v16/5/2022 Accés a la BD: https://masmm.org/biblioteca/biblioteca.php?vista=general

ia 27 d'Octubre de 1906] 27/10/1906 // Barcelona // Teatre Principal 0
1589 Tcat Mestres, Apel·les Gaziel Poema liricodramàtic Barcelona 1917 La Comèdia Catalana, 001 18,5 cm; 20 p Gaziel / Poema líric-dramátich d'En Apeles Mestres / Aquesta obra, posada en música pel palaguanyat mestre Enrich Granados, va representarse per primera vegada al Teatre Principal (Espectacles Audicions-Graner) el día 27 d'Octubre de 1906. 27/10/1906 // Barcelona // Teatre Principal 0
1590 Tcat Mestres, Apel·les La gropada Marina Barcelona Salvador Bonavía, llibreter 1926 19 cm; 31 p 2 exemplars Apeles Mestres / La gropada / Marina en un acte / Barcelona / Salvador Bonavía, llibreter / Tapinería, 4 / 1926 [Va ésser estrenada aquesta marina en el Teatre Català (Romea) la nit del 12 d'Octubre de 1925] 12/10/1925 // Barcelona // Tetre Català (Romea) 0
1591 Tcat Mestres, Apel·les L'honor Barcelona Bartomeu Baxarias 1909 De tots colors Adan Ferrer 19,5 cm; 24 p 2 exemplars Apeles Mestres / L'honor / Topo en un acte (per homes sols) / De tots colors
[Aquesta obra va ser estrenada en el Teatre Català (Romea) d'aquesta ciutat, la nit del 28 de Desembre de 1906] 28/12/1906 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
1592 Tcat Mestres, Apel·les L'honor / Entre cel i terra / Els inseparables Barcelona Ind. Gràfica Aleu, Domingo & C.ª, S.L. 1934 Catalunya Teatral, 043 18 cm; 12 p / 12 p / 12 p 2 exemplars L'honor / Topo en un acte original de Apeles Mestres / Aquesta obra va ésser estrenada en el Teatre Català (Romea) la nit del 28 de desembre de 1906. / Catalunya Teatral / Any III / 15 Febrer 1934 / Núm, 43 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona / Entre el cel i terra / Pas de comedia en un acte original de Apeles Mestres / Els inseparables / Passatemps en un acte original de Apeles Mestres 0
1593 Tcat Mestres, Apel·les En Joan del ós Conte Barcelona Antoni López, Editor 1907 Adan Ferrer 19 cm; 92 p Apeles Mestres / En Joan del ós / Qüento de la vora del foch en dos actes /Antoni López, Editor / Llibreria Espanyola / Barcelona
[Aquesta obra posada en música pel mestre Ebrich Morera, va ser estrenada la nit del 21 de Septembre de 1907 en el teatre Principal de Barcelona] 21/09/1907 // Barcelona // Teatre Principal 0
1594 Tcat Mestres, Apel·les Justicia! / Oh, el progrés! Tragèdia / Monòleg Barcelona A. Artís, Impressor 1913 18,5 cm; 18,5 cm; 77 p Apeles Mestres / Justicia! / Tragedia aristofanesca / Barcelona / A. Artís, impressor : Carrer den Balmes, 54 / 1913
[Aquesta obra fou estrenada a Barcelona, per la companyía del Sindicat d'Autors Dramàtics Catalans, en el Gran Teatre Espanyol, la nit del 28 de Desembre de 1912] 28/12/1912 // Barcelona // Gran Teatre Espanyol 0
1595 Tcat Mestres, Apel·les Un malalt Monòleg Barcelona Salvador Bonavía, Impressor 1908 21,5 cm; 7 p 2 exemplars Apeles Mestres / Un malalt / Monólech / Salvador Bonavía Impressor / Carrer Petritxol, 2. - Barcelona. / 1908
[Aquest monólech fou estrenat en Barcelona, el dia 24 de Novembre de 1906, en el Teatre Principal] 24/11/1906 // Barcelona // Teatre Principal 0
1596 Tcat Mestres, Apel·les Margaridó Drama líric Barcelona Impremt d'Art 1916 19,5 cm; 51 p Apeles Mestres / Margaridó / Drama líric en un acte i tres quadros / Impremta D'Art / Provença, 304. - Barcelona / 1916 0
1597 Tcat Mestres, Apel·les Mascarada Poema dramàtic Barcelona F. Giró, Impressor 1921 Adan Ferrer 18,5 cm; 79 p Apeles Mestres / Mascarada / Poema dramàtich / Barcelona / 1921 0
1598 Tcat Mestres, Apel·les Monòlechs Monòleg Barcelona Antoni López, Editor 19?? Adan Ferrer 18,5 cm; 114 p 2 exemplars Apeles Mestres / Monólechs / Siluetas Barceloninas / Ex, la política! - Vuyts y nous. - Un desmemoriat. - No'm vingan ab metjes! - El rellotje. - Pekin. - El silenci es d'or. - L'inventor. - Un malalt. - Oh, el Progrés. - Creso. - Un anónim. / Barcelona / Antoni López, Editor, Llibrería Espanyola / Rambla del Mitj, 20 0
1599 Tcat Mestres, Apel·les Monòlechs Monòleg Barcelona Llibreria Millà 1932 Catalunya Teatral, 011 Casal 18 cm; 67 p Monòlegs / Siluetes Barcelonines originals de Apeles Mestres / Ex! la política! - Vuits i nous. - Un desmemorial. - No em vinguin amb metges! - El rellotge. - Pekin. - El silenci és d'or. - L'inventor. - Un malalt. - Oh, el Progrés! - Creso. - Un anónim. / Administració Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 0
1600 Tcat Mestres, Apel·les La nit al bosch Idil·li dramàtic Barcelona Establiment Tip.-Lit. de Celestí Verdaguer 1883 Adan Ferrer 18 cm; 22 p 2 exemplars, un sense coberta Apeles Mestres / La nit al bosch / Idili dramátich / Música del mestre Joseph Rodoreda / Executat per primera vegada per la Senyoreta ELVIRA MUSTÉ, los Senyors PROUS, SAPRISA y PUIG, formant la massa coral 26 sopranos y la Societat coral EUTERPE 0
1601 Tcat Mestres, Apel·les La nit de Reys Conte Barcelona Antoni López, Editor 1905 Adan Ferrer 18,5 cm; 75 p Apeles Mestres / La nit de Reys / Qüento de la bora del foch en dos actes / Antoni López, Editor / Llibrería Espanyola / Barcelona
[Aquesta obra posada en música pel mestre D. Enrich Morera, va ser representada per primera vegada á Barcelona la nit del 20 de Septembre de 1906, en el Teatro Principal (Espectacles-audicións Graner)] 20/09/1906 // Barcelona // Teatre Principal 0
1602 Tcat Mestres, Apel·les Nit de Reis Conte Barcelona Impremt d'Art 1915 Adan Ferrer 18,5 cm; 79 p 2 exemplars Apeles Mestres / Nit de Reis / Qüento de la vora del foc en dos actes / Impremta D'Art Provença. 304.- Barcelona / 1915
[Aquesta obra, posada en música pel mestre don Enric Morera, va ésser representada per primera vegada a Barcelona, la nit del 20 de Setembre, de 1906, en el Teatre Principal (Espectacles-audicions Graner)] 20/09/1906 // Barcelona // Teatre Principal 0
1603 Tcat Mestres, Apel·les Niu d'àligues Drama Barcelona Estampa de Fidel Giró 1917 Adan Ferrer 23 cm; 78 p 2 exemplars Apeles Mestres / Niu d'àligues / Drama en tres actes / Estampa de Fidel Giró / Barcelona / MCMXVII
[Aquesta obra fou estrenada la vetla del 30 d'octubre de 1917, al Teatre Català Romea (Empresa Fàbregas)] 30/10/1917 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
1604 Tcat Mestres, Apel·les La noya Marina Barcelona Llibrería de Salvador Bonavía 1924 Adan Ferrer 19,5 cm; 47 p 2 exemplars Apeles Mestres / La noya / Marina en un acte / Barcelona / Llibrería de Salvador Bonavía / Tapineria, 4 / 1924
[Fou estrenada aquesta marina la nit del 4 de Desembre de 1924, en el Teatre Català (Romea).] 04/12/1924 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
1605 Tcat Mestres, Apel·les El Pare-nostre Monòleg Barcelona Bartomeu Baxarias - Editor 1912 De tots colors 18,5 cm; 14 p 2 exemplars Apeles Mestres / El Pre-nostre / Monólech / De tots colors 0
1606 Tcat Mestres, Apel·les La perera Llegenda poemàtica Barcelona A. López, editor 1908 Adan Ferrer 18 cm; 230 p Apeles Mestres / La Perera / Llegenda poámatica 0
1607 Tcat Mestres, Apel·les Picarol Drama líric Segona Barcelona Bonavía i Duràn, Impressors 1915 Casal 21,5 cm; 24 p 2 exemplars Picarol / Drama lírich en un acte per Apeles Mestres / Segona edició / Barcelona / Casa Editorial de Teatre / Bonavía y Duran - Impressors - Boqueria, 20 / 1915
[Aquesta obra, posada en música pel Mestre Enrich Granados, va ser estrenada en el Teatre Lírich Català la nit del 23 de Febrer de 1901.] 23/02/1901 // Barcelona // Teatre Líric Català 0
1608 Tcat Mestres, Apel·les Pierrot lladre Barcelona Antoni López, Editor 1906? Adan Ferrer 18,5 cm; 51 p Apeles Mestres / Pierrot ladre / País de vano, en un acte / Antoni López, Editor / Llibrería Espanyola / Barcelona
[Aquesta obra, posada en música pel mestre Celestí Sadurní, va ser representada per primera vegada á Barcelona en el Teatro Principal (Espectacles-audicións Graner) en la nit del 24 de Novembre de 1906] 24/11/1906 // Barcelona // Teatre Principal 0
1609 Tcat Mestres, Apel·les La Presentalla Comèdia Barcelona Salvador Bonavia, Impressor 1908 Foment 21,5 cm; 68 p 2 exemplars Apeles Mestres / La Presentalla / Comedia en tres actes / Salvador Bonavía, Impressor / Carrer Petritxol, 2. - Barcelona / 1908
[Aquesta obra va ser estrenada a Barcelona, en el Teatre Català (Romea) la nit del 15 de Janer de 1908] 15/01/1908 // Barcelon // Teatre Català (Romea) 0
1610 Tcat Mestres, Apel·les Qüento de Nadal Barcelona Publicacions Teatralia 1909 Biblioteca Teatralia Adan Ferrer 19 cm; 70 p 2 exemplars Biblioteca Teatralia / Apeles Mestres / Qüento de Nadal en dos actes / -Teatre per infants- / 1909
[Aquesta obra va ser estrenada a Barcelona el día 22 de Desembre de 1908 per la Nova Empresa de Teatre Català (Teatre Novetats)] 22/12/1908 // Barcelona // Teatre Novetats 0
1611 Tcat Mestres, Apel·les La rondalla del amor Barcelona Bartomeu Baxarias 1910 Adan Ferrer 19 cm; 136 p 2 exemplars, un mancat de coberta. Apeles Mestres / La rondalla del amor / Trilogía / Barcelona . 1910 0
1612 Tcat Mestres, Apel·les La Rosons Marina Segona Barcelona Bonavia i Duran, Impressors 1915 Casal i Agustí Bartra 21,5 cm; 18 p 2 exemplars La Rosóns / Marina dramàtica en un acte per Apeles Mestres / Segona edició / Barcelona / Casa Editorial de Teatre / Bonavía y Duran - Impressors - Boqueria, 20 / 1915
[Aquesta obra, posada en música pel Mestre Enrich Granados, va ser estrenada en el Teatre Lírich Català la nit del 22 de Janer de 1901.] 22/01/1901 // Barcelon // Teatre Líric Català 0
1613 Tcat Mestres, Apel·les Els sense cor Farsa Barcelona A. López, editor 1909 Adan Ferrer 18,5 cm; 146 p 2 exemplars Apeles Mestres / Els sense cor / Farsa en 3 actes 0
1614 Tcat Mestres, Apel·les La Senyoreta Idil·li dramàtic 1909 Patuel 18,5 cm; 53 p 2 exemplars Apeles Mestres / La Senyoreta / Idili dramátich en un acte, en vers / Barcelona / 1909 0
1615 Tcat Mestres, Apel·les Sirena Marina Barcelona Antoni López, Editor 1906 Patuel i Adan Ferrer 18,5 cm; 63 p 2 exemplars Apeles Mestres / Sirena / Marina en un acte / Antoni López, Editor / Llibrería Espanyola / Barcelona
[Aquesta obra va ser representada per primera vegada en el Teatro Romea, de Barcelona, en la nit de 6 Abril de 1906] 06/04/1906 // Barcelona // Teatre Romea 0
1616 Tcat Mestres, Apel·les Sirena / La barca dels afligits Marina Barcelona Llibreria Millà 1932 Catalunya Teatral, 032 Casal 18 cm; 31 p / 23 p Sirena / Marina en un acte original d'Apeles Mestres / Repreentada per primera vegada en el Teatre Romea, de Barcelona, en la nit del 6 Abril de 1916, baix la direcció del primer actor D. Jaume Borràs /Administració Llibreria millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona //
La barca dels afligits /Marina en un acte original d'Apeles Mestres / Aquesta obra va ésser estrenada en el Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de l'Industria, la nit del 25 de Març de 1916, baix la direcció del bon amic l'insigne dramaturg Ignasi Iglesies, amb decoració pintadaa expressament per ¡'escenògraf Josep Rocarol. / Administració Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona
 06/04/1916 // Barcelona // Teatre Romea
25/03/1916 // Barcelona // Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de l'Industria 0
1617 Tcat Mestres, Apel·les Sota d'un sàlzer Idil·li dramàtic Barcelona A. Artís, Impressor 1916 Patuel i Adan Ferrer 19,5 cm; 39 p 2 exemplars Apeles Mestres / Sota d'un sàlzer / Idili dramatich en un acte, en vers / Barcelona / A. Artis, impressor . Carrer de Girona, 116 / 1916 0
1618 Tcat Mestres, Apel·les Tres y no res Barcelona Llibreria Bonavia 1926 Biblioteca Popular Teatral. 2a època, 003 Patuel 19 cm; 32 p Biblioteca Popular Teatral. - Vol. III / Apeles Mestres / Tres y no res / Pessa en un acte / Barcelona / Llibreria Bonavía / Tapinería, 4 : Telèfon 3119 A / 1926
[Aquesta obr dirigida per en Josep Bergés va estrenar-se la nit del 25 de març de 1918 en el Teatre Còmic.] 25/03/1918 // Barcelona // Teatre Còmic 0
1619 Tcat Mestres, Apel·les Una vegada era un princep Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1935 Catalunya Teatral, 084 Patuel 18 cm; 32 p 2 exemplars Una vegada era un princep / Comedia en dos actes original de Apeles Mestres / Estrena: Teatre Català (Romea) novembre de 1934 / Catalunya Teatral / Any IV / 1 setembre 1935 / Núm. 84 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona ??/11/1934 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
1620 Tcat Mestres, Apel·les Una vegada era un rey... Rondalla lírica Barcelona Salvador Bonavía, llibreter 1927 Patuel i Adan Ferrer 19 cm; 31 p 2 exemplars Apeles Mestres / Una vegada era un rey... / Rondalla lírica en dos quadros y en vers / música del mestre C. Casademont / Barcelona / Salvador Bonavía, llibreter / Tapinería, 4 / 1927
[Fou estrenada aquesta obra en el Teatre Català (Romea) de Barcelona, baix la direcció del primer actor Pius Daví, el dia 1 de Desembre de 1927.] 01/121927 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
1621 Tcat Mestres, Apel·les La Viola d'or Rondalla Barcelona Imp. J. Santpere 1914 Adan Ferrer 18,5 cm; 44 p 2 exemplars Apeles Mestres / La Viola d'or / Rondalla bosquetana en tres actes / Música del mestre Enrich Morera
[Aquesta obra va esser estrenada en el Bosch d'en Terrés, a la Garriga (Teatre de la Naturalesa) a la tarda del dia 30 d'Agost de 1914] 30/08/1914 // La Garriga // Bosch d'en Terrés (Teatre de la Naturalesa) 0
1622 Tcat Mestres i Coll, Joan 12435 Sainet Olot Imprempta de Pere Alzamora 19 cm; 48 p 2 exemplars Joan Mestres y Coll / Saynete en un acte y en prosa / 12435 / Olot / Imprempta de Pere Alzamora / Clivillers, 14 0
1623 Tcat Puig i Ferreter, Joan Desamor Drama Barcelona A. Artís, Impressor 1912 Patuel 19 cm; 97 p 2 exemplars Joan Puig i Ferreter / Desamor / Drama en dos actes / Barcelona / A. Artís, impressor : Carrer d'en Balmes, 54 / 1912 1912/05/18 // Barcelona // Sindicat d'Autors Dramàtics Catalans 0
2114 Tcat Puig i Ferreter, Joan Aigües encantades Drama Barcelona Biblioteca Hermes 2001 Clàssics catalans Casacuberta, Margarida Casacuberta, Margarida 84-8287-222-2 19,5 cm; 173 p Joan Puig i Ferreter / Aigües encantades / Edició a cura de Margarida Casacuberta / Biblioteca Hermes / Clàssics catalans 0
1624 Tcat Mialet, Pere Canvi de ruta Comèdia Mataró Edicions de la Casa Patuel 1953 Biblioteca Llanas, 023 Patuel 21,5 cm; 68 p 2 exemplars Biblioteca Llanas / Edicions de la Casa Patuel / Pere Mialet / Canvi de ruta / Comèdia en tres actes i en prosa / Vol. XXIII / Imp. E. Castells / Valls - 1953
[Fou estrenada la nit del 24 d'abril del 1948, dia de Sant Fidel de Sigmaringa en el Teatre del Centre Vilassanès de Vilassat de Dalt] 24/94/1948 // Vilassar de Dalt // Teatre del Centre Vilassanés 0
1625 Tcat Millà, Lluís Calvari d'amor Drama Barcelona Llibreria Millà 1930 18,5 cm; 63 p 2 exemplars Calvari d'amor / Drama sentimental en tres actes i en prosa, original. / Segona part de La Puntaire Catalana per Lluís Millà / Estrenat per la Companya Subirana, Centre Industrial de Vich. (22 de Gener, 1930 / 1.ª edició: 600 exemplars. / 1930 / Barcelona / Llibreria Millà. -Sant Pau, 21 1930/01/22 // Vic // Centre Industrial 0
1626 Tcat Mialet, Pere Error de perspectiva Joguina Mataró Edicions de la Casa Patuel 1951 Biblioteca Llanas, 020 Patuel 21,5 cm; 63 p 2 exemplars Biblioteca Llanas / Edicions de la Casa Patuel / Pere Mialet / Error de Perspectiva / Joguina en tres actes i en prosa / Premi de teatre als Jocs Florals de Valls del 1951 / Estrenada en el Teatre Romea de Barcelona, la nit del 8 de març del 1951 / Vol. XX 08/03/1951 // Barcelona // Teatre Romea 0
1627 Tcat Mialet, Pere / Ferrer-Domingo, J. Melodia discordant Comèdia Mataró Edicions de la Casa Patuel 1957 Biblioteca Llanas, 029 Patuel 22 cm; 64 p 2 exemplars Biblioteca Llanas / Edicions de la Casa Patuel / Pere Mialet i J. Ferrer-Domingo / Melodia discordant / Comèdia en tres actes i en prosa / Vol. XXIX / Imp. Editorial Rubí / Rubí - 1957 0
1628 Tcat Millà. Angel / Casañas, Lluís Crim a la Costa Brava Barcelona Editorial Millà 1958 Catalunya Teatral, 053 Casal 18 cm; 44 p Crim a la Costa Brava / Investigació policíaca, en tres actes original de Angel Millà i Lluís Casañas / Estrenada pels quadres escènics: Marian Font en el Teatre Acadèmia Catòlica, de Ripoll, i per l?Esbart Teatral de l'Ateneu Castellarense, de Castellar del Vallès, en el mes d'agost del 1958 / 1958 / Editorial Milla / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona ??/08/1958 // Ripoll // Teatre Acadèmia Catòlica // Castellar del Vallès // Ateneu Castellarense 0
1629 Tcat Millà. Angel / Casañas, Lluís La llei del cor Comèdia dramàtica Barcelona Editorial Millà 1957 Catalunya Teatral, 050 18 cm; 45 p 2 exemplars Angel Millà i Lluís Casañas / La llei del cor / Comèdia dramàtica en tres actes, el segon i tercer dividits en dos temps / Estrenada al Centre Parroquial de Calaf, el dia 15 de setembre del 1957, pel quadre escènic de L'Esbart Calafí / 1957 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 15/09/1957 // Calaf // Centre Parroquial 0
1630 Tcat Millà, Angel / Casañas, Lluís Pi, noguera i castanyer Humorada Barcelona Editorial Millà 1961 17,5 cm; 56 p 2 exemplars Pi, noguera i castanyer / Fabricants de mobles / Humorada escènica en tres actes, original d'Angel Milla i Lluis Casañas / Estrenada al Teatre Romea, per la Companyia Maragall el dia 17 d'agost del 1961 / 1961 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 17/08/1961 // Barcelona // Teatre Romea 0
1631 Tcat Millà, Angel La neu dels anys Barcelona Editorial Millà 1960 Catalunya Teatral, 067 18 cm; 55 p 2 exemplars La neu dels anys / Obra escènica dividida en tres temps, original d'ANGEL MILLÀ / Estrenada radiofònicament pel quadre teatral de l'Emissora E. A. J. 1, Ràdio Barcelona, el 30 d'octubre del 1960, sota el patronatge de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis / 1960 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 30/10/1960 // Barcelona // E. A. J. 1, Ràdio Barcelona 0
1632 Tcat Millà, Lluís 19 de Juliol o el Triomf del Poble Comèdia dramàtica Barcelona Llibreria Millà 1936 Catalunya Teatral, 107 18 cm; 31 p 2 exemplars 19 de Juliol o el Triomf del Poble / Comèdia dramàtica en dos actes, original de Lluís Millà / Catalunya Teatral / Any V / 1 d'Octubre 1936 / Núm. 106 / Llibrería Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 0
1633 Tcat Millà, Lluís i Asmarats, Josep A cal Apotecari Sainet Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1910 Biblioteca Popular Teatral, 014 Patuel 21 cm; 19 p 2 exemplars A cal Apotecari / Sainet en un acte original de Lluis Millà y Joseph Asmarats / Estrenat en el Teatre Arnau la nit del 4 de Setembre de 1909 / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2 / 1910. 04/09/1909 // Barcelona // Teatre Arnau 0
1634 Tcat Millà, Lluís / Asmarats, Josep A cal retratista Sainet Barcelona Llibreria Millà 1932 17,5 cm; 30 p 2 exemplars A cal retratista / Sainet caricaturesc en un acte original de Lluis Millà i Josep Asmarats / Estrenat en el Teatre Escola (Barcelona) setembre de 1925 / Administracio / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona ??/09/1925 // Barcelona // Teatre Escola 0
1635 Tcat Millà, Lluís A mitja vela Diàleg Barcelona Llibreria Millà 1912 Patuel 18 cm; 18 p 2 exemplars A mitja vela / Dialeg comich en vers original de Lluís Millá / Estrenat en l'Academia Católica de Sabadell el 24 de Setembre de 1911 / Barcelona / Llibrería Millà / 21 - Sant Pau - 21 / 1912 24/09/1911 // Sabadell // Academia Católica 0
1636 Tcat Millà, Lluís A Sant Boy falta gent Sainet Barcelona? Patuel 21 cm; 8 p Falten les cobertes. Exemplar força malmès, amb estrips adobats amb cel·lo. Esquinç en una cantonada del primer full que es menja una mica de text. A Sant Boy falta gent / Saynet vell ab versos nous per Lluís Millá / Representat en el Centro Catòlich de Sant Antoni 0
1637 Tcat Millà, Lluís A tres quarts de quinze Joguina Barcelona Establiment tipográfich de R. Pujol 1900 Patuel 21,5 cm; 23 p A tres quarts de quinze / Juguet cómich inverossimil en un acte y en prosa escrit en catalá per Lluis Millá / Estreno: en lo teatri El Progreso (Sant Andreu), Ateneo (Hostafranchs), Armonia (Sans), per la Companyia de DON JAUME MARTÍ. Juliol 1900./ Barcelona / Establiment tipográfich de R. Pujol. - Tallers, 45 / 1900 1900/07/?? // Barcelona (Sant Andreu) El Progreso /// 1900/07/?? // Barcelona (Hostafranchs) Ateneo /// 1900/07/?? // Barcelona (Sans) Armonia 0
1638 Tcat Millà, Lluís L'amo del gos Sainet Primera Barcelona Llibreria Millà 1929 19 cm; 24 p 2 exemplars L'amo del gos / Sainet mig historic en un acte i en prosa, original d'en Lluis Milla / Estrenat al Teatre Centre Industrial (Vich) Vetlla del 17 de Març de 1929 / 1.ª Edició: 500 exemplars / Barcelona / Llibreria Millá. - Sant Pau 21 / 1929 1929/03/17 // Vich // Teatre Centre Industrial 0
1639 Tcat Millà, Lluís L'ánima d'en Pepe-Hillo Sainet Barcelona Imprenta de M. Tasis 1900 Patuel 20,5 cm; 24 p 2 exemplars L'ánima d'en Pepe-Hillo / Saynete en un acte y en prosa / Escrit ab l'idea d'un article francés de Abrham Dreyfus per Lluis Millá / Estrenat en el teatro Circo Español (Barcelona) la nit del 8 de Mars 1900 / Barcelona / Imprenta de M. Tasis. - Tallers, 6, 8 y 10 / 1900 1900/03/08 // Barcelona // Teatre Circo Español 0
1640 Tcat Millà, Lluís ¡Arri! Sainet Barcelona? Patuel 22 cm; 8 p 2 exemplars. Falten les cobertes ¡Arri! / Saynet vell ab versos nous / per Lluís Millá / Representada en el Conservatori de Manresa 19??/??/?? // Manresa // Conservatori 0
1641 Tcat Millà, Lluís La clau de l'escaleta Sainet Barcelona Colecció Millá. Sainetes vells ab versos nous, 007 Patuel 22 cm; 8 p 2 exemplars Saynet n.º 7 / Saynete vell ab versos nous / Colecció Millá / La clau de l'escaleta / Saynet en vers pera quatre persones / Deposit Sant Pau, 21, Llibrería / Barcelona 0
1642 Tcat Millà, Lluís L'assesina-plats que vol ésser cupletista Monòleg Barcelona Tercera fornada, 007 Patuel 19,5 cm; 14 p 2 exemplars sense portada / Dades de la coberta Tercera fornada /núm. 7 / L'assessina-plats que vol ésser cupletista / Monòleg en vers, original d'En Lluís Millà / Barcelona. Carrer Sant Pau, nú. 21. - Llibrería. 0
1643 Tcat Millà, Lluís / Bonavia, Salvador Astronomía Cómica Diàleg Barcelona 1908? Colecció Teatral, 008 Patuel 21 cm; 16 p 2 exemplars 1 Ral / Colecció Teatral / Obra 8. / Astronomía Cómica / Diálech en un acte y en vers, original de Lluis Millá y Salvador Bonavía. / Estrenat en el Teatre Catalá (Romea), la nit del 21 de Febrer de 1908. / De venda / Carrer Petritxol 2. Imprempta. / Carrer Sant Pau, 21 / Llibrería. / BARCELONA. 1908/02/21 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
1644 Tcat Millà, Lluís ¡Ay, la mare! Barcelona Antoni López - Llibrería Espanyola 1907 Patuel 18,5 cm; 55 p 2 exemplars ¿Ay, la mare! / Parodia del celebrat drama La Mare / en un acte y en prosa original de Lluis Millá / Antoni López - Llibrería Espanyola / Rambla del Mitj, 20, Barcelona
[Estrenada en el Teatro Lírico la nit del 4 de Maig de 1907] 1907/05/04 // Barcelona // Teatro Lírico 0
1645 Tcat Millà, Lluís El barber de Vilablava Monòleg Barcelona 1919 Patuel 19,5 cm<, 7 p Sense portada / Dades de la coberta El barber de Vilablava / Monòlech en vers, original d'en Lluis Milla / Premiat en Jochs Florals de Cornellá (1919) / Barcelona. Carrer Sant Pau, 21. - Llibrería 0
1646 Tcat Millà, Lluís Una broma tràgica Barcelona Biblioteca L'Escon 1914 Biblioteca L'Escon, 086 20 cm; 16 p 2 exemplars Una broma tràgica / Impresió escènica original d'en Lluis Millá / Premiada em el Certamen de 1914 del Centro Artesano de Gracia / Barcelona / Biblioteca L'Escon / Doctor Dou, 10, Entrel, 1.ª 0
1647 Tcat Millà, Lluís El burro dels cops Monòleg Barcelona 1907 Patuel 19,5 cm; 7 p Sense portada / Dades de la coberta El burro dels cops / Monólech en prosa / Premiat ab un oli dels germans Viver, en el certamen humorístich Tarrasa 1908. Original d'en Lluís Millá / Barcelona; Carrer Sant Pau, núm, 21.- Llibreria 0
1648 Tcat Millà, Lluís Busco xicota Monòleg Barcelona Patuel 20 cm; 11 p 2 exemplars sense portada / Dades de la coberta Busco xicota / Monólech en vers, original de Lluis Millá / Barcelona: Carrer Sant Pau, 21.- Llibrería 0
1649 Tcat Millà, Lluís Las calsas del senyor Anton Sainet Barcelona 1904 Colecció Millá. Sainetes vells ab versos nous, 001 Patuel 20,5 cm; 22 p 2 exemplars Las calsas del senyor Anton / Sainete vell ab versos nous per Lluis Millá / Barcelona / Carrer de San Pau, 21, Llibrería / 1904 0
1650 Tcat Millà, Lluís / Suñer Casademunt, Lluís El cant de la sirena Drama Barcelona Llibreria Millà 1912 19 cm; 63 p 2 exemplars El cant de la sirena / Drama en tres actes y en prosa original de Lluís Millá y Lluís Suñer Casademunt / Estrenat en el Centre de Sant Antoni el 9 de Juliol de 1911 / Barcelona / Llibreria Millá / 21 - Sant Pau - 21 / 1912 1911/07/09 // Barcelona // Centre de Sant Antoni 0
1651 Tcat Millà, Lluís Lo cantiret de vidre Joguina Barcelona Imprenta de M. Tasis 1900 Gran Arxiu Dramàtich Musical de A. Guix Patuel 21,5 cm; 23 p 2 exemplars Lo cantiret de vidre / Joguina agre-dolsa en un acte y en vers original de Lluis Millá/ Estrenada ab éxit en lo Teatro Principal de Barcelona la nit del 8 de Febrer de 1900 / Barcelona / Imprenta de M. Tasis.- Tallers, 6, 8 y 10 / 1900 1900/02/08 // Barcelona // Teatre Principal 0
1652 Tcat Millà, Lluís Lo cantiret de vidre Joguina Barcelona Ilustració Catalana Lectura Popular. Biblioteca d'autors catalans, 224 Patuel 20 cm; 20 p (431-470/ Falten les cobertes Lo cantiret de vidre / Joguina agre-dolça en un acte y en vers 0
1653 Tcat Millà, Lluís La capsa de rapé Diàleg Barcelona Llibreria Millà 1906 Obras de la Galeria Teatral. Catalanas Patuel 21 cm; 15 p La capsa de rapé / Diálech en prosa per Lluís Millá / 0
1654 Tcat Millà, Lluís ¡Carregá'l mort! Joguina Barcelona Establiment tipográfich de R. Pujol 1900 Biblioteca Sense Donas 20,5 cm; 24 p Biblioteca Sense Donas / ¡Carregá'l mort! / Juguet cómich en un acte y en vers escrit en catalá per Lluis Millá / Estreno: Teatro Circo Espanyol (Barcelona) 12 de Mars de 1900. / Barcelona / Establiment tipográfich de R. Pujol.- Tallers, 45 / 1900 1900/03/12 // Barcelona // Teatre Circo Espanyol 0
1655 Tcat Millà, Lluís Cartetas d'amor Joguina Barcelona 1906 Patuel 21 cm; 23 p Cartetas d'amor / juguet cómich en un acte y en prosa original de Lluís Millá / Estreno: SALON ARNAU, 23 d' Febrer de 1906 / Barcelona / Imprempta: Carrer de Sant Jeroni, 23 / 1906 1906/02/23 // Barcelona // Salon Arnau 0
1656 Tcat Millà, Lluís La castanyera Monòleg Barcelona Patuel 20 cm; 11 p Sense portada / Dades de la coberta La castanyera / Monólech en vers, original d'en Lluís Millá / Barcelona: Carrer Sant Pau 0
1657 Tcat Millà, Lluís / Quadreny, Ramon El comediant Sullivan Comèdia dramàtica Barcelona Llibreria Millà 1931 Catalunya Teatral, 006 Adan Ferrer 17,5 cm; 46 p 2 exemplars El comediant Sullivan / Comèdia dramàtica basada en la famosa obra estrangera SULLIVAN, escrita en català en tres actes i en prosa per Lluis Millà i Ramon Quadreny / Estrenada en el Teatre Euterpe, de Sabadell, en el mes de Juliol de 1931 / Administració Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 1931/07/?? // Sabadell // Teatre Euterpe 0
1658 Tcat Millà, Lluís Un còmic per força Monòleg Barcelona 1920 Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Tercera fornada, 002 19,5 cm; 11 p 2 exemplars sense portada. Dades de la coberta Fornada tercera /Núm.2 / Un còmic per força / Monòleg en vers original d'En Lluis Millá / Premiat en el Certamen festiu de Santa Eulàlia de Vilapiscina, 30 de Maig de 1920 / Barcelona : Carrer Sant Pau, 21 0
1659 Tcat Millà, Lluís La confessio del Rei Drama històric Barcelona Tallers Gràfics Vila, Aleu & Domingo 1915 19 cm; 88 p La Confessiço del Rei / Drama històric en tres actes i en vers original de Lluís Millà / Premiat oer l'Acadèmia de Bones Lectures (1915), Representat per primera vegada el 24 de juny de 1916 en el TEATRE ARTÍSTIC (Castellbisbal), Reestrenat el dia 8 de Desembre de 1928 en el TEATRE DEL CAFÉ DE FUTBOL DE (CASTELLBISBAL) / Tallers grafics / Vila, Aleu & Domingo / Calàbria, 89 - Telèfon. 36014 / Barcelona 1916/06/24 // Castellbisbal // Teatre Artístic 0
1660 Tcat Millà, Lluís Una cova de lladres Joguina Barcelona Biblioteca Teatro Mundial 1914 Biblioteca Teatro Mundial Casal 19 cm; 24 p 2 exemplars ¡Una cova de lladres! / Juguet mitj històrich, en un acte y en vers escrit en català per Lluís Millá / Estrena: Saló Romea (Lleyda) / Barcelona / Biblioteca Teatro Mundial / 21 - Carrer de Sant Pau - 21 / 1914 0
1661 Tcat Millà, Lluís Cuscunilla el sagristà Sainet Barcelona (Gracia) Imp. Graciense 1887 Casal 20,5 cm; 116 p 2 exemplars. Un sense coberta Cuscunilla el sagristà / Sainete, disbarat ó cualsevol cosa en un acte y en vers, enjiponat á l'escena catalana per Lluís Millá / Estrenat en la societat Pelayo, lo diumenge 27 de Mars de 1887 / Gracia / Imp. Graciense, S. Domingo, n.º 9. / 1887 1887/03/27 // Barcelona // Societat Pelayo 0
1662 Tcat Millà, Lluís Cuscunilla el sagristà Sainet Barcelona 1911 Colecció Millá. Sainetes vells ab versos nous, 012 Patuel 21,5 cm; 8 p Cuscunilla el sagristá / Saynet vell ab versos nous per Lluís Millá / Representat ab aplauso en el Teatre Societat Pelayo 0
1663 Tcat Millà, Lluís D. Jaume el Conquistador Monòleg Barcelona Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Primera fornada, 015 Adan Ferrer 20,5 cm; 14 p 2 exemplars. Sense portada, dades de la coberta 10 centims / D. Jaume el Conquistador / Monolech en vers original de Lluís MIllà / Barcelona: Carrer de Sant Pau, 21; Llibrería 0
1664 Tcat Millà, Lluís D. Jaume el Conquistador Monòleg Barcelona Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Primera fornada, 015 19,5 cm; 11 p Sense portada. Dades de la coberta D. Jaume El Conquistador / Monòlech en vers, original d'en Lluís Milla / Barcelona: Carrer Sant Pau, 21. - Llibreria / 10 céntims 0
1665 Tcat Millà, Lluís / Bonavia, Salvador Las desgracias del Tenorio Comèdia Barcelona Imprempta de S. Bonavía 1903 Colecció Teatral, 001 Patuel 21 cm; 16 p 2 exemplars. Cobertes diferents. Las desgracias del Tenorio / Comèdia en un acte y en vers original de Lluis Millà y Salvador Bonavía / Barcelona / Imprempta de S. Bonavía. / Carrer de Petritxol, 2. / 1903
[En la coberta d'un dels exemplars: Bonavía y Duràn Impressors / Boquería, 20 - Barcelona] 0
1666 Tcat Millà, Lluís / Suñer Casademunt, Lluís Dintre'l parany Quadre dramàtic Barcelona Llibreria Millà 1912 19,5 cm; 27 p 2 exemplars Dintre'l parany / Quadro dramátich en un acte y en prosa original de Lluís Millá y Lluís Suñer Casademunt / Estrenat en el Centre de Sant Antoni el 21 d'Octubre de 1911 / Barcelona / Llibrería Millá / 21 - Sant Pau - 21 / 1912 1911/10/21 // Barcelona // Centre de Sant Antoni 0
1667 Tcat Millà, Lluís El divorci de la Marguerida Sainet Barcelona Colecció Millá. Sainets vells ab versos nous, 005 Patuel 21,5 cm; 8 p 2 exemplars El divorci de la Marguerida / (Segona part d'El casament d'en Saldoni) / Saynet vell ab versos nous per Lluís Millá / Representat en el Teatre Montcabré (Cabrils) 0
1668 Tcat Millà, Lluís Un drama d'Echegaray Monòleg Barcelona Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Primera fornada, 020 20 cm; 11 p 2 exemplars sense portada. Dades de la coberta Un drama d'Echegaray / Monolech en vers original de Lluis Milla / Barcelona.- Carrer de Sant Pau, 21. - Llibrería 0
1669 Tcat Millà, Lluís Embolica que embolica o Una comèdia de riure Comèdia Barcelona Biblioteca L'Escon 1927 Biblioteca L'Escon, 127 21,5 cm; 68 p Embolica que embolica o Una comedia de riure / en tres actes i en prosa original de Lluís Millà / Estrenada en el Cercle Barceloní d'obrers de Sant Josep el 9 de Maig de 1927 / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 Llibreria / Barcelona 1927/05/09 // Barcelona // Cercle Barceloní d'obrers de Sant Josep 0
1670 Tcat Milvesig, Cavió Les tortures d'un secret Comèdia Barcelona Impremta La Iberica 1924 Biblioteca de La Ibèrica Patuel 22 cm; 26 p 2 exemplars. 1 retallat Biblioteca de La Ibèrica / Secció de Teatre Catòlic Català / Caviró Milvesig / Les tortures d'un secret / Comèdia en un acte / Barcelona / Impremta La Iberica / Carrer Nou de Sant Francesc, 22 / 1924 0
1671 Tcat Millà, Lluís Embolichs de familia Barcelona 1917 Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Segona fornada, 010 21 cm; 8 p 2 exemplars Embolichs de familia / Cuento vell, posat en versos nous per Lluis Millá / Diposit / Carrer de Sant Pau, número 21. Barcelona / 1917 0
1673 Tcat Millà, Lluís / Gay, Francesc / Asmarats, Josep L'escaleta del infern / Els habitants de la lluna o Barrabola vol tornar amb la dona / Deixebles de Sherlock Holmes Sainet Barcelona El teatre catòlic Patuel 25 cm; 32 p 2 exemplars L'escaleta del infern / Sainet en un acte i en vers original de Lluis Millà / Els habitants de la lluna o En Barrabola vol tornar amb la dòna per francesc Gay, Pvre. / Estrenada al Centre Catòlic Cultural de Tordera, el dia de Totsants de 1925 / Deixebles de Sherlock Holmes / Detectivada cómica-satírica en un acte original de Josep Asmarats 1925/11/01 // Tordera // Centra Catòlic Cultural (Els habitants de la lluna o En Barrabola vol tornar amb la dòna) 0
1674 Tcat Millà, Lluís i Garcia López, Francesc L'Escut de Catalunya Quadre dramàtic Barcelona Imp. Millà 1923 Adan Ferrer 20,5 cm; 24 p 2 exemplars L'Escut de Catalunya / Quadre dramatic en un acte original de Lluis Millá i Francesc Garcia López / Estrena per la Companyia catalana d'Art Dramátic CLARAMUNT-ADRIÁ, al Teatre de la Comedia, el dia 26 d'Agost de 1923 / Barcelona / Imp. Millá, Sant Pau, 21 / 1923 1923/08/26 // Barcelona // Teatre de la Comèdia 0
1675 Tcat Millà, Lluís La estatua de Colon Monòleg Barcelona Imprempta F. Badia 1901 Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Primera fornada, 013 Patuel 22 cm; 14 p 2 exemplars La estatua de Colon / Monolech ideal, en vers original de Lluis Millá / Barcelona / Imprempta de F. Badia, Dou, 14 / 1901 0
1676 Tcat Millà, Lluís / Bonavia, Salvador Las estatuas del Tenorio Barcelona Salvador Bonavía, Impressor 1913 Colecció Teatral, 006 Patuel 21 cm; 16 p 2 exemplars Las estatuas del Tenorio / Segona part de Las DESGRACIAS DEL Tenorio / ârodia en un acte y en vers original de Lluis Millá y Salvador Bonavía / De venda / Carrer Petritxol 2. Imprempta / Carrer Sant Pau, 21. Llibreria / Barcelona 0
1677 Tcat Millà, Lluís L'exprés de la nit Comèdia dramàtica Barcelona Llibreria Millà Patuel 17,5 cm; 44 p 2 exemplars L'exprés de la nit / Comedia dramatica en dos actes original de Lluís Millà / Representda amb èxit en distints Teatres de Catalunya / Administració / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona [Aquesta obra es va estrenar amb el títol El cap d'estació, però en publicar ara la segona edició l'autor ha volgut modificar-lo amb el més adient de L'exprés de la nit.] 0
1678 Tcat Millà, Lluís ¡La fiera malvada! Monòleg Barcelona Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Primera fornada, 008 19,5 cm; 11 p 2 exemplars sense portada. Dades de la coberta Primera fornada / Núm. 8 / ¡La fiera malvada! / Monòleg en vers i prosa original d'en Lluís Millà / Barcelona: Carrer Sant Pau, núm.21.- Llibrería 0
1679 Tcat Millà, Lluís El fill del senyor Rafecas Comèdia Barcelona Biblioteca L'Escon 1926 Biblioteca L'Escon, 134 Patuel 21 cm; 48 p 2 exemplars El fill del senyor Rafecas / Comedia en dos actes i en prosa original de Lluis Millà / Estrenada al teatre del Círol Catòlic de Badalona la vetlla del 16 d'Agost de 1927 / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 / Llibreria / Barcelona 1927/08/16 // Badalona // Teatre del Círcol Catòlic 0
1680 Tcat Millà, Lluís El fossar de les moreres / L'exprés de la nit Quadre patriòtic / Comèdia dramàtica Barcelona Llibreria Millà Catalunya Teatral, 037 Casal 18 cm; 19 p / 44 p 2 exemplars El fossar de les moreres / Quadre patriòtic, escenificació de la poesia del mateix nom de Frederic Soler (Pitarra) / Escrit en vers per Lluís Millà / Administracio / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona L'exprés de la nit / Comedia dramatica en dos actes original de Lluís Millà / Representada amb èxit en distints Teatres de Catalunya / Administració / Llibreria M;illà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 0
1681 Tcat Millà, Lluís Guerra a les dones Monòleg Barcelona Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Tercera fornada, 005 Casal 19,5 cm; 11 p 2 exemplars. Dades de la coberta Tercera fornada / Núm. 5 / Guerra a les dones / Monòleg en vers, original d'En Lluís Millà / Barcelona: Carrer de Sant Pau, núm. 21.- Llibreria 0
1682 Tcat Millà, Lluís L'hostal de l'arengada Sainet Barcelona Llibreria Millà 1936 Patuel 17,5 cm; 23 p L'hostal de l'arengada / Sainet, en un acte, escrit en català per Lluís Millà / Estrena al Teatre Agrícola de Sant Llorenc d'Hortons / 1936 / Llibreria Milllà, carrer Sant Pau, 21 / Barcelona ????/??/?? // Sant Llorenç d'Hortons // Teatre Agrícola 0
1683 Tcat Millà, Lluís L'infern dels gelos Drama Barcelona Llibreria Millà 1930 Patuel 18,5 cm; 63 p 2 exemplars L'infern dels gelos / Drama en tres actes i en prosa original de Lluís Millà / Estrenat per la Companyia RENAIXEMENT i en el Teatre El Ciervo de Sabadell, en el dia 10 de novembre de 1929./ 1.ª edició: 600 exemplars / 1930 / Barcelona / Llibrería Millà - Sant Pau, 21 1929/11/10 // Sabadell // Teatre El Ciervo 0
1684 Tcat Millà, Lluís El joch del burro Monòleg Barcelona Costa 1901? Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Primera fornada, 018 Patuel 20 cm; 11 p Falten les cobertes. Sense portada, dades de la Biblioteca de Catalunya El joch del burro / Monólech en vers, original d'En Lluís Millà 0
1685 Tcat Millà, Lluís / Suñer Casademunt, Lluís El niu d'aucellets Idil·li Barcelona Biblioteca Teatro Mundial 1914 Biblioteca Teatro Mundial, 014 Patuel 19 cm; 27 p El niu d'aucellets / Idili en un acte y en vers original de Lluis Millá y Lluis Suñer Casademunt / Estrenat ab èxit en el Teatre Principal, de Barcelona, la nit del 12 de febrer de 1898 / Barcelona / Biblioteca Teatro Mundial / 21 - Carrer de Sant Pau - 21 / 1914 1898/02/12 // Barcelona // Teatre Principal 0
1686 Tcat Millà, Lluís El llit del capitá Joguina Quarta Barcelona Impremta de Francisco Borras 1926 21,5 cm; 22 p 2 exemplars El llit del capitá / Joguina cómica en un acte i en prosa / escrita en catalá per Lluis Millá / Estrena: Teatre Alcazar Español el día 8 de Maig de 1901 / Quarta edició / Impremta de Francisco Borras / Escudellers Blancs, núms. 10 i 12 / Barcelona 1901 /05/08 // Barcelona // Teatre Alcazar Español 0
1687 Tcat Millà, Lluís Lorito real Comèdia Mataró Casa Patuel 1927 Biblioteca Iluro, 005 Patuel 21 cm; 27 p 2 exemplars Núm. 5 / Mataró, Juny de 1927 // Any I / Biblioteca Iluro / Editada per la Casa Patuel / Mataró * Lluís Millá / Lorito real / Comèdia en un acte, original i en prosa / Estrenat en el Teatre de la Reforma (Olot), el 23 de Febrer de l'any 1927 / Arts Gráfiques / Santa Coloma de Farnés / 1927 1927/02/23 // Olot // Teatre de La Reforna 0
1688 Tcat Millà, Lluís Mal de caixal Monòleg Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1899 Biblioteca de Lo Teatro Regional, 138 21 cm; 11 p Mal de caixal / Monólech mímich ab un prólech parlat original de Lluis Millá / Premiat en el certámen humorístich de La Seba (1892) / Estrenat ab éxit en lo Teatro Principal d'aquesta ciutat, la nit del 2 de Maig del any 1898.- / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Ronda Sant Pere, 19 y 21, 1.er, 1.ª / Mars de 1899 1898/05/02 // Barcelona // Teatre Principal 0
1689 Tcat Millà, Lluís En Manelich Monòleg dramàtic Barcelona 1924 Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Segona fornada, 017 19,5 cm; 8 p 2 exemplars sense portada. Dades de la coberta Segona fornada Núm. 17 / En Manelich / Monoleg dramátic i en prosa original d'en Lluís Millà / Barcelona: Carrer Sant Pau, núm. 21.- Llibrería 0
1690 Tcat Millà, Lluís El Marquès de Setcases, ex-difunt Farsa còmica Barcelona l Llibreria Millà 1934 Catalunya Teatral, 057 18 cm; 44 p 2 exemplars El Marquès de Setcases, ex-difunt / Farsa comica en dos actes original de Lluís Millà / Estrenada en el Centre Social de Sta. Madrona el dia 17 de juny de 1934 / Catalunya Teatral / Any III / 15 de Juliol 1934 // Núm. 57 // Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barc elona 1934/06/17 // Barcelona // Centre Social de Sta. Madrona 0
1691 Tcat Millàs-Raurell, Josep M. Fruita verda Drama Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1935 El nostre teatre, 26 19 cm; 41 p 2 exemplars Fruita verda / Un drama en tres actes, de J. Millàs-Raurell
[Estrenada a Barcelona, Teatre Poliorama, la nit del 12 de Març del 1935] 1935/03/12 // Barcelona // Teatre Poliorama 0
1692 Tcat Millà, Lluís Mestre Jordi (Lo ferrer de tall d'Olot) Monòleg Barcelona Imp. de F. Badía 1901 Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Primera fornada, 024 19,5 cm; 11 p Sense portada. Dades de la coberta. Peu d'imprempta segons CCUC Mestre Jordi (Lo ferrer de tall d'Olot) / Monolec en vers original de Lluis Millà / Diposit / Carrer de Sant Pau, número 21. - Barcelona 0
1693 Tcat Millà, Lluís El meu barber Monòleg Barcelona Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Primera fornada, 009 19,5 cm; 11 p 2 exemplars sense portada. Dades de la coberta Primera formada / Núm. 9 / El meu barber / Monòleg en vers, originaal d'En Lluís Millà / Representat per primera vegada en el CENTRE DELS BARBERS.- Maig de 1904 / Barcelona: Carrer Sant Pau, núm. 21. - Llibreria 1904/05/?? // Barcelona // Centre dels Barbers 0
1694 Tcat Millà, Lluís La meva mare Drama Barcelona Llibreria Bonavia 1928 Patuel 19,5 cm; 61 p 2 exemplars Lluis Millà / La meva mare / Drama en tres actes i en prosa / Barcelona / Llibreria Bonavía. - Tapineria, 4 / 1928
[Primera representació: Teatre Principal (Aiguafreda) 27 de maig de 1928] 1928/05/27 // Aiguafreda // Teatre Principal 0
1695 Tcat Millà, Lluís Municipal de punt Monòleg Barcelona Tallers Gráfics de La Tribuna Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Primera fornada, 016 19,5 cm; 15 p 2 exemplars. Sense portada, dades de la coberta Municipal de punt / Monóleg en vers, original de Lluis Millá / Barcelona: Carrer Sant Pau, núm. 21. - Llibrería 0
1696 Tcat Millà, Lluís Municipal de punt Monòleg Barcelona Imprempta de F. Badía 1901 Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Primera fornada, 016 21,5 cm; 15 p Manca la coberta Municipal de punt / Monólech barceloní en vers original de Lluis Millá / Barcelona / Imprempta de F. Badia, Dou, 14 / 1901 0
1697 Tcat Millà, Lluís El Naixement de Jesús o Els pastorets catalans (Borrego i Carquinyoli) Drama Barcelona Llibreria Millà 1931? Patuel 19,5 cm; 88 p 2 exemplars El Naixement de Jesús o Els pastorets catalans (Borrego i Carquinyoli) / Drama sacre en quatre actes i un pròleg en vers i prosa / Escrit per Lluis Millá / Música dels mestres A. Marraco I S. S. Farres / Estrena: La Paz Social, de Calella / Temporada 1931-32 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 1931/??/?? // Calella // La Paz Social 0
1698 Tcat Millà, Lluís Un náufrech Monòleg Barcelona 1918? Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Segona fornada, 024 19,5 cm; 8 p 2 exemplars. Sense portada. Dades de la coberta Un náufrech / Monólech original en prosa, premiat en el concrus de LA NOVELA NOVA, 1918. Original d'en Lluís Millá / Barcelona: Carrer Sant Pau, núm.21.- Llibrería 0
1699 Tcat Millà, Lluís Un naufrag Monòleg Barcelona La Novel·la Nova, 080 18 cm; 8 p Un naufrag / (Monoleg) per Lluis Millá 0
1700 Tcat Millà, Lluís Lo ninot de mollas Joguina Barcelona Biblioteca Teatro Mundial 1914 Biblioteca Teatro Mundial, 003 19 cm; 24 p 2 exemplars / Data d'estrena segons consta en la primera edició Lo ninot de mollas/ Joguina cómica en un acte escrita en vers per Lluis Millá / Representada per primera vegada, ab gran éxit, per la companyía de Enrich Borras en lo teatro PROGRESO, de Sant Andreu de Palomar (Barcelona) / Barcelona / Biblioteca Teatro Mundial / 24 - Carrer de Sant Pau - 24 / 1914 1897/08/29 // Sant Andreu de Palomar (Barcelona) // Teatro Progreso 0
1701 Tcat Millà, Lluís Lo ninot de mollas Joguina Barcelona Imprempta La Industria, de Collazos y Tasis 1897 Gran Arxiu Dramàtich Musical 20 cm; 23 p Lo ninot de mollas / Juguet cómich en un acte, escrit en vers per Lluis Millá / Representat per primera vegada, ab gran éxit, per la companyía de D. Enrich Borrás en lo teatro Progreso, de Sant Andrés de Palomar (Barcelona) lo día 29 de Agost de 1897. / Barcelona.-1897 / Imprempta La Industria, de Collazos y Tasis, / Carrer de Tallers, n.º 6, 8 y 10. 189708/29 // Sant Andrés de Palomar (Barcelona) // Teatro Progreso 0
1702 Tcat Millà, Lluís La nit del tenorio Sainet Barcelona Gran Arxiu Dramàtich Musical de A. Guix Patuel 20,5 cm; 22 p 2 exemplars La nit del tenorio / Sainete en un acte y en prosa original de Lluis Millá / Estreno en el Teatre Romea, Novembre de 1901 / Barcelona / Carrer de Sant Pau, 21. Llib rería / 1904. 1901/11/?? // Barcelona / Teatre Romea 0
1703 Tcat Montoliu, Manuel de Donzella qui vá a la Guerra Barcelona 1906 Espectacles Audicions Graner Casal 15,5 cm; 38 p 2 exemplars Espectacles Audicions Graner / Teatre Principal / Donzella qui vá a la Guerra / Lletra d'En Manuel de Montoliu / musica dels mestres Joan B. Lambert i J. Sanxo Marraco / Estrena: 12 Maig 1906 1906/05/12 /////// Barcelona // Teatre Principal 0
1704 Tcat Montoriol, Carme L'abisme Comèdia dramàtica Barcelona Llibreria Millà 1933 Catalunya Teatral, 043 Patuel 18 cm; 44 p Sense portada. Dades de la coberta
2 exemplars

 L'abisme / Comèdia dràmatica en tres actes original de Carme Montoriol Puig / Estrena: Teatre Novetats 20 gener 1930 / Cataluna Teatral / Any II / 15 Desembre 1933 / Núm. 43 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1930/01/20 Barcelona // Teatre Novetats 0
1705 Tcat Millà, Lluís ¡No val a badà! Monòleg Barcelona Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Primera fornada, 003 19.5 cm; 11 p Sense portada. Dades de la coberta ¡No val a badà! / Monólech en vers, original de Lluis Milla / Pera representar-lo allá hont se vulga / Barcelona: Carrer Sant Pau, núm. 21.- Llibrería 0
1706 Tcat Millà, Lluís En Nofre Llonsa Monòleg Manresa Imprempta Lo Progres 1895 Biblioteca de Lo Teatro Popular 21 cm; 16 p Biblioteca de Lo Teatro Popular / En Nofre Llonsa / Monólech en un acte y en vers original de Lluis Millá / Manresa: / Imprempta Lo Progres, carrer Nou, número 19 - Teléfono 129 / 1895 0
1707 Tcat Millà, Lluís Les noies de vidre Diàleg Barcelona Llibreria-Arxiu Teatral Millà 1930 18,5 cm; 14 p 2 exemplars Les noies de vidre Diàleg en prosa original d'En Lluis Millá / Estrenat al Centre Catòlic de Castellbisbal, el 6 de Janer 1930 / 1.ª Edició: 500 exemplars / Barcelona / Llibreria-Arxiu Teatral Millà / Carrer de Sant Pau, 21 / 1930 1930/01/06 // Caastellbisbal // Centre Catòlic 0
1708 Tcat Millà, Lluís ¡Parricida! Diàleg dramàtic Barcelona Imprempta de Francisco Badía 1903 Patuel 21 cm; 16 p 2 exemplars ¡Parricida! / Diálech dramátich en un acte y en vers original de Lluis Millá / Barcelona / Imprempta de Francisco Badía, Doctor Dou, 14 / 1903 0
1709 Tcat Millà, Lluís Pau Pi i Pinyó Quinto d'aquest any Monòleg Barcelona Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Tercera fornada, 008 19,5 cm; 11 p 2 exemplars. Sense portada, dades de la coberta Tercera Fornada / Núm. 9 / Pau Pi i Pinyó Quinto d'aquest any / Monòleg en vers, original d'En Lluís Millà / Barcelona: Carrer Sant Pau. núm. 21.- Llibrería. 0
1710 Tcat Millà, Lluís Peix al cove Sainet Barcelona Colecció Millá. Sainets vells ab versos nous, 008 Patuel 21,5 cm; 8 p 2 exemplars Perix al cove / Saynet vell ab versos nous per Lluís Millá / Representat ab molt èxit en el teatre Principal de Gracia 0
1711 Tcat Millà, Lluís La petita ventafocs Comèdia infantil Barcelona Editorial Millà 21,5 cm; 24 p 2 exemplars La petita ventafocs / Comèdia infantil en dos actes per Lluis Millà / 0
1712 Tcat Millà, Lluís / Bonavia, Salvador Pitarra Comèdia Barcelona 1905 Colecció Teatral, 007 20,5 cm; 28 p 2 exemplars Pitarra / Comedia en un acte y en vers original de Lluis Millá y Salvador Bonavía / Premiada en el Certamen Literal Humoristich, organisat per Gatzara Continua en Mars de 1905 / De venda / Carrer Petritxol, 2. Imprempta / Carrer Sant Pau, 21 Llibreria / Barcelona / 1905 0
1713 Tcat Millà, Lluís El plat de fusta Conte Barcelona Llibreria-Arxiu Teatral Millà 1934 18 cm; 16 p 2 exemplars El plat de fusta / Conte vell escenificat en vers original de Lluis Milla / Estrena: Ateneu Montserrat (Hostafranchs) 13 de maig de 1934 / 1394 [sic] / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 1934/05/13 // (Hostafranchs) Barcelona // Ateneu Montserrat 0
1714 Tcat Millà, Lluís El primer cigarro / Lo xicot del carboner Monòleg Barcelona Ilustració Catalana Lectura Popular. Biblioteca d'autors catalans Patuel 20 cm; 10 p Falten les cobertes . Sense portada 0
1715 Tcat Millà, Lluís El primer fill Monòleg Barcelona 1896 Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Primera fornada, 004 Patuel 21 cm; 14 p Sense portada. Dades de la coberta El primer fill / Monolech en vers original de Lluís Millà / Barcelona: Carrer de Sant Pau, 21; Llibrería 0
1716 Tcat Millà, Lluís / Bonavia, Salvador La Professó de Corpus Barcelona 1904 Colecció Teatral, 004 Patuel 21,5 cm; 16 p 2 exemplars La Professó de Corpus / Enredo en un acte y en vers original de Lluís Millà y Salvador Bonavía / De venda / Carrer Petritxol, 2 / Imprempta / Carrer San Pau, 21 / Llibrería / Barcelona / 1904 0
1717 Tcat Millà, Lluís La Puntaire Catalana Drama Barcelona Llibreria Millà 1929 Patuel 18,5 cm; 66 p La Puntaire Catalana / Drama d'amor en tres actes i en prosa per Lluis Millà / Estrenat per la Companyia Subirana, de Vich en Juny de 1929 / 1.ª edició: 600 exemplars. / 1929 / Barcelona / Llibreria Millá.- Sant Pau, 21 1929/06/?? // Vic 0
1718 Tcat Millà, Lluís Que baile Monòleg Barcelona 1920? Colecció de monólechs. Segona fornada, 023 Patuel 19 cm; 11 p 2 exemplars, un mancat de cobertes. Sense portada Que baile / Monólech agre-dols / Premiat en els Jochs Florals GERMANOR. Any 1920. Original d'en Lluís Millà / Barcelona: Carrer Sant Pau, núm. 21.- Llibrería / 10 cènts. 0
1719 Tcat Millà, Lluís Renyinas d'enamorats Diàleg Barcelona Tipografía de Francisco Badia 1898 Patuel 18,5 cm; 26 p Sense coberta Lluis Millá / Renyinas d'enamorats / Diálech en prosa / Estrenat per la companyía de de[sic] D. Enrich Borrás, y representat en distints teatros sempre ab éxit / Barcelona / Tipografía de Francisco Badia, Doctor Dou, 14. / 1898 0
1720 Tcat Millà, Lluís i Asmarats, Josep La sardana dels geperuts Humorada Barcelona Llibreria Millà 1911 Patuel 21 cm; 24 p 2 exemplars. 1 retallat La sardana dels geperuts / Humorada en un acte y en vers, original de Lluis Millá y Joseph Asmarats / Llibreria Millá / Carrer de Sant Pau, 21.- Barcelona / 1911 0
1721 Tcat Millà, Lluís El secret d'un crim Drama Barcelona Llibreria Bonavia 1929 Patuel 19,5 cm; 59 p Lluís Millà / El secret d'un crim / Drama en quatre actes / Barcelona / Llibreria Bonavía - Tapineria, 4 / 1929
[Estrenat en el Centre Industrial (Vich, Març de 1929) i representat en distints teatres per la Companyia Subirana] 1929/03/?? // Vic // Centre Industrial 0
1722 Tcat Minguell i Ribas, Ramon El camí del deure Comèdia dramàtica Barcelona Editorial Millà 1955 Catalunya Teatral, 033 21 cm; 30 p 2 exemplars El camí del deure / Comèdia dràmatica en tres actes i un epíleg, original de Ramon Minguell i Ribas/ Estrenada al Cercle Barceloní de Sant Josep el 27 de març del 1955 / 1955 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 1955/03/27 // Barcelona // Centre Barceloní de Sant Josep 0
1723 Tcat Millà, Lluís / Pont, Josep ¡Sense dòna! Monòleg Barcelona Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Segona fornada, 007 Casal 21 cm;14 p Sense portada. Dades de la coberta 10 centims / ¡Sense dòna! / Monòlech en un acte y en vers original de Millà y Pont Barcelona - Carrer de Sant Pau, 21 - Llibreria 0
1724 Tcat Millà, Lluís ¡Sense feyna! Quadre dramàtic Barcelona Llibreria Millà 1906 Patuel 20,5 cm; 33 p ¡Sense feyna! / Quadro dramátich en un acte y en prosa original de Lluís Millá / Estreno:SALON ARNAU, 19 d'Octubre de 1905 / Barcelona / Llibrería Millá.- Carrer de Sant Pau, 21 /1906 1905/1019 // Barcelona // Salón Arnau 0
1725 Tcat Millà, Lluís / Bonavia, Salvador ¡Serenooo... Las vinticuatre! Barcelona Imprempta F. Badía 1901 Biblioteca Nova, 001 Patuel 20 cm; 15 p 2 exemplars Obra 1.ª / Biblioteca Nova / Janer / ¡Serenooo... Las vinticuatre! / Suposició en un acte y en vers original de Lluis Millá y Salvador Bonavía / Barcelona / Imprempta F. Badía, Dr. Dou, 14 / 1901 0
1726 Tcat Millà, Lluís El Serral de les Garces Drama Barcelona Llibreria Millà 1930 Patuel 19 cm; 55 p 2 exemplars El Serral de les Garces / Drama en tres actes i en prosa original de Lluis Millá / Estrenam (19 de març 1930) Sant Llorenç d'Hortons i Castellbisbal el mateix dia / Barcelona / Llibrería Millà.- Sant Pau, 21 / 1930 1930/03/19 // Sant Llorenç d'Hortons i Castellbisbal 0
1727 Tcat Minguell i Ribas, Ramon La flama de l'amor Comèdia dramàtica Barcelona Editorial Nereida 1956 Biblioteca Gresol, 008 Casal 17 cm; 64 p 2 exemplars Ramon Minguell i Ribas / La flama de l'amor / Comèdia dramática en tres actes / Editorial Nereida / Barcelona
[Aquesta comèdia va ésser estrenada al teatre del Círcol Barcelonès de Sant Josep, el dia 11 de desembre del 1955] 1955/12/11 // Barcelona // Círcol Barcelonès de Sant Josep

 0
1728 Tcat Millà, Lluís / Molgosa, J. La setmana dels tres dijous Joguina Barcelona Llibreria Millà 1907 Patuel 21 cm; 23 p 2 exemplars La setmana dels tres dijous / Juguet comich en un acte escrit en prosa per Ll. Millá y J. Molgosa / Estreno: ALCAZAR ESPAÑOL, 3 de Mars de 1904 / Barcelona / Llibreria Millá.- Carrer de Sant Pau, 21 / 1907 1904/03/03 // Barcelona // Alcazar Español 0
1729 Tcat Millà, Lluís ¡Setze garrotades! Sainet Barcelona Colecció Millá. Sainets vells ab versos nous, 010 Patuel 22 cm; 8 p ¡Setze garrotades! / Saynet vell ab versos nous per Lluís Millá / Representat en el Teatre Granvía 0
1730 Tcat Millà, Lluís Si m'atrapes t'ho perdono Joguina Barcelona Biblioteca L'Escon 1926? Biblioteca L'Escon, 123 Patuel 21 cm; 20 p Si m'atrapes t'ho perdono / Joguina en un acte i en prosa original de Lluís Millà / Estrenada al Círcol Barcelonès d'Obrers de Sant Josep el 31 de Gener de 1926. / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 Llibreria / Barcelona 1926/01/31 // Barcelona // Círcol Barcelonés de Sant Josep 0
1731 Tcat Millà, Lluís / Bonavia, Salvador Sogres a la graella Segona Barcelona Bonavía i Duràn 1916 Patuel 21,5 cm; 19 p 3 exemplars Sogres a la graella / Sogricidi en un acte i en vers, original de Lluis Millá i Salvador Bonavia / (Segona edició) / Casa Editorial de Teatre / Bonavía i Durán - Boquería, 20 - Barcelona / 1916 0
1732 Tcat Millà, Lluís Sol matinal Comèdia Barcelona Francisco Badia, impresor 1900 18,5 cm; 16 p Exemplar retallat per sota: afecta l'última o les dues últimes ratlles de la majoria de les pàgines. N'hi ha exemplar fotocopiat amb el text sencer. Sol matinal / Comedia en un acte y en prosa, inspirada en un pensament d¡en Dumas, / escrita per Lluis Millá Estrenada en lo Teatro Català (Romea) la nit del 2 d'Octubre de 1900 / Barcelona / Francisco Badia, impresor, Dr. Dou, 14 1900/10/02 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
1733 Tcat Millà, Lluís Solter, casat i viudo Monòleg Barcelona Colecció de monòlechs de Lluis Millà. Primera fornada, 005 19,5 cm; 11 p Sense portada. Dades de la coberta Primera fornada / Núm. 5 / Solter, casat i viudo / Monòleg en vers original d'en Lluís Millà / Barcelona: Carrer de Sant Pau, núm.21.-Llibreria 0
1734 Tcat Millà, Lluís Un sopar de duro Monòleg Barcelona 1901? Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Primera fornada, 007 Casal 17,5 cm; 15 p sense portada. Dades de la coberta Un sopar de dura / Monóleg en vers, original de Lluís Millà / Barcelona: Carrer Sant Pau, 21.- Llibrería 0
1735 Tcat Millà, Lluís Surtint d'estudi Comèdia Barcelona Millá y Piñol (Editors) 1916 19 cm; 18 p Surtiint d'estudi / Comedia en un acte y en prosa original de Lluis Millá / Premiada en el Certamen Literari del CENTRE ARTESÁ de Gracia. Any 1913 / Barcelona / Millá y Piñol (Editors) / Carrer de Barbarà. número 15 / 1916 0
1736 Tcat Millà, Lluís Trampes son trampes Sainet Barcelona Colecció Millá. Sainets vells ab versos nous, 009 Patuel 22 cm; 8 p 2 exemplars Trampes son trampes / Saynet vell ab versos nous per Lluís Millá / Representat ab aplauso en el Teatre Arnau 0
1737 Tcat Millà, Lluís / Amat, Marian El tresor d'En Xirinacs Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1936 Catalunya Teatral, 099 17,5 cm; 32 p 2 exemplars El tresor d'En Xirinacs / Comèdia en dos actes original de Lluis Millà i Marian Amat Estrena; Teatre Orfeó de Sans, dia 1 desembre 1935 / Catalunya Teatral / Any V / 1 de maig 1936 / Núm. 00 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1935/12/01 // Barcelona // Teatre Orfeó de Sans 0
1738 Tcat Millà, Lluís / Bonavia, Salvador Turrons y Neulas Comèdia Barcelona Imprempta de S. Bonavía 1903 Colecció Teatral, 002 20,5 cm; 16 p 2 exemplars Turrons y neulas / Comedia en un acte y en vers original de Lluis Millá y Salvador Bonavía / Barcelona / Imprempta de S. Bonavía / Carrer de Petritxol, 2 / 1902 0
1739 Tcat Millà, Lluís / Llibre, Lluís La venjansa de una sogra Joguina Barcelona Llibreria Millà 1906 20,5 cm; 22 p La venjansa de una sogra / Juguet en un acte y en prosa original de Lluís Millá y Lluís Llibre / Estrenat an molt éxit en lo Teatro Principal de Gracia; la nit del 25 de Febrer de 1897 / Barcelona / Llibreria Milla.- Carrer de Sant Pau, 21 / 1906 1897/02/25 / Barcelona // Teatre Principal de Gràcia 0
1740 Tcat Millà, Lluís Vent, Terra, Foch y Aygua Joguina Barcelona Imprempta F. Badia 1902 21 cm; 24 p 2 exemplars Vent, Terra, Foch y Aygya / Juguet-cómich en un acte y en vers original de Lluis Millá /Estreno: Teatro Romea / Nit del 25 de Febrer de 1902 / Barcelona / Imprempta de F. Badia, Dou, 14 / 1902 1902/02/25 // Barcelona // Teatre Romea 0
1741 Tcat Millà, Lluís La Verge de Bellmunt Drama Barcelona Tallers Gràfics Vila, Aleu & Domingo 1928 19 cm; 69 p 2 exemplars La Verge de Bellmunt / Drama en tres actes original de Lluis Millà / Estrenat amb grandiós èxit, la vetlla del 30 de Juny de 1928 en el teatre Orfeó Bellmunt Sant Pere de Torelló. / Tallers Grafics Vila, Aleu & Domingo / Calàbria, 89 - Telèf.30614 / Barcelona 1928/06/30 // Sant Pere de Torello // Teatre Orfeó Bellmunt 0
1742 Tcat Millà, Lluís Vostès ho han de dir Monòleg Barcelona Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Segona fornada, 020 19,5 cm; 11 p Sense portada. Dades de la coberta Vostès ho han de dir / Monòlech en sèrio y en broma, en prosa y ab versos premiats en dos Certàmens, original d'en Lluis Millá / Barcelona: Carrer de Sant Pau, núm. 21.-Llibreria 0
1743 Tcat Millà, Lluís Xarop de bastó Sainet Barcelona Colecció Millá. Sainets vells ab versos nous, 006 Patuel 22 cm; 8 p Xarop de Bastó / Saynet vell ab versos nous per Lluís Millá / Representat ab molt èxit en el teatre Arnau 0
1744 Tcat Folch i Torres, Josep M. El rei que no reia Teatre infantil Barcelona Llibreria Bonavía 1931 Patuel 17cm; 109 p Josep M.ª Folch i Torres / El rei que no reia / Espectacle per a infants, en 3 actes dividits en 11 quadros / Estrenat en el Teatre Catalá Novetats el día 3 d'octubre 1930 / 1931 / Llibreria Bonavía. - Tapineria, 4 / Barcelona 1930/10/03 // Barcelona // Teatre Català Novetats 0
1745 Tcat Millàs-Raurell, Josep M. La llotja Barcelona Impremta Altés 1927 Publicacions de La Revista 19 cm; 69 p 2 exemplars Millàs-Raurell / La Llotja / Obra en tres actes / Publicacions de La Revista / Impremta Altés / Barcelona / 1927
 0
1746 Tcat Millàs-Raurell, Josep M. La llotja Barcelona Imp. Ràfols 1928 19 cm; 63 p 2 exemplars La llotja / Obra en tres actes original de J. Millas - Raurell / Fou estrenada per la companyia del Teatre Català del Novetats, la nit del 17 de febrer de 1928 / 1928 / Imp. Rafols - Portaferrissa, 15 / Barcelona 1928/02/17 // Barcelona // Teatre Novetats 0
1747 Tcat Millàs-Raurell, Josep M. La llotja Cinquena Barcelona Llibreria Bonavia 1931 19,5 cm; 48 p Nullàs - Raurell / La llotja / Obra en tres actes / (Cinquena edició) / Barcelona / Llibreria Nonavíam:: Tapineria, 4 / 1931
[Fou estrenada per la companyia del Teatre Català Novetats, la nit del 17 de Febrer de 1928] 1928/02/17 // Barcelona // Teatre Novetats 0
1748 Tcat Minguell i Ribas, Ramon Units per la calumnia Drama Barcelona Editorial Millà 1955 Catalunya Teatral, 030 21,5 cm; 30 p 2 exemplars Units per la calúmnia / Drama en tres actes original de Ramon Minguell i Ribas / Estrenat al Cercle Barceloní de Sant Josep de Barcelona, el 12 de desembre de 1954 / 1955 / Editorial Milla / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 1954/12/12 // Barcelona // Cercle Barceloní de Sant Josep 0
1749 Tcat Miquel i Vergés, J. M. L'altra veritat Comèdia dramàtica Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1934 El nostre teatre, 017 19 cm; 38 p 2 exemplars L'altra veritat / Comèdia dramàtica en tres actes, original de J. M. Miquel i Vergés 0
1750 Tcat Miquel i Vergés, J. M. El demà és lluny Comèdia dramàtica Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1936 El nostre teatre, 045 19cm; 48 p 2 exemplars El demà és lluny / Comèdia dramàtica en tres actes, original de J.M. Miquel i Bergés 0
1751 Tcat Mirabent, Anton i Mestres, Modest Contents y enganyats Comèdia Barcelona Imprenta d'Amat y Martínez 1891 20 cm; 39 p Contents y enganyats / Comedia en un acte y en vers / Original de Anton Mirabent y Modest Mestres / Estrenada ab inesperat éxit en lo Teatre Català instalat en lo de Novetats la nit del 3 de Novembre de 1891 / Barcelona / Imprenta D'Amat y Martínez / Passatje Banys, Lletras K, L. / 1891 1891/11/03 // Barcelona // Teatre Novetats 0
1752 Tcat Mirabent, Anton i Mestres, Modest ¡Lluna de mel! Comèdia Barcelona Imprenta d'Amat, Martínez y Comp.ª 1891 21 cm; 32 p Sense coberta ¿Lluna de mel! / Comedia en un acte y en vers original de Anton Mirabent y Modest Mestres / Estrenada ab extraordinari èxit en lo Teatre Catalá instalat en lo Teatre Novetats, la nit del 30 de Janer de 1891 / Barcelona / Imprenta D'Amat, Martínez y Comp.ª / Passatje Banys, Lletras K, L. / 1891 1891/01/30 // Barcelona // Teatre Novetats 0
1753 Tcat Mirabent, Anton i Mestres, Modest La pescateria Sainet Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1894 20,5 cm; 32 p 2 exemplars La pescateria / Sainete en un acte y en prosa original de A. Mirabent y M. Mestres / Estrenat ab gran éxit en lo Teatro Novetats, la nit del 14 de Novembre de 1894 / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Carrer de las Cabras, 13, segón / 1894 1894/11/14 // Barcelona // Teatre Novetats 0
1754 Tcat Miracle, Josep Una Creu vora el camí Fantasia poemàtica Barcelona Editorial Balmes, S. A. 1933 Biblioteca Popular de Teatre Catòlic, 005 20,5 cm; 32 p 2 exemplars Biblioteca Popular de Teatre Catòlic N.º 5 / Josep Miracle / Una Creu vora el camí / Fantasia poemàtica en un acte / Editorial Balmes, S.A. / Duran i Bas, 11 : Barcelona / 1933
[Aquesta obra fou estrenada a Barcelona la tarda del dia 19 de maig de 1926, al teatre de l'Orfeó Renaixement.] 1926/05/19 // Barcelona // Teatre Orfeó Renaixement 0
1755 Tcat Miracle, Josep L'enlluernat Comèdia dramàtica Barcelona Editorial Millà 1951 Catalunya Teatral, 010 22 cm; 32 p 2 exemplars L'enlluernat / Comèdia dramàtica en tres actes original de Josep Miracle / 1951 / Editorial Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona
[Aquesta obra va ser estrenada al Teatre Romea, de Barcelona, en el quarta sesió matinal, celebrada el dia 8 de gener de 1950] 1950/01/08 // Barcelona // Teatre Romea 0
1756 Tcat Miret, Josep El miracle de la font Comèdia. Teatre infantil Barcelona Llibreria Bonavia Teatre Infantil, 002 Patuel 18,5 cm; 32 p 2 exemplars Teatre Infantil. II / Josep Miret / El miracle de la font / Comèdia en un acte / Llibreria Bonavía / Tapinería, 4 :-: Telèfon 17325 / Barcelona 0
1757 Tcat Miret, Josep Les sabates de Lídia Comèdia. Teatre infantil Barcelona Llibreria Bonavia Teatre Infantil, 001 18,5 cm; 28 p 2 exemplars Teatre Infantil I / Josep Miret / Les sabates de Lídia / Comedia en un acte / Estrenada amb extraordinari èxit en el Tetre del Centre de Dependents del Comerç i de la Industria, la tarda del dia 27 de Gener del 1934 / Llibreria Bonavia / Tapineria, 4 - Telèfon 17325 / Barcelona 1934/01/27 // Baarcelona // Teatre del Centre de Dependents del Comerç i de la Industria 0
1758 Tcat Miret, Josep El vell flautista Comèdia Barcelona Editorial Millà 1950 Catalunya Teatral, 009 21,5 cm; 19 p 2 exemplars El vell flautista / Comèdia en dos actes, en prosa i vers, original de Josep Miret / Locutor de Radio barcelona / Estrenada amb gran èxit, en la sessió matinal del dia 28 de maig del 1950, en el Teatre Romea, per la Companyia Enric Borrás, del Centre Parroquial de Sant Feliu de Llobregat. / 1950 / Editorial Millá / Barcelona 1950/05/28 // Baracelona // Teatre Romea 0
1759 Tcat Misterio, Joan Don Jaume Lo Conqueridor Segona Barcelona Biblioteca Papitu 19,5 cm; 32 p Sense coberta Joan Misterio / Don Jaume Lo Conqueridor / Segona edició / Biblioteca Papitu / Barcelona 0
1760 Tcat Minguell i Ribas, Ramon El misteri de la sala d'estar Comèdia policíaca Barcelona Editorial Nereida 1957 Biblioteca Gresol, 013 Casal 17 cm; 58 p 2 exemplars Ramon Minguell i Ribas / El misteri de la sala d'estar / Comèdia policiaca en dues parts dividides en quatre quadres / Editorial Nereida / Barcelona
[Aquesta comèdia va ésser estrenada al Teatre del Centre Parroquial de Sant Joan d'Horta, de Barcelona, el dia 25 de novembre de 1956] 1956/11/25 // Barcelona // Centre Parroquial de Sant Joan d'Horta 0
1761 Tcat Vidal y Jumbert, J. Servius Monòleg Vic Llibreria i tipografía Vicense 1894 Adan Ferrer 21 cm; 16 p Servius / Monólech original de J. Vidal y Jumbert / Estrenat ab brillantíssim éxit en lo Teatre del Centre Católich de Granollers / Vich / Llibrería y Tipografía Vicense / 7 Rambla del Carme, 7 / 1894 ????/??/?? // Granollers // Teatre del Centre Catòlic 0
1762 Tcat Modelell i Sans, Pau Fe Quadre Barcelona Biblioteca L'Escon 1910 Biblioteca L'Escon, 041 18,5 cm; 12 p 2 exemplars Fé / Quadret representable original de Pau Modolell y Sans / Estrenat en el teatre del Centre Católic de Sant Vicens dels Horts / Barcelona / Biblioteca L'Escon / Frenería, 1, 1.er, 2.ª/ 1910 ???/??/?? // Sant Vicens dels Horts / Teatre del Centre Catòlic 0
1763 Tcat Modelell i Sans, Pau Ferit del Cor Quadre dramàtic Barcelona Bilioteca Regional 1901 Galeria Dramàtica de La Biblioteca Regional Patuel 19 cm; 24 p 2 exemplars Ferit del Cor / Quadro dramátich en un acte y en vers original de P. Modelell y Sans / Barcelona / Biblioteca Regional, Junqueras, 2, pral. / 1901 0
1764 Tcat Modelell i Sans, Pau L'Herbeta de la Virtut Barcelona Bilioteca Regional 1900 Galeria Dramàtica de La Biblioteca Regional Foment 21 cm; 35 p 2 exemplars L'Herbeta de la Virtut / Pessa en un acte en tres quadros y en vers original de P. Modolell y Sans / Estrenada ab molt bon éxit la nit del 29 de Juny de 1899, en lo teatre del Centre Católich de Sant Vicents dels Horts / Barcelona / Biblioteca Regional, carrer de Junqueras, 2, pral / 1900 1899/06/29 // Sant Vicents del Horts // Teatre del Centre Catòlic 0
1765 Tcat Moix, Terenci Tartan dels micos contra l'estreta de l'ensanxe Barcelona Edicions 62, s/a. 1974 Pròleg de Maria Aurèlia Capmany 84-297-1016-7 Casal 17,5 cm; 121 p 2 exemplars Terenci Moix / Tartan dels micos contra l'estreta de l'ensanxe / Fantasid de la ceba, molt poc brechtiana, realitzada en Terenciscope i unes pinzellades de Technicolor tronat / Pròleg de Maria Aurèlia Capmany / Edicions 62, s/a., Barcelona
[Aquesta obra fou estrenada al Teatre Romea, de Barcelona, el 8 de febrer de 1974] 1974/02/08 // Barcelona // Teatre Romea 0
1766 Tcat Molas i Casas, Joan Baralla de pescateras Humorada Segona Barcelona Llibreria de Eudalt Puig 1887 21 cm; 32 p 2 exemplars Baralla de pescateras / Humorada que podría ser histórica en un acte y en vers / paródia del celebrat drama de Soler Batalla de Reynas per Joan Molas y Casas / Representada per primera vegada ab extraordinari aplauso en lo Teatre Catala, instalat en lo de Romea, la nit del 22 de Mars de 1887. / Barcelona / Administració General de Propietats Dramáticas y Líricas de J. Molas y Casas / Centre: K¡Llibrería de D. Eudalt Puig, / Plassa Nova, núm. 5. 1887/03/22 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
1767 Tcat Molas i Casas, Joan Cercol de bota Tercera Barcelona Imprempta F. Badia 1898 Patuel 20,5 cm; 42 p 2 exemplars Cercol de bota / Capritxo cómich, en un acte y en vers / Parodiat del celebrat drama de Soler Cercol de foch per Joan Molas y Casas/ Estrenada ab éxit extraordinari en lo Teatre Catalá instalat en lo de Romea la nit del 6 de Desembre de 1881 / Tercera Edició Barcelona / Imprempta de F. Badia, Dr. Dou, 14 / 1898 1881/12/06 // Barcelona// Teatre Català (Romea) 0
1768 Tcat Molas i Casas, Joan Cuatre casats y un viudo Comèdia Segona Barcelona 21,5 cm; 35 p Cuatre casats y un viudo / Comedia en un acte y en vers escrito per Joan Molas y Casas / Estrenada ab éxit extraordinari en lo Teatre Català, instalat en lo Tetre Romea, la nit del dia 20 de Mars de l'any 1885. / (Segona edició) / Administració / Baix de Sant Pere, núm. 3, 4.rt / Barcelona 1885/03/20 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
1769 Tcat Molet, Silvestre Lo 29 de Setembre Drama Barcelona Estampa de Salvador Manero 1871 21,5 cm; 77 p 2 exemplars Lo 29 de Setembre / Drama en tres actes y en vers original de Don Silvestre Molet / Estrenad ab éxit estraordinari en lo teatro del Odeon, la nit del 13 de febrer, á benefici del primer actor y director de escena D. Andreu Cazurro / Varcelona / Estampa de Salvador Manero, / Ronda del Nort, núm.128. / 1871 1871/28/13 // Barcelona // Teatre Odeon 0
1770 Tcat Molas i Casas, Joan De Nadal a Sant Esteve Comèdia Tercera Barcelona Impremta-Edicions Artís & Co. 1914 Casal 19 cm; 103 p 2 exemplars De Nadal a Sant Esteve / Comedia de costums en dos actes i en vers original de Joan Molas i Casas / Estrenada amb èxit brillantíssim en el teatre del Bon Retiro, la nit del 14 d'Agosto de 1878 / Tercera Edició / Barcelona / Impremta-Edicions Artís & Co. - Balmes, 54 / 1914 1878/08/14 // Barcelona // Teatre Bon Retiro 0
1771 Tcat Molas i Casas, Joan ¡Endevant las atxas! Comèdia Barcelona Imprempta de Jaume Jepús 1877 Arxiu Central Lírich-Dramàtich de Rafel Ribas Patuel 21 cm; 31 p 2 exemplars ¡Endevant las atxas! / Comedia catalana en un acte, original y en vers, per Joan Molas y Casas. / Estrenada ab brillant éxit en lo Teatro del Bon Retiro, la nit del 29 d'Agost de 1877. / Barcelona. / Imprempta de Jaume Jepús, / Carrer de Petritxol, núm. 10. / 1877 1877/08/29 // Barcelona // Teatre Bon Retiro 0
1772 Tcat Molas i Casas, Joan ¡Endevant les atxes! Comèdia Barcelona Ilustració Catalana 19?? Lectura Popular. Biblioteca d'autors catalans, 111 Patuel 20 cm; 31 p (161-192) 2 exemplars sense portada. Dades de la coberta Lectura Popular / Biblioteca d'autors catalans / Surt cada dijous / Núm. 111 / 10 céntims / Joan Mola y Casas / ¡Endavant les atxes! / Ilustració Catalana / Administració: Mallorca 287 - Barcelona 0
1773 Tcat Molas i Casas, Joan Las festas de Barcelona Revista Barcelona Arxiu Central Lírich-Dramátich de Rafel Ribas. 1877 Patuel 21 cm; 20 p Sense coberta Las festas de Barcelona. Revista Bufo-Satírica-Comich-Ballable / de las mateixas en l'any 1877 per Joan Molas y Casas/ Estrenada ab molt bon éxit en lo teatro del Circo Barcelonès, la nit del 6 de Novembre de 1877 / Barcelona. / Arxiu Central Lírich-Dramátich de Rafel Ribas. / Carrer de l'Unió, N.º 5, pis 3.er / 1877 1877/11/06 // Barcelona // Teatre del Circo Barcelonès 0
1774 Tcat Molas i Casas, Joan La nit de nuvis Comèdia Barcelona Casa Editorial de Teatre Bonavia i Duran 1915 Patuel 21,5 cm; 32 p 2 exemplars La nit de nuvis / Comedia en un acte i en vers escrita per Joan Molas i Casas / Estrenada amb èxit extraordinari en el Teatre Català (Romea) ña nit del 17 d'Abril de 1883 / Nova Edició / Barcelona / Casa Editorial de Teatre / Bonavia i Duran - Impressors - Boquería, 20 / 1915 1883/04/17 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
1775 Tcat Molas i Casas, Joan El pessebre de Don Pau / L'estadant nou Monòleg Barcelona Casa Editorial de Teatre Bonavia i Duran 1916 21,5 cm; 16 p Joan Molas i Casas / El pessebre de Don Pau / L'estadant nou / Monòlegs còmics / Casa Editorial de Teatre / Bonavia i Duran - Impressors - Boqueria, 20 / Barelona - 1916
[S'estrenà amb brillant èxit en el Teatre Catalunya (Eldorado), el dia 28 de Desembre de 1891 + 1891/12/28 // Barcelona // Teatre Catalunya (Eldorado) 0
1776 Tcat Molas i Casas, Joan Ral per duro Comèdia Segona Barcelona Llibreria de Eudalt Puig 1889 21 cm; 85 p Ral per duro / Comedia en tres actes y en vers original de Joan Molas y Casas / Estrenada ab brillant éxit en lo Teatro Catalá, instalat en lo de Romea, la nit del 15 Janer de 1880. / Barcelona / Llibrería d'Eudalt Puig / Plassa Nova, 5 / 1880 1880/01/15 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
1777 Tcat Molas i Casas, Joan La ratlla torta Barcelona Imp. dels Successors de N. Ramirez y C.ª 1885 21 cm; 32 p 2 exemplars La ratlla torta / Capritxo cómich en un acte y en vers / paroia del celebrat drama de Soler La Ratlla dreta per Joan Molas y Casas/ Representat ab extraordinari aplauso en lo Teatre Catalá, instalat en lo de Romea, la nit del 10 de Novembre del any 1885. / Administració / Baix de Sant Pere, núm. 3, pis 4.rt / Barcelona 1885/11/10 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
1778 Tcat Molas i Casas, Joan ¡La sortija!... Quadre de costums Barcelona Establiment Tipográfich dels Successors de Ramirez y C.ª 1881 20,5 cm; 15 p Sense coberta ¡La sortija!... // Cuadro de costums infantils en un acte y en vers per Joan Molas y Casas // estrenat ab éxit brillantíssim en lo teatre del BON RETIRO, lo dia 1.er de Maig de 1881. / Preu: un ral. / Barcelona / Establiment Tipográfich dels Successors de Ramirez y C.ª / Pasatje de Escudellers, núm. 4. / 1881. 1881/05/01 // Barcelona // Teatre Bon Retiro 0
1779 Tcat Molas i Casas, Joan Una senyora sola Comèdia Quarta Barcelona Galería Molas y Casas 1890 21 cm; 32 p 2 exemplars Una senyora sola / Comedia en un acte arreglada á la escena catalana per Joan Molas y Casas / estrenada ab éxit brillantíssim en lo Teatre Catalá instalat en lo Teatre Romea la nit del 24 de Octubre de 1882. / 4.ª Edició aumentada ab poesias cómicas original del mateix autor. / Barcelona. / Administració: Galeria Molas y Casas / Carrer del Hispital, N.º 12 y 14, 2.º / 1890 1882/10/24 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
1780 Tcat Molet, Silvestre / Ferrer i Codina, Anton La casa pairal Drama Barcelona Imprenta de Espasa Germans y Salat 1875 Patuel 21,5 cm; 88 p 2 exemplars La casa pairal. / Drama en tres actes y en vers, original de Silvestre Molet y Anton Ferrer y Codina / Estrenat ab extraordinari éxit en lo Teatro del Odeon en la nit del 17 de Mars de 1875. / Barcelona. / Arxiu Central Lírich-Dramátich de Rafel Ribas, / carrer de la Unió, número 5, pis 3.er 1875. 1875/03/17 // Barcelona // Teatre Odeon 0
1781 Tcat Molgosa Valls, Jaume Un bateig a cops de punys Comèdia Barcelona Biblioteca Teatro Mundial 1914 Patuel 19 cm; 27 p 2 exemplars Un bateig a cops de punys / Comedia en un acte y en vers de Jaume Molgosa Valls / Estrenada ab extraordinari èxit al Teatre Espanyol, de Barcelona, el 2 de mars de 1892 / Barcelona / Biblioteca Teatro Mundial / 21 - Carrer de Sant Pau - 21 / 1914 1892/03/02 // Barcelona // Teatre Espanyol 0
1782 Tcat Molgosa Valls, Jaume Un bateig a cops de punys Comèdia Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1895 Ricard Bartra 21 cm; 30 p Un bateig á cops de punys / Comedia en un acte y en vers de Jaume Molgosa Valls / Estrenada ab extraordinari éxit en lo Teatro Español en 2 de Mars de 1892 / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Carrer de las Cabras, 13, 2.on / 1895 1892/03/02 // Barcelona // Teatre Espanyol 0
1783 Tcat Molgosa Valls, Jaume Lo mascot Barcelona Tipografia de Pujol y C.ª 1898 Biblioteca del periódico Lo Teatro Catalá 21 cm; 57 p 2 exemplars Bblioteca del periçodico Lo Teatro Catalá / Lo mascot / Graciosa comedia inverossímil en tres actes de prosa / basada sobre lo ideal argument de La Mascota per J. Molgosa / Estrenada ab éxit la nit de'l 31 de Janer de 1886, en lo Teatro Español / Barcelona / Tipografia de Pujol y C.ª / Calle de Tallers, núm. 45 / 1898 1886/01/31 // Barcelona // Teatre Espanyol 0
1784 Tcat Molgosa Valls, Josep Oriol Mestre Jan ó l'honra del trevall Drama Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1895 Patuel 21 cm; 76 p 2 exemplars Joseph Oriol Molgosa Valls / Mestre Jan ó L'Honra del trevall / Drama catalá en cinch actes, arreglo del francés y de la novela Mr. Lombart L'Artisan / Estrenat ab gran aplauso en lo Teatro Romea lo 18 Maig de 1880 / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Carrer de las Cabras, 13, 2.º / 1895 1880/05/18 // Barcelona // Teatre Romea 0
1785 Tcat Molgosa Valls, Jaume Nihilistas Joguina Barcelona Imprenta de Juan Puigmaciá 1887 Patuel 20 cm; 24 p 2 exemplars Nihilistas / Joguina en un acte en prosa arreglada á la escena catalana per Jaume Molgosa Valls / Estrenada en lo teatro de Novedats la nit del 16 Jané ab brillant éxit. / Barcelona / Imprenta de Juan Puigmaciá, Casanova, 29 / 1887 ????/01/16 // Barcelona // Teatre Novetats 0
1786 Tcat Moncunill, Antoni i Carnes, Antoni La princesa està malalta Comèdia Barcelona Editorial Balmes, S.A. 1934 Biblioteca Popular de Teatre Catòlic, 011 21 cm; 41 p Biblioteca Popular de Teatre Catolic N.º 11 / Antoni Carner i Antoni Moncunill / La princesa està malalta / Comèdia en 2 actes / Editorial Bales, S. A. / Duran i Bas 11 : Barcelona / 1934
[Aquesta obra fou estrenada al Centre Cultural Catòlic de St. Quirze de Besora el dia 11 de Febrer de 1934] 1934/02/11 // St. Quirze de Besora // Centre Cultural Catòlic 0
1787 Tcat Molgosa Valls, Josep Oriol Una resurrecció Comèdia Barcelona Estampa dels Successors de N. Ramirez y C.ª 1887 Arxiu lírich-dramàtich de D. R. Montfort 21,5 cm; 20 p 2 exemplars Arxiu lírich-dramátich de D. R. Montfort / Una resurrecció Comedia en un acte original de Joseph O. Molgosa Valls / Estrenada ab brillant éxit en lo Teatro del Tívoli de Barcelona, la nit del dimars 16 Setembre de 1884 á benefici de las bailarinas que prenguéren part en lo ball d'espectacle PARTHÉNOPE / Barcelona / Estampa dels Successors de N. Ramirez y Comp.ª / Passatge d'Escudellers, núm. 4 / 1887 1884/09/16 // Barcelona // Teatre Tìvoli 0
1788 Tcat Molina i Ruquer, Enric Qui mes busca... Comèdia Barcelona Tipografía de J. M.ª Eernandez 1891 Pruna, J. 20 cm; 31 p 2 exemplars Qui mes busca... / comedia en un acte y en vers original de Enrich Molina y Ruquer / y ab dibuixos de J. Pruna / 1891
[Estrenada en la nit del 11 de Jener del any 1891 en lo teatro de la Societat Niu Guerrer en obsequi á la mateixa.] 1891/01/11 / Barecelona // Teatre Societat Niu Guerrer 0
1789 Tcat Molina i Ruquer, Enric Un rey de pega Monòleg líric Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1894 Biblioteca de Lo Teatro Regional, 027 Comella, Josep M. Patuel 21 cm; 12 p 2 exemplars Un Rey de pega / Monolech lirich en un acte y en vers original de Enrich Molina / Música de Joseph M.ª Comella / Barcelona / Biblioteca de lo Teatro Regional / Carrer de las Cabras, 13, segón / 1894 0
1790 Tcat Montaner, Manel Per forsa Comèdia Barcelona Estampa La Catalana de J. Puigventós 1898 20 cm; 23 p Sense coberta Per forsa / Comedia en un acte y en prosa de Manel Montaner / Estrenada en lo Teatre Principal la vetlla del 5 de Mars de 1898 / Barcelona / Estampa La Catalana de J. Puigventós / Dormitori Sant Francesch, 5 / 1898 0
1791 Tcat Montellá i Senespleda, Pau Els informes Comèdia Barcelona A. López Robert, impressor 1900 21 cm; 15 p 2 exemplars Els informes / Comedia en un acte, en catalá del que ara's parla / Son autor Pau Montellá y Senespleda / El pensament general d'aquesta comedia, es tret de la que ab igual títol escrigué en francés Hipólit Paullain. / Barcelona / A. López Robert, impresor / Conde del Asalta, núm. 63 / 1900 0
1792 Tcat Molins i Gelada, Anton La perla olotina ó La Verge del Tura Drama Olot Imprempta y llibrería de Joan Bonet 1883 21 cm; 96 p 2 exemplars La perla olotina ó La Verge del Tura. / Drama en un prólech y tres actes escris en vers, y en catalá usual, per l'obrer Anton Molins y Gelada / Corregit per lo Rt. D. Miquel Buixons catedrátich del Seminari de Gerona. Música del jove aficionat Ignasi Rubió. / Estrenat ab brillant ñexit en Olot, la nit del 8 de Setembre de 1880, en lo teatro de la Associació Católica D'Obrers Olotins baix lo patrocini de la Sagrada Familia. / Olot. Imprempta y llibreria de Joan Bonet, / carrer Major, núm. 2. / 1883 1880/09/08 / Olot // Teatre Associació Católica D'Obrers Olotins 0
1793 Ttrcat Molins i Gelada, Anton La Naixament del Salvador ò La redempció del esclau / La Adoració dels Reys Sarsuela pastoril Olot / Ripoll Imprempta y llibreria de Joan Bonet / Imprempta y llibreria de Ramón Bonet 1901 Parer, Josep Patuel / Foment 20,5 cm; 89 p 2 exemplars, un de força malmès Lo Naixament del Salvador ò La redempció de l'esclau / Sarsuela pastoril en quatre actes y en vers / original de Anton Molins y Gelada / Traduhida del castellá al catalá per Mossen Joseph Parer, Pvre. / Música de Ignasi Rubió. / Seguit de La Adoració dels Reys / Aquesta traducció fou estrenada ab bon èxit en lo Teatre de la Academia Católica de Ripoll la nit del dia 25 de Desembre de 1898 / Olot: / Imprempta y llibreria de Joan Bonet, / Carrer Major, núm. 3 / Ripoll: Imprempta y llibreria de Ramón Bonet, / Sant Pere, núm. 16 / 1901 // La Adoració del Reys / (Segona part de Lo Naixament del Salvador) / Sarsuela pastoril en un acte y en vers / Original dels esmentats autors / Traduhida del castellá al catalá per Mossen J. A. Pvre. [sic] 1898/12/25 // Ripoll // Teatre de l'Acadèmia Catòlica 0
1794 Tcat Montero, Joaquim L'ànima que m'aguanta Barcelona Salvador Bonavía Patuel 18 cm; 18 p Sense portada. Dades de la coberta Suplement 7 a La Escena Catalana / 25 cèntims / L'ànima que m'aguanta / Parodia de L'ànima es meva / escrita per Joaquim Nontero / S. Bonavía / Tapinería, 13 / Barcelona
[Aquesta obra sigué estrenada al Teatre Nou, de Barcelona, el dia 26 de Maig de1920] 1920/05/26 // Barcelona // Teatre Nou 0
1795 Tcat Montero, Joaquim L'ànima que m'aguanta Segona Barcelona Salvador Bonavía 19 cm; 15 p 2 exemplars sense portada. Dades de la coberta Suplement 7 a La Escena Catalana / 25 cèntims / L'ànima que m'aguanta / Parodia de L'ànima es meva / escrita per Joaquim Montero / 2.ª Edició / S. Bonavía / Tapinería 13 / Barcelona
[Aquesta obra sigué estrenada al Teatre Nou, de Barcelona, el dia 26 de Maig de 1920] 1920/05/26 // Barcelona // Teatre Nou 0
1796 Tcat Montero, Joaquim / Amichatis Les Bones Festes Barcelona Gràf. Cortel 1920? 21 cm; 52 p Sense portada. Dades de la coberta / Peu d'impremta segon CCUC Les Bones Festes / Escenes de Nadal en 2 actes, dividits en una demina, 6 quadros, una invitació i un pessebre, original de Montero i Amichatis / Aquesta obra fou estrenada en el Teatre Nou de Barcelona, amb èxit extraordinari, la nit del 23 de Desembre de 1920 1920/12/23 // Barcelona // Teatre Nou 0
1797 Tcat Montero, Joaquim / Amichatis La borda (La vida d'una dona de la Rambla) Barcelona La Novel·la Teatral Catalana 1920? La Novel·la Teatral Catalana, 023 Casal 18,5 cm; 55 p 2 exemplars La borda (La vida d'una dona de la Rambla) / Pel·licula parlada, realista, en tres sèries i tretze episodis, original de Joaquim Montero i Amichatis / Estrenada amb gran éxit al Teatre Nou, de Barcelona, el dia 3 d'abril de 1920 1920/04/03 // Barcelona // Teatre Nou 0
1798 Tcat Montero, Joaquim / Amichatis La Dança dels Set Vels Vodevil Barcelona Llibreria de La Escena Catalana S. Bonavía 1921 Biblioteca Vodevillesca, 002 21,5 cm; 46 p 2 exemplars La dança dels set vels / Comèdia vodevill en tres actes, de Tristan Bernard i H. Fremon / Traducció catalana de J. Montero i Amichatis / Estrenada el dia 26 de Febrer de 1921 en el Teatre Nou de Barcelona / Barcelona / Llibrería de La Escena Catalana / S. Bonavía - Tapineria, 13 / 1921 1921/02/26 // Barcelona // Teatre Nou 0
1799 Tcat Montero, Joaquim El que costa vestir bé! Comèdia Barcelona Llibreria de La Escena Catalana 1920 18,5 cm; 26 p 2 exemplars El que costa vestir bé! / Comedieta en un acte engiponada per Joaquim Montero / Estrenada al Teatre Català (Romea) el dia 2 de octubre de 1920 / Barcelona / Llibreria de La Escena Catalana / Carrer Tapinería, 13 / 1920 1920/10/02 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
1800 Tcat Montero, Joaquim Fins el dimoni porta banyes Vodevil Barcelona Salvador Bonavía 1924 Pou, Rafael 22 cm; 63 p 2 exemplars Fins el dimoni porta banyes / Fantasia vodevillesca en un pròleg i 3 actes, dividida en 13 quadros / Original d'en Joaquim Montero / Música del mestre Rfael [sic] Pou / Barcelona / Salvador Bonavía.- Tapineria, 4 / 1924
[Aquesta obra s'ha estrenat al Gran Teatre Espanyol, de Barcelona, el dia 19 d'abril de 1924] 1924/04/19 // Barcelona // Gran Teatre Espanyol 0
1801 Tcat Montero, Joaquim La nit de les castanyes Barcelona 1920? Patuel 18,5 cm; 32 p 2 exemplars sense coberta La nit de les castanyes / Astrakanada en un acte, de Joaquim Montero / Aquesta comèdia fou estrenada en el Teatre Català Romea de Barcelona, la nit del 29 d'Octubre de 1920 1920/10/29 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
1802 Tcat Montero, Joaquim La Paralela Diàlegs Barcelona Bonavía i Duràn, Impressors 1916 21,5 cm; 16 p 2 exemplars La Paralela / Col·leció de Diálegs / original de Joaquim Montero / La Pauleta es fa coupletista / Després del debut / Cami del cementiri / Retorn de la Paralela / Casa Editorial de Teatre / Bonavia i Duran - Impressors - Boqueria, 20 / Barcelona - 1916 0
1803 Tcat Montero, Joaquim La retirada de la Paralela Barcelona Bonavía i Duràn, Impressors 1916 21,5 cm; 15 p 2 exemplars La retirada de la Paralela / Improvisació en un acte i en vers original de Joaquim Montero * Estrenada amb gran èxit en l'Associació Montero en Juny de 1915 / Casa Editorial de Teatre / Bonavía i Duràn. Boquería, 20.- Barcelona / 1916 1915/06/?? // Barcelona // Associació Montero 0
1804 Tcat Montero, Joaquim Riera baixa Barcelona Lo Teatro Regional 1897 Biblioteca de Lo Teatro Regional Patuel 21 cm; 27 p 2 exemplars sense coberta. Un retallat Biblioteca de Lo Teatro Regional / Riera baixa / Parodia de Terra Baixa per Joaquim Montero / Estrenada en lo teatro Romea la nit del 17 de Maig de 1897 / Barcelona / Lo Teatro Regional - Plassa del Pi. núm. 3, 2on / 1897
 1897/05/17 // Barcelona // Teatre Romea 0
1805 Tcat Montero, Joaquim Lo senyor Palaudarias (Continuació de Lo somni de la ignocencia) Sarsuela Segona Barcelona Tipografia de Pujol y C.ª 1897 20,5 cm; 24 p Lo senyor Palaudarias / (Continuació de Lo somni de la Ignocencia) / Sarsuela en un acte original de D. Joaquím Montero / Música del mestre D. Arturo de Isaura / Estrenada ab gran éxit la nit del 31 de Desembre de 1896 en lo Teatre Principal de Barcelona. / Segona edició / Barcelona / Tipografia de Pujol y C.ª / Carrer de Tallers, núm 45 / 1897 1896/12/31 // Barcelona // Teatre Principal 0
1806 Tcat Montoriol, Carme Avarícia Comèdia dramàtica Barcelona Llibreria Millà 1936 Catalunya Teatral, 096 Patuel 18 cm; 48 p 2 exemplars Avaricia / Comèdia dramàtica, en tres actes quatre quadres i un epíleg / Original de Carme Montoriol / Estrena: Teatre Novetats, de Barcelona, 26 febrer 1936 per la companyia Nicolau-Martori / Cataluna Teatral / Any V / 15 de març 1936 / Núm. 96 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1936/02/26 // Barcelona // Teatre Novetats 0
1807 Tcat Montoriol, Carme L'huracà Drama Barcelona Llibreria Millà 1935 Catalunya Teatral, 070 Patuel 18 cm; 42 p 2 exemplars L'huracà / Drama en tres actes de Carme Montoriol Puig / Aquesta obra fou estrenada el dia 25 de gener de 1935, al Teatre Poliorama de Barcelona, en la Temporada Oficial de Teatre Català subvencionada per la Generalitat de Catalunya / Catalunya Teatral / Any IV / 1 febrer 1935 / Núm 70 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1935/01/25 // Barcelona // Teatre Poliorama 0
1808 Tcat Montserrat, Cecili de La carbonera Sainet líric Barcelona Biblioteca L'Escon 1933 Biblioteca L'Escon, 162 Patuel 21 cm; 24 p La carbonera / Sainet liric en un acte, per a noies original de Cecili de Montserrat / Primera edició / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 / Llibreria / Barcelona / 1933 0
1809 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Si us plau per forsa Proverbi Tercera Barcelona Llibreria Espanyola de López, Editor Singlots poetichs, 008 Gordon, Anton Moliné, M. 21,5 cm; 45 p Sense coberta Singlots poétichs ab ninots / Obra 8.ª / Preu 2 rals / Si us plau per forsa / Proverbi en dos actes, en vers y en catalá del que ara 's parla original de D. Serafí Pitarra / y posat en solfas per D. Anton Gordon / Estrenat en la inauguració del any segon del teatre catalá y dedicat al distingit primer actor D. Lleó Fontova / 3.ª Edició - Ilustrada per M. Molinó / Barcelona. Lli brería Espanyola de Lopez, Editor 0
1810 Tcat Salvat, Ricard Adrià Gual i la seva època Barcelona Edicions 62 1972 El Galliner, 016 Olivar, Arnaui 17,5 cm; 80 p Ricard Salvat / Adrià Gual i la seva època / Pròleg d'Arnau Olivar / Edicions 62, Barcelona 1967/09/30 // Barcelona // Teatre Romea 0
2550 Tcat Salvat, Ricard Mort d'home Drama Palma de Mallorca Editorial Moll 1963 Biblioteca Raixa, 064 Espriu, Salvador Casal 15 cm; 111 p Ricard Salvat / Mort d'home / Palma de Mallorca / Editorial Moll 1961/01/10 // Barelona // Cúpula del Coliseum, Museu d'Art Contemporani 0
1811 Tcast Mora, E. (Enric) Un charlatán Monòleg Barcelona Llibrería Espanyola 1893 21 cm; 16 p 3 exemplars Un charlatán / Monólech en vers original de E. Mora / Estrenat ab extraordinari éxit en lo teatro de Novedats la nit del 12 de Novembre de 1892 / Barcelona / Llibrería Espanyola.- Rambla del Mitj, núm. 20 / 1893 1892/11/12 // Barcelona // Teatre Novetats 0
1812 Tcat Mora, Manel / Busqué, Joan Cataplasmas de cal Sr. Francisco Comèdia Barcelona Biblioteca Regional 1901 Galeria Dramàtica de La Biblioteca Regional Patuel 19 cm; 29 p 2 exemplars Cataplasmas de cal Sr. Francisco / Comedia en un acte y en vers original de lo Rnt. Manel Mora Pvre. y D. Joan Bosqué / Estrenada ab éxit extraordinari á la tarde del 20 de Janer de 1901 en lo Círcol Católich d'Obrers de Mataró. / Barcelona / Biblioteca Regional, Junqueras, 2 pral, / 1901 1901/01/20 // Mataró // Círcol Catòlic d'Obrers 0
1813 Tcat Mora, Manel / Busqué, Joan Cómichs en doyna Barcelona Biblioteca Regional 1899 Galeria Dramática de Lo Teatro Católich Foment 21,5 cm; 31 p 2 exemplars, Un sense coberta Galería dramática de Lo Teatro Católich / Cómichs en doyna / pessa en un acte y en vers per M. Mora y J. Busqué / Estrenat ab bon éxit en lo Círcol Católich d'Obrers de Mataró lo 28 de Juliol de 1898. / Barcelona / Biblioteca Regional, Molas, 24, entr. 1.ª / 1899 1898/07/28 // Mataró //Círcol Catòlic d'Obrers 0
1814 Tcat Mora, Manel / Busqué, Joan L'Hereu del Hostal Drama Barcelona Biblioteca Regional 1900 Galeria Dramàtica de La Biblioteca Regional Patuel 21,5 cm; 94 p 2 exemplars. 1 sense coberta ni portada L'Hereu del Hostal / Drama en tres actes y en vers per en Manel Mora y Joan Busqué / Estrenat ab molt bon éxit, en la nit del 28 de Juliol de 1899, en lo Círcol Católich d'Obrers de Mataró / Barcelona / Biblioteca Regional, Junqueras, núm 2, principal / 1900 1899/07/28 // Mataró // Círcol Catòlic d'Obrers 0
1815 Tcat Mora, Ramon La perla de Taradell Barcelona Imprempta de la V. y F. de Gaspar 1866 Archivo Central Lírico-Dramático 20,5 cm; 26 p La perla de Taradell. / Pessa bilingue arreglada per Ramon Mora. / Estrenada ab regular éxit la nit del 13 de Maig de 1866, en lo teatro de Gracia / Barcelona / Imprempta de la V. y F. de Gaspar, Cervantes. - 3. / 1866. 1866/05/13 // Barcelona // Teatre de Gràcia 0
1816 Tcat Mora Alsinella, Victor La Cançó dels Catalans Drama patriòtic Barcelona Llibreria Bonavia 1922? 19 cm; 31 p 2 exemplars La Cançó dels Catalans / Drama patriótic en un acte original d'en Victor Mora Alsinella / Llibreter: Salvador Bonavia / Tapinería, 18. - Barcelona
[Aquesta obra fou estrenada la nit del 30 de Març de 1922 en l'Esquerra de l'Aixamplis] 1922/03/30 // Barcelona // Teatre Esquerra de l'Aixamplis 0
1817 Tcat Mora. Victor / Amat, Marian El carro de l'alegria Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1933 Catalunya Teatral, 031 Casal 18 cm; 72 p 2 exemplars El carro de l'alegria / Comèdia en tres actes original de Victor Mora i Marian Amat / Estrena: Teatre Catala Romea, 16 maig 1933. / (Companyía: Vila-Davi. - Empresa: Burgas-Davi) / Administraciio / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 1933/05/16 // Barcelona / Teatre Català (Romea) 0
1818 Tcat Moragas Roger, Valentí La culpable Comèdia Barcelona Editorial Nereida 1958 Biblioteca Gresol, 036 17 cm; 61 p 2 exemplars Valentí Moragas Roger / La culpable / Comèdia en tres actes / Editorial Nereida / [Aquesta comèdia va ésser estrenada al Teatre Romea de Barcelona el dia 11 de març de 1935] 1935/03/11 // Barcelona // Teatre Romea 0
1819 Tcat Moragas Roger, Valentí / Elias, Lluís Romeu: de 5 a 9 Comèdia Barcelona Editorial Millà 1962 Catalunya Teatral, 078 Casal i Patuel 18 cm; 56 p 3 exemplars Romeu: de 5 a 9 / Comèdia en tres actes original de Valentí Moragas Roger i Lluís Elias / Estrenada al Teatre Romea de Barcelona, per la companyia titular de Joan Capri, el 4 de desembre de 1957 / 1962 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 1957/12/04 // Barcelona // Teatre Romea 0
1820 Tcat Moran, Antoni Sacosta Drama Barcelona Biblioteca L'Escon 1908 Biblioteca L'Escon, 024 Foment 19 cm; 37 p Sacosta / (Primera part) / Drama en dos actes y quatre quadros original de Antoni Moran / Premiat en el XXVII Certamen literari musical d'Olot, any 1906, y estrenat á l'Orfeó Gironí, el 6 de Janer de 1908. / Barcelona / Biblioteca L'Escon / Carrer de Petritxol, núm, 18, 3.er / 1908 1909/01/06 // Girona // Teatre Orfeó Gironí 0
1821 Tcat Morató, Josep Les angunies del repós Comèdia Barcelona Bartomeu Baxarias 1909 De tots colors 19,5 cm; 90 2 exemplars Joseph Morató / Les angunies del repós / Comedia en tres actes / De tots colors
[Aquesta obra va ser estrenada al Teatre Romea, la nit del 27 de novembre de 1906] 1906/11/27// Barcelona // Teatre Romea 0
1822 Tcat Morató, Josep Les arrels Drama Barcelona Bartomeu Baxarias 1909? De tots colors Patuel 19 cm; 109 p 2 exemplars Joseph Morató / Les arrels / Drama en tres actes / De tots colors
[Aquesta obra's va estrenar al Teatre Romea la nit del 12 de Novembre de 1909] 1909/11/12 // Barcelon // Teatre Romea 0
1823 Tcat Morató, Josep La Casa de tothom Comèdia Barcelona Salvador Bonavía, Impressor 1913 Patuel 18,5 cm; 125 p 2 exemplars Josep Morato / La Casa de tothom / Comedia en tres actes / Salvador Bonavía, Impressor. / Plaça del Pí, 5 - Barcelona - 1913
[Aquesta obra fou estrenada en el Gran Teatro Español, per la companyia del Sindicat d'Autors Dramàtics, el dia 20 de Desembre de 1912] 1912/12/20 // Barcelona // Gran Teatro Español 0
1824 Tcat Morató, Josep El comensar de les coses Comèdia Barcelona Bartomeu Baxarias 1909 De tots colors 18,5 cm; 125 p 2 exemplars Joseph Morató / El comensar de les coses / Comedia en quatre actes / De tots colors
[Aquesta obra va ser estrenada al Teatre Novetats, per la Nova Empresa de Teatre Català, baix la direcció de l'Adrià Gual, la nit del 17 d'abril de 1909] 1909/04/17 // Barcelona // Testre Novetats 0
1825 Tcat Morató, Josep Un cop de vent Pas de comèdia Barcelona Bartomeu Baxarias 1908 De tots colors 18,5 cm; 26 p 2 exemplars Joseph Morató / Un cop de vent / Paas de comedia / De tots colors
[Aquest pas de comedia va ser estrenat al Teatre Novetats, per la Nova Empresa de Teatre Català, el dia 3 de Desembre de 1908, a la vetlla] 1908/12/03 // BarcelonA // Teatre Novetats 0
1826 Tcat Morató, Josep La Dama d'Aragó Barcelona Imp. Santpere 1906? Espectacles Audicions Graner Casal 15,5 cm; 18 p Sense portada. Dades de la coberta Espectacles Audicions Graner / Teatre Principal / La Dama d'Aragó / Adaptació de la cancó popular, en tres quadros. / per Josep Morató / música del mestre Adriá Esquerrá / Decoracions d0en Frederic Brunet / Estrena 27 setembre 1906 1906/09/27 // Barcelona // Teatre Principal 0
1827 Tcat Morató, Josep La fortuna boja Comèdia Barcelona Bartomeu Baxarias 1908 De tots colors 18,5 cm; 142 p 2 exemplars Joseph Morató / La Fortuna boja / Comedia en quatre actes / De tots colors
[Aquesta obra va ser estrenada al Teatre Català (Romea), de Barcelona, la nit del 14 de Febrer de 1908] 1908/02/14 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
1828 Tcat Morató, Josep El tresor Comèdia Barcelona Salvador Bonavía, Impressor 1912 18,5 cm; 104 p 2 exemplars Josep Morató / El tresor / Comedia en tres actes / Salbador Bonavía. Impressor. / Plassa del Pí, 5 - Barcelona.-1912
[Aquiesta obra fou estrenada al Teatre de Catalunya per la companyía del Sindicat d'Autors Dramàtics Catalans, el dia 16 de Mars de 1912] 1912/03/16 // Barcelona // Teatre de Catalunya 0
1829 Tcat Moratones i Mas, Salvador La primera nit Comèdia Barcelona Establiment tipogràfich de Bernabé Baseda 1883 Archivo Central Lírich-Dramàtich de D. Rafel Ribas 21 cm; 24 p 2 exemplars La primera nit / Comedia en un acte y en prosa per Salvador Moratones y Mas / Estrenada ab molt bon éxit en lo Teatre de Novetats la nit del dissapte 28 d'Abril de 1883 / Barcelona / Arxiu Central Lírich-Dramátich de D. Rafel Ribas / Unió, número 5, pis tercer / 1883 1883/04/28 // Barcelona // Teatre Novetats 0
1830 Tcat Moreno de Llanza, Rafel Entre Espasa y Paret Comèdia Barcelona Tip. C. Vives 1909 Patuel 21 cm; 59 p 2 exemplars Entre Espasa y Paret / Comedia en dos actes y en prosa arrenjada á la escena catalana per Rafel Moreno de Llanza / Estrenada ab bon éxit en lo Teatre Catalá (Romea) en la vetlla del Divendres 15 de Janer de 1909 / Tip. C. Vives, Nou de Sant Francesch 22. / Barcelona / 1909 1909/01/15 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
1831 Tcat Morer, Agustí L'Hereu Pruna Mataró Edicions de la Casa Patuel 1934 Biblioteca Iluro Patuel 22,5 cm; 20 p 2 exemplars L'Hereu Pruna / Pessa catalana en un acte y en vers de Agustí Morer / Representada ab gran èxit en molts teatres de Catalunya / Any 1934 0
1832 Tcat Morer, Agustí L'Hereu Pruna Barcelona Biblioteca Teatro Mundial 1914 Biblioteca Teatro Mundial, 018 Casal i Adan Ferrer 19 cm; 23 p 2 exemplars L'hereu Pruna / Pessa catalana en un acte y en vers de Agusti Morer / Representada ab gran èxit en molts teatres de Catalunya / Barcelona / Biblioteca Teatro Mundial / 21 - Carrer de Sant Pau - 21 / 1914 0
1833 Tcat Morera Franco, Antoni Per una equivocació Comèdia Barcelona Industries Grafiques Guinart 1925? 21 cm; 19 p Sense portada. Dades de la coberta Antoni Morera Franco Per una equivocacio / Comedia en un acte i en prosa, estrenada el dia 11 de Gener de 1925, en el teatre del Bosc de Mataró / Preu. Una pesseta / Industries Grafiques Guinart - Clot, 112 1925/01/11 // Nataró // Teatre del Bosc 0
1834 Tcat Muñoz Pujol, Josep M. Antígona Barcelona Aymà, S. A. Editora 1967 Quaderns de Teatre ADB, 020 Casal 18,5 cm; 74 p 2 exemplars J. M. Muñoz Pujol / Antígona / Premi Josep M. de Sagarra 1965 / Aymà, S. A. Editora
[Fou estrenada el 24 de maig de 1967, a la Cúpula del Coliseum, de Barcelona] 1967/05/24 // Barcelona // Cúpula del Coliseum 0
1840 Tcat Muñoz Pujol, Josep M. Kux, My Lord! o les metamorfosis reaccionàries Barcelona Edicions 62 1977 El Galliner, 039 Pròleg de Ricard Salvat 84-297-1319-0. Casal 17,5 cm; 121 p Josep Maria Muñoz Pujol / Kux, My Lord! o les metamorfosis reaccionàries / Pròleg de Ricard Salvat / Edicions 62 s/a., Barcelona 0
1835 Tcat Morros Ribalta, Ramon / Marti Marull, Jaume / Roger, Miquel / Roig Guivernau, J. Gent d'estrop / Capvespre / La segona volta / L'amor que li mancava Marina / Elegia / Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1934 Catalunya Teatral, 052 Casal 18 cm; 70 p (22 + 13 + 18 + 17) 2 exemplars, un amb només la primera obra Gent d'estrop / Marina en un acte original de Ramon Morros Ribalta / Aquesta obra ha estat mencionada en el Concurs de la Federació Catalana de Societats de Teatre Amateur. / Catalunya Teatral / Any III / 1 Maig 1934 / Núm. 52 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona // Capvespre / Elegia en un acte original de Jaume Martí Marull / Aquesta obra ha estat mencionada en el Concurs d'obres en un acte convocat per la Federació Catalana de Societats de Teatre Amateur, l'any 1934 . / Catalunya Teatral / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona // La segona volta / Comedia en un acte original de Miquel Roger / Aquesta obra ha estat mencionada en el Concurs d'obres en un acte convocat per la Federació Catalana de Societats de Teatre Amateur, l'any 1934 / Catalunya Teatral / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona // L'amor que li mancava / Comedia en un acte original de J. Roig Guivernau / Aquesta obra ha estat mencionada en el Concurs d'obres en un acte convocat per la Federació Catalana de Societats de Teatre Amateur, l'any 1934. / Catalunya Teatral / Llibreria Millà Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 0
1836 Tcat Moyà Gilabert de la Portella, Llorenç Adoració dels tres reis d'Orient Mallorca Gràfiques Miramar 1966 Casal 17,5 cm; 79 p Adoració dels Tres Reis d'Orient / Ara de bell nou composta per Missèr Llorenç Moyà Gilabert de la Portella / Ciutat de Mallorca / 1966 0
1837 Tcat Mundet Álvarez, Agustí / Millà Navarro, Àngel El comissari del poble Barcelona Llibreria Millà 1936 Catalunya Teatral, 105 Patuel 18 cm; 47 p El comisari del poble / Obra social-antifeixista. en tres episodis melodramàtics. original de Agustí Mundet Álvarez i Àngel Millà Navarro / Catalunya Teatrel / Any V / 16 d'agost 1936 / Núm. 1o5 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona
[Aquesta obra fou representada per primera vegada com a prova d'estudi, per la Companyía d'Obres Socials, Penya Vives, en el teatre de la Societat El Ciervo, de Sabadell, la nit del 7 de juny del 1936] 1936/06/07 // Sabadell // Teatre de la Societat El Ciervo 0
1838 Tcat Mundet Álvarez, Agustí / Millà Navarro, Àngel El far de les tempestes Guinyol Barcelona Llibreria Millà 1935 Catalunya Teatral, 077 Casal 18 cm; 28 p 2 exemplars El far de les tempestes / Gran-Guinyol en dos actes de Agustí Mundet i Angel Millà / Estrena: Ateneu Montserrat, de Barcelona, 2 Desembre 1934. / Catalunya Teatral / Any IV / 15 de maig 1935 / Núm. 77 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1934/12/02 // Barcelona // Ateneu Montserrat 0
1839 Tcat Muñoz, Enric Reconciliació Drama rural Barcelona 1909 18,5 cm; 62 p 2 exemplars sense coberta Enric Muñoz / Reconciliació / Drama rural en dos actes / Depòsit General / Salvador Bonavía; Petritxol, núm. 2 / Barcelona / 1909 0
1841 Tcat Muñoz i Sambola, Francesca Mariàngela Quadre dramàtic Barcelona Editorial Balmes 1950 Divulgadora Escadélscymi, 004 17 cm; 24 p Obra divulgadora escadèlscymi N.º 4 / Litertura Apostólico-Amena / Escena Católico-Femenina / Mariàngela / Quadre dramàtic en prosa, original de Francesca Muñoz i Sambolo / Editorial almes / Duran i Bas, 11 - Barcelona / 1950 0
1842 Tcat Muntané, Miquel-Lluís De portes endins Comèdia dramàtica Barcelona Editorial Millà 1987 Catalunya Teatral. 2a època, 226 Pròleg de Jordi Torres 84-7304-146-1 Casal 17 cm; 43 p De portes endins / Comèdia dramàtica en dos actes Original de Miquel-Lluís Muntané / 1876 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona
[Aquesta obra fou estrenada el 17 de gener de 1987, a la Sala Sant Gaietà de Barcelona] 1987/01/17 // Barcelona // Sala Sant Gaietà 0
1843 Tcat Muntané, Ramon ¡Ditxós Tenorio! Joguina còmica Barcelona Establiment tipográfich de Joaquim Collazos 1901 Patuel 21 cm; 24 p ¡Ditxós Tenorio! / Juguet cómich en un acte y en vers original de Ramón Muntané / Representat ab gran éxit en diferents teatros y societats de Catalunya / Barcelona / Establiment tipográfich de Joaquím Collazos / Plassa Igualtat (S, Agustí) / 1901 0
1844 Tcat Muntané, Ramon ¡Ditxós Tenorio! Joguina còmica Barcelona Biblioteca Teatro Mundial 1914 Biblioteca Teatro Mundial Patuel 18 cm; 27 p 2 exemplars ¡Ditxós Tenorio! / Juguet cómich en un acte y en vers original de Ramón Muntané / Barcelona / Biblioteca Teatro Mundial / 21 - Carrer de Sant Pau - 21 / 1914 0
1845 Tcat Muntané, Ramon Els Duros Sevillanos Sainet Barcelona Tip. F. Cuesta 1911 21 cm; 24 p 2 exemplars Els Duros Sevillanos / Sainet en un acte y en prosa original de Ramón Muntané / Barcelona / Tip. F. Cuesta.- Plassa Letamendi, 28 / 1911 0
1846 Tcat Muntané, Ramon Un torero d'hivern Barcelona Imprenta de Pedri Irtega 1899 21 cm; 8 p Sense portada. Dades de la coberta Un torero d'hivern / Corrida en un acte y en prosa, original de R. Montané / 1899 0
1847 Tcat Muntané, Ramon Toreros de pega Humorada Barcelona Biblioteca Teatro Mundial 1914 Biblioteca Teatro Mundial, 006 19 cm; 26 p 2 exemplars Toreros de pega / Humorada cómica en un acte y dos quadros, en prosa, original de Ramón Muntané / Barcelona / Biblioteca Teatro Mundial / 21 - Carrer de Sant Pau - 21 / 1914 0
1848 Tcat Muntañola, Antoni M. L'exministre Drama Barcelona Imprempta de Salvador Bonavia 1911 La Escena Catalana, 057 21,5 cm; 54 p 2 exemplars L'exministre / Drama en tres actes original de Antoni M. Muntañola / Estrenat al Teatre Romea la nit del 15 de Abril de 1911 / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavia / Plassa del Pí, 5 / 1911 1911/04/15 // Barcelona // Teatre Romea 0
1849 Tcat Muntañola, Antoni M. La Victoria dels Cent deu Farsa Barcelona Salvador Bonavía, Impressor 1913 18,5 cm; 97 p 2 exemplars La Victoria dels Cent deu / Farsa en dos actes y tres quadros en vers y prosa original de Antoni Muntañola / Salvador Bonavía. Impressor. / Plassa del Pí, 5 - Barcelona - 1913
[Aquesta obra fou estrenada al Teatro Español per la companyía del Sindicat d'Autors Dramàtics Catalans, el día 23 de Novembre de 1912] 1912/11/23 // Barcelona // Teatre Espanyol 0
1850 Tcat Múrio i Ponsa, Narcís Dos galants per una noia Comèdia dramàtica Barcelona Editorial Millà 1955 Catalunya Teatral. 2a època, 029 21,5 cm; 32 p 2 exemplars Dos galants per una noia / Comèdia dramàtica en tres actes original de Narcis Murio Ponsa / Estrenada al Ateneu Catòlic de Sant Gervasi el 16 d'abril del 1950 / 1955 / Editorial Milla / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 1950/04/16 // Barcelona // Ateneu Catòlic de Sant Gervasi 0
1851 Tcat Nadal, Joaqauim M. de ¡Maria! Quadre dramàtic Barcelona Imprenta dels germans Subirana 1905 Patuel 18 cm; 32 p 2 exemplars ¡Maria! / Quadro dramátich per Joaquim M.ª de Nadal / Barcelona / Imprenta dels Germans Subirana / Carrer de la Portaferrissa, 14 / 1905
[L'estreno d'aquesta obra tingué lloch al Teatre Romea lo dia 10 de Febrer de 1905] 1905/02/10 Barcelona // Teatre Romea 0
1852 Tcat Nadal, Lluís B. La Goja Drama Vic Tipografia Balmesiana 1920 Biblioteca d'Autors Vigatans, XIV Pròleg de Martí Genís i Aguilar Adan Ferrer 19 cm; 86 p 2 exemplars Biblioteca D'Autors Vigatans / Volum XIV / La Goja / (Quatre Actes) per Lluís B. Nadal / Prolech de Martí Genís y Aguilar / Gazeta de Vich / 1920 0
1853 Tcat Navarro Costabella, Josep Els amors de Judit Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1935 Catalunya Teatral, 083 18 cm; 45 p 2 exemplars Els amors de Judit / Comedia en tres actes original de J. Navarro Costabella / Estrena: Foment Autonomista Català, de Barcelona, dia 28 d'abril de 1935 / Catalunya Teatral / Anys IV / 15 d'agost 1935 / Núm. 83 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1935/04/28 // Barcelona // Foment Autonomista Català 0
1854 Tcat Navarro Costabella, J. Don Joan de Terrassa Farsa Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1935 El nostre teatre. Any II, 027 19 cm; 43 p 2 exemplars Don Joan de Terrassa / Farse eb quatre actes, original de J. Navarro Costabella
[Aquesta obra fou estrenada al teatre Coliseu Pompeia el dia 2 de gener del 1935] 1935/01/02 // Barcelona // Teatre Coliseu Pompeia 0
1855 Tcat Navarro Costabella, J. Immaculada Comèdia Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1936 El nostre teatre. Any III, 057 Casal 19 cm; 35 p 2 exemplars Immaculada / Comèdia en tres actes, original de J. Navarro Costabell
[Aquesta obra va ésser estrenada, sota el patronatge de l'Associació de Teatre Català, per la formació teatral Agrupació de Bons Amics, al Teatre Olimp, de Barcelona, el 23 d'abril del 1936] 1936/04/23 // Barcelona // Teatre Olimp 0
1856 Tcat Navarro Costabella, J. Samuel Drama Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1934 El nostre teatre. Any I, 004 Pròleg d'Ambrosi Carrion Casal 19 cm; 64 p 2 exemplars A la memòria d'Anton Canals / Samuel / Drama en tres actes, original de J. Navarro Costabella
[Aquest drama fou estrenar al Teatre de l'Ateneu Igualadí de la Classe Obrera, d'Igualada, la nit del dia 8 d'abril del 1934] 1934/04/08 // Igualada // Teatre de l'Ateneu Igualadí de la Classe Obrera 0
1857 Tcat Navarro Costabella, J. Víctor Daura Comèdia Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1935 El nostre teatre. Any II, 030 Casal 19 cm: 37 p 2 exemplars Homebatge a L'Associacio de Teatre Selecte / Vítor Daura / Comèdia en tres actes, original de J. Navarro Costabella
[L'estrena d'aquesta obra fou verificada en la primera de les matinals organitzades per la Federació Catalana de Societats de Teatre Amateur i que es celebrà al Teatre Poliorama el dia 7 d'abril del 1935] 1935/04/07 // Barcelona // Teatre Poliorama 0
1858 Tcat Navarro Puga, Antoni La Paraula d'honor o Els dos sargents francesos Drama Barcelona Llibreria Millà 1936 Catalunya Teatral, 094 Foment 17,5 cm; 44 p 2 exemplars La paraula d'honor o Els dos sargents francesos / Drama en tres actes / arrenjat a l'escena catalana per Antoni Navarro Puga / Catalunya Teatral / Any V / 1 de Febrer 1936 / Núm. 94 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 0
1859 Tcat Navarro Puga, Antoni La Paraula d'honor o Els dos sargents francesos Drama Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1910 21,5 cm; 51 p 2 exemplars La paraula d'honor o Els dos sargents francesos / Drama en tres actes arranjat a la escena catalana per Antoni Navarro Puga / Representat ab gran èxit en distints teatres de Catalunya / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2 / 1910. 0
1860 Tcat Niubó Aymerich, Ramon La Creu de Redempció Drama Barcelona Biblioteca Regional 1900 Patuel 21 cm; 64 p La Creu de Redempció / drama en tres actes y un prólech, en vers original de Ramón Niubó Aymerich / Estrenat ab regular éxit en lo saló-teatre del Círcol Católich de Badalona, en la nit del día 24 de Juny de l'any 1899. / Barcelona / Biblioteca Regional, carrer de Junqueras, 2, pral. / 1900. 1899/06/24 // Badalona // Círcol Catòlic 0
1861 Tcat Niubó Aymerich, Ramon Els polvos del amor Comèdia Badalona Impremta de Joaquim Casas 1915 Foment 19,5 cm; 59 p El polvos del amor / Comedia en un acte i en vers original de Ramón Niubó Aymerich / Estrenada amb sorollós éxit en el Teatre del Centre Tradicionalista El Loredán de Badalona el día 13 de Desembre de 1914 / Badalona / Impremta de Joaquim Casas / 1915 1914/12/13 // Badalona // Teatre Centre Tradicionalista El Loredán 0
1862 Tcat Nogué i Roca, Josep Deliri de grandesas Drama Barcelona Tipografía de Francisco Badia 1897 Biblioteca de l'Aureneta Patuel 21 cm; 68 p Deliri de grandesas / Drama en tres actes en prosa, original de Joseph Nogué y Roca / Estrenat ab molt bon éxit en el Teatro Principal la nit del 2 d'Octubre de 1897 / Preu: Dos pesetas / Barcelona / Tipografía de Francisco Badia, Doctor Dou, 14. / 1897 1897/10/02 Barcelona // Teatre Principal 0
1863 Tcat Nogué i Roca, Josep Un marit modelo ó El pá de casa Comèdia Barcelona Estampa La Catalana d'en Jaume Puigventós 1902 21,5 cm; 24 p Un marit modelo ó El pá de casa / Comedia en un acte y en prosa original de D. Joseph Nogué Roca / Estrenada ab brillantíssim éxit en el Teatre Romea la vetlla del 15 de Novembre de 1901 / Barcelona / Estampa La Catalana d'en Jaume Puigventós / Carrer de Sant Rafel, 7 / 1902 1901/11/15 / Barcelona // Teatre Romea 0
1864 Tcat Nogué, Lluís Tant tens tant vals Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1899 Biblioteca de Lo Teatro Regional, 146 21 cm; 28 pº 2 exemplars Tant tens tant vals / Pessa en un acte original de Lluís Nogué / Estrenada ab éxit extraordinari en el Teatro Catalá (Romea), la nit del 2 d'Octubre de 1899 / Barcelona /
Biblioteca de Lo Teatro Regional / Ronda Sant Pere, 19 y 21, 1.º, 1.ª / Octubre de 1890 1899/10/02 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
1865 Tcat Oliver, Rafel De quan Jesus era infant Barcelona Impremta de Publicacions Calasancies 1925 18,5 cm; 20 p 2 exemplars Rafel Oliver, Sch. P. / De quan Jesus era infant / Quadret en un acte basat en les poesies de Anant a la Font i Les caderneres den Verdaguer / Barcelona / Impremta de Publicacions Calasancies / 1925 0
1867 Tcat Olives i Simó, F. Els Corcs Diàleg dramàtic Barcelona Tip. L'Avenç 1906 18,5 cm; 22 p 3 exemplars F. Olives y Simó / Els corcs / Dialec dramatic / Estrenat ab èxit brillantíssim en el Teatre Foment, de Falset, la nit del 9 de Setembre de 1906 Barcelona / Tip. L'Avenç, Ronda de l'Universitat, 20 / 1906 1906/09/09 // Falset // Teatre Foment 0
1866 Tcat Oliver, Rafel La mort de l'escolà Drama Foment 21.5 cm; 55 p Còpia mecanografiada / Sense portada, dades de la coberta ad hoc La mort del escolà / Drama en quatre actes i en vers / Original de Rafel Oliver Pch. P [sic] 0
1868 Tcat Ollè, Miquel Aleix, príncep Comèdia Mataró Edicions de la Casa Patuel 1956 Biblioteca Llanas, 028 Casal 21 cm; 59 p 2 exemplars Biblioteca Llanas / Edicions de la Casa Patuel / Aleix, príncep / Comèdia en tres actes / Mataró Desembre MCMLVI / Vol. XXVIII
[Aquesta obra va ésser estrenada la vetlla del dia 10 de gener de 1953, en el Teatre de C. A. P. S. A. de Barcelona] 1953/01/10 // Barcelona // Teatre C.A.P.S.A. 0
1869 Tcat Obiols, Àngel Crist Jesús el Diví Màrtir. La Passió de Jesús Nostre Senyor Drama 27 cm; 95 p Còpia mecanografiada Crist Jesus el Divi Mestre / La Passio de Jesus Nostre Senyor / Drama bíblic en 4 actes i 19 quadros,original, lletra i música de Mossen Angel Obiols Pvre. 0
1870 Tcat Ollé Jové, Miquel Victòria Comèdia dramàtica Barcelona Editorial Nereida 1958 Biblioteca Gresol, 040 17 cm; 63 p 2 exemplars Miquel Ollé Jové / Victòria / Comedia dramàtica en tres actes / Editorial Nereida / Barcelona
[Aquesta comèdia dramática va ésser estrenada al Teatre del Club Deportiu Palma de Barcelona, el dia 18 de maig de 1955] 1955/05/18 // Barcelona // Teatre del Club Deportiu Palma 0
1871 Tcat Oller, Narcís Teatre d'aficionats [La novela d'una noya / La casa vella / Lo marit que dorm / Qui tant tiva fa dos caps / Qui no'n té se'n busca / Lo viatge á *** / La grossa / Los pantalons / Médico-Cirujano] Comèdia / Monòleg Barcelona Fidel Giró, Impressor 19,5 cm; 350 p Narcís Soler / Teatre d'aficionats / Comedias y monolechs / Barcelona / Fidel Giró, impresor. / 1900 0
1872 Tcat Ombra, Simon de l' Diners ó la Vida Joguina catalana Vilanova i Geltrú Impremta de Jaume Jepús 1873 21 cm; 35 p 2 exemplars Diners ó la vida. / Joguina catalana en un acte, original y en vers de Simon de l'Ombra / Estrenada ab bon éxit en lo Teatro Principal, la nit del 27 Desembre de 1873. / Vilanova y Geltrú. / 1873. 1873/12/27 // Barcelona // Teatre Principal 0
1873 Tcat Orriols, Alvar d' La guerra sens homes Drama Barcelona Editorial Millà 1974 Catalunya Teatral. 2a època, 127 Pròleg de Guillaume Hiriart 84-7304-322-7 Casal 18 cm; 58 p La guerra sens homes / Drama en quatre actes i un epíleg orginal[sic] d'Alvar d'Orriols / 1974 / Editorial Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 0
1874 Tcat Nogueras Oller, Rafel Una cosa que passa. Barcelona Biblioteca de La Talia Catalana 1898 Patuel 19 cm; 30 p Una cosa que passa. / Pessa bilingüe en un acte y en vers original de Rafel N. Oller / Estrenada en lo teatre del Instituto Salesiano de Hostafranchs lo día 22 de Novembre de 1896 / Barcelona / Biblioteca de La Talia Catalana / Carrer del Pí, número 16 / 1898 1896/11/22 /////// Hostafrancs // Teatre Instituto Salesiano 0
1875 Tcat Novellas i Crehuet, Antón Lo promès de la Sila Sarsuela Vic Imprempta y llibreria de Joan Soler 1887 Foment 21 cm; 32 p Lo promés de la Sila / Sarsuela en un acte y en vers / Lletra de Anton Novellas y Crehuet / Música de Manel Glanadell / estrenada ab bon exit en lo teatre del Centre Católich de Granollers, en lo dia 8 de Novembre del any 1886 / Vich: / Imprempta y llibreria de Joan Soler, carrer de la Ramada y plassa de la Mercé. 1887 1886/11/08 // Granollers // Teatre del Centre Catòlic 0
1876 Tcat Noy de la Pega Planys d'un Pegatayre Monòleg Barcelona Litografia de Ramon Estany 1896 21,5 cm; 16 p Planys d'un Pegatayre / Monólech en un acte y en vers original de Noy de la Pega / Estrenat en lo Teatro Principal de Tarrassa, lo dia 2 de Agosto de 1896, per lo primer actor D. Enrich Borrás. / Preu: 2 rals / Barcelona / Litografia de Ramón Estany / 6-Carrer de Sant Ramón-6. / 1896 1896/08/02 // Terrassa // Teatre Principal 0
1877 Tcat O. P. Un clau al pany Joguina Segona Barcelona Llibreria Millà 1906 21,5 cm; 28 p 2 exemplars Un clau al pany / Juguet bilingüe en un acte y en vers per O. P. / Representat ab éxit en el Teatre Español de Barcelona / Segona Edició / Barcelona / Llibrería Millà.- San Pau, 21 / 1906 0
1878 Tcat Ojeda López, Ramon Lo nové manament Joguina Barcelona Estampa de Joseph Rosell 1894 21 cm; 23 p 2 exemplars. Un retallat Lo nové manament / Joguet en un acte y en prosa original de Ramón Ojeda López / Estrenat ab brillant éxit en lo Teatro Olimpo la nit del 4 de Novembre de 1893 / Barcelona / Estampa de Joseph Rosell / Riera Baixa, 10 / 1894 1893/11/04 // Barcelona // Teatre Olimpo 0
1879 Tcat Oliva Bridgman, J. L'amor es cert Assaig Barcelona Llibreria Cientifich-Literaria Joseph Agustí 1909 Biblioteca de Joventut Teatral 20 cm; 32 p 2 exemplars Biblioteca de Joventut Teatral / L'amor es cert / Assaig d'entreteniment escènic en un acte y en prosa d'en J. Oliva Bridgman / Barcelona / Llibreria Científic-Literaria de Josep Agustí / Carrer Elisabets, 4 0
1880 Tcat Olivé, Frederic Ellas Monòleg Barcelona Biblioteca de L'Escut Català 1895 Patuel 19,5 cm; 15 p Sense coberta Ellas / monólech festiu d'actualitat y en vers original de Frederich Olivé / Estrenat en lo Teatro Català (Romea) ab extraordinari aplauso. / Barcelona / Biblioteca de L'Escut Català / Carrer Marlet, 5 (baixos) / 1895 1895/??/?? // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
1881 Tcat Oliver, Joan Alló que tal vegada s'esdevingué / Cambrera Nova / Tercet en re / Vivalda i l'Àfrica tenebrosa [4 comèdies en un acte] Comèdia Barcelona Aymà, S. A. Editora 1970 Quaderns de Teatre ADB, 023 Pròleg de Jordi Carbonell 18,5 cm; 88 p Titol de la coberta: 4 comèdies en un acte Joan Oliver / Allò que tal vegada s'esdevingué / Cambrera nova / Tercet en re / Vivalda i l'Àfrica tenebrosa / Pròleg de Jordi Carbonell / Aymà, S.A. Editora
[1970/06/20 / Terrasa /// Cambrera nova /// 1970/06/20/ Terrasa /// Vivalda i lÀfrica tenebrosa ///] 1970/06/20 //Terrasa /// Cambrera nova /// 1970/06/20 // Terrasa /// Vivalda i lÀfrica tenebrosa /// 0
1882 Tcat Oliver, Joan Cataclisme Tragicomèdia Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1935 El nostre teatre. Any II, 032 Casal 19 cm; 41 p Cataclisme / Tragicomèdia en tres actes, original de Joan Oliver
[Aquesta obra fou estrenada al Teatre Fortuny de Reus, la nit de l'onze de maig de 1935] 1935/05/11 // Reus // Teatre Fortuny 0
1883 Tcat Ors. Eugeni d' El nou prometeu encadenat Tragèdia Barcelona Edicions 62 1965 Antologia Catalana, 023 Pròleg d'Enric Jardí Casal 18,5 cm; 46 p Eugeni d'Ors / El nou prometeu encadenat / Pròleg d'Enric Jardí / edicions 62, barcelona 0
1884 Tcat Otero Barranca, Genaro de El Càstic de l'Ambició Drama Barcelona L. Pla Mercadé - Impressor 1929 Casal 22 cm; 39 p El càstic de l'ambicio / Drama rural en dos actes i en prosa original de Genaro de Otero Barranca / Estrenar amb sorollós èxit la vetlla del 12 de Març de 1927 en el Ateneu R. Radical del Poble Sec / Barcelona / L. Pla Mercadé - Impressor / Màpòls, 179 / 1929 192703/12 // Barcelona/ Ateneu R. Radical del Poble Sec 0
1885 Tcat Otero Barranca, Llorenç de El municipal del barri Monòleg Barcelona Imprempta Castillón 1922 21,5 cm; 13 p 2 exemplars El municipal del barri / Disbarat monologuitzat, en prosa, adecuat per a vetllades d'Ignocents/ original d'en Llorenç de Otero Barranca /Barcelona /Imprempta Castillón - Muntaner, 71 / 1922
[Aquest monólec fou estrenat oficialment la vetlla del 7 de febrer de 1915, en el saló-teatre de la societat Coros de Clavé] 1915/02/07 //Barcelona // Saló-teatre de la societat Coros de Clavé 0
1886 Tcat Pach, Albert La fi den Joan Mateu Monòleg Barcelona Biblioteca L'Escon 1912 Biblioteca L'Escon, 057 19,5 cm; 11 p 2 exemplars La fi den Joan Mateu / Monólech dramátich original de Albert Pach / Estrenat ab grandiós éxit en el Círcol Católich de Sant Boy del Llobregat la tarda del 11 de Juny de 1911 / Barcelona / Biblioteca L'Escon / Frenería, 1, 1.er, 2.ª/ 1912 1911/06/11 // Sant Boi del Llobregat / Círcol Catòlic 0
1887 Tcat Pach, Albert / Vives, Ricard La rondalla dels infants Rondalla Barcelona Biblioteca L'Escon 1910 Biblioteca L'Escon, 039 18,5 cm; 23 p 2 exemplars La rondalla dels infants/ Rondalla escénica en un acte dividit amb tres quadros original de Albert Pach / amb un nombre musical del Mestre En Ricart Vives / Estrenada amb bon éxit al Círcol Católich de Nostra Senyora de la Bonanova, la tarda del 30 de Janer de 1910. / Barcelona Biblioteca L'Escon / Frenería, 1, 1.er, 2.ª / 1910 1910/01/30 // Barcelona / Círcol Catòlic de Nostra Senyora de la Bonanova 0
1888 Tcat Pach, Albert Wittikab Llegenda tràgica Barcelona Biblioteca L'Escon 1910 Biblioteca L'Escon, 044 19,5 cm; 51 p Wittikab / Llegenda trágica en tres actes escrita per Albert Pach / a inspicació d'un conte d'Erckmann-Chatrian / Estrenada amb grandiós éxit la nit de Pasqua Granada de 1910, a la Joventut Católica y Associació de Sant Lluís Gonçaga de Sant Quirse de Besora / Barcelona / Biblioteca L'Escon / Frenería 1, 1.er, 2.ª / 1910 1910/??/?? // Sant Quirze de Besora // Joventut Catòlica i Associació de Sant Lluís Gonçaga 0
1889 Tcat Padrosa i Vendrell, Tomas El Balneari de Sant Dimas Joguina Barcelona Imprenta de P. Bofarull 1907? Patuel 21 cm; 29 p 2 exemplars El Balneari de Sant Dimas / Juguet comich, en un acte y en vers original de Tomas Padrosa y Vendrell / Estrenat ab extraordinari aplauso en el Teatre del Centre de Sant Pere Apostol, de Barcelona el día 19 de Maig de 1907 / Preu UNA pesseta 1907/05/19 // Barcelona // Teatre del Centre de Sant Pere Apostol 0
1890 Tcat Pagès Maruny, Joan Bta. Raig de sol Comèdia Barcelona Bartomeu Baxarias 1910 18,5 cm; 65 p 2 exemplars Joan Bta. Pagés Maruny / Raig de sol / Comedia en dos actes
[Aquesta comedia va estrenarse al Teatre Català Romea per la Nova Empresa de Teatre Català, la nit swl 4 de Mars de 1910] 1910/03/04 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
1891 Tcat Palà, Francesc Rabbi Poema bíblic Arenys de Mar Editorial L'Escon 1936 Biblioteca L'Escon, 182 21,5 cm; 64 p Rabbi / (Mestre meu) // Poena biblic en tres actes original de Francesc Palà / Estrenat en el Centre Moral de Capellades el dia 11 de maig del 1934 / Primera edició / Editorial L'Escon / Arenys de Mar / Diposit / Llibreria L'Escon, Petritxol, 2. / Barcelona / 1936 1934/05/11 // Capellades // Centre Moral 0
1892 Tcat Palà Marquillas, Miquel M. ¡Als peus de vosté! Joguina còmica Segona Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1895 Patuel 20 cm; 31 p Miquel M. Palá Marquillas / ¡Als peus de vosté! / Joguina cómica en un acte y en prosa / Estrenada ab extraordinari éxit en lo Teatro Catalá, instalat en lo de Romea la nit del 20 de Novembre de 1879 / Segona edició / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Carrer de las Cabras, 13, 2.on / 1895 1879/11/20 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
1893 Tcat Palà Marquillas, Miquel M. L'armari misteriós Joguina còmica Barcelona Tipografía Espanyola 1879 Archivo Central Lírich-Dramàtich 20,5 cm; 32 p 2 exemplars L'armari misteriós / Joguina cómica en un acte y en vers, original de Miquel M. Palá Marquillas. / Representada ab bon éxit en el Teatro de Novedades la nit del 20 de febrer de 1879. / Barcelona / Tipografía Espanyola, / Carrer del Hospital, N.º 87. / 1879 1879/02/20 // Barcelona // Teatre Novetats 0
1894 Tcat Palà Marquillas, Miquel M. La sala de rebrer Joguina còmica Barcelona Biblioteca Teatro Mundial 1914 Biblioteca Teatro Mundial, 001 Casal 19 cm; 24 p 2 exemplars La sala de rebrer / Joguina cómica en un acte y en prosa / Original de Miquel M. Palá Marquillas / Estrenada ab gran éxit en lo teatre de Novetats, de Barcelona, la nit del 6 de janer del any 1879 / Barcelona / Biblioteca Teatro Mundial / 21 - Carrer de Sant Pau - 21 / 1914 1879/01/06 // Barcelona // Teatre Novetats 0
1895 Tcat Palau i Fabre, Josep Homenatge a Picasso Barcelona Edicions 62 1972 El Galliner, 017 Pròleg de Josep A. Codina Casal 17 cm; 76 p 2 exemplars Josep Palau i Fabre Homenatge a Picasso / Pròleg de Josep A. Codina / Edicions 62/ s.a., Barcelona
[Ha estat estrenat la nit del 19 d'octubre de 1971 a La Cova del Drac, de Barcelona, amb música de Joan Albert Amargós] 1971/10/19 // Barcelona /La Cova del Drac 0
1896 Tcat Palau i Fabre, Josep La tràgica història de Miquel Kolhas Barcelona Edicions 62 1978 El Galliner, 045 84-2971422-7. Casal 17,5 cm; 65 p Josep Palau i Fabre / La tràgica història de Miquel Kolhas (Basada en el novel·la de Heinrich von Kleist) / Edicions 62 s/a., Barcelona 0
1897 Tcat Pallardó, Alfred / Boix, Emili La familia Quadre dramàtic Barcelona Establiment Editorial-Ripográfich de A. Virgili, Stat. en Cta. 1905? 22 cm; 23 p 2 exemplars sense portades. Dades de la coberta La familia / Quadro dramátich original de Alfred Pallardó y Emili Boix / Estrenat en lo Teatre Catalá, instalat en lo Teatre Romea, durant la temporada de 1905 / Barcelona Establiment Editorial-Tipográtich de A. Virgili, Stat. en Cta. 208 - Rosellón - 208 / Preu: Una pesseta 1905/??/?? // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
1898 Tcat Pallardó, Alfred / Torre, Bestard de la Gènit y figura... Joguina Barcelona Imprempta Inglada & Companyía 1909 21,5 cm; 18 p Sense coberta Gènit y figura... / Escenas casulanas / original de Alfred Pallardó y Bestard de la Torre / Joguina estrenada ab éxit en el Teatre Catalá (Romea) durant la temporada de 1909 / Barcelona / Imprempta Inglada & Companyía.- Guardia, 9 / 1909 1909/??/?? // Barcelona / Teatre Català (Romea) 0
1899 Tcat Pallardó, Alfred / Torre, Bestard de la Gènit y figura... Joguina Barcelona Llibreria Científic-Literaria de Josep Agustí Biblioteca de Joventut Teatral Serra, Jaume Patuel 20 cm; 32 p 2 exemplars Biblioteca de Joventut Teatral / Gènit y figura... / Escenas casulanas original de Alfred Pallardó y Bestard de la Torre/ Música del mestre D. Jaume Serra/ Joguina estrenada ab éxit en lo Teatre Catalá (Romea) durant la temporada de 1909 / Barcelona / Llibreria Científic-Literaria de Josep Agustí / Elisabets, 4 1909/??/?? / Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
1900 Tcat Pallardó, Alfred / Torre, Bestard de la Més pór que vergonya Joguina Barcelona Imprempta Inglada & Companyía 1909 21,5 cm; 19 p Sense coberta Més pór que vergonya / Joguina en prosa original de Alfred Pallardó y Bestard de la Torre / Estrenada ab éxit extraordinari en lo Teatre Romea durant la temporada de 1908 / Barcelona / Imprempta Inglada & Comp.ª - Guardia, Núm. 9 / 1909 1908/??/?? / Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
1902 Tcast Pallardó, Alfred / Boix, Emili Misterios de Barcelona (Proceso Fontanellas) Drama Barcelona Biblioteca Teatro Mundial 1915 19 cm; 120 p 2 exemplars Misterios de Barcelona / (Proceso Fontanellas) / Drama en siete actos original de Alfredo Pallardó y Emilio Boix / Estrenado en el teatro Apolo de Barcelona, la noche del 3 de Abril de 1915 / Barcelona / Biblioteca Teatro Mundial / 21 - Calle de San Pablo - 21 / 1915 1915/04/03 // Barcelona // Teatre Apolo 0
1901 Tcat Pallardó, Alfred El marit de la meva dona Humorada Barcelona Impremta de J. Huguet, Successor d'Inglada i Companyía 1917? Patuel 21,5 cm;18 p 2 exemplars sense cobertes El marit de la meva dona / Humorada en 1 acte / estrenada ab extraordinari écsit en lo Gran Teatre Espanyol de Barcelona, la nit del 19 de decembre de 1917 / original de Alfred Pallardó / (Lola Prad) / Barcelona / Impremta de J. Huguet, Successor d'Inglada i Companyía - Guardia, 9 1917/12/19 // Barcelona / Gran Teatre Espanyol 0
1903 Tcat Palma, Felip L'enrenou del poble Quadre de costums Barcelona Bartomeu Baxarias 1909 De tots colors Casal 18,5 cm; 48 p 2 exemplars Felip Palma / L'enrenou del poble / Quadro de costums en un acte / De tots colors
[Aquesta obra va ser representada per primer cop al Teatre Català instalat en el de Romea, de Barcelona la nit del dia 8 de Maig de 1909] 1909/05/08 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
1904 Tcat Palma, Felip Isolats Drama Barcelona Tip. L'Avenç 1909 Patuel 18,5 cm; 113 p 2 exemplars Felip Palma / Isolats / Drama de familia en tres actes / Barcelona / Tip. L'Avenç, Rambla de Catalunya, 24 / 1909
[Aquesta obra va esser representada per primera vegada en el Teatre Català (Romea) la nit del 20 de Març de 1909] 1909/03/20 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
1905 Tcat Palol, Miquel de L'Enemic Amor Comèdia Girona Masó, imp. 1921 18,5 cm; 108 p Miquel de Palol / Teatre / L'Enemic Amor / 1921 / Masó, imp.- Girona
[Aquesta comèdia sigué posada en escena, per primera vegada, en el Teatre Bartrina, de Reus, la nit del 23 de gener, de 1921] 1921/01/23 // Reus // Teatre Bartrina 0
1906 Tcat Oliver, Joan Teatre original [Camb rera nova / Allò que tal vegada s'esdevingué / El papà de Romea i Julieta / El 30 d'abril / La fam / El roig i el blau / Tercet en re / Primera representació / Ball robat / Una drecera / Conferència a la vall / El mercat comú / Noè a Barcelona Edicions Proa 1977 84-2o9-7232-0º Casal 20 cm; 772 p Teatre original / Joan Oliver / Pròleg de Xavier Fàbregas / Edicions Proa 0
1907 Tcat Pàmies, Ramon Déu Infant Melodrama líric Barcelona Biblioteca L'Escon 1913 Biblioteca L'Escon, 064 Patuel 19,5 cm; 49 p Música en llibret a part Deu Infant / Melodrama lírich en tres actes y en vers catalá original de Ramón Pamies /Ab música del Mestre Climent Lozano / Barcelona // Biblioteca L'Escon / Riera S. Joan n. 10, 1.er, 1.ª / 1912
 0
1908 Tcat Pàmies, Ramon L'envejós Drama Barcelona Biblioteca L'Escon 1906 Biblioteca L'Escon, 013 Patuel 18,5 cm; 55 p 2 exemplars L'envejós / Drama catalá en tres actes y en vers original de Ramón Pamies / Estrenat en el teatre del Círculo Católico, de Gracia, la nit del 1.er Novembre 1903 / Barcelona / Biblioteca L'Escon / Carrer de Petritxol, núm. 18, 3.er / 1906 1903/11/01 // Barcelona // Círcol Catòlic de Gràcia 0
1909 Tcat Pàmies, Ramon L'Estel de Nazareth Drama líric Segona Barcelona Catalunya Teatral 1933 Catalunya Teatral, 042 Casal 18 cm; 91 p L'Estel de Nazareth / Drama líric en un pròleg i tres actes subdividit en quinze quadros, en vers, original de Ramon Pamies / Segona edició / Catalunya Teatral / Any II / 1 de Desembre 1933 / Núm. 42 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 0
1910 Tcat Pàmies, Ramon L'Estel de Natzaret Drama líric Tercera Mataró Edicions de la Casa Patuel 1933? Biblioteca Iluro, 044 Foment 21,5 cm; 88 p Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / L'Estel de Natzaret / Drama líric en un pròleg i tres actes subdividit en quinze quadros, en vers original de Ramon Pamier / Tercera edició 0
1911 Tcat Pàmies, Ramon L'Estel de Natzaret Drama líric Quarta Mataró Edicions de la Casa Patuel 1933? Biblioteca Iluro, 044 Patuel 21,5 cm; 88 p 2 exemplars Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / L'Estel de Natzaret / Drama líric en un pròleg i tres actes subdividit en quinze quadros, en vers original de Ramon Pamies / Quarta edició / Vol. XLIV 0
1912 Tcat Pàmies, Ramon La Gropada Tragèdia Barcelona Biblioteca L'Escon 1915 Biblioteca L'Escon, 093 19,5 cm; 80 p 2 exemplars. Un sense coberta La Gropada / Tragedia epissódica catalana en tres actes i en vers original d'en Ramón Pamies / Estrenada al Centre de la Joventut Catòlica de Sant Quirse de Besora la nit del 31 d'Octubre de 1915 / Barcelona /Biblioteca L'Escon Doctor Dou, 10 Entrl, 1.ª / 1915 1915/10/31 / Sant Quirse de Besora / Centre de la Joventut Catòlica 0
1913 Tcat Pàmies, Ramon Maleït de Déu Llegenda tràgica Barcelona Catalunya Teatral 1935 Catalunya Teatral, 073 18 cm; 48 p 2 exemplars Maleït de Déu / Llegenda sacro-tragica dividida en 4 quadros original de Ramon Pàmies / Estrenada el dia 12 de febrer de 1899, en el Centre Moral de Gràcia. / Catalunya Teatral / Any IV / 15 de març 1935 / Núm. 73 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1899/02/12 / Barcelona // Centre Moral de Gràcia 0
1914 Tcat Pàmies, Ramon La visió de Frare Lleonart o Els Reys d'Orient Visió musical Barcelona Biblioteca L'Escon 1911 Biblioteca L'Escon, 045 20 cm; 40 p 3 exemplars. Un sense coberta La visió del Frare Lleonart o Els Reys d'Orient / Visió musical en dos quadros / lletra d'en Ramón Pamies / música d'en Pere Solé Barcelona / Bibliteca L'Escon / Frenedia 1, 1.er, 2.ª / 1911 0
1915 Tcat Pàmies, Ramon El Sometent d'Igualada Drama Barcelona Biblioteca L'Escon 1910 Biblioteca L'Escon, 038 Patuel 19,5 cm; 107 p 2 exemplars El Sometent d'Igualada / Drama en tres actes, cinch quadros y en vers original de Ramón Pamies / Estrenat ab brillant éxit el dia 6 de Juny de 1908 en el Centre Moral de Sant Joseph d'Igualada. / Barcelona / Biblioteca L'escon / Freneria, 1, 1.er, 2.ª / 1910 1908/06/06 // Igualada // Centre Moral de Sant Josep 0
1916 Tcat Pané i Galán, Anton Els amors d'una viuda Diàleg Barcelona Imp. F. Badia 1908 20,5 cm; 16 p. Sense coberta Obra número 2 / Els amors d'una viuda / Diálech en prosa original de Anton Pané y Galàn / Diposit: / Nueva Dulce, 2, baxos.- Barcelona / 1908 0
1917 Tcat Pané i Galán, Anton Ballant s'infla Sainet Barcelona Imp. F. Badia Patuel 20,5 cm; 18 p Saynet pera Cenematograf - Número I / Ballant s'infla per Anton Pané y Galán / Diposit: Nueva Dulce, 2, baxos / Barcelona 0
1918 Tcat Pané i Galán, Anton El camí de l'alegria Comèdia Barcelona Imprent La Sud Americana 1914 20,5 cm; 20 p 2 exemplars. Un sense coberta Obra núm. 10 / El camí de l'alegria / Comedia en un acte per Antón Pané Galán / 1914 / Barcelona 0
1919 Tcat Pané i Galán, Anton La colla dels esguerrats Comèdia Barcelona Imp. F. Badia Patuel 20,5 cm; 16 p Ob ra número 6 / La colla dels esguerrats /Comedia en un acte y en prosa original de Anton Pané y Galán / Dipoit: / Nueva Dulce, 2 baxos / Barcelona 0
1920 Tcat Pané i Galán, Anton La colla dels esguerrats Comèdia Segona Barcelona Imp. Vda. Clavero Patuel 20,5 cm; 16 p Obra num. 6 / Segona edició / La colla dels esguerrats / Comedia en un acte y en prosa original de Antón Pané y Galán / 1914 0
1921 Tcat Pané i Galán, Anton Comerciant en copas Monòleg Barcelona Tipografía Moderna 1900 20,5 cm; 15 p Comerciant en copas / Monólech original y en prosa per Antón Pané y Galán / Estrenat ab gran apaluso, en el Teatro Cervantes del Poble Nou, la nit del 2 de Mars de 1899 / Barcelona / Tipografía Moderna / Aribau, 60 / 1900 1898/03/02 // Barcelona (Poble Nou) / Teatre Cercantes 0
1922 Tcat Pané i Galán, Anton Criminal per l'honor Drama Barcelona Imp. Vda. Clavero 1915 21 cm; 15 p 2 exemplars. Un sense coberta Obra núm. 9 / Criminal per l'honor / Drama en un acte y en prosa original de Antón Pané y Galán / 1915 / Barcelona 0
1923 Tcat Pané i Galán, Anton Don Juan Barrila Parodia Barcelona Imp. F. Badia 21,5 cm; 26 p 2 exemplars Don Juan Barrila / Parodia en un acte, dividit en sis quadros original de Antón Pané y Galán / Preu: Un ral / Dipósit: / Nueva Dulce, 2, baixos / Barcelona 0
1924 Tcat Pané i Galán, Anton Don Juan Barrila Parodia Segona edició, reformadab Barcelona Imp. La Sud-Americana 1916 21 cm; 24 p 2 exemplars 2.ª Edicio reformada / D. Joan Barrila / Parodia de D. Juan Tenorio en dos quadros y en prosa original de Antón Pané y Galán / 1916 / Barcelona 0
1925 Tcat Pané i Galán, Anton Escudella de pagés Comèdia Segona edició, reformada Barcelona Imprenta Vda. Clavero 1914 Patuel 21 cm; 21 p Escudella de pagés / Comedia belingüe en un acte y en prosa original de Antón Pané y Galán / 1914 0
1926 Tcat Pané i Galán, Anton Estofat de toro Comèdia Barcelona A. Prieto, Impresor 1918 Patuel 18 cm; 16 p Obra núm. 11 / Estofat de toro / Comedia bilingüe en un acte original de Anton Pané y Galán / Barcelona / 1918 0
1927 Tcat Pané i Galán, Anton i Martorell i Tornes, Joan Magnetisme y Sonambolisme Comèdia Barcelona Imp. F. Badia Patuel 20,5 cm; 16 p 2 exemplars O bra número 4 / Magnetisme y sonambulisme / Comedia en un acte y en prosa original de Anton Pané y Galán y Joan Martorell y Tornes / Diposit: / Nueva Dulce, 2, baxos / Barcelona 0
1928 Tcat Pané i Galán, Anton L'ultim suspir Drama Barcelona Tip. J. Moliner 1918 21,5 cm; 16 p 2 exemplars Obra núm. 12 / Ultima de la colecció / L'ultim suspir / Drama en un acte original de Antón Pané y Galán / Barcelona / 1918 / Tip. J. Moliner, Principe de Viana, 28 0
1929 Tcat Parcerisa, Francesc És el cor qui mana Comèdia dramàtica Barcelona Editorial Millà 1960 Catalunya Teatral. 2a època, 062 17,5 cm; 61 p És el cor qui mana / Comèdia dramàtica en tres actes, el primer dividit en dos temps original de Francesc Parcerisa / Estrenada al Teatre Apolo de Vilanova i la Geltrú, el 16 de juny, del 1945, per la Secció Artrística de la Societat Coral Unió Vilanovesa. / 1960 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pauu, 21 - Barcelona 1945/06/16 // Vilanova i la Geltrú // Teatre Apolo 0
1930 Tcat Parcerisa, Francesc La fábrica vella Drama Barcelona Llibreria Millà 1932? Catalunya Teatral, 017 Adan Ferrer 18 cm; 61 p 2 exemplars La fàbrica vella / Drama social en tres actes original de Francesc Parcerisa / Estrena: Teatre-Cine Imperial de Puigreig 5 de juliol de 1932 / Administracio / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 1932/07/05 // Puigreig // Teatre-Cine Imperial 0
1931 Tcat Parellada, Pau De pesca Entremès Barcelona Salvador Bonavía, Impressor 1918 Patuel 18 cm; 30 p 2 exemplars De pesca / Entremés, original de Pau Parellada / Salvador Bonavía, Impressor / Plaça del Pí, 5 - Barcelona - 1918.
[Aquesta obra fou estrenada al Teatre Català (Romea), la nit del 8 de Octubre de 1908] 1908/10/08 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
1932 Tcat Parellada, Pau La foastera Tragicomèdia Barcelona Salvador Bonavía, Impressor 1912 Patuel 18,5 cm; 28 p 2 exemplars. Un sense coberta Pau Parellada / La forastera / Tragicomedia en un acte / Salvador Bonavía. Impressor. / Plassa del Pí, 5 - Barcelona.- 1913 0
1933 Tcat Parellada, Pau Historia de Cristoful Colón Monòleg Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1908 González, Melitón 21,5 cm; 14 p 2 exemplars Cinematograf-Comicograf-Parelladagraf. / Historia de Cristoful Colón / Monólech Cómich original de Pau Parellada /ab ninots de Melitón González / Estrenat en Barcelona, en el Teatro Romea, el día 3 de Mars de 1908, per el primer actor cómich Jaume Capdevila. / Barcelona / Impremta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2. / 1908. 1908/03/03 // Barcelona // Teatre Romea 0
1934 Tcat Parellada, Pau L'himne de'n Riego Espisodi històric Barcelona Imprempta de Francesc Badia 1903 Patuel 21,5 cm; 54 p 2 exemplars L'himne d'en Riego Epissodi histórich en dos actes y en prosa original de Pau Parellada Estrenat ab gran éxit en el Teatre Catalá Romea la nit del 28 Desembre 1901 / Barcelona / Imprempta de Francesch Badia, Doctor Dou, 14 / 1903 1901/12/28 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
1935 Tcat Parellada, Pau La tornada de'n Baldiri Barcelona Imprempta de Lo Teatro Regional 1901? Biblioteca Dramàtica Regional 19 cm; 39 p Exemplar sense coberta Biblioteca Dramática Regional / La tordana de'n Baldiri / Pessa en un acte y dos quadros en prosa de D. Pau Parellada / Traducció y arreglo al catalá, del sainet La Guelta é Quirico del mateix autor / Estrenada ab extraordinari èxit la vetlla del dissapte 21 de Setembre de 1901 en la funció inaugural de la temporada del Teatro Catalá, instalat en lo Teatro Romea de Barcelona / Imprempta de Lo Teatreo Regional / Balmes, 11, botiga 1901/09/21 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
1936 Tcat Parra, Just S. L'he perdut ¡Ay! L'he perdut! Barcelona Imprempta de la V. y F. de Gaspar 1866 Archiu Central Lírich-Dramàtich 19,5 cm; 36 p 2 exemplars L'he perdut 'Ay! L'he perdut! / Disbarat cómich en un acte y en vers, original de Don Just S. Parra / Estrenat ab moltísim aplauso en la nit del dia 16 de abril de 1866, en lo teatro de Tirso / Barcelona / Impremta de V. y F. de Gaspar, Cervantes, -3 / 1866. 1866/04/16 // Barcelona // Teatre Tirso 0
1937 Tcat Parra, Just S. M'ha caigut la loteria! Comèdia Barcelona Imprempta de D. Manuel Sauri 1866 Archiu Central Lírich-Dramàtich 18,5 cm; 38 p M'ha caigut la loteria! / Comedia en un acte y en vers, original de D. Just S. Parra / Estrenada ab extraordinari éxit en lo Teatro de Tirso, en la nit del dia 16 de abril de 1866. / Barcelona: / Imprempta de D. Manuel Sauri, Carrer Ample, cantonada al de Regomir. / 1866 1866/04/16 // Barcelona // Teatre Tirso 0
1938 Tcat Parra, Just S. La Perla del Monseny Quadre de costums Barcelona Imprempta de la V. y F. de Gaspar 1866 Archiu Central Lírich-Dramàtich Patuel 18,5 cm; 30 p La perla del Monseyn. [sic] / Quadro de costums en un acte y en vers, original de D. Just S.Parra. / Estrenat ab gran éxit en lo Teatro de Tirso en la nit del dia 19 de mars de 1866, pera benefici de la primera dama jóve, la senyoreta D. Agneta Monner. / Barcelona. / Impremta de la V. y F. de Gaspar, Cervantes,-3. / 1866 1866/03/19 // Barcelona // Teatre Tirso 0
1939 Tcat Pascual i Amigó, Emili El trabucayre Brucatá Quadre dramàtic Barcelona Biblioteca L'Escon 1911 Biblioteca L'Escon, 047 10 cm; 11 p 2 exemplars El trabucayre Brucatá / Quadro dramátich è històrich de la guerra del francés: / original de Emili Pascual y Amigó / Barcelona / Biblioteca L'Escon / Freneería, 1, 1.er, 2.ª / 1911 0
1940 Tcat Pastó Benvenuto, Manel Lo pintaór de cuines Monòleg Barcelona Libreria Científich-Literaria Joseph Agustí 1910? 19,5 cm; 20 p Lo pintaór de cuines / Monólec molt cómic (i curtet) / Pensament escénic, humorístic i líric, en un acte i en vers original d'en Manel Pastó Benvenuto / Aquesta obra fou estrenada ab éxit extraordinari (per son mateix autor), en el Teatre de la Academia de Sant Lluís Gonçaga de Sant Joan d'Horta (Barcelona), en la vetlla del 27 de Maig del any 1910. / Obra n.º 8 / Barcelona / Libreria Científich-Literaria / Joseph Agustí / Elisabets, 4 1910/05/27 / /Sant Joan d'Horta (Barcelona) // Teatre de la Academia de Sant Lluis Gonçaga 0
1941 Tcat Pedrolo, Manuel de Aquesta nit tanquem Drama Barcelona Edicions 62 1978 El Galliner, 046 84-297-1439-1. Casal 17,5 cm; 65 p Manuel de Pedrolo / Aquesta nit tanquem / Edicions 62, Barcelona 0
1942 Tcat Pedrolo, Manuel de Darrera Versió, per ara Drama Barcelona Edicions 62 1971 El Galliner, 008 Pròleg de Xavier Fàbregas Casal 17,5 cm; 92 p 2 exemplars Manuel de Pedrolo / Darrera versió, per ara Pròleg de Xavier Fàbregas / Edicions 62, Barcelona
[Aquesta obra va ser estrenada el 20 de febrer de 1963, pel Teatre Experimental Català, al Teatre Guimerà] 1963/02/20 // Barcelona // Teatre Guimerà 0
1943 Tcat Pedrolo, Manuel de Homes i No Barcelona ADB 1960 Quaderns de Teatre ADB, 002 24 cm; 24 p Manuel de Pedrolo / Homes i No / Investigació en dos actes / ADB /Barcelona / 1960
[Aquesta obra va ser estrenada el 19 de desembre de 1958, per l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, al Teatre Romea] 1958/12/19 // Barcelona // Teatre Romea 0
1944 Tcat Pedrolo, Manuel de La nostra mort de cada dia Drama Palma de Mallorca Editorial Moll 1958 Biblioteca Raixa, 033 Casal 15 cm; 112 p Manuel de Pedrolo / La nostra mort de cada dia / Palma de Mallorca / Editorial Moll 0
1945 Tcat Pedrolo, Manuel de Sóc el defecte [Pell vella al fons del pou / Algú a l'altre cap de peça / Sóc el defecte] Palma de Mallorca Editorial Moll 1975 Biblioteca Raixa, 101 84-273-0390-4 Casal 18 cm; 158 p Manuel de Pedrolo / Sóc el defecte / Pell vella al fons del pou / Algú a l'altre cap de peça / Editorial Moll / Palma de Mallorca / 1975
[(Pell vella al fons del pou) Aquesta obra va ésser estrenada el dia 7 de juny de 1973, pel Grup A-71, al Teatre Espanyol / (Algú a l'altre cap de peça) Aquesta obra va ser estrenada el 22 de febrer de 1962, per l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, a la Cùpula del Coliseum]

 1973/06/07 // Barcelona // Teatre Espanyol (Pell vella al fons del pou) /// 1962/02/22 // Barcelona // Cúpula del Coliseum (Algú a l'altre cap de peça) 0
1946 Tcat Pedrolo, Manuel de Tècnica de cambra Comèdia Palma de Mallorca Editorial Moll 1964 Biblioteca Raixa, 067 Casal 15,5 cm; 123 p Manuel de Pedrolo / Tècnica de cambra / Comèdia en tres actes / Palma de Mallorca / Editorial Moll
[Aquesta obra fou estrenada per l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, al Palau de la Música Catalana, el dia 7 d'abril de 1961] 1961/04/07 // Barcelona // Palau de la Música Catalana 0
1947 Tcat Pedrolo, Manuel de L'ús de la matèria Drama Barcelona Edicions 62 1977 El Galliner, 035 Pròleg de Xavier Fàbregas 84-197-1254-2 17,5 cm; 108 p 2 exemplars Manuel de Pedrolo / L'ús de la matèria / Pròleg de Xavier Fàbregas / Edicions 62 s/a., Barcelona 0
1948 Tcat Pensí Bartrina, Josep La troballa de la Verge del Clautre Patrona de Solsona Barcelona Imprenta Elzeviriana y Librería Camí, S.A. 1948 Pròleg de Joan Tarrés Fusté 17 cm; 48 p La troballa de la Verge del Clautre Patrona de Solsona / Original de Josep Pensí Bartrina / Imprenta Elzeviriana y Librería Camí, S.A. / Calle Torres Amat, 0 - Barcelona / 1948
[Estrenada amb èxit clamorós, la nit del 8 de setembre del 1946, en el Saló-Teatre del Centre de Cultura Popular de Solsona] 1946/09/08 // Solsona // Saló-Teatre del Centre de Cultura Popular 0
1949 Tcat Penya, Pere d'Alcàntara Comedies I [El cordó de la vila / Un criat nou / La peste groga] Comèdia Mallorca Biblioteca Les Illes d'Or 1934 Biblioteca Les Illes d'Or, 001 Moll, Francesc de B. (Próleg) 15,5 cm; 152 p Comedies d'en Pere d'A. Penya / I / El cordó de la vila / Un criat nou / La peste groga / Mallorca / Biblioteca Les Illes d'Or, N.º 1. / 1934 0
1950 Tcat Peracamps, Jordi de La dòna del senyor Josep falta al home Vodevil Barcelona Bonavía i Duràn, Impressors 1915 19 cm; 48 p 2 exemplars La dòna del senyor Josep falta al home / Segona part de El senyor Josep falta a la dona / Vodevil en un acte de Jordi de Peracamps / Barcelona / Bonavia i Durán, Impressors, Boqueria, 20. / 1915
[Aquesta obra fou estrenada en el Teatre Soriano, el dia 7 de Maig de 1915] 1915/05/07 // Barcelona // Teatre Soriano 0
1951 Tcat Peracamps, Jordi de El Senyor Josep falta a la dòna. Vodevil Barcelona Bonavía i Duràn, Impressors 1915 19 cm; 51 p 2 exemplars El Senyor Josep falta a la dòna / Vodevil en un acte inspirat d'una obra francesa per Jordi de Peracamps / Barcelona / Bonavía i Durán, impressors, Boqueria, 20 / 1915
[Aquesta obra fou estrenada en el Gran Teatre Espanyol de Barcelona, la nit de'l 23 de Gener] 1915/01/23 // Barcelona / Gran Teatre Espanyol 0
1952 Tcat Perelló i Ortega, Joan La carta de'l fill de'n Roch Comèdia Barcelona Imprempta de Pujol y C.ª 1896 Biblioteca de'l periódich Lo Teatro Catalá Patuel 20 cm; 35 p Sense coberta Biblioteca de'l periódich Lo Teatro Catalá / La carta de'l fill de'n Roch / Comedieta catalana en un acte y en vers original de Joan Perelló y Ortega / Estrenada ab molt bon éxit en lo teatro de'l Bon Retiro, lo vespre de'l 24 d'Agost de 1876, ab lo titul Las moscas á la mel / Barcelona Imprempta de Pujol y C.ª / Carrer de Tallers, 45 / 1896 1876/08/24 // Barcelona // Teatre del Bon Retiro 0
1953 Tcat Perelló, Rossend Tres de servei Comèdia Barcelona Editorial Nereida 1958 Biblioteca Gresol, 034 Casal 16,5 cm; 60 p 2 exemplars Rossend Perelló / Tres de servei / Comèdia en tres actes / Premi Josep Claramunt 1957 / Editorial Nereida
[Aquesta comèdia va ésser estrenada al Teatre Romea de Barcelona el dia 31 de març de 1958] 1958/03/31 // Barcelona // Teatre Romea 0
1954 Tcat Perez Capo, Felip / Millà, Lluía El burro del gitano / L'Hostal de l'arengada Barcelona Catalunya Teatral 1936 Catalunya Teatral, 108 Patuel 17,5 cm; 14 p / 23 p 2 exemplars. Un amb només El burro del gitano El burro del gitano / Gitanada en un acte, original de Felip Perez Capo i Lluis Millà / Estrena. Agrupació Teatral Ignaci Iglesies de Sant Pol de Mar, 29 de març del 1936 / Catalunya Teatral / Any V desembre 1936 Núm. 108 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona // L'Hostal de l'arengada / Sainet, en un acte, escrit en català per Lluis Millà / Estrena al Teatre Agrícola de Sant Llorenç d'Hortons / 1936 / Llibreria Millà. carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 1936/03/29 // Sant Pol de Mar // Agrupació Teatral Ignasi Iglesies /// ????/??/?? // Sant Llorenç d'Hortons // Teatre Agrícola 0
1955 Tcat Pi i Domenech, Cándida Les tres Maries o El nom no fa pas la cosa Comèdia Mataró Casa Patuel 1928 Biblioteca Iluro, 012 Patuel 20,50 cm: 21 p 2 exemplars Any II / Mataró, juliol de 1928 / Núm. 12 / Biblioteca Iluro Editada per la Casa Patuel / Càndida Pi i Domenech / Les tres Maries o El nom no fa pas la cosa / Passatemps en un acte, de fàcil presentació per a noies soles / Arts Grafiques = Santa Coloma de Farnés = Telefon 538
[Aquest passatemps fou estrenat al Teatre Catecisme Parroquial de Caldas d'Estrach, en la tarda del 18 d'Octubre 1927] 1927/10/18 // Caldes d'Estrach // Teatre Catecisme Parroquial 0
1956 Tcat Pi, Pau La noya Comèdia Barcelona Imprempta y Llibreria de Verdaguer 1867 21 cm: 32 p Sense coberta La Noya. / Comedia en un acte y en vers, per Pau Pi. / Barcelona. / Imprempta y Llibreria de Verdaguer, / Rambla, devant del Liceo /1867. 0
1957 Tcat Pic de Aldawala, Rosa Com sucsuheix mòltas vegadas Joguina Barcelona Imprenta de Salvador Manero 1877 Patuel 20,50 cm; 30 p 2 exemplars Com sucsuheix mòltas vegadas / Joguina en un acte y en vers, acomodada a la nostra escena èr D.ª Rosa Pic de Aldawala. / Estrenada ab éxit brillantíssim en lo Gran Teatro del Liceo de Barcelona, la nit del 12 de Mars de 1877, en lo benefici del galan jòve, D. Joan Isern. / Barcelona. / Imprenta de Salvador Manero, /Ronda del Nort, número 128. 1877 1877/03/12 // Barcelona // Gran Teatre del Liceo 0
1958 Tcat Picas, Francesc d'Assís Els Bandolers de Cantallops Comèdia Mataró Edicions de la Casa Patuel 1951? Biblioteca Llanas G. Jordà, Lluís / Conangla, Josep Casal 21 cm; 61 p 2 exemplars Biblioteca Llanas / Francesc d'A. Picas / Els Bandolers de Cantallops / Xiroia comèdia en tres actes, guarnida amb il·lustracion musicals, i danses folklòriques. / Música de Lluis G. Jordà i Josep Conangla / Edicions de la Casa Patuel - Mataró 0
1959 Tcat Picas, Francesc d'A. Catalunya, on vas? Barcelona Edicions Terra Nostra 84-398-5307-6 21 cm; 83 p 2 exemplars Francesc A. Picas / Catalunya, on vas? / Teatre - Testimoni 0
1960 Tcat Picas, Francesc d'A. La flor de Nadal Barcelona Editorial Nereida 1957 Biblioteca Gresol, 027 Casal 17 cm; 84 p Francesc d'A. Picas / La Flor de Nadal / Espectacle dels Pastorets / Història, símbols i tradicions del Nadal) / en tres parts, dividides en vint quadres / Editorial Nereida / Barcelona 0
1961 Tcat Picas, Francesc d'A. La flor de Nadal Quarta Barcelona Editorial Millà 1972 Catalunya Teatral. 2a època, 090 18 cm; 97 p 2 exemplars. Llibret amb les partitures. La flor de Nadal / Espectacle Nadalenc original de Francesc A. Picas / 4.ª edició completa / [Foto de l'autor] / 1972 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 0
1962 Tcat Picas, Francesc d'A. La flor de Nadal. Suplement Edicions Campanya pro dignificació dels Pastorets 22 cm; 20 p Suplement / La Flor de Nadal / Autosagramental nadalenc, dividit en tres quadres / Espectacular i poètica al·legoria de les profecies messiàniques / Titols dels quadres / Falsos Messies / La Veu del Profeta Isaies / El Castell del món gentil 0
1963 Tcat Picas, Francesc d'Assís Més enllà de la carn Comèdia dramàtica Mataró Edicions de la Casa Patuel 1954? Biblioteca Llanas, 025 Almendros, Maria Matilde 21 cm; 67 p 2 exemplars Biblioteca Llanas / Francesc Picas / Més enllà de la carn / Comèdia dramàtica dividida en tres actes / tres personatges / Edicions de la Casa Patuel - Volum XXV 0
1964 Tcat Pedrolo, Manuel de / Bonet, Blai / Folch i Camarasa / Arquimbau, Rosa Maria Cruma / Parasceve / Una Crosta / L'inconvenient de dir-se Martines / [Premi Joan Santamaria 1957] Barcelona Editorial Nereida 1957 Biblioteca Gresol, 029 (Extraordinari) Casal 17 cm: 107 p Premi Joan Santamaria / 1957 / Cruma / Manuel de Pedrolo / Parasceve / Blai Bonet / Una crosta / Ramon Folch i Camarasa / L'inconvenient de dir-se Martines / Rosa Maria Arquimbau / Editorial Nereida
[Aquesta comèdia va ésser estrenada el dia 5 de juliol de 1957 en el Teatre CAPSA de Barcelona] (Cruma) / [Aquest drama va ésser estrenat el dia 24 d'octubre de 1957 en el Teatre CAPSA de Barcelona] (Parasceve) / [Aquesta comèdia va ésser estrenada el dia 23 de novembre de 1957 en la Sala d'Actes del Cercle Artístic de Sant Lluc de Barcelona] (Una crosta) / 1957/07/05 // Barcelona // Teatre CAPSA (Cruma) /// 1957/10/24 // Barcelona // Teatre CAPSA ( Parasceve) /// 1957/11/23 / Barcelona // Centre Artístic Sant Lluc (Una Crosta) 0
1968 Tcat Picó i Campamar, Ramon La filla del segador Quadre dramàtic Barcelona Ilustració Catalana 17 cm; 128 p Ramon Picó i Campamar / La filla del segador / Quadro dramatich en un acte y en prosa / Barcelona / Ilustració Catalana 0
1969 Tcat Picó i Campamar, Ramon Garraf Poema líric Barcelona Impremta Elzeviriana - Borràs, Mestres i C.ª 1917 García Robles, Joseph 18,5 cm; 44 p 2 exemplars Garraf Poema líric en quatre actes / Text de D. Ramón Picó y Campamar /Musica de D. Joseph García Robles / Barcelona / Impremta Elzeviriana- Borràs, Mestres i C.ª - R. Catalunya, 12 / 1917 0
1970 Tcat Piera i Serís, Albert Els homes forts Comèdia dramàtica Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1935 El nostre teatre. Any II, 022 Patuel i Casal 19 cm; 64 p 2 exemplars Els homes forts / Comédia dramàtica en quatre actes, original d'Albert Piera i Serís / Obra guanyadora del Premi Ignasi Iglésies, 1933, de la Generalitat de Catalunya 1935/01/08 // Barcelona // Teatre Poliorama 0
1971 Tcat Piera i Serís, Albert Les sagetes de Mercuri Comèdia Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1936 El nostre teatre. Any III, 062 Casal 19 cm; 48 p 2 exemplars Les segetes de Mercuri / Comèdia en tres actes, original de Albert Piera i Serís / Menció honorífica en el Concurs d'obres cómiques convocat per aquesta publicació / Aquesta obra va ésser estrenada, sota la direcció d'Enric Giménez, per la Companyia de Radio Associació de Catalunya, en l'emissió del dia 22 de maig del 1936. 1936/05/22 // Radio Associació de Catalunya 0
1972 Tcat Pin i Soler, J. Alicia o be paràsits Comèdia Barcelona Editorial Ibérica 1921 Adan Ferrer 23 cm; 57 p Alicia o be Paràsits / Comèdia en tres actes treta de la novela ALICIA / Primer premi del Centre de lectura de Reus / (Octubre 1921) / per J. Pin i Soler / Barcelona / Editorial Ibérica - J. Pugués / Passeig de Gràcia, 62 / 1921 0
1973 Tcat Pin i Soler, J. La Baronesa o bé Nau sense timó Comèdia Barcelona Llibrería antigua y moderna de S. Babra 1917 22,5 cm; 64 p La Baronesa o béNau sense timó / Comedia en tres actes per J. Pin y Soler / De la Real Academia de Buenas Letras y de l'Academia de la Llengua Catalana / Barcelona / Llibrería antigua y moderna de S. Babra, llibreter anticuari / Carrer de la Canuda, 45 / 1917 1917/09/29 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
1974 Tcat Pin i Soler, J. Castell-Florit Comèdia Barcelona Editorial Ibérica 1921 Adan Ferrer 23 cm; 62 p Castell-Florit / Comèdia en tres actes per J. Pin y Soler / de la Real Academia de Buenas Letras y de l'Academia de la Llengua Catalana / Barcelona / Editorial Ibérica. - J. Pugés / Passeis de Gràcia, 62 / 1921 0
1975 Tcat Pin i Soler, J. L'enveja Comèdia de caràcter Barcelona Edicions del Mall 1985 Biblioteca Teatral, 038 Vidal Alcover, Jaume Vidal Alcover, Jaume 84-7456-288.0 Casal 17,5 cm; 122 p Inèdits recuperats L'enveja / Comèdia de caràcter en tres actes de Josep Pin i Soler / Edició a cura de Jaume Vidal Alcover / Institut del Teatre de la Diputació de Barcedlona / Edicions del Mall / 1985 0
1976 Tcat Pin i Soler, J. Poruga Comedieta de saló Tercera Barcelona Llibreria Millà 1910 21,5 cm; 23 p 2 exemplars J. Pin y Soler / Porug / Comedieta de saló / Tercera edició / Barcelona / Llibrería Millá /21, Sant Pau, 21 / 1910 0
1977 Tcat Pin i Soler, J. La Sirena Drama Barcelona Tipolitografía de Lluis Tasso 1891 20,5 cm; 106 p 2 exemplars J. Pin y Soler / La Sirena / Drama en quatre actes y un cuadro / Estrenat en lo teatre de Novedades de Barcelona lo 18 de Febrer de 1892. / Barcelona / Tipolitografía de Lluis Tasso / Arch del Teatro, 21 y 23 / 1891 189202/18 // Barcelona // Teatre Novetats 0
1978 Tcat Pin i Soler, Josep Sogra y nora Comèdia Barcelona Tipolitografía de Lluis Tasso 1890 Patuel 21 cm; 68 p J. Pin y Soler / Sogra y nora / Comedia en tres actes, en prosa / Estrenada en lo teatre de Novedades de Barcelona, lo 14 d'octubre de 1890. / Barcelona / Tipo-litografía de Lluis Tasso / Arch del teatro, 21 y 23 / 1890 1890/10/14 // Barcelona // Teatre Novetats 0
1979 Tcat Pin i Soler, Josep Sogra y nora Comèdia Segona Barcelona Tipografía de Fracisco Badia 1897 Patuel / Llibre Viu 21 cm; 85 p 2 exemplars, un dels quals enquadernat amb altres obres catalanes dins un volum de tapes vermelles J. Pin y Soler / Sogra y nora / Comedia en tres actes, en prosa / Estrenada en lo teatre de Novedades de Barcelona, lo 14 d'octubre de 1890./ Segunda edición / Barcelona / Tipografía de Francisco Badia, Doctor Dou, 14. / 1897 1890/10/14 // Barcelona // Teatre Novetats 0
1980 Tcat Pin i Soler, J. La tia Tecleta ó Una senyora ressentida Comèdia Barcelona Tipolitografía de Lluis Tasso 1892 21 cm; 99 p Seguida d'un petit Scherzo crítich J. Pin y Soler / La tia Tecleta ó Una senyora ressentida / Comedia en tres actes, en prosa / Estrenada en lo teatre de Novedades de Barcelona, lo 8 de octubre de 1891. / Barcelona / Tipolitografía de Lluis Tasso / Arch del teatro, 21 y 23 / 1892 1891/10/08 // Barcelona // Teatre Novetats 0
1981 Tcat Pinero, A. W. El magistrat Farsa còmica Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1910 Maristany, Alexandre P. 21 cm; 76 p 2 exemplars El magistrat / Farsa còmica en tres actes dividida en quatre quadros original de A. W. Pinero / Traduhida directament del anglés per Alexandre P. Maristany / Estrenada en el Teatre Tomea, la nit del 25 de Novembre de 1910 / Barelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Plassa del Pí, 5 / 1910. 1910/11/25 // Barcelona // Teatre Romea 0
1982 Tcat Pinyana, Franc de ¡Ai, que costa una promesa! Caricatura Mataró Casa Patuel 1929 Biblioteca Iluro, 020 Patuel 21,5 cm; 60 p 2 exemplars Any III Mataró, mar´de 1929 N.º 20 / Biblioteca Iluro / Editada per la Casa Patuel / Franc de Pinyana / 'Ai, que costa una promesa! / Caricatura en tres actes / Estrenada al Cetre Catòlic de Sant Pere de Las Presas, en la nit de Pasqua Florida (31 de Març) de 1929 / Arts Gràfiques - Santa Coloma de Farnès 1929/03/31 // Sant Pere de Las Presas // Centre Catòlic 0
1983 Tcat Piquet, Jaume Campi qui puga Joguina Segona Barcelona Lo Teatro Regional 1897 Biblioteca de Lo Teatro Regional Patuel 21,5 cm; 38 p 2 exemplars sense portada. Dades de la coberta. Un retallat Biblioteca de Lo Teatro Regional / Campi qui puga / Joguina en un acte y en vers original de Jaume Piquet / Segona edició / Barcelona / Lo Teatrp Regional - Plassa del Pi, núm. 3, 2on / 1897 0
1984 Tcat Piquet, Jaume Un cop de cap Joguina Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1897 Biblioteca de Lo Teatro Regional Patuel 22 cm; 32 p 2 exemplars Biblioteca de Lo Teatro Regional / Un cop de cap / Joguina en un acte y en vers original de Jaume Piquet / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatre Regional / Ronda S. Pere, 19 y 21, 1.º, 1.ª 1897 0
1985 Tcat Piquet i Piera, Jaume Cuatro soldats y un cabo Capritxo bufo Barcelona Imprempta de Joaquim Collazos 1900 21 cm; 20 p 2 exemplars Cuatre soldats y un cabo / Capritxo bufo / Cantat y ballat, en un acte y en vers per Jaume Piquet y Piera / Representat ab ruidós éxit 50 vegadas seguidas en lo teatre Circo Español - Octubre 1899 / Dipósit y venda.- Archiu Central Lirich y Dramátich de Gelabert y Massegúr - Unió, 5, tercer, 1.ª / Barcelona / Imprempta de Joaquim Collazos / Pkassa Igualtat, 3 / 1900 0
1986 Tcat Piquet i Piera, Jaume De panxa al sol Comèdia Barcelona Biblioteca Teatro Mundial 1914 Biblioteca Teatro Mundial, 010 Patuel 19 cm; 28 p 2 exemplars De panza al sol / Comedia catalana en un acte y en vers per Jaume Piquet Piera / Estrenada ab gran aplauso en el teatro Odeón, de Barcelona, en Octubre de 1878 / Barcelona / Biblioteca Teatro Mundial / 21 - Carrer de Sant Pau - 21 / 1914 1878/10/?? / Barcelona // Teatre Odeon 0
1987 Tcat Piquet i Piera, Jaume Jesus en lo temple, ó 'L noy perdut. Drama Barcelona Estampa de Lluis Tasso 1871 15 cm: 20 p 2 exemplars Jesus en lo temple, ó 'L noy perdut. / Drama tradicional, sacro, bíblich, dramátich, en tres cuadros / Escrit en vers catalá per Jaume Piquet, y estrenat en lo Teatro Espanyol en 1871. / Barcelona: / Estampa de Lluis Tasso, / Arch del Teatro, núm. 21 y 23. 1871 1871/??/?? // Barcelona // Teatre Espanyol 0
1988 Tcat Piquet i Piera, Jaume Dos llansols y un vestit negre Gatada Barcelona Imprempta dels Successors de N. Ramirez y C.ª 1888 Patuel 21 cm; 39 p Dos llansols y un vestit negre / Gatada en tres actes y en vers per Jaume Piquet y Piera / estrenada en lo Teatro del Odeon, pero ab tan gran éxit, que's varen donar d'ella 72 representacions en dit Teatro, durant la empresa Piquet, aixó traballant solzament los dias festius / Nota Important / Los exemplars de las obras del Sr. Piquet, se proporcionan, ó están en venta en son domicili, en Sarriá de Barcelona, carrer Major, núm. 13. / Barcelona / Imprempta dels Successors de N. Ramirez y C.ª / Passatge de Escudillers, núm. 4 / 1888 0
1989 Tcat Piquet i Piera, Jaume La gossa de D. Cristófol ó Lo llas escorredor Comèdia Barcelona Imprempta dels Successors de N. Ramirez y C.ª 1882 21 cm; 24 p 2 exemplars. Un sense coberta La gossa de D. Cristófol ó Lo llas escorredor / Comedia en un acte original y en vers de Jaume Piquet y Piera / Estrenada ab gran apaluso en lo Teatre del Odeon / Barcelona / Imprempta dels Successors de N. Ramirez y C.ª / Passatje de Escudellers, número 4 / 1882 0
1990 Tcat Piquet i Piera, Jaume Herodes ó la degollació dels ignocents Drama Barcelona Estampa de Lluis Tasso 1871 Patuel 15,2 cm; 20 p 2 exemplars Herodes ó ¡La degollació dels ignocents! / Drama tradicional, sacro, bíblich, dramátich, en tres cuatros / Escrit en vers catala per Jaume Piquet, / y estrenat en lo Teatro Espanyol en 1871. / Barcelona: / Estampa de Lluis Tasso, / Arch del Teatro, núm. 21 y 23. / 1871. 0
1991 Tcat Piquet i Piera, Jaume Las huelgas ó Els amos y els dependents Comèdia Barcelona Biblioteca Teatro Mundial 1914 Biblioteca Teatro Mundial, 007 18 cm; 30 p 2 exemplars Las huelgas o Els amos y els dependents / Comedia en un acte y en vers per Jaume Piquet / Estrenada al teatro Odeón, en 1879 / Barcelona / Biblioteca Teatro Mundial / 21 - Carrer de Sant Pau - 21 / 1914 1879/??/?? // Barcelona // Teatre Odeon 0
1992 Tcat Piquet i Piera, Jaume Joan Garí en las Montanyas de Montserrat Drama Barcelona Imprempta de Henrich y C.ª, en comandita Successors de N. Ramirez y C.ª 1891 21,5 cm; 66 p 2 exemplars Joan Garí en las Montanyas de Montserrat / Drama tradicional en tres actes y un prólech, en vers original de Jaume Piquet y Piera / Representat ab general aplauso en Barcelona y altres llochs de Catalunya / Barcelona. - 1891 / Imprempta de Henrich y C.ª, en comandita Successors de N. Ramirez y C.ª / Passatge de Escudellers, 4 0
1993 Tcat Piquet i Piera, Jaume La má negra Comèdia Barcelona Imprempta dels Successors de N. Ramirez y C.ª 1883 Lo Teatre Col·lecció de obras dramáticas y líricas 21 cm; 30 p 2 exemplars. Un sense coberta ni portada La má negra / Comedia en dos actes de Jaume Piquet y Piera /Estrenada en lo Teatre del Odeon / Mars de 1883 / Barcelona / Imprempta dels Successors de N. Ramirez y C.ª / Passatje de Escudellers, número 4 0
1994 Tcat Piquet i Piera, Jaume La monja enterrada en vida ó Secrets de aquell convent Comèdia Tercera Barcelona Imprempta de El Fraile Mostén 1886? 18,5 cm; 60 p 2 exemplars La Monja enterrada en vida ó Secrets de aquell convent / Comedia original en tres actes y en vers per Jaume Piquet / Estrenada ab ruidós éxit en el que fóu teatre del Odeon l'any 1886 / 3.ª Edició / Barcelona / Imprempta de El Fraile Mostén / Valencia 232, interior 1886/??/?? // Barcelona // Teatre Odeon 0
1995 Tcat Piquet i Piera, Jaume La Perla de Catalunya ó La Reyna de las Mercés Drama Barcelona Imprempta de Henrich y C.ª, en comandita Successors de N. Ramirez y C.ª 1890 Patuel 21,5 cm; 64 p 2 exemplars La Perla de Catalunya ó La Reyna de las Mercés /Drama d'espectacle en 5 actes, dividits en 15 quadros original de Jaume Piquet y Piera / estrenat ab brillant éxit en Barcelona l'any 1877 / Barcelona.- 1890 / Imprempta de Henrich y C.ª, en comandita Successors de N. Ramirez y Comp,ª / Passarge de Escudellers, 4 0
1996 Tcat Piquet i Piera, Jaume Petardos y petardistas Comèdia Barcelona Estampa dels Successors de N. Ramirez y C.ª Casal 21,5 cm; 24 p 2 exemplars, un mancat de contracoberta. Petardos y petardistas / Comedia de moda en un acte y en vers / original de Jaume Piquet y Piera / Representada ab éxit mòltas vegadas en alguns teatros de Barcelona / Nota important / Los exemplars de las obras del Sr. Piquet, se proporcionan, ó están en venta, en son domicili, en Sarriá de Barcelona, carrer Major, núm. 13. 0
1997 Tcat Piquet i Piera, Jaume Un poca vergonya Comèdia San Feliu de Llobregat Imprenta Sanfeliuense 1907 21 cm; 23 p 2 exemplars Un poca vergonya / comedia en un acte y en vers original de Jaume Piquet / Estrenat ab molt aplauso en lo teatre Odeón en Octubre del any 1873 / San Feliu de Llobregat / Imprenta Sanfeliuense, Carretera Real, 202 / 19707 1873/10/?? // Barcelona // Teatre Odeon 0
1998 Tcat Piquet i Piera, Jaume Lo port de salvació Drama Segona edició refundida Barcelona Imprenta dels Successors de N. Ramirez y Comp.ª Patuel 21,5 cm; 60 p 2 exemplars Lo port de salvació / Drama en tres actes y en vers original de Jaume Piquet / Representat sempre ab gran apaluso, més de cinquanta vegadas, en lo Teatro del Odeon y en casi tots los teatros y societats particulars de Catalunya / Segona eedició refundida / Barcelona / Imprenta dels Successors de N. Ramirez y Comp.ª / Passatge de Escudellers, núm. 4 0
1999 Tcat Piquet i Piera, Jaume Lo pronunciament Comèdia San Feliu de Llobregat Imprenta Sanfeliuense 1907 Patuel 21,5 cm; 32 p 2 exemplars Lo Pronunciament / Comedia catalana en un acte y en vers original de Jaume Piquet / Estrenada ab extraordinari aplauso en lo teatre Odeón en Octubre de 1868 / San Feliu de Llobregat / Imprenta Sanfeliuense, Carretera Real, 202/ 1907 1818/10/?? // Barcelona // Teatre Odeon 0
2000 Tcat Piquet i Piera, Jaume Un sabi per forsa Disbarat Barcelona Biblioteca Teatro Mundial 1914 Biblioteca Teatro Mundial Adan Ferrer 19 cm; 24 p 2 exemplars Un sabi per forsa / Disbarat en un acte y en ves / Arreglat al teatre Català per Jaume Piquet / Estrenat y representat moltes vegades a l'antich teatre Odeón / Barcelona / Biblioteca Teatro Mundial / 21 - Carrer de Sant Pau - 21 / 1914 0
2001 Tcat Piquet i Piera, Jaume Un safreig Sainet San Feliu de Llobregat Imprenta Sanfeliuense 1907 Patuel 21 cm: 24 p Un safreig / Sainete de costums catalanas en un acte y en vers original de Jaume Piquet / San Feliu de Llobregat / Imprempta Sanfeliuense, Carretera Rela, 202 / 1907 0
2002 Tcat Piquet i Piera, Jaume Un voluntari de Cuba ó L'honra de un jornaler Melodrama Barcelona Imprempta de Henrich y C.ª, en comandita Successors de N. Ramirez y C.ª 1891 Patuel 22 cm; 60 p Un voluntari de Cuba ó L'honra de un jornaler / Melodrama de costums en cinch actes, dividits en set quadros, y en vers, original de Jaume Piquet y Piera / Representat, sempre ab bran éxit, més de cent vegades en Barcelona y diferents punts de Catalunya / Barcelona - 1891 / Imprempta de Henrich y C.ª, en comandita Successors de N. Ramirez y C.ª / Passatge de Escudellers, 4 0
2003 Tcat Pirozzini, Felip Plogut del cel Comèdia Barcelona Ilustració Catalana Lectura Popular, 064 Patuel 19,5 cm; 29 p (323-352) 2 exemplars sense portada, dades de la coberta. Un sense coberta Lectura apopular / Biblioteca d'autors catalana / Surt cada dijous / Núm, 64 / 10 cèntims / Felip Pirozzini / Plogut del cel / Comedia en un acte / Olustració Catalana / Administració: Mallorca 287 - Barcelona 0
2004 Tcat Planas, Francesc Joana d'Arc Poema històric Vic Editorial Sala 1951 Donzella Alerta 21 cm; 65 p 2 exemplars JHS / Joana D'Arc / Original de Mn Francesc Planas, Pvre. / Drama en 3 actes i epíleg adaptat a l'escena i estrenat amb clamorós èxit, per les Filles de Maria del Poble Nou de Manresa, el dia 8 de desembre de l'Any Sant 1950 1950/12/08 // Manresa // Teatre de les Filles de Maria del Poble Nou 0
2005 Tcat Planas, Miquel Lo Capó de Nadal Joguina còmica Barcelona Imprempta de la Bolsa, d'en Pere Torras 1902 21 cm; 19 p Lo Capó de Nadal / Juguet cómich en un acte y en prosa per Miquel Planas / Estrenat ab éxit brillan y sense intervenció de la claque en lo Teatro Nuevo, en la nit del día 20 del mes de Desembre del any 1901 y no habentse tret del cartel fins lo día 6 de Janer del any próxim. / Barcelona / Imprempta de la Bolsa, d'en Pere Torras / 1902 1901/12/20 // Barcelona / Teatro Nuevo 0
2006 Tcat Poal-Aregall, Miquel La gloriosa Barcelona isabelina y revolucionària Barcelona Llibreria Millà 1934 Catalunya Teatral, 054 18 cm; 101 p 2 exemplars La gloriosa Barcelona isabelina i revolucionaria / Obra d'ambient popular vuitcentista en deu quadres distribuits en tres actes i epíleg. / original de Miquel Poal-Aregall / Estrena: Teatre Apolo de Barcelona la nit del 31 de març de 1934 / Catalunya Teatral / Any III /1 Juny 1934 / Núm. 54 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1934/03/31 // Barcelona // Teatre Apolo 0
2007 Tcat Planas Marull, Miquel El nostra artista Girona Impremta i Llibrería La Editorial Gerundense 1917 21 cm; 7 p M. Planas Marull / El nostra artista / Impresió escénica / Estrenada amb èxit en el Centre Moral Gerundense en la nit del dia primer de Juliol de 1917. / 1917 / Impremta i Llibrería La Editorial Gerundense / Progrés, n.º 7 / Girona 1917/07/01 // Girona // Centro Moral Gerundense 0
2008 Tcat Planas Marull, Miquel L'or del pobre Quadre dramàtic Girona Impremta i Llibrería La Editorial Gerundense 1916 21 cm; 22 p 2 exemplars L'or del pobre / Quadret dramàtic de M. Planas Marull / Estrenat am èxit en el Centro Moral Gerundense, d'aquesta ciutat, el día 20 de Febrer de 1916 1916/02/20 // Girona // Centro Moral Gerundense 0
2009 Tcat Planas Marull, Miquel Passions troncades Drama Girona La Editorial Gerundense 1919 Patuel 21,5 cm; 57 p M. Planas Marull / Passions troncades / Drama en tres actes / La Editorial Gerundense / Progrés, 7. - Girona 1915/06/22 Girona // Teatre Principal 0
2010 Tcat Poal-Aregall, Miquel L'amor vigila Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1932 Catalunya Teatral, 022 Patuel i Adan Ferrer 18 cm; 45 p 2 exemplars L'amor vigila / Comedia en dos actes original de Miquel Poal-Aregall / Estrenada al Teatre Català Romea, de Barcelona, la nit del 11 de gener de 1919, per la Companyia del primer actor i director Enric Giménez / Administracio / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 1919/01/11 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2011 Tcat Poal-Aregall, Miquel Animes nues Comèdia dramàtica Barcelona La Novel·la Nova 1919? La Novel·la Nova, 131 18,5 cm; 29 p 2 exemplars Animes Núes / (Comedia dramatica en un acte) / Per M. Poal-Aregall


 1919/10/?? // ???? // ???? 0
2012 Tcat Poal-Aregall, Miquel Els jocs de Cupidó Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1934 Catalunya Teatral, 045 18 cm; 36 p 2 exemplars Els jocs de Cupidó / Comèdia en dos actes original de Miquel Poal-Aregall / Estrena: Ràdio Associació de Catalunya la nit del 18 d'Octubre de 1933 / Catalunya Teatral / Any III / 15 Gener 1934 / Núm. 45 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1933/10/18 // Barcelona // Ràdio Associació de Catalunya 0
2013 Tcat Poal-Aregall, Miquel Casa't, mamà! / La lluna de mel / Paranys de l'amor Comèdia Barcelona Ind. Gràfica Aleu, Domingo & C.ª, S.L. 1933 Catalunya Teatral, 033 Casal / Llibre Viu 19 cm; 91 p 2 exemplars Miquel Poal-Aregall / Casa't, mamà! / La lluna de mel / Paranys de l'amor / Administració / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 1933/05/22 // Barcelona // Estudi de Ràdio-Teatre de Ràdio Barcelona (Casa't. mamà!)
1923/02/11 // Barcelona // Teatre de la Comèdia (Paranys de l'amor) 0
2014 Tcat Poal-Aregall, Miquel La dolça veu Comèdia Barcelona 1919 La Novel·la Teatral Catalana, 038 Patuel 19 cm; 31 p 2 exemplars La dolça veu / Comedia en dos actes, original de Miquel Poal-Aregall / Aquesta comèdia va ésser estrenada en el Teatre Català Romea, de Barcelona, el dia 13 de Novembre del 1920. 1920/11/13 Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2015 Tcat Poal-Aregall, Miquel (Pere Mesch) / Portusach, Ramon (Benet Castañares) Una dona en comandita Vodevil Barcelona 1922 La Novel·la Teatral Catalana, 054 18 cm; 48 p 2 exemplars Una dona en comandita Vodevill en tres actes, original de Pere Mesch (M. Poal-Aregall) i Benet Castañares (Ramon Portusach) / Estrenada amb èxit clamorós en el gran Teatre Espanyol la nit del 20 de Gener de 1922. 1922/01/20 // Barcelona //Teatre Espanyol 0
2016 Tcat Poal-Aregall, Miquel La lluna de mel Comèdia Patuel 17,5 cm; 20 p. (47-67) Sense coberta La lluna de mel / Comèdia en un acte original de Miquel Poal-Aregall / Estrenada per la Companyia del primer actor i Director Josep Bruguera i representada a les principals ciutats de Catalunya 0
2017 Tcat Poal-Aregall, Miquel Paranys de l'amor Comèdia Patuel 17,5 cm; 20 p (71-91) Sense coberta Paranys de l'amor / Comèdia en un acte original de Miquel Poaol-Aregall / Estrenada al Teatre de la Comèdia l'11 de febrer de 1923, per la Companyia Claramunt-Adrià. 1923/02/11 // Barceloina // Teatre de la Comèdia 0
2018 Tcat Poal-Aregall, Miquel Pel teu amor Sainet líric Barcelona Publicacion Ràfols 1922? La Novel·la Teatral Catalana Ribas, Josep 19 cm; 32 p 2 exemplars Pel teu amor / Sainet líric en dos actes el segon dividit en dos quadres original de M. Poal-Aregall / Música del mestre Josep Ribas / Aquesta obra fou estrenada amb èxit grandiós en el Teatre Tívoli de Barcelona la nit del 21 de Desembre de 1922 / Publicacions Ráfols / Passeig de Gracia, 119 / Barcelona 1922/12/21 // Barcelona // Teatre Tívoli 0
2019 Tcat Poal-Aregall, Miquel El perill del divorci Drama Barcelona Llibreria Millà 1936 Catalunya Teatral, 093 17,5 cm; 56 p 2 exemplars El perill del divorci / Drama en tres actes original de Miquel Poal Aregall / (Obra póstuma) / Estrena: Foment Autonomista Català, pel quadre Mossen Cinto, la nit del 16 de Novembre, 1935. / Cataluna Teatral / Any V / 15 de Gener 1936 / Núm. 93 / Llibreria Millà / Carrer ant Pau, 21 - Barcelona 1935/11/16 // Barcelona // Centre Autonomista Català 0
2020 Tcat Poal-Aregall, Miquel La taverna dels valents Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1934 Catalunya Teatral, 063 Casal 18 cm; 83 p 2 exemplars La taverna dels valents / Comèdia popular en cinc actes, el quart dividit en dos quadros. / original de Miquel Poal-Aregall / Estrena: Teatre Apolo de Barcelona el dia 22 de setembre de 1934. / Catalunya Teatral /Any III / 15 d'0ctubre 1934 / Núm, 63 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1934/09/22 // Barcelona // Teatre Apolo 0
2021 Tcat Poal-Aregall, Miquel Les verges caigudes Barcelona Llibreria Millà 1935 Catalunya Teatral, 068 18 cm; 77 p 2 exemplars Les verges caigudes / Obra en tres actes dividida en set quadros. / original de Miquel Poal-Aregall / Estrena: Teatre Apolo de Barcelona la nit del 15 de desembre de 1934. / Catalunya Teatral / Any IV / 1 gener 1935 / Núm. 68 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1934/12/15 // Barcelona // Teatgre Apolo 0
2022 Tcat Poal-Aregall, Miquel El xicot timid Comèdia Barcelona Impremta Ràfols Patuel 19 cm; 48 p Sense coberta El xicot timid / comèdia en tres actes, original de Miquel Poal-Aregall / Aquesta comèdia va ésser estrenada amb grandiós éxit, en el Teatre Català Romea, de Barcelona, la nit del 12 de Novembre del 1919, per la companyia dirigida pel primer actor i director Enric Gimenez 1919/11/12 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2023 Tcat Poblet, Josep M. Començar de nou Comèdia Mataró Edicions de la Casa Patuel 1950? Biblioteca Llanas, 015 Patuel 22 cm;65 p 2 exemplars Biblioteca Llanas / Edicions de la Casa Patuel / Josep M.ª Poblet / Començar de nou / Tres actes de comèdia / Vol. XV 1950/08/18 // Barcelona // Teatre Barcelona 0
2024 Tcat Poblet, Josep M. Tornaran els dies clars Comèdia Mataró Edicions de la Casa Patuel 1954 Biblioteca Llanas, 024 Patuel 21,5 cm; 47 p 2 exemplars Biblioteca Llanas / Edicions de la Casa Patuel / Josep M.ª Poblet / Tornaran els dies clars / comèdia en tres actes/ Primer premi concurs F.E.S.T.A. 1953 Mataró, Març de MCMLIV / Vol. XXIV 1953/06/21 // Barcelona // Teatre Barcelona 0
2025 Tcat Pomareda, Ricardo La primera victoria Drama Barcelona Establiment tipográfich de Ramón Pujol 1903 Patuel 21,5 cm; 84 p 2 exemplars La primeraa victoria / Drama en tres actes y en vers original de Ricardo Pomareda / Estrenat á Barcelona, en lo Teatro Lara, la nit del 20 de Maig de 1903. / Barcelona / Establiment tipográfic de Ramón Pujol / 45 - Carrer de Tallers - 45 / 1903 1903/05/20 // Barcelona // Teatro Lara 0
2026 Tcat Pomés, Ramon Los Joves Drama Barcelona Edició de L'Atlántida 1899 Patuel 21 cm; 87 p 2 exemplars. Un retallat Ramon Pomés / Los Joves / drama en tres actes / 1899 / Edició de L'Atlantida - Barcelona 0
2027 Tcat Poblador Gil, Pere Lo Joan Tanoca Paròdia Tercera Barcelona? Tip. Española 1881? 27,5 cm; 8 p Tres exemplars Preu 1 ral -Se ven en las principals llibrerías y kioskos.- Preu 1 ral. / Lo Joan Tanoca. / Parodia en un acte y cuatre cuadros / original y en vers per En Pere Poblador Gil. / Estrenada ab extraordinari éxit en lo Teatre del Olimpo de Barcelona la nit del 25 de Novembre de 1881. 1881/11/25 // Barcelona // Teatre del Olimpo 0
2039 Tcat Pons Alsina, Josep El clixé d'una vida Comèdia Barcelona Editorial Nereida 1959 Biblioteca Gresol, 049 Casal 17 cm; 60 p 2 exemplars Josep Pons i Alsina / El clixé d'una vida / Comèdia en tres actes dividits en cinc quadres / Editorial Nereida / Barcelona 1958/05/04 // Berga // Teatre Patronat d'A. S. C. 0
2028 Tcat F. P. B. [Pons i Barris, Francesc] ¡L'Agnèta! Comèdia bilingüe Manresa Impremta de Sant Josep 1907 Patuel 19,5 cm;45 p 2 exemplars ¡L'Agnèta! / Comèdia bilingüe en un acte y en vers original de F.P. y B. Estrenada ab feliç èczit en el teatre de la Joventut Catòlica de Manresa, el dia 2 de febrer de 1907. / Ab permis de l'autoritat eclesiàstica. / Manresa / Impremta de Sant Josep / 1907 1907/02/02 // Manresa // Teatre de la Joventut Catòlica 0
2030 Tcat Pons i Barris, Francesc [F. P. B.] Metjes y Mártirs Drama Manresa Impremta de Sant Josep 1899 Duràn i Pejoàn, Josep 21,5 cm; 114 p Metjes y Mártirs / Drama trágic en très actes y en vèrs pe'l Prevere Francisco Pòns y Barris / y música del mèstre Josèp Durán y Pejoán / Ab llicència de la Autoritat Eclesiástica / Manresa / Impremta de Sant Josep / 1899 0
2031 Tcat F. P. B. [Pons i Barris, Francesc] ¡Pròu pinxos! Sarsuela Manresa Impremta de Sant Josep 1900 Duran i Pejoan, Josep Patuel / Foment 22 cm; 48 p 2 exemplars, sense coberta, un de retallat.
 ¡Pròu pinxos! Çarçuèla bilingüe en un acte ab très quadros y en vèrs original de F. P. y B. / y música del mèstre Josèp Durán y Pejoán / estrenada ab brillant èczit en lo teatre de la Joventut Catòlica de Manrèsa la nit del 8 de Juliol de 1900. / Manrèsa / Impremta de Sant Joseèp / 1900 1900/07/08 // Manresa // Teatre de la Noventut Catòlica 0
2032 Tcat F. P. B. [Pons i Barris, Francesc] ¡Pròu pinxos! Sarsuela Manresa / Mataró Impremta de Sant Josep / Edicions de la Casa Patuel 1950? Biblioteca Iluro Duran i Pejoan, Josep Patuel 21,5 cm; 48 p 3 exemplars. Reprodueixen l'edició de 1900 amb cobertes de la col·lecció Biblioteca Iluro. ¡Pròu pinxos! / Çarçuèla bilingüe en un acte ab très quadros y en vèrs original de F. P. y B. / y música del mèstre Josèp Durán y Pejoán / estrenada ab brillant èczit en lo teatre de la Joventut Catòlica de Manresa la nit del 8 de Juliol de 1900. / Manrèsa / Impremta de Sant Joseèp / 1900 1900/07/08 // Manresa // Teatre de la Joventut Catòlica 0
2033 Tcat F. P. B. [Pons i Barris, Francesc] El puntal de la casa Drama Segona Manresa Impremta de Sant Josep 1900 Patuel 19 cm; 102 p 2 exemplars El puntal de la casa / Drama en très actes y en vèrs original de F. P. y B. / Estrenat ab brillant èczit en el teatre de la Joventut Catòlica de Manrèsa, la nit del 23 de Janer de 1887. / Segona edició / Ab llicència eclesiástica / Manrèsa / Impremta de Sant Josep, Picas, 8 / 1900 1887/01/23 // Manresa // Teatre de la Joventut Catòlica 0
2034 Tcat F. P. B. [Pons i Barris, Francesc] La rialla Joguina Manresa Impremta de Sant Josep 1887 M. T. S. Patuel 21,5 cm; 32 p 2 exemplars. Un llibret amb la partitura La Rialla. / Joguina cómico-lìrica en un acte y en vers. / Original de F. P. V., / música de M. T. S. / Estrenada ab éxit en lo teatre de la Joventut Católica de Manresa, la nit del dia primer de Septembre de 1887. / Manresa: / Imprenta de Sant Joseph, Picas, 9, / 1887. 1887/09/01 // Manresa // Teatre de la Joventut Catòlica 0
2035 Tcat F. P. B. [Pons i Barris, Francesc] La Tertulia Manresa Imprempta de Sant Joseph 1891 21,5 cm; 37 p 2 exemplars La Tertulia / Vetllada có0mica en un acte y en vers original de F. P. B. / Ab llicencia. / Manresa: / Imprempta de Sant Joseph, Picas, 8, / 1891. 0
2036 Tcat Pons i Montels, Frederic L'arrenca caixals Comèdia Barcelona Imprenta de Jaume Jepús 1876 Arxiu Central Lírich-Dramàtich de Rafael Ribas 20,5 cm; 29 p 2 exemplars L'arrenca caixals. / Comedia en un acte y en vera, original de Frederich Pons y Montels. / Barcelona. / Imprenta de Jaume Jepús, / Carrer de Petritxol, núm. 10 / 1876 0
2037 Tcat Poblador Gil, Pere Las quaranta, as y tres Barcelona Tipografiía Bernabé Baseda 1882 Arxiu Central Lírich-Dramàtich de Rafael Ribas Patuel 21 cm; 24 p 2 exemplars Las quaranta, as y tres / Jugada en un acte y en vers original de Pere Poblador Gil / escrita expressament pera l'estudiós actor D. Lluis Llibre / y estrenada ab bon éxit, lo dia de son benefici, en lo Teatro de Novetats de Barcelona lo 22 de maig de 1882 / Barcelona / Arxiu Central Lírich-Dramátich de D. Rafel Ribas / Unió, número 5, pis tercer / 1882 1882/05/22 // Barcelona / Teatre Novetats 0
2038 Tcat Pons Alsina, Josep / Escobet Gendrau, Antoni / Miró Alsina, Marià / Currubí Casals, Antoni A Vilagran s'hi cala foc Mataró Edicions de la Casa Patuel 1948? Biblioteca Iluro, 053 Patuel 21,5 cm;16 p 2 exemplars. Data segons CCUC Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / A Vilagran s'hi cala foc / Peça còmica en un acte original de Josep Pons Alsina / Antoni Escobet Gendrau / Marià Miró Alsina / i / Antoni Currubí Casals / Mataró, Tots Sants de l'any III / Vol. LIII ????/??/?? // Berga // Teatre Patronal d'A. S. C. 0
2040 Tcat Pons Alsina, Josep Pum! Pum! Pum! Tots morts! Mataró Edicions de la Casa Patuel 1935 Biblioteca Iluro, 033 Patuel 21,5 cm; 8 p 2 exemplars Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / Josep Pons Alsina / Pum! Pum! Pum! Tots morts! / Truculent drama policíac, gairebé mut, en un sol quadre llampec / Any V / Mataró, Novembre de MCMXXXV / Vol. XXIII 1935/??/?? // Berga // Teatre de la Congregació Mariana 0
2041 Tcat Pons, Josep-Sebastià Amor de pardal / El singlar Idil·li / Drama Barcelona Les ales esteses 1930 Col·lecciò Popular, 018 14 cm; 93 p 2 exemplars J.-S. Pons / Amor de pardal / Idil·li / El singlar / Drama canigonenc / Les Ales Esteses / Corts Catalanes, 423 : Barcelona / 1930 0
2042 Tcat Ponsa, Josep La cadarnera Comèdia Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1910 Biblioteca Popular Teatral, 028 21 cm; 16 p La cadarnera / Esqueix de comedia / per Joseph Ponsa / Estrenat al Teatre Romea, el dia 23 de Setembre e 1910. Inauguració de temporada / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Plassa del Pí, 5 / 1910 1910/09/23 // Barcelona // Teatre Romea 0
2043 Tcat Ponsa, Josep La Glòria a casa Comèdia Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1909 La Escena Catalana 21 cm; 31 p 2 exemplars La Gloria a casa / Comedia en un acte original de Joseph Ponsa / Estrenada en el Teatre Romea el dia 28 de Octubre de 1909. / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía/ Carrer de Petritxol, 2. / 1909 1909/10/28 // Barcelona // Teatre Romea 0
2044 Tcat Pont i Espasa, Josep Per contradicció Joguina Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1894 Biblioteca de Lo Teatro Regional 21 cm; 23 p Per contradicció / Juguet cómich en un acte, en vers original de Joseph Pont y Espasa / Estrenat en la tarde del 14 d'Abril de 1894 en lo teatro del Ateneo Provensalense / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Carrer de las Cabras, 13, segónm / 1894 1894/04/14 // Barcelona? // Teatre Ateneo Provensalense 0
2045 Tcat Pont i Espasa, Josep Lluytas del cor Monòleg tràgic Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regiona 1896 Biblioteca de Lo Teatro Regional Patuel 20 cm;13 p Sense coberta Lluytas del cor / Monólech Trágich en vers original de Joseph Pont y Espasa / Estrenat en lo Teatro Badalonés la nit del 29 de Febrer de 1896. / Preu: Un ral. / Barcelona / Biblioteca de ·Lo Teatro Regional Carrer de las Cabras, 13, 2.on / 1896 1896/02/29 // Badalona // Teatre Badalonés 0
2046 Tcat Porcel, Baltasar Els condemnats Tragèdia Palma de Mallorca Editorial Moll 1959 Biblioteca Raixa, 038 Llorenç Villalonga Casal 15 cm; 97 p Baltasar Porcel / Els condemnats / Tragèdia en tres actes / Premi Ciutat de Palma de Teatre 1958 / Palma de Mallorca / Editorial Mol 0
2047 Tcat Porcel, Baltasar La simbomba fosca Tragicomèdia Palma de Mallorca Editorial Moll 1962 Biblioteca Raixa, 059 Casal 15 cm; 100 p Baltasar Porcel / La simbomba fosca / Tragicomèdia / (Premi extraordinari Joan Santamaría 1961) / Palma de Mallorca / Editorial Moll 1962/04/04 // Barcelona / Palau de la Música 0
2048 Tcat Porta i Rosés, Ventura L'Àmfora Comèdia Barcelona Editorial Millà 1960 Catalunya Teatral. 2a època, 066 17,5 cm; 52 p 2 exemplars L'Àmfora / Comèdia en quatre quadres original de Ventura Porta Rosés / Premi Joan Santamaria 1960 / Estrenada el dia 29 de setembre del 1960 al Teatre Romea de Barcelona, dins del Cicle del Teatre Llatí / 1960 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 90/09/29 // Barcelona // Teatre Romea 0
2049 Tcat Porta i Rosés, Ventura Funció al Liceu Comèdia Barcelona Editorial Millà 1971 Catalunya Teatral. 2a època, 120 Adan Ferrer 17,5 cm; 59 p 2 exemplars Funció al Liceu / Comèdia en 9 quadres original de Ventura Porta i Rosés / Premi de Teatre C¡utat d'Olot 1969 / 1971 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 1970/06/13 // Olot // Teatre Principal 0
2050 Tcat Porta i Rosés, Ventura No totes les flors són de plàstic Comèdia Barcelona Editorial Millà 1978 Catalunya Teatral. 2a època, 145 847-7304-019-8 Casal No totes les flors són de plàstic / Premi Tomàs Ribas, 1977 (Tàrrega) / Comèdia en tres actes original de Ventura Porta i Rosés / 1978 / Editorial Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 0
2051 Tcat Porta i Rosés, Ventura Un pagès de Barcelona Comèdia Barcelona Editorial Millà 1970 Catalunya Teatral. 2a època, 117 18 cm;49 p 2 exemplars Un pagès de Barcelona / Comèdia en un pròleg i tres actes original de Ventura Porta i Rosés / 1970 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 1969/05/03 // Olot // Teatre Principal 0
2029 Tcat Pous i Pagès, Josep M. Tardana Comèdia Barcelona 1920 Patuel 18,5 cm; 47 p 2 exemplars sense coberta Tardana / Comèdia en tres actes de J. Pous i Pagés / Estrenada al Teatre Català (Romea) la nit del 15 de Febrer de 1921. / A en Francesc Cambó 1921/02/15 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
1965 Tcat Pous i Pagès, Josep M. Senyora avia vol marit Comèdia Barcelona A. Artís, Impressor 1912 Patuel 18 cm; 157 p Obra incompleta: manquen els dos darrers actes J. Pous i Pagès / Senyora avia vol marit / Comedia en quatre actes / Barcelona / A. Artís, Impressor : Carrer den Balmes, 54 / 1912 0
1966 Tcat Pous i Pagès, Josep M. Scherzo Comèdia Barcelona Bartomeu Baxarias De tots colors Foment 18,5 cm;55 p Sense coberta J. Pous y Pagés / Scherzo / Comedia en un acte / De tots colors 1905/1906 // Barcelona // Teatre Principal 0
1967 Tcat Pous i Pagès, Josep M. Sol ixent Comèdia Barcelona A. Artís, Impressor 1912 Casal 18 cm; 136 p 2 exemplars J. Pous i Pagès / Sol ixent / Comedia en tres actes / Barcelona / A. Artís, Impressor : Carrer d'en Balmes, 54 / 1912 0
2052 Tcat Portabella, Antòn A câ la sastressa Joguina còmica Barcelona L. Fustagueras, Impresor 1922 20,5 cm; 24 p 2 exemplars A ca la sastressa / Joguet còmic en un acte i en vers original de Antòn Portabella / Estrenat en el Teatre La Calandria de Masnou, la tarda del 24 de Setembre de 1922 / L. Fustagueras, Impresor / Borrell, 124, interior. Teléfono H 545. Barcelona / 1922 1922/09/24 // Masnou // Teatre La Calandria 0
2053 Tcat Portabella, Antòn ¿Troneras! Joguina còmica Barcelona Imprempta de Eduardo Albacar 1906 Patuel 21,5 cm; 17 p 2 exemplars sense cobertes ¡Troneras! / Juguet cómich en un acte y en prosa original de Antón Portabella / Estrenat ab grandiós éxit la nit del 23 de Decembre de 1900 en el Teatro de la Societat Coral Euterpe de Clavé de Barcelona / Barcelona / Imprempta de Eduardo Albacar / Pasatje Mercader, núm. 4 / 1906 1900/12/23 // Barcelona // Teatre de la Societat Coral Euterpe de Clavè 0
2054 Tcat Pou i Vilabella, Juli-Manuel Altra llibertat Barcelona Editorial Millà 1979 Catalunya Teatral. 2a època, 149 84-7304-023-6 Casal 17,5 cm; 41 p Altra llibertat / Original de Juli-Manuel Pou i Vilabella / 1979 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 0
2055 Tcat Pou i Vilabella, Juli-Manuel Desdeblaments Barcelona Editorial Millà 1980 Catalunya Teatral. 2a època, 168 84-7304-059-7 Casal 17 cm; 53 p Desdoblaments / Exercici teatral per a quatre actors / Original de Juli-Manuel Pou Vilabell / 1980 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 0
2056 Tcat Pou i Vilabella, Juli-Manuel Vaig ser ric una vegada Comèdia Barcelona Editorial Millà 1976 84-7304-328-6 Casal 18 cm; 59 p Vaig ser ric una vegada / Comèdia abcrim en tres actes Original de Juli Manuel Pou i Vilavella / Estrenaaaada en el Casal de la Joventut Seràfica d'Arenys de Mar pel Grup Artístic Carles Xena el dia 26 d'octubre de 1975 / Editorial Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona / 1976 1975/10/26 // Arenys de Mar // Casal de la Joventut Seràfica 0
2057 Tcat Pou, Narcís La portería Sainet Barcelona Biblioteca Teatro Mundial 1914 Biblioteca Teatro Mundial Patuel 19 cm; 28 p La porteería / Sainet en un acte y en prosa original de Narcís Pou / Estrenat ab molt éxit en el teatre Circo Espanyol, de Barcelona, la nit del 26 de juny de 1898 / Barcelona / Biblioteca Teatro Mundial / 21 - Carrer de Sant Pau - 21 / 1914 1898/06/26 // Barcelona // Teatre Circo Espanyol 0
2058 Tcat Pous, Josep M. ¡Ancha Castilla! Vodevil Barcelona Imprempta Baxarías 1913 De tots colors 18,5 cm; 89 p Josep M. Pous / ¡Ancha Castilla! / Vaudevill català en un acte / De tots colors 1913/04/16 // Barcelona // Teatre Nou 0
2059 Tcat Pous, Josep M. ¡Ay, que ve la dona! Joguina Barcelona Establiment tipográfich de Ramón Pujol 1905 21,5 cm; 30 p ¡Ay, que ve la dona! / Juguet cómich en un acte / arreglat á nostre escena per Joseph María Pous / Estrenat ab éxit brillantíssim en el Teatre Catalá, instalat al de Romea, la nit del 21 de Octubre de 1904. / Barcelona / Establiment tipográfich de Ramón Pujol / 45 - Carrer de Tallers - 45 / 1905 1904/10/21 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2060 Tcat Pous, Josep M. Com á cal sogre Comèdia Barcelona Tipografia Espanyola 1886 Patuel 20,5 cm; 20 p Delegació d'Obras Dramáticas / Basea, 8, 2.on -Barcelona / Joseph María Pous / Com a cal sogre / Comedia en un acte / Estrenada ab éxit brillant en lo Teatre Catalá, Instalat en lo de Romes, La nit del día 14 de Decembre de 1886 / Barcelona / Tipografia Espanyola / Carrer del Hospital, 87 / 1886 1886/12/14 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2061 Tcat Pous, Josep M. Curt de gambals Comèdia Barcelona Imp. de la Viuda de Joseph Miguel 1907 Patuel 21 cm; 30 p 2 exemplars. Un sense coberta Curt de gambals / Comedia en un acte escrita per Joseph M.ª Pous / Estrenada ab éxit brillantíssim en el Teatre Catalá, instalat al de Romea la nit del 26 de Novembre de 1906. / Barcelona / Imp. de la Viuda de Joseph Miguel / Junqueras, 7. - Gracia 1906/11/26 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2062 Tcat Pous, Josep M. ¡Lo diner! Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1895 Biblioteca de Lo Teatro Regional Patuel 21 cm; 77 p 2 exemplars. Un sense coberta Joseph M.ª Pous / 'Lo diner! / Comedia en tres actes / Arreglada al catalá / Estrenada ab extraordinari éxit en lo Teatro Catalá, instalat en lo de Romea, la nit del dia 19 de Febrer de 1895 / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Carrer de las Cabras, 13, 2.on / 1895 1895/02/19 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2063 Tcat Pous, Josep M. Una dona y un Deu Comèdia Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1895 Biblioteca de Lo Teatro Regional Ricard Bartra 21 cm; 32 p 2 exemplars. Un sense portada Joseph Maria Pous / Una dona y un deu / Comedia en un acte / Estrenada ab molt bon éxit en lo Teatro Catalá instalat en lo de Romea la nit del día 16 de Novembre del any 1894 / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Carrer de las Cabras, 13, 2.on 1895 1894/11/16 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2064 Tcat Pous, Josep M. Los encants de Sant Antoni Sainet l'iric Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1896 Biblioteca de Lo Teatro Regional Modest Ferrer Patuel i Adan Ferrer 21 cm; 31 p 2 exemplars. 1 Sense coberta Los encants de Sant Antoni /Sainete lírich original de Joseph María Pous / Música del mestre Modest Ferrer / Estrenat ab molt bon éxit per la companyía de declamació del Teatro de Novetats la nit del 9 de Maig de 1896 / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Carrer de las cabras, 13, 2on / 1896 1896/06/09 // Barcelona / Teatre Novetats 0
2065 Tcat Pous, Josep M. / Baró, Teodor Los encants de Sant Antoni / Lo gech d'en Migranya Sainet líric / Sainet Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1896 Biblioteca de Lo Teatro Regional Modest Ferrer Patuel 22,5 cm; 30 p / 21 p Sense coberta Los encants de Sant Antoni / Sainete lírich original de Joseph María Pous / Música del mestre Modest Ferrer / Estrenat ab molt bon éxit per la companyía de declamació del Teatro de Novetats la nit del 9 de Maig de 1896 / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Carrer de las cabras, 13, 2on /1896 // Lo gech d'en Migranya / Sainete en un acte y en prosa original de D. Teodoro Baró / Estrenat ab gran éxit en lo Teatro Catalá (Romea) la nit del 1er de Maig de 1896 / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Carrer de las cabras, 13, 2on / 1896 1896/05/09 // Barcelona // Teatre Novetats /// Los encants de Sant Antoni
1896/05/01 // Barcelona // Teatre Català (Romea) /// Lo gech d'en Migranya 0
2066 Tcat Pous, Josep M. Fet y pastat Joguina Barcelona Imprenta Pujol y C:ª 1894 Patuel 21 cm; 28 p 3 exemplars Fet y pastat / Juguet portat de Fransa á Catalunya per Joseph María Pous / Estrenat ab molt aplauso en lo Teatro Romea lo día 23 de Abril de 1894. / Barcelona / Imprenta Pujol y C.ª - Tallers, 45 / 1894 1894/04/23 // Barcelona // Teatre Romea 0
2067 Tcat Pous, Josep M. Indicis Comèdia Barcelona Tipografia Espanyola 1887 Patuel 21,5 cm; 39 p Delegació de Propietats d'Obras Dramáticas / Plassa de Santa Ana, núm. 8, pis 3.er / Indicis / Comedia en un acte y en vers, original de Joseph Maria Pous / Estrenada ab éxit brillantíssim en lo Teatre Catala, instalat en lo de Romea, la nit del 27 de Maig de 1887. / Barcelona / Tipografía Espanyola / Carrer Hospital, núm. 87 / 1887 1887/05/27 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2068 Tcat Pous, Josep M. Mala nit!... Comèdia Barcelona Biblioteca Teatro Mundial 1914 Biblioteca Teatro Mundial, 009 Patuel 10 cm; 27 p 2 exemplars Mala nit!... / Comedia en un acte / Escrita per Joseph María Pous / Estrenada amb molt bon èxit en lo teatre Català, instalat en lo de Romea, la nit del 1.er de Mars de 1888 / Barcelona / Biblioteca Teatro Mundial / 21 - Carrer de Sant Pau - 21 / 1814 1888/03/01 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2069 Tcat Pous, Josep M. La manta Quadre dramàtic Barcelona Biblioteca Teatro Mundial 1914 Biblioteca Teatro Mundial, 019 Casal 19 cm; 12 p 2 exemplars La manta / Quadret dramatich per Joseph Maria Pous / Estrenat ab brillant èxit al teatre Principal, de Barcelona, la nit del 12 d'octubre de 1912 / Barcelona / Biblioteca Teatro Mundial / 21 - Carrer de Sant Pau - 21 / 1914 1912/10/12 // Barcelona // Teatre Principal 0
2070 Tcat Pous, Josep M. Un músich de regiment Sarsuela Tercera Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1894 Biblioteca de Lo Teatro Regional Josep Ainé Patuel 21 cm; 28 p 2 exemplars Un músich de regiment / Sarsuela en un acte y en vers original de Joseph Maria Pous / Música de Joseph Ainé / Estrenada ab extraordinari éxit en lo teatri del Bon Reito en la nit del 11 d'Agosto de 1884; y com á pessa ab lo titol de ¡Per una solfa! en o teatro Espanyol la nit del 18 de Novembre de 1892 / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Carrer de las Cabras, 13 segín / 1894 1884/08/11 // Barcelona // Teatre Bon Retiro 0
2071 Tcat Pous, Josep M. Lo patró aranya Comèdia Barcelona Tipografia Espanyola 1883 Archiu Central Lírich-Dramàtich 20,5 cm; 24 p Lo patró aranya / Comedia en un acte / arreglada á la escena catalana per Joseph Maria Pous. / Estrenada ab molt bon éxit en lo Gran teatre del Liceo, la nit del 8 de Maig de 1883. / Barcelona. / Arxou Central Lírich-Dramátich / Unií, 5. 1883/05/08 // Barcelona // Gran Teatre del Liceo 0
2072 Tcat Pous, Josep M. Pluja de fills Comèdia Barcelona Imprempta La Catalana 1905 Biblioteca Talia, 007 Patuel 18 cm; 224 p Bibliotea Talia / Obra núm. VII / Joseph Maria Pous / Pluja de fills / Comedia en 3 actes / Barcelona-1905 / Imprempta La Catalana / 71, Balmes, 71. 0
2073 Tcat Pous, Josep M. Lo polisson Comèdia Barcelona Estampa de Miró, Daunis y Companyia 1888 21,5 cm; 30 p Sensecoberta Lo polisson / Comedia en un acte y en vers escrita per Joseph María Pous / Estrenada ab extraordinari éxit en lo Teatre Catalá, instalat en lo de Romea, la nit del 13 de Novembre de 1888. / Barcelona / Estampa de Miró, Daunis y Companyia / Carré Basea, 21 bis / 1888 1888/11/13 // Naracelona // Teatre Català (Romea) 0
2074 Tcat Pous, Josep M. Toalla Friné Comèdia Barcelona Administració de Catalunya Artística 1901 Biblioteca de Catalunya Artística, 009 Patuel / Biblioteca de Melcior de Palau 21 cm; 29 p 3 exemplars. Al procedent de la Biblioteca de Melcior de Palau li manquen les cobertes i es troba enquadernat en un volum amb altres obres de diferents autors, la primera de les quals és Lo timbal del Bruch, de Frederic Soler. Toalla Friné / Comedia en un acte y en prosa / Arreglo del francés per Joseph María Pous / Estrenada en éxit brillantíssim en el Teatro Catalá, instalat al de Romea, la nit del 27 de Septembre de 1901 / Cedits els drets de representacio pera teatros, societats recreativas, etc., mentres no s'alteri 'l títol y text d'aquesta obra. / Barcelona / Administració de Catalunya Artística / Raurich, 20, pral. / 1901 1901/09/27 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2075 Tcat Pous, Josep M. El tribunal de las aiguas Comèdia Barcelona Imprenta Vda. de José Miguel 1907 21 cm; 20 p 2 exemplars sense coberta El tribonal de las aiguas / Comedia en un acte y en vers original de Joseph M.ª Pous / Estrenada ab brillant éxit en el Teatre Catalá instalat al de Romea la nit del 6 de Decembre de 1907 / Preu 0'50 pesseta / Barcelona / Imprenta Bda. de José Miguel.- Gracia / 1907 1907/12/06 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2076 Tcat Pous, Josep M. Vico y Calvo Barcelona Tipografia Espanyola1886 1886 Patuel 20,5 cm; 16 p Vico y Calvo / Propósit Plajio-Plástich escrit per Joseph Marí a Pous / Barcelona / Tipografía Espanyola / Carrer del Hospital, 87 / 1886 0
2077 Tcat Pous, Josep Maria ¡Viva'l divorci! Comèdia Segona Barcelona Tipografía de Fracisco Badia 1897 Biblioteca de L'Aureneta Patuel / Llibre Viu 21 cm; 89 p 2 exemplars, un dels quals enquadernat amb altres obres catalanes dins un volum de tapes vermelles Joseph María Pous / ¡Viva'l divorci! / Comedia en quatre actes / Estrenada ab éxit extraordinari en el Teatre Catala, instalat en el de Romea, la nit del dia 20 de Novembre de 1891 / Segona edició / Barcelona / Tipografía de Francisco Badia, Doctor Dou, 14. / 1897 1891/11/20 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2078 Tcat Pous i Pagès, Josep M. Apretats pero no escanyats o una llegua de mal camí Sainet Barcelona Impremt d'Art 1914 Patuel 18,5 cm; 83 p 2 exemplars J. Pous i Pagés / Apretats però no escanyats o una llegua de mal camí / Sainet / Barcelona / Impremta d'Art - Provença, 304 / 1914 1913/??/?? // Figueres / Teatre Principal 0
2079 Tcat Pous i Pagès, Josep M. Un Cop d'Estat Comèdia Segona edició, reformada Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1910 Biblioteca Popular Teatral, 015 21 cm; 30 p J. Pous y Pagès / Un cop d'estat / Comedia en un acte / Segona edició / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2 / 1910 1905/12/05 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2080 Tcat Pous i Pagès, Josep M. Un cop d'Estat Comèdia Tercera Barcelona Impremta Ràfols 19 cm; 31 p Sense coberta J. Pous i Pagès / Un cop d'Estat / Comèdia en un acte / Tercera edició / Barcelona / Mpremta [sic] Rafols / Portaferrissa, 15 1905/12/05 // Barcelona / Teatre Català (Romea) 0
2081 Tcat Pous i Pagès, Josep M. Damià Rocabruna, El Bandoler Tragicomèdia Sant Boi de Llobregat Edicions del Mall 1985 Biblioteca Teatral, 036 Joaquim Sala Sanahuja Joaquin Sala Sanahuja 84-7456-286-4 Casal 18 cm; 161 p Damià Rocabruna, El Bandoler / Tragicomèdia en quatre actes i vuit episodis de Josep Pous i Pagès / Edició a cura de Joaquim Sala-Sanahuja / Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona / Edicions del Mall / 1985 1917/10/?? // Barcelona // Teatre Romea 0
2082 Tcat Pous i Pagès, Josep M. El Drac Drama Barcelona Imprempta de Salvador Bonavia 1907 21,5 cm; 34 p 2 exemplars J. Pous y Pagés / El Drac / Assaig de drama popular en un acte. / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2. / 1907. 1907/05/23 // Barcelona // Teatre del Circol de propietaris de Gracia 0
2083 Tcat Pous i Pagès, Josep M. L'endemà de bodes Comèdia Patuel 19 cm; 64 p 2 exemplar sense coberta L'endemà de bodes / Comèdia en tres actes de J. Pous Pagès / Aquesta comèdia fou representada per primera vegada en el Teatre Català, instalat en el Romea de Barcelona, la nit del 14 d'Octubre de 1904 1904/10/14 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2084 Tcat Pous i Pagès, Josep M. L'endemà de bodes Comèdia Barcelona Biblioteca Popular de L'Avenç 1904 Biblioteca Popular de L'Avenç, 033 Casal 16 cm; 148 p J. Pous Pagès / L'endemà de bodes / Comedia en tres actes / Barcelona / Biblioteca Popular de L'Avenç / 1904 0
2085 Tcat Pous i Pagès, Josep M. L'endemà de bodes Comèdia Barcelona Llibreria Italiana 1924 La Comèdia Catalana, 003 16,5 cm; 72 p L'endemà de bodes / Comèdia en tres actes de J. Pous i Pagès / Text definitiu / Barcelona / Administració: - Direcció: / Llibreria Italiana / Rbla. Catalunya, 125 0
2086 Tcat Pous i Pagès, Josep M. En Joan Bonhome Comèdia Barcelona Salvador Bonavía, Impressor 1912 Casal i Patuel 18,5 cm; 207 p 2 exemplars En Joan Bonhome / Comedia en quatre actes / original de J. Pous y Pagès / Salvador Bonavía. Impressor / Plassa del Pí, 5 - Barcelona. - 1912 1912/05/11 // Barcelona // Teatre Catalunya (Eldorado) 0
2087 Tcat Pous i Pagès, Josep M. El mestre nou Drama Barcelona Imprempta y litografía d'En Joseph Cunill 1903? Patuel 18,5 cm; 177 p 2 exemplars J. Pous Pagés / El mestre nou / Drama en tres actes / Edició Catalunya 1903/01/16 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2088 Tcat Pous i Pagès, Josep M. Pàtria Tragicomèdia Barcelona Impremta Artís & Co. 1914 Casal 19 cm; 234 p 2 exemplars J. Pous i Pagès / Patria / Tragicomedia en tres actes / Barcelona / Impremta Artís & Co. - Balmes, 54 / 1914 1914/02/28 // Barcelona // Gran Teatre espanyo 0
2089 Tcat Pous i Pagès, Josep M. Primera volada Comèdia Barcelona S. Bonavia, Llibreter 1921 Patuel 19'5 cm; 83 p 2 exemplars J: Pous i Pagès / Primera volada / comedia en tres actes / Barcelona / s.Bonavia, Llibreter. Tapineria, 13 / 1921 1921/11/16 // Barcelona // Tatre Català (Romea) 0
2090 Tcat Pous i Pagès, Josep M. Sang blava Comèdia Barcelona Impremt d'Art 1916 Casal 19,5 cm; 265 p 2 exemplars J. Pous i Pagès / Sang blava / comedia en tres actes / Impremta D'Art / Provença 304 - / Barcelona / 1916 1914/03/28 // Barcelona // Gran Teatre Español 0
2091 Tcat Pous i Pagès, Josep M. Els visionaris Drama Barcelona Publicacions Teatralia 1909 Biblioteca Teatralia 19 cm; 119 p 2 exemplars Biblioteca Teatralia / J. Pous Pagés / Els VVisionaris / -Drama en tres actes- / 1909 1909/04/10 // Barcelona // Teatre Novetats 0
2092 Tcat Pous i Pagès, Josep M. Vivim a les palpentes Comèdia dramàtica Barcelona Llibreria Bonavia 1931 21 cm; 67 P J. Pous i Pagès / Vivim a les palpentes / Comèdia dramàtica en 3 actes / Barcelona / Llibreria Bonavia :: Tapineria, 4 / 1931 1930/03/24 // Barcelona / Teatre Novetats 0
2093 Tcat Pous i Pagès, Josep M. El Drac Drama Segona? Barcelona Imprempta de Salvador Bonavia 1907 21,5 cm; 34 p 2 exemplars. Reprodueixen l'edició de 1907 però amb cobertes noves i diferents. J. Pous y Pagés / El Drac / Assaig de drama popular en un acte. / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2. / 1907. 1907/05/23 // Barcelona // Teatre del Circol de propietaris de Gracia 0
2094 Tcat Povill i Adserà La tragèdia d'Antígona Tragèdia Barcelona Editorial Millà 1962 Catalunya Teatral. 2a època, 080 Josep M.ª Roma 18 cm; 45 p La tragèdia d'Antígona / Tragèdia en tres actes / Adaptació i arranjament de l'obra de Sòfocles en versió moderna per a l'escena catalana, de Joan Povill i Adserà / Amb il·lustracions musicals del mestre Josep M.ª Roma / Aquesta obra fou estrenada per la Companyia de Teatre de LA PASSIÓ d'Olesa de Montserrat el dia 8 de desembre de l'any 1961 / 1962 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 -Barcelona 1961/12/08 // Olesa de Montserrat // Teatre de La Passió 0
2095 Tcat Pradell, Francesc Lo comte de Montferrat Drama Barcelona Biblioteca Regional 1899 Patuel 22 cm; 71 p 2 exemplars Lo comte de Montferrat / Drama en tres actes y en vers original de Francesch Pradell / Estrenat ab éxit en lo Centre Católich de S. Lluis Gonçaga, de la parroquia de S. Pau la nit del dia 4 de Juny de 1899 / Barcelona / Biblioteca Regional, Molas, 24, entressol, 1,ª / 1899 1899/06/04 // Barcelona // Centre Catòlic de S. Lluis Gonçaga 0
2096 Tcat Pradell, Francesc Cor de Roca Drama Barcelona Imprenta y Litografia de J. Jutglar 1895 Patuel 21,5 cm; 28 p Cor de Roca / Drama en un acte y en vers original de Francesch Pradell / Estrenat ab extraordinari éxit en lo Teatre del Centre Moral y Congregació de Sant Lluís Gonçaga, de la parroquia de Sant Francisco de Paula de Barcelona, la nit del 3 de novembre de 1895. / Barcelona / Imprenta y Litografia de J. Jutglar / Pasaje Hort dels Velluters 2. / 1895
 1895/11/03 // Barcelona // Teatre del Centre Moral y Congregació de Sant Lluis Gonçaga 0
2097 Tcat Pradell, Francesc Embolics Comèdia Foment 23 cm; 20 p Còpia mecanografiada Embolics! / Comèdia en un acte / Original de Francesc Pradell 0
2098 Tcat Pradell, Francesc Lo gos de presa Sainet l Barcelona Biblioteca La Barretina 1900 Galeria Catalana Católica Patuel 20,5 cm; 16 p 2 exemplars. Un sense coberta Lo gos de presa / Sainete en un acte y en prosa original de Francesch Pradell / Estrenat en la Associació de Católichs de Sabadell, lo dia 13 de Maig de 1900 / Barcelona / Biblioteca La Barretina, Molas, 21, entressol. / 1900 1900/05/13 // sabadell // Associació de Catòlics de Sabadell 0
2099 Tcat Pradell, Francesc Un niu de raons Comèdia bilingüe Segona Barcelona Biblioteca L'Escon 1930 Biblioteca L'Escon, 147 Patuel 21 cm; 31 p 2 exemplars Un niu de raons / Comèdia bilingüe en un acte i en vers original de Francesc Pradell / Estrenada en l'Associació de Sant Lluís Gonmçaga de la Parròquia de Sant Pau, la nit del 29 d'Octubre de 1899 / Segona edició / Biblioteca L'Escon / êtritxol, 2 / Llibreria / Barcelona / 1930 1899/10/29 // Barcelona // Associació de Sant Lluís Gonçaga de la Parròquia de Sant Pau 0
2100 Tcat Prat, Juli Es lloga un pis Comèdia Barcelona Nebots d'En López Robert i C.ª, impressors 1923 Patuel / Llibre Viu 21 cm; 16 p 2 exemplars Es lloga un pis / Comedia en un acte de Juli Prat / Barcelona / Nebots d'En López i C.ª, impressors / Carrer Comte de l'Assalt, 63 / 1923 1923/04/07 // Barcelona // Gran Teatro Español 0
2101 Tcat Prats Comas, Josep La fallida Drama Barcelona Biblioteca L'Escon 1930 Biblioteca L'Escon, 146 Patuel 19,5 cm; 83 p La fallida / Drama en tres actes i en prosa original de Josep Prats Comas / Estrenat amb èxit extraordinari el 3 de Febrer de 1929 en el Teatre del Círcol Catòlic de Gràcia / Primera edició / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 Llibreria / Barcelona / 1930
 1929/02/03 // Barcelona // Círcol Catòlic de Gràcia 0
2102 Tcat Prats Comas, Josep Incomprensió! Comèdia Barcelona Biblioteca L'Escon 1933 Biblioteca L'Escon, 158 21,5 cm; 102 p 2 exemplars Incomprensió! / Comedia dramatica en tres actes i en prosa catalana original de Josep Prats i Comas / Estrenada amb extraordinari èxit el dia 16 d'abril de 1933 en el Círcol Catòlic de Gràcia / Primera edició / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 / Llibreria / Barcelona / 1933 1933/04/16 // Barcelona // Círcol Catòlic de Gràcia 0
2103 Tcat Prats Comas, Josep Víctimes de l'ambició Drama Barcelona Biblioteca L'Escon 1927? Biblioteca L'Escon, 136 Patuel 21,5 cm; 91 p 3 exemplars Victimes de l'ambicio / Drama en tres actes i en prosa / (El tercer dividit en dos quadros) Original de Josep Prats i Comas Estrenat amb extraordinari èxit el 24 d'Abril de 1927, en el Circol Catòlic de Gràcia / Biblioteca L'Escon / Petrritxol, 2 Llibreria / Barcelona 1927/04/24 // Barcelona // Circol Catòlic de Gràcia 0
2104 Tcat Puga Batllori, Domingo Detectiu privat Comèdia Barcelona Editorial Millà 1960 Catalunya Teatral. 2a època, 064 18 cm; 55 p 2 exemplars Detectiu privat / Comèdia d'humor i de lladres, en tres actes, el segon i el tercer dividits en dos episodis, original de Domingo Puga Batllori / Estrenada al Centre Catòlic Parroquial de Sant Andreu, de Barcelona, el 17 d'abril del 1960 / 1960 / Editorial Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1960/04/17 // Barcelona // Centre Catòlic Parroquial de Sant Andreu 0
2105 Tcat Pugés, Manuel Conveniencias Comèdia Manresa Impremta de Sant Joseph 1897 Patuel 21,5 cm; 29 p Conveniencias / Comedia en un acte y en vers original de Manuel Pugés / Estrenada ab gran éxit en lo teatro de la Juventut Católica de Manresa / Preu: UNA pesseta / Manresa: / Impremta de Sant Joseph, Picas, 8 / 1897 ????/??/?? // Manresa // Teatre de la Juventut Catòlica 0
2106 Tcat Pugés, Manuel Víctima del deber Drama Manresa Impremta de Sant Joseph 1896 20,5 cm; 40 p 2 exemplars Víctima del deber / Drama en dos actes y en vers original de Manuel Pugés / Estrenat ab brillant éxit en lo teatro de la Juventud Católica de Manresa, la nit del 5 d'Abril de 1896. / Manresa: / Establiment Tipográfich de Sant Joseph / 1896 1896/04/05 // Manresa // Teatre de la Juventut Catòlica 0
2107 Tcat Puig, Alexandre Cinc fills Comèdia dramàtica Barcelona Editorial Millà 1948 Catalunya Teatral. 2a època, 005 21,5 cm; 31 p 2 exemplars. 1 Sense coberta Cinc fills / Comèdia tramàtica en tres actes original de Alexandre Puig / Estrenada amb grandiós éxit, la nit de l'11 de setembre de 1947 en el Teatre Victòria, de Barcelona, per la Companyia Vila-Daví / 1948 / Editorial Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1947/09/11 // Barcelona // Teatre Victòria 0
2108 Tcat Puig i Almirall, Oriol L'argenter de Girona Poema dramàtic Barcelona Editorial Millà 1955 Catalunya Teatral. 2a època, 031 21 cm; 62 p 2 exemplars L'argenter de Girona / Poema dramàtic en tres actes original de Oriol Puig i Almirall / Estrenat la nit del 15 de juny del 1954, en el Teatro Bosque de Vilanova i La Geltrú / 1955 / Editorial Milla / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 1954/06/15 // Vilanota y la Geltrú // Teatro Bosque 0
2109 Tcat Puig i Almirall, Oriol El cafè sense sucre Farsa còmica Barcelona Editorial Millà 1961 Catalunya Teatral. 2a època, 068 17,5 cm; 53 p El cafè sense sucre / Farsa en tres actes original de Oriol Puig i Almirall / Estrenada el 20 de novembre del 1960 a la Catequística Parroquial de Tiana / Premi extraordinari de teatre en el III Jocs Florals de Tiana 1960 / 1961 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 1960/11/20 // Tiana // Catequística Parroquial 0
2110 Tcat Puig i Almirall, Oriol El carlà de la Geltrú Poema dramàtic Barcelona Editorial Millà 1957 Catalunya Teatral. 2a època, 042 17,5 cm; 68 p 2 exemplars El carlà de la Geltrú / Poema dramàtic en tres actes, en vers, original de Oriol Puig i Almirall / Estrenat la nit del 2 de setembre del 1956 al Teatro del Círculo Católico de Vilanota i la Geltrú / 1957 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pauu, 21 - Barcelona 1956/09/02 // Vilanova i la Geltrú // Teatro del Círculo Católico 0
2111 Tcat Puig i Almirall, Oriol La promesa del banquer Poema dramàtic Barcelona Editorial Millà 1963 Catalunya Teatral. 2a època, 089 18 cm; 62 p 2 exemplars La promesa del banquer / Poema dramàtic en tres actes, en vers, original de Oriol Puig i Almirall / Estrenat la nit del 2 d'abril del 1963 al Teatro Bosque de Vilanova i la Geltrú / Premi de Teatre en el Jocs Florals Du Genêt d'Or, 1962, del Rosselló / 1963 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21- Barcelona 1963/04/02 // Vilanova i la Geltrú / Teatro Bosque 0
2112 Tcat Puig i Almirall, Oriol El retorn Poema dramàtic Barcelona Editorial Millà 1954 Catalunya Teatral. 2a època, 022 21,5 cm; 55 p 2 exemplars El retorn / Poema dramàtic en tres actes, original de Oriol Puig i Almirall / Estrenat el dia 9 de juny del 1953, en el Teatro Bosque de Vilanova i La Geltrú / 1954 / Editorial Millà / Sant Pau, 21 - Barcelona 1953/06/09 // Vilanova i la Geltrú // Teatro Bosque 0
2113 Tcat Balaguer, Víctor Los Pirineos [Los Pirineus] / I Pirenei Barcelona Henrich y C.ª 1892 Arteaga Pereira, José M. (italià) Pedrell, Felip 25,5 cm; 577 p Desat als prestatges de Poesia catalana Los Pirineos / Trilogia original en verso catalán y traducción en prosa castellana por D. Víctor Balaguer / de las Reales Academias Española y de la Historia / seguida de la versión italiana de D. José M.ª Arteaga Pereira / acomodada a la música del Mtro. D. Felipe Pedrell / y de la obra de este último titulada Por nuestra música / Barcelona - MDCCCXCII 0
2115 Tcat Puig i Ferreter, Joan Aigües encantades Drama Barcelona Imprempta de Joaquim Horta 1908 Patuel 18,5 cm; 164 p Joan Puig y Ferreter / Aigües encantades / Barcelona 1908 1908/03/22 // Barcelona // Teatre Romea 0
2116 Tcat Puig i Ferreter, Joan Anna darrera la cortina Drama Barcelona Llibreria Millà 1936 Catalunya Teatral, 092 Casal 17,5 cm: 52 p Anna darrera la cortina / Drama en tres actes en sis quadres original de Joan Puig i Ferreter / Catalunya Teatral / Any V 1 de Gener 1936 Núm. 92 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 0
2117 Tcat Puig i Ferreter, Joan Arrels mortes Drama Barcelona Imprempta de Joaquim Horta 1906 Patuel 19 cm; 143 p Joan Puig y Ferreter / Arrels mortes / Barcelona 1906 1906/10/02 // Barcelona // Teatre Romea 0
2118 Tcat Puig i Ferreter, Joan La dama alegre Comèdia dramàtica Barcelona Impremta Ràfols La Novel·la Teatral Catalana, 022 Patuel 19 cm; 48 p 2 exemplars Joan Puig i Ferreter / La dama alegre / Aquesta obra fou representada per primera volta en el Teatre de les Arts de Barcelona, el 17 de Desembre de l'any 1904 1904/12/17 // Barcelona // Teatre de les Arts 0
2119 Tcat Puig i Ferreter, Joan La dama enamorada Drama Barcelona Joaquim Horta, impressor 1908 Patuel 19,5 cm; 195 p 2 exemplars Joan Puig y Ferreter / La dama enamorada / Barcelona 1908 1908/11/25 // Barcelona // Teatre Novetats 0
2120 Tcat Puig i Ferreter, Joan La dama enamorada Drama Barcelona Impremta Ràfols 1917 La Novel·la Nova, 019 Patuel 18,5 cm; 66 p 2 exemplars La dama enamorada de Joan Puig i Ferreter 1908/11/25 // Barcelona // Teatre Novetats 0
2121 Tcat Puig i Ferreter, Joan La dama enamorada Drama Barcelona Llibreria Italiana 1924 La Comèdia Catalana, 008 16,5 cm; 62 p 2 exemplars Joan Puig i Ferreter / La dama enamorada / Text definitiu en tres actes / Barcelona / Administracio-Direcció: / Llibreria Italiana / Rbla. Catalunya, 125 0
2122 Tcat Puig i Ferreter, Joan La dama enamorada Drama Quarta Barcelona Imp. Ràfols 1928 Quatre rals 18,5 cm; 63 p 2 exemplars La Dama Enamorada / Drama en tres actes de Joan Puig i Ferreter / Fou representada per la companyia de Teatre Català de l'Apolo la nit del 25 de febrer de 1928 / Quarta edició corregida / Unica considerada vàlida per l'autor / 1928 / Imp.RAFOLS - Portaferrissa, 15 / Barcelona 1908/11/25 // Barcelona // Teatre Novetats 0
2123 Tcat Puig i Ferreter, Joan Dialegs imaginaris Barcelona Biblioteca Popular de L'Avenç 1906 Biblioteca Popular de L'Avenç, 055 Casal 18 cm; 94 p Joan Puig i Ferreter / Dialegs imaginaris / Les veus imaginaries. - Balauet i Moreneta / Dolça mort. - L'ilusió del Poeta. - Amor de pare / La tragedis d'una noia. - Epileg / Barcelona / Biblioteca Popular de L'Avenç / 1906 0
2124 Tcat Puig i Ferreter, Joan Drama d'humils Drama Barcelona Bartomeu Baxarias - Editor 1909 De tots colors Patuel 18,5 cm; 30 p 2 exemplars Joan Puig y Ferreter / Dramad'humils / Un acte / De totd colors 0
2125 Tcat Puig i Ferreter, Joan El gran enlluernament Comèdia Barcelona 1919? La Novel·la Teatral Catalana, 011 Patuel 19 cm; 36 p 2 exemplars amb coberta diferent El gran enlluernament / Comèdia en tres actes, d'en Joan Puig i Ferrater / Aquesta obra fou estrenada amb gran èxit la nit del 14 de Maig de 1919, en el Teatre Català Romea 1919/05/14 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2126 Tcat Puig i Ferreter, Joan L'Ignoscenta Tragèdia Barcelona Bartomeu Baxarias 1912 De tots colors Patuel 18,5 cm; 46 p Puig y Ferreter / L'Ignoscenta / Traghedia en tres quadros / De tots colors 0
2127 Tcat Puig i Ferreter, Joan El noy mimat Drama Barcelona Imprempta La Catalana 1905 Biblioteca Talía, 001 18 cm; 51 p Biblioteca Talía / Obra nùm. I / Joan Puig y Ferreter / El noy mimat / Barcelona-1905 / Imprempta La Catalana / 71, Balmes, 71. 1905/02/07 // Barcelona // Teatre Romea 0
2128 Tcat Rusiñol, Santiago Chauffeur...al palace! Revista Barcelona Antoni López, Llibreter 18,5 cm; 90 p Chauffeur... al Palace! / Quadres d'aquesta revista per Santiago Rusiñol / Antoni López. Llibreter / Rambla del Mig, 20 / BarcelonA 0
2435 Tcat Rusiñol, Santiago Cigales i formigues Quadre líric Barcelona Tip. L'Avenç 1907 Morera, Enric Adan Ferrer 14 cm; 58 p 2 exemplars Santiago Rusiñol / Cigales i formigues / quadre liric en un acte / Música del mestre Enric Morera / Nova edició / Barcelona / Tip. L'avenç, Ronda de l'Universitat, 20 / 1907 0
2129 Tcat Puig i Ferreter, Joan Si n'era una minyona... Comèdia Barcelona 1917 La Novel·la Teatral Catalana, 060 18,5 cm; 24 p Si n'era una minyona... / Comedia en un acte de J. Puig i Ferreter / Aquesta obra sigué representada per primera vagada al Teatre Català (Romea), el mes de Gener de 1918 1918/01/?? // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2130 Tcat Puig i Ferreter, Joan Teatre / Aigües encantades / La dama enamorada / El gran Aleix Drama Barcelona Edicions 62 1988 Les millors obres de la literatura catalana, 037 Arnau, Carme 84-297-1599-1. 18,5 cm; 186 p Aigües encantades / Drama en tres actes // La dama enamorada / Text definitiu en tres actes // El gran Aleix / Drama en dos actes 0
2131 Tcat Puig i Llensa, Francesc Foc en el món Drama Rubi Editorial Rubi 1935 21 cm; 36 p 2 exemplars Francesc Puig i Llensa / Foc en el món / Drama en tres actes / Barcelona / 1935 1935?/??/?? // Barcelona // Centre Social de Santa Madrona 0
2132 Tcat Puig i Llensa, Francesc El meu cotxe! Comèdia Arenys de Mar Editorial L'Escon 1935 Biblioteca L'Escon, 175 21 cm; 17 p 2 exemplars El meu cotxe! / Comèdia en un acte original de Francesc Puig i Llensa / Aquesta obra fou estrenada al Centre Catòlic, de Blanes, el Març de 1934. / Primera Edició / Editorial L'Escon / Arenys de Mar / Diposit / Llibreria L'Escon, Petritxol, 2 / Barcelona / 1935

 1934/03/?? // Blanes // Centre Catòlic 0
2133 Tcat Puig i Llensa, Francesc Els Misteris de l'Hostal Drama Barcelona Editorial Balmes, S.A. 1933 Biblioteca Popular de Teatre Catòlic, 004 Patuel 19,5 cm; 66 p Biblioteca Popular de Teatre Catòlic N.º 4 / Francesc Puig i Llensa / Els Misteris de l'Hostal / Drama en tres actes / Premi del concurs 1932 / Biblioteca Popular de Teatre Catòlic / Editorial Balmes, S.A. / Duran i Bas, 11 . Barcelona / 1933 1932/10/?? // Blanes // Centre Catòlic 0
2134 Tcat Puig i Llensa, Francesc Pobresa i Caritat Mataró Edicions de la Casa Patuel 1934 Biblioteca Iluro, 045 Patuel 21 cm; 15 p 2 exemplars Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / Francesc Puig i Llensa / Pobresa i Caritat / (Idil·li de Nit de Reis) / Any VII / Mataró, Desembre de 1934 // XLV 0
2135 Tcat Puig i Llensa, Francesc Una vida per Jesús Drama Barcelona Biblioteca L'Escon 1934 Biblioteca L'Escon, 161 Patuel 21 cm; 80 p 2 exemplars Una vida per Jesús / Drama en cinc actes original de Francesc Puig i Llensa / Premiat al Concurs d'Obres Teatrals per Centres Catòlics organitzat per l'Ateneu de Sant Lluis Gonçaga, de Sant Andreu de Palomar, l'any 1932, en que celebrava les seves noces de diamant i estrenat amb molt èxit en dit Centre el 3 de setembre de 1933 / Primera edició / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 / Llib reria / Barcelona / 1934 1933/09/03 // Sant Andreu de Palomar / Ateneu de Sant Lluis Gonçaga 0
2136 Tcat Punti i Collell, Joan L'esposa virginal (Santa Cecilia) Poema dramàtic Barcelona Foment de Pietat 1931 Biblioteca Teatral de les Escoles Catòliques, 001 21,5 cm; 58 p Biblioteca Teatral de les Escoles Catòliques / Joan Punti i Collell / Prevere / L'esposa virgunal / (Santa Cecilia) / Poema dramàtic en tres episodis / Foment de Pietat / Duran i Bas, 11 - Barcelona / 1931 1930/11/16 // Barcelona // Escoles Catòliques del Sagrat Cor de Jesús i Maria Immaculada 0
2149 Tcat Punti i Collell, Joan Fabiola Barcelona Foment de Pietat 1932 Biblioteca Teatral de les Escoles Catòliques, 002 Patuel 21,5 cm; 124 p 2 exemplars Biblioteca Teatral de les Escoles Catòliques II / Joan Puntí i Collell / Prevere / Fabiola / Escenificació fragmentària en quatre actes i en vers de la famosa novel·la de Wiseman / Fomento de Pietat / Duran i Bas, 11 - Barcelona / 1932 1931/96/21 // Barcelona // Escoles Catòliques del Sagrat Cor de Jesús i Maria Immaculada 0
2137 Tcat Puig Pujades, Josep Quan s'ha perdut la fe... Comèdia Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1936 El nostre teatre. Any III, 050 19 cm; 35 p. 2 exemplars Quan s¡ha perdut la fe... / Comèdia dramàtica en tres actes, original de J. Puig Pujades 0
2138 Tcat Puigbò i Mayol, Joaquim La mamà té jocs amagats Comèdia Barcelona Editorial Millà 1990 Catalunya Teatral. 2a època, 246 84-7304-170-4 Casal 17 cm; 89 p La mamà té jocs amagats / Comèdia en tres actes Original de J. Puigbò i Mayol / 1990 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 1989/12/08 // Terrasa // Centre Social Catòlic 0
2139 Tcat Puigbò i Mayol, Joaquim Un ministre sense cartera Comèdia Mataró Edicions de la Casa Patuel 1936? Biblioteca Iluro, 034 Patuel 21,5 cm; 36 p 2 exemplars Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / Joaquim Puigbò i Mayol / Un ministre sense cartera / Comèdia, quasi astracanada, en un acte / Obra a la qual li fou atorgat el primer premi per a comèdies en un acte, en el I Concurs d'Obres per a l'Escena Catòlica, celebrat per la Biblioteca Iluro de Matarò en novembre de 1935 / Any V / Mataró, Setembre de MCMXXXVI / Vol. XXXIV 1936/04/12 // Terrassa // Centre Social 0
2140 Tcat Puiggarí, Lluís Un crim sensacional Farsa Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1911 Biblioteca Popular Teatral, 040 Patuel 21,5 cm; 16 p 2 exemplars Lluís Puiggarí / Un crim sensacional / Farsa en un acte / Estrenada al Teatre Romea el dia 16 de Janer de 1911 / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Plassa del Pí, 5 / 1911 1911/01/16 // Barcelona // Teatre Romea 0
2141 Tcat Puiggarí, Lluís Felicitat eterna Farsa Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1910 Biblioteca Popular Teatral, 005 Patuel 21 cm; 19 p 2 exemplars Felicitat eterna / Farsa en un acte / Arranjada a la escena catalana per Lluis Puiggarí / Estrenada al Teatre Romea el día 29 de Mars de 1910 / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2 / 1910 1910/03/29 // Barcelona // Teatre Romea 0
2142 Tcat Puiggarí, Lluís Mirallets per cassar aloses Comèdia Barcelona Imp. Eñzeviriana 1909 Patuel 19 cm; 132 p Miralleta per cassar aloses / Comedia en dos actes arreglada al catalá per Lluís Puiggarí / Estrenada en el Teatre Principal de Barcelona (Espectacles-Audicions Graner) el dia 4 de Maig de 1907 / Barcelona / Imp. Elzeviriana - Borrás y Mestres - R. Catalunya, 12 / 1909 1907/05/04 // Barcelona // Teatre Principal 0
2143 Tcat Puiggarí, Lluís Mirallets per a caçar aloses Comèdia Barcelona Patuel 18,5 cm; 32 p Sense coberta Mirallets per a caçar aloses / Comèdia en dos actes arreglada al català per En Lluís Puiggarí / Estrenada en el Teatre Principal de Barcelona (Espectacles-Audicions Graner) el dia 4 de Maig de 1907 1907/05/04 // Barcelona // Teatre Principal 0
2144 Tcat Puiggarí, Lluís Permeti'm!... [¡Permétim!...] Passatemps comicolíric Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1907 La Escena Catalana Esquerrá, Adriá Patuel 21 cm; 32 p 2 exemplars Lluis Puiggarí / ¡Permétim!... / Passatemps cómic-líric, en un acte, trasplantat al catalá / Música del Mestre Adriá Esquerrá / Estrenat en els Espectacles Audicions Graner, en el Teatre Principal de Barcelona, la nit del 31 d'Octubre de 1906. / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carfrer de Petritxol, 2. / 1907 1906/10/31 // Barcelona // Teatre Principal 0
2145 Tcat Pujadas i Truch, Josep Fra Anselm o El consol del perdó Drama Mataró Edicions de la Casa Patuel 1932 Biblioteca Iluro, 030 Patuel 21,5 cm; 80 p 2 exemplars Biblioteca Iluto / Edicions de la Casa Patuel / Josep Pujadas i Truch / Fra Anselm o El consol del perdó / Drama en tres actes i en vers / Estrenat a la Catequística de Sant Pere de Masnou, la tarda del 6 de Maig de 1929. / Any V / Mataró, març de MCMXXXII / Vol. XXX 1929/05/06 // Masnou // Catequística de Sant Pere 0
2146 Tcat Pujadas i Truch, Josep Lo promes de la Carmeta Joguina Barcelona Imprempta L'Atlántida 1900 Patuel 20 cm; 32 p Lo promes de la Carmeta / Juguet comich en un acte y en vers original de Joseph Pujadas Truch / Estrenat ab éxit en lo Circo y en lo Centre Coral de Masnou la tarde del 5 de Desembre de 1897 y la nit del 12 de Mars de 1899 respectivament. / Barcelona / Imprempta L'Atlántida, Dr. Dou, 14 / 1900 1897/12/05 // Masnou // Teatre Circo 0
2147 Tcat Pujadas i Truch, Josep Vida y mort Episodi dramàtic Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1897 Patuel 20 cm; 34 p Vida y mort / Epissodi dramátich en un acte y en vers original de Joseph Pujadas Truch / Estrenat ab éxit extraordinari la tarde del 3 de Janer de 1897 en lo Teatro Circo, de Masnou / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Plassa del Pi, núm. 3, 2on / 1897 1897/01/03 // Masnou // Teatro Circo 0
2148 Tcat Pujol Graell, Artur Els Boy-scouts Comèdia Barcelona A. Artís, Impressor 1913 19 cm; 43 p Artur Pujol Graell / Els Boy-Scouts / Comedia en dos actes / Estrenada amb gran éxit, pels exploradors del grupu Fivaller, en el Teatre del Centre Aragonés la nit del 29 de Març de 1913 / Barcelona / A. Artís, Impressor . Carrer den Balmes, 54 / 1913 1913/03/29 // Barcelona // Teatre del Centre Aragonés 0
2150 Tcat Punti i Collell, Joan La rosa beneïda Drama Segona Barcelona Editorial Balmes 1954 Divulgadora Escaldélscymi, 015 17 cm; 71 p 2 exemplars Divulgadora Escadélscymi / Obra N.º 15 / Literatura Apostólicoo-Amena / Escena Catòlico-Femenina / Joan Puntí i Collell / Prevere / La rosa beneïda / Drama catala de costums muntanyencs en tres actes i en prosa / (Segona Edició) / Editorial Balmes / Duran i Bas, 11 - Barcelona / 1954 1932/05/22 // Barcelona // Escoles Catòliques del Sagrat Cor de Jesús i Maria Immaculada 0
2151 Tcat Punti i Collell, Joan La rosa beneïda Drama Barcelona Foment de Pietat 1932 Biblioteca Teatral de les Escoles Catòliques, 003 Patuel 21 cm; 111 p Biblioteca Teatral de les Escoles Catòliques III / Joan Puntí i Collell / Prevere / La rosa beneïda / Drama català de costums muntanyencs en tres actes i en prosa / Foment de Pietat / Duran i Bas, 11 / Barcelona / 1932 1932/05/22 // Barcelona // Escoles Catòliques del Sagrat Cor de Jesús i Maria Immaculada 0
2152 Tcat Punti i Collell, Joan La venjança de la reina Barcelona Foment de Pietat 1933 Biblioteca Teatral de les Escoles Catòliques, 004 21,5 cm; 45 p Biblioteca Teatral de les Escoles Catòliques IV / Joan Puntí i Collell / Prevere / La venjança de la reina / Visió poètico-dramàtica de la clemència medieval, escrita en vers en un acte prologat / Fomento de Pietat / Duran i Bas, 11 - Barcelona / 1933 1933/02/26 // Barcelona // Escoles Catòliques del Sagrat Cor de Jesús i Maria Immaculada 0
2153 Tcat Puntos Charles, Francesc Un embolic de familia Barcelona Editorial Millà 1954 Catalunya Teatral. 2a època, 020 21.5 cm; 38 p 2 exemplars Un embolic de familia / Obra còmica en tres actes original de Francesc Puntos Charles / Estrenada pel Quadre Escènic de l'Ateneu de Sant Just Desvern, el dia 1 de gener del 1954 / 1954 / Editorial Millà / Sant Pau, 21 - Barcelona 1954/01/01 // Sant Just Desvern / Ateneu 0
2154 Tcat Quadrado, J. Maria Los pastors de Bethlem Quadret dramàtic Barcelona Imprempta La Catalana 1892 Patuel 21,5 cm; 22 p 2 exemplars Los pastors de Bethlem / Quadret dramàtich en un acte original de D. J. María Quadrado / Arreglat en vers á la escena catalana Per En G. S. P. / Barcelona / Imprempta La Catalana de Jaume Puigventós / 5, Dormitori de Sant Francesch, 5 / 1892 0
2155 Tcat Quadrado, J. Maria Els pastors de Betlem Quadret dramàtic Segona Barcelona Biblioteca L'Escon 1932 Biblioteca L'Escon, 153 21,5 cm; 23 p 2 exemplars Els pastors de Betlem / Quadret dramatic en un acte original de J. Maria Quadrado / arreglat en vers a l'escena catalana per G. S. P. / Segona edició / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 Llibreria / Barcelona / 1932 0
2156 Tcat Quer, Lluis Galletas Jordan Comèdia Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1899 Biblioteca de Lo Teatro Regional, 145 21,5 cm; 87 p 2 exemplars Galletas Jordan / Comedia en tres actes / arreglada al Teatre Catalá per Don Lluis Quer / Estrenada ab éxit extraordinari en lo Teatro Principal (Catalá), la nit del 9 d'Abril de 1898 / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Ronda Sant Pere, 19 y 21, 1.º, 1.ª / Septembre de 1899 1898/04/09 // Barcelona // Teatre Principal 0
2157 Tcat Quer, Lluis / Sanromá i Quer, Bonaventura L'Hostal de la coixa Drama Barcelona Tipografía de Fracisco Badia 1897 Patuel 21 cm; 77 p Sense coberta L'Hostal de la coixa / Drama en tres actes y en vers original de D. Lluís Que y D. Bonaventura Sanromá y Quer / Estrenat en el Teatro Catalá (Romea) la vetlla del 23 de Mars de 1897. / Barcelona / Tipografia de Francisco Badia, Doctor Dou, 14. / 1897 1897/03/23 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2158 Tcat Quer, Lluis / Sanromá i Quer, Bonaventura Vents d'oratge Drama Barcelona Tipografía de Fracisco Badia 1898 Biblioteca de L'Aureneta Patuel 20 cm; 101 p 2 exemplars Lluis Quer y Bonaventura Sanromá y Quer / Vents d'oratge / Drama original en tres actes y en vers / Estrenat en lo Teatro Principal de Barcelona, la nit del 21 de Mars de 1898 / Barcelona / Tipografía de Francisco Badia, Doctor Dou, 14. / 1898 1898/03/21 // Barcelona // Teatre Principal 0
2159 Tcat Quera i Córdoba, Fidel ¡Ay d'ells!... Monòleg Barcelona Biblioteca de La Talia Catalana 1899 Patuel 19 cm; 16 p ¡Ay d'ells!... / Monolech en prosa / obra póstuma de Fidel Quera y Córdoba / Barcelona / Biblioteca de La Talia Catalana / Carrer del Pi, número 16. / 1899 0
2160 Tcat Quera i Córdoba, Josep ¡Parells! Sainet Barcelona Eduard Albacar, impressor 1900 Patuel 18,5 cm; 32 p 2 exemplars ¡Parells! / Sainete en un acte y en prosa escrit per En Joseph Quera y Córdoba / Estrenat la nit del 30 d'Octubre de 1898 en lo Círcul Católich de Badalona / Barcelona / Ediard Albacar, impresssor / Carrer de Valencia, 247 / 1900 1898/10/30 // Badalona // Teatre Círcol Catòlic 0
2161 Tcat Quera i Córdoba, Josep Qui tot ho vol tot ho pert Comèdia Barcelona Biblioteca de La Talia Catalana 1898 Biblioteca de La Talia Catalana, 011 Patuel 18,5 cm; 48 p 2 exemplars Qui tot ho vol tot ho pert / Comedia en un acte y en prosa per En Joseph Quer y Córdoba / Estrenada ab bon éxit en la Cort Angélica de Sant Lluis Gonçaga de Gracia lo día 8 de Septembre de 1898 / Barcelona / Biblioteca de La Talía Catalana / Carrer del Pi, número 16. / 1898 1898/09/08 // Barcelona (Gràcia) // Cort Angélica de Sant Lluis Gonçaga 0
2162 Tcat Quera i Córdoba, J. i F. Un catalanista Monòleg Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1899 Biblioteca de Lo Teatro Regional, 147 21 cm; 15 p 2 exemplars, un sense coberta Un catalanista / Monolech en prosa original de J. y F. Quera y Còrdoba / Estrenat ab gran éxit en la societat El Porvenir de la derecha del Ensanche la nit del 8 d'agost de 1897. / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Ronda Sant Pere, 19 y 21, 1.º, 1.ª / Novembre de 1899 1897/08/08 // Barcelona // Societat El Porvenir de la derecha del Ensanche 0
2163 Tcat Ragué i Arias, Maria-Josep Crits de gavines Drama Barcelona Editorial Millà 1990 Catalunya Teatral. 2a època, 244 84-7304-168-2 Casal 17 cm; 40 p 2 exemplars Crits de gavines / Obra en dos actes original de Maria-Josep Ragué i Arias / 1990 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 0
2164 Tcat Ramon i Vidales, Ramon A cal Notari ó uns capítols matrimonials desfets Sainet Vendrell Imprempta Ramon germans [Antoni López, editor] 1899 Patuel 21 cm; 47 p A cal Notari ó uns capítols matrimonials desfets / Saynete en un acte y en prosa original de Ramon Ramon y Vidales / Estrenat ab gran éxit en lo Teatre Catalá (Romea) la nit del 16 d'Octubre de 1899 / Vendrell / Imprempta Ramon Germans, Teatro, 18 / 1899 1899/10/16 // Barcelona // (Teatre Català (Romea) 0
2165 Tcat Ramon i Vidales, Ramon A cal Notari ó uns capítols matrimonials desfets Sainet Segona Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1911 Biblioteca Popular Teatral, 053 Patuel 21,5 cm; 31 p A cal Notari o Uns capítols matrimonials desfets / Saynet en un acte y en prosa original de Ramon Ramon y Vidales / Estrenat ab granèxit en lo Teatre Català (Romea) la nit del 16 d'Octubre de 1899 / Segona edició / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Plassa del Pí, 5 / 1911 1899/10/16 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2166 Tcat Ramon i Vidales, Ramon La Agencia d'en Pep Carrillo Sainet Vendrell Imprempta Ramon germans y nebot [Antoni López, editor] 1903 Patuel 21 cm; 40 p La Agencia d'en Pep Carrillo / Saynete en un acte y en prosa original de D. Ramon y Vidales / Estrenat ab gran éxit en lo Teatre Catalá (Romea) la nit del 28 de Novembre de 1902 / Vendrell / Imprempta Ramon germans y nebot, Teatro, 18 / 1903 1902/11/28 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2167 Tcat Ramon i Vidales, Ramon El carro del vi Quadre de costums Tercera Barcelona Salvador Bonavía 18 cm; 20 p Sense portada. Dades de la coberta Suplement a la Escena Catalana / El carro del vi / Quadre de costums vilatanes, en un acte, de R. Ramon Vidales / (3.ª Edició) / Salvador Bonavía / Tapineris, 13 / Barcelona / 25 céntims 1903/09/19 // Teatre Català (Romea) 0
2168 Tcat Ramon i Vidales, Ramon El carro del vi / El carro desfet Quadre de costums / Sainet tràgic Barcelona Llibreria Millà 1932 Catalunya Teatral, 008 Llibre Viu 17,5 cm; 27 p / 28 p 2 exemplars El carro del vi / Quadre de costums vilatanes, en un acte original de R. Ramon Vidales / Aquesta obra fou estrenada en el Teatre Català (Romea) el dia 19 de Setembre de 1903 / Administració / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona /// El carro desfet / Sainet tragic de costums vilatanes / Epíleg de El carro del vi / original de R. Ramon Vidales / Estrenada en el Teatre del Casino Círcol de Vendrell la nit del dia 15 de Novembre de 1914 / Administració / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 1903/09/19 // Barcelona // Teatre Català (Romea) /// 1914/11/15 // Vendrell // Teatre del Casino Círcol 0
2169 Tcat Ramon i Vidales, Ramon El carro desfet Sainet tràgic Barcelona Impremt d'Art 1915 Patuel 17,5 cm; 69 p 2 exemplars R. Ramón i Vidales / El carro desfet / Sainet tràgic de costums vilatanes / Epíleg de El carro del vi / Barcelona / Impremta d'Art : Provença, 304 / 1915 1914/11/15 // Vendrell // Teatre del Casino Círcol 0
2170 Tcat Ramon i Vidales, Ramon El Coro dels Benplantats o Aquí ha caigut la grossa Sainet Segona Barcelona Bonavía i Duràn, Impressors 1915 21,5 cm; 22 p 2 exemplars El Coro dels Benplantats o Aquí ha caigut la grossa / Sainet de costums vilatanes en un acte i en prosa, original de D. Ramon i Vidales / Estrenat amb gran èxit en el Teatre Català (Romea), la nit del 28 d'Octubre de 1905. / Segona edició / Barcelona / Casa Editorial de Teatre / Bonavia i Duran - Impressors - Boqueria, 20 / 1915 1905/10/25 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2171 Tcat Ramon i Vidales, Ramon El curandero nou Sainet Barcelona Bartomeu Baxarias 1910 De tots colors Patuel 18,5 cm; 41 p 2 exemplars R. Ramon y Vidales / El ·Curandero nou / Sainet en un acte / De tots colors 1910/10/14 // Barcelona // Teatre Principal 0
2172 Tcat Ramon i Vidales, Ramon La desenfeynada Comèdia Vendrell Imprempta Ramon germans y nebot [Antoni López, editor] 1905 21 cm; 34 p 2 exemplars La desenfeynada / Comedia vilatana en un acte y en prosa original de R. Ramon y Vidales / Estrenada ab éxit en el Teatre Catalá (Romea) la nit del 23 de Setembre de 1905 / Vendrell / Imprempta Ramon Germans y nebot, Teatro, 18 / 1905 1905/09/23 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2173 Tcat Ramon i Vidales, Ramon Ferro fret Sainet Barcelona Publicacions Teatralia 1909 Biblioteca Teatralia Dini, H. Patuel 19 cm; 92 p 2 exemplars Biblioteca Teatralia / R. Ramon y Vidales / Ferro fret / Obra en dos actes de costums populars vendrellenques / 1909 0
2174 Tcat Ramon i Vidales, Ramon Lo forn d'en Pere Pastera Sainet Vendrell Imprempta Ramon germans y nebot [Antoni López, editor] 1904 21,5 cm; 31 p 2 exemplars Lo forn d'en Pere Pastera / Saynete de costums Vvilatanas en un acte y en prosa / Original de R. Ramon y Vidales / Estrenat ab gran éxit en lo Teatre Catalá (Romea) la nit del 5 de Abril de 1904 / Vendrell / Imprempta Ramon germans y nebot, Teatro, 18 / 1904 1904/04/05 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2175 Tcat Ramon i Vidales, Ramon L'impenitent Drama Barcelona A. López, editor 1906? 18,5 cm; 140 p 2 exemplars Ramón Ramón y Vidales / L'impenitent / Drama Vilatá en tres actes / Antoni López, Editor, Llibrería Espanyola / Rambla del Mitj, 20, Barcelona 1906/05/04 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2176 Tcat Ramon i Vidales, Ramon Lluyta de Cacichs ó La elecció de regidors Sainet Barcelona Ilustració Catalana Lectura Popular, 030 Patuel 19,5 cm; 30 p (355-384) 2 exemplars Lluyta de cacichs ó La elecció de regidors / Sainet de males costums 0
2177 Tcat Ramon i Vidales, Ramon Lluyta de Cacichs ó Las eleccións de regidors Sainet Barcelona Imprempta de Lo Teatro Regional [Imprempta Ramon Germans] 1902 Biblioteca Dramàtica Regional 18 cm; 50 p Biblioteca Dramática Regional / Lluyta de Cacichs ó Las elecccións de regidors / Saynete de malas costúms / Original de 'n Ramón Ramón y Vidales / Estrenada ab extraordinari èxit al Teatro Romea de Barcelona, la nit del 21 d'Octubre de 1901 / Imprempta de Lo Teatro Regional / Balmes, 11, botiga 1901/10/21 // Barcelona // Teatre Romea 0
2178 Tcat Ramon i Vidales, Ramon Dillùns de sabater Sainet Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1907 Patuel 21, 5 cm; 36 p 3 excemplars. Un amb les cobertes diferents Fillùns de sabater / Sainet de costums vilatanas en un acte y en prosa, original de R. Ramón y Vidales / Estrenat ab éxit en el Teatre Catalá (Romea) la nit del 21 de Setembre de 1907 / Primera edició / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2. / 1907 1907/09/21 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2179 Tcat Ramon i Vidales, Ramon En Pau de la Gralla ó La festa major dela vila Sainet Vendrell Imprempta Ramon germans [Antoni López, editor] 1900 21 cm; 48 p 2 exemplars En Pau de la Gralla ó La festa major de la vila / Saynete en un acte y en prosa de costums populars tarragoninas / Original de R. Ramon y Vidales / Estrenat ab gran éxit en lo Teatre de Novetats de Barcelona la nit del 16 de Novembre de 1900 /Vendrell / Imprempta Ramon germans, Teatro, 18 / 1900 1900/11/16 // Barcelona // Teatre Novetats 0
2180 Tcat Ramon i Vidales, Ramon El Restaurant de la Platja Sainet Barcelona Bartomeu Baxarias 1910 De tots colors Patuel 18,5 cm; 48 p 2 exemplars R.Ramón y Vidales / El Restaurant de la Platja / Sainet de costums vilatanes / De tots colors 0
2181 Tcat Raspall de Cauhé, Joana L'ermita de Sant Miquel Poema dramàtic Barcelona Editorial Millà 1964 Catalunya Teatral. 2a època, 092 17,5 cm; 68 p 2 exemplars L'Ermita de Sant Miquel / Poema dramàtic en tres actes original de Joana Raspall de Cauhé / Premi Joan Santamaria 1963 / 1064 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 0
2182 Tcat Raude, D. De cor a cor Quadre tràgic Arenys de Mar Editorial L'Escon 1936 Biblioteca L'Escon, 181 21 cm; 14 p 2 exemplars Pomell escènic per a noies / De cor a cor / Quadret tràgic original de D. Raure / Primera Edició / Editorial L'Escon / Dipósit / Llibreria L'Escon, Petritxol, 2 / Barcelona / 1936 0
2183 Tcat Raude, D. Justícia i Caritat Drama Barcelona Acció Catòlica de la Dona Pomell Escènic, IV Patuel 21 cm; 35 p 2 exemplars Pomell Escènic / Per a noies soles / IV / Justícia i Caritat / Drama en dos actes per D. Raude / Acció Catòlica de la Dona / Barcelona 0
2184 Tcat Raude, D. La minyona venjativa Sainet Exemplar mecanografiat
 0
2185 Tcat Raude, D. La molinera del molí bonic Sarsuela Segona Arenys de Mar Editorial L'Escon 1936 Biblioteca L'Escon, 187 Anònim Patuel 21 cm; 25 p 2 exemplars, amb estrips que no afecten el text. Partitura Pomell Escènic per a noies / La molinera del moli bonic / Sarsuela en dos actes / Traduida del frances i adaptada per D. Raude / Segona Edició / Editorial L'Escon / Arenys de Mar / Diposit / Llibreria L'Escon, Pe¡tritxol, 2. / Barcelona / 1936 0
2186 Tcat Raude, D. Monòlegs, Diàlegs i Quadrets Barcelona Acció Catòlica de la Dona Pomell Escènic, III 21 cm; 51 p Pomell Escènic / Per a noies soler / III / Monòliegs, Diàlegs y Quadrets per D. Raude / Acció Catòlica de la Dona / Barcelona 0
2187 Tcat Raude, D. La princeseta flor de cel Assaig líric Barcelona Acció Catòlica de la Dona Pomell Escènic, VIII 21 cm; 39 p 2 exemplars Pomell Escènic / Per a noies soles / VIII / La princeseta flor de cel / Assaig líric en dos quadros per D. Raude / Acció Catòlica de la Dona 0
2188 Tcat Raude, D. La reina de les Modistetes Comèdia Barcelona Acció Catòlica de la Dona Pomell Escènic, VI 21 cm; 44 p Pomell Escènic / Per a noies soles / VI / La Reina de les Modistetes / Comèdia en dos actes per D. Raude / Acció Catòlica de la Dona / Barcelona 0
2189 Tcat Recasens, Francesc El cego simó Tragèdia Barcelona A. Artís, Impressor 1913 17,5 cm; 50 p 2 exemplars Francesc Recasens / El cego simó / Tragedia en un acte / Barcelona / A. Artís, impressor: Carrer den Balmes, 54 / 1913 1913/01/04 // Barcelona // Teatre Espanyol 0
2190 Tcat Rector de Montalegre Los Manaments de la Lley de Deu ó Cuadros de catecisme Barcelona Tipografía Religiosa de Julián Doria Campmajó, Pbre., Emili 21,5 cm; 60 p Los Manaments de la Lley de Deu ó Cuadros de catecisme / pera ser representats per noys / por lo Rector de Montalegre / Ab Llicencia 0
2191 Tcat Regàs, Xavier [Kataev, Valentin] Camarada Cupido Farsa satírica Barcelona Editorial Nereida 1956 Biblioteca Gresol, 001 17 cm; 66 p 2 exemplars Xavier Regàs / Camarada Cupido / Farsa Satírica en tres actes / Segons versió lliure de Kataiev / Editorial Nereida / Barcelona 1955/12/07 // Barcelona // Teatre Alexis 0
2192 Tcat Regàs, Xavier El capità Mascarella Comèdia Barcelona Editorial Nereida 1957 Biblioteca Gresol, 016 17 cm; 75 p 2 exemplars Xavier Regàs / El capità Mascarella / Comèdia en tres actes dividits en quatre quadres / Editorial Nereida / Barcelona 1953/12/04 // Barcelona //Teatre Victòria 0
2193 Tcat Regàs, Xavier Cèlia, la noia del carrer Aribau Comèdia Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1937 El nostre teatre. Any IV 067 Casal 19 cm; 53 p Cèlia, la noia del carrer Aribau / Comèdia en tres actes, original de Xavier Regàs / Aquesta obra va obtenir votació en el Concurs per otorgar el Premi Ignasi Iglèsias, 1936 1936/12/12 // Barcelona // Teatre Poliorama 0
2194 Tcat Regàs, Xavier El marit ve de visita Comèdia Barcelona Editorial Millà 1951 Catalunya Teatral. 2a època, 013 21,5 cm; 37 p 2 exemplars El marit ve de visita / Comèdia en tres actes original de Xavier Regàs / Estrenada al Teatre Romea, la nit del 7 de novembre de 1951, per la Companyia Titular Catalana / 1951 / Editorial Millà / Barcelona 1951/11/07 // Barcelona // Teatre Romea 0
2195 Tcat Reig, Carles Lotus continu Mataró Edicions Robrenyo 1981 Edicions Robrenyo de teatre de tots els temps, 021 Fraissard, Flora 84-7466-028-9 Casal 16,5 cm; 125 p 2 exemplars carles reig / Lotus continu / Pròleg de Flore Fraissard / Edicions Robrenyo de teatre de tots els temps 0
2196 Tcat Reig, Carles Travessa-deserts Mataró Salvador Serres, editor 1977 Edicions Robrenyo de teatre de tots els temps, 012 Graells, Guillem-Jordi 84-4003743-0 Casal 16,5 cm; 207 p 2 exemplars Carles Reig / Travessa-deserts / Pròleg de Guillem-Jordi Graells / 12 Edicions Robrenyo de teatre de tots el temps 0
2197 Tcat Reig i Fiol, Pere L'abim Drama Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1896 Biblioteca de Lo Teatro Regional 20 cm; 74 p Sense coberta L'abim / Drama catalá en tres actes y en vers original de Pere Reig y Fiol / Estrenat ab satisfactori éxit en el Teatro Catalá (Romea) la nit del 5 de Febrer de 1896. / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Carrer de las Cabras, 13, 2.on / 1896 1896/02/05 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2198 Tcat Reig i Fiol, Pere Aygua á coll y peu aixut Comèdia Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1900 Biblioteca de Lo Teatro Regional, 153 Patuel 20,5 cm; 20 p 2 exemplars Biblioteca de Lo Teatro Regional. - Obra N.º 153 / Aygua á coll y peu aixut / Comedia en prosa y en un acte / original de Pere Reig y Fiol / Estrenada en lo Teatro Catalá (Romea) la nit del 23 de Febrer de 1900 / Preu: Una pesseta / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Ronda de Sant Pere, 19 y 21, 1.º, 1.ª / 1900 1900/02/23 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2199 Tcat Reig i Fiol, Pere Lo Baster de Santa Pau Drama Barcelona Estampa de Timoteu Susany 1893 Patuel 20,5 cm; 76 p Lo Baster de Santa Pau / Drama en tres actes y en vers original de Pere Reig y Fiol / Estrenat ab extraordinari éxit, la nit del 15 de Abril de 1893 en lo Teatro Circo Español / Barcelona / Estampa de Timoteu Susany / Carrer de Balmes, 7 y 9 / 1893 1893/04/15 // Barcelona // Teatre Circo Espanyol 0
2200 Tcat Reig i Fiol, Pere Las bodas de plata Comèdia Barcelona Imprempta L'Atlántida 1898 Patuel 20,5 cm; 35 p 2 exemplars Las bodas de plata / Comedia en un acte de Pere Reig y Fiol / Estrenada ab brillant éxit en lo teatro Romea la nit del 25 d'Octubre de 1898. / Barcelona / Imprempta L'Atlántida, Dr. Dou, 14 / 1898 1898/10/25 // Barcelona // Teatre Romea 0
2201 Tcat Reig i Fiol, Pere Cartas que no lligan Joguina Barcelona Imprenta d'en Joaquim Collazos 1901 Biblioteca de Catalunya Artística Patuel 22 cm; 26 p 2 exemplars Cartas que no lligan / Juguet còmich en un acte de Pere Reig y Fiol / Estrenat en el Teatro Romea la nit del 23 de Abril de 1901 / Barcelona / Imprenta d'en Joaquim Collazos / Plassa de la Igualtat, 3 / 1901 1901/04/23 // Barcelona // Teatre Romea 0
2202 Tcat Reig i Fiol, Pere Entrar per la finestra Comèdia Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1896 Patuel 22,5 cm; 24 p Sense coberta Entrar per la finestra / Comedia en prosa en un acte original de Pere Reig y Fiol / Entrenada en lo Teatro Catalá (Romea) la nit del 28 de Janer de 1896 / Barcelona / Vivlioteca de Lo Teatro Regional / Carrer de las Cabras, 13, 2on / 1896 1896/01/28 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2203 Tcat Reig i Fiol, Pere Faixa ó caixa Comèdia Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1897 Patuel 21,5 cm; 37 p 2 exemplars. Un retallat Faixa ó caixa / Comedia en un acte, en prosa original de Pere Reig i Fiol / Estrenada ab satisfactori éxit en lo Teatro Catalá instalat en lo de Romea la nit del 11 de Janer de 1897 / Barcelona / Biblioteca< de Lo Teatro Regional / Plassa del Pi, núm. 3, 2on / 1897 1897/01/11 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2204 Tcat Reig i Fiol, Pere Lo teni del mal Drama Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1898 Patuel 22 cm; 81 p 2 exemplars Lo geni del mal / Drama en tres actes en vers catala / Original de Pere Reig i Fiol / Estrenat ab brillant éxit en lo Teatro Olimpo la nit del 24 de Mars de 1896 / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Ronda de S. Pere, 19 y 21, 1.er 1.ª / 1898 1896/03/24 // Barcelona // Teatre Olimpo 0
2205 Tcat Reig i Fiol, Pere Qui oli remena... Joguina Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1894 Patuel 19,5 cm; 32 p Sense coberta Qui oli remena... / Juguet bilingüe en un acte y en vers, original de Pere Reig i Fiol / Estrenat ab satisfactori éxit en lo Teatro Catalá (Romea) la nit del 22 de Maig de 1894. / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Carrer de las Cabras, 13, segon / 1894 1894/05/22 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2206 Tcat Reig i Fiol, Pere La Serp de la Gesolía Drama Barcelona Imprempta de Simon Alsina y Clos 1894 Biblioteca de Lo Teatro Regional Patuel 21,5 cm; 85 p La Serp de la Gelosía / Drama en tres actes y en vers original de Pere Reig y Fiol / Estrenat ab brillant éxit en lo Teatro Catalá instalat en lo Romea, la nit del 3 de Abril de 1894 / Barcelona / Imprempta de Simon Alsina y Clos / Muntaner, 10 / 18904 1894/04/03 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2207 Tcat Relais, Marius Senyora reparada Comèdia Barcelona Editorial Nereida 1957 Biblioteca Gresol, 010 Casal 17 cm; 59 p Marius Relais / Senyora Reparada / Comèdia detectivesca en tres actes / Editorial Nereida / Barcelona 1956/12/02 // Barcelona // Teatre del Club Helena 0
2208 Tcat Renom i Riera, P. Los intransijents Joguina Barcelona Establiment tipografich de Narcis Ramirez y Comp.ª 1877 21 cm; 18 p 2 exemplars sense cobertes Los intransijents. / Joguina en un acte y en vers, original de P. Ranom R. / Estrenada ab bon éxit en lo teatro Badalonés en 12 Mars de 1874. / Barcelona. / Establiment tipografrich de Narcis Ramirez y Comp.ª, / pasatje de Escudillers, número 4. / 1877 1874/03/12 // Badalona // Teatre Badalonés 0
2209 Tcat Renom i Riera, P. Lo que's veu y 'l que no's veu Joguina Barcelona Arxiu Central Lírich-Dramátich de Rafel Ribas 1879 Patuel 21 cm; 23 p 2 exemplars Lo que's veu y 'l que no's veu / Joguina en un acte y en vers original de P. Renom y Riera / Estrenada ab brillant éxit en lo Teatro Catalá, instalat en lo Teatro Romea, la nit del 17 de Febrer de'l any 1879 / Barcelona / Arxiu Central Lírich-Dramátich de Rafel Ribas / Carrer de la Unió, núm. 5, pis tercer / 1879 1879/02/17 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2210 Tcat Renom i Riera, P. Tirant l'art Comèdia Barcelona Arxiu Central Lírich-Dramátich de Rafel Ribas 1882 Patuel 21,5 cm; 31 p 2 exemplars Tirant l'art / Comedia catalana en un acte y en vers original de P. Renom y Riera / Barcelona / Arxiu Central Lírich-Dramátich de D. Rafel Ribas / Unió, número 5, pis tercer / 1882 0
2211 Tcat Riba Jové, Jaume / Sabater Oliver, Salvador Arran l'abís Barcelona Biblioteca L'Escon 1920 Biblioteca L'Escon, 131 Patuel 21 cm; 61 p Arran l'abís / Esboç social en tres actes i en prosa original de Jaume Riba Jové i Salvador Sabater Oliver / Estrenat en el Teatre de l'Acadèmia Catòlica de Sabadell la nit del 3 d'Octubre de 1920 / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 / Llibreria / Barcelona 1920/10/03 // Sabadell // Teatre de l'Acadèmia Catòlica 0
2212 Tcat Riba, Miquel Foch y cendra Comèdia Segona Barcelona Imprempta de Manel Tasis 1906 Gran Arxiu Dramàtich Musical de A. Guix 21 cm; 23 p Foch y centra / Comedia en un acte y en vers original de Miquel Riba / Estrenada ab aplauso la nit del 6 de Abril del any 1885 en lo Teatre Ribas (Eldorado) / Segonaa edició / Barcelona / Imprempta de Manel Tasis / Tallers, 6, 8 y 10 / 1906 1885/04/06 // Barcelona // Teatre Ribas (Eldorado) 0
2213 Tcat Ribas i Pla, Fèlix Confessió / No val a badar Diàleg / Monòleg Mataró Impremta J. Tarragó 1936? 21,5 cm; 12 p 2 exemplars. Sense portada. Dades de la coberta Félix Ribas Pla / Confessió / (Diàleg) / i No val a badar / (Monòleg) / Estrenats en el Grup Llanas de Mataró la nit del 5 d'Abril del 1936. / Preu: 50 cèntims 1936/04/05 // Mataró // Grup Llanas 0
2214 Tcat Ribas i Plà, Fèlix El Pom de Flors Mataró Imp. I. Miralpeix 1949 21,5 cm; 22 p Sense portada. Dades de la coberta Félix Ribas y Plá / El Pom de Flors / Glosa a la Sardana / en un acte 0
2215 Tcat Ribas i Plà, Fèlix Somnis Comèdia Mataró Imp. I. Miralpeix 1951 21,5 cm; 40 p 2 exemplars Felix Ribas i Pla / Somnis / Comedia en dos actes y en vers 0
2216 Tcat Ribas i Puigvert , Joan La colometa Barcelona Administració de Lo Teatro Regional 1894 Patuel 20 cm; 24 p La colometa / Pessa en un acte y en vers, original de Joan Ribas Puigvert / Estrenada la nit del 11 de Novembre de 1893 en lo Ateneo Provensalense / Barcelona / Administració de Lo Teatro Regional / Cabras, 13, 2.on / 1894 1893/11/11 // Barcelona // Ateneo Provensalense 0
2217 Tcat Ribas i Julià, Tomàs Dama Rosaura Drama Mataró Edicions de la Casa Patuel 1934 Biblioteca Llanas, 010 Patuel 22 cm; 46 p 3 exemplars Biblioteca Llanas / Edicions de la Casa Patuel / Dama Rosaura / Drama en tres actes y en vers, original de Tomàs Ribas i Julià / Estrenada amb èxit creixent per la Companyia Ideal Art i representada en la majoria dels Teatres de la Costa Llevantina durant la Temporada de Quaresma de l'any 1934. / Mataró / Any IV / Juny de MCMXXXIV / Vol. X 1
2218 Tcat Ribas i Julià, Tomàs La fadrineta Comèdia Mataró Impremta Tria & Tarragó 1925 22 cm; 16 p 6 exemplars La fadrineta / Comèdia en un acte y en prosa original de Tomàs Ribas i Julià / Estrenada per la Companyia Ideal Art, amb èxit falaguer en el Teatre de la Societat Esbarjo Ateneo la nit del dissabte, 18 d'Octubre de 1925, essent representada seguidament en diversos teatres de la Costa i de la mateixa localitat, entre ells, el Clavé Palace i en Monumental Bosque. 1925/10/18 // Mataró // Teatre de la Societat Esbarjo Ateneo 1
2219 Tcat Ribas i Julià, Tomàs La Germana de l'Amor Formós Poema Barcelona Impremta Ràfols 1935 Biblioteca Iluro 20 cm; 46 p 2 exemplars La Germana de l'Amor Formós / (Mistica Flor) / Poema en tres actes i pròleg, en vers, original de Tomas Ribas i Julia / Obra per a noies soles, llorejada amb el Primer Premi consistent en dues centes cinquanta pessetas, en el Primer Concurs celebrat per la Biblioteca Iluro de la Casa Patuel de Mataró, en el mes de Novembre de l'any 1935. / Barcelona / Impremta Ràfols. - Portaferrissa, 15 / 1935 1936/01/01 // Masnou // Catequística de Sant Pere 1
2220 Tcat Ribas i Julià, Tomàs Gira-sol d'amor Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1933 Catalunya Teatral, 036 18 cm; 46 p 3 exemplars Gira-sol d'amor / Comèdia en tres actes i en prosa original de Tomas Ribas i Julià / Estrenada en el Teatre de l'Orfeó Calellense el dia 2 d'abril de 1933 / Administració / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 1933/04/02 // Calella // Teatre Orfeó Calellense 1
2221 Tcat Ribas i Julià, Tomàs Maria Antonieta (L'Austríaca) Drama Mataró Edicions de la Casa Patuel 1932 Biblioteca Iluro, 051 21,5 cm; 77 p 3 exemplars Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / Maria Antonieta / (L'Austríaca) / Drama en 3 actes y en vers / Compost de fragments històrics per Tomàs Ribas i Julià / Any III / Mataró, Desembre de MCMXXXII / Vol. LI 1932/05/22 // Arbúcies // Centre Catòlic 1
2222 Tcat Ribas i Julià, Tomàs Maria Antonieta (L'Austríaca) Drama Mataró Edicions de la Casa Patuel 1934 Biblioteca Llanas, 011 Casal 21,5 cm; 102 p 2 exemplars Bblioteca Llanas / Edicions de la Casa Patuel / Maria Antonieta / (L'Austríaca) / Drama en 4 actes i en vers / Compost de fragments històrics per Tomàs Ribas i Julià / Any IV / Mataró, Juliol de MCMXXXIV / Vol. XI 1930/09/14 // Santa Coloma de Farnés // Teatre Círculo Columbense 1
2223 Tcat Ribas i Julià, Tomàs L'onze de Setembre! Drama històric Mataró Impremta Minerva 1923 21,5 cm; 89 p 3 exemplars L'onze de Setembre! / Drama históric-patriótic en tres actes y en vers, precedit d'un próleg, original de Tomás Ribas i Juliá / Mataró / 483-Impremta Minerva / 1923 1922/12/17 // Mataró // Societat Iris 1
2224 Tcat Ribas i Julià, Tomàs La pubilla Marta Poema Segona Figueres Tipografia Ideal 1936 Biblioteca Ideal Art, 001 Adan Ferrer 22 cm; 73 p 3 exemplars. Un sense coberta Biblioteca Ideal Art / La Pubilla Marta / Poema en tres actes i en vers, original de Tomàs Ribas i Julià / Estrenat en el Teatre Pretorium d'Hostalric, el diumenge dia 20 de Novembre de 1932, per la Companyia Ideal Art la qual ha seguit representant-lo amb èxit creixent arreu de la Costa. / Segona època / Any I. / Novembre del 1936 / Nº. I / J. Collar, 4 - Tipografia Ideal - Figueres 1932/11/20 // Hostalric // Teatre Pretorium 1
2225 Tcat Ribas i Julià, Tomàs La puntaire de la costa Drama Segona Mataró Edicions de la Casa Patuel 1950? Biblioteca Llanas, 014 21,5 cm; 72 p 3 exemplars Biblioteca Llanas / Edicions de la Casa Patuel / Tomàs Ribas i Julià / La puntaire de la costa / Drama en tres actes i en vers inspirat en la famosa poesia del mateix nom, original de Manuel Ribot Serra / 2.ª Edició / Vol. XIV 1927/10/22 // Mataró / Societat Esbarjo Ateneo 1
2226 Tcat Ribas i Julià, Tomàs La Puntaire de la Costa Drama Tàrrega Indústries Gràfiques Camps 1973 16,5 cm; 103 p 2 exemplars. Les dades de la portada que indiquem en realitat són les de la coberta, perquè la portada és una reproducció de l'edició de 1928. La Puntaire de la Costa / Drama en tres actes i en vers original de Tomàs Ribas / Inspirat en la famosa poesia del mateix nom, original de Manuel Ribot i Serra / Tàrrega / Indústries Gràfiques Camps / 1973 1927/10/22 // Mataró // Societat Esbarjo Ateneo 1
2227 Tcat Ribas i Julià, Tomàs La puntaire de la costa Drama Mataró Tallers tipogràfics Tria & Tarragó 1928 21,5 cm; 75 p 2 exemplars La puntaire de la costa / Drama en tres actes i en vers original de Tomás Ribas / Inspitar en la famosa poesia del mateix nom, original de Manel Ribot i Serra / Mataró / Tallers tipográfics Tría & Tarragó / 1928 1927/10/22 // Mataró // Societat Esbarjo Ateneo 1
2228 Tcat Ribas i Julià, Tomàs La puntaire de la costa Drama Segona Barcelona Edicions Bosch Biblioteca La dona catalana 22 cm; 75 p 2 exemplars Biblioteca La dona catalana / La puntaire de la costa / (Segona edicio) / Drama en tres actes i en vers original de Tomas Ribas / Inspitar en la famosa poesis La Puntaire original de Manuel Ribot i Serra / Edicions Bosch / Avinguda Alfons XIII, 418 / Barcelona 1
2229 Tcat Ribas i Julià, Tomàs Sublimitat Drama Mataró Imprempta Tría i Tarragó 1923 21,5 cm; 69 p 3 exemplars Sublimitat / Drama en tres actes i en prosa original de Tomas Ribas / Mataró / Imprempta Tría i Tarragó / 1923 1921/01/23 // Mataró // Agrupació Foment de la Sardana 1
2230 Tcat Ribas i Julià, Tomàs Les tres filles del Rei Fantasia Mataró Casa Patuel 1927 Biblioteca Iluro, 006 21,5 cm; 43 p 2 exemplars Any I / Mataró, Juliol de 1927 / N.º 6 / Biblioteca Iluro / Editada per la Casa Patuel / Mataró / Tomàsa Ribas i Juliá / Les tres filles del Rei / Fantasia en dos actes i un próleg, en vers / Aquesta fantasia va ésser estrenada el dia 4 de gener de 1923, al teatre de l'Escola Dominical de Mataró. / Arts Gràfiques / Santa Coloma de Farnés / 1927 1923/01/04 // Mataró // Teatre de l'Escola Dominical 1
2231 Tcat Ribas i Julià, Tomàs Les tres filles del Rei Fantasia Segona Mataró Edicions de la Casa Patuel 1927 Biblioteca Iluro, 006 21,5 cm; 32 p 3 exemplars Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / Tomàs Ribas i Julià / Les tres filles del Rei / Fantasia en dos actes i en pròleg , en vers / Aquesta fantasia fóu estrenada el dia 4 de gener de 1923, al teatre de l'Escola Dominical de Matarò / (2.ª Edició) / Vol. VI 1923/01/04 // Mataró // Teatre de l'Escola Dominical 1
2232 Tcat Ribas i Julià, Tomàs La Virtut del Treball Lliçons de moral Mataró Edicions de la Casa Patuel 1931 Biblioteca Iluro, 026 21,5 cm; 25 p 3 exemplars Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / Tomás Ribas i Juliá / La Virtut del Treball / Lliçons de moral en dos quadres i en vers, original / Any IV / Mataró, Abril de MCMXXXI / Núm. XXVI ????/??/?? // Caldetes // Teatre de la Catequística Parroquial 1
2233 Tcat Crehuet, Pompeu Cada cosa en el seu lloc Comèdia Barcelona Salvador Bonavia, llibreter 1924 La Escena Catalana. 2a època, 150 26,5 cm; 21 p 2 exemplars dins el corresponent arxivador de la col·lecció Cada cosa en el seu lloc / Comèdia en dos actes, de Pompeu Crehuet / Estrenada en el Teatre Català (Romea). el dia 18 de març de 1924 1924/03/18 // Barcelona // Teatre Català Romea 0
2234 Tcat Ribas i Julià, Tomàs L'esparver Drama rural Mataró Tria i Tarragó 1928 Biblioteca Ideal Art, 001 Casal l'Aliança 30,5 cm; 20 p 7 exemplars, un de fatigat Biblioteca Ideal Art / Teatre / Edició popular / Preu 5o cèntims / Tomàs Ribas i Julià / L'esparver / Drama rural en tres actes i en prosa, original / Núm. 1 / Agost / Mataró / 1928 / Artur Cirés / Intèrpret actual del protagonista) / [Foto] 1924/01/06 // Premià de Dalt / Teatre La Benèfica 1
2235 Tcat Ribas i Julià, Tomàs El preceptor Comèdia Mataró Tria i Tarragó 1928 Biblioteca Ideal Art, 002 Casal l'Aliança 30,5 cm; 19 p 9 exemplars Biblioteca Ideal Art / Teatre / Edició popular / Preu . 50 cèntims / Tomàs Ribas i Julià / El preceptor / Comedia en tres actes i en prosa, original / Núm 2 / Octubre / Mataró / 1928 / Josep Parera / (Interpret del personatge Octavi) / [Foto] 1928/03/04 // Calella // Casino Calellense 1
2236 Tcat Ribas i Julià, Tomàs Flor de cabaret Tragicomèdia Mataró Tria i Tarragó 1928 Biblioteca Ideal Art, 003 Casal l'Aliança 30,5 cm; 19 p 9 exemplars Biblioteca Ideal Art / Teatre / Edició Popular / Preu: 50 cèntims / Núm. 3 Mataró / Desembre 1928 / Tomàs Ribas i Julià / Flor de cabaret / Tragicomèdia en tres actes i en prosa, original / Eduvigis Tarròs de Ribas / (Creadora de la protagonista) [Foto] 1925/08/01 // Cabrils // Teatre Santa Creu 1
2237 Tcat Ribas i Julià, Tomàs Abans que l'honor... Drama Mataró Tria i Tarragó 1929 Biblioteca Ideal Art, 004 Casal l'Aliança 30,5 cm; 20 p 8 exemplars Biblioteca Ideal Art / Teatre / Edicion Popular / Prei: 50 cèntims / Tomàs Ribas i Juliá / Abans que l'honor... / Drama en tres actes i en prosa, original / Núm. 4 / Mataró / Febrer / 1929 / Josep Carles / (Intèrpret del personatge Eduard de Linaja) / [Foto] 1928/12/09 // Pineda/ Teatre Pineda 1
2238 Tcat Ribas i Julià, Tomàs L'amor i l'art Comèdia Mataró Tria i Tarragó 1929 Biblioteca Ideal Art, 005 Casal l'Aliança 30,5 cm; 19 p 7 exemplars Biblioteca Ideal Art / Teatre / Edició Popular / Preu: 5o cèntims / Tomàs Ribas i Julia / L'amor i l'art / Comèdia en tres actes i en prosa, original / Núm. 5 / Mataró / Juliol / 1929 / Jaume Soler / (Intèrpret del personatge D. Gonçal) [Foto] 1929/03/10 / Calella / Casino Calellense 1
2239 Tcat Ribas i Julià, Tomàs L'àvia Drama Mataró Tria i Tarragó 1929 Biblioteca Ideal Art, 006 Casal l'Aliança 30,5 cm; 19 cm; 8 exemplars, un de fatigat Biblioteca Ideal Art / Teatre / Edicio Popular / Preu: 50 cèntims / Tomàs Ribas i Julià / L'àvia / Dramaa en tres actes i en prosa, original / Núm. 6 / Mataró / Octubre / 1929 / Joaquim Puig / (Intèrpret del personatge Francisquet) / [Foto] 1928/12/02 // Pineda // Teatre Pineda 1
2240 Tcat Ribas i Julià, Tomàs Renunciament / La Fadrineta Drama / Comèdia Mataró Tria i Tarragó 1930 Biblioteca Ideal Art, 007 30 cm; 19 p 3 exemplars, un de fatigat amb algun estrip Biblioteca Ideal Art / Edició popular / Teatre / Preu: 50 cèntim / Tomàs Ribas i Julià / Renunciament / Drama en tres actes i en prosa, original / i La Fadrineta / Comèdia en un acte i en prosa, original / Núm. 8 / Mataró / Juliol / 1930 / Rafel Julià / (Intèrpret actual del personatge Joanet de La Fadrineta i apuntador de la Companyia Ideal Art) [Foto] 1921/01/01 // Mataró // Teatre Associació Foment de la sardana
1925/10/17 // Mataró // Teatre Societat Esbarjo Ateneo 1
2241 Tcat Ribé i Martorell, Lluís Un desafío Comèdia Barcelona Biblioteca L'Escon 1904? Biblioteca L'Escon, 021 Patuel 19 cm; 27 p Un desafío / Comedia en un acte y en prosa original d'en Lluís Ribé y Martorell / Estrenada en el Patronat del Obrer de Sant Joseph de Reus, la nit del 25 de Juliol de 1904. / Barcelona / Biblioteca L'Escon / Doctor Dou, 19 Entre., 1.ª 1904/07/25 //Reus // Patronat del Obrer de Sant Joseph 0
2242 Tcat Ribera Pascual, Josep m. Petit Louvre Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1936 Catalunya Teatral, 097 17,5 cm; 60 p 2 exemplars Petit Louvre / Comèdia en tres actes original de Josep M.ª Ribera / Estrena: 14 de marçmde 1936, pel Quadre Escènic Mossen Cinto, del Foment Autonomista Català. / Catalunya Teatral / Any V / 1 d'abril 1936 / Núm. 97 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1936/03/14 // Barcelona // Foment Autonomista Català 0
2243 Tcat Ribera, Antoni Llibre dels retorns [Ulisses dia D / Artur desencisat / La llegenda de Kalang / Prometeu a Dniepropetrovsk / El camí de Betlem, perdut / Glaucos / Santa Claus bis / Tirant, a Gràcia / Un pitecàntrp erecte / Dos contes d'humor ] Palma de Mallorca Editorial Moll 1956 Biblioteca Raixa, 021 Casal 15,5 cm; 114 p Antoni Ribeta / Llibre dels retorns / Palma de Mallorca / Editorial Moll 0
2244 Tcat Campmany i Pahissa, Narcís Lo metje de'ls gegants Sarsuela Barcelona Arxiu Central Lírich-Dramátich de Rafel Ribas 1874 Ribera, Cosme Patuel 19 cm; 29 p 2 exemplars. Falten les cobertes. Lo metje de'ls gegants. / Sarsuela en un acte. / Vers de D. Narcís Campmany y Pahissa. / Música de D. Cosme Ribera / Estrenada ab gran écsit en lo Teatre del Tívoli, la nit del 17 d'Agosto de 1874. / Barcelona. / Arxiu Central Lírich-Dramátich de Rafel Ribas. / Carrer de l'Unió, núm. 5, pis térs. / 1874. 1874/08/17 // Barcelona // Teatre Tìvoli 0
2245 Tcat Ribera Llovet, Ramon Lluites rurals Comèdia Barcelona Biblioteca L'Escon 1914 Biblioteca L'Escon, 082 Patuel 20 cm; 59 p 2 exemplars Lluites rurals / Comedia en tres actes original d'en Ramón Ribera i Llovet / Estrenada en el Teatre de l'Academia Católica, de Sabadell, la nit del 12 d'Abril de 1914. / Barcelona / Biblioteca L'Escon / Doctor Dou, 10, Entrl., 1.ª / 1914 1914/04/12 // Sabadell // Teatre Acadèmia Catòlica 0
2246 Tcat Ribera Llovet, Ramon El maniàtic curander Sainet Arenys de Mar Editorial L'Escon 1935 Biblioteca L'Escon, 172 Foment 21,5 cm; 36 p 2 exemplars El maniàtic curander / Sainet en un acte original de Ramon Ribera / Primera Edició / Editorial L'Escon / Arenys de Mar / Diposit / Llibreria L'Escon, Petritxol, 2. / Barcelona / 1935 1934/10/21 // Sabadell // Teatre Associació de Lluïsos de Sant Vicenç de Junqueres 0
2247 Tcat Ribes i Monfar, Josep M. Mònica a Deyà Drama Barcelona Editorial Nereida 1957 Biblioteca Gresol, 021 17 cm; 65 p 2 exemplars Josep M.ª Ribes i Monfar / Mònica a Deyà / Drama en tres actes dividits en cinc quadres / Editorial Nereida / Barcelona 1952/04/06 // Barcelona // Teatre Romea 0
2248 Tcat Ribes i Monfar, Josep M. La seva setena vida Comèdia Barcelona Editorial Nereida 1958 Biblioteca Gresol, 038 Casal 17 cm: 61 p 2 exemplars Josep M.ª Ribes Monfar / La seva setena vida / Comèdia en tres actes / Editorial Nereida / Barcelona 1958/04/18 // Barcelona // Local social U. C. B. 0
2249 Tcat Ribot i Serra, Manel La base quinta Barcelona Arxiu Central Lírich-Dramátich de Rafel Ribas 1884 Patuel 21 cm; 29 p 2 exemplars La base quinta / pessa catalana en un acte y en vers original de Manel Ribot Serra / Estrenada ab brillant éxit en lo Teatro Català instalat en lo de Romea, la nit del 26 de Febrer de 1884 / Barcelona / Arxiu Central Lírich-Dramátich de D. Rafel Ribas / Unió, número 5, pis tercer / 1884 1884/02/26 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2250 Tcat Ribot i Serra, Manel Un beneyt del cabás Joguina Barcelona Biblioteca Teatro Mundial 1914 Biblioteca Teatro Mundial, 002 Patuel 19 cm: 31 p 2 exemplars Un beneyt del cabás / Juguet comich en un acte / original y en vers per Manel Ribot y Serra / Estrenat ab extraordinari éxit en lo Teatre Catalá, instalat en lo de ROMEA, la nit del 14 d'octubre de 1879 / Barcelona / Biblioteca Teatro Mundial / 21 - Carrer de Sant Pau - 21 / 1914 1879/10/14 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2251 Tcat Ribot i Serra, Manel Lo Vectigal de la Carn Quadre dramàtic-històric Barcelona Biblioteca Regional 1899 Patuel 20,5 cm; 25 p Manel Ribot y Serra / Lo Vectigal de la Carn / Quadro dramátich-Histórich en un acte y en vers / Obra distingida ab Menció honorífica en lo Certamen Literari de la Habana. / Estrenada ab éxit extraordinari en lo Teatro del Ateneo Sabadellés, la nit del 15 de Juliol de 1888. / Barcelona / Biblioteca Regional, Molas, 13, entressol. / 1899 1888/07/15 // Sabadell / Teatre Ateneo Sabadellés 0
2252 Tcat Ribot i Serra, Manel El vectigal de la carn Quadre dramàtic-històric Segona Mataró Casa Patuel 1927 Biblioteca Iluro, 007 Patuel 21,5 cm; 29 p 2 exemplars Any I / Mataró, Novembre de 1927 / Núm. 7 / Biblioteca Iluro / Editada per la Casa Patuel / Manuel Ribot i Serra /* El vectigal de la carn / Quadro Dramatic-historic en un acte i en vers / Obra distingida amb menció honorífica en el certamen literari de La Habana / Estrenada amb èxit extraordinari en el Teatre del Ateneu Sabadellés la nit del 15 de Juliol de l'any 1888 / 2.ª Edició / Arts Gráfiques / Santa Coloma de Farnés / 1927 / [En la present obra s'hi publica la popular poesia La Puntaire] 1888/07/15 // Sabadell // Teatre Ateneu Sabadellés 0
2253 Tcat Riera i Bertran, Joaquim L'avi Quadre dramàtic Barcelona Estampa de la Renaxensa 1875 20,5 cm; 39 p L'avi / Quadro dramatich de costums catalanas en un acte y en vers original de Joaquim Riera y Bertran / Premiat en Jochs Florals / y / Estrenat ab brillant eczit en lo Teatro del Odeon la nit del 12 de maig de 1875 / Barcelona / Estampa de la Renaxénsa, / Montjuich del Bisbe, 3 / 1875. 1875/05/12 // Barcelona // Teatre Odeon 0
2254 Tcat Riera i Bertran, Joaquim L'avi / Narciset Quadre dramàtic / Monòleg Barcelona Estampa de la Renaxensa Lectura Popular, 197 10 cm; 29 p (131-160) Sense portada. Dades de la coberta Lectura Popular / Biblioteca d'autors catalans / Surt cada dijous / Núm. 197 / 10 cèntims / Joaquim Riera y Bertran / L'avi / Ilustració-Catalana / Administració: Mallorca 287 - Barcelona 0
2255 Tcat Riera i Bertran, Joaquim Bernat pescayre Comèdia Barcelona Arxiu Central Lírich-Dramátich de Rafel Ribas 1875 21 cm; 52 p 2 exemplars Bernat pèscayre / Comedia en dos actes y en vers original de Joaquim Riera y Bertran / Estrenada ab extraordinari èczit en lo Teatro del Odeon en la nit del 12 de Mars de 1875. / Barcelona / Arxiu Central Lírich-Dramátich de Rafel Ribas / Carrer de la Unió, número 5, pis 3.er / 1875 1875/03/12 // Barcelona // Teatre Odeon 0
2256 Tcat Riera i Bertran, Joaquim Caritat Drama Barcelona Estampa de L. Obradors y P. Sulé 1871 21 cm; 114 p 2 exemplars. Un sense coberta Caritat / Drama en quatre actes y en vers / Predecit d'un prólech / escrit per Joaquim Riera y Bertran / Estrenat ab brillant éczit en lo Teatre Catalá, instalat en lo de Romea, la nit del 9 de matx de 1871 / Barcelona / Estampa de L. Ob radors y P. Sulé. / Carrer de Petritxol, N.º 6. / 1871 [Peu d'impremta a la coberta: Barcelona , Casa Editorial de Rafel Ribas, Carrer de la Unio, N.º 5, pis ters , 1872] 1871/05/09 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2257 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Lo timbal del Bruch Drama Segona Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1896 Biblioteca de Melcior de Palau / Patuel 19,5 cm; 117 p 3 exemplars, dos mancats de cobertes. L'exemplar de la Biblioteca de Melcior de Palau està enquadernat en un volum amb altres obres de diferents autors. Lo timbal del Bruch / Drama en quatre actes y en vers / compost per Frederich Soler / de la Academia de la llengua Catalana / Mestre en Gay Saber / Estrenat ab brillant éxit en lo Teatro Catalá (Romea) la nit del 7 de Novembre de 1882 / Segona edicio / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Carrer de las Cabras, 13, 2on / 1896 1882/11/07 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2258 Tcat Soler, Frederic La dida Drama Tercera Barcelona Llibrería d'Eudalt Puig 1890 Biblioteca de Melcior de Palau 19,5 cm; 104 p Manquen les cobertes. Enquadernat en un volum amb altres obres de diferents autors, la primera de les quals és Lo timbal del Bruch, de Frederic Soler. La dida / Drama en tres actes y en vers / original de Frederich Soler y Hubert / de la Academia de la llengua catalana / Mestre en Gay Saber / Estrenada ab brillant éxit en lo Teatro Catalá, instalat en lo de Romea, la nit del 28 d'Octubre de 1872 / Tercera edició / Barcelona / Llibrería d'Eudalt Puig / Plassa nova, número 5 / 1890 1872/10/28 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2259 Tcat Pitarra, Serafí [Soler, Frederic] / Lasarte, Manuel La creu de la masia Drama Barcelona Francisco Badia, impresor 1896 Biblioteca de Melcior de Palau 19,5 cm; 99 p 2 exemplars. Al provinent de la biblioteca de Melcior de Palau li manquen les cobertes i està enquadernat en un volum amb altres obres de diferents autors, la primera de les quals és Lo timbal del Bruch, de Frederic Soler (dins el corresponent arxivador La creu de la masía / Drama en tres actes y en vers / original de D. Serafí Pitarra y D. Manel Lasarte / Estrenat ab extraodinari éxit en lo Teatro Catalá, instalat en lo Teatro Romea, la nit del 13 d'Abril de 1873. / Barcelona / Francisco Badia, impresor, Dou, 14 / 1896 1873/04/13 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2260 Tcat Llanas, Albert La germana gran Comèdia Barcelona Imprempta d'en Joaquim Collazos 1900 Biblioteca de Catalunya Artística Patuel / Biblioteca de Melcior de Palau 19,5 cm; 67 p. 3 exemplars, dos dels quals sense cobertes. El de la Biblioteca Melcior de Palau es troba enquadernat en un volum amb altres obres de diferents autors, la primera de les quals és Lo timbal del Bruch, de Frederic Soler. La germana gran / Comedia catalana en tres actes / original de Albert Llanas / Estrenada en el Teatro de Novedades de Barcelona en la vetllada del dia 9 de Desembre de 1891 / Barcelona / Imprempta d'en Joaquim Collazos / Plassa de la Igualtat, núm. 3 / 1900 1891/12/09 // Barcelona // Teatre Novetats 0
2261 Tcat Torres, Pere A. Lo Full de Paper Drama Segona Barcelona Imprempta d'en Joaquim Collazos 1900 Patuel / Biblioteca de Melcior de Palau 19,5 cm; 79 p 3 exemplars. Dos de solts, un dels quals mancat de cobertes. I un d'enquadernat en un volum amb altres obres de diferents autors, la primera de les quals és Lo timbal del Bruch, de Frederic Soler. Lo Full de Paper / Drama en tres actes / original y en vers de Pere A. Torres / Representat per primera vegada, ab gran éxit, en lo Teatro de Novedats, la nit del 21 de Novembre de 1878 / (Segona edició) / Barcelona / Imprempta d'en Joaquim Collazos / Plassa de la Igualtat, 3 / 1900 1878/11/21 // Barcelona // Teatre Novetats 0
2262 Tcat Ayné Rabell, Joaquim L'últim conceller. Rafel de Casanova Quadre dramaticohistòric Barcelona Imprempta d'en Joaquim Collazos 1900 Biblioteca de Melcior de Palau 19,5 cm; 14 p Manquen les cobertes. Enquadernat en un volum amb altres obres de diferents autors, la primera de les quals és Lo timbal del Bruch, de Frederic Soler. L'ultim conceller / Rafel de Casanova / Cuadro dramátich-histórich / Premiat en o [sic] concurs obert pe'l Circol Literari de Barcelona, en 1893 / original per Joaquím Ayné Rabell / Barcelona / Imprempta d'en Joaquim Collazos / Plassa de la Igualtat, 3 / 1900 0
2263 Tcat Mestres, Apel·les La nit al bosch Idil·li dramàtic Barcelona Tipo-Litografía de Espasa y companyía 1889 Jordi Malé 22,5 cm; 27 p (77-104) Peça inclosa dins el volum d'obres poètiques i en vers Idilis (1889), d'Apel·les Mestres La nit al bosch / Idili dramátich 0
2264 Tcat Mestres, Apel·les La Rosella Idil·li dramàtic Barcelona Tipo-Litografía de Espasa y companyía 1889 Jordi Malé 22,5 cm; 32 p (129-161) Peça inclosa dins el volum d'obres poètiques i en vers Idilis (1889), d'Apel·les Mestres La Rosella / Idili dramátich 0
2266 Tcat Riera i Bertran, Joaquim De mort a vida Drama Barcelona Arxiu Central Lírich-Dramátich de Rafel Ribas 1879 Patuel 21 cm; 72 p 2 exemplars De mort a vida / Drama en tres actes y en vers, original de J. Riera y Bertran / Representat ab mòlt éxit en lo Teatro Catalá, instalat en lo de Romea, la nit del 28 d'Octubre de 1879 / Barcelona / Arxiu Central Lírich-Dramátich de Rafel Ribas / Carrer de la Unió, 5, pis ters / 1879 1879/10/28 // Barcelona // Teatre Català / (Romea) 0
2267 Tcat Riera i Bertran, Joaquim Un diputat á corts Comèdia satírica Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1898 Patuel 19,5 cm; 52 p 2 exemplars Un diputat á corts / Comedia satirica en un acte / Escrita en vers per Joaquim Riera y Bertran / Estrenada en lo Teastro Catalá (Romea) durant la temporada de 1897-98. / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Ronda de S. Pere, 19 y 21, 1.er 1.ª / 1898 1897/??/?? // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2268 Tcat Riera i Bertran, Joaquim La espurna Comèdia Barcelona Llibreria d'Eudalt Puig 1887 Patuel 20,5 cm; 56 p 2 exemplars La espurna / Comedia en un acte per Joaquím Riera y Bertrán / Estrenada en lo Teatro Catalá (Romea) la nit del 17 de Novembre de 1887 / Barcelona / Llibrería c¡Eudalt Puig / 5, Plassa Nova, 5 1887/11/17 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2269 Tcat Riera i Bertran, Joaquim Gent de mar Drama Barcelona La Ilustració Catalana 1888 Patuel 20 cm; 112 p Gent de mar / Drama en tres actes y en prosa per Joaquím Riera y Bertrán / Representada per primera vegada en lo Teatro de Catalunya la nit del 19 de Janer de 1887 / Barcelona / La Ilustració Catalana / 1888 1887/01/19 // Barcelona // Teatre de Catalunya 0
2270 Tcat Riera i Bertran, Joaquim La Majordona Comèdia Barcelona Imprenta de la Renaixensa 1877 Arxiu Central Lírich-Dramàtich de Rafael Ribas Patuel 20 cm; 62 p 2 exemplars La Majordona / Comedia de costums catalanas en dos actes dividits en tres quadros original de Joaquim Riera y Bertran / Estrenada ab molt éczit en lo teatro del Bon Retiro la nit del 12 de Juliol de 1877. / Barcelona / Imprenta de la Renaixensa / 19, Porta-Ferrissa, 18 / 1988 1877/07/12 // Barcelona // Teatre del Bon Retiro 0
2271 Tcat Riera i Bertran, Joaquim La nena Comèdia Barcelona Arxiu Central Lírich-Dramátich de Rafel Ribas 1879 21 cm; 32 p La nena / Comedia en un acte escrita en vers per J. Riera y Bertran / Estrenada ab molt éxit en lo Teatro Catalá. instalat en lo de Romea, la nit del 22 de Abril de 1879 / Barcelona / Arxiu Central Lírich-Dramátich de Rafel Ribas / Carrer de la Unió, 5 pis ters / 1879 1879/04/22 // Teatre Català (Romea) 0
2272 Tcat Riera i Bertran, Joaquim Lo núvol negre Drama Barcelona Llibrería de Francisco Puig y Alfonso 1893 21 cm; 135 Lo núvol negre / Drama de costums catalanas en tres actes per Joaquim Riera y Nertrán / Estrenat en lo Teatro Catalá instalat en lo de Novetats la nit del 2 de Maig de 1893 / Barcelona / Llibreria de Francisco Puig y Alfonso / 5, - Plassa Nova, - 5 / 1893 1893/05/02 // Barcelonma // Teatre Català (Novetats) 0
2273 Tcat Riera i Bertran, Joaquim Lo Padrí Idil·li Barcelona Llibreria d'Eudalt Puig 1890 19,5 cm; 32 p Joaquim Riera y Bertran / Lo Padrí / Idili en un acte y en vers / Estrenat en lo Teatro Catalá (Romea) la nit del 10 Desembre de 1889 / Barcelona / Llib rería d'Eudalt Puig; Plassa Nova, núm. 5 / 1890 1889/12/10 // Teatre Català (Romea) 0
2274 Tcat Riera i Bertran, Joaquim Per teléfono Diàleg Barcelona Biblioteca L'Escon 1904 Biblioteca L'Escon, 007 Patuel 18,5 cm; 23 p 2 exemplars Per teléfono / Diálech humorístich en un acte y en vers / (Pensament d'una obreta francesa / Escrit per Joaquím Riera y Bertrán / Estrenat en lo Teatre Català (Romea) durant la temporada cómica de 1893-94 / Biblioteca L'Escon / Hospital, 46, tercer. - Barcelona / 1904 1893/??/?? // Teatre Català (Romea) 0
2275 Tcat Espriu, Salvador Obres Completes. Anys d'aprenentatge / 5. Teatre [Antígona / Primera història d'Esther / Una altra Fedra, si us plau / Les veus del carrer / D'una vella i encerclada terra / Fedra / Ronda de mort a Sinera] Barcelona Edicions 62 1990 Clàssics Catalans del Segle XX Vallverdú, Francesc 84-297-3146-6 18,5 cm; 389 p Salvador Espriu / Obres Completes / Anys d'aprenentatge V / Teatre / Edició a cura de Francesc Vallverdú / edicions 62, barcelona 0
2276 Tcat Riera i Bertran, Joaquim Lo promés Drama Barcelona Llibrería de Francisco Puig y Alfonso 1892 Patuel 21 cm; 88 p Lo promés / Drama de costums catalanas en tres actes y en vers original de Joaquim Riera y Bertran / Mestre en el gay saber / Estrenat en lo Teatro Catalá instalat en lo de Novetats la nit del 8 de Janer de 1892. / Barcelona / Llib rería de Francisco Puig y Alfonso / 5, Plassa Nova, 5. / 1892 1892/01/08 // Barcelona // Teatre Català (Novetats) 0
2277 Tcat Riera i Bertran, Joaquim La pubilleta Comèdia Barcelona Llibrería de Francisco Puig y Alfonso 1894 Patuel 21 cm; 82 p La pubilleta / Comedia de costums catalanas en dos actes y en vers original de Joaquím Riera y Bertrán / Estrenat en lo Teatro Catalá. instalat en lo de Novetats la nit del 20 d'Octubre de 1893 / Barcelona / Llib reria de Francisc Puig y Alfonso / 5, - Plassa Nova, - 5 / 1894 1893/10/20 // Barcelona // Teatre Català (Novetats) 0
2278 Tcat Riera i Bertran, Joaquim La relliscada Comèdia Barcelona Arxiu Central Lírich-Dramátich de Rafel Ribas 1885 21,5 cm; 34 p 2 exemplars. Un sense coberta La relliscada / Comedia en un acte y en vers per Joaquim Riera y Bartran / Estrenada en lo Teatre Catalá, instalat en lo de Romea, la nit del 17 de febrer de 1885 / Barcelona / Arxiu Central Lírich-Dramátich de Rafel Ribas / Unió, 5, 3.er 1885/02/17 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2279 Tcat Riera i Bertran, Joaquim Si fá ó no fá... Proverbi Barcelona Arxiu Central Lírich-Dramátich de D. Rafel Ribas 1881 2 exemplars Si fá ó no fá... / Proverbi en un acte y en vers original de J. Riera y Bartran / Estrenat ab molt éczit en lo Teatro Catalá. instalat en lo de Romea, la nit del 3 de novembre de 1881 / Barcelona / Arxiu Central Lírich-Dramátich de D. Rafel Ribas / Unió, número 5, pis tercer / 1881 1881/11/03 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2280 Tcat Riera i Bertran, Joaquim Lo testament del oncle Comèdia Segona Barcelona Francisco Badia, impresor 1896 21 cm; 44 p Lo testament del oncle / Comedia en un acte y en vers original de Joaauim Rier y Bartrán / Esgtrenada en lo Teatro del Bon Retiro la nit del 3 de juny de 1876. / Segona edició / Barcelona / Francisco Badia, impresor, Dou, 14. / 1896 1876/06/03 // Barcelona // Teatre del Bon Retiro 0
2281 Tcat Riera i Bertran, Joaquim Tocats de l'ala Comèdia Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1897 Patuel 20 cm; 30 p Tocats de l'ala / Comedia humoristica en un acte refundida y adaptada á la escena catalana per Joaquim Riera y Bertran / Estrenada en lo Teatro Catalá. instalat en lo de Romea, durant la temporada de 1894-95 / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Plassa del Pi, núm. 3, 2on / 1897 1894/??/?? // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2282 Tcat Riera i Bertran, Joaquim Las vehinas Comèdia Barcelona Imprenta de Salvador Manero 1872 21 cm; 34 p 2 exemplars Las vehinas / Comedia en un acte y en vers, original de Joaquim Riera y Bertran / Estrenada ab aplauso en lo Teatre Catala instalat en lo de Romea la nit del 11 d'abril de 1872. / Barcelona / Imprenta de Salvador Manero, / Ronda del Norte, 128. / 1872 1872/04/11 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2283 Tcat Ripoll, Joan B. Amor sublim Comèdia dramàtica Barcelona Editorial Millà 1962 Catalunya Teatral. 2a època, 083 17,5 cm; 53 p 2 exemplars Amor sublim / Comèdia dramàtica, en dues parts original de Joan B. Ripoll / Amb il·lustracions musials de la sardana Amor triomfant de Joan Serracanta (lletraq) i Mestre Jaume Torrents (música) / Estrenada a Ràdio Barcelona, pel quadre d'actors de l'emissora, la nit del dia 24 de juny del 1962 / 1962 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 1962/06/24 // Barcelona // Ràdio Barcelona 0
2284 Tcat Ripoll, Joan B. L'Aram i la Rosa Comèdia Barcelona Antoni Picazo, editor 1987 Teatre català d'ahir, d'avuim de dins, de fora, 008 84-361-0276-2 18 cm; 65 p Joan B. Ripoll / L'Aram i la Rosa / comèdia en 3 actes / Antoni Picazo, editor / âsseig de Sant Gervasi, 78 / Barcelona - 22 0
2285 Tcat Ripoll, Joan B. El fantàstic Ulisses Obra de teatre modern Barcelona Editorial Millà 1970 Catalunya Teatral. 2a època, 118 18 cm; 55 p 2 exemplars El fantàstic Ulisses / Ob ra de teatre modern original de Joan B. Ripoll / 1970 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 0
2286 Tcat Ripoll, Joan B. Helmut Comèdia Barcelona Editorial Millà 1982 Catalunya Teatral. 2a època, 177 84-7304-069-4 17 cm; 59 p 2 exemplars Helmut / Comèdia en dues parts / Original de Joan B. Ripoll / 1982/ Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 1981/12/12 // Barcelona (Sant Andreu) // Societat Coral La Lira 0
2287 Tcat Ripoll, Joan B. Jordi Valent Comèdia d'aventures Barcelona Editorial Millà 1967 Catalunya Teatral. 2a època, 105 17,5 cm; 63 p 2 exemplars Jordi Valent / Comèdia d'aventures per a infants i adolescents. en dues parts / Original de Joan B. Ripoll / 1967 / Editorial Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 0
2288 Tcat Ripoll, Joan B. El jurament Barcelona Editorial Millà 1980 Catalunya Teatral. 2a època, 155 84-7304-039-2 17 cm; 46 p El jurament / O bra en dues parts / Progonal de Joan B. Ripoll / 1980 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 0
2289 Tcat Ripoll, Joan B. Mare, el pare ha tornat! Comèdia Barcelona Editorial Millà 1977 Catalunya Teatral. 2a època, 141 84-7304-015-5 18 cm; 48 p Mare, el pare ha tornat! / Comèdia en dues parts / Original de Joan B. Ripoll / 1977 / Editorial Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona56 0
2290 Tcat Ripoll, Joan B. L'oncle Anton Farsa Segona Barcelona Editorial Millà 1967 Catalunya Teatral. 2a època, 104 84-7304-128-3 18 cm; 53 p L'oncle Anton / (Ja ho diu la dita: Ves-te'n Anton...) / Farsa còmica en dues parts / Original de Joan B. Ripoll / Segona edició / 1986 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 0
2291 Tcat Riquer, Martí de Spinoza i els gentils Comèdia Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1935 El nostre teatre. Any II, 041 19 cm; 31 p 2 exemplars Spinoza i els gentils / Comèdia en tres actes, original de Martí de Riquer / Obra guanyadora del Premi en el Concurs convocat per aquesta publicació / 0
2292 Tcat Riquer, Martí de El triomf de la fonética Comèdia Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1936 El nostre teatre. Any III, 061 Casal 19 cm; 32 p 2 exemplars El triomf de la fonética / comèdia en tres actes, original de Martí de Riquer 19376/04/11 // Barcelona // Foment Autonomista Català 0
2293 Tcat Riquer, Martí de El triomf de la fonética Comèdia Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1936 El nostre teatre. Any III, 061 Casal 19 cm; 32 p 2 exemplars El triomf de la fonética / comèdia en tres actes, original de Martí de Riquer 19376/04/11 // Barcelona // Foment Autonomista Català 0
2294 Tcat Rius Vidal, Àngel L'aprenent nou Comèdia Segona Barcelona Salvador Bonavía 1925 Teatre de nois Patuel 21 cm; 16 p 2 exemplars Teatre de nois / L'aprenent nou / Comedia en un acte i en vers original de A. de Rius Vidal / Segona edició / Barcelona / Salvador Bonavía. - Tapineria, 4 /* 1925 0
2295 Tcat Rius Vidal, Àngel Aucellets fora del niu Quadre dramàtic Barcelona Imprempta de Savlador Bonavía 1906 Teatre de nois Patuel 21 cm; 12 p 2 exemplars Teatre de noys / Aucellets fora del niu / Quadro dramátich en un acte y en vers, original de A. de Rius Vidal / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer Tapinería, 13 / 1906 0
2296 Tcat Rius Vidal, Àngel Las Bonas Obras Comèdia Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1906 Teatre de nois Patuel 21 cm; 12 p Teatre de Noys / Las Bonas Obras / Comedia en un acte y en vers, original de A. de Rius Vidal / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer Petritxol, 2. / 1906 0
2297 Tcat Rius Vidal, Àngel El camí del cel Comèdia dramàtica Tercera Barcelona Llibreria Bonavia 1926 Teatre de nois Patuel 21 cm; 15 p Teatre de nois / El camí del cel / Comèdia dramática en un acte i en vers original de A. de
Rius Vidal / Tercera edció / Barcelona / Llib reria Bonavía - Tapineria, 4 / 1926 0
2298 Tcat Rius Vidal, Àngel La cançó de les comarques Quadret patriòtic Barcelona Llibreria Bonavia 1933 Nova col·lecció de testre de nois, 001 21 cm; 16 p Nova col·lecció de teatre de nois / La cançó de les comarques / Quadret patriòtic i en vers, original de A. de Rius Vidal / Barcelona / Llib reria Bonaia - Tapineria, 4 / 1933 0
2299 Tcat Rius Vidal, Àngel Com si volgués entrâ al cel Diàleg Barcelona Teatre de nois Patuel 21 cm; 13 p Sense portada. Dades de la coberta Teatre de nois / A. de Rius Vidal / Com si volgués entrâ al cel / Dialeg 0
2300 Tcat Rius Vidal, Àngel Concurs d'aucellets Intermedi camperol Barcelona Fidel Giró, Impressor 1913 Teatre de nois 21 cm; 14 p 2 exemplars Teatre de nois / Concurs d'aucells / Intermedi camperol, en vers original de A. de Rius Vidal / Barcelona / Fidel Giró, Impressor. - Valencia, 233 / 1913 0
2301 Tcat Rius Vidal, Àngel Curses de sacs Sainet Barcelona E. Albacar, impressor Teatre de nois Patuel 21 cm; 15 p 2 exemplars sense portada. Dades de la coberta Teatre de nois / A. de Rius Vidal / Curses de sacs / Sainet 0
2302 Tcat Rius Vidal, Àngel L'enjogaçada Monòleg Segona Barcelona Ricard Durán A. Impressor 1918 Teatre de nois 21,5 cm; 11 p Teatre de Nois / L'enjogaçada / Monoleg en vers original de A. de Rius Vidal / Segona edició / Barcelona / Ricard Durán A. - Impressor - Boqueria, 20 / 1918 0
2303 Tcat Rius Vidal, Àngel El Janot de Câ'n Llatenes Sainet Segona Barcelona Salvador Bonavía 1924 Teatre de nois Patuel 21,5 cm; 16 p 2 exemplars Teatre de nois / El Janot de Câ'n Llatenes / Sainet en un acte y en vers original de A. de Rius Vidal / (Segona edició) / Barcelona / Salvador Bonavia - Tapineria, 4 / 1924 0
2304 Tcat Rius Vidal, Àngel Noblesa d'ánima Comèdia Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1906 Teatre de nois 21 cm; 12 p 2 exemplars Teatre de Noys / Noblesa d'ánima / Comedia en un acte y en vers, original de A. de Rius Vidal / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer Petritxol, 2. / 1906 0
2305 Tcat Rius Vidal, Àngel Els nois porucs Comèdia Segona Barcelona Ricard Durán A. Impressor 1918 Teatre de nois 21,5 cm; 12 p Teatre de Nois / Els nois porucs / Comèdia en un acte i en vers original de A. de Rius Vidal / Segona edició / Barcelona / Ricard Durán A. - Impressor - Boquería, 20 / 1918 0
2306 Tcat Rius Vidal, Àngel Les peripècies d'un gos Diàleg Barcelona Llibreria Bonavia 1935 La Escena Catalana. 2a època, 413 Patuel 18 cm; 11 p 2 exemplars sense coberta A. de Rius Vidal / Les peripècies d'un gos / Diàleg / Estrenat a l'Ateneu Santjustenc de Sant Just Desvern, el dia 31 de Maig del 1934 / La Escena Catalana Núm. 413 / Llib reria Bonavia / Tapineria, 4 - Barcelona 1934/05/31 // Sant Just Desvern // Ateneu Santjustenc 0
2307 Tcat Rius Vidal, Àngel La pobra aprenenta Quadre dramàtic Segona Barcelona Salvador Bonavía, llibreter 1923 Teatre de nois 21 cm; 16 p Teatre de nois / La pobra aprenenta / Quadro drmàtic en un acte i en vers original de A. de Rius Vidal / Segona edició / Barcelona / Salvador Bonavía, llibreter. - Tapineria, 6 / 1923 0
2308 Tcat Rius Vidal, Àngel El Quarto de las ratas Sainet Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1905 Teatre de nois Patuel 21 cm; 12 p Sense coberta Teatre de Noys / El Quarto de las ratas / Saynete en un acte y en vers, original de A. de Rius Vidal / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2. / 1905 0
2309 Tcat Rius Vidal, Àngel El somni d'un angelet Quadre dramàtic Segona Barcelona Salvador Bonavía 1924 Teatre de nois Patuel 21,5 cm; 8 p Teatre de nois / El somni d'un angelet / Quadret dramàtic en vers i prosa original de A. de Rius Vidal / (Segona edició) / Barcelona / Salvador Bonavía - Tapineria, 4 / 1924 0
2310 Tcat Rius Vidal, Àngel Tenorios d'estiu Quadre Barcelona Tipografia de F. Badia 1899 Galeria Còmica Catalana, 008 Robert P., J. Patuel 21 cm; 16 p 2 exemplars sense portada. Dades de la coberta 1 Ral / Galeria Cómica Catalana / Obra 6.ª / Tenorios d'estiu / Quadro estiuhench sebse dama en un acte y en vers, original de Angel Rius Vidal / Ab dibuixos de J. Robert P. / Administració: / Despatx de periódichs y llibres / Portaferrissa, 16, Barcelona. - 1899 0
2311 Tcat Rius Vidal, Àngel Toni, el caça nius Quadre líric Barcelona F. Albacar, impressor Teatre de nois Pastó Benvenuto, M. Patuel 21 cm; 15 p 2 exemplars sense portada. Dades de la coberta Teatre de Nois / SA. de Rius Vidal / Toni, el caça nius / Quadret liric // Música del Mtro. M. Pastó Benvenuto 0
2312 Tcat Rius Vidal, Àngel La tornada dels reis Comèdia Barcelona Fidel Giró, Impressor 1913 Teatre de nois Patuel 32 cm; 16 p 2 exemplars Teatre de nois / La tornada dels reis / Comedia en un acte i dos quadros, en vers original de A. de Rius Vidal / Barcelona / Fidel Giró, Impressot. - Valencia, 233 / 1913 0
2313 Tcat Rius Vidal, Àngel El vailet de la masia Comèdia Tercera Teatre de nois Patuel 21 cm; 14 p 2 exemplars sense portada. Dades de la coberta Teatre de nois / A. de Rius Vidal / El vailet de la masia / Comedia 0
2314 Tcat Rius Vidal, Àngel Vosté, senyor galàn... Diàleg Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1906 Teatre de nois 21 cm; 12 p Teatre de Noys / Vosté, senyor galán... / Diálech còmich en un acte y en vers, original de A. de Rius Vidal / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer Petritxol, 2. / 1906 0
2315 Tcat Colomer, Conrad / Campmany, Narcís Primer Jó... Sarsuela Barcelona Imprenta de Salvador Manero 1872 Rivera, Joseph Patuel 20,5 cm; 24 p 2 exemplars Primer Jó..... / Sarsuela en un acte y en vers, / Lletra de D. Conrat Colomer y D. Narcís Campmany, / y música de D. Joseph Rivera. / Estrenada ab molt bon écsit en lo teatro del Circo Barcelonés la nit del 24 de Mars de 1873./ Preu 2 rals. / Barcelona / Imprenta de Salvador Manero, / Ronda del Norte, núm. 128. / 1872. 1873/03/24 // Barcelona // Teatre Circo Barcelonés 0
2316 Tcat Robert, Josep No'n parlem més Joguina Barcelona La Novel·la Nova, 133 18,5 cm; 13 p 3 exemplars No'n parlem més / Joguina en un acte, original de Josep Robert / Estrenat en el Gran Teatro Español, de Barcelona, la nit del 6 de Gener de 1918 1918/01/06 // Barcelona // Gran Teatro Español 0
2317 Tcat Roblès, Emmanuel Montserrat Drama Barcelona Edicions Robrenyo 1977 Edicions Robrenyo de teatre de tots els temps, 013 Verdaguer, Pere 84-7466-004-1 Casal 16,5 cm; 85 p Emmanuel Robles / Montserrat / Edicions Robrenyo / 13 /de teatre de tots els temps 0
2318 Tcat Robrenyo. Josep El sarau de la patacada o Juan i Eularia Sainet Barcelona Impremta Artís & Co. 1914 19 cm; 63 p 2 exemplars Josep Robreño / El sarau de la patacada o Juan i Eularia / Sainet bilingüe eb tres quadres de costums de primeríes del segle XIX / refós per F. de P. C. / Barcelona / Impremta Artís & Co. - Balmes, 54 / 1914 0
2319 Tcat Robrenyo. Josep Teatre revolucionari [La fugida de la regència de la Seu d'Urgell i desgràcies del pare Llibori / L'hermano Bunyol / Escenes escollides] Barcelona Edicions 62 1965 Antologia Catalana, 002 Marfany, Joan-Lluís Marfany, Joan-Lluís Casal 18 cm; 82 p Josep Robrenyo / Teatre Revolucionari / a cura de Joan Lluís Marfany / Edicions 62, barcelona 0
2320 Tcat Roca, Jaume De Sant Vicens al xivarri y vice-versa. Comèdia lírica de costums Barcelona Estampa de Francisco X. Altés y Alabart Franch, Lleonart / Aguilar, Ramon 21 cm; 99 p De Sant Vicens al xivarri y vice-versa. / Comedia lírica de costums, en vers català, en set quadros, tres actes y en prólech, original de Mossén Jaume Roca, Pvre., de Lleyda. / Música de Mossén Lleonart Franch, Pvre., de Valls. y de D. Ramon Aguilar, de Lleyda. / Estrenada ab éxit en lo Saló-Teatre del Centre Tradicionalista de Lleyda La Margarita, la nit del 10 de Abril del corrent any. / Barcelona / Estampa de Francisco X. Altés y Alabart / Carrer [...] bis. 1898/04/10 // Lleida // Saló-Teatre del Centre Tradicionalista de Lleyda La Margarita 0
2321 Tcat Roca i Roca, Gervasi La ferida al cor Drama Barcelona Arxiu Central Lírich-Dramátich de Rafel Ribas 1875 Patuel 21 cm; 89 p 3 exemplars La ferida al cor. / Drama catalá en tres actes y en vers, original de Don Gervasi Roca y Roca. / Estrenat ab brillant éxit en lo Teatro del Prado Catalan la nit del 8 de Agost de 1875. / Barcelona / Arxiu Central Lírich-Dramátich de Rafel Ribas / Carrer de la Uniò. número 5, pis 3.er / 1875 1875/08/08 // Varcelona // Teatre del Prado Catalan 0
2322 Tcat Roca i Roca, Josep Lo bordet Drama Barcelona Llibrería Espanyola de López 1886 19,5 cm; 109 p J. Roca y Roca. / Lo bordet / Drama en tres actes y en prosa estrenat per l'Associació de Autors catalans en lo Teatro de Catalunya, la nit del 24 de Novembre de 1886. / Barcelona: / Llibrería Espanyola de Lopez, / Rambla del Mitj, número 20. 1886/11/24 // Barcelona // Teatre de Catalunya 0
2323 Tcat Roca i Roca, Josep Lo bordet Drama Segona Barcelona Llibrería Espanyola de López 19,5 cm; 109 p 2 exemplars J. Roca y Roca / Lo bordet / Drama en tres actes y en prosa estrenat per l'Associació de Autors catalans en lo Teatro de Catalunya, la nit del 24 de Novembre de 1886. / Segona edició / Barcelona: / Llibrería Espanyola de Lopez, / Rambla del Mitj, número 20. 1886/11/24 // Barcelona // Teatre de Catalunya 0
2324 Tcat Roca i Roca, Josep ¡Mal pare! Drama Segona Barcelona Llibrería Espanyola de López 1886 Patuel 19 cm; 119 p 2 exemplars J. Roca y Roca / ¡Mal pare! / Drama en quatre actes y en prosa estrenat per l'Associacó de Autors catalans en lo Teatro de Novedats, la nit del 17 de Febrer de 1886. / Segona edició / Barcelona: / Llibrería Espanyola de Lopez, / Rambla del Mitj, número 20 1996/02/17 // Barcelona // Teatre Novetats 0
2325 Tcat Roca i Roca, Josep Lo plet de 'n Baldomero Comèdia Barcelona Llibrería Espanyola de López 1888 19,5 cm; 134 p 2 exemplars J. Roca y Roca / Lo plet de 'n Baldomero / Comedia de costums barceloninas en tres actes y en prosa, estrenada en lo Teatro Catalá (Romea) la nit del 20 de Mars de 1888. / Barcelona / Llibrería Espanyola de Lopez, / Rambla del Mitj, número 20. 1888/03/20 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2326 Tcat Roca i Roca, Josep / Gumà. C. Cura de cristià Joguina Segona Barcelona Salvador Bonavía, Impressor 1918 Patuel 18 cm; 33 p 2 exemplars Cura de cristià / Joguina còmica en un acte i en vers per J. Roca i Roca i C. Guma / Estrenada en lo Teatre Català (Romea) la nit del 8 de Maig de 1888. / Segona edició / Salbador Bonavía. Impressor / Plaça del Pí, 5 - Barcelona 1918 1888/05/08 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2327 Tcat Rocamora Rivera, Manel ¡Afrancesat! Monòleg tràgic Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1899 Biblioteca de Lo Teatro Regional, 142 Patuel 21 cm; 15 p 2 exemplars ¡Afrancesat! / Monólech trágich original de Manel Rocamora / Premiat per lo Centre Graciense en lo Certamen de 1894 / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Ronda Sant Pere, 19 y 21, 1.er, 1.ª / Juliol de 1899 0
2328 Tcat Rocamora Rivera, Manuel La caputxeta blanca Comèdia Barcelona Biblioteca L'Escon 1921 Biblioteca L'Escon, 113 21 cm; 28 p La caputxeta blanca / Comédia en dos actes (o be un, partit en dos quadros) / Original d'en M. Rocamora Rivera / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 / Llibrería / Barcelona / 1921 0
2329 Tcat Rocamora Rivera, Manuel Com estimen les mares Visió dramàtica Barcelona Biblioteca L'Escon 1921 Biblioteca L'Escon, 112 Patuel 21 cm; 14 p 2 exemplars Cóm estimen les mares / Visió dramática en un acte / Original d'en M. Rocamora Rivera / Biblioteca L'Escon / êtritxol, 2 / Llibrería / Barcelona / 1921 0
2330 Tcat Rocamora Rivera, Manel La dama de Reus Drama Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1894 Biblioteca de Lo Teatro Regional 21 cm; 79 p La dama de Reus / Drama en prosa dividit en tres actes original de Manuel Rocamora / Estrenat en lo Teatro Catalá, instalat en lo de Romea, la vetlla del 21 de Febrer de 1893. / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Carrer de las Cab ras, 13, segón / 1894 1893/02/21 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2331 Tcat Rocamora Rivera, Manel La pomera dels noys Idil·li Barcelona Lo Teatro Regional 1900 Biblioteca de Lo Teatro Regional, 165 19 cm; 52 p La pomera dels noys / Idili en un acte y en prosa original de Manel Rocamora / Estrenat en lo Teatre Catalá instalat en lo de Romea, la nit del 12 d'Octubre d'enguany / Barcelona / Lo Teatro Regional / Ronda de Sant Pere, 19 y 21 / 1900 1900/10/12 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2332 Tcat Rocamora Rivera, Manel ¡Via fora lladres! Quadre dramàtic Barcelona Imprempta L'Atlántida 1899 Patuel i Adan Ferrer 22 cm; 69 p 2 exemplars Manel Rocamora / ¡Via fora lladres! / Quadro dramátich en prosa / Barcelona / Imprempta L'Atlántida, Dr. Dou, 14 / 1899 0
2333 Tcat Rocavert, R. L'adroguer del cantó Joguina Barcelona Tipografia Espanyola 1890 21 cm; 16 p 2 exemplars L'adroguer del cantó / Juguet cómich en un acte y en prosa original de R. Rocavert / Estrenat ab gran éxit en lo teatro Calvo-Vico, la nit del 6 d'Abril de 1889. / Barcelona / Tipografía Espanyola / Hospital, 87 / 1890. 1889/04/06 // Barcelona // Teatre Calvo-Vico 0
2334 Tcat Rodón Olivella, Francesc Passarells de vora'l riu p Barcelona Imprempta La Catalana 1905 17 cm; 48 p 2 exemplars Passarells de vora'l riu / Pessa en un acte y en vers oriinal de Francesch Rodón Olivella / Barcelona - 1905 / Imprempta La Catalana / 71, Balmes, 71 0
2335 Tcat Roger, Miquel La segona volta Comèdia Barcelona Catalunya Teatral 1934? Patuel 17,5 cm; 18 p La segona volta / Comedia en un acte original de Miquel Roger / Aquesta obra ha estat mencionada en el Concurs d'obres en un acte convocat per la Federació Catalana de Societats de Teatre Amateur, l'any 1934./ Catalunya Teatral / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 0
2336 Tcat El Rogle [Arenas. Claudi / Casasnovas, Dora i Marilena / Mayordomo, Alfred / Sirera, Rodolf / Trull, Mercè] El Rogle Memòria general d'activitats Barcelona Edicions 62 1978 El Galliner, 044 Sirera, Josep-Lluís 84-297-1409-X Casal 17,5 cm; 73 p El Rogle / Memòria general d'activitats / Argument i trextos de Claudi Arenas / Dora i Maroilena Casasnovas/ Alfred Mayordomo / Rodolf Sirera / Mercè Trull / Dramatúrgia de Rodols Sirera / Pròleg de Josep-Lluís Sirera / Edicions 62 s/a., Barcelona 1976/12/10 // València // Teatre de la Societat Coral el Micalet 0
2337 Tcat Roig i Grau, Joaquim Criminal y delator Drama Barcelona Imprenta de Redondo y Xumetra 1887 19,5 cm; 68 p Criminal y delator / Drama catala en tres actes y en vers original de Joaquim Roig / Estrenat ab brillant éxit En lo Teatro del Olimpo, la nit del 17 de Abril de 1886 / Preu 6 rals / Barcelona / Imprenta de Redondo y Xumetra / 51 - Carrer de Tallers, - 53 / 1887. 0
2338 Tcat Roig i Grau, Joaquim ¡¡Fratricida!! Drama Barcelona Establiment Tipográfich de Redondo y Xumetra 1892 Patuel 21 cm; 62 p 2 exemplars ¡¡Fratricida!! / Drama catalá en tres actes y en vers original de Joaquim Roig y Grau / Representat ab brillant éxit En lo teatro Calvo-Vico, la nit del 12 de Mars de 1892 / Preu 6 rals / Barcelona / Establiment Tipográfich de Redondo y Xumetra / 51 - Carrer de Tallers - 53 / 1892 1892/03/12 // Barcelona // Teatre Calvo-Vico 0
2339 Tcat Roig i Grau, Joaquim ¡¡Fratricida!! Drama Segona San Feliu de Llobregat Imprempta Sanfeliuense 1907 Patuel 20,5 cm; 61 p 2 exemplars ¡¡Fratricida!! / Drama catalá en tres actes y en vers original de Joaquim Roig y Grau / Representat ab brillant éxit en lo teatro Calvo-Vico, la nit del 12 de Mars de 1892 / Preu 6 rals / San Feliu de Llobregat / Imprempta Sanfeliuense, Carretera Real, 202 / 1907 1892/03/12 // Barcelona // Teatre Calvo-Vico 0
2340 Tcat Roig i Grau, Joaquim Sebas al cap Humorada Sexta Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1910 Biblioteca Popular Teatral, 016 Patuel 20 cm; 26 p Sebas al cap / Humorada en un acte y en vers per Joaquim Roig / Representadaa ab brillant éxit en lo Teatro de Novetats la nit del 20 d'Abril de 1893. / Sexta edició / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2 / 1910 1893/04/20 // Barcelona // Teatre Novetats 0
2341 Tcat Roig, Joaquim / Millà, Lluís Los grills de las sebas Gatada Barcelona Establiment Tipográfich de Redondo y Xumetra 1897 Patuel 20,5 cm; 26 p Los grills de las sebas / (Segona part de Sebas al cap) / Gatada en un acte y en vers original de Joaquim Roig y Lluis Millá / Representada en lo Teatro de Novetats la nit del 19 de Desembre de 1896 / Preu 2 rals / Barcelona / Establiment Tipográfich de Redondo y Xumetra / 70 - Tallers - 70 / 1897 1896/12/19 // Barcelona // Teatre Novetats 0
2342 Tcat Roig, Joaquim i Millá, Lluis Los grills de las sebas Gatada Barcelona Llibreria Millà 1907 Patuel 21,5 cm; 27 p Los grills de las sebas / /Segona part de Sebas al cap / Gatada en un acte y en vers original de Joaquím Roig y Lluís Millá / Representat en lo Teatro Novetats (Barcelona) la nit del 19 de Desembre de 1896 / Barcelona / Llibreria Milla. - Carrer de Sant Pau, 21 / 1907 1896/12/19 // Barcelona // Teatre Novetats 0
2343 Tcat Roig Cordomí, Josep La cubana Joguina Barcelona Imprempta de Pujol y C.ª 1896 Biblioteca de'l periódich Lo Teatro Catalá Patuel 20 cm; 24 p Biblioteca de'l periodich Lo Teatro Catalá / La cubana / Juguet cómich en un acte y en prosa original de Josepg Roig Cordomí / Estrenat ab extraordinari éxit en lo Teatro Lirich lo día 31 de Mars de 1895. / Barcelona / Imprempta de Pujol y C.ª / Carrer de Tallers, 45 / 1896 1895/03/31 // Barcelona // Teatre Líric 0
2344 Tcat Roig Guivernau, J. Cap a la llum Comèdia Barcelona 1934 El nostre teatre 18,5 cm; 8 p 2 exemplars sense portada. Dades de la coberta El nostre teatre / Edició del 1 d'Agost del 1934 / Vsp s ls llum / Vomèdia en un acte, original de J. Roig Guivernau / Suplement d'obres breus 1934/05/27 // Barcelona // Foment Autonomista Català 0
2345 Tcat Roig Guivernau, J. Dues dones per un home Farsa Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1935 El nostre teatre. Any II, 048 19 cm; 33 p 2 exemplars Dues dones per un home / Farsa en tres actes, original de J. Roig Guivernau / Als bons amics Josep Claramuny i Joaquin Delclós i Dolç en penyora d'agraïment i sincesa amistad. / L'Autor 1935/01/13 // Barcelona (Gràcia) / Teatre Orfeó Gracienc 0
2346 Tcat Roig Guivernau, J. Una Noia Segle XX Farsa Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1934 El nostre teatre. Any I, 002 Frances, J.M. Casal 19.5 cm; 54 p 2 exemplars Una noia segle XX / Farsa en tres actes, original de J. Roig Guivernau 1933/07/15 // Barcelona // Teatre Escola 0
2347 Tcat Roqueta, Francesc L'Emigrat Monòleg dramàtic 1933 Casal 21,5 cm; 4 p L'Emigrat / Monolrg dramátic en prosa original de Francesc Roqueta / 1933 1930/02/22 // Mataró // Teatre La Perla de Mataró 0
2348 Tcat Roqueta, Francesc Guerra a la guerra Monòleg dramàtic Mataró Impremta J. Tarragó 1934 Casal 22 cm; 4 p Guerra a la guerra / Monóleg dramàtic en prosa original d'en Francesc Roqueta / Primera edició / Impremta / J. Tarragó - Mataró / 1934 1933/10/15 // Caldes d'Estrac // Casal Català 0
2349 Tcat Roqueta, Francesc Pobres fills Drama Mataró Editògraf H. Abadal 1930 21,5 cm; 22 p 2 exemplars Francesc Roqueta / Pores fills! / Drama en un acte i en vers / Obra estrenada la nit del dia 9 de febrer de 1929, en el teatre La Perla de Mataró, per la Companyia Talia, essent rebuda amb grans aplaudiments. 1929/02/09 // Mataró // Teatre La Perla 0
2350 Tcat Roqueta, Francesc Remordiment! Monòleg tràgic Mataró Editògraf H. Abadal 1930 15,7 cm; 11 p 3 exemplars Remordiment! / Monòleg tràgic i en vers, original de En Francesc Roqueta / Estrenat amb gran apaludiment pel senyor Jaume Espí en el Círcol Tradicionalista de Mataró,el dia 1 de setembre de l'any 1918. / Mataró / Editograf H. Abadal * Riera, 48 / 1930 1918/09/01 // Mataró // Círcol Tradicionalista 1
2351 Tcat Roqueta, Francesc Zaida o els gelos de Sahim Drama tràgic Mataró Impremta de Ramon Salas 1918? 22,5 cm; 27 p 2 exemplars Zaida o els gelos de Sahim / Drama tràgic en dos actes i un quadre original d'en Francesc Roqueta 1918/04/07 // Mataró // Foment de la Sardana 0
2352 Tcat Ros, Albert del Un devot del Pare Kneipp Disbarat còmic Barcelona Tipografia de Joseph Miguel Xurigué 1896 21 cm; 23 p 2 exemplars Un devot del Pare Kneipp / Disbarat cómich en un acte y en vers / Estrenat ab brillant éxit la nit del 2 de Juny de 1895 en el Centre Instructiu y Recreatiu de Las Corts / original de Albert del Ros / Tipografía de Joseph Miguel Xurigué / Carrer Major, 23 - Gracia / 1896 1895/06/02 // Barcelona // Centre Instructiu i Recreatiu de Las Corts 0
2353 Tcat Ros i Artigas, J. L'Eloi, ferrer de Figueres Barcelona Editorial Balmes, S.A. 1935 Biblioteca Popular de Teatre Catòlic, 015 Obiols, Àngel 20,5 cm; 69 p 2 exemplars Biblioteca Popular de Teatre Catòlic N.º 15 / J. Ros i Artigas / L'Eloi, ferrer de Figueres / Escenificació d'una rondalla del Vallespir. / Música del Mestre Mn. Angel Obiols, Prev. / (Pròleg, dos actes partits en dos quadres, i epíleg) / Biblioteca Popular de Teatre Catòlic / Editorial Balmes, S. A. / Duran i Bas, 11 : Barcelona / 1935 1935/08/25 // Sant Genís de Vilassar // Casal Popular 0
2354 Tcat Ros i Artigas, J. La filla del joglar Quadret Barcelona Foment de Pietat 1934 Biblioteca Teatral de les Escoles Catòliques, 007 20 cm; 14 p 2 exemplars Biblioteca Teatral de les Escoles Católiques / VII / J. Ros i Artigas / La filla del joglar / Quadret escènic en vers per a nenes / Premi del Concurs 1933 / Foment de Pietat / Duran i Bas, 11 - Barcelona / 1934 0
2355 Tcat Ros i Artigas, J. El pessebre de la cegueta [mecanoscrit] Quadret 1933 Patuel 22 cm; 14 p Mecanoscrit amb la indicació Premi de concurs J. Ros i Artigas / El pessebre de la ceguera Quadret escènic per a nenes / Premi de Concurs 0
2356 Tcat Ros i Artigas, J. El pessebre de la cegueta Quadret Segona Barcelona Editorial Balmes 1954 Divulgadora Escaldélscymi, 014 17 cm; 16 p 2 exemplars Divulgadora Escadélscymi / Obra N.º 14 / J. Ros i Artigas / El pessebre de la ceguera / Quadret escènic per a nenes / (Segona edició) / Editorial Balmes / Duran i Bas, 11 - Barcelona / 1954 0
2357 Tcat Ros i Artigas, J. La Simona del Castell Drama poemàtic Barcelona Editorial Balmes, S.A. 1935 Col·lecció Somriure adherida a la B. P. de T. C. 21 cm; 47 p 2 exemplars Col·lecció Somriure adherida a la B. P. de T. C. / J. Ros i Artigas / La Simona del Castell / Drama poemàtic en dos actes / A Rosa Ribas, la meva muller / Editorial Balmes, S. A. / Duran i Bas, 11 : Barcelona / 1935 1935/12/22 // Sant Genís de Vilassar // Casal Popular i de la Catequística 0
2358 Tcat Rosés, Pau L'Apòstol Drama Barcelona Biblioteca L'Escon 1921 Biblioteca L'Escon, 031 Patuel 20,5 cm; 24 p 2 exemplars L'Apòstol / Drama en un acte i en prosa / Obra pòstuma de Pau Rosés / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 Llibrería / Barcelona / 1921 0
2359 Tcat Rosés, Pau Blanc i negre Humorada Segona Barcelona Biblioteca L'Escon Biblioteca L'Escon, 028 Patuel 21 cm; 27 p 2 exemplars Blanc i negre / Humorada comic en un acte i en prosa per Pau Rosés / Estrenada amb brillant èxit en el Centre Moral de Sant Francisco de Paula la nit del 28 de Desembre de 1907 / Segona edició // Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 / Llibreria / Barcelona 1907/12/28 // Barcelona //Centra Moral de Sant Francisco de Paula 0
2360 Tcat Rosés, Pau La cua del diable Joguina Barcelona Biblioteca L'Escon 1915 Biblioteca L'Escon, 092 Patuel i Foment 19.5 cm; 32 p 2 exemplars La cua del diable / Joguet cómic en un acte y en prosa original d'en Pau Rosés / Estrenat amb brillant èxit en el Centre Moral de Sant Francisco de Paula la nit del 2 de Juliol de 1911 / Barcelona / Biblioteca L'Escon / Doctor Dou, 10. Entrl, 1.ª / 1915 1911/07/02 // Barcelona // Centre Moral de Sant Francisco de Paula 0
2361 Tcat Rosés, Pau ¡Ditxosos barrets!... Joguina Barcelona Biblioteca L'Escon 1909 Biblioteca L'Escon, 033 Patuel 18,5 cm; 40 p ¡Ditxosos barrets!... / Juguet cómich en un acte y en prosa / Trasplantat a la escena catalana per Pau Rosés / Estrenat ab brillant éxit en el Centre Moral de Sant Francisco de Paula, la nit del 22 de Novembre de 1908 / Barcelona / Biblioteca L'Escon / Petritxol, n.º 18, 3.er / 1909 1908/11/22 // Barcelona // Centra Moral de Sant Francisco de Paula 0
2362 Tcat Rosés, Pau Embolica que fa fort... Monòleg Barcelona Biblioteca L'Escon 1917 Biblioteca L'Escon, 101 19 cm; 11 p 2 exemplars Embolica que fa fort... / Monoleg extravaganmt / Inspirat en un qüento que no es qüento per en Pau Rosés / Barcelona / Biblioteca L'Escon / Petritxol, n.º 2, llibreria / 1917 0
2363 Tcat Rosés, Pau / Guiteras, Pau Les Festes de Nadal o astúcies estudiantils Passatemps còmic Segona Barcelona Biblioteca L'Escon 1921 Biblioteca L'Escon, 116 21 cm; 34 p 2 exemplars Las Festes de Nadal ó astucies estudiantils / Passatemps comic i en vers / Original de Pau Rosés i Pau Guiteras / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 / Llibrería / Barcelona / 1921 0
2364 Tcat Rosés, Pau / Guiteras, Pau Las Festas de Nadal ó astucies estudientils Passatemps còmic Barcelona Imprempta F. Badia Patuel 21 cm; 24 p 2 exemplars Pau Rosés / Pau Guiteras / Las Festas de Nadal ó astucias estudiantils / Passatemps sómich y en vers / Barcelona / Imprempta F. Badia, Dr. Dou, 14 0
2365 Tcat Rosés, Pau Els grans homes de Tothomrich Comèdia Barcelona Biblioteca L'Escon 1912 Biblioteca L'Escon, 062 20 cm; 30 p 2 exemplars Els grans homes de tothomrich / Comedia adaptada y arreglada a la escena catalana católica per Pau Rosés / Estrenada en el Centre Moral de Sant Francisco de Paula, de Barcelona. / Barcelona / Biblioteca L'Escon / Riera S. Joan, n.º 10, 1.er, 1.ª / 1912 ????/??/?? // Barcelona // Centre Moral de Sant Francisco ded Paula 0
2366 Tcat Rosés, Pau / Guiteras, Pau L'idiota del gorch negre Drama Barcelona Imprempta F. Badia 1901 Biblioteca de La Barretina, 013 Patuel 21 cm; 29 p L'idiota del gorch negre / Drama en un acte y en vers original de Pau Rosés y Pau Guiteras / Estrenat ab brillant éxit la nit del 7 de Abril de 1901 en lo Centre Moral de Sant Francisco de Paula / Barcelona / Imprempta de F. Badía, Doctor Dou, 14 / 1901 1901/04/07 // Barcelona // Centre Moral de Sant Francisco de Paula 0
2367 Tcat Rosés, Pau Parlant, la gent... s'embolica Joguina Barcelona Biblioteca L'Escon 1911 Biblioteca L'Escon Patuel 19,5 cm; 38 p Parlant, la gent... s'embolica / Joguet cómich en un acte y en prosa / arreglat a la escena catalana per Pau Rosés / Estrenat la tarda del dia 1.er de Maig de 1910 en el Círcol Católich de Gracia / Barcelona / Biblioteca L'Escon / Freneria, 1, 1.er, 2.ª / 1911 1910/05/01 // Barcelona // Círcol Catòlic de Gràcia 0
2368 Tcat Rosés, Pau / Guiteras, Pau La Troca dels Embulls Comèdia Barcelona Biblioteca L'Escon 1911 Biblioteca L'Escon, 053 20 cm; 89 p 2 exemplars La troca dels embulls / Comedia en tres actes y en vers original de Pau Rosés y Pau Guiteras / Estrenada amb extraordinari éxit en el Centre Moral de Sant Francisco de Paula de Barcelona, Joventut Católica de Sant Quirse de Besora, Círcol Católich de Gracia, etc., etc. ??/??/1911? // Barcelona // Centre Moral de Sant Francisco de Paula 0
2369 Tcat Rosés, Pau / Albanell i Vilas, Joaquim La Venjansa de Jesús Drama bíblic Barcelona Tipografía Bohemia de J. Santacana 1905 Patuel 21 cm; 73 p La Venjansa de Jesús / (Els pastorets de Bethlem) / Drama bíblich dividit en tres actes y nou quadros, original de Pau Rosés y Joaquim Albanell y Vilas / Barcelona / Tipografía Bohemis de J. Santacana / Carrer de Sant Pau, 74 / 1905 0
2370 Tcat Rosés, Pau / Albanell i Vilas, Joaquim La venjança de Jesús Drama bíblic Segona Barcelona Biblioteca L'Escon 1932 Biblioteca L'Escon, 152 21 cm; 80 p 2 exemplars La venjança de Jesús / (Els pastorets de Betlem) / Drama biblic en tres actes i nou quadros original de Pau Rosés i Joaquim Albanell i Vilas / Segona edició / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 Llibreria / Barcelona / 1932 0
2371 Tcat Rosés, Pau Vetlla trista Quadre dramàtic Barcelona Imprenta de V. Vives 1908 Patuel 21 cm; 17 p Vetlla trista / Quadro dramatich en un acte y en prosa original de Pau Rosés / Representat per primera vegada la nit del 27 de Maig de 1906 al teatret del Centre Moral de S. Francisco de Paula / Barcelona / Imprenta de C. Vives. Nova de Sant Francesch, 22. / 1908 1906/05/27 // Barcelona // Centre Moral de Sant Francisco de Paula 0
2372 Tcat Rosich Catalan, Antoni El collaret de Berta Comèdia Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1934 El nostre teatre. Any I, 007 Guansé, Domenec Casal 19 cm; 57 p 2 exemplars El collaret de Berta / Comèdia en tres actes, original d'Antoni Rosich Catalan 0
2373 Tcat Rosquelles i Alessan, Jaume Encegament Drama Barcelona Llibreria Millà Catalunya Teatral, 021 17,5 cm; 55 p 2 exemplars Encegament / Drama en tres actes y en vers original de Jaume Rosquelles i Alessan / Estrena: Teatre Selecte (Centre Autonomista del Comerc i l'Indùstria-Barcelona), la vetlla del 26 de novembre de 1932 / Administracio /Llibreria Millà / Cafrrer Sant Pau, 21 / Barcelona 1932/11/26 // Barcelona // Teatre Selecte 0
2374 Tcat Rosquelles i Alessan, Jaume Guillem de Cabestany Poema Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1934 El nostre teatre. Any I, 008 Navarro Costabella, J. 19 cm; 62 p 2 exemplars Guillem de Cabestany / Poema d'amor en tres jornades, la tercera subdividida en dos epissodis, i en vers de Jaume Rosquelles i Alessan 0
2375 Tcat Rossetti, Francesc El natalici Estampa bíblica Barcelona Editorial Millà 1955 Catalunya Teatral. 2a època, 035 21 cm; 31 p 2 exemplars El natalici / Estampa biblica original de Francesc Rossetti / 1955 / Editorial Millà / Cafrrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 1954/12/22 // Barcelona // Radio Barcelona 0
2376 Tcat Rossetti, Francesc El vestit nou de l'emperador Comedieta infantil Mataró Casa Patuel 1927 Biblioteca Iluro, 003 Patuel 21,5 cm; 46 p 2 exemplars Biblioteca ·Iluro / Mataró / Francesc Rossetti / El vestit nou de l'emperador / Comediata infantil en un acte, basada sobre un dels bells contes d'Andersen / Arts Gráfiques / Santa Coloma de Farnés / Teléfon 538 0
2377 Tcat Rossetti, Francesc El vestit nou de l'emperador Comèdia Tercera Barcelona Editorial Millà 1958 Catalunya Teatral. 2a època, 052 Casal 18 cm; 47 p El vestit nou de l'emperador / Comèdoa en dos actes original de Frances Rossetti / Premiada en el Jocs Florals de Mallorca, celebrats a Sòller l'any 1924, cassificada com el millor conte per a infants / Representada prousment a Catalunya / (Tercera edició. amb addició d'escenes inèdites) / 1958 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 0
2378 Tcat Rossic, Lluís El preu de la glòria Comèdia dramàtica Barcelona Tallers Gràfics Vila, Aleu & Domingo 1930? Patuel 19 cm; 71 p El preu de la glòria / Comèdia dramática en 3 actes original de Lluís Rossic / Estrenada amb sorollos èxit en el teatre del Casal de la Plana de Vich de Barcelona, per la Companyia de Josep Subirana el dia 8 de Novembre de 1930. / Tallers Fràfics Vila, Aleu & Domingo / Calàbria, 89 - Telèf. 30614 / Barcelona / [En nota: Anteriorment, ( el 30 de Març del mateix any) fou estrenada al Centre Industrial Vicense, representant el paper d'Angelina la Sra. Anna Pahissa.] 1930/11/08 // Barcelona // Casal de la Plana de Vich 0
2379 Tcat Rossic, Lluís El preu de la glòria Comèdia dramàtica Barcelona Tallers Gràfics Vila, Aleu & Domingo 1931 Patuel 18 cm; 62 p El preu de la glòria / Comèdia drmàtica en 3 actes original de Lluís Rossic / Estrenada amb sorollós éxit en el teatre del Centre Católic de Roda, per la Companyia de Josep Subirana el dia 25 de març de 1930. / Tallers Grafics Vila, Aleu & Domingo / Calàbria, 89 - Teléf. 30614 / Barcelona 1930/03/25 // Barcelona // Centre Catòlic de Roda 0
2380 Tcat Rossic, Lluís Terres enllà Comèdia dramàtica Barcelona Impremta Aleu, Domingo & C.ª 1935 Biblioteca Teatral Ausona Patuel 17,5 cm; 51 p 2 exemplars Terres enllà / Comedia dramatica en tres actes original de Lluís Rossic / Estrenada el 23 de setembre de 1933 al Centre Catòlic de Roda / Impremta Aleu, Domingo & C.ª / Calàbria, 89 - Barcelona / 1935 1933/09/23 // Roda de Ter // Centre Catòlic 0
2381 Tcat Roure, Alfons Corpus! Comèdia Barcelona Editorial Millà 1946 Catalunya Teatral. 2a època, 003 21,5 cm; 28 p 2 exemplars Corpus! / Comedia d'ambient estudiantil en 3 actes, original de Alfons Roure / Estrenada en el Teatre Barcelona, el dia 20 d'agost de l'any 1925 1925/08/25 // Barcelona // TGeatre Barcelona 0
2382 Tcat Roure, Alfons Les dones han guanyat Sainet Barcelona Llibreria Bonavia 1934 20 cm; 81 p Alfons Roure / Les dones han guanyat / Sainet barceloní en tres actes / Barcelona / Llibreria Bonavía. - Rapineria, 4 / 1934 12933/12/22 // Barcelona // Teatre Apolo 0
2383 Tcat Roure, Alfons La florista de la Rambla Sainet Barcelona Llibreria Bonavia 1928 19,5 cm; 98 p Alfons Roure / La florista de la Rambla / Sainet barceloní en tres actes/Barcelona / Lliraria Bonavía. - Tapineria, 4 / 1928 1928/09/21 // Barcelona // Gran Teatro Español 0
2384 Tcat Roure, Alfons La Maca dels Encants o La culpa no és de les dones Sainet Barcelona Llibreria Bonavia 1936 La Escena Catalana. 2a època, 427 Casal 17,5 cm; 80 p 2 exemplars, un mancat de coberta Alfons Roure / La Maca dels Encants o La culpa no és de les dones / Sainet barceloní en tres actes / Estrenat al Gran Teatre Espanyol, el dia 19 de febrer de 1936, per la Companyia Vila-Daví / La Escena Catalana / Any XIX (2.ª època) / 4 de gener del 1936 / N.º 427 / Llibreria Bonavia / Tapineria, 4 - Barcelona 1936/02/19 // Barcelona // Gran Teatre Espanyol 0
2385 Tcat Roure, Alfons La mare enamorada o La vida és una pel·licula Comèdia moderna Editorial Millà 1949 Catalunya Teatral. 2a època, 007 21 cm; 32 p 2 exemplars La mare enamorada o La vida és una pel·licula / Comèdia moderna en tres actes, original de Alfons Roure / Estrenada per la Companyia Vila-Daví al Teatre Victòria de Barcelona, el dia 6 de novembre de 1946 / 1949 / Editorial Milla / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1946/11/06 // Barcelona // Teatre Victòria 0
2386 Tcat Roure, Alfons La Reina del Mercat Sainet Barcelona Llibreria Bonavia 1927 19 cm; 96 p Alfons Roure / La reina del mercat / Sainet en tres actes / Barcelona / Llibreria Bonavía. - Tapineria, 4 / 1927 0
2387 Tcat Roure, Alfons El tec de Pascua Sainet Barcelona Llibreria Bonavia 1928 19 cm; 122 p Alfons Roure / El tec de Pascua / Sainet en tres actes / Barcelona / Llibreria Bonavía. - Tapineria, 4 / 1928 1928/04/07 // Barcelona // Gran Teatre Español 0
2388 Tcat Roure, Conrad ¡13! Joguina Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1897 Biblioteca de Lo Teatro Regional, 090 Patuel 22 cm; 26 p 2 exemplars ¡13! / Joguina en un acte y en prosa original de Conrat Roure / Estrenat en lo Teatre Catalá, instalat en lo de Romea la nit del 28 de Desembre de 1894 / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Plassa del Pi, 3, 2.n / 1897 1894/12/28 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2389 Tcat Roure, Conrad La casamentera Joguina Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1894 Biblioteca de Lo Teatro Regional Patuel 20,5 cm;31 p 2 exemplars. Un sense coberta La casamentera / Joguina ene un acte, en prosa original de Conrat Roure / Estrenada en lo Teatro Catalá (Romea) en la nit del 16 de Octubre de 1894. / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Carrer de las Cabras, 13, segón / 1894 1894/10/16 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2390 Tcat Roure, Conrad Lo castell y la masia Drama Barcelona Estampa de Susany y Companyía 1891 Patuel 21,5 cm; 103 p 2 exemplars Lo castell y la masia / Drama en tres actes y en vers original de D. Conrat Roure / Estrenat ab gran éxit en lo Teatro Catalá, instalat en lo de Romea, pera inaugurar la temporada actual lo día 2 de Octubre de 1890. / Barcelona / Estampa de Susany y Companyía / Carrer de Muntaner, 36. - Teléfono, 873 / 1891. 1890/10/02 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2391 Tcat Roure, Conrad Clarís Episodi històric Tercera Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1896 Biblioteca de Lo Teatro Regional, 074 20,5 cm;84 p 2 exemplars Clarís / Episodi histórich en tres actes y en vers original de Conrad Roure / Representat per primera vegada en lo Teatro Catalá (Romea) lo 25 de Novembre de 1879 / Tercera edició / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Plassa del Pi, núm. 3. 2on / 1896 1879/11/25 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2392 Tcat Roure, Conrad Clarís Episodi històric Quarta Barcelona Impremta Artís & Co. 1914 Patuel i Adan Ferrer 10 cm; 142 p 2 exemplars Clarís / Espisodi històric en tres actes i en vers original de Conrat Roure / Representar per primera vegada en el Teatre Català Romea el 25 de Novembre de l'any 1879 / Quarta edició / Barcelona / Impremta Artís & Co. - Balmes, 54 / 1914 1879/11/25 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2393 Tcat Roure, Conrad Clarís Episodi històric Sisena Barcelona Llibreria Millà 1932 Catalunya Teatral, 013 Casal 18 cm; 88 p 2 exemplars Clarís / Episodi históric en tres actes i en vers original de Conrad Roure / Representat per primera vegada en el Teatre Català (Romea) el 25 de novembre de l'any 1879 / Sisena edició / Administració / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 1879/11/25 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2394 Tcat Roure, Alfons El Rei fa treballs forçats Voncert de cant i piano Barcelona Imp. Ilerd Mestre Sunyé Adan Ferrer 20.5 cm; 11 p Sense portada. dades de la coberta El Rei fa treballs forçats / Concert de cant i piano en 3 parts original de Alfons Roure / Música del Mestre Sunyé / Alfons Roure / 30 Cts. 0
2395 Tcat Roure, Conrad (Bunyegas, Pau) De teuladas en amunt Escenes de terrat Segona Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1895 Ribera, Josep Patuel 20,5 cm; 22 p 2 exemplars De teuladas en amunt / Escenas de terrat en un acte y en vers original de Conrat Roure / (Pau Bunyegas) / Música de J. Joseph Ribera / Estrenada en lo Teatro Tívoli, en la nit del 28 d'Agost de 1872 / Segona edició / Barcelona / Biblioteca de ·Lo Teatro Regional / Carrer de las Cabras, 13, 2.on / 1895 1872/08/28 // Barcelona // Teatre Tívoli 0
2396 Tcat Roure, Conrad ¡Divendres! Joguina Barcelona Tipografia La Académia 1882 Biblioteca de L'avens Adan Ferrer 20,5 cm; 33 p Biblioteca de L'Avenc / ¡Divendres! Joguina en un acte, en catala y en vers original de Conrat Roure / Estrenada en lo Teatre Catalá, ab éxit, lo 22 Octubre de 1872 / Barcelona // Tipografía La Academia de E. Ullastres / Ronda Universitat, 96 / 1882 1872/10/22 // Barcelona // Teatre Català 0
2397 Tcat Roure, Conrad La marmota Humorada Segona Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1910 Biblioteca Popular Teatral, 026 La Mascota 21 cm; 20 p 2 exemplars La marmota / Humorada en un acte ab música de La Mascota per Conrat Roure / Segona edició / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Plassa del Pí, 5 / 1910 0
2398 Tcat Roure, Conrad Matrimonis á Montserrat ó Buscant la perduda Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1896 Comella, Josep M. Patuel 22 cm; 48 p 2 exemplars Matrimonis á Montserrat ó buscant la perduda / Anada en dos actes y en diferents quadros / Lletra de Conrat Roure / Música de Joseph M.ª Comella / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional Carrer de las Cabras, 13, 2.on / 1896 0
2399 Tcat Roure, Conrad / Urgell, Modest Passions funestas Drama Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1898 Biblioteca de Lo Teatro Regional, 122 21 cm; 88 p 2 exemplars Passions funestas / Drama en tres actes y en prosa original de Conrat Roure y Modest Urgell / Estrenat ab éxit en lo Teatro Principal lo dia 17 de Janer de 1898 / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Ronda de S. Pere, 19 y 21, 1.er 1.ª / 1898 1898/01/17 // Barcelona // Teatre Principal 0
2400 Tcat Roure, Conrad El quarto dels mals endressos Joguina Segona Barcelona Bonavia i Duran, Impressors 1915 Casal 21,5 cm; 24 p 2 exemplars El quarto dels mals endressos / Joguina en un acte, en prosa original de Conrat Roure / Estrenada en el Teatre Català (Romea), la nit del 1 de Febrer de 1892. / Segona edició / Barcelona / Casa Editorial de Teatre / Bonavia i Duran - Impressors - Boqueria, 20 / 1915 1892/02/01 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2401 Tcat Roure, Conrad (Bunyegas, Pau) La vida al encant Segona Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1896 Biblioteca de Lo Teatro Regional, 070 Patuel 21 cm; 32 p 2 exemplars La vida al encant / Pessa en un acte en vers y en catalá original de Conrat Roure (D. Pau Bunyegas) / Estrenada en la secció La Gata del Teatro del Odeón / Segona edició / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional Carrer de las Cabras, 13, 2on / 1896 ???/??/?? // Barcelona // Teatre Odeon 0
2402 Tcat Rovira i Serra, Manel Carlos I Comèdia Segona Barcelona Biblioteca de L'Atlántida 1897 Patuel 22 cm; 45 p 2 exemplars Carlos I / Comedia ene un acte y en prosa original de Manel Rovita y Serra / Estrenada en lo Teatre Romea de Barcelona, la vetlla del dia 24 de Novembre de 1893 / Segona edició / Barcelona / Biblioteca de L'Atlántida / Alt de Sant Pere, 7, baixos / 1897 1893/11/24 // Barcelona // Teatre Romea 0
2403 Tcat Rovira i Serra, Manel Gent de Vidre Drama Barcelona A. López Robert, impressor 1901 Patuel 21 cm; 196 p Rovira y Serra / Gent de Vidre / Drama original en tres actes y en prosa / Estrenat en el Teatro Romea de Barcelona la vetlla del 25 de Janer de 1901 / Barcelona / A. López Robert, impresor / Carrer del Conde del Asalto, n.º 63 / 1901 1901/01/25 // Barcelona // Teatre Romea 0
2404 Tcat Rovira i Serra, Manel Los minayres Drama Barcelona Eduard Albacar, impressor 1900 Biblioteca de Lo Teatro Regional, 156 21 cm; 52 p 2 exemplars Biblioteca de Lo Teatro Regional '. - Obra n.º 156 / Los minayres / Drama en tres actes escrit en prosa original de Manel Rovira y Serra / Estrenat ab extraordinari aplauso en lo Teatro Catalá (Romea) la vetlla del 4 de Desembre de 1899. / Barcelona / Eduard Albacar, impressor / Carrer de Valencia, 247 / 1900 1899/12/04 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2405 Tcat Rovira i Serra, Manel Una Modelo Comèdia Barcelona Imprempta F. Badia 1902 21,5 cm; 39 p Una Modelo / Comedia en un acte y en prosa original de Manel Rovira y Serra / Estrenada en lo Teatro Catalá (Romea) la vetlla del 6 de Maig d'aquest any 1902. / Barcelona / Imprempta F. Badía, Doctor Dou, 14 / 1902 1902/05/06 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2406 Tcat Rovira i Serra, Manel Los orfanets Quadre dramàtic Barcelona Estampa dels Successors de N. Ramirez y C.ª 1887 Patuel 21,5 cm; 24 p 2 exemplats. Un retallat Los orfanets / Quadro dramatich en un acte y en vers original de Manel Rovira y Serra, / Estrenat ab éxit en lo Teatro Principal la nit del 10 de Mars de 1887. / Barcelona / Estampa dels Successors de N. Ramirez y C.ª / Passatge de Escudellers, n.º 4. / 1887. 1887/03/10 // Barcelona // Teatre Principal 0
2407 Tcat Rovira i Serra, Manel ¡¡Trampas!! Comèdia Barcelona Franmcisco Badia, impresor 1896 Patuel 21 cm; 135 p 2 exemplars ¡¡Trampas!! / Comedia en tres actes y en vers original de Manel Rovira y Serra / Estrenada en lo Teatro Romea, la vetlla del 14 de Janer de 1896. / Barcelona / Francisco Badia, impresor, Dolu, 14 / 1896 1896/01/14 // Barcelona // Teatre Romea 0
2408 Tcat Rubió i Tudurí, Nicolau M. Midas, rei de Frígia Faula dramàtica Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1935 El nostre teatre, 033 19 cm; 36 p 2 exemplars Modas, rei de Frígia / Faula dramàtica en cinc actes, original de Nicolau M.ª Rubió i Tudurí / Obra que assolí el segon lloc en el Concurs per otorgar el Premi Ignasi Iglésies, 1934 / A Mercé Heras de Rubió 0
2409 Tcat Rubió i Tudurí, Nicolau M. Midas, rei de Frígia Faula dramàtica Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1935 El nostre teatre, 033 19 cm; 36 p 2 exemplars Modas, rei de Frígia / Faula dramàtica en cinc actes, original de Nicolau M.ª Rubió i Tudurí / Obra que assolí el segon lloc en el Concurs per otorgar el Premi Ignasi Iglésies, 1934 / A Mercé Heras de Rubió 0
2410 Tcat Rubió i Tudurí, Nicolau M. Un sospir de llibertat Comèdia Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1936 El nostre teatre, 051 19 cm; 27 p 2 exemplars A Isabel Llorach / Un sospir de llibertat / Comèdia en cinc escenes, original de Nicolau M.ª Rubió i Tudurí / (agrupables en dos actes, per a ésser representats conjuntament amb una comedieta d'un acte, dins d'una vetllada de tipus lleuger i sentimental). / Lema: / Where liberty dwells there is my country. / Ob ra guanyadora del Premi Ignasi Iglésias, 1935 1936/03/23 // Barcelona // Teatre Barcelona 0
2411 Tcat Rubió i Tudurí, Nicolau M. Ulisses a l'Argòlida Drama Barcelona Joaquim Horta, editor 1962 Quaderns de Teatre ADB, 009 Casal 24,5 cm; 19 p Nicolau M. Rubió / Ulisses a l'Argòlida / ADB / Barcelona / 1962 0
2412 Tcat Rumbau, Antoni Els pastorets Barcelona Teatre de Marionetes de la Fanfarra 1980 Col·lecció La Farola, 002 Salvany, Jordina 84-3003217-7 Casal 22 cm; 43 p Els pastorets / a Mariona i a Eugenio, coautors d'aquests pastorets. / A Klaudius Tulipón i Calvet sebse l'aportació satànica del qual aquesta obra no hagués pogut ser escrita. / col·lecció La Farola / 2 1978/12/23 // Barcelona // Plaça del Rei 0
2413 Tcat Rumbau i Basco, Pere L'avi i el nét Contarella Granollers Impremta d'E. Garrell 1918 20,5 cm; 35 p L'avi i el nét / Contarella per Pere Rumbau i Basco / Doctor en Filosofía i Lletres / Ex professor i bibliotecari de l'Institut Nacional de Panamà / Director de l'Escola de Segona Ensenyança de Granollers / Granollera / Impremta d'E. Garrell : Clavé, 25 / Any 1918 0
2414 Tcat Ruyra, Joaquim La bona nova Drama Barcelona Tipografía Occitània 1927 Adan Ferrer 24.5 cm; 50 p 2 exemplars La bona nova / Drama en dos actes original de J. Ruyra / Extret de La paraula cristiana / Núms. 31 i 32 / Juliol-Agost 1927 0
2415 Tcat Rusiñol, Santiago A câ l'antiquari Sainet Barcelona Antoni López, llibreter 1917? Adan Ferrer 18,5 cm; 78 p 2 exemplars A câ l'antiquari / Sainet en un acte per Santiago Rusiñol / Antoni Kópez, llibreter / Llib rería Espanyola - Rambla del Mig 20 / Barcelona 1917/03/15 // Barcelona // Teatre Novetats 0
2416 Tcat Rusiñol, Santiago L'acaparador Peça satírica Barcelona Antoni López, llibreter 1918 Casal 18,5 cm; 41 p 2 exemplars L'acaparador / Peça satírica en un acte per Santiago Rusiñol / Antoni López, llibreter / Rambla del Mig, núm, 20 - Barcelona / 1918 1918/04/12 // Barcelona // Teatre Español 0
2417 Tcat Rusiñol, Santiago L'alegria que passa Quadre líric Quarta Barcelona Antoni López, editor Morera, Enric Adan Ferrer 18,5 cm; 55 p 2 exemplars L'alegria que passa / Quadre líric en un acte, per Santiago Rusiñol / Música d'Enric Morera / Quarta edició / Antoni López, editor / Llibrería Espanyola / Rambla del Mig, 20, Barcelona 0
2418 Tcat Rusiñol, Santiago L'alegria que passa Obra lírica Segona? Barcelona Tip. L'Avenç 1905 Morera, Enric Casal 14 cm; 68 p 2 exemplars Santiago Rusiñol / L'alegria que passa / Obra lirica ene un acte / Música del Mestre Enric Morera / Nova edició / Barcelona / Tip. L'Avenç, Ronda Universitat, 20 / 1905 0
2419 Tcat Rusiñol, Santiago L'alegria que passa / La nit de l'amor Quadre líric / Drama líric Sisena / Tercera Barcelona Llibreria Bonavia 1935 La Escena Catalana. 2a època, 416 Morera, Enric Casal 18 cm; 24 p / 22 p 2 exemplars Santiago Rusiñol / L'alegria que passa / Quadro líric en un acte / Música d'Enric Morera / Estrenat al Teatre Tívoli, de Barcelona, el dia 8 de gener del 1901 / (Sisena edició) / La Escena Catalana / Any XVIII (2.ª època) / 27 d'abril del 1935 / Núm. 416 / Llibreria Bonavia / Tappineria, 4 - Barcelona // Santiago Rusiñol / La nit de l'amor / Drama líric en un acte / Música d'Enric Morera / Estrenat al Teatre Català Romea, de Barcelona la nit del 20 de gener del 1905 / (Tercera edició) / La Escena Catalana Núm. 416 / Llibreria Bonavia / Tapinería, 4 - Barcelona 1901/01/08 // Barcelona // Teatre Tívoli /// 1905/01/20 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2420 Tcat Rusiñol, Santiago Ela Analfabets Comèdia Barcelona Antoni López, llibreter 1928? Casal 19 cm; 87 p 2 exemplars Santiago Rusiñol / Els Analfabets / Comedia en dos actes i tres quadros / Antoni López, Llibreter / Rambla del Mig, 20 - Barcelona 1928/09/29 // Barcelona // Teatre Català (Novedades) 0
2421 Tcat Rusiñol, Santiago / Burgas, Josep L'arma Obra guinyolesca Barcelona Antoni López, Editor 1914? Patuel 18,5 cm; 56 p 2 exemplars Santiago Rusiñol i Josep Burgas / L'arma / Obra guinyolesca en un acte dividit en dos quadros / Abtoni López, Editor, Barcelona 1914/04/29 // Barcelona // Auditorium (Teatre Íntim) 0
2422 Tcat Rusiñol, Santiago L'auca del senyor Esteve Comèdia Barcelona Antoni López, Llibreter 1917? Adan Ferrer 18,5 cm; 149 p 2 exemplars. Un sense cob ertes L'auca del senyor Esteve / Comedia en cinc actes i dèu quadres per Santiago Rusilñol / Antoni López, Llibreter / Ramla del Mig, 20 - Llibrería Espanyola / Barcelona 1917/05/12 // Barcelona // Teatre Victoria 0
2423 Tcat Rusiñol, Santiago L'auca del senyor Esteve Comèdia Segona Barcelona Antoni López, Llibreter 1917? Adan Ferrer 18,5 cm; 149 p L'auca del senyor Esteve / comedia en cinc actes i dèu quadres per Santiago Rusiñol / (Segona edició) / Antoni López, Llibreter / Rambla del Mig, 20 - Llibrería Espanyola / Barcelona 1917/05/12 // Barcelona // Teatre Victoria 0
2424 Tcat Roure, Conrad Clarís Drama històric Barcelona spi 1918 La Comèdia Catalana, 003 18,5 cm; 18 p Primer fascicle de l'obra. Manca el segon.


 Claris / Drama historich, en tres actes y en vers original de Conrat Roure 0
2425 Tcat Rusiñol, Santiago Bataneros en Comandita Sainet Barcelona Antoni López, Llibreter 1918? Patuel 19 cm; 61 p 2 exemplars Bataneros en Comandita / Sainet de costums financieres en un acte per Santiago Rusiñol / Antoni López, Llibreter / Rambla del Mig, 20 / Barcelona 1918/1113 // Barcelona // Teatre Español 0
2426 Tcat Rusiñol, Santiago Un bon home Monòleg Barcelona Imprempta de Salvador Bonavia 1909? 21 cm; 10 p És una reimpressió de l'edició de l'Escena Catalana però amb unes altres cobertes Un bon home / Monòleg per Santiago Rusiñol / Estrenat en la nit del 12 de Mars de 1909, en el Teatre Català (Romea) per el primer actor còmich D. Domingo Aymerich. / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía. / Carrer de Petritxol, 2. / 1909. 1909/03/12 // Barcelona // Teatre Català Romea 0
2427 Tcat Rusiñol, Santiago Un bon home Monòleg Barcelona Imprempta de Salvador Bonavia 1909 La Escena Catalana 21 cm; 10 p 2 exemplars Un bon home / Monòleg per Santiago Rusiñol / Estrenat en la nit del 12 de Mars de 1909, en el Teatre Català (Romea) per el primer actor còmich D. Domingo Aymerich. / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía. / Carrer de Petritxol, 2. / 1909. 1909/03/12 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2428 Tcat Rusiñol, Santiago El bon policia Comèdia Tercera Barcelona Llibreria Bonavia 1935 La Escena Catalana. 2a època, 410 19 cm; 40 p 2 exemplars Santiago Rusiñol / El bon policia / Comèdia en dos actes i quatre quadros / (Tercera Edició) / Estrenada al Teatre Català Romea el dia 10 de novembre del 1905 / La Escena Catalana / Any XVIII (2a època) 26 de gener del 1935 / Núm. 419 / Llibreria Bonavia / Tapineria, 4 - Barcelona 1905/11/10 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2429 Tcat Rusiñol, Santiago El bon policia Comèdia Segona Barcelona Antoni López, Editor 18,5 cm; 123 p 2 exemplars El bon policia / obra cómica en dos actes y cuatre cuadros, per Santiago Rusiñol / Segona edició / Antoni López, Editor, Llibrería Espanyola / Rambla del Mitj, 20, Barcelona 0
2430 Tcat Rusiñol, Santiago La Bona Gent Comèdia Tercera Barcelona Llibreria Bonavia Patuel 19 cm; 103 p 2 exemplars Santiago Rusiñol / La Bona Gent / Obra en quatre actes / (Tercera Edició) / Llib reria Bonavía / Tapineria, 4 - Barcelon 1906/02/14 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2431 Tcat Rusiñol, Santiago La cançó de sempre Diàleg dramàtic Barcelona Tip. L'Avenç 1906 Adan Ferrer 14 cm; 30 p Santiago Rusiñol / La cançó de sempre / Dialeg dramatic / Barcelona / Tip. L'Avenç, Ronda de l'Universitat, 20 / 1906 1906/05/29 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2432 Tcat Rusiñol, Santiago La casa de l'art Barcelona Antoni López, Llibreter 1918? Patuel 19 cm; 58 p 2 exemplars La casa de l'art / Peça en un acte per Santiago Rusiñol / Antoni López, Llibreter / Rambla del Mig, 20 / Barcelona 1918/02/12 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2433 Tcat Rusiñol, Santiago El casament de conveniència Comèdia Barcelona Antoni López, Llibreter 1925? Adan Ferrer 18,5 cm; 152 p 2 exemplars Santiago Rusiñol / El casament de conveniència / Comedia en tres actes / Antoni López, Llibreter / Rambla del Mig, 20 - Barcelona 1925/11/27 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2434 Tcat Rusiñol, Santiago El català de La Mancha Tragicomèdia Barcelona Antoni López, Llibreter 1918? Casal i Adan Ferrer 18,5 cm; 170 p 2 exemplars Santiago Rusiñol / El català de La Mancha / Tragicomédia amb quatre actes i vuit quadres / Antoni López, Llibreter / Llibreria Espanyola / Rambla del Mig, 20, Barcelona 1918/12/06 // Barcelona // Teatre Español 0
2436 Tcat Rusiñol, Santiago / Martínez Sierra, G. Cors de dona Drama Barcelona Antoni López, Editor 1910? 18,5 cm; 163 p 2 exemplars Cors de dona / Drama en tres actes per Santiago Rusiñol i G. Martínez Sierra / Antoni López, Editor, Llibreria Espanyola / Rambla del Mig, 20, Barcelona 1910/02/12 // Barcelona // Teatre Romea 0
2437 Tcat Rusiñol, Santiago El despatriat Comèdia Barcelona Antoni López, editor 1912? Patuel 19 cm; 164 p El despatriat / Comedia en tres actes per Santiago Rusiñol / Antoni López, editor / Llibreria Espanyola / Rambla del Mig, 30, Barcelona 1912/04/27 // Barcelona // Teatre de Catalunya (Eldorado) 0
2439 Tcat Rusiñol, Santiago Feministe Monòleg Sitges Imprempta de El Eco de Sitges 1903 Adan Ferrer 20,5 cm; 13 p Feminista, monoleg per Santiago Rusiñol / Imprempta de El Eco de Sitges Sant Pau, 12 / Sitges, 1903 1903/03/16 // Barcelona? // Teatre Català 0
2440 Tcat Rusiñol, Santiago Gente bien Sainet Segona Barcelona Antoni López, Llibreter Adan Ferrer 19 cm; 59 p Gente bien / Sainet en un acte per Santiago Rusiñol / (Segona Edició) / Antoni López, Llibreter - Llibrería Espanyola / 20, Rambla del Mig, núm. 20 / Barcelona 1917/10/18 // Barcelona // Teatre Novedades 0
2441 Tcat Rusiñol, Santiago Gente bien Sainet Tercera Barcelona Antoni López, Llibreter 18,5 cm; 59 p Gente bien / Sainet en un acte per Santiago Rusiñol / (Tercera Edició) / Antoni López, Llibreter - Llibreria Espanyola / 20, Rambla del Mig, 20 / Barcelona 1917/10/18 // Barcelona // Teatre Novedades 0
2442 Tcat Rusiñol, Santiago / Burgas, Josep Graziel·la Comèdia dramàtica Barcelona Llibreria Millà 1936 Catalunya Teatral, 106 18 cm; 62 p 2 exemplars Graziel·la / Comèdia dramàtica en tres actes per Santtiago Rusiñol i Josep Burgas / Catalunya Teatral / Any V / 15 de Setembre 1936 / Núm. 106 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 0
2443 Tcat Rusiñol, Santiago L'hereu escampa Obra Barcelona Antoni López, Editor 1908? Patuel i Adan Ferrer 19 cm; 180 p 2 exemplars L'hereu escampa, obra en tres actes, per Santiago Susiñol / Antoni López, Editor, Llibreria Espanyola / Rambla del Mig, 20, Barcelona 1908/01/28 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2444 Tcat Rusiñol, Santiago L'Heroe Drama Barcelona Tipografia L'Avenç 1903 Adan Ferrer 20,5 cm; 280 p L'Heroe, drama en tres actes, per Santiago Rusiñol / Tipografía L'Avenç, Ronda Universitat, 20 / Barcekina, 1903 1903/04/17 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2445 Tcat Rusiñol, Santiago L'Heroe Drama Barcelona Ilustració Catalana Lectura Popular, 023 20 cm; 29 p (131-160) Sense portada. Dades de la coberta Lectura Popular / Biblioteca d'autors catalans / Surt cada dijous / Núm. 23 / 10 cèntims / Santiago Rusiñol / L'Heroe / Ilustració Catalana / Administració: Mallorca 287 - Barcelona 0
2446 Tcat Rusiñol, Santiago L'Heroe Drama Barcelona Ind. Gràfica Aleu, Domingo & C.ª, S.L. 1932 Catalunya Teatral, 001 18 cmm; 72 p 2 exemplars L'Heroe / Drama en tres actes de Santiago Rusiñol / Aquesta obra fou estrenada en el Teatre Català (Romea) la nit del 17 d'Abril de 1903, dirigida pel primer actor N'Enric Borràs / Administració / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 1903/04/17 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2447 Tcat Rusiñol, Santiago L'Heroe Drama quarta Barcelona Antoni López, Editor Adan Ferrer 18,5 cm; 207 p L'Heroe, drama en tres actes, per Santiago Rusiñol / Quarta Edició / Antoni Lólpez, Editor, Llibreria Espanyola / Rambla del Mig, 20, Barcelona 1903/04/17 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2448 Tcat Rusiñol, Santiago L'Homenatge Sainet Barcelona Antoni López, Editor 1914? 18,5 cm; 84 p 2 exemplars L'Homenatge / Sainet en un acte per Santiago Rusiñol / Antoni López, Editor / Llibrería Espanyola / Rambla del Mig, 20. - Barcelona 1914/01/10 // Barcelona // Teatro Nuevo 0
2449 Tcat Rusiñol, Santiago La Intelectual Comèdia Barcelona Antoni López, Editor 1909? 18,5 cm; 177 p La Intelectual / comedia en tres actes, per Santiago Rusiñol / Antoni López, Editor, Llibreria Espanyola / Rambla del Mig, 20, Barcelona 1909/01/30 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2450 Tcat Rusiñol, Santiago Els Jocs Florals de Canprosa Comèdia Barcelona Tipografia L'Avenç 1902 Casal 20,5 cm; 98 p Els Jocs Florals de Canprosa / Comedia en un acte, per Santiago Rusiñol / Barcelona / Tipografía L'Àvenç / Ronda de l'Universitat, 2o / 1902 1902/04/29 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2451 Tcat Rusiñol, Santiago Els Jocs Florals de Canprosa Comèdia Tercera Barcelona Antoni López, Editor Patuel 18,5 cm; 106 p 2 exemplars Els Jocs Florals de Canprosa, comedia en un acte, per Santiago Rusiñol / Tercera Edició / Antoni López, Editor, Llibreria Espanyola // Rambla del Mig, 20, Barcelona 1902/04/29 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2452 Tcat Rusiñol, Santiago / Rodriguez-Grahit En Josepet de Sant Celoni Comèdia picaresca Barcelona Antoni López, Llibreter 1929? Adan Ferrer 19,5 cm; 79 p Santiago Rusiñol i Rodriguez Grahit / En Josepet de Sant Celoni / Comèdia picaresca en cinc actes i deu quadros / Antoni López, Llibreter / Rambla del Mig, 20 - Llibreria Espanyola / Barcelona 1929/12/24 // Barcelona // Gran Teatro Español 0
2453 Tcat Rusiñol, Santiago La lepra Sainet Barcelona Antoni López, Editor 1914? Biblioteca Arenas i Clavell 19 cm; 78 p 2 exemplars La lepra / Sainet en un acte per Santiago Rusiñol / Antoni López, Editor, Barcelona 1914/01/31 // Barcelona // Teatre Principal 0
2454 Tcat Rusiñol, Santiago La Llei d'Herencia Farsa Barcelona Antoni López, Editor 1908? Biblioteca Arenas i Clavell 18,5 cm; 160 p 2 exemplars La Llei d¡Hereencia, farsa en tres actes, per Santiago Rusiñol / Antoni López, Editor, Llibreria Espanyola / Rambla del Mig, 20, Barcelona 1908/11/03 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2455 Tcat Rusiñol, Santiago La Lletja Obra Barcelona Tipografia L'Avenç 1905 Patuel i Adan Ferrer 19 cm; 177 p 2 exemplars La Lletja, obra en tres actes, per Santiago Rusiñol / Tipografia L'Avenç. Ronda Universitat, 20 / Barcelona, 1905 1905/03/14 // Barcelona // Teatre Català 0
2456 Tcat Rusiñol, Santiago La Lletja Obra Segona Barcelona Llibreria Bonavia 1935 La Escena Catalana. 2a època, 423 Casal 18 cm; 56 p Santiago Rusiñol / La Lletja / Obra en tres actes / (Segona edició) / La Escena Catalana / Any XVIII (2a època) / 5 d'octubre del 1935 / N.º 423 / Llibreria Bonavia / Tapineria, 4 - Barcelona 1905/03/14 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2457 Tcat Rusiñol, Santiago Llibertat! Comèdia Segona Barcelona Antoni López, Editor 1901? Biblioteca Arenas i Clavell 18,5 cm; 158 p 2 exemplars Llibertat! / Comedia en tres actes, per Santiago Rusiñol / Segona Edició / Antoni López, Editor, Llibreria Espanyola / Rambla del Mig, 20, Barcelona
[Aquesta obra fou estrenada per primera vegada per la Companyia de Dª Italia Vitaliani, el dia 21 d'Agosto de 1901, traduida a l'italià per D. Alfred Sainati ] 1901/10/11 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2459 Tcat Rusiñol, Santiago La Mare Obra Segona Barcelona Antoni López, Editor 1907? Casal 19 cm; 208 p La Mare / Obra en quatre actes, per Santiago Rusiñol / Segona Edició / Antoni López, Editor, Llibreria Espanyola / Rambla del Mig, 20, Barcelona 1907/02/20 // B<arcelona // Teatre Català (Romea) 0
2460 Tcat Rusiñol, Santiago La Mare Obra Quarta Barcelona Llibreria Espanyola d'Antoni López 1930? Biblioteca Arenas i Clavell 19 cm; 202 p Data d'edició provinent del CCUC La Mare / Obra en quatre actes per Santiago Rusiñol / Quarta Edició / Llibreria Espanyola s'Antoni López / Rambla del Mig, 20 / Barcelona 1907/02/20 // Barcelona // Teatre Català< (Romea) 0
2461 Tcat Rusiñol, Santiago La merienda fraternal Obra Barcelona Antoni López, Editor 1907? Biblioteca Arenas i Clavell 19 cm; 71 p 2 exemplars La Merienda Fraternal, obra en un acte, per Santiago Rusiñol / Antoni López, Editor, Llibreria Espanyola / Rambla del Mig, 20, Barcelona 1907/08/21 // Puigcerdà // Teatre Casino Ceretano 0
2462 Tcat Rusiñol, Santiago Miss Barceloneta Comèdia Barcelona Antoni López, Llibreter 1930? Casal i Adan Ferrer 19,5 cm; 157 p 2 exemplars Miss Barceloneta / Comèdia en tres actes per Santiago Rusiñol / Antoni López, Llibreter / Rambla del Mig, 20 / Barcelona 1930/02/03 // Barcelona // Teatre Català Novetats 0
2463 Tcat Rusiñol, Santiago El Mistic Drama Tercera Barcelona Antoni López, Editor Patuel 18 cm; 224 p El Mistic, drama en quatre actes, per Santiago Rusiñol / Tercera Edició / Antoni López, Editor, Llibrería Espanyola / Rambla del Mitj, 20, Barcelona 1903/12/05 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2464 Tcat Rusiñol, Santiago El Mistic Drama Quarta Barcelona Antoni López, Editor Patuel 18,5 cm; 224 p Quarta Edició El Mistic, drama en quatre actes, per Santiago Rusiñol / Antoni López, Editor, Llibreria Espanyola / Rambla del Mig, 20 Barcelona 1903/12/05 // Teatre Català (Romea) 0
2465 Tcat Rusiñol, Santiago El Místic Drama Cinquena Barcelona Antoni López, Llibrería Espanyola Adan Ferrer / Llibre Viu 19 cm; 210 p 2 exemplars El Mistic / Drama en quatre actes, per Santiago Rusiñol / Quinta Edició / Antoni López. Llibreria Espanyola / Rambla del Mig, 20 / Barcelona 1903/12/05 // Barcelona // Teatre Catal'a (Romea) 0
2466 Tcat Rusiñol, Santiago Monòlegs [Els planys d'en Joan Garí / El bon caçador / El sarau de Llotja / L'Home de l'orga / El prestidigitador / Feminista / El Bomber / L'escudellómetro / La primera carta / Un bon home / L'home de sa casa] Monòlegs Segona Barcelona Llibrería Espanyola Biblioteca Arenas i Clavell 18,5 cm; 120 p Monòlegs per Santiago Rusiñol / Els planys d'en Joan Garí / El bon caçador / El sarau de lloja / L'home de l'orga / El prestidigitador / Feminista / El bomber / L'scudellómetro / La primera carta / Un bon home / L'home de sa casa / Segona Edició / Llibrería Espanyola / Rambla del Mig, 20.- Barcelona 0
2467 Tcat Rusiñol, Santiago Monòlegs [Els planys d'en Joan Garí / El bon caçador / El sarau de Llotja / L'Home de l'orgue / El prestidigitador / Feminista / El Bomber / L'escudellòmetro / La primera carta / Un Bon home / L´home de sa casa] Monòlegs Tercera Barcelona Llibreria Bonavia 1936 La Escena Catalana. 2a època, 433 Casal 17 cm; 60 p Santiago Rusiñol / Monòlegs / Els planys d'en Joan Garí - El bon caçadpr - El sarau de llotja - L'home de l'orgue - El prestidigitador - Feminista - El bomber - L'escudellòmetro - La primera carta - Un bon home - L'home de sa casa - La minyona suïcida / (Tercera edició) / La Escena Catalana / Any XIX (2.ª època) / 28 de març del 1936 / N.º 433 / Llib reria Bonavia / Tapineria, 4 - Barcelona 1891/03/03 // Barcelona // Teatre Romea (El sarau de llotja)
1890/11/28 // Barcelona // Teatre Novetats (L'home de l'orgue)
1903/01/13 // Barcelona // Teatre Romea (El prestidigitador)
1903/03/16 // Barcelona // Teatre Romea (Feminista)
1906/03/06 // 0
2468 Tcat Rusiñol, Santiago Els nàufregs Drama Barcelona Antoni López, Llibreter 1917? Biblioteca Arenas i Clavell / Patuel 19 cm; 124 p 2 exemplars Els nàufregs / Drama en tres actes per Santiago Rusiñol / Antoni López, Llibreter - Llibrería Espanyola / 20, Rambla del Mig, núm. 20 / Barcelona 1917/10/13 // Barcelona // Teatre Novedades 0
2469 Tcat Rusiñol, Santiago La nit de l'amor Drama lìric Barcelona Antoni López, Editor 1905? Patuel i Adan Ferrer 18,5 cm; 59 p 2 exemplars La nit de l'amor / Drama liric en un acte per Santiago Rusiñol / Antoni López, Editor, Llibreria Espanyola / Rambla del Mig, 20, Barcelona 1905/01/20 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2470 Tcat Rusiñol, Santiago La nit de l'amor Drama liric Segona Barcelona Tip. L'Avenç 1905 Morera, Enric Adan Ferrer 14 cm; 66 p Santiago Rusiñol / La nit de l'amor / Drama liric en un acte / Música del Mestre Enric Morera / Segona Edició / Barcelona / Tip. L'Avenç, Ronda Universitat, 20 / 1905 1905/01/20 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2471 Tcat Rusiñol, Santiago El pati blau Idil·li dramàtic Barcelona Tipografia L'Avenç 1903 Patuel 20,5 cm; 179 p El Pati Blau / idili dramatic en dos actes, per Santiago Rusiñol / Tipografia L'Avenç, Ronda Universitat, 20 / Barcelona, 1903 1903/05/12 //Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2472 Tcat Rusiñol, Santiago El pati blau Idil·li dramàtic Segona Barcelona Antoni López, Editor 19?? Casal 19 cm; 156 p El Pati Blau / idili dramatic en dos actes, per Santiago Rusiñol / Segona Edició / Antoni López, Editor, Llibrería Espanyola / Rambla del Mitj, 20, Barcelona 1903/05/12 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2473 Tcat Rusiñol, Santiago El pati blau Idil·li dramàtic Tercera Barcelona Antoni López - Llibrería Espanyola 19?? Biblioteca Arenas i Clavell 19 cm; 124 p Santiago Rusiñol / El pati blau / Idili dramátic en dos actes / Tercera Edició / Antoni López - Llibreria Espanyola / Rambla del Mig, 20 / Barcelona 1903/05/12 //Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2474 Tcat Rusiñol, Santiago El pati blau Idil·li dramàtic Barcelona Llibreria Bonavia 19?? 19 cm; 55 p Santiago Rusiñol / El pati blau / Idil·li dramàtic en 2 actes / Llibreria Bonavía / Tapineria, 4 - Barcelona 1903/05/12 // Barcelona // Teatre Ctalà (Romea) 0
2475 Tcat Rusiñol, Santiago El pintor de miracles Sainet Barcelona Antoni López, editor 1912? 19,5 cm; 62 p 2 exemplars El pintor de miracles / Sainet en un acte per Santiago Rusiñol / Antoni López, editor / Llibreria Espanyola / Rambla del Mig, 20, Barcelona 1912/01/04 // Girona // Teatre Principal 0
2476 Tcat Rusiñol, Santiago El pobre viudo Farsa Barcelona Llibreria Espanyola de Antoni López 1916? 18,5 cm; 173 p 2 exemplars El pobre viudo / Farsa en tres actes per Santiago Rusiñol / Llibreria Espanyola de Antoni López / Rambla del Mig, 20 / Barcelona 1916/01/08 // Barcelona // Teatre Espanyol 0
2477 Tcat Rusiñol, Santiago La primera carta Monòleg Barcelona Tipografia L'Avenç 1907 Adan Ferrer 10 cm; 12 p La primera carta, monoleg per Santiago Rusiñol / Tipografia L'Avenç, Ronda Universitat, 20 / Barcelona, 1907 1897/05/16 // Barcelona // Teatre Principal 0
2478 Tcat Rusiñol, Santiago Els Punxa-sarries Sainet Barcelona Tipografia L'Avenç 1904 Patuel 18,5 cm; 84 p Els Punxa-sarries, sainete en un acte, per Santiago Rusiñol / Tipografia L'Avenç, Ronda Universitat, 20 / Barcelona, 1904 1904/02/26 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2479 Tcat Rusiñol, Santiago El Redemptor Drama Barcelona Antoni López, Editor 1910? Biblioteca Arenas i Clavell / Casal 18,5 cm; 167 p 2 exemplars El Redemptor / Drama en tres actes per Santiago Rusiñol / Antoni López, Editor, Llibreria Espanyola / Rambla del Mig, 20, Barcelona 1910/01/25 // Barcelona // Teatre Principal 0
2480 Tcat Rusiñol, Santiago / Martínez Sierra, G. Els savis de Vilatrista obra Barcelona Antoni López, Editor 1907? Casal i Patuel 18,5 cm; 197 p 2 exemplars. Un sense cob erta El savis de Vilatrista / Obra en tres actes per Santiago Rusiñol / i G. Martínez Sierra / Antoni López, Editor, Llibreria Espanyola / Rambla del Mig, 20, Barcelona 1907/10/18 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2481 Tcat Rusiñol, Santiago Souper-Tango Obra satírica Barcelona Antoni López, Llibreter 1918? Biblioteca Arenas i Clavell 19 cm; 56 p 2 exemplars Souper-Tango / Obra satírica ene un acte per Santiago Rusiñol / Antoni López Llibreter / Rambla del Mig, 20 / Barcelona 1918/02/96 // Barcelona // Teatre de Novedades 0
2482 Tcat Rusiñol, Santiago Teatre [L'alegria que passa / El jardí abandonat / Cigales i formigues / El jocs florals de Canprosa / L'hèroe] Quadre líric / Quadre poemàtic / Quadre líric / Comèdia / Drama Barcelona Edicions 62 1981 Les millors obres de la literatura catalana, 064 A[rnau], C[arme] Morera, Enric 84-297-1741-2 Casal 18,5 cm; 201 p Santiago Rusiñol / Teatre / L'alegria que passa / El jardí abandonat / Cigales i formigues / El jocs florals de Canprosa / L'èroe / Edicions 62, Barcelona 1901/01/08 Barcelona // Teatre Tívoli (L'alegria que passa) 0
2483 Tcat Rusiñol, Santiago El teatre per dins Barcelona Antoni López, Editor 1910? Biblioteca Arenas i Clavell / Adan Ferrer 19 cm; 42 p 2 exemplars El teatre per dins / Conferencia donada a l'Ateneo Barcelonés, la vetlla del dia 10 de març de 1910, per en Santiago Rusiñol / Antoni López, Editor, Llibreria Espanyola / Rambla del Mig, 20, Barcelona 1910/03/10 // Barcelona // Ateneo Barcelonés 0
2484 Tcat Rusiñol, Santiago Teatre Selecte [El místic / La mare / El pati blau / Gente bien] Barcelona Editorial Selecta, S. A. 1949 Biblioteca Selecta, 062 Miracle, Josep 13,5 cm; 267 p Manca Gente bien, que ha estat arrencada Santiago Rusiñol / Teatre Selecte / El místic / La mare / El pati blau / Gente bien / Editorial Selecta, S. A. / Barcelona 1903/12/05 // Barcelona // Teatre Català (Romea) (El místic)
1907/02/20 // Barcelona // Teatre Català (Romea) (La mare)
1903/05/12 // Barcelona // Teatre Català (Romea) (El pati blau) 0
2485 Tcat Rusiñol, Santiago Tenoriades Obra Barcelona Antoni López, Editor 1924? Casal i Adan Ferrer 19,5 cm; 49 o 2 exemplars Tenoriades / Obra en un acte per Santiago Rusiñol / Antoni López, Editor, Llibreria Espanyola / Rambla del Mig, 20, Barcelona 1924/10/28 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2486 Tcat Rusiñol, Santiago El titella prodig Comèdia de putxinel·lis Barcelona Antoni López, Editor 1911? Patuel 18,5 cm; 74 p 2 exemplars El titella prodig / Comedia de putxinel·lis en un acte i quatre quadros per Santiago Rusiñol / Antoni López, Editor, Llibreria Espanyola / Rambla del Mig, 20, Barcelona 1911/01/29 // Baracelona // Teatre Català (Romea) 0
2487 Tcat Rusiñol, Santiago El triomf de la carn Quadret de costums Barcelona Antoni López, editor 1912? Biblioteca Arenas i Clavell 18,5 cm; 69 p 2 exemplars El triomf de la carn / Quadret de costums vegetarianes en un acte per Santiago Rusiñol / Antoni López, editor / Llibreria Espanyola / Rambla del Mig, 20, Barcelona 1912/10/10 // Barcelona // Gran Teatre Espanyol 0
2488 Tcat Rusiñol, Santiago La verge del mar Quadre poemàtic Barcelona Antoni López, editor 1912? Biblioteca Arenas i Clavell / Patuel 18,5 cm; 64 p 2 exemplars La verge del mar / Quadro poematic en un acte per Santiago Rusiñol / Antoni López, editor / Llibreria Espanyola / Rambla del Mig, 20, Barcelona 1912/03/30 // Barcelona // Teatre de Catalunya / (Eldorado) 0
2489 Tcat Sabaté, Modest Un pas enllà Comèdia dramàtica Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1935 El nostre teatre, 035 Saltor, Octavi Casal 19 cm; 25 p 2 exemplars Un pas enllà / Comèdia dramàtica en tres actes, original de Modest Sabaté 0
2490 Tcat Sabater Oliver, Salvador Arthur de Ling Drama Barcelona Biblioteca L'Escon 1918 Biblioteca L'Escon, 107 Patuel 20 cm; 57 p 2 exemplars Arthur de Ling / Drama d'espectacle / dividit en tres actes i escrit en prosa / versió i refundició d'en S. Sabater Oliver / Estrenat la nit del 19 de febrer de 1905 en el Teatre de l'Acadèmia Catòlica de Sabadell / Barcelona / Biblioteca L'Escon / Petritxol, n.º 2, llibrería / 1918 1905/02/19 // Sabadell // Teatre de l'Acadèmia Catòlica 0
2491 Tcat Sabater Oliver, Salvador Llustrina Comèdia Vilanova i Geltrú Ivern de Vilanova, Impressor 1923 Patuel 17 cm; 40 p 2 exemplars Llustrina / Un acte de comèdia per Salvador Sabater / 1923 0
2492 Tcat Sabater Oliver, Salvador Un malalt imaginari Farsa Barcelona Biblioteca L'Escon 1933 Biblioteca L'Escon, 156 21,5 cm; 24 p 2 exemplars Un malalt imaginari / Farsa en un acte original de Salvador Sabater Oliver / Estrenada a l'Acadèmia Catòlica de Sabadell la nit del 25 de desembre de 1930 / Primera Edició / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 / Llibreria / Barcelona / 1933 1930/12/25 // Sabadell // Acadèmia Catòlica 0
2493 Tcat Sabater Oliver, Salvador Nadales i Pastors Poema líric-dramàtic Mataró Edicions de la Casa Patuel 1931 Biblioteca Iluro, 028 Ribera, Ramon Geis, Camil Patuel 22 cm; 71 p 2 exemplars Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / S. Sabater Oliver / Nadales i Pastors / Poema lírico-dramàtic en 3 actes i 7 quadros / Música de Mossèn Camil Geis, Pvre. / Pòrtic per Ramon Ribera / 1930 / Any IV / Mataró, Octubre de MCMXXXI / Vol. XXVIII 0
2494 Tcat Sabater Oliver, Salvador Penya Quòrum Comèdia Arenys de Mar Editorial L'Escon 1935 Biblioteca L'Escon, 169 21 cm; 28 p Penya Quòrum / Comedia intranscendent en un acte original de S. Sabater i Oliver / Estrenada al Centre Social de Terrassa el 22 d'abril del 1934 per l'Elenc Artístic del Centre Angèlic d'Hostafrancs (Barcelona) / Primera Edició / Editorial L'Escon / Arenys de Mar / Diposit / Llibreria L'Escon , Petritxol, 2. / Barcelona / 1935 1934/04/22 // Terrassa / Centre Social 0
2495 Tcat Saborit Comellas, Ramon Corona de sacrificis Drama Barcelona Editorial Balmes, S.A. 1975 Biblioteca Popular de Teatre Catòlic 21 cm; 88 p Dedicatòria manuscrita de l'autor: A la memòria del Patriarca del Teatre Catòlic que tant ens va ajudar als sacerdots abans de la guerra Sr. Patuel. Amb afecte i gratitut L'autor 12/XI/75 Biblioteca Popular de Teatre Catolic / Ramon Saborit Comellas, Pvre. / Corona de Sacrificis / Drama de tema social en quatre actes / Premiat en el Jocs Florals de la Lliga Catalanista de Sant Andreu de Palomar - Festa Major - Novembre de 1935. Estrenat en el Círcol Tradicionalista de Terrassa el 15 de Desembre de 1935. / Al Grup 77 de Santa Maria del Mar de la Federació de Joves Cristians de Catalunya que tant va lluitar per l'expandiment de les Encicliques Socials Pontificies. Amb tot l'afecte i admiració. / L'Autor / Editorial Balmes, S. A. / Duran i Bas, 11 - Barcelona / 1975 0
2496 Tcat Saborit Comellas, Ramon Cors d'àngel Drama Barcelona Editorial Balmes, S.A. 1936 Col·lecció Somriure adherida a la B. P. de T. C. 21 cm; 76 p 2 exemplars Col·lecció Somriure adherida a la B. P. de T. C. / Ramon Saborit, Pvre. / Cors d'àngel / Drama en tres actes per a noies / A la Joventut Catòlica Femenina de Torelló/ R. S. / Editorial Balmes, S. A. / Duran i Bas, 11 : Barcelona / 1936 1936/05/31 // Torelló // Centre Catòlic 0
2497 Tcat Saborit Comellas, Ramon Llar morent Drama Barcelona Editorial Balmes, S.A. 1932 Biblioteca Popular de Teatre Catòlic, 002 Patuel 20,5 cm; 53 p 2 exemplars Biblioteca Popular de Teatre Catòlic N.º 2 / Ramon Saborit Comellas, Pvre. / Llar morent / Drama en tres actes / A l'elenc escènic del Casal Popular de Rubí, Grup Fortitud, agraït per l'excel·lent interpretació amb què l'estrenaren. / Editorial Blmes, S. A. / Duran i Bas, 11 : Barcelona / 1932 1932/08/14 // Rubí // Casal Popular 0
2498 Tcat Saborit Comellas, Ramon Pàtria ofesa (En les trinxeres durant la Guerra Europea) Drama Barcelona Editorial Balmes, S.A. 1934 Col·lecció Somriure adherida a la B. P. de T. C. Foment 21 cm; 47 p El subtítul només apareix a la coberta Col·lecció Somriure adherida a la B. P. de T. C. / Ramon Saborit, Pvre. / Pàtria ofesa / Drama en tres actes / A l'elenc escènic del Casal Catòlic de Sant Andreu de Palomar-Barcelona, un dels fogars més excel·lents del nostre teatre cristià. - R.S. / Editorial Balmes, S. A. / Duran i Bas, 11 : Barcelona / 1934 1934/06/03 // Sant Andreu de Palomar // Casal Catòlic 0
2499 Tcat Saborit Comellas, Ramon El príncep que cercà la felicitat Poema líric Barcelona Editorial Políglota 1933 Coma i Soley, V. Obiols, Angel Foment 12 cm; 80 p Ramon Saborit Comellas, Pvre. / El príncep que cercà la felicitat / Poema líric medieval en tres actes i onze quadres / Editorial Políglota / Petritxol, 8 : Barcelona / 1933 1932/05/22 // Barcelona // Teatre de l'Orfeó Sarrianenc 0
2500 Tcat Sagarra, Josep M. de L'alegria de Cervera Poema Barcelona Ind. Gràfica Aleu, Domingo & C.ª, S.L. 1932 Catalunya Teatral, 009 Adan Ferrer 17,5 cm; 84 p 2 exemplars L'alegria de Cervera / Poema en tres actes i en vers original de Josep M.ª de Sagarra / Estrena: Teatre Català (Romea). Vetlla del 25 de març de 1932 / Administració / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 1932/03/26 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2501 Tcat Sagarra, Josep M. de El cafè de la Marina Poema Barcelona Ind. Gràfica Aleu, Domingo & C.ª, S.L. 1933 Catalunya Teatral, 025 Adan Ferrer 18 cm; 78 p 2 exemplars El Cafè de la Marina / Poema en tres actes i en vers original de Josep M.ª de Sagarra / Estrena : 14 de febrer de 1933, al Teatre Català Romea. / Administració / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 1933/02/14 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2502 Tcat Sagarra, Josep M. de La cançó de la filla del marxant Poema Barcelona Catalunya Teatral 1936 Catalunya Teatral, 102 Adan Ferrer 18 cm; 95 p 2 exemplars La cançó de la filla del marxant / Poema en tres actes i en vers original de Josep M.ª de Sagarra / Estrena: Teatre Espanyol, de Barcelona, el dia 28 de maig de 1936 per la Companyia Vila-Daví / Catalunya Teatral / Any V / 15 de juny 1936 / Núm. 102 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1936/05/28 // Barcelona // Teatre Espanyol 0
2503 Tcat Sagarra, Josep M. de Cançó de Taverna / La careta Quadre poemàtic / Farsa sentimental Barcelona Llibreria Bonavia 1926? Biblioteca Popular Teatral. 2a època, 001 19 cm; 16 p / 15 p 2 exemplars Josep M.ª de Sagarra / Cançó de taverna / Quadro poemàtic / Estrenat en el Teatre Català Romea, el dia 12 de maig de 1922 // Josep M.ª de Sagarra / La careta / Farsa sentimental en un acte / Estrenada el dia 29 de juny de 1924 al Teatre Íntim, dirigit per Adrià Gual 1922/05/12 // Barcelona // Teatre Català (Romea) (Cançó de taverna)
1924/06/29 // Barcelona // Teatre Íntim 0
2504 Tcat Sagarra, Josep M. de La careta / Cançó d'una nit d'istiu Farsa sentimental / Comèdia sentimental Barcelona Imp. Garrofé 1924 Adan Ferrer 16,5 cm; 64 p Josep M.ª de Sagarra / La careta / Farsa sentimental en un acte / Barcelona / Administració-Direcció: / Llibreria Italiana / Rambla Catalunya, 125 1924/06/20 // Barcelona // Teatre Íntim (La careta)
1923/05/20 // Barcelona // Teatre Català (Romea) (Cançò d'una nit d'istiu) 0
2505 Tcat Sagarra, Josep M. de La careta / Cançó d'una nit d'istiu Farsa sentimental / Comèdia sentimental Barcelona Imp. Garrofé La Comèdia Catalana 16,5 cm; 64 p Josep M.ª de Sagarra / La careta / Farsa sentimental en un acte / Barcelona / Administració-Direcció: / Llibreria Italiana / Rbla. Catalunya, 125 // Josep M.ª de Sagarra / Cançó d'una nit d'istiu / Comèdia sentimental en un acte / Barcelona / Administració-Direcció: / Llibreria Italiana / Rambla Catalunya, 125 1924/06/20 // Barcelona // Teatre Íntim (La careta)
1923/05/20 // Barcelona // Teatre Català (Romea) (Cançó d'una nit d'istiu) 0
2506 Tcat Sagarra, Josep M. de La corona d'espines Poema dramàtic Barcelona Ind. Gràfica Aleu, Domingo & C.ª, S.L. 1932 Catalunya Teatral, 002 Casal i Adan Ferrer 18 cm; 92 p 2 exemplars La corona d'espines / Poema dramatic en tres actes de Josep M.ª de Sagarra / Estrena: Teatre Català (Novetats) el dia 17 octubre 1930 / Administració / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 1930/10/17 // Barcelona // Teatre Català (Novetats) 0
2507 Tcat Sagarra, Josep M. de Desitjada Poema Barcelona Ind. Gràfica Aleu, Domingo & C.ª, S.L. 1932 Catalunya Teatral, 018 Adan Ferrer 17,5 cm; 70 p 2 exemplars Desitjada / Poema en tres actes original de Josep M.ª de Sagarra / Estrena: Teatre Català (Romea) 7 octubre de 1932 / Administració / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 1932/10/07 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2508 Tcat Sagarra, Josep M. de L'estrella dels miracles Poema Barcelona Ind. Gràfica Aleu, Domingo & C.ª, S.L. 1933 Catalunya Teatral, 040 18 cm; 80 p 3 exemplars L'estrella dels miracles / Poema en tres actes original de Josep M.ª de Sagarra / Estrena: Teatre Català Romea 3 octubre de 1933 / Administració / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcedlona 1933/10/03 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2509 Tcat Sagarra, Josep M. de Un estudiant de Vich Comèdia Barcelona Llibreria Bonavia 1927 19,5 cm; 81 p Josep M.ª de Sagarra / Un estudiant de Vich / Comèdia en tres actes i en vers / Barcelona / Llibreria Bonaia : Tapineria, 4 : Telèf. 3119 A. / 1927 1927/19/01 // Barcelona // Teatre Català (Novedades) 0
2510 Tcat Sagarra, Josep M. de Fidelitat Poema dramàtic Segona Barcelona S. Bonavia, Llibreter 1925 20 cm; 64 p Josep M.ª de Sagarra / Fidelitat / Poema dramàtic en tres actes / Segona Edició / Barcelona / S. Bonavía, llibreter - Tapineria, 4 / 1925 1924/11/14 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2511 Tcat Sagarra, Josep M. de La filla del carmesí Poema Barcelona Les ales esteses 1929? Col·lecciò Popular, 010 14,5 cm; 139 p 2 exemplars Josep Maria de Sagarra / La filla del carmesí / Poema en tres actes / Les ales esteses / Corts Catalanes, 423 : Barcelona 1929/10/05 // Teatre Català (Novetats) 0
2512 Tcat Sagarra, Josep M. de La filla del carmesí Poema Barcelona Llibreria Millà 1935 Catalunya Teatral, 069 Casal i Adan Ferrer 18 cm; 70 p 2 exemplars La filla del carmesí / Poema en tres actes original de Josep M.ª de Sagarra / Estrena: 5 d'octubre, 1929, al Teatre Català, instal·lat en el de Novetats de Barcelona. / Catalunya Teatral / Any IV / 15 gener 1935 / Núm. 69 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1929/10/05 // Barcelona // Teatre Català (Novetats) 0
2513 Tcat Sagarra, Josep M. de El foc de les ginesteres (Escenes de 1640) Barcelona Edicions Patria 1923 Adan Ferrer 20 cm; 138 p 2 exemplars Josep Maria de Sagarra / Teatre / El foc de les ginesteres / (Escenes de 1640) / Edicions Patria / Diputació, 95 / Barcelona / 1923 0
2514 Tcat Sagarra, Josep M. de La follia del desig Drama Barcelona S. Bonavia, Llibreter 1926 Adan Ferrer 18,5 cm; 42 p 2 exemplars Josep M.ª de Sagarra / La follia del desig / Drama en dos actes / Barcelona / S. Bonavía, llibreter. - Tapineria, 4 / 1926 1925/11/15 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2515 Tcat Sagarra, Josep M. de Gardènia Poema dramàtic Barcelona Llibreria Millà 1935 Catalunya Teatral, 076 18 cm; 64 p 2 exemplars Gardènia / Poema dramatic en 6 quadres original de Josep M.ª de Sagarra / Estrena: Teatre Talia, de Barcelona, 19 d'abril, 1930. / Catalunya Teatral / Any IV / 1 de maig 1935 / Núm. 76 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1930/04/19 // Barcelona // Teatre Talia 0
2516 Tcat Sagarra, Josep M. de L'Hostal de la Glòria Poema dramàtic Barcelona 1947 Col·lecció literària Aymà, 002 Adan Ferrer 16,5 cm; 184 p 2 exemplars Josep Maria de Sagarra / L'Hostal de la Glòria / Poema dramatic / Premi Ignasi Iglésias 1932 / Barcelona / MCMXLVII 1931/10/07 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2517 Tcat Sagarra, Josep M. de L'Hostal de la Glòria Poema Barcelona Ind. Gràfica Aleu, Domingo & C.ª, S.L. 1932 Catalunya Teatral, 004 Biblioteca Arenas i Clavell / Adan Ferrer 18 cm; 96 p 2 exemplars K'Hostal de la Glòria / Poema en tres actes i en vers de Josep M.ª de Sagarra / Fou estrenada el dia 7 d'octubre de 1931 al Teatre Català Romea / Administració / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 1931/10/07 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2518 Tcat Sagarra, Josep M. de Judit Poema Sabadell Edicions La Mirada 1929 Col·lecció de teatre 17,5 cm, 108 p Col·lecció de teatre / Josep M.ª de Sagarra / Judit / Poema / Edicions La Mirada / Sabadell / 1929 1929/04/16 // Barcelona // Teatre Català (Novedades) 0
2519 Tcat Sagarra, Josep M. de Les llàgrimes d'Angelina Comèdia Barcelona Llibreria Bonavia 1929 Adan Ferrer 19,5 cm; 96 p Les llàgrimes d'Angelina / Comèdia en tres actes i en vers / Barcelona / Llibreria Bonavía. - Tapineria, 4 / 1929 1928/10/30 // Barcelona // Teatre Català (Novedades) 0
2520 Tcat Sagarra, Josep M. de Les llàgrimes d'Angelina Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1935 Catalunya Teatral, 085 Casal 17,5 cm; 55 p 3 exemplars Les llàgrimes d'Angelina / Comedia en tres actes i en vers original de Josep M.ª de Sagarra / Estrena: Teatre Català (Novetats) octubre de 1928 / Catalunya Teatral / Any IV / 15 setembre 1935 / Núm. 85 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1928/10/30 // Barcelona // Teatre Català (Novetats) 0
2521 Tcat Sagarra, Josep M. de La Llúcia i la Ramoneta Farsa Barcelona Llibreria Bonavia 1925 Adan Ferrer 20 cm; 110 p Josep M.ª de Sagarra / Lla Llúcia i la Ramoneta / Farsa en tres actes i en vers / Barcelona / Llibreria Bonavía. - Tapineria, 4 / 1928 1928/04/28 // Barcelona // Teatre Català (Novedades) 0
2522 Tcat Sagarra, Josep M. de La Plaça de Sant Joan Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1934 Catalunya Teatral, 065 Adan Ferrer 17,5 cm; 71 p 2 exemplars La Plaça de Sant Joan / Comedia en tres actes i en vers original de Josep M.ª de Sagarra / Estrena: Teatre Català Romea, 9 de novembre de 1934. / Catalunya Teatral / Any III / 15 novembre 1934 / Núm. 65 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1934/11/09 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2523 Tcat Sagarra, Josep M. de La Rambla de les Floristes Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1935 Catalunya Teatral, 075 Casal i Adan Ferrer 17,5 cm; 64 p 2 exemplars La rambla de les floristes / Comèdiaa en tres actes original de Josep M.ª de Sagarra / Aquesta obra fou estrenada el dia 21 de març de 1935, al Teatre Poliorama de Barcelona, en la temporada Oficial de Teatre Català subvencionada per la Generalitat de Catalunya / Catalunya Teatral / Any IV / 15 d'abril 1935 / Núm. 75 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1935/03/21 // Barcelona // Teatre Poliorama 0
2524 Tcat Sagarra, Josep M. de Reina Poema Barcelona Llibreria Millà 1935 Catalunya Teatral, 078 Adan Ferrer 18 cm; 64 p 2 exemplars Reina / Poema en tres actes original de Josep M.ª de Sagarra / Estrena: dia 20 d'abril, 1935, al Teatre Nou, de Barcelona, per la Companyia Catalana Vila-Daví. / Catalunya Teatral / Any IV / 1 de juny 1935 / Núm. 78 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1935/04/20 // Barcelona // Teatre Nou 0
2525 Tcat Sagarra, Josep M. de Roser florit Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1935 Catalunya Teatral, 089 17,5 cm; 64 p 2 exemplars Roser florit / Comedia en tres actes original de Josep M.ª de Sagarra / Estrena: Teatre Novetats de Barcelona, 30 d'octubre 1935 per la companyia catalana Nicolau-Martori / Catalunya Teatral / Any IV / 15 de novembre 1935 / Núm. 89 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1935/10/30 // Barcelona // Teatre Novetats 0
2526 Tcat Sagarra, Josep M. de Teatre [La follia del desig / Marçal Prior / La Llúcia i la Ramoneta ] Barcelona Edicions 62, S.A. / Ediciones Orbis, S.A. 1985 84-7634-291-8 20 cm; 217 p Josep M. de Sagarra / Teatre / La follia del desig / Marçal Prior / La Llúcia i la Ramoneta / Edicions 62, S.A. / Ediciones Orbis, S.A. 0
2527 Tcat Sagarra, Josep M. de Obres completes. Teatre, 1 Barcelona Editorial Selecta 1979 Biblioteca Perenne, 29 Casal 21 cm; 1703 p Josep M. de Sagarra / Obres completes / Teatre * / Pròleg del mateix autor / Editorial Selecta / Barcelona 0
2528 Tcat Sagarra, Josep M. de Obres completes. Teatre, 2 Barcelona Editorial Selecta 1981 Biblioteca Perenne, 30 Casal 21 cm; 1232 p Josep M. de Sagarra / Obres completes / Teatre ** / Pròleg del mateix autor / Editorial Selecta / Barcelona 0
2529 Tcat Sagarra, Josep M. de Teatre Selecte / 2 [Les vinyes del Priorat / La filla del carmesí / La careta] Barcelona Editorial Selecta, S. A. 1950 Biblioteca Selecta, 077 Casal 14 cm; 285 p Josep Maria de Sagarra / Teatre Selecte ** / Les vinyes del Priorat / La filla del carmesí / La careta / Editorial Selecta, S.A. / Barcelona 0
2530 Tcat Sagarra, Josep M. de Teatre Selecte / 3 [L'alcova vermella / El prestigi dels morts / Cançó d'una nit d'estiu] Barcelona Editorial Selecta, S. A. 1952 Biblioteca Selecta, 099 Adan Ferrer 14 cm; 225 p Josep Maria de Sagarra / Teatre Selecte *** / L'alcova vermella / El prestigi dels morts / Cançó d'una nit d'estiu / Editorial Selecta, S. A. / Barcelona 0
2531 Tcat Sagarra, Josep M. de Teatre Selecte / 4 / [La ferida lluminosa / La fortuna de Sílvia] Barcelona Editorial Selecta 1955 Biblioteca Selecta, 171 Casal 14 cm; 221 p Josep M.ª de Sagarra / Teatre Selecte / IV / La ferida lluminosa / La fortuna de Sílvia / Editorial Selecta / Barcelona 0
2532 Tcat Sagarra, Josep M. de Les veus de la terra Poema dramàtic Segona Barcelona Salvador Bonavía, llibreter 1924 Adan Ferrer 18,5 cm; 66 p Josep M. de Sagarra / Les veus de la terra / Poema dramatic, en quatre actes i en vers / Segona Edició / Barcelona / Salvador Bonavía, llibreter. - Tapineria, 4 / 1924 1923/10/10 // Teatre Català (Romea) 0
2533 Tcat Saleta i Llorens, Emili Coincidencies Entremès Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1908 Patuel 21 cm; 20 p Coincidencies / Entremés comich original de Emili Saleta y Llorens / Estrenat ab éxit satisfactori en la nit del 29 de Novembre de 1908, en el Cassino El Progreso, de Sant Andreu de la Barca, per l'agrupacioó d'aficionats de Molins de Rey / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2. / 1908. 1908/11/29 // Sant Andreu de la Barca // Cassino El Progreso 0
2534 Tcat Salom, Jaume La gran aventura Comèdia Barcelona Editorial Millà 1963 Catalunya Teatral. 2a època, 086 Casal 17,5 cm; 58 p 2 exemplars La gran aventura / Comèdia en vuit escenes, dividides en dos temps, original de Jaume Salom / Estrenada al Teatre Candilejas de Barcelona, el 24 de novembre de 1961, i que obtingué el Premi de la Critica 1961 atorgat a la millor obra escènica estrenada a Barcelona durant l'any. / 1963 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 1961/11/24 // Barcelona // Teatre Candilejas 0
2535 Tcat Saltiveri, Anton A cop calent Joguina Barcelona 1892 21 cm; 26 p 3 excemplars. Un amb la coberta il·lustrada A cop calent / Juguet comich en un acte y en vers original de Anton Saltiveri / Barcelona / Impremta carrer de la Cendra - 11 / 1892 1892/04/04 // Barcelona // Teatro Novedats 0
2536 Tcat Saltiveri, Anton Un Don Juan Tenorio á trossos Monòleg Barcelona Tipografía de Redondo y Xumetra 1896? Patuel 21 cm; 14 p 2 exemplars sense portada. Dades de la coberta Un Don Juan Tenorios á trossos / Casi monólech en vers original de Anton Saltiveri / Estrenat ab extraordinari éxit, la nit del 22 de Novembre de 1896 en el Teatro del Olimpo / Preu UN ral. / Tipografia de Redondo y Xumetra, Tallers, 70. Barcelona 1896/11/22 // Barcelona // Teatro del Olimpo 0
2537 Tcat Saltiveri, Anton L'exemple Quadre dramàtic Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1904? Patuel 21 cm; 22 p Sense coberta L'exemple / Quadro dramátich en vers original de Antón Saltiveri / Estrenat ab gran aplauso lo dia 23 d'Octubre de 1904, en lo Institut Salesiá de Sant Joseph (Carrer de Floridablanca) / Barcelona / Impempta de Salvador Bonavía / Petritxol, 2 1904/10/23 // Barcelona // Institut Salesiá de Sant Joseph 0
2538 Tcat Saltiveri, Anton La familia Picarol Sainet San Feliu de Llobregat Imprenta Sanfeliuense 1907? Patuel 21 cm; 20 p 3 exemplars. Un sense coberta ni portada La familia Picarol / Divertit sainet en prosa original de Anton Saltiveri / Estrenat ab gran éxit la nit del 19 de Maig de 1907 en el Teatre del Ateneu del tercer districte / San Feliu de Llobregat / Imprenta Sanfeliuense, Carretera Real, 202 1907/05/19 // Barcelona // Teatre del Ateneu 0
2539 Tcat Saltiveri, Anton La filla del comendador Humorada Barcelona Salvador Bonavía, Impressor 1903 21 cm; 27 p 2 exemplars La filla del comendador / Humorada en un acte y en vers original de Antón Saltiveri / Estrenada ab brillant éxit en el Teatre Romea la nit del 3 de Novembre de 1903. / Salvaor Bonavía / Impresot / Petritxol, 2, Barcelona, 1903. 1903/11/03 // Barcelona // Teatre Romea 0
2540 Tcat Saltiveri, Anton Gras y magre Disbarat Barcelona Salvador Bonavía, Impressor 1905? Patuel 21 cm; 25 p 2 exemplars Gras y magre / Disbarat en un acte y en prosa original de Antón Saltiveri / Estrenat ab molt aplauso en el Teatro Olimpo la nit del 14 de Maig de 1905, / Salvador Bonavia / Impresor / Petritxol, 2. Barcelona 1905/05/14 // Barcelona Teatro Olimpo 0
2541 Tcat Roman, Eduard Nit de Reis Comèdia Barcelona Imp. Josep Vilamala 13,5 cm; 23 p Sense portada, dades de la coberta Dr. Eduard Roman, Prev. / Nit de Reis / Comedieta en dos actes, propia per a vetllades catequistiques / Imp. Josep Vilamala - Valencia, 246 / Barcelona 0
2544 Tcat Saltiveri, Anton Las Mitjas de la Paula Humorada Barcelona Salvador Bonavía, Impressor Patuel 20,5 cm; 20 p 2 exemplars. Un sense coberta Obra sense dama / Las Mitjas de la Paula / Huimorada en un acte y en prosa original de Antón Saltiveri / Preu: Un ral / Salvador Bonavía Impressor / Petritxol, 3. / Barcelona 0
2542 Tcat Saltiveri, Anton Lluna de fel (Las festas del centenari) Comèdia Barcelona Imprenta Cervantes 1893 Patuel 20,5 cm; 37 p 2 exemplars sense portada, dades de la coberta Lliuna de fel / (Las festas del centenari) / Comedia en un acte y en vers original de A. Saltiveri. / Estrenada ab brillant éxit en lo Teatro de Novedats la nit del 6 de Maig de 1893 / Preu 2 rals / Barcelona / Imprenta Cervantes. Sobradiel. 4. / 1893. 1893/05/06 // Barcelona // Teatre Novedats 0
2543 Tcat Saltiveri, Anton La Marquesa del bròquil Joguina Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1909 Patuel 21 cm; 16 p 2 exemplars. Un sense coberta La Marquesa del bròquil / Joguina en un acte y en prosa / Trasplantada al catalá per Antón Saltiveri / Estrenada en el Teatre Edison la nit del 21 de Setembre de 1909. / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2. / 1909. 1909/09/21 // Barcelona // Teatre Edison 0
2545 Tcat Saltiveri, Anton Un mort ressucitat Joguina Tercera Barcelona Imprempta d'en Joaquim Collazos 1902 Patuel 20,5 cm; 19 p Obra sense dama / Un mort ressucitat / Juguet cómich en un acte y en vers original de Antón Saltiveri / Estrenat ab gran éxit en lo Teatre Jovellanos la nit del 21 de Abril de 1889. / 3.ª Edició / Barcelona / Imprempta d'en Joaquim Collazos / Plassa de la Igualtat, 3. / 1902 1889/04/21 // Barcelona // Teatre Jovellanos 0
2546 Tcat Saltiveri, Anton Un mort ressucitat Joguina Quarta Barcelona Bonavía i Duràn, Impressors 1915 Patuel 21,5 cm; 23 p Obra sense dama / Un mort ressucitat / Joguina en un acte y en vers original de Antón Saltiveri / Estrenada amb gran èxit en el Teatre Jovellanos la nit del 21 d'Abril de 1889. / Quarta Edició / Barcelona / Casa Editorial de Teatre / Bonavía i Duran - Impressors - oqueria, 20 / 1915 1990/04/21 // Barcelona // Teatre Jovellanos 0
2547 Tcat Saltiveri, Anton, Asmarats, Josep Quan no's té Barcelona Establiment Tipografich 1897 Patuel 20,5 cm; 32 p 2 exemplars Quan no's té / Parodia en un acte y en vers original de Antón Saltiveri y Joseph Asmarats / Estrenada ab gran éxit en lo Teatro Principal de Gracia la nit del 18 de Febrer de 1897. / Barcelona / Establiment Tipogràfich / Carrer de Casanova, núm. 13 / 1897 / [A la coberta [Parodia del drama Juan José] 0
2548 Tcat Saltiveri, Anton Lo senyor de la americana Joguina Segona 1899? 19,5 cm; 22 p 2 exemplars sense portada. Dades de la coberta Lo senyor de la americana / Juguet cómich en un acte y en vers original de Anton Saltivera / 2.ª edició / Estrenat ab brillant éxit en lo TEATRO OLIMPO la nit del día 26 de Mars de 1899. / Preu: Un ral 1899/03/26 // Ba<rcelona // Teatre Olimpo 0
2549 Tcat Saltiveri, Anton En tasta olletas Diàleg San Feliu de Llobregat Imprenta Sanfeliuense Patuel 21,5 cm; 12 p 2 exemplars sense portada. Dades de la cob erta En tasta olletas / Diálech en vers original de Antón Saltiveri / Preu UN ral / Imprenta Sanfeliuense, Carretera Real, 202. - San feliu de Llobregat 0
2551 Tcat Salvat, Ricard Nord enllà Drama Barcelona Editorial Occitania 1965 El barret de Danton, 005 Casal 20,5 cm; 46 p Ricard Salvat / Nord enlla / Editorial Occitania / Osona, 5 / Barcelona 1962/11/26 // Barcelona // Teatre Calderón 0
2552 Tcat Sans i Bori, Sebastià Cambis de lluna Joguina Barcelona Imprempta L'Atlántida 1899 21 cm; 40 p 2 exemplars Cambis de lluna / Joguina comica en 1 acte y en vers original de Sebastiá Sans y Bori / Estrenada en el Teatre Catalá (Romea) la vetlla del 3 de Maig de 1899 / Barcelona / Imprempta L'Atlántida, Dr. Dolu, 14 / 1899 1899/05/03 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2553 Tcat Santacreu Pociello, Antoni La llima Drama Barcelona Editorial Nereida 1958 Biblioteca Gresol, 041 Casal 17 cm; 56 p 2 exemplars Antoni Santareu Pociello / La llima / Drama en ttres actes / Editorial Nereida / Barcelona 1958/02/23 // Lleida // Teatre Talia 0
2554 Tcat Santigosa, Marcelino La dama de las panotxas (Parodia de la Dama de las Camelias) Paròdia Barcelona Tipografía de Cristófol Miró y Companyía 19?? Patuel 21 cm; 15 p 2 exemplars sense portada. Dades de la coberta La dama de las panotxas (Parodia de la Dama de las Camelias) / original de Marcelino Santigosa / Estrenada ab gran aplauso al Teatro Romea / Barcelona / Tipografía de Cristófol Miró y Companyía / Carrer de Elisabets, 11 ???/??/?? // Barcelona // Teatre Romea 0
2555 Tcat Santos Antolí, Antoni Les ales de la nit Comèdia dramàtica Barcelona Editorial Nereida 1956 Biblioteca Gresol, 006 17 cm; 47 p A. Santos Antolí / Les ales de la nit / Comèdia dramàtica en dues parts dividides en quatre quadres / Editorial Nereida / Barcelona 1056/09/21 // Barcelona // Teatre Alexis 0
2556 Tcat Santos Antolí, Antoni L'Antònia Embolic Mataró Edicions de la Casa Patuel 1950? Biblioteca Iluro, 057 Patuel 21,5 cm; 15 p 2 exemplars. Data segons el CCUC. Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / A. Santos Antolí / L'Antònia / Embolic en un acte / Vol. LVII ???/??/?? // Bigas (Barcelona) // Teatre del Centre Parroquial 0
2557 Tcat Santos Antolí, Antoni Aquesta llar Comèdia dramàtica Barcelona Editorial Nereida 1957 Biblioteca Gresol, 011 Casal 17 cm; 60 p A. Santos Antolí / Aquesta llar / Comèdia dramàtica en tres actes / Editorial Nereida / Barcelona 1956/11/25 // Barcelona // TGeatre Escola 0
2558 Tcat Santos Antolí, Antoni Bellamor Comèdia dramàtica Mataró Edicions de la Casa Patuel 1948? Biblioteca Iluro, 055 Patuel 21 cm; 39 p 2 exemplars. Data segons CCUC. Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / A. Santos Antoli / Bellamor / Lema: Ara veig la llum / Comèdia dramàtica en tres actes i en prosa / Vol. LV ????/??/?? // Bigas (Barcelona) // Teatre del Centre Parroquial 0
2559 Tcat Santos Antolí, Antoni L'estudiant ros Farsa Barcelona Editorial Nereida 1958 Biblioteca Gresol, 031 Junyent, R.S. Casal i Patuel 17 cm; 62 p 2 exemplars A. Santos Antolí / L'estudiant Ros / Farsa en tres actes / Editorial Nereida / Barcelona 1957/06/02 // Mollerusa (Lleida) // Teatre del Círculo Nacional La Amistad 0
2560 Tcat Santos Antolí, Antoni El gran giravolt Faula dramàtica Barcelona Editorial Nereida 1958 Biblioteca Gresol, 035 17 cm; 62 p 2 exemplars A. Santos Antolí / El gran giravolt / Farsa dramàtica en un pròleg i tres actes el primer dividit en dos quadres / Editorial Nereida / Barcelona 1958/03/06 // Barcelona // Teatre Romea 0
2561 Tcat Saperas, Miquel Les animes romantiques Comèdia Barcelona Biblioteca L'Escon 1919 Biblioteca L'Escon, 110 Patuel 20 cm; 76 p 2 exemplars Les animes romantiques / Comedia en dos actes i en prosa original de Miquel Saperas i Auví / Estrenada en la Cort Angèlica de St. Lluis Gonzaga, de Gracia la tarda del 24 de novembre de 1918 / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 1, Llibreria / Barcelona / 1010 1918/11/24 // Barcelona // Cort Angèlica de St. Lluis Gonzaga de Gràcia 0
2562 Tcat Saperas, Miquel Carles de Viana Tragèdia Barcelona Impremta Altés 1938 Adan Ferrer 16,5 cm; 206 p Miquel Saperas / Carles de Viana / Tragèdia en Cinc Actes / Impremta Altés / Barcelona 0
2563 Tcat Saperas, Miquel Carles de Viana Tragèdia Andorra La Vella Editorial Andorra S. L. 1968 Arenys, R. Casal 24 cm; 173 p Miquel Saperas / Carles de Viana / Tragèdia en Cinc Actes / Editorial Andorra, S. L. / Andorra La Vella 0
2564 Tcat Selva, Enric de la Un curt de genit Joguina Barcelona Imprempta La Catalana 1898 Patuel 21,5 cm; 23 p 2 exemplars Un curt de genit / Joguina en un acte y en prosa de Enrich de la Selva / Estrenada ab brillant éxit en lo Teatre Principal la vetlla del 31 de Desembre de 1897 / Barcelona / Imprempta La Catalana de J. / Dormitori Sant Francesch, 5 / 1898 1897/12/31 // Barcelona // Teatre Principal 0
2565 Tcat Selva, Enric de la Lo secret de la neboda Comèdia Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1899 Biblioteca de Lo Teatro Regional, 137 Patuel 21,5 cm; 29 p 2 exemplars. Un sense coberta Lo secret de la neboda / Comedia en un acte y en prosa de Enrich de la Selva / Estrenada ab brillant éxit, en el teatre Romea, la nit del 21 de Novembre de 1898. / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Ronda Sant Pere, 19 y 1, 1.er, 1.ª / 1899 1898/11/21 // Barcelona // Teatre Romea 0
2566 Tcat Selva, Joaquim Ditxosa Cola Joguina Badalona Tipografia de El Eco de Badalona 1920 15,5 cm; 34 p 2 exemplars Ditxosa Cola / Joguet cómic en un acte y en vers original de Joaquim Selva / Badalona: / Tipografia de El Eco de Badalona / a càrrec de M. Comajuncosa / Reial, 127 / 1920 0
2567 Tcat Sendra i Puig, Josep Aucells Comèdia Barcelona Imp. de C. Campins 1887 Patuel 20 cm; 40 p Falta la coberta. Peu d'impremta segons CCUC Aucells / Comedia en un acte y en vers, original de Joseph Sendra y Puig. / Estrenada ab brillant éxit en lo teatre Olimpo de Barcelona, en la nit del 10 d'Abril de 1886. / Preu: 50 céntims de pesseta / Administració / Plassa de Santa Ana, 19 4.rt, dreta. 18860410 Barcelona // Teatre Olimpo 0
2568 Tcat Sendra i Puig, Lluís Un pas de comedia Joguina Barcelona Tipografia Espanyola 1886 Arxiu Dramatich-Musical 21,5 cm; 19 p 2 exemplars Un pas de comedia / Joguina cómica en un acte y en vers original de Lluís Sendra y Puig / representada ab bon éxit en el teatre de Jovellanos de Barcelona a benefici de D. Joseph Roca, la nit del 10 de Janer de 1886. / Barcelona / Tipografía Espanyola / Carrer del Hospital, 87 / 1886 1886/01/10 // Barcelona // Teatre Jovellanos 0
2569 Tcat Pujulà, Frederich / Tintorer, Emili El Geni Drama Barcelona Joventut 1904 Biblioteca Juventut Llibre viu 19 cm; 157 p 2 exemplars Publicació Joventut / El Geni / Drama en tres actes de Frederich Pujulà i Emili Tintorer / Joventut / Barcelona / Plassa del Teatre, 6, entressol / 1904 0
3127 Ttrcat Bielski, V. I. / Rimski-Korsakov, N. Rondalla de la Vila invisible de Kítej i de la donzella Fevronia Òpera Segona Barcelona Institutió del Teatre 1935 Pena, Joaquim / Slaby, Rodolf J. Rimski-Korsakov, N. 18 cm; 93 p Publicacions de la Institució del Teatre de la Generalitat de Catalunya / Biblioteca Teatral / Rondalla de la Vila invisible de Kítej i de la donzella Fevronia / Òpera en 4 actes i 6 quadres de N. Rimski-Korsakov / Llibre de V. I. Bielski / Traducció del rus, adaptada a la música, de Joaquim Pena i Rodolf J. Slaby / Segona edició / Barcelona / Omstotució del Teatre / Elisabets, 12 / 1935 0
2570 Tcat Serra, Josep / D. R. G. Un mosquit d'abre Barcelona Llibreria de Eudalt Puig 1866 21 cm; 36 p Falta la coberta Un mosquit d'abre. / Pessa ab un acte y en vers catalá. / original de D. Joseph Serra i D. R. G. / Estrenada ab gran aplauso en la secció de La Gata Teatro del Odeon, lo dia 1 de Febrer de 1866. / Barcelona / Llibreria de Eudaldo Puig, Editor. / Plassa Nova, número 5. / 1966. 1866/02/01 // Barcelona // Teatre Odeon 0
2571 Tcat Serra i Castells, M. ¡Justicia humana! Monòleg Sant Martí de Provensals Establiment Tipogràfic de Fernando Aymerich 1893 20 cm; 13 p Falta la coberta ¡Justicia humana! / Monólech trágich y en prosa original de M. Serra y Castells / Estrenat en lo Circulo de la Unión Espublicada de Sant Andreu de Palomar, lo día 6 d'Agost de 1893. / Sant Martí de Provensals / Establiment Tipográfich de Fernando Aymerich / Carrer de Rovira, 13, / 1893 1893/08/06 // Sant Andreu de Palomar / Círculo de la Unión Republicana 0
2572 Tcat Serra, Ramon Un malalt de cuidado Comèdia Barcelona Tipografía Vilá y Comp.ª 1903 Patuel 20,5 cm; 69 p Falta la coberta Un malart de cuidado / Comedia en dos actes y en vers original de Ramon Serra / estrenada al teatre de la Joventut Católica de obrers de Taradell la nit del dia 25 de Agost de 1902 / Barcelona / Tipograia Vilá y Comp.ª / Riera Alta, 45 / 1903 1902/08/25 // Taradell / Teatre de la Joventut Catòlica de obrers 0
2573 Tcat Serra i Janer, Josep Entre dos amors Comèdia dramàtica Barcelona Editorial Millà 1963 Catalunya Teatral. 2a època, 087 17,5 cm; 47 p 2 exemplars Entre dos amors / Comèdia dramàtica en tres actes original de Josep Serra i Janer / Estrenada a Tàrrega el 16 de març del 1062. Abans de la seva estrena esènica, aquetsa obra en donà a coneixer a través de l'Emissora Ràdio Maresma de Mataró, el 27 de març del 1956. / 1963 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 1962/03/16 // Tàrrega 0
2574 Tcat Serra i Janer, Josep ...Nosaltres pecadors Barcelona Editorial Nereida 1960 Biblioteca Gresol, 067 17 cm; 59 p 2 exemplars Josep Serra i Janer / ...Nosaltres pecadors / Editorial Nereida / Ap. 9013 - Barcelona 1959/05/07 // Bellpuig // Teatre del Casal Parroquial 0
2575 Tcat Serra i Tuneu, Ramon Un cap de núvol Drama Barcelona Biblioteca L'Escon 1907 Biblioteca L'Escon, 018 Patuel 18,5 cm; 35 p 2 exemplars Un cap de núvol / Dramaa en un acte original de Ramón Serra / Estrenat á la Joventut Católica de Santa Eugenia de Berga la nit del 30 de Setembre de 1899. / Barcelona / Biblioteca L'Escon / Carrer de Petritxol, núm. 18, 3.er / 1907 1899/09/30 // Santa Eugenia de Berga // Joventut Catòlica 0
2576 Tcat Serra i Toneu, Ramon Il·lusions Drama Barcelona Biblioteca L'Escon 1909 Biblioteca L'Escon, 029 19 cm; 24 p 3 exemplars Il·lusions / Drama en un acte original de Ramón Serra y Toneu / Estrenat el dia 6 de Janer de 1908, festivitat dels Reys, a l'Institut de Sant Joseph, de Sarriá. / Barcelona / Biblioteca L'Escon / Petritxol, n. 18, 3.er / 1909 1908/01/06 // Barcelona // Institut de Sant Josep de Sarrià 0
2577 Tcat Serra i Ustrell, Esteve Ceguera d'ànima Drama Barcelona Biblioteca Regional 1900 Galeria Dramàtica de La Biblioteca Regional Patuel 19,5 cm; 68 p 2 exemplars Ceguera d'ánima / Drama en 3 actes y en vers original de Esteve Serra y Ustrell / Estrenat en la Associació de Católichs de Sabadell el día 3 de Desembre de 1899. / Barcelona / Biblioteca Regional, carrer de Junqueras,2, pral. / 1909 1899/12/03 // Sabadell // Associació de Catòlics 0
2578 Tcat Serra i Ustrell, Esteve Noble venjança Drama Barcelona Biblioteca Regional 1899 Galeria Dramática de Lo Teatro Católich Foment i Patuel 21,5 cm; 43 p 2 exemplars Galeria dramática de Lo Teatro Católich / Noble venjança / Drama en 3 actes y en vers original de Esteve Serra y Ustrell / Estrenat en la Associació de Católichs de Sabadell lo 10 de Octubre de 1896. / Barcelona / Biblioteca Regional, Molas, 24, entressol, 1.ª / 1899 1896/10/10 // Sabadell / Associació de Catòlics 0
2579 Tcat Serra i Ustrell, Esteve Lo secret inviolable Drama Barcelona Biblioteca de La Talia Catalana 1898 Biblioteca de La Talía Catalana. 012 Patuel 18,5 cm; 84 p 2 exemplars. Un sense coberta Lo Secret inviolable / Drama en tres actes y en vers original de Esteve Serra y Ustrell / Estrenat la nit del 21 de Febrer de 1897 en la Associació de Católichs de Sabadell / Barcelona / Biblioteca de La Talía Catalana / Carrer del Pi, número 16. / 1898 1897/02/21 // Sabadell / Associació de Catòlics 0
2580 Tcat Serracant Manau, J. L'encís de Can Feu Comèdia Sabadell Tipografia Ribera 1924 Ribera, Ramon 19,5 cm; 62 p L'encís de Can Feu / Comedia en tres actes de costums sabadellenques original de J. Serracant Manau / Precedida d'un pròleg en vers de Ramón Ribera / 1924 / Sabadell 1924/09/06 // Sabadell // Teatre Euterpe 0
2581 Tcat Serrano i Victori, A. Pluja d'inútills Quadret Barcelona Biblioteca Talía Jova 1910 15,5 cm; 15 p 2 exemplars A. Serrano y Vistori / Pluja d'inútills / Quadret / Biblioteca Talía Jova / Lauria, 58, baixos / Barcelona / 1910 0
2582 Tcat Serret i Serra, Miquel La venjança del pintor Barcelona Biblioteca Regional 1899 Galeria Dramática de Lo Teatro Católich Patuel 21 cm; 14 p Miquel Serret y Serra / La Venjança del Pintor / Pessa catalana en un acte y en vers / Ab extraordinari éxit fou estrenada la nit del 15 d'Abril de 1899, en lo Teatro del Círcol Católich de Badalona / Barcelona / Biblioteca Regional, Molas, 24, entressol, 1.ª / 1899 1899/04/15 // Badalona // Testre del Círcol Catòlic 0
2583 Tcat Sirera, Josep Lluís / Sirera, Rodolf Homenatge a Florentí Montfort Barcelona Edicions 62 1972 El Galliner, 018 Fàbregas, Xavier Casal 17,5 cm; 99 p 2 exemplars Josep Lluís i Rodolf Sirera / Homenatge a Florentó Monfort / Pròleg de Xavier Fàbregas / Edicions 63/ s.a., Barcelona 0
2584 Tcat Sirera, Rodolf Funció de gala Barcelona Nova-Gràfik, S. A. 1987 Tres i Quatre, teatre, 018 84-7502-188-5 Casal 19,5 cm; 78 p Rodolf Sirera / Funció de gala / Teatre / Núm. 18 0
2585 Tcat Sirera, Rodolf El Príncep / Històries de desconeguts Barcelona Edicions 62 1986 El Galliner, 094 84-297-2473-7. 17,5 cm; 138 p Rodolf Sirera / El Princep seguit de Històries de desconeguts / Edicions 62, Barcelona 0
2586 Tcat Sirera, Rodolf Tres variacions sobre el joc del mirall / Altres peces curtes [ L'estranya metamorfosi de Mademoiselle Delaigulle / El misteri de la cambra tancada / Medea // Història de la representació frustrada de la llegenda de la princesa trista] Barcelona Edicions 62 1977 El Galliner, 036 84-297-1267-4 Casal 17,5 cm; 74 p 2 exemplars Rodolf Sirera /Tres variacions sobre el joc del mirall / y altres peces curtes seguides de la Història de la representació frustrada / De la llegenda de la princesa trista / Edicions 62 s/a., Barcelona 0
2587 Tcat Soldevila, Carles Bola de neu Comèdia Segona edidió esmenada Barcelona Llibreria Millà 1934 Catalunya Teatral, 059 18 cm; 48 p 2 exemplars Bola de neu / Comedia en tres actes original de Carles Soldevila / Estrena: Nivembre de 1928, al Teatre Novetats de Barcelona. / 2.ª edició esmenada i amb addició d'escenes inèdites. / Cataluna Teatrel / Any III / 15 d'agost 1934 / Núm. 59 / Llib reria Millà / Carrer Sant Pau, 21 Barcelona 1928/11/?? // Barcelona // Teatre Novetats 0
2588 Tcat Soldevila, Carles Escola de senyores Comèdia Barcelona Llibreria Bonavia 1930 19,5 cm; 71 p Carles Soldevila / Escola de senyores / Comédia en tres actes / Barcelona / Llibreria Bonavía - Tapineria, 4 / 1930 1929/11/22 // Barcelona // Teatre Novetats 0
2589 Tcat Soldevila, Carles Civilitzats, tanmateix / Lilí / Leonor o el problema domèstic Comèdia / Monòleg Barcelona Llibreria Millà 1933 Catalunya Teatral, 038 Casal 18 cm; 45 p Data d'edició segons CCUC Civilitzats, tanmateix / Comedieta en un acte original de Carles Soldevila / Estrenada el 18 de Desembre de 1921 Al Teatre Catala Romea / Tercera edició corregida / Administració / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona // Lilí / Comedieta en un acte original de Carles Soldevila / Estrena: Teatre Català de Novetats, 11 juny, 1927 / Administració / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona // Leonor o El Problema Domèstic / Sainet en un acte original de Carles Soldevila / Estrena: Teatre Català de Novetats 12 novembre, 1927 / Administració / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 1921/12/18 // Barcelona // Teatre Català (Romea)
1927/06/11 // Barcelona // Teatre Català (Novetats)
1927/11/12 // Barcelona // Teatre Català (Novetats) 0
2590 Tcat Soldevila, Carles Un pare de família Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1932? Catalunya Teatral, 007 Adan Ferrer 17,5 cm; 48 p 2 exemplars Un pare de família / Comedia en tres actes original de Carles Soldevila / Estrenada en el Teatre Català Romea el dia 4 de març de 1932 / Administració / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 1932/03/04 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2591 Tcat Soldevila, Carles Els milions de l'oncle Comèdia Barcelona 1927 Biblioteca literària, 104 Patuel 18,5 cm; 155 p Sense coberta ni portada 1927/03/08 // Barcelona // Teatre Català (Novetats) 0
2592 Tcat Soldevila, Carles Necessitem Senyoreta Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1935 Catalunya Teatral, 072 Adan Ferrer 18 cm; 50 p 2 exemplars Necessitem Senyoreta / Comedia en tres actes original de Carles Soldevila / Estrenada el 15 de febrer 1935, al Teatre Poliorama de Barcelona per la Companyia Ofiial de Teatre Català, subvencionada per la Generalitat de Catalunya. / Catalunya Teatral / Any IV / 1 març 1935 / Núm. 72 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1935/02/15 // Ba<rcelona // Teatre Poliorama 0
2593 Tcat Soldevila, Carles Senyoreta Cyrano Comèdia Barcelona Editorial Nereida 1956 Biblioteca Gresol, 003 17 cm; 67 p 2 exemplars Carles Soldevila / Senyoreta Cyrano / Comedia en tres actes / Editorial Nereida / Barcelona [Aquesta comèdia va ésser estrenada, amb el títol de Fuga i variacions, al Teatre Romea de Barcelona, la nit del día 22 d'abril de 1947] 1947/04/22 // Barcelona // Teatre Romea 0
2594 Tcat Soldevila, Carles Teatre Selecte [El tinent Mondor / Els milions de l'oncle / Bola de neu / Civilitzats, tanmateix] Barcelona Editorial Selecta, S. A. 1952 Biblioteca Selecta, 108 13,5 cm; 232 p Carles Soldevila / Teatre Selecte / El tinent Mondor / Els milions de l'oncle / Bola de neu / Civilitzats tanmateix / Editorial Selecta, S. A. / Barcelona 0
2595 Tcat Soldevila, Carles Teatre Selecte II [Un pare de família / El cocktail dels acusats / El guacamai] Barcelona Editorial Selecta 1955 Biblioteca Selecta, 185 Casal 13,5 cm; 221 p Carñes Soldevila / Teatre Selecte / Un pare de família / El cocktail dels acusats / El Guacamai / Editorial Selecta / Barcelona 0
2596 Tcat Soldevila, Carles La tia d'Amèrica Sabadell Edicions La mirada 1928 Col·lecció de teatre Casal 17 cm; 109 p 2 exemplars Col·lecció de teatre / Carles Soldevila / La tia d'Amèrica / Edicions ·La Mirada / Sabadell / 1928 0
2597 Tcat Soldevila, Carles Valentina Comèdia dramàtica Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1934 El nostre teatre, 019 19 cm; 41 p 2 exemplars Valentina / Comèdia dramàtica en quatre actes, original de Carles Soldevila 1934/11/15 // Barcelona // TGeatre Coliseu Pompeia 0
2598 Tcat Soldevila, Enric S. Què en saps, tu, d'Ulisses? Barcelona Edicions 62 1984 El Galliner, 084 84-297-2206-8. Casal 17,5 cm; 87 p Enric S. Soldevila / Què en saps, tu, d'Ulisses? / Edicions 62, Barcelona 0
2599 Tcat Soldevila, Ferran Albert i Francina Comèdia Barcelona Editorial Millà 1956 Catalunya Teatral, 036 21,5 cm; 54 p 2 exemplars Albert i Francina / Comèdia en tres actes i en vers original de Ferran Soldevila / Estrenada al Teatre Romea de Barcelona, el dia 25 de febrer del 1953. / 1956/ Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 1953/02/25 // Barcelona // Teatre Romea 0
2600 Tcat Soldevila, Ferran L'aprenent de suïcida / L'amador de la gentilesa Comèdia Palma de Mallorca Editorial Moll 1960 Biblioteca Raixa, 054 Sales, Joan Casal 15 cm; 131 p Ferran Soldevila / L'aprenent de suïcida / Comèdia en tres actes seguida de L'amador de la gentilesa / Palma de Mallorca / Editorial Moll 0
2601 Tcat Soldevila, Ferran L'hostal de l'amor Farsa Barcelona Aymà, Editor 1951 Col·lecció literària Aymà, 014 Casal l'Aliança / Llibre Viu 16 cm; 128 p 2 exemplars Ferran Soldevila / L'hostal de l'amor / Farsa / Aymà Editor / Barcelona / MCMLI 1949/10/13 // Barcelona // Teatre Romea 0
2602 Tcat Soldevila, Ferran Matilde d'Anglaterra Tragèdia Barcelona Editorial Catalana, S. A. 1923 Publicacions de l'Escola Catalana d'Art Dramàtic Adan Ferrer 18,5 cm; 73 p 2 exemplars Publicacions de L'Escola Catalana D'Art Dramàtic / Canuda, 31 :: (Sala Mozart) / Biblioteca Teatral / Matilde d'Anglaterra de Ferran -soldevila / (Obra premiada en el Concurs de 1922) / Administració: / Editorial Catalana, S. A. / Escudellers, 10 bis : Barcelona / Abril 1923 1923/04/08 // Barcelona // Teatre Eldorado 0
2603 Tcat Soler i Mas, Agustí Tagora, sir o no sir? Comèdia musical humorística Barcelona Editorial Millà 1988 Catalunya Teatral. 2a època, 233 Camp, Manuel 84-7304-152-6 Casal 17 cm; 54 p Tagore, sir o no sir? / Comèdia musical humorística / Original d'Agustí Soler i Mas / Música de Manel Camp / 1988 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 0
2604 Tcat Soler, Bartomeu Anna Maria Comèdia Barcelona Casa Editorial Araluce 1932 Adan Ferrer 19,5 cm; 126 p 2 exemplars Bartomeu Soler / Anna Maria / Comèdia en tres actes / Anna Maria fou estrenada la nit del dia 19 de febrer de 1932 en el Teatre Romea de Barcelona / Primera Edicio / Casa Editorial Araluce / Corts Catalanes, 392 - Barcelona 1932/02/19 // Barcelona // Teatre Romea 0
2605 Tcat Soler de las Casas, Ernest La feyna d'en Jafá Comèdia Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1893 Biblioteca de Lo Teatro Regional Patuel 21 cm; 39 p 2 exemplars. Un retallat La feyna d'en Jafa / Comedia en un acte y en prosa / Transportada de la escena francesa á la escena catalana per Ernest Soler de las Casas / Estrenada ab éxit en lo Teatre Català (Romea) la nit del 30 de setembre de 1893 / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Cabras, 19, segón 1.ª / 1893 1893/09/30 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2606 Tcat Soler de las Casas, Ernest La llar Poema dramàtic Barcelona Llibreria de Eudalt Puig 1897 Patuel 21 cm; 94 p 2 exemplars La Llar / Poema dramátich en tres actes y en vers / precedit de la poesía de Frederich Soler / L'Escò / el cual argument está basada la obra original de Soler de las Casas / y estrenada ab brillant éxit en lo Teatro Catalá instalat en lo de Romea la nit del 12 d'Octubre de 1897 / Barcelona / Llibrería de Eudalt Puig, Plassa Nova, 5 / 1897 1897/10/12 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2607 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) / Martí Folguera, Josep 100,000 duros Drama Segona Barcelona Bonavía i Duràn, Impressors 1916 Patuel 21,5 cm; 85 p 2 exemplars 100,000 duros / Drama en tres actes i en vers original de Frederic Soler (Pitarra) i Josep Martí Folguera / Estrenat amb extraordinari èxit en el Teatre Català (Romea), la nit del 20 de març de 1887. / Segona edició / Barcelona / Casa Editorial de Teatre / Bonavia i Duran - Impressors - Boqueeria, 20 / 1916 1887/03/20 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2608 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) A la vora del mar Quadre dramàtic Barcelona Ilustració Catalana Lectura Popular, 040 Patuel 19,5 cm; 29 p 2 exemplars. Dades de la coberta Lectura Popular / Biblioteca d'autors catalana / surt cada dijous / Núm 40 / 10 cèntims / Frederic Soler / A la vora del mar / Quadro dramàtich / Ilustració Catalana / Administració: Mallorca 287 - 0
2609 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) L'angel de la guarda. Comèdia Barcelona Llibreria d'Eudalt Puig 1872 Patuel 18,5 cm; 98 p L'angel de la guarda. / Comedia en tres actes y en ers, original de D. Serafí Pitarra. / (Frederich Soler) Estrenada ab brillant éxit en lo Teatro Catalá, instalat en lo Teatro Romea, la nit del 15 d'Abril de 1872. / Barcelona. / Llibrería D'Eudalt Puig, / Plassa Nova, número 5. / 1872 1872/04/15 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2610 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) L'Apotecari d'Olot Comèdia Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1909 La Escena Catalana Patuel 22 cm; 106 p Falta la coberta L'Apotecari d'Olot / Comedia en tres actes y en vers original de D. Serafí Pitarra (Frederich Soler) / Estrenada ab aplauso en lo Teatro Romea, la nit del 28 de Setembre de 1871. / Nova Edició / Barcelona. / Imprempta de Salvador Bonavía. / Carrer de Petritxol, 2. / 1909 1871/09/28 // Barcelona // Teatre Romea 0
2611 Tcat Soldevila, Carles Civilitzats, tanmateix! [Una Atzagaiada i altres contes] Barcelona Antoni López Llausàs 1921 Patuel 21 cm; 19 p (57-65) Extret del llibre Una Atzagaiada i altres contes. Sense portada ni coberta 0
2612 Tcat Soldevila, Carles Civilitzats, tanmateix [Tres comèdies] Comèdia Barcelona Editorial Catalana 1927 Biblioteca Literària, 104 Patuel 19 cm; 29 p (7-36) Extret del llibre Tres comèdies. Sense portada ni coberta 1921/12/18 // Barcelona // Teatre Català Romea 0
2613 Tcat Soldevila, Carles Lilí Comèdia Barcelona Llibreria Milà 1933 Catalunya Teatral, 038 Patuel 18 cm; 13 p Extret del volum Civilitzats, tanmateix / Lilí / Leonor o el problema domèstic. Data d'edició segons CCUC Lilí / Comedieta en un acte original de Carles Soldevila / Estrena: Teatre Català de Novetats, / 11 juny, 1927 / Administració / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 1927/06/11 // Barcelona // Teatre Català de Novetats 0
2614 Tcat Soldevila, Carles Leonor o El Problema Domèstic Sainet Barcelona Llibreria Millà 1933 Catalunya Teatral, 038 Patuel 18 cm; 17 p Extret del volum Civilitzats, tanmateix / Lilí / Leonor o el problema domèstic. Data d'edició segons CCUC Leonor o El Problema Domèstic / Sainet en un acte original de Carles Soldevila / Estrena: Teatre Català de Novetats / 12 novembre, 1927 / Administració / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 1927/11/12 // Barcelona // Teatre Català de Novetats 0
2615 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) La bala de vidre Comèdia Segona Barcelona Salvador Bonavía, Impressor 1912 18,5 cm; 133 p 2 exemplars La bala de vidre / Comedia en tres actes y en vers original de Frederich Soler y Hubert / (Serafí Pitarra) / Segona Edició / Salvador Bonavía. Impressor / Plassa del Pí, 5 - Barcelona - 1912 1869/10/07 // Teatre Català (Romea) 0
2616 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) La banda de Bastardía Poema dramàtic Segona Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1908 La Escena Catalana 21 cm; 103 p 2 exemplars La banda de Bastardía / Poema dramátich en tres actes y en vers / (precedits d'un proemi) / original de Frederich Soler Hubert / (Serafí Pitarra) / de la Academia de la Llengua Catalana / Mestre en Gay Saber / Estrenat ab brillant éxit en lo Teatre Catalá, instalat en lo de Romea, la nit del 25 d'Abril de 1882. / Segona Edició / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2 / 1908 1882/04/25 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2617 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Un barret de riallas Quarta Barcelona Llibreria Espanyola de Antoni López Singlots poètichs, 010 Moliné, M. Patuel 21 cm; 36 p 2 exemplars Obra 10.ª / Singlots poetichs ab ninots / Preu 2 rals / Un barret de riallas / Pessa en un acte en vers y en catala del que ara's parta / original de Don Sefarí Pitarra / Cuarta edició - Ilustrada per M. Moliné / Barcelona: Llib reróa Espanyola de Aantoni López / Rambla del Mitj, número 20 / 408 0
2618 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Batalla de Reynas Drama històric Segona Barcelona Llibreria d'Eudalt Puig 1887 21 cm; 88 p Batalla de Reynas / Drama histórich en tres actes y en vers / Distingit en lo certámen de Reus del any 1884 ab lo premi ofert per la Entitat El Círculo de dita ciutat, á la millor obra dramática que hi fós presentada / original de Frederich Soler / de l'Academia de la Llengua Catalana / Mes en Gay Saber / Estrenat ab extraordinari éxit en lo Teatre Catalá, instalat en lo de Romea, la nit del 25 de Janer de 1887 / Segona Edició / Barcelona / Llibrería d'Eudalt Puig / Plassa Nova, número 5 / 1887 1887/01/25 // Barcelona // Teatgre Català Romea 0
2619 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Batalla de Reynas Drama històric Tercera Barcelona Llibreria d'Eudalt Puig 1890 Patuel 20 cm; 88 p Batalla de Reynas / Drama hisrórich en tres actes y en vers original de Frederich Soler y Hubert / de la Academia de la Llengua Catalana / Mestre en Gay Saber / Obra distingida en lo certámen de Reus del any 1884 ab lo premi ofert per la Societa El Círculo de dit ciutat, á la millor obra dramática que hi fós presentada / y / Premiada per la Real Academia Espanyola ab lo premi ofert per S. M. La Reyna Regent a la millor obra dramática representada en Espanya durant l'any 1887 / Estrenada ab extgraordinari éxit en lo Teatre Catalá, instalat en lo de Romea, la nit del 25 de Janer de 1887 / Tercera Edició / Barcelona / Llibrería d'Eudalt Puig / Plassa Nova, número 5 / 1890 1887/01/25 // Barcelona // Teatre Català (Romea9 0
2620 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Batalla de Reines Drama històric Quarta Barcelona Bonavía i Duràn, Impressors 1917 21,5 cm; 100 p 2 exemplars Batalla de Reines / Drama historic en tres actes ik en vers original de Frederich Soler i Hubert / (Serafí Pitarra) / de la Academia de la Llengua Catalana / Mestre en Gay Saber / Obra distingida en lo certamen de Reua de l'any 1884 amb el premi ofert per la Societat El Círculo de dita ciutat, a la millor obra dramàtica que hi fós presentada / y / Premiada per la Real Academia Espanyola amb el premi ofert per S. M. la Reina Regent a la millor obrta dramàtica representada en Espanya durant l'any 1887 /Etrenada amb extraordinari èxit en el Teatre Català instalat en el de Romea, la nit del 25 de Gener de 1887 / Quarta Edició / Casa Editorial de Teatre / Bonavía i Durán - Impressors - Boquería, 20 / Barcelona - 1917 1887/01/25 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2621 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Batalla de Reines Drama històric Cinquena Barcelona Llibreria Bonavia 1936 La Escena Catalana. 2a època, 432 Casal 17,5 cm; 80 p 2 exemplars Frederich Soler i Hubert /(Serafí Pitarra) / de l'Acadèmia de la Llengua Catalana - Mesre en Gai Saber / Batalla de Reines / Drama històric en tres actes i en vers / Obra distingida en el Certàmen de Reus de l'any 1884 amb el premi ofert per la Societat El Círcula de la dita ciutat, a la millor obra dramàtica i premiada per la Reial Acadèmia Espanyola amb el premi ofert per S. M. la Reina Regent a la millor obra dramàtica representada a Espanya surant l'any 1887 / Estrenada amb brillant èxit al Teatre Català instal·lat al de Romea, la nit del 25 de gener del 1887 / (Cinquena Edició) / La Escena Catalana / Any XIX (2,ª època) / 14 de març del 1936 / N.º 432 / Llibreria Bonavia / Tapineria, 4 - Barcelona 1887/01/25 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2622 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) / Feliu i Codina, Josep / Molas i Casas, Joan Bertoldino Farsa Barcelona Bonavía i Duràn, Impressors 1915 21,5 cm; 120 p Bertoldino / Farsa groteca en quatre actes y en vers original de Frederic Soler (Pitarra) / Josep Feliu i Codina / Joan Molas i Casas / Estrenada en el Teatre Català (Romea) el dia 8 de Maig de 1887. / Primera edició / Barcelona / Casa Editorial de Teatre / Bonavia i Duran - Impressors - Boqueria, 20 / 1915 1887/05/08 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2623 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Lo Boig de las Campanillas Gatada Segona Barcelona Antoni López, Editor Singlots poètichs, 019 Pellicer Montseny, J. 21 cm; 35 p 2 exemplars Singlots Poétichs ab ninots / Obra 19.ª / Preu 2 rals / Lo Boig de las Campanillas / Gatada en un acte, en vers y en catalá del que ara's parla per Don Seraaaaaaafí Pitarra / Representada ab aplauso la nit del 24 de febrer de 1865 en el teatro Odeón. / Segona Edició / Ilustrada per J. pellicer Montseny / Barcelona / Antoni López, Editor, Llibrería Espanyola / Rambla del Mitj, número 20 / 255 1865/02/24 // Barcelona // Teatre Odeon 0
2624 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Lo bressol de Jesús Drama sacro Barcelona Tipografia de Simon Alsina y Clos 1893 Patuel 21 cm; 120 p 2 exemplars. Un sense coberta Lo bressol de Jesús / Drama sacro en cinch actes, arreglat lliurement en vers á l'esena catalana per Frederich Soler y Hubert / (Mestre en Gay Saber) / Barcelona / Tipografia de Simon Alsina y Clos / 10 - Muntaner - 10 / 1893 0
2625 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) La Bruixa Tragicomèdia Barcelona Llibreria d'Eudalt Puig 1887 20,5 cm; 114 p La Bruixa / Tragi-comedia en quatre actes y en vers original de Frederich Soler y Hubert / (Serafí Pitarra) / De l'Academia de la Llengua Catalana / Mestre en Gay Saber / Estrenada ab extraordinari éxit en lo Teatro Catalá, instalat en lo de Romea, la nit del 11 d'Octubre de 1887. / Barcelona / Llibreria D'Eudalt Puig / Plassa Nova, número 5 / 1887 1887/10/11 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2626 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) La butifarra de la llibertat Gatada Sexta Barcelona Antoni López Singlots poètichs, 001 Biblioteca Arenas i Clavell / Patuel 21 cm; 28 p 2 exemplars sense portada. Dades de la coberta Singlots Poetichs ab ninots / Obra 1.ª / Preu 60 cts. / La butifarra de la llibertat / Gatada en un acte en vers y en catalá del que ara's parta per D. Serafi Pitarra / Sexta Edició / Barcelona : Llibreria Espanyola de Antoni López / Rambla del Mitj, número 20 0
2627 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Café y Copa Comèdia Tercera Barcelona Imprempta de Salador Bonavia 1908 La Escena Catalana Arxivo Teatral de Ricardo Bartra 21,5 cm; 48 p 2 exemplars Café y Copa / Comedia en un acte y en vers original de D. Serafí Pitarra / Estrenada ab gran aplauso en lo Teatro Catalá instalat en lo Teatro Romea, la nit del 17 d'Octubre de 1871. / (Tercera edició./ Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2. / 1908 1871/10/17 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2628 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Lo Campanar de Palma Drama Barcelona Salvador Bonavía, Impressor 1912 Casal 21,5 cm; 139 p 2 exemplars Lo Campanar de Palma / Drama en tres actes y en vers original d'en Frederich Soler y Hubert / (Serafí Pitarra) / Ob ra Póstuma / Estrenada ab gran ovació, en lo Teatre Català, instalat en lo Gran Teatro Español, en la funció inaugural de la temporada del Sindicat d'Autors, la nit del 5 d'octubre de 1912, com a tribut de respectuosa admiració a son autor. / Salvador Bonavía. Impressor. / Plassa del Pí, 5 - Barcelona - 1912. 1912/10/05 // Barcelona // Teatre Català Gran Teatro Español 0
2629 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Els cantis de Vilafranca Comèdia Segona Barcelona Bonavía i Duràn, Impressors 1915 21,5 cm; 40 p 2 exemplars Els cantis de Vilafranca / Comedia en un acte i en vers original de Frederic Soler Hubert / (Serafí Pitarra) / Estrenada amb gran aplauso en el Teatre Català (Romea) la nit del 12 de Novembre de 1869. / Segona Edició / Barcelona / Casa Editorial de Teatre / Bonavia i Duran - Impressors - Boqueria, 20 / 1915 1869/11/12 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2630 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Las carbassas de Monroig Comèdia Tercera Barcelona Lopez, Editor. Llibrería Espanyola Singlots poètichs, 013 Moliné, M. 21 cm; 46 p 2 exemplars Singlot Poétichs ab ninots / Obra 13.ª / Preu 2 rals / Las carbassas de Monroig / Comedia en dos actes, en vers y en catalá del que ara's parla original de D. Serafí Pitarra / Dedicada á D. Pau Bunyegas y estrenada ab extraordinari éxit en el teatro de Varietats la nit del 8 de Juriol de 1865. / Tercera Edició. - Ilustrada per M. Moliné / Barcelona: Lopez, Editor, Llibrería Espanyola / Rambla del Mitj, némero 20 1865/07/08 // Barcelona // Teatre Varietats 0
2631 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) La carta de navegar Comèdia Barcelona Bonavía i Duràn, Impressors 1915 Casal 21 cm; 125 p 2 exemplars La carta de navegar / Comedia en tres actes i en vers original de Frederic Soler i Hubert / (Serafí Pitarra) / Estrenada en el Teatre Català (Romea), el dia 26 de Octubre de 1889. / Primera Edició / Barcelona / Casa Editorial de Teatre / Bonavia i Duran - Impressors - Boqueria, 20 / 1915 1889/10/26 // Barcelona // Teatgre Català (Romea) 0
2632 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) La casaca y la casulla Joguina Barcelona Llibreria de Eudalt Puig 1871 21 cm; 55 p La casaca y la casulla ó sia Un ciri trencat / Joguina en dos actes y en vers, original de D. Serafí Pitarra. / Estrenada ab gran aplauso la nit del 23 de Janer de 1871, á benefici del primer actor y director del génere cómich, D. Lleó Fontova. / Barcelona. / Llibreria de Eudalt Puig. / Plassa Nova, número 5. / 1871. 1871/01/23 // Barcelona 0
2633 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) El castell dels tres dragons Gatada caballeresca Quarta Barcelona Llibreria Espanyola de López, Editor Singlots poètichs, 004 Patuel 20 cm; 56 p Singlots poétichs ab ninots / Obra 4.ª / Prey 2 rals / 'L castell dels tres dragons / Gatada caballeresca een dos actes, en vers y en catalá del qu' ara' s parla original de D. Serafí Pitarra / Estrenada aba extraordinari éxit en lo teatro Odeon, la nit del 28 de abril de 1865 / Cuarta Edició / Barcelona / Llibrería Espanyola de Lopez, Editor / Rambla del Mitj, númerfo 20 / 133 1865/04/28 // Barcelona // Teatre Odeon 0
2634 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) El castell dels tres dragons Gatada caballeresca Cinquena Barcelona Antoni López, Editor Singlots poètichs, 004 Foment 21,5 cm: 56 p Singlots Poétichs ab ninots / Obra 4.ª / Preu 2 rals / Lo castell del tres dragons / Gatada caballeresca en dos actes, en vers y en catalá del qu' ara 's parta original de D. Serafí Pitarra / Estrenada ab extraordinari éxit en lo teatro Odeon, la nit del 28 de abril de 1865 / Quinta Edició / Barcelona / Antoni López, Editor, Llibrería Espanyola / Rambla del Mij, número 20 / 133 1865/04/28 // Barcelona // Teatre Odeon 0
2635 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) / Pujols, Francesc El castell dels tres dragons Gatada Barcelona Salvador Bonavía, llibreter 1922 Teatre Líric Català. 005 Morera, Enric Patuel i Adan Ferrer 20,5 cm; 47 p 2 exemplars El castell dels tres dragons / Gatada d'en Frederic Soler (Pitarra) / Adaptada a l'escena lírica, en tres actes, per Francesc Pujols / Música del Mtre. Enric Morera / Es propietat. - Drets d'impressió reservats / Barcelona / Salvador Bonavía, llibreter. - Tapineria, 15 / 1922 1922/12/02 Barcelona // Teatre Tívoli 0
2636 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Cèrcol de foc Drama Segona Barcelona A. Artís, Impressor 1913 Patuel 18,5 cm; 170 p 2 exemplars Cèrcol de foc / Drama en tres actes i en vers original de Frederic Soler / (Serafí Pitarra) / Mestre en Gai Saber / Estrenat amb brillant èxit en el Teatre Català, instalat en el de Romea, la nit del 29 de Setembre de 1881 / Segona Edició / Barcelona / A. Artís, impressor . Carrer d'en Balmes, 54 / 1913 1881/09/29 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2637 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Las claus de Girona Drama Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1907 La Escena Catalana Adan Ferrer 21 cm; 115 p 2 exemplars Las claus de Girona / Drama en tres actes y en vers original de Frederich Soler / (Serafí Pitarra) / Estrenat ab brillant éxit en lo Teatre Catalá, instalat en lo Teatre Romea, la nit del 18 de Decembre de 1893. / Primera Edició / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2. / 1907 1893/12/18 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2638 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Lo collaret de perlas Drama Tercera Barcelona Imprempta de Salador Bonavía 1911 21 cn; 112 p Lo collret de perlas / Drama en tres actes y en vers original de Frederich Soler Hubert / (Serafí Pitarra) / Estrenat ab gran aplauso en lo Teatro Catalá, instalat en lo Teatro Romea, la nit del 17 de Mars de 1870 / Tercera Edició / Barcdelona / Imprem`ta de Salvador Bonavía / Plassa del Pí, 6 / 1911 1870/03/17 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2639 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Lo comte l'Arnau Llegenda dramàtica Barcelona Llibreria d'Eudalt Puig 1900 Patuel 21 cm; 96 p Lo comte l'Arnau / Llegenda dramática en un prólech y dos actes original de Frederich Soler / Mestre en Gay Saber / Obra Póstuma / Estrenada en lo Teatro Romea d'aquesta capital ab ovació extraordinaria y tribut de respectuosa admiració la nit del 8 de Janer del any 1900 / Barcelona. / Llib rería d'Eudalt Puig / Plassa Nova, número 5 / 1900 1900/01/08 // Barcelona // Teatre Romea 0
2640 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Lo Contramestre Drama Segona Barcelona Imprempta de Salador Bonavía 1906 La Escena Catalana 21 cm; 99 p Lo Contramestre / Drama en tres actes y en vers original de Frederich Soler / (Serafí Pitarra) / Mestre en Gay Saber / Estrenat ab extraordinari éxit en lo Teatro Catalá, instalat en lo Teatro Romea, la nit del 8 de Janer de l'any 1878 / (Segona Edició) / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer Petritxol, 2. / 1906. 1878/01/08 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2641 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Cosas del Oncle Joguina Tercera Barcelona Llibreria Espanyola de López, Editor Singlots poètichs, 005 21 cm; 32 p 2 exemplars Singlots Poétichs ab ninots / Obra 5.ª / Preu 2 rals / Cosas del Oncle / Joguina en un acte, en vers y en catalá del que ara 's parla original de D. Serafí Pitarra / Estrenada ab gran aplauso en la inauguració del segon any de Teatro Catalá. escrita expressament pera que lo senyor Fontova hi representi tres tipos distints y dedicada a D. Joaquim Bigorria. / Tercera edició / Barcelona / Llibrería Espanyola de López, Editor / Rambla del Mitj, número 20 / 189 ????/??/?? // Barcelona // Teatre Català 0
2642 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Cosas del Oncle Joguina Segona Barcelona Llibreria Espanyola de López, Editor Singlots poètichs, 005 21 cm; 32 p Volum enquadernat amb diverses obres Singlots Poétichs ab ninots / Obra 5.ª / Preu 2 rals / Cosas del Oncle / Joguina en un acte, en vers y en catalá del que ara 's parla original de D. Serafí Pitarra / Estrenada ab gran aplauso en la inauguració del segon any del Teatro Catalá. escrita expressament pera que l' senyor Fontova hi representi tres tipos distints y dedicada a D. Joaquim Bigorria. / Segona edició / Barcelona / Llibrería Espanyola de López, Editor / Rambla del Mitj, número 20 / 189 ????/??/?? // Barcelona // Teatre Català 0
2643 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) / Lasarte, Manuel La Creu de la Masia Drama Barcelona Editorial Millà 1946 Catalunya Teatral. 2a època, 004 21 cm; 33 p 2 exemplars. Data segons CCUC. La Creu de la Masia / Drama en tres actes de Frederich Soler (Pitarra) i Manuel Lasarte / Editorial Millà / Barcelona 1873/04/15 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2644 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) / Lasarte, Manuel La Creu de la Masia Drama Tercera Barcelona Imprempta F. Badia 1902 Adan Ferrer 21 cm; 86 p La Creu de la Masia / Drama en tres actes y en vers, original de D. Frederich Soler / (Serafí Pitarra) / y D. Manel Lasarte / Estrenat ab brillant éxit en lo Teatro Catalá, instalat en lo Teatro Romea, la nit del 15 d'A bril de 'l any 1873 / Tercera Edició / Barcelona / Imprempt F. Badia, Doctor Dou, 14 / 1902 1873/04/15 // Ba<rcelona // Teatre Català (Romea) 0
2645 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) La cua de palla Comèdia Barcelona Llibreria d'Eudalt Puig 1878 21,5 cm;90 p La cua de palla / Comedia en tres actes y en vers, original de Frederich Soler / (Serafí Pitarra) / Mestre en Gay Saber / Estrenada ab extraordinari aplauso en lo Teatro Romea, la nit del 1 d'Octubre de 1878 / Barcelona. / Llibrería d'Eudalt Puig, / Plassa Nova, número 5. / 1878. 1878/10/01 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2646 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Cura de moro Comèdia Sexta Barcelona Llibreria d'Eudalt Puig 1899 Patuel 20 cm; 40 p Cura de moro / Comedia en un acte y en vers original de Frederich Soler / Mestre en Gay Saber / Estrenada ab inussitat éxit la nit del 7 de Desembre de 1876 en lo Teatro Catalá instalat en lo Teatro Romea / Sexta Edició refosa per lo fill del autor / Barcelona / Llibreria d'Eudalt Puig / Plassa Nova, número 5 / 1899 1876/12/07 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2647 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Cura de moro / La mort d'en Fontova Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1933 Catalunya Teatral, 030 Foment 18 cm; 48 p / 15 p 2 exemplars Cura de moro / Comèdia en un acte i en vers original de Frederic Soler (Pitarra) / Estrenada la nit del 7 de desembre de 1876, eb el Teatre Català instal·lat en el Teatre Romea / Administració / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona // La mort d'en Fontova / Lloa en un acte i en vers per Frederic Soler (Pitarra) / Escrita per a ésser representada en el Teatre Català (Romea) la nit del 29 de Gener de 1891, en la vetllada necrològica dedicada a Lleó Fontova / Administraco / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 1876/12/07 // Barcelona // Teatre Català (Romea)
1891/01/29 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2648 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) La dida Drama Barcelona La Novel·la Nova La Novel·la Nova, 059 19 cm; 46 p 2 exemplars sense portada. Dades de la coberta La dida / Drama en tres actes i en vers La Novel·la Nova / Any II N.º 59 / 30 cts. / Frederich Soler, Pitarra. 1872/10/28 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2649 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) La dida Drama Quarta Barcelona Salvador Bonavía, Impressor 1912 Adan Ferrer 18,5 cm; 150 p La dida / Drama en tres actes y en vers original de Frederich Soler y Hubert / (Serafí Pitarra) / De la Academia de la Llengua Catalana / Mestre en Gay Saber) / Quarta edició / Salvador Bonavía. Impressor / Plassa del Pí, 5 - Barcelona. - 1912 1872/10/28 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2650 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Lo Didot Comèdia Barcelona Llibreria de Eudalt Puig 1876 21 cm; 104 p Lo Didot / Comedia en tres actes y en vers original de Frederich Soler / (Serafí Pitarra) / Estrenada ab brillant éxit en lo Teatro Catalá, instalat en lo Teatro Romea, lo dia 2 de Janer de 1876 / Barcelona / Llibrería de Eudalt Puig / Plassa Nova, número 5 / 1876 1876/01/02 // Barcelona // Teatre Català ()Romea) 0
2651 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Lo dir de la gent Comèdia Quinta Barcelona Imprempta de Salador Bonavía 1910 Casal 21 cm; 109 p Sense coberta Lo dir de la gent / Comedia en tres actes y en vers / Premida en los Jocs Florals de Baracelona de 1879 / original de Frederich Soler / (Serafí Pitarra) / Mestre en Gay Saber / Estrenada ab gran aplauso en lo Teatro Catalá, instalat en lo de Romea, la nit del 8 de Novembre de 1880. / Quinta Edició / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2. / 1910. 1880/11/09 //Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2652 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Don Jaume el Conqueridor Drama Casal 18 cm; 47 p Obra anònima atribuïda a Pitarra. Don Jaume el Conqueridor / Drama en un acte i en vers 0
2653 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Don Jaume el Conquistador Drama històric Casal 15,5 cm; 46 p Obra anònima atribuïda a Pitarra. Don Jaume el Conquistador / Drama históric en un acte i en vers 0
2654 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Els Egoistes Comèdia Segona Barcelona Bonavía i Duràn, Impressors 1917 21,5 cm; 124 p 2 exemplars Els egoistes / Comedia en tres actes i en vers original de D. Serafí Pitarra / (Frederic Soler) / Estrenada amb gran aplauso en el Teatre Català, instalat en el Teatre Romea, la nit del 15 de Desembre de 1870. / Segona Edició / asa Ediorial de Teatre/ Bonavia i Durán - Impressors - Boqueria, 20 / Barcelona - 1917 1870/12/15 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2655 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) La esquella de la torratxa Gatada Cinquena Barcelona Llibreria Espanyola de López, Editor Singlots poètichs, 002 Sariols, Joan Patuel 21 cm; 51 p 2 exemplars, un dins un volum enquadernat amb altres obres, de tapes verdes i llom marró Singlots Poétichs ab ninots / Obra 2.ª / / La esquella de la torratxa / Gatada en dos actes, en vers, y en catalá del qu' ara 's parla, composta per D. Serafí Pitarra / Posada en solfas per D. Joan Sariols / y representada ab l' éxit mes extraordinari desde 'l dia 24 de febrer de 1864 / Quinta Edició / Barcelona: / Llibreria Espanyola de Lopez, Editor / Rambla del Mitj, número 20 1864/02/24 // Barcelona // ?? 0
2656 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) La esquella de la torratxa Gatada Sisena Barcelona Antoni López, Editor Singlots poètichs, 002 Sariols, Joan Patuel 21,5 cm; 51 p 2 exemplars Singlots Poétich ab ninots / Obra 2.ª / Preu 2 rals / La esquella de la torratxa / Gatada en dos actes, en vers, y en catalá del qu´ara 's parla, composta per D. Serafí Pitarra / Posada en solfas per D. Joan Sariols / y representada ab l' éxit mes extraordinari desde 'l dia 24 de febrer de 1864 / Sexta Edició / Barcelona: / Antoni Lopez, Editor, Llibrería Espanyola / Rambla del Mitj, número 20 1864/02/24 // Barcelona 0
2657 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) L'esquella de la Torratxa Barcelona Edicions 62 1978 El Galliner, 042 Fàbregas, Xavier 84-297-1385-9 17,5 cm; 98 p Serafí Pitarra / L'esquella de la Torratxa / Pròleg de Xavier Fàbregas / Edicions 62 s/a., Barcelona 0
2658 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) / Perasa, Silvestre [Conrad Roure] Don Jaume el Conqueridor / Don Pere d'Aragó o sigui L'engendrament de Don Jaume Drama històric Barcelona Editorial Millà 1992 84-7304-193-3 Casal 17 cm; 106 p Don Jaume el Conqueridor / Drama històric en un acte i en vers atribuït a Frederic Soler (Serafí Pitarra) / Don Pere d'Aragó o sigui L'engendrament de Don Jaume / Drama en un acte i en vers de Silvestre Perasa / (Suposat pseudònim de Conrat Roure) / 1992 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 0
2659 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Las Euras del Mas Drama Quarta Barcelona Imprempta de Salador Bonavía 1906 La Escena Catalana Casal i Patuel 21,5 cm; 119 p 3 exemplars Las Euras del Mas / Drama en quatre actes y en vers original de D. Serafí Pitarra / Estrenat ab brillant éxit en lo Teatro del Odeón la nit del 19 de Mars de 1869 / Quarta Edició / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer Petritxol, 2. / 1906. 1869/03/19 // Barcelona // Teatre Odeon 0
2660 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Faust Barcelona Antoni López, Editor Singlots poètichs, 021 Pellicer Montseny, J. Adan Ferrer 21 cm; 20 p 2 exemplars Singlots Poétichs ab ninots / Obra 21.ª / Preu 2 rals / Faust / Ressenya de la ópera que ab dit títol 's representá en lo Gran Teatro del Liceo / Escrita en vers catalá del que ara 's parta per Don Serafí Pitarra / 3.ª Edició, ilustrada per J. Pelliser Montseny / Barcelona / Antoni López, Editor, Llibrería Espanyola / Rambla del Mitj, núm 20 0
2661 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Lo ferrer de tall Drama Segona Barcelona Llibreria d'Eudalt Puig 1876 21 cm; 97 p Lo ferrer de tall / Drama en tres actes y en vers, original de D. Serafí Pitarra. / (Frederich Soler.) / Estrenat ab brillant éxit en lo Teatro Catalá, instalat en lo Teatro Romea, la nit del 16 d'abril de 1874. / Segona Edició. / Barcelona. / Llibrería d'Eudalt Puig, / Plassa Nova, númdero 5. / 1876. 1874/04/16 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2662 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Lo ferrer de tall Drama Tercera Barcelona Llibreria d'Eudalt Puig 1890 Adan Ferrer 21 cm; 96 p Lo ferrer de tall. / Drama en tres actes y en vers, original de D. Serafí Pitarra. / (Frederich Soler) / Estrenat ab rillant éxit en lo Teatro Catalá, instalat en lo Teatro Romea, la nit del 16 d'A bril de 1874. / Tercera Edició. / Barcelona. / Llibrería d'Eudalt Puig. / Plassa Nova, número 5. / 1890 1874/04/16 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2663 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Lo ferrer de tall Drama Quarta Barcelona Imprempta de Salador Bonavía 1907 Casal 21,5 cm; 112 p Lo ferrer de tall / Drama en tres actes y en vers, original de Frederich Soler / Serafí Pitarra) / Estrenat ab brillant éxit en el Teatro Catalá, instalat en lo Teatro Romea, la nit del 16 d'Abril de 1874. / Quarta Edició / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer Petritxol, 2. / 1907. 1874/04/16 //Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2664 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) El ferrer de tall Drama Barcelona Llibreria Millà Catalunya Teatral, 016 Casal 18 cm; 111 p El ferrer de tall / Drama en tres actes i en vers original de Frederic Soler (Serafí Pitarra) / Estrat amb brillant èxit en el Teatre Català. instal·lat en el Teatre Romea, la nit del 16 d'abril de 1874 / Administració / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 1874/04/16 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2665 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) El ferrer de tall Drama Barcelona Editorial Millà 1946 Catalunya Teatral. 2a època, 001 Casal 21 cm; 39 p 2 exemplars. Data segons CCUC El ferrer de tall / Drama en tres actes i en vers, original de Frederic Soler (Serafí Pitarra) / Estrenat amb brillant èxit en el Teatre Català, instal·lat en el Teatre Romea, la nit del 16 d'abril de 1874 1874/04/16 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2666 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Lo forn del Rey Drama Barcelona Llibreria d'Eudalt Puig 1880 Patuel 21,5 cm; 94 p Lo forns del Rey / Drama en tres actes y en vers, original de Frederich Soler / (Serafí Pitarra) / Mestre en Gay Saber / Estrenat ab brillant écsit en lo Teatro Catalá, instalat en lo Teatro Romea, la nit del 23 de Mars de l'any 1880 / Barcelona / Llibrería d'Eudalt Puig / Plassa Nova, número 5 / 1880 1880/03/23 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2667 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Lo forn del Rey Drama Nova Barcelona Imprempta de Salador Bonavía 1909 Patuel 21,5 cm; 113 p 3 exemplars Lo forn del Rey / Drama en tres actes y en vers original de Frederich Soler / (Serafí Pitarra) / Mestre en Gay Saber / Estrenat ab brillant éxit en lo Teatre Català, instalat en lo Teatre Romea, la nit del 23 de Mars de l'any 1880. / Nova Edició / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2. / 1909 1880/03/23 // Barcelona// Teatre Català (Romea) 0
2668 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Las francesillas Comèdia Tercera Barcelona Imprempta de Salador Bonavía 1909 Adan Ferrer 21,5 cm; 114 p 2 exemplars Las francesillas / Comedia en tres actes y en vers original de D. Serafí Pitarra / (Frederich Soler) / Estrenada ab extraordinari éxit en l'inauguració del Teatro català establert en lo Teatro Romea, la nit del 8 de Octubre de 1868. / Tercera Edició / BNarcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2. / 1909 1868/10/08 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2669 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) L'Hereuhet Comèdia Barcelona Llibreria d'Eudalt Puig 1886 Patuel 21 cm; 85 p 3 exemplars L'Hereuhet / Comedia en tres actes y en prosa original de Frederich Soler y Hubert / de l'Academia de la Llengua Catalana / Mestre en Gay Saber / Estrenada ab extraordinari éxit en lo Teatro Catalá, instalat en lo de Romea la nit del 7 d'Octubre de 1886 / Barcelona / Llibrería d'Eudalt Puig / Plassa Nova, número 5 / 1886 1886/10/07 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2670 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Els herois i les grandeses Barcelona Edicions 62 1970 Antologia Catalana, 060 Fàbregas, Xavier Casal 18 cm; 114 p Frederic Soler / Els herois i les grandeses / a cura de Xavier Fàbregas 0
2671 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) L'Hostal de la Farigola Comèdia Barcelona Imprempta de Salador Bonavía 1912 La Escena Catalana 21,5 cm; 80 p 2 exemplars L'Hostal de la Farigola / Comedia en tres actes original de Frederich Soler Hubert / (Serafí Pitarra) / Estrenada en lo Teatre Català (Romea) l'any 1878 / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Plassa del Pi, 5. / 1912 1878/??/?? // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2672 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) L'infern a casa Comèdia dramàtica Barcelona Bonavía i Duràn, Impressors 1915 21,5 cm; 98 p + 6 p 2 exemplars L'infern a casa / Comedia dramática en tres actes i en prosa original de Frederic Soler i Hubert / (Serafí Pitarra) / Estrenada en el Teatre Català (Romea), el dia 11 de Novembre de 1892. Primera Edició / Barcelona / Casa Editorial de Teatre / Bonavia i Duran - Impressors - Boqueria, 20 / 1915 [Seguit de la poesia Darrera cansó] 1892/11/11 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2673 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Jesús Poema dramàtic Barcelona Llibreria de Francisco Puig 1893 Adan Ferrer 22 cm; 160 p Jesús / Poema dramátich / Llebit ab extraordinari éxit en lo Salò del Centre Catalá, durant las vetlladas dels 8, 11 y 16 de Janer del any 1892 / obra original de Frederic h Soler y Hubert / De l'Academia de la Llengua Catalana / Mestre en Gay Saber / Barcelona / Lli breria de Francisco Puig / Plassa Nova, número 5 / 1893 1892/01/08 // Barcelona // Centre Català 0
2674 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) / Carreras, Enric En Joan doneta Quadre de costums Segona Barcelona Antoni López, Editor Singlots poètichs, 014 Moliné, M. 21,5 cm; 32 p 2 exemplars Singlots Poétichs ab ninots / Obra 14.ª / Preu 2 rals / En Joan doneta / Quadro de costums, en un acte, en vers y en catalá del que ara 's parla original de D. Serafí Pitarra y D. Enrich Carreras / y estrenat ab extraordinari éxit en lo teatro del Odeon, la nit del 2 de Janer de 1866 / Segona Edició. - Ilustrada per M. Moliné / Barcelona / Antoni López, Editor, Llibrería Espanyola / Tambla del Mitj, número 20 1866/01/02 // Barceloina // Teatre Odeon 0
2675 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Las Joyas de la Roser Drama Vuitena Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1906 La Escena Catalana Casal i Patuel 21,5 cm; 82 p 2 exemplars Las Joyas de la Roser / Drama en tres actes y en vers original de Frederich Soler / (Serafí Pitarra) / de la Academia de la Llengua Catalana / Mestre en Gay Saber / Estrenat ab brillant éxit en la inauguració del Teatro catalá instalar en l'Odeon, la nit del 6 d'Abril de 1866. / 8.ª Edició / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer Petritxol, 2. / 1906 1866/04/06 // Barcelona // Teatre Català (Odeon) 0
2676 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Les joies de la Roser Drama Barcelona Llibreria Millà 1933 Catalunya Teatral, 023 Casal 18 cm; 83 p Les joies de la Roser / Drama en tres actes i en vers original de Frederic Soler (Serafí Pitarra) / Estrenat en la inauguració del Teatre Català. instal·lat en l'Odeon, la nit del 6 d'Abril de 1866 / Administració / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 1866/04/06 // Barcelona // Teatre Català (Odeon) 0
2677 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) / Carreras, Enric Liceistas y Cruzados Comèdia Segona Barcelona Antoni López, Editor Singlots poètichs, 022 21 cm; 48 p Singlots Poétichs ab ninots / Obra 22.ª / Preu 2 rals / Liceistas y Cruzados / Comedia en dos actes, en vers y en catala del que ara 's parla, original de D. Serafí Pitarra y D. Enrich Carreras / y estrenaaada ab éxit en lo teatro de Varietats la nit del 7 de Agosto de 1865 / Segona Edició / Barcelona / Antoni López, Editor, Llibrería Espanyola / Rambla del Mitj, número 20 1865/08/07 // Barcelona // Teatre Varietats 0
2678 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) / Carreras, Enric Liceistas y Cruzados Comèdia Barcelona 25,6 cm; 20 p Sense coberta Liceistas y Cruzados. / Comedia en dos actes, en vers y en catalá del que ara 's parla, original de D. Serafí Pitarra y D. Enrich Carreras. / y estrenada ab éxit en lo teatro de Varietats ña nit del 7 de Agost de 1865 1865/08/07 // Barcelona // Teatre Varietats 0
2679 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) / Mata i Maneja, Manel Lo llibre del honor Tragèdia Barcelona Llibreria d'Eudalt Puig 1883 Patuel 21,5 cm; 86 p Lo llibre del honor / Tragedia en tres actes y en vers original de D. Frederich Soler y Hubert y D. Manel Mata y Maneja / Premiada ab una corona de plata en lo darrer certamen de la Societat Juliá Romea, y estrenada ab gran aplauso en lo Teatro Catalá, instalat en lo de Romea, la nit del 2 Octub re de 1863 / Barcelona / Llibrería d'Eudalt Puig, Plassa Nova, número 5 / 1883 1863/10/02 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2680 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) El lliri d'aigua Balada Barcelona Llibreria Millà 1934 Catalunya Teatral, 044 Patuel 18 cm; 64 p 2 exemplars El lliri d'aigua / Balada en tgres actes composta per Frederic Soler i Hubert / (Serafí Pitarra) / De l'Academia de la Llengua Catalana / Mestre en Gai Saber / Estrenada amb brillant èxit en el Teatre Català Instal·lat al Romea la nit del 21 de maig de 1886 / Catalunya Teatral / Any III / 1 de Febrer 1934 / Núm. 44 / Lli breria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1886/05/21 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2681 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) / Feliu i Codina, Josep / Molas i Casas, Joan La mà de l'inglès Comèdia Barcelona Bonavía i Duràn, Impressors 1915 21,5 cm; 120 p La mà de l'inglès / Comedia en tres actes i en vers original de Frederic Soler (Pitarra) / Josep Feliu i Codina / Joan Mola i Casas / Estrenada en el Teatre Català (Romea), el dia 8 de Desembre de 1879 / Primera Edició / Barcelona / Casa Editorial de Teatre / Bonavia i Duran . Impressors - Boqueria, 20 / 1915 1879/12/08 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2682 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Un mercat de Calaf Joguina Segona Barcelona Llibreria Espanyola de López, Editor Moliné, M. 21,5 cm; 55 p 2 exemplars sense portada. Dades de la coberta Singlots Poétochs ab ninots / Obra 9. / Preu 2 rals / Joguina en dos actes en vers y en català del que ara 's parta, original de Don Serafí Pitarra / y estrenada ab extraordinari éxit en lo teatro del Odeon, la nit del 2 de desembre de 1865. / Segona Edició - Ilustrada per M. Moliné / Barcelona / Llibrería Espanyola de Lopez, Editor / Rambla del Mitj, N.º 20. 1865/12/02 // Barcelona // Teatre Odeon 0
2683 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Lo Monjo negre Llegenda tràgica Barcelona Llibreria d'Eudalt Puig 1889 21 cm; 86 p Lo Monjo nere / Llegenda trágoca traficional en tres actes y en vers original de Frederich Soler y Hubert / de la Academia de la Llengua Catalana / Mestre en Gay Saber / Estrenada ab extraordinari éxit en lo Teatro Catalá, instalat en lo de Romea. la nit del 28 de Novembre de 1889. / Barcelona / Llibreria d'Eudalt Puig / Plassa Nova, número 5 / 1889 1889/11/28 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2684 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Lo Monjo Negre Llegenda tràgica Segona Barcelona Imprempta de Salvador Bonavia 1907 Adan Ferrer 21 cm; 100 p 3 exemplars Lo Monjo Negre / Llegenda tragica tradicional en tres actes y en vers original ded Frederich Soler y Hubert / Serafí Pitarra / De la Academia de la Llengua Catalana / Mestre en Gay Saber / Estrenada ab extraordinari éxit en lo Teatro Catalá, instalat en lo Teatro Romea, la nit del 28 de Novembre de 1889. / Segona Edició / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2. / 1907 1889/11/28 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2685 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) La mosca al nas Comèdia Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1894 Biblioteca de Lo Teatro Regional 21 cm; 34 p La mosca al nas / Comedia en un acte y en vers original de Frederich Soler y Hubert / De la Academia de la Llengua Catalana / Mestre en Gay Saber / Estrenada ab aplauso en lo Teatro catalá (Romea) la nit del dilluns dia 30 de Janer de 1893 / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Carrer de las Cabras, 13, segon / 1894 1893/01/30 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2686 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) / Carreras, Enric ¡Ó rey ó res! Quadre històric Barcelona Llibreria de Eudalt Puig 1866 Archivo Central Lírico-Dramático 21 cm; 84 p ¡Ó rey ó res! / Cuadro histórich en tres actes y en vers catalá original de D. Serafí Pitarra y D. Enrich Carreras. / Estrenat ab extraordinari éxit en lo Teatro de Varietats la nit del 30 de Juliol de 1866. / Barcelona / Llibreria de Eudal Puig, / plassa Nova, número 5. / 1866. 1866/07/30 // Barcelona // Teatre Varietats 0
2687 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) / Carreras, Enric ¡Ó rey ó res! Drama històric Segona Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1908 La Escena Catalana 21 cm; 86 p ¡O rey ó res! / Drama histórich en tres actes y en vers catalá / Original de D, Serafí Pitarra y D. Enrich Carreras / Estrenat ab extraordinari éxit en lo Teatro de Varietats la nit del 30 Juliol de 1866. / Segona Edició / Barcelona / Impempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2. / 1908. 1866/07/30 // Barcelona // Teatre Varietats 0
2688 Tcat Soler, Frederic (Serafí Pitarra) ¡Ous del dia! Joguina Tercera Barcelona Llibreria Espanyola de López, Editor Singlots poètichs, 006 Moliné, M. Patuel 21 cm: 45 p 2 exemplars Singlots poétichs ab ninots / Obra 6.ª / Preu 2 rals / ¡Ous del día! / Joguina en un acte en vers y en catalá del que ara 's parla original de D. Serafí Pitarra / Ilustrada per M. Moliné / Tercera edició / Barcelona / Llibreria Espanyola de Lopez, Editor / Rambla del Mitj, número 20 0
2689 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Palots i ganxos Comèdia bilingüe Nova Barcelona Bonavía i Duràn, Impressors 1915 21,5 cm; 96 p 2 exedmplars Palots i ganxos / Comedia bilingüe en un acte i en vers original de Frederic Soler Hubert / (Serafí Pitarra) / Estrenada en el Teatre Catalá (Romea,) la nit del 9 de Gener de 1868. / Nova Edició / Barcelona / Casa Editorial de Teatre / Bonavia i Duran - Impressors - Boqueria, 20 / 1915 1868/01/09 // Barcelona // TGeatre Català (Romea) 0
2690 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Las papallonas Drama Barcelona Llibreria de Eudalt Puig 1869 Archiu Central Lírich-Dramàtich 21 cm; 94 p Las papallonas. / Drama en tres actes y en vers, original de D. Serafí Pitarra. / Estrenat ab gran aplauso en lo Teatro Catalá, la nit del 9 de Mars de 1869. / Barcelona. / Llibreria de Eudalt Puig, / Plassa Nova, número 5. / 1869 1869/03/09 // Barcelona // Teatre Català 0
2691 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Per carta de mes Comèdia Barcelona Llibreria d'Eudalt Puig 1872 19,5 cm; 32 p Per carta de mes. / Comedia en un acte y en vers, composta per D. Serafi Pitarra. / Estrenada en lo Teatro Catalá, instalat en lo Teatro Romea la nit del 20 de Febrer de 1872. / Barcelona. / Llibrería d'Eudalt Puig, / Plassa Nova, número 5. / 1872. 1872/02/20 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2692 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Les peres a quarto Barcelona Bonavía i Duràn, Impressors 1915 Patuel 20 cm; 32 p 2 exemplas Les peres a quarto / Pessa en un acte original de Frederic Soler Hubert / (Serafí Pitarra) / Estrenada en el Teatre Catalá (Romea) la nit del 20 de Mars de 1883. / Primera Edició / Barcelona / Casa Editorial de Teatre / Bonavia y Duran - Impressors - Boqueria, 20 / 1915 1883/03/20 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2693 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Los Pescadors de Sant Pol Quadre líric Segona Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1910 La Escena Catalana Vilar, Josep Teeodor 21 cm; 64 p 2 exemplars Los Pescadors de Sant Pol / Quadro en dos actes y en vers / Lletra de D. Serafí Pitarra / (Frederich Soler) / Música de D. Joseph Teodor Vilar / Estrenat ab extraordinari éxit en el Teatre del Tívoli la nit del 15 de Abril de 1869. / Segona Edició / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2. / 1910 1869/04/15 // Barcelona // Teatre Tívoli 0
2694 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Las píldoras de Holloway ó La pau d'Espanya. Segona part de la Butifarra de la Llibertat Comèdia Quarta Barcelona Llibreria Espanyola de López, Editor 1886? Singlots poètichs, 007 Moliné, M. Patuel 21 cm; 30 p Dos exemplars. Data segons el CCUC Singlots Poétichs ab ninots / Obra 7.ª / Preu 2 rals / Las píldoras de Holloway ó La pau d'Espanya / Segona part de la Butifarra de la Llibertat / Suposició Cómica en un acte / En vers y en catalá del que ara 's parla, escrita y representada ab gran apaluso durant la guerra de África, en 1860 / 4.ª Edició / Ilustrada per M. Molin´w / Barcelona / Llibrería Espanyola de López, Editor / Rambla del Mitj, número 20 0
2695 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Lo plor de la madrastra Drama històric Barcelona Llibreria d'Eudalt Puig 1876 Patuel 22 cm; 99 p 3 exemplars Lo plor de la madrastra / Drama histórich en quatre actes y en vers, original de Frederich Soler. / (Serafí Pitarra.) / Estrenat ab brillant éxit en lo Teatro Catalá, instalat en lo Teatro Romea, la nit del 4 d'Abril de 1876. / Barcelona / Llibrería d'Eudalt Puig, / Plassa Nova, número 5. / 1876. 1876/04/04 // Barcelona // Teatre Català (Romea)5 0
2696 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) / Martí Folguera, Josep Lo primer amor Comèdia Barcelona Llibreria d'Eudalt Puig 1884 Patuel 18,5 cm; 90 p Lo primer amor / Comedia en tres actes y en vers original de Frederich Soler y Hubert / y Joseph Martí y Folguera / Estrenada ab extraordinari éxit en lo Teatro Catalá. instalat en lo de Romea, la nit del 13 de Mars de 1884 / Barcelona / Llibrería d'Eudalt Puig / Plassa Nova, número 6 / 1884 1884/03/13 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2697 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Lo pubill Drama Barcelona Llibreria d'Eudalt Puig 1886 Patuel i Adan Ferrer 21 cm; 94 p 3 exemplars Lo pubill / Drama en tres actes y en vers original de Frederich Soler y Hubert / de l'Academia de la Llengua Catalana / Mestre en Gay Saber / Representat ab extraordinari éxit en lo Teatro Catalá. instalat en lo de Romea, la nit del 15 d'Abril de 1886 / Barcelona / Llibrería d'Eudalt Puig / Plassa Nova, número 5 / 1886 1886/04/15 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2698 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Lo punt de las donas Quadre de costums Quarta Barcelona Antoni López, Editor Singlots poètichs, 015 Sariols, Joan Moliné, M. 21 cm; 59 p 2 exemplars Singlots Poétichs ab ninots / Obra 15.ª / Preu 2 rals / Lo punt de las donas / Quadro de costums, en 2 actes, en vers y en cataká del qu' ara 's parla / Lletra de D. Serafí Pitarra / músic de D. Joan Sariols / Quarta edicií - Ilustrada per M. Moliné / Barcelona / Antoni López, Editor, Llibrería Espanyola / Rambla del Mitj, njúmero 20 0
2699 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Lo Rector de Vallfogona Drama Tercera Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1908 La Escena Catalana Patuel i Adan Ferrer 21 cm; 121 p 2 exemplars Lo Rector de Vallfogona / Drama en tres actes y en vers original de Frederich Soler y Hubert / (Serafí Pitarra) / Estrenat ab brillant éxit en el Teatre Catalá, instalat en el Teatre Romea, la nit del 14 de Novembre de 1871. / Tercera Edició / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2. / 1908. 1871/11/14 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2700 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) La rondalla del infern Drama històric Segona Barcelona Llibreria d'Eudalt Puig 1891 Patuel 20,5 cm; 101 p 2 exemplars La rondalla del infern / Drama histórich en tres actes y en vers original de Frederich Soler y Hubert / De la Academia de la Llengua Catalana / President del Centre Catalá / Mestre en Gay Saber / Obra premiada ab cinchcentas pessetas en los Jochs Florals dcel primer diumenge de maig de 1888 / Estrenada ab extraordinari éxit en lo Teatro Catalá, instalat en lo de Romea, la nit del 5 de Febrer de 1891 / Segona Edició / Barcelona / Lli breria d'Eudalt Puig / Plassa Nova, número 5 / 1891 11891/02/05 // Barcelona // Teatre Català (Romea 0
2701 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Lo ret de la Sila Comèdia Segona Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1895 Patuel 20 cm; 44 p 2 exemplars Lo ret de la Sila / Comedia en un acte y en vers original de Frederich Soler / /Serafí Pitarra) / Mestre en Gay Saber / Estrenada ab inusitat éxit en lo Teatro Catalá instalat en lo Teatro Romea, la nit del 13 de Desembre de l'any 1877 / Segona Edició / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Carrer de las Cab ras, 13, 2.on 1877/12/13 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2702 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) La rosa blanca Drama Barcelona Llibreria de Eudalt Puig 1867 Patuel 18 cm; 112 p La rosa blanca. / Drama en tres actes y en vers, original de D. Serafí Pitarra. / Estrenat en la inauguració del quart any del Teatro Catalá la nit del 3 d'Octubre de 1867. / Barcelona. / Llibreróa de Eudal Puig, / plassa Nova, número 5. / 1867 1867/10/03 // Barcelona // Teatre Català 0
2703 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) La rosa blanca Drama Segona Barcelona Llibreria d'Eudalt Puig 1873 18,5 cm; 94 p La rosa blanca. / Drama en tres actes y en vers, original de D. Serafí Pitarra. / Estrenat en la inauguració del quart any del Teatro Catalá la nit del 3 d'Octubre de 1867. / Segona edició. / Barcelona. / Llibrería d'Eudalt Puig. / Plassa Nova, número 5. / 1873. 1867/10/03 // Barcelona // Teatre Català 0
2704 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) La rosa blanca Drama Tercera Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1909 La Escena Catalana Arxivo Teatral de Ricardo Bartra 21 cm; 110 p La rosa blanca / Drama en tres actes y en vers original de D. Serafí Pitarra / Estrenat en la inauguració del quart any del Teatro Catalá la nit del 3 d'Octubre de 1867. / Tercera Edició / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2. / 1909 1867/10/03 // Barcelona // Teatre Català 0
2705 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) / Molas i Casas, Joan / [Feliu i Codina, Josep] El rústic Bertoldo Farsa Barcelona Bonavía i Duràn, Impressors 1915 Casal 21,5 cm; 103 p 2 exemplars. Josep Feliu i Codina sols consta en la coberta. El rústic Bertoldo / Farsa grotesca en quatre actes i en vers original de Frederic Soler (Pitarra) i Joan Molas i Casas / Estrenada en el Teatre Català (Romea) el dia 22 de Maig de 1886. / Primera Edició / Barcelona / Casa Editorial de Teatre / Bonavia i Duran - Impressors - Boqueria, 20 / 1915 1886/05/22 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2706 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) La sabateta al balcó Comèdia Segona Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1910 La Escena Catalana 21 cm; 52 p 2 exemplars La sabateta al balcó / Comedia en dos acgtes y en vers original de D. Serafi Pitarra / Estrenada ab brillant éxit en lo Teatro del Odeon, la nit del 10 de Febrer de 1868. / Segona Edició / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2. / 1910. 1868//02/10 // Barcelona // Teatre Odeón 0
2707 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Los segadors Drama històric Segona Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1907 La Escena Catalana 21,5 cm; 110 p 2 exemplars Los segadors / Drama historich en tres actes y en vers original de Frederich Soler / (Serafí Pitarra) / Mestre en Gay Saber / Estrenat ab extraordinari aplauso en lo Teatro Catalá. instalat en lo Teatro Romea, la nit del 19 d'Octubre de 1876. / Segona Edició / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2 / 1907 1876/10/19 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2708 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Senyora y majora Comèdia Barcelona Llibreria d'Eudalt Puig 1877 Patuel 21 cm; 107 p 2 exemplars Senyora y Majora / Comedia en tres actes y en vers, original de Frederich Soler. / (Serafí Pitarra) / Mestre en Gay Saber. / Estrenada ab brillant éxit en lo Teatro Catalá, instalat en lo Teatro Romea, la nit del 22 de Febrer de 1877. / Barcelona. / Llibrería d'Eudalt Puig, / Plassa Nova, número 5. / 1877. 1877/02/22 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2709 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Sota terra Drama Segona Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1907 La Escena Catalana Adan Ferrer 21 cm; 130 p 3 exemplars Sota terra / Drama en tres actes y en vers / Premiat ab una corona de plata en lo Certamen Literari del Circol Espanyol deValls en l'any 1882 / original de Frederich Soler y Hubert / De l'Acaemia de la Llengua Catalana / Mestre en Gay Saber / Estrenat ab extraordinari éxit en lo Teatro Catalá, instalat en lo de Romea, la nit del 29 de Janer de 1885 / Segona Edició / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2. / 1907 1885/01/29 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2710 Tcat Soler, Frederic (Serafí Pitarra) Café y copa Comèdia Segona Barcelona Llibrería d'Eudalt Puig 1877 20,5 cm; 40 p 2 exemplars. A l'un li manquen les cobertes i les últimes tres pàgines (n'hi ha fotocòpia adjuntada). L'altre, sencer, dins un volum enquadernat amb altres obres, de tapes verdes i llom marró Café y copa. / Comedia en un acte y en vers, / original de D. Serafí Pitarra (Frederich Soler.) / Estrenada ab gran aplauso en lo Teatro Catalá, instalát en lo Teatro Romea, la nit del 17 d'Octubre de 1871. / Segòna edició. / Barcelona. / Llibrería d'Eudalt Puig. / Plassa nova, número 5. / 1877. 1871/10/17 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2711 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Teatre Selecte [Les joies de la Roser] [El ferrer de tall] [El castell dels tres dragoms] Barcelona Editorial Selecta, S. A. 1953 Biblioteca Selecta, 118 14 cm; 298 p Frederic Soler / (Serafí Pitarra) / Teatre Selecte / Les joies de la Roser - El ferrer de Tall - El castell dels tres dragons / Editorial Selecta, S. A. / Barcelona 0
2712 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Teatre Selecte [Les joies de la Roser] [El ferrer de tall] [El castell dels tres dragoms] Segona Barcelona Editorial Selecta 1967 Biblioteca Selecta, 118 Adan Ferrer 17,5 cm; 285 p Ftrfrtiv Soler / (Serafí Pitarra) / Teatre Selecte / Les joies de la Roser / El ferrer de tall / El castell dels tres dragons / Editorial Selecta / Barcelona 0
2713 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Lo trinch del or Comèdia Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1911 La Escena Catalana 21,5 cm; 96 p 2 exemplars Lo Trinch del Or / Comwedia en quatre actes / original de Frederich Soler Hubert / (Serafí Pitarra) / Estrenada al Teatre Romea el día 16 de Octubre de 1884 / Primera edició / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Plassa del Pí, 5 / 1911 1884/10/16 // Barcelona // Teatre Romea 0
2714 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) La urbanitat. Comèdia Barcelona Llibreria Espanyola de I. López 1868 Patuel 21 cm; 100 p La urbanitat. / Comedia en tres actes y en vers, original de D. Serafí Pitarra. / Estrenada en lo Teatro Catalá, trasladat al Teatro Romea,en Abril de 1868. / Barcelona . / Llibrería Espanyola de I.Lopez, / Rambla del Mitj 20 . Carrer Ample 26. / 1868.º 1868/04/?? // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2715 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) La vaquera de la piga rossa Gatada Quarta Barcelona Lopez, Editor. Llibrería Espanyola 1892 Singlots poetichs, 012 Moliné, M. 21 cm: 46 p Singlots poétichs ab ninots / Obra 12.ª / Preu 2 rals / La vaquera de la piga rossa / Gatada en dos actes, en vers y en catalá del que ara 's parla per D. Serafí Pitarra / Quarta Edició - Ilustrada per M. Moliné. / Barcelona: Lopez, Editor, Llibrería Espanyola / Rambla del Mit, número 20. 0
2716 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) La vaquera de la piga rossa Gatada Quinta Barcelona Lopez, Editor. Llibrería Espanyola 1923 Singlots poetichs, 012 Moliné, M. 21,5 cm; 46 p 2 exemplars. L'indicació de cinquena edició ; a la portada encara hi diu Quarta Edició Singlots poétichs ab ninots / Obra 12.ª / Preu 60 cts. / La vaquera de la piga rossa / Gatada en dos actes, en vers y en catalá del que ara's parta per D. Serafí Pitarra / Quarta Edició - Ilustrada per M. Moliné / Barcelona: López Editor, Llibrería Espanyola / Rambla del Mitj, número 20 0
2717 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) El veguer de Vic Drama Barcelona Bonavía i Duràn, Impressors 1915 21,5 cm; 108 p 2 exemplars El veguer de Vic / Drama en tres actes i en vers original de Frederic Soler i Hubert / (Serafí Pitarra) / Estrenat en el Teatre Principal de Vic, el 31 de Juliol, de l'any 1870. / Primera Edició / Barcelona / Casa Editorial de Teatre / Bonavia i Duran . Impressors - Boqueria, 20 / 1915 1870/07/31 // Vic // Teatre Principal 0
2718 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) La vivó del estornell Quadre de costums Barcelona Llibreria d'Eudalt Puig 1887 Patuel 21 cm; 40 p La vkivó del esstornell / Quadro de costums en un acte y en vers compost per Frederich Soler y Hubert / De l'Academia de la Llengua Catalana / Mestre en Gay Saber / Estrenat ab extraordinari éxit en lo Teatro Catalá, instalat en lo de Romea, la nit del 8 de Mars de 1887 / Barcelona / Llibreria D' Eudalt Puig / Plassa Nova, nýmero 5 / 1887 1887/03/08 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2719 Tcat Soler i Escofet, Ignasi Qui més tria més s'enganya Comèdia Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1898 Biblioteca de Lo Teatro Regional Patuel / Llibre Viu 20 cm; 53 p 2 exemplars, un sense coberta Qui més tría més s'enganya / Comedia de costums catalanas / en vers original de Ignaci Soler y Escofet / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Ronda de S. Pere, 19 y 21, 1.er 1.a / 1898 0
2720 Tcat Soler, Jeroni Batalla ¡de jendres! Mataró Imprenta de las Hijas de Abadal y Comp.ª 1890 21,5 cm; 47 p 2 exemplars Batalla ¡de jendres! / Pessa bilingüe en un acte y en vers, per Jeroni Soler / Estrenada ab aplauso en lo Teatro Moratin del Casino Mercantil de Mataró / y publicament en el Euterpe la nit del 15 de Setembre de 1888. / Mataró / Imprenta de las Hijas de Abadal y Comp.ª / Calle de la Riera, núm. 48. / 1890. 1888//09/15 // Mataró // Teatre Euterpe 1
2721 Tcat Soler, Jeroni La Perleta de Premiá Mataró Establecimiento Tipográfico de A. Abadal 1884 Patuel 18,5 cm; 32 p 3 exemplars La Perleta de Premiá / Pieza bilingüe en un acte, original y en verso por Gerónimo Soler./ Mataró. / Establecimiento Tipográfico de A. Abadal. / Calle de S. José núm. 34. / 1884. 1
2722 Tcat Soler Biel, J. L'Astrólech Monòleg Barcelona Llibreria de F. Ribalta Tisans 1906 16,5 cm; 32 p L'Astrólech / Monólech de gresca per J. Soler Biel Sch. P. / Ab les degudes llicencies / Barcelona / Llibrería de F. Ribalta Tisans / Espasería, 14. / 1906 0
2723 Tcat Soler Parcerisa, J. / Bohera, Andreu Els blaus Comèdia dramàtica Barcelona Biblioteca L'Escon 1915 Biblioteca L'Escon, 085 Patuel 19,5 cm; 56 p 2 exemplars Els blaus / Comedia dramatica en un prólec i tres actes / Escrita en prosa catalana per En J. Soler Parcerisa i En Andreu Bohera / Estrenada en la Cort Angèlica de Sant Lluís Gonçaga de Gracia / Barcelona / Biblioteca L'Escon· / Doctor Dou, 10. Entrl, 1.ª / 1915 0
2724 Tcat Soler Parcerisa, Josep Les dones de Vilasàvia Sainet Mataró Edicions de la Casa Patuel 1933 Biblioteca Iluro, 040 Patuel 20,5 cm; 20 p 2 exemplars Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / J. Soler Parcerisa / Les dones de Vilasàia / Sainet en un acte i en prosa / Any VI / Mataró, juny de MCMXXXIII / Vol. XL 1932/05/08 // Preià de Mar / Patronat Catequístic 0
2725 Tcat Soler Parcerisa, Josep Emmanuel Visions Nadalanques Ripoll Impremta de Llorenç Bonet 1935 Biblioteca Iluro Soler Parcerisa, J. 21 cm; 32 p 2 exemplars Emmanuel / Tres visions nadalenques, en tres actes, un pòrtic i melodies / Lletra i Música, original de J. Soler Parcerisa / Any 1935 / Ripoll / Impremta de Llorenc Bonet, / Monastir, 10 0
2726 Tcat Soler Parcerisa, Josep La malestruga Drama Mataró Edicions de la Casa Patuel 1933 Biblioteca Iluro, 041 Paradera, Josep Patuel 21 cm; 38 p 2 exemplars Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / J. Soler Parcerisa / La Malestruga / Drama en tres actes i en prosa / Any VI / Mataró, juny de MCMXXXIII / Vol, XLI 1933/04/16 // Premià de Mar / Patronat Catequístic 0
2727 Tcat Soler Parcerisa, Josep La Natzarena Drama bíblic Ripoll Impremta de Llorenç Bonet 1934 21,5 cm; 35 p 2 exemplars J. Soler Parcerisa / La Natzarena / Drama bíblic en 3 actes, i en prosa, propi per a ésser representat en diades nadalenques, / per a noies soles / Impremta de Llorenç Bonet. / Monestir, 1o. - Ripoll / 1934 1933/01/22 // Premià de Mar / Patronat Social 0
2728 Tcat Soler Parcerisa, Josep El per qué Entreacte Patuel 19,5 cm; 6 p Sense coberta ni portada 0
2729 Tcat Soler Parcerisa, Josep El sant de la tia o Un Miracle de Santa Rita Passatemps Barcelona Imp. Fill de Domingo Casanovas 1928 Patuel 21 cm; 15 p El Sant de la Tia o Un Miracle de Santa Rita / Passa - temps en un acte i en prosa original de J. Soler Parcerisa / Barcelonma / Imp. Fill de Domingo Casanovas, Ronda Sant Pau, 67. - Teléfón 2120 A. / 1928 1921/02/07 // Barcelona // Col·legi del Sagrat Cor de Jesús 0
2730 Tcat Soler Parcerisa, Josep Terapéutica moderna Passatemps còmic Barcelona Biblioteca L'Escon 1912 Biblioteca L'Escon, 060 Patuel 19,5 cm; 19 p 2 exemplars Terapéutica moderna / Passatemps Cómich en un acte y en prosa original de J. Soler Parcerisa / Estrenat en el Círcol Barceloni D'Obrers de Barcelona. / Barcelona / Biblioteca L'Escon / Freneria 1, 1er, 2.ª / 1912 ????/??/?? // Barcelona // Círcol Barceloní d'Obrers 0
2731 Tcat Soler i Soler, Joan Esclats d'amor [L'Amor fa miracles / Viure d'amor / El cor de birllants] Comèdia Barcelona Impremta Ràfols 1921 Patuel 19 cm; 110 p Falta la segona obra del volum .Les altres obres estan en plecs sols Esclats d'amor/ (Cants i comèdies) / D'en Joan Soler i Soler / Impremta Rafols . Portaferrissa, 15 / Barcelona. 1921 0
2732 Tcat Soler, Miquel Venjança macabra Peça còmicaq Arenys de Mar Editorial L'Escon 1936 Patuel 21,5 cm; 24 p Vanjança macabra / Peça còmica / Original d'en Miquel Soler / Primera Edició / Editorial L'Escon / Arenys de Mar / Dipòsit / Llibreria L'Escon, Petritxol, 2 / Barcelona / 1936 0
2733 Tcat Sordé i Vidal, Jaume La suggestió de la novel·la Drama Barcelona Biblioteca L'Escon 1933 Biblioteca L'Escon, 163 21 cm; 40 p 2 exemplars La suggestio de la novel·la / Drama exemplar per a noies en dos actes original de Jaume Sordé i Vidal / Estrenat amb èxit falaguer al teatre de les Filles de María de Riera (Tarragona) el maig de 1925 / Primera Edició / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 / Llibreria / Barcelona / 1933 1925/05/?? // Riera (Tarragona) Teatre de les Filles de Maria 0
2734 Tcat Subirana i Serra, Josep [M.] Genoveva de Brabante (La Dona Santa) Drama històric Barcelona Vila, Aleu & Domingo - Impressors 1928? 24,5 cm; 34 p 2 exemplars sense portada. Dades de la coberta Genoveva de Brabante / (La Dona Santa) / Drama històric en 6 actes i en vers de Josep M.ª S. Serra / Estrenat en el Teatre Vigatà en el mes de Febrer de 1928 / Vila Aleu & Domingo - Impressors / Calabria, 89 - Telef. 1004 H / Barcelona 1928/02/?? // Vic // Teatre Vigatà 0
2735 Tcat Suñer Casademunt, Lluis La Bohème Comèdia Barcelona Imprempta de Manel Tasis 1905 Arxiu Dramatich-Musical de Angel Guix Patuel 21,5 cm; 28 p La bohème / Comedia en un acte original de Lluis Suñer Casademunt / Estrenada en lo Teatre Circo Espanyol la nit del 29 de Juny de 1905. / Barcelona / Imprempta de Manel Tasis / Tallers, 6, 8 y 10 / 1905 1905/06/29 // Barcelona // Teatre Circo Espanyol 0
2736 Tcat Suñer Casademunt, Lluis La Font dels enamorats Idil·li Barcelona Estampa de M. Tasis 1900 Patuel 20,5 cm; 29 p La Font dels enamorats / Idili en un acte y en vera original de Lluis Suñer Casademunt / Estrenada en el Teatro Romea, la nit del 28 de Abril de 1900 / Barcelona / Estampa de M. Tasis. - Tallers, 6, 8 y 10 / 1900 1900/04/28 // Barcelona // Teatre Romea 0
2737 Tcat Suñer Casademunt, Lluis L'ingénua Idil·li Barcelona Imprempta de Manel Tasis 1906 Gran Arxiu Dramàtich Musical de A. Guix 21 cm; 24 p L'ingénua / Idili en un acte y en prosa per Lluis Suñer Casademunt / Estrenat ab éxit en el Teatre Principal la Vetllada selecta del 27 d'Abril de 1906 / Barcelona / Imprempta de Manel Tasis / Tallers, 6, 8 y 10 / 1906 1906/04/27 // Barcelona // Teatre Principal 0
2738 Tcat Suñer Casademunt, Lluis Els mals esperits Joguina Barcelona Llibreria Millà 1907 21,5 cm; 15 p 2 exemplars Els mals esperits / Joguina en un acte / Trasplantada per Ll. Suñer / Estrenada en el Teatre del Circo Barcelones la nit del 23 de Fbrer de 1901 / Barcelona / Llibreria Milla.- Carrer de Sant Pau, 21 / 1907 1901/02/23 // Barcelona // Teatre del Circo Barcelonés 0
2739 Tcat Suñer Casademunt, Lluis Un vividor Comèdia Barcelona Imprenta de Manuel Tasis 1901 Galeria de D. Juan Molas y Casas 20,5 cm; 36 p Un vividor / Comedia en un acte y en vers, original de Lluis Suñer Casademunt / Estrenada en el Teatro Novetats la nit del 25 de Abril de 1901 / Barcelona.- 1901 / Imprenta de Manuel Tasis / Tallers, 6, 8 y 10 1901/04/25 // Barcelona // Teatre Novetats 0
2740 Tcat Sunyé i Bes, M. L'últim Numantí Episodi tràgic Barcelona Estampa de Genís Susany 1889 21 cm; 16 p Sense portada. Dades de la coberta M. Sunyé y Bes / Epissodi tragich en un acte y en vers catalá / L'últim Numantí / Preu: 2 rals. / Barcelona / Estampa de Genís Susany / Muntaner, núm 36 / 1889 0
2741 Tcat Suriñach Baell, Ramon Cor d'angel Comèdia Barcelona Llibrería Baguñà 1906 20,5 cm; 54 p 2 exemplars Cor D'Angel / Comedia en dos actes original de Ramçon Suriñach Baell / Estrenada al Teatre Català (Romea) la nit del 25 de setembre de 1906 / Llibrería Baguñà: Cardenal Casañas, 4 / Barcelona, 1906 1906/09/25 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2742 Tcat Suriñach Baell, Ramon Impremeditació Drama Barcelona Ilustració Catalana Lectura Popular, 117 20 cm; 29 p (355-384) Dos exemplars sense portada. Dades de la coberta Lectura Popular / Biblioteca d'autors catalans / Surt cada dijous / Núm. 117 / 10 cèntims / Ramon Suriñach Baell / Impremeditació / Ilustració Catalana / Administració: Mallorca 287 - Barcelona 0
2743 Tcat Suriñach Senties, R. Cel que sobre Comèdia Barcelona Llibrería Baguñà 1906 19 cm; 54 p R. Suriñach Sentíes / Cel que s'obre / Comedia / Llibrería Baguñá: Cardenal Casañas, 4 / Barcelona - 1906 1906/03/12 // Barcelona // Teatre Principal 0
2744 Tcat Suriñach Senties, R. Nuvols en creu Drama Barcelona Llibrería Baguñà 1906 19 cm; 55 p R. Suriñach Sentíes / Nuvols en creu / Drama / Llibrería Baguñá: Cardenal Casañas, 4 / Barcelona - 1906 1905/11/16 // Barcelona // Teatre Apolo 0
2745 Tcat Suriñach Senties, R. L'únich consol Drama Barcelona Bartomeu Baxarias 1910 De tots colors 18,5 cm; 34 p 2 exemplars R. Suriñach Sentíes / L'únich consol / Drama / De tots colors 1910/04/12 // Barcelona // Teatre Romea 0
2746 Tcat Surroca, Florenci Afra Romeu Comèdia Barcelona Imp. I. Porcar 1924 Patuel 19 cm; 78 p Florenci Surroca / Agra Romeu / Comèdia en quatre actes / 1924 / Imp. I. Porcar, Sans, 0 - Barcelona / Telèfonn 594 H 1022/02/26 // Barcelona // Teatre de l'Orfeó Gracienc 0
2747 Tcat Surroca, Florenci Amor vençut Comèdia Barcelona Imp. I. Porcar 1924 Patuel 10 cm; 36 p 2 exemplars Florenci Surroca / Amor vençut / Comèdia en dos actes / 1024 / Imp. I. Porcar - Sans, 9 - Barcelona / Telèfon 594 H 0
2748 Tcat Surroca, Florenci L'enemic Comèdia dramàtica Barcelona Imp. Innocent Porcar 1924 Adan Ferrer 19 cm; 77 p 1 exemplars Florenci Surroca / L'enemic / Comedia dramatica en tres actes / 1924 / Imp. Innocent Porcar - Carrer de Sans, 9 - Telèfon 594 H / Barcelona 0
2749 Tcat Comas Tàpies, Josep Crim i silenci Comèdia dramàtica Barcelona Editorial Nereida 1956 Biblioteca Gresol, 009 Casal i Patuel 17,5 cm; 57 p 2 exemplars Josep C. Tàpias / Crim i silenci / Comèdia dramática en dues parts dividides en cinc quadres / Editorial Nereida 1956/04/19 // Barcelona // Teatre Alexis 0
2750 Tcat Comas Tàpies, Josep / Anglada, Rafael L'Estrella de Nadal (Els pastorets) Segona Barcelona Editorial Millà 1968 Catalunya Teatral. 2a època, 107 18 cm; 53 p 2 exemplars L'Estrella de Nadal / (Els Pastorets) / Espectacle en tres actes. dividits en onze quadres, original de Josep C. Tapias y Rafel Ánglada / Segona Edició / 1968 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 1955/12/21 // Barcelona // Teatre Alexis 0
2751 Tcat Comas Tàpies, Josep / Vendrell, Santiago El gran egoista Drama Barcelon Editorial Millà 1955 Catalunya Teatral. 2a època, 034 21 cm; 31 p 2 exemplars El gran egoista / Drama en dues parts la segona dividida en cinc quadres, original de Josep C. Tapias i Santiago Vendrell / Estrenat al Teatre Romea, de Barcelona, la nit del 24 de maig del 1955, per la Companyia Titular Catalana (Premi Nacional de Teatre 1953) / 11955 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 1955/05/24 // Barcelona // Teatre Romea 0
2752 Tcat Comas Tàpies, Josep / Vendrell, Santiago Una història qualsevol Drama Barcelon Editorial Millà 1954 Catalunya Teatral. 2a època, 024 21 cm; 31 p 2 exemplars Una història qualsevol / Drama en dues parts dividits en sis temps / original de Josep C. Tapias i Santiago Vendrell / Estrenat al Teatre Romea, de Barcelona, la nit del 5 de març del 1954, per la Companyia Titular Catalana (Premi Nacional de Teatre 1953) / 1954 / Editorial Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1954/03/05 // Barcelona // Teatre Romea 0
2753 Tcat Comas Tàpies, Josep / Vendrell, Santiago Passaport per a l'eternitat Comèdia dramàtica Barcelona Editorial Millà 1957 Catalunya Teatral. 2a època, 046 Casal 18 cm; 51 p 2 exemplars Passaport per a l'eternitat / Comèdia dramàtica en tres actes original de Josep C. Tapias i Santiago Vendrell / Estrena: Teatre Romea, de Barcelona, la nit del 27 de febrer del 1957, per la Companyia Maragall Titular Catalana / 1957 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 1957/02/27 // Barcelona // Teatre Romea 0
2754 Tcat Tasi, Joan Redempció Drama Buenos Aires 1914? 22,5 cm; 33 p 2 exemplars Joan Tasi / Redempció / Drama de vida en un acte / Estrenat en el Centre Catalá de Buenos Aires la nit del 24 de Desembre de 1914 / Buenos Aires 1914/12/24 // Buenos Aires // Centre Català 0
2755 Tcat Tasis i Marca, Rafael Un home entre herois Tragicomèdia Barcelona Editorial Nereida 1958 Biblioteca Gresol, 045 17 cm; 56 p 2 exemplars Rafael Tasis i Marca / Un home entrs herois / Tragoicomèdia en tres actes / Premi Àngel Guimerà 1954 / Editorial Nereida / Barcelona 1058/12/10 // Barcelona // Teatre Guimerà 0
2756 Tcat Tasis i Marca, Rafael Volpone Palma de Mallorca Editorial Moll Biblioteca Raixa, 025 Triadú, Joan Casal 15,5 cm; 128 p Rafael Tasis / Volpone / Adaptació de l'obra de Ben Jonson / Palma de Mallorca / Editorial Moll 0
2757 Tcat Teixidor, Jordi Dispara, Flanaghan! Barcelona Edicions 62 1975 El Galliner, 033 Formosa, Feliu 84-297-1217-8 Casal 17,5 cm; 104 p Jordi Teixidor / Dispara, Flanaghan! / Pròleg de Feliu Formosa / Edicions 62 s/a., Barcelona 1976/05/26 // Granollers // Pavelló Municipal 0
2758 Tcat Teixidor, Jordi El retaule del flautista Barcelona Edicions 62 1970 El Galliner, 003 Fuster, Jaume Casal 17,5 cm; 108 p Jordi Teixidor / El retaule del flautista / Pròleg de Jaume Fuster / Edicions 62, Barcelona 1970/01/31 // Barcelona // Teatre de l'Aliança del Poble Nou 0
2759 Tcat Teixidor, Jordi Rebombori 2 Barcelona Edicions 62 1978 El Galliner, 041 84-297-1369-7 Casal 17,5 cm; 68 p Jordi Teixidor / Rebombori 2 / Edicions 62 s/a., Barcelona 0
2760 Tcat Bordas, Jordi Sopa d'all o Ventura, Ventura, toca l'esquelleric que el burro plora... [mecanoscrit] Casal l'Aliança 32,5 cm; 26 p Sopa d'all o Ventura, Ventura, toca l'esquelleric que el burro plora... / Jordi Bordas. 0
2761 Tcat T. V. V. Un parell de monjins roigs Joguina Barcelona Arxiu Central Lírich-Dramátich de Rafel Ribas 1876 21 cm; 41 p Un parell de monjins roigs / Joguina en un acte en catalá y en vers / original de T. V. V. / Representada ab écsit en lo -Gran Teatro del Liceo la nit del 14 de Febrer de 1876. / Barcelona / Arxiu Central Lírich-Dramátich de Rafel Ribas / carrer de l'Unió, núm. 5, pis 3.er / 1876. 1876/02/14 // Barcelona // Gran Teatre del Liceo 0
2762 Tcat Camí i Cristóbal, Modest El corc de l'enveja Quadre dramàtic Barcelona Biblioteca L'Escon 1913 Biblioteca L'Escon, 073 Patuel 20 cm; 23 p. 2 exemplars. Ha de ser una edició diferent i posterior a la de l'altre exemplar del mateix títol perquè, malgrat que el text està simplement reimprès, les cobertes originals són diferents i el preu que hi consta és major. El corc de l'enveja / Quadret dramátic en un acte i en vers, per a nois, / original d'en Modest Camí i Cristóbal / Lema: / A voltes l'infant / es un home gran. / Premiat en el Concurs de obres teatrals per a'l teatre católic / Organitzat per la revista L'Escon l'any 1913. / Barcelona / Biblioteca L'Escon / Riera Sant Joan, 10, 1.er, 1.a / 1913 0
2763 Tcat Camí i Cristóbal, Modest El corc de l'enveja Quadre dramàtic Barcelona Biblioteca L'Escon 1913 Biblioteca L'Escon, 073 Patuel 20 cm; 23 p. Coberta esquinçada. Ha de ser una edició diferent i anterior a la dels altres dos exemplars del mateix títol perquè, malgrat que el text està simplement reimprès, les cobertes originals són diferents i el preu que hi consta és menor. El corc de l'enveja / Quadret dramátic en un acte i en vers, per a nois, / original d'en Modest Camí i Cristóbal / Lema: / A voltes l'infant / es un home gran. / Premiat en el Concurs de obres teatrals per a'l teatre católic / Organitzat per la revista L'Escon l'any 1913. / Barcelona / Biblioteca L'Escon / Riera Sant Joan, 10, 1.er, 1.a / 1913 0
2764 Tcat Calvet, Damas A la voreta del mar Opereta Barcelona Tipografía Espanyola 1881 Goula 17,5 cm; 16 p A la voreta del mar. / Primera opereta catalana en un acte y en vers original de Damás Calvet, / Música del mestre Goula / Barcelona. / Tipografía Espanyola / Carrer del Hospital, núm. 87. / 1881 0
2765 Tcat Calvet, Damas La campana de la unió. Drama històric Barcelona Estampa de la V. y F. de Gaspar 1866 Archivo Central Lírico-Dramático Patuel 21 cm; 64 p 2 exemplars La campana de la Unió. / Drama histórich en tres actes y en vers per Dámaso Calvet / Barcelona. / Estampa de la V. y F. de Gaspar, Cervantes, -2 / 1866. 0
2766 Tcat Calvo Sotelo, Joaquim La visita que no va tocar el timbre Comèdia Barcelona Editorial Millà 1968 Catalunya Teatral. 2a època, 108 Comas, Lluís [Balada, Víctor] 18 cm; 56 p La visita que no va tocar el timbre / original de Joaquim Calvo Sotelo / Versió catalana de la comèdia en tres actes La visita que no toco el timbre realitzada per Lluís Comas (Víctor Balada) / Estrenada amb èxit la nit del 30 de març de 1968 pel Quadre del Centre Eulalienc, de Barcelona / 1968 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 1968/03/30 // Barcelona // Centre Eulalienc 0
2767 Tcat Calzada i Alabedra, Esteve Alada Poema dramàtic Barcelona Editorial Millà 1954 Catalunya Teatral. 2a època, 021 21'5 cm; 63 p 2 exemplars Albada / Poema dramàtic en tres actes, original de Esteve Calzada i Alabedra / Estrenat al Teatre Romea, de Barcelona, el dia 4 de desembre del 1949, en la tercera sessió del cicle de matinals de la temporada 1949-50 / Editorial Millà / Carre de Sant Pau, 21 / Barcelona / 1954 11959/12/04 // Barcelona // Teatre Romea 0
2768 Tcat Campderrós, Josep Á cop de vista Barcelona Lli brería El Siglo Ilustrado 1881 Archivo Central Lírich-Dramàtich de D. Rafel Ribas Patuel 20,5 cm; 24 o 2 exemplars Á cop de vista / Pessa en un acte y en prosa catalana original de Joseph Campderrós / Estrenada ab aplauso en lo Teatro Espanyol, la nit del 17 de maig de 1881. / Barcelona / Llibrería El Siglo Ilustrado / Á cárrech d'Alfredo Pallardó / 6, Canuda, 6 / 1881 1881/05/17 // Barcelona // Teatre Espanyol 0
2769 Tcat Campderrós, Josep Á la punta de la espasa Joguina Barcelona Tipografia Espanyola 1888 Arxiu lírich-dramàtich de D. Ramiro Montfort 21 cm; 31 p Á la punta de la espasa / Juguet cómich en un acte y en vers original de Josepg Campderrós / Estrenat ab brillant éxit en lo Teatro de Novetats la nit del 12 Mars 1888 / Barcelona / Tipografía Espanyola / Carrer del Hospital, 87 / 1888 1888/03/12 // Barcelona // Teatre Novetats 0
2770 Tcat Campderrós, Josep ¡Ambo! Comèdia Barcelona Francisco Badia, impresor 1896 Patuel / Llibre Viu 20,5 cm; 31 p 2 exemplars, un dels quals enquadernat amb altres obres dins un volum de tapes vermelles ¡Ambo! / Comedia en un acte y en vers original de Joseph Campdarrós / Estrenada ab éxit extraordinari en el Teatro Catalá (Romea) la nit del 10 de Mars de 1895. / Barcelona / Francisco Badia, impresor, Dou, 14 / 1896 1895/03/10 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2771 Tcat Campderrós, Josep L'argent-viu Comèdia Barcelona Imprempta d'en Joaquim Collazos 1901 Biblioteca de Catalunya Artística 005 21 cm; 27 p 2 exemplars L'argent-viu / Comedia en un acte, en prosa original de Joseph Campderrós / Estrenada ab aplausos en el teatro Catalá (Romea) la nit del 1.er de Maig 1900. / Barcelona / Imprempta d'en Joaquim Collazos / Plassa de la Igualtat, núm., 3 / 1901 1900/03/01 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2772 Tcat Campderrós, Josep Goig sense alegría Joguina Barcelona Tipografía de V. Cusó Estrada 1904 Patuel 20,5 cm; 36 p Goig sense alegría / Juguet cómich en prosa original de Joseph Campderrós / Estrenat en lo Teatre Romea en lo día 20 de Maig de 1901, ab brillant éxit / Barcelona / Tipografía de V. Cusó Estrada / Carretera de Las Corts, núm, 14 / 1904 1901/05/20 // Barcelona // Teatre Romea 0
2773 Tcat Campderrós, Josep Moneda corrent Joguina Barcelona Imprempta de Simon Alsina y Clos 1893 Patuel 21 cm; 29 p 2 exemplars. Un sense coberta Moneda corrent / Juguet comich en un acte original de Joseph Campderrós / Estrenat ab gran éxit en lo Teatre Catalá (Romea) la nit del 6 de Febrer de 1893 / Barcelona / Imprempta de Simon Alsina y Clos / 10 . Muntaner - 10 / 1892 1893/02/06 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2774 Tcat Campderrós, Josep Per punt Joguina Barcelona Tipografia de F. Badia 1898 Patuel 19 cm; 40 p 2 exemplars. Un sense coberta Per punt / Juguet comich en un acte original de Joseph Campderrós / Estrenada en lo Teatro Romea / Barcelona / Tipografía de Francisco Badia, Doctor Dou, 14. / 1898 ????/??/?? // Barcelona // Teatre Romea 0
2775 Tcat Campmany i Pahissa, Narcís Á la lluna de Valencia Comèdia bilingüe Segona Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1895 Patuel 20,5 cm; 64 p 2 exemplars Á la lluna de Valencia / Comedia bilingüe en dos actes y en vers original de D. Narcís Campmany y Pahissa / Estrenada en el Teatre dels Camps Eliseos en lo mes de Juny de 1868. / Segona edició / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Carrer de las Cabras, 13, 2.on 1868/06/?? // Barcelona // Teatre dels Camps Eliseos 0
2776 Tcat Campmany i Pahissa, Narcís A pel y a repel Joguina bilingüe Barcelona Ilustració Catalana 1868? Lectura Popular, 082 20 cm; 29 p (355-384) 2 exemplars sense portada. Dades de la coberta Lectura Popular / Biblioteca d'autors catalans / Surt cada dijous / Núm. 82 / 10 cèntims / Narcís Campmany / A pel y a repel / Ilustració Catalana / Administració. Mallorca 287 - Barcelona 0
2779 Tcat Campmany i Pahissa, Narcís / Brasés, Andrés La copa del dolor ó ¡Flor d'ívern! Drama Segona Barcelona Libreria de Eudaldo Puig 1879 21 cm; 77 p La copa del dolor ó ¡Flor dívern! / Drama en tres actos y en verso original de D. Narciso Campmany y D. Andrés Brasés / Estrenada en el Teatro Romea con extraordinario apaluso la noche del 21 de Noviembre de 1867. / Segunda Edicion. / Barcelona. / Librería de Eudaldo Puig, / Plaza Nueva, número 5. / 1879 1867/11/21 // Barcelona // Teatre Romea 0
2777 Tcat Campmany i Pahissa, Narcís A pel y a repel Joguina bilingüe Segona Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1896 Patuel 21 cm; 31 p 2 exemplars sense cobertes A pel y a repel / Juguet bilingüe en un acte y en vers original de D. Narcís Campmany y Pahissa / Estrenat en lo Teatro de la Zarzuela en Juny de 1868 / Segona Edició / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Carrer de las Cabras, 13, 2.on / 1896 1868/06/?? // Barcelona // Teatro de la Zarzuela 0
2778 Tcat Campmany i Pahissa, Narcís Cassar al vol Comèdia Barcelona Imprenta de Salvador Manero 1872 Arxiu Central Lírich-Dramàtich de Rafael Ribas 20,5 cm; 29 p 2 exemplars Cassar al vol / Comedia en un acte y en vers original de Don Narcís Campmany y Pahissa / Estrenada ab bon éxit en lo Teatro Catalá, instalat en lo de Romea, la nit del 2 de Jener de 1872. / Barcelona / Imprenta de Salvador Manero / Ronda de Dalt, 128. / 1872. 1872/01/02 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2780 Tcat Campmany i Pahissa, Narcís / Brasés, Andrés La copa del dolor Drama Tercera Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1896 Patuel 20,5 cm; 77 p 2 exemplars La copa del dolor / Drama en tres actes y en vers original de D. Narcís Campmany y D. Andreu Brasés / Estrenat en el Teatro Romea ab extraordinari aplauso la nit del 21 de Novembre de 1867 / Tercera Edicio / Barcelona // Biblioteca de Lo Teatro Regional / Carrer de las Cabras, 13. 2on / 1896 1867/11/21 // Barcelona // Teatre Romea 0
2781 Tcat Albanell, Pep És teu? Els contrapastorets de la Seu Barcelona Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) 2006 Col·lecció Teatre-Entreacte, 064 Daussà, Pere 84-89826-52-8 18,5 cm; 70 p És teu? / Els contrapastorets de la Seu / Pep Albanell / Premi SGAE 2005 de Teatre Infantil i Juvenil / Editorial AADPC / Col·lecció Teatre-Entreacte núm. 64 / Barcelona, 2006 0
2782 Tcat Atanes, Carles La cobra al cistell de vímet Barcelona Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) 2003 Col·lecció Teatre-Entreacte, 043 Nunes, Josep M. 84-89826-30-7 16.5 cm; 65 p La cobra al cistell de vímet / Carlos Atanes / Editorial AADPC / Col·lecció Teatre-Entreacte núm. 43 / Barcelona, 2003 0
2783 Tcat Blesa Montoliu, Jordi Comiat Barcelona Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) 2007 Col·lecció Teatre-Entreacte, 068 Gras. Victòria. R. 978-84-89826-56-4 16,5 cm; 125 p Comiar / Jordi Blesa Montoliu / Editorial AADPC / Col·lecció Teatre-Entreacte núm. 68 / Barcelona, 2007 0
2784 Tcat Bonavia i Panyella, Salvador Mariera Cistellera Sainet Barcelona Llibreria Bonavia 1936 La Escena Catalana. 2a època, 429 17,5 cm; 88 p 2 exemplars Salvador Bonavía i Panyella / Marieta Cistellera / Sainet vuitcentista en tres actes (el segon dividit en dos quadros) / Estrenat al Gran Teatre Espanyol, al dia 18 de març del 1936, per la companyia Vila-Daví / La Escena Catalana / Any XIX (2.ª època) / 1 de febrer del 1936 / N.º 429 / Llibreria Bonavia / Tapineria, 4 - Barcelona 1936/03/18 // Barcelona // Gran Teatre Espanyol 0
2785 Tcat Burgas, Josep El segadors de Polonia Episodi dramàtic Barcelona Antoni López, Editor 1912? 21 cm; 43 p Josep Burgas / Els segadors de Polonia / Episodi dramatic / Antoni López, Editor : Llibrería Espanyola / Rambla del Mitg, 20 : Barcelona 1012/11/02 // Barcelona // Teatre Espanyol 0
2786 Tcat Delmont, Roger Ignomínia Barcelona Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) 2005 Col·lecció Teatre-Entreacte, 059 Dauder, Jordi / Pera, Roger 84-89826-46-3 16,5 cm;70 p Ignomínia / Roger Delmont / Editorial AADPC / Col·lecció Teatre-Entreacte núm. 59 / Barcelona, 2005 0
2787 Tcat Escobar, Josep Assaig general Comèdia Barcelona Editorial Nereida 1957 Biblioteca Gresol, 026 Casal / Llibre viu 17 cm; 59 p Josep Escobar / Assaig General / Comèdia en tres actes / Dividits en dues parts / Editorial Nereida / Barcelona 1957/05/12 // Barcelona // Ateneu Catòlic de Sant Gervasi 0
2788 Tcat Faura i Hervàs, Josep Ser un altre Barcelona Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) 2005 Col·lecció Teatre-Entreacte, 058 Nolla, Enric 84-89826-45-5 16,5 cm; 70 p Ser un altre / Jordi Faura Hervàs / Primer Premi del XXVIII Certamen Literari de Teatre 2005 Josep Farré i Gual del Casal de l'Espluga de Francolí / Editorial AADPC / Col·lecció Teatre-Entreacte núm. 58 / Barcelona, 2005 0
2789 Tcat Feliu i Codina, Josep Los fadrins externs Comèdia Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1898 Biblioteca de Lo Teatro Regional, 135 21 cm; 124 p 3 exemplars Los fadrins externs / Comedia de costums catalanas en tres actes y en vers original de Josepg Feliu y Codina / Estrenada ab gran éxit en lo Teatro Catala (Romea) l'any 1871 / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Ronda de S. Pere, 19 y 21, 1.er. 1.ª / 1898 1871/??/?? // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2790 Tcat Font, Francesc Viatge al país del costat Farsa Barcelona Editorial AADPC 1998 Col·lecció Teatre-Entreacte, 013 Ruiz Balaguer, Antoni 84-89826-07-2 16,5 cm; 75 p Francesc Font / Viatge al país del costat / Farsa possiblement juvenil / Premi Josep Farré i Gual, 1996 / Editorial AADPC / Col·lecció Teatre-Entreacte num. 13 / Barcelona, 1998 0
2791 Tcat Garcia, Ignasi Imagine / Tinc feina! Barcelona Editorial AADPC 1997 Col·lecció Teatre-Entreacte, 008 Justafré, Roger 84-89826-01-3 16,6 cm; 86 p Ignasi Garcia / Imagine / Tinc feina! / Editorial AADPC / Col·lecció Teatre-Entreacte núm. 8 / Barcelona, 1997 0
2792 Tcat Germán Schroeder, Juan La trompeta i els nens Barcelona Editorial AADPC 1998 Col·lecció Teatre-Entreacte, 018 Salvat i Ferrer, Ricard 84-89826-12-9 16,5 cm; 90 p Juan Germán Schroeder / La rompeta i els nens / Editorial AADPC / Col·lecció Teatre-Entreacte núm. 18 / Barcelona / 1998 0
2793 Tcat Gras, Rosa-Victòria Atracciones Gasparino Barcelona Editorial AADPC 2007 Col·lecció Teatre-Entreacte, 070 Guasp, Joan 978-84-89826-59-5 16,5 cm; 67 p Atracciones Gasparino / Rosa-Victòria Gras / Obra finalista del Premi de Teatre Josep Ametller de 2007 / Editorial AADPC / Col·lecció Teatre-Entreacte núm. 70 / Barcelona, 2007 0
2794 Tcat Guasp, Joan El venedor de cacauets Barcelona Editorial AADPC 2001 Col·lecció Teatre-Entreacte, 031 Cervera, Enric 84-931238-7-0 16,5 cm; 86 p El venedor de cacauets / Joan Guasp / Editorial AADPC / Col·lecció Teatre-Entreacte núm. 31 / Barcelona, 2001 0
2795 Tcat Justafré. Roger Càsting La Comèdia Barcelona Editorial AADPC 1996 Col·lecció Teatre-Entreacte, 004 Germán Schroeder, Juan 84-920543-4-4 16,5 cm; 84 p Roger Justafré / Càsting La Comèdia / Accèssit al Premi de la SGAE 1995 / Editorial AADPC / Col·lecció Teatre-Entreacte núm, 004 / Barcelona, 1996 0
2796 Tcat Llobet, Gisela El pianista que fuma Castelló de la Plana Excm. Ajuntament 2008 Biblioteca Ciudad de Castellón, 065 84-95915-95-5 20,5 cm; 56 p Gisela Llobet / El pianista que fuma / Premi Nacional de Teatre Castelló, a escena, 2007 / Bblioteca -Ciudad de Castellon 0
2797 Tcat Llongueras i Altimis, Angelina Phoolan som totes En memòria de Phoolan Devi Barcelona Editorial AADPC 2006 Col·lecció Teatre-Entreacte, 063 Gras, Rosa-Victòria 84-89826-51-X 16,5 cm;59 p Phoolan son totes / En memòria de Phoolan Devi· / Angelina Llongueras / Editorial AADPC / Col3Lecció Teatre-Entreacte núm. 63 / Barcelona, 2006 0
2798 Tcat Minguell i Ribas, Ramon El passat d'un home Comèdia dramàtica Barcelona Editorial Nereida 1957 Biblioteca Gresol, 028 Casal 17 cm; 56 p 2 exemplars Ramon Minguell i Ribas / El passat d'un home / Comèdia dramàtica en tres actes / Editorial Nereida / Barcelona 1957/10/12 // Barcelona // Cercle Barcelonès de Sant Josep 0
2799 Tcat Molas, Francesc Breus intimitats d'una generació perduda Sant Cugat del Vallès Editorial Rourich 1995 84-7705-068-6 20,5 cm; 80 p Francesc Molas / Breus intimitats d'una generació perduda / Rourich, editor 1994/11/26 // Vilanova i la Geltrú // Teatre Principal 0
2800 Tcat Munt, Albert L'escorxador [Elsinore 1601] Barcelona Editorial AADPC 2004 Col·lecció Teatre-Entreacte, 053 Albertí, Xavier 84-89826-40-4 16,5 cm; 62 p L'escorxador / [Elsinore 1601] / Albert Munt / Editorial AADPC / Col.lecció Teatre-Entreacte núm 53 / Barcelona, 2004 0
2801 Tcat Vidal i Jumbert, J. La última caricia Quadre dramàtic Vic Imprenta y Llibrería Ausetana 1903 21 cm; 15 p 2 exemplars La ùltima caricia / Quadro Dramàtich original de J. Vidal y Jumbert / Estrenat ab extraordinari éxit en lo Teatro de la Societat La Alhambra de Granollers / Vich / Imprenta y Llibrería Ausetana / Rambla Devalladas (Casa Comella) / 1903 ????/??/?? // Granollers // Teatre de la Societat La Alhambra 0
2802 Tcat Peraferrer i Vayreda, Martí Sols al cel Barcelona Editorial AADPC 2007 Col·lecció Teatre-Entreacte, 067 Iravedra, Gerard / Quiles, Samuel / Soler, Sergi / Supervia, Raul 978-84-89826-55-2 16,5 cm; 75 p Sols al cel / Martí Peraferrer i Vayreda / Editorial AADPC / Col·lecció Teatre-Entreacte núm. 67 // Barcelona, 2007 0
2803 Tcat Schenner, Carles Home Zero Barcelona Editorial AADPC 2006 Col·lecció Teatre-Entreacte, 066 Soler i Amigó, Joan 84-89826-54-4 16,5 cm; 100 p Home Zero / Carles Schenner / Editorial AADPC / Col·leccií Teatre-Entreacte núm. 66 / Barcelona, 2006 0
2804 Tcat Serdà i Pérez, Santi Intrigues a Poblet o La nit de l'Aurembiaix Barcelona Editorial AADPC 1997 Col·lecció Teatre-Entreacte, 010 Daussà, Pere 84-89826-03-X 16,5 cm; 72 p Santi Serdà Pérez / Intrigues a Poblet o La nit de l'Aurembiaix / Editorial AADPC/ Col·lecció Teatre-Entreacte núm. 10 / Barcelona, 1997 0
2805 Tcat Serra Torra, Daniel Cau la tarda sobre Delft - Futur - Barcelona Editorial AADPC 2002 Col·lecció Teatre-Entreacte, 038 Daussà, Pere 84-89826-25-0 16,5 cm; 69 p Cau la tarda sobre Delft - Futur - / Daniel Serra Torra / Premi al millor text teatral presentat a la VI Mostra de Teatre de Barcelona de 2001 / Editorial AADPC / Col3Lecció Teatre-Entreacte núm. 38 / Barcelona, 2002 0
2806 Tcat Teixidor i Elias, Pere La cançó de l'emigrant Comèdia Barcelona Editorial Nereida 1957 Biblioteca Gresol, 015 17 cm; 62 p 2 exemplars P. Teixidor i Elias / La cançó de l'emigrant / Comèdia en tres actes / Editorial Nereida / Barcelona 1930/07/15 // Barcelona // Teatre Talia 0
2807 Tcat Tera, Manuel de A casa la Francisqueta Passatemps Barcelona Gràfica Guardiola 1932? Aymerich, Joan Patuel 19 cn; 55 p Manuel de Tera / A casa la Francisqueta / Acte Còmic, per ésser representat per senyoretes / Amb música del Mestre Joan Aymeric 0
2808 Tcat Puig i Ferreter, Joan La dama enamorada Barcelona Edicions 62 1965 Antologia catalana, 014 Costa, Jaume Costa, Jaume 18 cm; 70 p Joan Puig i Ferreter / La dama enamorada / Pròleg de Jaume Costa / edicions 62, barcelona 0
2809 Tcat Tintorer, Emili Mal de verge Drama Barcelona Publicació Joventut 1906 18,5 cm; 76 p 2 exemplars sense coberta Emili Tintorer / Mal de verge / Drama en tres actes / Barcelona / Publicació Juventut / Plaça del Teatre, 6, entresol / MCMVI 0
2810 Tcat Tintorer, Emili i Pujulà i Vallès, Frederic El boig Drama Barcelona Publicació Joventut 1907 19 cm; 93 p 2 exemplars Publicació Joventut / El boig / Segona part de El geni / Drama en tres actes de Emili Tintorer y Frederich Pujulà / Barcelona / Plaça del Teatre, 6, entresol / MCMVII 0
2811 Tcat Tintorer, Emili i Pujulà i Vallès, Frederic Dintre la gabia Fantasia tràgica Barcelona Publicació Joventut 1906 18,5 cm; 43 p 2 exemplars Publicació Joventut / Dintre la gabia / Fantasía tràgica en un acte per Emili Tintorer y F. Pujulà y Vallès / Barcelona / Plaça del Teatre, 6, entresol 1905/11/23 // Barcelona // Teatre Apolo 0
2812 Tcat Torras, Antoni Mestressa Comèdia Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1935 El nostre teatre, 040 19 cm; 48 p 2 exemplars sense portada. Dades de la coberta El nostre teatre / Publicació quinzenal d'obres esceniques i d'informació teatral / Mestressa / Comèdia en tres actes, original d'Antoni Torras / Any II - N.º 40 / 15 d'octubre del 1935 / Dues pessetes 0
2813 Tcat Torras, Antoni Mobles de luxe Comèdia Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1936 El nostre teatre, 054 19 cm; 39 p 2 exemplars sense portada. Dades de la coberta El nostre teatre / Publicació quinzenal d'obres esceniques i d'informació teatral / Mobles de luxe / Comèdia en tres actes, original d'Antoni Torras / Any III - N.º 54 / 15 de maig del 1936 / 80 cèntims 0
2814 Tcat Torrella i Codina, Francesc de P. La lluita estèril Comèdia Barcelona Editorial Millà 1965 Catalunya Teatral. 2a època, 097 Casal 18 cm; 47 p La lluita estèril / Comèdia en tres actes i en prosa original de Francesc de P. Torrella i Codina / Estrenada al Saló Teatre del Casino Mariné, d'Arbúcies. / 1965 / Edditorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona ????/??/?? // Arbúcies / Saló Teatre del Casino Mariné 0
2815 Tcat Torrendell, Joan Els encarrilats Drama Barcelona Tip. L'Avenç 1901 Patuel 10 cm; 107 p 2 exemplars Joan Torrendell / Els encarrilats / Drama en tres actes / Barcelona / Tip. L'Avenç: Ronda de l'Universitat, 20 / 1901 1901/04/27 // Barcelona // Teatre Novedats 0
2816 Tcat Torres i Payeras, J. L'adroguer del padro Sarsuela Barcelona Imprenta de Salvador Manero 1873 Costa i Nogueras, V. 21,5 cm; 34 p L'adroguer del padro / Sarsuela en un acte y en vers / Lletra de J. Torres y Payeras / Música de V. Costa y Nogueras / Barcelona. / Imprenta de Salvador Manero. / Ronda del Norte, núm, 128, / 1873. 0
2817 Tcat Torres i Payeras, J. La triple aliansa Comèdia Barcelona Tipolitografía de Lluis Tasso 1892 Patuel 19 cm; 125 p Sense coberta J. Torres y Payeras / La triple alianza / Comedia en tres actes, original y en vers / Primer premi y diploma d'honor en lo certámen obert per Lo Teatro Catalá / Barcelona / Tipolitografía de Lluis Tasso / Arch del Teatro, núms. 21 y 23 / 1892 1892/05/23 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2818 Tcat Torres, Màrius Una fantasma com n'hi ha poques Farsa Lleida Institut Municipal d'Acció Cultural de Lleida i Aula Màrius Torres 2007 Gibert, Miquel M. 978-84-96855-06-9 24 cm; 69 p Màrius Torres / Una fantasma com n'hi ha poques / Farsa en tres actes / A cura de Miquel M. Gibert 0
2819 Tcat Torres, Pere Anton La clau de casa Drama Barcelona Establiment Tipografich de Jaume Jepús 1873 21 cm; 70 p La clau de casa / Drama en tres actes y en vers / original de Pere A. Torres. / Posat per primera vegada en escena en lo Teatro Novetats la nit del 4 de Juny de 1873 ab extraordinari aplauso. / Barcelona. / Establiment tipográphich de Jaume Jepús. / Carrer de Petritxol, núm. 10, baixos. / 1873. 1873/06/04 // Barcelona // Teatre Novetats 0
2820 Tcat Torres, Pere Anton Del ball al bany Joguina Barcelona Arxiu Central Lírich-Dramátich de D. Rafel Ribas 1880 Patuel 21,5 cm; 31 p Del ball al bany / Juguet en un acte y en vers / Escrit desprès d'haber vist l'italiá : Un baño de agua fria, per Pere Anton Torres / Estrenat ab extraordinari aplauso en lo Teatro del Bon Retiro, la nit del 2 de Setembre de 1880 / Barcelona / Auxiu Central Lírich-Dramátich de D. Rafel Ribas / Carrer de la Unió, 5 pis ters. / 1880 1880/09/02 // Barcelona / Teatre del Bon Retiro 0
2821 Tcat Torres, Pere Anton Del ball al bany Joguina Barcelona Ilustració Catalana Lectura Popular, 185 Patuel 20 cm; 29 p (291-320) Sense portada. Dades de la coberta Ñectura Popular / Biblioteca d'autors catalans / Surt cada dijous / Núm. 185 / 10 céntims / Pere Anton Torres / Dell ball al bany / Ilustració Catalana / aDMINISTRACIÓ . mALLORCA 287 - bARCELONA 0
2822 Tcat Vilar, Ruth 10 m2 Pedra, paper i tisores Drama Barcelona Editorial AADPC 2007 Col·lecció Teatre-Entreacte, 069 Castells, Joan 078-84-89826-57-1 16,5 cm; 77 p 10 m2 Pedra, paper i tisores / Ruth Vilar / Editorial AADPC / Col·lecció Teatre-Entreacte / núm, 68 / Barcelona, 2007 0
2946 Tcat Vilaregut, Salvador L'Aniversari Drama Barcelona Tipografía L'Avenç 1904 Casal 18,5 cm; 167 p 2 exemplars Salvador Vilaregut / L'Anivesari / Drama en tres actes / Barcelona / Tipografía L'Avenç, Ronda de l'Universitat, 20 / 1904 1903/09/22 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2823 Tcat Torres, Pere Anton La llàntia de plata Drama Barcelona Llibreria de Eudalt Puig 1876 Patuel 21 cm; 76 p 2 exemplars La llántia de plata / Drama en tres actes original y en vers de Pere A. Torres / Estrenat lo dia 31 de Mars ab extraordinari aplauso en lo Gran Teatro del Liceo. / Barcelona. / Llibreria de Eudalt Puig, / plassa Nova, núm. 5. / 1876 ????/03/31 // Barcelona // Gran Teatre del Liceo 0
2824 Tcat Torres, Pere Anton La Verge de la Roca Drama Barcelona Establiment Tipografich de Jaume Jepús 1874 21,5 cm; 78 p 2 exemplars. Un sense coberta La Verge de la Roca. / Drama en tres actes originala y en vers de Pere A. Torres. / Representada per primera vegada ab extraordinari aplauso, en lo Teatro Romea, la nit del 2 de Decembre de 1873. / Barcelona. / Establiment Tipográphich de Jaume Jepús. / Carrer de Petritxol, núm. 10, baixos. / 1874 1873/12/02 // Barcelona // Teatre Romea 0
2825 Tcat Torruella i Tomàs, I. Gelos Comèdia Manresa Biblioteca de Lo Teatro Popular 1895 Patuel 21 cm; 23 p. 2 exemplars Gelos / Comedia en un acte y en prosa original de I. Torruella y Tomás / Estrenada, en la Cerveceria Catalana, la nit de'l 24 d'Octubre de 1895. / Manresa: / Biblioteca de Lo Teatro Popular, carrer de'l Born, número 24. / 1895 1895/10/24 // Manresa // Cerveceria Catalana 0
2826 Tcat Trias Fàbregas, Joan L'amor inútil Comèdia dramàtica Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1935 El nostre teatre, 038 19 cm; 47 p 2 exemplars L'amor inútil / Comèdia dramàtica en quatre actes de Joan Trias Fàbregas 0
3297 Tcat Cantallops, Antoni La Dòna de Foc Drama Barcelona Impremta de Pere Ortega 1915 Llibre Viu 19 cm; 62 p Antoni Cantallops / La Dòna de Foc / Drama en tres actes estrenat en el Teatre Imperi la nit del 14 d'Octubre de 1915 / Barcelona / Impremta de Pere Ortega :: Aribau, 7 / 1915 0
2827 Tcat Trias Fàbregas, Joan El carter Höboll Fantasia Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1935 El nostre teatre, 044 Casal 19 cm; 24 p El carter Höboll / Fantasía en un acte, en vers, de Joan Trias Fàbregas 1935/02/19 // Sabadell // Teatre Euterpe 0
2828 Tcat Trias Fàbregas, Joan La dòna d'aygua Poema líric Vilanova i Geltrú Oliva, Impressor 1911 Casademont, Cassià 15,5 cm; 31 p La dòna d'aygya / Poema lírich ab un pròlech y ttres actes / inspirat en la llegenda d'El gorchnde les donzélles / per Joan Trías y Fàbregas / Música de Cassià Casademont / Barcelona : MCMXI 1911/06/27 // Barcelona // El Dorado Teatre de Catyalunya 0
2829 Tcat Trias Fàbregas, Joan Laura, la forastera Comèdia dramàtica Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1934 El nostre teatre, 012 10 cm; 64 p 2 exemplars Laura, la forastera / comèdia dramàtica en tres actes, original de Joan Trias Fàbregas 1934/05/29 // Sabadell // Teatre Euterpe 0
2830 Tcat Trulla i Dumanjó, Pere Lletres d'ella Diàleg Barcelona Biblioteca L'Escon 1928? Biblioteca L'Escon, 137 21 cm; 11 p Lletres d'ella / Dialeg en un acte i en prosa original de Pere Trulla / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 Llibreria / Barcelona 0
2831 Tcat Trulla i Dumanjó, Pere Les persones es troben... Proverbi dramàtic Barcelona Biblioteca L'Escon 1926? Biblioteca L'Escon, 128 21 cm; 19 p 2 exemplars Les persones es troben... / Proverbi dramàtic en un acte i en prosa original de Pere Trulla i Dumanjó / Estrenat en el teatre de la Congregació de la Bonanova la tarda del dia 7 de Novembre de 1926 / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 Llibreria / Barcelona 1926/11/07 // Barcelona // Teatre de la Congregació de la Bonanova 0
2832 Tcat Trullás i Durán, Esteve De les tenebres a la llum Mataró Casa Patuel 1930 Biblioteca Iluro, 023 Patuel 21,5 cm; 79 p 2 exemplars Any III / Mataró, febrer de MCMXXX / Núm.XXIII / Biblioteca Iluro / Editada per la Casa Patuel / De les tenebres a la llum / Esboç social en tres actes i en prosa / Original de Esteve Trullás Durán / Estrenat amb brillant èxit, en l'Ateneu de Sant Lluís Gonzaga, de Sant Andreu de Palomar, en la tarda del dia 13 d'Octubre de 1929. / Arts Gráfiques / Santa Coloma de Farnés / Telefon 538 1929/10/13 // Sant Andreu de Palomar // Ateneu de Sant Lluís Gonzaga 0
2833 Tcat Trullàs i Duran, Esteve Un embolich de pretendents Comèdia Barcelona Biblioteca L'Escon 1907 Biblioteca L'Escon, 020 Patuel 19.5 cm; 47 p Un embolich de pretendents / Comedia en dos actes y en prosa catalana original de Esteve Trullás y Durán / Estrenada ab extraordinari éxit, en el Teatre de la Associació de Católichs, de Sabadell, en la nit del dia 17 de Desembre de 1899. / Barcelona // Biblioteca L'Escon / Carrer de Petritxol, núm. 18, 3.er / 1907 1899/12/17 // Sabadell // Teatre de l' Associació de Católichs 0
2834 Tcat Trullás i Durán, Esteve La figura del Rey Wamba Comèdia Sabadell Establiment Tipografich Vives 1903 Patuel 21,5 cm; 60 p 2 exemplars Esteve Trullás y Durán / La figura del Rey Wamba / Comedia en tres actes y en prosa, estrenada ab brillant éxit la nit del dia 7 de Desembre de 1902, en el Teatre de la Associació de Católichs de Sabadell. / Sabadell / Establiment Tipográfich Vives / 1903 1902/12/07 // Sabadell // Teatre de l'Associació de Católichs 0
2835 Tcat Trullás i Durán, Esteve La figura del Rey Wamba Comèdia Segona Mataró Casa Patuel 1927 Biblioteca Iluro, 004 Patuel 21,5 cm; 63 p 2 exemplars N.º 4 / Abril-Maig de 1927 / Any I / Biblioteca ·Iluro / Editada per la Casa Patuel / Mataró / Esteve Trullàs i Durán / La figura del Rei Wamba / Comèdia en 3 actes i en prosa, estrenada amb brillant éxit la nit del dia 7 de desembre de 1902, en el Teatre de l'Associació de Catòlichs de Sabadell / 2.ª Edició / Arts Gráfiques / Santa Coloma de Farnés / 1927 1902/12/07 // Sabadell // Teatre de l'Associació de Catòlichs 0
2836 Tcat Trullás i Durán, Esteve El nostra pà de cada dia... Quadre líric-dramàtic Mataró Casa Patuel 1928 Biblioteca Iluro, 015 Griera Bardia, Antoni Patuel 21 cm; 23 p Any II / Mataró, octubre de 1928 / Núm. 15 / Biblioteca Iluro / Editada per la Casa Patuel / Teatre de Nois / El nostra pa de cada dia... / Quadro líric-dramátic, en un acte i en prosa / original de Esteve Trullás Duran / amb música del mestre Antoni Griera Bardia / Arts Gráfiques - Santa Coloma de Farnés - Teléfon 538 0
2837 Tcat Trullás i Durán, Esteve L'orfenet i la pastora o Els pastors de Betlem Drama pastoril Mataró Edicions de la Casa Patuel 192? Biblioteca Iluro Clapés Gonzalez, Josep Patuel 25,5 cm; 39 p 2 exemplars sense portada. Dades de la coberta Biblioteca Iluro / L'orfenet i la pastora o Els pastors de Betlem / Drama pastoril en quatre actes i catorze quadros original de N'Esteve Trullas Duran i musicals d'En Josep Clapés Gonzalez / Estrenat amb brillant éxit en el teatre de l'Academia Católica, de Sabadell, la nit de Nadal de l'any MCMXXII / Administració / Casa Patuel / Mataró 1922/12/25 // Sabadell // Acadèmia Católica 0
2838 Tcat Trulls, Joan Per voler ser Concejal Joguina Barcelona Biblioteca de'l periódich Lo Teatro Catalá 1894 Patuel 20 cm; 24 p Exemplar sense coberta Per voler sel Concejal / Joguet en un acte y en vers catalá, original de D. Joan Trulls / Estrenat ab extraordinari éxit en lo Teatro Granvia la nit de'l 12 de Febrer de 1894 / Barcelona / Biblioteca de'l periódich Lo Teatro Catalá / 1894 1804/02/12 // Barcelona // Teatre Granvia 0
2839 Tcat Tubau, Marià La llum de l'establia (Pastorets nous) Barcelona Editorial Balmes, S.A. 1930 Col·lecció Roselles, 002 Vinyeta, Josep 18 cm; 70 p 2 exemplars Col·lecció Roselles - Vol. II / La llum de l'establia / (Pastorets Nous) / Lletra del Dr. Marià Tubau, Prev. / Música de Mn. Josep Vinyeta, Prev. / Foment de Pietat / Editorial Balmes, S. A. / Barcelona, Duran i Bas, 11 / 1930 1927/01/01 // Vic // Teatre de la Joventut Catòlica 0
2840 Tcat Tugas i Parera, Joan Niuades disperses Comèdia dramàtica Barcelona Editorial Nereida 1958 Biblioteca Gresol, 037 17 cm; 59 p 2 exemplars Joan Tugas Parera / Niuades disperses / Comèdia dramàtica en tres actes / Editorial Nereida / Barcelona 1957/03/17 // Mollet del Vallès // Centre Parroquial 0
2841 Tcat Tugas i Parera, Joan El refugi de les àguiles Comèdia dramàtica Barcelona Editorial Nereida 1959 Biblioteca Gresol, 060 Patuel 17 cm; 61 p 2 exemplars. Un sense coberta Joan Tugas i Parera / El refugi de les àguiles / Editorial Nereida / Ap. 9013 - Barcelona 1959/01/22 // Mollet del Vallès // Centre Parroquial 0
2842 Tcat Turull, Ramon L'amor truca a la porta Comèdia Barcelona Editorial Nereida 1958 Biblioteca Gresol, 039 Casal 17 cm; 67 p 2 exemplars Ramon Turull / L'amor truca a la porta / Comèdia en tres actes / Editorial Nereida / Barcelona 1958/02/02 // Lleida // Teatre La Violeta 0
2843 Tcat Turull, Ramon El fabricant de nadals Comèdia Barcelona Editorial Nereida 1959 Biblioteca Gresol, 059 17 cm; 62 p 2 exemplars Ramon Turull / El fabricant de nadals // Editorial Nereida / Ap. 9013 - Barcelona 1959/01/01 // Cervera. Teatro Circulo 0
2844 Tcat Ubach i Vinyeta, Francesc La cua del xueta Comèdia de costums mallorquines Barcelona Tipografia Espanyola 1881 20 cm; 59 p La cua del xuet. / Comedia de costums mallorquinas en dos actes y een vers, original de Francesc Ubach y Vinyeta / (Mestre en Gay Saber) / Estrenada en el teatre del Bon retiro la nit del 19 de Juliol de 1878. / Barcelona. / Tipografía Espanyola, / Carrer del Hospital, 87 / 1881 11878/07/19 // Barcelona // Teatre del Bon Retiro 0
2845 Tcat Ubach i Vinyeta, Francesc Los hereus Drama Barcelona Impremta de la viuda y fills de Gaspar 1868 Archivo Central Lírico-Dramático 20,5 cm; 73 p 2 exemplars Los hereus. / Drama de costums catalanas en tres actes y en vers, original de Francesch Ubach y Vinyeta / Estrenat en lo Gran teatre del Liceo la nit del 2 de desembre 1868. / Barcelona. / Impremta de la viuda y fills de Gaspar. / 1868 1868/12/02 // Barcelona // Gran Teatre del Liceo 0
2846 Tcat Ubach i Vinyeta, Francesc Honra, patria y amor. Drama Barcelona Llibreria de Eudalt Puig 1867 Patuel 20 cm; 81 p Honra, patria y amor. / Drama en tres actes y en vers original de Francesch Ubach y Vinyeta / Estrenat en lo Teatre Principal la nit del 26 de Janer de 1867. / Barcelona: / Llibreria de Eudalt Puig, Plassa Nova. / 1867 1867/01/26 // Barcelona // Teatre Principal 0
2847 Tcat Ubach i Vinyeta, Francesc Joan Blancas Tragèdia Quarta Barcelona Bonavía i Duràn, Impressors 1917 21,5 cm; 106 p 2 exemplars Joan Blancas / Tragèdia en quatre actes i en vers original de F. Ubach i Vinyeta / (Mestre en Gay Saber) / Premiada en los Jocs Florals de Barcelona de 1879 / Estrenada amb brillant èxit en lo Teatre Català, instalat en lo Teatre Romea, la nit del 12 de Febrer de l'any 1880 / Quarta edició / Cassa Editorial de Teatre / Bonavía i Durán - Impressors - Boqueria, 20 / Barcelona - 1917 1880/02/12 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2848 Tcat Ubach i Vinyeta, Francesc La ma freda Comèdia tràgica Barcelona Arxiu Central Lírich-Dramátich de Rafel Ribas 1878 Patuel 21 cm; 80 p 2 exemplars La ma freda / Comedia tragica en tres actes y en vers original de Francesch Ubach y Vinyeta / Mestre en Gay Saber / Estrenada ab brillant èxit en lo Teatro Catalá instalat en lo Teatro Romea, la nit del 7 de Mars de 1878. / Barcelona / Arxiu Central Lirich-Dramatich de Rafel Ribas. / Carrer de l'Unio, N.º 5, pis 3.er / 1878 1878/03/07 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2849 Tcat Ubach i Vinyeta, Francesc Mala herba Drama Barcelona La Ilustració Catalana 1887 20,5 cm; 145 p Exemplar sense coberta Mala herba / Drama en quatre actes y en prosa original de Francesch Ubach y Vinyeta / Mestre en Gau Saber y Acadèmich de la Llengua Catalana / Estrenat la nit del 26 d'Octubre de 1886 en lo Teatro de Catalunya per la Associació d'Autors Catalans / Barcelona / La Ilustració Catalana / 1887 1886/10/26 // Barcelona // Teatre de Catalunya 0
2850 Tcat Ubach i Vinyeta, Francesc Lo pes de la culpa Drama Barcelona Imprenta de Jaume Jepús 1883 Adan Ferrer 22 cm; 74 p Lo pes de la culpa / Drama en quatre actes y en vers original de Francesch Ubach y Vinyeta / Mestre en Gay Saber / Posat en escena per primera vegada y ab gran aplauso en lo Teatro Catalá instalat en lo de Romea de Barcelona la nit del 10 d'Abril de 1883. / Barcelona / Imprenta de Jaume Jepús / Passatje Fortuny, núm 9 / 1883 1883/04/10 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2851 Tcat Ubach i Vinyeta, Francesc Rialles y ploralles Comèdia de costums Barcelona Arxiu Central Lírich-Dramátich de Rafel Ribas 1873 21 cm; 83 p 2 exemplars Rialles y ploralles / Comedia de costums en tres actes y en vers original de Francesc Ubach y Vinyeta / Estrenada ab extraordinari éxit en lo teatre de Novetats, la nit del 16 de Juliol de 1873. / Barcelona. / Archiu Central, Lirich-Dramátich de Rafel Ribas / Carrer de la Unió, núm. 5. / 1873. 1873/07/16 // Barcelona // Teatre Novetats 0
2852 Tcat Ubach i Vinyeta, Francesc La última pena Drama Barcelona Imprempta La Catalana de J.Puigventós 1891 Adan Ferrer 21,5 cm; 88 p La última pena / Drama en tres actes y en vers original de Francesch Ubach y Vinyeta / Mestre en Gay Saber / Estrenat en lo Teatre Catalá instalat en lo de Novetats, la vetlla del 8 de Janer de 1891 / Barcelona / Imprempta La Catalana de J. Puigventós / Dormitori de Sant Francesc, 5. / 1891 1891/01/08 // Barcelona // Teatre Català (Novetats) 0
2853 Tcat Urgell, Modest Lluny dels ulls aprop del cor Comèdia Barcelona Tipografia de L'Atlántida 1898 Patuel 19 cm; 52 p 2 exemplars sense coberta Lluny dels ulls aprop del cor / Comedia / M. Urgell / 1898 0
2854 Tcat Urgell, Modest Por! Anècdota Barcelona Estampa La Renaixensa Lectura Popular Patuel 19,5 cm; 10 p ( 247-256) Manca la coberta Por! / Anècdota 0
2855 Tcat Urgell, Modest Lo terròs de sucre / Turbonada Comèdia Barcelona Estampa La Renaixensa Lectura Popular Patuel 20 cm; 9 p / 11 p (227-246) Manca la coberta Lo terròs de sucre / Comèdia // Turbonada 0
2856 Tcat Utrilla, Lluís Disfresses per un mort Mataró Edicions Robrenyo 1981 Edicions Robrenyo de teatre de tots els temps, 022 Codina, Josep A. 84-7466-031-9 Casal 16,5 cm; 73 p 2 exemplars Lluís Utrilla / Disfresses per un mort / Pròleg de A. Codina / 22 / Edicions Robrenyo de teatre de tots el temps 0
2857 Tcat Valldeperas, Manuel Comèdia d'Amor i de Dolor Comèdia dramàtica Barcelona Manel Bonet - Impressor Biblioteca Popular Catalana 21,5 cm; 30 p 2 exemplars Manel Valldeperas / Comèdia d'Amor i de Dolor / Comèdia dramàtica en dos actes / Manel Bonet - Impressor / Carrer d'Aragó, 209 - Barcelona 0
2858 Tcat Valldeperas, Manuel La sang als ulls Poema dramàtic Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1937 El nostre teatre, 068 19 cm; 30 p 2 exemplars La sang als ulls / Poema dramàtic en sis estampes, repartides en tres actes, original de Manel Valldeperes 0
2859 Tcat Navó, Susagna / Delmont, Roger Les veus de la memòria / Trilogía de soledad Barcelona Editorial AADPC 1997 Col·lecció Teatre-Entreacte, 007 84-89826-00-5 16,5 cm; 100 p Susagna Navó / Les veus de la memòria / Roger Delmont / Trilogía de la soledad / Premi es aequo de la SGAE de Textos Teatrals de l'Associació d'Actors i Directors Porfessionals de Catalunya / Editorial AADPC / Col·lecció Teatre-Entreacte / núm. 7 / Barcelona, 1997 0
2860 Tcat Tilve, Eduard / Ruiz Ayala, Àngel Crec que tinc un dubte / No tan diferents Barcelona Editorial AADPC 1997 Col·lecció Teatre-Entreacte, 012 Escalona, Maria 84-89826-05-6 16,5 cm; 78 p Eduard Tilve / Crec que tinc un dubte / Àngel Ruiz Ayala / No tan diferents / Editorial AADPC / Col·lecció Teatre-Etreacte / núm. 12 / Barcelona, 1997 0
2861 Tcat Vallmitjana, Juli A la costa brava Comèdia dramàtica Barcelona S. Bonavia, Llibreter 1923 20 cm; 65 p 2 exemplars A la costa brava / Comedia dramàtica en tres actes original de Juli Vallmitjana / Barcelona / S. Bonavía, llibreter. - Tapineria, 4 / 1923 1923/03/31 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2862 Tcat Vallmitjana, Juli L'abella perduda Diàleg Barcelona Bartomeu Baxarias - Editor 1910 De tots colors 18,5 cm; 25 p 2 exemplars Juli Vallmitjana / L'Abella perduda / (Diáleg) / De tots colors 0
2863 Tcat Vallmitjana, Juli Aires del mar Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1911 Biblioteca Popular Teatral, 041 21 cm; 15 p Aires del mar / Impressió escènica / Original de Juli Vallmitjana / Barcelona /Imprempta de Salvador Bonavía / Plassa del Pi, 5 / 1911 0
2864 Tcat Vallmitjana, Juli El Barander (L'Alcalde) Comèdia Barcelona S. Bonavia, llibreter 1923 20 cm; 80 p El Barander / (L'Alcalde) / Comedia en tres actes de Juli Vallmitjana / Barcelona / S. Bonavía, llibreter - Tapineeria, 4 / 1923 1923/03/31 // Barcelona // Gran Teatre Español 0
2865 Tcat Vallmitjana, Juli Cants d'Orient Drama Segona Barcelona Salvador Bonavía, llibreter 1923 Casal 20 cm; 63 p 2 exemplars Cants d'Orient / Drama en tres actes de Juli Vallmitjana / (Segona edició) / Barcelona / Salvador Bonavía, llibreter. - Tapineria, 4 / 1923 1923/09/17 // Barcelona // Teatre Barcelona 0
2866 Tcat Vallmitjana, Juli El corb Barcelona Bartomeu Baxarias - Editor 1911 De tots colors Patuel 19 cm; 36 p 2 exemplars Juli Vallmitjana / El corb / Impresió escénica en un acte / De tots colors 0
2867 Tcat Vallmitjana, Juli Don Pau dels consells Assaigde comèdia Segona Barcelona Salvador Bonavía, llibreter 1924 20 cm; 55 p 2 exemplars Juli Vallmitana / Don Pau dels consells / Assaig de comèddia, en dos actes / Segona Edició / Barcelona / Salvador Bonavía, llibreter. - Tapineria, 4 / 1924 1923/10/820 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2868 Tcat Vallmitjana, Juli Entre Gitanos Escenes còmiques Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1911 Biblioteca Popular Teatral, 043 21,5 cm; 15 p 2 exemplars Entre Gitanos / Escenes cómiques / original de Juli Vallmitjana / Barcelona / Imprempta de Salador Bonavía / Plassa del Pí, 5 / 1911 0
2869 Tcat Vallmitjana, Juli La gitana verge Quadre de costums gitanes Barcelona A. Artís, Impressor 1912 19 cm; 59 p 2 exemplars. Un mancat de coberta Juli Vallmitjana / La gitana verge / Quadro de costums gitanes / Barcelona / A. Artís, impressor : Carrer d'en Balmes, 54 / 1912 0
2870 Tcat Vallmitjana, Juli Els Jambus Diàleg Barcelona Bartomeu Baxarias 1912 De tots colors 18,5 cm; 21 p 2 exemplars Juli allmitjana / Els Jambus / Diáleg / De tots colors 12911/09/28 // Barcelona // Teatre Còmic 0
2871 Tcat Vallmitjana, Juli La Mala Vida Drama Segona Barcelona Salvador Bonavía, llibreter 1918 19,5 cm; 80 p 2 exemplars La mala vida / Drama en tres actes de Juli Vallmitjana / Segona Edició / Barcelona / Salvador Bonavía, llibreter, Tapineria, 13 / 1918 1918/03/15 // Barcelona // Teatre Còmic 0
2872 Tcat Vallmitjana, Juli En Tarregada Monòleg Barcelona Bartomeu Baxarias 1912 De tots colors 18,5 cm; 28 p 2 exemplars Juli Vallmitjana / En arregada / Monólech / De tots colors 1911/06/02 // Barcelona // Teatre Principal 0
2873 Tcat Vallmitjana, Juli La Tasca (La taverna) Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1911 20 cm; 37 p Juli Vallmitjana / La Tasca / (La taverna) / Baracelona / Impremta de Salvador Bonav ía / Plassa del Pí, 5 / 1911 0
2874 Tcat Vallmitjana, Juli Els Zin-calós (Els gitanos) Barcelona Tip. L'Avenç 1911 19,5 cm; 62 p 2 exemplars Juli Vallmitjana / Els Zin-calós / (Els gitanos) / Barcelona / Tip. L'Avenç : Rambla de Catalunya, 24 / 1911 1911/01/16 // Barcelona // Teatre Principal 0
2875 Tcat Vallmitjana, Juli Els Zin-calós (Els gitanos) Segona Barcelona A. Artís, Impressor 1912 18,5 cm; 61 p 2 exemplars Juli Vallmitjana / Els Zin-calós / (Els Gitanos) / Barcelona / A. Artís, impressor . Carrer d'en Balmes, 54 / 1912 1911/01/16 // Barcelona // Teatre Principal 0
2876 Tcat Vallmitjana, Juli Teatre de gitanos i de baixos fons / Els Jambus / Els Zin-calós / La gitana verge / El casament d'en Tarregada / Barcelona Edicions 62 1976 Antologia Catalana, 085 Castells, Francesc i Joan Castells, Francesc i Joan 84-297-1225-9 19 cm; 105 p Juli Vallmitjana / TGeatre de gitanos i de baixos fons / a cura de Francesc Castells i Joan Castells / edicions 62 s/a., barcelona 0
2877 Tcat Vallsmadella i Cerdà. G. Lo Missatge d'un Capdill Drama Barcelona Biblioteca de L'Escut Català 1895 Patuel 19,5 cm; 43 p Manca la coberta Lo Missatge d'un Capdill / Drama en un acte y en vers original de G. Vallsmadella y Cerdá / Estrenat ab molt bon éxit en lo Cercle Berenguer d'aquesta Ciutat la vetlla del 18 de Mars del any 1893. / Barcelona / Biblioteca de L'Escut Catala´ / Carrer Marlet, 5 (baixos) / 1895 1893/03/18 // Barcelona // Cercle Berenguer 0
2878 Tcat Vancells i Marqués, Josep Misteris del mar. Drama Barcelona Imprenta de la viuda é hijos de Gaspar. 1867 20,5 cm; 79 p 2 exemplars Misteris del Mar. / Drama en tres actes y en vers, original de D. Josep Vancells y Marqués. / Barcelona. / Imprenta de la viuda é hijos de Gaspar. / 1867. 0
2879 Tcat Vancells i Marqués, Josep La noya del Ampurdá Comèdia Barcelona Imprempta de la V. y F. de Gaspar 1866 Patuel 19,5 cm; 56 p 2 exemplars La noya del Ampurdá. / Comédia en dos actes y en vers, original de D. Josep Vancells y Marqués. / Estrenada ab extraordinari éxit en lo Teatro Romea la nit del 14 de mar de 1866. / Barcelona / Imprempta de la V. y F. de Gaspar, Cervantes, -2 / 1966 1866/03/14 // Barcelona // Teatre Romea 0
2880 Tcat Vázquez, Gerard Cansalada / Cancel·lada Barcelona Editorial AADPC 1996 Col·lecció Teatre-Entreacte, 005 Cervera, Enric 84-920543-5-2 16,5 cm; 85 p Gerard Vázquez / Cansalada / Cancel·lada / Premi SGAE de Teatre 1995 / Editorial AADPC / Col·lecció Teatre-Entreacte núm. 5 / Barcelona, 1996 0
2881 Tcat Veiga, Manuel Recreo Barcelona Editorial AADPC 1998 Col·lecció Teatre-Entreacte, 015 Ragué-Arias, Maria Josep 84-89826-09-9 16,5 cm; 78 p Manuel Veiga / Recreo / Premi SGAE de Teatre 1997 / Editorial AADPC / Col·lecció Teatre-Entreacte núm. 15 / Barcelona 1998 0
2882 Tcat Veiga, Manuel Tempesta de neu Drama Barcelona Editorial AADPC 1996 Col·lecció Teatre-Entreacte, 002 Comas, Jaume 84-920543-2-8 16,5 cm; 63 p Manuel Veiga / Tempesta de neu / Premi SGAE de Textos Teatrals de l'Associació d'Actors i Diretors Professionals de Catalunya 1995 / Editorial AADPC / Col·lecció Teatre-Emtreacte núm. 2 / Barcelona, 1996 0
2883 Tcat Vendrell, Emili El miracle de Sant Ponç Poema dramàtic Barcelona Aymà, Editor 1949 Patuel 18 cm; 154 p 2 exemplars Emili Vendrell / El miracle de Sant Ponç / Poema dramàtic en tres actes i en vers / Aymà, Editor / Barcelona / MCMXLIX 0
2884 Tcat Vendrell, Santiago La família Reniu estiueja Comèdia Barcelona Editorial Millà 1961 Catalunya Teatral. 2a època, 069 17,5 cm; 51 p 2 exemplars La familia Reniu Estiueja / Comèdia en dues parts dividides en cinc quadres original de Santiago Vendrell / Estrenada al Teatre de l'Orfeó Gracienc, de Barcelona, el dia 13 de Març del 1960, per la Companyia Josep Claramunt, amb la col·laboració extraordinària de la primera actriu Teresa Cunillé / 1961 / Editorial Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1960/03/13 // Narcelona // Teatre de l'Orfeó Gracienc 0
2885 Tcat Vendrell, Santiago / Tapias, Josep C. Melodia eterna Comèdia Barcelona Editorial Millà 1960 Catalunya Teatral. 2a època, 063 17,5 cm; 51 p 2 exemplars Melodia eterna / Comèdia en tres actes original de Santiago Vendrell i Josep C. Tapias / Estrenada al Teatre del Centre Catòlic de Sants de Barcelona, el día 29 de novembre del 1959, per la Companyia Llach-Sospedra / 1960 / Editorial Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1959/11/29 // Barcelona // Centre Catòlic de Sants 0
2886 Tcat Vendrell, Santiago / Tapias, Josep C. El port de les boires Drama Barcelona Editorial Millà 1954 Catalunya Teatral. 2a època, 025 Casal i Patuel 21,5 cm; 32 p 2 exemplars El port de les boires / Drama en tres actes original de Santiago Vendrell i Josep C. Tapias / Estrenat al Teatre del Centre Parroquial d'Horta, el 10 de Febrer 1952, pel Quadre Escénic Amics del Teatre Selecte, i pel mateix Quadre al Teatre Romea, en la sessió final del I Concurs d'Elencs de Catalunya organitzat per F. E. S. T. A., la nit del 6 de Maig del mateix any. / 1954 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pauuu, 21 - Barcelona 1952/02/10 // Barcelona // Centre Parroquial d'Horta 0
2887 Tcat Ventalló i Vintró, Pere Antoni La muller que fa per casa Comèdia de costums catalanes Barcelona Estampa de Gomez e Inglada 1866 Patuel 19,5 cm; 73 p 2 exemplars La muller que fá per casa. / Comedia de costums catalanes, en tres actes y en vers, original de D. Pere Antoni Ventalló y Vintró. / Estrenada ab gran aplauso per la Secció catalana del Teatro Romea de esta Capital, la nit del 21 de Febrer de 1866. / Barcelona: / Estamà de Gomez e Inglada. / carrer den Cirés. n.º 5 / 1866. 1966/02/21 // Barcelona // Teatre Romea 0
2888 Tcat Ventosa, Francesc (Paco dels billars) La gent del ferro Sainet Barcelona Biblioteca Teatro Mundial 1914 Biblioteca Teatro Mundial, 015 19,5 cm; 24 p 2 exemplars La gent del ferro / Sainet en un acte original de Francesch Ventosa / (Paco dels Billars) / Estrenada al teatre Apolo, de Barcelona, la nit del 13 de febrer de 1913 / Barcelona / Biblioteca Teatro Mundial / 21 - Carrer de Sant Pau - 21 / 1914 1913/02/13 // Barcelona // Teatre Apolo 0
2889 Tcat Ventura, Jacinto ¡Aixequeu lo teló!.... Monòleg Barcelona imprenta Militar y Comercial 1896 20 cm; 13 p Manca la coberta ¡Aixequeu lo teló!.... / Monolech en prosa original de Jacinto Ventura / Barcelona / Imprenta Militar y Comercial, Arco del Teatro 9 pasaje / 1896 0
2890 Tcat Ventura Rodriguez, Joan El Meu Noi Comèdia Barcelona Imprempta Perfectus 1921 17 cm; 46 p Joan Ventura Rodriguez / El Meu Noi / Comèdia en un acte i en prosa / Imprempta Perfectus / Traessera, 22, (G.) / Barcelona / 1921 1921/06/17 // Barcelona // Gran Teatre Espanyol 0
2891 Tcat Verdú, Josep Retrets Joguina Barcelona Estampa d'en Jaume Jepus 1878 Archiu Central Lírich-Dramàtich 21 cm; 26 p 2 exemplars. Un sense coberta Arxiu Central Lírich-Dramátich. / Retrets. / Juguet cómich en un acte y en vers original de En Joseph Verdú / Estrenar ab extraordinari exit en lo Teatre del Bon Retiro de Barcelona, lo dia 18 de Novembre del any 1877. / Barcelona. / Estampa de'n Jaume Jepus, / Carrer de'n Petritxol, .º 10. / 1878. 1877/11/16 // Barcelona // Teatre del Bon Retiro 0
2892 Tcat Viadiu, Josep M.ª Quadrets i Diàlegs Cataquístics (Els manaments de la llei de Déu) Barcelona Foment de Pietat Catalana 1923 Patuel 18 cm; 75 p 2 exemplars. Un sense coberta Quadrets i Diàlegs Catequístics / (Els manaments de la Llei de Déu) / per Mn. Josep M.ª Viadiu, Prev . / Foment de Pietat Catalana / Carrer Duràn i Bas, 11 / Barcelona: 1923 0
2893 Tcat Vidal Alcover, Jaume Una Roma per Cèsar Drama Palma de Mallorca Editorial Moll 1975 Biblioteca Les Illes d'Or, 115 Casal 15,5 cm; 113 p Jaume Vidal Alcover / Una Roma per Cèsar / (Representació dramàtica en sis actes) / Palme de Mallorca / Editorial Moll / 1975 0
2894 Tcat Vidal, Francisco de Sales La malvasía de Sitges Comèdia Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1899 Biblioteca de Lo Teatro Regional, 135 21'5 cm; 54 p 2 exemplars. Un sense coberta La malvasía de Sitges / Comedia en dos actes / Escrita en vers catala per D. Francisco de Sales Vidal / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Ronda Sant Pere, 19 y 21, 1.er, 1.ª 0
2895 Tcat Vidal, Francisco de Sales La malvasía de Sitges (2.ª parte.) Comèdia Barcelona Establecimiento Tipogràfico de Jaime Jepús Roviralta 1871 21,5 cm; 62 p La malvasia de Sitjes / (2.ª parte.) / Comedia en dos actos, escrita en verso catalan per D. Francisco de Sales Vidal / Barcelona, Establecimiento Tipográfica de Jaime Jepús Roviralta, / Calle del Carmen, núm. 77 bajos. / 1871. 0
2896 Tcat Vidal, Francisco de Sales La Reyna de les criades Comèdia Barcelona Estampa de la Renaixensa Lectura Popular, 180 19,5 cm; 30 p (131-160) Sense portada. Dades de la coberta Lectura popular / Biblioteca d'autors catalans / surt cada dijous / Núm. 180 / 10 cèntims / Francisco de S. Vidal / La reyna de les criades / Ilustració Catalana / Administració: Mallorca 287 - Barcelona 0
2897 Tcat Vidal, Plàcid L'Amor Artista Barcelona Imp. Vda. Domingo Casanovas 1909 Biblioteca Amor y Lletre, 002 Puig i Ferrater, Joan 19,5 cm; 74 p. Plàcit Vidal / L'Amor Artista / Barcelona / Imp. Vda. Domingo Casanovas, Ronda Sant Pau, 67 / 1909 0
2898 Tcat Vidal i Bru, M. L'estudiant de la veritat Comèdia Barcelona Editorial Millà 1957 Xavier Ubach 18 cm; 64 p 2 exemplars. Un amb dedicatòria manuscrita de l'autor a Xavier Ubach L'estudiant de la veritat / Comèdia en tres actes, en vers / original de M. Vidal i Bru / Estrenada per l'Agrupació Paco Martínez Soria en el Casal Popular i de la Catequística de Mataró, el dia 10'abril del 1955 /1957 / Editorial Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1955/04/10 // Mataró // Casal Popular i de la Catequística 0
2899 Tcat Vidal i Bru, M. Un repatriat ó la herencia d'en Tofol Comèdia Barcelona Estabiment Tipográfich d'en Pere Bofarull 1903 20,5 cm; 30 p 2 exemplars. Un de retallat Un repatriat ó la herencia d'en Tofol / Comedia en un acte y en vers pera cuatre personas original de M. Vidal y Brú / 1903 / Establiment Tipográfich d'en Pere Bofarull / Templaris, 2 y 4 - Barcelona 1903/08/09 // Sant Martí de Provensals / Teatro Bretón 0
2900 Tcat Vidal i Jové, J. F. Mercuri i els metges Comèdia dramàtica Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1935 El nostre teatre, 021 Casal i Patuel 19 cm; 44 p 2 exemplars Mercuri i els metges / Comèdia dramàtica en tres actes, original de J. F. Vidal i Jové 1934/12/06 // Barcelona // Teatre Coliseu Pompeia 0
2901 Tcat Vidal i Jové, J. F. L'oreig entre columnes Comèdia Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1936 El nostre teatre, 058 19 cm; 34 p 2 exemplars L'oreig entre columnes / Comèdia en tres actes, original de J. F. Vidal Jové / Obra que assolí en segon lloc en el Concurs per atorgar el Premi Ignasi Iglesias, 1936 de la Generalitat de Catalunya 1936/05/16 // Barcelona // Teatre de l'Orfeó Gracienc 0
2902 Tcat Vidal i Jové, J. F. La senyoreta Oest Comèdia Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1934 El nostre teatre, 001 Guansé, Domenec 19,5 cm; 37 p (no numerades) 2 exemplars La senyoreta Oest / Comèdia en tres actes i en prosa original de J. F. Vidal Jové 0
2903 Tcat Gras, Rosa-Victòria El contraverí / Mia, la boja damunt la teulada/ Dues Medees Poema dramàtic Barcelona Editorial AADP 1998 Col·lecció Teatre-Entreacte, 017 Cervera, Enric 84-89826-11-0 16,5 cm; 85 p Rosa-Victòria Gras / El contraverí / -1997- / El cap de l'heroi (pàg. 9) / Ekaterinburg (pàg. 19) / Dansa mortal (pàg. 31) / Santa Joana (pàg. 41) / El rostit dels famolencs (pàg. 55) / Mima, la boja damunt la teulada / Poema dramàtic (pàg. 63) / -Kassel 1952- / Dues Medees / -1991- / Medea 2000 (pàg. 73) / Medea secreta (pàg. 77) / Editorial AADPC / Col·lecció Teatre-Entreacte / núm. 17 / Barcelona, 1998 0
2904 Tcat Guasp, Joan / Nolla i Gual, Enric Els titellaires / Hurracan Barcelona Editorial AADPC 1999 Col·lecció Teatre-Entreacte, 022 Cervera, Enric / Casas, Joan 84-89826-18-8 Llibre Viu 16,5 cm; 110 p Joan Guasp / Els titellaires / (pàgs. 7-56) / Enric Nolla i Gual / Hurracan / (pàgs. 57-110) / Editorial AADPC / Col·lecció Teatre-Entreacte / núm. 22 / Barcelona, 1999 0
2905 Tcat Aymar, Àngels / Barra, Jordi / Be, Carlos / Blanchet, Ever / Bruch, Araceli / Buchaca, Marta / Cabré, Toni / Cavallé, Joan / Clemente, Cristina / Faura, Jordi / González, Oscar / Guix, Pau / Isart, Rosa M. / Mallol Quintana, Carles / Miró Coromina, Josep Monòlegs per a audicions / Entre el dubte i el matís / Canguro / Hi ets? / Sant Sebastià superficial, Manifest gai / Setembre quasi acabat / A traïció / Última escena de Plastilina / Vladimir / Delícies / Submissa / Democràcia salvatge (I tothom conten Barcelona Editorial AADPC 2008 Col·lecció Teatre-Entreacte, 078 Vázquez, Gerard 978-84-89826-68-7 Llibre Viu 16,5 cm; 104 Monólegs per a audicions / Vint-i-dues propostes inèdites / Editorial AADPC / Col·lecció Teatre-Entreacte núm. 78 / Barcelona, 2008 0
2906 Tcat Vidal i Jumbert, J. Doloretas la sastressa Comèdia Vic Llibrería y tipografía Vicense 1901 21 cm; 26 p Doloretas / la sastressa / Comedia en un acte / original de J. Vidal y Jumbert / Vich / Llibrería y tipografía Vicense / Rambla del Carme, núm. 7 / 1901 0
2907 Tcat Vidal i Jumbert, J. L'encegat Drama Vic Llibrería y tipografía Vicense 1901 Patuel 21,5 cm; 72 p 2 exemplars L'encegat / Drama en tres actes y en prosa original de J. Vidal y Jumbert / Estrenat ab brillant éxit en lo Teatre del Cassino Mercantil de Granollers / Vich / Llibreria y tipografía Vicense / Rambla del Carme. núm, 7 / 1901 ???/??/?? // Granollers // Teatre del Cassino Mercantil 0
2908 Tcat Vidal i Jumbert, J. L'Evangelista Drama Segona Barcelona Biblioteca L'Escon Biblioteca L'Escon, 126 Patuel 21 cm; 88 p L'Evangelista / Drama en tres actes i en prosa original de J. Vidal i Jumbert / Estrenat amb èxit brillantíssim en el Teatre del Centre Catòlic de Granollers / Segona edició / Biblioteca L'Escon / Pêtritxol, 2 / Llibreria / Barcelona ???/??/?? / Granollers // Teatre del Centre Catòlic 0
2909 Tcat Vidal i Jumbert, J. Llars apagadas Drama Granollers Imprempta de J. Xirau 1900 Patuel 21 cm; 80 p 2 exemplars Llars apagadas / Drama en 3 actes y en prosa original de J. Vidal y Jumbert / Estrenat ab extraordinari éxit en lo Teatre del Cassino Comercial de Granollers / Granollers / Imprempta de J. Xirau / 1900 ????/??/?? // Granollers // Teatre del Cassino Comercial 0
2910 Tcat Vidal i Jumbert, J. Lo llas etern Drama Barcelona Biblioteca L'Escon 1903 Biblioteca L'Escon, 001 Patuel 19,5 cm; 52 p 2 exemplars Lo llas etern / Drama en tres actes y en prosa original de J. Vidal y Jumbert / Estrenat ab brillant éxit en lo Teatre del Centre Católich de Granollers / Biblioteca L'Escon / Hospital, 46, tercer. - Barcelona ???/??/?? // Granollers // Teatre del Centre Catòlic 0
2911 Tcat Vidal i Jumbert, J. Las pessigollas de la senyoreta Comèdia Granollers Imprempta de Francisco Cucuella 1906 Patuel 19 cm; 31 p 2 exemplars Las pessigollas de la senyoreta / Comedia en un acte y en prosa original de J. Vidal y Jumbert / Estrenada en lo Teatre Catalá instalat en lo de Romea de Barcelona la nit del 21 de Mars de 1906. / Granollers / Imprempta de Francisco Cucurella / Carrer de Corró, 9 / 1906 1906/03/21 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2912 Tcat Vidal i Jumbert, J. Lo recort de Mossén Angel Drama Barcelona Tip. La Publicidad, de Tobella y Costa 1901 Patuel 21 cm; 44 p 2 exemplars Lo recort de Mossén Angel / Drama en 3 actes y en prosa original de J. Vidal y Jumbert / Estrenat ab extraordinari éxit en lo Teatre del Centre Catolich de Granollers / Barcelona / Tip. La Publicidad, de Tobella y Costa / 45, Conde del Asalto, 45 / 1901 ????/??/?? // Granollers // Teatre del Centre Catòlic 0
2913 Tcat Vidal i Pietx, Ramon El Rabadà a Betlem Pastorets Vic Editorial Sala 1947 Joia Infantil, 003 17 cm; 54 p Biblioteca Teatral Ausona / Col·lecció Joia Infantil / El rabadà a Betlem / (Pastorets) / Dividit en tres actes i quatre quadres / Lletra de Mn. Ramon Vidal i Pietx, Pvre. 0
2914 Tcat Vidal i Valenciano, Eduard La barqueta de Sant Pere Quadre dramàtic Barcelona Estampa La Renaixensa Lectura Popular, 043 20 cm; 30 p. (226 al 256) Sense portada. Dades de la coberta Lectura Popular / Biblioteca d'autors catalans / Surt cada dijous / Nú. 43 / 10 cèntims / Eduart Vidal y Valenciano / La barqueta de Sant Pere / Quadro dramàtich / Ilustració Catalana / Administració. Mallorca 287 - Barcelona 0
2915 Tcat Vidal i Valenciano, Eduard Un beneit de Jesucrist Joguina liricodramàtica Barcelona Imprenta de Jaume Jepús 1864 Altamira, Francisco de A. 21 cm; 18 p 2 exemplars Un beneit de Jesucrist. / Juguina Lírica-Dramática / Original y en vers de Eduardo V idal. / Música de D. Francisco de A. Altimira. / Barcelona. / Imprenta de Jaume Jepús, / Petritxol, 14. / 1864. 0
2916 Tcat Vidal i Valenciano, Eduard / Roca i Roca, J. Bona jugada joguina Barcelona Llibrería Espanyola de López 1887 21 cm: 23 p 2 exemplars Nona jugada / Joguina en un acte y en vers / original de D. Euduart Vidal Valenciano y D. J. Roca y Roca / Estrenada lo día 22 de desembre de 1886 en lo Teatre de Catalunya / Barcelona / Llibrería Espanyola de López / Rambla del Mitj, número 20 / 1887 1886/12/22 // Barcelona // Teatre de Catalunya 0
2917 Tcat Vidal i Valenciano, Eduard La castanyada Barcelona Imprenta de Jaume Jepús 1871 Patuel 21 cm; 27 p 2 exemplars La castanyada. / Cuadro de costums catalanas en un acte y en vers de Eduart Vidal Valenciano. / Estrenat ab gran aplauso en lo Teatro del Circo la nit del 4 de Novembe de 1871. / Barcelona. / Imprenta de Jaume Jepús. / Carrer de Petritxol, 9, baixos / 1871 1871/11/04 // Barcelona // Teatro del Circo 0
2918 Tcat Vidal i Valenciano, Eduard / Arús i Arderiu, Rosendo La taberna Drama Barcelona Establiment tipogràfich de Fidel Giró 1884 21 cm; 122 p La taberna / Drama popular en 9 quadros, altres tants de la vida real / Inspirat y basat en la novela del eminent escriptor francés E. Zolá, L'Assommoir, y arreglat en prosa pera l' Teatre Catalá per N' Eduart Vidal y Valenciano y en Rossendo Arús y Arderiu / Estrenat per la comapnyía catalana del Teatre del Tìvoli en la nit del dissapte 15 de mars de 1884 / Barcelona / Establiment ripográfich de Fidek Giró / Carrer de las Córts. núm 212, bis / 1884 11884/03/15 // Barcelona // Teatre Tìvoli 0
2919 Tcat Vidal i Valenciano, Eduardt Tal hi va que no s' ho creu Comèdia Quarta Barcelona Imprempta Gutenberg 1894 Patuel 21 cm; 32 p Tal hi va que no s' ho creu / Comedia en un acte y en vers original de D. Eduart Vidal Valenciano / Quarta edició / Barcelona / Imprempta Gutenberg / Roca, Societat en Comandita / 1, Carrer del Notariat, 2; teléfono 738 / 1894 0
2920 Tcat Vidal i Valenciano, Eduard L'ase de 'n Mora. Comèdia Barcelona Establiment tipogràfich de Jaume Jepús 1866 Patuel 20,5 cm; 44 p 2 exemplars, a un li falta l'última pàgina L'ase de 'n Mora. / Comedia en un acte de D. Eduardo Vidal Valenciano. / Barcelona. / Establiment tipografich de Jaume Jepús, / carrer de Petritxol, 14, principal. / 1866. 0
2921 Tcat Vidal i Valenciano, Eduard Lo virolet de Sant Guim Tercera Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1897 Patuel 21,5 cm; 37 p 2 exemplars sense coberta Lo virolet de Sant Guim / Quadro de costums catalanas en un acte / original y en vers de D. Eduart Vidal Valenciano / Estrenat ab gran éxit en lo Teatre Catalá en la nit del 15 de Mars de 1869 / Tercera edició / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Plassa del Pi, 3, 2.ª / 1897 1869/03/15 // Barcelona // Teatre Català 0
2922 Tcat Vidal i Valenciano, Eduard La virtut y la conciencia Drama Barcelona Establiment tipogràfich de Jaume Jepús 1867 21,5 cm; 97 p La virtut y la conciencia / Drama en quatre actes de costums catalanas / original y en vers de D. Eduart Vidal Valenciano / Barcelona. / Establiment Tipográfich de Jaume Jepús. / Carrer de Petritxol, núm. 14, principal. / 1867. 0
2923 Tcat Vigatà. Cèsar Un gran trapella Farsa còmica Barcelona Tallers Gràfics: Vda. de Marian Blasi Biblioteca Teatral Maragall, 001 18 cm; 63 p 2 exemplars Un gran trapella / Farsa còmica en tres actes / Original de Cèsar Vagatà 0
2924 Tcat Vila Pagès, Joan La viudeta es vol casar Comèdia Barcelona Editorial Millà 1959 Catalunya Teatral. 2a Època, 056 19 cm; 61 p 2 exemplars La viudeta es vol casar / Comèdia d'embolics, en tres actes / Original de Joan Vila Pagès / Estrenada la nit del 25 de desembre del 1958 al teatre de la Caja de Pensiones para la Vejez y Ahorros de Barcelona / 1959 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 1958/12/25 // Barcelona // Teatre de la Caja de Pensiones para la Vejez y Ahoros 0
2925 Tcat Vilà i Folch, Joaquim Per què surt de mare el Llobregat? Barcelona Edicions 62 1975 El Galliner, 026 Bonnin, Hermann 84-297-1070-1 Casal 17,5 cm; 86 p Joaquim Vilà i Folch / Per què surt de mare el Llobregat? / Pròleg d'Hermann Bonnin / Edicions 62, s/a., Barcelona 0
2926 Tcat Vilà Oliver, Josep El marit d'Alicia Comèdia Badalona Taller Gràfics Balmes 1953? Foment 17 cm; 68 p El marit d'Alicia / Comèdia en tres actes original de Josep Vilá Oliver / Estrena: El 15 de Febrer del 1953, en el Centre Parroquial de Sant Josep de Badalona 1953/02/15 // Badalona // Centre Parroquial de Sant Josep 0
2927 Tcat Vila i Espona, Pere El tocacampanes Rondalla Mataró Edicions de la Casa Patuel 1957 Biblioteca Llanas, 030 Patuel 21,5 cm; 53 p 2 exemplars Biblioteca Llanas / Edicions de la Casa Patuel / El tocacampanes / Rondalla escènica en tres actes, dividits en deu quadres / Original de Pere Vila i Espona / Premi Ciutat de Sabadell 1956 / Vol. XXX / Imp. Editorial Rubí / Rubí - 1957 1956/12/30 // Sabadell // Teatre de La Faràndula 0
2928 Tcat Vila Dalmau, Ramon Lo mas Ferrer Drama Barcelona Imprempta de F. Badia 1901 Biblioteca de La Barretina, 017 Patuel 21,5 cm; 19 p Lo mas Ferrer / Drama en un acte y en prosa, original de Don Ramon Vilá Dalmau / Estrenat ab brillant éxit en lo teatre del Centre Católich de Tarradell, en la nit del 23 de Juny de 1901. / Barcelona / Imprempta de F. Badia, Dou, 14 / 1901 1901/06/23 // Tarradell // Teatre del Centre Catòlic 0
2929 Tcat Vilacís, Joan Amor triomfant i Sospirs d'infant Quadrets lírics Vic Editorial Sala 1947 Col·lecció Joia Infantil, 001 Brugalla, Joan / Brugarolas, Lluís 16,5 cm; 31 p 2 exemplars. Un sense coberta Biblioteca Teatral Ausona / Collecció Joia Infantil / Amor triomfant / Quadret liric per a nenes / Lletra de Mn. Joan Vilacís, Pvre. / Música de Mn. Joan Brugalla, Pvre. // Biblioteca Teatral Ausona / Col·lecció Joia Infantil / Sospirs d'infant / Quadret idil·lic per a nens o nenes / Lletra de Mn. Joan Vilacís Pvre. / Música de Mn. Lluís Brugarolas, Pvre. 0
2930 Tcat Vilacís, Joan La comtesseta de Bellaflor Drama líric Vic Editorial Sala 1947 Biblioteca Teatral Ausona Vilalta, Adjutori Patuel 21,5 cm; 48 p 2 exemplars Biblioteca Teatral Ausona / Seccio per a noies / La comtessete de Bellaflor / Drama liric en 3 actes / Lletra de Mn. Joan Vilacís, Pvre. / Música de Mn. Adjutori Vilalta, Pvre. / Estrenat a Taradell, per la Secció Dramàtica Femenina del Centre Catòlic, el 26 d'agost de 1944. / Editorial Sala / Plaça Major, 33 / Bivh // Telèfon 443 1944/08/26 // Taradell // Centre Catòlic 0
2931 Tcat Vilacís, Joan Llum dintre la fosca i El bes de caritat Quadrets lírics Vic Editorial Sala 1947 Col·lecció Joia Infantil, 002 Vilalta, Adjutori 17 cm; 31 p Biblioteca Teatral Ausona / Col·lecció Joia infantil / Llum dintre la fosca / Drama liric per a nenes dividit en dos quadres / Lletra de Mn. Joan Vilacís, Pvre. / Música de Mn. Adjutori Vilalta, Pvre. // Biblioteca Teatral Ausona / Col·lecció Joia Infantil / El bes de caritat / Quadret liric per a nenes / Lletra de Mn. Joan Vilacís, Pvre. / Música de Mn. Adjutori Vilalta, Pvre. 0
2932 Tcat Vilanova, Emili Á casa d'Alcalde Sainet Barcelona López, Editor 1894 Patuel 21 cm; 32 p 2 exemplars, Un sense coberta Emili Vilanova / Á casa l'Alcalde / Saynete en un acte y en prosa / Estrenat en lo Teatro Romea / Barcelona / López, Editor. -Llibrería Espanyola, Rambla del Mitj, 20 / 1894 ????/??/??/ Barcelona // Teatre Romea 0
2933 Tcat Vilalta, Maruxa Qüestió de nassos Farsa tràgica Barcelona Editorial Pòrtic 1973 Llibre de Butxaca, 071 Poblet, Josep Maria 84-300-5793-5 Casal 18 cm; 118 p 2 exemplars Maruxa Vilalta / Qüestió de nassos / (Farsa tràgica en dos actes) / llibre de butxaca EP 0
2934 Tcat Villalonga, LLorens (DHGEY) Faust / Viatge a París de Minos i Amaranta en 1947 Palma de Mallorca Editorial Moll 1956 Raixa Casal 15,5 cm; 130 p Llorenç Villalonga (DHEY) / Faust / Palma de Mallorca / Ediorial Moll // Viatge a París de Minos i Amaranta en 1947 0
2935 Tcat Vilanova, Emili L'ase del hortolà Sainet Barcelona Llibrería Espanyola 21 cm; 30 p 2 exemplars Emili Vilanova / L'ase del hortolá / Saynete en un acte y en prosa / Estrenat en lo Teatro Romea / Llibrería Espanyola - Rambla del Mitj, 20 / Barcelona ????/??/?? // Barcelona // Teatre Romea 0
2936 Tcat Vilanova, Emili / Pin i Soler, Josep Las bodas d'en Cirilo Sainet Barcelona Lòpez, editor 1892 21 cm; 30 p Saynete en un acte y en prosa / original de Emili Vilanova / Las bodas d'en Cirilo / Plantejat y dividit en escenes per D. Joseph Pin y Soler / Estrenat en lo Teatro de Novedats / Barcelona / López, editor. - Llibrería Espanyola, Rambla del Mitj, 20 / 1892 ????/??/?? // Barcelona // Teatre Novetats 0
2937 Tcat Vilanova, Emili / Pin i Solwe, Josep Las bodas d'en Cirilo Sainet Barcelona Antoni Lòpez, editor 20,5 cm; 32 p Saynete en un acte y en prosa / Original de Emili Vilanova / Las bodas d'en Cirilo / Plantejat y dividit en escenes per D. Joseph Pin y Soler / Estrenat en lo Teatro de Novedats / Barcelona / Antoni López, Editor - Llibrería Espanyola / Rambla del Mitj, número 20 ????/??/?? // Barcelona // Teatre Novetats 0
2938 Tcat Vilanova, Emili Colometa la gitana o Lo regres dels confinats / Pantiquillo Sainet Barcelona Ilustració Catalana Lectura Popular, 005 20 cm; 30 p (131-160) 2 exemplars Colometa la gitana o Lo regres dels confinats / Saynet // Pantiquillo / Fragment d'un saynet 0
2939 Tcat Vilanova, Emili Oriental. Los moros contrapuntats Barcelona López, Editor - Llibrería Espanyola 1893 Patuel 20 cm; 29 p 2 exemplars Emilio Vilanova / Oriental. Los moros contrapuntats / Pessa en un acte y en prosa / Estrenada en lo Teatro Romea / Barcelona / López, Editor.- Llibrería Espanmyola, Rambla del Mitj, 20 / 1893 ???/??/?? // Barcelona // Teatre Romea 0
2940 Tcat Vilanova, Emili Qui... compra maduixes? / El pati d'en Llimona Sainet / Entremés Barcelona Llibreria Italiana 1924 La Comèdia Catalana, 010 Patuel 16,5 cm; 64 p 2 exemplars Emili Vilanova / Qui... compra maduixes? / Sainet / Barcelona / Administració-Direcció: / Llibreria Italiana / Rbla. Catalunya, 125 // Emili Vilanova / El pati d'en Llimona / Entremés / Barcelona / Administració-Direcció: Llibreria Italiana / Rbla. Catalunya, 125 0
2941 Tcat Vilanova, Emili ¡Qui... compra maduixes! Sainet Barcelona Imprenta Ràfols La Novel·la Nova, 066 18,5 cm; 25 p 2 exemplars ¡Qui... compra maduixes! / Sainet en un acte de Emili Vilanova / Estrenat en el Teatre Català Romea ???/??/?? // Barcelona // Teatre Romea 0
2942 Tcat Vilanova, Emili ¡Qui... compra maduixes! Sainet Tercera Barcelona Antoni López, Llibreter 1920 22 cm; 32 p Sense coberta Emili Vilanova / ¡Qui... compra maduixas! / Saynete en un acte y en prosa / Estrenat en lo Teatro Romea / Tercera Edició / Barcelona / Antoni López, Llibreter.- Llibrería Espanyola, Rambla del Mitj, 20 / 1920 ???/??/?? // Barcelona // Teatre Romea 0
2943 Tcat Vilanova, Emili Un sarauista Monòleg Barcelona Lo Teatro Regional 1897 Biblioteca de Lo Teatro Regional, 078 Patuel 22 cm; 13 p 2 exemplars sense portada. Dades de la coberta Biblioteca de Lo Teatro Regional - Obra n.º 78 / Un sarauista / (Monólech) / original de Emili Vilanova / Preu: Dos rals / Lo Teatro Regional, Plassa del Pi, 3, 2.on - Barcelona. 1897 0
2944 Tcat Vilanova, Emili La viuda Sainet Barcelona López, Editor - Llibrería Espanyola 20,5 cm; 32 p 3 exemplars Emili Vilanova / La viuda / Saynete en un acte y dos cuaros / Estrenat en lo Teatro Romea / Barcelona / López, Editor - Llibrería Espanyola, Rambla del Mitj, 20 ????/??/?? // Barcelona // Teatre Romea 0
2945 Tcat Vilar, J. T. Lo fá sostenido Joguina Barcelona Imprenta y Litografía de C. Verdaguer y C.ª 1872 21 cm; 24 p Lo fá sostenido. / Joguina en un acte y en prosa de J. T. Vilar. / Barcelona. / Imprenta y Litografía de C. Verdaguer y C.ª / Calle del Paseo de S.Juan, N.º 124. / 1872. 0
2947 Tcat Vilaregut, Salvador La ma de mico Rondalla dramàtica Barcelona Imprempta de Salvador Bonavia 1908 La Escena Catalana 21,5 cm; 30 p 2 exemplars. N'hi ha reedició amb cobertes diferents La ma de mico / Rondalla dramática en un acte y tres quadros / Adaptació de un qüento de W. W. Jacobs, per Salvador Vilaregut / Estrenada en el Círcol de Propietaris de Gracia, á cárrech de l'Agrupació Conreu (Teatre Intim), el 6 de juny de 1907, y representada successivament en els Teatres Romea y Principal de Barcelona. / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2. / 1908. 1907/06/06 // Barcelona // Cìrcol de Propietaris de Gracia 0
2948 Tcat Albert, Esteve Medea [mecanoscrit] Tragèdia 28 cm; 45 p Mecanoscrit acompanyat del programa de la representació. A l'arxiu, dins les capses de l'autor Medea 1963/09/14 // Canet de Mar // Hotel Magnolia 0
3712 Tcat Aguilà, Cristina Àngels del món Barcelona Foment de Pietat 1936 Biblioteca Teatral de les Escoles Catòliques, 009 20 cm; 34 p Biblioteca Teatral de les Escoles Catòliques IX / Cristina Aguilà / Àngels del món / Escenes d'educació i exemplaritat en un acte i en prosa / Foment de Pietat / Duran i Bas, 11 - Barcelona / 1936 1934/06/24 // Barcelona // Saló-teatre de les Escoles Catòliques del Sagrat Cor de Jesús i Maria Immaculada 0
2949 Tcat Vilaregut, Salvador La mà de mico Rondalla dramàtica Barcelona Biblioteca Teatro Mundial 1914 Biblioteca Teatro Mundial Casal 19 cm; 28 p 2 exemplars La mà de mico / Rondalla dramàtica en un acte y tres quadros / Adaptació d'un cuento de W. W. Jacobs per Salvador Vilaregut / Estrenada en el Círcol de Propietaris de Gracia, a càrrech de l'Agrupació Conreu (Teatre Intim), el 6 de juny de 1907, y representada successivament en els Teatres Romea y Principal, de Barcelona / Barcelona / Biblioteca Teatro Mundial / 21 - Carrer de Sant Pau - 21 / 1914º 1907/06/06 // Barcelona // Círcol de Propietaris de Gracia 0
2950 Talt Guimerà, Àngel Malsupra tero [Terra baixa] Barcelona Multi Copy 1975 Güell, Ricard S. Llibre viu 19 cm; 50 p Malsupra Tero (Terra baixa) / aûtoro: Angel Guimerà / tradukinto: Ricard S. Güell / (Kun permeso de l'heredintinoj.) 0
2951 Tcat Vilaregut, Salvador La nit dels Reys Quadre dramàtic Barcelona Imprempta de Salvador Bonavia 1908 La Escena Catalana 21 cm; 31 p 3 exemplars La nit dels Reys / Quadro dramátich en un acte, original de Salvador Vilaregut / Estrenat en el Teatre Catalá, (instalat en el Romea), el 9 de Janer de 1903. / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2 / 1908.
 1903/01/09 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2952 Tcat Vilaseca i Rius, Isidre Lo pillet dels ous Segona Patuel 21 cm; 16 p 3 exemplars sense portada. Dades de la coberta Lo pillet dels ous / ( segona edició) / Preu: Una pesseta 0
2953 Tcat Villalonga, Llorenç Aquil·les o l'impossible / Alta i benemèrita senyora Tragèdia Palma de Mallorca Editorial Moll 1964 Raixa, 069 Llompart, Josep Maria Casal 15 cm; 141 p Llorenç Villalonga / Aqui·les o l'impossible / Alta i benemèrita senyora / Palma de Mallorca / Editorial Moll 0
2954 Tcat Villalonga, Llorenç Desbarats // Sa Marquesa se disposa a anar a-n'es teatro / Sa venguda de s'Infanta / Economia en 1940 / Viatge a Lisboa en 1945 / Viatge a París en 1947 / Bromes a La Manxa / A través de La Manxa / Hi feren ben aprop / Cock-tail a un veí palau / L'Esfinx Palma de Mallorca Editorial Daedalus 1965 Col·lecció Europa Vidal Alcover, Jaume Casal 20 cm; 278 p Llorenç Villalonga / Desbarats / Daedalus / Editorial Daedalus. Palma de Mallorca 0
2955 Tcat Villalonga, Llorenç La marquesa de Pax i altres disbarats [L'Esfinx / La Tuta i la Ramoneta / Viatge a Lisboa el 1945 (Un cas de mimetisme) / Viatge a París el 1947 / Festa Major / Alta i benemèrita Senyora] Segona Barcelona Club Editor 1975 El Pi de les tres branques, 008 Sales, Joan 84-7329-087-9 Casal 19 cm; 333 p Llorenç Villalonga / La Marquesa de Pax i altres disbarats / Pròleg de Joan Sales / El pi de les tres branques / Club Editor / Barcelona 0
2956 Tcat Villalonga, Llorenç / Oliver, Joan / Brossa, Joan / Benet i Jornet, Josep M. / Sirera, Rodolf / Belbel, Sergi Sis peces de teatre breu [La Tuta i la Ramoneta] [Cavall al fons] [Noè al port d'Hamburg] [La Fageda] [Històries de desconeguts] [En companyia d'abisme] Barcelona Edicions 62 1993 El Garbell, 043 Gallén, Enric 84-297-3681-6 18,5 cm; 156 p Ll.Villalonga / J. Oliver / J. Brosa / J.M. Benet i Jornet / R. Sirera / S. Belbel / Sis peces de testre breu / A cura d'Enric Gallén / edicions 62 / Barcelona 0
2957 Tcat Villanova i Torreblanca, Jaume La cura d'amor Còmedia Segona Barcelona Editorial Millà 1957 Catalunya Teatral. 2a època, 048 18 cm; 57 p 2 exemplars La cura d'amor / Comèdia en tres actes original de Jaume Villanova i Torreblanca / Estrenada al Teatro Español de Barcelona, la vetlla del 25 d'octubre del 1951 per la Companyia de Paquina FERRANDIZ i Pau GARSABALL / Segona edició / 1957 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pauu, 21 - Barcelona 1951/10/25 // Barcelona // Teatre Español 0
2958 Tcat Villanova i Torreblanca, Jaume Ella és...Ella Comèdia Barcelona Editorial Millà 1957 Catalunya Teatral. 2a època, 049 18 cm; 53 p 2 exemplars Ella és... Ella / Comèdia en tres actes original de Jaume Villanova i Torreblanca / Estrenada al Teatre Romea de Barcelona, per la COMPANYIA MARAGALL, la nit del 8 de novembre del 1956, per a la inauguració de la temporada oficial del Teatre Català /1956-57) / 1957 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelobna 1956/11/08 // Barcelona // Teatre Romea 0
2959 Tcat Villanova i Torreblanca, Jaume Jo seré el seu gendre! Comèdia Segona Barcelona Editorial Millà 1956 Catalunya Teatral. 2a època, 041 18 cm; 55 p Jo seré el sen gendre! / comèdia en tres actes, original de Jaume Villanova i Torreblanca / Estrenada al Teatre Romea la nit del 8 de febrer del 1956 per la Companyia Maragall, Titular Catalana / Segona Edició / (corregida) / 1956 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 1956/02/08 // Barcelona // Teatre Romea 0
2960 Tcat Villanova i Torreblanca, Jaume Jo seré el seu gendre! Comèdia Mataró Edicions de la Casa Patuel 1955 Biblioteca Llanas, 027 Patuel 21,5 cm; 47 p 2 exemplars Jaume Villanova i Torreblanca / Jo seré el seu gendre! / Comèdia en tres actes / Estrenada al Teatre Club Helena el día 15 de maig del 1955, pel quadre escènic del Club Helena 1955/05/15 // Barcelona // Teatre Club Helena 0
2961 Tcat Villanova i Torreblanca, Jaume No és mai tard... si s'arriba d'hora Comèdia Mataró Edicions de la Casa Patuel 1955 Biblioteca Llanas, 026 Patuel 21,5 cm; 51 p 2 exemplars Jaume Villanova i Torreblanca / No és mai tard... si s'arriba d'hora / Comèdia en tres actes / Estrenada a l'Orfeó Gracienc el dia 11 de gener del 1953 per la Companyia d'art dramàtic Josep Claramunt. 1953/01/11 // Barcelona // Orfeó Gracienc 0
2962 Tcat Villanova i Torreblanca, Jaume El petit món d'una placeta Sainet Barcelona Editorial Millà 1958 Catalunya Teatral. 2a època, 054 18 cm; 55 p 2 exemplars El petit món d'una placeta / Sainet en tres actes original de Jaume Villanova i Torreblanca / Estrenat al Centre Moral, de Sant Martí de Provensals, el dia 14 de febrer del 1954 / 1958 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 1954/02/14 // Sant Martí de Provençals // Centre Moral 0
2963 Tcat Vinyes, Ramon Ball de titelles Titellada Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1936 El nostre teatre, 066 19 cm; 47 p 2 exemplars Ball de titelles / Titellada en tres actes, original de Ramon Vinyes 0
2964 Tcat Vinyes, Ramon Les Boyres Drama Barcelona Biblioteca L'Escon 1906 Biblioteca L'Escon, 017 Casal 19 cm; 85 p 2 exemplars Les Boyres / Drama íntim en tres actes y en prosa original de Ramón Vinyas / Premiat enguany en el Jocs Florals d'Olot y estrenat en el teatre de La Perla del Llobregat, de Gironella, el dia 19 d'Agost de 1906 y en el del Circol Católich, de Gracia, el dia 11 de Novembre de 1906 / Barcelona / Biblioteca L'Escon / Carrer de Pewtritxol, núm, 18, 3.er / 1906 1906/08/19 // Gironella // Tetre La Perla del Llobregat 0
2965 Tcat Vinyes, Ramon Fornera, rossor de pa [Els brillants de l'oncle] Comèdia Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1934 El nostre teatre, 010 Bertrana, Prudenci 10 cm; 50 p 2 exemplars. A la coberta consta com a títol: Els brillants de l'oncle. Fornera, rossor de pa Fornera, rossor de pa / Comèdia en tres actes, original de Ramon Vinyes 0
2966 Tcat Vinyes, Ramon El calvari de la vida Drama Barcelona Biblioteca L'Escon 1913 Biblioteca L'Escon Patuel 18,5 cm; 96 p El calvari de la vida / Drama en tres actes y en prosa original de Ramón Vinyas / Estrenat la vetlla del dia 10 de Desembre de 1904 en el teatre del Foment Católich de Berga / Barcelona / Biblioteca L'Escon / Riera Sant Joan, 10, 1.er, 1.ª 1904/12/10 // Berga // Teatre Foment Catòlic 0
2967 Tcat Vinyes, Ramon La creu del sud Comèdia dramàtica Barcelona In. Gràfica Aleu, Domingo & C.ª S. L. 1933 Catalunya Teatral, 034 Casal 18 cm; 52 p 2 exemplars La creu del sud / Comèdia dramàtica en tres actes, original de Ramon Vinyes / Primer Premi en el Concurs organitzat per l'Ateneu de Sant Lluís Gonçaga de Sant Andreu de Palomar. / Estrenada en el mateix Ateneu, el diumenge de Pasqua de Resurrecció, dia 16 d'abril de 1933. / Administració / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 1933/04/26 // Sant Andreu de Palomar / Ateneu 0
2968 Tcat Vinyes, Ramon Entre dues músiques Comèdia Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1935 El nostre teatre, 039 19 cm; 42 p 2 exemplars Entre dues músiques / Comèdia en tres actes, original de Ramon Vinyes 0
2969 Tcat Vinyes, Ramon Fornera, rossor de pa Comèdia Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1934 El nostre teatre, 010 Bertrana, Prudenci Casal 19 cm; 50 p D'aquesta obra n'hi ha una altra edició a la coberta de la qual hi diu: Els brillants de l'oncle. Fornera, rossor de pa Fornera, rossor de pa / Comèdia en tres, original de Ramon Vinyes 0
2970 Tcat Vinyes, Ramon Els qui mai no s'aturen Comèdia Barcelona In. Gràfica Aleu, Domingo & C.ª S. L. 1934 Catalunya Teatral, 049 Patuel 17,5 cm; 19 p 2 exemplars sense coberta Els qui mai no s'aturen / Comèdia en un acte original de Ramon Vinyes / Aquesta obra ha estat premiada en el concurs d'obres es un acte convocat per la Federació Catalana de Societats de Teatre Amateur l'any 1934 / 1934 / Administració: / Catalunya Teatral / Carrer St. Pau, 21 - Barcelona 0
2971 Tcat Vinyes, Ramon Qui no és amb mi... Segona Barcelona Joaquim Horta impressor 21,5 cm; 115 p 2 exemplars Ramon Vinyes / Qui no és amb mi... / Tres actes / Joaquin Horta / Impressor 0
2972 Tcat Baró, Teodor Á só de tabals Barcelona Estampa de Salvador Manero 1871 Arxiu Central Lírich-Dramàtich 21,5 cm; 30 p 2 exemplars Á só de tabals / Comedia ene un acte y en vers original de Teodoro Barò / Estrenada en lo Teatre Catala, la nit del 12 de novembre de 1869./ Barcelona. / Estampa de Salvador Manero, / Ronda del Nort, número 128. / 1871. 1869/11/12 // Barcelona // Teatre Català 0
2973 Tcat Baró, Teodor L'apotecari de Malgrat Comèdia Barcelona Tipografía de Francisco Badia 1897 Patuel 21,5 cm; 28 p L'apotecari de Malgrat / Comedia en un acte y en prosa original de D. Teeodoro Baró / Estrenada ab éxit extraordiari en lo Teatro Catalá. instalat en lo de Romea, la nit del 8 de Novembre de 1897 / Barcelona / Tipografía de Francisco Badia, Doctor Dou, 14. / 1897 1897/11/08 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2974 Tcat Baró, Teodor L'auca del fadrí barber Comèdia Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1897 Biblioteca de Lo Teatro Regional, 084 Patuel 20,5 cm; 116 p 2 exemplars L'auca del fadrí barber / Comedia en tres actes original de D. Teodoro Baró / Estrenada en lo Teatro Catalá lo 2 de Mars de 1886 / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Plassa del Pi, núm3, 2on / 1897 1886/03/02 // Barcelona // Teatre Català 0
2975 Tcat Baró, Teodor La escaleta del costat Comèdia Barcelona Imprempta dels Successors de N. Ramirez y Comp.ª 1897º Patuel 21,5 cm; 77 p 2 exemplars La escaleta del costat / Comedia en tres actes y en vers per D. Teodoro Baró /Estrenada ab aplauso en lo Teatre de Catalunya, la nit del 6 de Novembre de 1886 / Barcelona / Imprempta dels Successors de N. Ramirez y Comp.ª / Passatge de Escudellers, núm. 4 / 1887 1886/11/06 // Barcelona // Teatre de Catalunya 0
2976 Tcat Baró, Teodor La estació de la granota Sainet Barcelona Francisco Badia, impresor 1897 Patuel / Llibre Viu 20 cm; 21 p 2 exemplars, mancats de coberta, i un tercer enquadernat amb obres catalanes dins un volum de tapes vermelles La estació de la granota, / Saynete en un acte y en prosa original de Teodoro Baró, / Estrenat en lo Teatro Catalá instalat á Romea, la nit del 10 de Novembre de 1896. / Barcelona / Francisco Badia, impresor, Dou, 14 / 1897 1896/11/10 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2977 Tcat Baró, Teodor Lo gech d'en Migranya Sainet Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1896 Casal l'Aliança 21 cm; 21 p 2 exemplars sense coberta Lo gech d' en Migranya / Saineta en un acte y en prosa original de D. Teodoro Baró / Estrenat ab gran éxit en lo TGeatro Catalá (Romea) la nit del 1er de Maig de 1896 / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Carrer de las Cabras, 13 2on / 1896 1896/05/01 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2978 Tcat Baró, Teodor Lo gech d'en Migranya / L'apotecari de Malgrat Sainet Barcelona Estampa La Renaixensa Lectura Popular, 055 20 cm; 29 p (35-64) Sense portada. dades de la coberta Lectura Popular / Biblioteca d'autors catalans / Surt cada dijous / Nú. 55 / 90 Céntims / Teodor Baró / Lo Gech d'en Migranya / L'apotecari da Malgrat / Ilustració Catalana / Administració: Mallorca 287 - Barcelona 0
2979 Tcat Baró, Teodor Lo general No importa Drama Barcelona Fraancisco Badia, impresor 1896 Biblioteca l'Aureneta 21 cm; 127 p Lo general No importa / Drama en ttres actes y en vers original de D. Teodoro Baró / Estrenat ab gran écsit en lo Teatro Catalá, lo 11 de Febrer de1896 / Barcelona / Francisco Badia, impresor, Dou, 14 / 1896 1896/02/11 // Barcelona // Teatre Català 0
2980 Tcat Baró, Teodor La guerra civil Drama Barcelona Imprempta de la Viuda y Fills de Gaspar 1867 Arxiu Central Lírich-Dramàtich 20,5 cm; 31 p 2 exemplars La guerra civil. / Drama ene un acte y en vers, original de Teodoro Baró. / Estrenat en lo teatro Romea de Barcelona. / Barcelona. / Imprempta de la Viuda y Fills de Gaspar. / 1867, ????/??/?? // Barcelona // Teatre Romea 0
2981 Tcat Baró, Teodor Lo Joch dels Disbarats Comèdia Segona Barcelona Fraancisco Badia, impresor 1896 Biblioteca l'Aureneta Patuel 21,5 cm; 129 p 2 exemplars Lo Joch dels Disbarats / Comedia en tres actes y en vers original de D. Teododo Baró / Estrenada en lo Teatro Catalá. lo 25 de Novembre de 1884 / Segona edició / Barcelona / Francisco Badia, impresor, Dou, 14 / 1896 1884/11/25 // Barcelona // Teatre Català 0
2982 Tcat Baró, Teodor La neboda Comèdia Barcelona Imprempta d'en Joaquim Collazos 1900 Biblioteca de Lo Teatro Regional, 166 21 cm; 64 p La neboda / Comedia en tres actes en prosa original de D. Teodoro Baró / Estrenada ab extraordinari éxit en lo Teatre Catalá (Romea), la nit del 25 de Septembre de 1900. / Barcelona / Imprempta d¡en Joaquim Collazos / Plassa de la Igualtat, 3 / 1900 1900/09/25 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2983 Tcat Baró, Teodor No és or tot lo que llu Comèdia Barcelona Imprempta de Salvador Manero 1872 Archivo Central Lírico-Dramático de Rafael Ribas 21 cm; 30 p 2 exemplars No es or tot lo que llu / Comedia en un acte y en vers, original de Teodoro Baró / Barcelona: / Imprempta de Salvador Manero, / Ronda del Nort, número 128. / 1872. 0
2984 Tcat Baró, Teodor L'olla de grills Comèdia Barcelona Estampa dels Successors de N. Ramirez y C.ª 1887 20 cm; 78 p Sense coberta L'olla de grills / Comedia en tres actes y en vers original de D. Teodoro Baró / estrenada ab gran éxit en lo Teatro Catalá. instalat en lo Teatro Romea la nit del 4 de Janer de 1887 / Barcelona / Estampa dels Successors de N. Ramirez y C.ª / Passatge de Escudellers, núm. 4 / 1887 1887/01/04 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2985 Tcat Baró, Teodor Lo secret del nunci Comèdia Barcelona Imprempta de Salvador Manero 1873 Arxiu Central Lírich-Dramàtich de Rafael Ribas 21 cm; 86 p 2 exemplars Lo secret del nunci / Comedia en tres actes y en vers, original de Teodoro Baró. / Estrenada ab extraordinari éxit en lo Teatro Catalá, instalat en lo Teatro Romea, la nit del 9 de Octubre de 1873 / Barcelona. / Imprenta de Salvador Manero. / Ronda del Norte, número 128. / 1873 1873/10/09 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
2986 Tcat Baró, Teodor Lo Senyor Batlle Comèdia Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1898 Patuel 20,5 cm; 103 p Lo Senyor Batlle / Comedia en tres actes original de Teodoro Baró / Estrenada ab éxit en lo Teatro Principal lo dia 16 de Novembre de 1897 / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Ronda S. Pere, 19 y 21, 1er. 1.ª / 1898 1897/11/16 // Barcelona // Teatre Principal 0
2987 Tcat Baró, Teodor Lo Senyor Secretari Comèdia Barcelona Tipografía de Francisco Badia 1898 Patuel 19,5 cm; 86 p. Sense coberta Lo Senyor Secretari / Comedia en tres actes y en prosa original de D. Teodoro Baró / Estrenada ab gran éxit en lo Teatro Principal el 29 de Janer de 1898. / Barcelona / Tipografia de Francisco Badia, Doctor Dou, 14. / 1898 1898/01/29 // Barcelona // Teatre Principal 0
2988 Tcat Baró, Teodor ¡Qui de sa casa no's cuida..! o ¡Quien mucho abarca..! Comèdia bilingüe Figueres Imprenta y Libreria de J. Hereu, Editor 1867 Archivo Central Lírico-Dramático 19,5 cm; 40 p Archivo central lírico-dramático. / ¡Qui de sa casa no's cuida..! o ¡Quien mucho abarca..! / Comedia en un acto y en verso por Teodoro Baró / Representada por primera vez en el Teatro Romea la noche del 6 de Mayo de 1867. / Figueras. / Imprenta y Libreria de J. Hereu, Editor, / Rambla, número 31. / 1867 1867/05/06 // Barcelona // Teatro Romea 0
2989 Tcat Lunes i Boloix, Narcís El Gran Sotrac Disbarat còmic Sant Vicenç dels Horts 1956 Llibre Viu 22 cm; 29 p Narcís Lunes i Boloix / El Gran Sotrac / Disbarat cómic i en prosa, infalible per a curar asma, bronquitis, tos ferina, verola, xarrampió i demés malalties o incordius produïts per la gelosia. / Sant Vicens dels Horts. en lo xafogor del 1956 0
2990 Tcat Picas, Jaume Amunt! Òpera Barcelona Aymà 1958 Altisent, Joan Llibre Viu 17,5 cm; 58 p Amunt ! / (Sull'aria ed il vento) /Òpera en tres actes i cinc quadres / Llibret original de Jaume Picas / Música de Joan Altisent / Vincius tentavit / (Girolamo Cardano) / Del monte Cecere piglierà il volo il famoso uccello che empirà il mondo di sua gran fama. / (Leonardo da Vinci) / Aymà 0
2991 Tcat Mora, Víctor La Legió d'Honor Sarsuela Barcelona Llibreria Bonavía 1930 Martínez Valls, R. Llibre Viu 19,5 cm; 72 p Víctor Mora / La Legió d'Honor / Obra lírica en dos actes, el segon dividit en dos quadros i un monóleg / Música de R. Martínez Valls / Barcelona / Llibreria Bonavía - Rapineria, 4 / MCMXXX 1930/02/26 // Barcelona // Teatro Nuevo 0
2992 Tcat Nolla i Gual, Enric / Ruiz, Damià A pas de gel en el desert / De la vida de los nadie Tragicomèdia Barcelona Editorial AADPE 1997 Col·lecció Teatre-Entreacte, 009 Zaragoza, Maria 84-89826-02-1 Llibre Viu 16,5 cm; 76 p A pasa de gel en el desert / d'Enric Nolla i Gual / Personatges: / El Nen / Oswaldo / Búfalo / Hund // De la vida de los nadie / de Damià Ruiz / Tragicomedia en un solo acte / Personajes: / Antonio (Padre) / Isabel (Madre) / Martín (Hijo mayor) / Nicolás (Hijo mediano) / Elena (Hija menor) / Adela (Novia negra del hijo mayor) 0
2993 Tcat Gonzàlez, Assumpta Adrià, un torero català Comèdia Barcelona Editorial Millà 1990 Catalunya Teatral. 2a època, 251 84-7304-176-3 Llibre Viu 17 cm; 45 p 2 exemplars Adrià, un torero català / Obra còmica en dues parts / Original d'Assumpta Gonzàlez / 1990 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 0
2994 Tcat Vallverdú, Josep La caputxeta i el llop Barcelona Editorial Millà 1984 Catalunya Teatral. 2a època, 204 Pujades, Romà 84-7304-116-X Llibre Viu 17 cm; 47 p La caputxeta i el llop / Obra infantil en tres actes / Original de Josep Vallverdú / Il·lustracions musicals de Romà Pujades / 1984 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 1971/10/10 // Sabadell // Teatre La Faràndula 0
2995 Tcat Palau i Claveras, Miquel La pega grega Barcelona Editorial Millà 1982 Catalunya Teatral. 2a època, 185 84-7304-071-6 Llibre Viu 17 cm; 52 p La pega grega / Paròdia de tragèdia clàssica en un preludi i un acte / Original de Miquel Palau i Claveras / Estrenada a l'escenari de la Congregació Mariana Post-Escolar i de la Sagrada Familia, en 3 de febrer del 1963 / (Sant Andreu-Barcelona) / 1982 / Editorial Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1863/02/03 // Sant Andreu-Barcelona // Congregació Mariana Post-Escolar i de la Sagrada Familia 0
2996 Tcat Abellan, Joan La ruta del salmó Barcelona Edicions del Mall 1985 Biblioteca Teatral, 042 84-7456-291-0 Llibre Viu 18 cm; 91 p La ruta del salmó / de Joan Abellan / Premi Ignasi Iglèsias 1984 / Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona / Edicions del Mall / 1985 0
2997 Tcat Garcia, Ignasi / Guasp, Joan Influències / Viatge a la fi del món Monòleg Barcelona Editorial AADPE 1998 Col·lecció Teatre-Entreacte, 016 Salvat i Ferré, Ricard / Cervera, Enric 84-89826-10-2 Llibre Viu 16,5 cm; 94 p Ignasi Garcia / Influències / (pàs 3-469 // Joan Guasp / Viatge a la fi del món / (pàgs 47-94) / Editorial AADPC / Col·lecció Teatre-Entreacte / Núm 16 / Barcelona, 1998 0
2998 Tcat Pedrolo, Manuel de Situació bis Barcelona Editorial Millà 1976 Catalunya Teatral. 2a època, 133 84-7304-327-8 Llibre Viu 18 cm; 51 p Situació bis / Original de Manuel de Pedrolo / Editorial Millà / C arrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 1963/09/29 // Barcelona // Teatre Romea 0
2999 Tcat Belbel, Sergi [Gide, André / Woolf, Virgínia] Calidoscopis i fars d'avui Barcelona Editorial Millà 1994 Catalunya Teatral. 2a època, 282 84-7304-217-4 Llibre Viu 17 cm; 48 p André Gide / Virgínia Woolf / Calidoscopis i fars d'avui / Original de Sergi Belbel / 1994 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 0
3000 Tcat Hassy, Nick [Camps, Nicasi] Amnèsia amb regalèssia Comèdia Barcelona Editorial Millà 1999 Catalunya Teatral. 2a època, 308 84-7304-362-6 Llibre Viu 17 cm; 71 p Amnèsia amb regalèssia / Comèdia còmica amb duez parts i un epíleg / Original de Nick Hassy / 1999 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 1998/05/22 // Girona // Centre Cìvic de Sant Narcís 0
3001 Tcat Vinyes, Ramon Al florir els pomers Barcelona Publicacions Teatralia 1910 Biblioteca Teatralia 19 cm; 48 p 2 exemplars Biblioteca Teatralia / Ramon Vinyes / Al florir els pomers / - Apunt d'ambient - / 1910 1910/05/13 // Barcelona // Teatre Romea 0
3002 Tcat Vinyes, Ramon Peeter's Bar Drama Barcelona Llibreria Bonavía 1931 19,5 cm; 63 p Ramon Vinyes / Peeter's Bar / Drama en tres actes / Barcelona // Llibreria Bonavía - Tapineria, 4 / 1931 1929/10/04 // Barcelona // Teatre Nou 0
3003 Tcat Vinyes, Ramon Recó de xiprers Drama Barcelona Aleu, Domingo & C.ª S.L. 1932 Catalunya Teatral, 015 Casal l'Aliança / Adan Ferrer 17,5 cm; 63 p 2 exemplars Recó de Xiprers / Drama en tres actes original de Ramon Vinyes / Administració / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 1932/10/01 // Figueres / Teatre Principal 0
3004 Tcat Vinyes, Ramon Viatge Comèdia / Drama Mataró Edicions de la Casa Patuel 1929 Biblioteca Llanas, 003 Patuel 22 cm; 90 p 2 exemplars Biblioteca Llanas / Edicions de la Casa Patuel / Ramon Vinyes / Viatge / Comedia? Drama? / Tres actes / Mataró / Any 1 / Abril de MCMXXIX / Núm. 3 0
3005 Tcat Viola i Vergés, Lluís La Malura Barcelona Viola, editor 1903 Patuel 20,5 cm; 31 p 2 exemplars La malura / Quadro Social en un acte original de Lluis Viola y Vergés / Preu: 30 céntims / VIOLA, editor 0
3006 Tcat Viola i Vergés, Lluís La Malura Segona Barcelona S. Bonavía, Impressor 1911? Biblioteca Popular Teatral, 057 21 cm; 31 p La malura / Quadro Social en un acte original de Lluis Viola y Vergés / Segona edició / VIOLA, editor 0
3007 Ttrcat Giaccometti, Paolo La mort civil Drama Barcelona Impremta Catalonia 1908 Viola i Vergés, Lluís Patuel 18,5 cm; 70 p 2 exemplars La mort civil / Drama d'en Paolo Giaccometti posat en catalá per en Lluis Viola y Vergés / Barcelona / Impremta Catalonia / Tapinería, 34 / 1908 0
3008 Tcat Viura, Xavier El rostre ideal Barcelona E. Albacar, impresor 1910 Biblioteca Joventut Teatral 19,5 cm; 29 p Xavier Viura / El Rostre ideal / Nota escénica esrenada la nit del dijous 10 de Març de l'any 1910, en el Teatre Català (Romea) / Biblioteca Joventut Teatral / M.C.M.X 1910/03/10 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
3009 Tcat Viver, Antoni Cap d'Estopes Drama Barcelona Biblioteca Regional 1901 Galería dramàtica de La Biblioteca Regional Foment / Patuel 19,5 cm; 71 p 2 exemplars Cap d'Estopes / Drama histórich en tres actes y en vers original de Antoni Viver / Barcelona / Biblioteca Regional. - Junqueras, 2, pral. / 1901 1900/09/01 // S. Viens de Torelló / Teatro del Centro de Lluisos 0
3010 Tcat Vives i Batlle, Antoni A l'entorn d'un jurament Comèdia 1949 Cabutí, Angel 19,5 cm; 54 p 3 exemplars, un d'enquadernat dins el volum de Frederic Soler (Pitarra) Los Pescadors de Sant Pol Antoni Vives i Batlle / A l'entorn d'un jurament / Comèdia en tres actes i en prosa / 1949 0
3011 Tcat Vives i Batlle, Antoni La coincidència Comèdia Blanes Gràf. Modern Stil 1927 18 cm; 19 p 2 exemplars La coincidencia / Comèdia de costums en un acte y en prosa original de Antoni Vives i Batlle / Estrenada el dia 13 de Març de 1927 per la secció dramàtica de l'Orfeó Calellenc que dirigeix en Josep Pera i en el Teatre del Casino Calellenc 1927/03/13 // Calella // Teatre del Casino Calellenc 0
3012 Tcat Vives i Batlle, Antoni Maria-Dolors i Fina o Abnegació venç l'orgull Comèdia Mataró Casa Patuel 1930 Biblioteca Iluro, 024 Patuel 21,5 cm; 33 p 2 exemplars Any III / Mataró, Març de MCMXXX / Núm. XXIV / Biblioteca Iluro / Editada per la Casa Patuel / Maria-Dolors i Fina o Abnegació venç l'orgull / Comedia en dos actes i en prosa / Deguda a la ploma de Antoni Vivess i Batlle / Arts Gráfiques / Santa Coloma de Farnés / Telefono 538 1928/04/29 // Badalona-Sant Adrià del Besós / Sanatori-hospital de l'Esperit Sant 0
3013 Tcat Vives i Borell, J. La sort no es de qui la busca Comèdia Barcelona Imprempta Ignocent Porcar 1910 Biblioteca Art y Cultura 17 cm; 65 p Biblioteca Art y Cultura / J. Vives y Borrell / La sort no es de qui la busca / Comedia en un acte / 1910 0
3014 Tcat Vives i Borell, J. La sort no es de qui la busca Comèdia Barcelona Impremta Ràfols La Novel·la Teatral Catalana, 049 Patuel 18,5 cm; 16 p 2 exemplars. Un sense coberta La sort no es de qui la busca / Comedia en un acte, de J. Vives i Borrell / Aquesta comèdia fou estrenada en el Coliseu Pompèia el dia 16 de Gener de 1921, interpretant-la la companyia que dirigien els senyor Josep Claramunt y Joan Fornaguera 1921/01/16 // Barcelona // Teatre Coliseu Pompeia 0
3015 Tcat Vives, Victorià Les Humils violetes Comèdia Barcelona Biblioteca Teatral 1938 Biblioteca Teatral, 010 17 cm; 151 p Institució del Teatre / Les Humils Violetes de Victorià Vives / (Premi del Concurs 1919) / Biblioteca Teatral / Volum X : Febrer 1938 / Barcelona 1919/12/07 // Barcelona // Teatre Coliseu Pompeia 0
3016 Tcat Vives, Victorià Pastorella Sarsuela Barcelona Bonavía i Duràn - Impressors 1917 Teatre d'infants Pigem Plà, M. Patuel 19 cm; 24 p Teatre d'Infants / Pastorella / Sarçuela en un acte / Lletra de Victoriá Vives / Música de Martiriá Pigem Plá / Estrenada a Barcelona, en el Teatre Olimpo, el 8 de Desembre de 1915, per l'Elenc Benèfic d'Infants que patrocina la Secció de Beneficencia de l'Ateneu Obrer del Districte II, instal·lat en el susdit local / Casa Editorial de Teatre / Bonavía i Durán - Impressors - Boquería, 20 / Barcelona - 1917 1915/12/08 // Barcelona // Teatre Olimpo 0
3017 Tcat Xalabarder, Eduard L'home de pega Joguina Barcelona Imp. de S. Vilalta 1915 21 cm; 28 p 2 exemplars L'home de pega / Juguet en un acte i en prosa pee Eduard Xalabarder / Barcelona Abril de 1912 / Barcelona / Imp. de S. Vilalta / Elisabets, 7 / 1915 0
3018 Tcat Ximeno Planas, Josep Dos aixelebrats Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1895 Patuel 21 cm; 22 p Joseph Ximeno Planas / Dos aixelebrats Joguina en un acte, en prosa / Trasplantada directement del original á la nostra escena / Estrenada ab gran aceptació el día 28 d'Abril de 1895 en lo Teatro Lírich / B iblioteca de Lo Teatro Regional / Carrer de las Cabras, 13 2.on / 1895 1895/04/28 // Barcelona // Teatre Lírich 0
3019 Tcat Ximeno Planas, Josep Dos aixelebrats Joguina Segona Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1895 Patuel 21 cm; 22 p Joseph Ximeno Planas / Dos aixelebrats / Joguina en un acte, en prosa / Trasplantada directament del original á la nostra escena / Estrenada ab g ran aceptació el dia 28 d'Abril de 1895 en lo Teatro Lírich / Segona Edició / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Carrer de las Cabras, 13, 2.on / 1895 1895/04/28 // Barcelona // Teatro Lírich 0
3020 Tcat Xuclà i Viralta, Joan Quinze anys i un dia Mataró Edicions de la Casa Patuel 1952 Biblioteca Llanas, 021 Patuel 21,5 cm; 55 p 2 exemplars Biblioteca Llanas / Edicions de la Casa Patuel / Quinze anys i un dia / Obra en tres actes original de Joan Xuclà i Viralta / Mataró, Novembre de MCMLII / Vol. XXI 1952/03/09/ Barcelona // Teatre de l'Orfeó Gracienc 0
3021 Tcat Viura, Xavier Fra Garí Llegenda Barcelona A. López Robert, impressor 1906? Espectacles Audicions Graner Morera, Enric 15 cm; 27 p Fulls inicial i final despresos Espectacles Audicions Graner / Teatre Principal / Fra Garí / Llegenda de Montserratv / Lletra d'En Xavier Viura / Musica del mestre Enric Morera 1906/04/14 // Barcelona // Teatre Principal 0
3022 Tcat Capmany. Maria Aurèlia L'ombra de l'escorpí València Editorial Gorg 1974 Els Quaderns, 005 84-85050-13-4 Llibre viu 24 cm; 64 p 2 exemplars Maria Aurèlia Capmany / L'ombra de l'escorpí / Editorial Gorg / Colom, 58 / València, 1974 0
3023 Tcat [Anònim] Teatre Bíblic. Antic Testment [Misteri d'Adam i Eva / Consueta del sacrifici d'Isaac / Consueta de Josep / Consueta de Tobies / Representació de Judit / Consueta del Rei Assuer / Consueta de Susanna ] Barcelona Editorial Barcino 1976 Els nostres clàssics, 109-110 Huerta Viñas, Ferran Huerta Viñas, Ferran 84-7226-051-8 Adan 21,5 cm; 314 p Teatre Bíblic / Antic Testament / A cura de Ferran Huerta Viñas / Professor a la Universitat Autònoma de Barcelona / Editorial Barcinoi. 1976 / Barcelona. Montseny, 9 0
3024 Tcat [Anònim] En Perot, En Jepot y Jo o Los dos forasters a la comèdia Perpinya Impremta y Libreria den A. Julia 1882 Patuel 17 cm; 28 p En Perot, En Jepot y Jo o Los dos forasters a la comedia / Gran escena comica, escrita en Catalá-Rosellonès / Nova edicio corregida / Perpinya / Imprenta y Libreria del A. Julia, Plassa Laboria / 1882 0
3025 Tcat [Anònim] En Joanet y en Lluiset / Parodia de D. Juan Tenorio Barcelona Llibreria Espanyola de I. Lopez, Editor 1884 Patuel 21 cm; 32 p 2 exemplars. 1 retallat En Joanet y en Lluiset / parodia de D. Juan Tenorio / Barcelona / Llibrería Espanyola de I. Lopez, Editor, Rambla del Mitj, 20. / 1884. 0
3026 Tcat [Anònim] ¡Calor! (Monólech d'un home pelut) / ¡Fret! (Monólech d'un pelat) / ¡Fanch! (Monóleh d'un barceloní) / ¡Vent! (Monólech d'un home que tan li fa.) Monòleg Patuel 19,5 cm; 10 p Sense coberta ni portada. Falten les últimes págines a partir de la número 10 0
3027 Tcat [Anònim] Parlaments d'Els Reis d'Orient Mataró Edicions de la Casa Patuel 1950? Biblioteca Iluro, 058 Patuel 21,5 cm; 6 p 3 exemplars Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel - Mataró / Parlaments d'Els Reis d'Orient / Vol. LVIII 0
3028 Tcat [Anònim] La escena catequistica Barcelona Josep Vilamala, Editor Llambert Foment 17 cm; 8 p La Escena catequistica / Quadrets representables de diferents autors / Suplement a Formació Catequística / Josep Vilamala, Editor / Carrer Valencia, 246 - Barcelona 0
3029 Tcat [Anònim] El miracle de la randa 22 cm; 39 p Text mecanografiat 0
3030 Tcat [Anònim] Lo pillet dels ous. Sainet Manresa Imprenta de Sant Joseph 1884 Foment 21,5 cm; 15 p Sensee portada. Dades de la coberta Lo pillet dels ous. / Sainete de fácil representació. / Persones / Hostaler. Pasatger. / Agusil. / Pauet. / Preu un ral. / Manresa. / Imprenta de Sant Joseph, carrer de Picas, núm. 8. / 1884. 0
3031 Tcat [Anònim] Las Seguidillas Joguina Barcelona 1892? 21,5 cm; 16 p Sensee portada. Dades de la coberta Las Seguidillas / Juguet cómich en un acte y en vers / Estrenat ab éxit en lo Teatro Calvo-Vico la nit del 22 de Maig de 1892. / Preu un ral / De venta / En lo kiosco d'aprop Betlem / Rambla de las Flors. / Barcelona 1892/05/22 // Barcelona // Teatre Calvo-Vico 0
3032 Tcat [Anònim] La rateta Comèdia Barcelona Impremta de la Casa de Caritat 1922 Lambert Patuel 21,5 cm; 16 p La rateta / Comèdia amb il·lustracions musicals i amb un quadre / Es propietat de la Casa de Caritat / Barcelona . 1922 0
3033 Tcat [Anònim] Don Juan Treneta / Parodia del Tenorio Paròdia 1882 19,5 cm; 15 p Don Juan Treneta / Parodia del Tenorio / o Juan Treneta y Lluis Begiga / o el casament de La Menga, / o así fan tots coll de figa y el dimoni que hu entenga. / Drama de capa y espasa molt atrevit y valent, escrit en molta cachasa per un autor inosent molt conegut... en sa casa. / (1) Será inosent el guasó, si el incógnit vol guardar, pero churaría yo que asó ho podría firmat el amic V. S. NT P. YDR. / (1) Nota del Editor) / Inosentá estrená en el Teatro de la Prinsesa, de Valensia, la nit del 28 de Desembre de 1899 1899/12/28 // València // Teatre Princesa 0
3034 Tcat [Anònim] / Duran i Sanpere, Agustí / Duran, Eulàlia La Passió de Cervera Drama Barcelona Curial Edicions Catalanes 1984 Biblioteca Torres Amat 84-7256-222-0 22,5 cm; 138 p Agustí Duran i Sanpere / Eulàlia Duran / La Passió de Cervera / Misteri del segle XVI / Curial Edicions Catalanes / Barcelona 1984 0
3035 Tcat [Anònim] Deu té un bastó... Barcelona Establecimiento Tipográfico-Editorial de Salvador Manero 1870 Lope de Vega Patuel 19 cm; 30 p 2 exemplars.1 Sense coberta Deu té un bastó... / Pessa catalana en un acte y en vers. / Representada ab aplauso en lo Teatro Romea la nit del 19 de setembre de 1869. / Barcelona / EstablecimientoTipográfico-Editorial de Salvador Manero. / 1870. 1869/09/19 // Barcelona // Teatre Romea 0
3036 Tcat [Anònim] La farsa de Misser Pere Pathélin València L'Estel 1972 Papers Bàsics, 002 84-85.104-10-2 Casal l'Aliança 22 cm; 38 p 2 exemplars La farsa de Misser Pere Pathélin 1972/??/?? // Dénia 0
3037 Tcat [Anònim] La gran tragedia de la Passió y Mort de Jesu-Christ Nostre Senyor. Drama Barcelona Estampa dels fills de'n Domenech 1869 22,5 cm; 78 p La gran tragedia de la Passió y Mort de Jesu-Christ Nostre Senyor. / Va anyadit al principi la conversió de la samaritana y de la Magdalena, la entrada de Cristo en Jerusalen, lo despediment de Jesus y Maria y al últim la triunfant Resurrecció de Cristo Senyor nostre. / En este impressió se ha seguit el primitiu original de la que se representá en Manresa lo any 1798: y es la única impressió que se ha fet fins vuy dia que no hi ha variació. / Barcelona. / Estampa dels fills de'n Domenech, carrer de Basea, número 3o, pis primer. / 1869 0
3038 Tcat [Anònim] Diálech sobre 'l Ball Segona Girona Tipografía Vda. y Fill de J. Franquet y Serra 1910 Casal l'Aliança 21,5 cm; 29 p Diàlech sobre 'l Ball / tingut entre 'n Met de ca la Tona, estudiant de mestre, y en Grau de can Górra, tercenari de Teología. / Segona Edició / Tipografía Vda. y Fill de J. Franquet y Serra, Argentería, 26 y Forsa, 14. / Girona, 1910. 0
3039 Tcat [Anònim] La Passió y Mort de Nostre Senyor Jesu-Crist Drama Barcelona Tipografia Espanyola 1887 Archivo Dramatico-Musical Patuel 22 cm; 47 p La Passió y Mort de Nostre Senyor Jesu-Crist / Drama sacro en cinch actes y vuit quadros / conforme se representaba en lo Gran Teatro del Liceo de Barcelona bais la direcció del malograt primer actor Don Joaquim García Parreño y aumentada ab La conversió de la Samaritana / Barcelona /Tipografia Espanyola / carrer del Hospital, núm. 87. / 1887 0
3040 Tcat [Anònim] Cobra fama y posat á jeure Barcelona Impreenta de Luís Tasso 1889 21 cm; 40 p 2 exemplars Cobra fama y posat á jeure / Disbarat Cómich ene un acte / escrit en catalá y ab versos de redolins per un que no 'n sabía mes / Barcelona / Imprenta de Luís Tasso / Arco de Teatro, 21 y 23 / 1889 0
3041 Tcat [Anònim] Lo deshonor del honor Drama Manresa Impremta de Sant Joseph 1902 Patuel 20,5 cm; 77 p 2 exemplars sense coberta Lo deshonor del honor / Drama en tres actes y en vers / Estrenat en lo Teatre del Círcol de Sant Joseph de Cardona la nit de la Festa Major, 14 de Septembre de 1898. / Manresa / Impremta de Sant Joseph / 1902 1898/09/14 // Cardona // Teatre del Círcol de Sant Joseph 0
3042 Tcat [Anònim] Teatre profà. [Diàlegs del cançoner d'Híjar / Farsa d'en Cornei] Barcelona Editorial Barcino 1962 Els nostres clàssics, 088 Romeu, Josep Adan 16,5 cm; 121 p Teatre profà / A cura de Josep Romeu / Volum I / Editorial Barcino / Barcelona / 1962 0
3043 Tcat [Anònim] Teatre Català del Rosselló Segles XVII-XIX [Relació Dragmàtica de la Nativitat 7 Loa per la comèdia del Desdeny amb lo desdeny] Barcelona Curial Edicions Catalanes 1989 Biblioteca Torres Amat Vila, Pep 84-7256-335-9 Casal l'Aliança 22,5 cm; 144 p Teatre Català del Rosselló. Segles XVII-XIX / (volum I) / a cura de Pep Vila / Anónim / Relació dragmàtica de la Nativitat del Fill de Déu (segles XVII-XVIII) / Anònim / Loa per la comèdia del Desdeny ab lo desdeny (segle XVII) / Curial Edicions Catalanes / Barcelona 1989 0
3044 Tcat [Anònim] Passió y mort de Jesús [llibre manuscrit] Drama 1844 21,5 cm; 262 p Desat a l'armari de ferro Drama sacro en sis actes / Passió y mort de Jesús / representat per Aficionats en lo Teatro de Mataró lo any de 1844 0
3045 Tcat [Anònim] El castich [full manuscrit] Monòleg 17,5 cm; 3 p Guardat dins l'obra anònima Nau del Salvament El castich / Monolech / (Un altre noy) 0
3046 Tcat [Anònim] Nau del Salvament [llibret manuscrit] Diàleg 15,5 cm; 10 + 2 p L'obra esta dividica en dos llibrets manuscrits. El primer inclou a continuació l'obra anónima El catecisme dominical, cabdal d'en Joanet. Nau del Salvament / Dialech 0
3047 Tcat [Anònim] Lo catecisma dominical [llibrets manuscrits] Diàleg 15,5 cm; 6 +5 + 4 p L'obra esta devidida en tres llibrets, cadascun dels quals contè el cabdal d'un
personatge 0
3050 Tcat Casas i Serra, Joan (Sasac) Los Pastors de Nazaret [fotocòpia] Idil·li Barcelona Imprempta de Francesch Badia 1907 20 cm; 75 p Los Pastors de Nazaret / Idili en 4 actes y 8 cuadros / en vers catala que's parla actualment en Barcelona / original de Joan Casas y Serra (Sasac) / Teatre íntegro / L'autor no té la pretensió de haber escrit una obra literaria, sols s'ha proposat ferse entendrer sens apartarse de las reglas per que fou fondat el teatre, ó siga: deleitar instruir y moralisar / Preu: 2 pessetas / Barcelona / Imprempta de Francesch Badia, Dr. Dou, 14 / 1907 0
3048 Tcat [Anònim] Els esclopets de la duquesa Agna [manuscrit] Opereta 28 cm; 39 p Els esclopets de la duquesa Agna 0
3049 Tcat [Anònim] Teatre hagiogràfic (3 volums) Barcelona Editorial Barcino 1957 Els Nostres Clàssics, 079 Romeu, Josep Romeu, Josep 17 cm; 192 + 158 + 259 p El primer volum contè l'estudi introductori Teatre hagiogràfic / A cura de Josep Romeu / [Volum I - II - III] / Editorial Barcino / Barcelona / 1957 0
3051 Tcat Graells Castells, Emili Els Orfanets [fotocòpia] Quadre Barcelona Tip. Graciamat 1906 La Palmeta, 002 20 cm; 22 p Folletí de La Palmeta / Els Orfanets / Qüadro en un acte y en prosa / original de Emili Graells Castells / Aquesta obra fou estrenada á la nit del 18 de Maig de 1903 en el Foment Recreatiu / Barcelona 0
3052 Tcat Vives i Borrell, Josep Perfum de roses [fotocòpia] Idil·li dramàtic Barcelona Tip. Catalana 1907 Mateu, Estanislau 20 cm; 62 p J. Vives y Borrell / Perfum de roses / Idili dramatich / Barcelona / Tip. Catalana, Universitat, 47 / MXMVII [sic] 0
3053 Tcat Borrell Sendra, Pere Secret d'Amor [fotocòpia] Idil·li dramàtic Barcelona - Poble Nou Impremta Ibérica 1917 12 p Secret d'Amor / Idili dramátic / original d'en Pere Borrell Sendra / Barcelona.-Poble Nou / Impremta Ibérica.-Rambla Triomf, 48 / (entre Llull i Pujadas) / 1917 0
3054 Tcat Canals, Josep Mariò [fotocòpia] Idil·li Martorell T. G. Irández 1934 Folquer, Eusebi 14 p Sense partitures. La data de l'estrena està escrita a mà per l'autor. Mariò / Idili en un acte de / Josep Canals / amb números musicals del mestre / Eusebi Folquer / Martorell / 1934 1934/12/25 // Martorell // Teatre El Progreso 0
3055 Tcat Soler de las Casas, Ernest Bon jan qui paga [fotocòpia] Idil·li Barcelona Llibrería d'Eudalt Puig 1890 20 cm; 31 p Bon jan qui paga / Idili en un acte y en prosa / arreglat á la escena catalana per / Ernest Soler de las Casas / y estrenat ab brillant éxit en lo Teatro Catalá, instalat en lo de Romea la nit del 5 d'Octubre de 1889. / Barcelona / Llibrería d'Eudalt Puig / Plassa Nova, número 5 / 1890 1889/10/05 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
3056 Tcat Colomer Fors, Pere Art y prosa [fotocòpia] Idil·li dramàtic Barcelona Imprempta L'Atlántica 1899 21 cm; 28 p P. Colomer Fors / Art y prosa / Idili dramátich / Estrenat en lo teatro Goula, de Sant Feliu de Guíxols, / en la nit del dijous 4 de Maig de 1899 / Barcelona / Imprempta L'Atlántica, Dr. Dou, 14 / 1899 1899/05/04 // Sant Feliu de Guíxols // Teatre Goula 0
3057 Tcat Roselló y Orfila, Pere Esclats de l'ànima [fotocòpia] Idil·li Maó Imprenta de Bernat Fábregues 1909 21 cm; 19 p Esclats de l'ànima / Idili en un acte original de / Pere Roselló y Orfila / Estrenat en el Teatre Principal de Mahó en la vetlla del 27 de maig de 1909. / Mahó / Imprenta de Bernat Fábregues / 1909 1909/05/27 // Maó // Teatre Principal 0
3058 Tcat Jofre, Ramon L'Ave-María de Gounod [fotocòpia] Idil·li Barcelona Imprempta Maguncia 1905 15 cm; 55 p Ramón Jofre / L'Ave-María de Gounod / Idili en un acte, original y en prosa / Estrenat, ab éxit, en el Teatre Català, instalat en el de Romea, la nit del 24 de Mars de 1905. / Barcelona / Imprempta Maguncia: Palla, 6 / 1905 1905/03/24 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
3059 Tcat Ribera Llovet, Ramon ¡Ideal! [fotocòpia] Idil·li Sabadell Llibreria L'Arxiu 1907 21 cm; 23 p R. Ribera Llovet / ¡Ideal! / Idili escénich / Llibreria L'Arxiu: Sant Joan, 64. / Sabadell.-1907 0
3060 Tcat Masriera, Lluís Un idil·li prop del cel o pel juny carabasses [fotocòpia] Idil·li Mataró Impremta Minerva 1925 Toldrà, Eduard [Anònim] 20 p Sense les partitures. Lluís Masriera / Un idil·li prop del cel o pel juny carabasses / Impremta Minerva / Mataró 1925/11/16 // Barcelona // Estudi Masriera 0
3061 Tcat Aleu, Feliu La vida d'un home Comèdia Barcelona Editorial Millà 1952 Cataluna Teatral. 2a època, 016 Casal l'Aliança / Patuel 22 cm; 44 p 2 exemplars La vida d'un home / Comèdia quasi romàntica, en tres actes, original de Feliu Aleu / Estrenada al Teatre Romeo, de Barcelona, la nit del 1.er de maig del 1952, per la Companyia Titular Catalana / 1952 / Editorial Milla / Barcelona 1952/05/01 // Barcelona // Teatre Romea 0
3062 Tcat Amat, Marian Qui roba no porta roba Comedieta Barcelona Llibreria Millà 1935 Teatre d'Infants, 001 18 cm; 15 p 2 exemplars. Un sense coberta Teatre d'Infants / Qui roba no porta roba / Comedia en un acte original de Marian Amat / Estrena: El dia 6 de gener de 1935 (Diada de Reis) en l'Unió Cooperatista Barcelonesa, per l'Escola de Declamació del Grup Infantil. / 1935 / Llibreria Millà - Sant Pau, 21 / Barcelona 1935/01/06 // Barcelona // Unió Cooperatista Barcelonesa 0
3063 Tcat Collado, Agustí Sentiments noles Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1935 Teatre d'Infants, 003 18 cm; 15 p Teatre d'Infants / Sentiments nobles / Comedia en un acte per a nois i noies original de Agustí Collado / 1935 / Llibreria Millà - Sant Pau, 21 / Barcelona 0
3064 Tcat Millà, Lluís El bateig de la nina Joguina Barcelona Llibreria Millà 1935 Teatre d'Infants, 004 18 cm; 16 p 2 eemplars Teatre d'Infants / El bateig de la nina / Comedia en un acte per a nois i noies original de Lluís Millà / 1935 / Llibreria Millà - Sant Pau, 21 / Barcelona 0
3065 Tcat Miracle, Josep Carbassot Episodi dramàtic Barcelona Llibreria Millà 1935 Teatre d'Infants, 005 18 cm; 16 p 2 exemplars Teatre d'Infants / Carbassot / Episodi dramatic en un acte original de Josep Mirale / 1935 / Llibreria Millà - Sant Pau, 21 / Barcelona 0
3066 Tcat Graells Catells, Emili Els petits parents o Un testament de per riure Farsa Barcelona Llibreria Millà 1935 Teatre d'Infants, 006 18 vm; 15 p 2 exemplars Teatre d'Infants / Els petits parents o Un teatament de per riure / Farsa cómica infantil en un acte original de Emili Graells Castells / 1935 / Llibreria Millà - Sant Pau, 21 / Barcelona 1914/03/25 // Barcelona // Teatre Sala Capsir 0
3067 Tcat Millà, Lluís El plat de fusta Conte vell Barcelona Llibreria Millà 1934 Teatre d'Infants, 007 18 cm; 16 p 2 exemplars El plat de fusta / Conte vell escenificat en vers / original de Lluis Milla / Estrena: Ateneu Montserrat (Hostafranchs) 13 de maig de 1934 / 1934 / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 1934/05/13 // Barcelona (Hostafranchs) // Ateneu Montserrat 0
3068 Tcat Amat, Marian Llancem les armes! Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1935 Teatre d'Infants, 008 18 cm; 15 p 2 exemplars Teatre d'Infants / Llancem les armes / Comèdia, pe a nois, en un actge i en prosa / original de Marian Amat / Estrena: Dia 2 d'octubre de 1935, en el Casal Liberal Regionalista d'Hostafranchs (Barcelona) / 1935 / Llibreria Millà - Sant Pau, 21 / Barcelona 1935/10/02 // Barcelona (Hostafranchs) // Casal Liberal Regionalista 0
3069 Tcat Roig Guivernau, J. Tots Sants Quadre dramàtic Barcelona Llibreria Millà 1935 Teatre d'Infants, 010 19 cm; 16 p 2 exemplars. Un sense coberta Teatre d'Infants / Tots Sants / Quadre dramátic infantilo, en un acte i en prosa / original de J. Roig Guivernau / 1935 / Llibreria Millà - Sant Pau, 21 / Barcelona 0
3070 Tcat Millà, Lluís Anem a Betlèm o Els petits Pastorets Nadalenca Barcelona Llibreria Millà 1935 Teatre d'Infants, 011 18 cm; 16 p 2 exemplars Teatre d'Infants / Anem a Betlem o Els petits Pastorets / Nadalenca en un acte original de Lluis Milla / 1935 / Llibreria Millà - Sant Pau, 21 / Barceloma 0
3071 Tcat Millà, Lluís Volem fer comèdia Joguina Barcelona Llibreria Millà 1936 Teatre d'Infants, 012 18 cm; 16 P 2 exemplars Teatre d'Infants / Volem fer comèdia / Joguina en un acte original de Lluis Milla / 1936 / Llibreria Millà - Sant Pau, 21 / Barcelona 0
3072 Tcat Millà, Lluís El noi dolent Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1936 Teatre d'Infants, 014 18 cm; 15 p Sense coberta Teatre d'Infants / El noi dolent / Comedia en un acte original de Lluis Milla / 1936 / Llireria Millà - Sant Pau, 21 / Barcelona 0
3073 Tcat Ros i Artigas, J. El noiet del violí Episodi sentimental Barcelona Llibreria Millà 1936 Teatre d'Infants, 015 19 cm; 16 p 2 exemplars Teatre d'Infants / El noiet del violí / Episodi sentimental en un acte original de J. Ros i Artigas / 1936 / Llibreria Millà, carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 0
3074 Tcat Millà, Lluís Els niños bien Caricatura Barcelona Llibreria Millà 1937 Teatre d'Infants, 019 18 cm; 16 p Teatre d'Infants / Els niños bien / Caricatura en un acte, original de Lluís Millá / 1937 / Llibreria Millà - Sant Pau, 21 / Barcelona 0
3075 Tcat Millà, Lluís La cua d'En Banyeta Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1931 Teatre de Titelles, 001 Adan Ferrer 18,5 cm; 16 p La cua d'En Banyeta / Comedieta en un acte i en prosa original d'En Lluis Millà / Estrena: Sala Ampurdanesa (13 de desembre 1931) per l'artista J. Anglès / 1931 / Barcelona / Llibreria Millà / Carrer Dant Pau, 21 1931/12/13 // Barcelona // Sala Ampurdanesa 0
3076 Tcat Millà, Lluís Aixerop de Bastò Segona part de Pepa, Pepeta, Pepita i Pepona Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1931 Teatre de Titelles, 005 Adan Ferrer 18,5 cm; 15 p Aixerop de Bartó / Segona Part de Pepa, Pepeta, Pepita i Pepona / Comedieta en un acte i en prosa original d'En Lluis MIllà / Estrena: Sala Ampurdnesa (any 1931) per l'artista J. Anglès / 1931 / Barcelona / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 1931/??/?? // Barcelona // Sala Ampurdanesa 0
3077 Tcat Millà, Lluís La cúa d'En Banyeta Comèdia Barcelona Editorial Millá Teatre de Titelles, 001 21,5 cm; 15 p 2 exemplars La cúa d'En Banyeta / Comediata en un acte i en prosa original d'En Lluis Millá / Estrena: Sala Ampurdanesa, 13 de desembre 1931 per l'artista titellaire J. Anglès / Editorial Millá / Barcelona 1931/12/13 // Barcelona // Sala Ampurdanesa 0
3078 Tcat Millà, Lluís En Titella està malalt Comèdia Barcelona Editorial Millà Teatre de Titelles, 002 21,5 cm; 15 p En Titella està malalt / Comedieta en un acte i en prosa original d¡En Lluis Millá / Estrena: Sala Ampurdanesa, 13 de desembre 1931 per l'artist titellaire J. Anglès / Editorial Millá / Barcelona 1931/12/13 // Barcelona // Sala Ampurdanesa 0
3079 Tcat Millà, Lluís L'ase d'En Tòfol Comèdia Barcelona Editorial Millà Teatre de Titelles, 003 21,5 cm; 15 p 2 exemplars L'ase d'En Tòfol / Comedieta en un acte i en prosa original d'En Lluis Millá / Estrena: Sala Ampurdanesa, 13 de desembre 1931 per l'artista titellaire J. Anglès / Editorial Millá / Barcelona 1931/12/13 // Barcelona // Sala Ampurdanesa 0
3080 Tcat Millà, Lluís Pepa, Pepeta, Pepita i Pepona Comèdia Barcelona Editorial Millà Teatre de Titelles, 004 21,5 cm; 16 p 2 exemplars Pepa, Pepeta, Pepita i Pepona / Comedieta en un acte i ene prosa original d'En Lluis Millá / Estrena: Sala Ampurdanesa, març 1931 per l'artista titellaire J. Anglès / Editorial Millá / Barcelona 1931/03/?? // Barcelona // Sala Ampurdanesa 0
3081 Tcat Millà, Lluís Aixarop de bastó Comèdia Barcelona Editorial Millà Teatre de Titelles, 005 21,5 15 p 2 exemplars Aixarop de bastó / Segona part de Pepa, Pepeta, Pepita i Pepona / Comedieta en un acte y en prosa original d'En Lluis Millá / Estrena: Sala Ampurdanesa, any 1931 per l'artista titellaire J. Anglès / Editorial Millá / Barcelona 1931/??/?? // Barcelona // Sala Ampurdanesa 0
3082 Tcat Millà, Lluís Endevida qui t'ha tocat Comèdia Barcelona Editorial Millà Teatre de Titelles, 006 21,5 cm; 15 P 2 exemplars Endevina qui t'ha tocat / Comediata en un acte i en prosa original d'En Lluis Millá / Estrena: Sala Ampurdanesa, 20 de desembre 1931 per l'artista titellaire J. Anglès / Editorial Millá / Barcelona 1931/12/20 // Barcelona // Sala Ampurdanesa 0
3083 Tcat Millá i Reig, Lluis L'hostal del fantasma Comèdia Barcelona Editorial Millà Teatre de Titelles, 008 21,5 cm; 16 p L'hostal de fantasma / Comedieta en un acte i en prosa original d'En Lluis Millá i Reig / Editorial Millá / Barcelona 0
3084 Tcat Roca, Antoni El tresor d'En Cristòfol Comèdia Barcelona Editorial Millà Teatre de Titelles, 012 Casal l'Aliança 21,5 cm; 14 p 2 exemplars El tresor d'en Cristòfol / Comedieta en un acte i en prosa original de Antoni Roca / Editorial Millà / Barcelona 0
3085 Tcat Garcia, Francesc Jesus passa Barcelona Setmanari i Publicacions FATTY 19?? Teatre Infantil FATTY, 007 13 cm; 15 p 2 exemplars Teatre Infantil FATTY / Núm. 7 / Jesus passa / Visió biblica en vers, original d'En Francesc Garcia / 10 céntims 0
3086 Tcat Millà, Lluís El casament de la Nina Comedia Barcelona Setmanari i Publicacions FATTY 19?? Teatre Infantil FATTY, 008 Patuel 13 cm; 15 p 2 exemplars Teatre Infantil FATTY / Núm. 8 / El casament de la Nina / Comedieta en vers original d'En Lluis Millá / Segona part de El Bateig de la Nina / 10 céntims 0
3087 Tcat Saltiveri, Antoni El dia de rebrer Comèdia Barcelona Setmanari i Publicacions FATTY 19?? Teatre Infantil FATTY, 009 Patuel 13 cm; 16 p Teatre Infantil FATTY / Núm. 9 / El dia de rebrer / Comedieta en un acte, original d'En Antoni Saltiveri 0
3088 Tcat Garcia, Francesc El camí Diàleg Barcelona Setmanari i Publicacions FATTY 19?? Teatre Infantil FATTY, 010 13 cm; 15 p 2 exemplars Teatre Infantil FATTY / Núm. 10 / El camí / Dialec en vers, original d'En Francesc Garcia / 10 céntims 0
3089 Tcat Asmarats, Josep Oratoria infantil Monòleg Barcelona Setmanari i Publicaciones FATTY 19?? Teatre Infantil FATTY, 011 13 cm; 15 p 2 exemplars Teatre Infantil FATTY / Núm. 11 / Oratoria infantil / Monòlec cómic en vers original de Josep Asmarats 0
3090 Tcat Fusalba, Enric El medalló de la Verge Comèdia Barcelona Setmanari i Publicaciones FATTY 19?? Teatre Infantil FATTY, 018 13 cm; 14 p 2 exemplars Teatre Infantil FATTY /Núm. 18 / El medalló de la Verge / Comedieta argumentada per Enrich Fusalba / 10 céntims 0
3091 Tcat Munné i Fité, Jaume Un bon cor Comèdia Barcelona Setmanari i Publicaciones FATTY 19?? Teatre Infantil FATTY, 020 13 cm; 12 p 2 exemplars Teatre Infantil FATTY / Núm. 20 / Un bon cor / Comedieta en prosa, original d'en Jaume Munné Fité / de nostre concurs / 10 céntims 0
3092 Tcat Garcia L., Francesc Vull ésser home! Monòleg Barcelona Setmanari i Publicaciones FATTY 19?? Teatre Infantil FATTY, 021 13 cm; 14 p 2 exemplars Vull ésser home! / Monólec original d'en Francesc Garcia L. / 10 céntims 0
3093 Tcat Graells Castells, Emili El senyor mestre Sainet Barcelona Setmanari i Publicaciones FATTY 19?? Teatre Infantil FATTY, 022 Patuel 13 cm; 14 p 2 exemplars Teatre Infantil FATTY / Núm. 22 / El senyor mestre / Sainet en un acte i en prosa d'en Emili Graells Castells / 10 céntims 0
3094 Tcat Millá, Lluis Sant Mateu, qui troba es seu? Comèdia Barcelona Setmanari i Publicaciones FATTY 19?? Teatre Infantil FATTY, 023 13 cm; 15 p 3 exemplars Teatre Infantil FATTY / Núm. 23 / Sant Mateu, qui troba es seu? / Comedieta en vers original d'en Lluis Millá 0
3095 Tcat Asmarats, Josep Les nenes de la colonia Quadre Barcelona Setmanari i Publicaciones FATTY 19?? Teatre Infantil FATTY, 024 13 cm; 15 p 2 exemplars Teatre Infantil FATTY / Núm. 24 / Les nenes de la colonia / Quadret del natural original d'en Josep Asmarats / 10 céntims 0
3096 Tcat Graells Castells, Emili Esquitx d'home Diàleg Barcelona Setmanari i Publicaciones FATTY 19?? Teatre Infantil FATTY, 025 13 cm; 11 p Teatre Infantil FATTY / Núm. 25 / Esquitx d'home /Diàlec en prosa d'en Emili Graells Castells / 10 céntims 0
3097 Tcat Millá, Lluis Les Ulleres del Avi Comèdia Barcelona Setmanari i Publicaciones FATTY 19?? Teatre Infantil FATTY, 027 13 cm; 14 p 2 exemplars Teatre Infantil FATTY / Núm 27 / Les Ulleres del Avi / Comedieta en prosa original d'en Lluis Millá 0
3098 Tcat Graells Castells, Emili Nina, Nineta Monòleg Barcelona Setmanari i Publicaciones FATTY 19?? Teatre Infantil FATTY, 028 13 cm; 12 p 2 exemplars Teatre Infantil FATTY / Núm. 28 / Nina, Nineta / Monólech ene prosa original d'en Emili Graells Castells / 10 céntims 0
3099 Tcat Carreter, Enric Ll. El nen pobre Comèdia Barcelona Setmanari i Publicaciones FATTY 19?? Teatre Infantil FATTY, 029 13 cm; 14 p 2 exemplars Teatre Infantil FATTY / Núm. 29 / En nen pobre / Comedieta en prosa original d'en Enric Ll. Carreter / 10 céntims 0
3100 Tcat Bartolomé, Josep M. Germans Barcelona Setmanari i Publicaciones FATTY 19?? Teatre Infantil FATTY, 030 Patuel 13 cm; 14 p 2 exemplars Teatre Infantil FATTY / Núm. 30 / Germans / Esboç de comedia en prosa, original d'en Joseph M.ª Bartolomé / 10 céntims 0
3101 Tcat Bartolomé, Josep M. Germans Barcelona Llibreria Millà 19?? Teatre Infantil Català 13 cm; 14 p Reimpressió de l'onra de la col·lecció Teatre Infantil FATTY, núm. 30. amb les cobertes de la nova col·lecció Teatre Infantil FATTY // Núm. 30 / ¡Germans! / Esboç de comedia en prosa, original d'en Joseph M.ª Bartolomé 0
3102 Tcat Carbó, Joaquim / Batiste, Jaume Les armes de Bagatel·la Barcelona Edicions La Galera 1974 Teatre Joc d'Equip, 011 Bulbena, Jordi 84-246-5011-5 Casal l'Aliança 16,5 cm; 24 p Obra sense portada Les armes de Bagatel·la 0
3103 Tcat Suqué, Carme La casa del mariner Barcelona Edicions La Galera 1977 Teatre Joc d'Equip, 017 Barrachina, Francesc 84-246-5o17-4 Casal l'Aliança 16,5 cm; 28 p Obra sense portada La casa del mariner 0
3104 Tcat Suqué, Carme El ferrer i el rei Barcelona Edicions La Galera 1977 Teatre Joc d'Equip, 018 Batlles, Magda 84-246-5018-2 Casal l'Aliança 16,6 cm; 20 p Obra sense portada El ferrer i el rei 0
3105 Tcat Voltas, Jordi El sastre i el lleó Barcelona Edicions La Galera 1977 Teatre Joc d'Equip, 019 Brucart, Montserrat 84-246-5019-0 Casal l'Aliança 16.5cm; 24 p pbra sense portada El sastre i el lleó 0
3106 Tcat Tubau, Núria Any de neu, Any de Déu Barcelona Edicions La Galera 1977 Teatre Joc d'Equip, 020 Sariola, M. Eulàlia 84-246-5020-4 Casal l'Aliança 16.5 cm; 24 p Obra sense portada Any de neu, Any de Déu 0
3107 Ttrcat Aicard, Jean El delicte d'ésser bo (Le Père Lebonnard) Comèdia dramàtica Barcelona Llibreria Millà 1936 Catalunya Teatral, 101 Millà, Angel / Vila Pagès, Joam Adan Ferrer 18 cm; 48 p 2 exemplars El delicte d'ésser bo / (Le Père Lebonnard) / Comèdia dramàtica, en tres actes, basada en la cèlebre obra francesa Le Père Lebonnard, escrita en català per Angel Millà i Joan Vila Pagès / Estrena: Teatre Principal, de Girona, el día 6 de gener de 1936 / Catyalunya Teatral / Any V 1 de juny 1936 Núm. 101 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1936/01/06 // Girona // Teatre Principal 0
3108 Ttrcat Algernon, Francis La tragedia de l'opi Barcelona Publicacions Ràfols La Novel·la Teatral Catalana, 068 Amichatis 19 cm; 40 p 2 exemplars La tragédia de l'opi / (Das haus der seligkeiten) / Novela escènica en tres actes, de l'escriptor anglès Francis Algernon / Adaptació catalana de Amichatis / Estrenada en el Gran Teatre Español la nit del 19 d'Abril de 1923 / Barcelona / Publicacions Rafols / Paseo de Gracia, 119 1923/04/19 // Barcelona // Gran Teatre Español 0
3109 Ttrcat Annunzio, Gabriele d' La llàntia del odi Tragèdia Barcelona Bartomeu Baxarias 1908 De tots colors Vilaregut, Salvador 19,5 cm; 160 p 2 exemplars Gabriele D'Annunzio / La llàntia del odi / Tragedia en quatre actes / De tots colors / Traducció de La Fiaccola sotto il moggio per Salvador Vilaregut 1908/01/10 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
3110 Ttrcat Anouilh, Jean Becket o l'honor de Déu Drama Barcelona Joaquim Horta, Editor 1963 Quaderns de Teatre ADB, 014-015 Vallespinosa, Bonaventura Marfany, Joan Lluís 24 cm; 48 p Jean Anouilh /Becket o l'honor de Déu / (Quatre actes) / Traducció de Bonaventura Vallespinosa / Pròleg de Joan Lluís Marfany / Barcelona / 1962 1961/03/14 // Barcelona // Palau de la Música Catalana 0
3111 Ttrcat Antier, Paul / Cloquemin, Paul Far malehit Barcelona Bartomeu Baxarias 1912 De tots colors Mantua, Gaston A. 18,5 cm; 23 p Paul Antier y Paul Cloquemin / Far Malehit / (Guardiens de Phare) / De tots colors / Versió Catalana de Gaston A. Mantua 1912/07/14 // Barcelona // Sala Imperi 0
3112 Ttrcat Antona-Traversi, Giannino El Brassalet Comèdia Barcelona Publicacions Teatralia 1909 Bibilioteca Teatralia Fabré i Oliver, J. Llibre Viu 19 cm; 75 p 2 exemplars Biblioteca Teatralia / Giannino Antona-Traversi / El Brassalet / Comedia en un acte / Versió catalana per J. Fabré i Oliver / 1909 1909/05/13 // Barcelona // Teatre Romea 0
3113 Ttrcat Antona-Traversi, Giannino El secret (Viaggio di nozze) Drama Barcelona Llibreria Científich-Literaria Joseph Agustí 1912 Biblioteca de Joventut Teatral Marinel·lo, Manel i Fabré i Oliver, J. 18 cm; 95 p 2 exemplars. Un sense coberta Bblioteca de Joventut Teatral / Giannino Antona-Traversi / El secret / (Viaggio di nozze) / Drama en tres actes i en prosa / Traducció catalana de Manel Marinel·lo y J. Fabré y Oliver / Estrenat en el Teatre Catalá (Romea) en Maig de 1910 / Barcelona / Llibrería Científich-Literaria Joseph Agustí / Elisabets, 5 / 1912 1910/05/?? // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
3114 Ttrcat Armstrong, Pau El misteriós Kimmy Samson Comèdia Barcelona Bartomeu Baxarias 1912 De tots colos Costa, Carles Patuel 18,5 cm; 112 p Pau Armstrong / El misteriós Jimmy Samson / Comedia en tres actes / De tots colors / Traducció de Carles Costa 0
3115 Ttrcat Barclay, Florence La senyora de Shenstone Comèdia Barcelona 1934 Eñ Teatre, 002 Rodellas i Morales, L. 19 cm; 58 p 2 exemplars Florense Barclay / La Senyora de Shenstone / Comèdia en quatre actes / Adaptació de la novel·la La castellana de Shenstone / Escenificada per L. Rodellas i Morales 0
3116 Ttrcat Beaumarchais El Barber de Sevilla Comèdia Barcelona Imprempta de Salador Bonavía 1908 La Escena Catalana Capdevila, Carles 21 cm; 80 p 2 exemplars Beaumarchais / El Barber de Sevilla / Comedia en quatre actes, / traducció de Carles Capdevila / Estrenada en el Teatre de les Arts, (Teatre Intim) la nit del 9 de novembre de 1903. / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2. / 1908. 11903/11/09 // Barcelona // Teatre de les Arts 0
3117 Ttrcat Beckett. Samuel Tot esperant godot Drama Palme de Mallorca Editorial Moll 1955 Raixa, 043 Oliver, Joan Molas, Joaquim Casal l'Aliança 15,5 cm; 155 p Samuel Beckett / Tot esperant Godot / (En attendant Godot) / Premi Mundial de Teatre de la crítica anglesa, 1955 / Traducció de Joan oliver / Pròleg de Joaquim Molas / Palma de Malalorca / Editorial Moll 0
3118 Ttrcat Bernard, Jean-Jacques El foc que es revifa malament Comèdia dramàtica Barcelona Tipografia Emporium, S.A. 1929? Col·lecció Popular de Les Ales Esteses, 008 Pous i Pagès, J. 14,5 cm; 95 p 2 exemplars Jean-Jacques Bernard / El foc que es revifa malament / Comèdia dramàtica en tres actes / Versió catalana de J. Pous i Pagès / Les Ales Esteses /Corts Catalanes, 423 : Barcelona 1919/05/03 // Barcelona / Teatre Català (Novetats) 0
3119 Ttrcat Bernard, Tristan Antonieta o La tornada del Marquès Sainet Barcelona Llibreria Bonavia 1934? La Escena Catalana. 2a època, 414 Carratalè, Maria Patuel 17,5 cm; 8 p 2 exemplars Cristian Bernard / Antonieta o La tornada del Marquès / Sainet en un acte / Versió de Maria Carratalà / Estrenat al Teatre Studium, de Barcelona el dia 17 de gener de 1934 / Edició especial per al servei del teatre / La Escena Catalana Núm 414 / Llibreria Bonavia / Tapineriia, 4 - Barcelona 1934/01/17 // Barcelona // Teatre Studium 0
3120 Ttrcat Bernard, Tristan L'intrús Comèdia Barcelona Bartomeu Baxarias 1911 De tots colors Capdevila, Carles Patuel 18,5 cm; 112 p 2 exemplars Tristan Bernard / L'intrís / (Le Danseur inconnu) / Comedia en tres actes / De tots colors / Traducció catalana per Carles Capdevila 1911/01/21 // Barcelona // Teatre Romea 0
3121 Ttrcat Bernstein, Henry El lladre Comèdia dramàtica Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1910 La Escena Catalana Millà, Lluis i Suñer Casademunt, Lluis Adan Ferrer 21,5 cm; 71 p 2 exemplars Le Lladre / (Le voleur) / Comedia dramàtica en tres actes original de Henry Bernstein / Traducció Catalana de Lluis Millà y Lluis Suñer Casademunt / Estrenada la nit del 25 de Juliol, 1910, en el Teatre Euterpe (Mataró) 1910/07/25 // Mataró // Teatre Euterpe 0
3122 Ttrcat Berr, G. / Berneuíl, L. Mister Beverley Comèdia Barcelona Llibreria Bonavia 1935 La Escena Catalana. 2a època, 418 Artells, Eduard Casal l'Aliança 18 cm; 72 p 2 exemplars G. Berr i L. Verneuíl / Mister Beverly / Comèdia en quatre actes / Basada en The Barton Mystery de W. Hackett / Traducció catalana d'Eduard Artells / La Escena Catalana / Any XVIII (2.ª època) / 25 de maig de 1935 N.º 418 / Llibreria Bonavia / Tapineria, 4 - Barcelona 1935/01/27 // Barcelona // Orfeó Gracienc 0
3123 Ttrcat Berto, Giuseppe Anònim venecià Barcelona Aymà, S. A. Editora 1974 Quadrens de Teatre, 025 Oliver, Joan 84-2096001-2 Casal l'Aliança 18,5 cm; 124 p Giuseppe Berto / Anònim venecià / Traducció de Joan Oliver / Atmà, S. A. Editora 0
3124 Ttrcat Berton, Pierre M. / Simon Charles M. Zaza Comèdia dramàtica Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1910 Costa, Carles i Simon, Charles M. 21,5 cm; 75 p Zaza / Comedia dramàtica en cinch actes de M. Pierre Berton y M. Charles Simon / Traducció catalana de Carles Costa y J. M. Jordà / Estrenada al Teatre Tivoli el dia 22 de Juliol de 1910 / Barcelona / Imprempta de Salbador Bonavvía / Carrer de Petritxol, 2 / 1910. 1910/07/22 // Barcelona // Teatre Tívoli 0
3125 Ttrcat Berton, Pierre M., i Simon, Charles M. Zazà Comedia dramàtica Barcelona Impremta Ràfols La Novel·la Teatral Catalana, 012 Costa, Carles / Jordá, J. M. Casal l'Aliança 19 cm; 54 p Zazà / Comèdia tramàtica en cinc acters de M. Pierre Berton i M. Charles Simon / Traducció de Carles Costa i J. M. Jordà 1910/07/22 // Barcelona // Teatre Tívoli 0
3128 Ttrcat Bisson, Alexandre La Senyora X Drama Barcelona Biblioteca Popular de L'Avenç 1910 Biblioteca Popular de L'Avenç 113 Oller, Narcís Casal l'Aliança 16 cm; 124 p 2 exemplars Alexandre Bisson / La Senyora X / Drama en quatre actes / Traducció de Narcís Oller / Barcelona / Biblioteca Popular de L'Avenç / 1910 1909/02/01 // Barcelona // Teatre Principal 0
3129 Ttrcat Boardman-Jacobs, Sam Fes de Federico per a mi Barcelona Fráficas Fomento, S.A. 1995 Col·lecció Entreacte traduccions, 001 Baulenas, Lluís-Anton Salvat, Ricard 84-605-1884-1 Llibre viu 16,5 cm; 64 p Sam Boardman-Jacobs / Fes de Federico per a mi / Traducció: Lluís-Anton Baulenas / Barcelona, 1995 0
3130 Ttrcat Bracco, Roberto Jutge y part / (Non fare ad altri...) Comèdia Barcelona Bartomeu Baxarias 1911 De tots colors Fabré y Oliver, J. 18,5 cm; 24 p 2 exemplars. Un sense coberta R. Bracco / Jutge y part / (Non fare ad altri...) / De tots colors / Adaptació catalana per J. Fabré y Oliver 0
3131 Ttrcat Bracco, Roberto Nit de neu Drama Barcelona Bartomeu Baxarias 1909 De tots colors Costa, Carles Patuel 20 cm; 31 p 2 exemplars Roberto Bracco / Nit de neu / Drama en un acte / De tots colors / Traducció catalana de Carles Costa. 0
3132 Ttrcat Brecht, Bertolt Mare coratge i els seus fills Drama Mataró Salvador Serres, Editor 1976 Edicions Robrenyo de Teatre de tots els temps, 006 Voltas, Jordi Melendres, Jaume 84-400-1788-X Casal l'Aliança 16,5 cm; 119 p 2 exemplars Bertolt Brecht / Mare coratge i els eus fills / Versió de Jordi Voltas / Pròleg de Jaume Melendres / 6 Edicions Robrenyo de Teatre de tots el temps 0
3133 Ttrcat Brecht, Bertolt L'Òpera de tres rals Barcelona EDHASA 1984 Els textos del Centre Dramàtic, 004 Oliver, Joan (text) / Formosa, Feliu (cançons) Formosa, Feliu Weill, Kurt 84-350-0439-2 17.5 cm; 120 p Bertolt Brecht / L'Òpera de tres rals / Traducció. / Joan Oliver (text) / Feliu Formosa (cançons) / EDHASA 1984/03/29 // Barcelona // Teatre Romea 0
3134 Ttrcat Brecht, Bertolt Santa Joana dels escorxadors Barcelona Edicions 62 1976 El Galliner, 031 Abellan, Joan 84--297-1188-7 Casal l'Aliança 17,5 cm; 147 p Bertolt Brecht / Santa Joana dels escorzadors / Edicions 62 s/a., Barcelona 0
3135 Ttrcat Brieux, E. Les dides Comèdia Barcelona Publicacions Teatralia 1909 Biblioteca Teatralia Corominas Prats, D. / Aynaud, M. 19 cm; 131 p 2 exemplars Bblioteca Teatralia / E. Brieux / Les dides / Les Remplaçantes) / Comedia en tres actes / Versió catalana de D. Corominas Prats y M. Aynaud / 1909 0
3136 Ttrcat Brieux, E. Els Tarats Drama Barcelona Imprempta de Josep Ortega 1905 Edicions economiques Avenir Avenir Patuel 21 cm; 81 p Brieux / Els Tarats / Drama en tres actes / Traducció Avenir / Barcelona / Imprempta de Josep Ortega, Sanpau, núm. 96 / 1905 0
3137 Ttrcat Brochet, Henri Els gossos tenen.... paràssits Barcelona Luis Gili. Llibreter - Editor 1935 Quaderns de teatre de l'Acadèmia Catòlica de Sabadell, 005 Masriera, Maria de la S. 18 cm; 30 p Quaderns de Teatre de l'Aacademia Catolica de Sabadell / Henri Broguet / Els gossos tenen... paràssits / Traducció de Maria de la S. Masriera / MCMXXXV / Lluis Gili. Llibreter - Editor / Còrsega, 415. Barcelona 0
3138 Ttrcat Büchner, Georg Leonce i Lena / Woyzeck Comèdia / Drama Mataró Edicions Robrenyo 1977 Edicions Robrenyo de teatre de tots els temps, 010 Serrallonga, Carme Salvat, Ricard 84-400-2983-7 Casal l'Aliança 16,5 cm; 109 p 2 exemplars Georg Büchner / Leonce i Lena / Comèdia / Woyzeck / Drama / Traducció de l'alemany de Carme Serrallonga / Próleg de Ricard Salvat / 10 Edicions Robrenyo de Teatre de tots el temps 0
3139 Ttrcat Büchner, Georg La mort de Danton Mataró Edicions Robrenyo 1976 Edicions Robrenyo de teatre de tots els temps, 003 Serrallonga, Carme Robert, Masthe / Adamov, Artur 84-400-9943-6 Casal l'Aliança 16,5 cm; 100 p 2 exemplars Georg Büchner / La mort de Danton / Traducció directa de l'alemany de Carme Serrallonga / 3 Edicions Robrenyo de Teatre de tots els temps 0
3140 Ttrcat Butti, A. Flames en l'ombra Drama Barcelona Bartomeu Baxarias 1909 De tots colors Gatuellas, R. N. / Pellicena, P. Casal l'Aliança 18,5 cm; 102 p 2 exemplars A. Butti / Flames en l'ombra / Drama en tres actes / De tots colors / Adaptacio catalana de R.N. Gatuellas y P. Pellicena 1909/05/22 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
3141 Ttrcat Butti, E. A. Llucifer Drama Barcelona Societat Catalana d'Edicions Fabré i Oliver, Joan Llibre viu 19.5 cm; 165 p 2 exemplars E. A. Butti / Llucifer / Drama en quatre actes / Versió catalana de Joan Fabré i Oliver / Societat Catalana d'Edicions / Barcelona 0
3142 Ttrcat Caillavet, G. A. de / Flers, Robert de Miqueta y sa Mare Comèdia Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1911 La Escena Catalana Vilaregut, Salvador 21,5 cm; 106 p 2 exemplars G. A. de Caillavet y Robert de Flers / Miqueta y sa Mare / Comedia en tres actes / Adaptació catalana per Salvador Vilaregut / Estrenada al Teatre Principal el 3 de Desembre de 1910 / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Plassa del Pí, 5 / 1911 1910/12/03 // Barcelona // Teatre Principal 0
3143 Ttrcat Caillavet, G. A. de / Flers, Robert de / Aréne, Emmanuel El Rey Comèdia Barcelona Bartameu Baxarias 1910 De tots colors Vilaregut, Salvador 18,5 cm; 177 p El Rey / Comèdia en quatre actes / Escrita en francés per G. A. de Caillavet, Robert de Flers y Emmanuel Aréne / De tots colors / Arreglo catalá de Salvador Vilaregut 1909/11/20 // Barcelona // Teatre Principal 0
3144 Ttrcat Claudel, Paul L'anunciació a Maria Misteri Palma de Mallorca Editorial Moll 1956 Biblioteca Raixa, 029 Oliver, Joan / Canyameres, Ferran Casal l'Aliança 16 cm; 157 p 2 exemplars Paul Claudel / L'Anunciació a Maria / Misteri en quatre actes i un pròleg / (Text integre) / Versió catalana de Joan Oliver i Ferran Canyameres / Palma de Mallorca / Editorial Moll
 1956/03/07 //Barcelona // Palau de la Música 0
3145 Ttrcat Corneille, Pierre La il·lusió còmica Comèdia Barcelona Edicions 62 1987 El Galliner, 097 Català, Marta / Miralda, Carme Català, Marta / Miralda, Carme 84-297-2558-X Casal l'Aliança 17,5 cm; 76 p Pierre Corneille / La i·lusió còmica / Comèdia, 1636 /Traducció i presentació Marta Català i Carme Miralda / Edicions, 62, Barcelona 0
3146 Ttrcat Courteline, Jordi L'Article 330 Comèdia Barcelona Bartomeu Baxarias 1912 De tots colors Costa, Carles 18,5 cm; 25 p 2 exeemplars. Un sense coberta Jordi Courteline / L'Article 330 / Comedia en un acte / De tots colors / Traducció de Carles Costa 0
3147 Ttrcat Croiset, Francis de / Leblanc, Maurice Arseni Lupin Comèdia Barcelona Llibreria Científic-Literaria de Josep Agustí 1910 Biblioteca de Joventut Teatral Vilaregut, Salvador 19,5 cm; 129 p Biblioteca de Joventut Teatral / Arseni Lupin / Comedia en quatre actes / Arreglada al catalá per Salvador Vilaregut / Barcelona / Llibreria Científic-Literaria de Josep Agustí / Elisabets, 4 / 1910 0
3148 Tcat Pich, Òscar M. 27 fragments d'un experiment Lleida Institut d'Estudis Ilerdencs 2009 les Talúries. Teatre, 002 978-84-96908-37-6 Institut d'Estudis Ilerdencs 15 cm; 78 p 27 fragments d'un experiment / Òscar M. Pich / teatre / Diputació de Lleida / Institut d'Estudis Ilerdencs 0
3149 Tcat Casado i Gual, Núria Estimada Sarah Lleida Institut d'Estudis Ilerdencs 2010 les Talúries. Teatre, 003 Perpinyà, Núria (Epíleg) 978-84-96908-57-4 Institut d'Estudis Ilerdencs 15 cm; 82 p Estimada Sarah / Núria Casado i Gual / teatre / Diputació de Lleida / Institut d'Estudis Ilerdencs 0
3150 Tcat Pastor, Emiliano Mercedes-Benz segons els ocells Lleida Institut d'Estudis Ilerdencs 2009 les Talúries. Teatre, 001 978-84-96908-19-2 Institut d'Estudis Ilerdencs 15 cm; 66 p Mercedes-Benz segons els ocells / Emiliano Pastor / teatre / Diputació de Lleida / Institut d'Estudis Ilerdencs 0
3151 Ttrcat D'Orbok, L. El cavaller de Seingalt Comèdia Barcelona 1919? La Novel·la Teatral Catalana. Any II, 007 Capdevila, Carles Casal l'Aliança 18,5 cm; 47 p El cavaller de Seintgalt / Comèdia en tres actes, de L. D'Orbok / Traducció catalana de Carles Capdevila 1919/04/19 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
3152 Ttrcat Dantas, Julio 1023 Barcelona Impremta Ràfols 1921? La Novel·la Teatral Catalana, 052 Ribera i Rovira, I. 18,5 cm; 14 p 2 exemplars 1023 / Episodi en un acte i en prosa, de Julio Dantas / Versió catalana de I. Ribera - Rovira 1921/11/20 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
3153 Ttrcat Dantas, Julio La cena dels cardenals Barcelona Llibreria Científic-Literaria de Josep Agustí Biblioteca de Joventut Teatral Ribera i Rovira, I. 19 cm; 32 p Julio Dantas / La cena dels cardenals / Traducció de la 7.ª edició portuguesa, per Ribera y Rovira / Barcelona / Llibrerçia Científich-Literaria / Joseph Agustí / Elisabets, 4 0
3154 Ttrcat Dantas, Julio La cena dels cardenals Barcelona 1917 La Novela Nova, 009 Ribera - Rovira, I. Casal l'Aliança 18,5 cm; 23 p 2 exemplars. Un sense coberta Julio Dantas / La cena dels cardenals / Traducció de Ribera i Rovira / Queden reservats tots els drets de propietat literaria i artística 0
3155 Ttrcat Dantas, Julio Don Bertran de Figueiroa Comèdia Barcelona 1920? La Novel·la Teatral Catalana, 044 Ribera i Rovira, I. 18,5 cm; 16 p 2 exeemplars Julio Dantas / Don Bertran de Figueiroa / Comédia ingenua a la moda del segle XVII / Versió catalana de Ribera - Rovira / Estrenada amb gran éxit la nit del 14 de Novembre de 1920, al Teatre Catalá (Romea) 1920/11/14 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
3156 Ttrcat Dantas, Julio El Primer Petó Comèdia Barcelona Impremta Ràfols 1920 Ribera i Rovira, I. Patuel 18 cm; 17 p Juli Dantas / El Primer Petó / Comèdia ene un acte / Traducció catalana de Ribera - Rovira / Estrenada amb gran èxit la vetlla del 18 de Novembre al Teatre Català-Romea, de Barcelona. / Impremta Rafols / Portaferrissa, 15 / Barcelona / 1920 ????/11/18 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
3157 Ttrcat Dantas, Julio Roses de tot l'any Comèdia Barcelona 1919? Ribera i Rovira, I. Patuel 18,5 cm; 11 p 2 exemplars Juli Dantas / Roses de tot l'any / Comèdia en un acte / Traducció de Ribera - Rovira / Estrenada amb gran éxit el dai 22 de Març de 1919, al Teatre Català - Romea / Queden reservats tots els drets de propietat literaria i artística 1010/03/22 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
3158 Ttrcat Dantas, Julio Roses de tot l'any Comèdia Barcelona Llibrería Científich-Literaria Joseph Agustí Biblioteca Joventut Teatral Ribera i Rovira, I. Patuel 20 cm; 35 p Julio Dantas / Roses de tot l'any / Traducció del portugués per Ribera y Rovira / Barcelona / Llibrería Científich-Literaria Joseph Agustí / Elisabets, 4 0
3159 Ttrcat Dantas, Julio La severa Barcelona Publicacions Ràfols Ribera i Rovira, I. 18,5 cm; 72 p Sense coberta Julio Dantas / La severa / Obra en quatre actes i en prosa / Traducció catalana per I. Ribera - Rovira / Estrenada al Gran Teatre Espanyol, la nit del 3 de Novembre de 1922 / Publicacions Rafols / Passeig de Graia, 119 / Barcelona 1922/11/03 // Barcelona // Gran Teatre Espanyol 0
3160 Ttrcat Filippo, Eduarado de La gran il·lusió Barcelona Editorial Pòrtic, S.A. 1988 Els textos del Centre Dramàtic Comadira, Narcís 84-7306-327-9 Llibre Viu 17,5 cm; 103 p Eduardo de Filippo / La gran il·lusió / Traducció de l'italià per Narcís Comadira / Editorial Pòrtic, S.A. 1988/04/08 // Barcelona // Teatre Romea 0
3161 Ttrcat Derose, Herman Que..... Hi ha cap pell de conill? Comèdia Barcelona Imprenta Cavanillas 1919 Mantua, Gaston A. 20 cm; 15 p 2 exemplars sense portada. Dades de la coberta Herman Derose / Que..... Hi ha cap pell de conill? / Comedia en un acte y en prosa arrenjada al catalá per Gaston A. Mantua / 20 ct. / Edicion Popular / 1919 / Imprenta Cavanillas / Foment, 66 - Tel. 5347 A. / Barcelona 0
3162 Ttrcat Donnay, Maurici Educació de Príncep Comèdia Barcelona Bartameu Baxarías 1911 De tots colors Vilaregut, Salvador Casal l'Aliança 18,5 cm; 157 p 2 exemplars Maurici Donnay / Educació de Princep / Comedia moderna en quatre actes / De tots colors / Traducció catalana per Salvador Vilaregut 0
3163 Ttrcat Donnay, Maurici Les filles de Venus Vodevil Barcelona Impremta d'Emili Gabañach, S. en C. Biblioteca Catalana de Vodevil, 005 Vilaregut, Salvador Patuel 18 cm; 63p Biblioteca Catalana de Videvol / Volum V / Maurici Donnay / Les filles de Venus / Vodevil en quatre actes / Inspirat en una farsa d'Aristófanes / Arrenjament català de Salvador Vilaregut / Dipòsit general: Kiosc del Liceu, Rambla del Centre / Barcelona 1914/12/19 // Barcelona // Gran Teatre Espanyol 0
3164 Ttrcat Dumas, Alexandre (Fill) La Dama de las Camelies Drama Barcelona Bartameu Baxarías 1912 De tots colors Vilaregut, Salvador Adan Ferrer 18,5 cm; 145 p 2 exemplars Alexandre Dunas (Fill) / La Dama de las Camelias / Drama en cinc actes / De tots colors / Traducció Catalana de Salvador Vilaregut 1911/03/22 // Barcelona // Teatre Principal 0
3165 Ttrcat Dumas, Alexandre (Fill) La Dama de las Camelies Drama Barcelona Llibreria Italiana 1924 La Comèdia Catalana, 009 Vilaregut, Salvador 15 cm; 67 p Alexandre Dumas / La dama de les camèlies / Drama en cinc actes / Traductor. Salvador Vilaregut / Barcelona / Administració-Direcció: / Llibreria Italiana / Rbla. Catalunya, 125 1911/03/22 // Barcelona // Teatre Principal 0
3166 Ttrcat Dumas, Alexandre (Fill) La Dama de las Camelies Drama Barcelona La Novel·la Teatral Catalana, 027 Vilaregut, Salvador 18,5 cm; 62 p La Dama de les Camèlies / Drama en cinc actes de Alexandre Dumas (fill) / Traducció catalana de Salvador Vilaregut / La traducció catalana d'aquesta obra, va estrenar-se al teatre Principal, la nit del 22 de Març, de 1911 1911/03/22 // Barcelona // Teatre Principal 0
3167 Ttrcat Dumas, Alexandre (Pare) Don Joan Llegenda Barcelona La Novel·la Nova, 078 Vilaregut, Salvador 18,5 cm; 47 p Don Joan / llegenda en quatre actes i cinc quadros d'Alexandre Dumas /pare) adaptada per en Salador Vilaregut / Estrenada el dia 22 d'Octubre de 1918, al Teatre Català Romea 1918/10/22 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
3168 Ttrcat Duquesnel, Felix ¡Por! Comèdia Barcelona Bartameu Baxarías 1908 De tots colors Sicars i Salvadóp, Narcís 19 cm; 36 p Felix Duquesnel / ¡ Por ! / Comedia en un acte / De tots colors / Adaptació catalana, per Narcís Sicars y Salvadó. 1907/12/09 // Barcelona // Teatre Principal 0
3169 Ttrcat Duran, Michel Llibertat provisional Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1935 Catalunya Teatral, 088 Bellmunt, Domènec de / Bertrans Solsona, J. 18 cm; 72 p 2 exemplars Libertat provisional / Comèdia en tres actes i un epileg / original de Michel Duran / Traduccio catalana de Domènec de Bellmunt i J. Bertans Solsona / Estrena: Teatre Novetats de Barcelona, 16 d'octubre 1935 per la Companyía catalana Nicolau-Martori / Catalunya Teatral / Any IV 1 de novembre 1935 Núm. 88 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1935/10/16 // Barcelona // Teatre Novetats 0
3170 Ttrcat Dürrenmatt, Friedrich La visita de la vella dama Tragicomèdia Barcelona Joaquim Hora, Editor 1962 Quaderns de Teatre ADB, 007-008 Ulsamer, F. / Díaz Plaja, Aurora 24 cm; 39 p 2 exemplars Friederich Dürrenmatt / La visita de la vella dama / (Tragicomèdia en tres actes i un epíleg) / Traducció directa de l'alemany per F. Ulsamer i Aurora Díaz Plaja / ADB / Barcelona / 1962 0
3171 Ttrcat Echegaray, Miguel [Martí, Julià] Els hugonots Comèdia Barcelona Imprempta Baxarías 1913 De tots colors Martí, Julià Patuel 18,5 cm; 71 p 2 exemplars Juliá Martí / Els hugonots / Comedia en dos actes, en prosa i vers / De tots colors / Traducció de la de Don Miquel Echegaray 1913/03/16 // Barcelona (Sant Gervasi) // Centre Autonomista 0
3172 Tcat Barbosa, August [Hankok, James] Un fill del poble (A son of the people) Drama Segona Mataró Edicions de la Casa Patuel 1932 Biblioteca Llanas, 007 Barbosa, August Patuel 22 cm; 47 p 2 exemplars. Molt probablement el nom de l'autor i el títol en anglès són inventats per fer creure que es tracta d'una traducció d'una obra estrangera. Biblioteca Llanas / Edicions de la Casa Patuel / Un fill del poble (A son of the people) / Drama en tres actes de James Hankok adaptat a l'escena catalana per August Barbosa / Segona edició / Any II / Mataró / Gener de MCMXXXII / Vol. VII 1927/03/27 // Terrassa // Orfeó La Llanterna 0
3173 Tcat Garcia, Emili La xarxa humana Drama Barcelona Tip. Universitat 1911 Eulàlia Miralles 20 cm; 53 p Emili Garcia / La Xarxa humana / Drama en dos actes / Barcelona / Tip. Universitat, 52 / MCMXI 0
3174 Tcat Suarez Casañ, V. / Capella, Jascinto Sanás y parells Joguina Barcelona Francisco Badia, impresor 1897 Eulàlia Miralles / Llibre Viu 22,5 cm; 24 p 2 exemplars, un dels quals enquadernat amb altres obres dins un volum de tapes vermelles Sanás y parells / Juguet cómich en un acte y en prosa / original de V. Suarez Casañ y Jascinto Capella / Estrenat ab gran aplauso en el Teatre Catalá (Romea) la nit del 16 d'Octubre de 1896. / Barcelona / Francisco Badia, impresor, Dou, 14 / 1897 1896/10/16 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
3175 Tcat Figuerola Aldroféu, M. Temps perdut Passatemps còmic Barcelona Imprenta de Joseph Cunill y Sala 1888 Eulàlia Miralles 20 cm; 28 p Temps perdut / Passa-temps cómich en un acte y en vers / original de M. Figuerola Aldroféu / Estrenat ab éxit la nit del 12 de Janer de 1888 en lo Teatre de Novetats / Barcelona / Imprenta de Joseph Cunill y Sala / Baixada Viladecols, 2. / 1888 1888/01/12 // Barcelona // Teatre Novetats 0
3176 Tcat Figuerola Aldrofeu, M. Vigília de casament Barcelona Llibreria Espanyola de López 1887? Archiu Central Lírich-Dramàtich Eulàlia Miralles 22 cm; 16 p


 M. Figuerola Aldrofeu / Vigilia de casament / Cuadro de costums en un acte / Estrenat en lo Teatro Catalá instalat en lo de Romea la nit del 26 de Maig de 1887 / Barcelona / Llibrería Espanyola de Lopez / 20, Rambla del Mitj, 20 1887/05/26 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
3177 Tcat Molas, Josep / Planas, Josep De viatge Sarsuela Barcelona Tipografia de J. Solé Piqué 1886 Arxiu Dramàtich-Musical Molas, Camilo Eulàlia Miralles 21 cm; 32 p Sense portada. Dades de la coberta Arxiu Dramátich-Musical, Boters, 7 y 9, 4.ª / De viatge / Zarzuela en un acte escrita per Joseph Molas y Joseph Planas / Música de Camilo Molas / Barcelona / Tipografía de J. Solé Piqué, Floridablanca, 136 / 1886 1886/01/03 // Barcelona // Teatre de la societat Quevedo 0
3178 Tcat Blanch i Romaní, Josep La cigala y las formigas Comèdia Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1897 Eulàlia Miralles 22 cm; 34 p La Cigala y las Formigas / Comedia en un acte / Refundida y adaptada á la escena catalana per J.Blanch y Romaní / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Ronda de S. Pere, 19 y 21, 1.er 1.ª / 1897 0
3179 Tcat Fius i Palà, M. Vida nova Drama Barcelona Impremta Bonavia i Duran 1915 Eulàlia Miralles 19,5 cm; 143 p Vida nova / Drama en tres actes original de M. Fius i Palá / Barcelona / Impremta Bonavia i Duran.- Boquería, 20. / 1915 0
3180 Ttrcat Ennequin, Maurice Les delicies de la llar Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1935 Catalunya Teatral, 086 Vila i Pagés, Joan 17,5 cm; 55 p 2 exemplars Les delicies de la llar / (Les joies du foyer) / Comedia en tres actes de Maujrice Ennequin / Traducció Catalana de Joan Vila i Pagés / Estrena: Teatre Barcelona agost de 1927 / Catalunya Teatral / Any IV 1 d'octubre 1935 Núm. 86 / Lliberia Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1927/08/?? // Barcelona // Teatre Barcelona 0
3181 Ttrcat Eschil Les choèfores Tragèdia Barcelona Imprempta Badia 1919 Bulbena i Tosell, Antoni 19,5 cm; 55p Eschil / Les choèfores / Tragedia Orestiana / Per primera vegada en catalanesch literalment traduhida de Antoni Bulbena & Tosell / de la Academia de la Llengua catalana / Barcelona / Imprempta Badia.- Dr. Dou, 14 / 1919 0
3182 Ttrcat Eurípides Alkestis Tragèdia Barcelona Bartomeu Baxarías 1911 De tots colors Vilaregut, Salvador Patuel 18,5 cm; 75 p Eurípides / Alkestis / Tragedia / De tots colors /Traducció catalana per Salvador Vilaregut. 1905/10/16 // Barcelona // Teatre Principal 0
3183 Ttrcat Fernández de Sevilla, Lluis / Sepúlveda, Rafael Mare Alegria Comèdia Barcelona Llibreria Bonavia 1935 La Escena Catalana. 2a època, 411 Payàs i Planas, Francesc Casal l'Aliança 18 cm; 68 p 2 exemplars Lluis Fernánez de Sevilla i Rafael Sepúlveda / Mare Alegria / Comèdia en tres actes i en prosa / Adaptació catalana de Francesc Payàs i Planas / Estrenada al Teatre Escola, el dia 24 de febrer de 1935 / La Escena Catalana / Any XVIII (2.ª època) / 9 de febrer del 1935 / Núm. 411 / Llibreria Bonavía / Tapineria, 4 - Barcelona 0
3184 Ttrcat Ferreira, António Castro Tragèdia Palma de Mallorca Universitat de les Illes Balears 1990 Ferrando Valentí, 002 Dols, Nicolau / Sampol, Gabriel Roig, Adrien 84-7632-075-2 Casal l'Aliança 19,5 cm; 119 p António Ferreira / Castro / tragèdia / Traducció de Nicolau Dols i Gabriel Sampol / Introducció d'Adrien Roig / Universitat de les Illes Balears / Palma 1990 0
3185 Ttrcat Feydeau, Georges La Dame de Chez Maxim Vodevil Barcelona Salvador Bonavía, llibreter 1919 Moliné, J. Patuel 18,5 cm; 92 p 2 exemplars La Dame de Chez Maxim / Vodevil en tres actes, de Georges Feydeau / Traducció catalana de J. Moliné / Edició del servei de teatres / Barcelona / Salvador Bonavía, llibreter. Tapineria, 13 / 1919 1919/10/03 // Barcelona // Gran Teatre Espanyol 0
3186 Ttrcat Flers, Robert de / Caillavet, G. J. L'ase den Buridán Comèdia Barcelona Bartomeu Baxarías 1910 De tots colors Reventós, Ramon Casal l'Aliança 18,5 cm; 157 p 2 exemplars Robert de Flers y G. A. Caillavet / L'ase den Buridán / Comedia en tres actes / De tots colors / Traducció Catalana 1909/??/?? // Barcelona // Teatre Principal 0
3187 Ttrcat Fo, Dario Mort accidental d'un anarquista Barcelona Antoni Picazo, editor 1981 Teatre català d'ahir, d'avui, de dins, de fora, 003 Graells, Guillem-Jordi 84-361-0252-5 Casal l'Aliança 18 cm; 82 p Dario Fo / Mort accidental d'un anarquista / Traducció de Guillem-Jordi Graells /Antoni Picazo, editor / Passeig de Sant Gervasi, 78 / Barcelona - 22 1981/01/08 // Barcelona // Teatre Regina 0
3188 Ttrcat Fodor, Ladislau El cor m'ho deia Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1937 Catalunya Teatral, 113 Collado, Agustí / Rodelles, Llorenç Casal l'Aliança 17,5 cm; 63 p 2 exemplars Elcor m¡ho deia / Comèdia en tres actes de Ladislau Fodor / Traducció catalana de Agustí Collado i Llorenç Rodelles / Estrenada per la Companyia que dirigeix Joaquim Torrents, en la seva tournée per Catalunya efectuada en l'any 1937 / Catalunya Teatral / Any V / Setembre del 1937 / Núm. 113 / Llib reria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 0
3189 Ttrcat Fontaine, Pierre L'home que no fa l'afer Dedéu i Clivillé Extret d'alguna publicació 0
3190 Ttrcat Forest, Louis Día de pluja Comèdia Barcelona Llibreria Científic-Literaria de Josep Agustí 1908 Biblioteca de Joventut Teatral Vilaregut, Salvador 19,5 cm; 35 p Biblioteca de Joventut Teatral / Día de pluja / Comedia en un acte d'en Louis Forest / Arreglada al catalá per Salvador Vilaregut / Barcelona / Llibreria Científic-Literaria de Josep Agustí / Elisabets 1908/09/18 // Barcelona // Teatre Principal 0
3191 Ttrcat Frondaie, Pierre Montmatre Comèdia dramàtica Barcelona Impremta Ràfols 1918? La Novel·la Teatral Catalana, 045 Vilaregut, Salvador 18 cm; 56 p 2 exemplars Montmatre / Comèdia dramática en quatre actes de Pierre Frondaie / Traducció catalana de Salvador Vilaregut / Estrenada al Teatre Español de Barcelona, el dia 4 d'Octubre de 1918. 1918/10/04 // Barcelona // Teatre Espanyol 0
3192 Ttrcat García Lorca, Federico La Casa de Bernarda Alba Drama Barcelona Editorial Millà 1972 Catalunya Teatral. 2a època, 123 Orriols, Alvar d' 18 cm; 44 p Federico García Lorca / La Casa de Bernarda Alba / Drama en tres actos traduït al català per Alvar D'Orriols / 1972 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 0
3193 Ttrcat Garrick, Sidney Carn de dona Comèdia Barcelona Impremta Ràfols 1921? La Novel·la Teatral Catalana, 051 Amichatis 19 cm; 48 p 2 exemplars Carn de dona / Comèdia passional de la vida americana, en 4 actes / original del cèlebre escriptor de New-York Sidney Garrick / Traducció d'Amichatis / Aquesta obra fou estrenada amb gran éxit la vetlla del 12 de Novembre de 1921, al Gran Teatre Espanyol, de Barcelona 1921/11/12 // Barcelona // Gran Teatre Espanyol 0
3194 Ttrcat Gavault, Paul / Berr, Georges Faltes cinc minuts!... Vodevil Barcelona Imp. Elzeviriana 1914? Biblioteca Catalana de Vodevil, 001 Vilaregut, Salvador Casal l'Aliança 19 cm; 99 p Biblioteca Catalana de Vodevil / Volum I / Paul Gavault i Georges Berr / Faltes cinc minuts!... / Vodevil en tres actes / Traducció catalana de Salvador Vilaregut / Dipòsit general: Kiosc del Liceu, Rambla del Centre / Barcelona 1914/19/03 // Barcelona // Gran Teatre Espanyol 0
3195 Ttrcat Gavault, Paul / Charvray, R. El teatament de la tia Comèdia Barcelona Tipografia L'Avenç 1909? Franqueza i Comas, Ramon 19,5 cm; 209 p 2 exemplars El testament de la tia / Comedia en 3 actes original de P. Gavault y R. Charvray / Arreglada a l'escena catalana per Ramon Franqueza y Comas 1909/02/27 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
3196 Ttrcat Gavault, Paul La Xocolatereta Comèdia Barcelona Bartomeu Baxarías 1912 De tots colors Jordà, J.M. / Vilaregut, S. Patuel 18,5 cm; 109 p 2 exemplars- Un sense coberta Paul Gavault / La Xocolatereta / Comedia en quatre actes / De tots colors / Traducció catalana per J. M. Jordá y S. Vilaregut 1911/11/15 // Barcelona // Teatre Principal 0
3197 Ttrcat Goethe Faust Segona Barcelona Edicions Proa 1982º Lleonart, Josep Lleonart, Josep 84-209-8102-8 19,5 cm; 460 p Goethe / Faust / Traducció i pròleg de Josep Lleonart / Epìleg de Jordi Llovet / 1982 / Edicions Proa 0
3198 Ttrcat Goethe Goetz de Berlichingen Barcelona Editorial Catalana, S. A. Biblioteca Literària Raventós, Manuel 18,5 cm; 192 p Goetz de Berlichingen / Goethe / Traducció de Manuel Raventós 0
3199 Ttrcat Goethe Ifigenia a Taurida Barcelona Tip. L'Avenç 1898 Maragall, J. Adan Ferrer 19 cm; 138 p Goethe / Ifigenia a Taurida / Traducció de Joan Maragall / Barcelona / Tip. L'Avenç: Ropnda Universitat, 4 / 1898 0
3200 Ttrcat Goldoni, Carlo El Cafè Barcelona RBA Editories, S.A. 1996 Puértolas, Pere 84-473-1140-6 Llibre viu 20,5 cm<; 121 p El Cafè / Carlo Goldoni 0
3201 Ttrcat Goldoni, Carlo La Dispesera Comèdia Barcelona Biblioteca Popular de L'Avenç 1906 Biblioteca Popular de L'Avenç, 057 Casas-Carbó, J. 16 cm; 134 p Goldoni / La Dispesera / Comedia en tres actes / Traducció de J. Casas-Carbó / Barcelona / Biblioteca Popular de L'Avenç / 1906 1906/02/09 // Barcelona // Teatre Principal 0
3202 Ttrcat Goldoni, Carlo El sorrut benefactor / L'avar Comèdia Barcelona Tip. L'Avenç 1909 Biblioteca Popular de L'Avenç, 097 Oller, Narcís 16 cm; 127 p Goldoni / El sorrut benefactor / Comedia en tres actes / Traducció de Narcís Oller / Barcelona / Biblioteca Popular de L'Avenç / 1909 // Goldoni / L'Avar / Comedia en un acte / Traducció de Narcís Oller 0
3203 Ttrcat Goldoni, Carlo El criat de dos amos Comèdia Palma de Mallorca Editorial Moll 1963 Biblioteca Raixa, 062 Oliver, Joan Casal l'Aliança 15,5 cm; 132 p Carlo Goldoni / El criat de dos amos / Comèdia en tres actes / Adaptada de l'italià per Joan Oliver / Palma de Mallorca / Editorial Moll 0
3204 Ttrcat Goldoni, Carlo La vidua desitjada Comèdia Barcelona Impremta Ràfols La Novel·la Teatral Catalana. Any II, 015 Carrión, Ambrosi 19 cm; 48 p 2 exemplars La vidua desitjada / Compedia en tres actes de Carles Goldini / Traducció catalana d'Ambrosio Carrión / Fou estrenada la nit del 9 d'Octubre de 1915 en la primera de les tres Sessions d'Art donades en el teatre Auditorium 1915/10/09 // Barcelona // Teatre Auditorium 0
3205 Ttrcat Gómez de Miguel, Emili / Mundet Álvarez, Agustí El flogell de la Humanitat Drama Barcelona Llibreria Millà 1934 Catalunya Teatral, 046 Millà, Angel Casal l'Aliança 18 cm; 55 p El flagell de la humanitat / Drama Médico-Social, en tres actes de Emili Gómez de Miguel i Agustí Mundet Álvarez / Arranjament català d'Angel Millà / Estrena: Companyia Renaixement de la Cooperativa Sabadellenca Sabadell, 22 Octubre 1933 / Catalunya Teatral / Any III / 1 Febrer 1934 / Núm. 46 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1933/10/22 // Sabadell // Cooperativa Sabadellenca 0
3206 Ttrcat Genet, Jean Estricta vigilància Barcelona Edicions 62 1973 El Galliner, 021 Benet i Jornet, Josep M. 84-297-0895-2 17,5 cm; 61 p Jean Genet / Estricta vigilància / Traducció de Josep M. Benet i Jornet / Edicions 62 s/a., Barcelona 0
3207 Ttrcat Gerbidon, Marcel L'Enginyer nou Barcelona Bartomeu Baxarías 1912 De tots colors Mantua, Gaston A. Patuel 18,5 cm; 31 p 2 exemplars Marcel Gerbidon / L'Enginyer nou / Le Porion / Impresió dramàtica en un acte / De tots colors / Arrenjament al catalá per Gaston A. Mantua 1912/07/13 // Barcelona // Teatre Sala Imperi 0
3208 Ttrcat Ghéon, Henri El bon viatge o El mort a cavall Comèdia Barcelona Lluís Gili, Llibreter-Editor 1933 Quaderns de teatre de l'Acadèmia Catòlica de Sabadell Casanovas, Pompeu Ràfols, Josep-F. Casal l'Aliança 18 cm; 58 p Quaderns de teatre de l'Acadèmia Catòlica de Sabadell / Henri Ghéon / El bon viatge o El mor a cavall / Comèdia en tres actes / Traducció Pompeu Casanovas / Lluís Gili, Llibreter-Editor / Córsega, 415, Barcelona / 1933 0
3209 Ttrcat Giacosa, Giuseppe Com les fulles Comèdia Segona Barcelona Tip. L'Avenç 1910 Biblioteca Popular de L'Avenç, 040 Oller, Narcís Casal l'Aliança 15,5 cm; 121 p 2 exemplars Josep Giacosa / Com les fulles / Comedia en quatre actes / Traducció de Narccís Oller / Segona edició / Barcelona / Biblioteca Popular de L'Avenç / 1910 0
3210 Ttrcat Giacosa, Giuseppe El més fort Comèdia Barcelona Tip. L'Avenç 1908 Biblioteca Popular de L'Avenç, 078 Oller, Narcís Casal l'Aliança 15,5 cm; 122 p 2 exemplars Josep Giacosa / El més fort / Comedia en tres actes / Traducció de Narcís Oller / Barcelona / Biblioteca Popular de L'Avenç / 1908 0
3211 Ttrcat Giacosa, Giuseppe Tristos amors Comèdia Barcelona Gustau Gili, Editot 1930 Obres completes de Narcís Oller, 012 Oller, Narcís Patuel 19,5 cm; 78 p [83-165] Obra extreta del volum XII de les obres completes de Narcís Oller: Traduccions selectes (Teatre) Tristos amors / de Josep Giacosa / (Comèdia en tres actes) 0
3212 Ttrcat Giacosa, Giuseppe Tristos amors Comèdia Segona Barcelona Tip. L'Avenç 1910 Biblioteca Popular L'Avenç, 068 Oller, Narcís Casal l'Aliança 16 cm; 93 p 2 exemplars Josep Giacosa / Tristos amors / Comedia en tres actes / Segona edició / Barcelona / Biblioteca Popular de L'Avencç / 1910 0
3213 Ttrcat Conan Doyle, Arthur El detetiu Sherlock Holmes Comèdia melodramàtica Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1910 La Escena Catalana Vilaregut, Salvador Patuel 21 cm; 116 p 2 exemplars. Un sense coberta El detective Sherlock Holmes / Comedia melodramática en cinch actes y sis quadros / Adaptació escènica de les noveles de Sir Arthur Conan Doyle per William Gillette y Pierre Decourcelle / Traducció catalana de Salvador Vilaregut / Estrenada al Teatre Principal, la nit del 22 de Abril de 1908 / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2 / 1910. 1908/04/22 // Barcelona // Teatre Principal 0
3214 Ttrcat Goethe, J. W. Egmont Barcelona Institució del Teatre de la Generalitat de Catalunya 1937 Biblioteca Teatral, 009 Pena, Joaquim 18 cm; 194 p Biblioteca Teatral / Volum IX / Egmont / de J. W. Goethe / Traducció catalana de Joaquim Pena / Institució del Teatre de la Generalitat de Catalunya / Barcelona. - Elisabets, 12 / Juny , 1937 0
3215 Ttrcat Goethe, J. W. Eridon y Amina Pastorel·la Barcelona Publicacions Teatralia 1909 Biblioteca Teatralia Maragall, Joan Adan Ferrer 19 cm; 30 p 2 exemplars Biblioteca Teatralia / Goethe / Eridon y Amina / -Pastorel·la- / Traduhida per Joan Maragall / 1909 0
3216 Ttrcat Goethe, J. W. Eridon y Amina Pastorel·la Barcelona Catalunya 1904 Maragall, Joan Adan Ferrer 21 cm; 32 p Eridon y Amina / Pastorel·la de Goethe / Traduhida per J. Maragall 0
3217 Ttrcat Gorki, Màxim Alberg de nit Drama Barcelona Llibreria Millà 1937 Catalunya Teatral, 112 Millà, Àngel Casal l'Aliança 18 cm; 55 p Alberg de nit / Drama dels baixos fons original de Màxim Gorki / refós en català, en tres actes, per Àngel Millà / Catalunya Teatral / Any V / 15 de Maig 1937 / Núm. 112 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 0
3218 Ttrcat Gorki, Màxim Els Menestrals Drama Barcelona Llibreria L'Avenc 1909 Biblioteca Popular de L'Avenc, 092 Puig i Ferreter, Joan Casal l'Aliança 16 cm; 159 p 2 exemplars. Un sense coberta Gorki / Els Menestrals / Drama en quatre actes / Traducció de Joan Puig i Ferreter / Barcelona / Biblioteca Popular de L'Avenc / 1909 0
3219 Ttrcat Greene, Graham La sala d'estar Barcelona Joaquim Horta Editor 1962 A. D. B., 010/11 Tasis, Rafael 24,5 cm; 38 p Graham Greene / La sala d'estar / (Dos actes dividits cada un en dos quadres) / Traducció de Rafael Tasis / A.D.B. / Barcelona / 1962 0
3220 Ttrcat Griboièdov, A. Serguieèvitx Llàstima de seny Drama Barcelona Salvador Serres, Editor 1976 Edicions Robrenyo de Teatre de tots els temps, 007 Reig, Carles 84-400-1978-5 Casal l'Aliança 16,5 cm; 142 p. 2 exemplars A. Serguieèvitx Griboièdov / Llàstima de seny / Traducció directa del rus de Carles Reig / 7 Edicions Robrenyo de Teatre de tots els temps 0
3221 Tcat Roure, Conrad Lo quarto dels mals endressos Joguina Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regional 1894 Jordi Malé 21 cm; 23 p Lo quarto dels mals endressos / Joguina en un acte, en prosa / original de Conrat Roure / Estrenada en lo Teatro Catalá (Romea) la nit del 1.er de Febrer de 1892 / Barcelona / Carrer de las Cabras, 13, segon / 1894 1892/02/01 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
3222 Ttrcat Hauptmann, Gerhart Ànimes solitaries Drama Barcelona Publicació Joventut 1906 Martí, Oriol 18 cm; 147 p 2 exemplars Gerhart Hauptmann / Animes solitaries / Drama en cinch actes / Traducció Catalana de Oriol Martí / Barcelona / Publicació Joventut / Plaça del Teatre, 6, entresol / MCMVI 0
3223 Ttrcat Hauptmann, Gerhart L'Assumpció de Hannele Mattern Drama Barcelona Bartomeu Baxarias - Editor 1908 De tots colors Capdevila, Carles 19 cm; 73 p 3 exemplars Gerhart Hauptmann / L'Assumpció de Hannele Mattern / Drama d'ensomni en dugues parts / De tots colors/ Traducció de Carles Capdevila. 1905/??/?? // Barcelona // Teatre Principal 0
3224 Ttrcat Hauptmann, Gerhart La Campana Submergida Rondalla Barcelona Bartomeu Baxarias - Editor 1908 De tots colors Vilaregut, Salvador 19,5 cm; 144 p 2 exemplars Gerhart Hauptmann / La Campana Submergida / Rondalla dramàtica en cinch actes / De tots colors / Traducció de Die Versunquene Glocke per Salvadaor Vilaregut 1908/02/28 // Barcelona // Teatre Romea 0
3225 Ttrcat Hauptmann, Gerhart El pobre Enrich Llegenda Barcelona Bartomeu Baxarias - Editor 1909 De tots colors Bertrán, March Jesús 19,5 cm; 115 p 2 exemplars, un sense coberta Gerahrt Hauptmann / El Pobre Enrich / Llegenda germanica en cinch actes / De tots colors / Traducció de Der Arme Einrich per March Jesús Bertrán 1909/03/13 // Barcelona // Teatre Principal 0
3226 Ttrcat Hauptmann, Gerhart L'Ordinari Henschel Drama Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1908 La Escena Catalana Pi i Suñer, August Foment 21,5 cm; 87 p 2 exemplars Gerhart Hauptmann / L'Ordinari Henschel / Drama en cinch actes, / traducció de August Pí y Sunyer / Estrenat en el Teatre de les Arts, (Teatre Intim) la nit del 18 de Decembre de 1903. / Barcelona / Imprempta de Salvador Bionavía / Carrer de Petritxol, 2. / 1908 1903/12/18 // Barcelona // Teatre de les Arts 0
3227 Ttrcat Hauptmann, Gerhart Rosa Bernd Drama Barcelona Bartomeu Baxarias - Editor 1909 De tots colors Alegre, Martí / Bertrán, March Jesús 19,5 cm; 125 p 2 exemplars Gerhart Hauptmann / Rosa Bernd / Drama en cinch actes / De tots colors */ Traducció de Martí Alegre y March Jesús Bertrán. 0
3228 Ttrcat Hauptmann, Gerhart Els Teixidors Drama Barcelona Edicions 62 1971 El Galliner, 009 Formosa, Feliu Formosa, Feliu Casal l'Aliança 17 cm; 107 p 2 exemplars Gerhart Hauptmann / Els Teixidors / Próleg i traducció de Feliu Formosa / Edicons 62, Barcelona 0
3229 Ttrcat Hauptmann, Gerhart Els Teixidors de Silesia Drama Barcelona 1922? La Novel·la Teatral Catalana, 010 Costa, Carles / Jordá, Joseph M.ª 18,5 cm; 35 p Gerhart Hauptmann / Els Teixidors de Silesia / Drama en cinc actes. Traducció de Carles Cost y Josep M. Jordá 1904/??/?? // Barcelona // Teatre de les Arts 0
3230 Ttrcat Hauptmann, Gerhart Els Teixidors de Silesia Drama Barcelona Publicacions Teatralia 1909 Biblioteca Teatralia Costa, Carles / Jordà, Josep M. 19 cm; 95 p 2 exemplars, un dins un volum enquadernat amb altres obres, de tapes marrons i llom verd Biblioteca Teatralia / Gerhart Haptmann / Els Teixidors de Silesia / Drama en cinch actes / Traducció (autorisada) d'en Carles Costa y Joseph M.ª Jordá 0
3231 Ttrcat Hennequin, Maurici / Veber, Pere Petit y Pataud, S. en C. Vodevil Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1910 Bonaplata Alentorn, D. Patuel 21 cm; 96 p Petit y Pataud, S. en C. / Vaudeville en tres actes original de Maurcri Hennequin y Pere Veber / Traducció catalana de D. Bonaplata Alentorn / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Plassa del Pi, 5 / 1910 0
3232 Ttrcat Hennequin, Maurici / Veber, Pere Porten rès de pago?... Vodevil Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1910 La Escena Catalana Bonaplata Alentorn, D. Perez Cabrero 21,5 cm; 100 p ¿Porten rès de pago?... / (¿Vous n'avez ríen à declarer?...) / Vaudeville en tres actes dels Srs. Hennequin y Veber / Traducció catalana de D. Bonaplata Alentorn / Música del Mtre. Perez Cabrero / Estrenat al Tetre Nou, el dia 22 de Abril de 1910 / Barcelona / Impr empa de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2 / 1910 1910/04/22 // Barcelona // Teatre Nou 0
3233 Ttrcat Hennequin, Maurici / Veber, Pere Porten rès de pago?... Vodevil Barcelona Llib rería de La Escena Catalana 1921 Biblioteca Vodevillesca, 001 Bonaplata Alentorn, D. 20,5 cm; 62 p 2 exemplars Porten res de pago?... / (Vous n'avez rien a declarer?...) / Vodevil en tres actes dels senyors Hennequin i Veber / Traducció catalana de D. Bonaplata Alentorn / Barcelona / Llibreria de La Escena Catalana / S. Bonavía - Tapineria, 13 / 1921 1910/04/22 // Barcelona // Teatre Nou 0
3234 Ttrcat Hennequin, A. La pitets se'ns ha casat o caragol treu banya Vodevil Barcelona 1914? Biblioteca Vodevillesca, 002 Vinardell, Santiago 19 cn; 64 p Biblioteca catalana de vodevil / Volum II / A. Hennequin / La pitets se'ns ha casat o caragol treu banya / Vodevil en tres actes / Traducció catalana de Santiago Vinardell / Dipòsit general: Kiosc del Liceu, Rambla del Centre / Barcelona 1914/11/07 // Barcelona // Gran Teatre Espanyol 0
3235 Ttrcat Hervieu, Paul L'enigma Comèdia Barcelona Publicacions Teatralia 1910 Biblioteca Teatralia, 018 Corominas Prats, D. i V. 19 cm; 63 p 2 exemplars Biblioteca Teatralia / Paul Hervieu / (De l'Academia Francesa) / Comedia en dos actes / Versió catalana de D. y V. Corominas Prats / 1910 1909/10/04 // Barcelona // Teatre Romea 0
3236 Ttrcat Hofmannsthal, Huc de Elektra Tragèdia Barcelona Alvar Verdaguer 1912 Pena, Joaquim 19 cm; 90 p Elektra / Tragedia en un acte de Huc de Hofmannstal / Traduida de l'alemany per Joaquin Pena / Barcelona / Alvar Verdaguer: Rambla del Mitg, 5 / 1912 0
3237 Ttrcat Ibsen, Henrik L'enemic del poble Drama Barcelona Bonavía i Durán - Impressors 1917 Jordà, Josep M. Patuel 21,5 cm; 62 p 2 exemplars L'enemic del poble / Drama de Enric Ibsen / Refundició en 3 actes per Josep M.ª Jordá / Casa Editorial de Teatre / Bonavía i Durán - Impressors - Boquería, 20 / Barcelona - 1917 0
3238 Ttrcat Ibsen, Henrik Espectres Drama Barcelona Biblioteca de L'Avenç 1894 Fabra, P. / Casas-Carbó, J. Adan Ferrer 18,5 cm; 169 p Henrik Ibsen / Espectres / Drama de familia en tres actes / Traduit per P. Fabra i J. Casas-Carbó / Barcelona / Biblioteca de L'Avenç / 1894 0
3239 Ttrcat Ibsen, Henrik Espectres Drama Barcelona Llibrería L'Avenç 1905 Biblioteca Popular de L'Avenç, 035 Fabra, P. / Casas-Carbó, J. Casal l'Aliança 15,5 cm; 107 p Enric Ibsen / Espectres / Drama de familia en tres actes / Traducció de P. Fabra i J. Casas-Carbó / Nova Edició / Barcelona / Biblioteca pPopular de L'Avenç / 1905 1896/04/16 // Barcelona // Teatre Olimpo 0
3240 Ttrcat Ibsen, Henrik Joan Gabriel Borkman Drama Barcelona Biblioteca de L'Avenç 1904 Biblioteca Popular de L'Avenç, 019 Roca Cupull, J. Casal l'Aliança 15,5 cm; 118 p 2 exemplars Enric Ibsen / Joan Gabriel Borkman / Drama en quatre actes / Traducció de J. Roca Cupull // Barcelona // Biblioteca Popular de L'Avenç / 1904 0
3241 Ttrcat Ibsen, Henrik Nora (Casa de Nina) Comèdia dramàtica Barcelona Bartomeu Baxarias 1912 De tots colors Jordà, Josep M. Patuel 19 cm; 93 p 2 exemplars E. Ibsen / Nora / (Casa de Nina) / Comedia dramètica en tres actes / De tots colors / Traducció Catalana de J. M.ª Jordá 0
3242 Ttrcat Ibsen, Henrik Quan ens despertarém d'entre'ls morts... Drama Barcelona Joventut 1901 Publicació Joventut Patuel 19 cm; 157 p Publicació Joventut / Quan ens despertarém d'entre'ls morts... / Drama en tres actes de Enrich Ibsen / Traducció catalana / Prólech de Emili Tintorer / Joventut / Barcelona / Plassa del Teatre, 6, entressol. / 1901 0
3243 Ttrcat Ionesco, Eugène La cantant calba Barcelona Frontis, S. L. 1963 Quaderns de Teatre ADB, 012 Vallespinosa, Bonaventura Carbonell, Jordi 24 cm; 19 p Eugène Ionesco / La cantant calba / (Anti-Comèdia) / Traducció de Bonaventura Vallespinosa / Pròleg de Jordi Carbonell / Barcelona / 1963 1959/10/28 // Barcelona // Teatre Romea 0
3244 Ttrcat Hub, Ulrich / Hübner, Lutz A l'arca a les vuit / Reacció Barcelona Editorial AADPC 2008 Col·lecció Teatre-Entreacte, 077 Bartoll, Eduard Auseller, Jordi 978-84-89826-67-0 Llibre Viu 16,5 cm; 124 p A l'arca a les vuit / (Peça infantil) / Ulrich Hub / Traducció Eduard Bartoll // Reacció / (Obra de teatre juenil) / Lutz Hübner / Traducció Eduard Batoll / Col·laboració:Sarah Nemitz 0
3245 Ttrcat Ivanov, Vsevolod Tren blindat 14-69 Mataró Edicions Robrenyo 1979 Edicions Robrenyo de teatre de tots els temps, 018 Reig, Carles Lipkov, Aleksandr 84-7466-017-8 Casal l'Aliança 16,5 cm; 130 p Vsevolod Ivanov / Tren blindat 14-69 / Pròleg de Aleksandr Lipkov / Traduccions de Carles Reig / 18 / Edicions Robrenyo de Teatre de tots els temps 0
3246 Ttrcat Jones, Henry Arthur Els hipocrites Comèdia Barcelona Biblioteca de L'Avenç 1909 Biblioteca Popular de L'Avenç, 098 Maristany, Aelxandre P. / Vilaregut, Salvador Casal l'Aliança 15,5 cm; 149 p Henry Arthur Jones / Els hipocrites / Comedia en quatre actes / Traduida directament de l'ingles per Alexandre P. Maristany i Salvador Vilaregut / Barcelona / Biblioteca Popular de L'Avenç / 1909 0
3247 Ttrcat Jones, Henry Arthur Els hipocrites Comèdia Barcelona Bartomeu Baxarias 1912 De tots colors Maristany, Alexandre P. / Vilaregut, Salvador 19 cm; 141 p 2 exemplars Henry Arthur Jones / Els Hipocrites / Comedia en quatre actes / Traduhida directament del inglés per Alexandre P. Marfistany y Salvador Vilaregut / De tots colors 1909/01/09 // Barcelona // Teatre Principal 0
3248 Ttrcat Jones, Henry Arthur Els mentiders Comèdia Barcelona Bartomeu Baxarias 1911 De tots colors Maristany, Alexandre P. / Vilaregut, Salvador 18,5 cm; 122 p 2 exemplars Henry Arthur Jones / Els mentiders / Comedia en quatre actes / De tots colors / Traducció directa del inglés per Alexandre P. Maristany y S. Vilaregut 1909/04/10 // Barcelona // Teatre Principal 0
3249 Ttrcat Jones, Henry Arthur La victoria dels filisteus Comèdia Barcelona Biblioteca de L'Avenç 1908 Biblioteca Popular de L'Avenç, 082 Maristany, Alexandre P. / Vilaregut, Salvador Casal l'Aliança 15,5 cm; 125 p Henry Arthur Jones / La victoria dels filisteus / Comedia en tres actes / Traduida directament de l'inglès per Alexandre P. Maristany i Salvador Vilaregut / Barcelona / Biblioteca Popular de L'Avenç / 1908 0
3250 Ttrcat Jones, Henry Arthur La victoria dels filisteus Comèdia Segona Barcelona Bartomeu Baxarias 1911 De tots colors Maristany, Alexandre P. / Vilaregut, Salvador 18 cm; 112 p 2 exemplars Henry Arthur Jones / La vicgtoria dels filisteus / Comedia en tres actes / Traduida directament del inglés per Alexandre P. Maristany y Salvador Vilaregut / De tots colors 0
3251 Ttrcat Keroul, Henri / Barré, Albert La primera vegada Vodevil Barcelona 1914? Biblioteca catalana de vodevil, 003 Mallol, Joan 19 cm; 74 p 2 exemplars. Un sense coberta Biblioteca catalana de bodevil / Volum III / Henri Keroul i Albert Barré / La primera vegada / Vodevil en tres actes / Traducció catalana de Joan Mallol / Dipòsit general: Kiosc del Liceu, Rambla del Centre / Barcelona 1914/11/21 // Barcelona // Gran Teatre Espanyol 0
3252 Ttrcat Labiche, Eugene / Martin, E. El Viatje del Senyor Pons Comèdia Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1908 La Escena Catalana Vilaregut, Salvador Areñas, Rafel Ricard Bartra 21 cm; 88 p 2 exemplars El viatje del Senyor Pons / Comedia en quatre actes, de Eugene Labiche y E. Martin, / posada al catalá per Salvador Vilaregut / Estrenada en el Centre Principal de Barcelona, el dia 30 de Setembre de 1908. / Edició ilustrada ab fotografies de Rafel Areñas. / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2. / 1908. 1908/09/30 // Barcelona // Centre Principal 0
3253 Ttrcat Laferrère, Gregorio de El daltabaix (Las de Barranco) Comèdia Barcelona Antoni López, Editor, Llibreria Espanyola 1911? Rusiñol, Santiago 18,5 cm; 231 p 2 exemplars El daltabaix / (Las de Barranco) / Comedia en quatre actes èr Gregorio de Laferrère / Adaptada al catalá per Santiago Rusiñol / Antoni López, Editor, Llibreria Espanyola / Rambla del Mig, 20, Barcelona 191101/07 // Barcelona // Teatre Principal 0
3254 Ttrcat Lebst, Herr C. Cent per u Comèdia Barcelona Impremta La Iberica 1924 Biblioteca de La Ibèrica Patuel 22 cm; 68 p Biblioteca de La Ibèrica / Secció de Teatre Catòlic Català / Herr C. Lebst / Cent per u / Comèdia en tres actes / Barcelona / Impremta La Iberica / Carrer Nou de Sant Francesc, 22 / 1924 0
3255 Ttrcat Lemoine, Joan Bta. Los Molins Drama Barcelona Biblioteca de La Talía Catalana 1899 Biblioteca de La Talia Catalana, 019 Mas i Casanov as, A. Patuel 18,5 cm; 119 p 2 exemplars Vivlioteca de La Talía Catalana / Los Molins / Drama en cinch actes / original del Rvnt. Joan Bta. Lemoine, (salessiá) / Traducció catalana en vers y reduhit á quatre actes per A. M. C. / Barcelona / Biblioteca de La Talía Catalana / Carrer del Pi, número 16. 1899 0
3256 Ttrcat Leroux, Gastó El misteri de la cambra groga Drama Barcelona Imprempta Baxarías 1913 De tots colors Costa, Carles 18,5 cm; 150 p 2 exemplars Gastó Leroux / El misteri de la cambra groga / Drama en 5 actes / De tots colors / Traducció de Carles Costa 0
3257 Ttrcat Linares Rivas, Manuel Covardies Comèdia Barcelona Societat Anònima La Neotipia 1919 Millà, Lluis 18,5 cm; 55 p 2 exemplars Manuel Linares Rivas / Covardies / Comèdia en dos actes y en prosa / Traducció al català per Lluis Millà / Representada sempre ab èxit en distins teatres / Barcelona / Societat Anònima La Neotipia / Rambla de Catalunya, 116 / 1919 0
3258 Ttrcat London, John La nova Europa València Eliseu Climent,, editor 2005 Teatre Tres i Quatre, 052 Lluís, Josep / Sirera, Rodolf 84-7502-709-1 16,5 cm; 134 p John London / La nova Europa / Escenes d'un continent unificat / Traducció de l'anglès de l'autor revisada per Josep Lluís i Rodolf Sirera / Teatre Tres i Quatre 0
3259 Ttrcat López Pinillos, Josep Esclavitud Drama Barcelona Llibreria Millà 1937 Catalunya Teatral, 111 Amichatis Casal l'Aliança / Llibre Viu 18 cm; 46 p 2 exemplars Esclavitud / Drama en tres actes de J. López Pinillos / versió catalana de Amichatis / Estrena: Teatre Poliorama, 7 de gener del 1937, per la Companyia Socialitzada de Teatre Catalá dirigida per l'Enric Borrás, sota el control del Comité Economic del Teatre del Sindicat d'espectacles públics C. N. T. - A. I. T. / Catalunya Teatral / Any VI 1 de Març 1937 Núm. 111 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1937/'/01/07 // Barcelona // Teatre Poliorama 0
3260 Ttrcat López Pinillos, Josep L'honra dels fills Drama Barcelona Llibreria Bonaia 1935 La Escena Catalana. 2a època, 422 Vila Pagès, J. Casal l'Aliança 18 cm; 56 p Josep López Pinillos (Parmeno) / L'honra dels fills / (El caudal de los hijos) / Drama en tres actes i en prosa / Adaptat a l'escena catalana per J. Vila Pagès / Estrenat la nit del 12 d'octubre del 1935 al Teatre de l'Ateneu Familiar de Sant Boi de Llobregat / La Escena Catalana / Any XVIII / 2.ª època) - 7 de setembre del 1035 - N.º 422 / Llibreria Bonavia / Tapineria, 4 - Barcelona 1935/10/12 // Sant Boi de Llobregat / Ateneu Familiar 0
3261 Ttrcat Lorde y Masson-Forester, Andrê de Baratería Drama Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1908 La Escena Catalana Vilaregut, Salvador 21,5 cm; 48 p 2 exemplars Andrê de Lorde y Masson-Forestier / Baratería / Drama en dos actes / traducció catalana feta per Salvador Vilaregut / Estrenar en el Círcol de Propietaris de Grafia, a càrrech de l'Agrupació Conreu (Teatre Intim), el 16 de Maig de 1907, y representat posteriorment en el Teatre Romea de Barcelona / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2 / 1908. 1907/05/16 // Barcelona // Círcol de Propietaris de Gracia 0
3262 Ttrcat Maeterlink, Maurici Les set princeses / Sor Beatriu Barcelona Bibliotea Popular de L'Avenç 1912 Bblioteca Popular de L'Avenç Massó-Ventós, Josep Casal l'Aliança 16 cm; 95 p Maurici Maeterlink / Les set priceses / Sor Beatriu / Miracle en tres actes / Traducció d'en Josep Massó-Ventós / Barcelona / Bibliotea Popular de L'Avenç 0
3263 Ttrcat Lewis, Saunders La corda del penjat Barcelona A. D. B. 1962 Quaderns de Teatre ADB, 005 Lawrence, E.T. / Pol, Ferran de 24 cm; 23 p Saunders Lewis / La corda del penjat / Versió directa del gal·lésper E. T. Lawrence i Ferran de Pol / A.D.B. / Barcelona // 1962 0
3264 Ttrcat Lorda, Andrè de / Foley, Charles Concert trist Barcelona Mentora 1926? Patuel 24,5 cm; 19 p (1121-1140) Extret de la revista Llegui-me. Lectures mensuals il·lustrades.
 0
3265 Ttrcat Mamet, David Un matrimoni de Boston Barcelona Fundació teatre lliure 2005 Teatre lliure Sellent, Joan Mestres, Josep Maria 84-86295-59-9 Llibre viu 21 cm; Un matrimoni de Boston / david mamet / Traducció de Joan Sellent 0
3266 Ttrcat Marivaux La mare confident Barcelona Institució del Teatre de la Generalitat de Catalunya 1937 Biblioteca Teatral, 008 Gassol, Ventura 18 cm; 132 p Biblioteca Teatral / Volum VIII / La mare confident / de Marivaux / Traducció catalana de Ventura Gassol / Institució del Teatre de la Generalitat de Catalunya / Barcelona - Elisabets, 12 / Juny 1937 0
3267 Ttrcat Marlowe, Christopher Eduard II Mataró Edicions Robrenyo 1978 Edicions Robrenyo de teatre de tots els temps, 014 Reig, Carles Reig, Carles 84-7466-005-X Casal l'Aliança 16,5 cm; 150 p 2 exemplars Christofer Marlowe / Eduard II / Traducció i pròleg de Carles Reig / 14 Edicions Robrenyo de Teatre de tots els temps 0
3268 Ttrcat Marlowe, Christopher La tràgica història del doctor Faust Drama Barcelona Edicions 62 1981 El Galliner, 063 Carner-Ribalta, J. 84-297-1748-X Casal l'Aliança 17,5 cm; 75 p Christopher Marlowe / La tràgica història del doctor Faust / Versió catalana de J. Carner-Ribalta / Edicions 62, Barcelona 0
3269 Ttrcat Meilhac, Henry / Halévy, Ludovic Frou - Frou Comèdia dramàtica Barcelona Imprempta Baxarías 1918 De tots colors Vilaregut, Salvador Patuel 18 cm; 153 p 2 exemplars Jenry Meilhac y Ludovid Halévy / Frou - Frou / Comedia dramática en 5 actes / De tots colors / Traducció catalana de Salvador Vilaregut 0
3270 Ttrcat Metenier, Oscar L'Apatx Drama Barcelona Imprempta Baxarías 1912 De tots colors Mantua, Gastor. A. 18,5 cm; 23 p 2 exemplars Oscar Metenier / L'Apatxe / Impresió dramáia en un ace / Arranjament al catalá del drama LUí de Oscar Metenier, del Grand Guinyol de París per Gastor A. Mantua / De tots colors 0
3271 Ttrcat Meyer Forster, Wilhelm Joventut de Príncep Comèdia Barcelona Bartomeu Baxarias - Editor 1908 De tots colors Costa, Carles / Jordá, Josep M. 18,5 cm; 127 p 2 exemplars Wilehlm Meyer Forster / Joventut de Prìncep / Comedia en cinch actes / De tots colors / Traducció catalana de Carles Costa y Joseph M.ª Jordá. 1908/10/10 // Barcelona // Teatre Principal 0
3272 Ttrcat Meyer Forster, Wilhelm Joventut de Príncep Comèdia Barcelona Llibreria Italiana 1924 La Comèdia Catalana, 011 Costa, Carles / Jordá, Josep M. 15 cm; 64 p 2 exemplars W. Meyer Forster / Joventut de Príncep / Comedia en cinc actes / Traducció catalana de Carles Costa i Josep M.ª Jordá / Barcelona / Administració-Direcció: / Llibreria Italiana / Rbla. Catalunya, 125 1908/10/10 // Barcelona // Teatre Principal 0
3273 Ttrcat Meyer Forster, Wilhelm Joventut de Príncep Comèdia Barcelona Imprempta Ràfols 1917 La Novela Nova, 033 Costa, Carles / Jordá, Josep M. 18,5 cm; 55 p W. Meyer Forster / Joventut de Príncep / Comedia en cinc actes / Traducció catalana de Carles Costa i Josep M.ª Jordá 1908/10/10 // Barcelona // Teatre Principal 0
3274 Ttrcat Mirbeau, Octavi La cartera Comèdia Barcelona Publicacions Teatralia 1910 Biblioteca Teatralia Costa, Carles 19 cm; 44 p Biblioteca Teatralia / Octavi Mirbeau / La cartera / Comedia en un acte / Traducció catalana de Carles Costa / 1910 1910/03/03 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0
3275 Ttrcat Mirbeau, Octave Els Mals Pastors Drama Barcelona Tipografia L'Avenç 1902 Cortiella, Felip / Sardà, Ignasi J. Patuel 18,5 cm; 179 p 2 exemplars, i un tercer dins un volum enquadernat amb altres obres de teatre català, de tapes marrons i llom verd Octavi Mirbeau / Els Mals Pastors / Drama tragic en cinc actes / Traduit de l'original per en Felip Cortiella am la cooperació d'Ignasi J. Sardà / Barcelona / Tipografia L'Avenç, Ronda de l'Universitat, 20 / 1902 1901/01/05 // Barcelona (Poble Sec) // Teatre Lope de Vega 0
3276 Ttrcat Molière Amfitrió Comèdia Barcelona Editorial Millà 1987 Catalunya Teatral. 2a època, 225 Costa i Costa, Joan 84-7304-145-3 Casal l'Aliança 17 cm; 59 p Amfitrió / Comèdia en tres actes i un pròleg en vers / Original de Molière / Traducció de Joan Costa i Costa / 1987 / Editorial Millà / Carrer d