full clandestí de la ""Federació Nacionalista Republicana de Catalunya""." Diversos 05.48 Sala Ciutat

Documentació Documents 1947 El general Franco visita Mataró. Diversos 06.29 Sala Ciutat

Documentació Documents 1947 "Referèndum ""Ley de Sucesión""." Diversos 07.02 Sala Ciutat

Documentació Documents 1947 Solicitut als empresaris de Mataró per les despeses de la visita del general Franco. Diversos 07.15 Sala Ciutat

Documentació Documents 1947 "Mataró, ""Cuestión anual obligatoria del Frente de Juventudes""" Diversos 07.23 Sala Ciutat

Documentació Documents 1947 Ban de l'Ajuntament sobre l'arribada del general Franco el 25 de maig. Diversos 08.10 Sala Ciutat

Documentació Documents 1947 Fulls clandestins de carrer (data suposada). Diversos 08.22 Sala Ciutat

Documentació Documents 1947 Butlletí d'Estat Català. Diversos 13.10 Sala Ciutat

Documentació Documents 1947 Referendum 1947. Voto Diversos 22.21 Sala Ciutat

Documentació Art 1948 Retrat d'un home assegut Art 1 - 18 Planera A Calaix 11

Documentació Documents 1948 Butlletí del partit d'Estat Català. Diversos 13.14 Sala Ciutat

Documentació Literatura 1948 """11 de setembre del 1714. Pregó"", poemes." Diversos 05.17 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1948 Aliança Mataronina. Arquitecte Miquel Brullet. Capsa 1 Sala Ciutat

Documentació Art 1949 Marcos Zaragoza. Projecte de pas de Setmana Santa Art 1 - 34 Planera A Calaix 11

Documentació Art 1949 Josep Noe. Relleus de l'ermita d'Alfar Art 1 - 35 Planera A Calaix 11

Documentació Documents 1949 """La Guardia de Franco explica que es y que pretende""," Diversos 08.05 Sala Ciutat

Documentació Documents 1949 Fonts públiques de Mataró. Diversos 11.08 Sala Ciutat

Documentació Documents 1949 """Ante todo España"", butlletí." Diversos 13.19 Sala Ciutat

Documentació Documents 1950 Radio Abono. Horari dels trens Barcelona-Mataró. Diversos 05.34 Sala Ciutat

Documentació Documents 1950 Diversos impresos de l'Ajuntament en blanc. Diversos 05.53 Sala Ciutat

Documentació Documents 1950 "Centuria ""Mártires de Parpers"". ""Las cosas por su nombre""." Diversos 08.19 Sala Ciutat

Documentació Documents 1950 Junta del Cementiri Catòlic de Mataró (1950-1953). Diversos 11.24 Sala Ciutat

Documentació Documents 1950 Cartilles de racionament (1950-1952) Diversos 16.24 Sala Ciutat

Documentació Documents 1950 Pueblos de Catalunya (imatges de Mataró, anys cinquanta) Diversos 19.49 Sala Ciutat

Documentació Documents 1950 "Full ""Poble de Setcases en 1880. Casas habitadas en aquella época""" Diversos 21.09 Sala Ciutat

Documentació Literatura 1950 "José Catalá. ""Recuerdos y estampas de época roja"", recull poétic dels tancats a la presó de Mataró" Diversos 05.24 Sala Ciutat

Documentació Cartografia 1951 Full Mataró. Edició militar 1: 50.000 Carpeta - 14 Planera A Calaix 14

Documentació Documents 1951 Multa de deu mil pts. a Josep Castellà Codech per editar la revista Curial Diversos 07.21 Sala Ciutat

Documentació Art 1952 Marià Ribas. Projecte de misteri per la Congregacio dels Dolors (1952-1955) Art 1 - 06 Planera A Calaix 11

Documentació Art 1952 Josep Noe. Cartells dibuixats de l'Agrupació Científico Excursionista Art 1 - 11 Planera A Calaix 11

Documentació Documents 1952 """Colección de cupones de racionamiento""" Diversos 08.03 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1952 Convent de Carmelites. Arquitecte Bonet Garí. Capsa 1 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1952 Escoles Pies. Capsa 1 Sala Ciutat

Documentació Documents 1954 Escoles de Mataró. Diversos 11.07 Sala Ciutat

Documentació Documents 1954 Canonització Papa Pius X (Roma) Diversos 22.03 Sala Ciutat

Documentació Documents 1954 Jaume Castellví. Felicitació de Nadal amb imatges de Mataró de 1854 Diversos 23.13 Sala Ciutat

Documentació Documents 1955 Francisco Badalona, document d'exculpació de responsabilitats polítiques. Diversos 05.25 Sala Ciutat

Documentació Documents 1955 """Record d'una excursió a la Vall d'Ordesa i balneari de Panticosa"". Manuscrit amb fotografies" Diversos 21.38 Sala Ciutat

Documentació Documents 1955 "Revista ""San Jorge"", reportatge ""El Maresme""" Diversos 21.41 Sala Ciutat

Documentació Cartografia 1956 Mataró desde el aire (foto aérea) 1: 7000 Carpeta - 9 Planera A Calaix 14

Documentació Documents 1956 La Malla Tèxtil. Acomiadament d'un encarregat. Diversos 11.29 Sala Ciutat

Documentació Documents 1957 Juan Antonio Masip Pinilla, secretari del SEU, visita el governador de Barcelona Felipe Acedo Colunga. Diversos 05.41 Sala Ciutat

Documentació Documents 1957 Permís per anar a Andorra Diversos 21.02 Sala Ciutat

Documentació Documents 1957 Entrada del Club de Futbol Barcelona Diversos 23.07 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1957 Plànol de Mataró, zona d’extensió. Capsa 2 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1957 Plànol de Mataró. Capsa 2 Sala Ciutat

Documentació Documents 1958 Carles Manera. Relat sobre la presència d'un Ovni a Mataró. Diversos 01.48 Sala Ciutat

Documentació Documents 1958 Compravenda d'una finca a la Llàntia. Diversos 01.49 Sala Ciutat

Documentació Imatge 1958 Foto dels alumnes d'un curs de Valldemia Diversos 20.01 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1958 Església de Maria Auxiliadora. Arquitecte Miquel Brullet. Capsa 2 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1958 Joan Nogueres. Cas a la Urbanització San Salvador. Arquitecte J.Capell Capsa 3 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1958 Projecte de font a les Espenyes. Capsa 1 Sala Ciutat

Documentació Art 1959 Pigem. Las santas mujeres en el sepulco Art 1 - 03 Planera A Calaix 11

Documentació Documents 1959 Cristalleries de Mataró. Carnet economat de la cooperativa. Diversos 05.23 Sala Ciutat

Documentació Documents 1959 Bans de Josep Maria Porcioles, alcalde de Barcelona Diversos 07.24 Sala Ciutat

Documentació Documents 1959 Ajuntament de Barcelona. Vacunació als gossos per l'epidèmia de ràbia a la provincia. Diversos 07.29 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1959 Aguas de Argentona a Mataró. Zonas de captación Carpeta 2_62 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria 1960 Projecte de guarderia infantil. Arquitecte Jordi Estrany. Capsa 3 Sala Ciutat

Documentació Documents 1961 Escoles Píes de Mataró. Homenatge als mátirs escolapis assassinats en la Guerra Civil. Diversos 06.07 Sala Ciutat

Documentació Art 1962 "Pere Màrtir Viada. Centro Mataronés. Cartell ""Los Pájaros Locos""" Art 1 - 12 Planera A Calaix 11

Documentació Cartografia 1963 El Maresme (dos plànols, 1963-1964) Carpeta - 16 Planera A Calaix 14

Documentació Cartografia 1963 Parròquies de Mataró Carpeta - 17 Planera A Calaix 14

Documentació Cartografia 1963 Mapes de Mataró (4 exemplars, 1963-1969) Carpeta - 19 Planera A Calaix 14

Documentació Documents 1963 "Publicació clandestina del ""Movimiento Libertario Español""" Diversos 07.30 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1963 Escoles Pies, façana de l’església. Capsa 1 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1963 Mausoleo Familia Marfà. Arq. Joaquim Viladevall Marfà Carpeta Gran Planera A Calaix 12

Documentació Documents 1964 """Manifestació del silenci (…) homenatge popular a les víctimes dels '25 anys de pau'""." Diversos 01.40 Sala Ciutat

Documentació Documents 1964 "Estafa inmobiliària a Mataró. A la publicació ""Por Qué""." Diversos 05.20 Sala Ciutat

Documentació Documents 1964 Carnet de la Dirección General de Seguridad. Diversos 06.05 Sala Ciutat

Documentació Documents 1964 Fulls polítics (1964-1975) Diversos 18 Sala Ciutat

Documentació Documents 1965 Editorials i articles manuscrits per la publicació al diari de Mataró. Diversos 06.10 Sala Ciutat

Documentació Documents 1965 Calendario Mataronés. Publicidad Mach Diversos 21.19 Sala Ciutat

Documentació Documents 1966 Documents relatius al referèndum nacional de l'any 1966 Diversos 07.25 Sala Ciutat

Documentació Documents 1966 "Documents del referèndum ""Ley Orgánica del Estado""." Diversos 07.38 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1966 Plànol de Mataró. Capsa 2 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1966 Caja de Ahorros de Mataró. Dispensario anti-tuberculoso (2 fulls) Carpeta Gran Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria 1968 Inquima, S.A. Capsa 2 Sala Ciutat

Documentació Art 1969 """Un mariage"", reproducció d'un gravat antic" Art 2 -10 Planera A Calaix 11

Documentació Cartografia 1970 Terme d'Òrrius. Cartografia. Diversos 19.42 Sala Ciutat

Documentació Documents 1970 Eleccions municipals. Butlletes del candidat Carlos Sabater Carbonell. Diversos 04.02 Sala Ciutat

Documentació Documents 1970 Opuscle. Andrés Nin. La revolución de octubre de 1934, la alianza obrera y el frente popular Diversos 19/2 Sala Ciutat

Documentació Documents 1971 Desembarcament a Mataró d'Elisabeth de Brunswich (facsímil) Diversos 23.14 Sala Ciutat

Documentació Art 1972 J.Llovet. L'escut de la ciutat de Mataró Art 2 -24 Planera A Calaix 11

Documentació Art 1973 Parés de Mataró. Retrat de Francesc Enric i Regàs Art 1 - 21 Planera A Calaix 11

Documentació Cartografia 1973 Mapes de Mataró (3 exemplars, 1973-1981) Carpeta - 20 Planera A Calaix 14

Documentació Documents 1973 """Un home conflictiu: Lluís Maria Xirinacs""" Diversos 06.09 Sala Ciutat

Documentació Art 1974 Litografia de Manufactures Gassol Art 1 - 22 Planera A Calaix 11

Documentació Documents 1974 Alternativa democràtica per a Mataró. Comunicat de la comissió permenent de l'Assemblea Democràtica. Diversos 06.02 Sala Ciutat

Documentació Documents 1974 Mataró, documentació de la bandera i escut de la ciutat. Diversos 10.14 Sala Ciutat

Documentació Art 1975 Eduard Alcoy. Advent 1975 Art 2 -07 Planera A Calaix 11

Documentació Documents 1975 Fulls de propaganda política trobats als carrers de Mataró. Diversos 07.34 Sala Ciutat

Documentació Documents 1975 "Full: ""Alianza Sindicalista. Compañero""" Diversos 22.16 Sala Ciutat

Documentació Documents 1976 Referèndum. Reforma política 1976 Sala Ciutat 12/3

Documentació Documents 1976 Fulls de la campanya per l'Amnistia Diversos 18 Sala Ciutat

Documentació Documents 1976 Fulls polítics Diversos 18 Sala Ciutat

Documentació Cartografia 1977 Estudi d'un port a Mataró Plànol solt Planera A Calaix 14

Documentació Documents 1977 Espanya. Eleccions Generals Sala Ciutat 12/3

Documentació Documents 1977 "Joan Ballescà. Dos opuscles: ""L'exili"" i ""Vivències d'un soldat català a la guerra d'Espanya (1936-1939)""." Diversos 04.06 Sala Ciutat

Documentació Documents 1977 Full de la CNT explicant que han recuperat un local ocupat per la CNS al carrer Caputxines. Diversos 06.04 Sala Ciutat

Documentació Documents 1977 Documentació del Congrés de Cultura Catalana. Diversos 06.08 Sala Ciutat

Documentació Documents 1977 Partido Socialista Obrero Español Histórico. Federación Catalana. Diversos impresos. Diversos 08.53 Sala Ciutat

Documentació Documents 1977 Fulls polítics (1977-1979) Diversos 18 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 1977 Sala Casal. Arquitecte Miquel Brullet. Capsa 1 Sala Ciutat

Documentació Documents 1978 Referèndum. Constitució Espanyola 1978 Sala Ciutat 12/3

Documentació Art 1979 Mercat de la plaça Gran Art 1 - 24 Planera A Calaix 11

Documentació Documents 1979 Vals d'una pesseta emesos pels venedors de la Plaça de Cuba. Diversos 06.06 Sala Ciutat

Documentació Documents 1979 Espanya. Eleccions Generals Sala Ciutat 12/3

Documentació Documents 1979 Mataró. Eleccions Municipals Sala Ciutat 12/6

Documentació Documents 1979 Referèndum. Estatut de Catalunya 1979 Sala Ciutat 12/3

Documentació Documents 1980 Fulls de reivindicacions diverses (1980-2010) Diversos 18 Sala Ciutat

Documentació Documents 1980 Catalunya. Eleccions al Parlament Sala Ciutat 12/4

Documentació Art 1981 Dibuixos. Pal (Artur Palomer) - Mataró Anònim Planera A Calaix 2

Documentació Literatura 1981 "Francesc i Carles Soler. ""Oda a Mataró""" Diversos 21.18 Sala Ciutat

Documentació Cartografia 1982 Mapa de les fonts d'Argentona Diversos 19/1 Sala Ciutat

Documentació Documents 1982 "Jordi Pujol. Discurs en la inauguració de l'exposició ""Catalunya Endevant""." Diversos 06.03 Sala Ciutat

Documentació Documents 1982 Espanya. Eleccions Generals Sala Ciutat 12/3

Documentació Planimetria 1982 Museu-Arxiu de Santa Maria. Condicionament de la casa nº3 al carrer Beata Maria (2 fulls) Carpeta Gran Planera A Calaix 12

Documentació Documents 1983 """El doctor Samsó i el martiri"". Recull de documents sobre els darrers moments abans de ser executat." Diversos 03.19 Sala Ciutat

Documentació Documents 1983 Lluís Ferrer Clariana demana restaurar el casc vell de Mataró tal com s'ha fet a Barcelona Diversos 06.01 Sala Ciutat

Documentació Documents 1983 El memorial del rector Folquer. Descripció de Mataró al segle XVII Diversos 21.34 Sala Ciutat

Documentació Documents 1983 Mataró. Eleccions Municipals Sala Ciutat 12/6

Documentació Documents 1983 Patent de Sanitat de Mataró de 1756 (facsímil) Diversos 23.15 Sala Ciutat

Documentació Documents 1984 Catalunya. Eleccions al Parlament Sala Ciutat 12/4

Documentació Art 1985 Parés de Mataró. Exvot de les Santes Planera A Calaix 10

Documentació Documents 1985 Autògraf Jordi Pujol Diversos 23.27 Sala Ciutat

Documentació Documents 1986 Espanya. Eleccions Generals Sala Ciutat 12/3

Documentació Documents 1986 Espanya. Referèndum. Sobre l'Otan 1986 Sala Ciutat 12/3

Documentació Art 1987 Parés de Mataró. Memòria de Jordi Joan, dels veïns del carrer del seu nom Art 1 - 13 Planera A Calaix 11

Documentació Art 1987 Salvador Esquerra. Aproximació ideal al portal medieval de Valldeix (Mataró) Art 1 - 30 Planera A Calaix 11

Documentació Documents 1987 Espanya. Eleccions Europees (1987-1999) Sala Ciutat 12/3

Documentació Documents 1987 Mataró. Eleccions Municipals Sala Ciutat 12/6

Documentació Cartografia 1988 Mapa Telstar del Maresme, Vallès, Barcelonès 1: 200.000 Carpeta - 8 Planera A Calaix 14

Documentació Documents 1988 Marta Prevosti i Joan F. Clariana. La vil·la romana de Rorre Llauder Diversos 21.33 Sala Ciutat

Documentació Documents 1988 Catalunya. Eleccions al Parlament Sala Ciutat 12/5

Documentació Documents 1989 Espanya. Eleccions Generals Sala Ciutat

Documentació Art 1990 Soriano. Litografia. 25 anys de la parròquia de Montserrat Art 1 - 20 Planera A Calaix 11

Documentació Documents 1990 Mataró i Comarca al segle XX (imatges d'indrets) Diversos 19.50 Sala Ciutat

Documentació Art 1991 Dibuixos. Parés de Mataró. Dibuixos de Mataró Solt Planera A Calaix 11

Documentació Documents 1991 Mataró. Eleccions Municipals Sala Ciutat 12/6

Documentació Documents 1992 Catalunya. Eleccions al Parlament Sala Ciutat 12/5

Documentació Documents 1992 Centenari del bateix d'un bot salvavides del 1882 Diversos 23.19 Sala Ciutat

Documentació Documents 1993 "Sobre el mataroní Josep Parés Franquesa (segle XVIII). Revista 'Medicina e Historia"", pàgina 15" Diversos 21.32 Sala Ciutat

Documentació Documents 1993 Espanya. Eleccions Generals Sala Ciutat 12/3

Documentació Documents 1993 Recuperem la Rambla Planera A Calaix 2

Documentació Art 1995 L.Coll. Aquarel·la de Sant Martí de Mata Art 1 - 25 Planera A Calaix 11

Documentació Cartografia 1995 Aigües de Mataró. Hidrants 1: 8000 Carpeta - 6 Planera A Calaix 14

Documentació Documents 1995 """Testimonio de mosén José Ricart Torrents"" (1936-1938), execucions a Barcelona." Diversos 03.18 Sala Ciutat

Documentació Documents 1995 Catalunya. Eleccions al Parlament Sala Ciutat 12/5

Documentació Documents 1995 Mataró. Eleccions Municipals Sala Ciutat 12/6

Documentació Documents 1996 Hemingway a Mataró durant la guerra Civil. Article d'Agàpit Borràs (La Vanguardia, 1/11/1996). Diversos 04.13 Sala Ciutat

Documentació Documents 1996 Espanya. Eleccions Generals Sala Ciutat 12/3

Documentació Planimetria 1996 La Coma. Capsa 2 Sala Ciutat

Documentació Art 1997 Dibuixos. Mataró imatges (1997-1998), lámines i serigrafia Planera A Calaix 2

Documentació Documents 1997 XVI trobada de la 'lleva del biberó'. Diversos 06.16 Sala Ciutat

Documentació Documents 1998 "Rafael Estrany. ""El frenesi de la guerra"", (fotocópia)." Diversos 01.57 Sala Ciutat

Documentació Documents 1999 L'oferta comercial del centre de Mataró. Diagnosi i propostes Diversos 21.30 Sala Ciutat

Documentació Documents 1999 Catalunya. Eleccions al Parlament Sala Ciutat 12/5

Documentació Documents 1999 Mataró. Eleccions Municipals Sala Ciutat 12/6

Documentació Literatura 1999 Albert Calls Xart. Cristal, un poema humilde. Diversos 04.18 Sala Ciutat

Documentació Documents 2000 Espanya. Eleccions Generals Sala Ciutat 12/4

Documentació Documents 2003 Catalunya. Eleccions al Parlament Sala Ciutat 12/5

Documentació Documents 2003 Mataró. Eleccions Municipals Sala Ciutat 12/6

Documentació Documents 2004 Espanya. Eleccions Europees (2004-2009) Sala Ciutat 12/3

Documentació Documents 2004 Espanya. Eleccions Generals Sala Ciutat 12/4

Documentació Documents 2005 Fulls de la 'Flama del Canigó' Diversos 17 Sala Ciutat

Documentació Documents 2005 Referèndum. Constitució Europea 2005 Sala Ciutat 12/3

Documentació Documents 2006 Catalunya. Eleccions al Parlament Sala Ciutat 12/5

Documentació Documents 2006 Referèndum. Estatut de Catalunya 2006 Sala Ciutat 12/5

Documentació Documents 2007 Fulls de la campanya 'Salvem Can Fàbregas' Diversos 17 Sala Ciutat

Documentació Documents 2007 "Xavier Manté i Bartra. ""En record dels últims dies de la Maria Teresa Bartra i Soler""" Diversos 21.15 Sala Ciutat

Documentació Documents 2007 Mataró. Eleccions Municipals Sala Ciutat 12/7

Documentació Documents 2008 Espanya. Eleccions Generals Sala Ciutat 12/4

Documentació Documents 2009 120º Aniversario de la Conmemoración del fallecimiento del Dr. Juan Bialet Massé. Diversos 04.20 Sala Ciutat

Documentació Documents 2010 Fulls del referèndum d'Independència Diversos 17 Sala Ciutat

Documentació Documents 2010 Catalunya. Eleccions al Parlament Sala Ciutat 12/5

Documentació Documents 2011 Espanya. Eleccions Generals Sala Ciutat 12/4

Documentació Documents 2011 Mataró. Eleccions Municipals Sala Ciutat 12/7

Documentació Documents 2012 Catalunya. Eleccions al Parlament Sala Ciutat 12/5

Documentació Documents 2014 Fulls del referèndum independentista Diversos 17 Sala Ciutat

Documentació Documents 2015 Catalunya. Eleccions al Parlament Sala Ciutat 12/5

Documentació Documents 2015 Espanya. Eleccions Generals Sala Ciutat 12/4

Documentació Documents 2015 Mataró. Eleccions Municipals Sala Ciutat 12/7

Documentació Documents 2016 Espanya. Eleccions Generals Sala Ciutat 12/4

Documentació Documents 2017 Antoni Bellavista Miró. Records de la família Bellavista Viñals (1900-1945). Diversos 02.08 Sala Ciutat

Documentació Documents 2017 "Antoni Trenchs Ruiz. ""Memòria històrica familiar"". Memòria de la guerra civil per un mosso d'esquadra." Diversos 03.13 Sala Ciutat

Documentació Documents 2019 Paperetes de les eleccions del novembre de 2019. Diversos 01.29 Sala Ciutat

Documentació Documents 2019 Mataró. Eleccions Municipals Sala Ciutat 12/7

Documentació Cartells Activitats culturals (1940-1949) (un calaix) Calaixos Golfes

Documentació Cartells Activitats culturals (1950-1959) (un calaix) Calaixos Golfes

Documentació Cartells Activitats culturals (1960-1969) (dos calaixos) Calaixos Golfes

Documentació Cartells Activitats culturals (1970-1979) (dos calaixos) Calaixos Golfes

Documentació Cartells Activitats culturals (1980-1989) (un calaix) Calaixos Golfes

Documentació Cartells Activitats culturals (1990-1999) (un calaix) Calaixos Golfes

Documentació Cartells Activitats culturals (2000-2020) (una caixa) Caixes Golfes

Documentació Cartells Activitats esportives (1940-2020) (tres caixes) Caixes Golfes

Documentació Documents Impresos oficials dels segles XVIII-XIX. Cap de Mataró. Sala Ciutat

Documentació Documents Impresos particulars: noces, bateig, aniversaris, festes, dinars, etc. (sis capses) Sala Ciutat

Documentació Documents Impresos religiosos dels segles XVII-XIX. Cap de Mataró. Sala Ciutat

Documentació Planimetria Fàbrica Comas, del carrer Pizarro. Capsa 1 Sala Ciutat

Documentació Planimetria Làmines d’elements d’arquitectura. Capsa 2 Sala Ciutat

Documentació Art s/d "Gravat ""Calla, fill meu, que blasfeant ofens a Déu y m'afrontes"", Mataró, Josep Pallarés" Diversos 21.21 Sala Ciutat

Documentació Cartografia s/d Mapa dels ferrocarrils d'Espanya Diversos 15.36 Sala Ciutat

Documentació Cartografia s/d """Anuario General de España"", sis mapes de provincies." Diversos 19.41 Sala Ciutat

Documentació Cartografia s/d Cartografia d'Espanya Diversos 19.44 Sala Ciutat

Documentació Cartografia s/d Plano de Barcelona Diversos 19.46 Sala Ciutat

Documentació Cartografia s/d Mapa de Catalunya Diversos 19.47 Sala Ciutat

Documentació Cartografia s/d "Mapa ""Del riu Foix al riu Tordera""" Diversos 21.36 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full: ""Antiguedades de Mataró"". " Diversos 01.46 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Marca de fàbrica: José Guarro, de Capellades. Segle XIX. Diversos 06.14 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Butlletí d'inscripció de Joaquim Coll a la Unió Diocesana de Barcelona. Diversos 07.03 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Guardia civil. Puesto de Mataró. Ficha. Diversos 07.04 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Paper per escriure amb l'imatge del general Franco. Diversos 07.05 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Cartell ""Tancada la venta""." Diversos 07.07 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full: ""11 Setembre de 1714""." Diversos 07.14 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d """Lluís Llach a Mataró"", recull de cançons." Diversos 07.19 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full, ""A la ciudad de Mataró"", sobre un assassinat polític." Diversos 07.36 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Manuscrit d'un text en àrab i la traducció. Diversos 08.13 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Manuscrit amb notícies religioses generals. (Potser del segle XVIII). Diversos 08.16 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Llibreta manuscrita: ""Antiguas medidas de capacidad …""." Diversos 08.18 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Reunió de la ""Sociedad de Obreros Agricultores de Mataró y sus Contornos 'El Progreso'""." Diversos 08.25 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Full dels candidats a diverses eleccions Diversos 08.38 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d """Programa del Partido Socialista Obrero""" Diversos 08.39 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d """Bases que presenta la Sociedad de Obreros Agrícultores 'El Progreso'""." Diversos 08.45 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Programa de francès del ""Institut de cultura i biblioteca popular de la dona""." Diversos 08.46 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Revista ""Puntual. Editan las falanges universitarias de Barcelona""." Diversos 08.47 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Senyals per avisar els bombers. Diversos 11.04 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Districtes de Mataró. Diversos 11.05 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Hotels i pensions del Maresme. Diversos 11.06 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d José Eusebio de Iraola. El cinema i la moral. Diversos 11.20 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Concòrdia entre els mercaders Joan Serra (a) Arnau i Gabriel Montserrat Arnau Diversos 12.08 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d """Mataronins de Mataró i de les afores"", de temàtica electoral." Diversos 13.01 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full CNT i AIT. Sindicato de oficios varios. ""Grandioso mitin"", diferents conferenciants entre ells Durruti." Diversos 13.100 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Full de promoció del moviment cooperatiu. Diversos 13.101 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Full de Socors Roig Internacional. Comité de Mataró. Míting al cinema Clavé. Diversos 13.102 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full ""Ciutadà: posa atenció al que et diem"", de Socors Roig Internacional. Comitè de Mataró." Diversos 13.103 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Full d'un míting convocat per CNT, FAI, AIT. Diversos 13.104 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Full d'un míting del Centre Republicà Federal de Mataró. Diversos 13.105 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Full de la Docietat Iris al poble de Mataró. Convocatòria a donar sang. Diversos 13.106 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full d'un míting al Clavé organitzat per ""Aliança de la Dona Jove""." Diversos 13.107 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full informatiu de la ""Cooperativa de Transport de Mataró a Barcelona i viceversa""." Diversos 13.108 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full de ""La Setmana de l'Infant""." Diversos 13.109 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full ""A la Joventut, al Poble de Mataró"", de les Joventuts Llibertàries i les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya." Diversos 13.110 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full ""Què passa a Sant Quintí de Mediona?""." Diversos 13.111 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full, ""Al poble laboriós de Catalunya. Treballadors: Alerta!"". Partit Comunista de Catalunya." Diversos 13.112 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full ""Mujeres trabajadoras .. ¡Alerta!"", dela UGT i CNT." Diversos 13.113 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full ""Candidatura para las Cortes Constituyentes que propone un grupo de amigos del pueblo""." Diversos 13.114 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full ""Catalans, no voteu als qui ens feren sentir vergonya d'ésser catalans""." Diversos 13.115 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full ""Qui ataca de feixistes als 'Escamots'""." Diversos 13.116 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full ""Pro monument a la memòria de Josep Moragues""" Diversos 13.117 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full ""Obreros y payeses. Por vuestra liberación social y nacional"". Partit Comunista de Catalunya." Diversos 13.118 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full satíric ""Manifest del Partit Mesocàtic Radical d'extrema esquerra""." Diversos 13.119 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full ""Al poble. Per Catalunya i per la República"", publicitat de la candidatura d'Eduard Layret i Foix." Diversos 13.120 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full, ""Grandiós Míting d'Acció Popular Catalana"". CEDA, Mataró." Diversos 13.121 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full, ""Aliança Obrera de Catalunya. Prou execucions, prou sang"". Sobre la revolta d'Astúries." Diversos 13.122 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full, ""Federació de Cooperatives de Producció i Treball de Catalunya. Al poble de Catalunya""." Diversos 13.123 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full, ""El Partit Comunista de Catalunya davant les eleccions al Parlament Català""." Diversos 13.125 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full, ""L'Esquerra, en plana fallida. La trista situació de Lluís Companys""." Diversos 13.126 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full, ""Les Esquerres Republicanes de Catalunya als electors de Barcelona-circumscripció""." Diversos 13.127 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Fulls polítics de la JAP (Acción Popular). Diversos 13.128 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full, ""A tots els treballadors de Catalunya"", del PSOE i la UGT." Diversos 13.129 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full signat per Luís Araquistain, ""¿Qé hacen los socialistas?""." Diversos 13.130 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d """Conferència d'En Cambó al Palau de la Música Catalana"". La Veu de Catalunya." Diversos 13.132 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Full de propaganda electoral. Diversos 13.133 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Fulls de propaganda contra el règim soviètic. Diversos 13.134 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full: ""El fracaso del socialismo en el mundo entero""." Diversos 13.135 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full, ""A todos los obreros del Puerto, a los del Transporte en general, a los marinos y a toda la clase obrera de Barcelona"". UGT" Diversos 13.136 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full, ""A la opinión en general y a los obreros en particular"". Sobre el sindicalisme catòlic." Diversos 13.137 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full de la CNT. FAI. ""Disciplina en los frentes. Disciplina en la retaguardia." Diversos 13.138 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full de la ""Associació d'Amics de la Unió Soviética. Secció de Mataró"". Míting al cine Gayarre." Diversos 13.139 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full ""El matrimonio civil. ¡¡Alerta contra el peligro!!""." Diversos 13.140 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full de la CNT i FAI: ""Justicia. Entérate pueblo""." Diversos 13.141 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full, ""Relació dels drets i deures que assoleix l'individu en esdevenir Soci Cooperador""." Diversos 13.142 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full, Partit Obrer d'Unificació Marxista (POUM). ""Als obrers de Mataró""." Diversos 13.143 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full de les ""Juventudes Socialistas Unificadas de Cataluña del Radio de Mataró"". ""Todo para la Revolución""." Diversos 13.144 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full d'un míting al Monumental Cinema, de CNT, FAI, UGT, PSUC. ""Al poble antifeixista de Mataró. Atenció""." Diversos 13.145 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full del PSUC, ""Als herois combatents de Catalunya que lluiten a tots els fronts""." Diversos 13.146 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full del Comité Local dels Socors Roig Internacional. ""Ja s'ha fet justicia""." Diversos 13.147 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full, ""Acció Catalana al poble de Mataró""." Diversos 13.148 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Fulls, ""Vota el Front Únic d'Esquerres""." Diversos 13.149 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Manuscrit, ""Bases para el retorno a la normalidad presentadas por el Gobierno República""." Diversos 13.150 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Opuscle, ""CADCI (FET), i Front Únic de Treballadors Mercantils presenten les Bases de Treball (...)." Diversos 13.151 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full, ""L'opinió de l'Opinió"", del ""Front Català d'Ordre""." Diversos 13.152 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Fulls de la candidatura de la Lliga Regionalista""." Diversos 13.153 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Full electoral de la Lliga Regionalista. Diversos 13.154 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full, ""Posant les coses al seu lloc"" contra la Lliga Regionalista." Diversos 13.155 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Full electoral de la Lliga Regionalista. Diversos 13.156 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full publicitari, ""Combat, setmanari d'avançada""." Diversos 13.157 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Full de la Lliga Regionalista que critica el govern de la Generalitat. Diversos 13.158 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full, ""Centre Republicà Federal. Ciutadà …"". Candidatura electoral." Diversos 13.159 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d """Candidatura de la Unió Catalanista"", entre d'altres Pompeu Fabra." Diversos 13.21 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full ""No enganyeu l'elector""." Diversos 13.28 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d """Catalans del districte de Mataró"", full del candidat Antoni Marfà i Serra." Diversos 13.32 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Mataró, ""Asociación Universal de socorros a heridos en campaña""." Diversos 13.54 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full, ""El sindicalisme cristià i l'organització de joventuts""." Diversos 13.55 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Horaris de ""los correos en esta administración de Mataró"". (segle XVIII)" Diversos 13.68 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full, ""Si t'agrada l'enxufisme vota Esquerra i Socialisme""." Diversos 13.89 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Paperetes d'unes eleccions. Diversos 13.91 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Fulls de Socors Roig Internacionals Diversos 13.92 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Rebut del ""Sindicato de la Metalurgia y similares de Mataró.""" Diversos 13.93 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Full de la Unió Laborista. Diversos 13.94 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full ""Un mateix pecat"", de tema polític." Diversos 13.95 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Full de la Lliga Regionalista. Diversos 13.96 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full ""Visca l'exèrcit regular""." Diversos 13.97 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Full de la JSU de Mataró. Diversos 13.98 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Full de la Unió de Cooperatives de Mataró, convidant a una conferència. Diversos 13.99 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full, Front Únic d'Esquerres, ""Ciutadans""." Diversos 14.01 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full, ""Nosaltres Sols! Als patriotes""." Diversos 14.02 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full, JSU de Mataró. ""Joves, obrers, intelectuals" Diversos 14.03 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full, Lliga Regionalista, ""Electors""." Diversos 14.04 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full, Coalició Republicana Socialista. ""No tolereu cap coacció""." Diversos 14.07 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full, Coalició Republicana Socialista. ""Ciutadans""." Diversos 14.09 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Cartell, ""Conferència JSU Barcelona""." Diversos 14.112 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full, POUM. ""Por la unidad de acción de la clase trabajadora""." Diversos 14.117 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Postal de Socors Roig Internacional. Diversos 14.123 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full, ""Socors Roig Internacional. A tots els treballadors de Mataró""." Diversos 14.127 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full ""Mares: les dretes tornarien a organitzar una guerra al Marroc"". Front Republicà-Socialista." Diversos 14.28 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full, ""Al Pueblo de Cataluña"", Joan Peiró i altres sobre la ""Obra Popular Antituberculosa de Cataluña""." Diversos 14.29 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full, ""Obrer: Alerta!!""." Diversos 14.30 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Fulls de propaganda electoral de la Coalició Republicana-Socialista. Diversos 14.31 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full, ""Trabajadores de Mataró: el Bloque Obrero y Campesino ante las próximas elecciones"", municipals." Diversos 14.38 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full electoral, ""Acció catalana als electors""." Diversos 14.39 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full, ""La Coalició Republicano-Socialista al poble de Mataró""." Diversos 14.40 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full electoral, crida de diverses agrupacions polítiques, ""Ciutadans""." Diversos 14.41 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full, ""La Coalició Republicano-Socialista"". Anuncien un míting." Diversos 14.44 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full de la Coalició Republicano-Socialista. ""Ells … els tapabruts""." Diversos 14.48 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Opuscle, ""Per a seguir la discussió de l'Estatut de Catalunya""." Diversos 14.54 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full, Centre Republicà Federal i Unió Socialista de Catalunya. ""Ciutadans de Mataró""." Diversos 14.67 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full electoral del Partido Radical. ""Mujeres los soldados han de ser voluntarios""." Diversos 14.72 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full, ""Sindicats de cara a la guerra""." Diversos 14.93 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Opuscle. Jacinto Toryho. La libertad de expresión en el periodismo contemporáneo. Diversos 15.25 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Opuscle. Delfí Dalmau. El problema cultural i lingüístic de Catalunya. A Manuel Azaña. Diversos 15.31 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Opuscle. Constitución de la actual República Socialista Rusa de los soviets. Diversos 16.02 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Opuscle. Rafael Grisó Munté. Soc català. Diversos 16.11 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Opuscle. Paul Robin. Degeneración de la raza humana, Diversos 16.18 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Fulls anti-militaristes Diversos 17 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Fulls de reivindicacions ecològiques Diversos 17 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Fulls relatius a l'activitat independentista Diversos 17 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Fulls relatius a reivindicacions feministes Diversos 17 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Fulls relatius al conflicte de Bankia Diversos 17 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Fulls relatius al conflicte de les Preferents de la Caixa Laietana Diversos 17 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full, ""Juventudes Libertarias de Mataró""." Diversos 19.33 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full, ""A los obreros del Sindicato Libre""." Diversos 19.36 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full, ""Mataronins?"", de l'Alcalde." Diversos 19.37 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Opuscle, ""Cómo andar por la calle""" Diversos 19.39 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full, ""Obrer: la Patronal i els Partits de dreta et volen rebaixar el jornal i augmentar les hores de treball""" Diversos 19/13 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Full de conversió de monedes i pesos (José Abadal, s/d). Diversos 19/4 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Full certificat de comunió. Manresa Diversos 19/7 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full, ""Consultorio para niños de D. Joaquín Castellsaguer""" Diversos 19/9 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full ""Sindicato de campesinos de Mataró y sus contornos"" CNT, AIT" Diversos 20.16 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full ""Todos los obreros a los Sindicatos"", CNT, FAI" Diversos 20.18 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full ""Administración Popular Urbans"", CNT, UGT" Diversos 20.19 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full ""Contra toda dictadura"" CNT, FAI" Diversos 20.20 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full ""Una canallada"", CNT, FAI" Diversos 20.21 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full ""Fuera las caretas"", CNT" Diversos 20.23 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full ""Sindicato del Metal de Mataró"", CNT, FAI" Diversos 20.28 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full ""Por sus obras les conocereis"", CNT" Diversos 20.29 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full ""Una nova qualitat de la patata primerenca. La seva influencia com a instrument electoral""" Diversos 20.43 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Opuscle, ""La verdad de lo que ha ocurrido en Marruecos""" Diversos 20.45 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full ""Documentos que han de expedir las mesas electorales2" Diversos 20.46 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full ""Manifest de la Unió Regionalista als ciutadans del dictricte de Mataró"", candidatura de Carles de Fortuny" Diversos 20.47 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Full ""Manifest de l'Unió Regionalista al poble de Mataró""" Diversos 20.51 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Carnet del Iluro S.C. Diversos 21.03 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d G. de Buriach. Costums que es perden. La Festa Major Diversos 21.08 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Opuscle. Y.Sajagun Linares, ""Engrunes del Nacionalisme Radical"". Mataró, impremta Abadal." Diversos 21.16 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d "Lluís Masriera. ""A l'Associació Obrera de Teatre""" Diversos 21.28 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Ferrocarril (6 capses) Sala Ciutat 12/7 i 8

Documentació Literatura s/d Poemes religiosos manuscrits Diversos 08.12 Sala Ciutat

Documentació Literatura s/d "Poema anti liberal: ""Lamentos del poble espanyol"". ""Oh liberals, oh traidors""." Diversos 13.53 Sala Ciutat

Documentació Literatura s/d Full de cançons republicanes. Diversos 14.23 Sala Ciutat

Documentació Literatura s/d Full de cançons republicanes. Diversos 14.24 Sala Ciutat

Documentació Literatura s/d Poemes satírics sobre els generals Primo de Rivera i Berenguer. Diversos 14.25 Sala Ciutat

Documentació Postals s/d Queipo de Llano, el bisbe de Barcelona i José Antonio Primo de Rivera. Diversos 07.06 Sala Ciutat

Documentació Postals s/d "Postal publicitària ""Gent del camp"" (obra de teatre)" Diversos 07.10 Sala Ciutat

Documentació Postals s/d "Postal va servir per promocionar el film ""Malvaloca""" Diversos 07.20 Sala Ciutat

Documentació Art s/d Valentí Castanys, dibuixant Diversos 21.47 Sala Ciutat

Documentació Art s/d Àlbum de cromos del catecisme Diversos 23.04 Sala Ciutat

Documentació Art s/d Dibuix original del personatge de Brademarti (segle XVIII) Diversos 23.26 Sala Ciutat

Documentació Art s/d Album. Lámines de dibuix. Manel Plana Novell Diversos 12.00 Sala Ciutat

Documentació Art s/d Dibuixos i pintures relatives al Mas Milans i altres propietats Patrimoni Milans Planera A Calaix 2

Documentació Art s/d Dibuixos. Escut nobiliari dels Milans del Bosch Patrimoni Milans Planera A Calaix 2

Documentació Art s/d Dibuix d'un candeler pel panteó dels Milans Patrimoni Milans Planera A Calaix 2

Documentació Art s/d Dibuixos de paisatges, edificis, esquemes d'aprenentatge, en general dels Sorarraín Patrimoni Milans Planera A Calaix 2

Documentació Art s/d Dibuixos. Làmines de paisatges, cossos humans i arquitectures Patrimoni Milans Planera A Calaix 2

Documentació Art s/d Dibuixos. Làmines, diplomes, títols oficials Patrimoni Milans Planera A Calaix 2

Documentació Art s/d Dibuixos diversos Patrimoni Milans Planera A Calaix 2

Documentació Art s/d Dibuixos. Làmines de Geometria i gravats de màquines (S.XIX) Planera A Calaix 2

Documentació Art s/d Funda de pergamí d'un llibre Major Planera A Calaix 2

Documentació Art s/d Iconografia Religiosa Planera A Calaix 10

Documentació Art s/d Jordi Puiggalí. Dibuixos i projectes de tema religiós Planera A Calaix 10

Documentació Art s/d Gravat. Fábrica de géneros de punto. Fonts, Coll y Clavell Solt Planera A Calaix 11

Documentació Art s/d Gravat. Gran fábrica de albayalde, minios, colores, secantes […] Lloveras i Cia. Mataró Solt Planera A Calaix 11

Documentació Art s/d Dibuixos. Joan Finet. Retrat d'un home Solt Planera A Calaix 11

Documentació Art s/d Pallaroles. Dibuix d'un sant Art 1 - 02 Planera A Calaix 11

Documentació Art s/d Academia Musical Mariana. Verso: Escut de Mataró. Art 1 - 04 Planera A Calaix 11

Documentació Art s/d J.Recoder. Dibuix d'una gitana Art 1 - 05 Planera A Calaix 11

Documentació Art s/d Figura helenística Art 1 - 07 Planera A Calaix 11

Documentació Art s/d Rovira Brull. Orla Art 1 - 08 Planera A Calaix 11

Documentació Art s/d Guiatge de Mataró. Cartells Art 1 - 09 Planera A Calaix 11

Documentació Art s/d Vella Quaresma. Aquarel·la Art 1 - 14 Planera A Calaix 11

Documentació Art s/d Aproximació ideal al portal medieval de Barcelona (Mataró) Art 1 - 15 Planera A Calaix 11

Documentació Art s/d E.Vila, R.Clavell. Dibuix d'un soldat Art 1 - 17 Planera A Calaix 11

Documentació Art s/d Joan d'Ivori. Dibuixos originals Art 1 - 23 Planera A Calaix 11

Documentació Art s/d J.Roy. Dibuix de la verge Maria Art 1 - 28 Planera A Calaix 11

Documentació Art s/d Oli atribuit a Émile Quentin Leon Brin (1863-1950) Art 1 - 31 Planera A Calaix 11

Documentació Art s/d Marià Ribas. Creu de terme i escola de Santa Anna Art 1 - 32 Planera A Calaix 11

Documentació Art s/d Maria Ribas. Retaule Art 1 - 33 Planera A Calaix 11

Documentació Art s/d Oli sobre fusta representant una carrera de cavalls Art 1 - 36 Planera A Calaix 11

Documentació Art s/d Mostres de filetarge de la fundició alemana Bauer Art 2 -03 Planera A Calaix 11

Documentació Art s/d Vista del Colegio de Cataluña (Valldemía) Art 2 -04 Planera A Calaix 11

Documentació Art s/d Cartell del general Franco Art 2 -06 Planera A Calaix 11

Documentació Art s/d Diverses tècniques de pesca Art 2 -08 Planera A Calaix 11

Documentació Art s/d Figures Paluzies de teatre i soldats Art 2 -11 Planera A Calaix 11

Documentació Art s/d Fulles originals de cantorals Art 2 -12 Planera A Calaix 11

Documentació Art s/d """Horrorosa escena cerca de Calella en 1808"", facsímil de 1974" Art 2 -15 Planera A Calaix 11

Documentació Art s/d Lámines de diversos estils de barcos Art 2 -17 Planera A Calaix 11

Documentació Art s/d Lámina de la nobleza austro-hongaresa Art 2 -18 Planera A Calaix 11

Documentació Art s/d """Los capitanes Fermín Galán y García Hernández""" Art 2 -23 Planera A Calaix 11

Documentació Art s/d Centro de vacunación antipolio Art 2 -25 Planera A Calaix 11

Documentació Art s/d """A la memòria de Lluís Ferrer i Clariana (1909-1970)" Art 2 -27 Planera A Calaix 11

Documentació Art s/d Retrat de Carlos VII de Borbón Art 2 -28 Planera A Calaix 11

Documentació Art s/d Sant Jordi, gravat facsímil dels Abadal Art 2 -29 Planera A Calaix 11

Documentació Art s/d Goigs de Nostra Senyora dels Dolors Art 2 -30 Planera A Calaix 11

Documentació Barcelona s/d Plànol industrial de Barcelona Sala Ciutat

Documentació Barcelona s/d Plànol anunciador de Barcelona Sala Ciutat

Documentació Cartografia s/d Mataró término Municipal 1:10.000 Plànol solt Planera A Calaix 14

Documentació Cartografia s/d El Maresme i el Vallès Plànol solt Planera A Calaix 14

Documentació Cartografia s/d Plano de Mataró y su ensanche Plànol solt Planera A Calaix 14

Documentació Cartografia s/d Plano Industrial de Mataró Plànol solt Planera A Calaix 14

Documentació Cartografia s/d Plano anunciador de Mataró Plànol solt Planera A Calaix 14

Documentació Cartografia s/d Fondeadero de Mataró Plànol solt Planera A Calaix 14

Documentació Cartografia s/d Plano. Ayuntamiento de Mataró 1: 3000 Plànol solt Planera A Calaix 14

Documentació Cartografia s/d Insituto Geológico y Minero de España (Mataró) Plànol solt Planera A Calaix 14

Documentació Cartografia s/d Ayuntamiento de Mataró. Zona de extrensión 1: 3000 Plànol solt Planera A Calaix 14

Documentació Cartografia s/d Area Metropolitana 1: 100.000 Plànol solt Planera A Calaix 14

Documentació Cartografia s/d Institut Cartografic de Catalunya. 23 fulls de Mataró, Arenys, Premià 1: 5000 Plànol solt Planera A Calaix 14

Documentació Cartografia s/d El Corredor (Alpina) Carpeta - 2 Planera A Calaix 14

Documentació Cartografia s/d Tres mapes militars de la guerra civil Carpeta - 4 Planera A Calaix 14

Documentació Cartografia s/d Terme de Mataró, nord i est Carpeta - 7 Planera A Calaix 14

Documentació Cartografia s/d Fotos d'un mapa del segle XVIII del parcel·lari del pla de Can Boet Carpeta - 10 Planera A Calaix 14

Documentació Cartografia s/d Mataró (segle XIX) 1: 2000 Carpeta - 13 Planera A Calaix 14

Documentació Cartografia s/d Mapes de Mataró (3 exemplars) Carpeta - 21 Planera A Calaix 14

Documentació Documents s/d Mataró. Mapes i Guies (2 capses) Sala Ciutat 12/8

Documentació Documents s/d Autògraf Jacint Verdaguer Diversos 23.24 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Bulas de la Santa Cruzada en España (siglo XIX) Diversos 22.01 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Llibre nou que conté varios secrets de naturalesa (Manresa) Diversos 22.05 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d La vida de l'obrer a Rússia (Barcelona) Diversos 22.06 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Breve relación del felix Viaje […] Dª Isabel Cristina de Brunswich, en 1708 Diversos 22.12 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Angel Pestaña. ¿Dictadura Proletaria? (Barcelona) Diversos 22.20 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Manuel B. Guanyabens. Descripció sumària de les antigüetats de Mataró Diversos 22.25 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Impresos religiosos dels segles XVII-XIX. Cap de Mataró. Sala Ciutat 13/3

Documentació Documents s/d Ordinaciones de almotazenería de la ciudad de Mataró Diversos 22.32 Sala Ciutat

Documentació Documents s/d Càmara Oficial de la Propietat Urbana (sobre arrendemanets) Diversos 23.03 Sala Ciutat

Documentació Imatge s/d Fotografia d’una dona anònima (Foto Rosset) Patrimoni Marfà Planera A Calaix 2

Documentació Imatge s/d Fotografia d’una dona anònima (Foto Estapé) Patrimoni Marfà Planera A Calaix 2

Documentació Imatge s/d Cuadro de Honor de los caídos y cautivos de Mataró Planera A Calaix 1

Documentació Literatura s/d Pere Ribot, dos poemes Diversos 22.35 Sala Ciutat

Documentació Planimetria s/d Plano del puerto de la plaza de Mataró con una porción de su Araval (segle XVIII) Carpeta Gran Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria s/d Ramon Cardoné. Façana d'una casa (segle XIX) Carpeta Gran Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria s/d Masoveria del Cros (Casa Garí) (5 fulls) Carpeta Gran Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria s/d Plano general de la propiedad de D. Cayetano Cabanyes Marfà en Argentona (segle XIX) Carpeta Gran Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria s/d Plànol d'un edifici (segle XVIII) Carpeta Gran Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria s/d Plano general del acuartelamiento de Mataró Carpeta 1 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria s/d Molinos de Mataró y su entorno (Segle XIX) Carpeta 1 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria s/d Residencia Municipal de Sant Josep (Les Germanetes) Carpeta 1 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria s/d Ensayo de faja adoquinada que se sustituye por enlosado. Carrer Isern Carpeta 2_35 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria s/d Cases als carrers Moratín i San Isidoro Carpeta 2_37 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria s/d Dos cases Carpeta 2_40 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria s/d Edifici al col·legi dels Salesians Carpeta 2_41 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria s/d Dos cases a la porta de Valldeix 22 Carpeta 2_42 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria s/d Planificació d'un carrer de la carretera de França, al camí del Mig i a la cerretera d'Argentona Carpeta 2_43 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria s/d Casa al carrer Clavé Carpeta 2_45 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria s/d Projecte de desvio a l'entorn de l'actual plaça Granollers Carpeta 2_49 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria s/d Casa Carpeta 2_55 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria s/d Cas al carrer Velázquez. Arq. Emili Cabañes Carpeta 2_56 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria s/d Projecte de la casa Marfà del carrer d’Argentona Patrimoni Marfà Planera A Calaix 2

Documentació Planimetria s/d Projecte Banco Urquijo Catalán. Mataró Patrimoni Marfà Planera A Calaix 2

Documentació Planimetria s/d Projecte cases Marfà del carrer de les Moles, i d’Argentona Patrimoni Marfà Planera A Calaix 2

Documentació Art Gravats dels segles XVII i XVIII, de fulls solts de llibres. Sala Ciutat

Documentació Art Cartells de les Santes Planera A Calaix 5

Documentació Art Iconografia i cartells de les Santes Planera A Calaix 6

Documentació Art Cartells de les Santes Planera A Calaix 7

Documentació Art Diplomes Planera A Calaix 13

Documentació Art Títols Planera A Calaix 13

Documentació Art Calendaris Planera A Calaix 13

Documentació Barcelona Escriptures de Barcelona del segle XVIII Sala Ciutat

Documentació Cartells Agrupació Científico-Excursionista Carpetes Golfes

Documentació Cartells Ajuntament de Mataró Carpetes Golfes

Documentació Cartells Associació de Música de Mataró Carpetes Golfes

Documentació Cartells Biblioteca Popular Carpetes Golfes

Documentació Cartells Caixa d'Estalvis Laietana Carpetes Golfes

Documentació Cartells Capgrossos de Mataró Carpetes Golfes

Documentació Cartells Càrites Carpetes Golfes

Documentació Cartells Cartells comercial Carpetes Golfes

Documentació Cartells Cartells de 1900 a 1939 Carpetes Golfes

Documentació Cartells Cartells de sardanisme Carpetes Golfes

Documentació Cartells Centre Mataronés Carpetes Golfes

Documentació Cartells COPP (Centre Orientació Psico-Pedagògica) Carpetes Golfes

Documentació Cartells Cristalleries de Mataró Carpetes Golfes

Documentació Cartells El Candil Carpetes Golfes

Documentació Cartells Espectacles de Circ Carpetes Golfes

Documentació Cartells Festes, espectacles, concerts Carpetes Golfes

Documentació Cartells Foment Mataroní Carpetes Golfes

Documentació Cartells Germans Arenas Carpetes Golfes

Documentació Cartells La Xarxa Carpetes Golfes

Documentació Cartells Museu de Mataró Carpetes Golfes

Documentació Cartells Omnium Cultural Carpetes Golfes

Documentació Cartells Orquestres mataronines Carpetes Golfes

Documentació Cartells Sala Cabañes Carpetes Golfes

Documentació Cartells Teatre Cinema Casal Carpetes Golfes

Documentació Cartells Teatre Cinema Clavé Carpetes Golfes

Documentació Cartells Teatre Cinema Monumental (Bosque) Carpetes Golfes

Documentació Cartells Tercer Mon Carpetes Golfes

Documentació Cartells UEC (Unió Excursionista de Catalunya) Carpetes Golfes

Documentació Cartells Santa Maria de Mataró: Concerts a Santa Maria Planera A Calaix 9

Documentació Cartells Santa Maria de Mataró: Mil·lenari de Santa Maria Planera A Calaix 9

Documentació Cartells Museu Arxiu de Santa Maria: cartells d'activitats Planera A Calaix 9

Documentació Cartografia Mapes del Montseny i Tossa (Alpina) Carpeta - 22 Planera A Calaix 14

Documentació Documents Joan Solà. Felicitació Diversos 23.08 Sala Ciutat

Documentació Documents José Viladevall. Felicitació Diversos 23.09 Sala Ciutat

Documentació Documents Testament de Jaume Sala (pergamí). Fons Hospital Planera A Calaix 1

Documentació Esqueles Conjunt d'esqueles dels segles XIX i XX Sala Arxiu

Documentació Estampes Conjunt de milers d'estampes de diverses devocions i procedències Sala Arxiu

Documentació Imatge Fotos del Museu Vaticà (s.XIX) Diversos 19.51 Sala Ciutat

Documentació Literatura "Poema. ""No juguos amb l'amor""." Diversos 23.10 Sala Ciutat

Documentació Planimetria Convent de monges Benetes. Capsa 1 Sala Ciutat

Documentació Planimetria Edifici de La presó. Capsa 1 Sala Ciutat

Documentació Planimetria Església de Sant Martí de la Cortinada (Andorra). Capsa 1 Sala Ciutat

Documentació Planimetria La peixateria. Capsa 1 Sala Ciutat

Documentació Planimetria Mataró a Catalunya. Capsa 1 Sala Ciutat

Documentació Planimetria Mataró en temps medievals. Capsa 1 Sala Ciutat

Documentació Planimetria Mataró, el municipi. Capsa 1 Sala Ciutat

Documentació Planimetria Mataró, el municipi. Capsa 1 Sala Ciutat

Documentació Planimetria Parcel·lació al torrent del Pregó. Capsa 1 Sala Ciutat

Documentació Planimetria Projecte de port. Capsa 2 Sala Ciutat

Documentació Planimetria Sant Miquel de Mata. Capsa 1 Sala Ciutat

Documentació Planimetria Teatre Clavé. Capsa 1 Sala Ciutat

Documentació Planimetria 5 plànols d'un molí (ss.XVIII_XIX) Carpeta Gran Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria Façana d'un hostal (segle XVIII) Carpeta 2_64 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria Façana de l'església de Santa Anna Carpeta 2_65 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria 9 plànols de cases del segle XVIII Carpeta 2_66 Planera A Calaix 12

Documentació Planimetria Mapa de Parpers manuscrit, del segle XVIII Planera A Calaix 3

Documentació Planimetria Santa Maria de Mataró: Planimetria i dibuixos Planera A Calaix 4

Documentació Postals Conjunt de milers de postals de Mataró i tot el mon Sala Arxiu