v30/3/2024 Accés a la BD: https://masmm.org/arxiun/docopus.html
FONS DATA DESCRIPCIÓ CAPSA LOCALITZACIÓ LOCALITZACIÓ2
Documents 1590 Documents de la família de mercaders Llorell de Mataró. Diversos 12.03 Sala Ciutat
Documents 1594 Repartiment de blat (fotocòpia). Diversos 11.09 Sala Ciutat
Documents 1596 Argentona. Cens de l’any 1596 (transcripció) Diversos 10.08 Sala Ciutat
Documents 1597 Cabrera (Agell). Família Aymeric, llibreta de violaris (1597-1685). Diversos 10.07 Sala Ciutat
Documents 1600 Escriptures d'una casa al carrer de Bonaire de Mataró, dels Lalbi, Fins, etc. (1600-1838). Diversos 09.02 Sala Ciutat
Documents 1604 Compravenda. Bertomeu Ribas, paraire, a Anton Lladó, pagès de Cabrera (1604-1765). Diversos 07.40 Sala Ciutat
Documents 1616 Melcior de Palau, diversos pagaments. Diversos 12.07 Sala Ciutat
Documents 1690 Contracte per daurar l'altar de les ànimes i dades de la seva cancelació.  Diversos 01.34 Sala Ciutat
Documents 1694 Dibuixos de ciutats de Sébastien de Pontault (senyor de Beaulieu) (diferentes dates del segle XVII). Diversos 11.26 Sala Ciutat
Documents 1728 Josep Ramon. A Mataró fan circular moneda falsa. Diversos 10.15 Sala Ciutat
Documents 1745 Prohibició de celebrar missa a extranjers (Barcelona) Diversos 22.02 Sala Ciutat
Documents 1750 Comptes d’un notari, potser d’Arenys de Mar (1750-1763). Diversos 10.04 Sala Ciutat
Documents 1750 Oració manuscrita (c.1750). Diversos 10.17 Sala Ciutat
Documents 1762 Caterina Baró de Solà. Censals. Diversos 11.10 Sala Ciutat
Documents 1768 Llibreta de censos de Joan Llibre, Gaspar Poy i Josep Prats (1768-1896). Diversos 10.11 Sala Ciutat
Documents 1770 Rebut del cobrador del Cadastre. Diversos 13.69 Sala Ciutat
Documents 1774 Col·legi de Procuradors. Diversos 10.20 Sala Ciutat
Documents 1777 Impresos d'indulgències Diversos 23.18 Sala Ciutat
Documents 1778 Tiana, Francesc Codina, patró de pesca, donació al seu fill. Diversos 10.01 Sala Ciutat
Documents 1778 "Reales ordenanzas del colegio de Procuradores de la ciudad de Mataró". Impremta Abadal Diversos 21.13 Sala Ciutat
Documents 1779 Real Cédula concedint privilegis a les fàbriques de roba i teixits de llana. Diversos 13.67 Sala Ciutat
Documents 1780 Poemes anònims relatius a Mataró (c.1780). Diversos 10.19 Sala Ciutat
Documents 1781 "Ordenanzas del colegio de procuradores causídicos de la ciudad de Mataró" Diversos 19.45 Sala Ciutat
Documents 1784 Rebuts d’aliments per als presos de Mataró (1784-1789). Diversos 11.13 Sala Ciutat
Documents 1786 Província Marítima de Mataró. Reglament (transcripció). Diversos 11.14 Sala Ciutat
Documents 1787 Cartes de Josep Rafart a Francesc Martorell. Diversos 11.12 Sala Ciutat
Documents 1788 Badalona, plet de diversos veïns pel lloguer d'una pedrera pels forns de calç. Diversos 10.05 Sala Ciutat
Documents 1788 Real Cédula, que els matriculats tinguin veu "en la elección o propuesta de los oficios de la República". Diversos 13.66 Sala Ciutat
Documents 1789 Ildefonso Ferrer. "Oración fúnebre en las solemnísimas exéquias (…) D.Carlos III". Diversos 07.16 Sala Ciutat
Documents 1789 Manuel Camín i Campllonch. "Oración fúnebre (a) la gloriosa memoria de su amado monarca Don Carlos III". Diversos 07.39 Sala Ciutat
Documents 1789 Compra venda d'una casa al carrer de Concepció Diversos 10.12 Sala Ciutat
Documents 1789 Títol de teologia de Tomàs Spa Diversos 23.12 Sala Ciutat
Documents 1790 Tractat de jardineria (c.1790).  Diversos 10.16 Sala Ciutat
Documents 1791 Premià de Dalt. Teresa Estrader àpoca a Pere Bruguera. Diversos 10.06 Sala Ciutat
Documents 1791 Real Cédula, qüestió d'herències. Diversos 13.64 Sala Ciutat
Documents 1793 Salvador Colomer, calafat, crea un censal a favor de l’Hospital (1793-1861). Diversos 11.21 Sala Ciutat
Documents 1794 Real Cédula sobre la creació d'una contribució "para la extinción de vales reales". Diversos 13.65 Sala Ciutat
Documents 1795 Onofre Molins, adroguer de Mataró, liquidació de l’herència. Diversos 12.05 Sala Ciutat
Documents 1796 Real Cédula, "que no se moleste con prisiones ni arrestos a los reos por causas de estrupo". Diversos 13.71 Sala Ciutat
Documents 1799 Ordre sobre la urgència de cobrar els impostos. Diversos 13.70 Sala Ciutat
Documents 1801 Real Cédula sobre "la enagenación uniforme de los bienes raices pertenecientes a establecimientos piadosos". Diversos 13.52 Sala Ciutat
Documents 1801 Qüestió de la venda de seda. Diversos 13.62 Sala Ciutat
Documents 1801 Real Cédula sobre la "redención con vales reales de los censos perpétuos". Diversos 13.63 Sala Ciutat
Documents 1803 Real Cédula sobre la posibilitat de vendre bens vinculats en poblacions llunyanes al seu domicili. Diversos 13.56 Sala Ciutat
Documents 1803 Real Cédula sobre el títol de senyoria als secretaris. Diversos 13.57 Sala Ciutat
Documents 1803 Junta de Caritat de Mataró, comptes. Diversos 13.61 Sala Ciutat
Documents 1806 Miquel Bosc. Comptes de les obres de la casa de Caritat de Barcelona. Diversos 11.11 Sala Ciutat
Documents 1807 Comandes xocolata, Geroni Martorell, de Calella, i Joan Tomàs Puig Carbonell, de Mataró (1807-1810) Diversos 11.23 Sala Ciutat
Documents 1807 Real Cédula que limita les persones exentes de bagatges i allotjaments. Diversos 13.60 Sala Ciutat
Documents 1808 Joan Vilardebò. "Relación de cuanto a ocurrido en Mataró en la invasión francesa (1808-1810)", fotocòpia. Diversos 07.12 Sala Ciutat
Documents 1808 "Avisos militares al exército de la izquierda para la presente guerra". Diversos 08.15 Sala Ciutat
Documents 1808 El tribunal de la Inquisició critica "el alboroto escandaloso del baxo pueblo" contra l'exèrcit francès el 2 de maig. Diversos 08.20 Sala Ciutat
Documents 1808 Gravats de l'entrada dels francesos a Mataró l'any 1808 (Segle XIX) Diversos 23.29 Sala Ciutat
Documents 1810 Ban de la Junta Superior del Principado sobre el contraband de queviures. Diversos 13.58 Sala Ciutat
Documents 1813 Imprès de l'Ajuntament de Mataró d'un passi per anar a Arenys. Diversos 08.21 Sala Ciutat
Documents 1813 Qüestió de la falsificació d’un testament (famílies Guarro, Jofre, Cerdà). Diversos 11.15 Sala Ciutat
Documents 1814 Full de l'exèrcit francès en retirada. Diversos 13.04 Sala Ciutat
Documents 1814 Ban, "Ciudadanos de Mataró". Sobre el trànsit de Fernando VII per la ciutat. Diversos 13.45 Sala Ciutat
Documents 1815 Contribucó extra a "la industria y comercio". Diversos 07.54 Sala Ciutat
Documents 1817 Benefici de la capella de Sant Vicenç del castell de Burriac (1806-1817). Diversos 07.40 Sala Ciutat
Documents 1817 Real Cédula concedint privilegis a les fàbriques de teixits (1779). Diversos 07.55 Sala Ciutat
Documents 1817 El governador de Mataró baró de la Barre, indult a causa del matrimoni de Carles, germà del rei. Diversos 07.58 Sala Ciutat
Documents 1817 El governador de Mataró sobre l'indult del rei a causa del seu casament. Diversos 13.23 Sala Ciutat
Documents 1817 "Real Cédula", sobre certificats. Diversos 13.30 Sala Ciutat
Documents 1818 El governador de Mataró baró de la Barre, sobre reclamacions ecònomiques de l'estat. Diversos 07.56 Sala Ciutat
Documents 1818 El governador de Mataró baró de la Barre, quëstió de la lleva. Diversos 07.57 Sala Ciutat
Documents 1818 El governador de Mataró, sobre "la multitud de familias que se han expatriando de este Principado y andan mandigando". Diversos 07.59 Sala Ciutat
Documents 1818 El governador de Mataró baró de la Barre, sobre el passaport de transeunts. Diversos 07.60 Sala Ciutat
Documents 1818 Calendario del Principado de Cataluña. Diversos 11.19 Sala Ciutat
Documents 1819 Quotes de la "Contribución general del reino". Diversos 07.53 Sala Ciutat
Documents 1820 Gaspar Melchor de Jovellanos. Pan y toros. Oración apologética (Madrid) Diversos 22.13 Sala Ciutat
Documents 1822 Diversos decrets real, un declarant de tercera classe el port de Mataró. Diversos 07.47 Sala Ciutat
Documents 1822 Nomenament de caporal primer de la Milícia Nacional a Josep A. Peradejordi. Diversos 07.49 Sala Ciutat
Documents 1822 Imprés pel repatiment de la contribució. Diversos 07.50 Sala Ciutat
Documents 1823 Domingo de caralt, governador provicional de Mataró, ordena pagar el delme. Diversos 07.51 Sala Ciutat
Documents 1823 Contribució extra a causa de la guerra. Diversos 07.52 Sala Ciutat
Documents 1823 Gravat "Vue de Mataró" Diversos 21.20 Sala Ciutat
Documents 1824 El compte de Santa Clara, governador de Mataró, comunicat real sobre els que desautoritzen els tribunals de justicia. Diversos 07.46 Sala Ciutat
Documents 1825 Documentació sobre el nomenament de diputats i alcaldes de barri de Mataró (1825-1830).  Diversos 11.22 Sala Ciutat
Documents 1825 Facsímil d'impresos oficials de Mataró Diversos 23.17 Sala Ciutat
Documents 1827 Circular del governador del corregiment, cal vigilar "los revolucionarios refugiados en Portugal". Diversos 13.44 Sala Ciutat
Documents 1827 Circular del governador del corregiment sobre qüestions d'Hissenda. Diversos 13.46 Sala Ciutat
Documents 1827 Circular del governador del corregiment, qüestions d'impostos. Diversos 13.47 Sala Ciutat
Documents 1827 Circular del governador del corregiment, perill dels "revolucionarios refugiados en Portugal". Diversos 13.51 Sala Ciutat
Documents 1828 Permís del governador militar a Josep López de Mataró per poder caçar. Diversos 13.59 Sala Ciutat
Documents 1829 Arxiu Viza-Boltes. Documents de despeses (1829-1837). Diversos 10.10 Sala Ciutat
Documents 1830 Cólera Morbo a Mataró. Diversos 11.17 Sala Ciutat
Documents 1830 Ejercicios literarios (…) de las Escuelas Pías de Santa Ana (Mataró). Diversos 19/11 Sala Ciutat
Documents 1832 Imprès de l'Hospital de Mataró. Diversos 13.72 Sala Ciutat
Documents 1833 Mataró, himne al jurament de la reina Maria Isabel Luísa. Diversos 13.76 Sala Ciutat
Documents 1833 Periódico Mercantil y económico de Cataluña. L'ajuntament de Mataró al capità general Manuel Llauder Diversos 21.46 Sala Ciutat
Documents 1834 Discurso […] jura de Ntra. Augusta reyna Dª Maria Isabel II (Barcelona) Diversos 22.09 Sala Ciutat
Documents 1835 Francisco Raull. Historia de la conmoción de Barcelona Diversos 22.07 Sala Ciutat
Documents 1836 Gobierno politici provincia Barcelona. Exposicion a S.M. Diversos 23.23 Sala Ciutat
Documents 1837 Diversos documents de la família Llauder (diverses dates). Diversos 12.06 Sala Ciutat
Documents 1837 Ordinaciones de Policía de la Ciudad de Mataró Diversos 22.29 Sala Ciutat
Documents 1839 El pretendent carlista s'ha retirat a França. Diversos 13.75 Sala Ciutat  
Documents 1840 Margarida Vilardebò, carta (c.1840). Diversos 10.18 Sala Ciutat
Documents 1841 Miquel Garriga i Roca, factura a l'Ajuntament de Mataró per construir una canonada. Diversos 07.22 Sala Ciutat
Documents 1841 Escriptures d'una casa al Camiral de Mataró de Ricard Colom Gispert (1841-1912). Diversos 09.01 Sala Ciutat
Documents 1841 Opuscle "José Rius. Exhortación a lo Guardias Nacionales […] de Mataró" Diversos 21.22 Sala Ciutat
Documents 1842 Arguments de la defensa dels acusats de participat en un motí a les eleccions de 1841 a Mataró. Diversos 07.32 Sala Ciutat
Documents 1842 Cataluña vindicada (Barcelona) Diversos 22.10 Sala Ciutat
Documents 1843 Full "Mataroneses", Junta política que ha recolçat el "grandioso alzamiento nacional". Diversos 13.73 Sala Ciutat
Documents 1843 Full "Nacionales", sobre la seva organització a Mataró. Diversos 13.74 Sala Ciutat
Documents 1843 "Carta dirigida desde Madrid" al general Prim. Mataró, impremta Abadal Diversos 21.37 Sala Ciutat
Documents 1844 Opuscle dirigit a la reina sobre la situació política d'Espanya. Diversos 07.45 Sala Ciutat
Documents 1845 Guía catalana pera lo any 1845 (Barcelona) Diversos 22.11 Sala Ciutat
Documents 1845 Calendari o pronòstich català per lo any 1845 (Barcelona) Diversos 22.14 Sala Ciutat
Documents 1845 Josep Rius. Trabajo sobre Mataró para el diccionario Madoz Diversos 22.26 Sala Ciutat
Documents 1846 Queixa de la "Comisión Directiva de la asociación de propietarios" de la provincia de Barcelona sobre la quantia dels impostos. Diversos 07.42 Sala Ciutat
Documents 1846 "Libro de asunto y entradas para el uso de Dª Josefa Vila de Aguilera" (1846-1861). Diversos 16.22 Sala Ciutat
Documents 1847 manuscrit: "Tesoro espiritual de indulgencias y devocionario cotidiano". Diversos 08.17 Sala Ciutat
Documents 1848 Opuscle en defensa de l'actuació de l'alcalde de Barcelona. Diversos 07.44 Sala Ciutat
Documents 1849 Full de la "Sociedad Religiosa de los Amigos de la Gran Bretaña" contra el tràfec d'esclaus negres. Diversos 07.43 Sala Ciutat
Documents 1849 Joan Bassó, fuster, demana permís d’obres. Diversos 11.01 Sala Ciutat
Documents 1849 Juan Amich, "Viege a Mataró con el ferro-carril" Diversos 21.14 Sala Ciutat
Documents 1850 Bando de buen gobierno de la ciudad de Mataró Diversos 22.31 Sala Ciutat
Documents 1851 Melcior de Palau, alcalde de Mataró. Full notificant la rebaixa d'alguns impostos. Diversos 07.41 Sala Ciutat
Documents 1852 Calendaris del Principat de Catalunya (1852-1866). Diversos 06.12 Sala Ciutat
Documents 1853 Solicitut d'alguns mataronins que es suspengui la prolongació del tren a Arenys. Diversos 07.48 Sala Ciutat
Documents 1854 Salvador Vilardebó. "Mètode curatiu i preservatiu del cólera morbo assiàtich". Diversos 07.08 Sala Ciutat
Documents 1855 Opuscle "Manifestación de la Junta Provisional de Sanidad y Beneficencia […] a los Mataronenses". Imp. Abadal Diversos 21.17 Sala Ciutat
Documents 1855 Quatre fulls polítics (formen part del volum de la biblioteca de Juan Amich) Diversos 22.27 Sala Ciutat
Documents 1857 Horari dels éxamens del col·legi de Juan Bautista Viza. Diversos 01.30 Sala Ciutat
Documents 1857 Full, "La primera piedra de la Casa de Caridad de Manresa" Diversos 19/6 Sala Ciutat
Documents 1858 José de Calasanz Tuñí, alcalde de la ciudad de Mataró. Constitució de la societat d'assegurances "Mútua Mataronesa". Diversos 13.87 Sala Ciutat
Documents 1858 Full, "Avisos de vivir y morir bien". Manresa Diversos 19/8 Sala Ciutat
Documents 1860 Caldes d'Estrach, dibux de la població (del fons Milans del Bosch) (data aproximada). Diversos 06.13 Sala Ciutat
Documents 1863 Carles de Fortuny lloga terra per vinya a Antoni Martí. Plet. (1863-1915), Diversos 12.04 Sala Ciutat
Documents 1865 Butlleta a eleccions a diputats a Corts. Diversos 07.09 Sala Ciutat
Documents 1866 Llista d'establiments comercials i industrials a Mataró.  Diversos 01.36 Sala Ciutat
Documents 1869 "Carta al señor diputado D.Emilio Castelar (…) por D. Francisco Mateos Gago, presbítero". Diversos 06.36 Sala Ciutat
Documents 1869 Arenys de Mar, venda d’una casa al carrer Ample. Diversos 10.03 Sala Ciutat
Documents 1870 Poema, "A la memoria del Exmo. Sor. D. Juan Prim". Signat per Un Mataronés Diversos 13.49 Sala Ciutat
Documents 1870 Full "Mataroneses", de l'Ajuntament sobre la situació política. Diversos 13.83 Sala Ciutat
Documents 1871 Ramon Golart. A la llegada a Mataró de S.M. el Rey D. Amadeo. Diversos 11.03 Sala Ciutat
Documents 1872 Ayuntamiento popular de Mataró. "Mataroneses", sobre la situació econòmica. Diversos 13.84 Sala Ciutat
Documents 1872 Mataró. Comisión de armamento y defensa. Qüestió de la defensa en temps de revolta carlista. Diversos 13.85 Sala Ciutat
Documents 1873 Segrest de mataronins durant la guerra carlista. Diversos 01.37 Sala Ciutat
Documents 1873 "Confederación Regional de Mataró". Organitzar la zona per lluitar contra els carlistes. Diversos 13.48 Sala Ciutat
Documents 1874 Antoni Gironès i Llàtzer Carrau, comptes i altres papers (1874-1881). Diversos 10.22 Sala Ciutat
Documents 1874 Rafael Tristany. Proclama. Diversos 11.27 Sala Ciutat
Documents 1874 Esquela del general Manuel Gutierrez de la Concha, marqués del Duero. Diversos 13.86 Sala Ciutat
Documents 1875 Ban manuscrit de la proclamació a Mataró del rei Alfonso XII. Diversos 13.82 Sala Ciutat
Documents 1876 "Impugnación del derecho opresor que se intenta imponer al corcho en bruto". Diversos 08.50 Sala Ciutat
Documents 1876 Diari anònim d’uns pagaments, potser de Calella. Diversos 10.09 Sala Ciutat
Documents 1876 Teatro Principal. Programa d'un recital de música a benefici dels necessitats. Diversos 13.50 Sala Ciutat
Documents 1877 Privilegi industrial a favor de Cayetano Marfà Baladia. Diversos 08.40 Sala Ciutat
Documents 1880 Escriptura a Puerto Rico entre Roberto Garcia i Josefa Garcia. Diversos 01.33 Sala Ciutat
Documents 1881 Full del Comité Democrático Federalista de Mataró. Diversos 13.81 Sala Ciutat
Documents 1882 Plet entre Jeroni Boada i Lluïsa Comas. Diversos 12.09 Sala Ciutat
Documents 1882 "Mataronenses. Sobre el naufragi d'uns pescadors. Diversos 13.80 Sala Ciutat
Documents 1883 Llibre manuscrit amb codi amb dibuixos, i amb el codi per desxifrar-lo. Diversos 12.10 Sala Ciutat
Documents 1883 Full de l'Ajuntament de Mataró. "Lista de las composiciones recibidas para el Certámen literario de esta Ciudad" Diversos 19/5 Sala Ciutat
Documents 1884 Antonio de Bofarull. Iluro, estudio histórico crítico […] datos históricos referentes a Mataró Diversos 22.24 Sala Ciutat
Documents 1885 Joaquim de Palau, alcalde de Mataró, despeses de l'epidèmia. Diversos 13.03 Sala Ciutat
Documents 1885 Coblas […] de la romería anti-masónica [1884] en lo terme de Brunyola (Girona) Diversos 22.08 Sala Ciutat
Documents 1886 "Apuntes y versoa varios de Ramón Morera y Ribas, presbítero de Vich en 1886" Diversos 10.13 Sala Ciutat
Documents 1886 Visita del bisbe a Sant Pere d'Avinyonet Diversos 23.02 Sala Ciutat
Documents 1887 Funeraria Ribas i Mustarós, despeses d'un enterrament Diversos 04.17 Sala Ciutat
Documents 1887 “Proyecto de Embarcadero en la playa de Mataró”, per magatzen de Lluró i Cia. Diversos 12.02 Sala Ciutat
Documents 1887 Full "A los obreros". De la "comisión por vosotros nombrada". Diversos 13.79 Sala Ciutat
Documents 1887 Fulls del Quadern de Bitàcola de la pollancra Marcelita, comanada per Pere Isern Diversos 20.33 Sala Ciutat
Documents 1888 "Reunió y trevalls del Congrés Regional Republicá-Democrátic Federal de Catalunya". Diversos 08.02 Sala Ciutat
Documents 1888 Família Amatller, diversos documents (1888-1944). Diversos 11.02 Sala Ciutat
Documents 1888 Pablo Capelástegui. El interior del hombre (Mataró, 1888). Diversos 19.31 Sala Ciutat
Documents 1889 Pacte per la construcció d'un mausoleo a les víctimes dels carlistes. Diversos 01.53 Sala Ciutat
Documents 1889 "Exposición que dirige al Congreso de los Diputados el Colegio de Abogados de la Ciudad de Mataró" Diversos 21.12 Sala Ciutat
Documents 1891 Estudi sobre la ramaderia a la provícia de Barcelona, amb notícies de Mataró. Diversos 01.35 Sala Ciutat
Documents 1891 "A Mataró", Sociedad Española de Salvamento de Náufragos. Diversos 13.78 Sala Ciutat
Documents 1893 Ramon Golart. D.Arsenio Martínez de Campos (en Mataró). Diversos 11.16 Sala Ciutat
Documents 1894 "La joventut republicana federal al poble de Mataró". Diversos 06.18 Sala Ciutat
Documents 1894 Partido Republicano Federal. Constitució federal. Diversos 13.07 Sala Ciutat
Documents 1894 Opuscle. Manifiesto y programa del Partido Republicano Federal. Diversos 15.08 Sala Ciutat
Documents 1895 Full "Al público. La administración municipal a simple vista". Diversos 13.77 Sala Ciutat
Documents 1895 Lluís Viladevall i Josep Puig i Cadafalch. Memoria sobre el estado sanitario de Mataró Diversos 22.23 Sala Ciutat
Documents 1896 Servicio de Correos Marítimos. Diversos 11.25 Sala Ciutat
Documents 1897 Círculo Tradicionalista, rebut. Diversos 13.20 Sala Ciutat
Documents 1900 "Missatje (…) de la Unió Catalanista a S.M. la Reyna Regent". Diversos 08.52 Sala Ciutat
Documents 1902 Comisión de Hiladores. "Alerta". Diversos 08.26 Sala Ciutat
Documents 1902 Joan Commeleran (1902-1992). Diversos 10.23 Sala Ciutat
Documents 1903 Opuscles de la Unió Catalanista (Reus, Terrassa, Barcelona). Diversos 06.37 Sala Ciutat
Documents 1903 "Monumento Nacional a los soldados y marinos muertos en las campañas de Cuba y Filipinas". Diversos 07.33 Sala Ciutat
Documents 1903 Mataró. Col·legis electorals. Diversos 08.04 Sala Ciutat
Documents 1903 El Exportador Español. "Mataró y sus industrias" Diversos 15.37 Sala Ciutat
Documents 1903 Full, "Resultado total de la votación en el Distrito de Mataró" Diversos 20.35 Sala Ciutat
Documents 1903 Autògraf Odon de Buen Diversos 23.22 Sala Ciutat
Documents 1904 Opuscle. Rafael Altamira. Lecturas para obreros. Diversos 16.06 Sala Ciutat
Documents 1904 Autògraf Joan Maragall Diversos 23.28 Sala Ciutat
Documents 1905 Jaume Pruna Alibés, cèdul·la personal. Diversos 12.01 Sala Ciutat
Documents 1906 Postal de "Solidaritat catalana". Diversos 01.10 Sala Ciutat
Documents 1906 Alberto Rusiñol i Francisco Albó. "Informe acerca del proyecto de ley sobre los delitos contra la pátria y el ejército". Diversos 08.51 Sala Ciutat
Documents 1906 Antoni Gassol Civit compra «una manzana de tierra» al Palau, abans els Forns. Documents dels anys 1906-1922. Diversos 09.03 Sala Ciutat
Documents 1906 Opuscle. F.Carretero. Catecismo de la doctrina socialista. Diversos 16.03 Sala Ciutat
Documents 1906 Opuscle, Melcior de Palau, "Mercedes [de Palau y Bielsa], recordatorio" Diversos 21.29 Sala Ciutat
Documents 1907 "La Fiesta Mayor de Mataró", amb imatges. A la publicació "La Actualidad". Diversos 05.19 Sala Ciutat
Documents 1907 "Centro de Agricultores de Mataró y su Comarca", "socorro mútuo para el ganado caballar, mular y asnal". Diversos 08.27 Sala Ciutat
Documents 1907 Debat entre Josep M. Carreras i Lluís de Villalobos, a Mataró. Diversos 13.43 Sala Ciutat
Documents 1907 Full: "Teatre català", full manuscrit de la programació Diversos 22.15 Sala Ciutat
Documents 1908 Ban de l'Ajuntament de Mataró sobre l'emigració. Diversos 06.19 Sala Ciutat
Documents 1908 "El proceso  del terrorismo. Rull y sus complices". Diversos 07.01 Sala Ciutat
Documents 1908 Teatre Català Romea. Temporada 1908 a 1909 Diversos 21.44 Sala Ciutat
Documents 1909 "Qué es el Sindicato Obrero Católico". Diversos 01.41 Sala Ciutat
Documents 1909 Mataró. Manifest del Centre Autonomista Republicà al poble. Diversos 06.20 Sala Ciutat
Documents 1910 Ciudad de Mataró. Carrera Internacional de Automóviles. Copa Catalunya. Diversos 06.15 Sala Ciutat
Documents 1910 Mataró. Manifest del Centre Autonomista Republicà. Diversos 06.21 Sala Ciutat
Documents 1910 "Al pueblo de Mataró en general y a los hombres de ideales progresivos en particular". Sobre l'ensenyament racionalista. Diversos 08.30 Sala Ciutat
Documents 1910 Opuscle. Teófilo Braga. El problema de Iberia. Diversos 16.12 Sala Ciutat
Documents 1911 Revista Hispano Americana Ilustrada. Especial sobre la ciutat de Mataró. Diversos 03.03 Sala Ciutat
Documents 1911 "Junta local de Protección de la Infancia y de Represión de la Mendicidad" Diversos 06.22 Sala Ciutat
Documents 1911 Full, "Huelga de albañiles y peones. Hoja de los patrones". Diversos 13.40 Sala Ciutat
Documents 1911 Full "Elecciones a Concejales" Diversos 20.38 Sala Ciutat
Documents 1911 Cruzate, Trinidad. "Consejos a las madres". Mataró Diversos 21.10 Sala Ciutat
Documents 1911 La contrarrevolución social (Barcelona) Diversos 22.19 Sala Ciutat
Documents 1911 Máximo San Miguel de la Cámara. Sobre algunes roques de Llavaneres Diversos 23.06 Sala Ciutat
Documents 1911 Bisbe de Vic a Fèlix Ribas Diversos 23.25 Sala Ciutat
Documents 1912 Centro Sabadellés. "A la Ciutat de Mataró".  Diversos 01.50 Sala Ciutat
Documents 1912 Boicot obrer a  la fàbrica de Gustavo Gnauch. Diversos 06.23 Sala Ciutat
Documents 1912 Opuscle. Julián Besteiro. Luis Blanc y su tiempo. Diversos 15.04 Sala Ciutat
Documents 1912 Opuscle. Ramón Jaén. Roberto Owen. Diversos 15.18 Sala Ciutat
Documents 1912 Opuscle. Ferrer, páginas para la historia. Diversos 16.04 Sala Ciutat
Documents 1912 Opuscle. Arturo Labriola. Los límites del sindicalismo revolucionario. Diversos 16.10 Sala Ciutat
Documents 1912 Opuscle. José Prat. A las mujeres. Diversos 16.19 Sala Ciutat
Documents 1912 Opuscle. Adolfo. A. Buylla. Saint-Simon. Diversos 16.20 Sala Ciutat
Documents 1913 Eleccions municipals de 1913, fulls de dues candidatures. Diversos 06.24 Sala Ciutat
Documents 1913 "Asamblea de las Congregaciones Marianas de cataluña y Baleares" a Mataró. Algunes imatges. Diversos 08.14 Sala Ciutat
Documents 1913 Full electoral per la candidatura del regidor José Majó y Nonell, Mataró Diversos 20.34 Sala Ciutat
Documents 1913 Full "Al pueblo Liberal de Mataró", comissió del Partido Republicano Federalista Radical Diversos 20.36 Sala Ciutat
Documents 1914 Pla d'ensenyaments dels ateneus obrers de Barcelona i Badalona. Diversos 01.11 Sala Ciutat
Documents 1914 Full de "Asociación Patronal de Géneros de Punto de Mataró" i resposta de "La Sociedad de Obreros en Géneros de Punto" Diversos 06.25 Sala Ciutat
Documents 1914 Manuel Asensio Lillo. Certificat de viatjant de comerç. Diversos 07.35 Sala Ciutat
Documents 1915 "A los amantes de la Cultura", conferència de José Oriol Lecuona. Diversos 06.26 Sala Ciutat
Documents 1915 Opuscle. Francis Delaisi. La guerra que viene. Diversos 15.14 Sala Ciutat
Documents 1916 Discurs del ditutat a Corts Josep Claret i Asols, de la Lliga Regionalista. Diversos 01.25 Sala Ciutat
Documents 1916 Festes pel "Desvio de Cauces". Diversos 06.27 Sala Ciutat
Documents 1916 Federación Textil y Fabril de España. Full reivindicatiu signat per Constantino Perlasia. Diversos 08.32 Sala Ciutat
Documents 1916 Full, "En honor de la verdad", aspectes de la guerra mundial. Diversos 13.25 Sala Ciutat
Documents 1916 "Un article d'Angel Samblancat" Diversos 13.39 Sala Ciutat
Documents 1916 Centro Republicano Federalista Radical. Banquete de promiscuación y mitin de propaganda anticlerical. Diversos 13.42 Sala Ciutat
Documents 1916 Opuscle. Los obreros españoles en Francia. Diversos 15.06 Sala Ciutat
Documents 1916 Acció Catalana. "Mataronins a Amèrica" Diversos 15.35 Sala Ciutat
Documents 1917 Crònica de l'assassinat de la Gallega al periòdic "La Tribuna" de Barcelona. Diversos 01.02 Sala Ciutat
Documents 1917  "Manifiesto ¡Abajo la guerra!", signat per diversos grups anarquistes. Diversos 01.12 Sala Ciutat
Documents 1917 Resum de la primera jornada de "L'Assemblea de Parlamentaris a Barcelona". Diversos 01.13 Sala Ciutat
Documents 1917 Pequeña Gaceta del Régimen Local. Especial Indústria i activitat de Mataró. Diversos 03.01 Sala Ciutat
Documents 1917  "Doble asesinato en Mataró", publicat a La Tribuna. Diversos 05.01 Sala Ciutat
Documents 1917 "Doble crimen en Mataró". Diversos 06.17 Sala Ciutat
Documents 1917 Full, "Al poble Nacionalista i Lliberal de Mataró". Diversos 06.28 Sala Ciutat
Documents 1917 Comitè de les Societats Obreres. "Al Poble Obrer de Mataró". Diversos 13.38 Sala Ciutat
Documents 1917 Full, "Junta de protección a la infancia y represión de la mendicidad.Mataroneses", demanen diners. Diversos 13.41 Sala Ciutat
Documents 1917 Full "Als nostres obrers", Germans Clavell, candidatura regionalista de Mataró Diversos 20.42 Sala Ciutat
Documents 1917 Full "Elecciones de diputados provinciales. Distrito de Mataró-Arenys" Diversos 20.52 Sala Ciutat
Documents 1918 Discurs  de Francesc Maciá al Congrés dels Diputats (5/11/1918).  Diversos 01.14 Sala Ciutat
Documents 1918 Pamflet de propaganda de les eleccions generals, contra l'entrada d'Espanya a la guerra. Diversos 01.15 Sala Ciutat
Documents 1918 "La persecució d'obrers", discurs a  les Corts del diputat Francesc Macià. Diversos 01.26 Sala Ciutat
Documents 1918 Full "Escucha compañero", de la "Sociedad de obreros en cartón, cartulina y papeles pintados". Diversos 06.30 Sala Ciutat
Documents 1918 Emprésit de l'Ajuntament, de 375.000 de pts. per comprar la fábrica "Les Faixes" per caserna d'artilleria. Diversos 07.17 Sala Ciutat
Documents 1918 Mossèn Josep Planas i Vidal. "Als obrers del districte de Mataró". Diversos 08.31 Sala Ciutat
Documents 1918 "Sociedad Arte Tipográfico de Mataró". "Al pueblo de Mataró", vaga contra la impremta Vilà. Diversos 08.33 Sala Ciutat
Documents 1918 Federación republicana. Manifiesto al país. Diversos 13.05 Sala Ciutat
Documents 1918 Full, "Als obrers del districte de Mataró". Mossèn Josep Planas i Vidal. Diversos 13.08 Sala Ciutat
Documents 1918 Federació Agrícola Catalana Balear. XXI Congrés (…) a Mataró. Diversos 13.36 Sala Ciutat
Documents 1918 Centro Obrero. Mataró. Full contra el Foment del Treball Nacional. Diversos 13.37 Sala Ciutat
Documents 1918 Opuscle. Alvaro de Albornoz. Estudios políticos. Diversos 15.11 Sala Ciutat
Documents 1918 Opuscle. A. López Baeza. La huelga de agosto de 1917. Diversos 15.19 Sala Ciutat
Documents 1918 Opuscle. Angel Ruiz y Pablo. La guerra actual. Diversos 16.07 Sala Ciutat
Documents 1918 Full "Electors de Mataró", candidatura de Manuel Serra i Noret Diversos 20.37 Sala Ciutat
Documents 1918 Full "Als obrers del districte de Mataró", pel mossèn Josep Planes i Vidal Diversos 20.41 Sala Ciutat
Documents 1918 Full "Als obrers de Mataró", entitats de Calella Diversos 20.48 Sala Ciutat
Documents 1918 J. Colomer Volart. De la darrera vaga Diversos 21.31 Sala Ciutat
Documents 1918 Acció de la Societat Asensio Diversos 23.20 Sala Ciutat
Documents 1919 "Las organizaciones obreras a la opinión pública". Diversos 01.16 Sala Ciutat
Documents 1919 Carrer de la Coma (Mossèn Jacint Verdaguer). "Fiesta de la Paz". Diversos 01.52 Sala Ciutat
Documents 1919 Postal "Per l'autonomia de Catalunya". Adagis populars- Diversos 10.21 Sala Ciutat
Documents 1919 Opuscle. Rene Reynaud. Pequeño catecismo bolcheviki. Diversos 15.01 Sala Ciutat
Documents 1919 Opuscles. E.Torralva Beci. A los mineros. La civilización y la guerra. Diversos 15.02 Sala Ciutat
Documents 1919 Opucles. Informe para la justificación de la jornada de ocho horas en el arte textil y fabril de España. Diversos 15.03 Sala Ciutat
Documents 1919 Opuscle. Jaime Brossa. La nueva Europa. Diversos 15.16 Sala Ciutat
Documents 1919 Opuscle. Máximo Gorki. Compañero. Diversos 16.01 Sala Ciutat
Documents 1919 Opuscles escrits per Juan A. Meliá. Diversos 16.15 Sala Ciutat
Documents 1919 Federació de Patronats d'Obreres de Catalunya. Mataró Diversos 21.11 Sala Ciutat
Documents 1919 Federació de Patronats d'Obreres de Catalunya. Mataró Diversos 21.45 Sala Ciutat
Documents 1920 Angel Ossorio. "El Aviso Catalanista".  Diversos 01.18 Sala Ciutat
Documents 1920 Teatre Clavé. Programa de la inaguració. Diversos 01.28 Sala Ciutat
Documents 1920 "Los dos caminos de la Revolución" (data aproximada). Diversos 01.43 Sala Ciutat
Documents 1920 Full "Al pueblo obrero", "Unión Sindical (Sindicatos Católicos Obreros)". Diversos 06.31 Sala Ciutat
Documents 1920 Full, "A los trabajadores de Mataró". Diversos 13.34 Sala Ciutat
Documents 1920 Asociación Patronal de Géneros de Punto de Mataró. "A los Obreros de Mataró". Diversos 13.35 Sala Ciutat
Documents 1920 Opuscle. Juan Alsina Ruiz. Páginas sindicalistas. Diversos 16.09 Sala Ciutat
Documents 1921 "La marca de l'esclau", panflet contra la utilització del castellá pels sindicats i el moviment obrer.  Diversos 01.19 Sala Ciutat
Documents 1921 Isla Cristina. "Guia Comercial Ilustrada". Diversos 01.51 Sala Ciutat
Documents 1921 Accions de la "Cooperativa de fluido eléctrico". Diversos 04.21 Sala Ciutat
Documents 1921 "A tots els obrers mataronins". (data suposada) Diversos 08.41 Sala Ciutat
Documents 1921 "La Unión Profesional de Metalúrgicos del Sindicato Libre al pueblo de Mataró". (data suposada) Diversos 08.43 Sala Ciutat
Documents 1921 "Una nova qualitat de la patata primerenca. La seva influència com a instrument electoral". (data suposada) Diversos 08.44 Sala Ciutat
Documents 1921 Carnet de la fábrica de Francisco Ponsa Diversos 20.40 Sala Ciutat
Documents 1922 "La moral del general gobernador Martínez Anido".  Diversos 01.20 Sala Ciutat
Documents 1922 Ressenya del campeonat de Catalunya de futol, 1922-1923. Diversos 01.24 Sala Ciutat
Documents 1922 Full "A los trabajadores del ramo de Géneros de Punto". Diversos 06.32 Sala Ciutat
Documents 1922 "La Sociedad en cartón, cartulina, papeles pintados e impresores. Al pueblo de Mataró." Diversos 08.29 Sala Ciutat
Documents 1922 Unió Regionalista. Convocatòria. Diversos 13.09 Sala Ciutat
Documents 1922 Opuscle. Arístides Briand. La huelga general. Diversos 15.22 Sala Ciutat
Documents 1923 Full "La Sociedad de Obreros en Géneros de Punto. A la opinión". Diversos 06.33 Sala Ciutat
Documents 1923 Full "El Casal catalanista als electors del districte de Mataró". Diversos 06.38 Sala Ciutat
Documents 1923 Full "La Sociedad en cartón, cartulines, Papeles pintados e Impresores. Al Pueblo de Mataró". Diversos 06.39 Sala Ciutat
Documents 1923 Manuscrit "Excursió a la Costa Brava". Diversos 08.11 Sala Ciutat
Documents 1923 Full, "Manifest del Casal Catalanista de Mataró. Al poble". Diversos 13.33 Sala Ciutat
Documents 1923 Carnet de la CNT, de Mataró. Diversos 20.02 Sala Ciutat
Documents 1923 Full "El Casal Catalanista als electors del districte de Mataró" Diversos 20.49 Sala Ciutat
Documents 1924 Revista Femina Diversos 11.30 Sala Ciutat
Documents 1925 "Homenaje al Apóstol del Socialismo Español. Pablo Iglesias". Publicitat de llibres dedicats a ell. Diversos 01.21 Sala Ciutat
Documents 1925 Homenantge a Pep Ventura de la ciutat de Mataró. Foto del quartet "Jazz-Band Mataroní". Diversos 05.22 Sala Ciutat
Documents 1926 Full "A todos los hombres libres de Mataró". Diversos 06.34 Sala Ciutat
Documents 1926 Comandancia Militar del Cantón de Mataró, s'aixeca la censura establerta durant l'estat de guerra. Diversos 08.28 Sala Ciutat
Documents 1926 Plànol, "Urbanización de la playa de Mataró" Diversos 19.40 Sala Ciutat
Documents 1927 Manufacturas Colomer Hermanos. Estatutos, 1927 Diversos 01.17 Sala Ciutat
Documents 1927 Carrer de Montserrat. Serenata de 1927. Diversos 07.18 Sala Ciutat
Documents 1927 Unión Patriótica de Mataró. Memòria i llista de socis. Diversos 08.49 Sala Ciutat
Documents 1927 Opuscle. Josep M. Vilà. Obrerisme i política. Diversos 16.05 Sala Ciutat
Documents 1927 "Turismo Catalán. Mataró" Diversos 21.39 Sala Ciutat
Documents 1928 Presentació de "El Matí. Diari católic", per Josep M. Capdevila i Josep M. Junoy. Diversos 01.22 Sala Ciutat
Documents 1928 La Veu de Catalunya. Ciutats de Catalunya: Mataró. Diversos 03.02 Sala Ciutat
Documents 1928 Opuscle. Jean Jaurés. Discurs a la joventut. Diversos 15.23 Sala Ciutat
Documents 1928 Full, traducció d'un article anglès sobre la dictadura de Primo de Rivera Diversos 20.32 Sala Ciutat
Documents 1928 Imprés "Feliç Any" Diversos 23.16 Sala Ciutat
Documents 1928 Estatutos de la cooperativa de Casas Baratas Diversos 23.21 Sala Ciutat
Documents 1929 "A la opinión", full de suport al general Primo de Rivera. Diversos 08.42 Sala Ciutat
Documents 1929 Exposición Internacional de Barcelona (1929). Diversos 11.28 Sala Ciutat
Documents 1929 Opuscle. Leon Blum. Per a ésser socialista. Diversos 15.15 Sala Ciutat
Documents 1929 Full "La Pau amb Espanya" Diversos 20.44 Sala Ciutat
Documents 1929 "La Comarca". Páginas especiales dedicadas a Mataró Diversos 21.43 Sala Ciutat
Documents 1929 Colomer Hermanos (accions) Diversos 22.33 Sala Ciutat
Documents 1930 Dos poemes satírics sobre el generals Primo de Rivera i Berenguer. Diversos 01.05 Sala Ciutat
Documents 1930 Goigs satírics sobre Panxo (Francesc) Macià.  Diversos 01.23 Sala Ciutat
Documents 1930 Full "A los trabajadores de Mataró", míting organitzat per diversos sindicats. Diversos 06.35 Sala Ciutat
Documents 1930 "II Diada Mataronina del Llibre". Diversos 08.36 Sala Ciutat
Documents 1930 Pere Blasi. Les terres catalanes. (imatges del Maresme cap a 1930) Diversos 11.31 Sala Ciutat
Documents 1930 Full, "A la opinión. A los obreros en géneros de punto en particular y a todos en general". Diversos 13.06 Sala Ciutat
Documents 1930 Full, "Barcelonins", sobre els esdeveniments de Jaca. Diversos 13.22 Sala Ciutat
Documents 1930 Full, "Als treballadors en general i en particular als de l'Art Textil", conflicte en fàbriques locals. Diversos 13.24 Sala Ciutat
Documents 1930 Comunicat d'Acció Catalana. Diversos 13.26 Sala Ciutat
Documents 1930 Ideario del Partido Republicano Radical Socialista. Diversos 13.27 Sala Ciutat
Documents 1930 Full, "A la opinión", conflicte en fàbriques locals. Diversos 13.29 Sala Ciutat
Documents 1931 Poema satíric sobre el general Martínez Anido. Diversos 01.06 Sala Ciutat
Documents 1931 Josep Abril Argemí, alcalde de Mataró. Sobre l'atur a la ciutat. Diversos 08.34 Sala Ciutat
Documents 1931 Acció Catalana, "Al Comitè de la Federació Local de Sindicats". Diversos 08.35 Sala Ciutat
Documents 1931 Canet de Mar. Festa Nacional del Treball, dinar a la Misericòrdia. Diversos 08.37 Sala Ciutat
Documents 1931 Full, CNT.Sindicato ramo de alimentación de Mataró. "A todos los obreros afectos al ramo de alimentación". Diversos 14.05 Sala Ciutat
Documents 1931 Full, "El cacic s'ofega, veu la mort a sobre i es desespera". Diversos 14.06 Sala Ciutat
Documents 1931 Full, Centre Republicà Federal, homenatge a Francesc Macià. Diversos 14.08 Sala Ciutat
Documents 1931 Full, Comité de propaganda tradicionalista, "Electors mataronins". Diversos 14.10 Sala Ciutat
Documents 1931 Full, "La Coalició Republicana Socialista al poble de Mataró", "Ciutadans". Diversos 14.11 Sala Ciutat
Documents 1931 Full d'un grup de ciutadans, "Al poble de Mataró". Diversos 14.12 Sala Ciutat
Documents 1931 Full "Al poble de Mataró", Agrupació Socialista, Acció Catalana, Centre Republicà Federal. Diversos 14.13 Sala Ciutat
Documents 1931 Full, "Al poble de Mataró", Federació Local de Sindicats Obrers de Mataró. Diversos 14.14 Sala Ciutat
Documents 1931 Full, "A l'opinió pública", Sindicat del Ram de la Metal·lúrgia i Similars de Mataró. Diversos 14.15 Sala Ciutat
Documents 1931 Full, "L'Agrupació Socialista al Poble de Mataró". Diversos 14.16 Sala Ciutat
Documents 1931 Full, "Al poble de St.Andreu de Llavaneras". Diversos 14.17 Sala Ciutat
Documents 1931 Full electorat, "Poble de Cabrils". Diversos 14.18 Sala Ciutat
Documents 1931 Full d'una conferència de Joaquim Maurín a Vilassar de Mar. Diversos 14.19 Sala Ciutat
Documents 1931 Full de la Federació Local de Sindicats Obrers, "¿Poble de Mataró?, crida a una assemblea. Diversos 14.20 Sala Ciutat
Documents 1931 Full del Partido Socialista Obrero, "El grupo femenino de la agrupación socialista de Mataró a la opinión pública …". Diversos 14.21 Sala Ciutat
Documents 1931 Full electoral d'una candidatura, "Als electors de Mataró". Diversos 14.22 Sala Ciutat
Documents 1931 Full de moltes entitats cridant a votar l'Estatut de Catalunya. Diversos 14.26 Sala Ciutat
Documents 1931 Full de resultats electorals a la provincia de Barcelona. Diversos 14.27 Sala Ciutat
Documents 1931 Full de propaganda de Felip Barjau, candidat de la Unió Socialista de Catalunya. Diversos 14.32 Sala Ciutat
Documents 1931 Full de l'alcalde Josep Abril, "Al poble de Mataró". Diversos 14.33 Sala Ciutat
Documents 1931 Full electoral "Mataronins", amb dades de l'atemptat de Ca l'Aragonès el 1921. Diversos 14.34 Sala Ciutat
Documents 1931 Full del Partido Radical. "A los electores de Barcelona circunscripción". Diversos 14.36 Sala Ciutat
Documents 1931 Full, "La coalició patronizadora de la candidatura mataronina al poble de Mataró". Diversos 14.37 Sala Ciutat
Documents 1931 Full, "Al pueblo de Mataró", assemblea sobre l'educació, que ha de ser "mixta, racional y científica". Diversos 14.45 Sala Ciutat
Documents 1931 Full, "Al comité de la Federació Local de Sindicats", d'Acció Catalana. Diversos 14.46 Sala Ciutat
Documents 1931 Full, "L'Agrupació Socialista al Poble de Mataró". Diversos 14.47 Sala Ciutat
Documents 1931 Full de la Federació Local de Sindicats, "¿En peu de guerra, treballadors?". Diversos 14.49 Sala Ciutat
Documents 1931 Opuscle. Manuel Massó Llorens. Conferència, editada per Estat Català. Diversos 15.07 Sala Ciutat
Documents 1931 Opuscle. Rafael Campalans. Als joves. Diversos 15.17 Sala Ciutat
Documents 1931 Opuscle. R.D. Catalunya lliure. Fulletó de divulgació històrica. Diversos 15.20 Sala Ciutat
Documents 1931 Periòdic ABC del 14 d'abril de 1931. Diversos 15.28 Sala Ciutat
Documents 1931 Opuscle. Manuel Sayrach. República i Constitució. Diversos 16.13 Sala Ciutat
Documents 1931 Opuscle. Emili salut. Per la Victòria de catalunya. Diversos 16.14 Sala Ciutat
Documents 1931 Opuscle. Catalunya lliure. Fulletó de divulgació històrica. Diversos 16.17 Sala Ciutat
Documents 1931 Fulls. "La Sociedad de Inquilinos 'La Justicia'" Diversos 19/3 Sala Ciutat
Documents 1931 Full "A los compañeros de la CNT", Sitges Diversos 20.08 Sala Ciutat
Documents 1931 Full "Als electors de Mataró", candidatures a les eleccions municipals Diversos 20.50 Sala Ciutat
Documents 1931 Full, "¿En peu de guerra treballadors?. Mataró, Federació Local de Sindicats Diversos 21.24 Sala Ciutat
Documents 1932 Teresa Martí de Pineda. Declaració de professar la religió catòlica. Diversos 01.01 Sala Ciutat
Documents 1932 Ramon Alberich Rovelló nomenat candidat a les eleccions. Diversos 04.04 Sala Ciutat
Documents 1932 Imatge de la torre de Can Palau. La La Vanguàrdia. Diversos 05.21 Sala Ciutat
Documents 1932 Propaganda del referèndum de l'Estatut de Catalunya Diversos 07.26 Sala Ciutat
Documents 1932 Mataró. Eleccions municipals de 1932 Diversos 07.28 Sala Ciutat
Documents 1932 Mundo Gráfico. Número especial dedicado a Cataluña. Diversos 08.01 Sala Ciutat
Documents 1932 Jurados mixtos de trabajo de Artes Gráficas. Diversos 11.18 Sala Ciutat
Documents 1932 Full, "Dia 20 Novembre 1932. Consells a l'elector". Esquerra Republicana. Diversos 13.124 Sala Ciutat
Documents 1932 "La Lliga Regionalista davant l'Estatut". La Veu de Catalunya. Diversos 13.131 Sala Ciutat
Documents 1932 Acció Catalana Mataró. Conferència de Jaume Recoder i Esquerra. Diversos 13.88 Sala Ciutat
Documents 1932 Full de la candidatura del Partido Radical, "A los republicanos de Cataluña". Diversos 14.35 Sala Ciutat
Documents 1932 Full de la Lliga Regionalista, "La nostra posició". Diversos 14.42 Sala Ciutat
Documents 1932 Full dels Sindicatos Únicos de Mataró. CNT i AIT. "Manifiesto a los trabajadores de Mataró …". Diversos 14.43 Sala Ciutat
Documents 1932 Full electoral, Esquerra Republicana i Unió Socialista de Catalunya. Diversos 14.53 Sala Ciutat
Documents 1932 Full de la CNT, "A la opinión pública en general y al Ramo de Construcción en particular". Diversos 14.55 Sala Ciutat
Documents 1932 Full, Partit Socialista Obrer. Federació Catalana. "Al poble de Mataró". Diversos 14.56 Sala Ciutat
Documents 1932 Full, Partido Republicano Radical. "Mataroneses". Diversos 14.57 Sala Ciutat
Documents 1932 Full, UGT. "El sindicat de producció agrícola als seus associats i a l'opinió pública". Diversos 14.58 Sala Ciutat
Documents 1932 Full, CNT. AIT. Sindicats de camperols de Premià-Vilassar-Mataró. "A l'opinió pública". Diversos 14.59 Sala Ciutat
Documents 1932 Full, CNT.AIT. Diversos sindicats "A los trabajadores y al pueblo". Diversos 14.60 Sala Ciutat
Documents 1932 Full, CNT.AIT. Sindicato de la metalúrgia y similares. "A la opinión pública". Diversos 14.61 Sala Ciutat
Documents 1932 Full, Partit Socialista Obrer Espanyol. "L'Agrupació Socialista de Mataró a l'opinió pública". Diversos 14.62 Sala Ciutat
Documents 1932 Full, L'Atlàntida, Societat Cabrerenca. Conferència del candidat regionalista Antoni Miracle. Diversos 14.63 Sala Ciutat
Documents 1932 Full, míting "A baix la guerra", organitzat per diverses entitats mataronines. Diversos 14.64 Sala Ciutat
Documents 1932 Full, "Cooperativa Sanitària 'Humanitat'". Diversos 14.65 Sala Ciutat
Documents 1932 Full, CNT. AIT. "El conflicto del taller Patuel. A los trabajadores y pueblo de Mataró". Diversos 14.68 Sala Ciutat
Documents 1932 Full de "Varis obrers" contra un candidat socialista. "Fora caretes …". Diversos 14.69 Sala Ciutat
Documents 1932 Opuscle, "Discurso pronunciado por el Excmo. Sr. D. Antonio Goicoechea". Comunión Tradicionalista. Diversos 14.70 Sala Ciutat
Documents 1932 Full electoral de la Unió Catalana de Mataró. "Ciutadans". Diversos 14.73 Sala Ciutat
Documents 1932 Dos fulls que recullen discursos de Jaume Recoder i Esquerra, d'Acció Catalana de Mataró. Diversos 14.74 Sala Ciutat
Documents 1932 Opuscle. Los socialfascistas en la revolución española. Diversos 15.13 Sala Ciutat
Documents 1932 Opuscle. Joan P. Fàbregas. Les possibilitats econòmiques d'una Catalunya independent. Diversos 15.29 Sala Ciutat
Documents 1932 Opuscle. F. Maspons i Anglasell. La Generalitat de Catalunya i la República Espanyola. Diversos 15.33 Sala Ciutat
Documents 1932 Full, "Esquerra Republicana. Unió Socialista de Catalunya. Campanya electoral" Diversos 19/12 Sala Ciutat
Documents 1932 Full "A la opinión pública en general y al ramo de construcción en particular", CNT Diversos 20.26 Sala Ciutat
Documents 1932 Full "Al poble de Mataró", Federació catalana del PSOE, Mataró Diversos 20.39 Sala Ciutat
Documents 1932 Full "Elecciones para el Parlamento de Cataluña" Diversos 21.06 Sala Ciutat
Documents 1932 Full "Dreta de Catalunya. Coalició electoral" Diversos 21.07 Sala Ciutat
Documents 1932 Estatuts de l'Associació de treballadors de Banca i Estalvi de Mataró i Comarca. UGT Diversos 21.25 Sala Ciutat
Documents 1932 Esquela laica Diversos 22.28 Sala Ciutat  
Documents 1933 "Mútua Escolar 'Calassanç Vives'", de Mataró. Diversos 01.42 Sala Ciutat
Documents 1933 Cens-registre de gossos.  Diversos 01.44 Sala Ciutat
Documents 1933 "Cambó i el problema obrer", discurs al Casal Democràtic Catalanista.  Diversos 01.47 Sala Ciutat
Documents 1933 La Costa Brava Diversos 11.32 Sala Ciutat
Documents 1933 "El proceso por el incendio del Reichstag" Diversos 13.02 Sala Ciutat
Documents 1933 Full, Comitè Pro-Hospital Clínic de Barcelona. Mataronins: …". Diversos 14.66 Sala Ciutat
Documents 1933 Full, "Joves patriotes! Allisteu-vos a Nosaltres Sols". Diversos 14.75 Sala Ciutat
Documents 1933 Full irònic electoral d'una comissió de dones, "T.T.i T. Secció femenina". Diversos 14.76 Sala Ciutat
Documents 1933 Full, "Cambó i el problema obrer". Diversos 14.77 Sala Ciutat
Documents 1933 Full, "Al poble de Mataró. Els reaccionaris ja actuen". Signat per diversos sindicats. Diversos 14.78 Sala Ciutat
Documents 1933 Full, Acció Catalana Republicana, "Azaña i Lerroux". Diversos 14.79 Sala Ciutat
Documents 1933 Full, "Aplec Fejocista de Dosrius", Diversos 14.80 Sala Ciutat
Documents 1933 Full, Acció Catalana Republicana, "Al lloc de sempre". Diversos 14.81 Sala Ciutat
Documents 1933 Full, Acció Catalana Republicana, "Al poble de Mataró". Diversos 14.82 Sala Ciutat
Documents 1933 Full, "Generalidad. ¿El señor Macià, no sabe lo que se dice?. Diversos 14.83 Sala Ciutat
Documents 1933 Carta del Colegio del Inmaculado Corazón de Maria, a causa de "nuestra cesación en el tan amado ministerio de educar". Diversos 14.84 Sala Ciutat
Documents 1933 Opuscle. Obra d'equitat social. Diversos 15.05 Sala Ciutat
Documents 1933 "Un plante tumultuario en la prisión de Mataró" Diversos 19.43 Sala Ciutat
Documents 1933 Fulls de les eleccions al parlament de Catalunya Diversos 19/14 Sala Ciutat
Documents 1933 "U.D.C. Butlletí del partit" Diversos 19/15 Sala Ciutat
Documents 1934 Representació teatral al Foment amb motiu de l'inauguració de unes obres de reforma. Diversos 01.07 Sala Ciutat
Documents 1934 Miquel Esquerra Tuñí i altres. Testimoni d'uns fets viscuts (1934-1936) a l'església de Santa Maria. Diversos 02.13 Sala Ciutat
Documents 1934 Opuscle, Francesc Glanadell, "La Comarca en l'organització interna de Catalunya". Diversos 14.50 Sala Ciutat
Documents 1934 Full, "Catalunya i l'Estatut en el parlament espanyol". Diversos 14.51 Sala Ciutat
Documents 1934 Full, "A todos los obreros gráficos de Cataluña", Frente Único Regional de Artes Gráficas. Diversos 14.52 Sala Ciutat
Documents 1934 Full, "Lliga Catalana a l'opinió pública". Diversos 14.71 Sala Ciutat
Documents 1934 Opuscle. Acusamos el asesinato de Luís de Sirval. Diversos 15.24 Sala Ciutat
Documents 1934 Opuscle. José Mª Valle. G.P.U. El baluarte de los soviets. El terror rojo. Diversos 15.26 Sala Ciutat
Documents 1934 Opuscle. L.López Olivella. L'imperialisme soviètic. Diversos 15.30 Sala Ciutat
Documents 1934 Opuscle. J.Aiguader i Miró. Elements per a la segona Revolució. Diversos 15.32 Sala Ciutat
Documents 1934 Opuscle. José Calvo Sotelo. El movimiento revolucionario y sus consecuencias. Diversos 15.34 Sala Ciutat
Documents 1934 Full, "A l'Opinió". Diversos 19.30 Sala Ciutat
Documents 1934 Full, "L'Aliança Obrera al poble de Mataró". Diversos 19.32 Sala Ciutat
Documents 1934 Full, "Mataronins". Diversos 19.34 Sala Ciutat
Documents 1934 Col·lecta escola catòlica (Barcelona) Diversos 22.04 Sala Ciutat
Documents 1934 Calendari de la Lliga del Bon Mot Diversos 23.05 Sala Ciutat
Documents 1935 Presentació de la "Unió de Xofers i Motoristes", presidida per Joan Bonareu. Diversos 01.04 Sala Ciutat
Documents 1935 Panflet d'un pensament de José Antonio Primo de Rivera. Diversos 01.08 Sala Ciutat
Documents 1935 Rebuts d'impostos municipals (1935-1943).  Diversos 01.38 Sala Ciutat  
Documents 1935 Paper moneda dels anys de la segona república. Diversos 02.11 Sala Ciutat
Documents 1935 Rafael Pasant Arús. "Exposició sobre diversos assumptes importantíssims del règim municipal d'aquesta ciutat. Diversos 08.24 Sala Ciutat
Documents 1935 Full de Nosaltres Sols, "La liquidació del 6 d'Octubre". Diversos 14.98 Sala Ciutat
Documents 1935 Full, "A l'opinió de Mataró". Diversos 19.25 Sala Ciutat
Documents 1935 Full, "Manifest d'Acció Popular Catalana de Mataró". Diversos 19.28 Sala Ciutat
Documents 1936 Llicència per donar sepultura a Miquel Spa Tuñí. Diversos 01.03 Sala Ciutat
Documents 1936 Contracte de treball entre l'empresa gèneros de punt Rafael SA, i José Torrent.  Diversos 01.31 Sala Ciutat
Documents 1936 Memòries de mossèn Ramón Begadà, de la Guerra Civil. Diversos 01.39 Sala Ciutat
Documents 1936 Mossèn Ramon Bergadà Pinyol, referents als anys de guerra civil, 1936-1939. Diversos 02.04 Sala Ciutat
Documents 1936 Santiago Villoria. Vivències  de la guerra civil (1936-1939).  Diversos 02.06 Sala Ciutat
Documents 1936 Cartilles de racionament Diversos 02.17 Sala Ciutat
Documents 1936 "Memòries de mossèn Antoni Riera sobre la guerra i persecució religiosa" (1936-1939). Diversos 03.10 Sala Ciutat
Documents 1936 "Quatre germans en la guerra civil, 1936-1939), memòries dels germans Esquerra Tuñí. Diversos 03.11 Sala Ciutat
Documents 1936 Joan Misser. "Records i lliçons d'una revolució traïda" (1936-1939). Diversos 03.16 Sala Ciutat
Documents 1936 Acreditació de membre de la UGT a Josep Clavell Cabot Diversos 04.05 Sala Ciutat
Documents 1936 Tres exemplars del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) Diversos 04.07 Sala Ciutat
Documents 1936 Diversos retalls de premsa de La Vanguardia i altres periòdics. Diversos 04.08 Sala Ciutat
Documents 1936 Inventari dels objectes salvats per Marià Ribas durant la guerra civil. Diversos 04.12 Sala Ciutat
Documents 1936 Albert Fontanet feia  de guarda al campanar de Santa Maria vigilant els avions que passaven. Diversos 04.14 Sala Ciutat
Documents 1936 Federació de Joves Cristians de Catalunya. Opuscle publicitari, Mataró 1936. Diversos 04.16 Sala Ciutat
Documents 1936 Postal: "A la sembra, camperol". Diversos 07.11 Sala Ciutat
Documents 1936 Periòdic "Diari de Barcelona", de 23 de juliol. Diversos 14.100 Sala Ciutat
Documents 1936 Full, "Voteu les esquerres". Diversos 14.101 Sala Ciutat
Documents 1936 Opuscle, PSUC, UGT. "La nostra situació política actual".  Diversos 14.102 Sala Ciutat
Documents 1936 "Jove Guàrdia. Portanveu de la Unió de Joves Socialistes de Catalunya". Reus Diversos 14.103 Sala Ciutat
Documents 1936 Carnet de la "Cooperativa española de casas baratas 'Pablo Iglesias'". Diversos 14.104 Sala Ciutat
Documents 1936 Full del POUM, "Hoy es el segundo aniversario de la Revolución de Octubre de 1934". Diversos 14.105 Sala Ciutat
Documents 1936 Full, "El Front Únic d'Esquerres només pot guanyar …". Diversos 14.106 Sala Ciutat
Documents 1936 Full d'Estat Català, convocant a un míting, "6 d'Octubre". Diversos 14.107 Sala Ciutat
Documents 1936 Full d'Estat Català, "Contra el feixisme". Diversos 14.108 Sala Ciutat
Documents 1936 Full, "La Lliga i l'Esquerra al servei de l'amnistia". Diversos 14.109 Sala Ciutat
Documents 1936 Cartell, "El més petit de tots". Diversos 14.110 Sala Ciutat
Documents 1936 Documentació diverse de les eleccions a diputats a Corts. Diversos 14.147 Sala Ciutat
Documents 1936 Full, POUM. "Treballador de Mataró", conferència d'Andreu Nin al Teatre Clavé. Diversos 14.85 Sala Ciutat
Documents 1936 Full, CNT. Sindicat Únic de la indústria tèxtil i anexes. Bases dels salaris. Diversos 14.86 Sala Ciutat  
Documents 1936 Full, CNT.FAI. Cartell "Al Front". Diversos 14.87 Sala Ciutat
Documents 1936 "Palacio de Cristal del Retiro,Madrid. Asamblea de Diputados a Cortes y compromisarios para la elección de presidente de la República". Diversos 14.88 Sala Ciutat
Documents 1936 Fulls del Front d'Esquerres de Catalunya-Mataró. Diversos 14.89 Sala Ciutat
Documents 1936 Fulls de la Candidatura de Front Català d'Ordre. Diversos 14.90 Sala Ciutat
Documents 1936 Full, Acció Catalana Republicana, "Ciutadà". Diversos 14.91 Sala Ciutat
Documents 1936 Full, "Manifiesto del Partido Nacionalista Español". Diversos 14.92 Sala Ciutat
Documents 1936 Full de cançons, "El triomf de les Esquerres". Diversos 14.94 Sala Ciutat
Documents 1936 Full, "Obrer alerta". Diversos 14.95 Sala Ciutat
Documents 1936 Cartell del Consell de l'Escola Nova Unificada. "Què cal fer per al triomf de la revolució". Diversos 14.96 Sala Ciutat
Documents 1936 Estatuts que regiran d'acord amb l'Estatut tipus a establir en les empreses col·lectivitzades". Diversos 14.97 Sala Ciutat
Documents 1936 Periòdic "La Veu de Catalunya", "Calvo Sotelo, assassinat". Diversos 14.99 Sala Ciutat
Documents 1936 Opuscle. L.López Olivella. Qué es el Frente Popular. Una advertencia a los electores. Diversos 15.27 Sala Ciutat
Documents 1936 Cartell de publicitat anti-comunista (data aproximada) Diversos 16.25 Sala Ciutat
Documents 1936 Cartell de publicitat anti-comunista (data aproximada) Diversos 16.26 Sala Ciutat
Documents 1936 Cartell de publicitat anti-comunista (data aproximada) Diversos 16.27 Sala Ciutat
Documents 1936 Full, "El gloriós 6 d'Octubre". Diversos 19.16 Sala Ciutat
Documents 1936 Full, "Front d'Esquerres de Catalunya al Poble de Mataró". Diversos 19.17 Sala Ciutat
Documents 1936 Full, "El Sindicat Únic de la Indústria Tèxtil i Anexes". Diversos 19.18 Sala Ciutat
Documents 1936 Full, "Federació Local de Sindiats afectes a la U.G.T." Diversos 19.19 Sala Ciutat
Documents 1936 Full, "La guerra! … el socialisme, el comunisme i els seus aliats d'esquerra". Diversos 19.20 Sala Ciutat
Documents 1936 Full, "Joventuts republicanes i obreristes. A la lluita!". Diversos 19.21 Sala Ciutat
Documents 1936 Full, "Al poble de Vilassar". Diversos 19.22 Sala Ciutat
Documents 1936 Full, "Lo de Asturias fue un toque de clarín, toda España será Asturias". Diversos 19.23 Sala Ciutat
Documents 1936 Full, "Atenció. Dones! Treballadors! Republicans!", Diversos 19.24 Sala Ciutat
Documents 1936 Full, "Aliança Obrera de Catalunya. Treballadors?" Diversos 19.26 Sala Ciutat
Documents 1936 Full, "Societat Tipogràfica de Mataró", Secretari, J.Cases Busquets Diversos 19.27 Sala Ciutat
Documents 1936 Full, "Voteu la candidatura del Front Català d'Ordre". Diversos 19.29 Sala Ciutat
Documents 1936 Full, "L'ordre de Moscú és aquesta …·. Diversos 19.35 Sala Ciutat
Documents 1936 Guerra Civil. Documentació diversa relativa a la repressió de l'església catòlica. Diversos 20 Sala Ciutat
Documents 1936 Opuscle "Teatre Cinema Clavé, concert "a profit de les milicies antifeixites", Mataró Diversos 20.27 Sala Ciutat
Documents 1936 Llista de sous oficial de la Generalitat de Catalunya Diversos 21.05 Sala Ciutat
Documents 1936 Full, "UGT, Treballadors" Diversos 21.23 Sala Ciutat
Documents 1936 "Estatutos de la Unión General de Trabajadores", carnet del sindicat Diversos 21.26 Sala Ciutat
Documents 1936 Curiositats de Catalunya. P.405 "El primer ferrocarril peninsular" Diversos 21.35 Sala Ciutat
Documents 1936 Apel·les Mestres als intelectuals anti-feixistes Diversos 22.34 Sala Ciutat
Documents 1937 "Estado Nacional Sindicalista. Puntos Iniciales". Diversos 01.54 Sala Ciutat
Documents 1937 Ajuntament de Mataró. Targes familiars de racionament. Diversos 01.55 Sala Ciutat
Documents 1937 Cartes i altres documents de Joan Calvet desde el front. Certificat de defunció al front.  Diversos 01.56 Sala Ciutat
Documents 1937 Cartes i telegrames en relació a l'evaquació d'Almeria, "la Desbandá". Diversos 02.01 Sala Ciutat
Documents 1937 Pere Solà. Poesies, manuscrit. "El Corpus Cristi a la Presó Modelo". Diversos 02.05 Sala Ciutat
Documents 1937 Fulls en relació a les Brigades Internacionals. Diversos 02.09 Sala Ciutat
Documents 1937 Poema. "Recuerdo de la Cárcel Modelo". Diversos 02.14 Sala Ciutat
Documents 1937 Ordre que els joves que no han volgut acudir el front perden drets socials. Postal del Tibidabo. Diversos 02.15 Sala Ciutat
Documents 1937 Permís de tresllat a Concepció Isern Maristany de Salas. Diversos 02.18 Sala Ciutat
Documents 1937 Manuel Llavina. Exempció de lloguer. Diversos 02.19 Sala Ciutat
Documents 1937 Proclames de la CNT-FAI per la repressió contra el POUM. Diversos 02.21 Sala Ciutat
Documents 1937 Reglament de "La Industrial Calcetera", cooperativa obrera de producció. Diversos 03.05 Sala Ciutat
Documents 1937 Medalla de la Division Voluntaria Littorio (1937-1938). Diversos 03.07 Sala Ciutat
Documents 1937 Factures de les despeses arran del bombardeig de Mataró el 27 de juliol de 1937. Diversos 03.14 Sala Ciutat
Documents 1937 Escoles de la Generalitat de Catalunya. Diversos 07.37 Sala Ciutat
Documents 1937 Josep Pous i Pagès. Conferència "Una hora decisiva de la revolució i de la guerra". Diversos 08.09 Sala Ciutat
Documents 1937 "Camarada, lee Las Noticias, portavoz de la UGT". Diversos 13.90 Sala Ciutat
Documents 1937 Cartell, "Per la salut del sinfants". Diversos 14.111 Sala Ciutat
Documents 1937 Periòdic "Suport", editat pel Socors Roig Internacional. Diversos 14.113 Sala Ciutat
Documents 1937 Carnet de la UGT. "Cotització del servei de dispensari de la 'Casa del Poble'". Diversos 14.114 Sala Ciutat
Documents 1937 Full, "¿Responsabilidades en España?". Diversos 14.115 Sala Ciutat
Documents 1937 Ful, POUM. "Trabajadores". Diversos 14.116 Sala Ciutat
Documents 1937 Full, "El POUM a la classe trebalaldora". Diversos 14.118 Sala Ciutat
Documents 1937 Full, "Comitè d'ajut a Euzkadi". Diversos 14.119 Sala Ciutat
Documents 1937 Full, Conseller Municipal d'Assistència Social. "Ciutadans", de Pins del Vallès. Diversos 14.120 Sala Ciutat
Documents 1937 Full, UGT, Reunió General Ordinària. Diversos 14.121 Sala Ciutat
Documents 1937 Full, "Camarada, lee Las Noticias, portavoz de la UGT". Diversos 14.122 Sala Ciutat
Documents 1937 Petició de gasolina per un viatge oficial a València. Diversos 14.124 Sala Ciutat
Documents 1937 Full, "Socors Roig Internacional. Per satisfacció del poble". Diversos 14.125 Sala Ciutat
Documents 1937 Full, "Socors Roig Internacional. Al poble de Mataró". Diversos 14.126 Sala Ciutat
Documents 1937 Full, "Mutualitat Aliança Mataronina. Cooperativa Sanitària Médico-Farmacéutica". Diversos 14.128 Sala Ciutat
Documents 1937 Full, UGT, proàganda d'un míting. Diversos 14.129 Sala Ciutat
Documents 1937 Full d'organitzacions anarquistes, "Socialicemos la producción". Diversos 14.130 Sala Ciutat
Documents 1937 Opuscle de la UGT. Sindicat d'indústria de l'art tèxtil, fabril i anexes de Mataró. Estat de comptes. Diversos 14.131 Sala Ciutat
Documents 1937 Full, POUM, "Balance de dos etapas de gobierno". Diversos 14.132 Sala Ciutat
Documents 1937 Full de diverses organitzacions polítiques, "El Comitè Català Pro-Homenatge a la URSS …". Diversos 14.133 Sala Ciutat
Documents 1937 Full, "UGT, a l'opinió pública". Diversos 14.134 Sala Ciutat
Documents 1937 Full, "1 de maig de 1937", CNT, UGT, FAI, PSUC. Diversos 14.135 Sala Ciutat
Documents 1937 Full, FAI, "Una advertència a temps". Diversos 14.136 Sala Ciutat
Documents 1937 Full, "El Partit Socialista Unificat al Poble de Mataró". Diversos 14.137 Sala Ciutat
Documents 1937 Opuscle. CNT.AIT. Juan García Oliver. Mi gestión al frente del ministerio de Justicia. Diversos 15.10 Sala Ciutat
Documents 1937 Opuscle. Ciutadà: Què has de fer davant la guerra aèria? Diversos 15.12 Sala Ciutat
Documents 1937 Opuscle. Jaime del Burgo. Comunión Tradicionalista. Ideario. Diversos 16.16 Sala Ciutat
Documents 1937 Full "Un año de guerra". CNT Diversos 20.03 Sala Ciutat
Documents 1937 Full "Enterate pueblo", Juventudes Libertarias de Cataluña Diversos 20.04 Sala Ciutat
Documents 1937 Full "La Noche" Diversos 20.06 Sala Ciutat
Documents 1937 Full "Juventudes Libertarias de Cataluña", FAI. Diversos 20.07 Sala Ciutat
Documents 1937 Full, "Agrupación Los Amigos de Durruti", FAI Diversos 20.09 Sala Ciutat
Documents 1937 Full, "al pueblo trabajadir (…) Agrupación Los Amigos de Durruti", FAI Diversos 20.10 Sala Ciutat
Documents 1937 Full "Frente a la contrarrevolución. La CNT a la conciencia de España" Diversos 20.11 Sala Ciutat
Documents 1937 Full "Hermanos vascos: Con vosotros" FAI, CNT. Diversos 20.12 Sala Ciutat
Documents 1937 Full "La CNT y la FAI y Cataluña" Diversos 20.13 Sala Ciutat
Documents 1937 Full "La Confederación Regional del Trabajo de Cataluña, a la opinión pública. Diversos 20.14 Sala Ciutat
Documents 1937 Full "Les organitzacions regionals de Catalunya afectes a la CNT, FAI (…) a la opinió pública" Diversos 20.15 Sala Ciutat
Documents 1937 Full "La federación Local de Sindicatos Únicos de la CNT", Mataró Diversos 20.17 Sala Ciutat
Documents 1937 Full, "Els criminals controlats pel Partit Comunista ens han assessinat més de 60 treballadors a Mora de Toledo, CNT Diversos 20.22 Sala Ciutat
Documents 1937 Opuscle "El Mitin del Olympia en Barcelona2, CNT, FAI Diversos 20.24 Sala Ciutat
Documents 1937 Opuscle "Ante su obra. Colonia Espartaco, Argentona" Diversos 20.25 Sala Ciutat
Documents 1937 Full, "Agrupación 'Los amigos de Durruti'", CNT, FAI Diversos 20.30 Sala Ciutat
Documents 1937 Tarja d'identitat dels ferrocarrils Diversos 21.01 Sala Ciutat
Documents 1937 UGT "Decret de Comitès de Control", Sindicat  d'industria de l'art tètil, fabril i anexes de Mataró Diversos 21.27 Sala Ciutat
Documents 1938 "Ilustración Ibérica". Article de Joan Peiró. I moltes dades de la indústria a Mataró. Diversos 01.09 Sala Ciutat
Documents 1938 Rafael Sánchez Maza. "Oración a los caidos por la revolución nacional española" Diversos 02.02 Sala Ciutat
Documents 1938 CNT-AIT. Solicitut de carnet del sindicat per Cristóbal Masacs. Diversos 02.03 Sala Ciutat
Documents 1938 José Boada Marlés, registre, detenció i alliberament acusat d'alta traició. Diversos 02.07 Sala Ciutat
Documents 1938 Edicte de l'Ajuntament amb mesures  per evitar la propagació de malalties infecioses. Diversos 02.12 Sala Ciutat
Documents 1938 Esborrany de carta  per l'incorporació d'un ciutadà a la Junta Local de Defensa Pasiva. Diversos 02.20 Sala Ciutat
Documents 1938 Esquela de Pere Gregori Vilaboy, mort en un bombardeig. Diversos 03.04 Sala Ciutat
Documents 1938 "Diari del soldat Josep Beltran Vilavert a la guerra civil espanyola" (1938-1939). Diversos 03.09 Sala Ciutat
Documents 1938 Memòries de la guerra civil de la familia Guilà (1938). Assassinat de Ramon Guilà. Diversos 03.15 Sala Ciutat
Documents 1938 "Fuero del Trabajo" Diversos 05.46 Sala Ciutat
Documents 1938 "Front popular antifeixista", de Castellar del Vallès Diversos 07.27 Sala Ciutat
Documents 1938 Postal, "60 división, 95 brigada, nuestros héroes, M.Oliver Cuchi". Diversos 14.138 Sala Ciutat
Documents 1938 Full, "Cinquantè aniversari de la fundació de la UGT". Diversos 14.139 Sala Ciutat
Documents 1938 Full, Sindicat d'Indústria de l'Art Tèxtil, Fabril i Anexes. UGT de Mataró. "Als nostres associats". Diversos 14.140 Sala Ciutat
Documents 1938 Full, "Al poble antifeixista de Mataró". Diversos 14.141 Sala Ciutat
Documents 1938 Full, Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya. "A tota la Joventut". Diversos 14.142 Sala Ciutat
Documents 1938 Full, "El Front Popular Antifeixista. Al poble de Mataró". Diversos 14.143 Sala Ciutat
Documents 1938 Edicte de l'Ajuntament Constitucional de Mataró. Diversos 14.145 Sala Ciutat
Documents 1938 Opuscle. Bonastre. Característiques fonamentals de l'exèrcit popular. Diversos 15.09 Sala Ciutat
Documents 1938 Opuscle. Juan barco. Los problemas catalanes (facsímil d'una obra de 1907). Diversos 16.08 Sala Ciutat
Documents 1938 Revista. Almanaque de Pelayos. Diversos 16.21 Sala Ciutat
Documents 1938 Full "El Movimento Libertario de Cataluña (…) a los trabajadores y antifascistas de España y del Mundo Diversos 20.05 Sala Ciutat
Documents 1938 Joan Peiró. "Las colectivizaciones en Mataró", i altres notícies de la ciutat. Ilustración Ibérica. Diversos 21.40 Sala Ciutat
Documents 1938 Enrique Antonio del Corral y Vázquez. Discurso pronunciado en el cementerio de Aranda de Duero Diversos 22.18 Sala Ciutat
Documents 1939 Joaquim Comes, carta sobre el servei militar. Diversos 02.10 Sala Ciutat
Documents 1939 Esquela de mossèn Ramon Furmell Serra assasinat al coll de Parpers l'any 1936. Diversos 03.08 Sala Ciutat
Documents 1939 Tarjeta de racionament de tabac. Diversos 03.17 Sala Ciutat
Documents 1939 Cementiri de Mataró. "Oficiales, clases y soldados que se encuentran sepultados en dicho cementerio". Diversos 04.09 Sala Ciutat
Documents 1939 "Ayuntamiento durante el períodico de los 'Rojos'", de Mataró. Diversos 04.10 Sala Ciutat
Documents 1939 Croce Rossa Italiana. Llista dels soldats italians i espanyols enterrats al cementiri de Mataró. Diversos 04.15 Sala Ciutat
Documents 1939 Reparació del convent de les captxunines destruït durant la guerra. Diversos 05.03 Sala Ciutat
Documents 1939 Avís de la Falange a mossén Juan Vallés, d'Alella, que els avisos i sermons s'han de fer en castellà. Diversos 05.07 Sala Ciutat
Documents 1939 Esquela del Cercle Catòlic en honor als socis caiguts duran la guerra, entre ells Josep Samsó. Diversos 05.08 Sala Ciutat
Documents 1939 Pere Montserrat. Poema dedicat al general Franco quan les seves tropes entren a Mataró. Diversos 05.10 Sala Ciutat
Documents 1939 Festes de la Victòria. Banderola de l'ocupació per les tropes del general Franco de diverses localitats. Diversos 05.11 Sala Ciutat
Documents 1939 José Baró. Carta desde l'exili a França. Diversos 05.12 Sala Ciutat
Documents 1939 Panflet "Representantes de Stalin en Casablanca". Diversos 05.14 Sala Ciutat
Documents 1939 "Carta de un español de veinte años a Giral". Diversos 05.16 Sala Ciutat
Documents 1939 "Eleccions municipals. La nostra posició". Federació Nacionalista Republicana de Catalalunya. Diversos 05.27 Sala Ciutat
Documents 1939 Document de Falange que acredita que Enrique Clavell Borràs en forma part. Diversos 05.28 Sala Ciutat
Documents 1939 Full de calendari del 27 gener de 1939, "Liberación de Mataró". Diversos 05.32 Sala Ciutat
Documents 1939 Llistat dels carrers de Mataró. Diversos 05.37 Sala Ciutat
Documents 1939 Full de proganda franquista. Diversos 05.44 Sala Ciutat
Documents 1939 "Ya estamoss hartos …", critica falangista al govern franquista. Diversos 05.45 Sala Ciutat
Documents 1939 "Ante las Elecciones Sindicales", fulls editats pel Departamento de Propaganda. Diversos 05.49 Sala Ciutat
Documents 1939 Cartell: "Franco, Franco, Franco". Diversos 08.48 Sala Ciutat
Documents 1939 Cartell, "Franco, Franco, Franco". Diversos 14.144 Sala Ciutat
Documents 1939 Full, "Mataronins" (24 de gener). Diversos 14.146 Sala Ciutat
Documents 1939 Opuscle. Historia y sentido de la guerra. Diversos 15.21 Sala Ciutat
Documents 1939 Paper moneda dels anys de la segona república. Diversos 19/10 Sala Ciutat
Documents 1939 Full: "Ciutadans! Antifeixistes!" (Mataró) Diversos 22.17 Sala Ciutat
Documents 1940 Full: "La Paz de España es un don de Dios" (data aproximada). Diversos 01.45 Sala Ciutat
Documents 1940 "Llista de individus de la lleva del 1940". Diversos 04.03 Sala Ciutat
Documents 1940 Himnos patrióticos. (data aproximada) Diversos 04.19 Sala Ciutat
Documents 1940 Hoja oficial de FET y de las JONS. Almanaque para 1940. Diversos 05.02 Sala Ciutat
Documents 1940 Juan Brufau, alcalde de Mataró. Programa del "Aniversario de la Liberación de Mataró". Diversos 05.33 Sala Ciutat
Documents 1940 Sol·licitud d'ingrés al CNS. Diversos 05.42 Sala Ciutat
Documents 1940 Propaganda que anima als mataronins a celebrar l'aniversari de "liberación" Diversos 07.31 Sala Ciutat
Documents 1940 Tarjeta d'identitat de Maria Janer Quintana, i foto. Diversos 19.38 Sala Ciutat
Documents 1940 Salón Fantasio. Mataró (esdeveniments teatrals) Diversos 21.42 Sala Ciutat
Documents 1940 Aniversario de la liberación de Mataró Diversos 22.22 Sala Ciutat
Documents 1941 Discurs del canceller alemany Adolf Hitler pel 8º aniversari del aixecament nacionalsocialista.  Diversos 01.32 Sala Ciutat
Documents 1941 Enrique Clavell Borràs, citació de soldat per revisió de la junta de clasificació. Diversos 05.35 Sala Ciutat
Documents 1941 El bisbe de Girona concedeix 50 dies d'indulgència en adorar el Sant Crist de S.A.Grober de Girona. Diversos 07.13 Sala Ciutat
Documents 1942 Petició de donatiu als argentonins per un monuments caiguts de la guerra. Diversos 05.04 Sala Ciutat
Documents 1942 Cartes sobre l'epidèmia de tifus, i un cartell de propaganda d'Auxilio Social. Diversos 05.06 Sala Ciutat
Documents 1942 Periòdic "Hoja de información católica y anticomunista". Diversos 05.13 Sala Ciutat
Documents 1942 Panflet contra Anglaterra en temps de guerra. Diversos 05.29 Sala Ciutat
Documents 1942 Carnet de membre de la CNS de Dolores Ribas Pera. Diversos 05.31 Sala Ciutat
Documents 1942 Gustavo Rittwagen Solano, propaganda del seu negoci. Diversos 05.36 Sala Ciutat
Documents 1942 Abdicació d'Alfons XIII en favor del seu fill Joan, i discurs d'aquest el 1 de març de 1942 a Roma. Diversos 05.40 Sala Ciutat
Documents 1942 Fulls "Declaración de la Comunión Tradicionalista" i "Los crímenes de la Falange en Begoña". Diversos 05.47 Sala Ciutat
Documents 1942 Opuscle, "El movimiento libertario, recuerda a sus hermanos caídos en la lucha" Diversos 20.31 Sala Ciutat
Documents 1942 Acció de la Societat Asensio Diversos 23.01 Sala Ciutat
Documents 1943 Fray Román, franciscano conventual. "A ti, obrero". Diversos 01.27 Sala Ciutat
Documents 1943 "Cuestionario de Formación Nacionalsindicalista"· Diversos 05.15 Sala Ciutat
Documents 1943 Full de carrer dels falangistes contra els estraperlistes y els que boicotegen la revolució. Diversos 08.06 Sala Ciutat
Documents 1943 Pere Dupau. Activitat de suport a presos francesos de la guerra civil amb la Creu Roja (1943-1949) Diversos 19.48 Sala Ciutat
Documents 1944 Carta enviada pel consul de Gran Bretanya a Salvador Cabot, per ajudar a trobar un avió británic estevellat a l'espigó Diversos 05.09 Sala Ciutat
Documents 1944 Francesc Llovet Cardó. "Justificante de pago del impuesto", de radioaudició. Diversos 05.18 Sala Ciutat  
Documents 1944 Front Nacional de Catalunya. Opuscle de propaganda. Diversos 05.26 Sala Ciutat
Documents 1944 Mataró. "Cuestación anual obligatoria del Frente de Juventudes". Diversos 08.23 Sala Ciutat
Documents 1944 Oficina Técnica de l'Ajuntament. Dibuixos satírics Diversos 23.11 Sala Ciutat
Documents 1945 "¿Demócratas cristianos … o demócratas cretinos?, full falangista. (data aproximada) Diversos 05.50 Sala Ciutat
Documents 1945 "Peligro y remedio del momento actual", full anònim en temps de la guerra mundial. Diversos 05.51 Sala Ciutat
Documents 1945 "Frente de Juventudes de Barcelona". "Ni Rusia, ni Estados Unidos ¡Las Españas!" Diversos 05.52 Sala Ciutat
Documents 1945 Amadeu Sala i altres. Poemes manuscrits originals. Diversos 06.11 Sala Ciutat
Documents 1945 "La Humanitat". Òrgan d'Esquerra Republicana de Catalunya. Diversos 13.12 Sala Ciutat
Documents 1945 "Combat", Òrgan del Concell Català de Joventut Combatent. Diversos 13.18 Sala Ciutat
Documents 1945 "Horitzons", Publicació adherida al Front Nacional de Catalunya. Diversos 13.31 Sala Ciutat
Documents 1945 Targes de subministres Diversos 21.04 Sala Ciutat
Documents 1946 "Campamentos del Frente de Juventudes". Diversos 05.39 Sala Ciutat
Documents 1946 "Los crimenes de los estraperlistas". Diversos 08.07 Sala Ciutat
Documents 1946 ""A los trabajadores del ramo textil, fabril y anexos, y a la opinión en general". Diversos 08.08 Sala Ciutat
Documents 1946 Butlletí de les Joventits d'Estat Català. Diversos 13.11 Sala Ciutat
Documents 1946 "Labor", portavoz del Partido Laborista, Diversos 13.13 Sala Ciutat
Documents 1946 "Juliol", portanveu de (…) la Joventut Socialista Unificada de Catalunya. Diversos 13.15 Sala Ciutat
Documents 1946 "Catalunya", butlletí portaveu d'Estat Català (1946-1947). Diversos 13.16 Sala Ciutat
Documents 1946 "Solidaridad Obrera", portaveu de la CNT de Catalunya. Diversos 13.17 Sala Ciutat
Documents 1947 Carnet de Juan Vidal Artigas després d'haver guanyat les eleccions sindicals (CNS). Diversos 05.05 Sala Ciutat
Documents 1947 "Salvoconducto Especial de Fronteras" de la "Dirección General de Seguridad". Diversos 05.30 Sala Ciutat
Documents 1947 "Album Campeonato Nacional de Liga, 1947-1948". Diversos 05.38 Sala Ciutat
Documents 1947 Cartell de convocatòria de les eleccions sindicals editat pel departament de propaganda. Diversos 05.43 Sala Ciutat
Documents 1947 Full clandestí de la "Federació Nacionalista Republicana de Catalunya". Diversos 05.48 Sala Ciutat
Documents 1947 El general Franco visita Mataró. Diversos 06.29 Sala Ciutat
Documents 1947 Referèndum "Ley de Sucesión". Diversos 07.02 Sala Ciutat
Documents 1947 Solicitut als empresaris de Mataró per les despeses de la visita del general Franco. Diversos 07.15 Sala Ciutat
Documents 1947 Mataró, "Cuestión anual obligatoria del Frente de Juventudes" Diversos 07.23 Sala Ciutat
Documents 1947 Ban de l'Ajuntament sobre l'arribada del general Franco el 25 de maig. Diversos 08.10 Sala Ciutat
Documents 1947 Fulls clandestins de carrer (data suposada). Diversos 08.22 Sala Ciutat
Documents 1947 Butlletí d'Estat Català. Diversos 13.10 Sala Ciutat
Documents 1947 Referendum 1947. Voto Diversos 22.21 Sala Ciutat
Documents 1948 "11 de setembre del 1714. Pregó", poemes. Diversos 05.17 Sala Ciutat
Documents 1948 Butlletí del partit d'Estat Català. Diversos 13.14 Sala Ciutat
Documents 1949 "La Guardia de Franco explica que es y que pretende", Diversos 08.05 Sala Ciutat
Documents 1949 Fonts públiques de Mataró. Diversos 11.08 Sala Ciutat
Documents 1949 "Ante todo España", butlletí. Diversos 13.19 Sala Ciutat
Documents 1950 José Catalá. "Recuerdos y estampas de época roja", recull poétic dels tancats a la presó de Mataró Diversos 05.24 Sala Ciutat
Documents 1950 Radio Abono. Horari dels trens Barcelona-Mataró. Diversos 05.34 Sala Ciutat
Documents 1950 Diversos impresos de l'Ajuntament en blanc. Diversos 05.53 Sala Ciutat
Documents 1950 Centuria "Mártires de Parpers". "Las cosas por su nombre". Diversos 08.19 Sala Ciutat
Documents 1950 Junta del Cementiri Catòlic de Mataró (1950-1953). Diversos 11.24 Sala Ciutat
Documents 1950 Cartilles de racionament (1950-1952) Diversos 16.24 Sala Ciutat
Documents 1950 Pueblos de Catalunya (imatges de Mataró, anys cinquanta) Diversos 19.49 Sala Ciutat
Documents 1950 Full "Poble de Setcases en 1880. Casas habitadas en aquella época" Diversos 21.09 Sala Ciutat
Documents 1951 Multa de deu mil pts. a Josep Castellà Codech per editar la revista Curial Diversos 07.21 Sala Ciutat
Documents 1952 "Colección de cupones de racionamiento" Diversos 08.03 Sala Ciutat
Documents 1954 Escoles de Mataró. Diversos 11.07 Sala Ciutat
Documents 1954 Canonització Papa Pius X (Roma) Diversos 22.03 Sala Ciutat
Documents 1954 Jaume Castellví. Felicitació de Nadal amb imatges de Mataró de 1854 Diversos 23.13 Sala Ciutat
Documents 1955 Francisco Badalona, document  d'exculpació de responsabilitats polítiques. Diversos 05.25 Sala Ciutat
Documents 1955 "Record d'una excursió a la Vall d'Ordesa i balneari de Panticosa". Manuscrit amb fotografies Diversos 21.38 Sala Ciutat
Documents 1955 Revista "San Jorge", reportatge "El Maresme" Diversos 21.41 Sala Ciutat
Documents 1956 La Malla Tèxtil. Acomiadament d'un encarregat. Diversos 11.29 Sala Ciutat
Documents 1956 Reproducció d'un gravat de Mataró de 1823. "Vue de Mataro". Diversos 16.23 Sala Ciutat
Documents 1957 Juan Antonio Masip Pinilla, secretari del SEU, visita el governador de Barcelona Felipe Acedo Colunga. Diversos 05.41 Sala Ciutat
Documents 1957 Permís per anar a Andorra Diversos 21.02 Sala Ciutat
Documents 1957 Entrada del Club de Futbol Barcelona Diversos 23.07 Sala Ciutat
Documents 1958 Carles Manera. Relat sobre la presència d'un Ovni a Mataró. Diversos 01.48 Sala Ciutat
Documents 1958 Compravenda d'una finca a la Llàntia. Diversos 01.49 Sala Ciutat
Documents 1958 Foto dels alumnes d'un curs de Valldemia Diversos 20.01 Sala Ciutat
Documents 1959 Cristalleries de Mataró. Carnet economat de la cooperativa.  Diversos 05.23 Sala Ciutat
Documents 1959 Bans de Josep Maria Porcioles, alcalde de Barcelona Diversos 07.24 Sala Ciutat
Documents 1959 Ajuntament de Barcelona. Vacunació als gossos per l'epidèmia de ràbia a la provincia. Diversos 07.29 Sala Ciutat
Documents 1961 Escoles Píes de Mataró. Homenatge als mátirs escolapis assassinats en la Guerra Civil. Diversos 06.07 Sala Ciutat
Documents 1963 Publicació clandestina del "Movimiento Libertario Español" Diversos 07.30 Sala Ciutat
Documents 1964 "Manifestació del silenci (…) homenatge popular a les víctimes dels '25 anys de pau'". Diversos 01.40 Sala Ciutat
Documents 1964 Estafa inmobiliària a Mataró. A la publicació "Por Qué". Diversos 05.20 Sala Ciutat
Documents 1964 Carnet de la Dirección General de Seguridad. Diversos 06.05 Sala Ciutat
Documents 1964 Fulls polítics (1964-1975) Diversos 18 Sala Ciutat
Documents 1965 Editorials i articles manuscrits per la publicació al diari de Mataró. Diversos 06.10 Sala Ciutat
Documents 1965 Calendario Mataronés. Publicidad Mach Diversos 21.19 Sala Ciutat
Documents 1965 Primeras ordenanzas de Mataró (29 de diciembre de 1489) Diversos 22.30 Sala Ciutat
Documents 1966 Documents relatius al referèndum nacional de l'any 1966 Diversos 07.25 Sala Ciutat
Documents 1966 Documents del referèndum "Ley Orgánica del Estado". Diversos 07.38 Sala Ciutat
Documents 1970 Eleccions municipals. Butlletes del candidat Carlos Sabater Carbonell. Diversos 04.02 Sala Ciutat
Documents 1970 Terme d'Òrrius. Cartografia. Diversos 19.42 Sala Ciutat
Documents 1970 Opuscle. Andrés Nin. La revolución de octubre de 1934, la alianza obrera y el frente popular Diversos 19/2 Sala Ciutat
Documents 1971 Desembarcament a Mataró d'Elisabeth de Brunswich (facsímil) Diversos 23.14 Sala Ciutat
Documents 1973 "Un home conflictiu: Lluís Maria Xirinacs" Diversos 06.09 Sala Ciutat
Documents 1974 Carta de Ramon Salas Oliveres amb referències a la guerra. Diversos 02.16 Sala Ciutat
Documents 1974 Alternativa democràtica per a Mataró. Comunicat de la comissió permenent de l'Assemblea Democràtica. Diversos 06.02 Sala Ciutat
Documents 1974 Mataró, documentació de la bandera i escut de la ciutat. Diversos 10.14 Sala Ciutat
Documents 1975 Fulls de propaganda política trobats als carrers de Mataró. Diversos 07.34 Sala Ciutat
Documents 1975 Full: "Alianza Sindicalista. Compañero" Diversos 22.16 Sala Ciutat
Documents 1976 Referèndum. Reforma política 1976   Sala Ciutat 12/3
Documents 1976 Fulls de la campanya per l'Amnistia Diversos 18 Sala Ciutat
Documents 1976 Fulls polítics Diversos 18 Sala Ciutat
Documents 1977 Espanya. Eleccions Generals   Sala Ciutat 12/3
Documents 1977 Joan Ballescà. Dos opuscles: "L'exili" i "Vivències d'un soldat català a la guerra d'Espanya (1936-1939)". Diversos 04.06 Sala Ciutat
Documents 1977 Full de la CNT explicant que han recuperat un local ocupat per la CNS al carrer Caputxines. Diversos 06.04 Sala Ciutat
Documents 1977 Documentació del Congrés de Cultura Catalana. Diversos 06.08 Sala Ciutat
Documents 1977 Partido Socialista Obrero Español Histórico. Federación Catalana. Diversos impresos.  Diversos 08.53 Sala Ciutat
Documents 1977 Fulls polítics (1977-1979) Diversos 18 Sala Ciutat
Documents 1978 Referèndum. Constitució Espanyola 1978 Sala Ciutat 12/3
Documents 1979 Vals d'una pesseta emesos pels venedors de la Plaça de Cuba. Diversos 06.06 Sala Ciutat
Documents 1979 Espanya. Eleccions Generals Sala Ciutat 12/3
Documents 1979 Mataró. Eleccions Municipals Sala Ciutat 12/6
Documents 1979 Referèndum. Estatut de Catalunya 1979 Sala Ciutat 12/3
Documents 1980 Fulls de reivindicacions diverses (1980-2010) Diversos 18 Sala Ciutat
Documents 1980 Catalunya. Eleccions al Parlament Sala Ciutat 12/4
Documents 1981 Francesc i Carles Soler. "Oda a Mataró" Diversos 21.18 Sala Ciutat
Documents 1982 Jordi Pujol. Discurs en la inauguració  de l'exposició "Catalunya Endevant". Diversos 06.03 Sala Ciutat
Documents 1982 Mapa de les fonts d'Argentona Diversos 19/1 Sala Ciutat
Documents 1982 Espanya. Eleccions Generals Sala Ciutat 12/3
Documents 1983 "El doctor Samsó  i el martiri". Recull de documents sobre els darrers moments abans de ser executat. Diversos 03.19 Sala Ciutat
Documents 1983 Lluís Ferrer Clariana demana restaurar el casc vell de Mataró tal com s'ha fet a Barcelona Diversos 06.01 Sala Ciutat
Documents 1983 El memorial del rector Folquer. Descripció de Mataró al segle XVII Diversos 21.34 Sala Ciutat
Documents 1983 Mataró. Eleccions Municipals Sala Ciutat 12/6
Documents 1983 Patent de Sanitat de Mataró de 1756 (facsímil) Diversos 23.15 Sala Ciutat
Documents 1984 Catalunya. Eleccions al Parlament Sala Ciutat 12/4
Documents 1985 Autògraf Jordi Pujol Diversos 23.27 Sala Ciutat
Documents 1986 Espanya. Eleccions Generals Sala Ciutat 12/3
Documents 1986 Referèndum. Sobre l'Otan 1986 Sala Ciutat 12/3
Documents 1987 Espanya. Eleccions Europees (1987-1999) Sala Ciutat 12/3
Documents 1987 Mataró. Eleccions Municipals Sala Ciutat 12/6
Documents 1988 Marta Prevosti i Joan F. Clariana. La vil·la romana de Rorre Llauder Diversos 21.33 Sala Ciutat
Documents 1988 Catalunya. Eleccions al Parlament Sala Ciutat 12/5
Documents 1989 Espanya. Eleccions Generals Sala Ciutat 12/3
Documents 1990 Mataró i Comarca al segle XX (imatges d'indrets) Diversos 19.50 Sala Ciutat
Documents 1991 Mataró. Eleccions Municipals Sala Ciutat 12/6
Documents 1992 Catalunya. Eleccions al Parlament Sala Ciutat 12/5
Documents 1992 Centenari del bateix d'un bot salvavides del 1882 Diversos 23.19 Sala Ciutat
Documents 1993 Sobre el mataroní Josep Parés Franquesa (sehle XVIII). Revista 'Medicina e Historia", pàgina 15 Diversos 21.32 Sala Ciutat
Documents 1993 Espanya. Eleccions Generals Sala Ciutat 12/3
Documents 1995 "Testimonio de mosén José Ricart Torrents" (1936-1938), execucions a Barcelona. Diversos 03.18 Sala Ciutat
Documents 1995 Catalunya. Eleccions al Parlament Sala Ciutat 12/5
Documents 1995 Mataró. Eleccions Municipals Sala Ciutat 12/6
Documents 1996 Hemingway a Mataró durant la guerra Civil. Article d'Agàpit Borràs (La Vanguardia, 1/11/1996). Diversos 04.13 Sala Ciutat
Documents 1996 Espanya. Eleccions Generals Sala Ciutat 12/3
Documents 1997 XVI trobada de la 'lleva del biberó'. Diversos 06.16 Sala Ciutat
Documents 1998 Rafael Estrany. "El frenesi de la guerra", (fotocópia). Diversos 01.57 Sala Ciutat
Documents 1999 Albert Calls Xart. Cristal, un poema humilde. Diversos 04.18 Sala Ciutat
Documents 1999 L'oferta comercial del centre de Mataró. Diagnosi i propostes Diversos 21.30 Sala Ciutat
Documents 1999 Catalunya. Eleccions al Parlament Sala Ciutat 12/5
Documents 1999 Mataró. Eleccions Municipals Sala Ciutat 12/6
Documents 2000 Espanya. Eleccions Generals Sala Ciutat 12/4
Documents 2003 Catalunya. Eleccions al Parlament Sala Ciutat 12/5
Documents 2003 Mataró. Eleccions Municipals Sala Ciutat 12/6
Documents 2004 Espanya. Eleccions Europees (2004-2009) Sala Ciutat 12/3
Documents 2004 Espanya. Eleccions Generals Sala Ciutat 12/4
Documents 2005 Fulls de la 'Flama del Canigó' Diversos 17 Sala Ciutat
Documents 2005 Referèndum. Constitució Europea 2005 Sala Ciutat 12/3
Documents 2006 Catalunya. Eleccions al Parlament Sala Ciutat 12/5
Documents 2006 Referèndum. Estatut de Catalunya 2006 Sala Ciutat 12/5
Documents 2007 Fulls de la campanya 'Salvem Can Fàbregas' Diversos 17 Sala Ciutat
Documents 2007 Xavier Manté i Bartra. "En record dels últims dies de la Maria Teresa Bartra i Soler" Diversos 21.15 Sala Ciutat
Documents 2007 Mataró. Eleccions Municipals Sala Ciutat 12/7
Documents 2008 Espanya. Eleccions Generals Sala Ciutat 12/4
Documents 2009 120º Aniversario de la Conmemoración del fallecimiento del Dr. Juan Bialet Massé. Diversos 04.20 Sala Ciutat
Documents 2010 Fulls del referèndum d'Independència Diversos 17 Sala Ciutat
Documents 2010 Catalunya. Eleccions al Parlament Sala Ciutat 12/5
Documents 2011 Espanya. Eleccions Generals Sala Ciutat 12/4
Documents 2011 Mataró. Eleccions Municipals Sala Ciutat 12/7
Documents 2012 Catalunya. Eleccions al Parlament Sala Ciutat 12/5
Documents 2014 Fulls del referèndum independentista Diversos 17 Sala Ciutat
Documents 2015 Catalunya. Eleccions al Parlament Sala Ciutat 12/5
Documents 2015 Espanya. Eleccions Generals Sala Ciutat 12/4
Documents 2015 Mataró. Eleccions Municipals Sala Ciutat 12/7
Documents 2016 Espanya. Eleccions Generals Sala Ciutat 12/4
Documents 2017 Antoni Bellavista Miró. Records de la família Bellavista Viñals (1900-1945). Diversos 02.08 Sala Ciutat
Documents 2017 Antoni Trenchs Ruiz. "Memòria històrica familiar". Memòria de la guerra civil per un mosso d'esquadra. Diversos 03.13 Sala Ciutat
Documents 2019 Paperetes de les eleccions del novembre de 2019.  Diversos 01.29 Sala Ciutat
Documents 2019 Mataró. Eleccions Municipals Sala Ciutat 12/7
Documents   Autògraf Jacint Verdaguer Diversos 23.24 Sala Ciutat
Documents  s/d Full: "Antiguedades de Mataró".  Diversos 01.46 Sala Ciutat
Documents  s/d Marca de fàbrica: José Guarro, de Capellades. Segle XIX. Diversos 06.14 Sala Ciutat
Documents  s/d Butlletí  d'inscripció de Joaquim Coll  a la Unió Diocesana de Barcelona. Diversos 07.03 Sala Ciutat
Documents  s/d Guardia civil. Puesto de Mataró. Ficha. Diversos 07.04 Sala Ciutat
Documents  s/d Paper per escriure amb l'imatge del general Franco. Diversos 07.05 Sala Ciutat
Documents  s/d Postals: Queipo de Llano, el bisbe de Barcelona i José Antonio Primo de Rivera. Diversos 07.06 Sala Ciutat
Documents  s/d Cartell "Tancada la venta". Diversos 07.07 Sala Ciutat
Documents  s/d Postal publicitària "Gent del camp" (obra de teatre) Diversos 07.10 Sala Ciutat
Documents  s/d Full: "11 Setembre de 1714". Diversos 07.14 Sala Ciutat
Documents  s/d "Lluís Llach a Mataró", recull de cançons. Diversos 07.19 Sala Ciutat
Documents  s/d Postal va servir per promocionar el film "Malvaloca" Diversos 07.20 Sala Ciutat
Documents  s/d Full, "A la ciudad de Mataró", sobre un assassinat polític. Diversos 07.36 Sala Ciutat
Documents  s/d Poemes religiosos manuscrits Diversos 08.12 Sala Ciutat
Documents  s/d Manuscrit d'un text en àrab i la traducció. Diversos 08.13 Sala Ciutat
Documents  s/d Manuscrit amb notícies religioses generals. (Potser del segle XVIII). Diversos 08.16 Sala Ciutat
Documents  s/d Llibreta manuscrita: "Antiguas medidas de capacidad …". Diversos 08.18 Sala Ciutat
Documents  s/d Reunió de la "Sociedad de Obreros Agricultores de Mataró y sus Contornos 'El Progreso'". Diversos 08.25 Sala Ciutat
Documents  s/d Full dels candidats a diverses eleccions Diversos 08.38 Sala Ciutat
Documents  s/d "Programa del Partido Socialista Obrero" Diversos 08.39 Sala Ciutat
Documents  s/d "Bases que presenta la Sociedad de Obreros Agrícultores 'El Progreso'". Diversos 08.45 Sala Ciutat
Documents  s/d Programa de francès del "Institut de cultura i biblioteca popular de la dona". Diversos 08.46 Sala Ciutat
Documents  s/d Revista "Puntual. Editan las falanges universitarias de Barcelona". Diversos 08.47 Sala Ciutat
Documents  s/d Senyals per avisar els bombers. Diversos 11.04 Sala Ciutat
Documents  s/d Districtes de Mataró. Diversos 11.05 Sala Ciutat
Documents  s/d Hotels i pensions del Maresme. Diversos 11.06 Sala Ciutat
Documents  s/d José Eusebio de Iraola. El cinema i la moral. Diversos 11.20 Sala Ciutat
Documents  s/d Concòrdia entre els mercaders  Joan Serra (a) Arnau i Gabriel Montserrat Arnau Diversos 12.08 Sala Ciutat
Documents  s/d "Mataronins de Mataró i de les afores", de temàtica electoral. Diversos 13.01 Sala Ciutat
Documents  s/d Full CNT i AIT. Sindicato de oficios varios. "Grandioso mitin", diferents conferenciants entre ells Durruti. Diversos 13.100 Sala Ciutat
Documents  s/d Full de promoció del moviment cooperatiu. Diversos 13.101 Sala Ciutat
Documents  s/d Full de Socors Roig Internacional. Comité de Mataró. Míting al cinema Clavé. Diversos 13.102 Sala Ciutat
Documents  s/d Full "Ciutadà: posa atenció al que et diem", de Socors Roig Internacional. Comitè de Mataró. Diversos 13.103 Sala Ciutat
Documents  s/d Full d'un míting convocat per CNT, FAI, AIT. Diversos 13.104 Sala Ciutat
Documents  s/d Full d'un míting del Centre Republicà Federal de Mataró. Diversos 13.105 Sala Ciutat
Documents  s/d Full de la Docietat Iris al poble de Mataró. Convocatòria a donar sang. Diversos 13.106 Sala Ciutat
Documents  s/d Full d'un míting al Clavé organitzat per "Aliança de la Dona Jove". Diversos 13.107 Sala Ciutat
Documents  s/d Full informatiu de la "Cooperativa de Transport de Mataró a Barcelona i viceversa". Diversos 13.108 Sala Ciutat
Documents  s/d Full de "La Setmana de l'Infant". Diversos 13.109 Sala Ciutat
Documents  s/d Full "A la Joventut, al Poble de Mataró", de les Joventuts Llibertàries i les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya. Diversos 13.110 Sala Ciutat
Documents  s/d Full "Què passa a Sant Quintí de Mediona?". Diversos 13.111 Sala Ciutat
Documents  s/d Full, "Al poble laboriós de Catalunya. Treballadors: Alerta!". Partit Comunista de Catalunya. Diversos 13.112 Sala Ciutat
Documents  s/d Full "Mujeres trabajadoras .. ¡Alerta!", dela UGT i CNT. Diversos 13.113 Sala Ciutat
Documents  s/d Full "Candidatura para las Cortes Constituyentes que propone un grupo de amigos del pueblo". Diversos 13.114 Sala Ciutat
Documents  s/d Full "Catalans, no voteu als qui ens feren sentir vergonya d'ésser catalans". Diversos 13.115 Sala Ciutat
Documents  s/d Full "Qui ataca de feixistes als 'Escamots'". Diversos 13.116 Sala Ciutat
Documents  s/d Full "Pro monument a la memòria de Josep Moragues" Diversos 13.117 Sala Ciutat
Documents  s/d Full "Obreros y payeses. Por vuestra liberación social y nacional". Partit Comunista de Catalunya. Diversos 13.118 Sala Ciutat
Documents  s/d Full satíric "Manifest del Partit Mesocàtic Radical d'extrema esquerra". Diversos 13.119 Sala Ciutat
Documents  s/d Full "Al poble. Per Catalunya i per la República", publicitat de la candidatura d'Eduard Layret i Foix. Diversos 13.120 Sala Ciutat
Documents  s/d Full, "Grandiós Míting d'Acció Popular Catalana". CEDA, Mataró. Diversos 13.121 Sala Ciutat
Documents  s/d Full, "Aliança Obrera de Catalunya. Prou execucions, prou sang". Sobre la revolta d'Astúries. Diversos 13.122 Sala Ciutat
Documents  s/d Full, "Federació de Cooperatives de Producció i Treball de Catalunya. Al poble de Catalunya". Diversos 13.123 Sala Ciutat
Documents  s/d Full, "El Partit Comunista de Catalunya davant les eleccions al Parlament Català". Diversos 13.125 Sala Ciutat
Documents  s/d Full, "L'Esquerra, en plana fallida. La trista situació de Lluís Companys". Diversos 13.126 Sala Ciutat
Documents  s/d Full, "Les Esquerres Republicanes de Catalunya als electors de Barcelona-circumscripció". Diversos 13.127 Sala Ciutat
Documents  s/d Fulls polítics de la JAP (Acción Popular). Diversos 13.128 Sala Ciutat
Documents  s/d Full, "A tots els treballadors de Catalunya", del PSOE i la UGT. Diversos 13.129 Sala Ciutat
Documents  s/d Full signat per Luís Araquistain, "¿Qé hacen los socialistas?". Diversos 13.130 Sala Ciutat
Documents  s/d "Conferència d'En Cambó al Palau de la Música Catalana". La Veu de Catalunya. Diversos 13.132 Sala Ciutat
Documents  s/d Full de propaganda electoral. Diversos 13.133 Sala Ciutat
Documents  s/d Fulls de propaganda contra el règim soviètic. Diversos 13.134 Sala Ciutat
Documents  s/d Full: "El fracaso del socialismo en el  mundo entero". Diversos 13.135 Sala Ciutat
Documents  s/d Full, "A todos los obreros del Puerto, a los del Transporte en general, a los marinos y a toda la clase obrera de Barcelona". UGT Diversos 13.136 Sala Ciutat
Documents  s/d Full, "A la opinión en general y a los obreros en particular". Sobre el sindicalisme catòlic. Diversos 13.137 Sala Ciutat
Documents  s/d Full de la CNT. FAI. "Disciplina en los frentes. Disciplina en la retaguardia. Diversos 13.138 Sala Ciutat
Documents  s/d Full de la "Associació d'Amics de la Unió Soviética. Secció de Mataró". Míting al cine Gayarre. Diversos 13.139 Sala Ciutat
Documents  s/d Full "El matrimonio civil. ¡¡Alerta contra el peligro!!". Diversos 13.140 Sala Ciutat
Documents  s/d Full de la CNT i FAI: "Justicia. Entérate pueblo". Diversos 13.141 Sala Ciutat
Documents  s/d Full, "Relació dels drets i deures que assoleix l'individu en esdevenir Soci Cooperador". Diversos 13.142 Sala Ciutat
Documents  s/d Full, Partit Obrer d'Unificació Marxista (POUM). "Als obrers de Mataró". Diversos 13.143 Sala Ciutat
Documents  s/d Full de les "Juventudes Socialistas Unificadas de Cataluña del Radio de Mataró". "Todo para la Revolución". Diversos 13.144 Sala Ciutat
Documents  s/d Full d'un míting al Monumental Cinema, de CNT, FAI, UGT, PSUC. "Al poble antifeixista de Mataró. Atenció". Diversos 13.145 Sala Ciutat
Documents  s/d Full del PSUC, "Als herois combatents de Catalunya que lluiten a tots els fronts". Diversos 13.146 Sala Ciutat
Documents  s/d Full del Comité Local dels Socors Roig Internacional. "Ja s'ha fet justicia". Diversos 13.147 Sala Ciutat
Documents  s/d Full, "Acció Catalana al poble de Mataró". Diversos 13.148 Sala Ciutat
Documents  s/d Fulls, "Vota el Front Únic d'Esquerres". Diversos 13.149 Sala Ciutat
Documents  s/d Manuscrit, "Bases para el retorno a la normalidad presentadas por el Gobierno República". Diversos 13.150 Sala Ciutat
Documents  s/d Opuscle, "CADCI (FET), i Front Únic de Treballadors Mercantils presenten les Bases de Treball (...). Diversos 13.151 Sala Ciutat
Documents  s/d Full, "L'opinió de l'Opinió", del "Front Català d'Ordre". Diversos 13.152 Sala Ciutat
Documents  s/d Fulls de la candidatura de la Lliga Regionalista". Diversos 13.153 Sala Ciutat
Documents  s/d Full electoral de la Lliga Regionalista. Diversos 13.154 Sala Ciutat
Documents  s/d Full, "Posant les coses al seu lloc" contra la Lliga Regionalista. Diversos 13.155 Sala Ciutat
Documents  s/d Full electoral de la Lliga Regionalista. Diversos 13.156 Sala Ciutat
Documents  s/d Full publicitari, "Combat, setmanari d'avançada". Diversos 13.157 Sala Ciutat
Documents  s/d Full de la Lliga Regionalista que critica el govern de la Generalitat. Diversos 13.158 Sala Ciutat
Documents  s/d Full, "Centre Republicà Federal. Ciutadà …". Candidatura electoral. Diversos 13.159 Sala Ciutat
Documents  s/d "Candidatura de la Unió Catalanista", entre d'altres Pompeu Fabra. Diversos 13.21 Sala Ciutat
Documents  s/d Full "No enganyeu l'elector". Diversos 13.28 Sala Ciutat
Documents  s/d "Catalans del districte de Mataró", full del candidat Antoni Marfà i Serra. Diversos 13.32 Sala Ciutat
Documents  s/d Poema anti liberal: "Lamentos del poble espanyol". "Oh liberals, oh traidors". Diversos 13.53 Sala Ciutat
Documents  s/d Mataró, "Asociación Universal de socorros a heridos en campaña". Diversos 13.54 Sala Ciutat
Documents  s/d Full, "El sindicalisme cristià i l'organització de joventuts". Diversos 13.55 Sala Ciutat
Documents  s/d Horaris de "los correos en esta administración de Mataró". (segle XVIII) Diversos 13.68 Sala Ciutat
Documents  s/d Full, "Si t'agrada l'enxufisme vota Esquerra i Socialisme". Diversos 13.89 Sala Ciutat
Documents  s/d Paperetes d'unes eleccions. Diversos 13.91 Sala Ciutat
Documents  s/d Fulls de Socors Roig Internacionals Diversos 13.92 Sala Ciutat
Documents  s/d Rebut del "Sindicato de la Metalurgia y similares de Mataró." Diversos 13.93 Sala Ciutat
Documents  s/d Full de la Unió Laborista. Diversos 13.94 Sala Ciutat
Documents  s/d Full "Un mateix pecat", de tema polític. Diversos 13.95 Sala Ciutat
Documents  s/d Full de la Lliga Regionalista. Diversos 13.96 Sala Ciutat
Documents  s/d Full "Visca l'exèrcit regular". Diversos 13.97 Sala Ciutat
Documents  s/d Full de la JSU de Mataró. Diversos 13.98 Sala Ciutat
Documents  s/d Full de la Unió de Cooperatives de Mataró, convidant a una conferència. Diversos 13.99 Sala Ciutat
Documents  s/d Full, Front Únic d'Esquerres, "Ciutadans". Diversos 14.01 Sala Ciutat
Documents  s/d Full, "Nosaltres Sols! Als patriotes". Diversos 14.02 Sala Ciutat
Documents  s/d Full, JSU de Mataró. "Joves, obrers, intelectuals Diversos 14.03 Sala Ciutat
Documents  s/d Full, Lliga Regionalista, "Electors". Diversos 14.04 Sala Ciutat
Documents  s/d Full, Coalició Republicana Socialista. "No tolereu cap coacció". Diversos 14.07 Sala Ciutat
Documents  s/d Full, Coalició Republicana Socialista. "Ciutadans". Diversos 14.09 Sala Ciutat
Documents  s/d Cartell, "Conferència JSU Barcelona". Diversos 14.112 Sala Ciutat
Documents  s/d Full, POUM. "Por la unidad de acción de la clase trabajadora". Diversos 14.117 Sala Ciutat
Documents  s/d Postal de Socors Roig Internacional. Diversos 14.123 Sala Ciutat
Documents  s/d Full, "Socors Roig Internacional. A tots els treballadors de Mataró". Diversos 14.127 Sala Ciutat
Documents  s/d Full de cançons republicanes. Diversos 14.23 Sala Ciutat
Documents  s/d Full de cançons republicanes. Diversos 14.24 Sala Ciutat
Documents  s/d Poemes satírics sobre els generals Primo de Rivera i Berenguer. Diversos 14.25 Sala Ciutat
Documents  s/d Full "Mares: les dretes tornarien a organitzar una guerra al Marroc". Front Republicà-Socialista. Diversos 14.28 Sala Ciutat
Documents  s/d Full, "Al Pueblo de Cataluña", Joan Peiró i altres sobre la "Obra Popular Antituberculosa de Cataluña". Diversos 14.29 Sala Ciutat
Documents  s/d Full, "Obrer: Alerta!!". Diversos 14.30 Sala Ciutat
Documents  s/d Fulls de propaganda electoral de la Coalició Republicana-Socialista. Diversos 14.31 Sala Ciutat
Documents  s/d Full, "Trabajadores de Mataró: el Bloque Obrero y Campesino ante las próximas elecciones", municipals. Diversos 14.38 Sala Ciutat
Documents  s/d Full electoral, "Acció catalana als electors". Diversos 14.39 Sala Ciutat
Documents  s/d Full, "La Coalició Republicano-Socialista al poble de Mataró". Diversos 14.40 Sala Ciutat
Documents  s/d Full electoral, crida de diverses agrupacions polítiques, "Ciutadans". Diversos 14.41 Sala Ciutat
Documents  s/d Full, "La Coalició Republicano-Socialista". Anuncien un míting. Diversos 14.44 Sala Ciutat
Documents  s/d Full de la Coalició Republicano-Socialista. "Ells … els tapabruts". Diversos 14.48 Sala Ciutat
Documents  s/d Opuscle, "Per a seguir la discussió de l'Estatut de Catalunya". Diversos 14.54 Sala Ciutat
Documents  s/d Full, Centre Republicà Federal i Unió Socialista de Catalunya. "Ciutadans de Mataró". Diversos 14.67 Sala Ciutat
Documents  s/d Full electoral del Partido Radical. "Mujeres los soldados han de ser voluntarios". Diversos 14.72 Sala Ciutat
Documents  s/d Full, "Sindicats de cara a la guerra". Diversos 14.93 Sala Ciutat
Documents  s/d Opuscle. Jacinto Toryho. La libertad de expresión en el periodismo contemporáneo. Diversos 15.25 Sala Ciutat
Documents  s/d Opuscle. Delfí Dalmau. El problema cultural i lingüístic de Catalunya. A Manuel Azaña. Diversos 15.31 Sala Ciutat
Documents  s/d Mapa dels ferrocarrils d'Espanya Diversos 15.36 Sala Ciutat
Documents  s/d Opuscle. Constitución de la actual República Socialista Rusa de los soviets. Diversos 16.02 Sala Ciutat
Documents  s/d Opuscle. Rafael Grisó Munté. Soc català. Diversos 16.11 Sala Ciutat
Documents  s/d Opuscle. Paul Robin. Degeneración de la raza humana, Diversos 16.18 Sala Ciutat
Documents  s/d Fulls anti-militaristes Diversos 17 Sala Ciutat
Documents  s/d Fulls de reivindicacions ecològiques Diversos 17 Sala Ciutat
Documents  s/d Fulls relatius a l'activitat independentista Diversos 17 Sala Ciutat
Documents  s/d Fulls relatius a reivindicacions feministes Diversos 17 Sala Ciutat
Documents  s/d Fulls relatius al conflicte de Bankia Diversos 17 Sala Ciutat
Documents  s/d Fulls relatius al conflicte de les Preferents de la Caixa Laietana Diversos 17 Sala Ciutat
Documents  s/d Full, "Juventudes Libertarias de Mataró". Diversos 19.33 Sala Ciutat
Documents  s/d Full, "A los obreros del Sindicato Libre". Diversos 19.36 Sala Ciutat
Documents  s/d Full, "Mataronins?", de l'Alcalde. Diversos 19.37 Sala Ciutat
Documents  s/d Opuscle, "Cómo andar por la calle" Diversos 19.39 Sala Ciutat
Documents  s/d "Anuario General de España", sis mapes de provincies. Diversos 19.41 Sala Ciutat
Documents  s/d Cartografia d'Espanya Diversos 19.44 Sala Ciutat
Documents  s/d Plano de Barcelona Diversos 19.46 Sala Ciutat
Documents  s/d Mapa de Catalunya Diversos 19.47 Sala Ciutat
Documents  s/d Full, "Obrer: la Patronal i els Partits de dreta et volen rebaixar el jornal i augmentar les hores de treball" Diversos 19/13 Sala Ciutat
Documents  s/d Full de conversió de monedes i pesos (José Abadal, s/d). Diversos 19/4 Sala Ciutat
Documents  s/d Full certificat de comunió. Manresa Diversos 19/7 Sala Ciutat
Documents  s/d Full, "Consultorio para niños de D. Joaquín Castellsaguer" Diversos 19/9 Sala Ciutat
Documents  s/d Full "Sindicato de campesinos de Mataró y sus contornos" CNT, AIT Diversos 20.16 Sala Ciutat
Documents  s/d Full "Todos los obreros a los Sindicatos", CNT, FAI Diversos 20.18 Sala Ciutat
Documents  s/d Full "Administración Popular Urbans", CNT, UGT Diversos 20.19 Sala Ciutat
Documents  s/d Full "Contra toda dictadura" CNT, FAI Diversos 20.20 Sala Ciutat
Documents  s/d Full "Una canallada", CNT, FAI Diversos 20.21 Sala Ciutat
Documents  s/d Full "Fuera las caretas", CNT Diversos 20.23 Sala Ciutat
Documents  s/d Full "Sindicato del Metal de Mataró", CNT, FAI Diversos 20.28 Sala Ciutat
Documents  s/d Full "Por sus obras les conocereis", CNT Diversos 20.29 Sala Ciutat
Documents  s/d Full "Una nova qualitat de la patata primerenca. La seva influencia com a instrument electoral" Diversos 20.43 Sala Ciutat
Documents  s/d Opuscle, "La verdad de lo que ha ocurrido en Marruecos" Diversos 20.45 Sala Ciutat
Documents  s/d Full "Documentos que han de expedir las mesas electorales2 Diversos 20.46 Sala Ciutat
Documents  s/d Full "Manifest de la Unió Regionalista als ciutadans del dictricte de Mataró", candidatura de Carles de Fortuny Diversos 20.47 Sala Ciutat
Documents  s/d Full "Manifest de l'Unió Regionalista al poble de Mataró" Diversos 20.51 Sala Ciutat
Documents  s/d Carnet del Iluro S.C. Diversos 21.03 Sala Ciutat
Documents  s/d G. de Buriach. Costums que es perden. La Festa Major Diversos 21.08 Sala Ciutat
Documents  s/d Opuscle. Y.Sajagun Linares, "Engrunes del Nacionalisme Radical". Mataró, impremta Abadal. Diversos 21.16 Sala Ciutat
Documents  s/d Gravat "Calla, fill meu, que blasfeant ofens a Déu y m'afrontes", Mataró, Josep Pallarés Diversos 21.21 Sala Ciutat
Documents  s/d Lluís Masriera. "A l'Associació Obrera de Teatre" Diversos 21.28 Sala Ciutat
Documents  s/d Mapa "Del riu Foix al riu Tordera" Diversos 21.36 Sala Ciutat
Documents  s/d Ferrocarril (6 capses) Sala Ciutat 12/7 i 8
Documents s/d Valentí Castanys, dibuixant Diversos 21.47 Sala Ciutat
Documents s/d Bulas de la Santa Cruzada en España (siglo XIX) Diversos 22.01 Sala Ciutat
Documents s/d Llibre nou que conté varios secrets de naturalesa (Manresa) Diversos 22.05 Sala Ciutat
Documents s/d La vida de l'obrer a Rússia (Barcelona) Diversos 22.06 Sala Ciutat
Documents s/d Breve relación del felix Viaje […] Dª Isabel Cristina de Brunswich, en 1708 Diversos 22.12 Sala Ciutat
Documents s/d Angel Pestaña. ¿Dictadura Proletaria? (Barcelona) Diversos 22.20 Sala Ciutat
Documents s/d Manuel B. Guanyabens. Descripció sumària de les antigüetats de Mataró Diversos 22.25 Sala Ciutat
Documents s/d Impresos religiosos dels segles XVII-XIX. Cap de Mataró. Sala Ciutat 13/3
Documents s/d Mataró. Mapes i Guies (2 capses) Sala Ciutat 12/8
Documents s/d Ordinaciones de almotazenería de la ciudad de Mataró Diversos 22.32 Sala Ciutat
Documents s/d Pere Ribot, dos poemes Diversos 22.35 Sala Ciutat
Documents s/d Càmara Oficial de la Propietat Urbana (sobre arrendemanets) Diversos 23.03 Sala Ciutat
Documents s/d Àlbum de cromos del catecisme Diversos 23.04 Sala Ciutat
Documents Joan Solà. Felicitació Diversos 23.08 Sala Ciutat
Documents José Viladevall. Felicitació Diversos 23.09 Sala Ciutat
Documents Poema. "No juguos amb l'amor". Diversos 23.10 Sala Ciutat
Documents Dibuix original del personatge de Brademarti (segle XVIII) Diversos 23.26 Sala Ciutat
Documents Fotos del Museu Vaticà (s.XIX) Diversos 19.51 Sala Ciutat
Documents Album. Lámines de dibuix. Manel Plana Novell Diversos 12.00 Sala Ciutat