v16/5/2023 Accés a la BD: https://masmm.org/biblioteca/biblioteca.php?vista=general

REF Locmat Autor/a Títol Gènere Edició Lloc d'edició Editorial Any Col·lecció Traductor/a Curador/a Prologuista Compositor/a Il·lustrador/a ISBN Procedència Descripció Notes Portada Estrena Mataró Signatura

1 Tcat A. B. C. Homes de fira Drama Barcelona Imprempta de Salvador Bonavia 1910 Biblioteca Popular Teatral, 027 "21 cm 23 p" Homes de fira / Drama en un acte, dividit en tres quadros / Arranjament d'una narració anglesa / per A. B. C. / Estrenat al Teatre Nou, el dia 23 de Septembre de 1910 / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavia / Plassa del Pi, 5 / 1910. 1910/09/23 // Barcelona // Teatre Nou 1

2 Tcat Abril i Virgili, Josep L'afany Comèdia Barcelona 1900 "Biblioteca de ""La Barretina"", 007" Patuel "20,5 cm 42 p" 2 exemplars "L'afany / Comedia íntima original de Joseph Abril Virgili / Estrenada ab éxit la nit de Pasqua Granada de 1900, en lo teatre del ""Centre Moral Instructiu"" de Gracia./ (Ab llicencia eclesiástica) / Barcelona / Biblioteca La Barretina / Molas, 24, entressol . / 1900" 1900/05/15 (?) // Barcelona (Gràcia) // Centre Moral Instructiu 0

3 Tcat Abril i Virgili, Josep La cadena del captiu Drama Barcelona Establiment tipogràfic La Hormiga de Oro 1900 Patuel "21,5 cm 52 p" 2 exemplars "La cadena del captiu / Drama en tres actes, en catalá y en vers original de Joseph Abril y Virgili / Estrenat ab exit la nit del 2 d' Abril de 1899, en lo teatro del ""Centre Moral Instructiu"" Gracia / Ab censura eclesástica / Barcelona / Establiment Tipográfich ""La Hormiga de Oro"" / Carrer Nou de Sant Francesch, núm. 17 / 1900" 1899/04/02 // Barcelona (Gràcia) // Centre Moral Instructiu 0

4 Tcat Abril i Virgili, Josep Camí del vici Drama Barcelona Impremta de Francisco X. Altés 1912 "Biblioteca ""L'Escon"", 058" Patuel "19,5 cm 57 p" "Camí del vici / Drama en tres actes y en vers original de J. Abril y Virgili / Estrenat am molt bona rebuda en el vell Centre de Sant Antoni, del carrer de Domènech (Gracia), el 4 de Desembre de 1910. / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Freneria, 1, 1er, 2a / 1912" 1910/12/04 // Barcelona (Gràcia) // Centre de Sant Antoni 0

5 Tcat Abril i Virgili, Josep Camí del vici Drama Segona Barcelona Impremta de Francisco X. Altés 1912 "Biblioteca ""L'Escon"", 058" Patuel "19,5 cm 57 p" Ha de ser una segona edició perquè val una pesseta més. "Camí del vici / Drama en tres actes y en vers original de J. Abril y Virgili / Estrenat am molt bona rebuda en el vell Centre de Sant Antoni, del carrer de Domènech (Gracia), el 4 de Desembre de 1910. / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Freneria, 1, 1er, 2a / 1912" 1910/12/04 // Barcelona (Gràcia) // Centre de Sant Antoni 0

6 Tcat Abril i Virgili, Josep Lo castell de Montsoliu Llegenda tràgica Barcelona Establiment tipogràfic La Hormiga de Oro 1898 Patuel "21,5 cm 60 p" 2 exemplars Lo castell de Montsoliu / Llegenda trágica en cuatre actes y cinch quadros, en vers catalá original 1898/04/10 // Barcelona (Gràcia) // Centre Moral-Instructiu 0

137 Tcat Artís, Avel·li Seny i amor, amo i senyor Comèdia Segona Barcelona Tipografía Emporium, S.A. 1925 Patuel "19 cm 142 p" Avelí Artís / Seny i amor, amo i senyor / Comèdia en tres actes / Segona Edició / Llibreria Bonavía / Carrer de la Tapineria, 4 - Telefon A..3119 - Barcelona [Aquesta obra va estrenar-se al Teatre Català (Romea), de Barcelona, la vetlla del 9 d'octubre de 1925] 09/10/1925 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

7 Tcat Abril i Virgili, Josep D'extrem a extrem Diàleg quasi-humorístic Barcelona Establiment tipogràfic La Hormiga de Oro 1896 Patuel "21 cm 19 p" 2 exemplars, un sense tapes D'extrem á extrem / Dialech casi-humoristich en un acte y en vers catalá original de J. Abril Virgili / Barcelona Establiment tipográfich La Hormiga de Oro / Carrer Nou de Sant Francesch, num. 17 / 1896 [Estrenat ab bon éxit la nit de la Assumpció de Nostra Senyora en lo saló teatre del Centre Moral Instructiu de Gracia d'aquest any] 1896/08/15 // Barcelona (Gràcia) // Centre Moral Instructiu 0

8 Tcat Abril i Virgili, Josep D'extrem a extrem Diàleg quasi-humorístic Segona Barcelona Impremta de Francisco X. Altés 1913 "Biblioteca ""L'Escon"", 066" Patuel "20 cm 16 p" "D'extrém a extrém / Diálec casi-humorístic en un acte i en vers catalá original de J. Abril i Virgili / Estrenat amb bon éxit la nit de la Assumpció de Nostra Senyora en el saló-teatre del Centre Moral Instructiu de Gracia, de l'any 1896. / Segona edició / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Riera Sant Joan, 10, 1er, 1a / 1913" 1896/08/15 // Barcelona (Gràcia) // Centre Moral Instructiu 0

9 Tcat Abril i Virgili, Josep Furor pessebrista / Viatge de recreo Joguina-diàleg Barcelona Establiment tipogràfic La Hormiga de Oro 1897 Adan Ferrer "20,5 cm 11 p i 12 p" Són dues obres dins un mateix llibret "Furor pessebrista / Joguina-dialech en un acte y dos cuadros / prosa barrinada per J. Abril Virgili / (a) L'home del sach / Barcelona / Establiment tipográfich ""La Hormiga de Oro"" / Carrer Nou de Sant Francesch, núm. 17 / 1897 / [Estrenada la nit de Nadal del any 1896] Viatge de recreo / Monólech en vers catalá original de Joseph Abril Virgili / Estrenada ab feliz éxit la nit de la vigilia de Sant Joan de l' any 1895, en lo teatre de la societat católica ""Centre Moral-Instructiu,"" de Gracia / Barcelona / Establiment tipográfich ""La Hormiga de Oro"" Carrer nou de Sant Francesch, núm. 17 / 1897" 1896/12/25 // Barcelona (Gràcia) /// 1895/06/23 // Barcelona (Gràcia) // Centre Moral-Instructiu 0

10 Tcat Abril i Virgili, Josep Furor pessebrista Joguina-diàleg Barcelona Establiment tipogràfic La Hormiga de Oro 1897 Patuel "20,5 cm 11 p" Malgrat que el llibre contenia dues obres, com reflecteix la portada, s'han arrencat les pàgines de la segona "Furor pessebrista / Joguina-dialech en un acte y dos cuadros prosa barrinada per J. Abril Virgili / (a) L'home del sach / Barcelona / Establiment tipográfich ""La Hormiga de Oro"" / Carrer Nou de Sant Francesch, núm. 17 / 1897 / [Estrenada la nit de Nadal del any 1896] Viatge de recreo / Monólech en vers catalá original de Joseph Abril Virgili / Estrenada ab feliz éxit la nit de la vigilia de Sant Joan de l' any 1895, en lo teatre de la societat católica ""Centre Moral-Instructiu,"" de Gracia / Barcelona / Establiment tipográfich ""La Hormiga de Oro"" Carrer Nou de Sant Francesch, núm. 17 / 1897" 1896/12/25 // Barcelona (Gràcia) 0

11 Tcat Abril i Virgili, Josep Home roig... Monòleg Barcelona Impremta de Francesc X. Altés 1913 Patuel "19,5 cm 4 p (numerades 7-10)" Sense cobertes ni portada. Dades de la BC "Josep Abril i Virgili / Home roig… / [Monóleg estrenat amb brillant éxit la nit del 10 de Desembre de 1910 en el ""Centre de Sant Antoni"" de Gracia, per En Josep Montserrat]" 1910/12/10 // Barcelona (Gràcia) 0

12 Tcat Abril i Virgili, Josep L'hostal de la Serena Obra d'estudi Barcelona Ilustració Catalana 1918 Lectura Popular. Biblioteca d'autors catalans, 291 Patuel "19,5 cm 24 p (numerades 265-288)" "El llibret inclou també la prosa ""La processó del asil"" (p. 284-288). Les dades del camp ""Portada"" són les de la coberta" Lectura Popular / Biblioteca d'autors catalans / Joseph Abril y Virgili / L'hostal de la Serena / [Obra d'estudi, en un acte] / Ilustració catalana / Administració: Mallorca, 287Barcelona 0

13 Tcat Abril i Virgili, Josep Iselda Drama Barcelona Biblioteca Regiona Imp. P. Toll 1901 "Galeria Dramàtica de ""La Biblioteca Regional""" Patuel "19,5 cm 59 p" 2 exemplars Iselda / Drama en tres actes y en vers original de Joseph Abril Virgili / Estrenat ab brillant éxit la nit del 15 d'Abril de 1900, festa de Pasqua Florida en l'Academia Católica de Sabadell / Barcelona / Biblioteca Regional, Junqueras, 2, pral. / 1901 15/04/1900 // Sabadell // Academia Catòlica 0

14 Tcat Abril i Virgili, Josep La mort de l'avi Comèdia Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1921 "Biblioteca ""L'Escon"", 115" Patuel "20,5 cm 20 p" "La mort de l'avi / Comedia de costums catalanes en un acte i en vers original de Josep Abril Virgili / Estrenada amb feliç èxit en el teatre ""Centre Moral-Instructiu"" de Gràcia la nit del 18 de juliol de 1897 / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 Llibrería / Barcelona / 1921" 18/07/1897 // Barcelona (Gràcia) // Centre Moral-Instructiu 0

15 Tcat Abril i Virgili, Josep New-Aschantis Comèdia Barcelona Establiment tipogràfic La Hormiga de Oro 1899 Patuel "21 cm 43 p" 2 exemplars "New-Aschantis / Royal Ordre Industrial Progresiff / Lema: Vinga quitrá y mitjas pelas / Comedia en dos actes y en vers catalá original de Joseph Abril y Virgili / Accèsit en la Melancolífuga Barcelonesa, any 1897 / Estrenada ab extraordinari éxit la nit del 22 de Febrer de 1898 en lo teatro del Centre Moral é Instructiu de la ex-vila de Gracia / Barcelona / Establiment Tipográfich ""La Hormiga de Oro"" Carrer Nou de Sant Francesch, núm. 17 / 1899" 22/02/1898 // Barcelona (Gràcia) // Centre Moral e Instructiu 0

16 Tcat Llonze, Nofre [Millà, Lluís] El tenorio en broma Barcelona Llibreria Millà 1933 Catalunya Teatral, 039 "18 cm 80 p" El Tenorio en broma / Animalasia en siete actes ascribida an verso i lenguaje barrejado al alcanse de todas las antilijensias / por Nofre Llonze / Dr. Tranquilo que no partenese a ninguna Cademia de la mui / Administració: / Llibreria Millá / Carrer de Sant Pau, 21 / Barcelona 0

17 Tcat Abril i Virgili, Josep Redempció Quadre Pastoril Barcelona Impremta de Francisco Altés 1906 "Biblioteca ""L'Escon"", 015" Patuel "18 cm 29 p" 2 exemplars "Redempció / Quadret pastoril en vers y en un sol acte escrit per Joseph Abril y Virgili / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Carrer de Petritxol, núm. 18, 3er / 1906" 0

18 Tcat Abril i Virgili, Josep Redempció Quadre pastoril Barcelona Impremta de Francisco Altés 1906 "Biblioteca ""L'Escon"", 015" Patuel "18,5 cm 29 p" Exemplar igual que els altres, però més llarg i estret, sense les cobertes, substituïdes per unes de color verd amb tan sols el segell imprès de la col·lecció "Redempció / Quadret pastoril en vers y en un sol acte escrit per Joseph Abril y Virgili / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Carrer de Petritxol, núm. 18, 3er / 1906" 0

19 Tcat Abril i Virgili, Josep Viatge de recreo Monòleg Barcelona Establiment tipogràfic La Hormiga de Oro 1897 Patuel "20 cm 12p" 2 exemplars sense coberta "Viatge de recreo / Monólech en vers catalá original de Joseph Abril Virgili / Estrenada ab feliz éxit la nit de la vigilia de Sant Joan de l' any 1895, en lo teatre de la societat católica ""Centre Moral-Instructiu,"" de Gracia / Barcelona / Establiment tipográfich ""La Hormiga de Oro"" Carrer nou de Sant Francesch, núm. 17 / 1897" 23/06/1895 // Barcelona (Gràcia)// Centre Moral-Instructiu 0

20 Tcat Aguilà i Mollà, Cristina La dèria de quedar bé Barcelona Balmes 1953 Divulgadora Escadélscymi, 011 Patuel "17 cm 21 p" Divulgadora escadélscymi / obra nº 11 / Literatura apostólico-amena ... Escena católico-femenina / La dèria de quedar bé / Peça còmica en un acte i en prosa, original de Cristina Aguilà i Mollà / Editorial Balmes / Duran i Bas, 11 - Barcelona / 1953 0

21 Tcat Agulló i Vidal, Ferran El Somatent de Girona Quadre dramàtic Segona Barcelona Bartomeu Baxarias - Editor 1911 Biblioteca De Tots Colors Patuel "18,5 cm 34 p" Ferrán Agulló y Vidal / El Somatent de Girona / Quadro dramátich, en un acte y en prosa / (Segona Edició) / De Tots Colors [Aquest quadro fou estrenat ab èxit extraordinari en el Teatre de Novetats de Barcelona, la vetlla del 9 de Janer de 1895.] 09/01/1895 // Barcelona // Teatre de Novetats 0

22 Tcat Aladern, Josep La fi de Serrallonga Drama Històric Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1898 Patuel "21 cm 29 p" Falta la coberta La Fi de Serrallonga / Drama histórich en un acte (basat en un episodi de la historia de Serrallonga) de Joseph Aladern / Estrenat ab éxit en la societat JOVENTUT REUSENSE lo día 3 d' Abril de 1898 / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Ronda de S. Pere, 19 y 21, 1er 1a / 1898 03/04/1898 // Reus // Lo Teatro Regional 0

23 Tcat Aladern, Josep [Vidal, Cosme] La monja folla (Idili en la nit trágica) Idil·li Barcelona Tipografia Carrer de la Universitat, 52 1911 Patuel "20 cm 30 p" Joseph Aladern / La monja folla (Idili en la nit trágica) / Barcelona / Tip. Carrer de l'Universitat, 52 / MCMXI 0

24 Tcat Albanell i Vilas, Joaquim Á cavall d'un gòs Disbarat Vic Tipografia i llibreria catòlica de Sant Josep 1893 Patuel "21 cm 34 p" 2 exemplars Á cavall d'un gòs (Segona part del Gòs ab peras) / Disbarat en un acte y en vers original de Joquim Albanell y Vilas / y estrenat en lo Teatre de la Joventut Católica de Vich en lo mes de Abril de 1893. / Vich / Tipografia y Llibreria Católica de Sant Joseph / Plassa Major, 40 / 1893 01/04/1893 (?) // Vic // Teatre de la Joventut Catòlica 0

25 Tcat Albanell i Vilas, Joaquim Los bandolers [mecanoscrit] Sarsuela Foment "22,5 cm 62 p" "Còpia mecanoscrita Les dades del camp ""Portada"" són de la tapa afegida." Los bandolers / Sarsuela en dos actes i en vers Original de Joaquim Albanell y Vilas / Musica de D. Lluis G. Jorda / L'Escon / Librería Quera / Petritxol, 2 - Barcelona 0

26 Tcat Albanell i Vilas, Joaquim Les Calsas de vellut Drama Barcelona Tipo-litografia de J. Jutglar 1894 Patuel "20,5 cm 58 p" 2 exemplars. Un amb algun estrip Las Calsas de vellut / Drama en tres actes y en vers Original de Joaquim Albanell y Vilas / Premiat en lo primer certamen celebrat per lo Centre Moral y Congregació de Sant Lluis Gonzaga de la Parroquia de Sant Francisco de Paula de Barcelona á 10 de Juny de 1894 y estrenat ab bon exit en la mateixa societat la nit del 7 d'Octubre del mateix any / Barcelona / Tipo-litografia de J.Jutglar / Pasatje Hort dels Velluters núm.2. / 1894 07/10/1894 // Barcelona // Centre Moral i Congregaciò de Sant Lluis Gonzaga 0

27 Tcat Albanell i Vilas, Joaquim Fam d'Or Drama Barcelona Galeria dramàtica de Lo Teatro Catòlic Establiment Tipogràfic, Casanova, 13 1899 Patuel "19 cm 56 p" 2 exemplars, un de retallat, sense tapes i amb uns quants estrips, llegible quasi per complet Fam d'Or / Drama en tres actes y en vers original de Joaquim Albanell y Vilas / Barcelona / Galería dramática de LO TEATRO CATÓLICH / Fontanella, número 5 / 1899 0

28 Tcat Albanell i Vilas, Joaquim / Novellas, Anton Lo rector de Granollers Drama Vic Tipografía y Llibrería Católica de Sant Joseph 1897 "20,5 cm 59 p" Lo rector de Granollers / Drama en tres aces y en vers, original de Joaquim Albanells y Vilas y de Anton Novellas / Vich / Tipografía y Llibrería Católica de Sant Joseph / Plassa Major, núm. 40 / 1897 0

29 Tcat Albanell i Vilas, Joaquim La firma en blanch Drama Barcelona Tipografia C. Gisbert 1912 Patuel "20,5 cm 24 p" 2 exemplars Joaquim Albanell y Vilas / La firma en blanch / any 1912 / Drama en un acte y en prosa / [Tipografía C. Gisbert. - Nou S. Francesch, 22. Barcelona] 0

30 Tcat Albanell i Vilas, Joaquim Gos ab peras Disbarat Vic Tipografia i llibreria catòlica de Sant Josep 1888 Foment "21 cm 28 p" Gos ab peras / Disbarat en un acte y en vers original de Joaquim Albanell y Vilas / Vich: / Tipografia y llibreria Católica de Sant Joseph / Plassa Major, número 40 / 1888 0

31 Tcat Albanell i Vilas, Joaquim Honra á proba Drama Barcelona Impremta religiosa de Julià Dòria i J. Poch 1905 Patuel "20,5 cm 62 p" 2 exemplars Sense portada. Dades de la coberta Honra á proba / Drama en tres actes y en vers original de Joaquim Albanell y Vilas / Barcelona, 1905 / Imprepta relligiosa de Juliá Doria y J. Poch / carrer del Angel, 20. - Gracia 0

32 Tcat Albanell i Vilas, Joaquim Mal d'amor Comèdia Barcelona Biblioteca de La Talia Catalana 1899 Biblioteca La Talia Catalana, 015 Foment i Patuel "18 cm 55 p" 2 exemplars, l'un provinent del Foment i l'altre de la Casa Patuel "Mal d'amor / Lema. - ¡Quants n' hi ha que 'n pateixen! / Comedia en dos actes y en vers original de Joaquim Albanell y Vilas / Premiada en lo Certamen (1897) de la ""Societat Melancólifuga Barcelonesa"" y estrenada ab ruidós éxit en la ""Associació de Sant Lluís Gonçaga"" de la Parroquia de Sant Pau de Barcelona, lo dia 22 de Janer de 1899 / Barcelona / Biblioteca de ""La Talía Catalana"" / Carrer del Pi, número 16. / 1899" 22/01/1899 // Barcelona // Associació de Sant Lluis Gonçaga 0

33 Tcat Albanell i Vilas, Joaquim D. Miquel de Clariana Drama Vic Estampa de Ramon Anglada i Pujals 1885 Patuel "20,5 cm 57 p" Falten les tapes. El peu d'impremta està tapat per una etiqueta de la Impremta - Llibreria - Papereria Bonavía i Duràn. Boqueria, 20. - Barcelona D. Miquel de Clariana. / Drama en dos actes y en vers, (precedits d'un proemi) original de Joaquim Albanell y Vilas, / estrenat ab bon éxit en la nit del 14 de desembre de 1884 en lo teatre de la Juventut Católica de Vich. Vich / Estampa de Ramon Anglada y Pujals / Plassa Major, núm. 17 / 1885 14/12/1884 // Vic // Joventut Catòlica 0

34 Tcat Albanell i Vilas, Joaquim Entre'l vici y l'infamia Drama Barcelona Biblioteca de La Barretina. Tipografia Vilà i Comp. Impremta de Francisco Badia 1903 Patuel "21 cm 70 p" Coberta despresa Entre 'l vici y l' infamia / Drama en tres actes y en vers original de D. Joaquim Albanell y Vilas / Biblioteca de LA BARRETINA / Carrer del Bou de la Plassa Nova, 20, 1er, 2a / 1903 0

35 Tcat Albanell i Vilas, Joaquim / Soler, Bartomeu ¡Fruyts anárquichs! Drama Vic Tipografia i llibreria catòlica de Sant Josep 1892 Patuel "21 cm 73 p" Coberta despresa ¡Fruyts anárquichs! / Drama en tres actes y en vers, original de Joaquim Albanell y Vilas ab colaboració de Bartomeu Soler / Vich / Tipografia y Llibreria Católica de Sant Joseph / Plassa Major, núm. 40 / 1892 0

36 Tcat Albanell i Vilas, Joaquim L'oncle Geroni Vic Impremta i llibreria Ausetana 1910 Patuel "21 cm 16 p" 2 exemplars Faltes les tapes L'oncle Geroni / pessa en un acte y en prosa original de Joaquím Albanell y Vilas / any 1910 / Vich / Imprempta y Llibrería Ausetana / Rambla Devalladas (Casa Comella) 1910 0

37 Tcat Albanell i Vilas, Joaquim El Sant Crist dels criminals Drama Barcelona Tipografia C. Gisbert - I. B. S. ? Patuel "21 cm 20 p" 2 exemplars El Sant Crist dels criminals / Drama en un acte y en prosa original de Joaquim Albanell y Vilas / Premiat en un dels Jocs Florals de Sans / Tipografía C. Gisbert - I. B. S. / Nou de Sant Francesc, 22 Barcelona 0

38 Tcat Albanell i Vilas, Joaquim Lo sufragi universal Comèdia Vic Tipografia i llibreria catòlica de Sant Josep 1891 Patuel "21 cm 65 p" Lo sufragi universal / Comedia en tres actes y en vers original de Joaquim Albanell y Vilas / Vich / Tipografia y Llibreria Católica de Sant Joseph / Plassa Major, núm. 40 / 1891 0

39 Tcat Albanell i Vilas, Joaquim Los trabucayres Drama històric Vic Impremta i llibreria de Joan Soler 1887 Foment "20 cm 67 p" Los trabucayres / Drama histórich en tres actes y en vers original de Joaquim Albanell y Vilas, / estrenat en lo teatre de la Joventut Católica de Vich, la nit del 6 de Juliol de 1887 / Vich: / Imprempta y llibreria de Joan Soler, carrer de la Ramada y plassa de la Mercé, 1887 06/07/1887 // Vic // Joventut Catòlica 0

40 Tcat Albert i Corp, Esteve Els deixebles d'Emmaús (Versió per a homes sols) Estampes evangèliques Mataró Edicions de la Casa Patuel 1952? Biblioteca Llanas Patuel "21 cm 59 p" 3 exemplars Esteve Albert i Corp / Els deixebles d'Emmaús / Estampes evangèliques de tema eucarístic en tres actes / (Versió per a homes sols) 0

41 Tcat Albert i Corp, Esteve Els deixebles d'Emmaús Estampes evangèliques Mataró Edicions de la Casa Patuel 1952? Biblioteca Llanas Patuel "21 cm 57 p" 2 exemplars Esteve Albert i Corp / Els deixebles d'Emmaús / Estampes evangèliques de tema eucarístic en tres actes 0

42 Tcat Albert i Corp, Esteve Ester o La professora de Geografia Entreteniment Mataró Edicions de la Casa Patuel 1933 Biblioteca Iluro, 042 Patuel "20,5 cm 16 p" 2 exemplars Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / Esteve Albert / Ester o La professora de Geografia / Entreteniment per a senyoretes en un acte i en prosa / Any VI / Mataró, juny de MCMXXXIII / vol XLI 0

43 Tcat Abril i Virgili, Josep La mort de l'avi Comèdia Barcelona "Establiment tipogràfich ""La Hormiga de Oro""" 1898 Patuel "20,5 cm 20 p" "La mort del avi / Comedia de costums catalanas / en un acte y en vers / original de / Joseph Abril Virgili / Estrenada ab felís éxit en lo teatre ""Centre Moral-Instructiu"" de Gracia la nit del 18 de juliol de 1897 / Barcelona / Establiment tipográfich ""La Hormiga de Oro"" / Carrer Nou de Sant Francesch, núm. 17 / 1898" 18/07/1897 // Barcelona (Gràcia) // Centre Moral-Instructiu 0

44 Tcat Abril i Virgili, Josep Lo Roure Centenari Drama Barcelona "Establiment tipogràfic ""La Hormiga de Oro""" 1897 Patuel "21 cm 62 p" "Lo Roure Centenari / Drama en tres actes y en vers catalá / original de /Joseph Abril Virgili / Estrenat ab extraordinari éxit la nit de Pascua-Granada, 6 de Juny de 1897 en lo teatro ""Centro Moral-Instructivo"" - (Barcelona) - Gracia / Barcelona / Establiment tipográfich ""La Hormiga de Oro"" / Carrer Nou de Sant Francesch, núm.17 /1897" 06/06/1897 // Barcelona (Gracia) // Centro Moral-Instructivo 0

45 Tcat Agulló i Vidal, Ferran El Somatent de Girona Quadre dramàtic Barcelona Imp. de Simon Alsina y Clos 1895 Biblioteca de L'Aureneta 20 cm: 30 p El Somatent de Girona / Cuadro dramátich, en un acte y en prosa original de Ferrán Agulló y Vidal (Mestre en Gay Saber) / Estrenat ab extraordinari éxit en lo Teatre de Novetats de Barcelona, la vetlla del 9 de Janer de 1895. / Barcelona / Imp. de Simon Alsina y Clos / 10, - Muntaner, - 10 / 1895 09/01/1895 // Barcelona // Teatre de Novetats 0

46 Tcat Agustí , Ignasi Benaventurats els lladres Barcelona L. E. D. A. 1935 Casal l'Aliança "17,5 cm 85 p" Ignasi Agusti / Benaventurats els lladres / L. E. D. A. / Barcelona / 1935 0

47 Tcat Agustí, Ignasi L'Esfondrada Drama Barcelona Tallers Grafics Irandez 1934 El nostre teatre, 16 Casal l'Aliança "19 cm 61 p" 2 exemplars L'Esfondrada / Drama en tres actes i en vers, original d'Ignasi Agustí 0

48 Tcat Albanell i Vilas, Joaquim L'home del sach Segona Barcelona "Bibliteca ""L'Escon""" 1908 "Biblioteca ""L'Escon"", 023" "18.5 cm 29 p" "L'Home del sach / Pessa en un acte y en vers original de Joaquim Albanell y Vilas /estrenada ab ruidós éxit el dia 9 d'Agost de 1899 en el teatre de la Juventut Católica de Vich / 2ª Edició / Barcelona / Biblioteca ""L'escon""/ Carrer de Petritxol, núm. 18, 3er. / 1908" 09/08/1899 // Vic // Joventut Catòlica . 0

49 Tcat Albanell i Vilas, Joaquim Un afayta-clatells 2ª edició Barcelona "Tipografia ""La Catalana Andresense"" de F. Baltasar Domenech" 1902 Ricardo Bartra "20,8 cm 24 p." "Un afayta-clatells / Pessa en un acte y en vers original de Joaquim Albanell y Vilas / Segona edició / Arxivo teatral de Ricardo Bartra / Mataró / 1902/ Barcelona (Sant Andreu de Palomar) / Tipografia ""La Catalana Andresense"" de F. Baltasar Domenech / Casasnovas, núm. 63" 0

50 Tcat Albanell, Pep El rei i el drac Segona Barcelona Edicions 62 1987 El Galliner, 089 Carbó, Joaquim 84-297-2348-X Casal "17,5 cm 59 p" "Pep Albanell / El rei i el drac / Presentació de Joaquim Carbó / Edicions 62, Barcelona [Aquesta obra fou estrenada al teatre dels Trinitaris de Vic el 27-11-83, dintre del XXXIV Cicle de Teatre per a nois i noies de "" Cavall For "", per la Companyia de Teatre Gent.]" 1983/11/27 // Vic // Teatre dels Trinitaris 0

51 Tcat Albert, Salvador Soldats de la Vida Drama Sant Feliu de Guíxols Imprempta d'Octavi Viader 1903? "19 cm 192 p" 2 exemplars. Fe d'errates enganxada. "Soldats de la Vida / Drama en tres actes per Salvador Albert / Imprempta d'Octavi Viader / Sant Feliu de Guixols [Aquesta obra fou estrenada en el Teatre ""Circo Español"" la nit del 2 de Desembre de 1903]" 1903/12/02 // Barcelona // Teatre Circo Español 0

52 Tcat Alcoverro i Carós, Josep A misses dites o La Lectura del Tenorio Comèdia Segona Barcelona Estampa La Renaixença 1932 "Biblioteca ""L'Escon"", 149" "21 cm 28 p" 2 exemplars A misses dites o La Lectura del Tenorio / Comedia en un acte i en vers original de Josep Alcoverro i Carós / Estrenada amb gran èxit en el Circol Catòlic de Sant Josep de Sant Andreu de Palomar, a la tarda del 29 de Gener de 1899 / Segona edició / Biblioteca-L'Escon Petritxol, 2 Llibreria / Barcelona / 1932 29/01/1899 // Sant Andreu de Palomar // Círcol Catòlic de Sant Josep 0

53 Tcat Alcoverro i Carós, Josep Odi de races Drama Barcelona Biblioteca La Barretina 1901 Biblioteca La Barretina, 16 Patuel "21,5 cm 44 p" 2 exemplars "Odi de races / Drama en tres actes y en prosa, d'en Joseph Alcoverro y Carós basat en una relació histórica d'A. Tolmey / Estrenat en el ""Circol Católich de Sat Jeseph"" de Sant Andreu de Palomar, á la tarde del 16 Setembre 1900. / Barcelona / Biblioteca de La Barretina, Molas, 24 entl.º,1ª / 1901" 16/09/1900 // Sant Andreu de Palomar // Círcol Católic de Sant Josep Sant Andreu de Palomar 0

54 Tcat Alemany i Borrás, J. Lo noy de bordo Drama Barcelona Ilustració Catalana Lectura Popular. Biblioteca d'autors catalans, 204 "19,5 cm " Sense portada . Dades de la coberta Lectura Popular / J. Alemany y Borràs / Lo noy de bordo / Ilustració Catalana / Administraciò: Mallorca 287 / Barcelona 0

55 Tcat Aler, Joan Cria corbs!... Quadre dramàtic Barcelona A. Artís, Impressor 1912 "18,5 cm 22 p" 2 exemplars Joan Aler / Cria Corbs!... / Quadro dramàtic / Barcelona A. Artís, Impressor : Carrer d'en Balmes, 54 / 1912 0

56 Tcat Aler, Joam Les unces Quadre dramàtic Barcelona A. Artís, Impressor 1913 Patuel "18.5 cm 31 p" 2 exemplars Joan Aler / Les unces / Quadre dramàtic / Barcelona / A. Artís, impressor : Carrer den Balmes, 54 / 1913 [Aquesta obra fou estrenada en el teatre del Foment Martinenc, el dia 5 de Janer de 1913] 05/01/1913 // Barcelona // Teatre del Foment Martinenc 0

57 Tcat Careta i Vidal, Antoni Al cim de la Gloria Barcelona Francisco Badia, impresor 1895 Biblioteca de l'Aureneta Eulàlia Miralles "21,5 cm 31 p" Dedicatòria manuscrita. Destinatari il·legible. Al cim de la Gloria / Lloansa dedicada á la memoria del gran poeta Frederich Soler / Obra en un acte dividit en tres quadros, escrita en vers per Antoni Careta y Vidal / Estrenada ab aplauso en lo Teatre Catalá (Romea) la nit del 28 de Septembre de 1895. / Barcelona / Francisco Badia, impresor, Dou, 14 / 1895 1895/09/28 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

3126 Ttrcat Beyerlein, Franz Adam La retreta Drama Sabadell Imprempta y Enquadernacions de Joan Comas Faura 1907 Alegre, Martí Alegre, Martí Patuel "18 cm 106 p" La retreta / Drama en 4 actes, de Franz Adam Beyerlein / Traducció catalana de Martí Alegre / Imprempta i Enquadernacións de Joan Comas Faura / Rambla 81 y Lacy del 1 al 37 - Teléfono 46 / Sabadell a907 0

58 Tcat Alsina, Simon / Benages, Eusebi Lo fill de la mort Drama Segona Barcelona Tipografia espanyola 1883 Arxiu Central Lírich-Dramàtich Patuel "20,5 cm 79 p" 2 exemplars. Sense cobertes Arxiu central lírich-dramátich / Lo fill de la mort / Drama en quatre actes y en vers original de Simon Alsina y Eussebi Benages / Estrenada ab bon éxit en lo teatro Romea la nit del 23 de Maig de 1883 / Segona edició / Barcelona / Tipografia espanyola / Hospital, 87, baixos / 1883 23/05/1883 // Barcelona // Teatre Romea 0

59 Tcat Alsina i Clos, Simón La gran idea Comèdia Barcelona Imprempta.- Carrer Riera baixa, 45 1891 Patuel "20,5 cm 24 p" Simon Alsina y Clos / La gran idea / Comedia original en un acte y en prosa / Estrenada en lo Teatre Catalá, (Romea), la nit del 5 de Mars de 1891 / Barcelona Imprempta.-Carrer Riera Baixa, 15. / 1891 05/03/1891 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

60 Ttrcat Álvarez Quintero, S. i J. Marianela Barcelona Llibreria Millà 1934 Catalunya Teatral, 048 Patuel / Casal l'Aliança "17,7 cm 67 p" 4 exemplars, un mancat de cobertes Marianela / Escenificació en tres actes de la novel·la del mateix títol de B. Pérez Galdós per S. i J. Alvarez Quintero / Adaptació catalana de Antoni Carner / Estrena: Teatre de l'Orfeó Gracienc Barcelona 24 desembre de 1933 / Catalunya Teatral / Any III 1 de Març 1934 Núm. 48 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21- Barcelona 24/12/1933 // Barcelona // Teatre de l'Orfeó Gracienc 0

61 Tcat Amat, Marian Al fons de l'ànima Quadre dramàtic Barcelona Impremta Innocent Porcar 1920 Patuel "19,5 cm 30 p" 2 exemplars "Marian Amat / Al fons de l'ànima / Quadro dramàtic en un acte. [Estrenada en el teatre del ""Círcol de Sans"" el dia 27 de Juny de 1920]" 27/06/1920 Barcelona (Sants) // Círcol de Sants 0

62 Tcat Andreu i Alum, Fèlix Estisorades Comèdia Blanes "Imprenta ""Modern Styl""" 1933 "Biblioteca ""Recull""" "18 cm 21 p" Biblioteca Recull / Estisorades / Comèdia en un acte per a noies soles, original de Felix Andreu i Alum / Impremta Modersn -Styl - Blanes / Any 1933 [Aquesta obra, fou estrenada molt ajustadament al Centre Catòlic de Blanes, el dia 21 de Maig de 1931] 21/05/1931 // Blanes // Centre Catòlic 0

63 Tcat Amat, Marian Al fons de l'ànima / El prometatge de la nena / Ball d'embolics Segona Barcelona Llibreria Millà 1935 Catalunya Teatral, 081 Casal "18 cm 48 p" 3 exemplars, un amb només la primera obra "Al fons de l'ànima / Quadre dramatic en un acte original de Marian Amat / Estrena: Teatre ""Circol de Sans"", dia 27 de juny de 1920 / Catalunya teatral / Any IV / 15 de juliol 1935 / Núm. 81 / Llibreria Millà arrer Sant Pau. 21 - Barcelona El prometatge de la nena / Sainet en un acte original de Marian Amat / Estrena: Teatre ""Circol de Sans"" dia 11 de gener de 1920 Ball d'embolics / Comedia en un acte original de Marian Amat / Estrena: Teatre de l'Orfeó de Sans, dia 24 d'agost de 1931" 27/06/1920 // Barcelona (Sants) // Círcol de Sants 11/01/1920 // Barcelona (Sants) // Círcol de Sants 24/08/1931 // Barcelona (Sants) // Teatre de l'Orfeó de Sants 0

64 Tcat Amat, Marian Francina Comèdia lírica Barcelona Impremta Boada 1935 18 cm: 41 p Francina / Comèdia lírica en un acte lletra original de Marian Amat / Música de Josep Vilardell / Administració Llibreria Arxiu-Teatral Milla / Carrer de Sant Pau, 21 Barcelona. [Aquesta obra fou representada, per primera vegada, el l'Agrupació Artística Montero, de Barcelona, el dia 7 d'abril de 1935] 07/04/1935 // Barcelona // Agrupació Artística Montero 0

65 Tcat Amat, Marian La joguina de l'amor Comèdia Barcelona Impremta Innocent Porcar 1926 "19,5 cm 69 p" Marian Amat / La joguina de l'amor / Comèdia dramàtica en tres actes. [Aquesta obra fou representada, per primera vegada, en el Teatre de l'ORFEÓ DE SANS, el dia 19 d'abril de 1926] 19/04/1926 // Barcelona (Sants) // Teatre Orfeó de Sants (Sans) 0

66 Tcat Amat, Marian / Millà, Àngel Maleïda la guerra! Episodi dramàtic Barcelona Aleu, Domingo & C.ª. S.L. 1933 Catalunya Teatral, 028 Casal "18 cm 64 p" 2 exemplars Fe d'errates enganxada Maleïda la guerra! / Episodi dramàtic en tres actes original de Marian Amat i Angel Millà / Estrenat per la Companyia Subirana, de Vic, el dia 9 d'abril, 1933 / Administracio Llibreria Millà Carrer Sant Pau, 21 Barcelona 09/04/1933 // Vic // Companyia Subirana 0

67 Tcat Amat i Capmany, Josep Ferma despoli forçada Drama tràgic Barcelona López, Editor, Llibrería Espanyola 1891 "21 cm 57 p" Sense tapes Ferma despoli forçada / Drama trágich en tres actes y en prosa original de Joseph Amat y Capmany / Estrenat en el Teatro Calvo-Vico el 21 de Novembre de 1891 / Barcelona / López, Editor, Llibrería Espanyola Rambla del mitj, número 20 21/11/1891 // Barcelona // Teatre Calvo-Vico 0

68 Tcat Amat Capmany, Josep Llas que no lliga Drama Girona Imprenta y llibrería de Paciá Torres 1895 "21 cm 54 p" Llas que no lliga / Drama en tres actes y en prosa original de Joseph Amat Capmany / Representat per primera vegada en el Teatro Novetats de Barcelona l'onze de Mars de 1895 / Girona / Imprenta y Llibrería de Paciá Torres Plassa de la Constitució 9 / 1895 11/03/1895 // Barcelona // Teatre Novetats 0

69 Tcat Amell i Saura, Josep A la vora del mar Quadre dramàtic Barcelona Impremta d'Espasa Germans y Salvat 1876 Patuel "21 cm 32p" 2 exemplars A la vora del mar / Quadro dramátich en un acte y en vers, original de D. Joseph Amell y Saura / Estrenat ab extraordinari aplauso, á benefici del primer actor cómic D. Lleò Fontova, en lo Teatro del Buen Retiro, la nit del 20 de Agost de 1876 / Barcelona. / Llibrería D'Eudalt Puig, / Plassa Nova, número 5. / 1876 20/08/1876 // Barcelona // Teatre del Buen Retiro 0

70 Tcat Amichatis Amália. La novel·la d'una cambrera de café Tragicomèdia segona Barcelona Salvador Bonavia 1919 "21 cm 60 p" Amàlia La novel·la d'una cambrera de café / Tragi-comèdia barcelonina de la vida de la gent de vici, dividida en tres actes i quatre quadres / Original de Amichatis / Seguna edició / Barcelona / Salvador Bonavía, llibreter, Tapinería,13 / 1919 [Aquesta obra fou estrenada en el Teatre Nou, de Barcelona, el dia 19 d'Abril de 1919] 19/04/1919 // Barcelona // Teatre Nou 0

71 Tcat Amichatis Els apatxes de frac Novel·la escènica Barcelona Talleres Gráficos CORTEL 1920 "21 cm 54 p" 2 exemplars / Sense portada. Dades de la coberta "Els apatxes de frac / Novela escénmica de la vida galant amb 3 actes, dividits en 6 quadres i un intermedi pel·licola per ""Amichatis"" (Adaptació dels anals de la gent de vici de Paris) / Josep Santpere [Estrenada al Teatre Nou de Barcelona, la nit del 4 de Desembre de 1920]" 04/12/1920 // Barcelona // Teatre Nou 0

72 Tcat Amichatis Los arlequines de seda y oro Tragicomèdia Tercera Barcelona Salvador Bonavia 1920 "19 cm 50 p" Los arlequines de seda y oro / Tragicomedia de la vida española en cinco actos / original de Amichatis / Tercera edición / Barcedlona / Salvador Bonavía, librero. Tapinería, 13 / 1920 [Esta obra se estrenó con extraordinario éxito en el Teatro Apolo, de Barcelona, el día 18 de Enero de 1919] 18/01/1919 // Barcelona // Teatro Apolo 0

73 Tcat Amichatis La dona de la vida Comèdia dramàtica Barcelona Tallers GràficsCosta 1926 Casal "19 cm 48 p" 2 exemplars "La dona de la vida / Comèdia dramàtica en tres actes escrita per Amichatis segons la trama d'una obra d'en Hans Muller / Barcelona / ""Editorial Esmeralda"" - Carrer Boters, 7 i 9 / 1926 [Aquesta obra va ésser estrenada, amb gran èxit, en el Teatre Espanyol, la nit del divendres, día 15 de gener de 1926]" 15/01/1926 // Barcelona // Teatre Espanyol 0

74 Tcat Amichatis Espiritisme(Le porte close) Drama de gran guinyol Barcelona Editorial Catalana, S.A. 1921 Suplement a La Escena Catalana, 009 Patuel "18,5 cm 21 p" 3 exemplars / Sense paginar "Espiritisme (Le porte close) / Drama de gran guinyol en un acte, dividit en dos quadros, original de F. Francheville / Adaptació catalana de Amichatis / Barcelona / Llibrería de ""La escena catalana"" / Salvador Bonavia.-Carrer Tapineria, 13 / 1921 [Aqueta adeptació fou estrenada al Gran Teatro Español, de Barcelona, el dia 3 de Març de 1921]" 03/03/1921 // Baracelona // Teatre Espanyol 0

75 Tcat Amichatis La mare pecadora Drama realista Barcelona Publicaciones Ràfols 1923 La Novel·la Teatral Catalana, 065 "19 cm 32 p" 2 exemplars La mare pecadora / Drama realista del gran món en dos actes basat en una obra de l'escriptor italiá L. Motta escrit per Amichatis / Estrenat en el Gran Teatre Español la nit del 16 de Març de 1923 / Barcellona / Publicaciones Rafols / Paseo de Gracia, 119 1923/03/16 // Barcelona // Teatre Espanyol 0

76 Tcat Amichatis Pim - Pam - Pum Revista Barcelona Impremta Verdaguer Teatral Catalana, 061 "18,5 cm 31 p" Pim - Pam - Pum / Revista en 10 quadres, quadrets i apoteosis final de Amichatis / amb cantables Armand Oliveros / Música dels mestres Roselló i Obradors / Barcelona / Publicaciones Ráfols / Passeig de Gracia, 119 0

77 Tcat Amichatis i Fontdevila L'hora blava del districte V Revista vodevil Barcelona Talleres Gráficos, Cortel "21 cm 28 p" 2 exemplars, un sense cobertes / No tenen portada. Dades de la coberta "L'Hora blava del dictricte V / Revista vaudevillesca barcelonina amb un acte dividit en el prolec i cinc quadres, original de ""Amichatis"" i Fontdevila / Reestrenada amb dos quadres nous al Teatre Nou de Barcelona, la nit del 6 de Novembre de 1920, per la companyia que dirigeix el aplaudit primer actor i director Josep Santpere" 06/11/1920 // Barcelona // Teatre Nou 0

78 Tcat Amichatis / Màntua, Gastón A. Baixant de la font del gat Tragicomèdia Barcelona Publicacions Ràfols 1922? La Novel·la Teatral Catalana, 055 Patuel "18,5 cm 64 p" 2 exemplars. No hi figura la data d'edició. L'estrena va ser el 1922 Baixant de la font del gat / Tragicomedia popular catalana, en tres actes i un epíleg (sis quadres), escrita per Amichatis i Mantua / Estrenada amb gran èxit en el Teatre Español, el dia 15 d'Abril de 1922 / Publicacions Ráfols / Passeig de Gracia, 119 - Barcelona 1922/04/15 // Barcelona // Teatre Espanyol 0

79 Tcat Amichatis / Màntua, Gastón A. Baixant de la Font del Gat o La Marieta de l'ull viu Tragicomèdia Quarta Barcelona Tipografia Emporium 1924 "19,5 cm 80 p" "Baixant de la Font del Gat o la Marieta de l'ull viu / Tragicomèdia popular catalana, en tres actes i un epíleg (sis quadros) / escrita por Amichatis i Mantua / Quarta edició / Barcelona / S. Bonavia, llibreter - Tapineria, 4 / 1924 [Estrenada amb gran érxit en el teatre ""Español"", el dia 15 d'Abril de 1922]" 15/04/1922 // Barcelona //Testre Espanyol 0

80 Tcat Amichatis / Màntua, Gastón A. La Campana de Gràcia o El fill de la Marieta Tragicomèdia Segona Barcelona Tipografia Emporium 1924 "10,5 cm 80 p" "La Campana de Gràcia o el fill de la Marieta / Tragicomèdia en 4 actes dividits en set quadros / original de Amichatis i Mantua / Segona edició / Barcelona / S.Bonavia, llibreter - Tapineria, 4 / 1924 [Estrenada en el Gran Teatre ""Español"" de Barcelona, el dia 7 de juny de 1924]" 07/06/1924 // Barcelona // Teatre Espanyol 0

81 Ttrcast Amichatis / Montero, Joaquim La hija de nadie (La borda). Historia de una mujer del arroyo Drama Barcelona Publicaciones Ràfols Biblioteca Teatral Avecilla, Ceferino R. "19 cm 64 p" No consta data d'edició. L'estrena fou el 1923 """Amichatis"" y Montero / La hija de nadie (La borda) / Historia de una mujer del arroyo / Drama popular en tres actos y diez cuadros / Traducido del catalan y llevado a la vida madrileña por Ceferino R. Avecilla / Barcelona / Publicaciones Rafols / Paseo de Gracia, 119 [Esta obra fué estrenada el día 11 de Abril de 1923 en el Teatro Cervantes de Madrid]" 11/04/1923 // Madrid // Teatro Cervantes 0

82 Tcat Andrés i Llobet, Vicenç El Sr. Esteve Quadre còmic Barcelona Estampa La Renaixensa 1928 "Biblioteca ""L'Escon"", 140" Foment 21,5 cm: 31 p 2 exemplars El Sr. Esteve / Quadret comic en un acte /original de Vicens Andrés i Llobet / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 / Llibreria / Barcelona / 1928 0

83 Tcat Andrés, Vicens / Noël, Manel De Pillo á pillo.... Entremès català Barcelona Imprempta de Henrich y Companyía, en comandita 1906 "21,5 cm 20 p" Sense tapes Vicens Andrés y Manel Noël / De pillo á pillo... / Entremès catalá / estrenat ab gran éxir en el Teatre de Novetats de Barcelona la nit del 28 de Desembre de 1906 / Imprempta de Henrich y Companyía, en comandita / Carrer de Córcega, 348 28/12/1906 // Barcelona // Teatre de Novetats 0

84 Tcat Andreu i Alum, Fèlix Les prunes de l'hort de la Senyora Pepa Comèdia Mataró Edicions de la Casa Patuel 1933 Biblioteca Iluro, 043 Patuel "20,50 cm 12 p" 2 exemplars Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / Les prunes de l'hort de la Senyora Pepa / Comedieta en dos quadres, per a infants. / Basada en un conte de Max i Aleix Fischer i adaptada al teatre per Felix Andreu i Alum / Any VI / Mataró. juny de MCMXXXIII / Vol. XLIII 0

85 Tcat Anglada, Rafel L'amor venia amb taxi Segona Barcelona Impremta Vidua de Daniel Cochs i Reig 1959 Catalunya Teatral. 2a època, 060 "17,5 cm 56 p" 2 exemplars L'amor venia amb taxi / Peça Còmica, en tres actes, original de Rafel Anglada / Estrenada al Teatre Romea, de Barcelona, la nit del 7 de gener de 1959, per la Companyia de Comèdia de Josep Castillo Escalona, amb la col·laboració especial de Maria Vila / 1959 / Editorial Milla / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 07/01/1959 // Barcelona // Teatre Romea 0

86 Tcat Anglada, Rafael Ocells de pis Humorada Segona Barcelona Milla 1956 Catalunya Teatral. 2a època, 038 "21 cm 36 p" 2 exemplars "Ocells de pis // Humorada en tres actes original de Rafael Anglada / Estrenada al ""Teatro Escuela"", de Barcelona, el dia 22 de gener de 1956, pel Quadre Escènic del Foment Escursionista de Barcelona (Primer Premi del Concurs Testral de F.E.S.T.A. 1955) / 1956 / Rditorial Milla / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona" 22/01/1956 // Barcelona //Teatro Escuela 0

87 Tcast Anglada, Rafael / Morera, Carlos Sucedió a las once Disparate detectivesco Barcelona 1943 Foment "21,5 cm 14 p" 2 exemplars Sucedió a las once / Disparate detectivesco en un acto, dividido en tres cuadros // original de Rafael Anglada y Carlos Morera / Estrenado en el Ateneo Católico de San Gervasio, de Barcelona, el dia 25 de abril de 1943 25/04/1943 // Barcelona // Ateneo Católico de San Gervasio 0

88 Tcat Antó Ferrer, Enric El 14 d'Abril o El Cor d'una Nina Monòleg patriótic Barcelona Imp. Prosperitat 1933 "19,5 cm 8 p" 2 exemplars El 14 d'Abril o El Cor d'una Nina / Monòlegc patriótic escrit amb vers / Original de Enric Antó Ferrer / Estrenat amb sorollòs éxit, en la vetlla d'el dia 2 de Desembre de 1931 en el Teatre del Centre d'Esquerra Republicana del districte II de Hospitalet de Llobregat / Primera edició de 1933 / Imp. Prosperitat 02/12/1931 // Hospitalet de Llobregat // Centre d'Esquerra Republicana 0

89 Tcat Antó Ferrer, Enric Llágrimes de Sang Drama Santa Coloma de Gramanet Impremta Prosperitat 1933 Adan Ferrer "19 cm 66 p" 2 exemplars Llàgrimes de Sang / Drama en tres actes original de Enric Antó Ferrer / Estrenat amb sorollós èxit la tarda del dia 29 de Maig de 1930 en el Teatre de l'Ateneu Obrer de Canet de Mar / Primera edició / Impremta Prosperitat / Sta. Coloma de Gramanet / 1933 29/05/1930 // Canet de Mar // Teatre de l'Ateneu Obrer 0

90 Tcat Antó Ferrer, Enric No menjaràs Fetge Joguina Barcelona Impremta Gótica 1934 "17,5 cm 14 p" 2 exemplars "No menjaràs Fetge / Joguet en un acte i escrit en prosa Original de Enric Antó Ferrer / Estrenat en la nit del 12 de Maig de 1928 en el Teatre ""Salón Trinidad"" de Sant Andreu de Palomar / Primera Edició / Impremta Gótica / Carrer Sant Andreu, 71.- Barcelona / 1923 / Preu: 30 cèntims" "12/05/1928 // Sant Andreu de Palomar // Teatre ""Salon Trinidad""" 0

91 Tcat Aragai, Amadeu Terra Nostra (El rabassaire) Drama Tercera Barcelona Llibreria Millà 1934 Catalunya Teatral, 053 Casal "18 cm 48 p" 2 exemplars Terra Nostra (El rabassaire) / Drama en tres actes original de Amadeu Aragai / Estrena: Principal de Tarrassa, 12 abril 1925 / Tercera edició corregida / Catalunya Teatral / Any III / 15 Maig 1934 / Núm. 53 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1925/04/12 // Terrassa // Principal 0

92 Tcat Arbós Angelat, Miquel L'angel casamenter Farsa Barcelona Gráficas Marina, S.A. 1955 "15,8 cm 88 p" Miquel Arbós Angelat / L'angel casamenter / Farsa en tres actes i un epíleg / Barcelona / 1955 [Aquesta farsa fou estrenada el dia 23 de gener de 1955, en el Centre Catòlic Parroquial de Sant Andreu de Palomar] 23/01/1955 // Sant Andreu de Palomar // Centre Catòlic Parroquial 0

93 Tcat Argila i Font, Josep de Com venen las cosas Comèdia Barcelona Imprenta de Mariano Galve 1898 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 118" Patuel "21 cm 32 p" 2 exemplars Com venen las cosas / Comedia en un acte y en prosa original de Joseph de Argila y Font / Estrenada ab éxit brillant en lo Teatro Catalá (Romea) la nit del 29 de Mars de 1898 / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Ronda de S. Pere, 19 y 21, 1er. 1ª / 1898 29/03/1898 // Barcelona // Teatro Catalá (Romea) 0

94 Tcat Argila i Font, Josep de De Cornellá a Barcelona Joguina còmica Barcelona Establiment tipogràfich de Joaquim Collazos 1900 Patuel "21,5 cm 20 p" 2 exemplars De Cornellá á Barcelona / Joguina cómica en un acte y en prosa per J. de Argila y Font / Estrenada e 21/12/1899 // Barcelona // Teatro Regional 0

95 Tcat Argila i Font, Josep de Ensopegadas Comèdia Barcelona Imp. de Mariano Galve 1899 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 132" Patuel "20 cm 39 p" 2 exemplars "Ensopegadas / Comedia en un acte y en prosa original de J, de Argila y Font / Estrenada ab brillant éxit la tarde y nit del 19 de Mars de 1898 en los teatros Principal, de Gracia, y en lo de La Familiar Obrera de Sans, per la companyia del primer actor dos Antón Labastida / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Ronda de S. Pere, 19 y 21, 1er. 1ª / 1899" 19/03/1898 // Barcelona // Principal de Gracia // La Familiar Obrera de Sans 0

96 Tcat Argila i Font, Josep de Lo pare de la criatura Comèdia Barcelona Tip. L'Avenç 1897 Patuel "22 cm 35 p" 2 exemplars "Lo pare de la criatura / Comedia en un acte y en prosa original de J, de Argila y Font / Estrenada ab extraordinari èxit per la Companyia que dirigeix l'aplaudit primer actor D. Jaume Martí, las nits del 30 de Maig y 5 de Juny de 1897, en los Teatres ""Serpentina"" de Barcelona, y ""Euterpe"", de la ciutat de Mataró / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Plassa del Pi, 3, 2º /1897" "30/05/1897 // Barcelona // ""Serpentina"" 05/06/1897 // Mataró // ""Euterpe""" 0

97 Tcat Argila i Font, Josep de Lo Remey Universal Comèdia Barcelona Joaquim Solé y Piqué 1897 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 099" Patuel "20 cm 28 p" 2 exemplars "Lo Remey Universal / Comedia en un acte y en vers original de J, de Argila y Font / Estrenada ab éxit extraordinari en lo teatro del ""Circul de la Dreta del Ensanche"" la nit del 18 de Juliol de 1897 / Barcelona / Biblieteca de ""Lo Teatro Regional"" / Ronda S. Pere, 19 y 21, 1er. 1ª / 1897" "18/07/1897 // Barcelona // ""Circul de la Dreta del Ensanche""" 0

98 Tcat Argila i Font, Josep de Lo secret d'un Testament Comèdia Barcelona Imprenta d'en Joaquim Collazos 1900 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 155" "21 cm 24 p" 2 exemplars Lo secret d'un Testament / Comedia en un acte y en prosa original de J. de Argila y Font / Estrenada ab éxit brillantíssim en lo teatro Romea de Barcelona, baix la direcció del primer actor don J. Capdevila la nit del 15 de Maig de 1900 / Barcelona / Imprenta d'en Joaquim Collazos / Plassa de la Igualtat, 3 // 1900 1900/05/15 // Barcelona // Teatre Romea 0

99 Tcat Argila i Font, Josep de Tres assumptos delicats Comèdia Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1899 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 148" "21 cm 32 p" 2 exemplars "Tres assumptos delicats / Comedia en un acte escrita per J. de Argila y Font / Estrenat ab gran éxit en lo Teatro Principal la nit del 24 de Desembre de 1898 / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Ronda Sant Pere, 18 y 21, 1º, 1ª / Desembre de 1899" 1898/12/24 // Barcelona // Teatre Principal 0

100 Tcat Arbós, Mireia Sis autors en cerca d'uns personatges Comèdia Segona Barcelona Editorial Millà 1990 Catalunya Teatral. 2a època, 247 84-7304-171-2 Casal "17 cm 63 p" Sis autors en cerca d'uns personatges/ Comèdia en sis quadres / Original de Mireia Arbós / 1990 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 0

101 Tcat Argila i Font, Josep de ¡A la ratera! Comèdia Barcelona "Tipografia ""La Industria"", de Collazos y Tasis" 1896 "19,5 cm 19 p" ¡La Ratera! / Comedia en un acte y en prosa / original de Joseph de Argila y Font / Estrenada ab 29/09/1896 // Mataró // Teatro de Euterpe 0

136 Tcat Artís, Avel·li La roda de la fortuna Comèdia Barcelona Aleu, Domingo & C.ª S.L. 1931 Catalunya Teatral, 014 Patuel "18 cm 78 p" 2 exemplars La roda de la fortuna / Comèdia en tres actes original de Avelí Artís / Administració Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona [Aquesta obra va estrenar-se al teatre Català (Romea), de Barcelona, la nit del 12 de Maig de 1931] 12/05/1931 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

102 Tcat Argila i Font, Josep de Un cas apurat Comèdia Barcelona Imprempta F. Badia, 1901 "20 cm 23 p" "Un cas apurat / Comedia en un acte en prosa / Original de Joseph de Argila y Font / Estrenada en el teatro del ""Nuevo Retiro"" de Barcelona ab éxit extraordinari per la Companyía del primers actors Srs. Pigrau-Fages, el Diumenje 10 de Febrer de 1901 / Barcelona / Imprempta F. Badía, Doctor Dou, 14 / 1901" "10/02/1901 // Barcelona // ""Nuevo Retiro""" 0

103 Tcat Arimany, Miquel El comte Arnau Barcelona Miquel Arimany S.A. 1968 La Roda Adan Ferrer "22 cm 100 p" 2 exemplars Miquel Arimany / El Comte Arnau / Premi Jaume Serra Hunter, 1965 / Editorial Miquel Arimany S,A, / Plaça Duc de Medinaceli, 7 / Barcelona 0

104 Tcat Armengol i Sebastià, Joan Un bon debut Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1933 Patuel "17,5 cm 31 p" 2 exemplars Un bon debut / Comedieta de broma en un acte en prosa catalaba / Original de Joan Armengol i Sebastià / Estrenada amb èxit verdader la nit del 26 de febrer de 1894 en el Teatre Romea / 1933 / Administració Llibreria Millà / Carrer de Sant Pau, 21 / Barcelona 26/02/1894 // Barcelona // Teatre Romea 0

105 Tcat Armengol i Serra, Placid - Pvre. El tret per la culada Comèdia dramàtica Barcelona Imp. Comas 1948 """Ave María""" "16,5 cm 96 p" 2 exemplars "Placid Armengol, Pvre. / El tret per la culada / Comèdia dramàtica en dos actes amb un pròleg i un epìleg / Col·lecció ""Ave Maria"" / Barcelona / 1948" 0

106 Tcat Armengol i Serra, Plàcid -Pvre. Una farsa, camí del cel Comèdia dramàtica Barcelona Editorial Nereida 1959 Biblioteca Gresol, 58 Casal "17 cm 63 p" 2 exemplars Mn. Plàcid Armengol i Serra / Una farsa, camí del cel / Editorial Nereida / Ap. 9013 - Barcelona [Estrenada al Teatre C.A.P.S.A. de Barcelona, el dia 19 de març de 1959, pel quadre escènic de la Joventut Gremial de Forners] 19/03/1959 // Barcelona // Teatre C.A.P.S.A. 0

107 Ttrcat Arnaldo Vassallo, L. La mà del home Monòleg Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1910 La Escena Catalana, 045 Burgas, Josep "21,5 cm 10 p" L. Arnaldo Vassallo / La mà del home / Monòlech / Traduhit per Joseph Burgas / Estrenat en el Teatre Romea, per l'actor Joan Vehil, el día 28 de Desembre de 1909 / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2. / 1910. 28/12/1909 // Barcelona // Teatre Romea 0

108 Tcat Arnau, Josep Maria Al altre mon Comèdia bilingüe Segona Barcelona Librería Española de Lopez 1892 "21 cm 44 p" 2 exemplars Al altre mon / Comedia bilingüe / original / En dos actos y en verso / por Don José María Arnau / Representada con extraordinario éxito en el teatro de Variedades en la noche del 28 de Junio de 1865 / Segunda edición / Barcelona / Lopez. Editor.- Librería Española / Rambla del Centro, núm. 20 / 1892 28/06/1865 // Barcelona // Teatro Variedades 0

109 Tcat Arnau, Josep Maria Las ametlles d'Arenys Comèdia Barcelona Tipografía La Académica 1897 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 080" Patuel "22 cm 52 p" 3 exemplars (1 de 21 cm:) "Las ametlles d'Arenys / Comedia en un acte, original y en vers per D. Joseph María Arnau / Estrenada ab aplauso en lo teatro del Prado Catalá la nit del 13 de Juny de 1866 / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Plassa del Pi, núm. 3, 2º / 1897" 13/06/1866 // Barcelona // Teatre del Prado Català 0

110 Tcat Arnau, Josep Maria ¡Donas! Comèdia Barcelona Imprenta de Jaume Jepus 1875 "21,5 cm 93 p" ¡Donas! / Comedia en tres actes y en vers, original de D. Joseph María Arnau. / Estrenada ab brillant écsit en lo Teatro Catalá instalat en lo Teatro Romea en la nit del 28 de Setiembre de 1875 / Barcelona / Llibreria de Eudalt Puig / Plassa Nova, número 5 / 1875 28/09/1875 // Barcelona // Teatro Català (Romea) 0

111 Tcat Arnau, Josep Maria Un embolich de cordas Comèdia Segona Barcelona Tipografia La Académica 1895 Patuel "20,5 cm 63 p" 3 exemplars "Un embolich de cordas / Comedia en dos actes / Original y en vers per D. Joseph María Arnau / Estrenada ab aplauso en lo Teatro Catalá (Romea) en Novembre de 1866 / Segona edició / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Carrer de las Cabras, 13 2º / 1895" 1866/11/?? // Barcelona // Teatro Català (Romea) 0

112 Tcat Arnau, Josep Maria La mitja taronja Comèdia Barcelona Imp. Garrofé La Comèdia Catalana Patuel "16,5 cm 88 p" 2 exemplars Josep Mª Arnau / La mitja taronja / Comèdia en tres actes / Barcelona / Administracio-Direcció: Llibreria Italiana / Rbla. Catalunya, 125 [Aquesta comèdia fou estrenada al Teatre Romea el dia 3 de març de 1868] 03/03/1868 // Barcelona // Teatre Romea 0

113 Tcat Arnau, Josep Maria La mitja taronja Comèdia bilingüe Segona Barcelona Librería de Eudaldo Puig 1870 Archivo Central Lírico-Dramático "21,5 cm 108 p" La mitja taronja / Comedia bilingüe, en tres actos, / original y en verso por D. José María Arnau / Estrenada con inusitado éxito en el Teatro Romea en la noche del 3 de Marzo de 1868 / Segunda edición / Barcelona / Librería de Eudaldo Puig, / Plaza Nueva, número 5. / 1868 03/03/1868 // Barcelona // Teatro Romea 0

114 Tcat Arnau, Josep Maria Un pollastre aixalat Comèdia bilingüe Barcelona Librería Española de I. López, Editor 1865 20,5 cm: 35 p Un pollastre aixalat / Comedia bilingüe en un acto. / original y en verso / por D. José María Arnau / Estrenada con extraordinario éxito en el teatro de Variedades la noche del 22 de Julio de 1865 / Barcelona / Librería Española de I. Lopez, Editor. / Calle Ancha, núm. 26 y Rambla del Centro, 20 / 1865 22/07/1865 // Barcelona // Teatro Variedades 0

115 Tcat Arnau, Josep Maria Un Pollastre Aixelat Comèdia bilingüe Segona Barcelona Librería Española de López, Editor 1892 Patuel "21 cm 32 p" 2 exemplars Un pollastre aixelat / Comedia bilingüe en un acto / Original y en verso / por D. José Mª Arnau / Estrenada con extraordinario éxito en el teatro de Variedades la noche del 22 de Julio de 1865 / Segunda Edición / Barcelona / Librería Española, de López, Editor / Rambla del Centro, número 20 / 1892 22/07/1865 // Barcelona // Teatro Variedades 0

116 Tcat Arnau, Josep Maria Las tres alegrías Comèdia Barcelona Librería de Eudaldo Puig ? "21 cm 32 p" Las tres alegrías / Comedia en un acto / Original y en verso, por D. José María Arnau / Estrenada con éxito en el Teatro Romea en la noche del 5 de febrero de 1869 / Barcelona / Librería de Eudaldo Puig / Plaza Nueva, número 5. 05/02/1869 // Barcelona // Teatro Romea 0

117 Tcat Arnillas de Font, Amparo Lo Patje de la Comptesa Drama Barcelona Imprenta de Luis Tasso 1888 "21,5 cm 90 p" Lo Patje de la Comptesa / Drama en tres actes y en vers / original de Dª Amparo Arnillas de Font / Estrenat ab extraordinari èxit en lo Teatro Catalá (Romea), lo dia 26 de abril de 1888 / Preu: 2 pessetas / Barcelona / Llibrería Espanyola de López, Editor / Rambla del Mitj, número 20- 26/04/1888 // Barcelona // Teatro Catalá (Romea) 0

118 Tcat Arquer, Agustí La Triunfant Resurrecsió. Continuasio de la Passió y Mort de Christo Senyor Nostre Drama Barcelona Establecimiento Tipográfico de la Viuda é Hijos de Gaspar 1870 Patuel "20,5 cm 24 p" 2 exemplars, un amb la coberta molt estripada. Continuasio de la Passió y Monrt de Christo Senyor Nostre, ó sia La Triunfant Resurrecsió / Nou drama sacro ab un acte y en vers, / escrit espresament per lo Gran Teatro del Liceo de Barcelona, baix la protecció del distingit primer actor Don Joaquim García Parreño, / original de Agustí Arquer. / Barcelona / Establecimiento Tipográfico de la Viuda e Hijos de Gaspar, / calle de Ataulfo, número 14, bajos. / 1870 0

119 Tcat Arquimbau, Rosa M. Es rifa un home! Apunt satíric Barcelona 1935 La Escena Catalana. 2a època, 414 Patuel "18 cm 12 p" 3 exemplars "Rosa Mª Arquimbau / Es rifa un home! / Apunt satíric en un acte / Estrenat a la ""Sala Empordanesa"" el dia 7 de febrer de 1935 / La Escena Catalana Núm. 414 / Llibreria Bonavia / Tapineria, 4 / Barcelona" 07/02/1935 // Barcelona // Sala Empordanesa 0

120 Tcat Artís, Andreu A. La impassible Barcelona Llibreria Millà 1935 Catalunya Teatral, 080 Casal i Patuel "17,8 cm 64 p." 3 exemplars La Impassible / Obra en quatre actes / original de Andreu A. Artís / Catalunya Teatral / Any IV / 1 de juliol 1935 / Núm. 80 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21-Barcelona / 0

121 Tcat Artís i Balaguer, Avel·lí A cor distret, sagetes noves Comèdia Barcelona "Biblioteca de ""La Escena Catalana""" 1911 "19 cm 175 p" 2 exemplars "A cor distret,, sagetes noves / Comedia en tres actes d'Avelí Artís y Balaguer / Biblioteca de ""La Escena Catalana"" : Plaça del Pi, 5 / Barcelona / MCMXI" 0

122 Tcat Artís i Balaguer, Avel·lí A sol ixent fugen les boires Comèdia Segona Barcelona Impresa a casa de l'autor 1921 "19,5 cm 102 p." Avelí Artís / A sol ixent fugen les boires / Comedia en tres actes / Segona Edició / Impresa a casa de l'autor : Carrer de Vich, núm. 16 : Barcelona / MCMXXI [Estrenada al Teatre Nou, de Barcelona, la vetlla del 7 de maig de 1921] 07/05/1921 // Barcelona // Teatre Nou 0

123 Tcat Artís i Balaguer, Avel·lí Les ales del temps Comèdia Barcelona Aleu, Domingo y Cª. S.L. 1934 Catalunya Teatral, 066 Casal "17,5 cm 62 p" "Les ales del temps / Comedia en tres actes / original de Avelí Artís / Catalunta Teatral / Any III / 1 desembre 1934 / Núm. 66 / Llibrería Millà / Carrer de Sant Pau, 21 Barcelona [Aquesta obra fou estrenada el dia 10 de novembre de 1934 en el Teatre Català del ""·Poliorama""]" "10/11/1934 // Barcelona // Testre Català del ""Poliorama""" 0

124 Tcat Artís i Balaguer, Avel·lí El camí desconegut Tragicomèdia Segona Barcelona Tipografía Emporium, S.A. 1927? "19 cm 137 p" 2 exemplars Avelí Artís / El camí desconegut / Tragicomédia en quatre actes / Seguna Edició / Llibreria Bonavia / Carrer de la Tapineria, 4 - Telèfon 3119 A. - Barcelona [Aguesta obra va estrenar-se al Teatre Català, instal·lat en el de Novetats, de Barcelona, el dia 5 de febrer de 1927] 05/02/1927 // Barcelona // Teatre Català (Novetats) 0

125 Tcat Artís i Balaguer, Avel·lí L'eterna qüestió Pas de comèdia Segona Barcelona Imprès a casa de l'autor 1912 Patuel 18,5 cm: 67 p Avelí Artís / L'eterna qüestió // Pas de comedia // Segona edició / Imprès a casa de l'autor : Balmes, 54 : Barcelona / MCMXII [Aquest pas de comedia va representar-se per primera vegada al Teatre Català (Romea) de Barcelona, la nit del 16 de Desembre de 1909] 16/12/1909 // Barcelona // TeatreCatalà (Romea) 0

126 Tcat Artís i Balaguer, Avel·lí La llum dels ulls Comèdia Barcelona Imprès a casa de l'autor 1918 Patuel "19,5 cm 121 p" 2 exemplars Avelí Artís / La llum dels ulls / Comèdia en dos actes / Impresa a casa de l'autor : Carrer de Girona, 116 / Barcelona : MCMXVIII [Aquesta comèdia fou estrenada la vetlla del primer de maig de 1918 al Teatro Català (Romea) de Barcelona] 01/05/1918 // Barcelona // Teatro Català (Romea) 0

127 Tcat Artís i Balaguer, Avel·lí Mai se fa tard si el cor es jove Comèdia Barcelona Bartomeu Baxarías 1910 De tots colors "18,7 cm 186 p" 2 exemplars Mai se fa tard si el cor el jove / Comedia en tres actes d'Avelí Artís y Balaguer / Barcelona / Bartomeu Baixarías, editor : Passatge Mercader, 10 / MCMX [Aquesta comedia va representarse per primera vegada al Teatre Catala (Romea) la nit del 9 de Març 1910] 09/03/1910 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

128 Tcat Artís i Balaguer, Avel·lí No ésmai tard si el cor és jove Comèdia Segona Barcelona Tipografia Emporium, S.A. 1927? Patuel "19 cm 134 p" Avelí Artís / No és mai tard si el cor és jove / Comèdia en tres actes / Segona Edició / Llibrería Bonavía / Carrer dela Tapinería, 4 - /Telèfon A. 3110 / Barcelona [Aquesta obra va representar-se per primera vegada al teatre Novetats, de Barcelona, el dia 29 de gener de 1927] 29/01/1927 // Barcelona // Teatre Novetats 0

129 Tcat Artís i Balaguer, Avel·lí Matí de festa Diàleg Barcelona La Neotipia 1910 """Varia"", 003" "14,5 cm 52 p" 2 exemplars Avelí Artís y Balaguer / Matí de festa / Dialeg / Barcelona / Administració : Llibrería Millà / 21, Sant Pau, 21 / 1910 [Aquest diàleg va representarse per primera vegada al Teatre Principal, de Barcelona, la nit del 26 de Novembre de 1910] 1919/11/26 // Barcelona // Teatre Principal 0

130 Tcat Artís i Balaguer, Avel·lí Matí de festa Diàleg Segona Barcelona Bonavia i Duran 1916 "21,5 cm 22 p" 2 exemplars Avelí Artís / Matí de festa / Dialeg / Segona edició / Barcelona / Casa Editorial de Teatre / Bonavia i Duran - Impressors - Boqueria, 20 / 1916 [Aquest diàleg va representar-se per primera vegada al Teatre Principal de Barcelona la nit del 26 de Novembre de 1910] 26/11/1910 // Barcelona // Teatre Principal 0

131 Tcat Artís i Balaguer, Avel·lí Les noies enamorades Sainet Segona Barcelona Tipografia Emporium, S.A. 1924? "19,5 cm 102 p" Sense coberta Avelí Artís / Les noies enamorades / Sainet barceloní, en dos actes dividits en tres quadros / Segona edició / Tipografia Emporium, S.A. - Ferlandina, 9 i 11 / Barcelona [Aquesta obra va estrenar-se al Teatre Català (Romea), de Barcelona, la vetlla del 21 d'octubre de 1924] 21/10/1924 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

132 Tcat Artís i Balaguer, Avel·lí Quan l'amor ha encès la flama Comèdia Barcelona Obradors gràfics Casamajor 1909 Patuel "19 cm 146 p" 2 exemplars Quan l'amor ha encès la flama / Comèdia en tres actes d'Avelí Artís y Balaguer / Obradors gràfics Casamajor / Regomir, 13 : Barcelona / MCMIX [Aquesta comèdia va representarse per primera vegada al Teatre Català (Romea) de Barcelona la nit del 21 d'Abril 1909] 21/04/1909 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

133 Tcat Arnau, Josep Maria La Pubilla del Vallesl Comèdia Barcelona Estampa La Renaxensa Lectura Popular. Biblioteca d'autors catalans, 027 Patuel "20 cm 61 p (numerades 227-288)" Sense portada . Dades de la coberta Lectura Popular / Biblioteca d'autors catalans / Surt cada dijous / núm. 27 / 10 cèntims / Joseph M. Arnau / La Pubilla del Valles / Comedia en dos actes y en vers / (Acabament) / Ilustració Catalana / Administració: Mallorca 287 - Barcelona 0

134 Tcat Angelon, Manel M. Setze Jutges.. Sarsuela Barcelona Estampa La Renaixensa 1895 Lectura Popular. Biblioteca d'autors catalans, 050 Patuel "19,5 cm 26 p (numerades 451-476)" Sense portada. Dades de la coberta Lectura Popular / Biblioteca d'autors catalans / Surt cada dijos / Núm. 50 / 10 cèntims / Manel Angelon / Setje Jutges.. / Sarsuela / Ilustració Catalana / Administració: Mallorca 287 - Barcelona 0

135 Tcat Angelon, Manel M. Setze Jutges.. Sarsuela Segona Barcelona Tipografía La Acadèmica 1895 Patuel "22 cm 32 p." 2 exemplars (1 retallat) "Manuel M. Angelon / Setze Jutges.. / Sarsuela en un acte / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Carrer de las Cabras, 13, 2º / 1895" 0

138 Tcat Artís, Avel·li La senyoreta porta el volant Comèdia Barcelona Aleu, Domingo & C.ª S.L. 1930 Catalunya Teatral, 035 Casal "18 cm 73 p" 2 exemplars La senyoreta porta el volant / Comèdia en tres actes original de Avelí Artís / Administració Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona [Aquesta obra va ésser estrenada la nit del 13 de gener de 1930 en el teatre de Novetats, de Barcelona] 13/01/1930 // Barcelona // Teatre Novetats 0

139 Tcat Artís, Avel·li La sagrada familia Comèdia dramàtica Barcelona Casa de l'autor 1913 Patuel "18,7 cm 22o p" Avelí Artís / La sagrada familia / Comèdia dramàtica en tres actes / Impresa a casa de l'autor : Carrer den Balmes, 54, Barcelona, a començaments de l'any MCMXIII [Aquesta obra fou estrenada la vetlla del dia 10 de Desembre de 1912 en el teatre Espanyol, de Barcelona] 10/12/1912 // Barcelona // Teatre Espanyol 0

140 Tcat Artís, Avel·li Vilacalmosa Farsa lírica Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1910 Biblioteca Popular Teatral, 003-004 "21 cm 57 p" 3 exemplars Vilacalmosa / Farsa Líorica en dos actes / Lletra de Avelí Artís y Balaguer / Música de Carles Oró / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2 / 1910 [Aquesta obra va representarse per primeda vegada al teatre Granvía, de Barcelona, la nit del 17 de Mars de 1910] 17/03/1910 // Barcelona // Teatre Granvía 0

141 Tcat Arús i Arderiu, Rossend Boigs fan bitllas Modisme Barcelona "Tip. ""El Fomento"" de Solé" 1888 Patuel "20 cm 44 p" "Rossendo Arus y Arderiu / Boigs fan bitllas / modisme en un acte y en vers catalá / Estrenat en lo Teatro de la Princesa de la ciutat de Valencia la nit del 19 de Mars de 1878 / Barcelona / Tip. ""El Fomento"" de Solé, Monjuich del Carme, 2 // 1888" 19/03/1888 // Valencia // Teatro de la Princesa 0

142 Tcat Arús i Arderiu, Rossend La caritat Fantasia Barcelona Imprempta Barcelonesa 1874 Patuel "19 cm 39 p" 2 exemplars La caritat. / Fantasia en un acte / Dividit en 8 quadros y en vers catalá / Original d'en Rossendo Arús y Arderiu. / Estrenada en lo Teatro Espanyol lo diumenje 17 de Maitg de 1874 / Lo producte liquid que rendeixi aquesta producció, se destina pera socorrer als pobres ferits de la acció tinguda en Prats de Llusanmés. / Barcelona / Arxiu Central Lírich-Dramátich de Rafel Ribas. / Carred de l'Unió, núm. 5, pis tèrs. / 1874 17/05/1874 // Barcelona // Teatro Espanyol 0

143 Tcat Arús i Arderiu, Rossend Lo compte en Jaume o Un drama en l'Odeon Segona Barcelona Imprempta Barcelonesa 1874 Patuel "19 cm 60 p" 2 exemplars (un sense tapes) Lo compte en Jaume ó Un drama en l'Odeon. / Trajédia, Dramon, Comedia, Pessa, Sainéte, Gatada, Ximpleria ó lo que siga en doa actes, / escrit com apropósit pera ignocentada, en prosa y vers, en catalá y castellá / original de'n Rosendo Arús y Arderiu / Segona edició / Barcelona / Arxiu Central mLírich-Dramátich de'n Rafel Ribas / 1874 / Carrer de l'Unió, núm. 5, ters pis.-/1874 0

144 Tcat Arús i Arderiu, Rossend / Lasarte, Josep M. de Justicia Catalana Drama Barcelona Establiment tipográfich de Joaquim Solé y Piqué 1887 Casal "19,5 cm 100 p" 2 exemplars Justicia Catalana / Drama en 4 actes y en vers catalá / per Rossendo Arús y Arderiu y Joseph M.ª de Lasarte / Estrenat en lo Teatro de Catalunya la nit del primer de Abril de 1887 / Barcelona / Establiment tipográfich de Joaquim Solé y Piqué / Aragó, 310, (al costat del Passeig de Gracia) / 1887 01/04/1887 // Barcelona // Teatre de Catalunya 0

145 Tcat Arús i Arderiu, Rossend La má oculta Entreteniment Barcelona Establiment tipográfich de Bernabé Baseda 1883 "21,5 cm 72 p" 2 exemplars La má oculta / Entreteniment pera passar la estona / en 3 actes / apariat en prosa catalana per en Rosendo Arús y Arderiu / Estrenada per la Companyía Catalana que dirigeix lo reputat primer actor don Antoni Tutau en lo teatro de Novetats. la nit del dissapte 7 de abril de 1883 / Barcelona / Arxiu Central Lirich-Dramátich de D. Rafel Ribas / Unió, número 5, pis tercer / 1883 07/04/1883 // Barcelona // Teatre Novetats 0

146 Tcat Arús i Arderiu, Rossend ¡May mes Monarquia! Barcelona Imprenta de Salvador Manero 1873 "21cm 44 p" 2 exemplars ¡May mes monarquia! / Actualitat politica en un acte y 'n vers catalá, / original d'en Rossendo Arus y Arderiu / Estrenada en lo teatro Espanyol lo diumenje 27 de abril de 1873. / Barcelona / Imprenta de Salvador Manero, Ronda del Norte, num.128. / 1873 27/04/1873 // Barcelona // Teatre Espanyol 0

147 Tcat Arús i Arderiu, Rossend Lo primer any republica Revista Imprenta de Salvador Manero 1873 "21 cm 36 p" Lo primer any republica / Llanterna mágica que fa passar per devant del espectador tipos figuras y escenas que mes valdria no véurerlas puig son record fatals del any que per fortuna dorm ja el son de la eternitat y aixó que encara no hi ha las mes bones...perque la millor paraula es la que queda perdir. / Ó sin L'any 1872 es una estona / Revista / política, económica, civil, médica, teatral, plástica, local, astronómica, periodística, nacional, satírica, universal, fabril, comercial yu profética, es dir, de tot lo qu'es vulgui menos literaria en un acte y en vers catalá. castellá. italiá y francés, etc., etc. / per Rossendo Arus y Arderiu / Estrenada en lo teatro del Olimpo la nit del dissapte 21 de fevrer de 1873 / Barcelona / Imprenta de Salvador Manero. / Ronda del Norte, num.128. / 1873 21/02/1873 // Barcelona // Teatre Olimpo 0

148 Tcat Arús i Arderiu, Rossend La ventafocs Narració popular Barcelona Imprenta de Jaume Jepus 1877 Patuel "20,5 cm 86 p" La ventafocs / Narració pupular fantástica / en tres actes dividits en 11 cuadros / apariada en vers catalá por en Rossendo Arus y Arderiu / Estrenada en lo Teatre del Bon Retiro. la nit del divendres 28 de juliol de 1877 / Barcelona / Impprenta de Jaume Jepus, carrer de Petritxol, núm. 10. / 1877 27/07/1877 // Barcelona // Teatre del Bon Retiro 0

149 Tcat Arxer i Bussalleu, Jacint Astucia Joguina Calella Imp. Valls & Companyia 1921 "18,5 cm 39 p" 2 exemplars Astucia / Juguet en un acte i en prosa / original de Jacinto Arxer i Bussalleu / Calella / Imp. Valls & Companyia / 1921 0

150 Tcat Arxer i Bussalleu, Jacint L'Avi de la Montanya Rondalla Arenys de Mar Imp. de J. Tatjé Rossell 1922 Casal "19,5 cm 44 p" 2 exemplars "L'Avi de la Montanya / Rondalla, per a nois, en un acte i cinc quadres / original de Jacinto Arxer i Bussalleu / Estrenada en el ""Ateneo Arenyense"" de Arenys de Mar, el ía 25 de Septembre de 1921, pels alumnes del ""Col·legi Arxer"" / Arenys de Mar / Imp. de J. Tatjé Rossell / 1922" "25/09/1921 // Arenys de Mar // Ateneo Arenyense""" 0

151 Tcat Arxer i Bussalleu, Jacint Caritat Quadre dramàtic Arenys de Mar Imp. de J. Tatjé Rossell 1923 Casal "18,5 cm 22 p" "Jacinto Arxer i Bussalleu / Caritat / Quadret dramatic en un acte, per a nois, entrenar en l'""Ateneo Arenyense"" d'Arenys de Mar el dia 24 de Desembre de 1922 / Arenys de Mar / Imp. de J. Tatjé Rossell / 1923" 24/12/1922 // Aremys de Mar // Ateneo Arenyense 0

152 Tcat Asensio de Alcántara, Joaquim Digna de Dèu Drama Barcelona Imprempta de la viuda y fills de Gaspar 1866 Patuel "18 cm 74 p" 2 exemplars Digna de Dèu / Drama original en tres actes y en vers, /per Joaquim Asensio de Alcántara / Estrenat ab exit la nit del 13 de febrer, en lo Teatro Romea / Barcelona / Imprempta de la Viuda y Fills de Gaspar / 1866 13/02/1866 // Barcelona // Testro Romea 0

153 Tcat Asensio de Alcántara, Joaquim Mistos Quadre dramàtic Barcelona Imprempta de la viuda y fills de Gaspar 1866 "20 cm 34 p" Mistos / Quadro dramatich, original, en un acte y en vers per Joaquim Asensio de Alcántara / Estrenat ab éxit en lo teatro Romea la nit del 5 de Decembre de 1866 / Barcelona / Imprempta de la Viuda y Fills de Gaspar. /1866 05/12/1866 // Barcelona // Teatro Romea 0

154 Tcat Asensio de Alcántara, Joaquim Romansos Drama Barcelona Imprenta de Salvador Manero 1872 "21,5 cm 92 p" Sense coberta Romansos / Drama / Original en tres actes y en vers, per Joaquim Asensio de Alcántara / Escrit pera estrenarse en lo Teatro Catalá / Barcelona / Imprenta de Salvador Manero / Ronda del Norte, núm.128. / 1872 0

155 Tcat Asmarats, Josep A ca la modista Joguina còmica Barcelona Establiment tipogràfic de Adolfo Ranera 1892 Patuel "20 cm 21 p" Á cá la modista / Juguet cómich en un acte y en prosa / original den Joseph Asmarats / Estrenat ab molt aplauso la nit del 1 de Mars de 1890. rn lo Teatro del Olimpo / Barcelona / Establiment tipogràfich de Adolfo Ranera / Carrer de la Cendra.-22 // 1892 01/03/1890 // Barcelona // Teatro del Olimpo 0

156 Tcat Asmarats, Josep A ca la modista Joguina Segona Barcelona 1914 Patuel "19 cm 24 p" 2 exemplars "A câ la modista / Joguina en un acte y en prosa / original de Joseph Asmarats / Representada ab bon éxit en diferents teatres y societats de Catalunya / Barcelona / Biblioteca ""Teatro Mundial"" / 21 - Carrer de Sant Pau - 21 / 1914" 0

157 Tcat Asmarats, Josep "A cal ""curandero""" Diàleg còmic Barcelona Industries Gráfiques Guinart 1927 "20,5 cm 16 p" 2 exemplars "Josep Asmarats / A cal ""Curandero"" / Diàleg cómic" 0

158 Tcat Asmarats, Josep A cal Pintor Passatemps còmic-lirich Barcelona Imprempta d'en Joaquim Collazos 1900 Patuel "21 cm 31 p" A cal Pintor / Passatemps Cómich-Lirich original / Lletra de Joseph Asmarats / Música del mestre Amadeo Cristiá / Estrenada ab gran éxit en lo Teatro Zorilla (Gracia) la nit del 11 de Novembre de 1900 / Barcelona / Imprempta d'en Joaquim Collazos / Plassa de la Igualtat, 3 / 1900 11/11/1900 // Barcelona (Gracia) // Teatro Zorrilla 0

159 Tcat Asmarats, Josep A cal sabaté Joguina Segona Barcelona Imprempta de Salvador Bonavia 1908 Patuel "20,5 cm 24 p" A cal Sabaté / Joguina en un acte y en prosa / original de Joseph Asmarats / Estrenada lo dia 21 de Abril de 1900 en lo Teatro Zorilla de Gracia (Barcelona) / Segona edició / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2. / 1908 21/04/1900 // Barcelona (Gracia) Teatro Zorilla 0

160 Tcat Asmarats, Josep A ca'n taps Caricatura Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1907 Patuel 20,5 cm 16 p 2 exemplars "A Ca'n Taps / Caricatura cómica-fantástica en un acte / original de Joseph Asmarats / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2 [Aquesta obra va representarse per primera vegadaen el teatre del ""Pabelló Tetuán"" de Barcelona el día 1 de Novembre de 1907]" "01/11/1907 // Barcelona // Teatre ""Pabelló Tetuán""" 0

161 Tcat Asmarats, Josep A l'estiu tota cuca viu Comèdia Barcelona Imp. La Cervatina 1915 "20,5 cm 16 p" 2 exemplars. Un amb la coberta estripada A l'estiu tota cuca viu / Comedia en un acte de costums estiuenques / original de Josep Asmarats / Estrenada en un Cine-Teatre de Barcelona any 1915 / Barcelona / Llibreria Millá, Sant Pau, 21 Barcelona // Cine-Teatre 0

162 Tcat Asmarats, Josep Al mitj del ball Intermedi còmic Barcelona Tipolitografia Seix 1907 Patuel "20 cm 16 p" 3 exemplars "Al mitj del Ball / Intermedi Cómich-carnavalesch en un acte y en prosa / Original de Joseph Asmarats / Estrenada en el Teatre del ""Pabelló Tetuán"" / (Barcelona) / Jener de 1907 / Barcelona / Tipolitografía Seix, Sant Agustí, 1 á 7.- Gracia / 1907" "??/01/1907 // Barcelona // Teatre ""Pabelló Tetuán""" 0

163 Tcat Asmarats, Josep L'ànima en pena Joguina còmica Tercera Barcelona Edicions de la Casa Patuel 1931 Biblioteca Iluro, 029 Casal "20,5 cm 21 p" Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / Josep Asmarats / L'ànima en pena / Joguet comic en prosa / Tercera edició / Any IV / Mataró, Novembre de MCMXXXI / Vol. XXIX 0

164 Tcat Asmarats, Josep L'ànima en pena Joguina còmica Quarta Barcelona Edicions de la Casa Patuel 1931 Biblioteca Iluro, 029 Patuel "20 cm 16 p" Biblioteca Iluro / Edicions de la casa Patuel / Josep Asmarats / L'ànima en pena / Joguet còmic en prosa / (4.ª Edició) / Any IV / Mataró, Novembre de MCMXXXI / Vol. XXIX 0

165 Tcat Asmarats, Josep L'ànima esperitada Sainet Segona Mataró Edicions de la Casa Patuel 1932 Biblioteca Iluro, 031 Patuel "20,5 cm 16 p" Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / Josep Asmarats / L'ànima esperitada / Sainet per a noies soles / (2.ª Edició) Any V / Mataró, Juny de MCMXXXII / Vol. XXX! / 0

166 Tcat Asmarats, Josep L'ànima esperitada Sainet Mataró Edicions de la Casa Patuel 1932 Biblioteca Iluro, 031 Patuel "22 cm 18 p" Biblioteca Iluro / Edicions de la casa Patuel / Josep Asmarats / L'ànima esperitada / Sainet per a noies soles / Personatges: Coloma ... la tia / Remei ... la portera / Beneta ... la neboda / Ventureta ... la serventa / Any V / Mataró Juny de MCMXXXII / Vol. XXXI 0

167 Tcat Badia, Alfred Calpúrnia Comèdia-ballet Barcelona Joaquim Horta 1962 Quaderns de Teatre ADB, 006 "24,3 cm 28 p" Alfred Badia / Capùrnia / (Comèdia-ballet) / Premi Joan Santamaria 1961 / Barcelona / 1962 0

168 Tcat Badosa, Salvador Se desea un caballero á todo estar Joguina Mataró Tipografía de Pedro Vilá 1896 Patuel "21,5 cm 16 p" Se desea un caballero á todo estar / Joguina en un acte y en prosa / original de Salvador Badosa y Rius / Estrenada ab extraordinari éxit en lo Teatro del Circo de Vilassar de Mar, lo dia primer de Desembre de 1895. /Mataró / Tipografía de Pedro Vilá, Palau, 22. / 1896 01/12/1895 // Vilassar de Mar // Teatro del Circo 0

169 Tcat Baixas Arias, Joan Vetllades Barcelona Impremta Clarasó 1968 Gris-Groc 2 Casal "18 cm 146 p" Joan Baixas Arias // Vetllades // Il·lustracions de Teresa Calafell // Hogar del Libro, S.A. // Vergara, 3 - Barcelona 0

170 Tcat Balaguer, Victor Les esponsalles de la morta Tragèdia Novena Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1911 Patuel "21 cm 31 p" 3 exemplars Les esponsalles de la morta / Tragedia en tres quadros / Original y en vers de D. Victor Balaguer / Novena Edició / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Plassa del Pí, 5 / 1911 [Aquesta obra fou estrenada al Teatre Romea, l'any 1870] ??/??/1870 // Barcelona // Teatre Romea 0

171 Tcat Balaguer, Victor La mort de Nerón Tragèdia Barcelona Imp. Alsina y Clos 1894 Patuel "20 cm 16 p" "Excm. Sr. D. Víctor Balaguer / La Mort de Nerón / (Tragedia) / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Carrer de las Cabras, 13, segón / 1894" 0

172 Tcat Balaguer, Victor Don Joan de Serrallonga Drama Barcelona Imprenta de Salvador Manero 1897 Patuel "21,3 cm 120 p" "Don Joan de Serrallonga / Drama en cuatre actes y un prólech / original de Don Victor Balaguer / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Ronda S. Pere, 19,21, 1º, 1.ª / 1897" 0

173 Tcat Balaguer, Víctor Don Joan de Serrallonga Drama Tercera Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1911 Biblioteca Popular Teatral, 049-052 Patuel "21,3 cm 105 p" 2 exemplars Don Joan de Serrallonga / Drama en quatre actes y un prólech original de Don Victor Balaguer / Tercera Edició / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Plassa del Pí, 5 / 1911 0

174 Tcat Balaguer, Victor Don Joan de Serrallonga Drama líric Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1922 Teatre Líric Catalá, 1 "20 cm 62 p" 2 exemplars "Don Joan de Serrallonga / Drama en tres actes, dividit en vuit quadros, original i en vers de / Victor Balaguer / Refundit i arranjat en obra lírica por Francesc Pujols / Música del Mtre. Enric Morera / Es propietat.- Queden reservats els drets d'impressió / Barcelona / Salvador Bonavía, llibreter.- / Tapineria, 13 / 1922 [Estrena d'aquesta refundició: Teatre Tívoli, en temporada de ""Teatre Líric Català"", el 7 d'0ctubre de 1922]" Barcelona // 07/10/1922 // Teatre Tívoli 0

175 Ttrcast Balaguer, Victor Don Juan de Serrallonga o los Bandoleros de las Guillerías Drama Barcelona Establecimiento Tipográfico de Félix Costa 1913 "19 cm 142 p" 2 exemplars D. Juan de Serrallonga o los Bandidos de las Guillerias / Drama en cuatro actos y un prólogo / original de Don Víctor Balaguer / Representado por primera vez en el teatro del Circo Barcelonés el 11 de Marzo de 1858 / Barcelona / Establecimiento Tipográfico de Félix Costa / 45 - Conde del Asalto - 45 / 1913 11/03/1858 // Barcelona // Teatro Circo Barcelonés 0

176 Tcat Balaguer, Victor Lo guant del degollat Barcelona 1897 Patuel "20,5 cm 15 p" 2 exemplars sense coberta i 1 amb la portada estripada "Lo guant del degollat / Endressa / A Frederich Soler, lo popular poeta, lo pensament y cor del teatro catalá. com homenatge degut li envia un vell trovaire, ab son amor coral, Lo guant del degollat. V.S. / Madrid, Abril de 1879 / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Plassa del Pí, núm. 3, 2º / 1897" 0

177 Tcat Balaguer, Victor La mort de Aníbal - Lo guant del degollat Tragèdia Nova Barcelona Tipografía La Académica 1895 Patuel 19,5 cm. 15 p 2 obres - "La mort de Aníbal / Tragedia en un acte / original de D. Víctor Balaguer / Nova edicio / Barcelona /Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Carrer de las Cabras, 13, 2.º / 1895 Víctor Balaguer / Lo guant del degollat / Endressa / A Frederich Soler, lo popular poeta, lo pensament y cor del teatro catalá. com homenatge degut li envia un vell trovaire, ab son amor coral, Lo guant del degollat. V.S. / Madrid, Abril de 1879 / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Plassa del Pí, búm. 3, 2º / 1897" 0

178 Tcat Balaguer, Victor L'ombra de Cèsar Monòleg Barcelona Impremta-Edicions Artís & Co. 1914 "18,3 cm 15 p" Víctor Balaguer / L'ombra de Cèsar / Monòleg / Barcelona / Impremta-Edicions Artís & Co.- Balmes, 54 / 1914 0

179 Tcat Balaguer, Victor Los Pirineus Drama Vuitena Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1911 "21,5 cm 87 p" 3 exemplars amb coberta difirent Los Pirineus / Obra Dramàtica en un prolech y tres actes / original y en vers de D. Victor Balaguer / Vuitena Edició / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Plassa del Pi, 5 / 1911 [Aquesta obra fou estrenada, al Teatre Principal de Barcelona la nit del 30 de Setembre. inauguració de la temporada de 1911 a 1912] 30/09/1911 // Barcelona // Teatre Principal 0

180 Tcat Balaguer, Victor Lo Romiatge de l'ànima / La romería del alma Barcelona Tipolitografía de Luis Tasso 1891 22 cm: 61 p A la portadella hi diu: La romería del alma / Texto catalán y versión castellana al final Victor Balaguer / De las Reals Academias Espanyola y de la Historia. / Lo Romiatge de l'ánima / Barcelona / López. Editor, Llibrería Espanyola / Rambla del Mitj, número 20 / 1891 // Victor Balaguer / De las Reales Academias Española y de la Historia./ La romería del alma / Barcelona / López, Editor, Librería Española / Rambla del Centro, número 20 / 1891 0

181 Tcat Balanzó i Pons, Llorens Bona llevor Drama Barcelona 1902 Escena Católica Patuel "21 cm 73 p" 2 exemplars Escena Católica / Bona Llevor / Drama en tres actes en vers y prosa / den Llorens Balanzó y Pons / Ab llicencia eclesiástica / Barcelona / Estampa de la Casa P. de Caritat / 1902 0

182 Tcat Balanzó i Pons, Llorens De Pecador a Sant Drama Barcelona Tip. Católica 1901 Escena Católica Patuel "20 cm 74 p" 2 exemplars Escena Católica / De Pecador á Sant / Drama en tres actes y en vers / d'en Llorens Balanzó y Pons / Ab llicencia eclesiástica / Barcelona /Llibrería y Tipografía Católica, Pi, 5 / 1901 0

183 Tcat Balanzó i Pons, Llorens Fra Francesc Drama Barcelona Fidel Giró Impressor 1904 Patuel "18,5 cm 160 p" Fra Francesch / Drama en tres actes y en vers / original d'en Llorens Balanzó y Pons / Barcelona / Fidel Giró, Impressor / Carrer de Valencia, 233 / Agost 1904 0

184 Tcat Balanzó i Pons, Llorens Guillèm d'Alzinar Drama Barcelona Biblioteca Regional 1900 Teatro Católich Patuel "20 cm 66 p" 2 exemplars Guillém D'Alzinar / Epissodi de la guerra de Catalunya ab Felip IV / Drama en qüatre actes y en vers / original D'En Llorens Balanzó y Pons / (Arreglada pera homes sols, á fi de poderse representar en teatres de círcols católichs, pel mateix autor.) / (Bon cop de falç) / Barcelona / Biblioteca Regional, carrer de Junqueras, 2, pral. / 1900 0

185 Tcat Balanzó i Pons, Llorens Sang Redemptora Drama Barcelona Fidel Giró Impressor 1902 Escena Católica Patuel "20,5 cm 62 p" Escena Católica / Sang Redemptora / Drama en tres actes y en vers / original d'en Llorens Balanzó y Pons / Barcelona / Fidel Giró, Impressor.- Carrer de Valencia, 311 / 1902 0

186 Tcat Balanzó i Pons, Llorens Els tres amors Drama Barcelona Fidel Giró Impressor 1903 "18,5 cm 147 p" 2 exemplars sense coberta En nom de Deu Nostre Senyor. Amén / Els tres amors / Drama en tres actes y en vers / original d'en Llorens Balanzó y Pons / Començat, 23 de Maig de 1903. / S'acabá lo 22 de Juny de 1903 / Fidel Giró Impressor, / Carrer de Valencia, 233.- / Barcelona 0

187 Tcat Ballarà i Abayà, Joan La Tia Comèdia Segona Barcelona Millà 1961 Catalunya Teatral. 2a època, 085 "17,5 cm 54 p" 2 exemplars "La Tia / Comèdia en sis espais original de Joan Ballarà i Abayà / Aquesta comèdia fou estrenada el dia 11 de juny del 1961, en el Centre Catòlic Cultural de Puig.Reig, per lAgrupació Recreativa ""Nostre Jovent"" / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 / Barcelona" 1961/06/11 // Puig-Reig // Centre Catòlic Cultural 0

188 Tcat Ballester, Alexandre Joc de tres Palma de Mallorca Moll 1969 "Biblioteca ""Raixa"", 76" Casal "18 cm 255 p" Alexandre Ballester / Joc de tres / Fins al darrer mot / Massa temps sense piano / Un Baül groc per a Nofre Taylor / Estudi preliminar de Feliu Formosa / Editorial Moll / Palma de Malalorca / 1969 0

189 Tcat Ballester Castellet, Joan de la Creu Les joguines mecàniques Comèdia Barcelona Edicions Don Bosco 1967 84-236-1312-7 Casal "16,5 cm 55 p" Joan de la Creu Ballester Castellet / Les joguines mecàniques / Comèdia de ciència ficció / Aquesta obra obtingué el Premi Ciutat de Sabadell l'any 1967 / EDB / Edicions Don Bosco / Passeis Sant Joan Bosco, 62 / Barcelona 17 [Fou estrenada al Teatre La Faràndula de Sabadell el dia 17 de desembre de l'any 1967] 17/12/1967 // Sabadell // Teatre La Faràndula 0

190 Tcat Ballester i Trepat, Jaume Amèlia de Valldaura Drama Arenys de Mar """L'Escon""" 1935 "Biblioteca ""L'Escon"", 171" Patuel "21,5 cm 71 p" 2 exemplars "Amèlia de Valldaura / Comedia dramatica en quatre actes / Original de J. Ballester i Trepat / Estrenada amb èxit el dia 23 de desembre de 1934, en el Teatre del Centre Catòlic d'Igualada, per l'Elenc artístic d'alumnes de l'Escola Nocturna del ""Patronat d'Obreres de Joventut Seràfica"" de la mateixa ciutat. / Primera Edició / Editorial ""L'Escon"" / Arenys de Mar / Diposit / Llibreria L'Escon"", / Petritxol, 2. / Barcelona / 1935" 23/12/1934 // Igualada // Teatre del Centre Catòlic 0

191 Tcat Ballester i Trepat, Jaume Miss Colmado Comèdia Arenys de Mar "Editorial ""L'escon""" 1936 "Biblioteca ""L'Escon"", 184" Patuel "21 cm 48 p" 2 exemplars "Miss Colmado / Comèdia en dos actes / Original de J. Ballester i Trepat / Estrenada amb molt èxit el dia 28 d'abril del 1935, en el Teatre del Centre Catòlic d'Igualada, per l'Elenc artístic d'alumnes de l'Escola Nocturna del ""Patronat d'Obreres de Joventut Seràfica"" de la mateixa ciutat. / Primera Edició / Editorial ""L'Escon"" / Arenys de Mar / Diposit / Llibreria ""L'Escon"", / Petritxol, 2 / Barcelona / 1936 " 28/04/1935 // Igualada // Teatre del Centre Catòlic 0

192 Tcat Ballester i Trepat, Jaume Principal per llogar Segona Arenys de Mar "Editorial ""L'escon""" 1935 "Biblioteca ""L'Escon"", 151" Patuel "21 cm 32 p" 2 exemplars "Principal per llogar / Peça comica en un acte / Original de J. Ballester i Trepat / Estrenada el dia de Reis de l'any 1929, en el Teatre de la Sala Capsir de Barcelona, per l'Elenc artístic del ""Rober de la Verge de Montserrat"" de la mateixa ciutat / Segona Edició / Editorial ""L'Escon"" / Arenys de Mar / Diposit / Llibreria ""L'Escon"", Petritxol, 2. / Barcelona / 1935" 06/01/1929 // Barcelona // Teatre de la Sala Capsir 0

193 Tcat Banet i Canudes, Esteve "Un ""atraco"" original" Quadre líric Barcelona Escuelas Profesionales Salesianas 1947 Galeria Dramática Salesiana, 003 Casal "17 cm 39 p" 2 exemplars "Galeria Dramática Salesiana / (Teatro Catalan) Homes / Núm. 3 / Un ""atraco"" original / Quadret líric en un acte / Lletra de Esteve Banet / Música de Felip Alcantara, S. S. / Llibreria Salesiana / Passeig Don Bosco. 74 / Barcelona (8)" 1

194 Tcat Banet i Canudes, Esteve De l'odi a l'amor Drama Barcelona Editorial Balmes 1951 Biblioteca Popular de Teatre Catòlic, 016 "20,5 cm 51 p" 2 exemplars Biblioteca Popular de Teatre Catòlic Nº 16 / Esteve Banet i Canudes / De l'odi a l'amor / Drama en tres actes per a homes sols / Obra premiada en el Concurs de l'any 1950 / Biblioteca Popular de Teatre Catòlic / Editorial Balmes, S.A. / Duran i Bas, 11 : Barcelona / 1951 1

195 Tcat Banet i Canudes, Esteve El vailet de L'Hostal Drama Barcelona Escuelas Profesionales Salesianas 1947 Galeria Dramática Salesiana, 001 "17 cm 71 p" 2 exemplars Galeria Dramatica Salesiona / (Teatro Catalan) / Homes / Núm. 1 / El vailet de L'Hostal o Les aventures d'en Nasfí / Drama en tres actes / original de D. Esteve Banet / Llibreria Salesiana / Passeis Don Bosco, 74 / Baracelona (8) 1

196 Tcat Banús, Lluís Rvnt. Dr. La Font Drama líric Barcelona Imprempta Antoniana 1900 Patuel "20 cm 52 p" La Font / Drama Lírich en tres actes y en vers / per lo Rvnt. Dr. Lluis Banús, Pbre. / Barcelona / Imprempta Atoniana.-/ Carrer de Gerona, 76 / 1900 0

197 Tcat Banús Grau, Teodor ¡Ceguera! Assaig dramàtic Barcelona 1900 "Galeria Dramàtica de ""La Biblioteca Regional""" Patuel "20,5 cm 29 p" Sense portada / Dades de la coberta un tros estripada "Galería dramática de la Biblioteca Regional / ¡Ceguera! / Ensaitg dramátich en un acte y en vers / original de Teodor Banús Grau / Barcelona / Biblioteca Regional, Carrer de ???? / 1900 [La pressent obra fou estrenada ab brillant éxit la not del dia 4 d'agost de 1900, en lo tgeatro del ""Centre Popular Instructiu"" de Calella]" 04/08/1900 // Calella // Centre Popular Instructiu 0

198 Tcat Baratta i Ruiz, Faust A reveure, papà Comèdia Barcelona Editorial Nereida 1959 Biblioteca Gresol, 52 Casal "17 cm 64 p" "Faust Baratta / A reveura, papà / Editorial Mereida / Apartado 9013 - Barcelona [Estrenada al teatre del Centre Moral Instructiu de Gràcia, de Barcelona, per l'Agrupació Artística ""Medea"" el 15 de juny de 1958]" 15/06/1958 // Barcelona (Gràcia) // Centre Moral Instructiu 0

199 Tcat Baratta i Ruiz, Faust Camí d'Esperança Comèdia Barcelona Editorial Nereida 1957 Biblioteca Gresol, 20 Casal "17 cm 61 p" 2 exemplars Faust Baratta / Cami D'Esperança / Comèdia en un pròleg i tres actes / Obra finalista del Premi Josep Claramunt de Teatre 1956 / Editorial Nereida / Barcelona [Aquesta comèdia va ésser presentada en sessió de prova, en el teatre del Centre Moral Instructiu de Gràcia, de Barcelona, el dia 3 de febrer de 1957, per l'Agrupació Artística Medea 03/02/1957 / Barcelona (Gràcia) // Centre Moral Instructiu 0

200 Tcat Baratta i Ruiz, Faust La presó sense reixes Drama Barcelona Editorial Nereida 1957 Biblioteca Gresol, 24 Casal "17 cm 62 p" Faust Baratta / La presó sense reixes / Drama en tres actes / Editorial Nereida / Barcelona [Aquest drama va ésser estrenat al Teatre del Círcol Catòlic de Gràcia (Barcelona), el dia 12 de setembre de 1954] 12/09/1954 // Barcelona (Gràcia) / Teatre del Círcol Catòlic 0

201 Tcat Barbany, Josep (Pepet del Carril) Camándulas Comèdia Barcelona Imprempta de Mariano Galve 1898 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 113" "20,5 cm 48 p" Camandulas / Comedia en un acte y en prosa original de Joseph Barbany (Pepet del Carril) / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Ronda de S. Pere, 19 y 21, 1.er 1.ª / 1898 [Estrenada ab extraordinari éxit en lo Teatro Catalá (Romea) lo dia 28 de Decembre de 1897] 28/12/1897 // Barcelona // Teatro Catalá (Romea) 0

202 Tcat Barbany, Josep (Pepet del Carril) ¡¡Per massa!! Monòleg Barcelona Imp. Pujol y Compañía 1894 "21,5 cm 14 p" ¡¡Per massa!! / Monólich en prosa / original de Joseph Barbany (Pepet del Carril) / Estrenat ab verdader éxit la nit del 26 de Febrer de 1895 en lo Teatro Novetats / Barcelona / Imp. Pujol y Compañía - Tallers, 45, interior / 1894 26/02/1895 // Barcelona // Testro Novetats 0

203 Tcat Barbany, Josep (Pepet del Carril) ¡Un petardo! Sainet Barcelona Establecimiento Tipográfico 1895 "18 cm 23 p" "¡Un petardo! / Saynete original de Joseph Barbany (Pepet del Carril) / Estrenat av verdader éxit en lo Teatro Circo Español per la ""Companía Borràs"" la nit del 20 de maig de 1895 / Barcelona / Biblioteca de La Fortuna / Redacción y Administración / Calle Gignás, 21, 1.º" 20/05/1895 // Barcelona // Testro Circo Español 0

204 Tcat Barbany, Josep (Pepet del Carril) Si, senyors Monòleg Barcelona 1914 Casal "19 cm 15 p" 2 exemplars "Si, senyors / Monolech en vers / Joseph Barbany (Pepet del Carril) / Premiat en el Primer Certamen Literari de Palamós y estrenat ab verdader éxit en el teatre de Novetats la nit del 14 janer de 1895 / Barcelona / Biblioteca ""Teatro Mundial"" / 21 -Carrer de Sant Pau - 21 / 1914 " 14/01/1895 // Barcelona / Teatre Novetats 0

205 Tcat Barbosa, August Jugar a casats Diàleg Barcelona Félix Costa 1914 "19 cm 19 p" 2 exemplars "Jugar a casats / Dialech en prosa / Original de August Barbosa / Barcelona / Biblioteca ""Teatro Mundial"" / 21 - Carrer de Sant Pau - 21 / 1914 [Aquesta obra va representarse per primera vegada en el Teatre Català (Romea) la vetlla del 2 de maig de 1906]" 02/05/1906 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

206 Tcat Barbosa, August Jugar a casats Diàleg Segona Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1911 Biblioteca Popular Teatral, 060 "21 cm 16 p" 2 exemplars August Barbosa / Jugar a Casats / Diálech / Estrenat al Teatre Català (Romea) la vetlla del 2 de Maig de 1906 / Segona Edició / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Plassa del Pí, 5 / 1911 02/05/1906 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

207 Tcat Barbosa, August Lluita d'ànimes Drama Segona Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1936 La Escena Catalana. 2a època, 434 Casal "17,5 cm 44 p" 2 exemplars August Barbosa / Lluita D'Ànimes / Drama en tres actes / Aquesta obra fou estrenada per la companyia d'Enric Giménez, a l'Orfeó Gracienc, la vetlla del dia 14 d'abril del 1929 / La Escena Catalana / Any XIX (2.ª època) / 11 d'abril de 1936 / Nº 434 / Llibreria Bonavía / Tapineria, 4 - Barcelona 14/04/1929 // Barcelona // Orfeó Gracienc 0

208 Tcat Barbosa, August Matrimoni felís Diàleg còmic Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1910 Biblioteca Popular Teatral, 002 "21cm 14 p" 2 exemplars Matrimoni felís / Diàlech còmic en prosa original de August Barbosa / Estrenat al Teatre Català (Romea) la nit del 22 de Mars de 1910 / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2. / 1910 22/03/1910 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

209 Tcat Barbosa, August ¡La meva dona! Diàleg còmic Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1917 "Biblioteca ""L'Escon"". Sèrie D, 001" "21 cm 13 p" ¡La meva dona! / Dialec comic en un acte / original de N'August Barbosa / Estrenat en el Teatre Novetats la vetlla del 13 de Desembre de 1917 per la companyia d'Enric Borràs / Biblioteca-L'Escon / Petritxol, 2 / Llibreria / Barcelona 13/12/1917 // Baracelona // Teatre Novetats 0

210 Tcat Barbosa, August El pop de la platja Quadre dramàtic Barcelona Fidel Giró Impressor 1905 Publicació Joventut "19 cm 54 p" 2 exemplars "Publcació Joventut/ El pop de la platja / Quadro damatich / Tret de la narració ""Tchelkache"" de Maxim Gorki. per August Barbosa / Barcelona / Plaça del Teatre, 6, entresol / 1905 [Aquest quadro dramàtich fou representat per primera vegada en el Teatre Català (Romea). la nit del 19 de maig de 1905]" 19/05/1905 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

211 Tcat Barbosa, August El pop de la platja Quadre dramàtic Segona Barcelona 1935 La Escena Catalana. 2a època, 417 Patuel "17,5 cm 24 p" "August Barbosa / El Pop de la Platja / Quadro dramàtich / Tret de la narració ""Tchelkache"" de Màxim Gorki / Estrenat al Teatre Català Romea de Barcelona, la nit del 13 de maig de 1905. / (Segona edidió) / La Escena Catalana / Núm. 417 / Llibreria Bonavía / Tapineria, 4 - Barcelona" 13/05/1905 // Barcelona // Teatre Català Romea 0

212 Tcat Barbosa, August La reina Quadre Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1910 Biblioteca Popular Teatral, 010 "21 cm 21 p" 2 exemplars La Reina / Quadro, en un acte / Original de August Barbosa / Estrenat en Novembre de 1906 en el Teatre Català (Romea) / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2 / 1910 ??/11/1906 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

213 Tcat Barceló, Enric Dos dies a casa els sogres Comèdia Barcelona Tallers Gràfics Toll 1922 La Comedia Setmanal Patuel "19 cm 18 p." 2 exemplars Dos dies a casa els sogres / Joguet cómic en un acte i en prosa / original de Enric Barceló / Barcelona / Tallers Gráfics, Toll / Carrer Aldana, 12 / 1922 0

214 Tcat Barceló i Cullerés, Joan Cientificament s'ha demostrat Barcelona Edicions Don Bosco 1977 Teatre Edebé per a nois i noies, 7 84-236-1356-9 Casal "17 cm 45 p" Joan Barceló i Cullerés / Cientificament s'ha demostrat... / edb / Edicions Don Bosco / Passeig Sant Joan Bosco, 62 / Barcelona 17 0

215 Tcat Barceló. Xesc El duc meu meu Comèdia Mataró Salvador Serres 1978 Edicions Robrenyo de teatre de tots els temps. Sèrie infantil, 003 84-7466-003-3 Casal "17 cm 89 p" 2 exemplars Xesc Barceló / El Duc meu meu / (Premi Ciutat de Granollers 1971) / Música de Joan Albert Amargós / Pròleg de Josep A. Codina / 3 Edicions Robrenyo de Teatre de tots els temps / Sèrie Infantil 0

216 Tcat Barcelona, Joan Ai, Pilar Alonso...! Monòleg Barcelona Impremta Cervantina "18,5 cm 15 p" Ai, Pilar Alonso...! / Monóleg cómic / original de Joan Barcelona / Impremta Cervantina / Carrer de la Cera, 22 / Barcelona 0

217 Tcat Barcelona, Joan La moto Número 13 Farsa Barcelona Imp. Omega 1924 Biblioteca Popular L'ánima, 3 "18 cm 23 p" "Joan Barcelona / La Moto Número 13 / Farsa en un acte / Biblioteca Popular ""L'Ánima"" / Barcelona / 1924 [Estrenada amb gran èxit en el Teatre de la Comèdia la tarda del 3 de gener de 1924]" 03/01/1924 // Barcelona // Teatre de la Comèdia 0

218 Tcat Barrillón, Josep / Valldeperas, Manuel Amor i excursionisme Quadre excursionista 1925 "18 cm 17 p" Josep Barrillón i Manuel Valldeoeras / Amor i Excursionisme / Quadret excursionista en un acte, estrenar al Teatre Escola la nit del 24 de març de 1925 per la Companyia catalana Coscolla=Gener / MCMXXV 24/03/1925 // Barcelona (Gràcia) / Teatre Escola 0

219 Tcast Bartrina, Joaquim M. / Arús i Arderiu, Rossend El Nuevo Tenorio Llegenda dramàtica Quarta Barcelona Antonio López, Editor Patuel "21 cm 119 p" 2 exemplars El Nuevo Tenorio / leyenda dramática en 7 actos y en verso / original de Joaquin Mª Bartrina y Rosendo Arús y Arderiu / Estrenada en el teatro Ribas de Barcelona la noche del 3 de Noviembre de 1886 / 4ª Edición / Barcelona / Antonio López, Editor, Librería Española / Rambla del Centro, núm. 20 03/11/1886 // Barcelona // Teatro Ribas 0

220 Tcat Bassas Palaus, Francesc L'estrena ó La Taberna del senyor don Paco Passatemps Granollers Imprempta de Jaume Joseph 1909 "19 cm 42 p" 2 exemplars "L'Estrena ó La Taberna del senyor don Paco / Cuatre paraules: Al estrenarse en lo ""Teatre Arnau"" de Barcelona aquest passatemps, per una maña interpre tació l'anunciaren am el títol de ""La taberna del Tio Paco"", essent aixís que'l verdader títol es el en que ba imprès, lo que fem constar per que quedi subsanada la falta. / Granollers / Imprempta de Jaume Joseph / Santa Elisabet, 3 y 3 bis. / 1909 [Aquest passatemps fou representat per primera volta á lo Teatre Arnau de Barcelona, la nit del primer d'Abril de 1909]" 01/04/1909 // Barcelona // Teatre Arnau 0

221 Tcat Bassas Palaus, Francesc Lo majordom Drama Segona Granollers Imprempta de Jaume Joseph 1909 Patuel "21 cm 80 p" Francesc Bassas Palaus / Lo Majordom / Drama en cuatre actes / Granollers / Imprempta de Jaume Joseph / 3, Sta. Elisabet, 3 / 1909 [Aquesta obra fou estrenade en lo Teatre Arnau de Barcelona, la nit del 18 de Febrer de 1909] 18/02/1909 // Barcelona // Teatre Arnau 0

222 Tcat Bassols i Iglésias, CL. Amor llampec? i L'amor se'n va, l'amor ve Comèdia Barcelona Impremta Perseverancia 1956 Folch i Camarasa, Ramon Bassols i Camarasa, Josep M. Montsalvatje, J. P. Casal "17 cm 60 p" Cl. Bassols i Iglesias / Amor Llampec? i L'amor se'n va, l'amor ve / Il·lustracions musicals (Minuet i Cançò de Cupidó) de Josep Mª Bassols i Camarasa / Portic de Ramon Folch i Camarasa / (Premi de Teatre - Ciutat de Barcelona - 1954) / Portada i Dibuixos de J. P. Montsalvatje / Barcelona, 1956 0

223 Tcat Batiste, Jaume Els tres mosqueters Barcelona Edicions Don Bosco 1977 Teatre Edebé per a nois i noies, 8 84-236-1359-3 Casal "16,5 cm 77 p" Jaume Batiste / Els tres mosqueters / Versió escènica lliure de la novel·la d'Alexandre Dumas / EDB Edicions Don Bosco / Passeis Sant Joan Bosco, 62 / Barcelona 17 [Estrenada al Círcol Catòlic de Badalona, el 27 de novembre de 1977 / Estrenada a Barcelona, al teatre Romea, el 4 de desembre de 1977] 27/11/1977 // Badalona // Círcol Catòlic 0

224 Tcat Belanche Ecequiel. A. Lo que pot l'amor Diàleg Barcelona Imp. Fills de D. Casanovas 1912 "19,5 cm 24 p" "A. Belanche Ecequiel / Lo que pot l'amor / Diàlech / Barcelona / Imp Fills de D. Casanovas. / Ronda Sant Pau, 67 / 1912 [Aquesta obreta fou estrenada el 29 de Septembre de 1911, al ""Centre Democràtich Regionalista"" del Poble Nou]" 29/09/1911 // Barcelona (Poble Nou) // Centre Democràtich Regionalista 0

225 Tcat Belbel, Sergi Elsa Schneider Barcelona Novagràfik 1988 Biblioteca Teatral, 62 84-7794-029-0 Casal "17,5 cm 85 p" Sergi Belbel / Elsa Schneider / Premi Ignasi Iglésias 1987 / Pròleg de Jordi Castellanos / Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona / Barcelona, 1988 [Elsa Schneider va ser estrenada el 18 de gener de 1989, al Teatre Romea. pel Centre Dramàtic de la Generalitat de Catalunya] 18/01/1989 // Barcelona // Teatre Romea 0

226 Tcat Beleta i Gassull, Santiago L'usurer Monòleg Barcelona E. Albacar 1900 Biblioteca de La Barretina "21 cm 14 p" 2 exemplars "L'usurer / Monólecg trágich y en vers / original de Santiago Beleta y Gassull / Estrenat ab éxit en el teatre del Centre ""Reunió Familiar"" (lo bon companyerisme), la tarde del día 21 de Maig de 1899 / Barcelona / Biblioteca de La Barretina, Molas, 24, entr. 1ª / 1900" "21/05/1899 // Barcelona //Centre ""Reunió Familiar""" 0

227 Tcat Bellostas, Josep La família Cos i Faig Comèdia Ripoll Editorial Ressorgiment. Impremta de Llorenç Bonet 192? "Editorial ""Ressorgiment"", 2" Patuel "21,5 cm 23 p" Extret del llibre Justícia Remensa del mateix autor [La familia Cos i Faig / Comèdia en un acte i en vers, original de Josep Bellostas] 0

228 Tcat Bellostas, Josep La gitana Comèdia Mataró Edicions de la Casa Patuel 1932 Biblioteca Iluro, 037 Patuel "21,5 cm 16 p" 2 exemplars Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / Josep Bellostas / La Gitana / Comedieta en un acte i en vers / Any V / Mataró, juliol de MCMXXXII / Vol. XXXII 0

229 Tcat Bellostas, Josep Justícia Remensa Drama Ripoll Editorial Ressorgiment. Impremta de Llorenç Bonet 192? "Editorial ""Ressorgiment"", 2" Patuel "21 cm 63 p" El llibre tenia una segona obra al final que ha estat extreta (La família Cos i Faig) "Editorial ""Ressorgiment"" - Núm. 2 / Justícia Remensa / Drama històric en tres actes í en vers original de Josep Bellostas. / (Arranjat en el mateix exemplar, per a la representació també d'homes sols, suprimint el trossos marcats:=====)" 0

230 Tcat Bellpuig, Tomàs El màrtir de l'Eucaristia Drama Barcelona Editorial Balmes, S.A. 1926 Foment "17,5 cm 32 p" 2 exemplars El màrtir de l'Eucaristia / Drama en dos actes per a nois / original de Mn. Tomàs Bellpuig, Prev. / Amb llicència eclesiàstica / Foment de Pietat Catalana / Carrer Duran i Bas, 11 / Barcelona :: 1926 0

231 Tcat Rusiñol, Santiago Les dues filles Comèdia Barcelona Antoni López, Llibreter Adan Ferrer "19 cm 56 p" Santiago Rusiñol / Les dues filles / Comedia en un acte /Antoni López, Llibreter / Ramla del Mig, 20 - Barcelona 0

2438 Tcat Rusiñol, Santiago L'envelat de baix Sainet Barcelona Llibrería Espanyola 1914? Casal "18,5 cm 74 p" 2 exemplars L'envelat de bais / Sainet en un acte per Santiago Rusiñol / Llibrería Espanyola / Rambla del Mig. núm. 10.-´Barcelona 1914/10/03 // Barcelona // Teatre Principal 0

232 Tcat Benedicto, Victorià La monyos Tragicomèdia Reus Tip. Catalónia "20,5 cm 48 p" 2 exemplars "Victorià Benedicto / Trajicomèdia en un pròleg, dos actes i un resúm, titolada: ""La monyos"" / Aquesta obra es escrita seguint l'història i costums de Barcelona en difirents èpoques." 0

233 Tcat Benet i Jornet, Josep M. Berenàveu a les fosques Drama Barcelona Edicions 62 1972 El Galliner, 013 Casal "17,5 cm 76 p" 2 exemplars Josep M. Benet i Jornet / Berenàveu a les fosques / Edicions 62, / Barcelona 0

234 Tcat Benet i Jornet, Josep M. La desaparició de Wendy i altres obres [Tedi de febrer / L'ocell fénix a Catalunya o Alguns papers de l'auca] Barcelona Edicions 62 1974 El Galliner, 022 Formosa, Feliu (Epíleg) 84-297-0969-X Casal "17,5 cm 76 p" Josep M. Benet i Jornet / La desaparició de Wendy i altres obres / Amb un epíleg de Feliu Formosa / Edicions 62, s/a., Barcelona 0

235 Tcat Bellostas, Josep Cor i Amor Drama Ripoll Editorial Ressorgiment 1930? Patuel "29 cm 26 p" 2 exemplars, 1 força esquinçat / Sense portada / Dades de la coberta "Editorial Ressorgiment / Cor i Amor / Drama en 4 actes, original d'En Josep Bellostas / estrenar amb gran èxit, al Centre Obrer, d'Olot, la nit del 19 de març de 1930 / Als benemèrits elencs del ""Teatre Amateur"" / A vosaltres, ferms mantenidors de l'art escènic en nostra terra, us dedica aquesta obra com a sentit homenatge, L'AUTOR / Demandes a la Editorial Impremta Santa Maria / Ripoll / Trinitat,10 - Telèfon 93 / 1 pesseta exemplar / De 3 en amunt, 25 per % descompte" "19/03/1930 // Olot // ""Teatre Amateur""" 0

236 Tcat Benet i Jornet, Josep M. Fantasia per a un auxiliar administratiu / Cançons perdudes Palma de Mallorca Editorial Moll 1970 "Biblioteca ""Raixa"", 78" Fàbregas, Xavier (Pròleg) Casal "18 cm 223" Josep Mª Benet i Jornet / Fantasia per a un auxiliar administratiu / Cançons perdudes / Pròleg de Xavier Fàbregas / Editorial Moll / Palma de Mallorca / 1970 0

237 Tcat Benet i Jornet, Josep M. Fantasia per a un auxiliar administratiu Segona Barcelona Editorial Millà 1990 Catalunya Teatral. 2a època, 245 84-7304-169-0 Casal "17 cm 85 p" "Fantasia per a un auxiliar administratiu / Obra en dues parts original de Josep M. Benet i Jornet / Premi ""Bartomeu Ferrà"" de Teatre / Ciutat de Palma, 1967 / 1990 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona" 0

238 Tcat Benet i Jornet, Josep M. Helena a l'illa del Baró Zodiac Mataró Edicions Robrenyo 1977 Edicions Robrenyo de teatre de tots els temps. Sèrie infantil, 002 84-400-3325-7 Casal "17 cm 76 p" 2 exemplars Josep M. Benet i Jornet / Helena a l'illa del Baró Zodiac / Música de Pere Puértolas / 2 Edicions Robrenyo de Teatre de tots els temps / Sèrie infantil 0

239 Tcat Benet i Jornet, Josep M. Helena a l'illa del Baró Zodiac Segona Barcelona Editorial Millà 1988 Catalunya Teatral. 2a època, 229 84-7304-153-4 Casal "17 cm 42 p" Helena a l'illa del Baró Zodiac / Original de Josep M. Benet i Jornet / Música de Pere Puértolas / 1988 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 0

240 Tcat Benet i Jornet, Josep M. Marc i Jofre o Els alquimistes de la fortuna Barcelona Edicions 62 1970 El Galliner, 006 Molas, Joaquim (Pròleg) Casal "17,5 cm 155 p" Josep M. Benet i Jornet / Marc i Jofre o Els alquimistes de la fortuna / Pròleg de Joaquím Molas / Edicions 62, Barcelona 0

241 Tcat Benet i Jornet, Josep M. La nau Barcelona Edicions 62 1977 El Galliner, 040 84-297-1334-4 Casal "17,5 cm 73 p" Josep M. Benet i Jornet / La nau / Edicions 62 s/a., Barcelona [L'obra va ser estrenada pel GTI (Grup Teatre Independent), al teatre Romea de Barcelona, el dia 1 de juny de 1970] 01/06/1970 // Barcelona // Teatre Romea 0

242 Tcat Benet i Jornet, Josep M. Revolta de bruixes Mataró Edicions Robrenyo 1976 Edicions Robrenyo de teatre de tots els temps, 005 Castella i Altirriba, Joan (Pròleg) 84-400-1615-9 Casal "16,5 cm 101 p" 2 exemplars Josep M.ª Benet i Jornet / Revolta de bruixes / Text dramàtic / Pròleg de Joan Castells i Altarriba / 5 Edicions Robrenyo de teatre de tots els temps 0

243 Tcat Benet i Jornet, Josep M. Una vella, coneguda olor / Revolta de Bruixes València Tres i Quatre 1991 L'Estel, 12 Gallén, Enric 84-7502-316-0 Casal "17 cm 221 p" Josep Maria Benet i Jornet / Una vella, coneguda olor / Revolta de Bruixes / Estudi introductori d'Enric Gallent / L'Estel / Tres i Quatre 0

244 Tcat Benet i Jornet, Josep M. El somni de Bagdad Barcelona Edicions Don Bosco 1977 Teatre Edebé per a nois i noies, 2 84-236-1311-9 Casal "16,5 cm 63 p" 2 exemplars Josep M. Benet i Jornet / El somni de Bagdad / EDB / Edicions Don Bosco / Passeig Sant Joan Bosco, 62 / Barcelona 17 [U de Cuc va estrenar aquesta obra al TEATRE ROMEA de Barcelona, dintre del XIX Cicle de Teatre per a nois i noies organitzat per la revista Cavall Fort, el matí del 22 de febrer de 1976] 22/02/1976 // Barcelona // Teatre Romea 0

245 Tcat Benet i Jornet, Josep M. Supertot precedida de Taller de Fantasia (La nit de les joguines) Barcelona Edicions 62 1976 El Galliner, 034 84-297-1233-X Casal 17,5 cm: 104 p 2 exemplars "Josep M. Benet i Jornet / Supertot / precedida de Taller de Fantasia (La nit de les joguines) / Edicions 62 s/a., Barcelona [Taller de Fantasia: Aquesta obra va ser estrenada al Teatre Romea de Barcelona pels alumnes de l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, dintre del IX Cicle de Teatre per a nois i noies, organitzat per la revista ""Cavall Fort"", el matí del diumenge 7 de març de 1971] [Supertot: Aquesta obra va ser estrenada al Teatre Romea de Barcelona, pel grup ""U de Cuc"", dintre del XVI Cicle de teatre per a nois i noies, organitzat per la revista ""Cavall Fort"", el matí del 10 de novembre de 1974 el diumenge anterior, a Lleida, es va oferir la sessió de pre-estrena.]" 07/03/1971 // Barcelona // Teatre Romea [Taller de fantasia] /// 10/11/1974 // Barcelona // Teatre Romea [Supertot] 0

246 Tcat Benet i Jornet, Josep M. Una vella, coneguda olor Barcelona Editorial Occitània 1964 El Barret de Danton, 2 Casal "21 cm 50 p" "Josep M. Benet i Jornet / Una vella, coneguda olor / Editorial Occitània / Osona, 5 / Barcelona [Aquesta obra fou estrenada el dia 30 de setembre de 1964, dintre del ""VII Cecle de Teatre Llatí"", en el Teatre Romea, de Barcelona]" 30/09/1964 // Barcelona // Teatre Romea 0

247 Tcat Benet i Jornet, Josep M. L'ocell Fènix a Catalunya o Alguns papers de l'auca El Pont Casal "24 cm 9 p" Extret de la revista El Pont L'ocell Fenix a Catalunya o Alguns papers de l'auca / Peça de circumstàncies /J.M. Benet i Jornet 0

248 Tcat Baró, S. Un gepich cantant victòria Humorada Barcelona Estampa de Joan M. Fernández 1893 Patuel "21 cm 24 p" Sense coberta ni portada. Dades del CCUC Un gepich cantant victòria / Humorada en un acte y en vers / S. Baró ...[et al.] 0

249 Tcat Benguerel, Xavier El testament Comèdia dramàtica Barcelona ADB 1960 Quaderns de teatre ADB, 003 "24 cm 30 p" Xavier Benguerel / El testament / Comèdia dramàtica en tres actes, amb un pròleg, un entreacte i un epíleg / ADB / Barcelona / 1960 0

250 Tcat Bergonyó, Jordi A Buster Keaton Barcelona Edicions Robrenyo 1984 Edicions Robrenyo de teatre de tots els temps, 026 84-7466-034-3 "16,5 cm 126 p" Jordi Bergonyó / A Buster Keaton / Variacions sobre un tema de super pallassos musicals / Edicions Robrenyo / 26 de Teatre de tots els temps 0

251 Tcat Bergonyó, Jordi Por Barcelona Edicions 62 1974 El Galliner, 023 84-297-1009-4 Casal "17,5 cm 96 p" Jordi Bergoñó / Por / Pròleg de Joan Castells / Edicions 62, s/a., Barcelona 0

252 Tcat Bertrán i Blanch, Francisco de Paula Bolas y alioli Joguina còmica Reus Imp. Fills de Sanjuán 1897 Patuel "20,5 cm 20 p" "Bolas u Alioli / Juguet Cómich Catalá en un acte y en prosa / original de Francisco de Paula Bertrán y Blanch / Escrit expressament pera ser repressentat per la Secció Dramàtica del ""Centro Católico de Reus / Estrenar en lo treatro propi de la dita Societat, la nit del 3 de Novembre de 1895 / Reus / Imp. Fills de Sanjuán / Carfrer de Llovera, (Padró) 17 / 1897 " 03/11/1895 // Reus // Teatre Centro Católico 0

253 Tcat Bertrán i Blanch, Francisco de Paula Venjansa D'Apotecari Comèdia Reus Imp. Fills de Sanjuán 1897 Patuel "20,5 cm 31 p" "Venjansa D'Apotecari / Comedia Catalana en un acte y en prosa / original de Francisco de Paula Bertrán y Blanch / Estrenada ab bon éxit en lo teatro del ""Centro Católico"" de Reus, la nit del 8 de desembre de 1896 / Reus / Imp. Fills de Sanjuán- Carrer de Llovera, (Padró) 17 / 1897" "08/12/1896 // Reus // Teatre ""Centro Católico""" 0

254 Tcat Bertran, Salvador Els comediants a Elsinor Barcelona Edicions 62 1986 El Galliner, 092 84-297-2414-1 Casal "17,5 cm 59 p" Salvador Bertran / Els comediants a Elsinor / amb la col·laboració de Lourdes Nadal / Edicions 62, Barcelona 0

255 Tcat Bertrana, Prudenci Les ales d'Ernestina Drama 1921 La Novel·la Teatral Catalana, 047 Patuel "18,5 cm 47 p" 2 exemplars Les ales d'Ernestina / Drama en tres actes, per Prudenci Bertrana / Estrenat per la Companyia Vila-Daví en el Teatre Goya la nit del 15 de Març de 1921 15/03/1921 // Barcelona // Teatre Goya 0

256 Tcat Bertrana, Prudenci Els aprensius / Josep II, Rei Farsa / Drama Barcelona Millà 1934 Catalunya Teatral, 060 Casal "17,5 cm 21 p / 39 p" 2 exemplars Els aprensius / Farsa en un acte / original de Prudenci Bertrana / Estrena: Teatre Novetats, 27 d'octubre de 1928 / 1934 / Catalunya Teatral / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona // Josep II, Rei / Drama en dos actes / Escenificació original de Prudenci Bertrana d'un conte d'Alfons Nadal / 1934 / Catalunya Teatral / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 27/10/1928 // Barcelona // Teatre Novetats 0

257 Tcat Bertrana, Prudenci Els atropellats Comèdia 1935 El nostre teatre Patuel "19 cm 48 p" 2 exemplars / Sense portada, dades de la coberta El nostre teatre / Publicació quinzenal d'obres escèniques i d'informació teatral / Els atropellats / Comèdia en tres actes, original de Prudenci Bertrana / Any II - Nº 37 / 1 de setembre de 1935 / 75 cèntims 0

258 Tcat Bertrana, Prudenci La dona neta Comèdia Barcelona Imp. Moderna 1924 Patuel "18,5 cm 77 p" 2 exemplars Prudenci Bertrana / La dona neta / (Comèdia en tres actes) / Dipòsit exclusiu perfa la venda: R. Durán Alsina / Boquería, 20 - Barcelona / 1924 0

259 Tcat Bertrana, Prudenci ¡Enyorada solitud! Comèdia Barcelona Imprenta Ràfols 1918 La Novel·la Nova, 065 "18,5 cm 35 p" 2 exemplars. Sense portada, dades de la coberta ¡Enyorada solitud! / Comèdia en dos actes / La Novel·la Nova / Any II Nº 65 / 20 cts. / Prudenci Bertrana [Estrenada per la Companyía d'Enric Gimenez en el Teatre Català Romea la nit del 7 de maig de 1918] 07/05/1918 // Barcelona // Teatre Català Romea 0

260 Tcat Bertrana, Prudenci El fantasma de Montcorb Comèdia Barcelona Aleu, Domingo & C.ª S.L. 1933 Catalunya Teatral, 029 Casal "18 cm 71 p" "El fantasma de Montcorb / Comèdia en tres actes original de Prudenci Bertrana / Escenificació del Conte d'Oscar Wilde ""El Fantasma de Canterville"" / Estrena: Teatre Orfeó Gracienc, 27 de novembre, 1930 (VIII sessió organitzada per l'Associació de Teatre Selecte) / Administració Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona " 27/11/1930 // Barcelona // Teatre Orfeó Gracienc 0

261 Tcat Bertrana, Prudenci Josep II, Rei Drama Barcelona Aleu, Domingo & C.ª S.L. 1934 Patuel "17,5 cm 39 p" 2 exemplars / Només la segona obra del núm. 60 de Catalunya Teatral Josep II, Rei / Drama en dos actes / Escenificació original de Prudenci Bertrana d'un conte d'Alfons Nadal / 1934 / Catalunya Teatral / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 0

262 Tcat Blanch i Romaní, Josep Un bon partit Comèdia Barcelona "Estampa ""La Catalana"" de J. Puigventós" 1895 "21 cm 23 p" 2 exemplars / Un sense coberta "Un bon partit / Comedieta en un acte original y en vers de J. Blanch y Romaní / Estrenada en lo Teatre Català instalat en lo Romea, la nit del 14 de Maig de 1895 / Barcelona / Estampa ""La Catalana,"" de J. Puigventós / 5. Dormitori de Sant Francesch, 5 / 1895 " 14/05/1895 // Barcelona / Teatre Català (Romea) 0

263 Tcat Blanch i Romaní, Josep La campana d'en Lluiset Sarsuela Barcelona Albacar y Zorio, impresors 1899 "Biblioteca ""La Talía Catalana"", 017" Patuel "18,5 cm 29 p" 2 exemplars "La campana d'en Lluiset / Comedia Sarzuela en un acte y en vers / Original de J. Blanch y Romaní / Ab musica del mestre D. Miquel Casals y Aragones / Barcelona / Biblioteca de ""La Talía Catalana"" / Carrer del Pi, número 16 / 1899 " 0

264 Tcat Blanch i Romaní, Josep Una mosca vironera Sainet Barcelona Tipografía La Académica 1897 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" Patuel "21 cm 19 p" 2 exemplars "Una mosca vironera / Sainete en un acte, original y en vers / (Apropósit pera'l benefici d'algun actor cómich) per J.Blanch y Romaní / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Plassa del Pi, Núm. 3, 2º / 1897" 0

265 Tcat Blanch i Romaní, Josep Lo pare Don Joan Gallifa Quadre dramàtic Barcelona Imp. P. Toll 1901 "Galeria Dramàtica de ""La Biblioteca Regional""" Foment "19 cm 23 p" Lo pare Don Joan Gallifa / Quadro dramátich en un acte y en vers original de Joseph Blanch y Romaní / (Propi pera esser representat en algún Centre Católich) / Premiada ab menció honorífica en lo Certámen de l'Academia Bibliográfica Mariana de Lleyda, de 1900 / Lema: ¡PATRIA! / Barcelona / Biblioteca Regional, Junqueras, 2, pral. / 1901 0

266 Tcat Blanch i Romaní, Josep Pinini ó'l rey de la esgrima Comèdia Barcelona Imprempta d'en Joaquim Collazos 1900 "20,5 cm 22 p" Pinini ó'l rey de la esgrima / Comedia en un acte y en vers original de J. Blanch y Romaní / Estrenada en lo Teatre Catalá (Romea) la nit del 23 de Mars de 1900 / Barcelona / Imprempta d'en Joaquim Collazos / Plassa de la Igualtat, núm 3 / 1900 23/03/1900 // Barcelona // Teatre Catalá (Romea) 0

267 Tcat Bofarull i Brocà, Anton Lo darrer català Quadre històrich Barcelona Ilustració Catalana ???? Lectura Popular. Biblioteca d'autors catalans, 020 "20 cm 64 p" 2 exemplars / Sense portada / Dades de la coberta Lectura Popular / Biblioteca d'autors catalans/ Surt cada dijous / Núm. 20 / 10 cèntims / A. de Bofarull / Lo darrer catala / Quadro Històrich / Ilustació Catalana / Administració: Mallorca 287 - Barcelona 0

268 Tcat Bofill i Bas, Sebastià Vilesa / No, senyors! / Un caliquenyo Monòleg tràgic / Monòleg festiu / Monòleg festiu Mataró Casa Patuel 1927 Biblioteca Iluro, 002 Patuel "20,5 cm 15 p" 2 exemplars "Biblioteca ""Iluro"" / Mataró / Sebastià Bofill i Bas / Vilesa! (Monòleg tràgic) / No, senyors! (Monòleg Festiu) / Un caliquenyo (Monòleg festiu) / Arts Gràfiques - Santa Coloma de Farnés - Teléfon 538" 0

269 Tcat Bohera, Andreu El reiet de casa Pas de comèdia Barcelona Imprenta Francisco X. Altés 1916 "Biblioteca ""L'Escon"", 095" "20 cm 29 p" 2 exemplars "El reiet de casa / Pas de Comèdia en un acte / Escrit en prosa catalana / Original d'en Andreu Bohera / Estrenat en el ""Centre Catòlic Obrer de Sant Vicens de Paúl"" de Barcelona, el dia 28 de Novembre de 1915 / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" Petritxol nº 2, llibrería / 1916 " 28/11/1915 // Barcelona // Centre Catòlic Obrer de Sant Vicens de Paúl 0

270 Tcat Boix Serra, Emili La cotorra del convent Comèdia Barcelona Imprempta de F. Badia 1902 "20,5 cm 32 p" 2 exemplars "La cotorra del convent / Comedia en un acte y en vers original de Emili Boix / Estrenada, ab éxit, en el Teatro Catalá. instalat en el de ""Romea"", al vespre del 26 de Novembre de 1901 / Barcelona / Imprempta de F. Badia, Dr. Dou, 14 / 1902 " "26/11/1901 // Barcelona / Teatre Català ""Romea""" 0

271 Tcat Boix Serra, Emili ¡Jugant a puput! ó Un matrimoni enredat Comèdia Barcelona Imprempta de F. Badia 1905 "20,5 cm 22 p" 2 exemplars ¡Jugant a puput! ó Un matrimoni enredat / Comedia en un acte original de Emili Boix Serra / Estrenada ab éxit en el Teatre de las Arts, de Barcelona, en la nit del 17 de Decembre de 1904 / Imprempta de F. Badia, Dou, 14 - Barcelona / 1905 17/12/1904 // Barcelona // Teatre de las Arts 0

272 Tcat Bonaplatya, Theodor La Taberna y lo Taller ó Los dos camins Comèdia Barcelona "Tipografía de ""L'Atlantida""" 1898 "20,5 cm 79 p" "La Taberna y lo Taller 0 Los dos camins // Comèdia en tres actes y en prosa arreglada del italià per D. Theodor Bonaplata / Estrenada ab bon èxit en lo Teatre Catalá Instalat en lo de ""Romea"", la nit del 10 de Desembre de 1897 / Barcelona / Tipografía de ""L'Atlantida"" / Carrer de Balmes, 100, baixos / 1898 " "10/12/1897 // Barcelona // Testre Català ""Romea""" 0

273 Tcat Bonaventura, Francesc Els fills de tothom Comèdia Rubí Editorial Rubí 1934 "Col·lecció ""Somriure"" Adherida a la B. P. de T. C." "21 cm 56 p" 2 exemplars "Col·lecció ""Somriure"" adherida a la B. P. de T. C. / Francesc Bonaventura / Els fills de tothom / Comèdia en tres actes / Editorial Balmes, S.A. / Duran i Bas 11 / Barcelona / 1934 [Aquesta obra fou estrenada en el Casal Catòlic de Sant Andreu de Palomar, la tarda del dia 16 d'octubre de l'any 1923]" 16/10/1923 // Sant Andreu de Palomar // Casal Catòlic 0

274 Tcat Bonaventura, Francesc La furia Drama Barcelona Editorial Balmes 1932 Biblioteca Popular de Teatre Catòlic, 001 Casal / Patuel "21 cm 68 p" 2 exemplars Biblioteca Popular de Teatre Catòlic N.º 1 / Francesc Bonaventura / La Furia / Drama en tres actes / Premi del concrus 1932 / Editorial Balmes, S.A. / Duran i Bas. 11 Barcelona / 1932 0

275 Tcat Bohigas, pvre., Eduard Per la via de la gloria o La glorificació de Sant Josep Oriol [mecanoscrit] 1934 Foment 17 p. Còpia mecanoscrita 0

276 Tcat Bonavia i Panyella, Salvador A las foscas no's veu res Mono-diàleg Segona Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1907 Patuel "21 cm 12 p" 2 exemplars A las foscas no's veu res / Monodialech còmic, en vers original de Salvador Bonavía / Segona Edició / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2 / 1907 0

277 Tcat Bonavia, Salvador / Rius Vidal, Àngel L'avi del parque Barcelona Tipografía de F. Badia 1898 Galeria Còmica Catalana, 002 Lago, R. Patuel "20,5 cm 20 p" 2 exemplars 1 ral / Galeria Cómica Catalana / Obra 2.ª / L'avi del parque / Quadro de costums, en un acte y en vers, original de Salvador Bonavía y Angel Rius Vidal / Edició ilustrada ab dibuixos de R. Lago / Barcelona / Despatx de Periódichs y Llibres / Carrer de Portaferrissa, 16 / 1898 0

278 Tcat Bonavia, Salvador / Rius Vidal, Àngel Lo Ball de la Candelera Joguina Barcelona Tipografía de F. Badia 1899 Galeria Còmica Catalana, 006 Robert P., J. Patuel "20,5 cm 19 p" 1 Ral / Galeria Cómica Catalana / Obra 6.ª / Lo Ball de la Candelera / Joguina en un acte y en vers original de Salvador Bonavía y Angel Rius Vidal / Ab dibuixos de J. Robert P. / Barcelona / Despatx de Periódichs y Llibres / Carrer de Portaferrissa, 16 / 1899 0

279 Tcat Bonavia i Flores, Salvador El bon lladre Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1910 Patuel "21 cm 26 p" 2 exemplars El bon lladre / Epissodi Còmich en un acte, original de Salvador Bonavía / Estrenat en el Teatre Romea el dia 23 de Abril de 1910 / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía/ Carrer de Petritxol, 2 / 1910 23/04/1910 // Barcelona // Teatre Romea 0

280 Tcat Bonavia i Flores, Salvador El bon lladre Barcelona Casa Editorial de Teatre 1910 "21,5 cm 26 p" És la mateixa edició de la Impremta Salvador Bonavia, amb la mateixa portada però amb unes cobertes diferents El bon lladre / Epissodi Còmich en un acte, original de Salvador Bonavía / Estrenat en el Teatre Romea el dia 23 de Abril de 1910 / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía/ Carrer de Petritxol, 2 / 1910 23/04/1910 // Barcelona // Teatre Romea 0

281 Tcat Bonavia i Panyella, Salvador Corrida de bous Comèdia Barcelona Lo Teatro Regional 1901 Biblioteca Dramàtica Regional "19,5 cm 30 p" 2 exemplars / Sense portada, dades de la coberta "Biblioteca Dramatica Regional / Corrida de Bous / Comedia Bilingüe en un acte y en vers, original de Salvador Bonavía / Estrenada ab èxit en lo Teatro Circo Español la nit del 21 de Novembre de 1900 / Preu: Una pesseta / Barcelona / ""Lo Teatro Regional"" / Bales, 11 / 1901 " 21/11/1900 // Barcelona Teatro Circo Español 0

282 Tcat Bonavia i Flores, Salvador De balcó a balcó Diàleg còmic Segona Barcelona Impremta Bonavía i Duràn 1915 Patuel "21 cm 13 p" 2 exemplars De balcó a balcó / Diàleg còmic en vers / Original de Salvador Bonavía / Segona edició / Barcelona / Impremta Bonavía i Duràn.- Boqueria, 20. / 1915 0

283 Tcat Bonavia i Panyella, Salvador L'emigrant o La terra, la fe i l'amor Comèdia dramàtica Barcelona Llibreria Bonavía 1928 "19,5 cm 37 p" 2 exemplars "S. Bonavía i Panyella / L'Emigrant o La terra, la fe i l'amor / Comèdia dramàtica en tres actes dividits en quatre quadros / Barcelona / Llibreria Bonavía : Tapineria, 4 : Telèfon 3119 A. / 1928 [Aquesta obra fou estrenada al ""Coliseu Pompeia"" el dia 29 de novembre de 1927 per la companyia Adriá Claramunt]" "29/11/1927 // Barcelona // ""Coliseu Pompeia""" 0

284 Tcat A. Nónim [Bonavia i Flores, Salvador] L'Emperador del Paralelo Gatada pitarresca Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1903 "21 cm 26 p" 2 exemplars L'Emperador del Paralelo / Gatada pitarresca en un acte y en vers bilingüe / Escrit en un moment de mal humor por A. Nonim / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2. / 1903 0

285 Tcat Bonavia, Salvador / Rius Vidal, Àngel Lo gall de Nadal Passatemps Barcelona Tipografía de F. Badia 1898 Galeria Còmica Catalana, 005 Robert P., J. "20,5 cm 20 p" 2 exemplars 1 Ral / Galeria Cómica Catalana / Obra 5.ª / Lo gall de Nadal / Passatemps, en un acte y en vers original de Salvador Bonavía y Angel Rius Vidal / Ab dibuixos de J. Robert P. / Barcelona / Despatx de Periódichs y Llibres / Carrer de Portaferrissa, 16 / 1898 0

286 Tcat Bonavia, Salvador El detectiu Jeph-Roch Homs Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1909 "21 cm 38 p" El detectiu Jeph-Roch Homs / Consecuencia burlesca en un acte... d'heroisme y tres quadros original de Salvador Bonavía / Estrenada en el Teatre Principal, el dia 28 de Desembre de 1908 / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol. 2. / 1909 28/12/1908 // Barcelona // Teatre Principal 0

287 Tcat Bonavia i Panyella, Salvador Home casat... burro espatllat Extravagància Barcelona Llibreria Bonavía 1926 Biblioteca Popular Teatral. 2a època, 004 "19 cm 27 p" 2 exemplars Biblioteca Popular Teatral.- Vol. IV / Salvador Bonavía / Home Casat... burro espatllat / Extravagància en un acte / Barcelona / Llibreria Bonavía / Tapinería, 4 / Telèfon 3119 A / 1926 [Estrenada en el Teatre Català (Romea) el dia 28 de desembre de 1907] 1907/12/28 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

288 Tcat Bonavia i Panyella, Salvador Marieta Cistellera Sainet Segona Barcelona Llibreria Bonavia 1936 La Escena Catalana. 2a època, 429 "18 cm 88 p" 2 exemplars Salvador Bonavía i Panyella / Mariera Cistellera / Sainet vuitcentista en tres actes (el segon dividit en dos quadros) / Estrenat al Gran Teatre Espanyol, el dia 18 de març de 1936, per la companyía Vila-Daví / (Segona edició) / La escena catalana / Any XIX (2.ª època) / 1 de febrer del 1936 / N.º 429 / Llibreria Bonavía / Tapineria, 4 / Barcelona 18/03/1936 // Barcelona // Gran Teatre Espanyol 0

289 Tcat Bonavia, Salvador / Rius Vidal, Àngel Lo pinxo de la Bordeta Comèdia Barcelona Tipografía de F. Badia 1899 Galeria Còmica Catalana, 007 Robert P., J. "20,5 cm 23 p" Sense portada / Dades de la coberta 1 Ral / Galeria Cómica Catalana / Obra 7.ª / Lo pinxo de la Bordeta / Comedia en un acte y en vers original de Salvador Bonavía y Angel Rius Vidal / Ab dibuixos de J. Robert P. / Administració: Despatx de Periódichs y Llibres / Portaferrissa, 16 / Barcelona / 1899 0

290 Tcat Bonavia i Panyella, Salvador La presó de les dones Melodrama Segona Barcelona Llibreria Bonavia 1936 La Escena Catalana. 2a època, 435 Casal "17,5 cm 78 p" 2 exemplars Salvador Bonavía Panyella / La presó de les dones / Melodrama popular en tres actes dividits en onze quadros / Estrenat al Teatre Català Romea, el dia 5 novembre de 1936, per la Companyía Vila-Daví / La Escena Catalana / Any XIX (2.ª època) / 2 de maig del 1936 / N.º 435 / Llibreria Bonavía / Tapineria, 4 - Barcelona 1936/11/05 // Barcelona // Teatre Català Romea 0

291 Tcat Bonavia, Salvador Rel·lacions formals Monòleg Barcelona Impremta Bonavía i Duràn 1916 "21,5 cm 15 p" 2 exemplars Rel·lacións formals / Monóleg cómic en dos escenes, en vers i prosa / original de Salvador Bonavía / Casa Editorial de Teatre Bonavía i Durán / Boqueria, 2o / Barcelona / 1916 0

292 Tcat Bonavia, Salvador / Rius Vidal, Àngel Lo senyor Mauri Barcelona Tipografía de F. Badia 1898 Galeria Còmica Catalana, 003 Lago, R. / Robert P., J. "20,5 cm 20 p" Sense portada / Dades de la coberta 1 Ral / Galeria Cómica Catalana / Obra 3.ª / Lo senyor Mauri / Pessa cómica, de circunstancias, en un acte y en vers original de Salvador Bonavía y Angel Rius Vidal / Edició ilustrada ab dibuixos de R. Lago y J. Robert P. / Barcelona / Despatx de periódichs y llibres / Carrer de Portaferrissa, 16 / 1898 0

293 Tcat Bonavia, Salvador / Rius Vidal, Àngel Lo senyor Mauri Barcelona Tipografía de F. Badia 1898 Galeria Còmica Catalana, 003 Lago, R. / Robert P., J. "20,5 cm 20 p" Sense portada. Dades de la coberta 1 Ral / Galeria Cómica Catalana / Obra 3.ª / Lo senyor Mauri / Pessa cómica, de circunstancias, en un acte y en vers original de Salvador Bonavía y Angel Rius Vidal / Edició ilustrada ab dibuixos de R. Lago y J. Robert P. / Barcelona / Despatx de periódichs y llibres / Carrer de Portaferrissa, 16 / 1898 0

294 Tcat Bonavia i Flores, Salvador Servey d'amich Comèdia Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1911 "21,5 cm 27 p" 2 exemplars Servei d'amich / Comedia en un acte original de Salvador Bonavia / Estrenada al Teatre Romea el dia 30 de Maig de 1911 / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Plassa del Pí, 5 / 1911 30/05/1911 // Barcelona // Teatre Romea 0

295 Tcat Bonavia i Flores, Salvador Servey d'amich Comèdia Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1911 Biblioteca Popular Teatral, 055 "21,5 cm 27 p" Servey d'amich / Comedia en un acte original de Salvador Bonavia / Estrenada al Teatre Romea el dia 30 de Maig de 1911 / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Plassa del Pí, 5 / 1911 30/05/1911 // Barcelona // Teatre Romea 0

296 Tcat Bonavia, Salvador / Rius Vidal, Àngel Un Tenorio y un Mejía Segona Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1906 Galeria Còmica Catalana, 004 Patuel 21 cm: 20 p 2 exemplars 1 Ral / Galeria Cómica Catalana / Obra 4. / Un Tenorio y un Mejía / Parodia en un acte y en vers, original de Salvador Bonavía y A. de Rius Vidal / Segona edició / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2. / 1906 0

297 Tcat Bonavia i Flores, Salvador Un viatge a Barcelona Diàleg Tercera Barcelona Editorial Catalana, S.A. 1920 "19 cm 15 p" "Un viatge a Barcelona / Diáleg en vers original de Salvador Bonavía / Representat amb éxit per tot Catalunya / Tercera Edició / Barcelona / Llibreria de ""La Escena Catalana"" / Carrer de la Tapineria, 13 / 1920" 0

298 Tcat Bonavia i Panyella, Salvador Vint anys després Comèdia Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1912 18 cm: 35 p 2 exemplars "Vint anys després / Comedia en un acte original de Salvador Bonavía / Estrenada en el Teatre de Catalunya (Eldorado) per la Companyia del ""Sindicat d'Autors"", el dia 15 de Maig de 1912 / Salvador Bonavía. Impressor. / Plassa del Pi, 5 / Barcelona / 1912" "15/05/1912 // Barcelona // Teatre de Catalunya (""Eldorado"")" 0

299 Tcat Boquet de Recasens, Pere Com les òlives Drama Tercera Arenys de Mar "Editorial ""L'Escon""" 1935 "Biblioteca ""L'Escon"", 025" Patuel "21 cm 60 p" "Com les òlives / Drama de costums en tres actes / Original de Pere Boquet de Recasens / Estrenat amb gran èxit el 20 de juny de 1907, en el Teatre del Centre Moral Instructiu de Gràcia / Tercera Edició / Editorial ""L'Escon"" Arenys de Mar / Diposit Llibreria ""L'Escon"", Petritxol, 2. / Barcelona / 1935 " 20/06/1907 // Barcelona // Centre Moral Instructiu de Gràcia 0

300 Tcat Bordas, Jordi La terra es belluga Barcelona Edicions 62 1970 El Galliner, 002 Casal "17,5 cm 73 p" Jordi Bordas / La terra es belluga / Pròleg de Francesc Nel·lo / Edicions 62, Barcelona 0

301 Tcat Bordas i Flaquer, S. S., Josep Per no entendre el castellà Joguina Tercera Barcelona Llibreria Salesiana 1947 Galeria Dramática Salesiana, 004 "17 cm 27 p" 2 exemplars Galeria Dramatica Salesiana / (Teatro Catalan) Homes / Núm. 4 / Per no entendre el castellà / Joguina comica en un acte per Josep Bordas i Flaquer, S.S. / Tercera Edició / Llibreria Salesiana / Passeig Don Bosco. 74 / Barcelona (8) 0

302 Tcat Bordas i Flaquer, S. S., Josep Per no entendre el castellà Joguina Quarta Barcelona Llibreria Salesiana 1951 Galeria Dramática Salesiana, 004 "17 cm 27 p" Galeria Dramatica Salesiana / (Teatro Catalan) / Homes / Núm. 4 / Per no entendre el castellà / Joguina comica en un acte per Josep Bordal i Flaquer, SdB. / Cuarta Edició / Llibreria Salesiana / Passeig Don Bosco, 74 / Barcelona (8) 0

303 Tcat Bordas i Estragués, Ramon Un agregat de boigs Comèdia Barcelona Imprenta de la V. è H. de Gaspar 1869 Patuel "20,5 cm 99 p" 2 exemplars Un agregat de boigs, / Comedia bilingüe en tres actes y en vers, original de D. Ramon Bordas y Estragués. / Estrenada ab un éxit brillant per la secció catalanana del teatro Romea de Barcelona, en la nit del 15 de desenbre de 1868. / Barcelona / Imprenta de la V. É H. de Gaspar / Ataulfo, 14 / 1869 15/12/1868 // Barcelona / Teatro Romea 0

304 Tcat Bordas i Estragués, Ramon Ateos y creyents Drama Segona Barcelona Tipografía de F. Badia 1898 Patuel "22 cm 86 p" 2 exemplars, un de retallat Ateos y creyents / Drama en tres actes y en vers original de D. Ramón Bordas y Estragués / Estrenat ab brillantíssím éxit en el Teatro Catalá, instalat en el Teatro Romea de Barcelona la nit del 19 de Janer de 1892 / Segona edició / Barcelona / Tipografía de F. Badia, Doctor Dou, 14 / 1898 19/01/1898 // Barcelona // Teatro Català (Romea) 0

305 Tcat Bordas i Estragués, Ramon Lo Comte d'Ampurias Drama Segona Barcelona Tipografía de F. Badia 1897 Patuel "21 cm 92 p" Lo Comte d'Ampurias / Drama histórich en tres actes y en vers original de D. Ramon Bordas y Estragués / Estrenat ab gran éxit en lo Teatro Romea de Barcelona en la nit del 18 de Janer de 1897 / Barcelona / Tipografía de Francisco Badia, Doctor Dou, 14 / 1897 18/01/1897 // Barcelona // Teatro Romea 0

306 Tcat Bordas i Estragués, Ramon Lo Desheretat Drama Barcelona Lo Teatro Regional 1901 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 171" Patuel "19,5 cm 106 p" 2 exemplars Biblioteca de Lo Teatro Regional / Lo Desheretat / Drama en 3 actes y en prosa original de Ramón Bordas y Estragués / Barcelona / Lo Teatro Regional / Ronda de Sant Pere, 19 y 21 / 1901 0

307 Tcat Bordas i Estragués, Ramon Las duas noblesas Drama Barcelona Imprenta de la V. è H. de Gaspar 1868 Patuel "20 cm 72 p" 2 exemplars Las duas noblesas. / Drama en tres actes y en vers original de D. Ramon Bordas y Estragués / Estrenat ab aplauso en lo Teatro Romea de Barcelona la nit del 7 de Desembre de 1867 / Barcelona / Imp. de la V. é H. de Gaspar / Ataulfo, 14. / 1868 07/12/1867 // Barcelona // Testro Romea 0

308 Tcat Bordas i Estragués, Ramon L'enredayre Comèdia Barcelona "Imprenta de ""Lo Teatro Regional""" 1901 Biblioteca Dramàtica Regional Patuel "19,5 cm 90 p" "Biblioteca Dramática Regional / L'enredayre / Comedia catalana en tres actes y en prosa original de Ramón Bordas Estragués / Estrenada ab extraordinari éxit en lo TEATRO CATALÁ, instalat en lo Teatro Romea de Barcdelona, la vetlla del dilluns 23 de Setembre de 1901 / Imprenta de ""LO TEATRO REGIONAL"" / Balmes, 11, botiga " 23/09/1901 // Barcelona // Teatro Català (Romea) 0

309 Tcat Bordas i Estragués, Ramon La flor de la montanya Drama de costums Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1894 Patuel "21 cm 136 p" 3 exemplars, un de retallat La flor de la montanya / Drama de costums catalanes, en tres actes y en vers original de Ramón Bordas y Estragués / Estrenat ab extraordinari éxit en lo Teatro Romea de Barcelona, en la nit del 11 de Abril de 1871 / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Cabras, 13, segón. / Imp. de Simón Alsina Clós / 10, Muntaner, 10 / 1894 11/04/1871 // Barcelona // Teatre Romea 0

310 Tcat Bordas i Estragués, Ramon La flor de la montanya Drama de costums Tercera Lo Teatro Regional 1900 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 020" Patuel "18,3 cm 124 p" La flor de la montanya / Drama de costums catalanas, en tres actes y en vers original de Ramón Bordas y Estragués / Estrenat ab extraordinari éxit en lo Teatro Romea de Barcelona, en la nit del 11 de Abril de 1871 / Barcelona / Lo Teatro Regional / Ronda de Sant Pere, 19 y 21 / 1900 11/04/1871 // Barcelona // Teatro Romea 0

311 Tcat Bordas i Estragués, Ramon Llum del cel Drama Barcelona Imp. de la Vda. é hijo de J. Martin 1898 Patuel "20,5 cm 100 p" 2 exemplars Llum del cel / Drama en tres actes y en prosa original de Don Ramon Bordas y Estragués / Girona, Juny de 1896 / Barcelona / Imp. de la Vda. é hijo de J. Martin / Argo Teatro, 9 / 1898 0

312 Tcat Bori i Fontestá. A. La Gallarda del Roser Quadre de costums Barcelona Biblioteca de Catalunya Artística 1902 "21,5 cm 31 p" 2 exemplars A. Bori y Fontestá / La Gallarda del Roser / Cuadro de costums de montanya / Estrenat ab extraordinari éxit en el Teatre Catalá (Romea) la nit de la inauguració de la temporada, 20 de Septembre 1902 / Una pesseta / Barcelona / Biblioteca de Catalunya Artística / Sant Pau 8 pral. 20/09/1902 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

313 Tcat Bori i Fontestá. A. Gent de Platja Quadre de costums Barcelona Biblioteca de Catalunya Artística 1902 Patuel "21,5 cm 30 p" Faltes les cobertes A. Bori y Fontestá / Gent de Platja / Cuadro de costums marineras / Estrenat ab extraordinari éxit en el Teatre Catalá (Romea) la nit del 4 de Mars de 1902 / Una pesseta / Barcelona / Biblioteca de Catalunya Artística / Raurich, 20, pral. / 1902 04/03/1902 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

314 Tcat Bori i Fontestá. A. Gent de Platja Quadre de costums Segona Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1911 Biblioteca Popular Teatral, 048 "21 cm 24 p" Sense portada. Dades de la coberta A. Bori y Fontestá / Gent de Platja / Cuadro de costums marineras / Estrenat ab extraordinari éxit en el Teatre Catalá (Romea) la nit del 4 de Mars de 1902 / Segona edició / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Plassa del Pí, núm. 5 / 1911 04/03/1902 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

315 Tcat Bori i Fontestá. A. La Massa de Sant Benet Drama Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1912 "Biblioteca ""L'Escon"", 055" Patuel "19,5 cm 16 p" 2 exemplars "La Massa de Sant Benet / Tradició Benedictina / Drama per A. Bori y Fontestá / Barcelona / Biblioteca ""L'Escón"" / Frenería, 1, 1.er,2ª / 1912" 0

316 Tcat Bori i Fontestà, Antoni La veu de la morta Llegenda Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1913 "Biblioteca ""L'Escon"", 065" Patuel "19,5 cm 21 p" 2 exemplars "La veu de la morta / Llegenda mitgeval original de A. Bori i Fontestá / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Riera Sant Joan, 10, 1.er, 1.ª / 1913" 0

317 Tcat Boronat, Roc La vera llum Drama Barcelona Editorial Nereida 1960 Biblioteca Gresol, 66 "17 cm 60 p" Roc Boronat / La vera llum / Editorial Nereida / Ap. 9013 - Barcelona 0

318 Tcat Borràs i Bolós, Josep De la pena al consol Comèdia Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1916 "Biblioteca ""L'Escon"", 097" "20 cm 28 p" "De la pena al consol / Comedia en un acte original d'en Josep Borrás i Bolós / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Petritxol, n. 2, llibreria / 1916" 0

319 Tcat Bosch i Ventura, Jaume L'Hostal del sol Comèdia dramàtica Segona Barcelona Editorial Millà 1980 Catalunya Teatral. 2a època, 162 84-7304-047-3 "17 cm 44 p" L'Hostal del sol / Comèdia dramàtica en tres actes / Original de Jaume Bosch i Ventura / Il·lustracions musicals del germans FONS-ESTEVE / 1980 / Editorial Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 0

320 Tcat Bosch i Ventura, Jaume El llop de la masia Drama Segona Barcelona Editorial Millà 1949 Catalunya Teatral. 2a època, 008 "21,5 cm 16 p" 2 exemplars El llop de la masia / Drama en tres actes, original de Jaume Bosch / Estrenat amb notable èxit al Teatre del Centre Parroquial de Sant Feliu de Llobregat, en la vetllada del 19 de Març de 1949 / 1949 / Editorial Millà / Barcelona 19/03/1949 // Sant Feliu de Llobregat // Teatre del Centre Parroquial 0

321 Tcat Bosch i Ferran, Pere ¡¡Perdó!! Drama Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1911 "Biblioteca ""L'Escon"", 049" "19,5 cm 46 p" 2 exemplars . Un sense tapes "¡¡ Perdó !! / Drama en tres actes y en prosa original d'en Pere Bosch y Ferrán / Estrenat el dia 25 de juliol de 1909 en el ""Institut de Sant Joseph"", de Sarriá. / Am llicencia eclesiástica / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Frenería, 1, 1.er, 2.ª / 1911 " 25/07/1909 / Barcelona (Sarrià) / Institut de Sant Joseph 0

322 Tcat Bosch i Mir, Miquel L'estel de nostre vall Drama Vic Tipografía y Llibrería Católica de Sant Joseph 1888 "21 cm 51 p" L'Estel de nostre vall ó Lo poder de la Verge de la Salut / Drama en dos actes y en vers / Original de Miquel Bosch Mir / Revisat per l'Autoritat Eclesiàstica / Vich / Tipografía y Llibrería Catòlica de Sant Joseph / Plassa Major, núm 40 / 1888 0

323 Tcat Boy, Santiago i Carreras, Arthur ¡Al bon carmetlo de goma! ó Esperant la professó Sainet Barcelona Imprenta de Mariano Galve 1900 Arxiu lírich dramàtich de Don Joan Molas y Casas Patuel "21 cm 32 p" Arxiu lirich dramátich de Don Joan Molas y Casas / Carrer del Hospital, núms. 12 y 14, pis segón / ¡Al bon carmetlo de goma! ó Esperant la professó / Saynete en prosa, original de Don Santiago Boy y Don Arthur Carreras / Estrenat ab brillant éxit en lo Teatre Principal de Barcelona, la nit del 27 de Novembre de 1897 / Preu 1 peseta / Barcelona / Imprenta de Mariano Galve, Aviñó, 18 / 1900 27/11/1897 / Barcelona / Teatre Principal 0

324 Tcat Brasés, Andreu A torna jornals Comèdia Barcelona Imprenta de Salvador Manero 1872 Patuel "21 cm 29 p" 2 exemplars A torna jornals / Comedia en un acte y en vers original de Don Andreu Brasés / Estrenada ab extraordinari éxit en lo Teatro Catalá. instalat en lo de Romea, la nit del 24 de Jener de 1872 / Barcelona / Imprenta de Salvador Manero, Ronda del Nort, 128 / 1872 24/01/1872 // Barcelona // Teatro Català (Romea) 0

325 Tcat Brasés, Andreu A torna jornals Comèdia Barcelona Ilustració Catalana Lectura Popular. Biblioteca d'autors catalans, 086 Patuel 20 cm: 29 p (483-512) A torna jornals / Comedia en un acte 0

326 Tcat Brasés, Andreu Amor y fortuna Comèdia Barcelona Llibreria Científic-Literaria de Josep Agustí 1911 Biblioteca de Joventut Teatral Patuel "18,5 cm 78 p" Biblioteca de Joventut Teatral / Amor y fortuna / Comedia en dos actes en prosa per Andreu Brasès / Estrenada ab gran éxit al Teatre del Bosque el 25 de Desembre de 1910 / Barcelona / Llibreria Científic-Literaria de Josep Agustí / Elisabets, 4 / 1911 25/12/1910 // Barcelona // Teatre del Bosque 0

327 Tcat Brasés i Trias, Andreu La capital del imperi Comèdia bilingüe Barcelona Imprenta del Porvenir, de la viuda Bassas 1866 Patuel "21 cm 45 p" 2 exemplars La capital del imperi / Comedia bilingüe en un acte y en vers / Original de D. Andreu Brasés y Trias / estrenada ab aplauso en lo Teatro de Varietats, en la nit del 7 de Juliol de 1868 / Barcelona / Imprenta del Porvenir, de la viuda Bassas, a cárrech de J. Medina, Tallers, 51. 1866 07/07/1866 // Barcelona // Teatro de Varietats 0

328 Tcat Brasés, Andreu De dotse á una Passatge líric Barcelona Imprenta de Salvador Manero 1871 Arxiu Central Lírich-Dramàtich Patuel "21 cm 34 p" 2 exemplars, amb les cobertes despreses. Sense portada, dades de la coberta Arxiu Central Lirich Dramatich / De dotse á una / Pasatje lirich bilingüe en un acte y en vers / Lletra de D. Andreu Brasés / Música de D. Joseph Rivera / Estrenat ab bon exit en lo teatre del Circo Barcelonés, la nit del 15 de novembre de 1871 / Barcelona / Imprenta de Salbador Manero / Ronda del Norte, número 128. / 1871 15/11/1871 // Barcelona // Circo Barcelonés 0

329 Tcat Brasés i Trias, Andreu Un inglés en Mataró Joguina Barcelona Imprenta de la V. è H. de Gaspar 1867 Archivo Central Lírico-Dramático 21 cm: 29 p 4 exemplars Un inglés en Mataró. / Joguina en un acte y en vers, de Don Andreu Brasés y Trias. / Estrenada ab aplauso en lo teatro Catalá á benefici del primer galan jove D. Joseph Clucellas la nit del 11 de febrer de 1867 / Barcelona. / Imprenta de la viuda é hijos de Gaspar / 1867 11/02/1867 // Barcelona / Teatro Català 0

330 Tcat Breva Branchadell, Vicent Ilusions d'un soldat Monòleg Castelló Imprenta de Severí Mercé 1916 "20,5 cm 12 p" Sense portada. Dades de la coberta Ilusions d'un soldat / Monólech en vers orichinal de Vicent Breva Branchadell / Preu 25 centims / Castelló / Imprenta de Severí Mercé / 1916 0

331 Tcat Brosa i Sangerman, Víctor A casa l'alcalde o ¡Ditxós ball dels cotxeros! Quadre de costums Barcelona Ilustració Catalana Lectura Popular. Biblioteca d'autors catalans, 190 Patuel "19.5 cm 27 p (453-480)" 2 exemplars. Un amb la coberta despresa A casa l'alcalde ò ¡Ditxós ball dels cotxeros! / Quadret de costums barcelonines en un acte y en prosa 0

332 Tcat Brosa i Sangerman, Victor Caborias Barcelona "Imprenta ""La Renaixensa""" 1889 "19 cm 30 p" "Caborias / Pessa en un acte y en vers original de Víctor Brosa y Sangerman / Estrenada ab molt éxit en lo Teatre de Novedats, la vetlla del 28 de Febrer de 1889 / Barcelona / Imprenta ""La Renaixensa."" Xuclá. 13, baixos / 1889" 29/02/1889 // Teatre Novetats 0

333 Tcat Brugada, Adolf Las Falsas Burgesas Barcelona Tipografía de F. Badia 1897 Patuel "22,5 cm 51 p" Las Falsas Burgesas / Obra en tres actes y en prosa trasplantada del Teatro francés á la escena catalana per Adolf Brugada / Estrenada en lo teatro Romea la nit del 17 de Mars de 1897 / Barcelona / Tipografía de Fraancisco Badia / Doctor Dou, 14 / 1897 17/03/1897 // Barcelona // Teatro Romea 0

334 Tcat Bunyegas, Pau [Conrad Roure] Una noya es per un Rey Barcelona Llibrería Espanyola de I. López, Editó 1865 Patuel "17 cm 31 p" 2 exemplars Una noya es per un Rey. / Pessa en un acte en vers y en catalá escrita por D. Pau Bunyegas / (N.º 2.) Barcelona / Llibrería Espanyola de I. López, Editó / Carrer Ampla 26 y Rambla del Mitx 20. / 1865 0

335 Tcat Bunyegas, Pau [Conrad Roure] Un pom de violas Comèdia Barcelona Imprenta de Celestí Verdaguer 1870 Arxiu Central Lírich-Dramàtich Patuel "20,5 cm 82 p" Arxiu Central Lirich Dramatich / Un pom de violas / Comedia en tres actes y en vers original de D. Pau Bonyegas. / Estrenada ab extraordinari éxit en lo Teatro Catalá, en la nit del 30 de Desembre de 1869 / Barcelona. / Imprenta de Celestí Verdaguer / Carrer de Cortinas, núm. 15. / 1870 30/12/1869 // Barcelona // Teatro Catalá 0

336 Tcat Burgas, Agustí La fi del pare gegantàs Rondalla Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1928 "Biblioteca ""L'Escon"", 142" Foment "21 cm 27 p" 2 exemplars La fi del pare gegantàs / Escenificacio de la rondalla popular empordanesa del mateix nom, en quatre jornades / Original de Mossen Agustí Burgas / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 / Llibreria / Barcelona / 1928 0

337 Tcat Burgas, Agustí I. N. R. I. Figueres "Edicions ""Vida parroquial""" 1935 22 cm: 56 p 2 exemplars "Mossen Agusti Burgas, Pvre. / I. N. R. I. / Misteri de la Passio en 4 jornades proleg, epileg i 7 visions plastiques / Edicions ""Vida parroquial"" / Figueres / 1935 " 0

338 Tcat Burgas Pvre., Agustí El prodigi de Lourdes Visio poemàtica Figueres Tallers Gráfics de E. Casellas 1929? "21,5 cm 16 p" 2 exemplars. Sense portada, dades de la coberta. Mossén Agustí Burgas / El prodigi de Lourdes / Visió poemàtica en un acte i en prosa 02/02/1929 // Figueres // Teatre Principal de Figueres 0

339 Ttrcast Brossa, Joan Teatro (Oro y Sal / El Gancho / Novela) Madrid Edicusa Editorial Cuadernos para el Diálogo 1968 Libros de Teatro, 8 Gimferrer, Pere Adan Ferrer "18 cm 80 p" Estudi introductori d'Arnau Puig Joan Brossa / Teatro / Oro y Sal / El Gancho / Novela / versión castellana de P. Gimferrer / editorial cuadernos para el diálogo / edicusa / madrid, 1968 0

340 Tcat Brossa, Joan Poesia escènica 1945-1954 Barcelona Edicions 62 1973 Clàssics catalans del segle XX / Teatre complet de Joan Brossa, 1 Xavier Fábregas 84-297-0945-2 Casal "18,5 cm 488 p" Introducció de Xavier Fàbregas Joan Brossa / Teatre Complet / I / Poesia escènica 1945-1954 / Introducció de Xavier Fàbregas / edicions 62 s/a., barcelona 0

341 Tcat Bosch i Ferran, Pere La festa major Comèdia Barcelona L'Escon "21 cm 19 p" Edició ciclostilada, amb coberta impresa. El peu d'impremta és un segell. Sense portada, dades de la coberta. Rnd. Pere Bosch Ferran, Pvre. / La festa major / Comèdia en un acte, en prosa per a noies / L'EScon / Librería Quera / Petritxol, 2 - Barcelona 0

342 Tcat Capdevila, Lluís / Homedes Mundo, R La falç al puny Obra lírica. Música Barcelona Llibreria Vilella 1931 Adan Ferrer "21 cm 32 p" Sense paginar La falç al puny / (Obra lírica en dos actes i quatre quadros) / Llibre de Lluis Capdevila i R. Homedes Mundo / Musica de Manuel Blancatorí / Administració i venda: / Llibreria Vilella - Barbará, 15 / Barcelona 1931 [Aquesta obra fou estrenada per la companyia lírico-catalana que dirigeix Josep Llimona al Teatre Nou, el mes de febrer de l'any 1931] 01/02/1931 // Barcelona // Teatre Nou 0

343 Tcat Capdevila, Lluís / Mora, Víctor Cançó d'amor i de guerra Obra lírica. Música Edició definitiva Barcelona Impremta Ràfols 1927 "18 cm 60 p" 2 exemplars, un amb la coberta despresa i taques d'humitat. Acompanyat d'un opuscle amb el resum argumental en castellà i les parts cantades (corresponent a un disc editat per Columbia) Cançó d'amor i de guerra / Obra lírica en dos actes, el segon dividit en dos quadres i un teló musical / Original de Lluis Capdevila i Victor Mora / Música del Mestre Rafel Martinez Valls / Aquesta obra fou estrenada en el Teatre Nou, de Barcelona, per la companyia de Líric-Català dirigida per en Josep Llimona, el dia 16 d'abril de 1926 / 1927 / Impremta Rafols. Portaferrissa, n. 15 / Barcelona 16/04/1926 // Barcelona // Teatre Nou 0

344 Tcat Campmany, Narcís / Molas i Casas, Joan De la terra al sol Quarta Barcelona Imprempta Baxarías 1913 Adan Ferrer "18,5 cm 103 p" De la terra al sol / Viatje fantastic / Inverosímil, bufo, ballable y de gran espectable [sic] / en tres actes i onze quadros, en prosa i vers / escrit baix idea de Julio Verne, per / D. N. Campmany i D. J. Molas i Casas / i amb música del Mestre / Don Nicolau Manent / Estrenat amb brillant èxit en el teatre del Tivoli, la nit del 23 d'Agost de l'any 1879 / 4ª edició 23/08/1879 // Barcelona // Tívoli 0

345 Tcat Campmany, Narcís / Colomer, Conrad Un vagó Barcelona "Biblioteca ""Teatro Mundial""" 1914 Biblioteca Teatro Mundial "19 cm 28 p" 2 exemplars "Un vagó / Passos que passen en prosa, escrits en vers / per Narcis Campmany y Conrat Colomer / Estrenada ab gran èxit al Teatre Romea la nit del 28 de desembre de l'any 1872 / Barcelona / Biblioteca ""Teatro Mundial"" / 21 - Carrer de Sant Pau - 21 / 1914 [Coberta: Colomer y Campmany / Un vagó / Madrid / Sociedad de Autores Españoles / 1914]" 1872/12/28 // Barcelona // Teatre Romea 0

346 Tcat Burgas, Josep Un bateig a Can Culleretes Sainet Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1920 La Escena Catalana Patuel "18,5 cm 21 p" 2 exemplars Un bateig a Can Culleretes / Sainet en un acte de Josep Burgas / Estrenar en el Teatre Català (Romea) el dia 2 de Desembre de 1919 / Barcelona / Salvador Bonavía / Tapinería, 13 / La Escena Catalana / 1920 1919/12/02 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

347 Tcat Burgas, Josep Calvari amunt Quadre dramàtic Barcelona Llibrería Espanyola 1907 "21 cm 30 p" 2 exemplars "Joseph Burgas / Calvari amunt / Quadro dramátich / Antoni López, Editor / Llib rerría Espanyola / Rambla del Mitj, número 20 / Barcelona [Aquesta obra fou representada per primera vegada á Barcelona, en el ""Teatro Romea"" la nit del 20 de Novembre de 1907]" 20/11/1907 // Barcelona // Teatre Romea 0

348 Tcat Burgas, Josep La carn Quadre dramàtic Barcelona Llibrería Espanyola 1906 Patuel "18,5 cm 35 p" 2 exemplars "J. Burgas / La carn / Quadro dramatich / Estrenat en el teatre ""Las Delicias"" la nit del 27 de Janer de 1906 / Barcelona / Antoni López, Editor. Llibrería Espanyola / Rambla del Mitj, número 20 " "27/01/1906 // Barcelona // Teatre ""Las Delicias""" 0

349 Tcat Burgas, Josep La carretera nova Espatotxada Barcelona Llibrería Espanyola 1908 Patuel "21 cm 32 p" 2 exemplars Joseph Burgas / Ka carretera nova / Espatotxada en un acte / Barcelona / Antoni López. Editor / Llibreria Espanyola / Rambla del Mitj, número 20 [Aquesta obra fou representada per primera vegada á Barcelona en el Teatro Catalá (Romea) la nit del 10 d'Octubre de 1908] 10/10/1908 // Barcelona // Testre Catalá (Romea) 0

350 Tcat Brossa, Joan Or i sal Barcelona Joaquim Horta Editor 1963 Quaderns de Teatre ADB, 013 "24 cm 26 p" Joan Brossa / Or i sal / Obra en tres actes / Pròleg d'Arnau Puig / Barcelona / 1963 [Aquesta obra va ser estrenada per l'Agrupació Dramàtica de Barcelona al Palau de la Música Catalana, el dia 18 de maig del 1961] 18/05/1961 // Barcelona // Palau de la Música Catalana 0

351 Tcat Burgas, Josep De ca'n Tunis a la Vicaría Diàleg còmic Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1909 Patuel "21,3 cm 15 p" 2 exemplars De ca'n Tunis a la Vicaría / Diàlech còmic original de Joseph Burgas (Joaquím Aymamí) / Estrenat en el Centre Català de Horta y Santa Eularia, el dia 1 de Novembre de 1909 / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2. / 1909. 1909/11/01 // Barcelona / Centre Català de Horta y Santa Eularia 0

352 Tcat Burgas, Josep El drap sagrat / Jordi Erin Drama patriòtic / Episodi dramàtic Barcelona Llibreria de La Escena Catalana 1921 "19,5 cm 48 p" 2 exemplars "Josep Burgas / El drap sagrat / Drama patriótic / Jordi Erin / Episodi dramátic / Barcelona / Llibreria de La Escena Catalana / Salvador Bonavia. - Tapineria, 13 / 1921 [Aquesta obra fou premiada en els Jocs Florals de ""El Artesano"" de Gràcia, en 1920 i representada en el teatre de la mateixa societat, com a prova d'assaig]" 0

353 Tcat Burgas, Josep Jordi Erin Episodi dramàtic Segona Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía "18,5 cm 23 p" 2 exemplars Josep Burgas / Jordi Erín / Episodi dramàtic / Segona edició / Salvador Bonavía. Impressor / Plaça del Pí, 5 / Barcelona / 1918 [Aquesta obra fou estrenada al Teatre Català (Romea), la nit del 23 de Novembre de 1906] 23/11/1906 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

354 Tcat Burgas, Josep Els esclaus de la terra (La remença) Drama Barcelona Aleu, Domingo & C.ª S.L. 1933 Catalunya Teatral, 027 Patuel "17,5 cm 64 p" 2 exemplars Els esclaus de la terra (La remença) / Obra dramàtica en tres actes i en vers original de Josep Burgas / Administració Llibreroa Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 0

355 Tcat Burgas, Josep Estil Imperi Episodi galant Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1910 Patuel "21,5 cm 30 p" 2 exemplars Estil Imperi / Episodi galant en un acte y en vers per Joseph Burgas / Estrenat al Teatre Principal, el día 1.er de Octubre de 1910 / Inauguració de temporada / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Plassa del Pí, 5 / 1910 01/10/1910 // Barcelona // Teatre Principal 0

356 Tcat Burgas, Josep Les germanetes Caricatura Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1909 Patuel "21,5 cm 28 p" 2 exemplars Les germanetes / Caricatura en un acte, original de Joseph Burgas / Estrenada al Teatre Romea, el día 9 d'Octubre de 1909 / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía. / Carrer de Petritxol, 2./ 1909. 09/10/1909 // Barcelona // Teatre Romea 0

357 Tcat Burgas, Josep Gloriós Sant Medí o La Colla dels Tivats Sainet Barcelona Llibrería Espanyola 1918 "20 cm 78 p" 2 exemplars "Josep Burgas / Gloriós Sant Medí o La Colla dels Tivats / Sainet en un acte i dos quadres / Antoni López, Llibreter / Llibreria Espanyola / 20, Rambla del Mig, núm. 20 / Barcelona [Aquesta obra fou estrenada la vetlla del dia 1 de març de 1918 al ""Teatre Català-Romea"" (Empresa Fábregas), de Barcelona]" 01/03/1918 // Barcelona // Teatre Català Romea 0

358 Tcat Burgas, Josep Max-King o La bogería d'un mico Caricatura tràgica Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1913 "19,5 cm 30 p" 2 exemplars Max-King o La bogería d'un mico / Caricatura tràgica en un acte y un pròleg, original y en vers de Josep Burgas / Salvador Bonavía. Impressor. / Plassa del Pí, 5. / Barcelona / 1918 0

359 Tcat Burgas, Josep Ombres d'amor Fantasia Barcelona Bartomeu Baxarías 1911 De tots colors Patuel "18,5 cm 29 p" 2 exemplars. Un sense coberta Joseph Burgas / Ombres d'amor / Fantasia en un acte / De tots colors {Aquesta fantasía's representà per primera vegada en el Teatre Català (Romea), de Barcelona, la nit del 14 de Janer de 1911] 14/01/1911 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

360 Tcat Burgas, Josep El premi de l'hermosura Comèdia Barcelona Antoni López, llibreter / Llibreria Espanyola 1917 Patuel "20 cm 108 p" 2 exemplars Josep Burgas / El premi de l'hermosura / Comedia en dos actes, en prosa / Antoni López, Llibreter / Llibrería Espanyola / 20, Rambla del Mig, núm. 20 / Barcelona [Aquesta obra fou estrenada per la Companyía Catalana de En Enric Borrás, la vetlla del 2 d'octubre de 1917, en el Teatre Novetats de Barcelona] 02/10/1917 // Barcelona // Teatre Novetats 0

361 Tcat Burgas, Josep El Ram de la Paassió Monòleg Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1908 "21 cm 11 p" "El Ram de la Passió / Monólech cómic original de Joseph Burgas (Joaquim Aymamí) / Baracelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2 / 1908 [Aquest monólech fou estrenat en el ""Centre Nacional de Gracia""]" 0

362 Tcat Burgas, Josep Els segadors de Polonia Drama Barcelona 1912 La Novel·la Teatral Catalana. Any III, 032 "18,5 cm 31 p" 2 exemplars Els segadors de Polonia / Espisodi dramatic d'en Josep Burgas / Aquesta obra va ésser representada per primera vegada en el teatre Espanyol de Barcelona, la vetlla del 2 de Novembre de 1912, per la companyía del Sindicat d'Autors Dramàtics Catalans 1912/11/02 // Barcelona // Teatre Espanyol 0

363 Tcat Burgas, Josep Els segadors de Polonia Episodi dramàtic Barcelona Antonio López, Editor 19?? "21 cm 43 p" 2 exemplars "Josep Burgas / Els segadors de Polonia / Episodi dramatic / Antoni López, Editor / Llibreria Espanyola / Rambla del Mitg, 20 / Barcelona [Aquesta obra va esser representada per primera vegada en el ""Teatre Espanyol"" de Barcelona, la vetlla del 2 de Novembre de 1912]" 02/11/1912 // Barcelona // Teatre Espanyol 0

364 Tcat Burgas, Josep Torre Torretes Sainet Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1912 "18,5 cm 49 p" 2 exemplars "Torre Torretes / Sainet en un acte original de Josep Burgas / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Plassa del Pí, 5 / 1912 [Aquesta obra fou estrenada en el ""Teatre de Catalunya"" per la companyía del ""Sindicat d'Autors"" el día 24 de Febrer de 1912]" 1912/02/24 // Barcelona // Teatre de Catalunya 0

365 Tcat Busquets, Marcial Á la cuarta pregunta Joguina bilingüe Barcelona Imprenta de Jaime Jepús Roviralta 1867 Patuel "20 cm 30 p" 2 exemplars Á la cuarta pregunta. / Juguete bilingüe, en un acto y en verso, original de D. Marcial Busquets. / Estrenado con buen éxito en el Teatro Romea / Barcelona / Imprenta de Jaime Jepús Roviralta / Calle de Petritxol, 14, principal. / 1867 Barcelona // Teatre Romea 0

366 Tcat Busquets, Marcial Un pa con unas hostias Joguina bilingüe Barcelona "Biblioteca ""Teatro Mundial""" 1914 Patuel "19 cm 35 p" 2 exemplars "Un pa con unas hostias / Joguina bilingüe, en un acte y en vers / Original de Don Marcial Busquets / Estrenada ab extraordinari éxit en lo teatro del Odeón, de Barcelona, á 18 de octubre de 1866 / Barcelona / Biblioteca ""Teatro Mundial"" / 21 -Carrer de Sant Pau - 21 / 1914" 1866/10/18 // Barcelona // Teatro Odeon 0

367 Tcat Busquets, Marcial Un poll ressucitat Comèdia Barcelona Estampa de Lluis Tasso, Arch del Teatro 1865 "19,5 cm 42 p" Un poll ressucitat, comedia en un acte y en vers, original de D. Marcial Busquets / Barcelona / Estampa de Lluis Tasso, Arch del Teatro / Carreró entre'ls números 21 y 23 / 1865 [Estrenada ab aplauso en lo teatro dels Camps Elisseos de Barcelona, la vetllada del 18 de agost de 1865] 18/08/1865 // Barcelona // Teatro dels Camps Elisseos 0

368 Tcat Busquets, Modesto La qüestió son cuartos Joguina còmica Barcelona "Biblioteca ""Teatro Mundial""" 1914 "19 cm 31 p" 2 exemplars "La qüestió son cuartos / Joguina cómica en un acte y en vers original de D. Modesto Busquets / Estrenada ab gran aplausp en el teatre Odeón, de Barcelona, la nit del 8 d'abril del any 1867 / Barcelona / Biblioteca ""Teatro Mundial"" / 21 - Carrer de Sant Pau - 21 / 1914" 08/04/1867 // Barcelona // Teatre Odeon 0

369 Tcat Busquets, Marcial Un pa con unas hostias Joguina bilingüe Barcelona Establiment tipográfich de la V. y F. de Gaspar 1866 Patuel "18,5 cm 35 p" Sense cobertes, falten les tres úlitmes pàgines Un pa com unas hostias. / Joguina bilingüe, en un acte y en vers, original de D. Marcial Busquets. / Estrenada ab estraordinari éxit en lo teatro del Odeon, á 18 de octubre de 1866. / Barcelona / Estabbliment [sic] tipográfich de la V. y F. de Gaspar. / 1866. 18/10/1866 // Barcelona // Teatre Odeon 0

370 Tcat Busquets, Marcial Qui al cel escup... Comèdia Barcelona Impremta de Lluis Tasso 1866 21 cm: 44 p Qui al cel escup... / Comedia en un acte y en vers, original de D. Marcial Busquets. / Barcelona: / Imprempta de Lluis Tasso, Carrer del Arch del Teatro, / Carreró entre'ls números 21 y 23 / 1866. [Estrenada en lo Teatro Romea de Barcelona] Barcelona // Teatro Romea 0

371 Tcat Busutil, Frederic Casada, viuda y soltera Joguina còmica Barcelona Imprenta y Litografia de los Suc. de N. Ramirez 1889 21,5 cm: 27 p Casada, viuda y soltera / Juguet cómich en un acte y en vers per Frederich Busutil / Estrenat ab éxit extraordinari en lo Teatro Español de Barcelona lo dia 27 de Mars de 1888 / Barcelona / Administració general de Propietats dramáticas y líricasw, de Molas y Casas / Hospital, 14, 2.on. / 1889 27/03/1888 // Barcelona // Teatre Espanyol 0

372 Tcat Caballer i Sáez, Ramon Dispensi, hi ha principal Comèdia Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1896 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" Patuel "22 cm 31 p" 2 exemplars "Dispensi, hi ha principal / Comedia en un acte en vers original de D. Ramón Caballer y Sáez / Estrenada en lo Teatro Romea en la nit del 29 de Janer de 1895 / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Carrer de las Cabras, 13, 2on / 1896" 1895/01/29 // Barcelona // Teatre Romea 0

373 Tcat Caballeia i Collell, Domingo Un entèrro civil Joguina còmica Manresa Impremta de Sant Josèph 1903 Patuel "21 cm 29 p" 2 exemplars Un entèrro civil / Joguina còmica en un acte y en vèrs per Domingo Caballeria y Collell / Estrenada ab estraordinari aplauso en el teatre del Centre Dominical de Sant Pere Apòstol de Barcelona, el dia 30 de Novembre de 1902. / Manrèsa: / Impremta de Sant Josèph - / 1903 1902/11/30 // Barcelona // Centre Dominical de Sant Pere Apòstol 0

374 Tcat Cabanas Alibau, Francesc L'encàrrec Barcelona Editorial Millà 1952 Catalunya Teatral. 2a època, 017 "21,5 cm 24 p" 2 exemplars "L'encàrrec / Comèdia d'art i d'amor / Obra escènica en tres actes original de Francesc Cabanas Alibau / Estrenada al Teatre Domènech de Rubí, la nit del 11 de juny de 1952 per quadre escènic ""Estudi de Teatre Selecte"", secció de la Cooperativa de Consum La Rubinense / 1952 / Editorial Milla / Barcelona" 11/06/1952 // Rubí // Teatre Domènech 0

375 Tcat Cabanas Alibau, Francesc La masia negra Drama rural Sant Cugat del Vallès Imp de Sant Cugat 1964 17 cm: 59 p 2 exemplars "La masia negra / Drama rural en tres actes, original de Francesc Cabanas Alibau / Representat com a prova d'estudi, per l'Agrupació Escènica de la Societat Recreativa ""El Ciervo"", de Sabadell. Com a estrena definitiva, per l'Elenc de l'Orfeó ""Atlàntida"", de Barcelona, sota la direcció de Maria Dolors Aramon. / 1964 / Edició Primera / Sant Cugau del Vallès" 0

376 Tcast Cabero, José Va caure... Passatemps bilingüe Barcelona Imprenta de la V. è H. de Gaspar 1866 Archivo Central Lírico-Dramático 20 cm: 33 p 2 exemplars Va caure ... / Pasatiempo bilingue en un acto y en verso, original de D. José Cabero. / Escrito expresamente para la Srta. D.ª Balbina Pi, y estrenada con aplauso en el Teatro Romea, la noche del 15 de Mayo de 1864 / Barcelona / Imprempta de la V. y F. de Gáspar / Cervantes - 3. / 1866 15/05/1866 // Barcelona // Teatre Romea 0

377 Tcat Cabrer Borras, Guillem Aina Sacoma Badalona Impremta Novell 1974 Vidal i Alcover, Jaume (Pròleg) / Villalonga, Llorenç (Epíleg) 84-400-0765-5 Casal "20,5 cm 40 p" Guillem Cabrer Borras / Aina Sacoma / Premi Ciutat de Palma 1972 / Pròleg de Jaume Vidal i Alcover / Epíleg de Llorenç Villalonga 0

378 Tcat Calaf i Tous, Ramon / Saumell i Bernaus, A. Les engrunes Comèdia dramàtica Barcelona Editorial Millà 1957 Catalunya Teatral. 2a època, 043 "17,5 cm 45 p" 2 exemplars "Les engrunes / Comèdia dramàtica en quatre temps i un epíleg, original de Ramon Calaf i Tous i A. Saumell i Bernaus / Estrenada al Teatre Romea el 20 de febrer de 1957, per la Companyia Maragall, titular Catalana. / Primera obra teatral catalana retransmesa (23 de Febrer, 1957), des d'un teatre, per ""Radio Nacional de España"" a Barcelona / 1957 // Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 -Barcelona" 20/02/1957 // Barcelona // Teatre Romea 0

379 Tcat Calderer Morales, A. Contra'l destí Drama Barcelona Imp. Fills de D. Casanovas 1911 Patuel "22 cm 32 p" 2 exemplars Obras dramatiques / A. Calderer Morales / Volum primer / Contra'l destí / Drama d'amor en un acte / Barcelona / Imp. Fills de D. Casanovas.-/ Ronda Sant Pau, 67 / 1911 0

380 Tcat Caldés Arús, Vicens Quan les arrels han mort Drama Barcelona Publicacions Teatralia 1910 Biblioteca Teatralia Patuel "19 cm 140 p" 2 exemplars Biblioteca Teatralia / Vicens Caldés Arús / Quan les arrels han mort / -Drama en tres actes - y en prosa / 1910 [La estrena d'aquest drama va efectuarse la nit del 9 de Abril de 1910. a càrrec de la Nova Empresa de Teatre Català, instalada al de Romea] 09/04/1910 // Barcelona // Teatre Català Romea 0

381 Tcat Callis i Collell, Marián De dotze a una Comèdia Barcelona Tipografía Bohemia 1905 "20,5 cm 32 p" De dotze á una / Comedia en un acte y en vers per Marián Callis y Collell / Barcelona / Tipografía Bohemia, de J. Santacana / Carrer de Sant Pau, 74 / 1905 0

382 Tcat Callís i Collell, Marián Got per copa Comèdia Vic Tipografía Católica de Sant Joseph 1895 "21 cm 24 p" Got per copa / Comedia en un acte y en vers / original de Mariano Callís y Collell / estrenada ab bon exit en lo Teatre de la Joventut Católica de Vich. / Vich / Tipografía Católica de Sant Joseph, / Plassa Major, núm. 40 / 1895 Vich // Teatre de la Joventut Católica 0

383 Tcat Callís i Collell, Marian ¡Pobre Benet! Monòleg Segona Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1910 "Biblioteca ""L'Escon"", 040" Patuel "18,5 cm 12 p" 2 exemplars "¡Pobre Benet! / Monóleg en vers original de Marián Callís y Collell / Segona edició / Barcelona /Biblioteca ""L'Escon"" / Frenería, 1, 1.er, 2,ª / 1910" 0

384 Tcat Campmany i Pahissa, Narcís ¡¡Dorm!! Joguina còmico-líric Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1895 Rius, Joan Patuel "21,5 cm 23 p" "¡¡Dorm!! / Joguet cómich-lírich en un acte y en vers / Lletra de D. Narcís Campmany y Pahissa / Música de D. Joan Rius / Estrenat ab extraordinari aplauso en l'antich Teatro Novedades la nit del 5 de Maig de 1876 en la funció donada a benefici del aplaudit baritono D. Eduart Mollá / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional."" / Carrer de las Cabras, 13, 2.º / 1895" 05/05/1876 // Barcelona // Teatro Novedades 0

385 Tcat Campmany i Pahissa, Narcís Dorm! Joguina còmico-líric Segona Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1910 Biblioteca Popular Teatral, 013 Rius, Joan "21 cm 24 p" Dorm! / Joguina còmica-lírica en un acte y en vers / lletra de Narcís Campmany y Pahissa / música de Joan Rius / Estrenada ab extraordinari aplauso en l'antich Teatro Novedades la nit del 5 de Maig de 1876 en la funció donada a benefici del aplaudit bariton D. Eduart Mollà / Nova Edició / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2 / 1910 05/05/1876 // Barcelona // Teatro Novedades 0

386 Tcat Campmany i Pahissa, Narcís L'esca del pecat Joguina lírica Barcelona Imprenta de Salvador Manero 1871 Arxiu Central Lírich-Dramàtich Patuel "21 cm 26 p" Sense portada, dades de la coberta Arxiu Central Lirich Dramatich / L'esca del pecat / Juguet lirich en un acte y en vers / Lletra de Don Narcís Campmany y Pahissa / Música de Don Joseph T. Vilar / Estrenada en lo teatro del Circo la nit del 27 de Octubre. / Barcelona / Imprenta de Salvador Manero, / Ronda del Norte, numero 128 / 1871. 27/10/1871 // Barcelona // Teatre del Circo 0

387 Tcat Campmany i Pahissa, Narcís No's pot dir blat... Comèdia bilingüe Barcelona Imprenta de la V. è H. de Gaspar 1866 Archivo Central Lírico-Dramático "20,5 cm 38 p" 2 exemplars No's pot dir blat..... / Comedia en un acto y en verso original de Don Narciso Campmany y Pahissa. / Estrenada en el teatro del Prado Catalan / Barcelona: / Imprenta de la V. é H. de Gaspar, Cervantes.- 3. / 1966 Barcelona // Teatro del Prado Catalan 0

388 Tcat Campmany i Pahissa, Narcís Petaca y Boquilla Joguina còmico-lírica Barcelona Arxiu Central Lírich-Dramàtich de D. Rafel Ribas 1880 Arxiu Central Lírich-Dramàtich "21,5 cm 24 p" Petaca y Boquilla / Joguet Cómich-Lírich en un acte y en prosa / arreglat per Narcís Campmany y Pahissa /ab música del mestre D. Nicolau Manent / Estrenat ab molt apaluso en lo Teatro de Novedades en la funció donada á benefici de D. Felip Abella, la nit del 4 de Mars del any 1880 / Barceliona / Arxiu Centralm Lírich-Dramátich de D. Rafel Ribas / Carrer de la Unió, núm. 5, pis ters / 1880 04/03/1880 // Barcelona // Teatro Novedades 0

389 Tcat Campmany i Pahissa, Narcís Si m'embrutas t'enmascaro Comèdia Barcelona Establiment tipogràfic de Jaume Jepús 1866 Arxiu Central Lírich-Dramàtich "20,5 cm 36 p" Si m'embrutas t'enmascaro, comedia en un acte y en vers, original de D. Narcía Campmany y Pahissa / Representada per primera vegada en lo teatro del Odeon la nit del 23 de Abril de 1866 á benefici del apuntadó del mateix teatro D. Joseph Comellas. / Barcelona. / Establiment tipográfich de Jaume Jepús, / Carrer de Petritxol, 14, principal./ 1866 23/04/1866 // Barcelona // Teatre Odeon 0

390 Tcat Campmany i Pahissa, Narcís Teatro del clavel Quadre domèstic Barcelona Imprenta de Salvador Manero 1873 Archivo Central Lírico-Dramático Patuel 20,5 cm: 33 p 2 exemplars Teatro del clavel. / Cuadro doméstich en un acte y en vers, arreglat á la escena catalana por Don Narcís Campmany y Pahissa. / Representat per primera vegada ab gran éxit en lo teatro del Olimpo la nit del 20 de Novembre de 1872 / Barcelona / Imprenta de Salvador Manero, / Ronda del Nort, 128. / 1873 20/11/1872 // Barcelona // Teatre Olimpo 0

391 Tcat Campmany i Pahissa, Narcís Los tres toms Quadre de costums Segona Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1895 Patuel "22,5 cm 32 p" 2 exemplars "Los tres toms / Quadro de costums catalanas en un acte y en vers original de D. Narcís Campmany y Pahissa / Estrenat ab gran aplauso en lo Teatro Catalá (Romea) la nit del 25 de Abril de 1871 / Segona edicio / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Carrer de las Cabras, 13, 2.on / 1895" 25/04/1871 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

403 Tcat Campmany, Narcís / Molas, Joan De la terra al sol Segona Barcelona Llibrería de Eudalt Puig 1880 Patuel "22 cm 94 p" Parcialment deslligat De la terra al sol / Viatje fantástich / inverosímil, bufo, ballable y de gran espectacle / en 3 actes y 11 cuadros, en prosa i vers / escrit baix idea de Julio Verne, per / D. Narcis Campmany y D. Joan Molas / y ab música del Mestre D. Nicolau Manent / Estrenat ab brillant éxit en lo teatre del Tívoli, la nit del 23 Agost de l'any 1879 / 2ª edició. / Barcelona / Llibrería de Eudalt Puig / Plasa Nova, 5, y Capellans, 2. / 1880 23/08/1879 // Barcelona // Tívoli 0

393 Tcat Campmany i Pahissa. Narcís Lo vano de la Roseta Sarsuela Barcelona Arxiu Central Lírich-Dramàtich de D. Rafel Ribas 1876 "21 cm 30 p" Lo vano de la Roseta. / Sarsuela en un acte y en vers, lletra de D. Narcís Campmany y Pahissa, / Música de D. Dionís Trullás. / Estrenada ab mòlt bon écsit en lo Teatre de Novetats, la nit del 30 de Mars de 1876, á benefici del tenor cómich D. Francisco Puig. / Barcelona. / Arxiu Central Lírich-Dramátich de Rafel Ribas, / carrer de l'Unió, número 5, pis 3.er / 1876 30/03/1876 // Barcelona // Teatre Novetats 0

394 Tcat Campmany, Ramon / Giralt, Casimir La Barcelonina Comèdia Barcelona Imprempta Baxarías 1912 De tots colors Patuel "18,5 cm 107 p" 2 exemplars "Ramón Campmany y Cassimir Giralt / La Barcelonina / Comedia en tres actes [Aquesta Comedia s'estrenà en lo ""Teatro Principal"" de Barcelona, el día 24 d'Octubre de 1911]" 24/10/1911 // Barcelona // Teatre Principal 0

395 Tcat Campmany, Ramon La puntaire Drama Barcelona Imp. Ràfols 1933 Casal "18,5 cm 63 p" 2 exemplars La puntaire / Drama popular en quatre actes i sis quadros de Ramon Campmany / Inspirat en la novel·la del mateix títol de Clovis Eimeric / Fou estrenat per la companyia Santpere Bergés. en el Teatre Espanyol, el dia 26 de Novembre de 1927 / 1933 / Imp. RAFOLS / Portaferrisa, 15 / Barcelona 26/11/1927 // Barcelona // Teatre Espanyol 0

396 Tcat Campmany, Ramon / Giralt, Casimir Total, res Comèdia Barcelona Imprempta Baxarías 1912 De tots colors Patuel "18,5 cm 38 p" 2 exemplars Ramón Campmany y Cassimir Giralt / Total, res / Comedia en un acte / De tots colors [Aquesta obra fou estrenada en lo teatre Principal de Barcelona, la nit del 11 Maig de 1912] 11/05/1912 // Barcelona // Teatre Principal 0

397 Tcat Camprodon, Francesc / Camprodon, Josep M. Marina Sarsuela Barcelona Publicacions Ràfols 1922 La Novel·la Teatral Catalana, 56 Arrieta, Emili Patuel "19 cm 48 p" 3 exemplars Teatral Catalana / Marina / Sarsuela en dos actes i en vers, d'en Francesc Camprodon / Música del mestre Emili Arrieta / Versió lliura al catalá per Josep M. Camprodon. amb els adiaments de quan s'estrenà en el Teatre Tívoli de Barcelona la nit del 30 de març de 1922 / Publicacions Ráfols / Passeig de Gràcia, 119 / Barcelona 1922/03/30 // Barcelona // Teatre Tívoli 0

398 Tcat Camprodon, Francesc La teta gallinaire Quadre de costums Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1898 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 121" "20,5 cm 40 p" La teta gallinayre / Cuadro de costums catalanas en un acte / Original, en vers de Don Francisco Camprodon / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Ronda S. Pere, 19 y 21, 1.er 1.ª / 1868 0

399 Tcat Camprodon, Francesc La teta gallinaire Quadre de costums Tercera Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1911 Biblioteca Popular Teatral, 065 "21,5 cm 32 p" 2 exemplars La teta gallinayre / Quadro de costums catalanas en un acte / Original, en vers, de Don Francisco Camprodón / Tercera Edició / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Plassa del Pí, 5 / 1911 0

401 Tcat Camprodon, Francesc La tornada del Titó Barcelona Publicaciones Ràfols La Novel·la Teatral Catalana, 070 Patuel "18,5 cm 26 p" 2 exemplars, un sense cobertes La tornada del Titó / Peça en un acte original en vers de D. Francisco Camprodón / Barcelona / Publicaciones Rafols / Paseo de Gracia, 119 0

402 Tcat Camprodon, Francesc La tornada del Titó Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1898 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 130" Patuel "21 cm 32 p" 2 exemplars La tornada del titó / Pessa en un acte, original en vers de Francisco Camprodon / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Ronda de S. Pere, 19 y 21, 1.er 1.ª / 1898 0

404 Tcat Campmany, Narcís / Molas, Joan De la terra al sol Barcelona "Tipografía le ""L'Atlantida""" 1898 Biblioteca de L'Atlántida Patuel "21 cm 120 p" Falten les cobertes "De la terra al sol / Viatje fantástich / Inverosímil, bufo, ballable y de gran espectacle / en 3 actes y 11 quadros, en prosa i vers / escrit baix idea de Julio Verne, per / D. Narcís Campmany y D. Joan Molas / y ab música del Mestre D. Nicolau Manent / Estrenat ab brillant éxit en lo Teatre del Tivoli, la nit del 23 Agost de l'any 1879 / Barcelona / Tipografía de ""L'Atlantida"" / Carrer d'Aribau, 60, baixos / 1898" 23/08/1879 // Barcelona // Tívoli 0

405 Tcat Camprubí, Martí Dama Hortènsia té un secret Rondalla Barcelona Editorial Millà 1956 Catalunya Teatral. 2a època, 037 Casal 21 cm: 29 p 3 exemplars "Dama Hortènsia té un secret / Rondalla en tres actes original de Martí Camprubí / Estrenada al ""Circulo Familiar Recreativo"" de Manresa el mes de maig de 1936 y representada amb gran èxit en diversos teatres de Catalunya / 1956 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 / Barcelona" Manresa // ??/05/1936 // Circulo Familiar Recreativo 0

406 Tcat Camprubí i Puigneró, Martí De teixidor a Sant / Estampes Claretianes Drama Barcelona Editorial Millà 1957 Catalunya Teatral. 2a època, 044 "17,5 cm 53 p" "De teixidor a Sant / Estampes Claretianes / Obra dramàtica en sis estampes escèniques i un epíleg, original de Marti Camprubi Puignero / estrenat al Teatre del ""Circulo Familiar"" de Manresa el dia 21 d'octubre de 1956 / 1957 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 / Barcelona" Manresa // 21/10/1956 // Círculo Familiar 0

407 Tcat Camprubí i Puigneró, Martí Dos tipus de pronòstic Comèdia Barcelona Editorial Millà 1954 Catalunya Teatral. 2a època, 023 Casal "21,3 cm 45 p" 2 exemplars "Dos tipus de pronòstic / Comedia en tres actes original de Martí Camprubí Puigneró / Estrenada al Teatre del ""Circulo Familiar Recreativo"" de Manresa el dia 30 d'agost del 1953 / 1954 / Editorial Millà / Barcelona" 30/08/1953 // Manresa // Circulo Familiar Recreativo 0

408 Tcat Camprubí, Martí / Mas, Lluís Una poca pena Comèdia Barcelona Editorial Millà 1961 Catalunya Teatral. 2a època, 070 "17,5 cm 54 p" 2 exemplars "Un poca pena / Comèdia còmica en tres actes original de Martí Camprubí i Lluís Mas / Estrenada al ""Circulo Familiar Recretivo"" de Manresa, el 6 d'abril del 1958 / 1961 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 / Barcelona" 1958/04/06 // Manresa // Círculo Familiar Recreativo 0

409 Tcat Camps i Pinós, Nicasi Blanca: vídua d'un viu Comèdia Barcelona 1988 Catalunya Teatral. 2a època, 232 84-7304-151-8 Casal 17 cm: 59 p Blanca: vídua d'un viu / Comèdia en dues parts / Original de Nicasi Camps i Pinós / 1988 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 / Barcelona [Aquesta comèdia és va estrenar a Caldes de Malavella el 4 d'agost del 1986, en l'envelat de la Festa Major // A Barcelona és va estrenar el 6 de febrer del 1988, al teatre de la Societat Coral La Lira de Sant Andreu] 04/98/1986 // Caldes de Malavella // Envelat de la Festa Major /// 06/02/1988 // Barcelona // Societat Coral La Lira de Sant Andreu 0

410 Tcat Camps i Sala, Andreu L'ermita dels xiprers Quadre dramàtic Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1914 "Biblioteca ""L'Escon"", 075" Patuel "19,5 cm 19 p" 2 exemplars "L'Ermita dels xiprers / Quadret dramátic original d'en Andreu Camps i Sala / Premiat en el Concurs de 1912 del ""Folletí Teatral"" / Estrenat en el Centre de Sant Antoni de Padua, de Barcelona el día 4 de Febrer de 1913 / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Doctor Dou, 10, Entrl.º, 1.ª / 1914 " 04/02/1913 // Barcelona // Centre de Sant Antoni de Padua 0

411 Tcat Camps i Sala, Andreu El guarda via Diàleg dramátic Barcelona Imprempta de Baxarías 1912 Patuel "18,5 cm 30 p" 2 exemplars Andreu Camps y Sala / El guarda via / Diálec dramátic en un acte / Lema: Per deber / De tots colors / Premiat en el concrus de Contes y Diálecs, organitzat per La Revista DE TOTS COLORS 0

392 Tcat Canyà, Llucieta L'amor té cops amagats Comèdia Barcelona Editorial Millà 1954 Catalunya Teatral. 2a època, 027 Patuel "21 cm 31 p" 2 exemplars L'amor té cops amagats / Comèdia en tres actes original de Llucieta Canyà / Estrenada al Teatre Romea, de Barcelona, la nit del 5 d'abril de l'any 1954 / 1954 / Editorial Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 05/04/1954 // Barcelona // Teatre Romea 0

400 Tcat Canyà, Llucieta L'Estudiant de Girona Barcelona Tallers Gràfics Irandez 1936 El nostre teatre, 55 "19 cm 50 p" Sense portada, dades de la coberta El nostre teatre / Publicació quinzenal d'obres escèniques i d'informació teatral / L'Estudiant de Girona / Tres actes escrits en vers, per Llucieta Canyà / Número extraordinari / Any III - N.º 55 / 1 de juny del 1936 / Dues pessetes 0

412 Tcat Canela Comas, Antoni Maria de Magdala [mecanoscrit] Drama 1952 Patuel "21,5 cm 75 p" Mecanoscrit Maria de Magdala / Drama Biblic en tres actes original de Antoni Canela Comas [Aquesta obra fou estrenada el dia 25 de Maig de l'any 1952, en el Teatre del ORFEO DE SANS] 25/05/1952 // Barcelona // Teatre Orfeo de Sans 0

413 Tcat Canigó, Jordi Tarzan de les mones Barcelona Llibreria Bonavia 1935 La Escena Catalana. 2a època, 425 Casal "18 cm 80 p" 2 exemplars Jordi Canigó / Tarzan de les Mones / Espectacle en tres actes, dividits en nou quadros / Il·lustracions musicals del Mestre Rafael Martínez Valls / Estrenat al Gran Teatre Espanyol, el día 23 de gener del 1936, por la Companyia Vila-Daví / La Escena Catalana / Any XVIII (2.ª època) / 2 de novembre del 1035 / N.º 425 / Llib reria Bonavia / Tapineria, 4 / Barcelona 1936/01/23 // Barcelona // Gran Teatre Espanyol 0

414 Tcat Cantallops, Antoni L'Estrena d'Avui Comèdia Barcelona Impremta de Pere Ortega 1916 "19 cm 26 p" Antoni Cantallops / L'Estrena d'Avui / Comedia en un acte / estrenada en el Teatre Català (Círcol de Sans) el día 25 de Janer de 1916 / Barcelona / Impremta de Pere Ortega / Aribau, 7 / 1916 25/01/1916 // Barcelona // Teatre Català (Círcol de Sans) 0

415 Tcat Cantallops, Antoni Un home experimentat Monòleg Barcelona Imprempta de Baxarias 1912 De tots colors Patuel "18,5 cm 13 p" Antoni Cantallops / Un home experimentat / Monólech / De tots colors 0

416 Tcat Canyameres, Ferran El cercle de la por Drama Barcelona Editorial Nereida 1957 Biblioteca Gresol, 18 "17 cm 58 p" 2 exemplars "Ferran Canyameres / El cercle de la por / Drama en dues parts dividides en quatre quadres / Editorial Nereida / Barcelona [Aquest drama va ésser estrenat al Teatre de les ""Societés Savantes"" de París, el dia 20 de juny de 1948]" "20/06/1948 // París // Teatre ""Societés Savantes""" 0

417 Tcat Capdevila, Carles El quart de la sort Comèdia Barcelona Editorial Catalana, S.A. 1922 "20,5 cm 32 p" 2 exemplars El quart de la sort / Comèdia en un acte de Carles Capdevila / Estrenada en el Teatre Catalá (Romea), el dia 31 de gener de 1922 / Barcelona / Salvador Bonavia, Llibreter. / Tapineria, 13 / 1922 31/01/1922 // Barcelona // Teatre Catalá (Romea) 0

418 Tcat Capdevila, Enric / Serracant Manau, J. L'amor és una comedia Comèdia Barcelona Obradores Gráficos Favencia 1955 El teatre optimista, 001 "17, 5 cm 75 p" 2 exemplars Enric Capdevila i J.Serracant Manau / L'amor es una comedia / Obra en tres actes [Estrenada al Teatre Romea de Barcelona, la nit del 15 de novembre de 1955] 15/11/1955 // Barcelona // Teatre Romea 0

419 Tcat Capdevila, Jaume A sants y a minyons Barcelona "Biblioteca ""Teatro Mundial""" 1914 "19 cm 36 p" 2 exemplars "A sants y a minyons... /Pessa en un acte y en vers original de Jaume Capdevila / Estrenada ab gran èxit en el teatre de Novetats de Barcelona / Baracelona / Biblioteca ""Teatro Mundial"" / 21 - Carrer de Sant Pau - 21 / 1914" ????// Barcelona // Teatre Novetats 0

420 Tcat Capdevila, Jaume ¡Cárme! Drama Barcelona Imprempta de F. Badia 1900 Patuel "21 cm 74 p" 2 exemplars ¡Cárme! / Drama en tres actes y en prosa original de Jaume Capdevila / Estrenada ab molt bon éxit en el teatro Català (Romea), la nit del 9 d'Octubre de 1900 / Barcelona / Imprempta F. Badía, Dr. Dou, 14 / 1900 09/10/1900 // Barcelona // Teatre Catalá (Romea) 0

421 Tcat Capdevila, Lluís 14 d'Abril Claror d'Alba Barcelona Llibreria Millà 1935 Catalunya Teatral, 074 Casal "18 cm 28 p" 2 exemplars 14 d'Abril Claror d'Alba / Obra escènica en un acte original de Lluís Capdevila / Amb un pròleg d'Agustí Collado / Catalunya Teatral / Any IV / 1 d'abril 1935 / Núm, 74 / Llibrería Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 0

422 Tcat Capdevila, Jaume Per massa bó Joguina còmica Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1898 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 117" Patuel "20,5 cm 46 p" 2 exemplars "Per massa bó / Juguet cómich en un acte / original y en prosa per Jaume Capdevila / Estrenat ab extraordinari éxit la nit del 28 de Mars de 1898 en lo Teatro Principal / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Ronda de S. Pere, 19 y 21, 1.er. 1.ª" 28/03/1898 // Barcelona / Teatro Principal 0

423 Tcat Capdevila, Jaume Lo senyor Nadal Comèdia Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1898 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 108" Patuel "20,5 cm 115 p" 2 exemplars "Lo senyor Nadal / Comedia en tres actes y en prosa original de Don Jaume Capdevila / Estrenada ab gran éxit en lo Teatro Principal la nit del 10 d'octubre de 1897 / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Ronda de S. Pere, 19 y 21, 1.er 1.ª / 1897" 10/10/1897 // Barcelona // Teatre Principal 0

424 Tcat Capdevila, Lluís Adriana i l'Amor Comèdia dramàtica Barcelona Tallers Gràfics Irandez 1935 El nostre teatre, 36 Casal "19 cm 47 p" 2 exemplars, sense paginar Adriana i l'Amor / Comèdia dramàtica en un acte i dos finals, original de Lluís Capdevila 0

425 Tcat Capdevila, Lluís / Fontdevila, Manuel L'auca de la cupletista Tragicomèdia Barcelona Imprenta Ràfols 1919 La Novel·la Teatral Catalana, 025 Patuel "18,5 cm 60 p" 2 exemplars. Taques d'humitat. L'auca de la cupletista / tragicomèdia en quatre actes, original de Lluis Capdevila i Manuel Fontdevila / Obra estrenada al Teatre Nou, de Barcelona, en 14 Decembre de 1919 14/12/1919 // Barcelona // Teatre Nou 0

426 Tcat Capdevila, Lluís / Mora, Víctor Cançó d'amor i de guerra Obra lírica Barcelona Llibreria Millà 1934 Catalunya Teatral, 061 "17,5 cm 44 p" 2 exemplars Cançó d'amor i de guerra / Obra lírica en dos actes, el segon dividit en dos quadres i un téló musical. original de Lluís Capdevila i Víctor Mora / Musica del mestre Rafel Martinez Valls / Aquesta obra fou estrenada en el Teatre Nou, de Barcelona, per la companyia de Líric-Català dirigida per en Josep Llimona, el dia 16 d'abril de 1926. / Cataluna Teatral / Any III / 15 de setembre 1934 / Núm. 61 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 1926/04/16 // Barcelona // Teatre Nou 0

427 Tcat Capdevila, Lluís / Elies, Lluís / Vinyes, Ramon La mecanògrafa màrtir / Montparnasse / Els qui mai no s'aturen Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1934 Catalunya Teatral, 049 "18 cm 19 p / 24 p / 18 p" 2 exemplars "La mecanografa martir / Comèdia en un acte original de Lluís Capdevila / Montparnasse / Comèdia en un acte original de Lluís Elies / Els qui mai no s'aturen / Comèdia en un acte original de Ramon Vinyes / Premiades en el concurs d'obres en un acte convocat per la ""Federació Catalana de Societats de Teatre Amateur"" l'any 1934 / Catalunya Teatral / Any III / 15 de Març 1934 /Núm. 49 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 /Barcelona " 0

428 Tcat Capdevila, Lluís El seu millor amic Comèdia Barcelona La Novel·la Nova 1919 La Novel·la Nova, 099 "18,5 cm 11 p" Lluis Capdevila / El seu millor amic / Comèdia en un acte / Estrenada amb gran éxit el dia 11 de Abril de 1919, al Teatre Català - Romea 11/04/1919 // Barcelona // Teatre Català - Romea 0

429 Tcat Capdevila, Lluís La tragedia del xalet Drama Barcelona Imp. Ràfols 1921 La Novel·la Teatral Catalana, 053 Patuel "19 cm 36 p" 2 exemplars. Sense portada, dades de la coberta La tragedia del xalet / Drama barceloní en tres actes de Lluis Capdevila [Aquesta comedia fou estrenada amb gran éxit la nit del 9 de Desembre de 1921 en el Teatre Espanyol] 09/12/1921 // Barcelona // Teatre Espanyol 0

430 Tcat Capella, Gregori El Senyor Marquès Sainet Primera Arenys de Mar "Editorial ""L'Escon""" 1935 "Biblioteca ""L'Escon"", 174" "21 cm 23 p" 2 exemplars "El senyor Marquès / Sainet en un acte i en prosa original de Gregori Capella, Pvre. / Estrenat amb bona acollida el dia 9 de desembre de 1934 en el ""Casal Marià d'Olot"", per la secció dramàtica del Patronat d'Obreres. / Primera edició / Editorial ""L'Escon"" / Arenys de Mar / Diposit Llibreria ""L'Escon"", Petritxol, 2 / Barcelona / 1935" 09/12/1934 // Olot // Patronat d'Obreres 0

431 Tcat Capella, Jacinto / Boy, Santiago El dinar de bodas Sainet Barcelona Imprempta de F. Badia 1904 "21 cm 24 p" 2 exemplars "El dinar de bodas / Saynet en un acte y en prosa original de Jascinto Capella y Santiago Boy / Estrenat en el ""Teatre Romea"" la vetlla del 5 de Febrer de 1904 / Barcelona / Imprempta F. Badia.- / Doy, 14 / 1904 " 05/02/1904 // Barcelona // Teatre Romea 0

432 Tcat Capella, Jacinto Don tranquil Comèdia Barcelona Tipografía de F. Badia 1898 Patuel "22 cm 36 p" 2 exemplars "Jacinto Capella / Don tranquil / Comedia en un acte y en prosa / Estrenada ab aplauso en lo ""Teatro Catalá"" instalat en lo de Romea la nit del 23 de Abril de 1898 / Barcelona / Tipografía de Francisco Badia, Doctor Dou, 14. / 1898" 23/04/1898 // Barcelona // Teatro Catalá (Romea) 0

433 Tcat Capella, Jacinto La Gent del Ordre Comèdia dramàtica Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1901 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 178" Patuel "19 cm 109 p" "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / La Gent del Ordre / Comedia dramática en tres actes y en prosa original de Jascinto Capella / Estrenada en el Teatre de Novetats la vetlla del 28 de Janer de 1901 / Barcelona / Lo Teatro Regional / Ronda de Sant Pere, 19 y 21 / 1901" 29/01/1901 // Barcelona // Teatre Novetats 0

434 Tcat Capella, Jacinto La Planxadora Sainet Barcelona Imprempta d'en Joaquim Collazos 1900 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 150" Patuel "21 cm 27 p" 3 exemplars, una mica malmesos però llegibles La Planxadora / Saynete en un acte original de Jascinto Capella / Estrenat en el Teatre Catalá (Romea) la vetlla del 12 de Febrer de 1900 / Barcelona / Imprempta d'En Joaquim Collazos / Plassa de la Igualtat, núm, 3 / 1900 12/02/1900 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

435 Tcat Capella, Jacinto El Restaurant d'en Badó ó La Sortija del carrer Sainet Barcelona Imprempta L'Atlántida 1899 "20,5 cm 37 p" El Restaurant d'en Badó ó La sortija del carrer / Saynete en unj acte original de Jascinto Capella / Estrenat en el Teatro Catalá (Romea) la vetlla del 28 de Desembre de 1898 / Barcelona / Imprempta L'Atlántida, Dr. Dou, 14 / 1899 28/12/1898 // Barcelona // Teatro Catalá (Romea) 0

436 Tcat Capellà, Llorenç El pasdoble Barcelona Edicions del Mall 1985 Biblioteca Teatral, 31 84-7456-246-5 "17,5 cm 47 p" El pasdoble / de Llorenç Capellà / Pròleg d'Antoni Serra / Premi Ignasi Iglésias 1983 / Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona / Edicions del Mall / 1985 0

437 Tcat Capmany, Maria Aurèlia L'alt Rei En Jaume Sèrie televisiva Barcelona Aymà, S.A. Editora 1977 Quaderns de teatre ADB, 031 84-209-6051-9 Casal "18,5 cm 124 p" Maria Aurèlia Capmany / L'alt Rei En Jaume / Sèrie televisiva en 8 capítols / Il·lustrada amb fotografies / Aymà, S.A. Editora 0

438 Tcat Capmany, Maria Aurèlia El desert dels dies Barcelona Editorial Occitània 1966 Casal "21 cm 47 p" "Mª Aurélia Capmany Farnés / El desert del dies / Editorial Occitania / Osona, 5 / Barcelona [Aquesta obra fou estrenada a la Cúpula del Coliseum, a Barcelona, el dia 15 de juny de 1960, per l'""Escola d'art Dramàtic Adrià Gual""]" 15/06/1960 // Barcelona // Cúpula del Coliseum 0

439 Tcat Capmany, Maria Aurèlia / Romeu, Xavier Preguntes i respostes sobre la vida i la mort de Francesc Layret, advocat dels obrers de Catalunya París Edicions Catalanes de París 1971 Indesinenter, 1 Casal "18 cn 86 p" Maria Aurèlia Capmany / Xavier Romeu / Preguntes i respostes sobre la vida i la mort de Francesc Layret advocat dels obrers de Catalunya / Edicions Catalanes de París / 1971 0

440 Tcat Capmany, Maria Aurèlia / Romeu, Xavier Preguntes i respostes sobre la vida i la mort de Francesc Layret, advocat dels obrers de Catalunya Segona Barcelona Edicions La Magrana 1976 La Magrana, 4 84-7410-004-6 Casal "19,5 cm 72 p" "Maria Aurèlia Capmany / Xavier Romeu Jover / Preguntes i respostes sobre la vida i la mort de Francesc Layret, advocat dels obrers de Catalunya / Edicions La Magrana [Aquesta obra va ser estrenada per primer cop el dia 21 de novembre de 1970 als locals d'""Amics de les Arts"" de Terrasa ]" "21/11/1970 // Terrasa / ""Amics de les Arts""" 0

441 Tcat Martorell, Joanot / Capmany, Maria Aurèlia El Cavaller Tirant Barcelona Edicions Don Bosco 1977 Teatre Edebé 84-236-1316-X Casal "20,5 cm 49 p" Joanot Martorell / Maria Aurèlia Capmany / El Cavaller Tirant / EDB / Edicions Don Bosco / Passeig Sant Joan Bosco, 62 / Barcelona 17 0

442 Tcat Martorell, Joanot / Capmany, Maria Aurèlia Tirant lo Blanc València Editorial Gorg 1974 Les roques 84-85050-15-0 Casal "19,5 cm 138 p" Joanot Martorell / Tirant lo blanc / Adaptació teatral de Maria Aurèlia Capmany/ 1974 0

443 Tcat Capmany, Maria Aurèlia Tu i l'hipòcrita Comèdia Palma de Mallorca Editorial Moll 1960 Biblioteca Raixa Casal 15 cm: 110 p Maria Aurèlia Capmany / Tu i L'Hipòcrita / Comèdia predicada, en dos actes / Palma de Mallorca / Editorial Moll [Va ser estrenada per l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, al Teatre Romea, el dia 28 de gener de 1959] 28/01/1959 // Barcelona // Teatre Romea 0

444 Tcat Capmany, Maria Aurèlia Vent de garbí i una mica de por / Dones, flors i pitança i altres peces curtes [Dos quarts de cinc / Breu record de Tirant el Blanc] Palma de Mallorca Editorial Moll 1968 "Biblioteca ""Raixa"", 73" Espriu, Salvador (Pròleg) / Salvat, Ricard (Epíleg) / Vidal Alcover, Jaume (Pròleg) Casal "18 cm 190 p" Maria Aurèlia Capmany / Vent de garbí i una mica de por / seguit de Dones, flors i pitança i altres peces curtes / Editorial Moll / Palma de Mallorca / 1968 [La primera versió de Vent de garbí i una mica de por va ser estrenada dia (sic) 15 de juny de 1965, al Palau de la Música Catalana // Dos quarts de cinc va ser estrenat a la Cúpula del Coliseum] 15/06/1965 // Barcelona // Palau de la Música Catalana 0

445 Tcat Capri, Joan Els monòlegs de Joan Capri Barcelona Editorial Millà 1959 Catalunya Teatral. 2a època, 061 Casal "18 cm 44 p" "Els monòlegs de Joan Capri / El Nàufreg / El Despistat / Un Desgraciat / El maniàtic / El ""Novillero"" Pallofa / Valentia embotellada / El Pirata / 1959 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 / Barcelona" 0

446 Tcat Carandell, Josep Maria La cançó de les balances Rondalla Barcelona Edicions Don Bosco 1977 Teatre Edebé, 3 84-236-1310-0 Casal "16,8 cm 59 p" Josep Maria Carandell / La cançó de les balances / (Rondalla medieval, escenificada) / EDB/ Edicions Don Bosco / Passeig Sant Joan Bosco, 62 / Barcelona 17 [Fou estrenada al Romea el 3 de novembre de 1974] 03/11/1974 // Barcelona // Teatre Romea 0

447 Tcat Carandell Paretas, Rafel Las ruinas de l'Abadía Drama de costums Figueres Imp. de L. Mitjavila 1891 Patuel "19,5 cm 85 p" Las Ruinas de L'Abadía / Drama de costums social en tres actes y en vers / original de Rafel Carandell Paretas / Estrenat ab brillant éxit en lo teatre del Centre de Católichs de Figueras, la nit del 29 de Mars, de 1891 / FESTA DE PASCUA DE RESURRECCIÓ. / Figueras / Imp. de L. Mitjavila / Rambla, 39 / 1891 29/03/1891 // Figueres // Centre de Catòlics 0

448 Tcat Carbó i Oliveras, Vicens Confessor y Martre Episodi dramàtic Olot Impremta dels Succesors de Joan Bonet 1911 "21 cm 72 p" Confessor y Martre / Epissodi dramàtic de la guerra de La Vendée. / Anys 1793 a 1796 / Vicens Carbó y Oliveras / Olot / Imprempta dels Successors de Joan Bonet / 1911 0

449 Tcat Carbonell, Josep M.ª Quan l'ànima es desperta Comèdia dramàtica Barcelona Editorial Nereida 1958 Biblioteca Gresol, 44 Casal "17 cm 62 p" 2 exemplars Josep M.ª Carbonell / Quan l´ànima es desperta / Comèdia dramàtica en tres actes / Finalista Premi F.E.S.T.A. 1958 / Editorial Nereida / Barcelona 0

450 Tcat Carcassó, Julià Alí - Oli Humorada Barcelona Impremta de Simón Alsina y Clós 1894 "21 cm 31 p" Falta la coberta ALÍ - OLI / Humorada cómico - lirica en un acte y en vers/ lletra de D. Juliá Carcassó / Música de D. Francisco Pellicer / Estrenada ab gran éxit en lo teatro JARDÍN ESPAÑOL la nit del 4 de Agost de 1894 / Barcelona / Imprempta de Simón Alsina y Clós / 10, Muntaner, 10 / 1894 04/08/1894 // Barcelona / Teatro Jardín Español 0

451 Tcat Carcassó, Julià La tornaboda Humorada Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1894 21 cm: 31 p "La tornaboda / Humorada en un acte y en vers / original de Juliá Carcassó / Estrenada ab aplauso en lo Teatro Granvia (Antes Calvo-Vico) la nit del dijous 19 Octubre 1893 / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Carrer de las Cabras, 13, segon / 1894" 19/10/1893 // Barcelona // Teatro Granvia (Antes Calvo-Vico) 0

452 Tcat Carcassona, Bartomeu ¡Angels de Deu! Drama de costums Barcelona Imprenta de la V. è H. de Gaspar 1867 Archivo Central Lírico-Dramático Patuel "20 cm 46 p" 2 exemplars ¡¡ Angels de Deu !! / Drama de costums catalanas // en un acte y en vers original de Bartomeu Carcassona. / Barcelona / Imppremta de la viuda y fills de Gaspar. / 1867 0

453 Tcat Carcassona, Bartomeu Cada ovella ab sa parella. Comèdia Barcelona Imprempta de la viuda y fills de Gaspar 1866 Arxiu Central Lírich-Dramàtich Patuel "19 cm 56 p" 2 exemplars Cada ovella ab sa parella / Comèdia en dos actes, original, en vers catalá y castellá per Bartomeu Caracassona. / Dada la primera representaciò ab regular éxit la nit del 12 de Mars en lo Teatro Romea, en lo benefici de D. Rafel Ribas / Barcelona / Establiment tipografich de la viuda y fills de Gaspar. / 1866 12/03/1866 / Barcelona / Teatro Romea 0

454 Tcat Carcassona, Bartomeu / Mora, Ramon Lo incendi de Hostalrich Drama Barcelona Imprempta de la viuda y fills de Gaspar 1866 Archivo Central Lírico-Dramático Patuel "20 cm 80 p" Lo incendi de Hostalrich. / (Primera part de las Joyas de la Roser.) / Drama en tres actes original y en vers per Bartomeu Carcassona y Ramon Mora. / Per estrenarse en lo Teatro Romea la nit del 31 de octubre de 1866 / Barcelona / Establiment tipográfich de la V. y F. de Gaspar. / 1866 31/10/1866 // Barcelona // Teatro Romea 0

455 Tcat Careta i Vidal, Antoni Las bonas festas Quadre de costums Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1898 Patuel "21 cm 38 p" "Les bonas festas / Quadro de costums en un acte / original y en vers per Antoni Careta y Vidal / Obra estrenada ab bon éxit en lo Teatre Catalá (Romea) lo dia 8 de Janer de 1892 / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Ronda de S. Pere, 19 y 21, 1.er 1.ª / 1898" 08/01/1892 // Barcelona // Teatre Catalá (Romea) 0

456 Tcat Careta i Vidal, Antoni La marca de foch Drama Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1896 Patuel "27 cm 47 p" 2 exemplars "La marca de foch / Drama en tres actes arreglat á la nostra escena per Antoni Careta y Vidal / Representat ab aplauso en lo Teatre Catalá (Romea) la nit del 23 de Novembre de 1894 / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" Plassa del Pi, núm. 3, 2º / 1896" 23/11/1894 // Baracelona // Te4atre Catalá (Romea) 0

457 Tcat Carner, Antoni / Moncunill, Antoni ...Com nosaltres perdonem... Faula bíblica Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1933 "Biblioteca ""L'Escon"", 166" Patuel "21 cm 50 p" 2 exemplars ...Com nosaltres perdonem... / Faula biblica en tres actes / original de Antoni Carner i Antoni Moncunill / Premiada al Concurs d'Obres Teatrals per Centres Catòlics / organitzat per l'Ateneu de Sant Lluís Gonçaga, de Sant Andreu de Palomar (Barcelona), l'any 1932, en que celebrava les seves noces de diamant y estrenat amb molt èxit en dit Centre el 24 de setembre de 1933 / Primera edició / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 / Llibreria // Barcelona // 1933 24/09/1933 // Sant Andreu de Palomar / Ateneu de Sant Lluís Gonçaga 0

458 Tcat Carner. Antoni / Moncunill, Antoni El Pare Pro, soldat del Crist Barcelona Editorial Balmes, S.A. 1935 Biblioteca Popular de Teatre Catòlic, 013 Patuel "21 cm 58 p" 2 exemplars Biblioteca Popular de Teatre Catòlic N.º 13 / El Pare Pro, soldat del Crist / Episodi de la persecució religiosa a Mèxic. / Obra en quatre actes i en prosa original d'Antoni Carner i Antoni Moncunill amb unes paraules prèvies d'Adro Xavier, autor de la versió espanyola de la vida del P. Pro / Biblioteca Popular de Teatre Catòlic / Editorial Balmes, S. A. / Duran i Bas, 11 : Barcelona // 1935 [Aquesta obra fou estrenada amb èxit el dia 4 de novembre de 1934 en el teatre del Centre Catòlic d'Igualada] 04/11/1934 // Igualada // Centre Catòlic 0

459 Tcat Carner, August M. En Manelich Monòleg Barcelona Llibreria Millà 1909 Adan Ferrer "21,5 cm 13 p" En Manelich / Monólech dramátich y en prosa per August M. Carner / Llibreria Millà / Sant Pau, 21 / Barcelona / 1909 0

460 Tcat Carner, Josep El Ben Cofat i l'Altre Llegenda Perpinyà Edicions Proa 1951 Biblioteca A tot vent, 93 "17,3 cm 255 p" Josep Carner / El Ben Cofat i l'Altre / Llegenda en cinc actes, precedida d'un pròleg / Navego A tot vent / 1951 / Edcicions Proa. Perpinyà 0

461 Tcat Carner, Josep El Comte l'Arnau Visió llegendaria Barcelona Imp. Henrich y Comp. 19?? Espectacles Audicions Graner "15 cm 15 p" Darrer full desprès Espectacles Audicions Graner / Teatre Principal / El Comte L'Arnau / Visió llegendaria / Lletra d'en Josep Carner / Música del Mestre Enric Morera 0

462 Tcat Carner, Josep Lo Miracle del Tallat Llegenda Barcelona Imp. Henrich y Comp. 19?? Espectacles Audicions Graner "15 cm 14 p" Espectacles Audicions Graner / Teatre Principal / Lo Miracle del Tallat / Llegenda de poblet en 3 quadros / Lletra d'en Josep Carner / Música del Mestre Enric Morera / Decoracions dels senyors Brunet i Pous 0

463 Tcat Carner, Josep El giravolt de maig Sabadell "Edicions ""La Mirada""" 1928 Col·lecció de teatre Toldrà, Eduard Minerva "17,5 cm 88 p" "Col·lecció de teatre / Josep Carner / El giravolt de maig / Edicions ""La Mirada"" / Sabadell / 1928 [El Giravolt de Maig glorificat en música gentil pel Mestre Eduard Toldrà fou estrenat el Palau de la Música Catalana el XXVII d'octubre de MCMXXVIII.]" 27/10/1928 // Barcelona // Palau de la Música Catalana 0

464 Tcat Carner Ribalta, J. El plaer de viure Comèdia Barcelona Tallers Gràfics Irandez 1936 El nostre teatre, 47 Casal "19 cm 27 p" 2 exemplars "El plaer de viure / Comèdia en tres actes i sis quadres, original de J. Carner Ribalta / Tercer lloc en el Concurs ""Ignasi Iglésias"" 1933" 0

465 Tcat I. T. P. [Torrens, Ignasi] L'avaro Drama Manresa Imprempta de Sant Joseph 1889 Patuel "20,5 cm 63 p" 2 exemplars, l'un sense cobertes i portada, i l'altre amb estrips que afecten el text / Nom de l'autor segons Rodergas Pseudònims L'avaro / Drama en tres actes y en vers, original de I. T. P. / Ab llicencia / Manresa / Imprempta de Sant Joseph, Picas, 8 / 1889 0

466 Tcat Careta i Vidal, Antoni La banda de regidor Sainet Barcelona Ilustració Catalana 19?? Lectura Popular. Biblioteca d'autors catalans, 327 Patuel "19,5 cm 17 p" 2 exemplars . Faltan les cobertes. El llibre contè una altra obra, que falta La banda de regidor / Saynet en un acte 0

467 Tcat Careta i Vidal, Antoni Lo coloqui dels renechs Diàleg Barcelona Ilustració Catalana 19?? Lectura Popular. Biblioteca d'autors catalans, 327 Patuel "19,5 cm 8 p" 2 exemplars . Faltan les cobertes. El llibre contè una altra obra, que falta Lo coloqui dels renechs / Diàlech 0

468 Tcat Carreras, Artur Un assalt Comèdia Barcelona Tipolitografía de Luis Tasso 1894 "19 cm 47 p" 2 exemplars Un assalt / Comedia en un acte y en prosa original de Artur Carreras / Estrenada ab brillant éxit en lo Teatre Catalá (Romea) la nit del 16 de Abril del any 1894 / Barcelona / Tipolitografía de Lluis Tasso / Arch del Teatro, 21 y 23 / 1894 16/04/1894 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

469 Tcat Carreras, Enric / Pitarra, Serafí Los héroes y las grandesas Barcelona Llibrería Espanyola de I. López, Editó 1866 "20 cm 64 p" 3 exemplars, un de retallat "Los héroes y las grandesas. / Gran disbarat ó parodia de la alta tragedia grega, en dos actes, en vers, y en catalá del que ara's parla / original de D. Enrich Carreras i D. Serafí Pitarra. / Estrenat ab extraordinari aplauso en lo teatro del Odeon y per la ""Secció de la Gata"" la nit del 1 de Mars de 1866. / Barcelona / Llib reria Espanyola de I. Lopez, Editor. / Carrer Ample, 26, y Rambla del Mitj, 20. / 1866" 01/03/1866 // Barcelona // Teatre Odeon 0

470 Tcat Carreras, Enric / Pitarra, Serafí Los héroes y las grandesas. Segona Barcelona Llibrería Espanyola de Antoni López, Editó Singlots poètichs, 23 "21 cm 61 p" "Obra 23.ª / Singlots poètichs ab ninots / Preu ?? rals / Los héroes y Las Grandesas / Gran disbarat ó parodia de la alta tragedia grega en dos actes, en vers y en catalá del que ara's parta / original de D. Enrich Carreras y D. Serafí Pitarra / Estrenat ab extraordinari aplauso en lo teatro del Odeón, per la ""Secció de la Gata"" la nit del 1 de Mars de 1866 / Segona edició / Barcelona / Antoni López, Editor, Llibrería Espanyola / Rambla del Mitj, número 20 / -363- " 01/03/1866 / Barcelona Teatre Odeon 0

471 Tcat Carrion, Ambrosi A posta de sol Poema dramàtic Barcelona El nostre teatre 1936 El nostre teatre, 53 Casal "19 cm 34 p" 2 exemplars A posta de sol / Poema en un acte, en vers, original d'Ambrosi Carrion / Any III - N.º 53 / 1 de maig del 1936 [Aquesta obra fou estrenada el 22 de Juny del 1935 al Teatre Orfeó Gracienc, pel Quadro Escènc Mossén Cinto, del Foment Autonomista Català ] 22/06/1935 // Barcelona // Teatre Orfeó Gracienc 0

472 Tcat Carrion, Ambrosi La núvia verge Tragèdia Barcelona A. Artís, impressor 1916 "10 cm 51 p" 2 exemplars Ambrosi Carrion / La nuvia verge / Tragedia en un acte / Barcelona / A. Artis, impressor : Carrer de Girona, 116 / 1916 [Aquesta tragedia, constituint la tercera part de la trilogía La Sort, quals altres són Epitalami i El mal traginer, va ser estrenada la vetlla del 15 d'octubre de 1915 en la tercera Sessió d'Art celebrada en el teatre Auditòrium] 15/10/1915 // Barcelona // Teatre Auditòrium 0

473 Tcat Carrion, Ambrosi Cap de flames Tragèdia rural Barcelona Imp. Garrofé 1924 La Comèdia Catalana Patuel "17 cm 71 p" 2 exemplars Ambrosi Carrión / Cap de flames / Tragèdia rural / Tres actes / Barcelona / Administració - Direcció: Villaroel, 12 06/03/1918 // Barcelona // Teatre Còmic 0

474 Tcat Carrion, Ambrosi La Dama de Reus Drama Barcelona 1989 Biblioteca Teatral, 66 Batlle i Jordà, Carles 84-7794-044-4 Casal "18 cm 216 p" Ambrosi Carrion / La Dama de Reus / Edició a cura de Carles Batlle i Jordà / Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona / Barcelona, 1989 0

475 Tcat Carrion, Ambrosi Epitalami Tragèdia Barcelona Imp. Ràfols 1917 La Novel·la Nova, 022 "10 cm 24 p" 2 exemplars sense portada. Dades de la coberta La Novela Nova / Publicació Catalana / Epitalami / Ambrosi Carrion / 10 cts. [S'estrenà aquesta tragedia la vetlla del 27 de Novembre de l'any 1912 per la Companyia del Sindicat d'Autors Dramàtics Catalans, en el teatre Espanyol] 27/11/1912 // Barcelona // Teatre Espanyol 0

476 Tcat Carrion, Ambrosi Epitalami Tragèdia Barcelona A. Artís, impressor 1912 Patuel "18,5cm 60p" 2 exemplars Ambrosi Carrión / Epitalami / Tragedia en un acte / Barcelona / A. Artís, Impressor : / Carrer den Balmes, 54 / 1912 [S'estrenà aquesta tragesis la vetlla del 27 de Novembre de l'any 1912 per la Companyía del Sindicat d'autors Dramàtics Catalans, en el teatre Espanyol] 27/11/1912// Barcelona // Teatre Espanyol 0

477 Tcat Carrion, Ambrosi Els esclops de la sort Rondalla Barcelona Impremta d'Art 1915 Patuel "10 cm 71 p" 2 exemplars Ambrosi Carrión / Els esclops de la sort / Rondalla per a infants en un próleg, dos actes i tres quadres / Música del mestre Eussebi Bosch Humet / Barcelona / Impremta d'Art : Provença, 304 / 1915 0

478 Tcat Carrion, Ambrosi El fill de Crist Tragèdia Barcelona A. Artís, impressor 1912 Patuel "19 cm 47 p" 2 exemplars Ambrosi Carrión / El fill de Crist // Tragedia en un acte / Barcelona / A. Artis, impressor : Carrer d'en Balmes, 54 / 1912 [Aquesta obra s'estrenà la vetlla del 8 de Maig de 1912 en el teatre Principal] 08/05/1912 // Barcelona // Teatre Principal 0

479 Tcat Carrion, Ambrosi El fill de Crist Tragèdia Segona Barcelona Casa Editorial de Teatre 1916 Patuel "21,5 cm 32 p" Ambrosi Carrión / El fill de Crist / Tragedia en un acte /Segona edició / Casa Editorial de Teatre / Bonavía i Duran - Impressors / Boqueria, 20 / Barcelona / 1916 [Aquesta obra s'estrenà la vetlla del 8 de Maig de 1912 en el Teatre Principal] 08/05/1912 // Barcelona // Teatre Principal 0

480 Tcat Carrion, Ambrosi El fill de Crist Tragèdia Tercera Barcelona Llibreria Bonavía 1926 Biblioteca Popular Teatral. 2a època, 006 Patuel "19 cm 27 p" 2 exemplars Biblioteca Popular Teatral. / Vol. VI / Ambrosi Carrión / El fill de Crist / Tragèdia en un acte / Tercera edició / Barcelona / Llibreria Bonavía / Tapineria, 4 : Telèfon 3119 A / 1926 [Aquesta obra s'estrenà la vetlla del 8 de maig de 1912 en el Teatre Principal, de Barcelona] 08/05/1912 // Barcelona // Teatre Principal 0

481 Tcat Carrion, Ambrosi L'ombra Comèdia dramàtica Barcelona Tallers Gràfics Irandez 1935 El nostre teatre, 24 "19 cm 49 p" Dos exemplars sense portada. Dades de la coberta "El nostre teatre / Publicació quinzenal d'obres escèniques i d'informació teatral / L'ombra / Comèdia dramàtica en tres actes, original d'Ambrosi Carrion / Any II - N.º 24 / 15 de febrer de 1935 / 75 cèntims [Aquesta obra fou estrenada al ""Teatre Novetats"", de Barcelona]" 19??// Barcelona // Teatre Novetats 0

482 Tcat Carrion, Ambrosi Periandre Tragèdia Barcelona A. Artís, impressor 1913 Fradera, J. "19,5 cm 133 p" 2 exemplars Ambrosi Carrión / Periandre / Tragedia en tres actes / Dibuixos de J. Fradera / 1913 / A. Artís, Impressor / Barcelona 0

483 Tcat Carrion, Ambrosi Pirateria Poema dramàtic Mataró Edicions de la Casa Patuel 1929 Biblioteca Llanas, 004 Casal "22 cm 141 p" 2 exemplars "Biblioteca Llanas / Edicions de la Casa Patuel / Ambrosi Carrion / Pitateria / Poema Dramàtic / Quatre actes / Mataró / Any I / Maig de MCMXXIX / Vol. IV [Aquest poema va estrenar-se la nit del dia 17 de novembre de 1929 en el ""Teatre Romea"" de Barcelona.]" 1929/11/17 // Barcelona // Teatre Romea 0

484 Tcat Carrion, Ambrosi Poema de Port Poema dramàtic Mataró Edicions de la Casa Patuel 1929 Biblioteca Llanas, 005 Casal "22 cm 29 p" 2 exemplars "Biblioteca Llanas / Edicions de la Casa Patuel // Ambrosi Carrion / Poema de Port / Tres moments / Mataró / Any I / Juny de MCMXXIX / Vol. V [Aquest poema fou estrenat en la Sessió inaugural del ""Teatre Selecte"" el dia 20 de Juny de 1929 en el Teatre Romea] " 1929/06/20 // Barcelona // Teatre Romea 0

485 Tcat Carrion, Ambrosi Tribut al mar Tragèdia Barcelona 1911 "19 cm 51 p" Ambrosi Carrion / Tribut al Mar / Tragedia: un acte /Any MXCXI / Estampa de Manel Tasis / Tallers, 7.- / Barcelona 0

486 Tcat Casademunt, Joan Manel Banys de mar Sainet líric Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1897 Patuel "20 cm 30 p" 2 exemplars "Banys de Mar / Sainete Lírich Catalá en un acte y en prosa / original de Joan Manel Casademunt / Música del Mtre. D. Joseph Rivera / Estrenat la nit del 15 de Juny de 1896 en lo teatro Jardí Espanyol / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Ronda S. Pere, 19 y 21, I.er I.ª / 1897" 15/06/1896 // Barcelona Teatre Jardí Espanyol 0

487 Tcat Casademunt, Joan Manel La festa del adroguer ó 'ls amors de la Layeta Sainet líric Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1895 Patuel "20,5 cm 31 p" 2 exemplars "La festa del adroguer ó 'ls amors de la Layeta / Sainete lírich catalá en un acte y tres quadros, en prosa / original de Joan Manel Casademunt / Música del Mtre. Fita / Estrenar la nit del 3 de Juliol de 1895 en lo Teatro Jardí Espanyol / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Carrer de las Cabras, 13, 2.º / 1895" 03/07/1895 // Barcelona // Teatre Jardí Espanyol 0

488 Tcat Casademunt, Joan Manel Lo forjador Monòleg Barcelona Imprempta de Jaume Jepús 1891 Patuel "22 cm 20 p" Lo forjador / Monólech, en vers, inspirat en lo poema La grève des forjerons de Francesch Coppée / y arreglat librement á la escena catalana per Joan Manel Casademunt / Barcelona / Imprempta de Jaume Jepús / Carrer del Notariat, 9, baixos / 1891 0

489 Tcat Casademunt, Joan Manel Qui no s'arrisca... Joguina Barcelona Arxiu Central Lírich-Dramàtich de D. Rafel Ribas 1876 Patuel "21 cm 24 p" Qui no s'arrisca... / Joguina en un acte y en vers, original de D. Joan M. Casademunt / Estrenada ab extraordinari éxit en lo Teatro del Olimpo en la nit del 13 de Mars de 1876 / Barcelona / Arxiu Central Lírich-Dramátich de Rafel Ribas / carrer de l'Unió, número 5, pis 3.er / 1876 13/03/1876 // Barcelona // Testre del Olimpo 0

490 Tcat Casademunt, Joan Manel Tenorios y Castanyas Sainet Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1901 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 176" Patuel "21 cm 47 p" 2 exemplars "Societat familiar ó Tenorios y castanyas / Saynet lirich-bilingüe en un acte y tres quadros / original de Joan Manel Casademunt / Música del Mtre. Jaume Biscarri / Estrenat ab éxit la nit del 31 d'Octubre de 1900, en el ""Teatro Principal"", de Barcelona. / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Ronda Sant Pere, 19 y 21 / 1901" 31/10/1900 // Barcelona // Teatre Principal 0

491 Tcat Casanova, Enric Bon cop...? Barcelona Llibreria Bonavia 1935 La Escena Catalana. 2a època, 424 Casal "18 cm 76 p" 2 exemplars Enric Casanova / Bon cop...? / Assumpte de contraespionatge en tres actes / Estrenat al Gran Teatre Espanyol el día 17 de gener de 1936 / La Escena Catalana / Any XVIII (2. època) / 19 d'octubre del 1935 / N. 424 / Llibreróa Bonavía / Tapinería, 4 / Barcelona 1936/01/17 // Barcelona // Teatre Espanyol 0

492 Tcat Casanova, Enric Miss Thery Barcelona Llibreria Bonavia 1935 La Escena Catalana. 2a època, 412 Casal "18 cm 51 p" Enric Casanova / Miss Thery // Sintètica escenificació d'una novel·la policíaca imaginària / Una intriga misteriosa de 120 minuts sense interrupció / Nova modalitat teatral / Estrenada al Teatre Principal Palace, de Barcelona, el dia 13 de març del 1935, per la Companyía Vila-Daví / La Escena Catalana / Any XVIII (2.ª època) / 23 de febrer del 1935 / Núm. 412 / Llibrería Bonavía / Tapinería, 4 / Barcelona 13/03/1935 // Barcelona // Teatre Principal Palace 0

493 Tcat Casanovas, Francisco ¡Infanticidi! Comèdia Barcelona Llibrería d'Eudalt Puig 1884 Patuel "21 cm 23 p" 2 exemplars, un dins un volum enquadernat amb altres obres, de tapes verdes i llom marró ¡Infanticidi! / Comedia en un acte y en vers / Arreglada del italiá per D. Francisco Casanovas / Estrenada ab gran éxit en lo Teatro Catalá instalat en lo de ROMEA, la nit del 14 de Desembre de 1882 / Barcelona / Llibrería D'Eudalt Puig / Plassa Nova, número 5 / 1884 14/12/1882 / Barcelona / Teatre Català (Romea) 0

494 Tcat Casanovas, Francisco Mala Jugada Comèdia Barcelona Llibrería de Francisco Puig y Alfonso 1892 Casanovas, Francisco 20,5 cm: 35 p 2 exemplars "Mala jugada / Comedia en un acte y en vers / Arreglada del italiá per Francisco Casanovas /ab dibuixos del mateix / Estrenada ab gran éxit en lo ""Teatro Catalá"" instalat en lo de ROMEA, la nit del 30 de Setembre de 1891 / Barcelona / Llibrería de Fancisco Puig y Alfonso / Plassa Nova, 5 y Capellans 2. / 1892" 30/09/1891 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

495 Tcat Casanovas, Francisco L'última voluntat Comèdia Barcelona Llibrería de Francisco Puig y Alfonso 1893 Casanovas, Francisco "21 cm 32 p" 2 exemplars L'última voluntat / Comedia en un acte y en vers / Arreglada del italiá per Francisco Casanovas / ab dibuixos del mateix /Estrenada ab gran éxit en lo Teatro Catalá instalat en lo de ROMEA la nit del 30 de Desembre de 1892 / Preu: 4 rals / Barcelona / Llibrería de Francisco Puig y Alfonso / Plassa Nova, 5, y Capellans, 2 / 1893 20/12/1892 // Barcelona // Teatre Català (Romea( 0

496 Tcat Casanovas Salvat, Joan Pescadors! Comèdia dramàtica Barcelona Imprempta de la Vda. de J. Cunill 1910 "Biblioteca ""L'Escon""" Patuel "19 cm 86 p" 2 exemplars "Joan Casanovas Salvat / ¡Pescadors! / Comedia dramatica / en tres actes y en prosa / 1910 [Aquesta obra va representarse per primera vegada en el teatre del ""Centre Obrer Calasancí"", (Riereta, 24, pral.) la tarde del 28 de Mars de 1909, a benefici de son ""Quadro Dramátich""]" 29/03/1909 // Barcelona // Centre Obrer Calasancí 0

497 Tcat Casas i Font, Pilar Estiuejant Comèdia Barcelona Editorial Balmes 1952 Divulgadora Escadélscymi, 008 "17 cm 20 p" OBRA Divulgadora Escadélscymi N.º 8 / Litertura Aportólico-Amena / Escena Católico-femenina / Estiuejant / Comedia en dos actes i en prosa original de Pilar Casas i Font / Editorial Balmes / Duran i Bas, 11 / Barcelona / 1952 0

498 Tcat Casas i Gamell, Ramon Flors i bombons o Un amor per tres cantons Comèdia humorística Barcelona Editorial Millà 1959 Catalunya Teatral. 2a època, 059 "18 cm 46 p" 2 exemplars Flors i bombons o Un amor per tres cantons / Comèdia humorística en tres actes original de Ramon Casas i Gamell/ Estrenada al Centre Parroquial de Sant Vicenç de Sabadell, pel quadre escènic titular, la nit del 10 de maig de 1959. / 1959 / Editorial Milla / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 10/05/1959 // Sabadell // Centre Parroquial de Sant Vicenç 0

499 Tcat Casas i Sabadell, Francesc de P. Huc, el pastor Drama Segona Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1890 "Biblioteca ""L'Escon"", 139" "21,5 cm 75 p'" 2 exemplars Huc, el pastor / Drama en tres actes i en vers original de Francesc de P. Casas i Sabadell / Segona edicíó / Biblioteca l'Escon / Petritxol, 2 / Llibrería / Barcelona 0

500 Tcat Casinos Artur / Collado Agustí Deixa'm la dona, Cisquet! Farsa Barcelona Llibreria Millà 1936 Catalunya Teatral, 104 Casal "18 cm 48 p" 2 exemplars Deixa'm la dona, Cisquet / Farsa còmica en dos actes, original d'Artur Casinos / adaptació catalana d'Agustí Collado / Estrena: Societat Obrera L'Artesà, de Barcelona (Gracia) el dia 14 de Juny del 1936 / Catalunya Teatral / Any V / 15 de juliol 1936 / Núm. 104 / Llibreria MILLÀ / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 14/06/1936 // Barcelona (Gràcia) / Societat Obrera L'Artesà 0

501 Tcat Casona, Alexandre / Collado, Agustí La nostra Natatxa Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1936 Catalunya Teatral, 103 Adan Ferrer "18 cm 61 p" 2 exemplars La nostra Natatxa / Comèdia en tres actes, el segón dividit en tres quadres, original de Alexandre Casona / versió catalana d'Agustí Collado / Estrena: Teatre Nou, de Barcelona, el dia 6 de Juny del 1936, per la Companyia Casals-Clapera / Catalunya Teatral / Anys V / 1 de juliol 1936 / Núm. 103 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 06/06/1936 // Barcelona // Teatre Nou 0

502 Tcat Castellà i Raich, Gabriel Records de l'avi Monòleg Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1914 "Biblioteca ""L'Escon"", 077" "20 cm 11 p" "Records de l'avi / Monòleg curt per a infants original de Gabriel Castellá i Raich / Premiat en el concurs de obres teatrals per a'l teatre catòlic / organitzat per la revista L'Escon l'any 1913 / Barcelona // Biblioteca ""L'Escon"" / Doctpr Dpu, 10, Entrl.º, 1.ª / 1914" 0

503 Tcat Castellet i Pont, J. M. El cami dels pobres Drama Barcelona "Imprempta ""La Catalana""" 1905 Biblioteca Talia, 005 Patuel "18 cm 48 p" "Biblioteca TALÍA / Obra núm. V / J. M. Castellet y Pont / El cami dels pobres / Drama / Barcelona / 1905 / Imprempta ""La Catalana"" / 71, Balmes, 71. [Aquesa obra va representarse per primera vegada la nit del 6 de Maig de 1905]" 06/05/1905 // ???? 0

504 Tcat Castellet, Alemany y Forga Lluyta Social Diàleg dramátic Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1903 Patuel "20,5 cm 74 p" Castellet, Alemany y Farga. / Lluyta Social / Drama en cuatre actes / Estrenat al Teatre Principal (Gracia) la nit del 3 de Desembre de 1903 / BNarcelona / Imprempta de Salvador Bonavia / Petritxol, 2 / 1903 03/12/1903// Barcelona (Gracia) Teatre Principal 0

505 Tcat Castellet y Pont, J. M. Lo senyor Gutierrez Monòleg Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1899 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" Patuel "20 cm 8 p" 2 exemplars "Lo senyor Gutierrez / Monólech en vers original de D. Joseph Castellet Pont / Estrenat ab extraordinari éxit la nit del 20 de Mars de 1898 en lo Teatro del Foment de la Barriada de S. Antoni / Preu: un ral / Barcelona / Establiment tipográfich ""El Arte"" de Vicens Martinez / Carrer Riera Baixa, num. 4 y 6 / 1899" 20/03/1898 // Barcelona // Teatro Foment 0

506 Tcat Castells, Francesc Campi qui pugui. Sobre textos de Juli Vallmitjana Mataró Edicions Robrenyo 1978 Edicions Robrenyo de teatre de tots els temps, 015 84-7466-010-6 Casal "16,5 cm 102 p" 2 exemplars Francesc Castells / Campi qui pugui / Sobre textos de Juli Vallmitjana / 15 / Edicions Robrenyo de teatre de tots els temps 0

507 Tcat Castillo Escalona, Josep Camí d'estrelles Barcelona Editorial Nereida 1959 Biblioteca Gresol, 61 "17 cm 64 p" 2 exemplars Josep Castillo Escalona / Camí d'estrelles / Editorial Nereida / Ap. 9013 / Barcelona [Obra en quatre espais de temps, estrenada al Teatre de l'Orfeó Gracienc de Barcelona, el día 21 de desembre de 1957] 21/12/1957 // Barcelona // Teatre Orfeó Gracienc 0

508 Tcat Castillo Escalona, Josep Vendaval Comèdia dramàtica Barcelona Editorial Nereida 1956 Biblioteca Gresol, 4 "17 cm 54 p" 2 exemplars Josep Castillo Escalona / Vendaval / Comèdia dramàtica en dues parts dividides en cinc quadres / Editorial Nereida / Barcelona [Aquesta comèdia va ésser estrenada al Teatre Romea de Barcelona, el día 24 de gener del 1956 per la Companyia Maragall] 24/01/1956 // Barcelona // Teatre Romea 0

509 Ttrcast Casulleras i Tenes, Josep Acaba en tres!... Joguina Barcelona Josep Casulleras, impressor 1934 Adan Ferrer "18,5 cm 20 p" "Josep Casulleras i Tenes / Acaba en tres!... / Joguina en un acte i en prosa / Estrenada amb èxit el día 19 d'Abril de 1908, en la Societat ""La Odelisca"", instalada en la del ""Fomento Instructivo de la Barriada de San Antonio"", de Barcelona / Barcelona / Josep Casulleras, impressor / Cafrrer Massens, 42, / Telèfon 79822 / 1934" "19/04/1908 //Barcelona Societat ""La Odalisca""" 0

510 Tcat Casulleras i Tenes, Josep Amb dona... tots contents Joguina Barcelona Josep Casulleras, impressor 1931 Patuel "17,5 cm 36 p" 2 exemplars "Josep Casulleras i Tenes / Amb dona... tots contents / Joguina en un acte i en prosa / Estrenada amb èxit el día 12 de gener de 1908, en la Societat ""La Odalisca"", instal·lada en la del ""Fomento Instrutivo de la Barriada de San Antonio"", de Barcelona / Barcelona / J. Casulleras, impressor / Carrer Massens, 42 / 1931" "12/01/1908 // Barcelona Societat ""La Odalisca""" 0

511 Tcat Casulleras i Tenes, Josep Un casat... desenganyat Monòleg Segona Barcelona Josep Casulleras, impressor 1930 Adan Ferrer "18 cm 13 p" "Josep Vasulleras i Tenes / Un casat... desenganyat / Mpnòleg en català i en prosa / Estrenat al teatre del ""Centro de la Unión Comercial e Industrial Manresano"" la nit del 10 d'agost de 1902 / Segona edició / Barcelona / J. Casulleras, impressor / Carrer Massens, 42 / 1930" 10/08/1902 // Manresa // Centro de la Unión Comercial e Industrial Manresano 0

512 Tcat Casulleras i Tenes, Josep La clau dels embolics Joguina Barcelona Josep Casulleras, impressor 1933 Adan Ferrer "18,5 cm 24 p" "Josep Casulleras i Tenes / La clau dels embolics / Joguina en un acte i en prosa / Estrenada amb èxit en el teatre de l' ""Ateneu Obrer Manresà"", el día 15 d'agost de 1907 / Barcelona / J, Casulleras, impressor / Carrer Massens, 42 / Telèfon 79822 / 1933" 15/08/1907 // Manresa // Ateneu Obrer Manresà 0

513 Tcat Badia, Alfred Una Croada Barcelona Edicions 62 1971 El Galliner, 010 "17,5 cm 78 p" Alfred Badia / Una Croada / Edicions 62, Barcelona 0

514 Tcat Casulleras i Tenes, Josep La joia perduda Diàleg dramátic Barcelona Josep Casulleras, impressor 1933 Adan Ferrer "18,5 cm 14 p" "Josep Casulleras i Tenes / La joia perduda / Diàleg dramàtic en prosa / Estrenat amb éxit en el teatre del ""Centre Pla de Bages"" (Aribau, 21), la nit del 16 de juliol de 1911, sota la direcció de l'aplaudit primer actor Enric Vilar. / Barcelona/ Josep Casulleras, impressor / Carrer Massens, 42. / Telèfon 79822 / 1933" 16/07/1911 // Barcelona /Centre Pla de Bages 0

515 Tcat Casulleras i Tenes, Josep Els pretendents de la Nuri Joguina Barcelona Josep Casulleras, impressor 1935 Adan Ferrer "18,5 cm 34 p" "Josep Casulleras i Tenes / Els pretendents de la Nuri / Joguina en un acte i en prosa / Estrenada amb èxit el día 9 d'Agost de 1933. al ""Teatre Canigó"", de Vic, per la notable Companyía de Josep Subirana, de la mateixa ciutat, Primer premi en el I Concurs de Teatre Català ""Amateur"", de 1931 / Barcelona / Josep Casulleras, impressor / Carrer Massens, 42 / Telèfon 79822 / 1935" 09/08/1933 // Vic // Teatre Canigó 0

516 Tcat Casulleras i Tenes, Josep Qui no té vergonya!... Joguina Barcelona Josep Casulleras, impressor 1932 Adan Ferrer "17,5 cm 22 p" "Josep Casulleras i Tenes / Qui no té vergonya!... / Joguina en un acte i en prosa / Estrenada amb èxit el día 13 de novembre de 1910, en el ""Centre Pla de Bages"", de Barcelona / Barcelona / J. Casulleras, impressor / Carrer Massens, 42 / Telèfon 79822 / 1932" 13/11/1910 // Barcelona // Centre Pla de Bages 0

517 Tcat Català, Fidel La sorpresa Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1922 "Biblioteca ""L'Escon"", 130" Patuel "21 cm 23 p" 2 exemplars "La sorpresa /Impressió dramàtica en un acte original de Fidel Català / Biblioteca ""L'Escon"" / Petritxol, 2 / Llibreria / Barcelona " 0

518 Tcat Català, Victor [Albert i Paradis, Caterina] 4 Monólechs [La tieta / Pere Mártir / La Vepa / Germana Pau] Barcelona "Tip. ""L'Avenç""" 1901 Adan Ferrer "21,5 cm 85 p" "Víctor Catalá / 4 Monólechs / Barcelona / Tip. ""L'Avenç"": Ronda de l'Universitat, 20 / 1901" 0

519 Tcat Català, Victor [Albert i Paradis, Caterina] Pere Martir Monòleg Barcelona "Tip. ""L'Avenç""" 1901 Patuel "22 cm 19 p" "Extret del llibre ""4 Monólechs""" 0

520 Tcat Català, Victor [Albert i Paradis, Caterina] La vepa Monòleg Barcelona "Tip. ""L'Avenç""" 1901 Patuel "22 cm 17 p" "Extret del llibre ""4 Monólechs""" 0

521 Tcat Causadias, Agustí Á Milan Comèdia Barcelona Tipografía La Académica 1895 Patuel "20 cm 31p" Agustí Causadias / Á Milan / Comedia en un acte y en vers / Estrenada en Gracia per la Societat La Granada (Tertulia Serra) lo día 24 de Juny de 1895 / Tipografía La Académica / Barcelona / Serra germans y Russell / Ronda de l'Universitat, 6 / 1895 24/06/1895 // Barcelona (Gràcia) Societat La Granada 0

522 Tcat Causadias Carné, Agustí Las cantonadas Monòleg Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1898 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 110" Patuel "21,5 cm 9 p" Sense portada / Dades de la coberta "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"". / Obra n.º 110 /Las cantonadas / Monólech escrit en prosa y original de Agusti Causadias Carné / Estrenat ab éxit en lo Centre de LA UNIÓ la nit del 3 de abril de 1897 / Preu: 1 ral / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Ronda de S. Pere, 19 y 21, 1.er, 1.ª / 1898" 03/04/1897 // Barcelona / Centre de LA UNIÓ 0

523 Tcat Causadias Carné, Agustí Lo Comte de Sant Vicens Humorada Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1899 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 140" "21 cm 32 p" 2 exemplars "Lo Comte de S. Vicens / Humorada caballeresca en un acte y en vers / original de Agusti Causadias Carné / Estrenada la nit del 16 de Janer de 1897, en lo Teatro Lope de Vega / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Ronda Sant Pere, 19 y 21, 1.er, 1.ª / Juny de 1899" 16/01/1897 // Barcelona // Teatro Lope de Vega 0

524 Tcat Causadias Carné, Agustí L'oncle ric Comèdia Sitges Imprempta El Eco de Sitges 1918 "18,5 cm 40 p" A. Causadias / L'oncle ric / Comedia en un acte, original, i escrita en prosa. / Preu: 2 rals 0

525 Tcat Causadias Carné, Agustí La Pubilla Maneguíns... que tot l'any anava ab vano Comèdia Barcelona Imprempta d'en Joaquim Collazos 1902 "21 cm 26 p" A. Causadías y Carné / La Pubilla Maneguins... que tot l'any anava an vano / Comedia en un acte y en vers original / Barcelona / Imprempta d'en Joaquim Collazos / Plassa de la Igualtat, 3.- 1902 0

526 Tcat Cavallé, Pere Amor es joventut Comèdia Barcelona Impremta d'Art 1916 Patuel "19,5 cm 182 p" 2 exemplars "Pere Cavallé / Amor és joventut / Comedia en dos actes / Impremta D'Art / Provença, 304 / Barcelona / MCMXVI [Aquesta comedia va ésser representada per primera vegada en el ""Teatre del Centre de Lectura"" de Reus, la nit del 9 de Desembre de 1915]" 09/12/1915 // Reus // Teatre del Centre de Lectura 0

527 Tcat Cavallé, Pere Aubada i Posta Reus "Bibliotheca ""Foc Nou""" 1906 "Bibliotheca ""Foc Nou""" Patuel "15,5 cm 103 p" 2 exemplars "Pere Cavallé / Aubada i Posta / Reus / Bibliotheca ""Foc Nou"" / 1906" 0

528 Tcat Cavallé, Pere Els germans Ferrerons Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1934 Catalunya Teatral, 062 "18 cm 48 p" 2 exemplars Els germans Ferrerons / Comedia comica en dos actes original de Pere Cavallé / Estrenada amb gran èxit, la nit del 18 de Desembre de 1919, en el Teatre Català Romea. / Catalunya Teatral / Any III / 1 d'octubre 1934 / Núm. 62 / Llibreria MILLÀ / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 18/12/1919 // Barcelona // Teatre Català Romea 0

529 Tcat Cavallé, Pere Els germans Ferrerons Comèdia Barcelona La Novel·la Nova 1920 La Novel·la Teatral Catalana, 020 "19 cm 36 p" Dos exemplars / Sense portada- Dades de la coberta La novel·la Teatral Catalana / Any II / Núm. 20 // Els germans Ferrerons / Comedia en dos actes de Pere Cavallé / 30 cts. [Estrenada amb gran èxit la nit del 19 de Desembre de 1919, en el Teatre Català Romea] 1919/12/19 // Barcelona // Teatre Català Romea 0

530 Tcat Cavallé, Pere Els mesquins Reus Talleres Gràfics de C. Ferrando Patuel "20 cm 189 p" 2 exemplars "Pere Cavallé / Els Mesquins / Tallers Gràfics de C. Ferrando - Reus [Aquesta obra va representar-se per primera vegada a Reus, el dida 26 de Març de 1914, en el ""Teatre del Centre de Lectura""]" 1914/03/26 // Reus // Teatre del Centre de Lectura 0

531 Tcat Cavallé, Pere La Terra Drama Barcelona Félix Costa, Impressor 1919? La Novel·la Teatral Catalana, 016 Falten les cobertes. Sense portada [Estrenat en el Teatre Català Romea de Barcelona el dia 16 de Febrer de 1918] 16/02/1918 // Barcelona // Teatre Català Romea 0

532 Tcat Cavallé, Pere El vedell d'or Drama Barcelona Llibreria Millà 1934 Catalunya Teatral, 051 "18 cm 55 p" 2 exemplars El vedell d'or / Drama en tres actes original de Pere Cavallé / Estrena: 12 Novembre, 1932 / 2.ª vetllada de Teatre Selecte al Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Industria, de Barcelona / Catalunya Teatral / Any III / 15 Abril 1934 / Núm. 51 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 1932/11/12 // Barcelona // Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria 0

533 Tcat Cerdà, Jordi Pere La set de la terra Comèdia dramàtica Palma de Mallorca Editorial Moll 1956 Raixa Casal "15,5 cm 96 p" Any d'edició segons catàleg BC Jordi Pere Cerdà / La set de la terra / Comèdia dramàtica en tres actes / Pròleg per Francesc de B. Moll / Palma de Mallorca / Editorial Moll [Aquesta obra fou estrenada al Teatre Municipal de Perpinyà el dia 7 de març de 1955] 07/03/1955 // Perpinyà // Teatre Municipal 0

534 Tcat Ciurana y Maijó, Joseph Amor a Prova Comèdia Reus Imprenta de Sanjuán Germáns 1913 Patuel "18 cm 44 p" "Amor a prova / Comedia en un acte y enprosa original de Joseph Ciurana y Maijó / Obra llorejada ab lo premi del Comte de Fígols en els ""Jocs florals"" de la Bonanova, celebrats lño día 22 de setembre de 1912 / Estrenada ab molt d'exit, baix la direcció actística de D. Lluis Ribé. en el teatre del ""Patronat del obrer de Sant Joseph"", de Reus, la tarda del 2 de mars de 1913. / Reus / Imprempta de Sanjuán Germáns / 1913" 02/03/1913 // Reus // Patronat del obrer de Sant Joseph 0

535 Tcat Ciurana y Maijó, Joseph La casa de las bruixes Sarsuela Reus 1902 Martí, Salvador Foment "21,5 cm 46 p" 2 exemplars La casa de las bruixes / Sarzuela Cómica en un acte, dividit en dos quadros, y en vers / Lletra de Joseph Ciurana y Maijó / y música de Salvador Martí / Estrenada ab éxit la nit del 8 de Desembre de 1900 en lo Teatro del Centro Católich de Reus / Reus / Tipografía de Sanjuán Germáns / 1902 1999/12/08 // Reus // Teatro del Centro Católich 0

536 Tcat Ciurana y Maijó, Joseph Fam de riqueses Rondalla Reus Tipografía de Sanjuán Germáns 1914 Patuel "10,5 cm 49 p" "Fam de Riqueses / Rondalla lírica en un acte i set quadros original de Josep Ciurana i Maijó / Obra premiada en los ""Jocs Florals"" de la Bonanova, celebrats l'any 1913 / Reus / Tipografía de Sanjuán Germáns / 1914" 0

537 Tcat Ciurana y Maijó, Joseph Fe, Patria i Amor Comèdia Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1924 Patuel "19 cm 89 p" Fe, Patria i Amor / Comedia en tres actes i en prosa progonal de Josep Ciurana i Maijó / Estrenada mb molt èxit la nit del 2 de septembre de 1900 en el teatre del CENTRO CATOLIC, de Reus / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 1 / Llibreria / Barcelona / 1924 02/09/1900 // Reus / Teatre del Centro Católic 0

538 Tcat Ciurana y Maijó, Joseph Lo Pirata Drama Barcelona Biblioteca Regional 1900 "20 cm 104 p" Lo pirata / Drama en quatre actes y en vers original de D. Joseph Ciurana y Maijó / Llicenciat en Filosofía y Lletras / Estrenat ab gran éxit, la nit del 25 de Desembre de 1899, en lo Teatro del Centro Moral y Congregació de Sant Lluis Gonçaga, de la parroquia de Sant Francisco de Paula de Barcelona. / Barcelona / Biblioteca Regional, Molas, 24, entressol, 1.ª / 1900 25/12/1899 // Barcelona // Teatro del Centro Moral y Congregació de Sant Lluis Gonçaga 0

539 Tcat Ciurana y Maijó, Joseph Lo Pirata Drama Segona Reus Tipografía de Sanjuán Germáns 1913 "21 cm 127 p" 2 exemplars Lo Pirata / Drama en quatre actes i en vers / original de Josep Ciurana i Maijó / Estrenat amb gran exit la nit del 25 de desembre de 1899, en lo Teatre del Centre Moral i Congregació de S. Lluis Gonçaga, en la Parroquia de S. Francesc de Paula de Barcelona. / Reus / Establiment tipografic Sanjuán Germans / 1913 25/12/1899 // Barcelona // Teatre del Centre Moral i Congregació de S. Lluis Gonçaga 0

540 Tcat Civit i Alsó, Joan / Farré i Gual, Josep La força de la Tradició Comèdia dramàtica Barcelona Editorial Balmes, S.A. 1933 Biblioteca Popular de Teatre Catòlic, 007 "21,5 cm 62 p" Biblioteca Popular de Teatre Catolic N.º 7 / Joan Civit i Alsó i Josep Farré i Gual / La força de la tradició / Comèdia dramàtica en 3 actes / Editorial Balmes, S.A. / Duran i Bas, 11 / Barcelona // 1933 [Estrenada al Centre Cultural d'Espluga de Francolí, la nit de Sant Josep de l'any 1929] 19/03/1929 // Espluga de Francolí // Centre Cultural 0

541 Tcat Clarasó, Noel La clau Comèdia Barcelona Editorial Millà 1960 Catalunya Teatral. 2a època, 065 "18 cm 69 p" 2 exemplars La clau / Comèdia / (Dos actes partits tots dos) / original de Noel Clarasó / Estrenada al Teatre Romea, de Barcelona, el 4 de febrer de 1960 per la Companyia titular / 1960 / Editorial Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 04/02/1960 // Barcelona // Teatre Romea 0

542 Tcat Clarena i Testagorda, Enric La llufa! Comèdia Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1919 "Biblioteca ""L'Escon"", 109" Patuel "19,5 cm 31 p" 2 exemplars "¡La llufa! / Comedia en un acte i en prosa original de N'Enric Clarena i Testagorda / Manresa, 28 de desembre de 1909 / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Petritxol. n.º 2, llibrería / 1919" 0

543 Tcat Clavaguera i Munté, Enric El procés de Diana Wurton Comèdia Barcelona Editorial Millà 1952 Catalunya Teatral. 2a època, 015 "21 cm 39 p" 2 exemplars "El procés de Diana Wurton / Comèdia en un pròleg, tres actes i epíleg, original de Enric Clavaguera i Munté / Estrenada al Teatre del Club Diagonal, el dia 31 de gener de l'any 1952, per la Companyía ""Sessions Escèniques Fernàndez Castanyer"" / 1952 // Editorial Millà / Barcelona" 31/01/1952 // Barcelona // Teatre del Club Diagonal 0

544 Tcat Closa, Prev., Pere Modestia es preferida Caricatura Ripoll Tip. Ripollesa de Daniel Maideu 1929 Adan Ferrer "19,5 cm 65 p" "Pere Closa, Prev. / Modestia es preferida / Comedia en dos actes i de costums modernes / es a posta per a representar-se dintre les associacions pietosas: ""Filles de Maria"", ""Escoles Dominicals"", Catecismes de perseverancia"", ja sia per a estimul de grans, i ensenyament de petits, ja sia per a correccio d'estranys / 1929 / Tip. Ripollesa de Daniel Maideu / Llopions, 20 / Ripoll" 0

545 Tcat Clot, Juan J. La pietat del cel Drama Barcelona Imprempta de la viuda y fills de Gaspar 1868 Archivo Central Lírico-Dramático "20,5 cm 78 p" La pietat del cel. / Drama bilingüe en tres actos y en verso original de Juan J. Clot. / Estrenado con extraordinario éxito en el Teatro del Odeon la noche del 22 de Noviembre de 1868. / Barcelona / Imprenta de la Viuda é Hijos de Gaspar. / 1868 22/11/1868 // Barcelona // Teatro del Odeon 0

546 Tcat Coca i Vallmajor, Eduard Gent d'ara Comèdia Barcelona Bartomeu Baxarías 1908 De tots colors Adan Ferrer i Patuel "18,5 cm 85 p" 2 exemplars "Eduard Coca y Vallmajor / Gent d'ara / Comedia en dos actes / De tots Colors [Aquesta comedia va estrenarse al Teatre Novetats, per la ""Nova Empresa de Teatre Català"", baix la direcció d'Adrià Gual, la nit del 18 de Novembre de 1908]" 18/11/1908 // Barcelona // Teatre Novetats 0

547 Tcat Coca i Vallmajor, Eduard Gent d'ara Comèdia Barcelona Llibreria Millà Catalunya Teatral, 019 Casal "17,7 cm 48 p" 2 exemplars "Gent d'ara / Comedia en dos actes original de Eduard Coca i Vallmajor / Estrenada al Teatre Novetats, per la ""Nova Empresa de Teatre Català"", el día 18 de novembre de 1908 / Administració Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona" 18/11/1908 // Barcelona // Teatre Novetats 0

548 Tcat Codolosa, Josep M. Lo bram del ruch Barcelona "Impremta de ""Lo Teatro Regional""" 1901 Biblioteca Dramàtica Regional Patuel "20 cm 40 p" Biblioteca Dramática Regional / Lo bram del ruch / Parodia del aplaudidissim drama Lo Timbal del Bruch / Escrita en un acte y en vers catalá per Joseph M.ª Codolosa / Estrenada ab extraordinari éxit, en lo teatro del Tívoli en la nit del 18 de Desembre de 1882 / Lema . Y luego puesta la mano en las narices comenzó á rebuznar tan réciamente, que todos los cercanos valles retumbaron. / (Cervantes: Quijote, 2 part. cap. XXVII.) / Barcelona // 1901 18/12/1882 // Barcelona Teatro Tivoli 0

549 Tcat Codolosa, Josep M. En Jaumet y la Riteta Diàleg Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1909 "21 cm 12 p" 2 exemplars En Jaumet y la Riteta / Duo Infantívol per Joseph M. Codolosa / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía./ Carrer de Petritxol, 2 / 1909 0

550 Tcat Codolosa, Josep M. Tot pel nás de una nineta Diàleg Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1909 Adan Ferrer i Patuel "21 cm 10 p" 2 exemplars Tot pel nás d'una nineta / Diálech cómich, de balcó a balcó original de Joseph M.ª Codolosa / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2 / 1909 0

551 Tcat Coll i Britapaja, Josep L'Angeleta y L'Angelet Sarsuela Barcelona Imprenta de Jaume Jepús 1879 "21 cm 58 p" L'Angeleta y L'Angelet / Sarsuela cómica en dos actes / Arreglada á la escena catalana per D. Joseph Coll y Britapaja, ab música original del mateix. / Estrenada ab éxit extraordinari en lo Teatro del Circo, la nit del 15 de Mars de 1879 / Barcelona / Imprempta de Jaume Jepús / Pasatje Fortuny (Universitat vella) / 1879 15/03/1870 // Barcelona // Teatro del Circo 0

552 Tcat Coll i Britapaja, Josep La fantasma groga Caricatura Segona Barcelona Imprenta de Jaume Jepús 1876 Patuel "21 cm 69 p" La fantasma groga, / Caritatura Romántich-Caballeresca en tres actes y cuatre cuadros / Lletra de D. Joseph Coll y Britapaja / música de Mr. P. Lacome adicionada per D. Felip Pedrell. / Estrenada en lo teatro del Circo, la nit del 28 de Novembre de 1873 / Segona edició / Barcelona / Imprempta de Jaume Jepús. / Carrer de Petritxol, num. 10. / 1876. 28/11/1873 // Barcelona // Teatre del Circo 0

553 Tcat Coll Gorina, Ramon Remey de gelosía Comèdia Terrasa Establiment Tipo-Litogfràfich de V. Cusó 1881 Patuel "21,5 cm 30 p" Remey de gelosía / Comedia en un acte en vers y catalá original de Ramon Coll Gorina / Estrenada ab extraordinari aplauso en lo Teatre Principal de Tarrassa la nit del 12 de Decembre de 1880 / Preu 4 rals / Tarrasa. / Establiment Ripo-Litográfich de V. Cusó, S. Pere 55. / 1881 12/12/1880 // Tarrasa // Teatre Principal 0

554 Tcat Collado, Agustí Aurora boreal Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1935 Catalunya Teatral, 090 "17,5 cm 63 p" 2 exemplars "Aurora boreal / Ciomedia en tres actes original de Agustí Collado / Estrenada la Societat ""Iris"" de Mataró, el dia 24 de novembre de 1935, per la companyía de Leandre Vilaret i sota el patronayge de l'""Associació de Teatre Selecte"" / Catalunya Teatral / Any IV / 30 de novembre de 1935 / Núm. 90 / Llibreria MILLÀ / Carree Sant Pau, 21 / Barcelona " 24/11/1935 // Mataró // Iris 0

555 Tcat Collado, Agustí La Bohèmia Trista Comèdia Barcelona Tallers Gràfics Irandez 1934 El nostre teatre, 3 Patuel / "19 cm 57 p" 2 exemplars "La Bohèmia Trista / Comèdia en un pròleg y tres actes, original d'Agustí Collado / A la noia inconeguda que, en el ""Bulevard Clichy"", de París, m'inspirà aquesta comèdia. Agustí Collado [Aquesta comèdia fou estrenada amb un èxit esclatant al teatre ""Orfeó de Sans""]" ??// Barcelona // Orfeó de Sans 0

556 Tcat Collado, Agustí Bromes pesades Joguina còmica Barcelona Imp. Nogués 1929 Patuel "21 cm 16 p" 2 exemplars / Sense portada / Dades de la coberta Agustí Collado / Bromes pesades / Joguet còmic en un acte / Representat amb molt bon èxit en el més importants teatres de Catalunya, durant l'any 1928, amb motiu de la tournée efectuada per la companyia de Josefina Tàpias / Barcelona / 1929 0

557 Tcat Collado, Agustí Ell m'estima Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1933 Catalunya Teatral, 041 "17,7 cm 39 p" 2 exemplars Ell m'estima / Comedia en dos actes original d'Agusti Collado / Estrenada al Coliseu Pompeia per la companyia Riera-Claramunt. / Catalunya Testral / Any II / 15 Novembre, 1933 / Núm. 41 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona ?? // Barcelona // Coliseu-Pompeia 0

558 Tcat Collado, Agustí / Roig-Guivernau, J. L'herbolària de la creu Sainet Barcelona Llibreria Bonavia 1936 La Escena Catalana. 2a època, 428 Casal "17,5 cm 84 p" 2 exemplars Agustí Collado i J,. Roig-Guivernau / L'herbolària de la Creu / Sainet barceloní en tres actes / Estrenar al Gran Teatre Espanyol, el dia 11 de març del 1936, per la Companyia Vila- Daví / La Escena Catalana / Any XIX (2.ª època) / 18 de gener del 1936 / N.º 428 / Llibreria Bonavia / Tapineria, 4 /Barcelona 11/03/1936 // Barcelona / Teatre Espanyol 0

559 Tcat Collado, Agustí La joventut passa Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1933 Catalunya Teatral, 024 "17,7 cm 46 p" 2 exemplars La joventut passa / Comedia en dos actes original de Agusti Collado / Estrenada en el teatre Coliseu Pompeia per la Companyia d'Art -Dramàtic Claramunt- Adrià / Administracio Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona ?? // Barcelona / Teatre Coliseu Pompeia 0

560 Tcat Collado, Agustí No vull casar-m'hi Diàleg 1934 El nostre teatre. Suplement d'obres breus Casal "18,5 cm 13 p" 2 exemplars. / Sense portada, dades de la coberta el nostre teatre / Edició del 15 de maig del 1934 / No vull casar-m'hi / Diàleg en prosa, original d'Agustí Collado / Suplement d'obres breus [Estrenat el dia 22 d'abril del 1934, al Teatre de l'Orfeó Gracienc, per la companyia d'Enric Giménez] 22/04/1934 // Barcelona // Teatre de l'Orfeó Gracienc 0

561 Tcat Collado, Agustí / Roig-Guivernau, J. El pas de la glòria Comèdia Barcelona Tallers Gràfics Irandez 1934 El nostre teatre, 20 Casal "18,5 cm 47 p" 2 exemplars El pas de la gloria / Comèdia en tres actes, original Agustí Collado i J. Roig Guivernau [Aquesta obra fou estrenada el dia 9 de desembre del 1934 al Teatre-Escola de Barcelona] 09/12/1934 // Barcelona // Teatre-Escola 0

562 Tcat Collado, Agustí / Roig-Guivernau, J. El poble no vol la guerra Barcelona Llibreria Bonavia 1935 La Escena Catalana. 2a època, 415 Casal "18 cm 55 p" 2 exemplars Agustí Collado i J. Roig Guivernau / El poble no vol la guerra / Obra en tres actes / Estrenada al Coliseu Pompeia, de Barcelona, el dia 10 de maig del 1935 per la Companyia Casals - Cumellas / La Escena Catalana / Any XVIII (2.ª època) 13 d'abril del 1935 Núm. 415 / Llibreria Bonavia / Tapineria, 4 / Barcelona 10/05/1935 // Barcelona // Coliseu Pompeia 0

563 Tcat Collado, Agustí Sentiments nobles Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1935 Casal "17,5 cm 15 p" Teatre d'infants / Sentiments nobles / Comedia en un acte per a nois i noies original de Agustí Collado / 1935 / Llibreria Millà / Sant Pau, 21 /Barcelona 0

564 Tcat Collado, Agustí La sort té cops amagats Sainet Barcelona Tallers Gràfics Irandez 1934 El nostre teatre, 14 Casal "18,7 cm 21 p" 2 exemplars "La sort té cops amagats / Sainet en dos actes, original i en prosa d'Agustí Collado / Al meu nobel i excel·lent amic JOSEP ESTEVE PLANELLAS del qual he rebut grans proves d'amistat en aquells moments en què la vida de teatre - qye d'escenari en fora és bella i reblerta d'encís - m'emplenava d'amargors i m'empanyia a rebatre la ploma contra les parets de paper del magnífic i dolorós temple de Talia. Cordialment AGUSTI COLLADO / Juliol del 1934 [Estrenat aquest sainet al ""Centre de Dependents del Comerç i de la Industria"" la nit del 7 de juliol del 1934]" 07/07/1934 // Barcelona // Centre de Dependents del Comerç i de la Industria 0

565 Tcat Collado, Agustí El veritable amor Comèdia Barcelona Tallers Gràfics Irandez 1935 El nostre teatre, 31 Casal "19 cm 50 p" 2 exemplars El veritable amor / Comèdia en quatre actes, original d'Agustí Collado / A Josep M.ª Torrens l'excel·lent compositor català, l'amic cordial, l'artista de la paraula amable i coratjosa al qual tothom hauria d'estimar perquè senzillament i elegantment uneix la intel·ligència amb la simpatia. Jo m'honoro de posar-lo al davant de totes les meves amistats per creure que així corresponc a les seves atencions i als seus afectes. Agusti Collado [La primera representació d'aqueta comèdia tingué lloc al Teatre Orfeó Calellenc, de Calella, el dia 3 de febrer de l'any 1935] 03/02/1935 // Calella // Orfeó Calellenc 0

566 Tcat Colomer, Conrad 1.000 duros Comèdia Barcelona Imprempta d'en Joaquim Collazos 1900 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 158" Patuel "21 cm 19 p" 2 exemplars 1.000 duros / Comedia en un acte arreglada á la escena catalana per Conrat Colomé / Estrenada ab brillatisim éxit en lo Teatro del Tívoli de Barcelona la nit del 18 de Janer de 1890 / Barcelona / Imprempta d'en Joaquim Collazos / Plassa de la Igualtat, núm. 3 / 1900 18/01/1890 // Barcelona // Teatro Tívoli 0

567 Tcat Colomer, Conrad A costellas del gendre Caricatura tràgica Barcelona Imprenta de Mariano Galve 1898 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 119" Casal "20,5 cm 108 p" 2 exemplars A costellas del gendre / Comedia en cuatre actes arreglada á la escena catalana per Conrat Colomer / Estrenada ab éxit extraordinari en lo Teatro Catalá (Romea) la nit del 29 de Novembre de 1897 / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Ronda de S. Pere, 19 y 21, 1.er 1.ª / 1898 29/11/1897 // Barcelona // Teatro Catalá (Romea) 0

568 Tcat Colomer, Conrad Á qui busca lo dels altres... Joguina cómica Barcelona Estampa dels successors de N. Ramirez y C.ª 1887 Arxiu lírich dramàtich de D. R. Montfort Patuel "21 cm 46 p" 2 exemplars Arxiu lírich-dramátich de D. R. Monfort Carrer de Basea, núm. 8, 2.º / Á qui busca lo dels altres.... / Joguina cómica en dos actes y en prosa original de D. Conrat Colomé / Estrenada en lo teatre del Bon Retiro ab éxit estraordinari lo 21 de Juliol de 1881 / Barcelona / Estampa dels successors de N. Ramirez y C.ª / Passayge de Escudellers, núm. 4 / 1887 21/07/1881 // Barcelona // Teatre del Bon Retiro 0

569 Tcast Colomer, Conrad ¡Asesino! Comèdia Barcelona Imprenta F. Badia 1901 Bbiblioteca teatral Patuel "21 cm 36 p" Biblioteca Teatral / ¡Asesino! / Comedia en un acto y en prosa, arreglada á la escena española por Conrado Colomer / Estrenada con éxito extraordinario en el Teatro Novedades, la noche del 21 de Febrero de 1893 / Barcelona / Imprenta F. Badia, Doctor Dou, 14 / 1901 21/02/1893 // Barcelona // Teatre Novedades 0

570 Tcat Colomer, Conrad La cartilaginotalgia Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1907 "21,5 cm 20 p" 2 exemplars Cuants mes serem mes riurem ó La cartilaginotalgia / Pessa en un acte arreglada al catalá per Conrat Colomer / Estrenada ab molt bon éxit en lo teatro del Bon Retiro la nit del 14 de Agost de 1877 / Barcelona / Llibreria Millà / Carrer de Sant Pau, 21 / 1906 14/08/1877 // Barcelona // Teatre del Bon retiro 0

571 Tcat Colomer, Conrad La casa tranquila Comèdia Barcelona Arxiu Central Lírich-Dramàtich de D. Rafel Ribas 1879 Patuel "21 cm 48 p" 2 exemplars La casa tranquila /Comedia en tres actes y en prosa, arreglada á la escena catalana per C. C. / Representada ab mòlt éxit en lo Teatro Catalá. instalat en lo de Romea, la nit del 22 de Abril de 1879 / Barcelona / Arxiu Central Lírich-Dramátich de Rafel Ribas / Carrer de la Unió, 5, pis ters / 1879 22/04/1879 // Barcelona // Teatre Catalá Romea 0

572 Tcat Colomer, Conrad De cobarts no hi ha ré escrit Comèdia Barcelona Imprenta de Juan Puigmacia, Suc. de C. Miró 1886 Patuel "20,5 cm 27 p" Sense coberta De cobarts no hi ha ré escrit / Comedia en un acte y en prosa arreglada á la escena catalana per Conrat Colomé / Estrenada ab extraordinari éxit en lo Teatro de Novetats de Barcelona la nit del 20 de Janer de 1886. / Barcelona / Imprenta de Juan Puigmacia, Suc. de C. Miró / Calle Casanova, número 29 / 1886 20/01/1886 // Barcelona / Teatre Novetats 0

573 Tcat Colomer, Conrad Las erradas del papá Sainet líric Barcelona Tipografía La Académica 1896 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" Patuel "21 cm 24 p" 2 exemplars. Sense coberta "Las erradas del papá / Sarsuela en un acte / Llibre de Conrat Colomer / Música del mestre Juli Perez Aguirre / Estrenada en lo Jardí Espanyol la nit del 12 de Juny de 1896 / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Carrer de las Cabras, 13, 2º / 1896" 12/06/1896 // Barcelona // Jardí Espanyol 0

574 Tcat Colomer, Conrad La firma de'n Rovellat Joguina Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1894 Patuel "21 cm 31 p" "La firma de'n Rovellat / Joguina en un acte y en prosa / Arreglada á la escena catalana per D. Conrat Colomer / Estrenada ab gran éxit en lo Teatro Novetats la nit del 12 de Octubre de 1893 / Preu: 4 rals / Barcelona / Bilbioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Carrer de las Cabras, 13, segon / 1894" 12/10/1893 // Barcelona // Teatre Novetats 0

575 Tcat Colomer, Conrad Flor de Té Sarsuela Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1897 Patuel "20 cm 67 p" 2 exemplars "Flor de Té / Sarsuela bufa de costums xinescas, en tres actes / Arreglo de Conrat Colomer / música de Charles Lecocq / Estrenada ab extraordinari éxit en lo Teatro del Tívoli, la nit del 11 de Novembre de 1897 / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Ronda S. Pere 19 y 21, 1.er 1ª / 1897" 11/11/1897 // Barcelona // Teatre Tívoli 0

576 Tcat Colomer, Conrad La guerra á casa Comèdia Barcelona Arxiu Central, Lirich-Dramàtich, de Rafel Ribas 1873 Patuel "21 cm 25 p" 2 exemplars La guerra á casa / Comedia en un acte y en vers per C. C. / Estrenada ab brillant éxit en lo Teatro de Novetats, en lo dia 1 de Juliol de 1873 / Barcelona / Archiu Central, Lirich-Dramàtich, de Rafel Ribas. / Carrer de la Unió, núm. 5. / 1873 01/07/1873 // Barcelona // Teatre Novetats 0

577 Tcat Colomer, Conrad La guerra á casa Comèdia Barcelona "Biblioteca ""Teatro Mundial""" 1914 Patuel "19 cm 31 p" 2 exemplars "La guerra a casa / Comedia en un acte y en vers de C. C. / Estrenada ab extraordinari èxit al Teatre de Novetats, de Barcelona, el dia 1 de juliol de 1873 / Barcelona / Biblioteca ""Teatro Mundial"" / 21 Carrer de Sant Pau - 21 / 1914" 1873/07/01 // Barcelona // Teatre Novetats 0

578 Tcat Colomer, Conrad La herencia del oncle Pau Comèdia Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1895 Patuel / Casal "21,5 cm 87 p" 2 exemplars "La herencia del oncle Pau / Comedia en quatre actes / Arreglada á la escena catalana per D. Conrat Colomer / Estrenada ab brillant éxit en lo Teatro Catalá (Romea) la nit del 16 de Abril de 1895 / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Carrer de las Cabras, 13, 2.on / 1895" 16/04/1895 // Barcelona // Teatre Catalá (Romea) 0

579 Tcat Colomer, Conrad La llupia Joguina Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1896 Patuel "21 cm 16 p" 2 exemplars "La llupia / Joguina en un acte arreglada á la escena catalana per Conrat Colomer / Estrenada ab molt éxit en lo Teatro Catalá (Romea) la nit del 31 Mars de 1896 / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Carrer de las Cabras, 13, 2º / 1896" 31/03/1896 // Barcelona / Teatre Catalá (Romea) 0

580 Tcat Colomer, Conrad Un mal tanto Barcelona Estampa de Salvador Manero 1871 Arxiu Central Lírich-Dramàtich "21,5 cm 23 p" 2 exemplars, un dins un volum enquadernat amb altres obres, de tapes verdes i llom marró Un mal tanto / Friolera inverosimil y en vers original de C. C. / Estrenada ab extraordinari exit en lo teatre de l'Odeon la nit del 30 de abril de 1871, á benefici del primer galan jove D. Hermenegildo Goula / Barcelona. / Estampa de Salvador Manero, / Ronda del Nort, numero 128. / 1871 30/04/1871 // Barcelona // Teatre Odeon 0

581 Tcat Briz, Francesc Pelagi / Soler, Frederic La Falç Drama Tercera Barcelona Casa Editorial de Teatre 1916 Patuel "21,5 cm 88 p" La Falç / Drama en tres actes i en vers original de Don Francesc Pelay Briz i Don Frederic Soler / Mestres en Gai saber / Estrenat amb brillant èxit en el Teatre Català (Romea) la nit del 21 de Novembre de l'any 1878 / Tercera edició / Casa Editorial de Teatre / Bonavía i Duràn. Boqueria, 20. - Barcelona / 1916 21/11/1878 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

582 Tcat Briz, Francesc Pelagi L'agulla Drama Barcelona "Estampa ""La Catalana"", de Jaume Puigventós" 1892 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 001" Patuel "20 cm 107 p" "Biblioteca del Teatro Regional / L'agulla / Drama en tres actes y en vers / Obra póstuma, original del malaguanyat y eminent poeta / Mestre en Gay Saber / Don Francesch Pelay Briz. / Estrenat ab extraordinari éxit en lo Teatro Catalá instalat en lo de Romea, la nit del 12 d'Octubre de 1891. / Barcelona / Estampa ""La Catalana,"" de Jaume Puigventós / Dormitori de Sant Francesch, 5 / 1892" 12/10/1891 // Barcelona // Teatre Català Romea 0

583 Tcat Colomer, Conrad Ki-Ki-Ri-Ki Opereta bufa Barcelona Impremta Ràfols 1887 La Novel·la Nova, 124 Patuel "18,5 cm 31 p" 2 exemplars / Un sensa coberta Ki-Ki-Ri-Ki / Opereta bufa en un acte i en prosa / Traduïda i adaptada al catalá amb tota la fidelitat possible por Conrad Colomer / Música de diversos mestres francesos / Estrenada amb gran éxit al teatre de Catalunya (avui Eldorado) en la primera quinzena de Juny de 1887 / Impremta Rafols / Portaferrissa, 15 / Barcelona 15/06/1887 // Barcelona Teatre Eldorado 0

584 Tcat Colomer, Conrad Ki-Ki-Ri-Ki Opereta bufa Barcelona Impremta-Edicions Artís & Co. 1914 Patuel "18,5 cm 32 p" Ki-Ki-Ri-Ki / Opereta bufa en un acte i en prosa / Traduida i adaptada al catalá amb tota la fidelitat possible per Conrat Colomer / Música de diversos mestres francesos / Estrenada amb gran èxit al teatre de Catalunya (Avui Eldorado) en la primera quinzena de Juny de 1887 / Barcelona / Impremta-Edicions Artís & Co. / Balmes, 54 / 1914 15/06/1887 / Teatre Eldorado 0

585 Tcat Colomer, Conrad Lo meu modo de pensar Barcelona Imprenta de Jaume Jepús 1878 Arxiu Central Lírich-Dramàtich de Rafel Ribas Patuel i Casal "21 cm 18 p" 2 exemplars Lo meu modo de pensar / Llisoneta de moral en un acte y en prosa, per C. C. / Estrenada ab extraordinari éxit en lo Teatro Romea, la nit del 28 de Abril de 1878. / Barcelona. / Imprenta de Jaume Jepús / Carrer de Petritxol, N.º 10 / 1878 28/04/1878 // Barcelona // Teatro Romea 0

586 Tcat Colomer, Conrad La parentela Comèdia Barcelona Impremta Ràfols La Novel·la Teatral Catalana, 003 "18,5 cm 47 p" La parentela / Comèdia en tres actes i en prosa arreglada a l'escena catalana per Conrat Colomer / Estrenada amb extraordinari èxit en el Teatre Novetats la nit del 21 desembre del 1893 1893/12/21 // Barcelona // Teatre Novetats 0

587 Tcat Colomer, Conrad Una pessa de dos Barcelona imprenta de Salvador Manero 1872 Arxiu Central Lírich-Dramàtich de Rafel Ribas Patuel "21,5 cm 16 p" 2 exemplars sense coberta Una pessa de dos // Moneda de coure // Acunyada en vers per Conrado Colomé / Estrenada ab brillant éxit en lo teatro de'l Tívoli la nit del 24 de Juriol de 1872 á benefici de la primera tiple D.ª Josefa Mateu / Preu 1 ral. / Barcelona / Impremta de Salvador Manero / Ronda del Norte, núm. 128 / 1872 24/07/1872 // Barcelona // Teatre Tívoli 0

588 Tcat Colomer, Conrad Qui tot ho vol... Sarsuela Barcelona Imprempta L'Atlántida 1899 Patuel "21 cm 28 p" Qui tot ho vol... / Sarsuela en un acte y en vers / Lletra de Conrat Colomer y música d'una pila de mestres / Estrenada al teatro Fortuny de Reus y repreentada repetidas vegadas en varis teatros de Catalunya / Barcelona / Imprempta L'Atlántida / Dr. Dou, 14 / 1899 ??/??/1899 // Reus // Teatre Fortuny 0

589 Tcat Colomer, Conrad Un sogre de Damocles Joguina Barcelona Estampa de Joan Puigmacià 1887 Arxiu Central Lírich-Dramàtich de R. Monfort "21 cm 22 p" 3 exemplars Un sogre de Damocles / Joguina en un acte y en prosa / Arreglada á la escena catalana per Conrat Colomé / Estrenada en lo teatro de Novetats la nit del 3 de abril de 1886 / Barcelona / Estampa de Joan Puigmaciá / Casanova, 29 / 1887 03/04/1886 // Barcelona // Teatre Novetats 0

590 Tcat Colomer, Conrad Tot es mal que mata Comèdia Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1898 Patuel "21 cm 80 p" Tot es mal que mata / Comedia en tres actes y en prosa / Arreglada á la escena catalana per Conrat Colomer / Estrenada ab éxit extraordinari, la nit del 28 de Novembre de 1898, en lo teatro de Novetats de Barcelona / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Ronda de S. Pere, 19 y 21, 1.er 1.ª / 1898 28/11/1898 // Barcelona // Teatre Novetats 0

591 Tcat Colomer, Conrad Verdalet pare y fill del comers de Barcelona Sarsuela Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1896 Patuel "21 cm 53 p" 2 exemplars "Verdalet pare y fill del comers de Barcelona / Sarsuela en dos actes / Llibre de D. Conrat Colomer / Música del mestre D. Urbano Fando / Estrenada ab verdader éxit en lo Teatro Jardí Espanyol la nit del 26 de Maig de 1896 / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Carrer de las Cabras. 13, 2º / 1896" 26/05/1896 // Barcelona // Teatre Jardí Espanyol 0

592 Tcat Briz, Francesc Pelagi La Fals Drama Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1897 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 095" Patuel "21 cm 112 p" "La Fals / Drama en tres actes y en vers original de D. Francesch Pelay Briz y D. Frederich Soler / Mestres en Gay saber / Estrenat ab brillant éxit en el Teatro Catalá, instalat en lo Teatro Romea, la nit del 21 de Novembre de 'l any 1878 / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", Plassa del Pi, 3, 2.º / 1897 " 21/11/1878 // Barcelona // Teatre Català Romea 0

593 Tcat Briz, Francesc Pelagi Las malas llengas Comèdia Barcelona Estampa de Salvador Manero 1871 Arxiu Central Lírich-Dramàtich Patuel "21,5 cm 77 p" 2 exemplars Las malas llengas / Comedia en tres actes y en vers feta per Francesch Pelay Briz / Estrenada en lo teatre del Odeon, la nit del del 27 de febrer del any 1871. / Barcelona. / Estampa de Salvador Manero, / Ronda del Nort, numero 128. / 1871. 1871/02/27 // Barcelona // Odeon 0

594 Tcat Briz, Francesc Pelagi Qui s'espera 's desespera Apariament Barcelona Llibreteria de Joan Roca y Bros 1866 Patuel "20 cm 8 p" Qui s'espera 's desespera / Apariament fet per Francesch Pelay Briz. / Barcelona: / Llibreteria de Joan Roca y Bros, / carrer de la Argentería n.º 49. / 1866. 0

595 Tcat Colomer, Vídua d'Albert, Dolors Flor boscana Drama Barcelona 1925 Patuel "21 cm 63 p" Flor boscana / Drama en tres actes i en vers 0riginal de Na Dolors Colomer, Vídua d'Albert / Barcelona / 1925 0

596 Tcat Colomer i Fors, Pere La creu Drama Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1912 Patuel "18,5 cm 168 p" 2 exemplars "La creu / Drama en tres actes original de Pere Colomer y Fors / alvador Bonavía, Impressor / Plassa del Pí, 5 / Barcelona / 1912 [Aquesta obra fou estrenada en el Teatre Espanyol, per la companyia del ""Sindicat de Autors Dramatics Catalans"", el dia 9 de Novembre de 1912]" 09/11/1912 // Barcelona // Teatre Espanyol 0

597 Tcat Colomer i Fors, Pere Entre boires Drama Sant Feliu de Guixols Octavi Viader, impressor 1907 Patuel "19 cm 41 p" 2 exemplars Entre boires / Drama en un acte, original de P. Colomer y Fors / Octavi Viader, Impressor / Sant Feliu de Guixols / 1907 [Sant Feliu de Guixols el dia 2 de juny de 1905] 02/06/1905 // Sant Feliou de Guixols 0

598 Tcat Colomer i Fors, Pere Esclat de vida Comèdia Sant Feliu de Guixols Octavi Viader, impressor 1906 Patuel "21 cm 136 p" Esclat de vida / Comèdia en dos actes, original de P. Colomer y Fors / Questa comèdia va estrenarse al Teatre Catalá, instalat en el de Romea, la vetlla del 27 de Novembre de 1905 / Octavi Viader , impressor / Sant Feliu de Guixols / 1906 27/11/1905 // Barcelona // Teatre Catalá (Romea) 0

599 Tcat Colomer i Fors, Pere De festa major Sainet Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1909 La Escena Catalana "21,5 cm 29 p" 2 exemplars De festa major / Saynet de costums empordaneses, en un acte original de Pere Colomer y Fors / Estrenat en el teatre Català Romea, la vetlla del 20 de Novembre de 1908 / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2 / 1909 20/11/1908 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

600 Tcat Colomer i Fors, Pere La deria de don Pau Espatotxada Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1909 La Escena Catalana Patuel "21 cm 23 p" 2 exemplars La deria de don Pau / Expatotxada en un acte original de Pere Colomer y Fors / (E. Vilaró) / Escrita expresament pera esser estrenada en la funció d'ignocents del teatre Romea, que tinguè lloch el día 28 de Desembre de 1908 // Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 3 / 1909 28/12/1908 // Barcelona // Teatre Romea 0

601 Tcat Colomines, Joan Teatre 1964-1974 [Perdona, Franz / La sentència / Paracels / Julieta] Barcelona Edicions 62, s/a. 1974 Cara i creu, 21 Fàbregas, Xavier (Pròleg) 84-297-1042-6 Casal "19,5 cm 215 p" Joan Colomines / Teatre 1964-1974 / Pròleg de Xavier Fàbregas / Edicions 62, s/a., / Barcelona 0

602 Tcat Colominas, J.V. Els oposats Drama Barcelona Tipografia d'Egisto Bossi 1906 Patuel "21 cm 69 p" Els oposats / Drama en tres actes, per J. V. Colominas / Tipografia d'EGISTO BOSSI / Cambis Nous, 8 y 11 / Barcelona / 1906 0

603 Tcat Coma, Abelardo A punta de dia Joguina Barcelona "Biblioteca de ""L'Escut Catalá""" 1895 Patuel "19,5 cm 28 p" "A punta de dia / Juguet ab un acte y en vers bilingüe / arreglo de Abelardo Coma / Estrenat en lo teatro de la Societat ""Numancia"" de Sans, ab éxit extraordinari . / Barcelona / Biblioteca de ""L'Escut Catalá"" / Carrer Marlet, 5 (baixos) / 1895" "??? // Barcelona (Sans) // Teatre Societat ""Numancia""" 0

604 Tcat Coma, Abelardo Lo diari d'en Brusi Joguina cómico-lírica Segona Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1896 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 071" Patuel "21,5 cm 13 p" 2 exemplars / Un retallat "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Obra n.º 71 / Lo diari d'en Brusi / Juguet Cómich-Lírich, inverossimil y bilingüe en un acte y en vers / Lletra y música de Abelardo Coma / Estrenat ab éxit extraordinari en las nits del 8 d'Octubre de 1876 y 22 de Juliol de 1881 en los teatros Ateneo de Tarragona, y Masini de Barcelona / Segona edició / Preu: Un ral / ""Lo Teatro Regional,"" / Carrer de las Cabras, 13, 2º / Barcelona 1896" 08/10/1876 // Tarragona // Teatre Ateneo 0

605 Tcat Coma, Abelardo Lo dijous gras Sainet Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1897 Patuel "20,5 cm 37 p" 2 exemplars "Lo dijous gras / Divertidissim Saynete o sia Cuadro de costums catalanas en un acte y en prosa original de Abelardo Coma / Estrenat ab un exit verdaderament extraordinari, delirant (mal m'esta'l dirho), en lo Teatro Niu Guerrer de Barcelona, la nit del 12 d'Abril de 1896 / Preu: Dos rals. / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional."" / Plaza del Pi, 3, 2,on / 1897" 12/04/1896 // Barcelona // Teatre Niu Guerrer 0

606 Tcat Coma, Abelardo La Doloretas Parodia Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1899 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 133" Patuel "21 cm 40 p" "La Doloretas / Parodia bilingüe en un acte y en prosa / original de Abelardo Coma / Estrenada am brillantíssim éxit, la nit del 26 de Novembre de 1898, per la notale companyhia de D.ª Concepció Ferrer / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Ronda de S. Pere, 19 y 21, 1.er 1.ª / 1898" 26/11/1898 // 0

607 Tcat Coma, Abelardo Lo miracle de Mahoma Sainet Barcelona Imprempta de Francisco Badia 1903 Patuel "21 cm 28 p" 2 exemplars Lo miracle de Mahoma / Divertidissim sainete catalá en un acte y en prosa original de Abelardo Coma / Estrenat en lo Teatre Catalá (Romea) ab un bon èxit, la nit del 4 de Juny de 1902 / Barelona / Imprempta de Francisco Badia / Doctor Dou, 14 / 1903 04/06/1902 // Barcelona // Teatre Catalá (Romea) 0

608 Tcat Coma, Abelardo Quan fou mort lo combregaren Joguina Barcelona Imprempta L'Atlántida 1899 Patuel "20,5 cm 24 p" 2 exemplars Quan fou mort lo combregaren / Juguet ab un acte y en prosa catalana original de Abelardo Coma / Estrenat ab extraordinari éxit en lo Teatro Principal de Gracia, la nit del 1 de Maig de 1898 / Barcelona / Imprempta L'Atlántida, / Dr. Dou, 14 / 1899 01/05/1898 // Barcelona (Gracia) Teatre Principal 0

609 Tcat Coma i Soley, Vicenç L'autor Comèdia Barcelona Tallers l'Estampa 1928 Casal "19 cm 45 p" 2 exemplars "V. Coma Soley / L'Autor! / Comèdia en un acte / Barcelona / Llibreria Verdaguer / Rbla. del Mig, 5 / 1928 [Aquesta obra fou estrenada el dia 16 de Desembre de 1928 per la ""Companyia Hel·lènica"" en el ""Teatre Parthenon"" de Barcelona]" 16/12/1928 // Barcelona // Teatre Parthenon 0

610 Tcat Coma i Soley, Vicenç L'avarícia escarmentada o A Barcelona no val a badar Comèdia Barcelona Editorial Balmes, S.A. Col·lecció Somriure Patuel "21,5 cm 12 p" 2 exemplars Col·lecció Somriure / Adherida a la B. P. de T. C. / V. Coma Solei / L'Avarícia escarmentada o A Barcelona no val a badar / Comèdia en un acte / Primera edició / (Amb llicència eclesiàstica) / Editorial Balmes, S.A. / Carrer Duran i Bas, 11 / Barcelona [Aquesta obra fou estrenada al Centre Catòlic de Blanes] 0

611 Tcat Coma i Soley, Vicenç "La ""Burra"" de Balaam" Sainet Patuel "21,5 cm 7 p (del 29 al 35)" 2 exemplars "V. Coma Solei / La ""Burra"" de Balaam / Sainet en un acte, per a noies" 0

612 Tcat Coma i Soley, Vicenç Com al cine Humorada Mataró Edicions de la Casa Patuel 1929 Biblioteca Llanas, 002 Patuel "22,5 cm 55 p" 2 exemplars Any I / Mataró, març de 1929 / Núm. 2 / Biblioteca Llanas Editada per la Casa Patuel / Com al cine / humorada en tres actes per Vicens Coma i Soley / Casa Patuel / Isern, 1 / Mataró / 1929 / Impremta Minerva / Mataró [Aquesta obra fou estrenada en la nit del 28 de febrer, amb gran exit, en el Teatre Partenon de Barcelona] 1929/02/28 // Barcelona // Teatre Partenon 0

613 Tcat Coma i Soley, Vicenç El Cosí d'En Pere Boter Comèdia Mataró Edicions de la Casa Patuel 1933 Biblioteca Iluro Patuel "22 cm 34 p" Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / V. Coma Solei / El Cosí d'En Pere Boter / Humorada en tres actes / Mataró / Any VI / Setembre de MCMXXXIII / Vol. [Aquesta obra fou estrenada amb gran èxit al Casal Popular de Sant Genís de Vilassar, el dia 19 de Febrer de l'any 1933] 19/02/1933 // Sant Genís de Vilassar // Casal Popular 0

614 Tcat Coma i Soley, Vicenç El que no es compra Drama Mataró Edicions de la Casa Patuel 1929 Biblioteca Llanas, 006 Patuel "22 cm 43 p" 2 exemplars Biblioteca Llanas / Edicions de la Casa Patuel / V. Coma i Soley / El que no es compra / Drama en tres actes i un epíleg / Mataró / Any I / Setembre de MCMXXIX / Vol. VI 0

617 Tcat Coma i Soley, Vicenç L'Hàbit de Sant Francesc Comèdia Barcelona Editorial Balmes, S.A. Col·lecció Somriure "21,5 cm 34 p" Col·lecció Somriure / Adherida a la B. P. de T. C. / V. Coma Solei / L'Hàbit de Sant Francesc / Comèdia en tres actes / inspirada en una rondalla popular que va contar-la en mig d'uns quants amics, a Blanes, mestre Joaquim Ruyra. / (Amb llicència eclesiàstica) / Editorial Balmes, S. A. / Carrer Duran i Bas, 11 / Barcelona 0

615 Tcat Coma i Soley, Vicenç La covardia de Pons Pilat Drama Barcelona Editorial Balmes, S.A. 1934 Biblioteca Popular de Teatre Catolic, 014 Patuel "21, 5 cm 61 p" 2 exemplars Biblioteca Popular de Teatre Catolic N.º 14 / V. Coma i Solei / La covardia de Pons Pilat / Drama bíblic en 5 actes / Amb llicència eclesiàstica / Editorial Balmes, S.A. / Duran i Bas 11 / Barcelona // 1934 0

616 Tcat Coma i Soley, Vicenç Diplomàcia de Pagès Comèdia dramàtica 1933 Patuel "22 cm 6 p (de la 35 a la 40)" 2 exemplars extrets del llibre del mateix autor El rei de les bicicletes. Diplomàcia de pagés V. Coma Solei / Diplomàcia de Pagès / Comedia dramàtica, en un acte, original 0

618 Tcat Coma i Soley, Vicenç Ling-Fu o Les angúnies d'un xinès Comèdia Barcelona Editorial Balmes, S.A. 1932 Biblioteca Popular de Teatre Catòlic, 003 Patuel "20,7 cm 38 p" 2 exemplars Biblioteca Popular de Teatre Catòlic N. 3 / V. Coma i Solei / Ling-Fu o Les angúnies d'un xinès / Comèdia en tres actes i cinc quadros inspirada en una obra de Juli Verne / Biblioteca Popular de Teatre Catòlic / Editorial Balmes, S. A. / Duran i Bas, 11 / Barcelona / 1932 [Aquesta obra fou estrenada el dia 11 de desembre de 1932, en el teatre de l'Ateneu de Sant Lluís G. de Sant Martí de Provençals] 11/12/1932 // Sant Martí de Provençals // Teatre de l'Ateneu de Sant Lluís G. 0

619 Tcat Coma i Soley, Vicenç La malaltia de la Lilí Joguina còmica Mataró Casa Patuel 1928 Biblioteca Iluro, 017 Patuel "21 cm 21 p" 2 exemplars "Any II / Mataró, desembre de 1928 / Núm. 17 / Biblioteca ""Iluro"" Editada per la Casa Patuel / V. Coma Soley / La malaltia de la Lilí / Pessa en un acte / Aquesta obra va estrenar-se el 3 d'Abril de 1926 en el teatre del ""Cine Modern"" de Lloret de Mar en la vetllada organitzada pel benemèrit Casal de l'Obrera / Arts Gràfiques / Santa Coloma de Farnés" "03/04/1926 // Lloret de Mar // Teatre ""Cine Modern""" 0

620 Tcat Coma i Soley, Vicenç Un minyó enamoradiç Humorada Mataró Edicions de la Casa Patuel 1931 Biblioteca Iluro Patuel "21 cm 19 p (de la 61 a la 79)" "2 exemplars sense coberta extrets del llibre del mateix autor ""Els sis corders de Blanes. Un minyó enamoradíç""" V. Coma Soley / Un minyó enamoradiç / Humorada en un acte [Aquesta obra fou escrita per ésser estrenada en el Centre Catòlic de Blanes] 0

621 Tcat Coma i Soley, Vicenç La Mona de Pasqua Comèdia Segona Mataró Edicions de la Casa Patuel 1929? Biblioteca Iluro, 021 Patuel "21,7 cm 14 p" 2 exemplars "Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / V. Coma i Solei / La Mona de Pasqua/ Comèdia en un acte i en prosa / (Per a noies) / 2.ª Edició / Any IV / Mataró, Maig de MCMXXIV / Vol. XXI [Aquesta obra fou estrenada del dia 25 de Maig de 1924 per la Congregació Mariana de nenes ""Verge del Pilar"", en el local del Centre Catòlic de Blanes] " 25/05/1924 // Blanes // Centre Catòlic 0

622 Tcat Coma i Soley, Vicenç "El pretendent de la ""Lulú""" Comèdia Biblioteca Popular de Teatre Catòlic Patuel "21, 5 cm 13 p (de la 37 a la 49)" "2 exemplars extrets del llibre del mateix autor ""Les sorpreses de la rifa. El pretendent de la 'Lulú'""" "V. Coma Solei / El pretendent de la ""Lulú"" / Comèdia en un acte" 0

623 Tcat Colomer, Vídua d'Albert, Dolors El rei de les bicicletes / [Diplomàcia de pagès] Comèdia Barcelona Editorial Balmes, S.A. Col·lecció Somriure Patuel "21,5 cm 40 p" 2 exemplars, un amb nomès la primera obra Col·lecció Somriure / Adherida a la B. P. de T. C. / V. Coma Solei / El rei de les bicicletes / Comèdia amb tres actes l'últim dividit en dos quadres / Editorial Balmes, .A. / Carrer Duran i Bas, 11 / Barcelona // [V. Coma Solei / Diplomàcia de Pagès / Comèdia dramática, en un acte, original] 0

624 Tcat Coma i Soley, Vicenç La reina de les dependentes Comèdia Blanes "Impremta ""Blandonia""" 1929 "Edicions ""Recull"", 004" Patuel "21 cm 25 p" 2 exemplars "Edicions ""Recull"" / Volum IV / La reina de les dependentes / comedia en un acte, original de V. Coma i Soley / 1929 / Impremta ""Blandonia"" /Blanes [Aquesta obra fou estrenada amb gran éxit el dia 29 d'Agost de 1929, en el Teatre Fortuny de Blanes]" 1929/08/29 // Blanes // Teatre Fortuny 0

625 Tcat Coma i Soley, Vicenç El sis corders de Blanes / Un minyó enamoradiç Comèdia Mataró Edicions de la Casa Patuel 1931 Biblioteca Iluro Patuel "21 cm 58 p" 2 exemplars amb nomès la primera obra V. Coma Solei / El sis corders de Blanes / Comèdia en tres actes inspirada en un conte del mestre Joaquim Ruyra 0

626 Tcat A. F. y C. Un joch de cartas Barcelona Imprenta de la Viuda é Hijos de Gaspar 1868 Patuel "21 cm 23 p" 2 exemplars. Sense portada, dades de la coberta Un joch de cartas / apropósit en un acte y en vers / per A. F. y C. / Barcelona. / Imprenta de la Viuda é Hijos de Gaspar. / 1868. 0

627 Tcat Claudi-Nal La ensarronada de la Llibertat Comèdia Barcelona Imp. A. Gost 1913 Patuel "21 cm 22 p" 2 exemplars Claudi-Nal La ensarronada de la Llibertat / Comedia en un acte i en vers escrita pel seu autor una nit de bona lluna / Barcelona / Imp. A. Gost, Balmes, 88 / 1913 [Aquesta obra fou estrenada amb gran éxit en el Centre Obrer Tradicionalista del districte segón de Barcelona el día 26 d'Octubre de 1913] 26/10/1913 // Barcelona // Centre Obrer Tradicionalista 0

628 Tcat A. M. Lo San de Sans Barcelona Estampa de Salvador Manero 1871 Arxiu Central Lírich-Dramàtich Patuel "21,5 cm 20 p" Sense portada, dades de la coberta Arxiu Central Lirich-Dramátich / Estornut en un acte y semblant a vers / titolat / Lo Sans de Sans / fabricat en Barcelona en un quint pis en el any 1871 / per A. M. / Estrenat en lo teatre de Talía la nit del 7 de juriol de 1871. / Barcelona. / Estampa de Salvador Manero, / Ronda del Nort, numero 128. / 1871. 07/07/1871 // Barcelona // Talia 0

629 Tcat Andreu etc. El noy de las camas tortas Barcelona Imprempta de la V. é H. de Gaspar 1866 Archivo Central Lírico-Dramático Patuel "18,5 cm 37 p" Taques d'humitat i algun estrip que no afecta el text El noy de las camas tortas. / Pessa catalana ab un acte y en vers / escrita per un tal Andreu etc. / Estrenada ab un exact estraordinari en lo teatro del Odeon. / (Secció de la Gata) / la nit del 22 de Mars de 1866. / Barcelona: / Imprempta de la V. é H. de Gaspar, Cervantes. - 3. / 1866. 22/03/1866 // Barcelona // Odeon 0

630 Tcat Comamala, Romà Teatre [Adam i Eva / El cor menjat / Don Joan / Rafa / David, Rei ] Montserrat Impremta de Montserrat 1988 Biblioteca Serra D'Or 84-7202-985-9 Casal "19 cm 343 p" Romà Comamala / Teatre / Publicacions de L'Abadia de Montserrat 0

631 Tcat Comamala, Romà Variacions sobre mites grecs I [Teseu / Prometeu / Circe / Alèxias i les sirenes / Jasó i Medea] Montserrat Impremta de Montserrat 1977 Biblioteca Serra D'Or Xavier Fàbregas (Pròleg) 84-7202-156-4 Casal "19 cm 164 p" Biblioteca Serra D'Or / Romà Comamala / Variacions sobre mites grecs I / Teseu / Prometeu / Circe / Alèxias i les sirenes / Jasó i Medea / Puiblicacions de L'Abadia de Montserrat 0

632 Tcat Comamala, Romà Variacions sobre mites grecs II [Perseu i Medusa / Manto / Resos / Orfeu / Alcmeó] Montserrat Impremta de Montserrat 1978 Biblioteca Serra D'Or 84-7202-304-4 Casal "19 cm 181 p" Romà Comamala / Variacions sobre mites grecs II / Perseu i Medusa / Manto / Resos / Orfeu / Alcmeó / Publicacions de L'Abadia de Montserrat 0

633 Tcat Comes, Francesc Sabater i detectiu Sainet Barcelona Impremta Ràfols 1920 La Novel·la Teatral Catalana, 039 "18,5 cm 32 p" Sabater i Detectiu / Sainet en un acte, en prosa, original de En Francesc Comes / Estrenat al Teatre Català Romea, la nit del 15 de Maig de 1920 15/05/1920 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

634 Tcat Congost i Peradalta, Josep La Forsa del Ideal Quadre dramàtic Girona Tipografía Moderna 1913 Patuel "10,5 cm 30 p" 2 exemplars La Forsa del Ideal / Quadret dramátich original d'en Joseph Congost y Peradalta / estrenat ab gran éxit en el Teatre Principal de Banyolas el dia 1 d'Octubre de 1911 / Preu: Una Pesseta / Gerona / Tipografía Moderna / 11 - Independencia 11 / 1913 01/10/1911 / Banyoles // Teatre Principal 0

635 Tcat Coquard, Lluís Amor... direcció prohibida Comèdia Mataró Edicions de la Casa Patuel 1958 Biblioteca Llanas, 031 Patuel "21,5 cm 66 p" 2 exemplars "Lluís Coquard / Amor... Direcció prohibida! / Comèdia en tres actes / Estrenada per l'Agrupació Artística i Recreativa de la ""U. C. B."" de Barcelona, en el seu teatre del carrer Urgell el dia 23 de novembre del 1958 " "23/11/1958 // Barcelona // Agrupació Artística i Recrreativa de la ""U. C. B.""" 0

636 Tcat Coquard, Lluís Amor... direcció prohibida Comèdia Segona Barcelona 1971 Llibres de Teatre, 11 Patuel "6,5 cm 61 p" 2 exemplars "Lluís Coquard / Amor... Direcció Prohibida! / Comèdia en tres actes / La present obra fou el llaç d'amistat entre l'excel·lent director Jordi Galligó i l'autor. A ell, doncs, em plau de dedicar-la. / Lluís Coquard / Es propietat de l'autor La ""Sociedad General de Autores de España"" és l'encarregada d'administrar els drets de representació. [Estrenada per l'Agrupació Artística i Recreativa de la ""U.C.B."" de Barcelona, en el seu teatre del carrer Urgell, el dia 23 de novembre de 1958]" "23/11/1958 // Barcelona // Agrupació Artística i Recreativa de la ""U.C.B.""" 0

637 Tcat Coquard, Lluís Aquilí i la llàntia d'Aladí Fantasia Barcelona INGRO 1978 Llibres de Teatre, 14 84-400-2254-9 "16,5 cm 45 p" 2 exemplars "Lluís Coquard / Aquilí i la llàntia d'Aladí / Fantasia escènica en 2 actes / A Maria Dolores Iglesias, qui cuida amorosament d'un extens planter de futurs amics del teatre. / Lluís Coquard / Es propietat de l'autor. La ""Sociedad General de Autores de España"" és l'encarregada d'administrar els drets de representació. [Estrenada per alumnes de 7.è i 8.è d'E.G.B. de l'Escola Minicipal ""26 de Gener"" en el Palau de Gongresos de Barcelona, el dia 14 de desembre de 1976]" 14/12/1976 // Barcelona // Palau de Gongresos 0

638 Tcat Coquard, Lluís / Montaner, Lluis Albert L'arbre caigut Comèdia Barcelona Editorial Nereida 1957 Biblioteca Gresol, 23 Patuel "17 cm 62 p" 2 exemplars Lluís Coquard / Lluís Albert Montaner / L'Arbre Caigut Comèdia en tres actes / Menció honorífica del PREMI DE TEATRE F.E.S.T.A. 1956 / Editorial Nereida 17/03/1957 // Barcelona i Esparreguera // Teatre del Centre de Sant Josep Oriol i Patronat Parroquial 0

639 Tcat Coquard, Lluís La bella adormida del bosc Rondalla Barcelona INGRO 1975 Llibres de Teatre, 13 94-400-9438-8 "16,5 cm 49 p" 2 exemplars "Lluís Coquard / La bella adormida del bosc / Rondalla en 3 actes i 9 cuadres / Als amics de Sala Cabañes, de Mataró, aplaudint llurs campanyes de teatre infantil. / Lluís Coquard / Es propietat de l'autor. La ""Sociedad General de Autores de España"" és l'encarregada d'administrar els drets de representació. [Estrenada per la Secció de Teatre de l'""Orfeó Popular Olotí"", d'Olot, en el seu local social, el dia 5 de gener de 1961] " 05/01/1961 // Olot // Teatre Orfeó Popular Olotí 0

640 Tcat Coquard, Lluís La bota de Sant Farriol Comèdia 1961 Patuel "22 cm 14 p" 2 exemplars / Impres amb multicopista La bota de Sant Farriol / Comèdia folklòrica en 1 acte original de Lluís Coquard / Estrenada al día 11 de març de 1961, per l'Esbart Gresol del Club Montclar en el seu local social. 11/03/1961 // Barcelona // Esbart Gresol Club Montclar 0

641 Tcat Coquard, Lluís Els bruts de Vallneta Fantasia Barcelona 1977 Llibres de Teatre, 16 Casal "16,5 cm 43 p" "Lluís Coquard / Els bruts de Vallneta / Fantasia escènica en un pròleg i 6 quadres dividits en dues parts / Premi Nacional ""Ciutat de Lleida, 1977"", de Teatre Infantil / A ramon Dagés, director i ànima del grup Antifaç. Amb tot afecte / Lluís Coquard / Es propietat de l'autor. La ""Sociedad General de Autores de España"" és l'encarregada d'administrar els drets de representació. [Estrenada pel Grup Antifaç, de Sant Andreu, en el Teatre Fèmina, de Lleida, el dia 10 de desembre de 1978]" 10/12/1978// Lleida // Teatre Fèmina 0

642 Tcat Coquard, Lluís Caram, quin home! Comèdia Barcelona INGRO 1969 Llibres de Teatre, 7 "16,7 cm 56 p" 2 exemplars "Lluís Coquard / Caram, quin home! / Comèdia en tres actes / Al dinàmic actor Francesc Vals amb l'amistat i l'aplaudiment de Lluís Coquard / Es propiedad de l'autor. La ""Sociedad General de Autores de España"" és l'encarregada d'administrar els drets de representació. [Estranada a Barcelona, en el teatre de la ""Parròquia Mare de Déu del Carme"", pel quadre escènic titular el dia 21 d'abril de 1968.]" "21/04/1968 // Barcelona // Teatre de la ""Parròquia Mare de Déu del Carme""" 0

643 Tcat Coquard, Lluís / Alborch, Francesc La cendrosa ventafocs Fantasia Barcelona Fimagraf-s.a. 1984 Llibres de Teatre, 20 84-398-1649-9 "16,7 cm 65 p" "Lluís Coquard i Francesc Alborch / La cendrosa ventafocs / Fantasia escènica en dotze quadres dividits en dues parts / Al estusiasta col·laborador Julio Àlvarez, per la seva inspirada aportació. / Els autors / Ës propietat dels autors. La ""Soiedad General de Autores de España"" és l'encarregada d'administrar els drets de representació. [Estrenada a Barcelona per U de Cuc Teatre, en el Centre d'Espectacles per a Nois i Noies, el dia 31 de març de 1984]" 31/03/1984 // Barcelona // Centre d'Espectacles 0

644 Tcat Coquard, Lluís "Ella i els ""pingüinos""" Comèdia Barcelona Imprenta I.G. Rovira 1963 Llibres de Teatre, 3 "16,5 cm 65 p" 2 exemplars "Lluís Coquard / Ella i els ""pingüinos"" / Comèdia en tres actes / A Antoni Andrada. desinteressat defensor del teatre. Amb sincera amistad. / Lluís Coquart / Es propietat de l'autor. La ""Sociedad General de Autores de España"" és l'encarregada d'administrar els drets de representació./ Dipòsit Legal: 20.410. - 63 / N.º Reg, 3.266. - 63" 0

645 Tcat Coquard, Lluís L'estiuet del Senyor Martí Comèdia Barcelona INGRO 1979 Llibres de Teatre, 15 84-300-0420-3 "16,5 cm 53 p" 2 exemplars "Lluís Coquard / L'estiuet del Senyor Martí / Comèdia en dues parts i 4 actes / A Josep Casanova, l'amistad mitjançant el teatre. Lluís Coquard / Es propietat de l'autor. La ""Sociedad General de Autores de Espala"" és l'encarregada d'administrar els drets de representació. [Estrenada a Barcelona per la secció de teatre del Centre Moral i Cultural del Poble Nou, a la Sala Poble Nou el dia 10 de setembre de 1978]" 10/09/1978 // Barcelona (Poble Nou) / Sala Poble Nou 0

646 Tcat Coquard, Lluís Hola, caputxeta vermella! Rondalla Barcelona INGRO 1972 Llibres de Teatre, 12 "16,5 cm 44 p" 2 exemplars "Lluís Coquard / Hola, caputxeta vermella! / Rondalla en 3 actes i 8 quadres / A Ramon Casellas, director i ànima del ""Grup Màscares de Girona"", bons actors i excel·lents amics. Lluís Coquard / Es propietat de l'autor. La ""·Sociedad General de Autores de Espala"" és l'encarregada d'administrar ela drets de representació. [Estrenada pel grup ""Màscaras"" a la Plaça dels Jurats del Passeig Arqueològic de Girona, el dia 4 de setembre de 1969]" 04/09/1969 // Girona // Plaça dels Jurats del Passeig Arqueolòlig 0

647 Tcat Coquard, Lluís Juguem tot fent teatre Comèdia Barcelona INGRO 1971 Llibres de Teatre, 10 "16,5 cm 49 p" 2 exemplars "Lluís Coquard / Juguem tot fent teatre / Comèdia per a infants, ja siguin petits o grans / 3 actes i 6 parts / Premi de Teatre Infantil ""Ciutat de Barcelona, 1969"" / A Maria del Carme Calvo, ànima del Club Infantil ""Peques"", afectuosament. Lluís Coquard / Es propietat de l'autor, La ""Sociedad General de Autores de España"" és l'encarregada d'administrar ela drets de representació. [Estrenada pel Grup Escènic ""La Rondalla"" en el Teatre Romea, de Barcelona, el dia 1 de novembre de 1970] " 01/11/1970 // Barcelona // Teatre Romea 0

648 Tcat Coquard, Lluís Els llorers a l'estofat Comèdia Barcelona Grafiques Rubens-Montsech 1968 Llibres de Teatre, 6 "16,5 cm 53 p" 2 exemplars "Lluís Coquard / Els llorers a l'estofat / Comèdia en tres actes, el tercer partit amb dos quadres / A l'amic Ramon Balsells, ànima i director del ""T.E.E.B."", verdader niu d'actors. Amb aplaudiment de Lluís Coquard / Es propietat de l'autor, La ""Sociedad General de Autores de España"", és l'encarregada d'administrar els drets de representació. / Dipòsit Legal: B-17.760-68 [Estrenada a Barcelona per l'agrupació ""Teatre Escola Enric Borràs"", en el teatre de la Penya Cultural Barcelonesa, el día 19 de noviembre de 1967] " 19/11/1967 // Barcelona // Teatre Escola Enric Borràs 0

649 Tcat Coquard, Lluís La núvia portava cua Comèdia Barcelona Imprenta I.G. Rovira 1961 Llibres de Teatre, 1 "16,5 cm 70 p" 2 exemplars "Lluís Coquard / La núvia portava cua / Comèdia en tres actes / A Francesc d'A. Toboso, brillant director escénic i millor amic. Lluís Coquard / Es propiedad de l'autor. La ""Sociedad General de Autores de España"", és l'encarregada d'administrar ela drets de representació / Dipòsit Legat: B. 16.974.-IV / N.º Reg. 6706.-61 [Estrenada per la Secció de Teatre del ""Centre Moral i Cultural de Poble Nou"" de Barcelona, en el seu teatre del carrer Pujadas, el dia 1 de octubre del 1961]" 01/10/1961 // Barcelona (Poble Nou) // Centre Moral i Cultural 0

650 Tcat Rusiñol, Santiago "En ""Barba Azul""" Monòleg Barcelona "Tipografia ""L'Avenç""" 1906 Adan Ferrer "19 cm 13 p" "En ""Barba Azul"", monoleg per Santiago Rusiñol / Tipografia ""L'Avenç"", Ronda Universitat, 20 / Barcelona, 1906" 1906/04/18 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

651 Tcat Coquard, Lluís Patufet Rondalla Barcelona Imprenta I.G. Rovira 1964 Llibres de Teatre, 4 "16,5 cm 61 p" 2 exemplars "Lluís Coquard / Patufet / Rondalla en 10 quadres, dividits en un pròleg i tres actes / Al senyor Joan Serrat Huguet, que em va obrir la porta professional del teatre infantil. Lluís Coquard / Es propietat de l'autor. La ""Sociedad General de Autores de España"" és l'encarregada d'administrar els drets de representació. / Dipòsit Legal B. 25.906 - 64 / N.º Reg. 3.292-64 [Estrenada per la companyia ""La Rondalla"" en el Teatre dels nens ""PEQUES"" de Barcelona, el dia 16 de novembre del 1961]" "16/11/1961 // Barcelona // Teatre ""PEQUES""" 0

652 Tcat Coquard, Lluís El petit dels tres tambors Rondalla Barcelona INGRO 1969 Llibres de Teatre, 8 "16,5 cm 50 p" 2 exemplars "Lluís Coquard / El petit dels tres tambors / Rondalla en 3 actes i 9 quadres / A Carles Lloret i Carme Contreras units en la vida i en el teatre. Uns excel·lents actors que no s'obliden dels infants. Amb tot afecte Lluís Coquard / Es propietat de l'autor / La ""Sociedad General de Autores de España"" és l'encarregada d'administrar els drets de representació. [Estrenada per la companyia ""Maragall"", de Carles Lloret i Lluís Nonell en el Teatre Romea, de Barcelona, el dia 10 d'octubre de 1959]" 10/10/1959 // Barcelona // Teatre Romea 0

653 Tcat Coquard, Lluís Pitonissa, no m'enredis Comèdia Barcelona INGRO 1980 Llibres de Teatre, 017 84-300-3644-X "16,5 cm 54 p" 2 exemplars "Lluís Coquard / Pitonissa, no m'enredis / Comèdia en dues parts / A Agustí Tenllado, director escènic i amic d'anys. Lluís Coquard / Es propietat de l'autor. La ""Sociedad General de Autores de España"" és l'encarregada d'administrar els drets de representació. [Estrenada a Barcelona per la secció de teatre del Centre Moral de Gràcia, en el seu local social el dia 25 de desembre de 1979]" 1979/12/25 // Barcelona // Centre Moral de Gràcia 0

654 Tcat Coquard, Lluís Un plat de crema Comèdia Barcelona Imprenta I.G. Rovira 1962 Llibres de Teatre, 2 16,5 cm: 24 p 2 exemplars "Lluís Coquard / Un pplat de crema / Comèdia en un acte / ""Premi Emili Vilanova"" - Concurs F. E. S. T. A. 1962 / Es propietat de l'autor. La ""Sociedad General de Autores de España"" és l'encarregada d'administrar els drets de representació. / Dipòsit Legal: B. 20311.- V / N.º Ref. 3741-62" 0

655 Tcat Coquard, Lluís La princesa pell d'ase Rondalla Barcelona Imprenta I.G. Rovira 1960 Teatre Infantil "16 cm 67 p" 2 exemplars "Lluís Coquard / La princesa pell d'ase / Rondalla en 8 quadres, dividits en dues parts / Al director i actor Paco Periu gran entusiasta del teatre per a infants, que en el present mes fa les bodes d'or amb el TGeatre. De tot cor Lluis Coquard / Octubre del 1960 / Es propietat de l'autor. La ""Sociedad General de Autores de España"" és l'encarregada d'administrar els drets de representació. / Dipòsit Legal: B.13.370.- 1960 [Estrenada per la ""Companyia Titular Catalana"" del teatre Guimerà de Barcelona en aquest local, el dia 4 de febrer del 1960]" 04/02/1960 // Barcelona // Teatre Guimerà 0

656 Tcat Coquard, Lluís Quina vista tens, Quimet! Comèdia Barcelona Grafiques Rubens-Montsech 1966 Llibres de Teatre, 5 "16,5 cm 62 p" "Lluís Coquard // Quina vista tens, Quimet! / Comèdia en tres actes / Al director, a l'actor, a l'amic Joan Basseda, un aficionat modèlic. Lluís Coquard / Es propiedad de l'autor. La ""Sociedad General de Autores de España"" ésl'encarregada d'administrar els drets de representació. / Dipòsit Legal: B-3.032 - 67 [Estrenada per la Secció de Teatre del ""Circol Barcelonès de Sant Josep"" de Barcelona, en el seu teatre del carrer Pere Lastortras, el dia 10 d'octubre del 1965]" 10/10/1965 // Barcelona // Círcol Barcelonès de Sant Josep 0

657 Tcat Coquard, Lluís Titirimundi / Nines i ninots Teatre infantil Barcelona INGRO 1970 Llibres de Teatre, 9 "16,5 cm 47 p" "Lluís Coquard / Titirimundi / Tríptic escènic infantil / I Premi ""Concurs d'Obres de Teatre Escolar, 1968"" patrocinat per la Federació de Centres d'Ensenyança Primària i Comercial, no estatal, i F.E.S.T.A. / A Aurora Díaz Plaja, quitant estima els infants, els llibres i el teatre. De tot cor Lluís Coquard / El primer quadre és adequat per ésser interpretat per a nens de 5 a 9 anys. / El segon, és apropiat èr a actors de 12 a 15 anys. / El tercer admet nens de 10 a 15 anys. Tambè és apte per ésser interpretat per actors majors d'edat. / Aquesta obra pto ésser interpretada per nene o nenes del mateix sexe, només amb lleugeres modificacions. / Es propietat de l'autor. La ""Sociedad General de Autores de España"" és l'encarregada d'administrar els drets de representació. [Estrenada a Barcelona, en el teatre del ""Centre Moral Instructiu de Gràcia"" pel quadre infantil de la entitat el dia 26 d'abril de 1970] Lluís Coquard / Nines i ninots / Fantasia en un acte per a infants / Es propiedad de l'autor, La ""Sociedad General de Autores de España"" és l'encarregada d'administrar els drets de representació. [Estrenada a Barcelona, en el Centre Parroquial de San Vicenç de Sarrià, el dia 10 d'abril de 1960]" 26/04/1970 // Barcelona // Centre Moral Instructiu de Gràcia // 10/04/1960 // Barcelona // Centre Parroquial de San Vicenç de Sarrià 0

658 Tcat Coquard, Lluís Tot per unes cartes / Un plat de crema Comèdia Segona Barcelona INGRO 1968 Llibres de Teatre, 2 "16,5 cm 50 p" "Lluís Coquard / Tot per unes cartes / Comèdia en un acte / A Joan Gubianes, director escènic de la meva primera comèdia Lluís Coquard / Es propietat de l'autor. La ""Sociedad General de Autores de España"" és l'encarregada d'administrar ela drets de representació. [Estrenada a Barcelona, en el Teatre Escola ""Marcos Redondo"", el dia 6 de maig de 1948] Lluís Coquard / Un plat de crema / Comèdia en un acte / ""Premi Emili Vilanova - Concurs F.E.S.T.A. 1962"" / A Miquel Plabosch, bon guia literari i un amic com pocs se'n troben. Lluís Coquard / Es propietat de l'autor. La ""Sociedad General de Autores de España"" és l'encarregada d'administrar els drets de representació. [Presentada en ""Sessió de Gala"" en el Teatre Romea de Barcelona, el dia 15 de novembre de 1962, per el quadre escènic del ""Círcol Barcelonés de Sant Josep""·] " "06/05/1948 // Barcelona // Teatre Escola ""Marcos Redondo"" // 15/11/1962 // Barcelona // Teatre Romea" 0

659 Tcat Cornet, Florenci Les bessones Comèdia Barcelona Bartomeu Baxarías 1910 "Biblioteca ""De tots colors""" Llibre Viu "18,5 cm 42 p" 3 exemplars, dos sense coberta Florenci Cornet / Les bessones / Quadro de comedia / De tots colors [Aquest quadro de comedia va ser estrenat en el Teatre Català (Romea) la nit del 14 de Mars de 1910] 1910/03/14/03 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

660 Tcat Cornet, Florenci Cel perdut Quadre dramàtic Barcelona Imprempta de F. Altés 1909 Biblioteca de Joventut Teatral Patuel "19,5 cm 41 p" Biblioteca de JOVENTUT TEATRAL / Cel perdut / Quadro dramátic en prosa original de Florenci Cornet / Joventut Teatral [Representat per primera vegada el día 24 de Septembre de 1909 per la societat El Artesano de Gracia] 24/09/1909 // Barcelona // Societat El Artesano de Gracia 0

661 Tcat Cornet, Florenci Davant la veritat Comèdia Barcelona Impremta Serrat & Paúl, S. en C. 1925 Patuel "21,8 cm 78 p" 2 exemplars Florenci Cornet / Davant la veritat / Comèdia en tres actes / Any MCMXXV / Impremta Serrat & Paúl, S. en C. / Martínez de la Rosa, 11 / Barcelona [Aquesta obra fou representada per primera vegada a Barcelona, el dia 29 de Maig de 1924, en el Teatre de la Comèdia] 29/05/1924 // Barcelona // Teatre de la Comèdia 0

662 Tcat Cornet, Florenci D'un món a l'altre Drama Barcelona Impremta Renaixement 1923 Patuel "22 cm 70 p" 2 exemplars Florenci Cornet / D'un món a l'altre / Drama en tres actes / Any MCMXXIII / Impremta Renaixement, Carrer de Verdi, 1 / Barcelona - G. [Aquesta obra fou representada per primera vegada la nit del 24 de febrer de 1923, en el teatre de la Comèdia, per la companyia Claramunt-Adrià] 24/02/1923 // Barcelona // Teatre de la Comèdia 0

663 Tcat Cornet, Florenci L'esposa Drama Barcelona Llibreria Millà 1932 Catalunya Teatral, 020 Patuel "18 cm 59 p" 2 exemplars L'esposa / Drama en tres actes original de Florenci Cornet / Estrenada en el Teatre de l'Ateneu Igualadí el dia 15 d'octubre de 1932 / Administració Llibreria MILLÀ / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 1932/10/15 // Igualada // Ateneu Igualadí 0

664 Tcat Cornet, Florenci Fornitud Faula dramàtica Barcelona Tallers Gràfics Irandez 1935 El nostre teatre, 25 Casal "19 cm 54 p" "Fornitud / Faula dramàtica en tres actes, original de Florenci Cornet [Representada per primera vegada, el dia 8 de desembre de 1934, en el Teatre del ""Foment Agrícola, Industrial i Comercial"", de Molins de Rei]" "08/12/1934 // Molins de Rei // Teatre del ""Foment Agrícola, Industrial i Comercial""" 0

665 Tcat Cornet, Florenci El llop Drama Segona Barcelona Llibreria Millà 1934 Catalunya Teatral, 064 Casal "17,5 cm 52 p" 2 exemplars "El llop / Drama en tres actes original de Florenci Cornet / Aquesta obra va ésser estrenada en el teatre ""Auditorium"", de Barcelona la nit del 13 de gener de 1916 / Catalunya Teatral / Any III / 1 Novembre 1934 / Núm. 64 / Llibreria MILLÀ / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona" "13/01/1916 // Barcelona // Teatre ""Auditorium""" 0

666 Tcat Cornet, Florenci El llop Drama Barcelona Castanyer i Sagristá 1917 Patuel "21,5 cm 133 p" 2 exemplars "Florenci Cornet / El llop / Drama en tres actes / Barcelona / Castanyer i Sagristá - Valencia, 210 / 1917 [Aquesta obra va esser representada per primer cop a Barcelona en el teatre ""Auditorium"" la nit del 13 de Gener de 1916]" "13/01/1916 // Barcelona // Teatre ""Auditorium""" 0

667 Tcat Cornudella Cabré. Josep El secret Diàleg dramàtic Barcelona Imp. Omega 1923 "Biblioteca Popular ""L'Ánima""" Patuel "18,5 cm 18 p" 2 exemplars "Josep Cornudella Cabré / El secret / Diàleg dramàtic en un acte / Biblioteca Popular ""L'Ánima"" / Barcelona / 1923" 0

668 Tcat Corominas Prats, D. i V. "A la ""Casa de socorro""" Sainet Barcelona Impremta-Edicions Artís & Co. 1913 Patuel "19 cm 77 p" 2 exemplars "D. i V. Corominas Prats / A la ""Casa de socorro"" / Sainet / Barcelona / Impremta-Edicions Artís & Co. / Balmes, 54 / 1913" 0

669 Tcat Corominas Prats, D. i V. Al museu Sainet Barcelona Impremta d'Art 1915 Patuel "18,5 cm 83 p" 2 exemplars D. i V. Corominas Prats / Al museu / Sainet / Barcelona / Impremta d'Art / Provença, 304 / 1915 [Estrenada en el teatre Soriano, de Barcelona, la vetlla del 27 de Novembre de 1914] 27/11/1914 // Barcelona // Teatre Soriano 0

670 Tcat Corominas Prats, D. i V. Bestia assenyalada Quadre dramàtic Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1912 Patuel "18 cm 27 p" "D. i V. Corominas Prats / Bestia assenyalada / Quadro dramàtic en un acte / Estrenat en el ""Teatro Apolo"" el día 25 de Janer de 1912 / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Plassa del Pí, 5 / 1912" 25/01/1912 // Barcelona // Teatro Apolo 0

671 Tcat Corominas Prats, D. i V. Burgeseta Comèdia Barcelona Bartomeu Baxarías 1910 De tots colors Patuel "18,5 cm 84 p" 2 exemplars D. y V. Corominas Prats / Burgeseta / Comedia en tres actes / De tots colors [Estrenada en el Teatre Romea en la vetlla del 26 de Setembre de 1910] 26/09/1910 // Barcelona // Teatre Romea 0

672 Tcat Corominas Prats, D. i V. Ditxos termometre! Comèdia Barcelona La Novel·la Nova 1920? La Novel·la Nova, 138 Patuel "18,5 cm 30 p" 2 exemplars sense portada / Dades de la coberta La Novel·la Nova / Publicació Catalana / Núm. 138 / Any IV / 20 cts. / Dirxos termometre! / Comedia en un acte / Germans Corominas Prats [Estrenada en el Teatre Català (Romea) la vetlla del 17 d'Abril de 1920] 17/04/1920 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

673 Tcat Corominas Prats, D. i V. Dolça llar Comèdia Barcelona La escena catalana 1917 La Escena Catalana 2n suplement Patuel "18,5 cm 18 p" 2 exemplars sense portada / Dades de la coberta 2.on suplement a La Escena Catalana / Dolça llar / Comedia en un acte (Pròleg d'un drama) dela germans D. i V. Corominas Prats / 15 cèntims [Estrenada en la vetlla del 13 de Novembre de 1917 en el Teatre Català (Romea)] 13/11/1917 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

674 Tcat Corominas Prats, D. i V. Institut d'Apicultura Sainet Barcelona Impremta-Edicions Artís & Co. 1914 Patuel "19 cm 82 p" D. i V. Corominas Prats /Institut d'Apicultura / Sainet / Barcelona / Impremta-Edicions Artís & Co. / Balmes 54 / 1914 [Estrenat en el teatre Nou, de Barcelona, la vetlla del 28 de Febrer de 1914] 18/02/1914 // Barcelona // Teatre Nou 0

675 Tcat Corominas Prats, D. i V. La parenta pobra Sainet Barcelona Impremta Ràfols 1921 La Novel·la Teatral Catalana, 046 "18,5 cm 16 p" 2 exemplars La parenta pobra / Sainet en un acte, original dels germans Corominas Prats / Aquesta obra fou estrenada en el Teatre Català Romea, la vetlla del 24 febrer 1921 / Repartiment / Aurora, senyora amb mantellina, 50 anys / Sra. Morera / Dª Teresa, senyora de la casa, 40 anys, elegant / Sra. Xatart / Maria Teresa, filla de l'anterior, 20 anys / Sra. Fornés / Doctor, 55 anys / Sr. Montero / Lluís, promes de Mª Teresa, 25 anys / Sr. Torrents / Ricard, fill de Dª Teresa, 22 anys / Sr. Soler / Un Practicant que no parla / Sr. N. N. / Direcció D. Enric Giménez / L'accio a Barcelona / Epoca actual. 24/02/1921 // Barcelona // Teatre Català Romea 0

676 Tcat Corominas Prats, D. i V. La usufructuária Comèdia Barcelona 1919 La Escena Catalana. Tercer suplement Patuel "19 cm 33p" 2 exemplars. Sense portada, dades de la coberta Tercer suplement a La Escena Catalana / D. i V. Corominas Prats / La usufructuária / Comédia en dos actes / 30 cèntims [Aquesta obra fou estrenada en la vetlla del 18 de febrer de 1919 en el Teatre Català (Romea)] 18/02/1919 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

677 Tcat Coromines, Pere Putxinel·lis [L'Amor traïdor / De plaer no n'hi ha mai prou] Comèdia de marionetes Tragèdia de titelles Barcelona Imprempta de F. Altés 1927 Minerva "19,5 cm 249 p" Pere Coromines / Putxinel·lis / (Teatre) / Barcelona / Impremta Altès / Ángels, 22 i 24 / 1927 0

678 Tcat Corral, Antonet del (Anton Gibert) ¡Prou enredos! Monòleg Barcelona "Biblioteca de ""L'Escut Catalá""" 1895 Patuel "19,5 cm 16 p" "Antonet del Corral / ¡Prou enredos! / Monólech cómic en vers / Estrenat a ""La Reunió Familiar"" instalada en el carrer de Cotoners, la nit del 9 de Juny de 1894 en lo benefici del graciós jove Raimundo Cantó y Alfonso / Barcelona / Biblioteca de ""L'Escut Català"" / Carrer Marlet, 5 (baixos) / 1895" "09/06/1894 // Barcelona / ""La Reunió Familiar""" 0

679 Tcat Corral, Antonet del (Anton Gibert) ¡Prou enredos! Monòleg Barcelona "Biblioteca de ""L'Escut Catalá""" 1895 Patuel "19,5 cm 16 p" "Antonet del Corral / ¡Prou enredos! / Monólech cómic en vers / Estrenat a ""La Reunió Familiar"" instalada en el carrer de Cotoners, la nit del 9 de Juny de 1894 en lo benefici del graciós jove Raimundo Cantó y Alfonso / Barcelona / Biblioteca de ""L'Escut Català"" / Carrer Marlet, 5 (baixos) / 1895" "09/06/1894 // Barcelona / ""La Reunió Familiar""" 0

680 Tcast Cort, Salvador Arribá y Móldrer Comèdia Barcelona Imprenta de Jaume Jepús 1876 Arxiu Central Lírich-Dramàtich de Rafel Ribas Patuel "20,5 cm 30 p" 2 exemplars Arribá y Moldrer. / Comedia en un acto, original y en verso, por D. Salvador Cort. / Barcelona / Imprenta de Jaime Jepus / Calle de Petritxol, núm. 10. / 1876 0

681 Tcat Cort, Salvador La Joya de la Costa Drama Barcelona Estampa de Pere Casanovas 1878 Patuel "20,5 cm 64 p" La Joya de la Costa / Drama en tres actes y en vers, per D. Salvador Cort / Estrenada ab éczit en lo teatre del Bon Retiro, lo dia 17 de Mars de 1878 / Barcelona / Estampa de Pere Casanovas / Riera Alta, 11, Cárme, 106. / 1878 17/03/1878 // Barcelona // Teatre Bon Retiro 0

682 Tcat Cort, Salvador Plouhen pares Comèdia Barcelona Estampa de Pere Casanovas 1877 "19 cm 29 p" Plouhen pares. / Comedia en un acte y en vers original de D. Salvador Cort. / Estrenada ab gran éxit, en lo teatre del Bon Retiro de Barcelona / Preu 2 rals. / Barcelona / Imprenta de Pedro Casanovas y Compañía / Riera Alta, 11 / Carmen, 104. / 1877 ????// Barcelona // Teatre del Bon Retiro 0

683 Tcat Cortiella, Felip La vida gloriosa [Flametes del gran amor / La brava joventut] Poema / comèdia Blanes Impremta C. Gisbert 1933 Casal "20 cm 203 p" Obra que combina diversos gèneres Felip Cortiella / La vida gloriosa / Barcelona / Impremta C. Gisbert / Carrer Nou de Sant Francesc, 25 / 1933 0

684 Tcat Costa i Garriga, Josep Lo Allotjat Sarsuela Tercera Manresa Tipografía de Sant Joseph 1910 D. M. T. i S. Patuel "21 cm 32 p" Amb estrips que afecten el text. Se'n conserva còpia mecanografiada íntegra. Llibret amb la partitura. Lo allotjat / Sarsuela en un acte y en vers original de J. C. y G. / y música de D. M. T. y S. / Estrenada ab bon exit en lo teatre de la Joventut Católica de Manresa en la nit del primer de Abril de 1888 / Tercera edició / Manresa / Tipografía de Sant Joseph, Picas, 15 / 1910 01/04/1888 // Manresa // Teatre de la Joventut Catòlica 0

685 Tcat Costa i Garriga, Josep El parany Sarsuela Manresa Impremta de Sant Josep 1899 Patuel "21,3 cm 33 p" 2 exemplars amb les partitures El parany / Sarsuèla bilingüe, en un acte y en vèrs per Josèp Cósta y Garriga / Música de M. T. S. / Manresa / Impremta de Sant Josèp / 1899 0

686 Tcat Crehuet, Pompeu Boca d'infern Monòleg Barcelona Imp. de Francesc Baxarías 1905 Patuel "17 cm 18 p" Pompeyo Crehuet / Boca d'infern / Monólech / Barcelona / Imp. de Francesc Baxarías / 1905 [Estrenada en el Teatre Catalá (Romea), la nit del 28 de Febrer de 1905] 28/02/1905 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

687 Tcat Crehuet, Pompeu Boca d'infern Monòleg Segona Barcelona Bartomeu Baxarías 1911 De tots colors Patuel "18,5 cm 15 p" 2 exemplars Pompeu Crehuet / Boca d'infern / Monólech / (Segona Edició) De tots colors [Representat per primera vegada en el Teatre Català (Romea), la nit del 28 de Febrer de 1905] 28/02/1905 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

688 Tcat Crehuet, Pompeu Claror de posta Quadre dramàtic Barcelona Imp. de Francesc Baxarías 1905 Patuel "16,5 cm 77 p" 2 exemplars. Falta la coberta Pompeyo Crehuet / Claror de posta / Quadro dramàtich / Barcelona / Impremta de Francesch Baxarías / 1905 0

689 Tcat Crehuet, Pompeu Claror de posta Quadre dramàtic Segona Barcelona Casa Editorial de Teatre Bonavia i Duran 1915 Patuel "21,5 cm 28 p" 2 exemplars Pompeu Crehuet / Claror de posta / Quadro dramátic / Segona Edició / Barcelona / Casa Editorial de Teatre / Bonavia i Duran / Impressors /Boqueria, 20 / 1915 0

690 Tcat Cortès, Gabriel Els comparses Comèdia Palma de Mallorca Editorial Moll 1964 Raixa Casal "15 cm 97 p" "Gabriel Cortès / Els comparses / Comèdia / Premi ""Ciutat de Palma 1963"" / Palma de Mallorca / Editorial Moll" 0

691 Tcat Crehuet, Pompeu Comedia d'amor Comèdia Barcelona "Stat. Anùn. ""La Neotipia""" 1905 Patuel "22 cm 108 p" "Pompeu Crehuet / Comedia d'amor / (Dos actes) / Barcelona / Stat. Anòn. ""La Neotipia"" / Passeig de Gracia, 77 / 1905 [Aquesta obra va representarse per primera vegada en el Teatre Català (Romea) la nit del 20 d'Octubre de 1905]" 20/10/1905 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

692 Tcat Crehuet, Pompeu L'encís dels divuit anys Comèdia Segona Barcelona Llibreria Bonavía 1926 Biblioteca Popular Teatral. 2a època, 002 Patuel "19 cm 30 p" 2 exemplars Biblioteca Popular Teatral / Vol. II / Pompeu Crehuet / L'encís dels divuit anys / Comèdia / Segona edició / Barcelona / Llibreria Bonavía / Tapineria, 4 / Telèfon 3119 A / 1926 [Aquesta comèdia va representar-se per primera vegada en el Teatre Català (Principal: Espectacles-Audicions Graner), la nit del 16 de maig de 1907] 16/05/1926 // Barcelona // Teatre Català 0

693 Tcat Crehuet, Pompeu Estàtua de sal Drama Barcelona Tallers Gràfics Irandez 1936 El nostre teatre, 46 Patuel "19 cm 24 p" 2 exemplars Estàtua de sal / Drama eb tres actes, original de Pompeu Crehuet 0

694 Tcat Crehuet, Pompeu La familia Rocamora Drama Barcelona Bartomeu Baxarías 1909 De tots colors Patuel "18,5 cm 165 p" 2 exemplars Pompeu Crehuet / La familia Rocamora / Drama en quatre jornades / De tots colors [Aquesta obra va representarse per primera vegada en el Teatre Català (Romea) la nit del 20 de Janer de 1909] 20/01/1909 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

695 Tcat Crehuet, Pompeu Flors y Violes Comèdia Barcelona Bartomeu Baxarías 1909 De tots colors Patuel / Casal "18,5 cm 99 p" 2 exemplars Pompeu Crehuet / Flors y Violes / Dos actes de comedia [Va representarse per primera vegada en el Teatre Català (Romea), la nit del 18 d'Octubre de 1909) 18/10/1909 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

696 Tcat Crehuet, Pompeu Fontalegria Comèdia Barcelona Bartomeu Baxarías 1910 De tots colors Patuel "18,5 cm 93 p" 2 exemplars Pompeu Crehuet / Fontalegría / Dos actes de comedia / De tots colors [Aquesta obra va representarse per primera vegada en el Teatre Català (Romea) la nit del 26 de Mars de 1910] 26/03/1910 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

697 Tcat Crehuet, Pompeu La morta Quadre dramàtic Tercera Barcelona Imp. de Francesc Baxarías 1905 Patuel "16,5 cm 66 p" Pompeyo Crehuet / La Morta / Quadro Dramátich / Tercera Edició / Barcelona / Imprempta de Francesch Baxarías / 1905. [Aquesta obra va representarse per primera vegada en el Teatre Català (Romea)la nit del 19 de Abril de 1904] 19/04/1904 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

698 Tcat Crehuet, Pompeu La morta Quadre dramàtic Quarta Barcelona Bartomeu Baxarías 1909 De tots colors Patuel "18,5 cm 45 p" 2 exemplars Pompeu Crehuet / La Morta / Quadro Dramátich / Quarta Edició / De tots colors [Aquesta obra va representarse per primera vegada en el Teatre Català (Romea), la nit del 19 d'Abril de 1904] 19/04/1904 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

699 Tcat Crehuet, Pompeu La morta Quadre dramàtic Barcelona Impremta Ràfols 1917 La Novel·la Nova, 015 Patuel "18 cm 24 p" Pompeu Crehuet / La morta / Quadre dramatic / Queden reservats tots els drets. / Impremta Rafols / Portaferrissa 15 [Aquesta obra va representar-se per primera vegada en el Teatre Català (Romea), la nit del 19 d'Abril de 1904] 19/04/1904 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

700 Tcat Crehuet, Pompeu Fontalegria Comèdia Barcelona Imprempta Lauria 1917 La Comèdia Catalana, 002 Patuel "18,5 cm 24 p" 2 exemplars. Coberta il·lustrada per Joan d'Ivori. Sense portada, dades de la coberta La Comedia Catalana / Nº 2 / 10 cents / Joan D'Ivori / Fontalegria / Comedia en 2 actes / Pompeu Crehuet 0

701 Tcat Creus, Ricard Entre aigua i anís / Jo vinc d'un altre temps Monòleg Barcelona Edicions 62 1986 El Galliner, 091 84-297-2384-6 Casal "17,5 cm 73 p" Entre aigua i anís / Monòleg a dues veus / Jo vinc d'un altre temps / Monòleg 0

702 Tcat Criach, Francesc L'Hoste Esbós dramàtic Barcelona Biblioteca Regional 1900 "Galeria Dramàtica de ""La Biblioteca Regional""" Patuel i Foment "21 cm 38 p" 2 exemplars "L'Hoste / Esbós dramátich en un acte y en vers original de Francesch Criach / Estrenat ab éxit la nit del 2 de Febrer de 1900, en lo teatro de la ""Academia Católica"" de Sabadell / Barcelona / Biblioteca Regional, carrer de Junqueras, 2, pral. / 1900" "02/02/1900 // Sabadell // ""Academia Católica""" 0

703 Tcat Criach, Francesc Sens esperança Drama Barcelona "Biblioteca de ""La Talía Catalana""" 1898 "Biblioteca ""La Talía Catalana"", 007" "18,5 cm 69 p" 2 exemplars "Sens esperança / Drama en dos actes y un epílech en prosa original de Francesch Criach / Estrenat ab molt éxit la nit del 20 de Septembre de 1896 en la ""Associació de Católichs"" de Sabadell / Barcelona / Biblioteca de ""La Talía Catalana"" / Carrer del Pi, número 16 / 1898" "20/09/1896 // Sabadell // ""Associació de Católichs""" 0

704 Tcat Criach, Francesc "Senyors falta un artista" Capritx Tercera Barcelona Imprenta de X. Altés "Biblioteca ""L'Escon"", 002" Patuel / Biblioteca de Melcior de Palau "19,5 cm 11 p" 2 exemplars "Senyors falta un artista / Capritxo estrambótic en una especie d'acte / original d'en Francesc Criach / Estrenat amb aplauso en el teatre de la Associació de Catòlics, de Sabadell, en la funció d'Ignoscents del any 1897 / Tercera Edició / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Doctor Dou, 10 Entrl. 1ª " 28/12/1897 // Sabadell // Associació de Católics 0

705 Tcat Criado, Eduard Fang Comèdia Barcelona Editorial Occitania 1964 El barret de Danton, 1 Casal "21cm 61 p" Eduard Criado / Fang / Editorial Occitània / Osona, 5 / Barcelona [Aquesta comèdia fou estrenada al Teatre Romea, de Barcelona, el divendres 8 de febrer de 1963] 08/02/1963 // Baracelona // Teatre Romea 0

706 Tcat Cuduñet Guix, Jaume Conte de Reis o Just Premi a l'innocència Comèdia infantil Segona Barcelona I.G. El Siglo XX 1951 Casal "18 cm 49 p" 2 exemplars Conte de reis o Just Premi a l'innocència / Comèdia infantil en dos actes, escrita en vers per Mn. Jaume Cuduñet, Pvre. / Prior del Institut Mental de la Santa Creu / Segona Edicio / 1951 0

707 Tcat Cuduñet Guix, Jaume Flors d'un Catecisme Drama Segona Barcelona 1952 "21 cm 43 p" Flors d'un Catecisme / Drama d'ambient catequístic en un acte, per a noies, escris en vers per Mn. Jaume Cuduñet, Pvre. / Prior de l'Institut Mental de la Sta. Creu / Música de Mn. Llátzer Torá, Pvre. / Rector de Sant Pacià de Barcelona / Segona Edició / Barcelona / 1952 0

708 Tcat Cuduñet Guix, Jaume El Messies Llibertador o els Pastorets de Betlem Segona Barcelona Tipografía Ribó 1951 Alemany, Lluís Patuel "18,5 cm 139 p" 2 exemplars El Messies Llibertador o els Pastorets de Betlem / Melodrama pastoril en 5 actes i 7 quadres escrit en vers per Jaume Cuduñet Guix, Pvre. / Prior de l'Institut Mental de la Santa Creu / Segona Edició / Música del Mestre Lluís Alemany / 1951 / Barcelona / Tipografía Ribó 0

709 Tcat Cumellas i Graells, Joan Els anyorats Comèdia lírica Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1914 "Biblioteca ""L'Escon"", 081" Patuel / Casal "19,5 cm 53 p" 2 exemplars "Els Anyorats / Comedia lírica en un acte i en prosa / Lletra d'en Joan Cumellas i Graells amb un proemi d'en Josep Mas / Música d'en Joan Vidal i Roda / Estrenada en la ""Cort Angèlica de Sant Lluis Gonçaga, de Gracia"" el día 24 de Maig de 1914 / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Doctor Dou, 10, Entrl. 1ª / 1914" 24/05/1914 // Barcelona (Gracia) // Cort Angèlica de Sant Lluís Gonçaga 0

710 Tcat Cumellas i Graells, Joan Avui com ahir Comèdia Barcelona Editorial Millà 1955 Catalunya Teatral. 2a època, 028 "21,5 cm 42 p" 2 exemplars Avui com ahir / Comèdia en tres actes original de Joan Cumellas i Graells / 1955 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 / Barcelona [Aquesta comèdia fou estrenada al Teatre Romea, per la Companyia Titular Catalana, la nit del 14 de juliol del 1954] 14/07/1954 // Barcelona // Teatre Romea 0

711 Tcat Cumellas i Graells, Joan El Burgmestre de Turíngia Drama Barcelona Imprenta de X. Altés 1918 "Biblioteca ""L'Escon"", 106" Patuel "19,5 cm 44 p" 2 exemplars "El Burgmestre de Turíngia / Drama llegendari en un acte i en prosa original d'en Joan Cumellas Graells / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Petritxol, nº 2, llib rería / 1918 [Aquest drama ha sigut estrenat en el Cort Angèlica de Sant Lluis Gonçaga, de Gràcia]" ???? // Barcelona // Cort Angèlica de sant Lluís Gonçaga de Gràcia 0

712 Tcat Cumellas i Graells, Joan Ombres del Port Barcelona Tallers Gràfics Irandez 1936 El nostre teatre, 64 Casal 19 cm: 48 p 2 exemplars Ombres del Port / Obra en tres actes, original de Joan Cumellas / Aquesta obra fou estrenada al Teatre Poliorama, de Barcelona, la nit del 6 de novembre del 1936 / 06/11/1936 // Barcelona // Teatre Poliorama 0

713 Tcat Cumellas, Joan / Enric, Miquel L'Escón Comèdia Barcelona Imprenta de X. Altés 1916 "Biblioteca ""L'Escon"", 100" Patuel "20 cm 92 p" 2 exemplars "L'Escon / Comedia en tres jornades escrita per Joan Cumellas i Miquel Enrich / Barcelona /Biblioteca ""L'Escon"" / Petritxol nº 2, llibrería / 1916" 0

714 Tcat Cumellas i Graells, Joan La forsa de l'ignocència Comèdia Barcelona Imprenta de X. Altés 1914 "Biblioteca ""L'Escon"", 089" Patuel "19,5 cm 26 p" 3 exemplars "La forsa de l'ignocencia / Comedia en un acte original d'en Joan Cumellas i Graells / Estrenada en la ""Cort Angèlica de Sant Lluis Gonçaga"", de Gracia, el dia 1 de Febrer de 1914 / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Doctor Dou, 10, Entrel., 1ª" 1914/02/01 // Barcelona (Gràcia) // Cort Angèlica de Sant Lluis Gonçaga 0

715 Tcat D. G. S. i P. Lo fill del creuhat Drama Barcelona Llibreria La Propaganda Catalana de Anton Quintana 1886 Galería Dramatica Catalana Patuel "20 cm 39 p" Galería Dramatica Catalana / Lo fill del creuhat / Drama catalá en dos actes y en vers original de D. G. S. y P. / Ab llicencia de la Autoritat Eclesiástica / Barcelona / Llibrería La Propaganda Catalana de Anton Quintana / carrer de la Palla, núm. 31 / 1886 [Aquest drama fou estrenat la nit de la Festa de la Puríssima de 1885 per la Joventut Católica de Badalona] 08/12/1885 // Badalona // Joventut Católica 0

716 Tcat D. G. S. i P. El fill del creuhat Drama Segona Barcelona Imprenta de X. Altés "Biblioteca ""L'Escon"", 087" Patuel "20 cm 44 p" 2 exemplars "El fill del creuhat / Drama catalá en dos actes i en vers original de D. G. S. i P. / Amb llicencia de la autoritat eclesiástica / Segona edició / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Dr. Dou, 10, Entrel., 1ª [Aqueix drama fou estrenat la nit de la Festa de la Purísima de 1885 en la Joventut Catòlica de Badalona*" 08/12/1885 // Badalona // Joventut Catòlica 0

717 Tcat D. J. G. Revenja d'Estudiant Barcelona Imprempta de Pere Toll 1891 "Galeria Dramàtica de ""La Biblioteca Regional""" Patuel "19 cm 23 p" Revenja d'Estudiant / Pessa en un acte y en prosa original de D. J. G. / Barcelona / Biblioteca Regional, Junqueras, 2, pral. / 1901 0

718 Tcat Dalmau Josep La Perfidia mata la Cassa Sainet Barcelona 1915 Patuel "19,5 cm 32 p" 2 exemplars La Perfidia mata la Cassa / Sainet en un acte original de Joseph Dalmau / Estrenat en el Centre Católich de Granollers, ab gran éxit, lo día 22 de Novembre de 1914 / Any de 1915 22/11/1914 // Granollers // Centre Católic 0

719 Tcat Dimas, Joaquim An Pauet y la Pepeta ó la Reixa de Llibertad Barcelona Imprenta de la Viuda y Fills de Gaspar 1862 Patuel "19 cm 38 p" 2 exemplars An Pauet y la Pepeta ó la Reixa de Llibertat / pessa en un acte y en vers original de D. Joaquim Dimas / Barcelona / Imprenta de la Viuda y Fills de Gaspar / Cervantes, 3 / 1862 0

720 Tcat Dimas, Joaquim Cap geperut se veu lo gep Barcelona Imprenta de la Viuda y Fills de Gaspar 1862 Patuel "18,5 cm 39 p" 2 exemplars Cap geperut se veu lo gep / pieza bilingüe en un actp y en verso original de D. Joaquin Dimas / Barcelona / Imprenta de la Viuda é Hijos de Gaspar / Cervantes, 3 / 1862 0

721 Tcat Dimas, Joaquim De rebot Juguet / Joguina Barcelona Imprenta de Jaume Jepús 1877 "19,5 cm 27 p" De rebot. / Juguet en un acte escrit en vers per Joaquim Dimas / Barcelona / Imprenta de Jaume Jepus / Carrer de Petritxol, núm. 10 / 1877 0

722 Tcat Dimas, Joaquim Una nit de carnaval Barcelona Imprenta de la Viuda y Fills de Gaspar 1862 Patuel / Llibre Viu "18,5 cm 30 p" 2 exemplars Una nit de carnaval / pessa en un acte y en vers original de D. Joaquim Dimas / Barcelona / Imprenta de la Viuda y Fills de Gaspar / Cervantes, 3 / 1862 0

723 Tcat Dimas, Joaquim Set morts y cap enterro Barcelona Imprenta de la Viuda y Fills de Gaspar 1862 Patuel "18, 5 cm 34 p" Set morts y cap enterro / pieza bilingüe en un acto y en verso original de D. Joaquin Dimas / Barcelona / Imprenta de la Viuda é Hijos de Gaspar / Cervantes 3. / 1862 0

724 Tcat Dimas, Joaquim La sombra de D. Pascual Barcelona Imprenta de la Viuda y Fills de Gaspar 1862 Patuel "19 cm 30 p" 2 exemplars La sombra de D. Pascual / pieza bilingüe en un acto, en verso original de D. Joaquin Dimas / Barcelona / Imprenta de la Viuda é Hijos de Gaspar / Cervantes, 3. / 1862 0

725 Tcat Dimas, Joaquim Las tres rosas ó los celos Barcelona Imprenta de la Viuda y Fills de Gaspar 1862 Patuel "18,5 cm 42 p" Las tres rosas ó los celos / pieza bilingüe en un acto y en verso original de D. Joaquin Dimas / Barcelona / Imprenta de la Viuda é Hijos de Gaspar / Cervantes, 3. 1862 0

726 Tcat Divì Pañella, A. L'Estudiant Insòlit Drama Barcelona "Editorial ""Theatrum""" 1917 Teatre Català Patuel "20,5 cm 40 p" 2 exemplars "L'estudiant insòlit / Drama popular en tres actes original d'En A. Divì Pañella / Aquesta obra, en virtut d'una ""tournée"" per els Teatres de les principals poblacions de Catalunya, siguè representada en el Teatre Català Romea, inaugurant una sèrie de funcions, la nit del dia 10 de juliol de 1915 / Editorial ""Theatrum"" / Barcelona, 1917" 10/07/1915 // Barcelona // Teatre Català Romea 0

727 Tcat Domenech, Lluis L'Hostal d'en Llop Drama Mataró Imprempta, Llibrería y Encuadernació de H. Abadal 1905 "21,5 cm 27 p" 2 exemplars L'Hostal d'en Llop / Drama en un acte y en prosa per Lluis Domenech / Estrenat en lo Teatre del Cassino Fénix Mataronés en lo dia 30 de Abril de 1905 / Mataró / Imprempta, Llibrería y Encuadernació de H. Abadal / Riera, 48 / 1905 30/04/1905 // Mataró // Cassino Fénix Mataronés 0

728 Tcat Domínguez, Martí Els cignes fora de l'aigua València Impremta Nàcher 1977 Tres i Quatre, teatre, 002 84-85211-43-X Casal "19.5 cm 102 p" Martí Domínguez / Els cignes fora de l'aigua / Tres i Quatre, teatre 2 0

729 Tcat Draper Batllori, Miquel Combats del cor Drama Barcelona Imprempta de Espasa Germans y Salvat 1879 Arxiu Central Lírich-Dramàtich de Rafel Ribas Patuel i Casal "20,5 cm 68 p" Combats del cor / Drama en tres actes y en vers, original de Miquel Draper Batllori / Representat per primera vegada en lo Teatro Catalá, instalát en lo de Romea, la nit del 7 de Febrer de 1878 / Barcelona / Arxiu Central Lírich-Dramátich de Rafel Ribas / Carrer de la Unió, 5, pis ters / 1879 07/02/1878 // Barcelona // Teatro Català (Romea) 0

730 Tcat Duch Salvat, Eugeni L'ou com balla Revista Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1922 Teatre Líric Català, 4 "20 cm 30 p" 2 exemplars "L'ou com balla / Revista barcelonina en un acte dividit en vuit quadros original de Eugeni Duch Salvat / Música del mestres Enric Nogués i Josep M.ª Torrens / Es propietat / Reservats els drets d'impressió / Queda fet el dipósit que marca la llei. / Barcelona / Salvador Bonavía, llibreter / Tapineria, 13 / 1922 [Estrena d'aquesta revista Teatre Tívoli, en temporada de ""Teatre Líric Català"" el 28 de Novembre de 1922]" 28/11/1922 // Barcelona // Teatre Tívoli 0

731 Tcat Dupont, Celestí Flors del camí Comèdia Barcelona Imprenta Elzeviriana 1909 Patuel "10 cm 30 p" "Flors del camí / Comedia en un acte per Celestí Dupont / Ab una ilustració musical [Aquesta obreta va ser representada per primer cop y com a prova d'estudi, el día 23 de Març de 1909, a l'Agrupació ""Els Novells"" de Barcelona]" "23/03/1909 // Barcelona // Agrupació ""Els Novells""" 0

732 Tcat Durán, Sch. P., E. Efraïm Drama Mataró Casa Patuel 1928 Biblioteca Iluro, 011 Patuel "21 cm 58 p" 2 exemplars "Any II / Mataró, juny de 1928 / Núm. 11 / Biblioteca ""Iluro"" / Editada per la Casa Patuel / E. Duràn, SCH. P. / -:Efraïm:- / Drama en tres actes i en prosa / Estrenat el dia 16 de febrer de 1914, en el teatre de les Escoles Píes de Mataró / Arts Grafiques / Santa Coloma de Farnés / Telefon 538" 1914/02/16 // Mataró // Teatre de les Escoles Pies 0

733 Tcat Duró i Gili, Josep La Rosa de Jericó Episodi bíblic Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1908 "Biblioteca ""L'Escon"", 027" Foment "18,5 cm 144 p" "La Rosa de Jericó / Episodis bíblics en vers, en un prólech, tres actes y un epílech, dividits ab onze quadros originals de Joseph Duró y Gili / Música de Mossén Rossendo Molera, Pvre. / Estrenats la tarda del 27 de Janer de 1907 en la Societat ""Joventut Católica de Sant Lluís Gonçaga"" de Gracia / Barcelona / Bibliteca ""L'Escon"" / Petritxol, nº 18, 3.er / 1908" 27/01/1907 // Barcelona (Gracia) // Joventut Catòlica de Sant Lluís Gonçaga 0

734 Tcat Duró i Gili, Josep La Rosa de Jericó Episodi bíblic Reimpressió Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1910 Patuel "18,5 cm 144 p" "La Rosa de Jericó / Episodis bíblics en vers, en un prólech, tres actes y un epílech, dividits ab onze quadros originals de Joseph Duró y Gili / Música de Mossén Rossendo Molera, Pvre. / Estrenats la tarda del 27 de Janer de 1907 en la Societat ""Joventut Católica de Sant Lluís Gonçaga"" de Gracia / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Petritxol, nº 18, 3.er / 1908" "27/01/1907 // Barcelona (Gràcia) Societat ""Joventut Católica de Sant Lluís Gonçaga""" 0

735 Tcat Duró i Gili, Josep La Rosa de Jericó Episodi bíblic Segona Mataró Impremta Minerva 192? Biblioteca Iluro Patuel "21,5 cm 93 p" 2 exemplars Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / Josep Duró i Gili / La Rosa de Jericó / Obra bíblica en quatre actes i un epíleg dividits en dotze quadres / Il·lustracions musicals de Mn. Rossend Molera, Pvre. / Segona Edició 0

736 Tcat Duró i Gili, Josep Els vagabonds Quadre dramàtic Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1909 "Biblioteca ""L'Escon"", 035" Patuel "18,5 cm 35 p" 2 exemplars "Els vagabons / Quadro dramátich / original de Joeph Duró y Gili / Estrenat la tarda del 10 d'Octubre de 1909 en el ""Círcol Católich"" de Gracia / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Petritxol, nº 18, 3.er / 1909" 10/10/1909 // Barcelona // Círcol Catòlic de Gràcia 0

737 Tcat Duró i Gili, Josep Vidamor Rondalla Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1911 "Biblioteca ""L'Escon"", 046" "19,5 cm 108 p" "Vidamor / Rondalla en tres actes y deu quadros escrita per Joseph Duró y Gili / amb música de Mossén Rossendo Molera, Pvre. / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Frenería 1, 1.º, 2.ª / 1910 " 0

738 Tcat D. J. V. y D. J. E. En Pep del apotecari Joguina Barcelona (Gràcia) Estampa de Gayetá Campins 1871 Patuel "29 cm 32 p" 3 exemplars, un amb la portada despresa En Pep del apotecari. / Juguet histórich en 4 actes, en vers, escrit en catalá del que ara s' parla, per los senyors D. J. V. y D. J. E. / Estrenar ab éxit en lo Teatro del Círco del Masnou en la nit del 22 d'agost de 1869. / Gracia: / Estampa de Gayetá Capins, / carre de Santa Madrona, 4. / 1871. 22/08/1869 // Masnou // Teatre del Circo 0

739 Tcat E. B. La llar Comèdia Barcelona "Impremta ""La Ibèrica""" 1924 "Biblioteca de ""La Ibèrica""" Patuel "22 cm 32 p" "Biblioteca de ""La Ibèrica"" Secció de Teatre Catòlic Català / E. B. / La llar / Comèdia en dos actes / Adaptació d'en Caviró Milvesig / Barcelona / Impremta ""La Iberica"" / Carrer Nou de Sant Francesc, 22 / 1924" 0

740 Tcat d'Efak, Guillem La dimoni Cucarell Barcelona Edicions Don Bosco 1977 Teatre Edebé 84-236-1363-1 Casal "20 cm 55 p" "Guillem d'Efak / El dimoni Cucarell / edb / Edicions Don Bosco / Passeis Sant Joan Bosco, 62 / Barcelona 17 [Va ésser estrenada a Sabadell el diumenge dia 4 de febrer de 1973 per ""La Joventut de la Faràndula""" 04/02/1973 // Sabadell // 0

741 Tcat Eimeric, Clovis L'alegria de fer bé Comèdia Barcelona Editorial Balmes, S.A. 1933 Biblioteca Popular de Teatre Catòlic, 008 Foment "20,5 cm 59 p" Biblioteca Popular de Teatre Catolic N. 8 / Clovis Eimeric / L'alegria de fer bé / Comèdia en tres actes i en prosa premiada en el Concurs organitzat per l'Ateneu de Sant Lluís Gonzaga de Sant Andreu de Palomar / Biblioteca Popular de Teatre Catòlic / Editorial Balmes, S. A. / Duran i as, 11 / Barcelona / 1933 [Aquesta obra fou estrenada amb gran èxit a l'Ateneu de Sant Lluís Gonzaga de Sant Andreu de Palomar, el dia 4 de juny del 1933] 04/06/1933 // Sant Andreu de Palomar // Ateneu 0

742 Tcat Elias, Lluís Amàlia, Amèlia i Emília Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1935 Catalunya Teatral, 091 Casal "17,5 cm 56 p" 2 exemplars Amàlia, Amèlia i Emília / Comedia en tres actes original de Lluís Elies / Estrena: Teatre Novetats de Barcelona, 15 de novembre 1935, per la Companyia catalana Nicolau Martori. / Cataluna Teatral / Any IV / 15 de Desembre 1935 / Núm. 91 / Llibreria MILLÀ / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 15/11/1935 // Barcelona Teatre Novetats 0

743 Tcat Elias, Lluís Bala perduda Comèdia Barcelona Editorial Millà 1950 Catalunya Teatral. 2a època, 011 "21,5 cm 39 p" Bala perduda / Comèdia farsa en tres actes original de Lluís Elias / 1950 / Editorial Millà / Barcelona [Aquesta obra fou estrenada en el Teatre Romea la nit del 6 de febrer del 1951] 06/02/1951 // Barcelona // Teatre Romea 0

744 Tcat Elias, Lluís Bala perduda Comèdia Segona Barcelona Editorial Millà 1951 Catalunya Teatral. 2a època, 011 "21,5 cm 32 p" Sense portada / Dades de la coberta Lluís Elias / Bala perduda / Comèdia farsa en tres actes / Segona Edició / Catalunya Teatral (2.ª Epoca) Obra N.º 11 / 5 Ptas. [Aquesta obra fou estrenada en el Teatre Romea, la nit del 6 de febrer del 1951] 06/02/1951 // Barcelona // Teatre Romea 0

745 Tcat Elias, Lluís Bala perduda Comèdia Tercera Barcelona Editorial Millà 1951 Catalunya Teatral. 2a època, 011 "21,5 cm 36 p" Bala perduda / Comèdia farsa en tres actes original de Lluís Elías / Fou estrenada en el Teatre Romea, el 6 de febrer del 1951, per la seva Companyia Titular / 1951 / Editorial Milla / Barcelona 06/02/1951 // Barcelona // Teatre Romea 0

746 Tcat Elias, Lluís Baltasar Comèdia Barcelona Editorial Millà 1948 Catalunya Teatral. 2a època, 006 Casal "21,5 cm 32 p" 2 exemplars Baltasar / Comèdia en tres actes original de Lluís Elias / Estrenada al Coliseu Pompeia de Gràcia el Dissabte de Glòria, 27 de març del 1948 per la Companyia Pujol-Fornaguera, i a Barcelona, el dijous dia 14 d'octubre del 1948, al Teatre Victoria, per la Companyia d'Emili Vendrell. / 1948 / Editorial Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 24/03/1948 // Barcelona (Gràcia) / Coliseu Pompeia 0

747 Tcat Elias, Lluís Barris baixos Comèdia dramàtica Barcelona Llibreria Bonavia 1935 La Escena Catalana. 2a època, 426 Casal "18 cm 67 p" 2 exemplars Lluís Elias / Barris baixos / Comèdia dramàtica en tres actes / La Escena Catalana / Estrenada al Gran Teatre Espanyol, el dia 28 de gener de 1936, per la Companyia Vila-Daví / Any XVIII / (2.ª època) / 7 de desembre del 1935 / N.º 426 / Llibreria Bonavia / Tapineria, 4 / Barcelona 28/01/1936 // Barcelona // Gran Teatre Espanyol 0

748 Tcat Elias, Lluís Blancanegra Comèdia Mataró Edicions de la Casa Patuel 1950 Biblioteca Llanas, 012 Casal "21,5 cm 69 p" 2 exemplars Biblioteca Llanas / Edicions de la Casa Patuel / Blancanegra / Comèdia en 4 actes de Lluis Elias / Estrenada a Barcelona el dia 5 d'agost de 1948 en el Teatre Romea / Any 1950 / Vol. XII 1948/08/05 // Barcelona // Teatre Romea 0

749 Tcat Elias, Lluís El cap i el cor Comèdia dramàtica Barcelona Editorial Millà 1950 "17,5 cm 54 p" 2 exemplars El cap i el cor / Comèdia dramàtica en tres actes, original de Lluis Elias / Estrenada el 23 de maig del 1950, per la Companyia Teatral Subirana-Galoreda, de Vich, al Centre Parroquial de Seva. / 1950 / Llibreria Editorial Milla / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 23/05/1950 // Seva / Centre Parroquial 0

750 Tcat Elias, Lluís Comèdia de dones Comèdia Barcelona Editorial Nereida 1956 Biblioteca Gresol, 14 Casal "17 cm 57 p" Lluís Elias / Comèdia de dones / Comèdia en tres actes / Editorial Nereida / Barcelona [Aquesta comèdia va ésser estrenada al Teatre Romea, de Barcelona, el dia 21 de maig de 1953] 21/05/1953 // Barcelona // Teatre Romea 0

751 Tcat Elias, Lluís La família Bartolí Comèdia Barcelona Tallers Gràfics Irandez 1935 El nostre teatre, 23 Casal "19 cm 42 p" 2 exemplars "La familia Bartolí / Comèdia en tres actes, original de Lluís Elias [Aquesta obra va ésser estrenada pel ""Quadro Escènic Mossèn Cinto"" al Teatre del Foment Autonomista Català, de Barcelona, el dia 23 de desembre del 1934]" 23/12/1834 // Barcelona // Teatre del Foment Autonomista 0

752 Tcat Elias, Lluís El fill del senyor Gold Comèdia dramàtica Barcelona Llibreria Millà 1934 Catalunya Teatral, 055 Casal "18 cm 56 p" 2 exemplars El fill del Senyor Gold / Comedia dramatica en tres actes original de Lluís Elies / Estrenada en el Centre Catalanista Badaloní per la Companyía d'Art Dramàtic Pujol-Fornaguera, el 7 d'Abril 1934 / Catalunya Teatral / Any III / 15 de Juny 1934 / Núm. 55 / Llibreria MILLÀ / Carrer Sant Pau, 21 /Barcelona 1934/04/07 // Badalona // Centre Catalanista Badaloní 0

753 Tcat Elias, Lluís Hermínia. L'auca d'una soltera Comèdia Barcelona Editorial Millà 1946 Catalunya Teatral. 2a època, 002 Casal "21,5 cm 33 p" 2 exemplars sense portada. Dades de la coberta. Data segons CCUC. Lluís Elias / Herminia / L'auca d'una soltera / Comèdia en tres actes / Catalunya Teatral / (2.ª Epoca) / 20 pessetes [Estrenada al Teatre Romea el dia 20 de desembre de 1946] 20/12/1946 // Barcelona // Teatre Romea 0

754 Tcat Elias, Lluís Joc de dames Comèdia Barcelona Editorial Millà 1952 Catalunya Teatral. 2a època, 014 Casal "21,5 cm 32 p" 2 exemplars "Joc de dames / Comèdia en tres actes original de Lluís Elías / Estrenada en sessió de prova pel ""Quadre Escènic de la ""Penya Cultural Barcelonesa"" dirigil per Josep Gibert, i oficialment per la Companyia de Pepeta Fornés, al Teatre Colón de Sabadell, la nit del 25 de Novembre de 1951 . (Empresa Sunyer-Torras) / 1952 / Editorial Milla / Barcelona " 25/11/1951 // Sabadell // Teatre Colón 0

755 Tcat Elias, Lluís Lilí vol viure Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1935 Catalunya Teatral, 071 "18 cm 62 p" 2 exemplars Lilí vol viure / Comedia en tres actes original de Lluís Elies / Estrena: Teatre Coliseu Pompeia, 13 de febrer, 1935, per la Companyía Vila-Daví / Catalunya Teatral / Any IV / Núm. 71 / Llibreria MILLÀ / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 1935/02/13 // Barcelona // Teatre Coliseu Pompeia 0

756 Tcat Elias, Lluís Madame Comèdia Segona Barcelona Tallers Gràfics Irandez 1934 El nostre teatre, 5 Patuel / Casal "19 cm 49 p" 2 exemplars Madame / Comèdia en tres actes, original de Lluís Elias / (Segona edició) A Merce Nicolau amb afecte i admiració / Lluis Elias [Aquesta comèdia fou estrenada per la Companyia Pujol-Fornaguera, al Teatre del Centre Catalanista Badaloní, de Badalona, el dia 11 de març del 1934] 11/03/1934 // Badalona // Teatre del Centre Catalanista Badaloní 0

757 Tcat Elias, Lluís Montparnasse Comèdia Barcelona 1934 Patuel "17,5 cm 24 p" 2 exemplars "Montparnasse / Comèdia en un acte original de Lluís Elies / Aquesta obra ha estat premiada en el concurs d'obres en un acte convocat per la ""Federaciò Catalana de Societat de Teatre Amateurs"" l'any 1934 / 1934 / Administració: / Catalunya Teatral / Carrer St. Pau, 21 / Barcelona" 0

758 Tcat Elias, Lluís La néta de París Comèdia Barcelona Editorial Millà 1951 Catalunya Teatral. 2a època, 012 Casal "21,5 cm 35 p" 2 exemplars La neta de París / Comèdia en tres actes original de Lluís Elías / Estrenada al Teatre Victòria de Barcelona el 19 de decembre del 1946 per la companyia Vila-Daví / 1951 / Editorial Milla / Barcelona 19/12/1946 Barcelona // Teatre Victòria 0

759 Tcat Elias, Lluís Or i fang Comèdia dramàtica Barcelona Tallers Gràfics Irandez 1934 El nostre teatre, 18 Casal "19 cm 46 p" 2 exemplars "Or i fang / Comèdia dramàtica en tres actes i un epíleg, original de Lluís Elies / A Andreu Guixer, actor excel·lent, director del ""Quadre escènic Mossèn Cinto"", un dels primers elencs teatrals de Catalunya . Amb tot l'afecte i admiració de Lluis Elies [Aquesta obra fou estrenada amb el títol de ""L'Or"", pel ""Quadre Escènic Mossèn Cinto"" en el Teatre del Foment Autonomista Català, de Barcelona, el dia 14 d'octubre del 1934]" 14/10/1934 // Barcelona // Teatre del Foment Autonomista Català 0

760 Tcast Elias, Lluís El penúltimo suspiro Barcelona Editorial Millà 1953 Casal "21,5 cm 29 p" 2 exemplars "El penúltimo suspiro / Disparate Cómico en tres actos, original de Luis Elías / Estrenado en el ""Teatro Talía"" de Barcelona, el 14 de enero de 1953, por la Compañís de Paco Martínez Soria / 1953 / Editorial Millà / San Pablo, 21 / Barcelona" 14/01/1953 // Barcelona // Teatro Talía 0

761 Tcat Elias, Lluís Quan els reis es tornen homes Comèdia Barcelona Llibreria Bonavia 1935 La Escena Catalana. 2a època, 420 Casal "18 cm 54 p" 2 exemplars Lluís Elias / Quan els reis es tornen homes / Comèdia en tres actes / Estrenada a l'Ateneu Obrer Martinenc, de Barcelona (S.M.), el dia 31 d'agost del 1935, per la Companyia Catalana d'Artistes Associats / La Escena Catalana / Any XVIII (2.ª època) / 6 de juliol del 1935 / N.º 420 / Llibreria Bonavia / Tapineria, 4 / Barcelona 31/08/1935 // Barcelona (S.M.) // Ateneu Obrer Martinenc 0

762 Tcat Elias, Lluís Refugi de pecadors Comèdia Mataró Edicions de la Casa Patuel 1950? Biblioteca Llanas, 013 Casal "21,5 cm 73 p" 2 exemplars "Biblioteca Llanas / Edicions de la Casa Patuel / Refugi de pecadors / Comèdia en tres actes de Lluís Elias / Vol. XIII [Aquesta obra fou estrenada en el ""Teatro Victoria"" de Barcelona el dia 4 de febrer de 1949 per la Companyia Casals-Segura]" 1949/02/04 // Barcelona // Teatro Victoria 0

763 Tcat Elias, Lluís La tercera vegada (Rapsodia ximple) Barcelona Editorial Millà 1953 Catalunya Teatral. 2a època, 018 Casal "21 cm 32 p" 2 exemplars La tercera vegada (Rapsodia ximple) / Farsa còmica en tres actes original de Lluís Elias / Estrenada en el Teatre Romea, el dia 15 de gener del 1953, per la seva Companyia Titular / 1953 / Editorial Millà / Barcelona 15/01/1953 // Barcelona // Teatre Romea 0

764 Tcat Elias, Lluís L'únic camí Comèdia dramàtica Mataró Edicions de la Casa Patuel 1950? Biblioteca Iluro, 056 Patuel "21,5 cm 52 p" 2 exemplars "Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / Lluis Elias / L'únic camí / Comèdia dramàtica en tres actes i en prosa / Vol LVI [Estrenada amb gran èxit en el teatre de la ""Congregació Mariana Post-Escolar i de la Sagrada Familia"", de Barcelona, la diada de Pasqua de Resurrecció, dia 9 d'abril de l'any 1950. com homenatge a la seva Secció Artística.*" 09/04/1950 // Barcelona // Teatre de la Congregació Mariana Post-Escolar i de la Sagrada Familia 0

765 Tcat F. L. [Pujolà i Vallès, Frederic / Via i Pagès, Lluís] La Veu del Poble i El Poble de la Veu Revista Barcelona Llibreria Científic-Literaria de Josep Agustí 1910? Biblioteca de Joventut Teatral Patuel "20 cm 152 p" Biblioteca de Joventut Teatral / La Veu del Poble i El Poble de la Veu / Revista d'actualitat barcelonina, en un acte dividit en un prólec y cinc quadros, original de F. - L. / Aquesta obra fou estrenada ab música del mestre Obäesco [sic] en el Teatre Granvía, (Teatre Líric Catalá) la nit del 26 de Febrer de 1910 / Barcelona / Llibreria Científic-Literaria de Josep Agustí / Elisabets, 4 26/02/1910 // Barcelona // Teatre Granvia (Teatre Líric Català) 0

766 Tcat Alonso del Real, Joan / Roca i Roca, Josep La passió política Tragicomèdia Tercera Barcelona Llibreria Editorial de Ignocent López Bernagosi 1870 Adan Ferrer "25,5 cm 31 p" La passió política. / Tragi-comedia satírica é histórica en quatre actes y onze quadros, per Joan Alonso del Real y Joseph Roca y Roca. / Estrenada ab extraordinari aplauso en lo Gran Teatre Saló dels Camps Eliseos, la nit del 30 de Juny de 1870. / Barcelona: / Llibreria Editorial de Ignocent Lopez Bernagosi. / Rambla del Mig, número 20. / 1870. 30/06/1870 // Barcelona // Gran Teatre Saló dels Camps Eliseos 0

767 Tcat Rusiñol, Santiago El Malalt Cronic Comèdia Segona Barcelona "Tip. ""L'Avenç""" 1902 Biblioteca Arenas i Clavell "El Malalt Cronic, comedia en un acte, per Santiago Rusiñol / Tip. ""L'Avenç"": Ronda Universitat, 20 / Barcelona, 1902 " 1902/10/24 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

2458 Tcat Rusiñol, Santiago La Mare Obra Barcelona Antoni López, Editor 1907? Adan Ferrer "19 cm 208 p" La Mare, obra en quatre actes, per Santiago Rusiñol / Llibreria Espanyola, Antoni López, Editor / Rambla del Mig, 20, Barcelona 1907/02/20 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

768 Tcat Elies, Martina d' Contes escenificats / La festa major / La somereta de les potes llargues / Capvespre nadalenc / Tot per un cantiret Teatre infantil Barcelona Rafael Dalmau, editor 1977 PLECTRE, 9 84-232-0108-2 Casal "20 cm 46 p" Martina D'Elies / Teatre Infantil / Contes escenificats / La festa major / La somereta de les potes llargues / Capvespre nadalenc / Tot per un cantiret / 9 / Col·lecció PLECTRE. / Barcelona 0

769 Tcat Enrich, Miquel Camí d'Estels Poema Barcelona Imprenta de Francisco X. Altés 1916 "Biblioteca ""L'Escon"", 099" Patuel "20 cm 76 p" 2 exemplars "Camí d'Estels / Poema dramatic en nou quadres repartits en quatre actes original d'en Miquel Enrich / amb música del mestre Joan Vidal i Roda / Estrenat en el teatre de la ""Cort Angèlica de Sant Lluis Gonçaga"", de Gracia, el dia 30 de Gener de 1916 / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Petritxol, n.º 2, Llibreria / 1916" "30/01/1916 // Barcelona (Gracia) / ""Cort Angèlica de Sant Lluis Gonçaga""" 0

770 Tcat Enrich, Miquel Sol d'aigua Drama Barcelona Imprenta de Francisco X. Altés 1918 "Biblioteca ""L'Escon"", 108" Patuel "19,5 cm 24p" "Sol d'aigua / Quadre dramàtic en prosa escrit per Miquel Enrich / Estrenat en el teatre de la ""Cort Angèlica de Sant Lluis Gonzaga de Gràcia"" al 8 de Juny de 1913 / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Petritxol, n.º 2, llibreria / 1918" "08/06/1913 // Barcelona ""Cort Angèlica de Sant Lluis Gonzaga""" 0

771 Tcat Enseñat, Juan Bautista / Millá, Lluis ¡Que no s' enteri 'l marit! Juguet cómic / Joguina Barcelona Imprempta de La Industria, de Manel Tasis 1899 Gran Arxiu Dramàtich Musical de A. Guix Patuel "21 cm 31 p" 2 exemplars ¡Que no s' enteri 'l marit! / Juguet cómich en un acte escrit per Juan Bautista Enseñat y Lluis Millá / Estrenat ab extraordinari éxit en el TEATRE CATALÁ (Romea) la nit del 6 de Octubre de 1899 / 1899 / Imprempta de La Industria, de Manel Tasis / Carrer de Tallers, n.º 6, 8 y 10. / Barcelona 06/10/1899 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

772 Tcat Escalante, Eduard La escaleta del dimoni Comèdia Barcelona Ilustració Catalana Lectura Popular. Biblioteca d'autors catalans, 33 20 cm: 31 p. (numerades 449-480) 2 exemplars sense portda / Dades de la coberta Lectura Popular / Biblioteca d'autors catalans / Surt cada dijous / Núm. 33 / 10 céntims / Eduart Escalante / La escaleta del dimoni / Comedia / Ilustració Catalana / Administració: Mallorca 287 / Barcelona 0

773 Tcat Escalante, Eduard Tres forasters de Madrid Comèdia Barcelona Diari de Barcelona 1990 Casal "20,5 cm 63 p" Eduard Escalante / Tres forasters de Madrid / Comèdia bilingüe en dos actes ORIGINAL i en VERS / A cura de Manuel Caballero / Diari de Barcelona [Es va representar per primera vegada al teatre de la Pricesa de la ciutat de València el 29 de gener de 1876] 29/01/1876 // València // Teatre de la Pricesa 0

774 Tcat Escalante, Eduard Les xiques de l'entresuelo. / Tres forasters de Madrid Sainet València Lavínia 1968 Garbí, 7 Aracil, Lluís V. (Introducció) Casal "17,5 cm 186 p" "les xiques de l'entresuelo / tres forasters de madrid / eduard escalante / introducció de lluís v. aracil [Les xiques de l'entrersuelo. Peça bilingüe original i en vers, estrenada amb extraordinari èxit en el teatre de la Princesa, a benefici de la primera actriu del gènere valencià donya Amàlia Mondéjar, la nit del 25 de gener de 1877.] [Tres forasters de Madrid. Comèdia bilingüe en dos actes, original i en vers, representada per primera vegada amb extraordinari èxit al teatre de la ""Princesa"", a benefici de l'actriu donya Amàlia Mondéjar, fou en la nit del 29 de gener de 1876]" 25/01/1877 // València // Teatre de la Princesa 29/01/1876 // València // Teatre de la Princesa 0

775 Tcat Escaler, Lambert L'amich Cirera Joguina Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1909 La Escena Catalana Casal "21,5 cm 24 p" 2 exemplars L'amich Cirera / Joguina en un acte y en prosa original de Lambert Escaler / Estrenada ab èxit en el Teatre Romea el Maig del 1906 y en el Teatre Novetats al Febrer de 1909 / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Varrer de Petritxol, 2. / 1909. ??/05/1906 // Barcelona // Teatre Romea 0

776 Tcat Escaler, Lambert Dit y fet Comèdia Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1911 Biblioteca Popular Teatral, 058-059 Patuel "21 cm 49 p" 2 exemplars Dit y fet / Comedia en dos actes original de Lambert Escaler / Estrenada al Teatre Principal, la nit del 4 de Maig de 1911 / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Plassa del Pí, 5 / 1911 04/05/1911 // Barcelona // Teatre Principal 0

777 Tcat Escaler, Lambert La Familia Grill Joguina Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1909 La Escena Catalana "21,5 cm 34 p" 2 exemplars La Familia Grill / Joguina en un acte original de Lambert Escaler / Estrenada en el Teatre Novetats, en la nit del 16 de Janer de 1909 / Barcelona. / Imprempta de Salvador Bonavía. / Carrer de Petritxol, 2. / 1909 16/01/1909 // Barcelona // Teatre Novetats 0

778 Tcat Escaler, Lambert ¡Homenots! Comèdia Barcelona La Novel·la Nova 1918 La Novel·la Nova, 079 Patuel "18 cm 30 p" 2 exemplars Lambert Escaler / Homenots! / Comèdia en un acte / Estrenada al teatre Català Romea el día 9 d'Octubre de 1918 / Repartiment / Pepeta ... Srta. M. Pujó / Don Baldiri ... Sr. D. Aymeric / Ernest ... Sr. J. Torrents / Angel ... Sr. J. Font / Francisco ... Sr. Ll. Mir / Direcció: Don Enric Gimènez / Dreta i esquerra les de l'actor / Epoca actual. Istiu 09/10/1918 // Barcelona // Teatre Català Romea 0

779 Tcat Escaler, Lambert ¡¡Lo meu criat!! Joguina Barcelona Tipografía Espanyola 1894 Patuel "21 cm 31 p" ¡¡Lo meu criat!! Juguet cómich en un acte y en prosa, original de Lamberto Escaler / Estrenat ab bon éxit en lo Teatro Catalá (Romea), la nit del 29 de Janer de 1894 / Barcelona / Tipografía Espanyola / 87 -Hospital- 87 / 1894 29/01/1894 // Barcelona // Teatro Català (Romea) 0

780 Tcat Escaler, Lambert ¡Lo meu criat! Joguina Segona Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1897 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" Patuel "20,5 cm 28 p" 2 exemplars "Lo meu criat / Juguet cómich, en un acte y en prosa, original de Lambert Escaler / Estrenat ab extraordinari éxit en lo Teatro Catalá (Romea) la nit del 29 de Janer de 1894 / (Segona edició refundida) / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Ronda S. Pere, 19 y 21, 1º, 1ª / 1897" 29/01/1894 // Barcelona // Teatro Català (Romea) 0

781 Tcat Escaler, Lambert Pessigolles Comèdia Barcelona Estampa La Renaixença 1933 "Biblioteca ""L'Escon"", 160" "21,5 cm 37 p" 2 exemplars "Pessigolles / Comedia-Caricatura en un acte original de Lambert Escaler / Adaptada a l'escena católica per Ovidi Escaler i Ferré / Estrenada amb gran èxit al ""Cercle Catòlic de Gràcia"" el dia 29 de maig del 1933 / Primera Edició / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 / Llibreria / Barcelona / 1933" "29/05/1933 / Barcelona (Gràcia) / ""Cercle Catòlic de Gràcia""" 0

782 Tcat Escaler, Lambert Una poma per la sed Joguina Barcelona Tipografía La Academica 1896 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" Patuel "21,5 cm 31 p" 2 exemplars / Un retallat / Sense portades / Dades de la coberta "Una poma per la sed / Juguet cómich en un acte y en prosa original de Lambert Escaler / Estrenat ab extraordinari éxit en lo Teatro Català (Romea) la nit del 31 de Mars de 1896 / Preu: UNA pesseta / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Carrer de Las Cabras, 13, 2.º / 1896" 31/03/1896 // Barcelona // Teatro Català (Romea) 0

783 Tcat Escaler, Lambert Els últims rovellats Comèdia Barcelona 1918 La Novel·la Teatral Catalana, 037 Casal "18,5 cm 72 p" Els últims rovellats / Comedia en tres actes, original de Lambert Escaler / Estrenada amb gran éxit en el Teatre Català Romea el dia 15 de Gener de 1918 / Repartiment [...] 15/01/1918 // Barcelona // Teatre Català Romea 0

784 Tcat Escaler, Ramón ¡Al peu de la Creu! Drama Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1911 Biblioteca Popular Teatral, 054 Patuel "21,5 cm 23 p" 2 exemplars Ramón Escaler / ¡Al peu de la Creu! / Drama en un acte original y en vers / Estrenat ab notable éxit en lo TEATRO ROMEA, la nit del 3 de Janer de 1893 / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Plassa del Pí, núm. 5 / 1911 03/01/1893 // Barcelona // Teatre Romea 0

785 Tcat Escaler, Ramón Sogras / ¡¡'M caso!! Monòleg Barcelona Tipografía Espanyola Arxiu Dramátich-Musical "21 cm 15 p" Sense portada / Dades de la coberta Ramon Escaler / Sogras / Monólech en vers / ¡'M caso! / Monólech en vers / Arxiu DRAMÁTICH-MUSICAL / Boters, 7 y 9, 4º / Barcelona 0

786 Tcat Escarpenter Fors / Rodríguez Grahit, Ignasi La venjança d'un barber Humorada Mataró Edicions de la Casa Patuel 1932 Biblioteca Iluro, 037 Patuel 21 cm: 19 p 2 exemplars Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / Escarpenter Fors i Rodriguez Grahit / La venjança d'un barber / Jumorada en un acte i en prosa / Aquesta humorada fou estrenada en el teatre de la U. de C. en la tarda del 3 de Maig de 1932, per la secció artística de l'entitat / Any V / MATARÓ, Novembre de MCMXXXII / Vol. XXXVII 03/05/1932 // Mataró // Teatre de la Unió de Cooperadors 0

787 Tcat Esclasans, Agustí Capitel·lo Tragèdia Barcelona Tallers Gràfics Irandez 1934 El nostre teatre, 11 Patuel "19 cm 60 p" 2 exemplars Capitel·lo / Tragèdia en tres actes i en vers, original d'Agustí Esclasans 0

788 Tcat Esclusa, Josep La filla d'un presidiari Drama Badalona Tallers Fràfics BALMES 1929 Patuel "21 cm 68 p" Josep Esclusa / La filla d'un presidiari / Drama en tres actes i un quadro i en prosa / Tallers Gràfics BALMES / Providència, 168 / Badalona 1929 0

789 Tcat Escobar, Josep L'altra cara de la lluna Comèdia Barcelona Editorial Millà 1968 Catalunya Teatral. 2a època, 106 "17,5 cm 55 p" 2 exemplars "L'altra cara de la lluna / Comèdia en tres actes original de Josep Escobar / Premi ""Lluís Masriera 1965"" Organitzat per ""F. E. S. T. A."" / 1968 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 / Barcelona" 0

790 Tcat Buchaca, Marta / Clemente, Cristina / Escudé, Beth / Faura, Jordi / Mañas, Álex / Plana, David / Rosich, Marc / Sarrias, Mercè / Szpunberg, Victòria / Veiga, Manuel Dramatúrgies breus per a intèrprets ideals / Prémer el botó / Trivial / Fadoume / 2114 / Buscant herois / Últimes paraules / Negre i gris / A les set em llevo / La banyera / Turisme Barcelona Editorial AADPC 2007 Col·lecció Teatre-Entreacte, 071 Vázquez, Gerard 978-84-89826-60-1 Llibre Viu "16,5 cm 100 p" Dramatúrgies breus per a intèrprets ideals / Deu autors escriuen per als seus intèrprets / Editorial AADPC / Col·lecció Teatre-Entreacte núm. 71 / Barcelona, 2007 0

791 Tcat Escofet i Blanch Nupcial Farsa Barcelona Tallers Gràfics Irandez 1937 El nostre teatre, 69 Casal "19 cm 22 p" 2 exemplars Nupcial / Farsa del 1720, en un acte, original d'Escofet i Blanch [Es posà en escena per primera vegada, aquesta obra, al Teatre Escola de Treball de Barcelona en dia 2 de maig del 1937] 02/05/1937 // Barcelona // Teatre Escola de Treball 0

792 Tcat Escofet i Blanch Senyor ninot Barcelona Llibreria Millà 1936 Catalunya Teatral, 100 "18 cm 48 p" 2 exemplars Senyor ninot / Tres migdiades de vida / original de Escofet i Blanch / Estrenada en primera sessió el dia 29 de març de 1936, per la Secció Teatre de la F. A. E. T., al Teatre Escola / Catalunya Teatral / Any V / 15 de maig 1936 / Núm. 100 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 29/03/1936 // Barcelona // Teatre Escola 0

793 Tcat Espel, Mossén Josep Valents ruchs y ruchs valents Juguet / Joguina Berga Imprempta de Jaume Huch 1907 Patuel "17 cm 38 p" 2 exemplars Valent ruchs y ruchs valents / Joguina cómica y en vers original de Mossén Joseph Espel Pbre. / Dividida en un acte y tres quadros y estrenada en el Foment Católich de Berga en día primer de Febrer de 1907 / Imprempta de Jaume Huch / Berga 01/02/1907 // Berga / Foment Catòlic 0

794 Tcat Espinàs, Josep M.ª És perillós fer-se esperar Comèdia dramàtica Barcelona Editorial Nereida 1959 Biblioteca Gresol, 50 Casal "17 cm 61 p" Josep M.ª Espinàs / És perillós fer-se esperar / Editorial Nereida / Apartado 9013 / Barcelona [Estrenada al Teatre Romea, de Barcelona, el dia 20 de gener de 1958] 20/01/1958 // Barcelona // Teatre Romea 0

795 Tcat Espinet, Norbert Mai més anarquista Juguet / Joguina Barcelona Imprenta de Francisco X. Altés 1918 "Biblioteca ""L'Escon"", 105" Patuel "19,5 cm 22 p" "Mai mes anarquista / Joguet cómic en un acte original d'en Norbert Espinet / Estrenat amb molt èxit a n'els Lluisos de Gràcia, la vetlla del 29 d'abril de 1917 / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Petritxol, n.º 2, llibreria / 1918" 29/04/1917 // Barcelona (Gràcia) // Lluïsos de Gràcia 0

796 Tcat Espinet, Norbert Mai més anarquista Juguet / Joguina Segona Barcelona Imprenta de Francisco X. Altés 1918 "Biblioteca ""L'Escon"", 105" Patuel 2 exemplars / Reimpressió, només canvia la coberta: el preu i Joguina "Mai mes anarquista / Joguet cómic en un acte original d'en Norbert Espinet / Estrenat amb molt èxit a n'els Lluisos de Gràcia, la vetlla del 29 d'abril de 1917 / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Petritxol, n.º 2, llibreria / 1918" 29/04/1917 // Barcelona (Gràcia) // Lluïsos de Gràcia 0

797 Tcat Espriu, Salvador Una altra Fedra, si us plau Barcelona Edicions 62 1978 El Galliner, 043 Pasqual, Lluís (Notes d'introducció) 84-297-1.395-6. Casal "17,5 cm 57 p" 2 exemplars Salvador Espriu / Una altra Fedra, si un plau / Notes introductòries de Lluís Pascual / Edicions 62 s/a., Barcelona 0

798 Tcat Espriu, Salvador Antígona Tragèdia Segona Barcelona Edicions 62 1969 Antologia catalana, 54 Capmany, Maria-Aurèlia (Pròleg) Casal / Adan Ferrer "18 cm 53 p" 2 exemplars Salvador Espriu / Antígona / pròleg de Maria Aurèlia Campmany / edicions 62, barcelona 0

799 Tcat Espriu, Salvador Antígona / Fedra Tragèdia Palma de Mallorca Editorial Moll 1955 Raixa Casal "15,5 cm 115 p" Salvador Espriu / Antígona / Fedra / Palma de Mallorca / Editorial Moll 0

800 Tcat Espriu, Salvador Primera història d'Esther Barcelona Aymà Editor 1948 Col·lecció Literària Aymà, 4 Casal "16 cm 79 p" Salvador Espriu / Primera Història d¡Esther / Improvisació per a titelles / Aymà Editor / Barcelona / MCMXLVIII 0

801 Tcat Estapé, Jaume / Valldeneu, Joan La Carabela Santa Maria Barcelona Imprenta de Salvador Manero 1872 Arxiu Central Lírich-Dramàtich de Rafel Ribas Patuel "21 cm 90 p" La Carabela Santa Maria. / Anacronisme historich en tres actes y en vers original de D. Jaume Estapé y D. Joan Valldeneu / Barcelona / Imprenta de Salvador Manero, / Ronda del Norte, 128. / 1872 0

802 Tcat Ezequiel de Mataró, O. M. Cap., R. P. Fr. El molí de Dalt Drama Mataró Casa Patuel 1928 Biblioteca Iluro, 009 Patuel "21 cm 77 p" 2 exemplars "Any II / Mataró, Abril de 1928 / Núm. 9 / Biblioteca ""Iluro"" / Editada per la Casa Patuel / R.P. Fr. Ezequiel de Mataró, .M. Cap. / El molí de Dalt / Drama en tres actes i en prosa estrenat en el ""Centre Catòlic de Mataró"" el 12 de Novembre de 1926 / Arts Gráfiques / Santa Coloma de Farnés / 1928" 12/11/1926 // Mataró // Centre Católic 0

803 Tcat Saltiveri, Anton May més frontón Barcelona Estatabliment Tipográfich 1897 "20,5 cm 32 p" Sense coberta ni portada 1896/12/03 // Barcelona // Teatro Principal de Gràcia 0

804 Tcat F. P. B. La tertulia Manresa Impremta de Sant Josep 1891 Patuel "21,5 cm 37 p" La tertulia / Vetllada cómica en un acte y en vers original de F. P. B. / Ab llicencia. / Manresa: / Impremta de Sant Joseph, Picas, 8, / 1891 0

805 Tcat Feliu i Codina, Josep Lo mas perdut Comèdia Segona Barcelona Francisco Badia, impresor 1896 Patuel "21 cm 135 p" 2 exemplars, un retallat Lo mas perdut / Comedia en tres actes y en vers original de Joseph Feliu y Codina / Estrenada la nit del 20 de Desembre de 1881, en lo Teatro Catalá. instalar en lo de Romea / Segona edició / Barcelona / Francisco Badia, impresor, Dou, 14 / 1896 20/12/1881 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

844 Tcat Feliu i Codina, Josep El Mestre de minyons Barcelona La Novel·la Nova La Novel·la Nova, 085 "18,5 cm 16 p" Josep Feliu i Codina / El mestre de minyons / Quadre en un acte arreglat en vers a l'escena catalana / Estrenat amb gran èxit en el teatre del Bon Retiro el dia 27 de Juliol de 1878 27/07/1878 // Barcelona // Teatre del Bon Retiro 0

806 Tcat Fabré i Font, Miquel Amor i Pirotècnia Comèdia Barcelona Editorial Millà 1963 Catalunya Teatral. 2a època, 088 Bas Ferrer, L. Llibre viu "18 cm 55 p" 2 exemplars Amor i Pirotècnia / Comèdia còmica en tres actes original de Miquel Fabré i Font / Estrenada pel Quadre Escènic Titular del Centre Parroquial de Sant Ramon Nonat, de Collblanch la tarda del 13 de Gener de 1963 / 1963 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 / Barcelona 1963/01/13 // Collblanch (Barcelona) // Centre Parroquial de Sant Ramon Nonat 0

807 Tcat Fabré i Font, Miquel """Pitarra"" (L'Home del Romea)" Poema dramàtic Barcelona Editorial Millà 1969 Catalunya Teatral. 2a època, 110 Poblet, Josep M. (Uns comentaris) "17,5 cm 94 p." Dedicatòria de l'autor """Pitarra"" (L'Home del Romea) / Poema dramàtic original de Miquel Fabré i Font / Escenificació dividida en 3 actes i subdividida en 8 temps / 1969 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 / Barcelona" 0

808 Tcat Fàbregas i Capell, Josep Esforç inútil? Comèdia dramàtica Barcelona Editorial Nereida 1958 Biblioteca Gresol, 30 Casal "17 cm 64 p" Josep Fàbregas Capell / Esforç inútil? / Comèdia dramàtica en dues parts dividides en cinc quadres / Editorial Nereida / Barcelona [Aquesta comèdia va ésser estrenada al Teatre del Círcol Familiar Recreatiu de Manresa (Barcelona), el día 3 de febrer de 1957] 03/02/1957 // Manresa // Teatre del Círcol Familiar Recreatiu 0

809 Tcat Fàbregas i Capell, Josep No hi ha homes dolents Comèdia dramàtica Barcelona Editorial Nereida 1959 Biblioteca Gresol, 62 Casal "17 cm 64 p" Josep Fàbregas i Capell / No hi ha homes dolents / Editorial Nereida / Ap. 9013 / Barcelona [Estrenada al Teatre del Centre Moral d'Espectacles de Sallent (Barcelona), el día 14 de setembre de 1958] 14/09/1958 // Sallent (Barcelona) // Teatre del Centre Moral d'Espectacles 0

810 Tcat Fàbregas, Xavier Partits pel mig Comèdia Barcelona Editorial Nereida 1957 Biblioteca Gresol, 22 Patuel / Casal "17 cm 61 p" 2 exemplars Javier Fàbregas / Partits pel mig / Comèdia en dues parts dividides en quatre quadres / Editorial Nereida / Barcelona [Aquesta comèdia va ésser estrenada al Teatre Romea, de Barcelona, el dia 23 de gener de 1957, per la Companyia Maragall] 23/01/1957 // Barcelona // Teatre Romea 0

811 Tcat Fàbregas, Marta Un pas en fals Comèdia Barcelona Editorial Nereida 1958 Biblioteca Gresol, 42 "17 cm 62 p" 2 exemplars Marta Fàbregas / Un pas en fals / Comèdia en tres actes /Premi F.E.S.T.A. 1958 // Editorial Nereida / Barcelona 0

812 Tcat Fàbregas, Xavier A l'Àfrica, minyons! / Francesos, liberals i trabucaires Palma de Mallorca Editorial Moll 1972 "Biblioteca ""Raixa"", 87" Casal "18 cm 217 p" Xavier Fàbregas / A l'Àfrica, minyons! / Francesos, liberals i trabucaires / Editorial Moll / Palma de Mallorca / 1972 0

813 Tcat Fàcil, Pau [Anglada, Pau] Un home discret... Mataró Casa Patuel 1927? Biblioteca Iluro, 001 Patuel "20,5 cm 15 p" "L'atribució del pseudònim ""Paul fàcil"" a Pau Anglada la fa Josep Rodergas a ""Els pseudònims usats a Catalunya"" (1951)" "Biblioteca ""Iluro"" / Mataró / ""Pau Fácil"" / Un home discret... / Quasi monóleg i en 1 acte / Arts Gráfiques / Santa Coloma de Farnés / Tel. 538" 0

814 Tcat Fages de Climent El Jutge està malalt Barcelona Tallers Gràfics Irandez 1935 El nostre teatre, 29 Casal "19 cm 57 p" 2 exemplars El jutge està malalt / Obra en tres actes, en vers, de Fages de Climent / Il·lustracions musicals del mestre Jaume Pahissa / Homenatge. / Després d'haver cercat amb la llanterna, a XAVIER FINA [Aquesta obra fou estrenada al Teatre Principal Palace, de Barcelona, per la Companyia Vila-Daví, en sessió patrocinada per l'Associació de Teatre Selecte, la nit del 2 d'abril del 1935] 02/04/1935 // Barcelona // Teatre Principal Palace 0

815 Tcat Faiges Canals, Josep El conco Monòleg Barcelona Imp. Miró 1915 "21 cm 12 p" El conco / Monólec - Còmic - Satíric en vers, Original d'en Josep Faiges Canals / Aquest monólec, es propietat del seu autor, y sense la seva autorisació ningú podrá reimpdimir-lo ni traduir-lo reservant-se l'autor tots els drets que li concedexi la lley. Queda fet lo reglamentari dipósit / Barcelona 1 de Juny, any 1915 / Imp. MIRÓ / Ronda Sant Pau, nùm.10 / barcelona / 1915 [Aquest monólec va estrenar-se amb brillant éxit a Sant Andreu de la Barca, la tarde del 13 de Juny de 1915, pe'l molt aplaudit actor en Rafel Costa] 13/06/1915 // Sant Andreu de la Barca (Barcelona) 0

816 Tcat Fando, Urbà L'Isla tranquila Sarsuela Barcelona Hispano-Americano 1894 Patuel "18,5 cm 80 p" Portada estripada / Dades de la BC L'Isla tranquila / Zarzuela en Dos Actes / Lletra y Música de Urbano Fando 0

817 Tcat Farcosa, Baltasar Lo fort de la nina Comèdia Barcelona Imprenta de Mariano Galve 1897 Patuel "21 cm 30 p" 2 exemplars Lo fort de la nina / Comed¡a en un acte y en vers original de Don Baltasar Farcosa / Barcelona / Imprenta de Mariano Galve / Calle de Aviñó, 18, interior / 1897 0

818 Tcat Farell Rodríguez, Joan Felip IV Drama Barcelona Biblioteca Regional 1900 Lo Teatre Católichl Patuel "21 cm 58 p" Felip IV / Drama en tres actes y en prosa / Arreglo á l'escena catalana baix la base d'una novela histórica per Joan Farell Rodríguez / Barcelona / Biblioteca Regional, carrer de Junqueras, 2, pral. / 1900 0

819 Tcat Farré, Joan Cegos del cor Quadre dramàtic Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1911 "Biblioteca ""L'Escon"", 054" Patuel "20 cm 28 p" 2 exemplars "Cegos del Cor / Cuadret dramátich escrit a la prosa catalana per el Joan Farré / Barcelona / Biblioteca ""L'Escón"" / Frenería, 1, 1.er, 2.ª / 1911 [Aquesta obra fou representada per primera vegada al teatre de la Joventut Católica de Sant Andreu de Palomar, la nit del 24 de Juliol de 1904]" 24/07/1904 // Sant Andreu de Palomar // Teatre de la Joventut Católica 0

820 Tcat Farré, Joan Les petites oligarquies Drama Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1913 "Biblioteca ""L'Escon"", 074" Patuel "19,5 cm 68 p" 2 exemplars / 1 sense cobertes "Les petites oligarquíes / Drama en tres actes original d'en Joan Farré i Comes / Representada per primera vegada al teatre de la ""Joventut Católica"" de Sant Andreu de Palomar. / Barcelona / Biblioteca ""L'escon"" / Riera Sant Joan, 10, 1.er, 1.ª / 1913" ??/??/1913 // Sant Andreu de Palomar / Teatre de la Joventut Católica 0

821 Tcat Ezequiel de Mataró, Rnd. P. Fr. Ingratitud castigada Drama Foment "29 cm 71 p" 2 exemplars mecanografiats """/Ingratitut castigada"" / Drama en tres actes i en prosa / pel R. Nd. P. Fr. Exequiel de Mataró.-" 0

822 Tcat Fargas i Vall, M. Lo noy de sucre Monòleg Barcelona Imp. de José Ortega 1896 Patuel "20,5 cm 11" Sense portada, dades de la coberta Monolech humuristich y en vers catalá original de M. Fargas y Vall / Lo noy de sucre / Estrenat ab bon éxit l' dia 12 de Dabre. de 1896 / Gracia / Imp. de José Ortega, S. Pablo, 96 / Barcelona 12/12/1896 // Barcelona (Gràcia) 0

823 Tcat Farré, Prev., Serapi L'encía de la mala ànima Manresa Imp. de P. Alcaraz de Bausili 1925 Quadrets blancs "21,5 cm 16 p" L'encís de la mala ànima / Quadret escènic per a nois per D. Serapi Farré, Prev. / Amb llicència eclesiàstica / Manresa, 23 de febrer de 1925 / Estrenat en el teatre de la Joventut Carlista Manresana el día 7 de juny de 1925 / Imp. de P. Alcaraz de Bausili / Passeis de Pere III, 51 - Telèf. 443 / Manresa 07/06/1925 // Manresa // Teatre de la Joventut Carlista Manresana 0

824 Tcat Farré, Prev., Serapi L'estola morada Manresa Imp. de P. Alcaraz de Bausili 1927 Quadrets blancs Patuel "21 cm 47 p" 2 exemplars / 1 sense coberta Quadrets blancs / L'estola morada / Quadret escènic en dos actes per a infants per D. Serapi Farré, Prev. / Estrenat en la Joventut Carlista Manresana el día 26 de maig de 1927, amb gran éxit / Imp. de F. Alcaraz de Bausili / Passeis de Pere III, 51 / Teléf. 443 / Manresa 26/05/1927 // Manresa // Joventut Carlista Manresana 0

825 Tcat Farré, Prev., Serapi Gelosía d'infant Manresa Imp. de P. Alcaraz de Bausili 1926 Quadrets blancs Patuel "21,5 cm 28 p" Gelosía d'infant / Quadret escènic per a nois, en dugues parts per D. Serapi Farré, Prev. / Amb llicència eclesiastica / Manresa, 31 Maig 1926 / Imp. de P. Alcaraz de Bausili / Passeig de Pere III, 51 / Manresa 0

826 Tcat Farré, Serapi Mala aranya Drama Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1912 "Biblioteca ""L""Escon""" Patuel "20 cm 63 p" 2 exemplars "Mala aranya / Drama en tres actes original de Serapi Farré Pvre, / Estrenat ab brillant éxit en el teatre del Circol Manresá, de Manresa / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" Frenería, 1, 1.er, 2.ª " ??/??/1912 // Manresa // Teatre del Circol Manresà 0

827 Tcat Farré, Prev., Serapi Tolerancia Drama Manresa Impremta Católica de Domingo Vives 1906 "21 cm 102 p" Tolerancia / Drama en tres, actes, en vers y dos cuadros original de Serapi Farré, Pbre. / Estrenat ab brillant éxit en lo teatro del Círcol Manresá, la nit de Pasqua de Resurrecció del any 1906 / Ab aprobació eclesiástica / Manresa / Impremta Católica de Domingo Vives / 1906 Nit de Pasqua de Resurrecció 1906 // Manresa // Teatro del Círcol Manresà 0

828 Tcat Farrés, Domènec Realitats Comèdia dramàtica Barcelona Tallers Gràfics Irandez 1935 El nostre teatre, 34 Casal "19 cm 48 p" 2 exemplars A Josep Moix i Regás amb tot l'afecte. L'AUTOR / Realitats / Comèdia dramàtica en tres actes, original de Domènech Farrés [Aquesta obra fou estrenada al Teatre del Casal Català d'Esquerra, de Sabadell] ??/??/1935 // Sabadell // Testre del Casal d'Esquerra 0

829 Tcat Farrés, Domènec El testament del senyor Recasens Comèdia dramàtica Barcelona Tallers Gràfics Irandez 1936 El nostre teatre, 52 Casal "19 cm 29 p" 2 exemplars A la memòria de la meva mare estimada, Margarida Plans i Espelt. / El testament del senyor Recasens / Comèdia dramàtica en tres actes, original de Domènech Farrés [Aquesta obra fou estrenada al Teatre del Casal Català d'Esquerra, de Sabadell, el 10 de maig del 1934] 10/05/1934 // Sabadell // Casal Català d'Esquerra 0

830 Tcat Feliu i Codina, Josep A ca' la sonàmbula Entremes Barcelona Arxiu Central, Lirich-Dramàtich, de Rafel Ribas 1881 Arxiu Central Lírich-Dramàtich de Rafel Ribas Patuel "20,5 cm 36 p" 2 exemplars Á cá' la sonámbula / Entremés original y en vers de D. Joseph Feliu y Codina / Estrenat ab extraordinari éxit en la nit del dimars, 11 de Janer, en lo Teatro Catalá, instalat en lo de Romea. / Barcelona / Arxiu Central Lírich-Dramátich de D. Rafel Ribas / Unió, número 5, pis tercer / 1881 11/01/1881 // Barcelona // Teatro Català (Romea) 0

831 Tcat Feliu i Codina, Josep A ca' la sonàmbula Entremes Segona Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1899 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 141" Patuel "21 cm 39 p" "A ca' la sonambula / Entremés irugunal y en vers de D. Joseph Feliu y Codina / Estrenat ab extraordinari éxit la nit del dimars 11 de Janer de 1881 en el ""Teatre Catalá"", instalat en el de ""Romea"" / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Ronda Sant Pere, 19 y 21, 1.er, 1.ª / Juny de 1899 " 11/01/1881 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

832 Tcat Feliu i Codina, Josep La bolva d'or Drama Barcelona Arxiu Central, Lirich-Dramàtich, de Rafel Ribas 1881 Arxiu Central Lírich-Dramàtich de Rafel Ribas Patuel "21 cm 98 p" La bolva d'or / Drama en tres actes y en vers original de D. Joseph Feliu y Codina / Estrenat la nit del dimars, 10 de Octubre de 1880, en lo Teatro Catalá, instalat en lo de Romea / Barcelona / Arxiu Central Lírich-Dramátich de D. Rafel Ribas / Unió, número 5, pis tercer / 1881 10/10/1880 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

833 Tcat Feliu i Codina, Josep La bolva d'or Drama Segona Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1898 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 139" Patuel "21 cm 109 p" 2 exemplars "La bolva d'or / Drama en tres actes y en vers / original de D. Joseph Feliu y Codina / Estrenat la nit del dimars 10 de Octubre de 1880, en lo Teatro Catalá, instalat en lo de Romea */ Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Ronda Sant Pere, 19 y 21, 1er., 1.ª / Abril de 1898" 10/10/1880 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

834 Tcat Feliu i Codina, Josep Cofis y Mofis Comèdia Barcelona Estampa de'n Pere Toll 1900 Patuel "19 cm 90 p" 2 exemplars Cofis y Mofis / Comedia en tres actes y en vers original de D. Joseph Feliu y Codina / Estrenada ab extraordinari éxit en lo TEATRO CATALÁ, instalat en lo de Romea durant la temporada cómica del any 1879 / Barcelona / Estampa de'n Pere Toll / Carrer de Valencia, 232 / 1900 ??/??/1879 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

835 Tcat Feliu i Codina, Josep Cofis y Mofis Comèdia Segona Barcelona Tipografía Espanyola Patuel "21,5 cm 83 p" Cofis y Mofis / Comedia en tres actes y en vers / Original de D. Joseph Feliu y Codina / Estrenada ab extraordinari éxit en lo TEATRO CATALÁ, instalat en lo de Romea, durant la temporada cómica del any 1879 / Barcelona / Tipografía Espanyola / Carrer del Hospital, 76. ??/??/1879 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

836 Tcat Aymar, Àngels / Bruch Pla, Araceli / Cabré. Toni / Cavallé, Joan / Clua, Guillem / de la Maza Cabrera, Lucía / Faura, Jordi / Isart, Rosa M. / Jaumà, Josep M. / Miró Coromina, Josep Maria / Rodríguez, Gemma / Tornero, Helena / Vàzquez, Gerard / Veiga, Man Dramatúrgia al País de les Meravelles? / Cut & Paste / Hacdosò / Ningú / Joc de mans / Andròmeda / I van ser feliços / Hikikomori (Al marge) / La carmanyola dels dilluns / El naixement / La petita princesa divina que no era divina, ni petita, ni volia ser Barcelona Editorial AADPC 2006 Col·lecció Teatre-Entreacte, 065 Font, Joan 84-89826-53-6 Llibre Viu "16,5 cm 151 p" Dramatúrgia al país de les meravelles? / Catorze autors escriuen per a infants i joves / Editorial AADPC / Col·lecció Teatre-Entreacte núm. 65 / Barcelona, 2006 0

837 Tcat Feliu i Codina, Josep / Soler, Frederic (Serafí Pitarra) La filla del marxant Drama Barcelona Llibreria d'Eudalt Puig 1875 Patuel / Adan Ferrer 21 cm: 102 p 2 exemplars, un de retallat La filla del marxant. / Drama en tres actes y en vers, original de D. Joseph Feliu y Codina y Frederich Soler. (Serafí Pitarra) / Estrenat ab brillant éxit en lo TEATRO CATALÁ, instalat en lo TEATRO ROMEA, la nit del 12 de Janer de 1875 / Barcelona. Llibrería d'Eudalt Puig, / Plassa Nova, número 5. / 1875. 12/01/1875 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

838 Tcat Feliu i Codina, Josep / Soler, Frederic (Serafí Pitarra) La filla del marxant Drama Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1898 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 111" Patuel "20,5 cm 128 p" 2 exemplars, un sense cobertes La filla del marxant / Drama en tres actes y en vers original de D. Joseph Feliu y Codina y D. Frederich Soler (Serafí Pitarra) / Estrenar ab brillant éxit en lo TEATRO CATALÁ, instalat en lo TEATRO ROMEA, la nit del 12 de Janer de 1875. / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Ronda de S. Pere, 19 y 21, 1er. 1ª 12/01/1875 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

839 Tcat Feliu i Codina, Josep Lo grá de mesch Comèdia Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1896 Patuel "21 cm 88 p" "Lo grá de mesch / Comedia en quatre actes y en prosa original de D. Joseph Feliu y Codina / Estrenada ab verdader éxit en lo Teatro Romea la nit del 13 de Novembre de 1883 / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Carrer de Las Cabras, 13, 2on / 1896" 13/11/1883 // Barcelona // Teatre Romea 0

840 Tcat Feliu i Codina, Josep El grà de Mesch Comèdia Barcelona Llibreria Italiana 1924 La Comèdia Catalana Patuel "15,5 cm 79 p" 2 exemplars El grà de mesc / Comedia en quatre actes i en prosa original de D. Josep Feliu i Codina / Barcelona / Administració-Direcció: / Llibreria Italiana / Rbla. Cataluny [sic], 125 0

841 Tcat F. T. y M. Pbre. [Terricabris Meroles, Francesc] Lo Fill Pródich Drama Segona Olot Imprempta y llibrería de Joan Bonet 1907 Patuel "21 cm 72 p" 2 exemplars / Data d'estrena incerta Lo Fill Pródich / Drama bíblich-moral en quatre actes y en vers original de F. T. y M. Pbre. / Sos cants posats en música per Joseph Carbonell / Ab llicencia del Ordinari / Segona edició / Olot: / Imprempta y llibrería de Joan Bonet / carrer Major, núm. 3. / 1907 [Lo present drama fou estrenat ab felís éxit en lo teatre del Centre Católich d'Obrers de Sant Pere Las Presas (provincia de Gerona), en la nit del segon diumenge d'Octubre de 1886 (Festa Major del esmentat poble)] 1886/10/14 // Les Preses // Centre Catòlic d'Obrers de Sant Pere Les Preses 0

842 Tcat F. T. y M. Pbre. [Terricabris Meroles, Francesc] Lo Castell de Finestras Drama Olot / Ripoll Imprenta y libreria de Juan Bonet 1890 Patuel "21 cm 60 p" Estrips que no afecten el text Lo Castell de Finestras / Drama del temps de la reconquista de Catalunya en tres actes y en vers, / original de F. T. y M. Pbre. / Estrenat ab felís éxit en los teatres del Centre de Católichs de Olot y sa comarca y de la Lira Católica de Ripoll la nit del diumenge de Pasqua de Resurrecció del any 1890. / Ab llicencia del Ordinari / Imprenta y libreria de Juan Bonet / Olot: / Carrer Major. n.º 3. / Ripoll: / C. de S.t Pere, n.º 17. 05/04/1890 // Olot // Centre de Catòlics d'Olot i sa comarca 05/04/1890 // Ripoll // Teatre de la Lira Catòlica de Ripoll 0

843 Tcat Carner, Josep / Verdaguer, Jacint Canigó Barcelona Llibrería Científic-Literaria de Josep Agustí 1910 "18 cm 80 p" Falten les cobertes Jacinto Verdaguer / Canigó / Adaptació a l'escena, en tres actes / d'en Josep Carner / (Música d'en Jaume Pahissa) / Barcelona / Llibrería Científic-Literaria de Josep Agustí / Elisabets, 4 0

845 Tcat Feliu i Codina, Josep El Mestre de minyons Segona Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1896 Patuel 19 cm: 32 p "Lo mestre de minyons / Quadro en un acte arreglat en vers a la escena catalana per Joseph Feliu y Codina / Estrenat ab gran éxit en lo teatro del Bon Retiro lo dia 27 de Juliol de 1878 / Segona edicio / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Carrer de las Cabras, 13, 2on / 1896" 27/07/1878 // Barcelona // Teatre del Bon Retiro 0

846 Tcat Feliu i Codina, Josep El mestre de minyons Tercera Barcelona Casa Editorial de Teatre Bonavia i Duran 1915 Casal "21,5 cm 32 p." 2 exemplars El mestre de minyons / Quadro en un acte arreglat en vers a la escena catalana per Josep Feliu i Codina / Estrenat amb èxit en el teatre del Bon Retiro el dia 27 de Juliol de 1878 / Tercera edició / Barcelona / Casa Editorial de Teatre / Bonavia i Duran - Impressors / Boqueria, 20 / 1915 27/07/1878 // Barcelona // Teatre del Bon Retiro 0

847 Tcat Feliu i Codina, Josep Lo nuvi Drama Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1898 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 129" Patuel "21 cm 126 p" Lo nuvi / Drama en tres actes y en vers original de Joseph Feliu y Codina / Estrenat ab gran éxit en lo TEATRO CATALÁ (Romea) la nit del 24 de Febrer de 1898 / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Ronda de S. Pere, 19 y 21, 1.er 1.ª / 1898 24/02/1898 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

848 Tcat Feliu i Codina, Josep Lo nuvi Drama Segona Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1912 La Escena Catalana "21 cm 90 p" 2 exemplars Lo nuvi / Drama en tres actes y en vers original de Joseph Feliu y Codina / Estrenat ab gran èxit en lo Teatre Català (Romea) la nit del 24 de Febrer de 1898 / Segona edició / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Plassa del Pí, 5. / 1912 24/02/1898 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

849 Tcat Feliu i Codina, Josep Un pis al ensanche Comèdia Barcelona Llibreria d'Eudalt Puig 1887 Patuel "21,5 cm 23 p" 2 exemplars, un dins un volum enquadernat amb altres obres, de tapes verdes i llom marró Un pis al ensanche / Comedia en un acte y en prosa / Composta pera la escena catalana, per Don Joseph Feliu y Codina / Estrenada ab extraordinari éxit en lo Teatro Catalá, instalat en lo de Romea, la nit del 21 d'Octubre de 1886 / Barcelona: / Llibreria d'Eudalt Puig, / Plassa Nova, número 5 / 1887 21/10/1886 // Teatre Català (Romea) 0

850 Tcat Feliu i Codina, Josep Un pis al ensanche Comèdia Segona? Barcelona Imprempta d'en Joaquim Collazos 1901 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 167" Patuel / Llibre Viu "20,5 cm 20 p" 2 exemplars Un pis al ensanche / Comedia en un acte y en prosa composta pera la escena catalana per Don Joseph Feliu y Codina / Estrenada ab extraordinari éxit en lo Teatro Catalá instalat en lo de Romea, la nit del 21 d'Octubre de 1886 / Barcelona / Imprempta d'en Joaquím Collazos / Plassa de la Igualtat, núm., 3 / 1901 1886/10/21 // Barcelona / Teatre Català (Romea) 0

851 Tcat Feliu i Codina, Josep Lo rabadá Drama Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1897 Patuel "19,5 cm 92 p" "Lo Ravadá / Drama en tres actes y en vers per Joseph Feliu y Codina / Estrenat en lo Teatre Català. instalat en lo de Romea, lo 5 d'Abril de 1878 / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Plassa del Pi, 3, 2. / 1897" 05/04/1878 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

852 Tcat A. B. [Viladot, Lluís] Lo ball dels bastons Quadre líric Barcelona 1908 Patuel "21,5 cm 20 p" 2 exemplars Lo ball de bastons / Quadro Lírich de Gimnástica Rítmica original de A. B. / (Ab llicencia) / 1 pesseta / Barcelona / Tipografia Consell de Cent, 291 / MCMVIII 0

853 Tcat A. B. [Viladot, Lluís] ¡Una bomba! Passada Còmica Manresa Impremta de Sant Josep 1905 Patuel "20 cm 14 p" 2 exemplars sense cobertes ¡Una bomba! / Passada Còmica en un acte y en prosa original de A. B. / Manresa: Impremta de Sant Joseph.- / 1905 0

854 Tcat A. B. [Viladot, Lluís] La Crema de Sant Magí Drama Barcelona Patuel "21,5 cm 36 p" 2 exemplars "La Crema de Sant Magí / Drama en tres actes original de A. B. / Preu Una pesseta / Dipósit general: / Casa Salvador Bonavía / Carrer d'en Petritxol, 2, Botiga / Barcelona" 0

855 Tcat A. B. [Viladot, Lluís] L'Eclipse Sainet líric Reus 1909 Patuel "21 cm 17 p" 2 exemplars L'Eclipse / Saynet Lírich original de A. B. / Una pesseta / Reus / Imprempta Llovera, 58 / MCMIX. 0

856 Tcat A. B. [Viladot, Lluís] Lo Flamench Drama Manresa Impremta de Sant Josep 1900 Patuel "21 cm 24 p" 2 exemplars Lo Flamench / Drama en un acte y en vers original de A. B. / Ab llicencia / Manresa / Impremta de Sant Joseph, / Picas, 8 / 1900 0

857 Tcat A. B. [Viladot, Lluís] Un manefla Sainet Manresa Establiment Tipográfich de Sant Joseph 1907 Patuel "20,5 cm 22 p" 2 exemplars Un manefla / Sainet en un acte y en prosa original de A. B. / Manresa / Establiment Tipográfich de Sant Joseph / 1907 0

858 Tcat A. B. [Viladot, Lluís] ¡¡S'alçen!! Comèdia Manresa Impremta de Sant Josep 1899 Patuel "21 cm 27 p" 2 exemplars ¡¡S'alçen!! / Comèdia en un acte y en vers original de A. B. / Manresa: / Impremta de Sant Josep / 1899 0

859 Tcat A. B. [Viladot, Lluís] Lo safraner Drama líric Barcelona Tipografía Catalana 1908 Patuel "21 cm 38 p" Lo safraner / Drama Lírich en Quatre actes original de A. B. / Musica de Mossén Joan Farga, Pbre. / Acompanyat de la traducció castellana / Ab llicencia esglesiástica / Barcelona / Tipografia Catalana, / Mallorca, 198 / MCMVIII [Fou estrenat en lo teatre del Centre de Sant Antoni de Padua, de Gràcia, la tarda del dia 19 de Janer de 1908] 19/01/1908 // Barcelona (Gràcia) // Teatre del Centre de Sant Antoni de Padua 0

860 Tcat A. B. [Viladot, Lluís] Seguint la Provincia Pessa cómica Barcelona Patuel "20,5 cm 20 p" 2 exemplars Seguint la provincia / Pessa Cómica en un acte y dos quadros original de A. B. / Una pesseta / Dipósit general: / Salvador Bonavia. / Petritxol, 3 / Barcelona 0

861 Tcat A. B. [Viladot, Lluís] La troballa Sarsuela Barcelona 1909 Patuel "21 cm 21 p" "La troballa / Sarsuela en un acte y dos quadros / Lletra de A. B. / Música de C. D. / (Ab llicencia) / Lletra ab partitura 2 ptes. / Diposit general: / Salvador Bonavía, / carrer de Petritxol, núm. 2, botiga / Barcelona [Aquesta obra fou estrenada'l dia 21 d'abril de 1909 en el teatre de la Cort Angélica de Sant Lluís, de Gracia]" 21/04/1909 // Barcelona (Gràcia) Teatre de la Cort Angélica de Sant Lluís 0

862 Tcat Fernández Carbonell, Joaquim Magnèsia Farsa còmica Barcelona Editorial Nereida 1959 Biblioteca Gresol, 57 Casal "17 cm 63 p" 2 exemplars J. Fernández Carbonell / Magnèsia / Editorial Nereida / Ap. 9013 / Barcelona [Estrenada al Teatre del Centre Moral i Cultural del Poble Nou, de Barcelona, el dia 10 de juny de l'any 1951] 10/06/1951 // Barcelona (Poble Nou) // Teatre del Centre Moral i Cultural 0

863 Tcat Fernández Carbonell, Joaquim Secretari privat Comèdia Barcelona Editorial Millà 1962 Catalunya Teatral. 2a època, 082 "18 cm 54 p" 2 exemplars "Secretari privat / Premi ""Teatre a Domicili"" 1958 / Original de Joaquim Fernàndez i Carbonell / Obra en tres actes, guanyadora del Premi de Teatre Català, en el primer concurs, convocat per la Companyia de Teatre a Domicili d'En Josep Castillo i Escalona. Va ésser estrenada per l'esmentada Companyia a la Festa Major de La Garriga (Barcelona), l'any 1959. / Editorial Milla / Carrer de Sant Pau, 21 / Barcelona" ??/??/1959 // La Garriga (Barcelona) 0

864 Tcat Fernández Carbonell, Joaquim La tia de Sitges Comèdia Barcelona Editorial Nereida 1959 Biblioteca Gresol, 048 Casal 17 cm 62 p 2 exemplars J. Fernández Carbonell / La tia de Sitges / Comèdia en tres actes dividits en quatre quadres / Menció Honorífica / Premi F. E. S. T. A. 1958 / Editorial Nereida / Barcelona 0

865 Tcat Fernández Castañé, Joan L'Emigrant Fantasia Badalona Impremta Balmes 1920? Adan Ferrer "18 cm 61 p" "L'Emigrant / Fantassia en un acte dividit en dos quadres per Joan Fernández Castañé [Aquesta obra fou estrenada a Barcelona, en el Teatre ""Assiàtic"", la nit del 10 de juliol de 1920 obtinguen un sorollós èxit]" "10/07/1920 // Barcelona // Teatre ""Assiàtic""" 0

866 Tcat Fernández, Manuel Que es gran Barcelona!! Revista Segona Barcelona Publicacions Ràfols 1922? La Novel·la Teatral Catalana, 057 "19 cm 32 p" 2 exemplars Teatral Catalana / Que es gran Barcelona!! / Revista comic-lírica-ballable en un acte, cinc quadres, dos sub-quadres i dos apoteosis, original, llibre de Manuel Fernández / música de J. A. Martínez / estrenada amb gran exit en el Teatre Comic el día 8 de juliol de 1922 / A Maria / Manuel / Oublicacions Ráfols / Barcelona / Passeig de Gràcia, 119 08/07/1922 // Barcelona // Teatre Còmic 0

867 Tcat Ferrando, Francesc """Copats i capats""" València Impremta Nàcher 1985 Tres i Quatre, teatre, 015 84-7502-144-1 Casal "19,5 cm 70 p" Francesc Ferrando / Copats i Capats / Teatre / Núm. 15 0

868 Tcat Ferrer i Codina, Anton A la Prevenció Juguet / Joguina Tercera Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1910 Biblioteca Popular Teatral, 012 Patuel "21 cm 24 p" 2 exemplars A la prevenció / Joguina en un acte per Antón Ferrer y Codina / Estrenada ab molt èxit en lo Teatre Català instalat en lo colisseu de Novetats, la nit del 7 de Novembre de 1890 / Tercera edició / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2 / 1910 07/11/1890 // Barcelona // Teatre Català (Novetats) 0

869 Tcat Ferrer i Codina, Anton ¡Africa! Comèdia Barcelona Tipografía de Francisco Badia 1897 Patuel "20 cm 80 p" 2 exemplars ¡Africa! / Comedia en tres actes y en prosa escrita per A. Ferrer y Codina / Estrenada ab gran apaluso en el Teatro Català instalat en el colisseu de Romea / Barcelona / Tipografía de Francisco Badia, Doctor Dou, 14 / 1897 ??/??/?? // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

870 Tcat Ferrer i Codina, Anton Aucells d'América Comèdia Barcelona Arxiu Central, Lirich-Dramàtich, de Rafel Ribas 1875 Patuel "21 cm 32 p" 2 exemplars Aucells D'América / Comedia bilingüe en un acte, original de Anton Ferrer y Codina / Estrenada ab extraordinari éxit en lo Teatro del Odeon en la nit del 21 de Mars de 1875 / Barcelona. / Arxiu Central Lírich-Dramátich de Rafel Ribas / Carrer de la Unió, número 5, pis 3.er / 1875 21/03/1875 // Barcelona // Teatre del Odeon 0

871 Tcat Ferrer i Codina, Anton Aucells de paper Comèdia Barcelona Estampa Miró y Companyia 1889 Patuel "19 cm 31 p" Aucells de paper / Comedia en un acte original de A. Ferrer Codina / Estrenada en lo Teatre Catalá, Romea, la nit del 5 de Marz de 1889 / Barcelona / Estampa Miró y Companyia / Carrer de Basea, 21 bis / 1889 05/03/1889 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

872 Tcat Ferrer i Codina, Anton Aucells de paper Comèdia Segona Barcelona Estampa Miró y Companyia 1889 Patuel "22 cm 31 p" Aucells de paper / Comedia en un acte original de A. Ferrer Codina / Estrenada en lo Teatre Catalá, Romea. la nit del 5 de Marz de 1889 / Barcelona / Estampa Miró y Companyia / Carrer de Basea, 21 bis / 1889 05/03/1889 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

873 Tcat Ferrer i Codina, Anton Las Carolinas Comèdia bilingüe Barcelona Imprenta Barcelonesa 1888 Patuel "21 cm 22 p" 2 exemplars Las Carolinas / Comedia bilingüe en un acto por Antonio Ferrer y Codina / Estrenada con extraordinario éxito en el Teatro de Romea / Barcelona. / Imprenta Barcelonesa / Calle de las Tapias, n.º 4 / 1888 ??/??/?? // Barcelona // Teatre Romea 0

874 Tcat Ferrer i Codina, Anton Las Carolinas Comedia bilingüe Segona Barcelona Imprempta de Francisco Badia 1903 Patuel "22 cm 27 p" Las Carolinas / Comedia bilingüe en un acto por Antonio Ferrer y Codina / Estrenada con extraordinaria éxito en el Teatro de Romea / Segunda Edición / Barcelona / Imprenta de Francisco Badía / Doctor Dou, 14 / 1903 ??/??/?? // Barcelona // Teatre Romea 0

875 Tcat Ferrer i Codina, Anton Castor y Polux Comedia Barcelona Estampa de Daunis, Miró y Companyia 1888 Patuel "20,5 cm 31 p" 2 exemplars Castor y Polux / Comedia en un acte y enm prosa de A. Ferrer y Codina / Representada ab gran éxit en los Teatros de Novetats y Romea per las respectivas Companyias Catalanas / Barcelona / Estampa de Daunis, Miró y Companyia / Carrer de Basea. 21 bis / 1888 0

876 Tcat Ferrer i Codina, Anton Celos de un Rey Sarsuela Tercera Barcelona Arxiu Cómich, Lirich-Dramàtich, de A. Massegur y C.ª Patuel "18,5 cm 32 p" Celos de un Rey / Sarsuela en un acte per Anton Ferrer y Codina / Música del Mtro. Wihfeflpary / Tercera Edició / Barcelona / Arxiu Cómic-Lírih-Dramátich de A. Massegur y C.ª / Passatje Bernardino, 5 y 6, 2.º. interior 0

877 Tcat Ferrer i Codina, Anton ¡Un condemnat a mort! Comedia Barcelona Imp. Badia 1902 Patuel "20, 5 cm 28 p" 2 exemplars "¡Un condemnat a mort! / Comedia en un acte, inspirada en un articlet de ""Saint Juirs"" progonal de A. Ferrer y Codina / Estrenada ab molt bon éxit en lo Teatro Catalá (Romea) ña nit del 15 d'Abril de 1902 / Barcelona.- / Imp. Badia, / Dou, 14 / 1902" 15/04/1902 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

878 Tcat Ferrer i Codina, Anton Un cop de telas Diàleg còmic Tercera Barcelona Imprempta de Salvador Bonavia 1909 La Escena Catalana "21 cm 15 p" 2 exemplars Un cop de telas / Diàlech còmich per A. Ferrer y Codina / Estrenat ab èxit extraordinari per la companyia catalana del Teatre Romea, en la temporada de 1887 / Tercera Edició / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2. / 1909 ??/??/1887 // Barcelona // Teatre Romea 0

879 Tcat Ferrer i Codina, Anton Els dos barbers Diàleg còmic Barcelona Casa Editorial de Teatre Bonavia i Duran 1916 Patuel 21,5 cm: 20 p 2 exemplars Els dos barbers / Diáleg arreglat per A. Ferrer y Codina / Estrenat amb éxit extraordinari en el Teatre Cataà (Romea) la nit del 3 de Gener de 1887 / Nova edició / Casa Editorial de Teatre / Bonavía i Durán - / Boqueria, 20 - / Barcelona / 1916 03/01/1887 // Barcelona // Teatre Romea 0

880 Tcat Ferrer i Codina, Anton Los dos barbers Diàleg Barcelona Tipografía de Leodegario Obradors 1887 Patuel "21 cm 23 p" Los dos barbers / Diálech arreglat per A. Ferrer y Codina / Estrenat ab éxit extraordinari en lo Teatre Romea la nit del 3 Jener de 1887 / Barcelona / Tipografía de Leodegario Obradors / 4 - Travesia de S. Ramón - 4 / 1887 03/01/1887 // Barcelona // Teatre Romea 0

881 Tcat Ferrer i Codina, Anton / Giraldós, F. L'Escolanet de la Pobla Drama Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1902 Patuel "20,5 cm 122 p" L'Escolanet de la Pobla / Drama en tres actes, original de A. Ferrer y Codina y F. Giraldos / Estrenat ab gran éxit de el Teatro Romea el dia 21 d'Octubre de 1902 / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2. / 1902 21/101902 // Barcelona // Teatre Romea 0

882 Tcat Ferrer i Codina, Anton Lo gat de mar Drama bilingüe Barcelona Imp. de la Vda. é hijo de J. Martin 1898 Patuel "20,5 cm 150 p" Lo gat de mar / Drama bilingüe en tres actos y en prologo por Antonio Ferrer y Codina / Barcelona / Imp. de la Vda. é Hijo de J. Martin.- / Arco Teatro, 9 / 1898 0

883 Tcat Ferrer i Codina, Anton Lo gat de mar Drama bilingüe Barcelona Imprempta L'Atlántida 1899 Patuel "20,5 cm 136 p" 2 exemplars Lo gal de mar / Drama bilingüe en tres actes y un prólech original de Anton Ferrer y Codina / Barcelona / Imprempta L'Atlántida / Dr. Dou, 14 / 1899 0

884 Tcat Ferrer i Codina, Anton Magdalena Drama Segona Barcelona Imprenta d'Amat, Martínez y Comp.ª 1891 Patuel "21 cm 113 p" Magdalena / Drama Sacro en 6 actes y un epílech (11 quadros) original de D. Anton Ferrer Codina / Estrenat ab imponderable éxit en lo Teatro Catalá instalat en lo coliseu de Novedades / 1891 / Segona Edició / Barcelona / Imprenta d'Amat, Martínez y Comp.ª / Passatje Banys, Lletras K, L. / 1891 ??/??/1891 // Barcelona // Teatre Català (Novedades) 0

885 Tcat Ferrer i Codina, Anton Magdalena Drama Tercera Barcelona Imprenta d'Amat, Martínez y Comp.ª 1891 Patuel "21 cm 113 p" Magdalena / Drama Sacro en 6 actes y un epílech (11 quadros) original de D. Anton Ferrer Coldina / Estrenat ab imponderable éxit en lo Teatro Catalá instalat en lo coliseu de Novedades / 1891 / Tercera Edició / Barcelona / Imprenta d'Amat, Martínez y Comp.ª / Passatje Banys, Lletras K, L. / 1891 ??/??/1891 // Barcelona // Teatre Català (Novedades) 0

886 Tcat Ferrer i Codina, Anton Un Manresá de l'any vuyt Drama Tercera Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1909 La Escena Catalana Patuel "21 cm 80 p" 2 exemplars Un Manresá de l'any vuyt / Drama en tres actes y en vers original de Antón Ferrer y Codina / Estrenat ab gran apaluso en el Teatre de Novetats, la nit de 26 de Febrer de 1879 / Tercera Edició / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2 / 1909 26/02/1879 // Barcelona // Teatre Novetats 0

887 Tcat Ferrer i Codina, Anton Marits per partida doble Comèdia Barcelona Imprempta de F. Badía 1900 Patuel "21 cm 30 p" 2 exemplars Marits per partida doble / Comèdia en un acte per A. Ferrer y Codina / Estrenada ab gran aplauso en lo Teatro Principal la nit del 23 de Novembre de 1899 / Barcelona / Imprempta F. Badía Doctor dou, 14 / 1900 23/11/1899 // Barcelona Teatre Principal 0

888 Tcat Ferrer i Codina, Anton Matrimonis fi de sigle Drama Barcelona Tipografía de Francisco Badia 1897 Patuel "20 cm 121 p" Sense cobertes "Martimoni fi de sigle / Drama en tres actes y en prosa original de D. Anton Ferrer y Codina / Estrenat ab éxit extraordinari en lo Teatro Catalá, instalat en lo de ""Romea"", la nit del 16 de Novembre de 1897 / Barcelona / Tipografía de Francisco Badia, / Doctor Dou, 14. / 1897" 16/11/1897 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

889 Tcat Ferrer i Codina, Anton Messalina Comèdia Barcelona Imprenta d'Amat y Martínez 1891 Patuel / Adan Ferrer "21 cm 24 p" 2 exemplars Messalina / Comedia en un acte per A. Ferrer y Codina / Estrenada ab extraordinari éxit en lo Teatro Catalá instalat en lo colisséu de Novedades la nit del 14 de Abril de 1891 / Barcelona / Imprenta d'Amat y Martínez / Passatje Banys, Lletras K, L. / 1891 14/04/1891 // Barcelona // Teatre Català (Novedades) 0

890 Tcast Ferrer i Codina, Anton Nit d'Aygua Comedia bilingüe Barcelona Tipografia de Amat y Martínez 1893 "21,5 cm 30 p" 2 exemplars Nit d'Aygua / Comedia bilingüe en un acto y en prosa por Antonio Ferrer y Codina / Estrenada con gran éxito en el Teatro Romea la noche del 13 de Febrero de 1893 / Barcelona / Tipografia de Amat y Martínez / Pasaje de los Baños, letras K, L. / 1893 13/02/1893 // Barcelona // Teatre Romea 0

891 Tcat Ferrer i Codina, Anton ¡No's pot dir! Comèdia Barcelona Imprempta L'Atlántida 1899 Patuel "20,5 cm 118 p" ¡No´s pot dir! / Comedia en tres actes per A. Ferrer y Codina / Estrenada ab extraordinari éxit en lo Teatro Principal la nit del 24 d'Octubre del any 1899 / Barcelona / Imprempta L'Atlántida / Dr. Dou, 14 / 1899 24/10/1899 // Barcelona // Teatre Principal 0

892 Tcat Ferrer i Codina, Anton Otger Drama Barcelona Llibreria d'Eudalt Puig 1885 "20 cm 113 p" Otger / Drama trágich en tres actes y en vers per A. Ferrer y Codina / Estrenat ab notable éxit en lo Teatre Catalá, instalat en lo de Romea, la nit del 17 Desembre de 1885 / Barcelona / Llibreria d'Eudalt Puig / Plassa Nove, número 5 / 1885 17/12/1885 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

893 Tcat Ferrer i Codina, Anton Otger Drama Tercera Barcelona Imp. de Simon Alsina y Clos 1895 Patuel "19.5 cm 147 p" Otger / Drama trágich en tres actes y en vers per A. Ferrer y Codina / Estrenat ab notable éxit en lo Teatre Catalá, instalat en lo de Romea, la nit del 17 de Desembre de 1885 / (Tercera Edicio) / Barcelona< / Imp. de Simon Alsina y Clos / Muntaner, 10 / 1895 17/12/1885 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

894 Tcat Ferrer i Codina, Anton Lo Pagés de l'Ampurdá ó Flors trasplantadas Drama Barcelona (Gràcia) Imprenta de Cayetá Campins 1875 Arxiu Central Lírich-Dramàtich de Rafel Ribas Patuel "20 cm 100 p" Lo pagés de l'Ampurdá ó Flors trasplantadas / Drama en 3 actes per Anton Ferrer y Codina / Estrenat ab extraordinari éxit en la secció catalana, del Teatro del Odeon, la nit del 2 de Mars de 1875 / Gracia: / Imprenta de Cayetá Campins, / Santa Madrona, 4. / 1875 02/03/1875 // Barcelona Teatre Odeon 0

895 Tcat Ferrer i Codina, Anton Palos y á casa Comèdia Barcelona Imprenta de Leodegario Obradors 1886 Patuel "20,5 cm 29 p" 2 exemplars, un dins un volum enquadernat amb diverses obres, de tapes verdes i llom marró Palos y á casa / Comedia en un acte / Estrenada ab éxit extraordinari la nit del 23 de novembre de 1886, per la companyía Catalana que actúa en lo Teatro Romea / per A. Ferrer y Codina. / Barcelona. / Imprenta de Leodegario Obradors / Travesia de San Ramón, 4 / 1886 23/11/1886 // Barcelona Teatre Romea 0

896 Tcat Ferrer i Codina, Anton Pare y Padrí Comèdia Barcelona Estampa dels Succesors de N. Ramirez y C.ª Patuel / Adan Ferrer "21 cm 24 p" 2 exemplars P<re y padrí / Comedia en un acte per A. Ferrer y Codina / Estrenada ab exit extraordinari en el teatro Español lo dia 10 de Octubre de 1886 / Preu: UNA peseta / Barcelona / Estampa dels Successors de N. Ramirez y C.ª / Passatje de Escudellers, 4, / 1880 10/10/1886 // Barcelona // Teatre Español 0

897 Tcat Ferrer i Codina, Anton Peró... Joguina Barcelona Arxiu Central, Lirich-Dramàtich, de Rafel Ribas 1879 Arxiu Central Lírich-Dramàtich de Rafel Ribas "21 cm 19 p" 2 exemplars Peró... / Juguet catalá en un acte y en vers, original de Anton Ferrer y Codina / Estrenat ab extraordinari aplauso en lo Teatre de Novetats, la nit del 6 de Mars de 1879. / Barcelona / Arxiu Central Lírich-Dramátich de Rafel Ribas / Carrer de la Unió. número, 5, pis tercer / 1879 06/03/1879 // Barcelona // Teatre Novetats 0

898 Tcat Ferrer i Codina, Anton Lo punyal d'or Drama Barcelona Arxiu Central, Lirich-Dramàtich, de Rafel Ribas 1883 Patuel "21,5 cm 80 p" 2 exemplars Lo punyal d'or / Drama en tres actes y en vers original de A. Ferrer y Codina / Caballer de la reyal y distinguida ordre de Cárles III / Estrenat ab brillant éxit en lo Teatre Catalá instalat en lo de Romea, la nit del 31 de Janer de 1883 / Barcelona / Arxiu Central Lírich-Dramátich de D. Rafel Ribas / Unió, número 5, pis tercer / 1883 31/01/1883 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

899 Tcat Ferrer i Codina, Anton Un Quefe de la Coronela Drama bilingüe Tercera Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1910 Biblioteca Popular Teatral, 030-032 Patuel "21,5 cm 69 p" 2 exemplars Un Quefe de la Coronela / Drama bilingüe en tres actes y en vers de Antoni Ferrer y Codina / Estrenat ab brillant èxit per la Companyía Catalana del Teatre Romea, l'any 1867. / Tercera Edició / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Plassa del Pí, 5 / 1910 ??/??/1867 // Barcelona // Teatre Romea 0

900 Tcat Ferrer i Codina, Anton Las reliquias d'una mare Drama Segona Barcelona Arxiu Central, Lirich-Dramàtich, de Rafel Ribas 1881 Arxiu Central Lírich-Dramàtich Patuel "20,5 cm 88 p" Las reliquias d'una mare / Drama en tres actes original y en vers, per Anton Ferrer y Codina / Estrenat ab extraordinari aplauso en lo Teatre Català la nit del 7 de Desembre de 1866 / Segona Edició / Barcelona / Arxiu Central Lírich-Dramátich de D. Rafel Ribas. / Carrer de la Unió, núm. 5, pis tercé. / 1881 07/12/1866 // Barcelona // Teatre Català 0

901 Tcat Ferrer i Codina, Anton / A. P. Remeys per fora Comèdia Barcelona Arxiu Central, Lirich-Dramàtich, de Rafel Ribas 1884 Arxiu Central Lírich-Dramàtich de Rafel Ribas Patuel "21 cm 30 p" 2 exemplars Remeys per fora / Comedia en un acte y en vers original de A. Ferrer y Codina y A. P. / Estrenada ab extraordinari éxit en lo Teatro Catalá instalat en lo de Romea, la nit del 12 de Novembre de 1881 / Barcelona / Arxiu Central Lírich - Dramátich de Rafel Ribas / Unió, núm. 5, pis tercer / 1884 12/11/1881 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

902 Tcat Ferrer i Codina, Anton Lo repartidor Comedia bilingüe Barcelona Imprenta Nueva 1888 Patuel "20.5 cm 23 p" Lo repartidor / Comedia bilingue en un acto original de Antonio Ferrer y Codina / Estrenada con extraordinario apaluso en el Teatro de Novedades en Enero de 1888 / Barcelona / Imprenta Nueva / 6 - Calle de Lancáster - 6 / 1888. ??/01/1888 // Barcelona // Teatre Novedades 0

903 Tcat Ferrer i Codina, Anton Un soci que's pert de vista Comedia Barcelona Tipografía de Francisco Badia 1897 Patuel "21 cm 30 p" Un sóci que's pert de vista / Comedia en un acte y en prosa original de Anton Ferrer y Codina / Estrenada ab éxt extraordinari en lo Teatro Romea la nit del 20 d'Abril de 1897 / Barcelona / Tipografía de Francisco Badia, / Doctor Dou, 14 / 1897 20/04/1897 // Barcelona // Teatre Romea 0

904 Tcat Ferrer i Codina, Anton La suripanta (Ells y Ellas) Comèdia Segona Barcelona Francisco Badia, impresor 1896 Patuel / Casal "19,5 cm 110 p" 2 exemplars La suripanta (Ells y Ellas) / Comedia en tres actes y en prosa per A. Ferrer y Codina / Estrenada ab ruidós éxit en lo Teatro Catalá, de Romea, la nit del 12 de Mars de 1895 / Segona edició / Barcelona / Francisco Badia, impresor, Dou, 14 / 1896 12/03/1895 // Teatre Català (Romea) 0

905 Tcat Ferrer i Codina, Anton ¡Tenorios! Comèdia Barcelona La Novel·la Nova 1894 La Novel·la Nova, 076 Patuel "18,5 cm 56 p" 2 exemplars A. Ferrer y Codina / ¡Tenorios! / Comedia en tres actes y en prosa / Estrenada amb èxit grandiós i inusitat en el Teatre Català instal-lat en el coliseu de Romea / 1894 ??/??/1894 // Barcelona Teatre Català (Romea) 0

906 Tcat Ferrer i Codina, Anton ¡Tenorios! Comèdia Segona Barcelona Francisco Badia, impresor 1895 Patuel "20,5 cm 107 p" ¡¡Tenorios!! / comedia en tres actes y en prosa per A. Ferrer y Codina / Estrenada ab éxit grandiós é inusitat en lo Teatro Catalá instalat en lo coliseo de Romea.- / 1894 / 2.ª Edició / Barcelona / Francisco Badia, impresot, Dou, 14 / 1895 ??/??/1894 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

907 Tcat Ferrer i Codina, Anton Toreros d'hivern Comèdia Barcelona Impremta Ràfols La Novel·la Teatral Catalana, 031 Patuel "18,5 cm 63 p" Toreros d'hivern / Comedia en tres actes i en prosa per A. Ferrer i Codina / Estrenada amb inusitat èxit en el Teatre Català, Romea, la nit del 4 de Desembre de 1895 04/12/1895 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

908 Tcat Ferrer i Codina, Anton Toreros d'hivern Comèdia Barcelona / Madrid "Biblioteca ""Teatro Mundial"" / Sociedad de Autores Españoles" 1914 Biblioteca Teatro Mundial, 24 Patuel "19 cm 106 p" 2 exemplars "Toreros d'hivern / Comedia en tres actes y en prosa per A. Ferrer y Codina / Estrenada ab inusitat èxit en el Teatre Català, instalat en el de Romea, la nit del 4 de desembre de 1895 / Barcelona / Biblioteca ""Teatro Mundial"" / 21 - Carrer de Sant Pau - 21 / 1914" 04/12/1895 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

909 Tcat Ferrer i Codina, Anton La tornada den garrofa Barcelona Litografia de Ramon Estany 1894 Patuel "20,5 cm 12 p" La tornada den garrofa / Casi monólech improvisat per A. Ferrer y Codina / Estrenat en lo Teatro Romea en la vetllada del benefici de D. Hermenegildo Goula la nit del día 2 d'Abril de 1894 / Preu: un ral / Barcelona / Litografia de Ramon Estany / Carrer de Sant Ramín, núm. 5. / 1894 01/04/1894 // Barcelona // Teatre Romea 0

910 Tcat Ferrer i Codina, Anton Villa Enriqueta ó un quadro de rigodons Comèdia Barcelona "Tipografia de ""L'Atlantida""" 1898 Patuel "21 cm 34 p" 2 exemplars "Villa Enriqueta ó un quadro de rigodons / Cimedia en un acte y en prosa per A. Ferrer y Coldina / Estrenada ab extraordinari éxit per la companyía catalana en el Teatre Romea. / Barcelona / Tipografia de ""L'Atlantida"" / Carrer d'Aribau, 6o baixos / 1898" 0

911 Tcat Ferrer i Coll, Josep F. La prova del foc Comèdia dramàtica Barcelona Editorial Nereida 1957 Biblioteca Gresol, 19 "17 cm 53 p" 2 exemplars Josep F. Ferrer i Coll / La prova del foc / Comèdia dramàtica en tres actes / Editorial Nereida / Barcelona [Aquesta comèdia va ésser estrenada al Teatre Gavina Blava, de Barcelona, el dia 29 de març de 1936, per la Companyia Amateur de l'Associació Amics del Teatre] 20/03/1936 // Barcelona // Teatre Gavina Blava 0

912 Tcat Ferrer Galobart, I. La xicota del tenorio Juguet cómic / Joguina Manresa Impremta Ferrer 1907? "21,5 cm 16 p" 2 exemplars / Sense portada, dades de la coberta "I. Ferrer Galobart / La xicota del Tenorio / Juguet cómic en un acte y en vers, original, estrenat amb éxit a L'""Ateneo Obrero Manresano"" i Teatre Nou de Manresa, per la diada de Tots Sants de 1907 / Preu: 30 cèntims / Impremta Ferrer / Plaça St. Ignasi, 7 / Manresa" 01/11/1907 // Manresa // Ateneo Obrero Manresano i Teatre Nou 0

913 Tcat Figueras y Ribot, Francisco ¡Ditxós ball de máscaras! Juguet / Joguina Barcelona Francisco Badia, impresor 1895 Patuel "20,5 cm 39 p" 2 exemplars ¡Ditxós ball de máscaras! / Juguet catalá en un acte y en prosa original de Francisco Figueras y Ribot / Estrenat en lo Teatro Catalá. instalat en lo de Romea, la nit del 2 d'Abril de 1895 / Barcelona / Francisco Badia, impresor, Dou, 14 / 1895 02/04/1895 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

914 Tcat Figueras y Ribot, Francisco / Boter, Francesc de Els entremaliats Sarsuela còmica Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1910 Biblioteca Popular Teatral, 029 Patuel "21 cm 23 p" 2 exemplars Ela entremaliats / Sarsuela còmica en un acte original de Francisco Figueras y Ribot y Francesch de Boter / Mùsica del mestre Francisco Salvat Vilaseca / Estrenada en el Teatre Principal, el dia 2 de Octubre de 1907 / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Plassa del Pí, 5 / 1910 02/10/1907 // Barcelona // Teatre Principal 0

915 Tcat Figueras y Ribot, Francisco Las espardenyas de ca'n Titus Sainet Barcelona Tipografía de Francisco Badia 1898 Patuel "20,5 cm 35 p" 2 exemplars "Las espardenyas de ca'n Titus / Saynete en un acte y en prosa original de Francisco Fgueras y Ribot / Estrenat en lo teatro ""Principal"" la nit del 24 de Janer de 1898 / Barcelona / Tipografia de Francisco Badia, Doctor Dou, 14. / 1898" 24/01/1898 // Barcelona // Teatre Principal 0

916 Tcat Figueras y Ribot, Francisco La llissó de dibuix Sarsuela Barcelona Francisco Badia, impresor 1896 Fando, Urbano Patuel / Llibre Viu "20,5 cm 33 p" 2 exemplars, i un tercer dins un volum enquadernat amb altres obres, de tapes vermelles La llissó de dibuix / Sarsuela en un acte y en prosa original de Francisco Figueras y Ribot / música del Mtre. Urbano Fando / Estrenada la nit del 11 de Juliol de 1896, en lo teatro Jardí Espanyol / Barcelona / Francisco Badia, impresor, Dou, 14 / 1896 11/07/1896 // Barcelona // Teatre Jardí Espanyol 0

917 Tcat Figueras y Ribot, Francisco Lo marit de la difunta Juguet / Joguina Segona Barcelona Tipografía de Francisco Badia 1897 Patuel "19 cm 31 p" 2 exemplars Lo marit de la difunta / Juguet catalá en un acte y en prosa original de Francisco Figueras y Ribot / Estrenat en lo Teatro Romea la nit del 28 d'Abril de 1894, per benefici del distingit y molt aplaudit primer actor jove D. Modesto Santolari / Barcelona / Tipografia de Francisco Badia, Doctor Dou, 14 / 1897 29/04/1894 // Barcelona // Teatre Romea 0

918 Tcat Figueras y Ribot, Francisco No sempre 'l que paga, trenca Comèdia Barcelona Francisco Badia, impresor 1896 Patuel "`21 cm 31 p" 2 exemplars No sempre 'l que paga, trenca / Comedia catalana en un acte y en prosa original de Francisco Figueras y Ribot / Estrenada en lo Teatro Catalá, instalat á Romea, la nit del 2 de Mars de 1896 / Barcelona / Francisco Badia, impresor, Dou, 14 / 1896 02/03/1896 // Barcelona // Teatre Català /Romea) 0

919 Tcat Figueras y Ribot, Francisco El Rapte de la Sabina Barcelona Francisco Badia, impresor 1897 Patuel / Llibre Viu "21 cm 27 p" 2 exemplars, i un tercer enquadernat amb altres obres dins un volum de tapes vermelles "El Rapte de la Sabina / Enredo en un acte y en prosa original de Francisco Figueras y Ribot / Estrenat en lo ""Teatro Catalá"" instalat á Romea, la nit del 30 d'Octubre de 1896. / Barcelona / Francisco Badia, impresor, Dou, 14 / 1897" 30/10/1896 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

920 Tcat Figuerola Aldroféu, M. L'home dels nassos Barcelona La Catalana, Imprempta de J. Puigventós / Llibreria Espanyola de Lopez, editor 1891? Patuel "22,5 cm 40 p [87-127]" Coberta despresa L'home dels massos / Esternut cómich en un acte y en vers / Fet per primera vegada ab mes ó menys gracia, la nit del 28 de Desembre de 1891 en lo Teatre Catalá, instalat al de Romea / Original de M. Figuerola Aldroféu / La Catalana / Imprempta de J. Puigventós / 5, Dormitori Sant Francesch, 5 / Barcelona 28/12/1891 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

921 Tcat Figuerola Aldroféu, M. L'home dels nassos Esternut còmic Desena Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1897 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 075" Patuel "21 cm 31 p" 2 exemplars "L'home dels nassos / Esternut cómich en un acte y en vers original de M. Figuerola Aldroféu / Fet per primera vegada ab més ó menos gracia, la nit del 28 de Desembre de 1891 en lo Teatro Catalá, instalat al de Romea / Décima Edicio / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Plassa del Pi, núm. 3, 2on / 1897" 28/12/1891 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

922 Tcat Figuerola Aldroféu, M. Mala lluna Joguina Cinquena Barcelona Patuel "21 cm 14 p [147/160]" 2 exemplars Mala lluna / Juguet cómich en un acte y en vers / Estrenat en lo teatre Tívoli la nit del 8 d'Agost de 1882 / original de M. Figuerola Aldroféu 08/08/1882 // Barcelona // Teatre Tívoli 0

923 Tcat Figuerola Aldroféu, M. Modus vivendi Barcelona Estampa de Redondo y Xumetra 1886 Llopart, Joan Casal "20 cm 32 p" Modus vivendi / Pessa catalana en un acte y en vers original d'en M. Figuerola Aldrofeu / Il·lustrada pel dibuixant Joan Llopart / Estrenada ab éxit en lo Teatre Catalá instalat en lo de Romea la nit del 19 Desembre de 1885 / Barcelona / Estampa de Redondo y Xumetra / Carrer de Tallers, 51 y 53 / 1886 19/12/1885 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

924 Tcat Figuerola Aldroféu, M. Servey de plata Comèdia Barcelona "Imprempta ""La Catalana"" de Jaume Puigventós" 1891 "19,5 cm 63 p" "Servey de plata / Comedia en 2 actes y en prosa / Premiada ab un busto de terra cuita en los Jochs Florals de la primera festa de Maig de 1888 / original de M. Figuerola Aldrofeu / Estrenada en el Teatre Catalá instalat en lo de Novetats, la nit del 26 de Janer de 1889, y en lo de Romea la nit del 16 de Mars de 1891. / Barcelona / Imprempta ""La Catalana"" de Jaume Puigventós / Dormitori de Sant Francesch, 5" 26/01/1889 // Barcelona // Teatre Català (Novetats) 0

925 Tcat Figuerola Aldroféu, M. Lo vigilant Monòleg Barcelona Llibreria Espanyola de López. Editor Patuel "22 cm 10 p [167/176]" Lo vigilant / Monólech en vers / Estrenat en lo Teatro de Novetats á últims de novembre de 1892 / original de M. Figuerola Aldroféu ??/11/1892 // Barcelona // Teatre Novetats 0

926 Tcat Firmat Noguera, Jaume L'herencia dels dos germans Drama Manresa Imprempta del Comers 1904 Biblioteca Lírich-Dramàtica y Teatre Còmich Patuel "21 cm 34 p" 2 exemplars L'herencia dels dos germans / Drama en dos actes y en prosa original de Jaume Firmat Noguera / Estrenat ab brillant éxit en lo Teatre del Centro de la Unió Comercial é Industrial Manresá. / Manresa / Imprempta del Comers, Plassa d'Urgell, 30 / 1904 0

927 Tcat Firmat Noguera, Jaume El sastre dels valents Sainet Barcelona Félix Costa, Impressor 1917 Patuel "20,5 cm 40 p" 2 exemplars El sastre dels valent / Sainet en un acte Original y en prosa de Jaume Firmat Noguera / Estrenat en el teatre Victoria, la nit del 16 de Febrer de 1917 / Barcelona / Félix Costa, Impressor / Carrer Nou de la Rambla, número 45 / 1917 16/02/1917 // Barcelona // Teatre Victoria 0

928 Tcat Fius i Palá, Maurici Un mártir de Puigcerdá Drama Manresa Biblioteca de Lo Teatro Popular 1895 Patuel "21 cm 103 p" Un mártir de Puigcerdá / Drama en 3 actes y en vers de M. Rius y Palá / Estrenat ab apaluso en lo Teatro-Conservatori de Música y Declamació, la nit del 22 d'Abril de l'any 1889 / Manresa. / Biblioteca de Lo Teatro Popular, carrer de'l Born, número 24. / 1895 22/04/1889 // Manresa // Teatro-Conservatori de Música i Declamació 0

929 Tcat Flos i Calcat, Francisco Contra superbia... Drama infantil Barcelona "Estampa ""La Catalana"" de J. Puigventós" 1901 Patuel "21,5 cm 31 p" "Contra superbia... / Obreta dramática infantil en un acte y en vers per Francisco Flos y Calcat / Estrenada ab brillantíssim éxit per noys del Col·legi de Sant Jordi, en lo Teatre Olimpo, en la diada del Sant Patró de dit Col·legi 23 Abril de 1901 / Barcelona // Estampa ""La Catalana"" de J. Puigventós / Carfrer de Sant Rafel, 7. / 1901" 23/04/1901 // Barcelona // Teatre Olimpo 0

930 Tcat Flos i Calcat, Francisco / Alcoverro i Carós, Josep Qui mal fa... Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1913 "Biblioteca ""L'Escon"", 068" Patuel "20 cm 32 p" 2 exemplars "Qui mal fa... / Llisó moral y altament educativa exposada en forma dramática infantil en un acte y en vers original de En Francisco Flos i Calcat amb la coloboració de En Josep Alcoverro i Carós / Estrenada amb éxit en el teatre Les Arts, el dia 19 de Juny de 1904 / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Riera Sant Joan, 10, 1er. 1ª / 1913" 19/06/1904 // Barcelona // Teatre Les Arts 0

931 Tcat Flotats, Josep Maria Ara que els Ametllers ja estan Batuts Lleida Pagès editors 1990 84-7935-01-9 "18,5 cm 91 p / 10 làmines" 2 exemplars Ara que els Ametllers ja estan Batuts / un espectacle creat i interpretat per Josep Maria Flotats / basat en la narrativa de Josep Pla / Pagès editors [Aquest espectacle va ser estrenat el dia 17 d'octubre del 1990 al Teatre Poliorama] 17/10/1990 // Barcelona // Teatre Poliorama 0

932 Tcat Folch i Camarasa, Ramon El primer plet "29,5 cm 16 p" 3 exemplars Ramon Folch i Camarasa / El primer plet / Passatemps en tres actes, el darrer dividit en dos quadres, estrenat el dia 8 de novembre de 1952 al Teatre C. A. P.S. A. de Barcelona 08/11/1952 // Barcelona // Teatre C. A. P. S. A. 0

933 Tcat Folch i Camarasa, Ramon Aquesta petita cosa Barcelona Els llibres de l'Óssa menor 1955 Óssa menor. Teatre Casal / Adan Ferrer "17 cm 63 p" 2 exemplars Ramón Folch i Camarasa / Aquesta petita cosa / Premi de Teatre Ciutat de Barcelona // 1954 // Els llibres de L'Óssa menor [Aquesta obra fou estrenada per la companyia titular catalana, al Teatre Romea de la Ciutat Comtal la nit del 14 de març de 1955] 14/03/1955 // Barcelona // Teatre Romea 0

934 Tcat Folch i Camarasa, Ramon Con Nadal, Monica Comèdia dramàtica Barcelona Gràfica Manén 1957 Teatre per a tots Patuel "18 cm 64 p" 2 exemplars Ramon Folch i Camarasa / Bon Nadal, Monica / Comèdia en tres actes 0

935 Tcat Folch i Camarasa, Ramon Clara. pero no gaire Comèdia Barcelona Gràfica Manén 1954 Teatre per a tots Patuel "18 cm 63 p" 2 exemplars "Ramon Folch i Camarasa / Clara, pero no gaire / Comèdia en 3 actes / Estrenada pel quadre escènic del ""Grup Germanor"", a la vila de Malgrat, el 19 de març del 1954" 19/03/1954 // Malgrat 0

936 Tcat Folch i Camarasa, Ramon Dues hores Comèdia Barcelona Editorial Nereida 1958 Biblioteca Gresol, 32 Casal "17 cm 59 p" 2 exemplars Ramon Folch i Camarasa / Dues hores / Comèdia en tres actes / Premi Josep Claramunt 1956 / Editorial Nereida / Barcelona [Aquesta obra ca ésser estrenada al Teatre de l'Orfeó Gracienc de Barcelona, el dia 16 de març de 1958] 16/03/1958 // Barcelona (Gràcia) // Teatre de l'Orfeó Gracienc 0

937 Tcat Folch i Camarasa, Ramon L'unica tactica Comèdia Barcelona Gràfica Manén 1954 Teatre per a tots Patuel "18 cm 63 p" 2 exemplars "Ramon Folch i Camarasa / L'unica tactica / Comèdia en 3 actes / Estrenada pel quadre escènic del ""Grup Germanor"", a la vila de Malgrat, el 14 de febrer de 1954" 1402/1954 // Malgrat 0

938 Tcat Folch i Camarasa, Ramon Un vailet entre dos reis Teatre infantil Barcelona Gràfica Manén 1954 Teatre per a tots Patuel "18 cm 80 p" "Ramon Folch i Camarasa / Un vailet entre dos reis / (Primer Premi ""Ciutat de Sabadell"" 1951) / Espectacle per a infants, en tres actes dividits en nou quadres / Estrenat en el ""Teatro Alcázar"" de Sabadell, el 16 de desembre del 1951, per la companyia de ""Joventut de la Faràndula""" 16/12/1951 // Sabadell // Teatro Alcázar 0

939 Tcat Folch i Torres, Josep M. L'auca d'en Patufet Barcelona Llibreria Bonavía 1929 Patuel "17 cm 95 p" 2 exemplars Josep M.ª Folch i Torres / L'auca d'en Patufet / Espectacle per a infants, en 3 actes, dividits rn 11 rodolins / Estrenat en el Teatre Català (Novetats). el dia 10 d'Octubre de 1929 / 1929 / Llibreria Bonavía / Tapineria, 4 / Barcelona 10/10/1929 // Barcelona // Teatre Català (Novetats) 0

940 Tcat Folch i Torres, Josep M. Blaiet, vailet Comèdia Barcelona Llibreria Bonavía 1923 Patuel "16,5 cm 72 p" 2 exemplars Blaiet, vailet / Comèdia, en tres actes, i un pròleg original d'en Josep M.ª Folch i Torres / Estrenada amb molt èxit en el Teatre Català Romea el dia 13 de febrer de 1919 / Llibreria Bonavia / Tapineria, 4 / Barcelona / 1923 13/02/1919 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

941 Tcat Folch i Torres, Josep M. La bola roja Episodi dramàtic Patuel "17 cm 10 p / 55 / 64" 2 exemplars La bola roja / Episodi dramàtic en un acte / (inspirat en un conte de Mark Twain per Josep M.ª Folch i Torres) 0

942 Tcat Folch i Torres, Josep M. Camina que caminaràs... Rondalla Barcelona Llibreria Bonavia 1935 La Escena Catalana. 2a època, 419 "18 cm 48 p" 2 exemplars Josep M.ª Folch i Torres / Camina que caminaràs... / Rondalla en tres actes dividits en tretze quadros / Estrenada al Teatre Català Romea, el dia 9 d'octubre de 1924 / La Escena Catalana / Any XVIII (2.ª època) / 8 de juny del 1935 / N.º 419 / Llibreria Bonavia / Tapineria, 4 / Barcelona 1924/10/09 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

943 Tcat Folch i Torres, Josep M. Com els ocells Comèdia La Novel·la Teatral Catalana. Any IV, 042 Patuel "18,5 cm 16 p" 2 exemplars Com els ocells / Comèdia en un acte, original d'en Josep M.ª Folch i Torres / Estrenada amb gran èxit al Teatre Català (Romea) la nit del 8 de Desembre de 1920 08/12/1920 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

944 Tcat Folch i Torres, Josep M. D'aquesta aigua no en beuré Comèdia Mataró Edicions de la Casa Patuel 1951? Biblioteca Llanas, 016 Casal "21,5 cm 56 p" 2 exemplars. Data deduïda dels altres números de la col·lecció i del fet que es va representar al Salón Sicilia (Barcelona), per l'Esbart Gaudí, el 21 d'abril de 1951 (segons un cartell vist a Todocolección). Biblioteca Llanas / Edicions de la casa Patuel / Josep M.ª Folch i Torres / D'aquesta aigua no en bueré / Comedia en tres actes / Estrenada en el Teatre Català Novetats el dia 6 de Febrer de 1931 / Vol. XVI 1931/02/06 // Barcelona // Teatre Català (Novetats) 0

945 Tcat Folch i Torres, Josep M. Julieta, filla única Comèdia Barcelona Llibreria Bonavía 1932 Patuel "17 cm 103 p" 2 exemplars "Josep M.ª Folch i Torres / Julieta, filla única / Comèdia en tres actes, el darrer dividit en 2 quadros / Estrenada el dia 29 de desembre de 1931, en el Teatre ""Novetats"" / 1932 // Llibreria Bonavía / Tapineria, 4 / Barcelona" 29/12/1931 // Barcelona // Teatre Novetats 0

946 Tcat Folch i Torres, Josep M. L'infant que no sap son nom Comèdia Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1927 Patuel "17 cm 91 p" "Josep M.ª Folch i Torres / L'infant que no sap son nom / Comèdia en tres actes subdividits en quadros / Estrenada el dia 11 d'octubre de 1923 al Teatre Català ""Romea"" / 1927 / Salvador Bonavía / Tapineria, 4 / Barcelona" 11/10/1923 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

947 Tcat Folch i Torres, Josep M. La llum de Jesús Barcelona Baguñà, editor 1922 Patuel "16,5 cm 123 p" 2 exemplars La llum de Jesús / Espectacle en 5 actes dividits en 14 quadros original d'en Josep M.ª Folch i Torres / Estrenada en el Teatre Català Romea el dia 2 de Març de 1922 / Baguñá, editor / Barcelona / 1922 02/03/1922 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

948 Tcat Folch i Torres, Josep M. La marqueseta que no sap què té Comèdia Barcelona Gràfica Manén 1956 Teatre per a tots Patuel "18 cm 64 p" 2 exemplars "Josep M.ª Folch i Torres / La marqueseta que no sap que te / Comèdia en 4 actes / Estrenada al Teatre Català ""Romea"" el dia 9 de març de 1924" 1924/03/09 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

949 Tcat Folch i Torres, Josep M. El més petit de tots Rondalla Barcelona Editorial Miva "24,5 cm 23 p" 3 exemplars El més petit de tots / Rondalla escènica, en tres actes, dividits en sis quadros, original de Josep M.ª Folch i Torres 0

950 Tcat Folch i Torres, Josep M. El més petit de tots Rondalla Barcelona Baguñà, editor 1922 Patuel "16,5 cm 75 p" 2 exemplars El més petit de tots / Rondalla escenificada per Josep M.ª Folch i Torres / Tres actes (6 quadres) / Estrenada en el Teatre Català Romea el dia 14 Novembre 1918 / Baguñá, editor / Barcelona / 1922 14/11/1918 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

951 Tcat Folch i Torres, Josep M. El miracle de Nadal Conte nadalenc Barcelona Baguñá, editor 1923 Patuel "16,5 cm 29 p" 2 exemplars El miracle de Nadal / Conte nadalenc, en un acte original d'en Josep M.ª Folch i Torres / Estrenat per la Secció dramàtica infantil del C. S. de Betlem en el Teatre Tívoli, de Barcelona, el dia 6 de Gener de 1921 / Baguñá, editor / Barcelona / 1923 1921/01/06 // Barcelona // Teatre Tívoli 0

952 Tcat Folch i Torres, Josep M. Muset i Bernadeta Idil·li Barcelona J. Baguñá, editor i llibreter 1916 Casal "18,5 cm 15 p" 2 exemplars / Sense portada, dades de la coberta Muset i Bernadeta / Idil·li en dos quadres, original d'en Josep M.ª Folch i Torres / música d'en Blai Net / Cardenal Casañas, 4-Barcelona / J. Baguñà, editor i llibreter / 1916 0

953 Tcat Folch i Torres, Josep M. Una noia per casar Comèdia Barcelona Tallers Gràfics Irandez 1936 El nostre teatre, 049 Patuel / Casal "19 cm 51 p" 2 exemplars Una noia per casar / Comèdia en tres actes, original de Josep M.ª Folch i Torres [Aquesta obra va ésser estrenada per la Companyia Nicolau-Martori al Teatre Novetats, de Barcelona, el 30 de gener del 1935] 30/01/1935 // Barcelona // Teatre Novetats 0

954 Tcat Folch i Torres, Josep M. Els pastorets o L'adveniment de l'infant Jesús Barcelona Editorial Miva Casal l'Aliança "24cm 31 p" 3 exemplars, un amb fulls mecanoscrits intercalats (exemplar de traspunt) "Els pastorets o L'Adveniment de l'infant Jesús / Espectacle en cinc actes i disset quadros per Josep M.ª Folch i Torres / Estrenat en el ""Coliseu Pompeya"", el día 24 de Desembre de 1916 i reestrenat en el Teatre Català ""Romea"", el dia 19 de Desembre de 1918" 24/12/1916 // Barcelona // Coliseu Pompeya 0

955 Tcat Folch i Torres, Josep M. Els pastorets o L'adveniment de l'infant Jesús Cinquena Mataró Edicions de la Casa Patuel 1951? Biblioteca Llanas, 018 Patuel "21,5 cm 83 p" 2 exemplars "Biblioteca Llanas / Edicions de la Casa Patuel / Josep M.ª Folch i Torres / Els Pastorets o l'adveniment de l'Infant Jesús / Espectacle en 5 actes, dividits en 18 quadros / Estrenat en el ""Coliseo Pompeia"", el dia 24 de desembre de 1916 i reestrenat en el Teatre Català ""Romea"" el dia 19 de desembre de 1918 5.ª Edició / Vol. XVIII" 1916/12/24 // Barcelona // Coliseo Pompeia 0

956 Tcat Folch i Torres, Josep M. El princep blanc Rondalla Barcelona Baguñá, editor 1923 "16,5 cm 94 p" 2 exemplars El príncep blanc / Rondalla, en tres actes, dividits en set quadros original d'en Josep M.ª Folch i Torres / Estrenada amb molt èxit en el Teatre Català Romea el dia 12 d'Octubre de 1922 / Baguña, Editor / Barcelona / 1923 12/10/1922 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

957 Tcat Folch i Torres, Josep M. El rei que no reia Barcelona Editorial Miva Patuel "24 cm 30 p" 2 exemplars El rei que no reia / Espectacle per a infants, en 3 actes dividits en 11 quadros per en Josep M.ª Folch i Torres / Estrenat en el Teatre Català Novetats el dia 3 d'octubre de 1930 03/10/1930 // Barcelona // Teatre Català Novetats 0

958 Tcat Folch i Torres, Josep M. La resposta Patuel "18,5 cm 14 p" 2 exemplars sense coberta La resposta / pas de comedia, original de Josep Maria Folch i Torres / Estrenat en el Teatre Catalá Romea la tarda del 19 de Maig de 1921 19/05/1921 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

959 Tcat Folch i Torres, Josep M. La rosabel de les trenes d'or Rondalla Barcelona Baguñá, editor 1922 Patuel "16,5 cm 96 p" 2 exemplars / 1 sense coberta La rosabel de les trenes d'or / Rondalla escenificaca per Josep M.ª Folch i Torres / Quatre actes (9 quadros) / Estrenada en el Teatre Català Romea el dia 18 d'Octubre 1919 / Baguñá, editor / Barcelona / 1922 18/10/1919 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

960 Tcat Folch i Torres, Josep M. El secret de la capsa d'or Barcelona Llibreria Bonavía 1926 Patuel "17 cm 72 p" 2 exemplars, 1 sense cobertes "Josep M.ª Folch i Torres / El secret de la capsa d'or / Espectacle en tres actes dividits en nou quadros, i les visions / Estrenat en el Teatre Català ""Novedades"" el dia 17 d'octubre de 1926 / 1926 / Llibreria Bonavía - Tapineria, 4 / Barcelona" 17/101926 // Barcelona // Teatre Català (Novetats) 0

961 Tcat Folch i Torres, Josep M. Una vegada era un pastor... Rondalla Barcelona Llibreria Bonavia 1934 Patuel "16 cm 82 p" "Josep M.ª Folch i Torres / Una vegada era un pastor... / Rondalla escenificada en tres actes repartits en nou quadros / Estrenat en el ""Teatre Català Romea"" el dia 5 de febrer del 1924 / 1934 / Llibreria Bonavía / Tapineria, 4 / Barcelona" 05/02/1924 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

962 Tcat Folch i Torres, Josep M. La ventafocs Rondalla Quarta Barcelona Editorial Miva Patuel "23,5 cm 27 p" La ventafocs / Rondalla popular, posada en tres actes dividits en set quadros per en Josep M.ª Folch i Torres / (Quarta edició) / Estrenada al Teatre Català (Romea) el dia 7 d'octubre de 1920 07/10/1920 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

963 Tcat Folch i Torres, Josep M. La ventafocs Rondalla Cinquena Mataró Edicions de la Casa Patuel 1951? Biblioteca Llanas, 017 Patuel "21,5 cm 59 p" 2 exemplars Biblioteca Llanas / Edicions de la Casa Patuel / Josep M.ª Folch i Torres / La ventafocs / Rondalla popular, posada en tres actes, dividits en set quadros / Estrenada al Teatre Català (Romea) el dia 7 d'octubre de 1920 / Cinquena edició / Vol. XVII 1920/10/07 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

964 Tcat Folch i Torres, Josep M. El viatge prodigiós d'en Pere - Sense - Por Barcelona Llibreria Bonavía 1928 Patuel "17 cm 82 p" 2 exemplars "Josep M.ª Folch i Torres / El viatge prodigiós d'en Pere - Sense- Por / Espectacle per a infants, en tres actes, dividits en quinze quadros i un pròleg / Estrenat al Teatre Català ""Novedades"" el dia 4 d'octubre de 1928 / 1928 / Llibreria Bonavía / Tapineria, 4 / Barcelona" "04/10/1928 // Barcelona // Teatre Català ""Novetats""" 0

965 Tcat Folch i Torres, Manel A sang i a foc Episodi dramàtic Barcelona Impremta d'Art 1915 Patuel "18 cm 86 p" 2 exemplars Manuel Folch i Torres / A sang i a foc / Espisodi dramàtic / Barcelona / Impremta d'Art / Provença 304 / 1915 [Aquesta obra fou estrenada en el teatre del Centre Castellarenc, de Castellar del Vallès. la nit del 26 de Desembre de 1914, amb ocasió d'una vetllada a benefici dels infants belgues, orfes per causa de la guerra] 26/12/1914 // Castellar del Vallès // Centre Castellarenc 0

966 Tcat Folch i Torres, Manel Les Ales de Cera Comèdia Barcelona Bartomeu Baxarías 1908 De tots colors Patuel "17,5 cm 81 p" 2 exemplars Manel Folch i Torres / Les ales de cera / Comèdia en dos actes / De tots colors 0

967 Tcat Folch i Torres, Manel De bon tremp Drama Barcelona Llibreria d'Alvar Verdaguer 1905 Patuel / Adan Ferrer 18,5 cm:142 p 2 exemplars De Bon Tremp / Drama en tres actes original de Manel Folch y Torres / Estrenat al Teatre Catalá instalat al de Romea la vetlla del 14 de febrer de 1905 / Barcelona / Llubreria D'Alvar Verdaguer / Rambla del Mitg, 5 / 1905 14/02/1905 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

968 Tcat Folch i Torres, Manel De bon tremp Drama Segona Barcelona Bartomeu Baxarías 1911 De tots colors Patuel / Adan Ferrer "18,5 cm 108 p" 2 exemplars Manel Folch y Torres / De Bon Tremp / Drama en tres actes / Estrenat al Teatre Català instalat al de Romea la vetlla del 14 de Febrer de 1905 / (Segona edició) De tots colors 14/02/1905 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

969 Tcat Folch i Torres, Manel Duetto Barcelona Llibreria Baguñà 1906 "19 cm 35 p" Dujetto / Pas de comedia / Un acte original den Manel Folch y Torres / Estrenat al Teatre Catala instalat al de Romea, la nit del 8 de Maig de 1906 / Barcelona / Llibreria Baguñà / Cardenal Casañas, 4 / 1906 08/05/1906 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

970 Tcat Folch i Torres, Manel Dissabte de Gloria Comèdia Barcelona Salvador Bonavía, Impressor. 1912 Patuel "18,5 cm 56 p" 2 exemplars "Dissabte de Gloria / Comedia en un acte original de Manel Folch y Torres / Salvador Bonavía, Impressor. Plassa del Pí, 5 / Barcelona.- /1912 [Aquesta comedia fou estrenada al Teatre de Catalunya, per la companyía del ""Sindicat d'Autors Dramàtics Catalans"" la nit del día 25 de Maig de 1912]" 25/05/1912 // Barcelona // Teatre de Catalunya 0

971 Tcat Folch i Torres, Manel Extrems que's toquen Diàleg Barcelona Bartomeu Baxarías 1910 De tots colors Patuel "18,5 cm 21 p" 2 exemplars Manel Folch y Torres / Extrems que's toquen / Dialech / De tots colors [Aquesta obra va ésser estrenada al Teatre Català (Romea), de Barcelona, la nit del 7 de Novembre de 1910] 1910/11/07 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

972 Tcat Folch i Torres, Manel La germaneta Comèdia Barcelona Salvador Bonavía, Impressor. 1912 Patuel / Casal "18,5 cm 88 p" 2 exemplars "La germanete / Comedia en dos actes original de Manel Folch y Torres / Salvador Bonavía. Impressor. / Plassa del Pi, 5.- / Barcelona.- / 1912 [Aquesta comedia fou estrenada al Teatre de Catalunya, per la companyía del ""Sindicat d'Autors Dramàtics Catalans"" la nit del día 23 de Mars de 1912]" 23/03/1912 // Barcelona // Teatre de Catalunya 0

973 Tcat Folch i Torres, Manel Un interior Comèdia Segona Barcelona Casa Editorial de Teatre Bonavia i Duran 1915 "21,5 cm 23 p" 2 exemplars Un interior / Comedia en un acte / Trasplantació a l'escena catalana d'un conte italià d'Enrico Castelnuovo per Manuel Folch i Torres / Estrenada en el Teatre Català (Romea,) la nit del 6 de Octubre de 1905 / Segona edició / Barcelona / Casa Editorial de Teatre / Bonavia i Duran - / Impressors - / Boqueria, 20 / 1915 06/10/1905 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

974 Tcat Folch i Torres, Manel L'oncle Rector Comèdia Barcelona Bartomeu Baxarías 1911 De tots colors Patuel "l8,5 cm 69 p" 2 exemplars, 1 sense coberta Manel Folch y Torres / L'oncle Rector / Comedia en dos actes / De tots colors 0

975 Tcat Folch i Torres, Manel L'oncle rector Comèdia Barcelona La Novel·la Teatral Catalana. Any III, 035 "18,5 cm 31 p" 2 exemplars L'oncle rector / Comedia en dos actes de Manel Folch i Torres / Aquesta comèdia fou estrenada en el Teatre Romea de Barcelona, la nit del 30 de Març de 1911 30/03/1911 // Barcelona // Teatre Romea 0

976 Tcat Folch i Torres, Manel La sabia casualitat Farsa Barcelona Llibreria Baguñà 1906 "20 cm 34 p" 2 exemplars La sabia casualitat / Farsa / Un acte / original den Manel Folch y Torres / Estrenada al Teatre Català instalat al de Romea la nit del 5 d'octubre de 1906 / Barcelona / Llibreria Baguñá / Cardenal Casañas, 4 / 1906 05/10/1906 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

977 Tcat Font Cardona, Agustí La filla del retratista Pessa Barcelona Tipografia Relligiosa 1904 Patuel "21 cm 27 p" "La filla del retratista / Pessa en un acte y en vers original de Agustí Font Cardona / Pera ser representada per homes sols / Estrenada ab molt bon éxit en la nit del 20 de Septembre de 1903. en lo Teatre del ""Círculo Católico de Gracia"" / Preu: 50 cèntims de pesseta / Barcelona / Tipografia Relligiosa / Carrer del Angel, núm. 20 (Gracia) / 1904" 20/09/1903 // Barcelona // Círculo Católico de Gracia 0

978 Tcat Font, Domingo Després de la tronada Comèdia Barcelona Imp. dels Cuccesors de N. Ramírez y C.ª 1888 Arxiu Lírich-Dramàtich de R. Monfort Patuel "21 cm 24 p" 2 exemplars Després de la tronada / Comedia en un acte y en vers original de Domingo Font / Estrenada en lo Teatro de Novetats la nit del 27 de juny de 1888 / Barcelona / Imp. dels Successors de N. Ramírez y C.ª / Passatje de Escullers, núm. 4 / 1888 27/06/1888 // Barcelona // Teatre Novetats 0

979 Tcat Fontanals, Laureà L'home d'anys Comèdia Segona Barcelona Salvador Bonavía, llibreter 1919 Patuel "19 cm 76 p" 2 exemplars Laureà Fontanals / L'home d'anys / Comèdia en tres actes / Segona edició / Barcelona / S. Bonavia, llibreter - / Tapineria, 13 / 1919 [Aquesta obra fou estrenada en el Teatre Català (Romea), el dia primer de Març de 1919] 01/03/1919 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

980 Tcat Fontanals, Laureà / Morant, Joan E. ¡Lladres a casa! Comèdia Barcelona Imp. Fradera y C.ª 1917 Patuel "21 cm 36 p" 2 exemplars ¡Lladres a casa! Comedia en un acte y en prosa original de Laureno Fontanals y Joan E. Morant / Estrenada en el Teatre de la Comedia, de Barcelona, la vetlla del 16 de Novembre de 1916, per la Companyía del primer actor Enric Gimenez / Barcelona / Imp. Fradera y C.ª - / Bailén, 215 (G.) / 1917 16/11/1916 // Barcelona // Teatre de la Comedia 0

981 Tcat Fontdevila, Manuel La dona verge Drama Barcelona Llibreria Bonavía 1926 "19,5 cm 69 p" 2 exemplars "Manuel Fontdevila / La dona verge / Drama en tres actes / Barcelona / Llibreria Bonavía. - / Tapineria, 4 / 1926 [Estrenat en el Teatre ""Apolo"" el dia 28 de setembre de 1926]" 28/09/1926 // Barcelona // Teatre Apolo 0

982 Tcat Fontdevila, Manuel / Capdevila, Lluis Les dones del Music-Hall Tragicomedia Barcelona Impremta Ràfols La Novel·la Teatral Catalana, 026 "18 cm 47 p" 2 exemplars "Les dones del Music-Hall / Segona part de ""L'auca de la cupletista"" / Tragi-comèdia en quatre actes, dividits en sis quadres, original de Manuel Fontdevila y Lluis Capdevila / Estrenada amb gran èxit al Teatre Nou, de Barcelona, el día 14 de Maig de 1920" 14/05/1920 // Barcelona // Teatre Nou 0

983 Tcat Fontova, Lleó La rahó del pont de Lleyda Comèdia Barcelona Imprenta de Luis Tasso 1886 "21 cm 31 p" 2 exemplars La rahó del pont de Lleyda / Comedia en un acte original y en vers de D. Lleó Fontova / Estrenada ab gran éxit en lo Teatro Catalá en la nit del 10 de Desembre de 1885 / Barcelona: / En las principals llibrerías y kioskos / 1886 10/12/1885 // Barcelona // Teatre Català 0

984 Tcat Fontova, Lleó L'últim grahó Monòleg Barcelona "Biblioteca ""Teatro Mundial""" 1914 Biblioteca Teatro Mundial "18,5 cm 15 p." 2 exemplars "L'últim granó / Monolech dramatich / Original de D. Lleó Fontova / Estrenat ab extraordinari èxt en el Teatre Català, instalat en el de Romea, la nit del 23 de febrer de 1885 / Barcelona / Biblioteca ""Teatro Mundial"" / 21 - Carrer de Sant Pau - 21 / 1914" 23/02/1885 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

985 Tcat Formosa, Feliu Cel·la 44 Palma de Mallorca Editorial Daedalus El Galliner, 001 Casal "18 cm 77 p." Feliu Formosa / Cel·la 44 / Cinc anys de la vida i l'obra d'Ernest Toller / Introducció històrica d'Eva Serra / Editorial Daedalus / Palma de Mallorca 0

986 Tcat Formosa, Feliu L'encens i la carn Barcelona Edicions 62 1968 El Galliner, 005 Casal "17,5 cm 61 p (25-86)" Sense portada, dades de la coberta "Feliu Formosa / L'encens i la carn / Espectacle de teatre popular europeu dels segles XV i XVI, sobre textos de Cecchi, Heywood, Roig, Ruzante, Sachs, Turmeda, Villon i anònims / Els llibres de l'Escorpí / Teatre / el Galliner 5 [Estrenat el 26 de desembre de 1965 per l'Escola d'Art Dramàtic ""Adrià Gual"" a la Cùpula del Coliseum de Barcelona]" 26/12/1965 // Barcelona // Cúpula del Coliseum 0

987 Tcat Fraxanet, Rufo / Xuclà, Joan El nostre refugi Comèdia Barcelona Editorial Nereida 1949 Biblioteca Gresol, 53 Patuel 17 cm: 61 p 2 exemplars "Rufo Fraxanet i Joan Xuclà / El nostre refugi / Editorial Nereida / Ap. 9013 - / Barcelona [Estrenada al Teatre de la Cooperativa ""La Hormiga Martinense"", de Barcelona]" "??/??/?? // Barcelona // Teatre de la Cooperativa ""La Hormiga Martinense""" 0

1006 Tcat Fraxanet, Rufo Un somni a l'encàrrec del destí Comèdia Barcelona Editorial Nereida 1949 Biblioteca Gresol, 51 Patuel / Adan Ferrer "17 cm 62 p" 2 exemplars "Rufo Fraxanet / Un somni a l'encàrrec del destí / Editorial Nereida / Apartado 9013 - / Barcelona [Comèdia en tres actes, estrenada al Teatre del ""Centre Parroquial de Santa Maria del Taulat"" (Poble Nou), Barcelona, el dia 8 de maig de 1949]" 08/05/1949 // Barcelona (Poble Nou) // Centre Parroquial de Santa Maria del Taulat 0

988 Tcat Fortunet i Busquets, Mn. Rosendo El primer Nadal dels Pastors Sarsuela pastoril Barcelona "Impremta ""La Iberica""" 1924 "Biblioteca de ""La Ibèrica""" "22 cm 98 p" "Biblioteca de ""La Ibèrica"" / Secció de Teatre Catòlic Català / El primer Nadal dels Pastors / Sarsuela pastoril en quatre actes i en vers / Lletra i músic de R. Fortunet i Busquets / Barcelona / Impremta ""La Iberica"" / Carrer Nou de Sant Francesc, 22 / 1924 [Aquesta obra va estrenar-se amb esclatant èxit, i a gran orquesta per ""La Principal"" de Perelada, la tarda del dia de Nadal de 1923 en el Patronat de la Catequística de Figueres, siguen precís donar una representació extraordinària al Teatre Principal de la mateixa ciutat en la diada dels Sants Reis de 1924.]" 25/12/1923 // Figueres // Patronat de la Catequística 0

989 Tcat Foyé Puig, r. Industria ambulant Diàleg Barcelona Llibreria Científic-Literaria de Josep Agustó 1910 Biblioteca de Joventut Teatral Patuel "20 cm 22 p" Biblioteca de Joventut Teatral / Industria Ambulant / Dialec de R. Foyé Puig / Premiat en el concurs del periòdic JOVENTUT TEATRAL 1.er de Janer de 1910 / Estrenada en el Teatre Romea la nit del 9 de Maig de 1910 / Barcelona / Llibreria Científic-Literaria de Josep Agustí / Elisabets, 4 09/05/1910 // Barcelona // Teatre Romea 0

990 Tcat Fradera, Josep Dues interpretacions sobre la conveniència [Un bon taüt tota la vida honra / Un cercle viciós] Farsa Argentona L'Aixernador edicions 1991 Lliure, 4 Benach, Joan-Anton (Pròleg) 84-86.332-65-6 Casal "20 cm 125 p" 2 exemplars Dues interpretacions sobre la conveniència / Teatre / Josep Fradera 0

991 Tcat Fradera, Josep Mataró 1708 Proveïdor de la reial casa Barcelona Patronat Municipal de Cultura de Mataró / Editorial Alta Fulla 1985 Caps de Bou, 2 Fàbregas, Xavier (Pròleg) 84-85403-82-7 Casal 17,5 cm: 84 p 2 exemplars "Josep Fradera i Soler / Mataró 1708 Proveïdor de la Reial Casa / Premi de teatre ""Joan Santamaria"" (1982) / Patronat Municipal de Cultura de Mataró / Editorial Alta Fulla / 1985" 3

992 Tcat Phradereswsky, Karl [Fradera, Josep] Il traidore de la lejía Òpera Mataró 1954? "22 cm 9 p" Obra ciclostilada / Sense portada, dades de la coberta """l traidore de la lejía"" / Opera en un pròleg i un epíleg [Aquesta obra, quin titol no te res que veure amb l'argument de la mateixa, fou estrenada el dia 23 de juny del 1954, en el local: ""LLUISOS OPERA GARDEN"" - Mataró]" 23/06/1954 // Mataró // Els Lluïsos 0

993 Tcat Francès. Josep M. El Saltiró de la Cardina Comèdia Barcelona Tallers Gràfics Irandez 1934 El nostre teatre, 13 Patuel "19 cm 52 p" 2 exemplars El saltiró de la Cardina / Comèdia en tres actes, original de Josep M.ª Francès / A les eminents actrius RAMONA MESTRES i LAURA RIERA, creadores, respectivament, de les versions de 1925 i actual, d'aquesta comèdia. Amb admitarió i agraïment. / Josep M. Francés. [Aquesta obra va estrenar-se a l'Ateneu Obrer del Dte. VI de Barcelona, la nit del 25 de març del 1934] 25/03/1934 // Barcelona // Ateneu Obrer del Dte. VI 0

994 Tcat Franqueza i Comas, Ramon Á caball del dimoni (Viatje al pays de las banyas) Monòleg Barcelona A. López Robert, impresor 1896 Patuel "21,5 cm 16 p" Á caball del dimoni / (Viatje al Pays de las Banyas) / Monólech (?) / Comensat per un y acabat per quatre / en prosa: original de D. Ramón Franqueza y Comas / Estrenat ab aplauso en lo Teatro Romea la nit del dissapte 15 de febrer de 1896 / Barcelona / A. López Robert, impresor, Asalto, 63 / 1896 15/02/1896 // Barcelona // Teatre Romea 0

995 Tcat Franqueza i Comas, Ramon L'Hostal de la llebra Comèdia Barcelona "Tip. ""L'Avenç""" 1909 Patuel "21,5 cm 42 p" 2 exemplars "Ramon Franqueza y Comas / L'Hostal de la llebra / Comedia en un acte, en prosa / Barcelona / Tip. ""L'Avenç"", Rambla de Catalunya, 24 / 1909 [Estrenada en el Teatre Català (Romea) la nit del 28 de Desembre de 1908]" 28/12/1908 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

996 Tcat Franqueza i Comas, Ramon Un marqués enmanllevat Comèdia Barcelona A. López Robert, impresor 1896 Patuel "21,5 cm 35 p" Un marqués enmanllevat / Comedia en un acte escrita en prosa catalana per Ramón Franqueza y Comas / Estrenada ab aplauso en lo teatro Jardí Espanyol la nit del dissapte día 4 de Juliol de 1896 / Barcelona / A. López Robert, impresor, Asalto, 63 / 1896 04/07/1896 // Barcelona Teatre Jardí Espanyol 0

997 Tcat Franqueza i Comas, Ramon En Pau de les calces curtes Rondalla Segona Barcelona "Biblioteca ""Teatro Mundial""" 1914 Patuel 19 cm: 40 p "En Pau de les calces curtes / Rondalla del temps de la picor en un acte y en prosa contada al públich per Ramón Franqueza y Comas / Segona edició / Corretgida y aumentada ab un número musical / Barcelona // Biblioteca ""Teatro Mundial"" / 21 - Carrer de Sant Pau - 21 / 1914 [Aquesta obra fou estrenada en el Teatre Català (Romea) la vetlla del dilluns, 28 de desembre de 1903] " 28/12/1903 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

998 Tcat Franqueza i Comas, Ramon La pesca dels llagostins Farsa Barcelona Imprenta Vda. de Luis Tasso 1910 Casal "18 cm 164 p" 2 exemplars sense cobertes La pesca dels llagostins / Farsa en tres actes arreglada de l'alemany, en català per Ramón Franqueza y Comas / 1910 0

999 Tcat Franqueza i Comas, Ramon Els porucs Comèdia Barcelona Impremta Ràfols La Novel·la Teatral Catalana. Any III, 029 Patuel "18,5 cm 31 p" Els porucs / Comedia en dos actes i en prosa arranjada a l'escena catalana d'una obra de Mr. Moncrief, per Ramon Franqueza Comas / Estrenada amb gran èxit al Teatre Català Romea la vetlla del 29 d'Octubre de 1907 29/10/1907 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1000 Tcat Franqueza i Comas, Ramon Els porucs Comèdia Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1907 La Escena Catalana Patuel "21 cm 44 p" 2 exemplars Els poruchs / Comedia en dos actes y en prosa arrenjada á la escena catalana de una obra de Mr. Moncrief per Ramón Franqueza Comas / Estrenada en el Teatre Catalá (Romea) la vetlla del 29 d'Octubre de 1907 / Barcelona / Imprempta de Salbador Bonavía / Carrer de Petritxol 2. / 1907 29/10/1907 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1001 Tcat Franqueza i Comas, Ramon La taca de café Comèdia Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1907 La Escena Catalana Patuel "21,5 cm 81 p" 2 exemplars La taca de café / Comedia en tres actes y en prosa adaptada á la escena catalana per Ramon Franqueza Comas / Estrenada en el Teatre Catalá (Romea) la tarde del dilluns de Carnestoltes día 26 de Febrer de 1906 / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2 / 1907 26/02/1906 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1002 Tcat Franqueza i Comas, Ramon El testament de la tia Comèdia Barcelona "Tip. ""L'Avenç""" 1909? Casal "19,5 cm 209" El testament de la tia / Comedia en 3 actes, original de P. Gavault y R. Charvray / Arreglada a l'escena catalana per Ramon Franqueza y Comas [Aquesta obra fou estrenada en el Teatre Romea (Català) la vetlla del 27 de Febrer de 1909] 27/02/1909 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1003 Tcat Franqueza i Comas, Ramon La torre dels sustos Comèdia Barcelona "Biblioteca ""Teatro Mundial""" 1914 Biblioteca Teatro Mundial, 26 "19 cm 28 p" 2 exemplars "La torre dels sustos / Comedia en un acte y en prosa original de Ramón Franqueza Comas / Estrenada en el teatre Principal, de Barcelona, la vetlla del dia 28 de desembre de 1910 / Barcelona / Biblioteca ""Teatro Mundial"" / 21 - Carrer de Sant Pau - 21 / 1914" 28/12/1910 // Barcelona // Teatre Principal 0

1004 Tcat Franqueza i Comas, Ramon Tot ha anat bé... ¡es un noy! Comèdia Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1907 La Escena Catalana Patuel "21 cm 39 p" Tot ha anat bé... es un noy / Comedia en un acte y en prosa per Ramón Franqueza Comas / Estrenada en el Teatre Catala (Romea) la vetlla del dimars, 20 de Novembre de 1906 / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2 / 1907 20/11/1906 // Barcelona // Teatre Català (Romea( 0

1005 Tcat Franqueza i Comas, Ramon ¡Trencadissa! Comèdia Barcelona Biblioteca Teatre Popular 1914 Biblioteca Teatre Popular "19 cm 34 p" 2 exemplars ¡Trencadissa! / Comedia en un acte, en prosa de Ramon Franqueza Comas / Estrenada en el Teatre Principal, de Barcelona, la vetlla del divendres, dia 20 d'octubre de 1911 / Barcelona / Biblioteca Teatre Popular / Libreria F. Alum / Boters, 7 y 9 20/10/1911 // Barcelona // Teatre Principal 0

1007 Tcat Freixas i Cortès, Francesc Deulofeu fabricant Barcelona Editorial Nereida 1956 Biblioteca Gresol, 5 "17 cm 79 p" 2 exemplars Francesc Freixas i Cortès / Deulofeu, fabricant / Història còmico-satírica d'unes bodes, d'un anell, d'un xofer i una noia i d'un senyor de Sabadell, en tres actes escrits en català amb incrustacions de castellà de can Pere d'Allada [Aquesta comèdia va ésser estrenada en el Teatre de l'Orfeó Gracienc el dia 24 de maig del 1951] 24/05/1951 // Barcelona (Gràcia) // Teatre de l'Orfeó Gracienc 0

1008 Tcat Freixas i Cortès, Francesc / Gras Vila, M. La victoria de l'infern Comèdia Barcelona Casa Editorial de Teatre Bonavia i Duran 1916 Patuel "21,5 cm 52 p" 2 exemplars F. Freixas i M. Gras Vila / La victoria de l'infern / Comedia en dos actes / Casa Editorial de Teatre / Bonavia i Duran - Impressors - / Boqueria, 20 / Barcelona / 1916 [Aquesta comedia fou estrenada la tarde del dia 12 de març de 1916, en el gran Teatre Círcol de Sans] 12/03/1916 // Barcelona // Teatre Círcol de Sans 0

1009 Tcat Fuentes (fill), Frederic La Celestina Juguet cómic / Joguina Barcelona Imprempta d'en Joaquim Collazos 1900 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 152" Patuel "20,5 cm 23 p" 2 exemplars Frederich Fuentes (fill) / La Celestina / Juguet cómich en un acte y en prosa / Estrenat ab aplauso en lo Teatre Catalá (Romea) la vetlla del 11 de Desembre de 1899 / Barcelona / Imprempta d'en Joaquím Collazos / Plassa de la Igualtat, 3 // 1900 11/12/1899 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1010 Tcat Fuentes (fill), Frederic Els dos cunills Juguet cómic / Joguina Segona Barcelona Tarascó y Cuesta, impressors 1901 Patuel "21 cm 48 p" 2 exemplars, 1 sense coberta "Frederich Fuentes (Fill) / Els dos cunills / Juguet cómich en tres actes y en prosa catalana / Estrenat ab gran éxit en el Teatro Català ""Romea"" la vetlla del 13 novembre de 1900 " 13/11/1900 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1011 Tcat Fuentes, Frederich / Barbosa, August Ho sé tot! / El pop de la platja Comèdia / Quadre dramátic Segona Barcelona Llibreria Bonavia 1935 La Escena Catalana. 2a època, 417 Casal "18 cm 36, 24 p" 2 exemplars "Frederic Fuentes / Ho sé tot! / Comèdia en dos actes i en prosa / Estrenada al Teatre Català Romea, de Barcelona, la nit del 17 de febrer de 1899 / (Segona edició) / La Escena Catalana / Any XVIII (2.ª època) / 11 de maig del 1935 / Núm. 417 / Llibreria Bonavia / Tapineria, 4 / Barcelona // August Barbosa / El pop de la Platja / Quadro dramàtic / Tret de la narració ""Tchelkache"" de Màxim Gorki / Estrenat al Teatre Català Romea de Barcelona, la nit del 13 de maig del 1905. / (Segona edició) / La Escena Catalana / Núm. 417 / Llibreria Bonavía / Tapineria, 4 / Barcelona " 17/01/1899 // Barcelona // Teatre Català (Romea) /// 13/05/1905 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1012 Tcat Fuster, Jaume Les cartes d'Hèrcules Poirot Desena Barcelona Edicions 62 1983 El Galliner, 076 84-297-2046-4 Casal 17,5 cm: 77 p 2 exemplars Jaume Fuster / Les cartes d'Hèrcules Poirot / edicions 62 / Barcelona 0

1013 Tcat Galceràn, Enric Cotxeros de vritat Comèdia Barcelona Imprempta: Mitjá de Sant Pere, 53 1906 Patuel "21 cm 23 p" Cotxeros de vritat / Comedia en un acte y en prosa original de Enrich Galceràn / Estrenada ab molt bon éxit en el Teatre de la Societat NOVA COLONIA GIRONINA en la nit del 1.er de Maig de 1906 / Barcelona / Imprempta: Mitjá de Sant Pere, 53 - / Barcelona / 1906 01/05/1906 // Girona // Teatre Societat NOVA COLONIA GIRONINA 0

1014 Tcat Garcia Estragués, J. M. L'ovella esgarriada Comèdia dramàtica Barcelona Editorial Nereida 1957 Biblioteca Gresol, 43 Casal 17 cm: 54 p 2 exemplars "J. M.ª Garcia Estragués / L'ovella esgarriada / Comèdia dramàtica en tres actes dividits en sis quadres / Premi ""Ciutat de Sabadell"" 1957 en el VII concurs anyal d'obres teatrals d'espectacle infantil, organitzat per Joventut de la Faràndula, de Sabadell / Editorial Nereida / Barcelona [Aquesta comèdia dramàtica va ésser estrenada al teatre ""La Farànduila"" de Sabadell (Barcelona) el dia 24 de novembre de 1957]" "24/11/1957 // Sabadell / Teatre ""La Faràndula""" 0

1015 Tcat García, Marià La mort del escolà Drama líric Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1907 Patuel "18,5 cm 50 p" "La mort del escolá / Drama Lírich en dos actes y tres quadros y en vers original de Marián García /ab música del mestre En Pere Solé / Estrenat ab éxit extraordinari la nit del 15 d'Agost de 1906, en el teatre del ""Círcol Católich"", de la ex-vila de Gracia / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Carrer de Petritxol, núm. 18, 3.er / 1907" 15/08/1906 // Barcelona (Gracia) // Teatre del Círcol Catòlic 0

1016 Tcat Garibó, Ramon La glòria Drama Barcelona Impremta de Marian Galve 1925 Casal "21 cm 103 p" 2 exemplars Ramon Garibó / La glòria / Drama en quatre actes / Barcelona / Impremta de Marian Galve.- / Carme, 16 / 1925 0

1017 Tcat Garrell, Esteve La Reina de la Festa Drama Granollers Impremta Garrell 1921 "25 cm 97 p" Esteve Garrell / La Reina de la Festa / Drama en tres actes, en prosa i vers, original / Granollers / Impremta Garrell: / Carrer d'en Clavé, 25 / 1921 [Aquesta obra fou estrenada en el teatre de La Unió Lliberal de Granollers, la nit del 1.er de novembre de 1913] 01/11/1913 // Granollers // Teatre de La Unió Liberal 0

1018 Tcat Garriga Boixader, Pvre., Ramon (L'Ermità de Samalús) Cronos o la moneda d'or Rondalla Barcelona Editorial Balmes 1951 Serra, Pere (Pròleg) "16 cm 140 p" 2 exemplars "Ramon Garrica Boixador, Pvre. / (L'Ermità de Samalús) Cronos o la moneda d'or / Rondalla escènica en dos actes / Editorial Balmes / Duran i Bas, 9 i 11 / Barcelona / 1951 [Teatro Comedia / Miércoles, 25 abril de 1951, a las seis y media de la tarde / Estreno de la Conseja Misional catalana en dos actos, original del laureado poeta Mosén Ramón Garrifa, Pbro. / ""CRONOS""]" 25/04/1951 // Barcelona? // Teatre Comèdia 0

1019 Tcat Garriga i Folch, P. Lo general bumbum ó Una embaixada moruna. Barcelona "Establiment tipográfich de ""La Hormiga de Oro""" 1894 Patuel "21,5 cm 24 p / 18 p de la partitura" Llibre acompanyat de la partitura "Lo general bumbum ó Una embaixada moruna / Disbarat cómich-lírich-polítich ab un acte, sis cuadros y en vers / original de P. Garriga y Folch /música de L. Botey / Preu: 2 ptas. / Barcelona / Establiment tipográfich de ""La Hormiga de Oro"" / Rambla de Santa Mómica, número 16 / 1894" 0

1020 Tcat [Anònim] Caminar per mal camí Comèdia Barcelona Imprenta de Narcís Ramirez y Comp. 1869 Patuel "20,5 cm 32 p" 2 exemplars, 1 sense cobertes Caminar per mal camí. / Comedia en un acte, original y en vers / Barcelona. / Imprenta de Narcís Ramirez y Comp.ª / Passatje de Escudellers, núm. 4. / 1869. 0

1021 Tcat Gassol, Ventura La cançó del vell Cabrés Poema dramàtic Barcelona Llibreria Italiana 1924 La Comèdia Catalana Patuel "16.5 cm 64 p" 2 exemplars "Ventura Gassol / La cançó del vell Cabrés / Poema dramàtic en tres actes / Barcelona / Administració-Direcció. / Llibreria Italiana / Rbla Catalunya, 125 [Fou estrenada en el ""Teatre Bartrina"" de Reus, la nit del 13 de gener de l'any 1921]" 13/01/1921 // Reus // Teatre Bartrina 0

1022 Tcat Gassol, Ventura La cançó del vell Cabrés Poema dramàtic Barcelona Llibreria Italiana La Comèdia Catalana Patuel "16,5 cm 64 p" 2 exemplars "Ventura Gassol / La cançó del vell Cabrés / Poema dramàtic en tres actes / Barcelona / Administració - Direcció. / Llibreria Italiana / Rbla. Catalunya, 125 [Fou estrenada en el ""Teatre Bartrina"" de Reus, la nit del 13 de gener de l'any 1921]" 13/01/1921 // Reus // Teatre Bartrina 0

1023 Tcat Gassol, Ventura La Dolorosa Poema dramàtic Valls Les edicions de L'arc de Barà 1928 Casal "18 cm 144 p" 2 exemplars Ventura Gassol / La dolorosa / Poema dramàtic en tres actes / Valls / Les edicions de l'arc de Barà / A barcelona : Llibreria Montsant, / Muntaner 206 [S'estrenà al Teatre Català Romea, de Barcelona, la nit de l'onze de maig de mil nou cents vint-i-vuit] 11/05/1928 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1024 Tcat Gassol, Ventura La Dolorosa Poema dramàtic Segona Barcelona Llibreria Bonavia 1935 La Escena Catalana. 2a època, 409 Casal / Llibre Viu "18 cm 64 p" 2 exemplars Ventura Gassol / La Dolorosa / Poema dramàtic en tres actes / (Segona edició) / Estrenat al Teatre Català Romea, de Barcelona, la nit del 11 de maig del 1928 / La Escena Catalana / Any XVIII (2.ª època) / 12 de gener del 1935 / Núm. 409 / Llibreria Bonavía / Tapineria, 4 - Barcelona 11/05/1928 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1025 Tcat Gatell, Josep I. Lo llenyatayre Drama Barcelona "Biblioteca de ""La Talía Catalana""" 1898 Patuel "18,5 cm 69 p" 2 exemplars "Lo llenyatayre / Drama en tres actes, per D. Joseph I. Gatell / Estrenat ab éxit en la diada de Carnaval del any 1896 en la Academia de Sant Just y Pastor / Barcelona / Biblioteca de ""La Talia Catalana"" / Carrer del Pi, número 16. / 1898" ??/??/1896 // Barcelona // Academia de Sant Just y Pastor 0

1026 Tcat Gay, Francesc L'apòstol català Barcelona Editorial Balmes, S.A. 1935 Biblioteca Popular de Teatre Catòlic, 012 "20,5 cm 64 p" Biblioteca popular de teatre catòlic N.º 12 / L'apòstol català / Quatre estampes escènico-poemàtiques de la vida del Beat Pare Claret originals de Mn. Francesc Gay, Prev. / Primer premi del III Concurs (1934) de la Biblioteca Popular de Teatre Catòlic. / Editorial Balmes, S. A. / Duran i Bas, 11 . / Barcelona / 1935 0

1027 Tcat Gay, Francesc El collaret de la princesa Drama Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1932 "Biblioteca ""L'Escon"", 154" "21,5 cm 73 p" 2 exemplars "El collaret de la princesa / Drama tragic en tres actes original de Francesc Gay, Pvre. / Estrenat per la Secció de Senyoretes de ""La Pau Social"", de Calella, el 28 de novembre de 1926 / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 / Llibreria / Barcelona / 1932 " 28/11/1932 // Calella // La Pau Social 0

1028 Tcat Gay, Francesc Les Cosinetes Comèdia Primera Arenys de Mar "Editorial ""L'Escon""" 1935 "Biblioteca ""L'Escon"", 168" Patuel "21 cm 51 p" 2 exemplars "Les Cosinetes / Farsa comica en dos actes original de Francesc Gay, Pvre. / Estrenada a La Pinya el 1 de novembre de 1934 / Primera edició / Editorial ""L'Escon"" / Arenys de Mar / Diposit / Llibreria ""L'Escon"", Petritxol, 2. / Barcelona / 1935" 01/11/1934 // La Pinya (La Vall d'en Bas) // La Pìnya 0

1029 Tcat Gay, Francesc Les dones de la Passió Mataró Casa Patuel 1928 Biblioteca Iluro, 016 Patuel "21 cm 69 p" 2 exemplars "Any II / Mataró, novembre de 1928 / Núm. 16 / Biblioteca ""Iluro"" Editada per la Casa Patuel / Francesc Gay, Pvre. / Les Dones de la Passió / Misteri de dolor en tres jornades / Músic del mestre Josep Baró Güell / (Amb Llicència eclesiàstica) / Arts Gráfiques / Santa Coloma de Farnés [Representada en el ""Centre Catòlic"" de Blanes, per la Secció de Noies de l'Associació ""Verge del Pilar"", (Quaresma del 1928)]" ??/??/1928 // Blanes // Centre Catòlic 0

1030 Tcat Gay, Francesc Enigmes tràgics Drama Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1914 "Biblioteca ""L'Escon"", 076" Patuel "19,5 cm 84 p" 2 exemplars "Enigmes tragics / Drama en tres actes original d'en Francesc Gay, Pvre. / Lema: Fanatisme y Desamor / Premiat en el Concurs de obres teatrals per a'l Teatre Católic / Organitzat per la revista L'ESCON l'any 1913. / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Doctor Dou, 10, Entrl., 1.ª / 1914" 0

1031 Tcat Gay, Francesc ¡Esclaus de les Passions! Drama Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1917 "Biblioteca ""L'Escon"", 102" "19,5 cm 97 p" "¡Esclaus de les Passions! / Drama en tres actes escrit per Mossén Francesc Gay, Pvre. / Estrenat en la funció inaugural del Teatre del ""Casal Popular"" de Palafrugell, que s'escaigué el dia 29 d'octubre de 1916 / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Petritxol, nº 2, llibreria / 1917" 29/10/1916 // Palafrugell // Teatre del Casal Popular 0

1032 Tcat Gay, Francesc L'esgarriada Drama Mataró Edicions de la Casa Patuel 1932 Biblioteca Iluro, 036 Patuel "20,5 cm 64 p" 3 exemplars Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / Francesc Gay, Pvre. / L'esgarriada / Drama en tres actes / Estrenat a Bagur el dia 26 de Maig de 1929 i a Pineda el dia 19 de Juliol de 1931 / Any V / MATARÓ, Juny de MCMXXXII / Vol. XXXVI 26/05/1929 // Bagur // ??? 0

1033 Tcat Gay, Francesc L'estampa de primera comunió Drama Mataró Edicions de la Casa Patuel 1931 Biblioteca Iluro, 028 Patuel "21,5 cm 51 p" 2 exemplars "Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / Francesc Gay, Pvre. / Estampa de primera comunió / Somni-Drama en tres actes / Estrenat al local de la ""Beneficència"", per la Secció Artística de Filles de Maria de Ripoll, el dia 31 de maig de 1931 / Any IV / MATARÓ, octubre de MCMXXXI / Vol. XXVIII" 31/05/1931 // Ripoll // Local Beneficència 0

1034 Tcat Gay, Francesc L'Estrella de la Felicitat Rondalla Segona Arenys de Mar "Editorial ""L'Escon""" "Biblioteca ""L'Escon"", 118" Patuel "20,5 cm 35 p" "L'Estrella de la Felicitat / Rondalla escènica en dos actes original de Francesc Gay, Pvre. / Segona edició / Editorial ""L'ESCON"" / Arenys de Mar / Diposit / Llibreria l'Escon"", Petritxol, 2 / Barcelona" 0

1035 Tcat Gay, Francesc Guspires socials Drama Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1912 "Biblioteca ""L'Escon"", 063" Patuel "20 cm 73 p" 2 exemplars "Guspires socials / Escenes obreres en tres actes per Francesch Gay, Pvre. / Barcelona / Biblioteca ""L'ESCÓN"" / Riera S. Joan, n.º 10, 1.er, 1.ª [Aquesta obra fou estrenada pels aficionats-actors avans citats, membres de la ""Agrupació"" del Teatre de la Associació Calassancia de Calella, en la vesprada del día 21 de Janer de l'any MCMXXII]" 21/01/1922 // Calella // 0

1036 Tcat Gay, Francesc La millor riquesa, l'Amor Comèdia Mataró Casa Patuel 1928 Biblioteca Iluro, 010 Patuel "20,5 cm 72 p" 2 exemplars "Any II / Mataró, Maig de 1928 / Núm. 10 / Biblioteca ""Iluro"" / Editada per la Casa Patuel / Reverent Francesc Gay, pvre. / La millor riquesa, l'Amor / Comèdia de familia en tres actes i en prosa, estrenada en el ""Centre Catòlic Cultural"" de Tordera el 25 d'octubre de 1925 / Arts Gráfiques / Santa Coloma de Farnés / Telèfon 538" 25/10/1925 // Tordera // Centre Catòlic Cultural 0

1037 Tcat Gay, Francesc La misèria del diner Comèdia Primera Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1933 "Biblioteca ""L'Escon"", 165" Patuel "21 cm 56 p" 2 exemplars La misèria del diner / Comedia en tres actes original de Francesc Gay, Pvre. / Aquesta comèdia fou estrenada al Casal Marià d'Olot, el 19 de gener de 1928 / Primera edició / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 / Llibreria / Barcelona / 1933 19/01/1928 // Olot // Casal Marià 0

1038 Tcat Gay, Francesc El misteri de Nadal Melodrama Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1927 "Biblioteca ""L'Escon"", 129" Baró, Josep Patuel "21 cm 101 p" 2 exemplars El misteri de Nadal / Melodrama pastoril en tres actes original de Francesc Gay, Pvre. / Música del mestre Josep Baró / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 / Llibreria / Barcelona 0

1039 Tcat Gay, Francesc El Nadal de les pastores Segona Mataró Edicions de la Casa Patuel 1932 Biblioteca Iluro, 032 Patuel 2 exemplars Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / Francesc Gay, Pvre. / El Nadal de les pastores / Quadrets escènics per a noies soles / Música dels mestres Joan Maria Roqueta, Pvre. i Joan Perramón, Pvre. / (2.ª edició) / Any V / Mataró, Juliol de MCMXXXII 0

1040 Tcat Gay, Francesc Noblesa medieval Poema Gerona "Imp. ""La Editorial Gerundense""" 1926 Patuel "21 cm 59 p" 2 exemplars Francesc Gay, Pvre. / Noblesa medieval / Poema históric en dos actes / Premiat als Jocs Florals de Sans.- Any 1923 / Il·lustracions musicals del Mtre. Llorenç Carbonell [Estrena en el Centre Catòlic de Sans.- 14 d'Octubre de 1924] 14/10/1924 // Barcelona (Sans) Centre Catòlic 0

1041 Tcat Gay, Francesc Les ombres del passat Drama Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1930 "Biblioteca ""L'Escon"", 148" Patuel "21 cm 82 p" 2 exemplars "Les ombres del passat / Drama en tres actes original de Francesc Gay, Prev. / Estrenat per la Secció Dramàtica del ""Patronat de la Catequística"" de Figueres, al Teatre Principal d'aquella ciutat a 19 de Novembre de 1929 / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 / Llibreria / Barcelona / 1930" 1929/11/19 // Figueres / Teatre Principal 0

1042 Tcat Gay, Francesc L'onclet Drama Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1929 "Biblioteca ""L'Escon"", 143" "21 cm 80 p" 2 exemplars "L'onclet / Drama en ttres actes original de Francesc Gay, Prev. / Estrenat a ""La Pau Social"" de Calella, a 31 d'Octubre de 1929 / Primera edició / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 / Llibreria / Barcelona / 1929" 31/10/1929 // Calella / La Pau Social 0

1043 Tcat Gay, Francesc L'orgull de la boniquesa Rondalla Segona Mataró Edicions de la Casa Patuel 1927? Biblioteca Iluro, 025 Patuel "21 cm 38 p" 2 exemplars "Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel - Mataró / Francesc Gay Pvre. / L'orgull de la boniquesa / Rondalla dramàtica en 3 episodis / 2.ª Edició / Any III / Mataró, Maig de MCMXXVII / Vol. XXV [Aquesta obra fou estrenada en el Círcol Catòlic de Banyoles per la Secció dramàtica del ""Patronat de la Sagrada Família"" el 19 de Març de 1926]" 19/03/1926 // Banyoles // Círcol Catòlic 0

1044 Tcat Gay, Francesc ¡Pobres captaires! Quadre líric Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1915 "Biblioteca ""L'Escon"", 090" Patuel "19,5 cm 10 p" Llibre acompanyat de la partitura "¡Pobres captaires! Quadret líric infantil original de'n Francesc Gay Pvre. / amb música del Mestre J. Muset i Ferrer / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Dr. Dou, 10, Entrel., 1.ª" 0

1045 Tcat Gay, Francesc La por Drama Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1913 "Biblioteca ""L'Escon"", 071" Patuel "20 cm 26 p" 2 exemplars "La por / Drama tràgic original d'en Francesc Gay / Estrenat el día de Sant Joan, en el Centre d'Acció Social, d'Anglés. / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Riera Sant Joan, 10, 1.er, 1.ª / 1913" 24/06/1913 // Anglés // Centre d'Acció Social 0

1046 Tcat Gay, Francesc La pubilleta de Muntalt Drama Segona Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1933 "Biblioteca ""L'Escon"", 117" Patuel "21 cm 48 p" 2 exemplars La pubilleta de Muntalt / Drama en dos actes original de Francesc Gay, Pbre. / Estrenat el dia de la Puríssima, en el Teatre del Sindicat Agrícola de Santa Coloma de Farnés, per la Secció Recreativa del PATRONAT - ESCOLA DOMINICAL DE NOIES, d'aquella ciutat.-Any 1921 / Segona edició / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 / Llibreria / Barcelona / 1933 08/12/1921 // Santa Coloma de Farnés / Teatre del Sindicat Agrícola 0

1047 Tcat Gay, Francesc La reconquista Poema dramàtic Mataró Casa Patuel 1929 Biblioteca Iluro, 019 Patuel "21 cm 98 p" 2 exemplars "Any III / Mataró, febrer de 1929 / N.º 19 / Biblioteca ""Iluro"" / Editada per la Casa Patuel / Francesc Gay, pvre. / La reconquista / Poema dramàtic-líric en tres actes / il·lustracions musicals de Narcís Baronet / Estrenat al Teatre de la Congregació de la Mare de Déu de les Escoles Pies, de Calella de la Costa, a 21 d'Abril de 1929 / ArtsGràfiques - Santa Coloma de Farnés" 21/04/1929 // Calella // Teatre de la Congregació de la Mare de Deu de les Escoles Pies 0

1048 Tcat Gay, Francesc Rostos avall Drama Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1926 "Biblioteca ""L'Escon"", 122" Patuel "21 cm 58 p" Rostos avall / Drama en tres actes original de Francesc Gay, Pvre. / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 / Llibreria / Barcelona 0

1049 Tcat Gay, Francesc La Tragèdia dels Solters Juguet líric / Joguina Cassá de la Selva Imp. Vilallonga 1932 Patuel "21,5 cm 19 p" 2 exemplars La Tragèdia dels Solters / Joguina líria, en un acte / Estrenada a Bàscara (Girona) / Personatges: Don Guillem Figuesseques. / Don Mansuet Pintamones. / L'home dels diaris. / Preu: 1 pta. / La música impresa: 9 ptes. / Imp. Vilallonga / Cassá de la Selva / 1932 Bàscara (Girona) 0

1050 Tcat Gay i Coll, Francesc Asprors de joventut Drama Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1914 "Biblioteca ""L'Escon"", 051" Patuel "20 cm 68 p" 2 exemplars "Asprors de joventut / Drama en tres actes original d'en Francesch Gay y Coll / Estrenada amb el nom de Els Rajolers. en la Associació Calassancia, de Calella / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Frenería, 1, 1.er, 2.ª / 1911" ??/??/1911? // Calella // Associació Calassància 0

1051 Tcat Gassol, Ventura / Carner Ribalta, J. L'home i la bèstia Melodrama Barcelona Tallers Gràfics Irandez 1934 El nostre teatre, 15 Casal "19 cm 36 p" "L'home i la bèstia / Melodrama en tres actes, de Ventura Gassol i J. Carner Ribalta / inspirat en la novel·la anglesa ""El Doctor Jekill i Mister Hyde"", de R. L. Stevenson" 0

1672 Tcat Millà, Lluís Arnau, Josep M.? ¡Errant! Monòleg Barcelona Llibreria Millà 1907 Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Segona fornada, 005 "20,5 cm 12 p" Colecció de Monólechs.- Segona fornada / Obra 5 / ¡Errant! / Monólech en vers, original de Millá y Arnau / Estrenat la nit del diumenge 15 de Novembre de 1885, en lo teatre Olimpo Graciense / Llibreria Millá / Carrer Sant Pau, 21.- Barcelona / 1907 1885/11/15 // Barcelona // Teatre Olimpo Graciense 0

1052 Tcat Geis, Camil L'Estel d'Orient Poema dramàtic Mataró Casa Patuel 1928 Biblioteca Iluro, 014 Patuel "21 cm 31 p" 2 exemplars "Any II / Nataró, setembre de 1928 / Núm. 14 / Biblioteca ""Iluro"" / Editada per la Casa Patuel / Camil Geis, Pvre. / L'Estel Orient / Poema dramàtic en tres episodis amb musica del mateix autor / Aquest poema dramàtic fou estrenat la vetlla del Dia de Reis d¡enguany, a la sala d'espectacles del ""Sindicat Agrícol"" de La Sellera, per la seccïó dramàtica de l'esmentat Centra / Any 1928 / Arts Gráfiques / Santa Coloma de Farnés / Telèfon 538" 06/01/1928 // Sindicat Agrícol // La Sellera / 0

1053 Tcat Geis, Camil Els taujans Rondalla Mataró Edicions de la Casa Patuel 1931 Biblioteca Iluro, 027 Patuel "21,5 cm 14 p" 3 ejemplars "Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / Camil Geis, Prev. / Rondalla Popular Escenificada en un acte / (per a nois sols, noies soles o nois i noies) / Estrenada per l'""Esbargiment Catequístic"" de La Sellera, en una de les seves vetllades infantils del curs 1927-28. / Any IV / MATARÓ, abril de MCMXXXI / Vol. XXVII" ??/??/1927 // La Sellera / Esbargiment Catequístic 0

1054 Tcat Geli, Pere Passional Drama Barcelona 1918 La Novel·la Nova, 083 "18,5 cm 25 p" 2 exemplars Passional / Drama en un acte de Pere Geli / Estrena amb gran éxit al Teatre Romea el dia 14 de maig de 1918. 14/05/1918 // Barcelona // Teatre Romea 0

1055 Tcat Gener, Pompeu L'Agencia d'informes comercials Disbarat còmic Barcelona Publicació Joventut 1905 Patuel "18,5 cm 32 p" 2 exemplars sense coberta L'Agencia d'Informes Comercial / Disbarat Cómich - Lírich - Coreográfich en un acte per Pompeyus Gener / Barcelona / Publicació Joventut / Farré y Asensio / Carrer de la Portaferrissa, 17 / 1905 [Estrenat ab gran èxit la nit del 8 de febrer, al Teatre Català (Romea)] 08/02/1905? // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1056 Tcat Gener, Pompeu L'Agencia d'informes comercials Disbarat còmic Segona Barcelona Publicació Joventut 1911 Biblioteca Joventut "18,5 cm 32 p" 3 exemplars L'Agencia d'informes comercials / Disbarat Cómich - Lírich - Coreográfich en un acte per Pompeyus Gener / Barcelona / Publicació Joventut / Farré y Asensio / Cafrrer de la Portaferrissa, 17 / 1905. [Estrenat ab gran èxit la nit del 8 de febrer, al Teatre Català (Romea)] 08/02/1905 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1057 Tcat Gener, Pompeu L'Agencia d'informes comercials Disbarat còmic Barcelona Biblioteca Teatro Mundial 1914 Biblioteca Teatro Mundial Casal "19 cm 23 p" "L'Agencia d'informes comercials / Disbarat Cómich - Lírich - Coreográfich en un acte per Pompeyus Gener / Barcelona / Biblioteca ""Teatro Mundial"" / 21 - Carrer de Sant Pau - 21 / 1914. [Estrenada ab gran èxit la nit del 8 de febrer, al Teatre Català (Romea)]" 08/02/1905 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1058 Tcat Gener, Pompeu L'Agencia d'informes comercials / El Patró Pere Marc Disbarat còmic / Drama Barcelona Llibreria Millà Catalunya Teatral, 026 Casal "17,5 cm 22 p / 20 p" 2 exemplars L'Agencia d'informes comercials / Disbarat cómic-líric - coreogràfic en un acte original de Pompeu Gener / Estrenat amb gfran èxit la nit del 8 de febrer de 1914 al Teatre Català (Romea), de Barcelona / Administració Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona. El Patró Pere Marc / Drama en un acte original de Pompeu Gener / Representat amb èxit centenars de vegades arreu de Catalunya / Administració Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona. 0

1059 Tcat Gener, Pompeu Monòlegs extravangants. L'americana vermella Monòleg Barcelona Llibreria Millà 1910 Patuel "14 cm 15 p" Monòleg extret del llibre Monòlegs extravagants Pompeyus Gener / Monolegs extravagants / L'americana vermella / El bon diable / Oh! Els temps antics / Un somni futurista espatarrant / Barcelona / Administració: Llibrería Millá / 21, Sant Pau, 21 / 1910 0

1060 Tcat Gener, Pompeu Monòlegs extravangants. El bon diable Monòleg Barcelona Llibreria Millà 1910 Patuel "14 cm 12 p" Monòleg extret del llibre Monòlegs extravangants. / Sense coberta ni portada 0

1061 Tcat Gener, Pompeu Doctor Stumper Comèdia Barcelona Publicacions Teatralia 1909 Biblioteca Teatralia Patuel "19 cm 31 p" 2 exemplars Biblioteca Teatralia / Pompeyus Gener / Doctor Stumper / Comedia Humorística-Filosófica / en un acte / 1909 [Aquesta obra fou estrenada ab gran èxit en el Teatre Romea, de Barcelona, baix la direcció del primer actor H. Goula, la nit del 18 de Maig de 1909] 18/05/1909 // Barcelona // Teatre Romea 0

1062 Tcat Gener, Pompeu Senyors de paper! Drama Barcelona Publicació Joventut 1902 Publicació Joventut Adan Ferrer "19 cm 196 p" 2 exemplars Publicació Joventut / Senyors de paper! / Drama en tres actes per Pompeyus Gener / Barcelona / Plassa del Teatre, 6, entressol. / 1902 0

1063 Tcat Gener, Pompeu Monòlegs humorístics Monóleg Barcelona Fidel Giró, Impressor 1903 Biblioteca Nova Catalunya "16,5 cm 58 p" 2 exemplars Biblioteca Nova Catalunya / Monólegs humorístics / Esplicaderas de gall dindi / Filosofías del Champagne / La pesadilla dels parents / Reflexions filosóficas/ (d'un barret de riallas tot capficat devant de l'aparador d'un sombrerer.) / Pompeyus Gener / Barcelona / Fidel Giró, impressor / Valencia, 233 / 1903 0

1064 Tcat Gener, Pompeu El patró Pere Marc Drama Barcelona Bartomeu Baxarías 1910 De tots colors Patuel "18,5 cm 30 p" Pompeyus Gener / El patró Pere March / Drama en un acte 0

1065 Tcat Gener, Pompeu El patró Pere Marc Drama Barcelona Llibreria Millà Patuel "18 cm 20 p" 2 exemplars sense coberta El Patró Pere Marc / Drama en un acte original de Pompeu Gener / Representat anbèxit centenars de vegades arreu de Catalunya / Administració / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 0

1066 Tcat Gifreda, Màrius Somni celestial Comèdia Barcelona Editorial Nereida 1957 Biblioteca Gresol, 12 "16,5 cm 66 p" 2 exemplars "Marius Gifreda / Somni celestial / Comèdia en tres actes / Editorial Nereida / Barcelona [Aquesta comèdia va ésser presentada, amb el títol de ""Rellotge de sol"", a la ""Cúpula del Coliseum"" de Barcelona, el dia 11 de maig de 1948, en diàleg llegit per la Secció d'Estudis de Teatre del Foment de les Arts Decoratives]" 11/05/1948 // Barcelona // Cúpula del Coliseum 0

1067 Tcat Gimbernat, Antoni de / Pérez Dolz, Francesc // Antiert, Paul / Cloquemin, Paul // Rius Vidal, A. de Nit de boira // Far maleït // Les peripècies d'un gos Comèdia // Quadre dramàtic // Diàleg Barcelona Llibreria Bonavia 1935 La Escena Catalana. 2a època, 413 Màntua, Gaston A. Casal "17,5 cm 24 / 11 / 11 p" Tres obres dins un sol volum "Antoni de Gimernat i Francesc Pérez Dolz / Nit de boira / Comèdia en dos actes / Estrenada el dia 15 del juny de 1928 al Teatre Novetats de Barcelona / La Escena Catalana / Any XVIII (2.ª època) / 16 de març del 1935 / Núm. 413 / Llibreria Bonavía / Tapineria, 4 - Barcelona // Paul Antier i Paul Cloquemin / Far Maleït / (Gardiens de fhare) / Qaudro dramàtic / Versió catalana de Gaston A. Màntua / Estrenat a la ""Sala Imperi"" de Barcelona, per la ""Companyia Gran Ginyol Català"" el dia 14 de juliol del 1912 / (Quarta edició) / La Escena Catalana / Núm. 413 / Llibreria Bonavia / Tapineria, 4 - Barcelona // A. de Rius Vida / Les peripècies d'un gos / Diàleg / Estrenat a l'Ateneu Santjustenc de Sant Just d'Esvern, el dia 31 de maig del 1934 / La Escena Catalana / Núm. 413 / Llibreria Bonavia / Tapineria, 4 - Barcelona" 15/06/1928 // Barcleona // Teatre Novetats /// 14/07/1912 // Barcelona // Sala Imperi /// 31/05/1934 // Sant Just Desvern // Ateneu Santjustenc 0

1068 Tcat Gost i Bordas, Enric Deixi'm fer a mi Comèdia Barcelona Editorial Millà 1956 Catalunya Teatral. 2a època, 039 "21,5 cm 32 p" 2 exemplars Deixi'm fer a mi / Comèdia en tres actes, el tercer dividit en dos temps original de Enric Gost i Bordas / Estrenada al Centre Moral d'Arenys de Munt, i al local del Club Helena de Barcelona, el dia 23 de maig del 1954 i el 14 de maig del 1955 respectivament / 1956 // Editorial Milla / Carrer de Sant Pauu, 21 - Barcelona 23/05/1954 // Arenys de Munt // Centre Moral 0

1069 Tcat Gimeno - Navarro, J. L'amor infinit Poema Barcelona Tallers Gràfics Irandez 1935 El nostre teatre, 42 Casal "19 cm 42 p" 2 exemplars L'amor infinit / Poema en tres actes, en vers, original de J.Gimeno - Navarro 0

1070 Tcat Gimeno - Navarro, J. Barraques de Montjuïc Drama Barcelona Tallers Gràfics Irandez 1936 El nostre teatre, 63 Casal "19 cm 24 p" 2 exemplars Barraques de Montjuïc / Drama en tres actes, el segon dividit en dos quadres, original de J. Gimeno - Navarro [Aquesta obra va ésser estrenada, per la Companyia Vila-Daví, al Teatre Romea, de Barcelona, el dia 12 de setembre del 1936] 12/10/1936 // Barcelona // Teatre Romea 0

1071 Tcat Ginestà i Punset, General Les Aurenetes Drama Segona Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" "Biblioteca ""L'Escon"", 030" Patuel "21 cm 47 p" 2 exemplars Les aurenetes / Drama en tres actes i en prosa original de General Ginestà i Punset / Premiat en el Primer Certamen de la Lliga Regionalista de Ripoll, el dia 12 de Maig de 1903, i estrenat en el teatre del Centre Instructiu de Gràcia, el dia 24 de Setembre de 1907 / Segona Edició / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 / Llibreria / Barcelona 24/09/1907 // Barcelona (Gràcia) // Centre Moral Instructiu 0

1072 Tcat Ginestà i Punset, General El Primer amarás a Déu sobre totes les coses Quadre dramàtic Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1910 "Biblioteca ""L'Escon"", 037" Foment "19,5 cm 24 p" 2 exemplars "El Primer / Amaras a Déu sobre totes les coses/ Quadro dramátich en un acte original de En General Ginestá Punset / Estremat ab bon éxit en la ""Academia Católica"" de Ripoll / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Freneria 1, 1.er, 2.ª / 1910" ??/??/?? // Ripoll // Acadèmia Catòlica 0

1073 Tcat Ginestà i Punset, General Lo setè no furtaràs Joguina Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1904 "Biblioteca ""L'Escon"", 008" Patuel "19,5 cm 28 p" 2 exemplars "Lo seté no furtarás / Joguina en un acte y en prosa original de General Ginestá Punset / Estrenada ab éxit la nit del 26 d'Octubre de 1902 en la Academia Catòlica de Ripoll / Biblioteca ""L'Escon"" / Hospital, 46, tercer.- / Barcekiba" 26/10/1902 // Ripoll // Acadèmia Catòlica 0

1074 Tcat Ginestà i Punset, General El setè no furtaràs Joguina Segona Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1933 "Biblioteca ""L'Escon"", 008" Patuel "21,5 cm 24 p" El setè no furtaràs / Joguina en un acte i en prosa original de General Ginestà i Punset / Estrenada amb èxit la nit del 26 d'octubre del 1902 en l'Acadèmia Catòlica de Ripoll / Segona Edició / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 / Llibreria / Barcelona / 1933 26/10/1902 // Ripoll // Acadèmia Catòlica 0

1075 Tcat Giol, Martí Comèdia de Comedies Farsa Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1910 Patuel "21,5 cm 42 p" 3 exemplars Comedia de comedies / Farsa en un acte de Martí Giol / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2. / 1910 [Aquesta obra fou estrenada al Teatre Romea, la nit del 28 de Desembre de 1909] 28/12/1909 // Barcelona // Teatre Romea 0

1076 Tcat Giol, Martí La Santa Comèdia Barcelona Salvador Bonavía 1908 "19 cm 70 p" "Martí Giol / La Santa / Comedia en un acte / Barcelona / Salvador Bonavía Petritxol, 2 / 1908 [Estrenada al Teatre Català (Romea), la nit del día 6 de Novembre de 1908]" 06/11/1908 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1077 Tcat Giol, Martí La Santa Comèdia Segona Salvador Bonavía, Impressor 1918 "18,5 cm 62 p" Martí Giol / La Santa / Comedia en un acte / Segona Edició / Salvador Bonavía. Impressor. / Plaça del Pí, 5 - /Barcelona / 1918 [Aquesta obra fou estrenada al Teatre Català (Romea) la nit del dia 6 de Novembre de 1908] 06/11/1908 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1078 Tcat Gimbernat, Antoni de / Pérez Dolz, Francesc Nit de boira Comèdia Barcelona Llibreria Bonavia 1935 La Escena Catalana. 2a època, 413 Patuel "17,5 cm 24 p" Extret del volum que integra aquesta obra i dues més Antoni de Gimernat i Francesc Pérez Dolz / Nit de boira / Comèdia en dos actes / Estrenada el dia 15 del juny de 1928 al Teatre Novetats de Barcelona / La Escena Catalana / Any XVIII (2.ª època) / 16 de març del 1935 / Núm. 413 / Llibreria Bonavía / Tapineria, 4 - Barcelona 15/06/1928 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1079 Tcat Giol, Martí Vides pariones Drama Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1909 Patuel "21,5 cm 36 p" 2 exemplars Vides pariones / Drama en un acte de Martí Giol / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2. / 1909 0

1080 Tcat Giral, Emili Nit de Nadal Drama Vilanova i Geltrú Imprempta Social de Josep Ivern Salvó 1912 Patuel "17 cm 52 p" 2 exemplars Regalo als suscriptors del MONTGRÓS / Nit de Nadal / Drama en dos actes y en vers original de Emili Giral / Estrenada an éxit en lo Teatre del Centre Recreatiu de Sant Pere de Ribas la nit de Nadal del any 1911 / Preu: 1'50 pessetes. / Vilanova y Geltrú / Imprempta Social de Joseph Ivern Salvó: Carrer de Padua, 31. / 1912 25/12/1912 // Sant Pere de Ribas / Centre Recreatiu 0

1081 Tcat Giral, Emili Tinch la dona fora! Sainet Vilanova i Geltrú Imprempta Social de Josep Ivern Salvó 1912 Patuel "17 cm 34 p" 2 exemplars "Regalo als suscriptors de MONTGROS / Tinch la dona fora! / Sainet en un acte y en vers original de Emili Giral / Estrenada ab aplauso en la funció que's doná á benefici dels malalts pobres de Vendrell, en el teatre del ""Centre Recreatiu"" de Sant Pere de Ribas la tarde del 24 de Septembre del any 1911. / Preu: 75 céntims / Vilanova y Geltrú / Imprempta Social de Joseph Ivern Salvó / carrer de Padua, 31. / 1912" 24/09/1911 // Sant Pere de Ribas // Centre Recreatiu 0

1082 Tcat Giralt, Manel Nebots Segona Barcelona Tipografía Espanyola 1883 Patuel "21 cm 24 p" 2 exemplars sense portada / Dades de la coberta Nebots. / Pessa en un acte y en vers per Manel Giralt. / Estrenada ab éxit en lo teatre del Olimpo, la nit del 26 de Abril de 1883. / Segona edició / Barcelona: / Tipografía Espanyola, / Carrer del Hospital, Núm. 87. / 1883 26/04/1883 // Barcelona // Teatre del Olimpo 0

1083 Tcat Girbal Jaume, Eduard Rondalles escèniques // Balada de Joglar / El caastell d'iràs y no en tornaràs Barcelona Tipografía R. Cardona 1913 "21,5 cm 67 / 123 p" Balada de Joglar / Rondalla lirica en 2 actes // El Castell d'iràs y no en tornaràs / Falornia de magia pera els infants en 3 actes y 14 quadros en vers y prosa. 0

1084 Tcat Godo, Francesc Xavier Amor y Art Diàleg Barcelona J.B. Clot 1911 Patuel "21 cm 16 p" Amor y Art / Diàlec en prosa original de Francisco Xavier Godo / Representat per primera vegada en el Teatre Català (Romea) una nit del mes de Mars de 1908 / Barcelona / J.B. Clot.-Carrer de la Universitat, 49 / 1911 ??/03/1908 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1085 Tcat Godo, Francesc Xavier Ánimas perdudas Drama Barcelona "Imprempta ""La Industria"" de Manel Tasis" 1908 Patuel "21,5 cm 72 p" 2 exemplars "Ánimas perdudas / Drama en quatre actes original de Francisco Xavier Godo / Representat per primera vegada en el Teatro Català (Romea), la nit del 10 de Desembre de 1907 / Barcelona / Imprempta ""La Industria"" de Manel Tasis / Carrer de Tallers, 6, 8 y 10 / 1908 " 1907/12/10 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1086 Tcat Godo, Francesc Xavier Antony (Mestre de ball) Joguina Girona Imprenta y Libreria de P. Torres 1905 Patuel "21 cm 31 p" 2 exemplars Antony (Mestre de ball) / Joguina en un acte y en prosa original de Francisco Xavier Godo / Representada per primera vegada en el Teatro Catalá instalat en el de Romea la nit del 24 de Maig de 1905 / Gerona / Imprenta y Librería de P. Torres / Plaza de la Constitución / 1905 24/05/1905 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1087 Tcat Godo, Francesc Xavier Botifarras dolsas / Morcellinhas dôces Comèdia Barcelona Estampa de Manel Tasis 1906 Patuel 21,5 cm: 29 p Botifarras dolsas / (Morcellinhas dôces) / Joguina bilingüe en un acte y en prosa original de Francisco Xavier Godo / Representada per primera vegada en el Teatre Catalá, instalat en el de Romea, la vetlla del 3 d'Octubre de 1902 / Barcelona / Estampa de Manel Tasis / Tallers, 6, 8 y 10 / 1906 03/10/1902 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1088 Tcat Godo, Francesc Xavier Lo cor i l'ánima Drama Barcelona Imprenta Pujol y C.ª 1894 Patuel 21 cm: 79 p Lo cor y L'Ánima / Drama en tres actes y en vers original de Francisco Xavier Godo / Estrenat ab brillant éxit en lo Teatre Catalá, instalat en lo de Romea, la nit del 13 d'Abril de 1894 / Barcelona / Imprenta Pujol y C.ª - Tallers, 45 / 1894 13/04/1894 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1089 Tcat Godo, Francesc Xavier Lo cor i l'ánima Drama Segona Barcelona Tipografía de Francisco Badia 1898 Patuel "20 cm 105 p" Lo cor y l'anima / Drama en tres actes y en vers original de Francisco Xavier Godo / Estrenat ab brillant éxit en el Teatro Català, instalat en el de Romea, la nit del 13 d'Abril de 1894 / Segona edició / Barcelona / Tipografía de Francisco Badia, Doctor Dou, 14. / 1898 13/04/1894 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1090 Tcat Godo, Francesc Xavier / Rahola, Víctor Dos companys mal avinguts Joguina Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1894 Patuel "20 cm 32 p" "Dos companys mal avinguts / Joguina en un acte / Escrita en vers catalá, sobre lo pensament d'una obra italiana per Francisco Xavier Gogo y Víctor Rahola / Estrenada ab éxit extraordinari en lo Teatro Catalá instalat en lo de ROMEA, la nit del 2 d'Octubre de 1894 / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Carrer de las Cabras, 13, segón / 1894" 02/10/1894 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1091 Tcat Godo, Francesc Xavier / Rahola, Víctor Dos companys mal avinguts Joguina Barcelona Imp. de la Vda. é hijo de J. Martin 1898 Patuel "21,5 cm 45 p" Francisco Xavier Godo y Víctor Rahola / Dos companys mal avinguts / Joguina en un acte y en vers / Estrenada ab éxit extraordinari en lo Teatro Català, instalat en lo de ROMEA, la nit del 2 d'Octubre de 1894. / Barcelona / Imp. de la Vdaq. é hijo de J. Martin.- / Arco Teatreo, 9 / 1898 02/10/1894 // Teatre Català (Romea) 0

1092 Tcat Godo, Francesc Xavier Els dos crepuscles Drama Barcelona Imprenta de Manuel Tasis 1905 Patuel "21 cm 61 p" 2 exemplars Els dos crepuscles / Drama en tres actes y en prosa original de Francisco Xavier Godo / Representat per primera vegada y ab brillant éxit en el Teatre Catalá, instalat en el de Romea la nit del 3 de Maig de 1905 / Barcelona / Imprenta de Manuel Tasis / Tallers, 6, 8 y 10 / 1905 03/05/1905 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1093 Tcat Godo, Francesc Xavier Fugint del niu Comèdia Barcelona "Imprempta ""La Industria"" de Manel Tasis" 1907 Patuel "20,5 cm 86 p" "Fugint del niu / Comedia d'enredo en tres actes y en prosa original de Francisco Xavier Godo / Representada per primera vegada en lo Teatro Catalá (Romea), la nit del 13 de Novembre de 1906 / Barcelona / Imprempta ""La Industria"" de Manel Tasis / Carrer de Tallers, 6. 8 y 10 / 1907" 13/11/1906 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1094 Tcat Godo, Francesc Xavier Lucrezia Borgia Joguina Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1895 Patuel "21 cm 30 p" "Francisco Xavier Godo / Lucrezia Borgia / Joguina en un acte / Escrita en vers catalá / Estrenada ab brillant éxit en lo Teatro Catalá instalat en lo de Romea la nit del 11 de Janer de 1895 / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" Carrer de las Cabras, 13, 2.on / 1895" 11/01/1895 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1095 Tcat Godo, Francesc Xavier Mala partida Comèdia Barcelona Imprenta de Manuel Tasis 1905 Patuel "21 cm 26 p" 2 exemplars Mala partida / Comedia en un acte y en prosa original de Francisco Xavier Godo / Representada per primera vegada en el Teatre Catalá (ROMEA), la nit del 13 d'Octubre de 1905 / Barcelona / Imprenta de Manuel Tasis / Tallers, 6, 8 y 10 / 1905 13/10/1905 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1096 Tcat Godo, Francesc Xavier La pubilla de Caixás Drama Barcelona Imp. de Simon Alsina y Clos 1895 Patuel "22 cm 105 p" La pubilla de Caixás / Drama de costums ampurdanesas en tres actes y en vers / original de Francisco Xavier Godo / Estrenat ab éxit extraordinari en lo TEATRO DE NOVEDADES de Barcelona, la nit del 14 de Mars de 1895 / Barcelona / Imp. de Simon Alsina y Clos / 10, Muntaner, 1o / 1895 14/03/1895 // Barcelona // Teatre Novedades 0

1097 Tcat Godó, Francesc Xavier Rin Joguina Barcelona Tipografía de Francisco Badia 1897 Patuel / Llibre Viu "21 cm 26 p" 2 exemplars, un dels quals retallat, i un tercer enquadernat amb altres obres catalanes dins un volum de tapes vermelles "F. Xavier Godo / RIN / Joguet en un acte y en prosa / Estrenat ab brillant éxit en el ""Teatro Catalá"" (Romea) la nit del 10 de Janer de 1897. / Barcelona / Tipografía de Francisco Badia, Doctor Dou, 14- / 1897" 1897/01/10 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1098 Tcat Godo, Francesc Xavier El Túnel Drama Barcelona Francisco Badia, impresor 1895 Patuel "22 cm 94 p" El Túnel / Drama en tres actes y en vers original de Francisco Xavier Godo / Estrenat ab éxit extraordinari en el Teatro Catalá, instalat en el de Romea, la nit del 25 d'Octubre de 1895. / Barcelona // Francisco Badia, impresor, Dou, 14 / 1895 25/10/1895 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1099 Tcat Godo, Francesc Xavier La cosina de la Lola Comèdia Barcelona Tipografía de Francisco Badia 1897 Patuel "21,5 cm 30 p" "La cosina de la Lola / Comedia en un acte y en prosa original de Francisco Xavier Godo / Estrenada ab éxit brillantíssim en lo ""Teatro Catalá"", instalat en el de Romea, la nit del 5 d'Octubre de 1897 / Barcelona / Tipografía de Francisco Badia, Doctor, Dou, 14 / 1897" 05/10/1807 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1100 Tcat Godó, Francesc Xavier La cosina de la Lola Comèdia Segona Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1910 Biblioteca Popular Teatral, 034 Patuel "21 cm 22 p" La Cosina de la Lola / Comedia en un acte y en prosa original de Francisco Xavier Godo / Estrenada ab èxit brillantíssim en el Teatre Català, instalat en el de Romea, la nit del 5 d'Octubre de 1897 / Segona Edició / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía/ Plassa del Pí, 5 / 1910 05/10/1897 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1101 Tcat Got Anguera, Josep L'esclau Drama Sabadell Imprempta i Encuadernacions de Ribera y Tugas 1892 Patuel "20,5 cm 88 p" 2 exemplars "L'esclau / Drama en tres actes y en vers original de Joseph Got Anguera / Estrenat en lo ""Teatre Catalá"" instalat en lo ""Romea"" de Barcelona lo dia 27 de Setembre de 1892 / Sabadell / Imprempta y Encuadernacions de Ribera y Tugas / Calderon, 36.-Teléfono 159 / 1892" 27/09/1892 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1102 Tcat Goma, Abelardo La primera a Barcelona Sainet Barcelona Imprempta de Simon Alsina y Clos 1898 Patuel "21 cm 29 p" Sense coberta La primera a Barcelona / Divertidissim sainete en un acte y en prosa original de Abelardo Goma / Estrenat en lo Teatre Catalá (Romea), la nit del 20 de Febrer de 1893 a benefici de D. Miquel Riba / Preu: mitja pesseta / Barcelona / 10 - Muntaner - 10 / 1898 20/02/1893 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1103 Tcat Gómez de Miguel, Emili / Mundet Álvarez, Agustí El flagell de la humanitat Drama Barcelona Llibreria Millà 1934 Catalunya Teatral, 046 Patuel "18 cm 55 p" 2 exemplars "El flagell de la humanitat / Drama mèdico-social, en tres actes de Emili Gómez de Miguel i Agustí Mundet Álvarez / Arranjament català d'Angel Millà / Estrena: Companyia Renaixement de la ""Cooperativa Sabadellenca"" / Sabadell, 22 Octubre 1933 / Catalunya Teatral / Any III / 1 Febrer 1934 / Núm. 46 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - / Barcelona" 22/10/1933 // Sabadell // Cooperativa Sabadellenca 0

1104 Tcat Gomis i Sentís, Manel La Cançó Trista Sarsuela Barcelona """Fomento del Teatro Católico""" 1912 "18,5 cm 95 p" "Manel Gomis Sentis / La Cançó Trista / Sarsuela dramàtica en dos actes y tres cuadros / Música del Mestre J. Muset Ferrer / Barcelona / ""Fomento del Teatro Católico"" / 1912 [Aquesta obra fou estrenada amb un sorollós éxit el día 7 d'Abril de 1912, en l'espaiós teatre de la Joventut Católica, de Vich]" 07/04/1912 // Vic // Teatre Joventut Catòlica 0

1105 Tcat Gomis i Sentís, Manel Fosca eterna Tragèdia Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1913 "Biblioteca ""L'Escon"", 072" Casal i Foment "20 cm 72 p" 2 exemplars "Fosca eterna / Tragedia en tres actes i en prosa original d'en Manel Gomis i Sentís / Lema: Imposém en el home coneixements i perfeccioném intel·ligencies i obtindrém la llum de la raó, la pau dels pobles. / Premiat en el Concurs de obres teatrals per a el Teatre Catòlic / Organitzat per la revista L'Escon l'any 1913. / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Riera Sant Joan, 10, 1.er, I.ª / 1913" 0

1106 Tcat Gomis i Sentís, Manel L'indesitjable Comèdia Martorell Gràficas Martorell 1947 "Biblioteca ""L'Escon"", 188" Foment "21 cm 85 p" 2 exemplars "L'indesitjable / Comèdia dramàtica en tres actes, original de Manuel Gomis i Sentis / Aquesta obra fou estrenada amb èxit al teatre del Centre Parroquial d'Horta, dia 22 de juny del 1947 // Primera Edicio / Administració i Dipòsit Llibreria ""L'Escon"" / Pretitxol, 2 - Telèfon 18636 / Barcelona " 22/06/1947 // Barcelona (Horta) // Centre Parroquial 0

1107 Tcat Gomis i Sentís, Manuel El misteri del bosc Drama Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1916 "Biblioteca ""L'Escon"", 094" Patuel "19,5 cm 59 p" 2 exemplars, un sense coberta "El misteri del bosc / Drama en tres actes original d'en Manel Gomis i Sentís / Estrenat amb éxit (amb el títol ""El desheretat"") en el teatre del Centre Moral de Capellades el dia 8 de Desembre del any 1914. / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Petritxol, n.º 2, llibrería / 1916" 1914/12/08 // Capellades // Teatre del Centre Moral 0

1108 Tcat Gomis i Sentís, Manel El Pallasso del Circ Drama Mataró Edicions de la Casa Patuel 1935? Biblioteca Iluro, 050 Patuel "22 cm 51 p" 2 exemplars "Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / Volumen 50 / El Pallasso del Circ / Drama en 3 actes original de Manel Gomis i Sentís [Aquesta obra fou estrenada en el Centre Parroquial ""Foment Mataroní"" de Mataró, el dia 27 d'Octubre de l'any 1935]" 27/10/1935 // Mataró // Foment Mataroní 0

1109 Tcat Gomis i Sentís, Manuel El sacrifici Drama Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1933 "Biblioteca ""L'Escon"", 157" Patuel "21 cm 51 p" El sacrifici / Drama en tres actes i en prosa original de Manuel Gomis i Sentís / Estrenat al Centre Catòlic d'Igualada el dia 19 de juny de 1932 / Primera Edició / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 Llibreria / Barcelona / 1933 19/06/1932 // Igualada // Centre Catòlic 0

1110 Tcat Gomis i Sentís, Manuel El senyal revelador Comèdia Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1928 "Biblioteca ""L'Escon"", 141" Patuel "21 cm 62 p" "El senyal revelador / Comedia dramatica en tres actes original de Manuel Gomis Sentis / Estrenada en el teatre de la Joventut Catòlica de Sant Quirze de Besora, la nit del 16 de Juny de 1927 / Biblioteca ""L'Escon"" / Petritxol, 2 Llibreria / Barcelona / 1928" 16/10/1927 // Sant Quirze de Besora // Teatre Joventut Catòlica 0

1111 Tcat Gomis i Sentís, Manuel La serp de foc Arenys de Mar "Biblioteca ""L'Escon""" 1936 "Biblioteca ""L'Escon"", 177" Patuel "21,5 cm 60 p" 2 exemplars "La serp de foc / Obra lírica en tres actes original de Manuel Gomis i Sentís / Música del Rnd. P. Antoni Porredón, Sch. P. / Aquesta obra, amb el títol ""La Nit de Sant Joan"", obtingué en el Jocs Florals de Ntra. Sra. de la Bonanova (Barcelona), celebrats l'any 1914, el premi concedit pel ""Centre de Defensa Social"" de dita localitat i sigué estrenada al teatre montat exprofés per aquesta representació, en el pati del Col·legi dels RR. PP. Escolapis d'Igualada, les nits del 22 i 28 de juny de l'any 1925. / Primera Edició / Editorial ""L'Escon"" / Arenys de Mar / Diposit / Llibreria ""L'Escon"", Petritxol, 2. / Barcelona / 1936" 22/06/1925 // Igualada // Col·legi RR. PP. Escolapis 0

1112 Tcat Gomis, Ramon La petita història d'un home qualsevol Barcelona Edicions 62 1970 El Galliner, 004 Fàbregas, Xavier (Pròleg) Casal "17,5 cm 69 p" Ramon Gomis / La petita història d'un home qualsevol / Pròleg de Xavier Fàbregas / Edicions 62, Barcelona 0

1113 Tcat Gomis, Ramon Vermell de xaloc / El llumí d'or Barcelona Edicions 62 1976 El Galliner, 032 Monterde, Pau / Benet i Jornet, Josep M. (Pròlegs) 84-297-1189-5 Casal "17,5 cm 98 p" Ramon Gomis / Vermell de Xaloc / Llumí d'or / Pròlegs de Pau Monterde i Josep M. Benet i Jornet / Edicions 62, s/a., Barcelona 0

1114 Tcat Gonzàlez, Assumpta El passadís de la mort Drama Barcelona Editorial Millà 1978 Catalunya Teatral. 2a època, 144 84-7304-020-1 Casal "18 cm 43 p" El passadís de la mort / Obra dramàtica en dues parts original d'Assumpta Gonzàlez / 1978 / Editorial Millà / Carrer Sant Pau, 21- Barcelona 0

1115 Tcat Gonzàlez, Assumpta La rateta es vol casar Rondalla Barcelona Editorial Millà 1962 Catalunya Teatral. 2a època, 081 Casal "18 cm 45 p" 2 exemplars La rateta es vol casar / Rondalla en tres temps i en vers, original d'Assumpta Gonzalez / Inspirat en el conte popular català La Rateta / Estrenada a l'Orfeó de Sants, el 14 de març del 1954, per l'Escola d'Art Dramàtic. / 1962 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 14/03/1954 // Barcelona // Orfeó de Sants 0

1116 Tcat Gonzàlez, Assumpta "El venedor de ""coca""" Barcelona Editorial Millà 1989 Catalunya Teatral. 2a època, 236 84-7304-155-0 "17 cm 48 p" "El venedor de ""coca"" / Obra còmica en dos actes / Original d'Assumpta Gonzàlez / 1989 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona" 0

1117 Tcat Gonzàlez, Josep M. Fifí d'Orsay Comèdia Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1936 El nostre teatre, 59 Patuel "19 cm 32 p" 2 exemplars "Fifí d'Orsay / Comèdia en tres actes, original de Josep M.ª Gonzàlez [Aquesta obra va ésser estrenada al Teatre de l'""Orfeó de Sants"", de Barcelona, el 9 de desembre de 1934]" 09/12/1934 // Barcelona // Teatre Orfeó de Sants 0

1118 Tcat Gonzàlez-Cúber, Josep M. Els milions del maletí Comèdia Barcelona Editorial Millà 1959 Catalunya Teatral. 2a època, 058 Patuel "18 cm 56 p" 2 exemplars Els milions del maletí / Comèdia humorística en tres actes original de Josep M.ª Gonzàlez-Cúber / Estrena: Teatre de l'Orfeó de Sants el dia 2 de gener del 1954 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 02/01/1954 // Barcelona // Teatre Orfeó de Sants 0

1119 Tcat Gost i Bordas, Enric L'amor quan és amor... Comèdia Barcelona Editorial Millà 1958 Catalunya Teatral. 2a època, 051 Patuel "17,5 cm 46 p" 2 exemplars "L'amor, quan és amor... / Comèdia en tres actes, el tercer dividit en dos temps original de Enric Gost i Bordas / Estrenada a Barcelona pel ""Grup Escènic Godo"", la nit del 6 de juny del 1957, en el local de C. A. P. S. A. i a Arenys de Munt, en el local ""Hogar del Productor"" la nit del 21 de setembre del mateix any. / 1958 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona" 06/06/1957 // Barcelona // Local de C. A. P. S. A. 0

1120 Tcat Gost i Bordas, Enric El sopar a la lluna Comèdia Barcelona Editorial Millà 1957 Catalunya Teatral. 2a època, 045 "18 cm 55 p" 2 exemplars "El sopar a la lluna / Comèdia en tres actes, el tercer dividit en dos temps, original de Enric Gost i Bordas / Estrenada pel GRUP ESCÈNIC ""GODO"" a Barcelona, en el local de C. A. P. S. A., la nit del 26 d'abril del 1956, y a Arenys de Munt, en el local ""Hogar del Productor"" el dia 15 de setembre del mateix any. / 1957 / Editorial Milla / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona" 26/04/1956 // Brcelona // Local de C. A. P. S. A. 0

1121 Tcat Gost i Bordas, Enric Tres cartes de París Comèdia Barcelona Editorial Millà 1957 Catalunya Teatral. 2a època, 040 Casal "18 cm 47 p" 2 exemplars Tres Cartes de Paris / Comèdia en tres actes original de Enric Gost i Bordas / Estrenada a Barcelona, la nit del 24 de novembre del 1956, en la Sala de Festes de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis / 1957 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 24/11/1956 // Barcelona // Sala de Festes de la Caixa de Pensions 0

1122 Tcat Gost i Bordas, Enric "Els últims dies d'en ""Pompeyo""" Comèdia Barcelona Editorial Millà 1955 Catalunya Teatral. 2a època, 032 "21 cm 31 p" 2 exemplars "Els últims dies d'en ""Pompeyo"" / Comèdia en tres actes original de Enric Gost i Bordas / Estrenada al Teatre Studium de Barcelona, la nit del 6 de maig del 1950 / 1955 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona" 06/05/1950 // Barcelona // Teatre Studium 0

1123 Tcat Gost i Fornells, Josep ¡Esclat! Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1912 "Biblioteca ""L'Escon"", 059" Patuel 20 cm:21 p 2 exemplars "¡Esclat! / Esboç dramàtich en un acte original den Joseph Gost y Fornells / Estrenat am feliç éxit en el Centre Obrer Calassanci de aquexa ciutat, el 18 de Juny de 1911. / Barcelona / Biblioteca ""L'Escón"" / Freneria, 1, 1.er, 2.ª / 1912" 18/06/1911 // Barcelona // Centre Obrer Calassanci 0

1124 Tcat Got Anguera, Josep La bogeria Drama Sabadell Imprempta, Litografía i Encuadernació de Joan Comas 1895 Patuel "21 cm 76 p" 2 exemplars La bogeria / Drama en tres actes y en prosa original de Joseph Got Anguera / Estrenat ab notable éxit en lo TEATRO CATALÁ instalat en lo de ROMEA de Barcelona, lo dia 14 de Janer de 1895 / Sabadell / Imprempta, Litografía y Encuadernació de Joan Comas / Rambla, 93 y Sant Oleguer, 18 / 1895 14/01/1895 // Barcelona / Teatre Català (Romea) 0

1125 Tcat Got Anguera, Josep Muralla de ferro Drama Barcelona Imprempta de Francisco Badía 1903 Patuel "21 cm 100 p" Muralla de ferro / Drama en tres y en vers original de Joseph Got Anguera / Estrenat ab notable éxit en lo Teatro de Novetats lo día 15 de Janer 1888 / Barcelona / Imprempta de Francisco Badía, Doctor Dou, 14 / 1903 15/01/1888 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1126 Tcat Graells i Blanch, Josep Celos de l'Escolástica Joguina Barcelona Imprenta de Vicens Martínez 1900 Patuel "19,5 cm 24 p" 2 exemplars "Joseph Graells y Blanch / Celos de l'Escolástica / Joguina en un acte y en prosa / Estrenada ab éxit en el teatro ""NUEVO RETIRO"" de Barcelona la nit del 26 de Maig de 1900 / Barcelona / Imprenta de Vicens Martinez / Riera Baixa, núm. 6 / 1900" 26/05/1900 // Barcelona // Teatre Nuevo Retiro 0

1127 Tcat Graells Castells, Emili Boyrina de sol. Barcelona Llibreria Cientifich-Literaria Joseph Agustí 1910? Patuel "16 cm 21 p" "Emili Graells Castells / Boyrina de sol. / Pás de Comedia en un acte original. / Barcelona. / Llibreria Cientifich-Literaria JOSEPH AGUSTÍ. / Elisabets 4. [Aquesta obreta fou representada com á proba d'ensaig en el Centre ""Germanor"" instalat á l'Esquerra del Ensanche á la vetlla del 14 de Novembre del present any]" 14/11/1910 // Barcelona // Centre Germanor 0

1128 Tcat Graells Castells, Emili Cap al cim Drama Barcelona "Impremta ""La Iberica""" 1924 "Biblioteca de ""La Ibèrica""" Patuel "22 cm 47 p" 2 exemplars "Biblioteca de ""La Ibèrica"" / Secció de Teatre Catòlic Català / Emili Graells Castells / Cap al cim / Drama en tres actes i en prosa / Barcelona / Impremta ""La Iberica"" / Carrer Nou de Sant Francesc, 22 / 1924" 0

1129 Tcat Graells Castells, Emili Com s'enreda la troca Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1934 Catalunya Teatral, 050 Patuel "18 cm 52 p" 2 exemplars Com s'enreda la troca / Comèdia en tres actes escrita en català per Emili Graells Castells / Estrena: Teatre Coliseum, 21 abril, 1919. / Catalunya Teatral / Any III / 1 Abril 1934 / Núm. 50 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 21/04/1919 // Barcelona // Teatre Coliseum 0

1130 Tcat Graells Castells, Emili El curandero del barri Disbarat Mataró Casa Patuel 1927 Biblioteca Iluro, 008 Patuel / Casal "21,5 cm 37 p" 2 exemplars "Any I / Mataró, Desembre de 1927 / Núm. 8 / Biblioteca ""Iluro"" / Editada per la Casa Patuel / Emili Graells i Castells / El curandero del barri / Disbarat còmic en un acte i en prosa / Arts Grafiques / Santa Coloma de Farnés / 1927 [Aquesta obra va estrenar-se en el ""Teatre Olimpo"" a la nit del 14 de novembre de 1917] " 14/11/1917 // Barcelona // Teatre Olimpo 0

1131 Tcat Graells Castells, Emili Francesch Rusck Drama Barcelona Llibreria Cientifich-Literaria Joseph Agustí 1909 Teatre Íntim Patuel "19,5 cm 29 p" 2 exemplars "Teatre Íntim / Francesch Rusck / Drama en un acte y en prosa d'en Emili Graells Castells / Escena católica / Barcelona / Llibrería Científich-Literaria JOSEPH AGUSTÍ / Elisabets, 4 [Aquest drama fou representat per primera vegada en el ""Centre Obrer Calassanci"" en el dia 11 de Janer de 1909]" 11/01/1909 // Barcelona // Centre Obrer Calassanci 0

1132 Tcat Graells Castells, Emili Per una capa Comèdia Barcelona Llibreria Cientifich-Literaria Joseph Agustí 1902 Patuel "19,5 cm 34 p" Emili Graells Castells / Per una capa / Adaptació catalana en un acte y en prosa / Joventut Teatral [Aquesta adaptació, fou estrenada la vetlla del 25 de Maig de 1902 en el Teatre Principal de Gracia] 25/05/1902 // Barcelona (Gràcia) // Teatre Principal 0

1133 Tcat Graells Castells, Emili ¡Pobra mare! Drama Barcelona Llibreria Cientifich-Literaria Joseph Agustí 1908 Teatre Íntim Patuel "20 cm 26 p" Teatre Íntim / ¡Pobra mare! / Drama en un acte y en prosa d'en Emili Graells Castells / Escena católica / Barcelona / Llibrería Científich-Literaria JOSEPH AGUSTÍ / Elisabets, 4 [Aquest quadro fou representat per primera vegada eb el Centre Obrer Calasanci en el día 10 de Decembre de 1908] 10/12/1908 // Barcelona // Centre Obrer Calassanci 0

1134 Tcat Graells Castells, Emili Sempre triomfa la veritat Comèdia Mataró Edicions de la Casa Patuel 1932 Biblioteca Iluro, 030 Patuel "22,5 cm 14 p" 2 exemplars "Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / Emili Graells Castells / Sempre triomfa la veritat / Vomèdia en un acte i en prosa / (Per a noies) / Any V / Mataró, Març de MCMXXXII / Vol. XXX [Aquesta obra fou estrenada en el ""Teatre Català Romea"" de Barcelona, l'any 1914]" ??/??/1914 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1135 Tcat Graells Castells, Emili El senyor mestre Sainet Mataró Edicions de la Casa Patuel 1933 Biblioteca Iluro, 038 Patuel "21,5 cm 11 p" 2 exemplars "Biblioteca Iluto / Edicions de la Casa Patuel / Emili Graells Castells / El senyor mestre / Comèdia en 1 acte i en prosa / Any VI / Mataró, Juliol de MCMXXXIII / Vol. XXXVIII [Aquest Sainet fou estrenat en el ""TEATRE ESCOLA"" de Sant Andreu]" ??/??/???? // Barcelona (Sant Andreu) // Teatre Escola 0

1136 Tcat Graells Castells, Emili La senyora mestra Comèdia Mataró Edicions de la Casa Patuel 1933 Biblioteca Iluro, 037 Patuel "21, 5 cm 11 p" 2 exemplars Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / Emili Graells Castells / La senyora mestra / Comèdia en 1 acte i en prosa / Any VI / Mataró, Juliol de MCMXXXIII / Vol. XXXVII 15/08/1933 // Barcelona // Teatre de la Joventut Catòlica 0

3307 Tcat Rubio Antich, Carles La tornada d'en Nandu Barcelona Publicacions Ràfols 1922? La Novel·la Teatral Catalana, 064 Llibre Viu "19 cm 23 p" "La tornada d'en Nandu / Aproposit en un acte i en prosa, original de Carles Rubio Antich / Estrenat amb gran exit la nit del 28 de desembre del 1922, en el ""Teatre Cómic"" / Barcelona / Publicacions Rafols / Passeig de Gracia, 119" 1922/12/28 // Barcelona // Teatre Còmic 0

1137 Tcat Graells Castells, Emili Somni de gloria Drama Barcelona Llibreria Millà 1912 Patuel "19 cm 51 p" Somni de gloria / Drama en tres actes y en prosa original de Emili Graells y Castells / Estrenat en el Centre Obrer Calasanci el 24 d'Octubre de 1909 Barcelona / Llibreria Millà / 21 - Sant Pau - 21 / 1912 24/10/1909 // Barcelona // Centre Obrer Calassanci 0

1138 Tcat Graells, Guillem-Jordi Onze de setembre Drama Barcelona Edicions de la Magrana 1977 La Magrana, 14 84-7410-019-4 Casal "19,5 cm 124 p" Guillem-Jordi Graells / Onze de setembre / Edicions de La Magrana [Aquesta obra va ser estrenada a les Cotxeres de Sants, el 10 de novembre de 1977] 10/11/1977 // Barcelona // Cotxeres de Sants 0

1139 Tcat Grané Juliá, Pere L'heroina del Onyá Drama Badalona Imprenta y Litografía E. Guardiola 1898 Patuel 20 cm: 61 p 2 exemplars L'heroina del Onya / Drama en dos actes y en vers original de Pere Grané Juliá / Representat per primera vegada en la Societat La Verbena, de Badalona (Teatro Espanyol) l nit del 27 de Febrer de 1898 / Badalona / Imprenta y Litografía E. Guardiola. / 1898 27/02/1898 // Badalona // Societat La Verbena (Teatre Espanyol) 0

1140 Tcat Grané Juliá, Pere Aníbal Monòleg Badalona Imprenta y Litografía E. Guardiola 1894 Patuel "21 cm 13 p" Aníbal / Monólech trágich, histórich, original de Pere Grané Juliá / Representat per primera vegada en lo Teatre Badalonés la nit del 17 de Mars de 1894 / Imprenta y Litografía E. Guardiola / Badalona 17/03/1894 // Badalona // Teatre Badalonés 0

1141 Tcat Gras i Vila, M. Joguines de fira Tragèdia romàntica Barcelona Impremta d'Art 1916 Patuel "19,5 cm 74 p" M. Gras Vila / Joguines de fira / Tragedia romàntica / Impremta d'Art / Provença, 304.- Barcelona / MCMXVI [S'estrenà aquesta tragedia en el primera de les Tres Sessions d'Art celebrades en el Teatre Auditorium, la nit del 6 d'Octubre de 1915] 06/10/1915 // Barcelona // Teatre Auditorium 0

1142 Tcat Gras, Rosa-Victòria La llengua tallada Barcelona Editorial Millà 1989 Catalunya Teatral. 2a època, 237 84-7304-157-7 Casal "17 cm 46 p" La llengua tallada / Obra en tres actes / Original de Rosa-Victòria Gras / 1989 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 0

1143 Tcat Gratovil i Cortés, Josep / Xifra i Girbal, Adolf Espinas del Roserar Barcelona Imprempta de Joseph Ortega 1904 Patuel "21, 5 cm 19 p" 2 exemplars Espinas del Roserar / Cuadro dramátich escrit en prosa catalana original de Joseph Gratovil y Cortés i Adolf Xifra y Girbal / Estrenat ab verdader éxit en lo Teatre Principal de Gracia la vetlla del 17 de Mars de 1904 á benefici dels artistas D.ª Dolors Goula de Vila y D. Juli Vila / Barcelona / Imprempta de Joseph Ortega - San Pau, 96 / 1904 17/03/1904 // Barcelona (Gracia) // Teatre Principal 0

1144 Tcat Grifell, A. San Magí de Brufaganya Melodrama Barcelona Estampa de Salvador Manero 1871 Patuel "21 cm 56 p" 2 exemplars San Magí de Brufaganya / Melodrama leyendario tradicional en cuatro actos, divididos en trece cuadros / Escrito en verso por A. Grifell. / Estrenado en el teatro de Tarragona para el que fué espresamente escrito, la noche del 13 de Agosto de 1871. / Barcelona. / Estampa de Salvador Manero, / Ronda del Nort, número 128. / 1871 13/08/1871 // Tarragona // Teatre de Tarragona 0

1145 Tcat Grifoll i Puig, Joaquim Primavera i Tardor Comèdia Barcelona Editorial Millà 1953 Catalunya Teatral. 2a època, 019 "22 cm 32 p" 2 exemplars "Primavera i Tardor / Comèdia catalana en tres actes i en vers, original de Joaquim Grifoll i Puig / Estrenada amb brillant èxit la nit del 15 d'agost del 1947, en el Teatre Victoria de badalona, i reformada es representà la tarda del 22 de febrer del 1948, en la Sala - Teatre del ""Círculo Artístico Español"" (L'Era) de Badalona, per una companyia d'amics de l'autor / 1953 / Editorial Millà / Barcelona" 15/08/1947 // Badalona // Teatre Victoria 0

1146 Tcat Grup de l'Escola de Teatre de L'Orfeó de Sants [Pascual, Lluís] La setmana tràgica Mataró Edicions Robrenyo 1975 Edicions Robrenyo de teatre de tots els temps, 001 84-400-9029-3 Casal "16,5 cm 86 p" 2 exemplars Grup de l'Escola de Teatre de l'Orfeó de Sants / La setmana tràgica / Edicions Robrenyo de teatre de tots els temps [Estrenat a l'Aliança del Poble Nou, el 10 de gener de 1975.] 10/01/1975 // Barcelona // L'Aliança del Poble Nou 0

1147 Tcat Gual, Adrià Les alegres comediantes Comèdia Barcelona A. Artís, Impressor 1913 Patuel "19 cm 140 p" Adrià Gual / Les alegres comediantes / Comedia en dos actes / Barcelona / A. Artís, Impressor: Carrer den Balmes, 54 / 1913 0

1148 Tcat Gual, Adrià Arlequí vividor Farsa Barcelona A. Artís, Impressor 1912 Patuel "19 cm 56 p" 2 exemplars Adrià Gual / Arlequí vividor / Farsa de fira / Barcelona / A. Artís, Impressor : Carrer d'en Balmes, 54 / 1912 0

1149 Tcat Gual, Adrià Blancaflor Cant popular Barcelona Imprempta y Litografía de Joseph Cunill Sala 1904 Adan Ferrer "20,5 cm 37 p" "Blancaflor / cant popular / armonitsat per la escena / Estrenat ab fracás la nit del 30 de Janer de 1899 En lo Teatre Lírich de Barcelona sessió VI del Teatre ""Intim"" / Barcelona / Imprempta y Litografía de Joseph Cunill Sala, Universitat, 7 / 1904" 30/01/1899 // Barcelona // Teatre Líric 0

1150 Tcat Gual, Adrià Donzell qui cerca muller Comèdia Barcelona Joventut 1910 Patuel "18,5 cm 173 p" Sense coberta ni portada. / Dades del CCUC [Aquesta obra va ser representada per primera vegada, la nit del 6 de Desembre de 1910, en el Teatre Català (Romea) de Barcelona] 06/12/1910 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1151 Tcat Gual, Adrià La fi de Tomas Reynald Drama Barcelona Llibrería d'Alvar Verdaguer 1905? Patuel "19 cm 180 p" 2 exemplars Adrià Gual / La fi de Tomas Reynald Drama de món en tres actes / Barcelona / Llibreria d'Alvar Verdaguer / Rambla del Mig, núm. 5 [Aquest drama fou estrenat, la nit del 17 de Maig de 1905, en el Teatre Català, de Barcelona.] 17/05/1905 // Barcelona // Teatre Català 0

1152 Tcat Gual, Adrià Foc a muntanya Drama Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1934 El nostre teatre, 6 "19 cm 69 p" 2 exemplars sense portada. Dades de la coberta El nostre teatre / Publicació Quinzenal d'obres escèniques inèdites i d'informació teatral / Foc a muntanya / Drama en tres actes, original d'Adrià Gual / Any I - N.º 6 / 15 de maig del 1934 / 75 cèntims 0

1153 Tcat Gual, Adrià La pobra Berta Tragèdia Barcelona Publicacions Teatralia 1909 Biblioteca Teatralia Casal "19 cm 140 p" Pròleg de Rafel Marquina Biblioteca Teatralia / Adria Gual / La pobra Berta / Tragedia en tres actes / 1909 [Aquesta obra fou estrenada al teatre de Novetats (Nova Empresa de Teatre Català) la temporada de 1908-9] ??/??/1908 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1154 Tcat Gual, Adrià La comèdia extraordinaria de l'home que va perdre el temps Barcelona Impremta-Edicions Artís & Co. 1914 Patuel "19.5cm 160 p" 2 exemplars Adrià Gual / La comedia extraordinaria de l'home que va perdre el temps / Tres actes /Barcelona / Impremta-Edicions Artís & Co.- Balmes, 54 / 1914 [Aquesta obra fou estrenada en la vetlla inaugural de l'Auditorium (Teatre Intim), dia 1.er de Febrer de 1914] 01/02/1914 // Barcelona // Auditorium (Teatre Intim) 0

1155 Tcat Gual, Adrià Hores d'amor i de tristesa Drama Barcelona Antoni López, llibreter 1918 Patuel "19 cm 112 p" 2 exemplars Adrià Gual / Hores d'amor i de tristesa/ Drama de món en tres actes / Antoni López, llibreter / Llibrería Espanyola / 20, Rambla del mig, núm. 20 / Barcelona [Aquest drama fou estrenat en el Teatre de Novetats, de Barcelona, la nit del 9 de gener de 1918] 09/01/1918 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1156 Tcat Gual, Adrià Hores d'amor i de tristesa Drama Barcelona Llibreria Millà 1932 Catalunya Teatral, 012 Casal "17,5 cm 55 p" 2 exemplars Hores d'amor i de tristesa / Drama de mon en tres actes original de Adrià Gual / Estrenat en el Teatre de Novetats, de Barcelona, la nit del 19 de Gener de 1918 / Administració / Llibreria MILLÀ / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 1918/01/19 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1157 Tcat Gual, Adrià Misteri de dolor Drama Barcelona A. Artís, Impressor 1904 Patuel "20 cm 111 p" 2 exemplars "Adrià Gual / Misteri de dolor / Drama de món en tres actes / Estrenat la nit del 13 de Janer de 1904, en el Teatre de les Arts Sessió XXIV del Teatre Intim / A. Artís, Impressor : Balmes, 54 Barcelona" 13/01/1904 // Barcelona // Teatre de les Arts 0

1158 Tcat Gual, Adrià Misteri de dolor Drama Barcelona Libreria d'Alvar Verdaguer Adan Ferrer "19 cm 121 p" Adria Gual / Misteri de dolos / Dreama de món en 3 actes estrenat la nit del 13 de Janer de 1904 en el Teatre de Las Arts Sessió XXIV del Teatre Intim / Barcelona / Libreria d'Alvar Verdaguer / Rambla del Mig, núm. 5 0

1159 Tcat Gual, Adrià Els pobres menestrals Comèdia Barcelona Bartomeu Baxarias - Editor 1908 De tots colors Patuel "18,5 cm 152 p" Pròleg E. Bertrán Rubio Adrià Gual / Els Pobres Menestrals / Bora en tres actes / De Tots Colors [Aquesta obra va ser representada per primera vegada en el Teatre Català (Romea), la nit del 10 de Desembre de 1906] 10/12/1906 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1160 Tcat Gual, Adrià La Presó de Lleida Cançó popular catalana Barcelona A. López Robert, impressor 19?? Espectacles Audicions Graner "15 cm 25 p" Espectacles Audicions GRANER / Teatre Principal / La Presó de Lleida / Cançó popular catalana harmonisada per l'escena (n.º 4) en cinc quadros per Adrià Gual / musica del mestre Jaume PAHISSA 0

1161 Tcat Gual, Adrià Silenci Drama Barcelona Llibreria d'Alvar Verdaguer 1897? Patuel "18,5 cm 113 p" Adrià Gual / Silenci / Drama de món / Barcelona / Llibreria d'Alvar Verdaguert / Rambla del Mig, núm. 5 [Aquest drama va esser representat per primera vegada en sessió intima i a porta tancada en el Teatre Liric de Barcelona, la nit del 15 de Janer de l'any de sa publicació] 15/01/1897? // Barcelona // Teatre Liric 0

1162 Tcat Gual, Adrià Els tres Tambors Cançó popular catalana Barcelona Imp. Henrich y Comp. Espectacles Audicions Graner "15 cm 21 p" 2 exemplars Espectacles Audicions GRANER / Teatre Principal / Els tres Tambors / Cançó popular catalana harmonisada pera l'escena (n.º 5) en tres quadros per Adrià Gual / Música del mestre Enric Morera 0

1163 Tcat Guansé, Domènec El fill de la Ninon Drama Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1934 El nostre teatre, 9 "19 cm 48 p" 2 exemplars / Pròleg Andreu A. Artís El fill de la Ninon / Drama en tres acgtees, original de Domènec Guansé 0

1164 Tcat Guansé, Domènec Volia ser feliç!... Comèdia Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1936 El nostre teatre, 48 Patuel "19 cm 54 p" 2 exemplars "A Carles Capdevila en testimoni d'agraïment i del millor afecte. / Volia ser feliç!.. / Comèdia en cinc actes, original de Domènec Guansé / Obra que, amb el títol de ""La felicitat dels altres"", obtingué brillantíssima votació en el Concurs per atorgar el Premi Ignasi Iglésies, 1935, de la Generalitat de Catalunya." 0

1165 Tcat Guasch-Spick, Artur Tota una dona Comèdia Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1938 El nostre teatre, 70 Casal "19 cm 32 p" 2 exemplars "A la memoria del meu pare, l'autor Artur Guasch Tombas, de qui vaig aprendre a estimar el teatre nostrat. Artur Guasch-Spick / Tota una dona / Comèdia en tres actes, original d'Artur Guasch-Spick / Aquesta obra va ésser representada per primera vegada, el dia 5 de desembre del 1937, al Teatre de l'""Orfeó Gracienc"", de Barcelona" 05/12/1937 // Barcelona // Teatre Orfeó Gracienc 0

1166 Tcat Guasch Tombas, A. De riallas... Joguina Barcelona Librería Española de I. López 1887 Patuel "20,50 cm 31 p" 2 exemplars Juguet cómich en un acte y en vers catalá / original de A. Guasch Tombas. / Estrenat ab brillant éxit en lo Teatre Novetats la nit del 19 de Novembre de 1887 / De riallas .... / Preu: Una pesseta / Barcelona. / Llibreria Espanyola de I. Lopez, Editor. / 20 - Rambla del Mitj - 20 / 1887. 19/11/1887 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1167 Tcat Guasch Tombas, A. / Dalmases Gil, F. La Lola Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1897 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 097" Patuel "20,5 cm 38 p" 2 exemplars "La Lola / Parodia del popular drama ""La Dolores"" escrita en vers per A. Guasch Tombas y F. Dalmases Gil / Música del Mtre. D. Ricardo Giménez / Estrenada ab extraordinari éxit en lo Teatro Novetats la nit del 21 Desembre de 1893. Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Ronda S. Pere, 19 y 21, 1.er 1.ª / 1897 " 21/12/1893 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1168 Tcat Guasch Tombas, A. ¡Sis tiros! Joguina còmica Barcelona Tipografía D. Casanovas 1902 Patuel "21 cm 24 p" 2 exemplars ¡Sis tiros! / Joguina cómica en un acte y en prosa original de A. Guasch Tombas / Estrenada ab brillant éxit en lo Teatre Romea, la nit del 28 de desembre de 1901 / Preu 2 rals / Barcelona / Tipografía D. Casanovas - Carrer Hospital, 87 / 1902 28/12/1901 // Barcelona // Teatre Romea 0

1169 Tcat Guasp, Joan Kabyl Barcelona Edicions 62 1986 El Galliner, 096 Benach, Joan-Anton 84-297-2531-8. Casal "17,5 cm 73 p" 2 exemplars Joan Guasp / Kabyl / Pròleg de Joan-Anton Benach / Edicions 62, Barcelona 0

1170 Tcat Güell, Eusebi Cassius i Helena Poema dramàtic Barcelona "Tip. ""L'Avenç""," 1903 "19,5 cm 78 p" 3 exemplars "Eusebi Güell / Cassius i Helena / Poema dramatic / Barcelona / Tip.""L'Avenç"", Ronda Universitat, 20 / 1903" 0

1171 Tcat Güell, Ricard S. L'hora del triomf Barcelona Editorial Millà 1962 Catalunya Teatral. 2a època, 084 Casal "17,5 cm 45 p" 2 exemplars L'hora del triomf / Obra moderna en tres actes, original de Ricard S. Güell / Estrenada al Teatre Olimpo de Barcelona / 1962 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona ??/??/1962? // Barcelona // Teatre Olimpo 0

1172 Tcat Guimerà, Àngel Aygua que corre Drama Barcelona Imprempta La Renaixensa 1902 Patuel "19 cm 124 p" 2 exemplars Angel Guimera / Aygua qye corre / Drama original en tres actes y en prosa /* Estrenat en lo Teatre Catalá, Romea, la vetlla del 18 de Novembre de 1902 / Barcelona / Imprempta La Renaixensa / 1902 18/11/1902 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1173 Tcat Guimerà, Àngel Al cor de la nit Drama Barcelona Imprempta La Renaixensa 1918 Patuel "19,5 cm 128 p" 2 exemplars Al cor de la nit / Drama en tres actes original de Angel Guimerà / Estrenat en el Teatre Catalá, Romea, la vetlla del 19 d'Abril de 1918. / Barcelona // Imp. La Renaixensa, Xuclà, 13 / 1918 19/04/1918 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1174 Tcat Guimerà, Àngel Alta banca Drama Barcelona Imprempta La Renaixensa 1921 Casal "19,5 cm 126 p" 2 exemplars Angel Guimera / Alta banca / Drama en tres actes y en prosa / Estrenat en lo Teatre de Novetats la vetlla del 9 de Desembre de 1921 / Barcelona / Imp. La Renaixensa, Xuclá, 13 / 1921 09/12/1921 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1175 Tcat Guimerà, Àngel Andrónica Tragèdia Barcelona Imprempta de Joseph Ortega 1905 Patuel "19,5 cm 136 p" 2 exemplars Angel Guimerá / Andrónica/ Tragedia en tres actes y en vers / Barcelona / Imprempta de Joseph Ortgega, Sant Pau, 96. / 1905 0

1176 Tcat Guimerà, Àngel L'ànima es meva Drama Barcelona Imprempta La Renaixensa 1920 Adan Ferrer 19,5 cm: 122 p L'ànima es meva / Drama en tres actes original de Angel Guimerà / Estrenat en el Teatre de Novetats, la vetlla del 10 de Febrer de 1920 // Barcelona / Imp. La Renaixensa, Xuclá, 13 / 1920 10/02/1920 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1177 Tcat Guimerà, Àngel L'ànima es meva Segona Barcelona Imprempta La Renaixensa 1920 "19,5 cm 122 p" L'ànima es meva / Drama en tres actes original de Angel Guimerà / Estrenat en el Teatre de Novetats, la vetlla del 10 de Febrer de 1920 / Segona edició / Barcelona / Imp. La Renaixensa, Xuclá, 13 / 1920 10/02/1920 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1178 Tcat Guimerà, Àngel L'ànima es meva Drama Tercera Barcelona Imprempta La Renaixensa Patuel "19,5 cm 111 p" Angel Guimera / L'ànima es meva / Drama en tres actes y en prosa / Estrenat en el Teatre de Novetats, la vetlla del 10 de Febrer de 1920 / Tercera edició / Barcelona / Imp. La Renaixensa, Xuclà, 13 10/02/1920 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1179 Tcat Guimerà, Àngel L'ànima morta Tragèdia Segona Barcelona Imprempta La Renaixensa 1910 Patuel "19,5 cm 155 p" L'ánima morta / Tragedia en tres actes y en vers original de Angel Guimerá / Estrenada en lo Teatre Catalá, instalat en lo de Novetats la vetlla del 14 de Maig de 1892 / Segona edició / Barcelona / Imprempta La Renaixensa / 1910 14/05/1892 // Barcelona // Teatre Català (Novetats) 0

1180 Tcat Guimerà, Àngel L'ànima morta Tragèdia Tercera Barcelona Imprempta La Renaixensa Patuel "19,5 cm 127 p" Angel Guimera / L'ánima morta / Tragedia en tres actes y en vers / Estrenada en lo Teatre Catalá, instalat en lo de Novetats la vetlla del 14 de Maig de 1892. / Tercera edició / Barcelona / Imp. La Renaixensa, Xuclá, 13 1892/05/14 // Barcelona // Teatre Català (Novetats) 0

1181 Tcat Guimerà, Àngel La aranya Drama Barcelona Imprempta La Renaixensa 1908 Patuel "19,5 cm 176 p" 2 exemplars Ángel Guimerá / La aranya / Drama en tres actes / Estrenat en lo Teatre Catalá, Romea, la vetlla del 16 d'Octubre de 1908. / Barcelona / Imprempta La Renaixensa, Xuclá, 13. / 1908 16/10/1908 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1182 Tcat Guimerà, Àngel La boja Tragèdia Segona Barcelona Imprempta La Renaixensa 1909 Adan Ferrer "19,5 cm 160 p" La Boja / Tragedia en tres actes y en vers original de Angel Guimerá / Estrenada en lo Teatre Catalá, instalat en lo de Novetats la vetlla del 15 de Novembre de 1890. / Segona edició / Barcelona / Imprempta La Renaixensa / 1909 15/11/1890 // Barcelona // Teatre Català (Novetats) 0

1183 Tcat Guimerà, Àngel La boja Tragèdia Tercera Barcelona Imprempta La Renaixensa "19,5 cm 130 p" Angel Guimerá / La Boja / Tragedia en tres actes y en vers / Estrenada en lo Teatre Catalá. instalat en lo de Novetats, la vetlla del 15 de Novembre de 1890. / Tercera edició / Barcelona / Imp. La Renaixensa, Xuclá, 13 25/11/1890 // Barcelona // Teatre Català (Novetats) 0

1184 Tcat Guimerà, Àngel La Baldirona Comèdia Tercera Barcelona Imprempta La Renaixensa Patuel / Adan Ferrer "19,5 cm 63 p" 2 exemplars Angel Guimerá / La Baldirona/ Comedia en un acte y en prosa / Estrenada en lo Teatre Catalá. instalat en lo de Novetats, la vetlla del 28 de Mars de 1892 / Tercera edició / Barcelona / Imp. La Renaixensa, Xuclá, 13 1892/03/28 // Barcelona // Teatre Català (Novetats) 0

1185 Tcat Guimerà, Àngel Lo camí del sol Tragèdia Barcelona Imprempta de Joseph Ortega 1904 Adan Ferrer "19,5 cm 171 p" 2 exemplars Ángel Guimerá / Lo camí del sol / Tragedia en tres actes y en vers / Estrenada en lo Teatre Catalá, Romea, la vetlla del 8 de Febrer de 1904 / Barcelona / Imprempta de Joseph Ortega, Sant Pau, 96. / 1904 08/02/1904 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1186 Tcat Guimerà, Àngel L'Eloy Drama Barcelona Imprempta La Renaixensa 1906 Patuel "19,5 cm 188 p" 2 exemplars Angel Guimerá / L'Eloy / Drama en tres actes y en prosa / Estrenat en lo Teatre Català, Romea, la vetlla del 27 de Mars de 1906 / Barcelona / Imprempta La Renaixensa, Xuclá, 13, baixos. / 1906 27/03/1906 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1187 Tcat Guimerà, Àngel La farsa Comèdia Barcelona Imprempta La Renaixensa 1899 Adan Ferrer "19,5 cm 161 p" Angel Guimerá / La farsa / Comedia original en tres actes y en prosa / Estrenada en lo Teatre Catalá, Romea, la vetlla del 31 de Janer de 1899. / Barcelona / Imprempta La Renaixensa / 1899 31/01/1899 // Teatre Català (Romea) 0

1188 Tcat Guimerà, Àngel La festa del blat Drama Tercera Barcelona Imprempta La Renaixensa "19,5 cm 148 p" 2 exemplars Angel Guimerá / La festa del blat / Drama en tres actes y en prosa / Estrenat en el Teatre Catalá, Romea, la vetlla del 24 d'Abril de 1896 / Tercera edició / Barcelona / Imp. La Renaixensa, Xuclá, 13 24/04/1896 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1189 Tcat Guimerà, Àngel Lo fill del Rey Tragèdia Segona Barcelona Imprempta La Renaixensa 1905 Adan Ferrer "19,5 cm 159 p" Angel Guimerá / Lo fill del rey / Tragedia en tres actes y en vers / Estrenada á Barcelona en lo Teatre de Novetats, á cárrech de la Associació d'Autors Catalana, la vetlla del 24 de Mars del any 1886. / Segona edició. / Barcelona / Imprempta La Renaixensa, Xuclá, 13, baixos. / 1905 24/03/1886 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1190 Tcat Guimerà, Àngel Lo fill del Rey Tragèdia Tercera Barcelona Imprempta La Renaixensa Casal "19.5 cm 128 p" Angel Guimerá / Lo fill del rey /Tragedia en tres actes y en vers / Estrenada á Barcelona, en lo Teatre de Novetats, á cárrech de la Associació d'Autors Catalans, la vetlla del 24 de Mars del any 1886. / Tercera edició / Barcelona / Imp. La Renaixensa, Xuclá, 13 0

1191 Tcat Guimerà, Àngel La filla del mar Drama Segona Barcelona Imprempta La Renaixensa Adan Ferrer "19,5 cm 150 p" 2 exemplars, un sense cobertes Angel Guimerá / La filla del mar / Drama en tres actes y en prosa / Estrenat en el Teatre Català, Romea, la vetlla del 6 d'Abril de 1900 / Segona edició / Barcelona / Imp. La Renaixensa, Xuclá, 13 06/04/1900 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1192 Tcat Guimerà, Àngel La filla del mar Drama Tercera Barcelona Imprempta La Renaixensa Patuel 19.5 cm: 141 p Angel Guimera / La filla del mar / Drama en tres actes y en prosa / Estrenat en el Teatre Catalá, Romea, la vetlla del 6 d'Abril de 1900 / Tercera edició / Barcelona / Imp. La Renaixensa, Xuclá, 13 1900/04/06 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1193 Tcat Guimerà, Àngel Gala Placidia Tragèdia Tercera Barcelona Imprempta La Renaixensa 1909 Patuel "19,5 cm 126 p" Gala Placidia / Tragedia en tres actes y en vers original de Angel Guimerá / Estrenada en lo Teatre de Novetats de Barcelona la vetlla del 8 de Maig de 1879 / Tercera edició / Barcelona / Imprempta La Renaixensa / 1909 08/05/1870 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1194 Tcat Guimerà, Àngel Gala Placidia Tragèdia Tercera Barcelona Imprempta La Renaixensa "19,5 cm 108 p" Angel Guimera / Gala Placidia / Tragedia en tres actes y en vers / Estrenada en lo teatre de Novetats de Barcelona la vetlla del 8 de Maig de 1879 / Tercera edició / Barcelona / Imp- La Renaixensa, Xuclá, 13 08/05/1879 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1195 Tcat Guimerà, Àngel Indíbil y Mandoni Tragèdia Barcelona Imprempta La Renaixensa 1917 Adan Ferrer "19,5 cm 166 p" Indíbil y Mandoni / Tragedia en tres actes, en vers original de Angel Guimerá / Estrenada en el Teatre de Novetats, la vetlla del 13 de Desembre de 1917. / Barcelona / Imp. La Renaixensa, Xuclá, 13 / 1917 13/12/1917 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1196 Tcat Guimerà, Àngel Jesús de Nazareth Tragèdia Barcelona Imprempta La Renaixensa 1894 Patuel "19,5 cm 197 p" "Jesús de Nazareth / Tragedia en cinch actes y en vers original de Ángel Guimerá / Estrenada en lo Teatre Catalá, instalat en lo de Novetats la vetlla del 23 de Febrer de 1894. / Barcelona / Imprempta ""La Renaixensa"", Xuclá, 13, baixos / 1894" 23/02/1894 // Barcelona // Teatre Catalá (Novetats) 0

1197 Tcat Guimerà, Àngel Jesús de Nazareth Tragèdia Segona Barcelona Imprempta La Renaixensa 1904 Adan Ferrer "19,5 cm 167 p" Jesús de Natzareth / Tragedia en cinch actes y en vers original de Angel Guimerá / Estrenada en lo Teatre Catalá, instalat en lo de Novetats, la vetlla del 23 de Febrer de 1894 / Segona Edició / Barcelona / Imprempta La Renaixensa / 1904 23/02/1894 // Teatre Català (Novetats) 0

1198 Tcat Guimerà, Àngel Jesús de Nazareth Tragèdia Tercera Barcelona Imprempta La Renaixensa Casal "19,5 cm 158 p" Angel Guimerá / Jesús de Nazareth / Tragedia en cinch actes y en vers / Estrenada en lo Teatre Català. instalat en lo de Novetats, la vetlla del 23 de Febrer de 1894 / Tercera edició / Barcelona / Imp. La Renaixensa, Xuclá, 13 23/02/1894 // Barcelona // Teatre Català (Novetats) 0

1199 Tcat Guimerà, Àngel Jesús que torna Drama Barcelona Imprempta La Renaixensa 1917 Adan Ferrer "19,5 cm 168 p" 2 exemplars Angel Guimerà / Jesús que torna / Drama en tres actes y en prosa / Estrenat en el Teatre de Novedats, la vetlla del 1 de Mars de 1917 / Barcelona / Imp. La Renaixensa, Xuclá, 13 / 1917 01/031917 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1200 Tcat Guimerà, Àngel Jesús que torna Drama Tercera Barcelona Imprempta La Renaixensa Casal "19,5 cm 159 p" Angel Guimera / Jesís que torna / Drama en tres actes y en prosa / Estrenat en lo Teatre de Novedats, la vetlla del 1 de Mars de 1917 / Tercera edició / Barcelona / Imp. La Renaixensa, Xuclà, 13 01/03/1917 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1201 Tcat Guimerà, Àngel Joan Dalla Drama Barcelona Imprempta La Renaixensa 1921 Patuel "19.5 cm 94 p" 2 exemplars Angel Guimerà / Joan Dalla / Drama original en tres actes y en prosa /Barcelona / Imp. La Renaixensa, Xuclá, 13 / 1921 0

1202 Tcat Guimerà, Àngel Joan Dalla Drama Segona Barcelona Imprempta La Renaixensa 1921 "19,5 cm 94 p" Angel Guimera / Joan Dalla / Drama original en tres actes y en prosa / Segona edició / Barcelona / Imp. La Renaixensa, Xuclá, 13 / 1921 0

1203 Tcat Guimerà, Àngel Joan Dalla Drama Tercera Barcelona Imprempta La Renaixensa 1921 Patuel "19,5 CM 94 P" Angel Guimerá / Joan Dalla / Drama original en tres actes y en prosa / Aquesta obra's tenía d'estrenar la vetlla del 11 de Janer de 1921 en lo Teatre de Novetats, no haventse efectuat per prohibició del Gobernador Civil de Barcelona. / Tercera edició / Ba 0

1204 Tcat Guimerà, Àngel Judith de Welp Tragèdia Barcelona Imprempta La Renaixensa 1884 Adan Ferrer "19,5 cm 141 p" Judith de Welp / Trajedia en tres actes y en vers de Angel Guimerá / Estrenada á Barcelona en lo Teatre Catalá, la vetlla del 22 de Janer de 1884. / Barcelona / Imprempta La Renaixensa, Xuclá, 13. / 1884 22/01/1884 // Barcelona // Teatre Català 0

1205 Tcat Guimerà, Àngel Judith de Welp Tragèdia Segona Barcelona Imprempta La Renaixensa 1908 Adan Ferrer "19,5 cm 142 p" Judith de Welp / Tragedia en tres actes y en vers de Angel Guimerá / Estrenada á Barcelona en lo Teatre Catalá, la vetlla del 22 de Janer de 1884 / Segona edició / Barcelona / Imprempta La Renaixensa, Xuclá, 13, baixos. / 1908 22/01/1884 // Barcelona // Teatre Català 0

1206 Tcat Guimerà, Àngel Judith de Welp Tragèdia Tercera Barcelona Imprempta La Renaixensa "19,5 cm 117 p" Angel Guimera / Judith de Welp / Tragedia en tres actes y en vers / Estrenada á Barcelona en lo Teatre Catalá, la vetlla del 22 de Janer de 1884 / Tercera edició / Barcelona / Imp. La Renaixensa, Xuclá, 13 22/01/1884 // Barelona // Teatre Català 0

1207 Tcat Guimerà, Àngel Mar y Cel Tragèdia Cinquena Barcelona Imprempta La Renaixensa 1903 Patuel "19,5 cm 155 p" Angel Guimera / Mar y Cel / Tragedia en tres actes y en vers / Estrenada en lo Teatre Catalá, Romea, la vetlla del 7 de Febrer de 1888 / Quinta edició / Barcelona / Imprempta La Renaixensa / 1903 07/02/1888 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1208 Tcat Guimerà, Àngel Mar y Cel Tragèdia Sisena Barcelona Imprempta La Renaixensa 1909 Patuel "19,5 cm 149 p" Falten les pàgines 23 i 24 Angel Guimerá / Mar y Cel / Tragedia en tres actes y en vers / Estrenada en lo Teatre Català, Romea, la vetlla del 7 de Febrer de 1888 / Sexta edició / Barcelona / Imprempta La Renaixensa / 1909 07/02/1888 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1209 Tcat Guimerà, Àngel Mar y Cel Tragèdia Setena Barcelona Imprempta La Renaixensa Patuel "19,5 cm 132 p" Angel Guimerá / Mar y Cel / Trajedia en tres actes y en vers / Estrenada en lo Teatre Catalá, Romea, la vetlla del 7 de Febrer de 1888 / Setena edició / Barcelona / Imp. La Renaixensa, Xuclá, 13 07/02/1888 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1210 Tcat Guimerà, Àngel Mar y Cel Tragèdia Novena Barcelona Imprempta La Renaixensa "19,5 cm 118 p" Angel Guimera / Mar y Cel / Tragedia en tres actes y en vers / Estrenada en lo Teatre Catalá, Romea, la vetlla del 7 de Febrer de 1888 / Novena edició / Barcelona / Imp. La Renaixensa, Xuclá, 13 07/01/1888 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1211 Tcat Guimerà, Àngel Mar i Cel Tragèdia Barcelona 7 x 7 edicions 1976 84-85072-02-2 Casal "23 cm 47 p" Grup d'Estudis Teatrals (Pròleg) Mar i Cel / Àngel Guimerà / Adaptació de Joan L. Bozzo / Grup d'Estudis Teatrals 0

1212 Tcat Guimerà, Àngel Maria Rosa Drama Barcelona Imprempta La Renaixensa 1895 Adan Ferrer / Llibre Viu "19,5 cm 163 p" 2 exemplars "María Rosa / Drama en tres actes y en prosa original de Angel Guimerá / Estrenat en lo Teatre Catalá, instalat en lo de Novetats, la vetlla del 24 de Novembre de 1894. / Barcelona / Imprempta ""La Renaixensa"" / 1895 " 1894/11/24 // Barcelona // Teatre Català (Novetats) 0

1213 Tcat Guimerà, Àngel Maria Rosa Drama Segona Barcelona Imprempta de Joseph Ortega 1904 Adan Ferrer "19,5 cm 159 p" Ángel Guimerá / María Rosa / Drama en tres actes y en prosa / Estrenat en lo Teatre Catalá, instalat en lo de Novetats, la vetlla del 24 de Novembre de 1894. / (Segona edició) / Barcelona / Imprempta de Joseph Ortega, Sant pPau, 96. / 1904 1894/11/24 // Barcelona // Teatre Català (Novetats) 0

1214 Tcat Guimerà, Àngel Maria Rosa Drama Tercera Barcelona Imprempta La Renaixensa Patuel "19,5 cm 135 p" Angel Guimera / María Rosa / Drama en tres actes y en prosa / Estrenat en el Teatre Catalá, instalat en el de Novetats, la vetlla del 24 de Novembre de 1894 / Tercera edició / Barcelona / Imp. La Renaixensa, Xuclá, 13 1894/11/24 // Barcelona // Teatre Català (Novetats) 0

1215 Tcat Guimerà, Àngel Maria Rosa Drama Quarta Barcelona Imprempta La Renaixensa Patuel "19,5 cm 136 p" Angel Guimera / Maria Rosa / Drama en tres actes y en prosa / Estrenada en el Teatre Catalá, instalat en el de Novetats la vetlla del 24 de Novembre de 1894. / Quarta edició / Barcelona / Imp. La Renaixensa, Xuclá, 13 1894/11/24 // Barcelona // Teatre Català (Novetats) 0

1216 Tcat Guimerà, Àngel Maria Rosa Drama Cinquena Barcelona Imprempta La Renaixensa Patuel "19,5 cm 128 p" Angel Guimera / Maria Rosa / Drama en tres actes y en prosa / Estrenat en el Teatre Catalá, instalat en el de Novetats, la vetlla del 24 de Novembre de 1894. / Cinquena edició / Barcelona / Imp. La Renaixença, Xuclà, 13 1894/11/24 // Barcelona // Teatre Català (Novetats) 0

1217 Tcat Guimerà, Àngel Maria Rosa Drama Sisena Barcelona Imp. J. Sabater Bros 1950 Patuel "20 cm 128 p" Angel Guimerà / Maria Rosa / Drama en tres actes i en prosa / Estrenat en el Teatre Català, instal·lat en el Novetats de Barcelona, la vetlla del 24 novembre de 1894. / Sisena edició / Barcelona / 1950 1894/11/24 // Barcelona // Teatre Català (Novetats) 0

1218 Tcat Guimerà, Àngel Mestre Olaguer Monòleg Desena Barcelona Imprempta La Renaixensa Adan Ferrer "22 cm 15 p" Angel Guimerá / Mestre Olaguer / Monólech / Desena edició / Imprempta La Renaixensa / Barcelona 0

1219 Tcat Guimerà, Àngel Mestre Olaguer Monòleg Tretzena Barcelona Imprempta La Renaixensa "19,5 cm 15 p" Angel Guimerá / Mestre Olaguer / Monolech / 13.ª edició / Imp. La Renaixensa, Xuclà, 13 / Barcelona 0

1220 Tcat Guimerà, Àngel La Miralta Drama Barcelona Imprempta La Renaixensa 1905 Adan Ferrer "19,5 cm 164 p" 2 exemplars Angel Guimerá / La Miralta / Drama en tres actes / Barcelona / Imprempta La Renaixensa, Xuclá, 13, baixos. / 1905 0

1221 Tcat Guimerà, Àngel Mort d'en Jaume D'Urgell Monòleg Cinquena Barcelona Imprempta La Renaixensa Adan Ferrer "19,5 cm 10 p" 2 exemplars Angel Guimera / Mort d'en Jaume D'Urgell / Monólech / Quinta edició / Barcelona / Imp. La Renaixensa, Xuclà, 13 0

1222 Tcat Guimerà, Àngel Mossen Janot Drama Barcelona Imprempta La Renaixensa 1898 Patuel "19.5 cm 156 p" Mossen Janot / Drama en tres actes y en prosa original de Angel Guimera / Barcelona / Imprempta La Renaixensa / 1898 0

1223 Tcat Guimerà, Àngel Mossen Janot Drama Tercera Barcelona Imprempta La Renaixensa Adan Ferrer "19,5 cm 128 p" Angel Guimera / Mossen Janot / Drama en tres actes y en prosa / Tercera edició / Barcelona / Imp. La Renaixensa, Xuclá, 13 0

1224 Tcat Guimerà, Àngel La pecadora Drama Segona Barcelona Imprempta La Renaixensa Patuel "19.5 cm 151 p" 2 exemplars Angel Guimera / La pecadora / Drama en tres actes y en prosa / Estrenat en el Teatre Català, Romea, la vetlla del 11 de Mars de 1902 / Segona edició / Barcelona / Imp. La Renaixensa, Xuclá, 13 11/03/1902 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1225 Tcat Guimerà, Àngel En Pep Botella Monòleg Segona Barcelona Imprempta La Renaixensa Adan Ferrer "19 cm 15 p" Angel Guimerá / En Pep Botella / Monólech / Estrenat al Teatre Catalá (Romea) per lo primer actor En Jaume Borrás la vetlla del 5 de Mars de 1906 / Segona edició / Barcelona / Imp. La Renaixensa, Xuclá, 13 05/03/1906 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1226 Tcat Guimerà, Àngel / Via, Lluís Per dret diví Drama Barcelona Imprempta La Renaixensa 1926 Casal "19,5 cm 159 p" 2 exemplars Per dret diví / Drama en tres actes començat per Angel Guimerà y continuat sobre'l pensament del autor per Lluís Via / Estrenat en el Teatre de Novetats, la vetlla del 2 d'Octubre de 1926 / Barcelona / Imp. La Renaixensa, Xuclá, 13 1926/10/02 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1227 Tcat Guimerà, Àngel / Via, Lluís Per dret diví Drama Casal "18,5 cm 12 p" 2 exemplars. Versió resumida de l'obra. Per dret diví / Drama en tres actes, començat pel nostre gran poeta ANGEL GUIMERÁ i continuat sobre el pensament de l'autor per Lluís Via / Estrenat al Teatre Novetats el dia 2 de Octubre de 1926 1926/10/02 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1228 Tcat Guimerà, Àngel En Pólvora Drama Tercera Barcelona Imprempta La Renaixensa Casal "19.5 cm 103 p" En Pólvora / Drama en tres actes y en prosa original de Angel Guimerá / Estrenat en el Teatre Catalá. instalat en el de Novetats, la vetlla del 20 de Maig de 1893 / Tercera edició / Imp. La Renaixensa, Xuclá, 13 / Barcelona 20/05/1893 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1229 Tcat Guimerà, Àngel La Resurrecció de Llátzer Barcelona Imprempta La Renaixensa 1907 Adan Ferrer "19,5 cm 30 p" 2 exemplars La Resurrecció de Llátzer per Angel Guimerá / Música d'Enrich Morera / Estrenada en los Espectacles Audicions Graner, del Teatre Principal de Barcelona, á la vetlla del 6 de Mars de 1907. / Barcelona / Imprempta La Renaixensa, Xuclá, 13 / 1907 06/03/1907 // Barcelona // Teatre Principal 0

1230 Tcat Guimerà, Àngel Rey y Monjo Tragèdia Barcelona Imprempta La Renaixensa 1890 Patuel "19,5 cm 145 p" "Rey y Monjo / Trajedia en tres actes y en vers original de Ángel Guimeerá / Estrenada en lo Teatre Catalá, instalat en lo de Romea, la vetlla del 4 de Febrer de 1890 / Barcelona / Imprempta ""La Renaixensa"", Xuclá, 13, baixos. / 1890" 04/02/1890 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1231 Tcat Guimerà, Àngel Rey y Monjo Tragèdia Tercera Barcelona Imprempta La Renaixensa "19,5 cm 123 p" Angel Guimera / Rey y Monjo / Trajedia en tres actes y en vers / Entregada al Director del Teatre Catalá D. Frederich Soler á mitjans de Setembre de 1889. Estrenada en dit teatre el 4 de Febrer de 1890. / Tercera edició / Barcelona / Imp. La Renaixensa, Xuclá, 13 04/09/1890 // Barcelona // Teatre Català 0

1232 Tcat Guimerà, Àngel La reyna jove Drama romàntic Barcelona Imprempta La Renaixensa 1911 "19,5 cm 207 p" Amgel Guimerá / La reyna jove / Drama romántich en quatre actes / Estrenat al Teatre Catalá (Principal) la vetlla del 15 d'Abril de 1911 / Barcelona / Imprempta La Renaixensa / 1911 15/04/1911 // Barcelona // Teatre Català (Principal) 0

1233 Tcat Guimerà, Àngel La reyna jove Drama romàntic Segona Barcelona Imprempta La Renaixensa 1911 Patuel "19,5 cm 207 p" Angel Guimerá / La reyna jove / Drama romántich en quatre actes / Estrenat al Teatre Català (Principal) la vetlla del 15 d'Abril de 1911 / Segona edició / Barcelona / Imprempta La Renaixensa / 1911 15/04/1911 // Barcelona Teatre Català (Principal) 0

1234 Tcat Guimerà, Àngel La reyna jove Drama romàntic Quarta Barcelona Imprempta La Renaixensa "19,5 cm 163 p" Angel Guimera / La reyna jove / Drama romántich en quatre actes / Estrenat en el Teatre Catalá (Principal) la vetlla del 15 d'Abril de 1911 / Quarta edició / Barcelona / Imp. La Renaixensa, Xuclá, 13 15/04/1911 // Barcelona // Teatre Català (Principal) 0

1235 Tcat Guimerà, Àngel La Reyna Vella Barcelona Imprempta La Renaixensa 1908 Adan Ferrer "19,5 cm 75 p" Angel Guimerá / La Reyna Vella / men tres cuadros / Música d'Enrich Morera / S'ha estrenat en lo Teatre Principal de Barcelona la vetlla del 16 de Janer de 1908. / Barcelona / Imprempta La Renaixensa, Xuclá, 13, baixos. / 1908 16/01/1908 // Barcelona // Teatre Principal 0

1236 Tcat Guimerà, Àngel La Reyna Vella Segona Barcelona Imprempta La Renaixensa "19,5 cm 68 p" Angel Guimera / La Reyna Vella / en tres cuadros / Música d'Enrich Morera / Estrenada en el Teatre Principal de Barcelona la vetlla del 16 de Janer de 1908 / Segona edició / Imp. La Renaixensa, Xuclá, 13 / Barcelona 16/01/1908 // Barcelona // Teatre Principal 0

1237 Tcat Guimerà, Àngel La sala d'espera Comèdia Quarta Barcelona Imprempta La Renaixensa "19,5 cm 62 p" Angel Guimera / La Sala d'espera / Comedia en un acte y en prosa / Estrenada en lo Teatre Catalá, instalat en lo de Novetats, la vetlla del 2 de Desembre de 1890 / Quarta edició / Barcelona / Imp. La Renaixensa, Xuclà, 13 02/12/1890 // Barcelona // Teatre Català (Novetats) 0

1238 Tcat Guimerà, Àngel La Santa Espina Rondalla Barcelona Imprempta La Renaixensa 1907 Adan Ferrer "19,5 cm 134 p" Angel Guimerá / La Santa Espina / Rondalla en tres actes y sis cuadros / Música d' Enrich Morera / Estrenada al Teatre Principal, Espectacles Audicions Graner, la nit del 17 de Janer de 1907 / Barcelona / Imprempta La Renaixensa, Xuclá, 13 / 1907 17/01/1907 // BarcelonA // Teatre Principal 0

1239 Tcat Guimerà, Àngel La Santa Espina Rondalla Quarta Barcelona Imprempta La Renaixensa Casal "19,5 cm 111 p" Angel Guimera / La santa espina / Rondalla en tres actes y sis cuadros / Música d'Enrich Morera / Estrenada al Teatre Principal, Espectacles Audicions Graner, la nit del 19 de Janer de 1907 / Quarta edició / Barcelona / Imp. La Renaixensa, Xuclá, 13 19/01/1907 // Barcelona // Teatre Principal 0

1240 Tcat Guimerà, Àngel Terra Baixa Drama Segona Barcelona Imprempta La Comercial 1904 Patuel "19.5 cm 140 p" Ángel Guimerá / Terra baixa / Drama en tres ates y en prosa / Segona edició / Barcelona / Imprempta La Comercial, Sant Pau, 96. 1904 0

1241 Tcat Guimerà, Àngel Terra Baixa Drama Quarta Barcelona Imprempta La Renaixensa 1909 Adan Ferrer "19,5 cm 140 p" Angel Guimerá / Terra baixa / Drama en tres actes y en prosa / Quarta edició / Barcelona / Imprempta La Renaixensa / 1909 0

1242 Tcat Guimerà, Àngel Terra Baixa Drama Sisena Barcelona Imprempta La Renaixensa Casal "19,5 cm 128 p" Angel Guimera / Terra baixa / Drama en tres actes y en prosa / Sexta edició / Barcelona / Imp. La Renaixensa, Xuclá, 13 0

1243 Tcat Guimerà, Àngel Terra Baixa Drama Novena Barcelona Imprempta La Renaixensa "19,5 cm 122 p" Angel Guimera / Terra baixa / Drama en tres actes y en prosa / Novena edició / Barcelona / Imp. La Renaixensa, Xuclà, 13 0

1244 Tcat Guimerà, Àngel Terra Baixa Drama Desena Barcelona Imp. J. Sabater Bros 1947 "20,5 cm 122 p" Angel Guimerá / Terra baixa / Drama en tres actes y en prosa / Decima edició / Barcelona / Imp. J. Sabater Bros - Fortuny, 7 / 1947 0

1245 Tcat Guimerà, Àngel Terra Baixa Drama Barcelona Alvar Verdaguer 1910 Adan Ferrer "18,5 cm 100 p" Terra baixa / Drama liric en un prolec y dos actes / llibre de Angel Guimerà / (arrenjament alemany de R. Lothar) y musica de Eugeni d'Albert / Adaptació del text català a la musica per Joaquim Pena / Barcelona / Alvar Verdaguer: Rambla del Mitg, 5 / 1910 0

1246 Tcat Guimerà, Àngel Teatre [Mar i cel / Terra baixa / La filla del mar] Tragèdia / Drama / Drama Barcelona Edicions 62 1979 Les millors obres de la literatura catalana, 026 Arnau, Carme (Pròleg) 84-297-1538-X "18,5 cm 221 p" Àngel Guimerà / Teatre / Mar i Cel / Terra baixa / La filla del mar / Edicions 62, Barcelona 0

1247 Tcat Guiteras, Pau / Rosés, Pau Lo forjador d'acer Drama Barcelona Biblioteca La Barretina 1901 Patuel "21 cm 40 p" 2 exemplars Lo forjador d'acer / Drama en un acte y en vers original de Pau Guiteras y Pau Rosés / Estrenat ab inusitat éxit en lo Centre Moral de S. Francisco de Paula, la nit del 25 de Juliol del present any / Barcelona / Biblioteca La Barretina, Molas, 24, entl.º, 1.ª / 1901 25/07/1901 // Barcelona // Centre Moral de S. Francisco de Paula 0

1248 Tcat Gumà, C. 20 minuts de broma (¡Tres micos! - Un cessant) Monòleg Segona Barcelona Librería Española de Lopez, Editor Adan Ferrer "21,5 cm 31 p" 2 exemplars 20 minuts de brona / (¡Tres micos! - Un cessant) / Monólechs per C. Gumá / Segona edició lustrada per M. Moline / Barcelona / Llibreria Espanyola de López, Editor / Rambla del Mitj, número 20 0

1249 Tcat Gumà, C. ¡Abaix lo existent! Disbarat còmic Barcelona Llibrería Espanyola de López, Editor 1893 Patuel / Adan Ferrer "21,5 cm 32 p" 2 exemplars ¡Abaix lo existent! / Disbarat cómich en un acte y en vers per C. Gumá / Estrenat en lo TEATRO ROMEA la nit del 28 de Desembre de 1892 / Barcelona / Llibrería Espanyola de López, Editor / Rambla del Mitj, núm. 20 / 1893 28/12/1892 // Barcelona // Teatre Romea 0

1250 Tcat Gumà, C. Agencia de matrimonis Barcelona Llibrería Espanyola de López, Editor Miró i Folguera, R. Patuel "21 cm 32 p" Agencia de matrimonis / Humorada en vers per C. Gumá / Ilustrada ab dibuixos de R. Miró y Folguera / Barcelona / Antoni López, Editor, Llibreria Espanyola / Rambla del Mitj, N.º 20 0

1251 Tcat Gumà, C. L'amor en cego Joguina Barcelona Llibrería Espanyola de López, Editor 1888 Patuel / Adan Ferrer "21,5 cm 30 p" 2 exemplars L'amor en cego / Juguet cómich en un acte y en vers per C. Gumá / Estrenat en lo Teatro de Novetats, la nit del 20 de Desembre de 1888 / Barcelona / Llibrería Espanyola de Lopez, Editor / Rambla del Mitj, número 20 20/12/1888/ Barcelona // Teatre Novetats 0

1252 Tcat Gumà, C. L'amor lo matrimoni y'l divorci. Tercera Barcelona Llibrería Espanyola de I. López 1884 Moliné, M. Adan Ferrer "21 cm 32 p" L'amor Lo matrimoni y L Divorci / (Quatre sesseions d'un congrès) / Capritxo agre-dols, en vers per C. Gumá / Ilustrat per M. Moliné / Tercera edició / Barcelona / Llibrería Espanyola de I. Lopez / Rambla del Mitj, número 20 / 1884 0

1253 Tcat Gumà, C. Un cap-mas Joguina Barcelona Llibrería Espanyola de López 1887 Adan Ferrer "21 cm 24 p" Un cap - mas / Juguet Cómich en un acte y en vers per C. Gumá / Estrenat en lo Teatro de Catalunya la nit del 8 de Janer de 1887. / Barcelona / Llibrería Espanyola de López / Rambla del Mitj, número 20 / 1887 08/01/1887 // Barcelona Teatre de Catalunya 0

1254 Tcat Gumà, C. Una casa de dispesas Joguina Barcelona Llibrería Espanyola de López, Editor 1889 Adan Ferrer "20 cm 32 p" 2 exemplars Una casa de dispesas / Joguet cómich en un acte y en vers per D. Gumá / Estrenat en lo TEATRO DE NOVEDATS la nit del 19 de mars de 1889. / Barcelona / Llibrería Espanyola de Lopez, Editor / Rambla del Mitj, n.º 20. 19/03/1889 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1255 Tcat Gumà, C. Lo dia que'm vaig casar Tercera Barcelona Llibrería Espanyola de López, Editor Moliné, M. "21 cm 32 p" Lo dia que'm vaig casar / (Impressions d'una nuvia) / Capritxo matrimonial en vers per C. Gumá / Ilustrat per M. Moliné / Tercera edició / Barcelona / Llibrería Espanyola de Lopez, Editor / Rambla del Mitj, N.º 20 0

1256 Tcat Gumà, C. Ecce Homo Monòleg Barcelona Llibrería Espanyola de I. López, Editor Adan Ferrer "19,5 cm 16 p" Ecce Homo / Monólech en un acte y en vers per C. Gumá / Estrenat en lo TEATRO ROMEA la nit del 5 de Janer de 1885 / Barcelona / Llibreria Espanyola de I. Lopez, Editor / Rambla del Mitj, 2O. 05/01/1885 // Barcelona // Teatre Romea 0

1257 Tcat Gumà, C. Ensenyansa Superior Joguina Barcelona Llibrería Espanyola de López, Editor 1890 Patuel / Adan Ferrer "21 cm 24 p" 2 exemplars "Ensenyansa superior / Juguet cómich en un acte y en vers per C. Gumá / Estrenat en lo Teatro de ""Novedats"" la nit del 13 de Febrer de 1890. / Barcelona / Llibrería Espanyola de Lopez, Editor / Rambla del Mitj, núm.20. " 13/02/1890 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1258 Tcat Gumà, C. Ensenyansa Superior Joguina Segona Barcelona Llibrería Espanyola de López, Editor Patuel "21 cm 24 p" 2 exemplars "Ensenyansa superior / Juguet cómich en un acte y en vers per C. Gumá / Estrenat en lo Teatro de ""Novedats"" la nit del 13 de Febrer de 1890. / Segona edició / Barcelona / Llibrería Espanyola de Lopez, Editor / Rambla del Mitj, núm. 20." 13/02/1890 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1259 Tcat Gumà, C. Gos y gat Segona Barcelona Llibrería Espanyola de López, Editor 20 cm: 32 p 2 exemplars Gos y Gat / Pessa catalana, en un acte y en vers, per C. Gumá / Estrenada en lo Teatro de Novedats, la nit del 15 de Abril de 1886. / Segona edició / Barcelona / Llibrería Espanyola de Lopez, Editor / Rambla del Mitj, número 20 15/04/1886 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1260 Tcat Gumà, C. ¿Home ó dona? Tercera Barcelona Llibrería Espanyola de Antoni López, Editor "21 cm 30 p" ¿Home ó dona? / Capritxo Cómich-extravagant en vers per C. Gumá / Tercera edició / Barcelona / Llibrería Espanyola de Antoni López, Editor / 20 - Rambla del Mitj - 20 0

1261 Tcat Gumà, C. Jesús, María, Joseph! Joguina Barcelona Llibrería Espanyola de López, Editor 1894 Patuel / Adan Ferrer "21,5 cm 32 p" 2 exemplars Jesús, María, Joseph! / Juguet cómich original, en un acte y en vers, per C. Gumá / Estrenat en lo Teatro GRANVÍA la nit del 24 de Febrer de 1894. / Barcelona / Llibrería Espanyola de López, Editor / Rambla del Mitj, núm. 20 / 1894 24/02/1894 // Barcelona // Teatre Granvía 0

1262 Tcat Gumà, C. Lo marqués de carquinyoli Joguina Barcelona Llibrería Espanyola de López, Editor 1893 "21,5 cm 29 p" 2 exemplars Lo Marqués de Carquinyoli / Juguet cómich en un acte arreglat á la escena catalana per C. Gumá / Estrenat en lo TEATRO DE NOVEDATS la nit del 7 de Febrer de 1893 / Barcelona / Llibrería Espanyola de López, Editor / Rambla del Mitj, núm. 20 / 1893 07/02/1893 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1263 Tcat Gumà, C. Ni la teva ni la meva Comèdia Barcelona Lopez, Editor. Llibrería Espanyola 1890 Adan Ferrer "21 cm 80 p" 2 exemplars Ni la teva ni la meva / Comedia en tres actes y en vers per C. Gumá / Estrenada en lo Teatro de Novedats la nit del 5 de Desembre de 1890. / Barcelona / López, Editor, Llibrería Espanyola / Rambla del Mitj, número 2o. 05/12/1890 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1264 Tcat Gumà, C. Pelegrins á Roma Segona Barcelona Lopez, Editor. Llibrería Espanyola 1894 Moliné, M. "20,5 cm 32 p" Pelegrins á Roma / Viatje bufo-trágich, en vers per C. Gumá / Ilustrat per M. Moliné / Segona edició / Barcelona / López, Editor, Llibreria Espanyola / Rambla del Mitj, núm. 20 / 1894 0

1265 Tcat Gumà, C. Lo primer dia Joguina Barcelona Lopez, Editor. Llibrería Espanyola 1892 "21 cm 31 p" Lo primer dia / Juguet cómich-lírich en un acte y en vers, original, per C. Gumá / Música del Mtre. Ricardo Giménez. / Estrenat en lo Teatro de Novedats la nit del 15 de Febrer de 1892. / Barcelona / López, Editor, Llibrería Espanyola / Rambla del Centro, núm. 20. 15/02/1892 // Barcelona // Teatro Novetats 0

1266 Tcat Homs, Pvre., Josep M. Els Reis de l'Orient o La Realesa de Jesús Drama Barcelona 1926 "21 cm 43 p" Els Reis de l'Orient o La Realesa de Jesús / Drama líric en tres actes, deu quadros, en prosa, original de Josep M.ª Homs, Pvre. / música de Joan Artigas, Pvre. / Dipósit general d'aquesta obra, en la Biblioteca L'Escòn / Llibreria - Petritxol, 2 / Barcelona 0

1267 Tcat Hostench. Joaquim / Bracons, Francesc Un cop de cap Sarsuela Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1915 "Biblioteca ""L'Escon"", 088" Patuel 20 cm: 13 p "Un Cop de Cap / Segona part de El Sant del Amo / Assaig de sarsuela en un acte original de Joaquim Hostench i Francesc Bracons / amb música del Mestre Joan Carreras / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Doctor Dou, 10.Entlo., 1.ª / 1915" 0

1268 Tcat Hostench. Joaquim / Bracons, Francesc El Sant del Amo Sarsuela Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1911 "Biblioteca ""L'Escon"", 050" Foment "19,5 cm 12 p" 2 exemplars, un en mal estat "El Sant del Amo / Assaig de Sarsuela en un acte original de Joaquím Hostench y Francesc Bracóns / Am música del Mestre Joan Carreras / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Frenería, 1, 1.er, 2.ª / 1911" 0

1269 Tcat I. T. P. [Torrens, Ignasi] La bola de neu Manresa Establiment Tipogràfich de Sant Joseph 1891 Patuel "21 cm 32 p" 2 exemplars La bola de neu / Passatje Cómich-Jocós en un acte y en vers original de I. T. P. Ab llicencia. Manresa / Establiment Tipográfich de Sant Joseph / Carrer de Picas, núm. 9 / 1891. 0

1270 Tcat I. T. P. [Torrens, Ignasi] Las burlas fan com las professons. Manresa Imprempta de Sant Joseph 1890 Patuel "20 cm 31 p" Las burlas fan conm las professons. / Pessa en un acte y en vers, original de I. T. P. / Ab llicencia. / Manresa. /Imprempta de Sant Joseph, Picas, 8. / 1890 0

1271 Tcat I. T. P. [Torrens, Ignasi] Las burlas fan com las professons. Segona Manresa Imprempta de Sant Joseph 1902 Patuel "20.5 cm 16 p" 2 exemplars Las Burlas fan com las professons / Pessa en un acte y en vers original de I. T. P. / Ab llicencia / PERSONATJES / Miquel. / Andreu. / Bartomeu. / Lo Tutor. / Segona edició / Manresa: / Imprempta de Sant Joseph, Picas, 8 /1902 0

1272 Tcat I. T. P. [Torrens, Ignasi] ¡Criaturas naixém...! Sarsuela Manresa Tipografía de Sant Joseph 1894 Patuel "21 cm 31 p" 2 exemplars / llibre acompanyat de llibret amb partitura ¡Criaturas naixém...! / Sarsuela en un acte y en vers / Lletra de I. T. P. / Música de Ramon J. Clotet. / Manresa: / Tipografía de Sant Joseph, Picas, 8 / 1894. 0

1273 Tcat I. T. P. [Torrens, Ignasi] De gorras Joguina Segona Manresa Imprempta de Sant Joseph 1900 Patuel "19 cm 30 p" 2 exemplars De Gorras / Joguina en un acte y en vers original de I. T. P. / Segona edició / Ab llicencia / Manresa / Imprempta de Sant Joseph, Picas 8 / 1900 0

1274 Tcat I. T. P. [Torrens, Ignasi] Las Escolas Laicas Drama Manresa Imprempta de Sant Joseph 1889 Patuel "20 cm 55 p" 2 exemplars Las Escolas Laicas / Drama en tres actes y en vers original de I. T. P. / Ab Llicencia. / Manresa: / Imprempta de Sant Joseph, Picas, 8, / 1889 0

1275 Tcat I. T. P. [Torrens, Ignasi] La grossa de Nadal Manresa Imprempta de Sant Joseph 1892 Patuel "21 cm 32 p" 2 exemplars La grossa de Nadal / Atzegallada en un acte y dos cuadros, y en vers original de I. T. P. / Manresa / Imprempta de Sant Joseph, Picas, 8 / 1892 0

1276 Tcat I. T. P. [Torrens, Ignasi] La mestressa de casa Monòleg Manresa Imprempta de Sant Joseph 1893 "21 cm 24 p" "La mestressa de casa / (2,ª part de ""La meva senyora"") / Monólech en un acte y en vers original de I. T. P. / Manresa. / Imprempta de Sant Joseph, carrer de Picas. / 1893" 0

1277 Tcat I. T. P. [Torrens, Ignasi] Modas Manresa Imprempta de Sant Joseph 1889 Foment "20,5 cm 29 p" Modas. / Revista crítica en un acte y en vers original de I. T. P. / Ab llicencia. / Manresa: / Imprempta de Sant Joseph, Picas, 8, / 1889 0

1278 Tcat I. T. P. [Torrens, Ignasi] Modas Segona Manresa Imprempta de Sant Joseph 1902 "21 cm 23 p" 2 exemplars sense coberta Modas / Revista crítica en un acte y en vers original de I. T. P. / Ab llicencia / Segona edició / Manresa: / Imprempta de Sant Joseph, Picas, 8 / 1902 0

1279 Tcat I. T. P. [Torrens, Ignasi] La repartidora Sarsuela Manresa Imprempta de Sant Joseph 1890 Patuel "21,5 cm 40 p" 2 exemplars / llibre acompanyat de llibret amb partitura La repartidora / Sarsuela en dos actes y en vers / lletra de I. T. P. / Música de D. Joseph Carreras / Ab llicencia. / Manresa / Imprempta de Sant Joseph, Picas, 8. / 1890. 0

1280 Tcat I. T. P. [Torrens, Ignasi] Un sabi de fi de sigle Manresa Imprempta de Sant Joseph 1896 Patuel "21 cm 46 p" 2 exemplars Un sabi fi de sigle / Brometa en dos actes dividits en tres quadros original de I. T. P. / Manresa: / Impremta de Sant Joseph, Picas, 8 / 1896. 0

1281 Tcat I. T. P. [Torrens, Ignasi] ¡Vells y Boigs! Manresa Imprempta de Sant Joseph 1892 Patuel "21 cm 32 p" 2 exemplars ¡Bells y Boigs! / Divertiment cómich en un acte y en vers original de I. T. P. / Manresa / Imprempta de Sant Joseph, Picas, 8 / 1892 0

1282 Tcat Iglésias, Ignasi L'alegria del sol Idil·li Barcelona "Tip. ""L'Avenç""" 1908 Casal "18,5 cm 44 p" 2 exemplars "Ignasi Iglesias / L'alegria del sol / Idili en un acte / Barcelona / Tip. ""L'Avenç"", Rambla de Catalunya, 24 / 1908 [Aquesta obra va ser estrenada en el ""Teatre Català"", Romea, el dia 22 d'Abril de 1908]" 1908/04/22 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1283 Tcat Iglésias, Ignasi L'Alosa Drama 1899 Patuel "19 cm 110 p" Ognasi Iglesias / L'Alosa / Drama en tres actes [Aquesta obra fou representada per primera vegada a Barcelona, en el Teatre Principal, la nit del 14 de novembre de 1899] 14/11/1899 // Barcelona // Teatre Principal 0

1284 Tcat Iglésias, Ignasi La Barca Nova Drama Barcelona "Tip. ""L'Avenç""" 1907 Adan Ferrer "19 cm 212 p" "Ignasi Iglesias / La Barca Nova /Drama en tres actes / Barcelona / Tip. ""L'Avenç"", Ronda de l'Universitat, 20 / 1907 [L'estrena d'aquesta obra va fer-se en el Teatre Català (Romea) la nit del primer de Maig de l'any 1907]" 01/05/1907 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1285 Tcat Iglésias, Ignasi La Barca Nova Drama Barcelona Mentora 1933 Obres completes d'Ignasi Iglésias, 10 Patuel "18,5 cm 165 p" Obra extreta del volum de les Obres completes "Obres completes d'Ignasi Iglesias / Desè volum / La barca nova / L'encís de la glòria / Edicions Mentora / Dipòsit per a la venda: / Editorial Joventud, S. A. / Provença, 101-103 / Barcelona [Aquesta obra fou representada per primera vegada a Barcelona en el ""Teatre Català"" (Romea) la nit del primer de maig de l'any 1907" 01/05/1907 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1286 Tcat Iglésias, Ignasi Cendres d'amor Drama Barcelona Publicacions Teatralia 1909 Biblioteca Teatralia Patuel / Adan Ferrer "19 cm 30 p" 2 exemplars Biblioteca Teatralia / Ignasi Iglesias / Cendres d'amor / Quadro dramatic / 1909 0

1287 Tcat Iglésias, Ignasi "La Colla d'en Pep Mata o ""Els Martirs de l'Inquisició""" Sainet Barcelona "Tip. ""L'Avenç""" 1908 Adan Ferrer "18,5 cm 89 p" 2 exemplars "Ignasi Iglesias / La colla d'en Pep Mata o ""Els Martirs de l'Inquisició"" / Sainet / Barcelona / Tip. ""L'Avenç"", Ronda de l'Universitat, 20 / 1908 [L'estrena d'aquesta obra va fer-se en el Teatre Català (Romea) la nit del 3 de Desembre de l'any 1907]" 03/12/1907 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1288 Tcat Iglésias, Ignasi Els concients Drama 1898? Patuel "19 cm 85 p" "Ignasi Iglesias / Els concients / Drama en quatre actes [Aquesta obra fou representada, com a prova d'estudi, en el ""Casino Andresense"", de Sant Andreu de Palomar, el 24 de juliol de 1898, i el dia 22 d'octubre del mateix any, fou estrenada al ""Teatre Líric"" de Barcelona]" 24/07/1898 // Barcelona // Teatre Líric 0

1289 Tcat Iglésias, Ignasi El cor del poble Comèdia dramàtica Segona Barcelona Impremta D'Art 1916 Patuel / Adan Ferrer "19.5 cm 210 p" 2 exemplars "Ignasi Iglesias / El cor del poble / Comedia dramàtica en tres actes / (Segona edició) / Impremta D'Art / Provença, 304.- Barcelona / MCMXVI [Aquesta obra va ésser representada per primer cop a Barcelona en el ""Teatre Català"", la nit del 20 de Janer de 1902]" 20/01/1902 // Barcelona // Teatre Català 0

1290 Tcat Iglésias, Ignasi Cor endins Drama Barcelona "Tip. ""L'Avenç""" 1907 Adan Ferrer "19 cm 39 p" "Ignasi Iglesias / Cor endins / Quadro dramatin / Barcelona / Tip. ""L'Avenç"", Ronda de l'Universitat, 20 / 1907 [L'estrena d'aquesta obra va fer-se en el teatre del ""Circol de Propietaris"", de Gracia, la nit del 16 de Maig de 1907]" 16/05/1907 // Barcelona (Gràcia) // Teatre Círcol de Propietaris 0

1291 Tcat Iglésias, Ignasi L'encís de la glòria Drama Barcelona Mentora 1933 Obres completes d'Ignasi Iglésias, 10 Patuel "18,5 cm 153 p (167-320)" Obra extreta del volum de les Obres completes Ignai Iglesias / L'encís de la glòria/ Drama en tres actes 0

1292 Tcat Iglésias, Ignasi L'escorçó Drama 1893 Patuel "19 cm 105 p" "Ignasi Iglesias / L'escorçó / Drama en tres actes [Aquesta obra fou representada perprimera vegada a Barcelona, en el ""Teatre Gran-via"" la nit del 9 de desembre de 1893] " 09/12/1893 // Barcelona // Teatre Gran-via 0

1293 Tcat Iglésias, Ignasi La fal·lera de l'amor Comèdia Barcelona Mentora 1932 Obres completes d'Ignasi Iglésias Patuel "19 cm 145 p (111-256)" Obra extreta del volum de les Obres completes Ignai Iglesias / La fal·lera de l'amor / Comèdia en tres actes [Aquesta obra fou representada per primera vegada a Barcelona en el Teatre Català Romea, Empresa Fàbregas, la nit del 18 d'Abril de 1921] 18/04/1921 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1294 Tcat Iglésias, Ignasi La festa dels aucells "Tip. ""L'Avenç""" 1905 "Biblioteca Popular de ""L'Avenç"", 47" Patuel "16 cm " "Obra extreta del volum 47 de la Biblioteca Popular de ""L'Avenç"" / Sense portada ni coberta" "[Aquesta obra fou representada per primera vegada en el ""Teatre de les Arts"" de Barcelona, el dia 28 de Janer de 1905]" 28/01/1905 // Barcelona // Teatre de les Arts 0

1295 Tcat Iglésias, Ignasi Flor tardana / La festa dels aucells Quadres de costums Barcelona "Tip. ""L'Avenç""" 1905 Casal "16 cm 106 p" "Ignasi Iglesias / Flor tardana / La festa dels aucells / Quadros de costums en un acte / Barcelona / Biblioteca Popular de L'Avenç"" / 1905 [Flor tardana / Aquesta obra fou representada per primera vegada en el ""Teatre Català"", instalat en el Romea de Barcelona, la nit del 6 d'Abril de 1903 // La festa dels aucells / Aquesta obra fou representada per primera vegada en el ""Teatre de les Arts"" de Barcelona, el dia 28 de Janer de 1905]" 06/04/1903 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 06/04/1903 // Barcelona // Teatre de les Arts 0

1296 Tcat Iglésias, Ignasi Flor tardana Quadre de costums Segona Barcelona "Tip. ""L'Avenç""" 1911 "Biblioteca Popular de ""L'Avenç"", 47" Patuel "16 cm 60 p" "Obra extreta del volum 47 de la Biblioteca Popular de ""L'Avenç""" "Ignasi Iglesias / Flor Tardana / La festa dels aucells / Quadros de costums en un acte / Segona edició / Barcelona / Biblioteca Popular de ""L'Avenç"" / 1911 [Aquesta obra fou representada per primera vegada en el ""Teatre Català"", instalat en el Romea de Barcelona, la nit del 6 d'Abril de 1903]" 06/04/1903 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1297 Tcat Iglésias, Ignasi Flor tardana [manuscrit] Quadre líric de costums "23 cm 109 p" Manuscrit 0

1298 Tcat Iglesias, Ignasi Flors de cingle Poema dramàtic Barcelona "Tip. ""L'Avenç""" 1912 Patuel "20,5 cm 162 p" "Ignasi Iglesias / Flor de cingle / Poema dramatic en tres actes, en vers amb sis chorals i dugues cançons del mestre Cassià Casademont / Barcelona / Tip. ""L'Avenç"": Rambla Catalunya, 24 / 1912 [Aquesta obra va representar-se per primera vegada el dia 3 de setembre de 1911, com inaugural del Teatre de Naturalesa a Catalunya en el paradisiac bosc nomenat de cân Terrés, del terme de La Garriga]" 03/09/1911 // La Garriga // Teatre de Naturalesa 0

1299 Tcat Iglesias, Ignasi Foc follet Drama Barcelona Mentora 1935 Obres completes d'Ignasi Iglésias Patuel "19 cm 115 p (107-222)" Obra extreta del volum de les Obres completes "Ignasi Iglesias / Foc follet / Drama en quatre actes [Aquesta obra fou representada per primera vegada a Barcelona en el ""Teatre Català"" (Romea), la nit del 7 de març de 1899] " 07/03/1899 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1300 Tcat Iglesias, Ignasi Foc-follet Drama Barcelona "Tip. ""L'Avenç""" 1899 Patuel "18 cm 175 p" 2 exemplars, i un tercer dins un volum enquadernat amb altres obres, de tapes marrons i llom verd "Ignasi Iglesias / Foc-follet / Drama en quatre actes / Barcelona / Tip. ""L'Avenç"": Ronda de L'Universitat 20 / 1899 [Aquesta obra va esser representada per primera vegada en el ""Teatre Romea"" (Català), la nit del 7 de Març de 1899] " 07/03/1899 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1301 Tcat Iglésias, Ignasi Foc Nou Comèdia Barcelona "Tip. ""L'Avenç""" 1909 Adan Ferrer "18,.5 cm 201 p" "Ignasi Iglesias / Foc Nou / Comedia en tgres actes / Barcelona / Tip. ""L'Avenç"", Rambla de Catalunya, 24 / 1909 [Aquesta obra va representar-se per primera vegada en el Teatre de Novedats de Barcelona, a càrrec de la ""Nova Empresa de Teatre Català"", la nit del 6 de Febrer de 1909]" 06/02/1909 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1302 Tcat Iglésias, Ignasi La Formiga Monòleg Barcelona "Tip. ""L'Avenç""" 1904 "18 cm 12 p" 2 exemplars "Ignasi Iglesias / La Formiga / Monolec / Barcelona / Tip. ""L'Avenç"", Ronda de l'Universitat, 20 / 1904 [Aquest monolec va esser representat per primeda vegada en el ""Teatre de les Arts"" la nit del 28 de Març de 1904, per la nena Maria Guitart.]" 28/03/1904 // Barcelona // Teatre de les Arts 0

1303 Tcat Iglésias, Ignasi Fructidor Drama Barcelona "Tip. ""L'Avenç""" 1897 Adan Ferrer "18,5 cm 177 p" "Ignasi Iglesias / Fructidor / Drama en quatre actes / Barcelona / Tip. ""L'Avenç, de Massó, Cassas & Elias/ Ronda de l'Universitat, 4 / 1897" 0

1304 Tcat Iglésias, Ignasi Les Garses Comèdia 1905 Patuel "19 cm 178 p" "Ignasi Iglesias / Les Garses / Comèdia en tres actes [Aquesta obra fou representada per primera vegada a Barcelona en el ""Teatre Català"" (Romea), la nit del 25 de novembre de 1905] " 25/11/1905 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1305 Tcat Iglésias, Ignasi Les Garces Comèdia Barcelona "Tip. ""L'Avenç""" 1906 Adan Ferrer "18,5 cm 200 p" "Ignasi Iglesias / Les Garces / Comedia en tres actes / Barcelona / Tip. ""L'Avenç"", Ronda de l'Universitat, 20 / 1906 [Aquesta obra va esser representada per primera vegada en el Teatre Català, Romea, la nit del 25 de Niovembre de 1905]" 25/11/1905 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1306 Tcat Iglésias, Ignasi Girassol Comèdia Barcelona "Tip. ""L'Avenç""" 1906 Adan Ferrer "18,5 cm 192 p" "Ignasi Iglesias / Girassol / Comedia en tres actes / Barcelona / Tip. ""L'Avenç"", Ronda de l'Universitat, 20 / 1906 [Aquesta obra va esser representada per primera vegada en el Teatre Català, Romea, la nit del 14 d'Abril de 1906]" 14/04/1906 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1307 Tcat Iglésias, Ignasi Girassol Comèdia Segona edició, reformada Barcelona Impremta D'Art 1915 Adan Ferrer "19,5 cm 232 p" "Ignasi Iglesias / Girassol / Comedia en tres actes / (Segona edició, reformada) Impremta D'Art / Provença 304 / Barcelona [Aquesta obra, reformada, va representar-se per primer cop en el teatre ""Auditorium"", la nit del 20 de Maig de 1915]" 20/05/1915 // Barcelona // Teatre Auditorium 0

1308 Tcat Iglésias, Ignasi Gira-sol Comèdia Barcelona Mentora 1930 Obres completes d'Ignasi Iglésias, 4 "19 cm 188 p (131-319)" Obra extreta del volum de les Obres completes "Ignasi Iglesias / Gira-sol [Aquesta obra, reformada, for representada per primer cop en el teatre ""Auditorium"", la nit del 20 de Maig de 1915] " 20/05/1915 // Barcelona // Teatre Auditorium 0

1309 Tcat Iglésias, Ignasi L'home de palla Drama Barcelona Mentora 1931 Obres completes d'Ignasi Iglésias, 6 Patuel "19 cm 123 p (181-304)" Obra extreta del volum de les Obres completes "Ignasi Iglesias / L'home de palla / Drama en dos actes [Aquesta obra fou representada per primera vegada, a Barcelona, el dia 15 de novembre de 1912, en el ""Gran Teatre Espanyol""]" 15/11/1912 // Barcelona // Gran Teatre Espanyol 0

1310 Tcat Iglésias, Ignasi En Joan dels Miracles Drama Barcelona "Tip. ""L'Avenç""" 1908 Patuel "19 cm 201 p" 2 exemplars "Ignasi Iglesias / En Joan dels Miracles / Drama en tres actes / Barcelona / Tip. ""L'Avenç"", Rambla de Catalunya, 24 / 1908 [Aquesta obra va esser representada per primeda vegada en el Teatre Català (Romea) la nit del18 d'Abril de 1908]" 18/04/1908 // Teatre Català (Romea) 0

1311 Tcat Iglésias, Ignasi En Joan dels Miracles Drama Barcelona Mentora 1930 Obres completes d'Ignasi Iglésias, 5 Patuel "19 cm 272 p (16-165)" "Ignasi Iglesias / En Joan dels miracles / Drama en tres actes [Aaquesta obra fou representada per primera vegada al ""Teatre Català"" (Romea), la nit del 18 d'Abril de 1908] " 18/04/1908 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1312 Tcat Iglésias, Ignasi En Joan dels Miracles Drama Barcelona Mentora 1930 Obres completes d'Ignasi Iglésias, 5 Patuel "19 cm 272 p (16-165)" "Ignasi Iglesias / En Joan dels miracles / Drama en tres actes [Aaquesta obra fou representada per primera vegada al ""Teatre Català"" (Romea), la nit del 18 d'Abril de 1908] " 18/04/1908 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1313 Tcat Iglésias, Ignasi Joventut Drama Barcelona Mentora 1930 Obres completes d'Ignasi Iglésias, 4 Patuel "19 cm 54 p" Obra extreta del volum 4 de les Obres completes. / Sense coberta ni portada 0

1315 Tcat Iglésias, Ignasi Lladres Drama Barcelona "Tip. ""L'Avenç""" 1900 Patuel "18 cm 57 p" "Ignasi Iglesias / Lladres / Quadro dramatic / Barcelona / Tip. ""L'Avenç"": Ronda de l'Universitat, 20 / 1900 [Aquesta obra va esser representada per primera vegada a Barcelona, en el ""Teatre Principal"", la nit del 18 d'Octubre de 1899]" 18/10/1900 // Barcelona // Teatre Principal 0

1314 Tcat Iglésias, Ignasi Joventut Drama Barcelona "Tip. ""L'Avenç""" 1905 Patuel "18,5 cm 64 p" "Ignasi Iglesias / Joventut / Drama en un acte / Primera part de la trilogia ELS PRIMERS FREDS / Barcelona / Tip. ""L'Avenç"": Ronda de l'Universitat, 20 / 1905 [Aquesta obra va esser representada per primeda vegada a Barcelona en el ""Teatre Català"", Romea, la nit del 8 de Novembre de 1904]" 08/11/1904 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1316 Tcat Iglésias, Ignasi Lladres Drama Barcelona Mentora 1935 Obres completes d'Ignasi Iglésias, 14 Patuel "19 cm 31 p (225-256)" "Ignasi Iglesias / Lladres / Drama en un acte [Aquesta obra fou representada per primera vegada a Barcelona, en el ""Teatre Principal"", la nit del 18 d'octubre de 1899]" 18/10/1899 // Barcelona // Teatre Principal 0

1317 Tcat Iglésias, Ignasi La llar apagada Drama Barcelona Mentora 1927? Patuel "19 cm 164 p (165-329)" 2 exemplars La llar apagada [Aquesta obra va representar-se per primera vegada a Barcelona, en el Teatre de Novetats, la nit del 17 de desembre de 1926] 17/12/1926 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1318 Tcat Iglésias, Ignasi La Mare Eterna Drama Barcelona "Tip. ""L'Avenç""" 1902 Adan Ferrer "18 cm 189 p" "Ignasi Iglesias / La Mare Eterna / Drama en tres actes / Barcelona / Tip. ""L'Avenç"" : Ronda de l'Universitat, 20 / 1902 [Aquesta obra va esser representada per primera vegada a Barcelona en el ""Teatre de Novetats"", la nit del 22 de Novembre de 1900] " 22/11/1900 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1319 Tcat Iglésias, Ignasi La Mare Eterna Drama Segona edició, reformada Barcelona F. Granada y C.ª "18,5 cm 133 p" Ignasi Iglesias / La Mare Eterna / Drama en tres actes / (Segona edició, reformada) / F. Granada y C.ª / 344, Diputació, 344 / Barcelona [Aquesta obra va representar-se per primera vegada a Barcelona, en el Teatre de Novetats, la nit del 22 de novembre de 1900] 0

1320 Tcat Iglésias, Ignasi La noia maca Comèdia Barcelona "Tip. ""L'Avenç""" 1911 Patuel "19 cm 104 p" 2 exemplars "Ignasi Iglesias / La Noia maca / Comedia en tres actes / Barcelona / Tip. ""L'Avenç"", Rambla de Catalunya, 24 / 1911 [Aquesta obra va representar-se per primera vegada a Barcelona en el ""Teatre Català"" (Romea), el vespre del 10 de Novembre de 1910]" 10/11/1910 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1321 Tcat Iglésias, Ignasi La nostra parla Comèdia Barcelona F. Granada y C.ª 1920? Adan Ferrer "18,5 cm 175 p" "3 exemplars, un d'enquadernat dins el volum d'Ignasi Iglésias ""Els vells""." "Ignasi Iglesias / La nostra parla / Comèdia en tres actes [Aquesta obra va representar-se per primera vegada a Barcelona en el ""Teatre Català"", Romea, Empresa Fàbregas, la nit del 3 d'abril de 1920]" 03/04/1920 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1322 Tcat Iglésias, Ignasi Els primers freds Drama Tercera Barcelona Mentora 1930 Obres completes d'Ignasi Iglésias, 4 Patuel "19 cm 70 p (56-126)" "2 exemplars. Amb un opuscle en record de la primera representació de l'obra, amb la partitura del poema ""Cançó de bressol"" del primer acte." Obvres completes d'Ignasi Iglesias / Quart volum / Els primers freds / Trilogia / I part, Joventut.- II part, Camí de neu III part, Els llops de Nadal / Gira-sol / (Tercera edició) / Edicions Mentora / Dipòsit per a la venda: /Editorial Juventud, S. A. / Provença, n.º 216 / Barcelona 0

1323 Tcat Iglésias, Ignasi La reina del cor Comèdia Barcelona "Tip. ""L'Avenç""" 1903 Adan Ferrer "18,5 cm 87 p" 2 exemplars "Ignasi Iglesias / La reina del cor / Comedia en un acte / Barcelona / Tip ""L'Avenç"" : Ronda de l'Universitat, 20 / 1903 [Aquesta obra va esser representada per primera vegada a Barcelona en el ""Teatre Català"" (Romea), la nit del 14 d'Abril de 1903] " 14/04/1903 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1324 Tcat Iglésias, Ignasi La Resclosa Drama Barcelona "Tip. ""L'Avenç""" 1900 Adan Ferrer "18 cm 190 p" "Ignasi Iglesias / La Resclosa / Drama en tres actes / Barcelona / Tip. ""L'Avenç"" : Ronda de L'Universitat, 20 / 1900 [Aquesta obra va esser representada per primera vegada, a Barcelona, en el ""Teatre Romea"" (Català), la nit del 17 de Novembre de 1899]" 17/11/1899 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1325 Tcat Iglésias, Ignasi La Resclosa Drama Barcelona Mentora 1930 Obres completes d'Ignasi Iglésias, 5 Patuel "10 cm 103 p (169-272)" Sense coberta "Ignasi Iglesias / La resclosa / Drama en tres actes [Aquestaobra fou representada per primera vegada a Barcelona, en el ""Teatre Català"" (Romea), la nit del 17 de novembre de 1899]" 17/11/1899 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1326 Tcat Iglésias, Ignasi La senyora Marieta / La llar apagada Drama Barcelona Mentora 1927? Puig i Ferreter, Joan (Pròleg) Adan Ferrer "19,5 cm 329 p" "Ignasi Iglesias / La senyora Marieta / La llar apagada / Edició homenatge amb un proleg de J. Puig i Ferreter / Editorial Mentora, S. A., Rosselló, 154. - Barcelona [La senyora Marieta, aquesta obra va representar-se per primera vegada a Barcelona en el ""Teatre Català"" Romea, Empresa Fàbregas, la nit del 30 de novembre de 1919] [La llar apagada, aquesta obra va representar-se per primera vegada a Barcelona, en el Teatre de Novetats, la nit del 17 de desembre de 1926] " 30/11/1919// Barcelona // Teatre Català (Romea) 17/12/1926 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1327 Tcat Iglésias, Ignasi Els vells Drama Barcelona Librería Espanyola: Antoni Lopez, Editor 1903 Adan Ferrer "18 cm 284 p" 2 exemplars, sense coberta "Ignasi Iglesias / Els vells / Drama en tres actes / Barcelona / Llibreria Espanyola. Antoni López, Editor / Rambla del Mitj, 20 / 1903 [Aquesta obra va esser representada per primera vegada a Barcelona en el ""Teatre Català"", Romea, la nit del 6 de Febrer de 1903]" 06/02/1903 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1328 Tcat Iglésias, Ignasi Els vells Drama Segona Barcelona F. Granada y C.ª Maragall, Joan (Pròleg) "19 cm 188 p" 2 exemplars "Ignasi Iglesias / Els vells / Drama en tres actes / (Segona edició) / amb unes paraules d'en Maragall [Aquesta obra va ésser representada per primera vegada a Barcelona en el ""Teatre Català"", Romea, la nit del 6 de Febrer de 1903] " 06/02/1903 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1329 Tcat Bruny Bonaparte, Pere Eclipse d'amor Joguina còmica Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1907 Patuel "21,5 cm 55 p" P. Bruny Bonaparte / Eclipse d'amor / Juguet cómich en un acte / Estrenat ab brillantissim éxit en el Teatre Tivoli, de Amposta, la nit del 26 d'Agost de 1906. / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2 / 1906 26/08/1906 // Amposta // Teatre Tívoli 0

1330 Tcat Iglésias Guizard, j. El vistaire Comèdia Barcelona Impremta Ràfols p "19,5 cm 45 p" J. Iglesias Guizard / El vistaire / Comèdia de costums segarrenques, en tres actes 0

1331 Tcat Isart Roig, Jaume El Charlot s'ha fet de moda Sainet Barcelona Impremta I. Porcar 1917 "19 cm 19 p" 2 exemplars El Charlot s'ha fet de moda / Sainet en un acte original de En Jaume Isart Roig / Estrenat amb grandiós éxit en el Teatre del Ateneo Racionalista de Sans en la nit del 27 de Maig de 1917 / Primera edició / Barcelona / Impremta I. Porcar. Sans, 9 / 1917 27/05/1917 // Barcelona (Sans) / Ateneo Racionalista 0

1332 Tcat Isern, Francesc El petit mestre d'escola Quadre dramàtic Barcelona Imprempta de Josep Abadal Teatre de nois Patuel "21,5 cm 29 p" "Teatre de noys / Francesc Isern / El petit mestre d'escola / Quadro dramátic / Barcelona / Imprempta de Josep Abadal / Tallers, 18 [Aquesta obra fou representada per primera volta en el local de la Societat ""Quevedo""]" 0

1333 Tcat Isern, Joan ¿Quí será l'avi? Joguina Barcelona Llibrería de Roig Germans 1887 Delegació de Propietats d'Obras Dramàticas Patuel "21 cm 20 p" Delegació de Propietats d'Obras Dramáticas / Plassa de Santa Ana, nú. 8, pis 3.er / ¿Quí será l'avi? / Joguina en un acte / Arreglada á la escena catalana, per D. Joan Isern / estrenada ab extraordinari éxit en la funció de son benefici, lo dia 28 de Febrer de 1887 en el Teatre Catalá (Romea) / Barcelona / Llibrería de Roig Germans / Carrer de Jaume I, núm, 3 / 1887 28/02/1887 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1334 Tcat J. B. y J. Venjança catalana Monòleg Barcelona Biblioteca Regional 1900 "Galeria Dramàtica de ""La Biblioteca Regional""" "20,5 cm 14 p" 2 exemplars Venjança catalana / Monólech en un acte y en vers original de J. B. y J. / Barcelona / Biblioteca Regional, carrer de Junqueras, 2, pral. / 1900 0

1335 Tcat J. P. Dos testaments Joguina Barcelona Tipografía de Joseph Miquel 1892 Galeria Catalana Patuel "21 cm 20 p" 2 exemplars Dos testaments / Juguet en un acte y en vers / original de J. P. / Estrenat ab exit en lo Teatro Principal de Villafranca La nit del 11 Desembre de 1887 / Gracia / Tipografía de Joseph Miquel / 116, Carrer Major, 116 / 1892 11/12/1887 // Villafranca // Teatro Principal 0

1336 Tcat J. S. ¡¡Catalunya!! Quadre dramàtic Tercera Olot Imprempta y llibrería de Ramón Bonet 1913 Patuel "21 cm 35 p" ¡¡Catalunya!! / Quadro Dramátich en un acte y en vers original de J. S. / Estrenat ab brillant éxit en lo Teatre de la Associació Católica d'Obrers Olotins la nit del dia 24 de Juny de 1882. / Tercera edició / Olot: / Imprempta y llibrería de Ramón Bonet / Carrer Major, núm. 3 / 1913 24/06/1882 // Olot // Teatre de la Associació Católica d'Obrers Olotins 0

1337 Tcat J. V. La levita del avi Drama Barcelona Imprempta de Subirana Germans 1892 "23 cm 46 p" 2 exemplars La levita del avi / Drama en dos actes y en prosa original de J. V. / Estrenat ab gran éxit en el vesprada de Sant Pere del present any en lo teatre de la Joventut Católica de Manresa / Ab llicencia del ordinari / Barcelona / Imprempta de Subirana Germans / Carrer de la Portaferrisa, 14 / 1892 28/06/1892 // Manresa // Teatre de la Joventut Catòlica 0

1338 Tcat Janer, Joan Un pare que tenia dos fills... Comèdia Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1936 El nostre teatre, 56 Patuel "19 cm 39 p" 2 exemplars "Un pare que tenia dos fills... / Comèdia en tres actes, original de Joan Janer / Mencio Honorifica en el Concrus d'obres còmiques convocat per aquesta publicació [Aquesta obra va ésser estrenada per la Companyia d'August Barbosa, al Teatre del ""Casal Català Prat de la Riba"", de Barcelona, el 15 de desembre del 1935]" 15/12/1935 // Barcelona // Teatre del Casal Català Prat de la Riba 0

1339 Tcat Janés i Duran, Mateu La sacra passió del Natzarè [facsímil] Poema El Prat de Llobregat Rúbrica Editorial 1997 J. S. F. B-86441-09-9 "21,5 cm 150 p" Mateu Janés i Duran / La sacra passió del Natzarè / Poema per a teatre, en tres actes i un próleg dividits en divuit quadros, en vers / Molins de Rei / 1953 [la portada és un facsímil de la de 1953] 0

1340 Tcat L'Hostal, Joan de Les pantirrolles de la dona Vodevil Madrid Sociedad de Autores Españoles 1919 Casal "21,5 cm 20 p" Joan de L'Hostal / Les pantorrilles de la dona / Vaudeville en 1 actes, original / Estrenat en el Teatre Español de Barcelona el dia 25 de Gener de 1918 / Madrid / Sociedad de Autores Españoles / Calle del Prado, n.º 24 / 1919 25/01/1918 // Barcelona // Teatre Espanyol 0

1341 Tcat Jordà, J. M. /Capdevila, Lluís [Dostoievski, Fedor] Crim i Càstic Drama Barcelona Llibreria Millà 1936 Catalunya Teatral, 095 Casal "17,5 cm 56 p" Crim i càstic / Drama en tres actes i dinou quadres / Escenificació de la novel·la de Fedor Dostoiewki / per J. M.ª Jorda i Lluis Capdevila / Catalunya Teatral / Any V 1 de Març de 1936 / Núm. 95 /Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 0

1342 Tcat Jordana, Marcelino A Isona falta gent Diàleg còmic Barcelona Tipografia El Arte 1898 Patuel "20 cm 12 p" 2 exemplars Teatro Catalá / A Isona falta gent / Dialech Cómich Catalá en un acte y en prosa original de Marcelino Jordana / Estrenat ab éxit en lo Teatro Lara la nit del 12 de Novembre de 1898 / Preu: 35 céntims. / Barcelona / Tipografia EL ARTE, Riera Baixa, núm, 6. / 1898 12/11/1898 // Barcelona // Teatre Lara 0

1343 Tcat Jordana i Tomás, Marcelino de Agencia de Casaments Barcelona Impremta de Joaquím Collazos 1900 "21,5 cm 23 p" Agencia de Casaments / Saynete en un acte y en prosa catalana original de Marcelino de Jordana y Tomás / Estrenat ab satisfactori éxit en las societats La Walkyria y Centre Republicá de la Dreta del Enssanxe, la nit del 22 d'Abril de 1899 / Preu: 2 rals / Barcelona / Impremta de Joaquím Collazos / Plassa de la Igualtat, 3 / 1900 22/04/1899 // Barcelona // Societats La Walkyria i Centre Republicà 0

1344 Tcat Jordana i Tomás, Marcelino de L'Hostal de la Munda Joguina còmica Barcelona Impremta de Joaquím Collazos 1901 Patuel "21 cm 24 p" "L'Hostal de la Munda / Juguet cómich en un acte y en prosa original de Marcelino de Jordana y Tomás / Estrenat ab extraordinari éxit en el Teatro Olimpo pel quadro dramátich de la societat ""Lo látigo d'Or"" la vetlla del 27 de Janer de 1901 / Barcelona / Imprempta d'en Joaquim Collazos / Plaza de la Igualtat núm, 3 / 1901 " 27/01/1901 // Barcelona // Teatre Olimpo 0

1345 Tcat Juliá Pous, A. Bernat Manso Comèdia Barcelona Imp. de la Viuda de Jose Miguel 1907 "20.5 cm 32 p" A. Juliá Pous / Bernat Manso / Comedia en un acte / Estrenada en el Teatre Romea. Novembre de 1907. / Barcelona / Imp. de la Viuda de Jose Miguel / Junqueras, 7.- Gracia / 1907 ??/11/1907 // Barcelona // Teatre Romea 0

1346 Tcat Juliá i Sust, Pere Entresuela, Primera Joguina Barcelona Francisco Badia, impresor 1896 Patuel 21 cm: 39 p 2 exemplars Entresuelo, Primera / Joguina en un acte y en prosa original de Pere Juliá y Sust / Estrenada en lo Teatro Romea. la nit del 21 de Febrer de 1896. / Barcelona / Francisco Badia, impresor, Dou, 14 / 1896 21/02/1896 // Barcelona // Teatre Romea 0

1347 Tcat Juncosa, M.H. Nit d'ánimes Sainet Barcelona Llibrería Salesiana 1915 Galeria Salesiana de Lecturas Dramáticas, 100 "16,5 cm 28 p" 2 exemplars M. H. Juncosa / Nit d'ánimes / Sainet / n.º 100 / Llibrería Salesiana / Apartat, 175, Barcelona / 1915 [S'estrená amb éxit en el teatre de l'Institut Salesiá de Sant Josep, de Barcelona, la tarda del diumenge d'ánimes de l'any 1906.] ??/??/1906 // Barcelona // Institut Salesià de Sant Josep 0

1348 Tcat Karr, Carme Els idols Barcelona Bartomeu Baxarias - Editor 1911 De tots colors Patuel "18,5 cm 34 p" 2 exemplars Carme Karr / Els idols / Quadre en un acte y en prosa / De tots colors 0

1349 Tcat Labori Buxó, Enric Tot s'ha salvat Comèdia Barcelona Imprenta Vallés 1949? "15,5 cm 75 p" 2 exemplars """Tot s'ha salvat"" / Comèdia en tres actes i en prosa original d¡Enric Labori Buxó / Estrenada el dia 31 de juliol de 1949 en el Teatre de l'""Orfeó Gracienc"", " 31/07/1949 // Barcelona // Orfeó Gracienc 0

1350 Tcat Lassarte, Josep L'As d'Oros Barcelona Arxiu Central Lírich-Dramátich de D. Rafel Ribas 1881 "21 cm 24 p" 2 exemplars L'As d'Oros / Ensaig cómich en un acte y en vers original de D. Joseph Lassarte / Estrenat ab extraordinari éxit en lo Teatro Catalá la nit del 8 de Mars de 1881. / Barcelona / Arxiu Central Lírich-Dramátich de D. Rafel Ribas / Carrer de l'Unió, n.º 5, pis 3.r / 1881 08/03/1881 // Barcelona // Teatre Català 0

1351 Tcat Leal, Juli Memories de la Coentor València Eliseu Climent 1977 Tres i Quatre, teatre, 003 84-85211-50-2 Casal "20 cn 94 p" Juli Leal / memòries de la coentor / Tres i Quatre, teatre 3 / Produccións Malva-rosa 0

1352 Tcat Leon i Rossell, Francesc Guerra a l'invasor Melodrama Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1936 El nostre teatre, 60 "19 cm 21 p" 2 exemplars Als meus estimats pares. / Guerra a l'invasor / Melodrama en tres actes, original de Francesc Leon i Rossell [Aquesta obra va ésser estrenada al Teatre de Font-Rubí, el 20 de juny del 1935] 10/06/1935 // Font-rubí (Alt Penedès) // Teatre de Font-Rubí 0

1353 Tcat Linares Rivas, Manuel Covardies Comèdia Barcelona Societat Anònima La Neotipia 1919 "19 cm 55 p" Manuel Linares Rivas / Covardies / Comèdia en dos actes y en prosa / Traducció al Català per Lluis Millà / Representada sempre ab éxit en distints teatres / Barcelona / Societat Anònima La Neotipia / Rambla de Catalunya, 116 / 1919 0

1354 Tcat Llach, Joaquim El nebot de l'oncle o el lloro del coronel Mataró Edicions de la Casa Patuel 1933 Biblioteca Iluro, 043 Patuel "20 cm 32 p" 2 exemplars - 1 sense portada ni coberta Joaquim Llach / El Nebot de l'Oncle o El Lloro del Coronel / Embolic en un acte, estrenat el dia 11 de Juny de 1921, en el teatre Assiàtic 11/06/1921 // Barcelona // Teatre Assiàtic 0

1355 Tcat Llach i Roig, Joaquim Perdut l'oremus Barcelona Establecimiento Tipofráfico de Mariano Galve 1898 Patuel "21 cm 24 p" Perdut l'oremus / Disbarat Cómich en un acte y dos quadros original de Joaquim Llach y Roig / ab música de varios autors / Estrenat ab aplauso en el Círculo Excelsior la nit del día 10 de Juliol de 1898 / Barcelona / Establecimiento Tipofráfico de Mariano Galve / Calle de Aviñó, número 18, interior. / 1898 10/07/1898 // Barcelona // Círculo Excelsior 0

1356 Tcat Llanas, Albert Del foch a las brasas Comèdia Barcelona Estampa dels Successors de N. Ramirez y C.ª 1888 "21,5 cm 19 p" 2 exemplars sense cobertes "Del foch a las brasas / Comedia en un acte casi original de Albert Llanas / Estrenada ab bon exit en lo Teatre de Novetats de Barcelona la nit del 17 de mars de 1886 per la ""Associació de Autors Catalana"" / Barcelona / Estampa dels Successors de N. Ramirez y C.ª / Passatje d'Escudellers, núm. 4 / 1888" 17/03/1886 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1357 Tcat Llanas, Albert "Don ""Gonzalo"" o l'orgull del gec" Comèdia Barcelona Industria Gràfica ALEU, DOMINGO & C.ª. S.L. 1932 Catalunya Teatral, 005 Casal "17,5 cm 79 p" "Don ""Gonzalo"" o l'orgull del gec / Comèdia en tres actes, de costums catalanes original de Albert de Sicilia Llanas / Estrenada amb molt bon èxit el dia 1 d'abril de 1891 en el Teatre Novetats i gloriosament ressucitada en el Teatre Catala Romea el dia 25 d'octubre de 1897 / Administració / Llibreria MILLÀ / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona" 01/04/1891 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1358 Tcat Llanas, Albert "Don ""Gonzalo"" o l'orgull del gec" Comèdia Segona Barcelona A. Artís, Impressor 1912 Adan Ferrer "18,5 cm 190 p" Albert de Sicilia Llanas / Dopn Gonzalo o l'orgull del gec / Comedia catalana en tres actes de costums catalanes / Estrenada amb molt bonèxit en dia 1.er d'Abril de 1891 en el teatre de Novetats, i gloriosament ressucitada en el teatre Romea el dia 27 d'Octubre de 1897 / Barcelona / A. Artís, Impressor : Carrer d'en Balmes, 54 / 1912 01/04/1891 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1359 Tcat Riera i Bertran, Joaquim Com l'anell al dit Proverbi còmic Barcelona Arxiu Central Lírich-Dramátich de D. Rafel Ribas 1884 Arxiu Central Lírich-Dramàtich de D. Rafael Ribas Patuel "21,5 cm 64 p" Manca la contracoberta. Amb estrips que no afecten el text. Com l'anell al dit / Proverbi cómich en tres actes y en prosa per Joaquim Riera y Bertran / Representat per primera vegada en lo Teatro Catalá instalat en lo de Romea, la nit del 4 de janer de 1884 / Barcelona / Arxiu Central Lírich-Dramátich de D. Rafel Ribas / Unió, número 5, pis tercer / 1884 1884/01/04 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

2265 Tcat Ribera Llobet, Ramon La Llevantina Comèdia Sabadell Comercial Tipogràfica 1950 Casal l'Aliança "27 cm 20 p" 4 exemplars La Llevantina / Comèdia en tres actes de Ramon Ribera Llobet / Estrenada en el teatre de la Societat Coral Colón, de Sabadell, la nit del 20 de febrer de 1949. 1949/02/20 // Sabadell // Teatre de la Societat Coral Colón 0

1360 Tcat Llanas, Albert La marxa real Monòleg dramàtic Barcelona Llibreria de Olegari Salvatella Adan Ferrer "17 cm 16 p" "La marxa real / Monòlech dramátich / casi original (1) de Albert Llanas / (1) ""Casi original,"" perqué lo hermós d'aquest monólech, qu'es l'assumpto, es original de D. Ramón Picó." 0

1361 Tcat Llanas, Albert Monólechs trasplantats de Fransa á Espanya [Un home enrahonat / ¡Paf! / ¡Armas, armas! / Un cap de nuvol] Barcelona "Establiment tipografich ""Al timbre imperial""" 1884 Adan Ferrer "20,5 cm 31 p" "Monólechs trasplantats de Fransa á Espanya per A. Llanas / Un home enrahonat. / ¡Paf! / ¡Armas, Armas! / Un cap de nuvol. / Barcelona / Establiment tipográfich ""Al Timbre Imperial"" / 12, Escudillers, 12 / 1884" 0

1362 Tcat Llanas, Albert Perdíu per Garsa Comèdia Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1910 La Escena Catalana "21,5 cm 25 p" 2 exemplars Perdíu per Garsa / Comedia en un acte per Albert de Sicilia Llanas / Estrenada en el Teatre Català (Romea), el día 19 de Janer de 1900 / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2. / 1910. 19/01/1900 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1363 Tcat Llanas, Albert Els raigs Y Idil·li Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1900 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 150" Adan Ferrer "21 cm 24 p" "Els raigs Y / Idili fi de sigle en un acte, original de Albert Llanas / Estrenat en el Teatro Romea de Barcelona (ab molt bon éxit, degut principalment al seu magistral desempenyo) en la nit del 27 de Novembre de 1899. / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Ronda sant Pere, 19 y 21, 1.º, 1.ª / Mars de 1900" 1899/11/27 // Barcelona // Teatre Romea 0

1364 Tcat Llanas, Albert El Sí de les Noyes Comèdia Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1911 La Escena Catalana Patuel "21 cm 74 p" 2 exemplars El Sí de les Noyes / Comedia catalana en tres actes casi original de Albert Llanas / Inspirada en la famosissima obra El Sí de las Niñas del gran mestre Leandro F. de Moratín / Estrenada en el Teatre Catalá (Romea) la nit del 26 de Novembre de 1901 / Barcelona / Imprempta de Salvador Boinavía/ Plassa del Pí, 5 / 1911 26/11/1901 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1365 Tcat Japet de Badalona El senyó mitja cerilla Barcelona Llibreria de Eudalt Puig 1865 "24 cm 10 p" "Cada entrega una obra. / Cada obra una recepta / Una obra de tant en tant. / Receptas / Cada recepta un ral. / Entrega 1.ª / Contra'ls singlots. / Recepta 1.ª / El senyó mitja cerilla. / Diagnostich de l'afecció literaria del dia / arreglat y escrit en un acte pera la escena ab un guirigay que á molts sembla catalá per Japet de Badalona. / Ab sanfainas melódicas de'n Catitchas. / Simila similibus curantur. / Barcelona. / Llibreria de Eudalt Puig / Plassa Nova, núm. 5. / 1865." 0

1366 Tcat Llanas i Rabassa, Salvador L'anell de la morta Tragèdia Barcelona Imprempta La Renaixensa 1895 "21,5 cm 89 p" 2 exemplars L'anell de la morta / Tragedia en tres actes per Salvador Llanas Rabassa / Barcelona / Llibrería de A. Verdaguer, Rambla del Centro, 5 / 1895 1

1367 Tcat Llanas i Rabassa, Salvador L'anell de la morta Tragèdia Barcelona Imprempta La Renaixensa 1895 Adan Ferrer "19.5 cm 89 p" L'anell de la morta / Tragedia en tres actes per Salvador Llanas Rabassa / Barcelona / Llibrería de A. Verdaguer, Rambla del Centro, 5 / 1895 1

1368 Ttrcat Llanas i Rabassa, Salvador Carles de Viana Drama històric Mataró Casa Patuel 1929 Biblioteca Iluro, 018 G. M., J. Patuel "20,5 cm 64 p" 3 exemplars "Any III / Mataró, gener de 1929 / N.º 18 / Biblioteca ""Iluro"" Editada per la Casa Patuel / Carles de Viana / Drama históric en tres actes original de Salvador Llanas i Rabassa / Adaptació catalana de J. G. M. / Estrenat amb extraordinari èxit el 15 de maig de 1928, en el Patronat Obrer de Sant Isidre, d'Argentona / Arts Gràfiques, Santa Coloma de Farnès " 1928/05/15 // Argentona // Patronat Obrer de Sant Isidre 1

1369 Tcat Llanas i Rabassa, Salvador L'escàndol Drama Mataró Edicions de la Casa Patuel 1929 Biblioteca Llanas, 001 Patuel "22,5 cm 66 p" 2 exemplars Any I / Mataró, febrer de 1929 / Núm. 1 / Biblioteca Llanas / Editada per la Casa Patuel / L'escàndol / Drama en 3 actes original de Salvador Llanas i Rabassa / Any 1917 / 1929 / Impremta Minerva / Mataró [Aquest volum conté la poesia L'Amor dels Àustries original del mateix autor] 1

1370 Tcat Llanas i Rabassa, Salvador La Gloria de Israel o el salvador de Egipte Drama Mataró Imprempta H. Abadal 1903 "21 cm 105 p" 2 exemplars La Gloria de Israel ó el salvador de Egipte / Drama bíblich en 4 actes y un epílech per Salvador Llanas y Rbassa / Estrenat ab gran éxit en el Teatre del Círcol Católich de Obrers de la ciutat de Mataró, en la nit de la Pasqua de Ressurrecció, dia 30 de Mars de 1902 / Ab aprovació de la Autoritat Eclesiástica / Mataró: / Imprempta H. Abadal. Riera, 48 / 1903 1902/03/30 // Mataró // Teatre del Círcol Católich de Obrers 1

1371 Tcat Llanas i Rabassa, Salvador Lo Mas malehit Drama Barcelona Librería Española de Lopez, Editor 1888 "18 cm 95 p" 2 exemplars Lo Mas malehit / Drama en tres actes y en vers original de Salvador Llanas Rabassa / Estrenat ab brillant éxit en el Teatre Circo Clavé de la ciutat de Mataró en la nit del 15 de janer de 1888 / Barcelona / Llibrería Espanyola de López, Editor / Rambla del Mitj, número 20 / 1888 [Mataró / Estampa de Felicià Horta / Carrer d'Argentona, nº 31 / 1888] 1888/01/15 // Mataró // Teatre Círcol Clavé 1

1372 Tcat Llanas i Rabassa, Salvador Passió / Lo derrer dia Poesía Mataró Estampa de Pere Vilá 1905 "21 cm 23 p" 2 exemplars. Un tercer exemplar és als prestatges de Poesia. Jochs Florals de Lleyda / Celebrats per la Associació Catalanista de dita capital en el Teatre dels Camps Elísseus lo día 15 de Maig del any 1905 / Poesías premiadas respectivament ab la Flor Natural y lo Primer Accésit á la mateixa / Mataró: / Estampa de Pere Vilá, Carrer de la Riera, 64 / 1905 1

1373 Tcat Llanas i Rabassa, Salvador El secret Drama Mataró Arts Gràfiques Vilà 1917 "21,5 cm 65 p" 2 exemplars "El secret / Drama en tres actes original de Salvador Llanas i Rabassa / Estrenat amb gran éxit pel quadro dramátic de la Societat ""Iris"" en son teatre de Mataró en la tarda del 20 de Maig de 1917 y repetit en la nit del mateix dia, / i reestrenat amb igual éxit per la Companyía del Teatre ""Apolo"" de Barcelona en la nit del 25 de juliol del mateix any en el Teatre Euterpe de dita ciutat de Mataró. / Any 1917 / Arta Gráfiques Vilá - Rambla de Mendizábal, 64 / Mataró" "1917/05/20 // Mataró // Teatre ""Iris""" 1

1374 Tcat Llano, J. M. del [Ber, G. / Aynó. A.] La dona nua Vodevil Barcelona Imp. J. Santpere 1914 Casal "17,5 cm 47 p" G. Ber et A. Aynó / La dona núa / Vodevil en 2 actes / Adaptació catalana per J. M. del Llano / Estrenat en el Teatre Apolo de Barcelona el 12 de Juny de 1914 / 1914 / Imp. J. Santpere: Viladomat, 61 / Barcelona 12/06/1914 // Barcelona // Teatre Apolo 0

1375 Tcat Llauradó de Barberá, J. Alta montanya / (El pastó, el llop i la ovella) Drama Barcelona Llibreria Cientifich-Literaria Joseph Agustí 1911 Patuel "19 cm 56 p" Alta Montanya / El pastó, el llop i la ovella) / Drama rural, en dos actes original d'en J. Llauradó de Barberá / Estrenat en les vetlles de Teatre Catalá en el Centre Catalá de La Habana la nit del 24 de Juny de 1910 / Barcelona / Llibrería Científich-Literaria / Joseph Agusti / Elisabets 4 / 1911 24/06/1910 // Barcelona // Centre Catalá de La Habana 0

1376 Tcat Llenas, Francisco Un burro carregat d'or Barcelona Impremta de Ramon Pujol 1901 Biblioteca de'l periódich Lo Teatro Catalá Patuel 21 cm: 25 p Biblioteca de'l periódich Lo Teatro Catalá / Un burro careregat d'or / Quadro cómich-dramátich en un acte y en vers original de Francisco Llenas / estrenat ab gran aplauso en lo Teatro Circo Barcelonés. la tarde de'l 2 d'Octubre de 1899. / Barcelona / Impremta de Ramon Pujol / 45 - Carrer de Tallers - 45 / 1901 02/10/1899 // Barcelona // Teatre Circo Barcelonés 0

1377 Tcat Lleonart, Joan B. Lo castell encantat Comèdia Barcelona Biblioteca La Barretina 1900 Biblioteca de La barretina, 8 Patuel "21 cm 23 p" 2 exemplars "Lo castell encantat / Comedia en un acte y dos quadros per Joan B. Lleonart / Estrenat en el ""Centre Moral de Sant Francisco de Paula"" / Barcelona / Biblioteca de La Barretina, Molas, 24, entr. 1.ª / 1900" ??/??/1900 // Barcelona // centre Moral de Sant Francisco de Paula 0

1378 Tcat Lleonart, Joan Bta., / Miralles, Francisco Per una livita Barcelona Imprempta F. Badia, 1902 Biblioteca de La Barretina, 20 Patuel "21 cm 27 p" 2 exemplars "Biblioteca de La Barretina.- Obra 20 / Per una livita / Pessa... llarga en un acte y en vers oer Joan Bta. Lleonart y Francisco Miralles / Barcelona / Imprenta F. Badia, Dou, 14.- Barcelona / 1902 [ S'estrená en el Centre Moral de la Parroquia de San Francisco de Paula, el día 17 de Febrer de 1901]" 17/02/1901 // Barcelona // Centro Moral de San Francisco de Paula 0

1379 Tcat Lleopart i Monner, Jaume L'escala del vici Drama Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1914 "Biblioteca ""L'Escon"", 078" "20 cm 39 p" 2 exemplars "L'escala del vici / Drama en tres actes y sis quadros, en prosa, traduit y arreglat a l'escena católica per J. Lleonart Monner / Estrenat amb éxit en el Ateneu de Sant Lluís Gonçaga de Sant Martí de Provensals (Clot), la nit del 2 de Febrer de 1901. / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Doctor Dou, 10, Entrl.º, 1.ª / 1914" 02/02/1901 // Sant Martí de Provensals / Ateneu de Sant Lluís Gonçaga 0

1380 Tcat Lleopart i Monner, Jaume El paralític Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1916 "Biblioteca ""L'Escon"", 098" "20 cm 14 p" 2 exemplars "El paralític / Quadro dramátic en un acte i en prosa / Escrit a l'escena catòlica, inspirat en un altre de l'escena profana per en J. Lleopart Monner / Estrenat amb felis èxit, en la vetlla de 1 de Setembre de 1912, a l'Associació Josefina de Vinyoles d'Oris. / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Petritxol, n.º 2, llibreria / 1916" 01/09/1912 // Associació Josefina de Vinyoles d'Oris 0

1381 Tcat Lleopart i Monner, J. A la presó Patuel "19,5 cm 6 p." 2 exemplars / sense coberta ni portada 0

1382 Tcat Lleopart i Monner, J. Un per altre Comèdia Barcelona Imprempta F. Badia 1901 Biblioteca de La Barretina, 15 Patuel "21,5 cm 19 p" 2 exemplars "Un per altre / Comedia bilingüe en un acte y en prosa original de J. Lleopart Monner / Estrenada en l'""Ateneo de Sant Lluis Gonzaga"" de Sant Martí de Provensals, la nit del 23 de Septembre de 1900 / Barcelona / Imprempta F. Badia, Doctor Dou, 14 / 1901" 23/09/1900 // Sant Martí de Provensals // Ateneo de Sant Lluis Gonçaga 0

1383 Tcat Llibre, Lluís La gran rifada Barcelona Tipografia de Pujol y C.ª 1898 Galería El Teatro Patuel "21 cm 20 p" 2 exemplars Biblioteca de'l periódich Lo Teatro Catalá / La gran rifada / Pessa catalana en un acte y en prosa de LL. LL. / Estrenada ab gran éxit en lo Teatro Circo Barcelonés la nit del 24 Septembre 1898. / Barcelona / Tipografia de Pujol y C.ª / Carrer de Tallers, núm. 45 / 1898 24/09/1898 // Barcelona // Teatre Circo Barcelonés 0

1384 Tcat Llibre, Lluís Aygua de Malvas Barcelona Imp. de Mariano Galve 1899 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 134" Patuel "21,5 cm 34 p" Aygua de Malvas / Pessa catalana en un acte y en prosa. arreglada á nostra escena per Lluis Llibre / Estrenada en lo Teatro Catalá (Romea) la nit del 7 de Octubre de 1898. / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Ronda de S. Pere, 19 y 21, 1.er 1.ª 1899 07/10/1898 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1385 Tcat Llibre, Lluís Sense argument Joguina Barcelona "Biblioteca ""Teatro Mundial""" 1914 Patuel "18 cm 24 p" 2 exemplars "¿Sense argument! / Juguet en un acte y en prosa original de Lluis Llibre / Estrenat amb éxit en el Teatre de Novetats, la nit del dijous, 11 d'Abril de 1889 / Barcelona / Biblioteca ""Teatro Mundial"" / 21 - Carrer de Sant Pau - 21 / 1914" 11/04/1889 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1386 Tcat Llibre, Lluís Lo que no vulgas per tu... Barcelona Imprenta de Collazos y Tasis 1894 Patuel "21 cm 21 p" 2 exemplars / 1 sense coberta Lo que no vulgas per tu... / Pessa catalana en un acte y en prosa, original de Lluis Llibre / Estrenada en lo teatre de Novetats la nit del 7 de Desembre de 1893. / Barcelona / Imprenta de Collazos y Tasis / Carrer de Tallers núms. 6 y 8 / 1894 07/12/1893 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1387 Tcat Llibre, Salvador Sombres que maten Drama Badalona Impremta Joaquim Casas 1916 Patuel "21 cm 28 p" 2 exemplars / 1 sense coberta "Sombres que maten / Drama en un acte i en prosa original de Salvador Llibre / Estrenat amb gran éxit en el Teatre del Centre Tradicionalista ""El Loredán"" de Badalona el dia 12 de Desembre de 1915 / Badalona / Impremta Joaquim Casas/ 1916" "12/12/1915 // Badalona // Teatre ""El Loredán""" 0

1388 Tcat Llonze, Nofre [Millà, Lluís] Per no entendre el castellà Comèdia Vic Grafiques Bassols 1936 Patuel "21 cm 16 p" 2 exemplars Per no entendre el castellà / Comedia bilingüe en un acte / Original de Nofre Llonze / Representada sempre amb gran èxit en diversos teatres de Catalunya / Any 1936 / Grafiques Bassols / Carrer de Cardona - Vic 0

1389 Tcat Llonsa, Nofre [Millà, Lluís] El Tenorio de broma Barcelona "Imprenta ""La Ibérica""" Patuel "21 cm 16 p" 2 exemplars "El Tenorio de broma / Animalada ascribida an verso y lenguaje barrejado al alcanse de todas las antilijensias por Nofre Llonsa / Dr. Tranquilo, que no partenese a ninguna Cademia de la muy. / Barcelona / Imprenta ""La Ibérica"" / Nueva de San Francisco, 22" 0

1390 Tcat Llonsa, Nofre [Millà, Lluís] El Tenorio de broma Barcelona Imp. Romana Casal 24 cm: 31 p El Tenorio de broma / Animalada ascribida an verso i lenguaje barrejado al alcalse de todas las antilijensias por Nofre Llonsa / Dr. Tranquilo que no partenese a ninguna Cademia de la mui / Administración y Depósito / Llibrería Millá / San Pablo, 21 / Barcelona 0

1391 Tcat Llopart i Munné, Jaume De'l ball á casa Diàleg Barcelona Tipografia de Pujol y C.ª 1896 Lo Teatro Català Patuel "20 cm 14 p" 2 exemplars Biblioteca de'l periòdich Lo Teatro Catalá / De'l ball á casa / Dialech original de Jaume Llopart y Munné / Estrenat ab aplauso en lo teatro de l'Ateneo de Hostafranchs la nit de'l diumenje 22 de Mars 1896 22/03/1896 // Barcelona // Ateneo de Hostafrancs 0

1392 Tcat Llopart i Munné, Jaume Don Joanico Barcelona "Imp. ""La Industria"", de Collazos y Tasis" 1896 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" Patuel "20,5 cm 22 p" "Don Joanico / Parodia caballeresca del 4.art acte de Don Juan Tenorio en un acte y en vers per J. Llopart Munné Estrenada ab éxit en lo Ateneo de Hostafranchs, la nit del 28 de Juny de 1896. / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Carrer de las Cabras, 13, 2.on / 1896 " 28/06/1896 / Barcelona // Ateneo de Hostafrancs 0

1393 Tcat Llorens de Serra, Sara Monòlegs per a infants Barcelona j. Horta, impressor 1918 "19 cm 80 p" Monòlegs per a infants/ Sarta Llorens de Serra / Barcelona / J. Horta, impressor.- Girona, 11 / 1918 0

1394 Tcat Llorens de Serra, Sara Monòlegs per a infants Valls Les Edicions de l'Arc de Bara 1929 Adan Ferrer "17 cm 162 p" 2 exemplars Sara Llorens de Serra Monòlegs per a infants / Valls / Les Edicions de l'Arc de Bara / MCMXXIX 0

1395 Tcat Llosas, Miquel La reial gràcia Comèdia Barcelona Estampa La Renaixença 1933 "Biblioteca ""L'Escon"", 159" Patuel "21 cm 84 p" "La reial gràcia / Comedia d'un dia en tres actes original de Miquel Llosas / Estrenada la nit del dia de Pasqua del 1930 al ""Centre Catòlic d'Olot"" sota el patrocini de la Sagrada Família / Primera edició / Biblioteca-L'Escon / Petritxol, 2 / Llibreria / Barcelona / 1933" ??/??/1930 // Olot / Centre Catòlic 0

1396 Tcat Lluelles, Enric Bon amor no vol cadenes Comèdia 1920? Patuel "18 cm 52 p" 2 exemplars Bon amor no vol cadenes / Comedia original en tres actes de Enric Lluelles / Aquesta comèdia fou estrenada, amb gran èxit per la companyía VILA-DAVI en el Teatre Principal de Figueres la nit del 9 de Maig de l'any 1920. 09/05/1920 // Figueres // Teatre Principal 0

1397 Tcat Lluelles, Enric La Festa del Carrer Sainet Barcelona La Novel·la Nova, 045 "18,5 cm 28 p" La festa del carrer / Sainet en un acte de Enric Lluelles [Aquesta obra fou estrenada amb sorollós éxit, la nit del 15 de Febrer de 1918, en el Teatre de Novetats, de Barcelona per la companyia de l'eminent actor en Enric Borrás] 15/02/1918 // Barcelona // Teatre de Novetats 0

1398 Tcat Lluelles, Enric La festa del carrer Sainet Barcelona Llibreria Bonavia 1935 La Escena Catalana. 2a època, 414 "18 cm 28 p" Enric Lluelles / La festa del carrer / Sainet en un acte / La Escena Catalana / Any XVIII ( / 30 de març del 1935 / Núm. 414 / Llibreria Bonavía / Tapineria, 4 - Barcelona2.ª època) 0

1399 Tcat Lluelles, Enric / Arquimbau, Rosa Maria / Bernard, Tristan La festa del carrer // Es rifa un home // Antonieta o La tornada del Marquès Barcelona Llibreria Bonavia 1935 La Escena Catalana. 2a època, 414 Carratalà, Maria [Antonieta o La tornada del Marquès] Casal "18 cm 28 p / 12 p / 8 p" "Enric Lluelles / La festa del carrer / Sainet en un acte / La Escena Catalana / Any XVIII (2.ª època) / 30 de març del 1935 / Núm. 414 / Llibreria Bonavía / Tapineria, 4 - Barcelona // Rosa M.ª Arquimbau / Es rifa un home / Apunt satíric en un acte / Estrenat a la ""Sala Empordanesa"" el dia 7 de febrer del 1935 / La Escena Catalana / Núm 414 / Llibreria Bonavia / Tapineria, 4 - Barcelona // Tristan Bernard / Antonieta o La tornada del Marquès / Sainet en un acte / Versió de Maria Carratalà / Estrenat al Teatre Studium, de Barcelona el dia 17 de gener del 1934 / Edicio especial per al servei del teatre / La Escena Catalana / Núm 414 / Llibreria Bonavia / Tapineria, 4 - Barcelona" 07/02/1935 // ? // Sala Empordanesa [Es rifa un home] /// 17/01/1934 // Barcelona // Teatre Studium [Antonieta o La tornada del Marquès] 0

1400 Tcat Lluelles, Enric La flama Drama Barcelona La Novel·la Nova, 094 Patuel "18,5 cm 24 p" 2 exemplars sense portada / Dades de la coberta La Novel·la Nova / Publicació Catalana / Any III / Núm. 94 / 20 cts. / La Flama / drama en un acte, dividit en dos quadres per Enric Lluelles 0

1401 Tcat Lluelles, Enric Les indecises Barcelona Llibreria Millà 1934 Catalunya Teatral, 056 "17,5 cm 64 p" 2 exemplars Les indecises / Obra en tres actes original de Enric Lluelles / Aquesta obra fou estrenada en el Teatre Talia, de Barcelona durant la temporada 1929-30, per la Companyia Casals-Bruguera. / Cataluna Teatral / Any III / 1 de Juliol 1934 / Núm. 56 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona ??/??/1929 / Barcelona / Teatre Talia 0

1402 Tcat Lluelles, Enric Marionetes Barcelona Imp. L'Avenç Grafic 1923 "Biblioteca Teatral de ""La Novel·la D'Ara""" "18 cm 78 p" 2 exemplars "Biblioteca Teatral de ""La Novel·la D'Ara"" / Enric Lluelles / Marionetes / ""En la farsa de la vida hi ha molts éssers que com inanimades marionetes dansen follament amb trigi-còmiques contorsions, moguts per la mà invisible d'un atzarós destí. / Volum I / Imp. L'Avenç Grafic / Barbarà, 9 / Barcelona" 0

1403 Tcat Lluelles, Enric El neguit de les ombres Barcelona Llibreria Millà 1932 Catalunya Teatral, 010 "17,5 cm 51 p" 2 exemplars El neguit de les ombres / Tres actes / Enric Lluelles / Aquesta obra fou estrenada al Teatre Romea de Barcelona, sota els auspicis de l'Associació de Teatre Selecte en la segona de les seves sessions celebrada el dimarts 9 de Juliol de l'any 1929, i amb la cooperació de l'eminent tràgic Enric Borràs. La decoració escènica fou brillantment realitzada pel mestre escenògraf Angel Fernàndez / Administració Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 1929/07/09 // Barcelona // Teatre Romea 0

1404 Tcat Lluelles, Enric La nova llum Barcelona Llibreria Millà 1933 Catalunya Teatral, 032 "17,5 cm 47 p" 2 exemplars La nova llum / Obra en tres actes original D'Enric Lluelles / 1933 / Administració / Llibreria MILLÀ / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona. [Aquesta obra fou estrenada per l'agrupació d'aficionats de Vic, que dirigeix en Josep Subirana, el mes de gener de l'any que som, en el local social] 1933/01/?? // Vic // Local social de l'agrupació d'aficionats 0

1405 Tcat Lluelles, Enric L'obstacle Drama Barcelona Llibreria Bonavia 1926 "19,5 cm 70 p" 2 exemplars "Enric Lluelles / L'obstacle / Drama en tres actes / Barcelona / Llibreria Bonavía.- Tapineria, 4 / 1926 [Estrenat al Teatre ""APOLO"" el dia 1 de desembre de 1926]" 1926/12/01 // Barcelona // Teatre Apolo 0

1406 Tcat Lluelles, Enric Una pedra al pas Comèdia Barcelona 1934 El nostre teatre "19 cm 21 p" 2 exemplars El nostre teatre / Edició del 15 de setembre del 1934 / Una pedr al pas / Comèdia en un acte, original d'Enric Lluelles / Suplement d'obres breus [Aquesta comèdia fou estrenda al Teatre Novetats, de Sant Feliu de Guixols, per la Agrupació Romea, el dia 3 de juny del 1934] 03/06/1934 // Sant Feliu de Guixols // Teatre Novetats 0

1407 Tcat Lluelles, Enric La pols del camí Barcelona Tipografía Emporium, S.A. 1926 Patuel "19 cm 72 p" 2 exemplars "Enric Lluelles / La pols del camí / Tres actes / Barcelona / Llibreria Bonavía.- Tapineria, 4.- Telèfon 3119 A / 1926 [Estrenada en el Teatre ""Talia"" el dia 30 de gener de 1926]" 1926/01/30 // Barcelona // Teatre Talia 0

1408 Tcat Lluelles, Enric El preu de l'or Tragicomèdia Barcelona S. Rovira, impressor 1925 "18,5 cm 86 p" "Enric Lluelles / El preu de l'or / Tragi-comèdia en quatre actes / S. Rovira, impressor / Enric Granados, 91 / Barcelona / 1925 [Aquesta obra ha estat estrenada al ""Teatro Español"" de Barcelona el dia 7 de Novembre de 1925.] " 07/11/1925 // Barcelona // Teatre Espanyol 0

1409 Tcat Lluelles, Enric / Portusachs, Ramon Sóc un brètol / Testos i flors Facècia / Diàleg Barcelona Llibreria Bonavia 1926? Biblioteca Popular Teatral. 2a època, 007 "18,5 cm 16 p / 15 p" 2 exemplars, un amb nomès la primera obra "Enric Lluelles i Ramon Portusachs / Sóc un brètol / Facècia en un acte / Estrenada en el Teatre ""Apolo"" el dia 30 d'octubre de 1926, per la Companyia Vila-Daví / Llibreria Bonavía / Tapineria, 4 - Telèfon 3119 A / Barcelona // Enric Lluelles / Testos i flors / Diàleg / Estrenat per la Companyia Vila-Daví al Teatre Principal de Girona, l'any 1919 / Llibreria Bonavía / Tapineria, 4 / Telèfon 3119 A / Barcelona" 1926/10/30 // Barcelona // Teatre Apolo (Sóc un brètol) /// 1919/??/?? // Girona // Teatre Principal (Testos i flors) 0

1410 Tcat Lluelles, Enric Soltera, casada y viuda Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1910 Biblioteca Popular Teatral, 025 Patuel "21 cm 19 p" 2 exemplars Soltera, casada y viuda / Pas còmich en un acte per Enric Lluelles / Estrenat en el Teatre Edison el dia 29 de Agosto de 1909 / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Plassa del Pí, 5 / 1910 29/08/1909 // Barcelona // Teatre Edison 0

1411 Tcat Lluelles, Enric Testos i Flors Diàleg Barcelona Llibreria Bonavia 1919? Patuel "18,5 cm 15 p" 2 exemplars Enric Lluelles / Testo i Flors / Diàleg / Estrenat per la Companyía Vila-Daví al Teatre Principal de Girona l'any 1919 / Llibreria Bonavía / Tapineria, 4 - Telèfon 3119 A / Barcelona ??/??/1919 // Girona // Teatre Principal 0

1412 Tcat Lluelles, Enric La vida no és nostra Tragicomèdia Primera Barcelona S. Rovira, impressor 1925 "Edicions de ""El Llibre Popular""" Patuel "19 cm 88 p" "Enric Lluelles / La vida no és nostra / Tragi-comèdia sentimental en quatre jornades / Edicions de ""El llibre popular"" [Aquesta obra ha estat estrenada al ""Teatro Español"" de Barcelona el dia 15 de Febrer de 1925]" 15/02/1925 // Barcelona // Teatre Español 0

1413 Tcat Mallorquí Balagueró, Pere ¡'N BANYETA! Joguina Barcelona Estampa Ibérica de Francisco Fossas 1894 "20.5 cm 22 p" 2 exemplars sense coberta ¡'N BANYETA! / Juguinetaq en un acte y en vers original de Pere Mallorquí Balagueró / Barc elona / Estampa Ibérica de Francisco Fossas / 123, Rambla de Catalunya, 123 / 1894 0

1414 Tcat Llurba, Rossend La darrera disbauxa Barcelona Bartomeu Baxarias - Editor 1912 De tots colors, 106 Patuel "18,5 cm 23 p" 2 exemplars "Rossend Llurba / La darrera disbauxa / Impresio trágica / Guanyadora del premi d'honor en el Concurs de Diálechs organissát per la revista teatral / De tots colors [L'estrena d'aquesta obreta, va efectuarse en el Gran Teatre del""Círcol de Sans"" la tarda del 20 de Octubre de 1912]" 20/10/1912 // Barcelona // Gran Teatre del Círcol de Sans 0

1415 Tcat Llurba, Rossend Pasqua Florida o Les caramelles Teatre Líric Barcelona Salvador Bonavía 1922 Teatre Líric Català. III "20,5 cm 30 p" 2 exemplars "Pasqua Florida o Les Caramelles / Sainet liric-dramàtic, de costums populars barcelonines, en un acte i trers quadros original de Rossend Llurba / Música de Na C. Pérez Martínez / Es propietat.- Queden reservats els drets d'impressió / Barcelona / Salvador B/onavía, llibreter.- Tapineria, 13 / 1922 [Estrena d'aquesta obra Teatre Tívoli, en temporada de ""Teatre Líric Català"", el 14 de novembre de 1922]" 14/11/1922 // Barcelona // Teatre Tivoli 0

1416 Tcat Lombarte i Arrufat, Desideri Pena-Roja i Vallibona, pobles germans Saragossa Diputación General de Aragón 1984 Pa de Casa, 5 Aguirre, Francisco Javier (Pròleg) 84-505-5443-8 "19,5 cm 62 p" Desideri Lombarte Arrufat / Pena-Roja i Vallibona, pobles germans / Diputación General de _Aragón / ¨Departamento de Cultura y Educación 0

1417 Tcat López Pinillos, Josep (Parmeno) L'honra dels fills Drama Barcelona Llibreria Bonavia 1935 La Escena Catalana. 2a època, 422 "18 cm 56 p" 2 exemplars Josep López Pinillos (Parmeno) / L'honra dels filla / (El caudal de los hijos) / Drama en tres actes i en prosa / Adaptat a l'escena catalana per J. Vila Pagès / Estrenat la nit del 12 d'octubre del 1935 al Teatre de L'Ateneu Familiar de Sant Boi de Llobregat / La Escena Catalana / Any XVIII (2.ª època) / 7 de setembre del 1935 / N.º 422 / Llibreria Bonavia / Tapinería, 3 - Barcelona 12/10/1935 // Sant Boi de Llobregat // Teatre Ateneu Familiar 0

1418 Tcat Lorenzo i Gàcia, Francesc L'ambient màgic Drama Barcelona Editorial Millà 1957 Catalunya Teatral, 047 Casal "17,5 cm 49 p" 2 exemplars L'ambient màgic / Drama en tres actes, el tercer dividit en dos quadres original de Francesc Lorenzo Gàcia / Obra que obtingué el primer premi del IV Concurs d'obres escèniques de F. E. S. T. A. / Estrenada al Teatre de C. A. P. S. A. de Barcelona, el 22 de juny del 1957, per l'Agrupació Artística Proscenio de l'Ateneu Cultural Manresà. / (Quadre guanyador del IV Concurs d'Elencs Escènics, organitzat per F. E. S. T. A.) / 1957 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 22/06/1957 // Barcelona // Teatre C.A.P.S.A. 0

1419 Tcat Lorenzo i Gàcia, Francesc Benvingut, Mossèn Vidal Farsa Barcelona Editorial Millà 1965 Catalunya Teatral. 2a època, 096 "17,5 cm 53 p" Benvingut, Mossèn Vidal / Farsa ingènua, en tres actes original de Francesc Lorenzo i Gàcia / Estrenada per la Companyia de Francesc Vals a l'Ateneu de Castellar del Vallès, el dia 7 de març de 1965 / 1965 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 07/03/1965 // Castellar del Vallès / Ateneu 0

1420 Tcat Lorenzo i Gàcia, Francesc Berlín, Plaça Alter, N.º 2 Comèdia Barcelona Editorial Millà 1954 Catalunya Teatral, 026 21,5 cm: 37 p 2 exemplars Berlin Plaça Alter, n.º 2 / Comèdia dramàtica en dues parts dividides en cinc quadres / Original de Francesc Lorenzo Gàcia / Estrenada al Teatre Romea, de Barcelona, el día 6 d'agost del 1954, per la Companyia Titular Catalana (Premi Nacional de Teatre 1953) / 1954 / Editorial Millà / Barcelona 06/08/1954 // Barcelona // Teatre Romea 0

1421 Tcat Lorenzo i Gàcia, Francesc Berlín, Plaça Alter, núm. 2 Comèdia Segona Barcelona Editorial Millà 1986 Catalunya Teatral. 2a època, 026 84-7304-133-X Casal "16,5 cm 65 p" Berlin, Plaça Alter, núm. 2 / Comèdia dramàtica en dues parts dividides en cinc quadres / Original de Francesc Lorenzo i Gàcia / Segona edició / Estrenada al Teatre Romea de Barcelona, el dia 6 d'agost del 1954, per la Companyia Titular Catalana (Premi Nacional de Teatre 1953) / 1986 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 1954/08/06 // Barcelona // Teatre Romea 0

1422 Tcat Lorenzo i Gàcia, Francesc Fantasia sobre triestre Barcelona Editorial Nereida 1957 Biblioteca Gresol, 17 Casal "16.5 cm 66 p" Francesc Lorenzo Gàcia / Fantasia sobre triestre / Fantasia en tres actes / Editorial Nereida / Barcelona [Aquesta comèdia va ésser estrenada al Teatre del Centre Moral de Sant Martí de Provençals, el dia 24 de febrer de 1957] 24/02/1857 // Sant Martí de Provençals // Teatre del Centre Moral 0

1423 Tcat Lorenzo i Gàcia, Francesc Un gangster de paper fi Farsa còmica Barcelona Editorial Millà 1961 Catalunya Teatral, 071 "17,5 cm 50 p" 2 exemplars "Un gangster de paper fi / Farsa còmica, dividida en tres actes original de Francesc Lorenzo Gàcia / Estrenada en el Teatre Club Diagonal de Barcelona, pel ""Grup Escènic Enric Borràs"" el dia 25 de febrer del 1961 / 1961 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona" 1961/02/25 // Barcelona // Teatre Club Diagonal 0

1424 Tcat Lorenzo i Gàcia, Francesc Guspireig d'estrelles Barcelona Gráficas Marina, S.A. 1956 Patuel "15,5 cm 95 p" 2 exemplars Francesc orenzo Gàcia / Guspireig d'estrelles/ Narració dramàtica en tres actes, el segon i el tercer dividits en dos quadres / Barcelona / 1956 0

1425 Tcat Lorenzo i Gàcia, Francesc Els Insurgents Comèdia dramàtica Barcelona Editorial Millà 1984 Catalunya Teatral. 2a època, 201 84-7304-119-4 Casal "17 CM 61 P" Els insurgents / Comèdia dramàtica en quatre espais de temps / Original de Francesc Lorenzo i Gàcia / 1984 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona [Estrenada al Teatre de l'Orfeó de Sants pel GRUP DE TEATRE CONVERGÈNCIA el dia 9 d'abril de 1984] 09/04/1984 // Barcelona // Teatre Orfeó de Sants 0

1426 Tcat Lorenzo i Gàcia, Francesc Leila, on vas? Barcelona Editorial Millà 1990 Catalunya Teatral. 2a època, 243 84-7304-166-6 Casal "17 cm 63 p" Leila, on vas? / Docudrama en dos actes / Original de Francesc Lorenzo i Gàcia / 1990 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona [Estrenada al local de la S.C. LA LIRA, el dia 23 ded [sic] maig de 1987] 23/05/1987 // S.C. LA LIRA 0

1427 Tcat Lorenzo i Gàcia, Francesc El millor dependent del món Farsa Barcelona Editorial Nereida 1958 Biblioteca Gresol, 33 Patuel i Casal "17 cm 63 p" 2 exemplars Francesc Lorenzo Gàcia / El millor dependent del món / Farsa en tres actes / Editorial Nereida / Barcelona [Aquesta comèdia va ésser estrenada al Teatre del Patronat Parroquial d'Esparraguera, el dia 8 de setembre de 1957] 08/09/1957 // Esparraguera // Teatre del Patronat Parroquial 0

1428 Tcat Lorenzo i Gàcia, Francesc Quan els records parlen Drama Barcelona Editorial Nereida 1956 Biblioteca Gresol, 2 Casal i Patuel "17,5 cm 68 p" 2 exemplars Francesc Lorenzo Gàcia / Quan el recors parlen / Drama en tres actes (dividits en sis quadres) / Editorial Nereida / Barcelona [Aquest drama va ésser estrenat en el Teatre de l'Ateneu Catòlic de Sant Gervasi el dia 27 de maig de 1956] 27/05/1956 // Barcelona (Sant Gervasi) // Teatre Ateneu Catòlic 0

1429 Tcat Lorenzo i Gàcia, Francesc El tímid de dos quarts de deu Tragicomèdia Barcelona Editorial Nereida 1959 Biblioteca Gresol, 54 Casal "17 cm 62 p" 2 exemplars "Francesc Lorenzo Gàcia / El tímid de dos quarts de deu / Editorial Nereida / Ap. 9013 - Barcelona [Estrenada al teatre de la ""U. C. B."", de Barcelona, el dia 22 de març de 1959]" 22/03/1959 // Barcelona // Teatre U. C. B. 0

1430 Tcat Lluch, Xavier Estanch, ciencia y art Joguina còmica Barcelona Establiment Tipográphich [sic] de Jaume Jepús 1873 Patuel "21cm 32 p" 2 exemplars Estanch, ciencia y art. / Juguet cómich en un acte y en vers, / original de Xavier Lluch. / Representat ab molt aplauso per la companyia catalana del Teatro del Olimpo la nit del 10 de Mars de 1873, á benefici del galan jove D. Joan Isern. / Barcelona. / Establiment Tipográphich [sic] de Jaume Jepús. / Carrer de Petritxol, núm. 10, baixos. / 1873. 10/03/1873 // Barcelona // Teatro del Olimpo 0

1431 Tcat M. M. [Mora, Manel] / J. B. [Busqué, Joan] Jaume I, El Conqueridor Drama Segona Mataró Tip. H. Abadal 1914 Foment "22 cm 94 p" Els noms dels autors són extrets de la revista El Teatre Català, 250, 9-XII-1916, p. 422, on consta que eren mataronins. "Jaume I, El Conqueridor / Drama históric en tres actes i en vers, original de Don M. M. i J. B. Estrenat amb éxit brillanten la nit del 29 de Juliol del any 1900 en el teatre del ""Circol Catòlic d'Obrers"" de Mataró. / Tip. H. Abadal /Mataró / 1914" 29/07/1900 // Mataró // Círcol Católic d'Obrers 1

1432 Tcat Madolell, Pau L'Imperi de Trepadella Comèdia Barcelona Tipografía Moderna 1899 "Biblioteca de ""La Talía Catalana""" Patuel "18,5 cm 60 p" "L'Imperi de Trepadella / Comèdia en tres actes y en vers original de En Pau Madolell / Estrenada en lo ""Centre Católich"" de Sant Vicéns dels Horts la nit del 8 de Desembre del any 1897 / Barcelona / Biblioteca de ""La Talía Catalana"" / Carrer del Pí, número 16. / 1899" 08/12/1897 // Sant Vicents dels Horts / Centre Catòlic 0

1433 Tcat Mallol, Joan L'estripa-qüentos Entremès Barcelona Tip. C. Gisbert 1906 Biblioteca Thalía, 3 "21 cm 10 p" 2 exemplars Obra núm. 3 / L'estripa-qüentos / Entremés en prosa escrit per Joan Mallol / Estrenat en el Teatre Circo Barcelones el 29 de Novembre de 1906 / Preu un ral / Biblioteca Thalìa / Tip. C. Gispert, Nou de San Francesch, 22 / Barcelona 28/11/1906 // Barcelona // Circo Barcelones 0

1434 Tcat Mallol, Joan La malaltía de moda Humorada Segona Barcelona Bonavía i Duràn, Impressors 1916 "21,5 cm 16 p" 2 exemplars La malaltía de moda / Humorada en un acte original de Joan Mallol / Estrenada al Teatre Principal el dia 28 de Desembre de 1910 / Segona edició / Casa Editorial de Teatre / Bonavia i Duran / Impressors - Boqueria, 20 / Barcelona - 1916 28/12/1910 // Barcelona // Teatre Principal 0

1435 Tcat Mallol, Joan La maleta del oncle Humorada Barcelona Imprempta Baxarías 1913 De tots colors "18,5 cm 31 p" 2 exemplars Joan Mallol / La maleta del oncle / Humorada en un acte, original / De tots colors [Representada per primera vegada en el teatre Olimpo el 12 d'Abril de 1913] 12/04/1913 // Barcelona // Teatre Olimpo 0

1436 Tcat Mallol, Joan / Robert, J. La meva senyora Humorada Barcelona "Biblioteca ""Teatro Mundial""" 1914 Biblioteca Teatro Mundial, 21 "19 cm 24 p" 2 exemplars "La meva senyora / Humorada en un acte y en prosa de Joan Mallol y J. Robert / Estrenada en el teatre Apolo de Barcelona, la nit del 28 de maig de 1914 / Barcelona / Biblioteca ""Teatro Mundial"" / 21 - Carrer Sant Pau - 21 / 1914" 28/05/1914 // Barcelona // Teatre Apol 0

1437 Tcat Mallol, Joan L'oncle Benet Joguina còmica Barcelona Imprempta relligiosa de Juliá Doria y J. Poch 1905 Patuel "20,5 cm 23 p" 2 exemplars L'oncle Benet / Joguet cómich en un acte y en vers original de Joan Mallol / Barcelona, 1905 / Imprempta relligiosa de Juliá Doria y J. Poch / carrer del Ángel, 20.- Gracia 0

1438 Tcat Mallol, Joan La passió de riure Espatotxada Barcelona Imprempta Baxarías 1913 De tots colors "18,5 cm 31 p" 2 exemplars Joan Mallol / La passió de riure / Espatotxada en un acte / De tots colors [Aquesta obra's representà per primera vegada en el Teatre Arnau, el 18 de Janer de 1912.] 18/01/1912 // Barcelona // Teatre Arnau 0

1439 Tcat Mallol, Joan Sortint de la capsa Farsa Barcelona Casa Editorial de Teatre Bonavia i Duran 1916 "21,5 cm 22 p" 2 exemplars "-aortint de la capsa / Farsa en un acte original de Joan Mallol / Estrenada en el ""Gran Teatro Espanyol"", la nit del 23 d'Octubre de 1914. / Barcelona / Casa Editorial de Teatre / Bonavia i Duran - Impressors - Boqueria, 20 / 1916" 23/10/1914 // Barcelona // Gran Teatre Espanyol 0

1440 Tcat Manau Avellanet, LLuís La festa major de Vilaflorida Quadre de costums Barcelona Salvador Bonavía 1922 Teatre Líric Català. II "20 cm 26 p" 2 exemplars "La festa major de Vilaflorida / Quadro de costums de Ll. Manau Avellanet / Refundit i arranjat en obra lírica per Ramon Ribera / Música del mtre. Cassià Casademont / Es propietat.- Queden reservats els drets d'impressió / Barcelona / Salvador Bonavía, Llibreter.- Tapineria, 13 / 1922 [Estrena d'aquesta refundició Teatre Tìvoli, en temporada de ""Teatre Líric Català"", el 25 d'octubre de 1922]" 25/10/1922 // Barcelona // Teatre Tívoli 0

1441 Tcat Manegat, Julio Els nostres dies Comèdia dramàtica Barcelona J. Pedreira, editor 1956 Els llibres de l'Óssa Menor "17 cm 82 p" Julio Manegat / Els nostres dies / Comèdia dramática en dues parts, dividides en quatre quadres / J. Pedreira, editor [Aquesta obra fou estrenada per la Comanyia Titular Catalana, (Premi Nacional 1953) al Teatre Romea de la ciutat comptal la nit del 5 de maig de 1955] 05/05/1955 // Barcelona // Teatre Romea 0

1442 Tcat Màntua, Cecília A. La cançò de la florista Barcelona Editorial Nereida 1959 Biblioteca Gresol, 56 "17 cm 63 p" 2 exemplars Cecília A. Màntua / La cançó de la florista / Editorial Nereida / Ap. 9013 - Barcelona [Obra en tres actes, estrenada davant els micròfons de Ràdio Barcelona, el dia 23 d'abril, diada de Sant Jordi de l'any 1958] 23/04/1958 // Barcelona // Ràdio Barcelona 0

1443 Tcat Màntua, Cecília A. La cinglera de la mort Drama Barcelona Editorial Nereida 1958 Biblioteca Gresol, 46 Casal "17 cm 62 p" Cecília A. Màntua / La cinglera de la mort / Drama en tres actes / Editorial Nereida / Barcelona [Aquest drama va ésser estrenat davant els micròfons de Ràdio Barcelona el dia 26 de gener de l'any 1955] 26/01/1955 // Barcelona // Ràdio Barcelona 0

1444 Tcat Màntua, Cecília A. Ha passat una oreneta... Comèdia Barcelona Llibreria Bonavia 1936 La Escena Catalana. 2a època, 431 Casal i Patuel "18 cm 40 p" 2 exemplars "Cecília A. Màntua / Ha passat una oreneta... / Comèdia sentimental en tres actes / Estrenada en sessió de ""Ràdio Teatre"" a l'emissora Ràdio Barcelona, el dia 8 d'abril del 1936, per la Companyia Catalana d'aquesta emissora dirigida pel Sr. Adrià Gual. / La Escena Catalana / Any XIX /2.ª època) - 29 de febrer del 1036 - N.º 431 / Llibreria Bonavia / Tapineria, 4 - Barcelona " 08/04/1936 // Barcelona // Ràdio Barcelona 0

1445 Tcat Màntua, Cecília A. Maria Coral (La pessebrista) Comèdia Barcelona Editorial Millà 1961 Catalunya Teatral, 076 "18 cm 53 p" 2 exemplars Maria Coral (La pessebrista) / Comèdia nadalenca en dos actes i cinc quadres, original de Cecilia A. Mantua / Estrenada el 22 de desembre del 1960, al Teatre Barcelona de Barcelona / 1961 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 22/12/1960 // Barcelona // Teatre Barcelona 0

1446 Tcat Màntua, Cecília A. La Pepa maca Tragèdia Barcelona Impremta J. Saldaña 1954 Casal "16,5 cm 66 p" La Pepa maca / Tragedia catalana en tres actes i en prosa original de Cecília A. Màntua [Aquesta obra fou estrenada a la Emisora E.A.J. 1 Radio Barcelona, de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUCION, la nit del 31 de març de l'any 1954] 31/03/1954 // Barcelona // E.A.J. 1 Radio Barcelona 0

1447 Tcat Màntua, Cecília A. La Pepa maca Tragèdia Segona Barcelona Editorial Millà 1959 Catalunya Teatral, 055 Casal "18 cm 55 p" "La Pepa maca / Tragicomèdia en tres actes original de Cecilia A. Mantua / amb una sardana de Jaume Torrents / Estrenada a l'Emisora E. A. J. 1 Radio Barcelona de la S. E. D. R., la nit del 31 de març del 1954, i al teatre ""Círculo Cultural Español"" de Sant Andreu (Barcelona) la tarda del 6 de juny del mateix any / Segona edició / 1959 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona" 31/03/1954// Barcelona // E.A.J. 1 Radio Barcelona - 06/06/1954 // Barcelona (Sant Andreu) // Círculo Cultural Español 0

1448 Tcat Màntua, Cecília A. Princesa de Barcelona Barcelona Editorial Nereida 1959 Biblioteca Gresol, 64 Patuel "17 cm 63 p" "Cecília A. Màntua / Princesa de Barcelona / Editorial Nereida / Ap. 9013 - Barcelona [Estrenada al Teatre de ""La España Industrial"" de Barcelona, el dia 27 de setembre de 1959]" 27/09/1959 // Barcelona // Teatre La España Industrial 0

1449 Tcat Cuduñet Guix, Jaume La Masia muntanyenca i Els Bandolers de Montnegre Drama Barcelona 1953 "21,5 cm 72 p" La Masia muntanyenca i Els Bandolers de Montnegre / Drama sobre un fet històric del passat segle, en tres actes, escrit en vers per Mn. Jaume Coduñet Guix, Pvre. / Prior de l'Institut Mental de la Santa Creu / Música del Mestre Francesc Udina / Barcelona / 1953 [L'AUTOR dedica eixa Obra a la destacada Companyia del Sr. MATIES MARTÍ, qui amb els seus més valuosos elements l'estrenà amb èxit esclatant el 19 de Març del 1953] 19/3/1953 0

1450 Tcat Folch i Torres, Josep M. La ventafocs Rondalla Barcelona Baguñá, editor 1922 "17 cm 101 p" Manca la coberta La ventafocs / Rondalla escenificada per Josep M.ª Folch i Torres / Tres actes (7 quadres) / Estrenada en el Teatre Català Romea el dia 7 d'Octubre de 1920 / Baguñá, editor / Barcelona / 1922 07/10/1920 // Barcelona // Teatre Català Romea 0

1451 Tcat Màntua, Cecília A. Història d'un mirall Barcelona Editorial Millà 1966 Catalunya Teatral. 2a època, 101 "18 cm 61 p" 2 exemplars Història d'un mirall / Obra teatral en tres actes Original de Cecília A. Màntua / Estrenada al Teatre Romea de Barcelona, el dia 27 de juliol del 1965 / 1966 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 27/07/1965 // Barcelona // Teatre Romea 0

1452 Tcat Màntua, Gastón A. Un milionari del putxet o La vestidura no fa la figura Sainet Barcelona Llibreria Bonavia 1927 Patuel "19,5 cm 103 p" Un milionari del putxet o La vestidura no fa la figura / Sainet barceloní, original, en quatre actes / Barcelona / Llibreria Bonavía - Tapineria, 4 - Telèfon 3119 A. / 1927 [Estrenat en el Teatre Català (Romea) el dia 22 d'octubre de 1927] 22/10/1927 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1453 Tcat Màntua, Gastón A. La Veïna del terrat Sainet Barcelona Llibreria Bonavia 1930 "20 cm 85 p" Gastón A. Màntua / La veïna del terrat / Sainet barceloní en tres actes / Barcelona / Llibreria Bonavía: Tapineria, 4 / 1930 [Estrenat al Teatre Català, Romea, el dia 17 d'octubre de 1930] 17/10/1930 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1454 Tcat Manubens i Vidal, J. De broma y de veras Comèdia Barcelona Imprenta de P. Bofarull 1908 Patuel "21,5 cm 28 p" 2 exemplars De brona y de veras / Comedia en un acte y en vers original de J. Manubens y Vidal / Barcelona / Imprenta de P. Bofarull, Cervantes, 2 / (junt Bolsín 9 / 1908 0

1455 Tcat Manubens i Vidal, J. Lo dia dels ignocents. Sainet Barcelona Tip. Andresense 1898 "20,5 cm 35 p" 2 exemplars, un sense coberta "Lo dia dels ignocents / Sainete en un acte y en vers original de J. Manubens i Vidal / Premiat en lo Certámen (1897) de la ""Societat Melancólifuga Barcelonesa"" y estrenat en la ""Juventut Católica"" de Barcelona, lo dia dels Ignocents de l'any 1897. / Tip. Andresense / Barcelona / 1898." 28/12/1897 // Barcelona // Joventut Católica 0

1456 Tcat Manubens i Vidal, J. Dos fills Drama Segona Barcelona Imprempta de Pere Bofarull 1909 Patuel "21 cm 54 p" 2 exemplars Dos fills / Drama en tres actes y en vers original de J. Manubens Vidal / premiat en lo primer certamen del Centre Moral y Congregació de S. Lluís Gonçaga de la parroquia de San Francisco de Paula de Barcelona y estrenat, ab gran éxit, en lo teatre del propi Centre la nit del 1 de juliol de 1894 / Barcelona / Imprempta de Pere Bofarull / Carrer Cervantes, 2 y Plassa Verónica, 1 / 1909 01/07/1894 // Barcelona // Teatre del Centre Moral y Congregació de S. Lluís Gonçaga 0

1457 Tcat Manubens i Vidal, J. Lo senyor Benet ó Duas ánimas del altre mon Comèdia Barcelona Imprenta de P. Bofarull 1907 Patuel "21 cm 20 p" 2 exemplars Lo senyor Benet ó Duas ánimas del altre mon / Comedia en un acte y en prosa original de J. Manubens y Vidal / Estrenada en lo teatro del CENTRO MORAL de Barcelona / Barcelona / Imprenta de P. Bofarull, Cervantes 2, (junto Bolsin) / 1907 0

1458 Tcat Manubens i Vidal, J. En Joan de la Calma Comèdia Segona Barcelona Imp. Bofarull Patuel "21 cm 44 p" En Joan de la Calma / Comedia en 3 actes y en prosa escrita per J. Manubens Vidal / Estrenada en lo Teatro del CENTRE MORAL de Barcelona, la nit del 28 de juny de 1896. 28/06/1896 // Barcelona // Centre Moral 0

1459 Tcat Manubens i Vidal, J. Entre 'l Menescal y 'l Metje Sainet Segona Barcelona Imprenta de P. Bofarull 1907 Patuel "21 cm 24 p" 2 exemplars "Entre ´l Menescal y ´l Metje / Sainete en un acte y en prosa original de J. Manubens Vidal / Estrenat ab extraordinari éxit en lo Teatre del ""Centre Moral y Congregació de Sant Lluis Gonçaga"" de la Parroquia de Sant Francisco de Paula de Barcelona, la nit del 11 de Novembre de 1894. / Barcelona / Imprenta de P. Bofarull, Cervantes, 2, (Junto Bolsín) / 1907 " 11/11/1894 // Barcelona // Centre Moral i Congregació de Sant Lluis Gonçaga 0

1460 Tcat Manubens i Vidal, J. Enveja y Caritat Drama Barcelona Biblioteca Regional 1899 Lo Teatro Catolich Foment i Patuel "20,5 cm 79 p" 2 exemplars J. Manubens y Vidal / Enveja y caritat / Drama en tres actes y en vers / Estrenat ab gran éxit en lo Teatro del CENTRE MORAL de Barcelona, la nit del 2 d'abril de 1899 / Barcelona / Galería dramática de LO TEATRO CATÓLICH / Fontanella, número 5 / 1899 02/04/1899 // Barcelona // Teatre CENTRE MORAL 0

1461 Tcat Manubens i Vidal, J. Fugir del foch... Comèdia Barcelona Tip. Andresense 1898 Patuel "21 cm 19 p" 2 exemplars "Fugir del foch... / Comedia en un acte y en vers arreglada á la escena catalana pert J. Manubens y Vidal / Estrenada en lo teatro del ""Centre Moral"" de Barcelona lo 24 d'Octubre de 1897. / Barcelona / 1898 " 24/10/1897 // Barcelona // Teatre Centre Moral 0

1462 Tcat Manubens i Vidal, J. Herodes ó la degollació dels ignocents Barcelona Patuel "21,5 cm 28 p" 2 exemplars Herodes ó la degollació dels ignocents / Ignocentada en un acte en prosa y vers / gargots de J. Manubens / soldas de Francisco Palau Pbre. / Estrenada ab éxit molt ignocent en lo Centre Moral en la nit del 28 de Desembre de 1896 / Barcelona 28/12/1896 // Barcelona // Teatre Centre Moral 0

1463 Tcat Manubens i Vidal, J. Lo llibertador de Suissa Drama Barcelona Imprempta y Litografía de J. Jutglar 1897 "21,5 cm 16 p" 2 exemplars Lo llibertador de Suissa / Drama histórich en un acte y en vers, original de J. Manubens y Vidal / Estrenat en lo Teatre del CENTRE MORAL de Barcelona, el 23 de Juliol de 1896. / Barcelona / Imprempta y Litografía de J. Jutglar / Passatje Hort dels Velluters, 2 (Plassa de S. Pere) / 1897 23/07/1896 // Barcelona / Teatre Centre Moral 0

1464 Tcat Manubens i Vidal, J. El Memorialista Comèdia Barcelona Imp. P. Bofarull 1907 Patuel "21,5 cm 30 p" 2 exemplars El Memorialista / Comedia en un acte y en vers / Obra postuma de D. Joan Manubens y Vidal / Estrenada ab gran ecsit en el Centre Moral de S. Francisco de Paula la nit del 17 de Juny de 1906 / Preu: Una pesseta / Bacelona [sic] / Imp. P. Bofarull-Cervantes, 2 (junto Bolsin) / 1907 17/06/1906 // Barcelona //Teatre Centre Moral 0

1465 Tcat Manubens i Vidal, J. Los Moneders Falsos Drama Segona Barcelona Imp. P. Bofarull 1904 Patuel "20,5 cm 83 p" 2 exemplars sense portada. Dades de la coberta Los Moneders Falsos / Drama en tres actes y en vers original de Joan Manubens y Vidal / Estrenat en lo teatre del Centre Moral de Barcelona la nit del 29 de Maig de 1898. / Segona edició / Barcelona / Imp. de P. Bofarull - Templaris, 2 y 4 Palau, 1 / 1904 29/05/1898 // Barcelona // Teatre Centre Moral 0

1466 Tcat Manubens i Vidal, J. Lo presidari Drama Barcelona Patuel "20,5 cm 47 p" 2 exemplars "Lo presidari / Drama en dos actes y un prólech y en vers original de J. Manubens y Vidal / Estrenat en lo Teatre del ""Centre Moral"" de Barcelona lo 10 d'Octubre de 1897 " 10/10/1897 // Barcelona // Teatre Centre Moral 0

1467 Tcat Manubens i Vidal, J. Lo Rapte de Don Sabino Diàleg Barcelona "Biblioteca de ""La Talía Catalana""" 1898 "19,5 cm 26 p" "Lo rapte de don Sabino / Diálech-Cómich / Arreglat a la escena catalana per Joan Manubens y Vidal / Estrenat en lo teatre del Centre Moral de Barcelona lo 13 de Deçembre de 1896 / Barcelona / Biblioteca de ""La Talía Catalana"" / Carrer del Pi, número 16 / 1898 " 13/12/1896 // Barcelona // Teatre Centre Moral 0

1468 Tcat Manubens i Vidal, Joan La tunyina Comèdia Barcelona Estampa y Litografía de Joan Jutglar 1896 Patuel "21 cm 36 p" Dos exemplars: un sense portada i l'altre sense coberta i fatigat "La tunyina / Comedia en un acte y en vers original de Joan Manubens Vidal / De venda / en lo ""Centre Moral"" de Barcelona / Avellana, 5 pral. / y en la llibreria ""La Hormiga de oro"" / Hércules, 3. / Preu 1 pesseta / Barcelona / Estampa y Litografía de Joan Jutglar / Passatje dels Velluters, 2. / 1896" 0

1469 Tcat Manubens i Vidal, J. La tunyina Comèdia Segpna Barcelona Imprenta de P. Bofarull 1910 Patuel "21 cm 36 p" "La tunyina / Comedia en un acte y en vers original de Joan Manubens Vidal / Estrenada ab gran éxit en lo Teatre del ""Centre Moral"" de Barcelona la nit del 15 de desembre de 1895 / 1910" 15/12/1895 // Barcelona // Teatre Centre Moral 0

1470 Tcat Maragall, Joan Nausica Barcelona Editorial Catalana, S. A. 1923 Bikblioteca Teatral "18,5 cm 96 p" Publicacions de L'Escola Catalana D'aqrt Dramàtic Canuda, 31 :: (Sala Mozart) / Biblioteca Teatral / Nausica de Joan Maragall / Administració : EDITORIAL CATALANA, S.a. Escudellers, 10 bis: Barcelona // Febrer 1923 0

1471 Tcat Marinello i Bosch, Joaquim Cristeta L'Estanquera Barcelona Imprenta de la V. é H. de Gaspar 1866 "17,5 cm 36 p" 2 exemplars Cristeta L'Estanquera / Pessa catalana en un acte, / original y en vers de Joaquim Marinello y Bosch / Representada ab molt aplauso, per primera vegada, en lo teatro Tirso de Molina, la nit del 5 de Mars de 1866, á benefici de D. Francisco Malet. / Barcelona. / Imprenta de la V. é H. de Gaspar. Cervantes, -3. / 1866 05/03/1866 // Barcelona // Teatre Tirso de Molina 0

1472 Tcat Marinel·lo, Manel Massa tart Drama Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1910 Biblioteca Popular Teatral, 011 Patuel "21 cm 24 p" 2 exemplars ¡Massa tart! / Drama en un acte original de Manel Marinel·lo / Estrenat al Teatre Romea la nit de 17 d'Abril de 1907 / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxolo, 2 / 1910. 17/04/1907 // Barcelona // Teatre Romea 0

1473 Tcat Maristany, Alexandre P. Amich de confiansa Diàleg Barcelona Bartomeu Baxarias 1911 De tots colors "18,5 cm 22 p" 2 exemplars Alexandre P. Maristany / Amich de confiansa / Dialech en un acte / De tots colors 0

1474 Tcat Maristany, Alexandre P. La dona que se'n va de casa Comèdia Barcelona Salvador Bonavía 1922 Casal "21,3 cm 60 p" La dona que se'n va de casa / Comèdia en tres actes original de Alexandre P. Maristany / Estrenada amb gran èxit, Al Teatre Catalá (Romea), la nit del 31 de gener de 1922 / Barcelona / Salvador Bonavia.- Tapineria, 13 / 1922 31//01/1922 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1475 Tcat Maristany-Galobardas, A. / Valls, L. La farsa de l'honor Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1935 Catalunya Teatral, 082 "17,5 cm 44 p" 2 exemplars "La farsa de l'honor / Comedia dramatica en tres actes original de A. Maristany - Galobardas / L. Valls / Estrenada al Teatre ""Orfeó Gracienc"" el dia 13 de Maig del 1934 / Catalunya Teatral / Any IV 1.er d'agost 1935 Núm. 82 / Llibreria MILLÀ / Carrer Sant Pau, 21 - BARCELONA" 1934/05/13 // Barcelona // Teatre Orfeó Gracienc 0

1476 Tcat Maristany Alexandre P., i Vilaregut, Salvador Mirar per casa Comèdia Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1908 "21,5 cm 26 p" 2 exemplars Mirar per casa / Comedia en un acte y en prosa de Alexandre P. Maristany y Salvador Vilaregut / Estrenada ab brillant éxit en el Teatre Catalá (Romea,) la nit del 24 de Mars de 1908. / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2. / 1908 24/03/1908 // Barcelona // Teatre Català (Romea)º 0

1477 Tcat Maristany, Alexandre P. La pluja d'or Comèdia satírica Segona Barcelona Salvador Bonavía 1919 Patuel "21 cm 60 p" 2 exemplars La pluja d'or / Comèdia satírica en tres actes original de Alexandre P. Maristany / Estrenada amb gran éxit al Teatre Catalá (Romea) la nit del 30 de Novembre de 1918 (Segona edició) / Barcelona / Salvador Bonavía, llibreter, Rapineria, 13 / 1919 30/11/1918 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1478 Tcat Maristany, Alexandre P. Tot bon caballer... Joguina Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1909 "21 cm 19 p" Tot bon Caballer... / Joguina en un acte de Alexandre P. Maristany / Estrenada ab brillantíssim éxit al teatre Català (Romea) la nit del 28 de Maig 1908, a benefici de Joan Vehil y reestrenada al teatre de Novetats, el 17 de Mars de 1909 / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2. / 1909 28/05/1908 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1479 Tcat Marqués, Armengol La ronda de'n Tarrés Drama Barcelona Imprenta de Jaume Jepús 1871 "21,5 cm 59 p" 3 exemplars La Ronda de 'n Tarrés. / Drama en quatre actes y en vers, original de D. Armengol Marqués. / Estrenat ab aplauso en lo Teatro de Novedades lo dia 30 de Juriol de 1871. / Primera part. / Barcelona. / Imprenta de Jaume Jepús. / Carrer de Petritxol, núm 9, baixos. / 1871. 30/07/1871 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1480 Tcat Marquina, Rafel El darrer miracle Poema Barcelona Publicacions Teatralia 1909 Biblioteca Teatralia Patuel "19 cm 31 p" 2 exemplars Biblioteca Teatralia / Rafel Marquina / El darrer Miracle / Poema dialogat en dos episodis / 1909 0

1481 Tcat Marriera, Emmanuel El 33.333 Joguina Quarta Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1933 "Biblioteca ""L'Escon"", 031" Patuel "20 cm 23 p" 2 exemplars El 33.333 / Juguet còmic i en prosa original de Emmanuel Marriera i Fonts / Estrenat amb ruidós èxit en el teatre del Círcol Catòlic de Badalona la nit del 8 de Setembre de 1898 / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 Llibreria / Barcelona / 1933 08/09/1898 // adalona // Teatre Círcol Catòlic 0

1482 Tcat Marriera i Fonts, Emmanuel Astronomia de barri o Tragèdia d'un barber Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1911 "Biblioteca ""L'Escon"", 052" Patuel "19,5 cm 29 p" "Astronomia de barri o Tragedia d'un barber / Pessa en un acte y en prosa original de Emmanuel Marriera y Fonts / Estrenada en el teatre del Círcol Católich de Badalona, el dia 28 de Juny de 1910 / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Freneria, 1, 1.er, 2.ª / 1911" 28/06/1910 // Badalona // Teatre Círcol Católic 0

1483 Tcat Marriera i Fonts, Emmanuel La esmeralda Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1914 "Biblioteca ""L'Escon"", 079" Foment "20 cm 30 p" 2 exemplars "La esmeralda / Pessa en un acte i en prosa original de Emmanuel Marriera i Fonts / Estrenada amb gran éxit en el teatre del ""Círcol Catòlic de Badalona"", la nit del 20 de Novembre de 1898 / Barcelona / Biblioteca ""L""Escon"" / Doctorn ´dou, 10, Entrl., 1.ª / 1914 " 20/11/1898 // Badalona // Teatre Círcol Catòlic 0

1484 Tcat Marriera i Fonts, Emmanuel Estufat á la catalana Barcelona Biblioteca La Barretina 1901 Biblioteca de La Barretina, 11 Patuel "21,5 cm 19 p" Estufat á la catalana / Pessa cómica en un acte y en prosa original de Emanuel Marriera y Fonts / Estrenada ab ruidós éxit en la Associació de Sant Lluis Gonçaga de la Parroquia de Sant Pau de Barcelona, la día 8 de Desembre de 1898 / Barcelona / Biblioteca de La Barretina, Molas, 24 entl.º 1.ª / 1901 08/12/1898 // Barcelona // Associació de Sant Lluis Gonçaga 0

1485 Tcat Marriera i Fonts, Emmanuel Estofat a la catalana Segona Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" "Biblioteca ""L'Escon"", 119" Patuel "21 cm 24 p" 2 exemplars Estofat a la Catalana / Pessa comica en un acte i en prosa original de Emanuel Marriera i Fonts / Estrenada amb sorollós èxit en l'Associació de Sant Lluís Gonçaga de la Parròqui de Sant Pau, de Barcelona, el dia 9 de Desembre de 1898 08/12/1898 // Barcelona // Associació de Sant Lluíz Gonçaga 0

1486 Tcat Marriera i Fonts, Emmanuel La Fantasma de Sant Telm Barcelona Biblioteca de La Talia Biblioteca de La Talía Catalana Patuel "18,5 cm 42 p" Molt fatigada "La Fantasma de Sant Telm / Pessa en un acte y en prosa original de Emanuel Marriera Fonts / Estrenada ab gran éxit en lo teatre del Circol Catolich de Badalona la nit del 24 de Juliol de 1898 / Barcelona / Biblioteca de ""La Talía Catalana"" / Carrer del Pi, número 16 / 1898 " 24/07/1898 // Badalona // Teatre Círcol Catòlic de Badalona 0

1487 Tcat Marriera i Fonts, Emmanuel Homar Drama Barcelona Biblioteca de La Talia Catalana 1899 Biblioteca de La Talia Catalana, 021 "18,5 cm 76 p" 2 exemplars "Homar / Drama en 3 actes y un epilech en prosa original de Emanuel Marriera y Fonts / Estrenat en lo teatre del ""Círcol Católich"" de Badalona, la nit del 12 de Febrer del any 1899. / Barcelona / Biblioteca de ""La Talía Catalana"" / Carrer del Pi. número 16. / 1899 " 12/02/1899 // Badalona // Teatre Círcol Católic 0

1488 Tcat Marriera i Fonts, Emmanuel La mandarina Sarsuela Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1908 "Biblioteca ""L'Escon"", 026" Foment "18,5 cm 40 p" 2 exemplars "La mandarina / Sarsueleta cómica en un acte original de Emanuel Marriera / Música de Miquel Casals y Aragonés / Estrenada ab gran éxit al teatre del Círcol Católich de Badalona la nit del 16 d'Octubre de 1898. / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Petritxol, n.º 18, 3.er / 1908 " 16/10/1898 // Badalona // Teatre Círcol Catòlic 0

1489 Ttrcat Marriera i Fonts, Emmanuel Un moro desesperat Monòleg Barcelona Biblioteca L'Escon 1905 Patuel "18,5 cm 10 p" "Un moro desesperat / Monóleg en prosa original de Emánuel Marriera y Fonts / Estrenat ab gran éxit en el teatre del Círcol Católich de Badalona la nit del 14 de Febrer de 1899 y á Barcelona el dia 8 de Jener de 1899. / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Carrer Petritxol, 18, 3.er / 1906 " 14/02/1899 // Badalona Teatre Círcol Católic 0

1490 Tcat Marriera i Fonts, Emmanuel Oncle i nebot Joguina Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1913 "Biblioteca ""L'Escon"", 069" Foment "20 cm 23 p" 2 exemplars "Oncle i nebot / Juguet cómic en un acte i en prosa original de Emmanuel Marriera i Fonts / Estrenat en el ""Centre Moral de Obrers"" de la Sagrera / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Riera Sant Joan, 10, 1.er, 1.ª / 1913" ??/??/???? // Barcelona // Centre Moral de Obrers de la Sagrera 0

1491 Tcat Marriera i Fonts, Emmanuel Lo Tenorio en Vilanohies Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1904 "Biblioteca ""L'Escon"", 009" Patuel "18,5 cm 36 p" 2 exemplars "Lo tenorio en Vilanohies / Pessa en un acte y en prosa original de Emanuel Marriera Fonts / Estrenat en lo Círcol Católich de Badalona pel Novembre de 1898 / Biblioteca ""L'Escon"" / Hospital, 46, terver.- Barcelona " 1898/11/?? // Badalona // Teatre Círcol Católic 0

1492 Tcat Marriera, Josep O. La millor vanjança Drama Barcelona Biblioteca de La Talia Catalana 1899 "17,5 cm 115 p" "La millor vanjança / Drama en tres actes y en vers original de Joseph O. Marriera / Estrenat lo día 4 de Desembre de 1898 en la Cort Angélica de Sant Lluis Gonçaga, de Gracia / Barcelona / Biblioteca de ""La Talía Catalana"" / Carrer del Pi, número 16. / 1899" 04/12/1898 // Barcelona (Gràcia) // Cort Angélica de Sant Lluis Gonçaga 0

1493 Tcat Marriera, Josep O. ¡Soterrat! Drama Barcelona Biblioteca L'Escon 1910 "19,5 cm 76 p" 2 exemplars sense coberta "¡Soterrat! / Drama en tres actes y en vers original de En Joseph O. Marriera / Estrenat ab gran éxit en el ""Círcol Católich"" de Badalona / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Frenería 1, 1.er, 2.ª / 1910 " ??/??/???? // Badalona // Teatre Círcol Católic 0

1494 Tcat Martí i Folguera, Josep Foch d'encenalls Comèdia Barcelona Llibreria d'Eudalt Puig 1886 "21 cm 58 p" "Foch d'encenalls / Comedia en tres actes y en prosa original de Josepg Martí y Folguera / Estrenada ab brillant éxit en lo Teatro Catalá, instalat en lo de ROMEA la nit del 9 de Novembre de 1886 / Barcelona / Llibrería d'Eudalt Puig / Plassa Nova número 5 / 1886 " 09/11/1886 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1495 Tcat Martí i Folguera, Josep La justicia del abat Drama Barcelona Llibreria d'Eudalt Puig 1886 "21 cm 87 p" La justicia del abat / Drama en tres actes y en vers original de Joseph Martí y Folguera / Representat ab extraordinari éxit en lo Teatro Catalá, instalat en lo de ROMEA, la nit del 13 de Mars de 1886 / Barcelona / Llibrería d'Eudalt Puig / Plassa Nova, número 5 / 1886 13/03/1886 // Teatre Català (Romea) 0

1496 Tcat Martí i Folguera, Josep La pena de mort Drama Barcelona Llibreria d'Eudalt Puig 1887 "21 cm 94 p" La pena de mort / Drama en tres actes en vers original de Joseph Martí y Folguera y Frederich Soler y Hubert / Estrenat ab extraordinari éxit en lo Teatro Catalá. instalat en lo de ROMEA, la nit del 29 de Novembre de 1887. / Barcelona / Llibreria d'Eudalt Puig / Plassa Nova, número 5 / 1887 29/11/1887 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1497 Tcat Estrada Luttikhuizen, David Pedragentil Tragicomèdia Canet de Mar Edicions Els 2 Pins 2000 84-923967-5-X Carles Aguilera "16,5 cm 77 p" David Estrada Luttikhuizen / Pedragentil / Tragicomèdia en tres actes / Els 2 Pins Edicions 0

4202 Tcat Ferrer i Codina, Anton Toreros d'hivern Comèdia Barcelona Francisco Badia, impresor 1896 "20,5 cm 114 p" Toreros d'hivern / Comedia en tres actes y en prosa / per A. Ferrer y Codina / Estrenada ab inusitat éxit en lo Teatro Catalá, instalat en lo de Romea, la nit del 4 de Desembre de 1895 / Barcelona / Francisco Badia, impresor, Dou, 14 / 1896 1895/12/04 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1498 Tcat Martí Giol, E. La acusació privada Monòleg Barcelona Imprenta Ibérica de Francisco Fossas 1894 "20 cm 15 p" La acusació privada / Monólech en orisa, original de E. Martí Giol / Estrenat la nit del 23 de Septembre de 1894 en LA GRANADA GRACIENSE / Barcelona / Imprenta Ibérica de Francisco Fossas / 123, Rambla de Cataluña, 123 / 1894 23/09/1894 // Barcelona // La Granada Graciense 0

1499 Tcat Martí Marull, Jaume Capvespre Barcelona Catalunya Teatral 1934 Patuel "17,5 cm 13 p" "Capvespre / Elegia en un acte original de Jaume Martío Marull / Aquesta obra ha estat mencionada en el Concurs d'obres en un acte convocat per la ""Federació Catalana de Societats de Teatre Amateur"", l'any 1934. Cataluna Teatral / Llibreria Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona " 0

1500 Tcat Martí i Peydro, Pere En solfa Monòleg Sabadell Imprempta, Tricromía y Relleus de Joan Comas 1905 Patuel "21,5 cm 14 p" En solfa / Monolech en prosa per Pere Martí y Peydro / Primera representació: el 2 d'Agost de 1904 en el Centre-Lírich-Dramátich de Sabadell / Sabadell / Imprempta, Tricromía y Relleus de Joan Comas / Rambla, 93. - Teléfon 46. / 1905 02/081904 / Sabadell // Centre Lírich-Dramátich 0

1501 Tcat Martí i Peydro, Pere La presonera Sabadell Imprempta y Enquadernacions de J. Comas 1900 "21 cm 31 p" La presonera / Passa-temps cómich en un acte y en prosa original de Pere Martí y Peydro / Primera representació: el 21 de Maig de 1899. / Sabadell / Imprempta y Enquadernacions de J. Comas / Rambla, 93. - Teléfono n.º 46 / 1900 21/05/1899 // Sabadell 0

1502 Tcat Martí i Rodés, Joaquim ¡Curridus! Comèdia Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1912 "Biblioteca ""L'Escon"", 061" "19,5 cm 36 p" 2 exemplars "¡Curridus! / Comedia en un acte original de Joaauim Martí y Rodés / Estrenada en el teatre del ""Centre Moral y Congragació de Sant Lluís Gonçaga de la Parroquia de Sant Francisco de Paula"" / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Riera S. Joan, n.º 10, 1.er, 1.ª / 1912 " ??/??/???? // Barcelona / Centre Moral y Congragació de Sant Lluís Gonçaga de la Parroquia de Sant Francisco de Paula 0

1503 Tcat Maicas, Carles / Plasència, Feliu El món ... quina mania l'ordre del món...!!! Espectacle de titelles i ninots dibuixats Mataró Cop. Castellà 1984 Casal "22 cm 18 p" 3 exemplars ciclostilats "Companyia Teatre del Maresme ""Colax"" / Mataró / Presenta El món ... quina manía l'ordre del món / Espectacle de titelles i ninots dibuixats. / una història de ""còmic"" en moviment. / original de Carles Maicas i Feliu Plasència." 1

1504 Tcat Martínez Sierra, G. / Rusiñol, Santiago Aucells de pas Drama Barcelona Antoni López, Editor 1908? "18,5 cm 159 p" 2 exemplars Aucells de pas / Drama en tres actes per G. Martínez Sierra i Santiago Rusiñol / Antoni López, Editor, Llibreria Espanyola / Rambla del Mig, 20, Barcelona [Aquesta obra fou estrenada a Barcelona, en el Teatre de Novetats, la nit del 6 de Novembre de 1908] 06/11/1908 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1505 Tcat Millàs-Raurell, Josep M. Els fills Sabadell Edicions La Mirada 1928 Col·lecció de teatre Casal "18,5 cm 89 p" 2 exemplars "Col·lecció de teatre / Millàs-Raurell / Els fills / Edicions ""La Mirada"" / Sabadell / 1928 [Estrenada al Teatre Català Romea, la nit d'inauguració de la temporada, 6 d'octubre de 1928.]" 1928/10/06 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1506 Tcat Martínez, Marcial La llum ha davallat del Cel Barcelona Editorial Duran 1947 Vall, Vicenç "22 cm 116 p" 2 exemplars Lletra del Rvd. Marcial Martínez, Prev. / Música de Vicenç Vall / La llum ha davallat del Cel / Visió nadalenca en un pròleg i tres actes dividits en dinou quadres / Editorial Duran / Via Laietana, 15 / Barcelona / 1947 [Aquesta obra fou estrenada amb gran èxit el dia 25 de desembre de l'any 1946 en el Foment Parroquial de Cultura de Martorell] 25/12/1946 // Martorell // Foment Parroquial de Cultura 0

1507 Tcat Martínez, Marcial Llops de Mar Poema Martorell Graficas Martorell Foment "20,5 cm 58 p" 2 exemplars Mossèn Marcial Martínez, Prev. / Llops de Mar / Poema en tres actes / Distribuidora Llibreria Quera / Petritxol, 2 / Barcelona [Aquesta obra fou estrenada amb gran èxit en el Foment Parroquial de Cultura de Martorell el mes de març del 1947] ??/03/1947 // Martorell // Foment Parroquial de Cultura 0

1508 Tcat Martínez, Marcial El sacrifici d'Imelda Poema Martorell Graficas Martorell "21 cm 86 p" 2 exemplars Mn. Marcial Martinez, Prev. / El sacrifici d'Imelda / Poema en tres actes / Graficas Martorell / Santacana, 14 / Teléfono 61 / Martorell 0

1509 Tcat Martínez, Marcial El secret dels Torrebona Drama Martorell Graficas Martorell 1951 "17 cm 63 p" 2 exemplars El secret dels Torrebona / Drama en tres actes / Original d'En M. Martinez, Prev. 0

1510 Tcat Martínez Balaguer, Marçal La neboda Comèdia Girona Consell Diocesa de la Joventut Femenina d'Acció Catòlica 1951 "21,5 cm 48 p" 2 exemplars "La neboda / Comedia dramatica en tres actes original de Mn. Marçal Martínez Balaguer, pvre. / Aquesta obra obtingué el Primer Premi, junt amb ""Noche de Paz"", en el Concrus d'Obres per a Teatre femenó convoct per la ""Secció d'Art i Expansió"" del Consells Diocesà de la Joventut Femenina d'Acció Católica, de Girona." 0

1511 Tcat Martínez i Codina, Eduard Los espiritistas Joguina Manresa Imprempta de Sant Joseph 1892 Patuel "20 cm 32 p" "Los espiritistas. / Joguina cómica en un acte y en vers, original de Eduard Martinez y Codina. / Estrenada la nit del 18 de Setembre de l'any 1892, en lo teatro del ""Centre Católich"" de la ciutat de Manresa. / Manresa: / Imprempta de Sant Joseph, Picas, 8, / 1892." 18/08/1892 // Manresa // Teatre del Centre Catòlic 0

1512 Tcat Martínez Marquina, Tomàs Un aucell criat afora Joguina Tarragona Imprenta de La Opinion 1877 "17,5 cm 32 p" 3 exemplars Un aucell criat afora. / Juguete bilingue en un acto original de D. Tomás Martinez Marquina. / Estrenado con aplauso en el Teatro principal de Tarragona, la noche del 31 de enero de 1877. / Tarragona. / Imprenta de La Opinión. / Rambla de San árlos, núm. 33, frente al Teatro. / 1877. 31/01/1877 // Tarragona / Teatre Principal 0

1513 Tcat Martori, Ramon El crit de la terra Comèdia Barcelona Editorial Millà 1961 Catalunya Teatral, 074 "17,5 cm 56 p" 2 exemplars El crit de la terra / Comèdia en dues parts, la segona dividida en dos temps, original de Ramon Martori / Amb una il·lustració musical del mestre Manuel Ruiz Arquelladas / 1961 / Editorial Millà / Carrer San Pau, 21 - Barcelona 0

1514 Tcat Martrus, Joseph A las foscas Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1899 Patuel "20 cm 29 p" 2 exemplars "A las foscas / Pessa cómica en un acte y en prosa original de Joseph Martrus / Estrenada ab éxit extraordinari en lo ""Teatro Principal"" de Gracia, la nit del 2 de Febrer de 1898. / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Ronda Sant Pere, 19 y 21, 1.ºm 1.ª / Agost de 1899" 02/02/1898 // Barcelona (Gracia) // Teatre Principal 0

1515 Tcat Martrus, Joseph Amor patri Quadre dramàtic Barcelona Imprempta de Joseph y Julia Doria 1898 Patuel "21 cm 33 p" 2 exemplars Amor patri / Quadro dramátich en un acte y en prosa original de Joseph Martrus / Estrenat ab brillant éxit en lo TEATRO PRINCIPAL de Barcelona la nit de 'l 23 d' Abril de 1898 / Barcelona (Gracia) / Imprempta de Joseph y Julia Doria. - Angel, 20. / 1898. 23/04/1898 // Barcelona // Teatre Principal 0

1516 Tcat Martrus, Joseph Lo Cassador Monòleg Segona Barcelona Estampa de Pujol y C.ª 1899 Biblioteca de'l periódich Lo Teatro Catalá Patuel "21,5 cm 14 p" 2 exemplars Biblioteca de'l peródich Lo Teatro Catalá / Lo Cassador / Monólech en un acte y en vers original de Joseph Martrus / Estrenat ab brillant éxit en lo Teatro-Conservatori de Manresa, la nit de 'l 13 de Desembre de 1891 / Segona edició / Barcelona / Estampa de Pujol y C.ª / 45 - Carrer de Tallers - 45 / 1899 13/12/1891 // Manresa // Teatro-Conservatori 0

1517 Tcat Martrus, Joseph L'eclipse ó l'home de la ullera Monòleg Barcelona Imprempta L'Atlántida 1900 "19,5 cm 8 p" 2 exemplars sense coberta "J. Martrus / L'eclipse ó l'home de la ullera / Monólech comich / Estrenat ab bon éxit en lo ""Cafè d'Europa"", la nit del 3 de Juny de 1900. / Preu: Un ral / Barcelona / Imprempta L'Atlántida, Dr. Dou, 14 / 1900" 03/06/1900 // Barcelona // Cafè d'Europa 0

1518 Tcat Martrus, Joseph Pescar Barcelona Tipografia de Pujol y C.ª 1897 Biblioteca de'l periódich Lo Teatro Catalá Patuel 20,5 cm: 28 p 2 exemplars Biblioteca de 'l periódich Lo Teatro Catalá / Percar / Pessa catalana en un acte y en vers, original de Joseph Martrus / Estrenada ab gran éxit en lo Teatro Principal de Gracia, la nit de 'l 1.er de Abril de 1897. / Barcelona / Tipografia de Pujol y C.ª / Carrer de Tallers, núm, 45 / 1897 01/04/1897 // Barcelona // Teatro Principal de Gracia 0

1519 Tcat Martrus, Joseph La viudeta Monòleg Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1898 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 107" Llibre Viu "21 cm 13 p" 2 exemplars "Biblioteca de LO TEATRO REGIONAL Obra n.º 107 / La viudeta / Monólech en un acte y en vers original de D. Joseph Martrus / Estrenat ab éxit brillant en lo TEATRO ROMEA (Barcelona), la nit de 'l 18 de Maig de 1897. / Preu 1 ral /Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Ronda de S. Pere, 19 y 21, 1.er, 1.ª / 1898" 18/05/1897 // Barcelona // Teatre Romea 0

1520 Tcat Marxuach, Alfons Viatge de boda Joguina Barcelona Biblioteca Teatro Mundial 1914 Patuel "19 cm 28 p" "Viatge de boda / Juguet en un acte y en prosa / Original de Alfons Marxuach / Estrenat ab brillant èxit en el Teatre de Novetats, de Barcelona, la nit del 10 de janer de 1889 / Barcelona / Biblioteca ""TEATRO MUNDIAL"" / 21 - Carrer de Sant Pau - 21 / 1914" 10/01/1889 // Barcelona // Teatre Novetats 1

1521 Tcat Marxuach, Joan De retruch Joguina Barcelona Imprempta de Pere Ortega 1893 Patuel "21 cm 32 p" De retruch / Juguet cómich catalá y en vers original de Joan Marxuach / Estrenat ab brillant exit en lo Teatro Romea en la nit del 10 de Abril de 1893 / Preu 1 peseta / Baredlona / Imprempta de Pere ortega / Carrer de Arribau, núm. 13. / 1893 1893/04/10 // Barcelona // Teatre Romea 1

1522 Tcat Marxuach, Alfons ¡Matalas - callandu! Joguina Barcelona Litografía de Ribera y Estany 1892 Patuel "20,5 cm 41 p" 2 exemplars "¡Matalas-callandu! / Juguet catalá en un acte y en vers progonal de Alfons Marxuach / Estrenat ab éxit en lo teatro Romea de Barcelona la nit del 23 Octubre de 1891. / Preu 1 pesseta / Barcelona / Litografía de Ribeta y Estany / Carrer Sant Ramón, 5 / 1892 " 23/10/1891 // Barcelona // Teatre Romea 1

1523 Tcat Marxuach, Joan Una prometensa Pas Barcelona Francisco Badia, impresor 1896 Patuel "20,5 cm 39 p" 2 exemplars, un mancat de cobertes Una prometensa / Pasillo cómich, catalá y en vers original de Joan Marxuach / Estrenat ab brillant éxit en lo Teatro Catalá. instalat á Romea, la nit del 10 de Janer de 1896 / Barcelona / Francisco Badia, impresor, Dou, 14 / 1906 1896/01/10 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 1

1524 Tcat Marxuach, Joan Trumfos Bastos Joguina Barcelona Imprempta d'en Joaquim Collazos 1900 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 162" "21 cm 16 p" 2 exemplars Trumfos Bastos / Juguet cómich en un acte en prosa / per Joan Marxuach / Barcelona / Imprempta d'en Joaquim Collazos / Plassa de la Igualtat, 8 / 1900 1

1525 Tcat Mas i Casanovas, Antoni Un cap de brot Monòleg Barcelona Biblioteca La Barretina 1900 Patuel "21 cm 14 p" 2 exemplars Un cap de brot / Monólech en prosa per A. Mas y Casanovas / Estrenat ab molt éxit la nit del 23 de Septembre de 1900 en l'Academia Católica de Sabadell / Barcelona / Biblioteca de La Barretina. Molas, 24, entr. 1.ª / 1900 23/09/1900 // Sabadell // Acadèmia Católica 0

1526 Tcat Más i Casanovas, Antoni Dia felís Barcelona Biblioteca Regional 1900 Patuel "20 cm 21 p" 2 exemplars "Dia felís / Esbos dramátich, original y en vers per Antoni Mas y Casanovas / Estrenat ab general agrado, en lo ""Centre de Sant Pere Apóstol"" de Barcelona, lo 1.er de Maig de 1899. / Barcelona / Biblioteca Regional, Molas, 24, entressol, 1.ª / 1900" 01/05/1899 // Barcelona // Centre de Sant Pere Apòstol 0

1527 Tcat Más i Casanovas, Antoni Dia felís Barcelona Biblioteca La Barretina 1900 Patuel "21,5 cm 21 p" 2 exemplars Dia Felís // Boceto dramátich per Antoni Mas Casanovas / Estrenada ab general agrado en lo Centre de San Pere Apóstol lo día 1er de Maig de 1899, en obsequi á los noyets que feren la primera comunió y que van á las clases dominicals de dit centre. / Barcelona / Biblioteca de La Barretina, Pietat, 4 / 1900 01/05/1899 // Barcelona // Centre de Sant Pere Apóstol 0

1528 Tcat Más i Casanovas, Antoni L'estreno de la Primera Obra ó Apuros de un autor novell Comèdia Barcelona Biblioteca La Barretina 1900 Patuel "21 cm 44 p" L'Estreno de la Primera Obra ó Apuros de un autor novell / Comedia, mes ben dit humorada, en dos actes y en prosa per A. Mas y Casanovas / Barcelona / Biblioteca de La Barretina, Molas, 24 entl.º 1ª / 1900 0

1529 Tcat Más i Casanovas, Antoni La nit de Nadal Barcelona Biblioteca Regional 1899 Galeria Dramática de Lo Teatro Católich Foment i Patuel "20 cm 25 p" 2 exemplars Antoni Más Casanovas / La nit de Nadal / Apunte dramatich / =Nadal de 1899= / Las cansons son armonisadas per en Joan Llongueras. / En los Centres y Societats católicas poden servirse de la col·lecció de Cansons armonisadas per l'Alió. / Barcelona / Biblioteca Regional, Molas, 24, entressol, 1.ª / 1899 0

1530 Tcat Mas i Casanovas, Antoni La nit de Nadal Segona Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1914 "Biblioteca ""L'Escon"", 083" "20 cm 24 p" 2 exemplars "La nit de Nadal / Apunte dramátic original d'en Antoni Mas i Casanovas / Nadal de 1899 / Les cansons son armonísades per en Joan Llongueras / En els Centres i Societats catòliques poden servirse de la col·lecció de Cansons armonisades per l'Alió. / Segona edició / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Doctor Dou, 10, Entrl., 1.ª / 1914 " 0

1531 Tcat Mas i Casanovas, Antoni Pere Nolasch Comèdia dramàtica Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1915 "Biblioteca ""L'Escon"", 084" Vidal Roda, Joan Patuel i Foment "20 cm 88 p" 2 exemplars "Pere Nolasch / Comedia dramática en 4 actes i 14 quadros, en prosa i vers / Inspirada en el Quadret Los Caballeros de la Merced del llibre BRUMAS Y CELAJES original d'en A. Mas i Casanovas / amb ilustracions musicals i chôrs del mestre en Joan Vidal Roda / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Doctor Dou, 10. Entrl., 1.ª / 1915" 0

1532 Tcat Más, Joan Escàndol a Camp de Mar (Dos mil porcs) Comèdia dramàtica Palma de Mallorca Editorial Daedalus 1966 Casal "17 cm 122 p" Joan Mas / Escàndol a Camp de Mar (Dos mil porcs) / Comèdia dramàtica en tres actes (el segon dividit en dos quadres) / Editorial Daedalus / Palma de Mallorca / 1966 0

1533 Tcat Más, Joan Un senyor damunt un ruc Sainet Palma de Mallorca Imprempta Mossen Alcover 1965 Casal "17 cm 129 p" Joan Mas / Un senyor damunt un ruc / Sainet en quatre actes (i un sol intermedi) / Palma de Mallorca / Imprempta Mossen Alcover / 1965 0

1534 Tcat Mas-Abril, Francesc Gastrolatría Monòleg "19,5 cm 7 p" Sense coberta Francesch Mas-Abril / Gastrolatría / Monòlech... ab cua. / 10 Centims 0

1535 Tcat Mas-Abril, Francesc Cura radical del mal de caixal Comèdia Barcelona Imp. Joseph Campás "18 cm 22 p" Francesch Mas-Abril / Cura radical del mal de caixal / Comedia en un acte / estrenada en lo TEATRE ROMEA, de Barcelona, la vetlla del 15 de Janer de 1919 / Barcelona / Imp. Joseph Campás, Palla, 5 15/01/1919 // Barcelona // Teatre Romea 0

1536 Tcat Mas-Abril, Francesc ¡Solets! Comèdia Barcelona Impremta Gisbert & Vives 1917 "18 cm 24 p" "Francesch Mas-Abril / ¡Solets! / Comedia en un acte / estrenada al teatre ""Excelsior"", de Barcelona, en la ""Quarta Vetllada Catalana"", dirigida pel primer actor D. Enrich Bové y organisada per la benemèrita Agrupació ""Esbart Teatral"" / Barcelona / Impremta Gisbert & Vives. Nou de Sant Francesch, 22, interior / 1917" 0

1537 Tcat Masferrer, Francesc Aqui i a Tossa Farsa Sant Feliu de Guixols Imprempta de Octavi Viader 1916 Patuel "19,5 cm 191 p" "Aqui i a Tossa / Farsa en dos actes original d'en Francisco Masferrer /Imprempta de Octavi Viader / Sant Feliu de Guixols / 1916 [Estrenada per l'Agrupació Romea en el teatre del ""Ateneo Social"" la nit del 26 de -septmbre de 1915]" 0

1538 Tcat Masferrer, Francesc Aqui i a Tossa Farsa Sant Feliu de Guixols Imprempta de Octavi Viader 1916 Patuel "19,5 cm 191 p" "Aqui i a Tossa / Farsa en dos actes original d'en Francisco Masferrer /Imprempta de Octavi Viader / Sant Feliu de Guixols / 1916 [Estrenada per l'Agrupació Romea en el teatre del ""Ateneo Social"" la nit del 26 de Septembre de 1915]" 26/09/1915 // Sant Feliu de Guixols ? // Ateneo Social 0

1539 Tcat Masferrer, Francesc De la vida errant [Pluja d'hivern] Drama Mataró Edicions de la Casa Patuel 1929 Biblioteca Iluro, 020 Patuel "22 cm 24 p" 2 exemplars "Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / Francisco Masferrer / De la vida errant / Drama / Adaptació a l'escena católica del drama Pluja d'hivern / Mataró Any III / Agost de MCMXXIX / Vol. XX [Aquesta obra fou estrenada a la ""Catequística Parroquial de Sant Feliu de Guixols"" el dia 6 de maig de 1928]" 1928/05/06 // Sant Feliu de Guíxols // Catequística Parroquial 0

1540 Tcat Masferrer, Francesc La felicitat dels altres Comèdia dramàtica Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1936 El nostre teatre, 65 "19 cm 48 p" 2 exemplars sense portada. Dades de la coberta El nostre teatre / Publicació quinzenal d'obres esceniques i d'informació teatral / La felicitat dels altres / Comèdia dramàtica en tres actes, original de Francesc Masferrer / Número extraordinari / Any III - N.º 65 / 1 de novembre del 1936 // Dues pessetes [Aquesta obra va ésser estrenada per l'Agrupació Romea al Teatre Novetats, de Sant Feliu de Guixols, el 5 de març del 1934] 05/03/1934 // Sant Feliu de Guixols // Teatre Novetats 0

1541 Tcat Masferrer, Francesc Pluja d'hivern Quadre dramàtic Sant Feliu de Guixols Manel Comas, Impressor 1910 "18,5 cm 38 p" 2 exemplars "Francisco Masferré / Pluja d'hivern/ Quadret dramátich en prosa /Manel Comas, Impressor / Sant Feliu de Guixols / 1910 [Estrenat al teatre del ""Centre de Lectura"" de Reus en Maig de 1909] " ??/051910 // Reus // Teatre Centre de Lectura 0

1542 Tcat Masferrer, Francesc La Pubilla Comèdia Mataró Edicions de la Casa Patuel 1932 Biblioteca Llanas, 009 Patuel "22,5 cm 76 p" 2 exemplars "Biblioteca Llanas / Edicions de la Casa Patuel / Francisco Masferrer / La Pubilla / comèdia en tres actes / Mataró / Any II / MARÇ DE MCMXXXII Vol. IX [D'aquesta obra se'n donà una primera representació en el ""Teatre Novetats"" de Sant Feliu de Guíxols per l'""Agrupació Romea"" d'aquella ciutat, la nit del 19 de març de 1919]" 1919/03/19 // Sant Feliu de Guíxols // Teatre Novetats 0

1543 Tcat Masriera, Lluís Amor telefònic Comèdia Barcelona Editorial Nereida 1959 Biblioteca Gresol, 55 Casal "17 cm 60 p" 2 exemplars "Lluís Masriera / Amor telefònic Editorial Nereida / Ap. 9013 - Barcelona [Estrenada al Teatre de la S. D. de ""La España Industrial"" pel quadre escènic de l'Orfeó Atlàntida"", el dia 4 de maig de 1958]" 04/05/1958 // Barcelona / Teatre de la S. D. de La España Industrial 0

1544 Tcat Masriera, Lluís Les gàrgoles de la Seu Drama Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1935 El nostre teatre, 43 "19 cm 40 p" 2 exemplars Les gàrgoles de la Seu / Drama en un pròleg, tres episodis i un final, de Lluís Masriera [Aquest drama va ésser estrenat al Teatre Studium, de Barcelona, el 30 de març del 1935] 30/03/1935 // Barcelona // Teatre Studium 0

1545 Tcat Masriera, Lluís La sàvia Drama Mataró Edicions de la Casa Patuel 1952 Biblioteca Llanas, 022 Patuel "21,5 cm 64 p" 2 exemplars "Biblioteca Llanas / Edicions de la Casa Patuel / La sàvia / Drama de Lluís Masriera / Pròleg a la manera de Terenci, tres actes i un epíleg / Estrenat a l'""Estudi Masriera"" el 8 d'abril de 1929 / Mataró, Desembre de MCMLII / Vol. XXII " 08/04/1929 // Barcelona? // Estudi Masriera 0

1546 Tcat Masriera, María de la S. Els Pastorets del Pessebre Barcelona Impremta Badia 1949 "21 cm 88 p" 2 exemplars "Maria de la S. Masriera / Els Pastorets del Pessebre / Edició Catalana de ""El Belén Vivido"" de Luis Masriera / Visió escènica del naixement de Nostre Senyor i de la infància de Jesús / Un pròleg i deu estampes en tres actes / Impremta Badia - Pintor Fortuny. 16 / 1949" 0

1547 Tcat Massagué i Puig, Josep "El ""rolls"" del senyor Fornaguera" Comèdia Arenys de Mar "Editorial ""L'Escon""" 1936 "Biblioteca ""L'Escon"", 178" Foment "21,5 cm 27 p" "El ""rolls"" del senyor Fornaguera / Comèdia en un acte original de Josep Massagué i Puig / Estrenada el 20 de maig de 1934 festa de la Pasqua de Pentecosta, en el Centre Social de Terrassa / Primera edició / Editorial ""L'Escon"" / Arenys de Mar / Diposit / Llibreria ""L'Escon"", Petritxol, 2. / Barcelona / 1936 " 20/05/1934 // Terrassa / Centre Social 0

1548 Tcat Massana i Mola, Maria Un amor diferent: Francesc i Clara d'Assís Mataró Divina Providència 1982 Massana, Josep M. 84-85359-02-X Casal "21,5 cm 47 p" 2 exemplars Sor Maria Massana i Mola, clarissa / Un amor diferent: Francesc i Clara d'Assís / Mataró / 1982 [Fou estrenada en el mateix col·legi (Divina Providència) el dia 18 de març de 1982] 1982/03/18 // Mataró // Col·legi Divina Providència 1

1549 Tcat Massó Torrents, Jaume La fada Drama líric Segona Barcelona "Tip. ""L'Avenç""" 1897 "17,5 cm 67 p" "J. Massó Torrents / La fada / Drama liric en un acte /musica de Enric Morera / Text Català i traducció francesa literal / Segona edició / Barcelona / Tip. ""L'Avenç"" : Ronda Universitat, 4 / 1897" 0

1550 Tcat Massó Ventós, J. Camins de la Vida Drama Barcelona "Tip. ""L'Avenç""" 1916 "18,5 cm 166 p" J. Massó Ventós / Camins de la Vida / Drama / Barcelona / Tip. L'Avenç : Massó, Casas i Cª / 1916 [Aquest drama va esser estrenat la nit del 28 de gener de 1916 en el teatre dit Auditori del carrer de la Meragda (Gracia)] 28/01/1916 // Barcelona (Gràcia) // Auditori 0

1551 Tcat Massó Ventós, J. Vella cançó Drama Barcelona 1916 Adan Ferrer "18,5 cm 20 p" J.Massó Ventós / Vella cançó / Drama d'un sol personatge / Barcelona, 1916 [Aquest drama va esser estrenat la nit del 28 de gener de 1916. en el teatre dit AUDITORI del carrer de la Meragda (Gracia), per l'actor en Josep M.ª Camprodón.] 28/01/1916 // Barcelona (Gràcia) // Auditori 0

1552 Tcat Mateu Poblet, A. Patriamor Montblanch Impremta de Josep M.ª Recasens 1921 "18 cm 99 P" 2 exemplars A. Mateu Poblet / Patriamor / Montblanch / Impremta de Josep Mª Recasens / 1921 0

1553 Tcat Maurí Ribas, Pere Àngels al Cel Barcelona Tip. Santiago Vives 1932 Patuel "19,5 cm 44 p" 2 exemplars Àngels al Cel / <obreta teatral en dos actes, per a noies original de Pere Mauri Ribas / (E M E) / 1932 / Tip. Santiago Vives / Casanova, 55 i 57 / Barcelona 0

1554 Tcat Maurí Ribas, Pere L'aplec del Remei Drama Barcelona Tip. Santiago Vives Patuel "20 cm 80 p" L'aplec del Remei / Drama en tres actes original de P. Mauri Ribas / Barcelona / Tipografia Santiago Vives Casanova, 55 i 57 0

1555 Tcat Maurí Ribas, Pere Balneari de Moda Auca escènica Arenys de Mar "Editorial ""L'Escon""" 1935 "Biblioteca ""L'Escon"", 173" Foment i Patuel "21,5 cm 80 p" 2 exemplars "Balneari de Moda / Auca escènica en tres actes original de P. Mauri i Ribas / Aquesta obra sigué estrenada en el teatre de l'Associació ""Condal"" el dia 7 de febrer de 1926 / Primera edició / Editorial ""L'Escon"" / Arenys de Mar / Diposit / Llibreria ""L'Escon"", Petritxol, 2. / Barcelona / 1935" 07/02/1926 // Barcelona // Associació Condal 0

1556 Tcat Maurí Ribas, Pere La casa dels sorolls Sainet Mataró Edicions de la Casa Patuel 1935 Biblioteca Iluro, 043 Patuel "21 cm 29 p" 2 exemplars "Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / P. Mauri Ribas / La casa dels sorolls / Sainet en un acte, per a noies, estrenat amb grans aplaudiments, el 30 de Juny del 1935, per les alumnes del Col·legi ""La Salud"" / Any VI / Mataro, juny de MCMXXXV / Vol. XLIII" 30/06/1935 // Barcelona? // Col·legi La Salud 0

1557 Tcat Maurí Ribas, Pere Del Col·legi al Cel Segona edició, reformada Barcelona Tip. Santiago Vives 1932 Patuel "19,5 cm 39 p" 2 exemplars Del Col·legi al Cel / Obreta teatral en dos actes, per a nois original de Pere Mauri Ribas / (E M E) / Segona edició reformada / 1932 / Tip. Santiago Vives / Casanona, [sic] 55 I 57 / Barcelona 0

1558 Tcat Maurí Ribas, Pere Es rifa una fera Entremès Barcelona Impremta Pulcra 1934 "19,5 cm 16 p" 2 exemplars Es rifa una fera / Entremés cómic en un acte per a homes, i adaptable per a noies original de Pere Maurí Ribas / (E M E) / 1934 / Impremta Pulcra / Sardenya, 336 - Teléfon 50093 / Barcelona 0

1559 Tcat Maurí Ribas, Pere Llegenda de Font-Romeu Mataró Arts Gràfiques Vilà [Edicions de la Casa Patuel] 1935? Biblioteca Iluro, 054 "20,5 cm 42 p" 3 exemplars Biblioteca Iluro / Núm. 54 / Llegenda de Font-Romeu / Escenificació en tres jornades per a homes, original de Pere Maurí Ribas / Obra premiada amb 250 ptes. en el primer concurs celebrat a Mataró per la Biblioteca Teatral Iluro en el mes de novembre de 1935 / Arts Gràfiques Vilà, Riera, 64 / Mataró [L'estrena tingué lloc en el Teatre del Centre Social de Santa Madrona (Barcelona) el 17 de Novembre de 1935] 17/11/1935 // Barcelona // Teatre Centre Social Santa Madrona 0

1560 Tcat Maurí Ribas, Pere La minyona de fora i la senyora de casa Comèdia Barcelona Impremta Pulcra 1934 "19,5 cm 47 p" 2 exemplars La minyona de fora i la senyora de casa / Comedia en un acte per a noies original de Pere Maurí Ríbas / 1934 / Impremta Pulcra / Carrer Sardenya, 336 / Barcelona 0

1561 Tcat Maurí Ribas, Pere La Noia de la Portera Sainet Barcelona Impremta Antiga Aleu 1936 "18,5 cm 24 p" 2 exemplars La Noia de la Portera / Sainet en un acte, per a noies per P. Maurí Ribas / 1936 / Impremta Antiga Aleu / Riego, 42 - Telèfon 35889 / Barcelona - Sans [L'Estrena tingué lloc el dia 12 d'abril del 1936 pel Quadre Escènic de senyoretes de Sant Feliu, en el Teatre del Casal del Baix Llobregat] 12/04/1936 // Sant Feliu de Llobregat // Teatre del Casal del Baix Llobregat 0

1562 Tcat Maurí Ribas, Pere El Presoner de Guerra Drama Barcelona Impremta Antiga Aleu 1935 "21,5 cm 56 p" "2 exemplars / D'aquest drama, se n'ha fet una adaptació per al ""Teatre sense dames"". amb el títol El presones de Saint Remy" Teatre Popular / El Presoner de Guerra / Drama pacifista / 3 actes / original de P. Maurí Ribas / 1935 / Impremta Antiga Aleu / Riego, 42 - Telèfon 35889 / Barcelona [Estrenat amb sorollós èxit el dia 3 de febrer del 1935, per l'Elenc Artístic del C. T. del P. N.] 03/02/1935 // Barcelona? // C. T. del P. N. 0

1563 Tcat Maurí Ribas, Pere El Presoner de Saint Remy Drama Barcelona Impremta Antiga Aleu 1935 "21,5 cm 48 p" "Aquest drama és adaptació per al Teatre sense dames d'""El Presoner de Guerra""" Teatre sense dames / El Presoner de Saint Remy / Drama pacifista / 3 actes / per P. Maurí Ribas / Titols dels actes: I Per la Pàtria ! / II Per l'Amor ! / III Per la Pau ! / Estrenat amb sorollós èxit al Teatre del Casal del Baix Llobregat, el dia Pasqua de Resurrecció del 1935. / 1935 / Impremta Antiga Aleu / Riego, 42 - Telèfon 35889 / Barcelona ??/??/1935 // Sant Feliu de Llobregat // Teatre del Casal del Baix Llobregat 0

1564 Tcat Maurí Ribas, Pere El primer pres Peça còmica Barcelona Impremta i Llibreria La Bona Parla 1935 "21,5 cm 24 p" 2 exemplars "Teatre sense dames / El primer pres / Peça còmica en 1 acte per P. Maurí Ribas / estrenada el 24 de Març de 1935 per ""Recés Montserratí"". / 1935 / Impremta i Llibreria La Bona Parla / Clarís, 32 - Telèfon 21337 / Barcelona" 24/03/1935 // Barcelona // Centre Catòlic Recés Montserratí 0

1565 Tcat Maurí Ribas, Pere Rondalla pirenenca Quadre dramàtic Barcelona "Impremta ""La Renaixença""" 1935 "20 cm 23 p" 2 exemplars "Rondalla pirenenca / Quadre dramàtic, en prosa i vers, en un acte original de P. Maurí Ribas / 1935 / Impremta ""La Renaixença"" / Xuclà. 13 - Barcelona [Estrena 2 de desembre del 1934, en el Teatre del Col·legi ""Condal"", per la Secció dramàtica del Centre Catòlich, ""Recés Montserratí"".]" 02/12/1934 // Barcelona / Teatre del Col·legi Condal 0

1566 Tcat Capellades, Enriqueta Els pastorets del ferrer Magí Barcelona La Galera 1992 Taller de teatre, 012 84-246-5112-X "16,5 cm 67 p" Anotacions de representació. Enriqueta Capellades / Els pastorets del ferrer Magí / La Galera / Barcelona 0

1567 Tcat Maurí Ribas, Pere Setmana tràgica Episodi históric Barcelona Imp. La Hormiga de Oro 1923 "19,5 cm 46 p" 2 exemplars Setmana trágica / Episodi históric en dos actes original de P. Maurí Ribas / Barcekina / 1923 0

1568 Tcat Maurí Ribas, Pere El solitari de l'Atlantic Comèdia dramàtica Barcelona "Impremta ""La Renaixença""" 1935 Patuel "20 cm 59 p" 2 exemplars "El solitari de l'Atlantic / Comèdia dramàtica d'aventures en tres actes per P. Maurí Ribas / Titols dels actes / I Els nàufregs / II La Petita Altàntida / III La Creu del penitent / 1935 / Impremta ""La Nenaixença"" / Xuclà, 13 - Barcelona" 0

1569 Tcat Melendres, Jaume Defensa índia de rei Barcelona Edicions 62 1975 El Galliner, 028 84-297-11236 Casal "17,5 cm 76 p" Jaume Melendres / Defensa índia de rei / Edicions 62, s/a., Barcelona [L'obra va ser estrenada ele dia 23 de maig de 1971 per la Companyia Angel Guimerà del Teatre Nacional de Barcelona, en el marc de XIII Festival Internacional de Teatre de Barcelona] 23/05/1971 // Barcelona / Teatre Nacional de Barcelona 0

1570 Tcat Melendres, Jaume Meridians i paral·lels Barcelona Edicions 62 1977 El Galliner, 037 Pròleg de Feliu Formosa 84-2971289-5 Casal "18,5 cm 108 p" Jaume Melendrews / Meridians i Paral·lels /Pròleg de Feliu Formosa / Edicions 62, s/a., Barcelona 0

1571 Tcat Melendres, Miquel Poema de la Resurrecció Barcelona Editorial Casulleras 1960 "17 cm 16 p" Poema de la Resurrecció / Lletra: Miquel Melendres / Música: Joan Altisent / Editorial Casulleras 0

1572 Tcat Melendres, Miquel Poema de la Resurrecció Cantata / Auto sacramental Barcelona Editorial Casulleras 1960 "17 cm 16 p" "Poema de la Resurrecció / Lletra: Miquel Melendres / Música: Joan Altisent / Editorial Casulleras / Barcelona [""El Poema de la Resurrecció"" pot executar-se en forma de cantata o ésser representat com auto sacramental] [Primera versió castellana del ""Poema de la Resurrecció"": 17 de juny del 1959 al Teatre Carrión de Valladolid. Primera audició en la versió original: 13 de març de 1960 al Palau de la Música de Barcelona.] [ El text del ""Poema de la Resurrecció"" és, amb dues addicions, el de la 3.ª edició de ""La Muntanya de la Mirra"" (Editorial Casulleras, Via Laietana, 85, Barcelona.)]" 13/03/1960 // Barcelona // Palau de la Música 0

1573 Tcat Melià, Felip / Collado, Agustí El fill de son pare (Páre vostè la burra, amic) Farsa còmica Barcelona Llibreria Bonavia 1935 La Escena Catalana. 2a època, 421 Casal "18 cm 53 p" 2 exemplars Felip Melià / El fill de son pare (Páre vostè la burra, amic) / Farsa còmica en dos actes / Adaptació d'Agustí Collado / La Escena Catalana / Any XVIII (2.ª època) / 3 d'agost del 1935 / N.º 421 / Llibreria Bonavia / Tapineria, 4 - Barcelona 0

1574 Tcat Melià, Felip / Collado, Agustí Tot per un marrec! / (Tot per un chiquet) Farsa còmica Barcelona Llibreria Bonavia 1936 La Escena Catalana. 2a època, 430 Casal "17,5 cm 59 p" Felip Melià / Tot per un marrec! / (Tot per un chiquet) / Farsa còmica en dos actes / adaptació de Agustí Collado / Estrenada per la companyia d'Alexandre Nolla en la seva tournée per Catalunya / La Escena Catalana / Any XIX (2.ª època) / 15 de febrer del 1936 / N.º 430 / Llibreria Bonavia / Tapineria, 4 - Barcelona 0

1575 Tcat Merlí, Joan Fang a les ales Drama Barcelona Imprenta Omega 1937 "17,5 cm 72 p" Joan Merli / Fang a les ales / Drama en tres actes / 1937 / Barcelona 0

1576 Tcat Mesalles, Jordi / Casamayor, Miquel "Els ""Beatles"" contra ela ""Rolling Stones"" (La balada dels nois dels cabells llargs)" Barcelona Edicions 62 1981 El Galliner, 062 84-297-1737-4 Casal "17,5 cm 93 p" "Jordi Mesalles / Miquel Casamayor / Els ""Beatles"" contra ela ""Rolling Stones"" / (La balada dels nois dels cabells llargs) / Edicions 62, Barcelona" 0

1577 Tcat Mestres, Apel·les ¡A l'aigua! Marina Barcelona Llibrería de Salvador Bonavía 1924 Adan Ferrer "18,5 cm 55 p" Apeles Mestres / ¡A l'aigua! / Marina en un acte / Premiada en els primers Jochs Florals de la Habana celebrats el dia 1 de Maig de 1923 / Barcelona / Llibrería de Salvador Bonavía / Tapinería, 4 / 1924 [Aquesta obra va ser representada per primera vegada en el Teatre Romea de Barcelona, la nit del 18 de Mars de 1924] 18/03/1924 // Barcelona // Teatre Romea 0

1578 Tcat Mestres, Apel·les L'avi Marina Barcelona A. López, editor 1909 Adan Ferrer "18,5 cm 79 p" 2 exemplars Apeles Mestres / L'avi / Marina en un acte / Barcelona : 1909 0

1579 Tcat Mestres, Apel·les L'avi Xena Monòleg Barcelona A. Artís, Impressor 1912 "17,5 cm 19 p" Apeles Mestres / L'avi Xena / Monòleg / Barcelona / A. Artís, impressor : Balmes, 54 / 1912 0

1580 Tcat Mestres, Apel·les La Barca Idil·li dramàtic Barcelona Tipolitografía de Salvat y C.ª, S. en C. [A. López, editor] 1903 Adan Ferrer "18,5 cm 63 p" Apeles Mestres / La Barca / Idili dramàtich / Barcelona / Tipolitografía de Salvat y C.ª, S. en C. / 1903 [Aquesta obra, posada en música pel mestre Enric Morera, va ser estrenada en el Teatre Principal, de Barcelona, la nit del 23 Septembre 1903.] 23/09/1903 // Barcelona // Teatre Principal 0

1581 Tcat Mestres, Apel·les La barca dels afligits Marina Barcelona Impremt d'Art 1916 Adan Ferrer "20 cm 62 p" 2 exemplars "Apeles Mestres / La barca dels afligits / Marina en un acte / Impremta D'Art / Provença, 304. - Barcelona / 1916 [Aquesta obra ésser estrenada en el ""Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de l'Industria"", la nit del 25 de Març de 1916]" 25/03/1916 // Barcelona // Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de l'Industria 0

1582 Tcat Mestres, Apel·les La barca dels afligits Marina Barcelona Llibreria Millà Patuel "18 cm 23 p" "La barca dels afligits / Marina en un acte original d'Apeles Mestres / Aquesta obra va ésser estrenada en el ""Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de l'Industria"", la nit del 25 de Març de 1916, baix la direcció del bon amic l'insigne dramaturg Ignasi Iglesies, amb decoració pintada expressament per l'escenògraf Josep Rocarol. / Administració / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona" 25/03/1016 // Barcelona // Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de l'Industria 0

1583 Tcat Mestres, Apel·les La barca vella Marina Barcelona Salvador Bonavía, llibreter 1927 "19 cm 32 p" 2 exemplars peles Mestres / La barca vella / Marina en un acte / Barcelona / Salvador Bonavía, llibreter / Tapinería, 4 / 1927 [Fou estrenada aquesta obra en el Teatre Català (Romea) la nit del 4 de Novembre de 1927] 04/11/1927 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1584 Tcat Mestres, Apel·les Ceguera Idil·li dramàtic Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1911 Adan Ferrer "21 cm 27 p" Apeles Mestres / Ceguera / Idili dramatich en un acte / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Plassa del Pí, 5 / 1911 0

1585 Tcat Mestres, Apel·les L'Estiuet de Sant Martí Idil·li Barcelona Salvador Bonavía, Impressor 1912 Ricard Bartra "18,5 cm 89 p" 2 exemplars "Apeles Mestres / L'Estiuet de Sant Martí / Idili en tres actes y un epílec / Salvador Bonavía, Impressor. / Plaça del Pi, 5. - Barcelona. - 1912 [Aquesta obra fou estrenada en el ""Teatre de Catalunya"" per la companyía del ""Sindicat d'Autors"" el día 9 de Mars de 1912]" 09/03/1912 // Barcelona // Teatre de Catalunya 0

1586 Tcat Mestres, Apel·les Els faritzeus Comèdia Barcelona Llibreria Bonavia 1928 Patuel i Adan Ferrer "19,5 cm 55 p" 2 exemplars Apeles Mestres / Els faritzeus / Comedia en dos actes / Barcelona / Llibreria Bonavía.- Tapineria, 4 / 1928 [Aquesta obra fou estrenada en el Teatre Català Romea, el dia 22 de març de 1928] 22/03/1928 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1587 Tcat Mestres, Apel·les Follet Drama líric Barcelona Tipolitografía de Salvat y C.ª, S. en C. 1903 Adan Ferrer "19 cm 55 p" Apeles Mestres / Follet / Drama Lírich / Posat en música per Enrich Granados / Barcelona / Tipolitografía de Salvat y C.ª, S. en C. / 1903 0

1588 Tcat Mestres, Apel·les Gaziel Poema liricodramàtic Barcelona Bartomeu Baxarias 1909 De tots colors Adan Ferrer "19 cm 38 p" 2 exemplars Apeles Mestres / Gaziel / Poema lírich-dramátich / De tots colors [Aquesta obra, posada en música pel mestre Enrich Granados, va representarse per primera vegada al Teatre Principal (Espectacles Audicions-Graner) el dia 27 d'Octubre de 1906] 27/10/1906 // Barcelona // Teatre Principal 0

1589 Tcat Mestres, Apel·les Gaziel Poema liricodramàtic Barcelona 1917 La Comèdia Catalana, 001 "18,5 cm 20 p" Gaziel / Poema líric-dramátich d'En Apeles Mestres / Aquesta obra, posada en música pel palaguanyat mestre Enrich Granados, va representarse per primera vegada al Teatre Principal (Espectacles Audicions-Graner) el día 27 d'Octubre de 1906. 27/10/1906 // Barcelona // Teatre Principal 0

1590 Tcat Mestres, Apel·les La gropada Marina Barcelona Salvador Bonavía, llibreter 1926 "19 cm 31 p" 2 exemplars Apeles Mestres / La gropada / Marina en un acte / Barcelona / Salvador Bonavía, llibreter / Tapinería, 4 / 1926 [Va ésser estrenada aquesta marina en el Teatre Català (Romea) la nit del 12 d'Octubre de 1925] 12/10/1925 // Barcelona // Tetre Català (Romea) 0

1591 Tcat Mestres, Apel·les L'honor Barcelona Bartomeu Baxarias 1909 De tots colors Adan Ferrer "19,5 cm 24 p" 2 exemplars Apeles Mestres / L'honor / Topo en un acte (per homes sols) / De tots colors [Aquesta obra va ser estrenada en el Teatre Català (Romea) d'aquesta ciutat, la nit del 28 de Desembre de 1906] 28/12/1906 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1592 Tcat Mestres, Apel·les L'honor / Entre cel i terra / Els inseparables Barcelona Ind. Gràfica Aleu, Domingo & C.ª, S.L. 1934 Catalunya Teatral, 043 "18 cm 12 p / 12 p / 12 p" 2 exemplars L'honor / Topo en un acte original de Apeles Mestres / Aquesta obra va ésser estrenada en el Teatre Català (Romea) la nit del 28 de desembre de 1906. / Catalunya Teatral / Any III / 15 Febrer 1934 / Núm, 43 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona / Entre el cel i terra / Pas de comedia en un acte original de Apeles Mestres / Els inseparables / Passatemps en un acte original de Apeles Mestres 0

1593 Tcat Mestres, Apel·les En Joan del ós Conte Barcelona Antoni López, Editor 1907 Adan Ferrer "19 cm 92 p" Apeles Mestres / En Joan del ós / Qüento de la vora del foch en dos actes /Antoni López, Editor / Llibreria Espanyola / Barcelona [Aquesta obra posada en música pel mestre Ebrich Morera, va ser estrenada la nit del 21 de Septembre de 1907 en el teatre Principal de Barcelona] 21/09/1907 // Barcelona // Teatre Principal 0

1594 Tcat Mestres, Apel·les Justicia! / Oh, el progrés! Tragèdia / Monòleg Barcelona A. Artís, Impressor 1913 "18,5 cm " "18,5 cm 77 p" Apeles Mestres / Justicia! / Tragedia aristofanesca / Barcelona / A. Artís, impressor : Carrer den Balmes, 54 / 1913 [Aquesta obra fou estrenada a Barcelona, per la companyía del Sindicat d'Autors Dramàtics Catalans, en el Gran Teatre Espanyol, la nit del 28 de Desembre de 1912] 28/12/1912 // Barcelona // Gran Teatre Espanyol 0

1595 Tcat Mestres, Apel·les Un malalt Monòleg Barcelona Salvador Bonavía, Impressor 1908 "21,5 cm 7 p" 2 exemplars Apeles Mestres / Un malalt / Monólech / Salvador Bonavía Impressor / Carrer Petritxol, 2. - Barcelona. / 1908 [Aquest monólech fou estrenat en Barcelona, el dia 24 de Novembre de 1906, en el Teatre Principal] 24/11/1906 // Barcelona // Teatre Principal 0

1596 Tcat Mestres, Apel·les Margaridó Drama líric Barcelona Impremt d'Art 1916 "19,5 cm 51 p" Apeles Mestres / Margaridó / Drama líric en un acte i tres quadros / Impremta D'Art / Provença, 304. - Barcelona / 1916 0

1597 Tcat Mestres, Apel·les Mascarada Poema dramàtic Barcelona F. Giró, Impressor 1921 Adan Ferrer "18,5 cm 79 p" Apeles Mestres / Mascarada / Poema dramàtich / Barcelona / 1921 0

1598 Tcat Mestres, Apel·les Monòlechs Monòleg Barcelona Antoni López, Editor 19?? Adan Ferrer "18,5 cm 114 p" 2 exemplars Apeles Mestres / Monólechs / Siluetas Barceloninas / Ex, la política! - Vuyts y nous. - Un desmemoriat. - No'm vingan ab metjes! - El rellotje. - Pekin. - El silenci es d'or. - L'inventor. - Un malalt. - Oh, el Progrés. - Creso. - Un anónim. / Barcelona / Antoni López, Editor, Llibrería Espanyola / Rambla del Mitj, 20 0

1599 Tcat Mestres, Apel·les Monòlechs Monòleg Barcelona Llibreria Millà 1932 Catalunya Teatral, 011 Casal " 18 cm 67 p" Monòlegs / Siluetes Barcelonines originals de Apeles Mestres / Ex! la política! - Vuits i nous. - Un desmemorial. - No em vinguin amb metges! - El rellotge. - Pekin. - El silenci és d'or. - L'inventor. - Un malalt. - Oh, el Progrés! - Creso. - Un anónim. / Administració Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 0

1600 Tcat Mestres, Apel·les La nit al bosch Idil·li dramàtic Barcelona Establiment Tip.-Lit. de Celestí Verdaguer 1883 Adan Ferrer "18 cm 22 p" 2 exemplars, un sense coberta Apeles Mestres / La nit al bosch / Idili dramátich / Música del mestre Joseph Rodoreda / Executat per primera vegada per la Senyoreta ELVIRA MUSTÉ, los Senyors PROUS, SAPRISA y PUIG, formant la massa coral 26 sopranos y la Societat coral EUTERPE 0

1601 Tcat Mestres, Apel·les La nit de Reys Conte Barcelona Antoni López, Editor 1905 Adan Ferrer "18,5 cm 75 p" Apeles Mestres / La nit de Reys / Qüento de la bora del foch en dos actes / Antoni López, Editor / Llibrería Espanyola / Barcelona [Aquesta obra posada en música pel mestre D. Enrich Morera, va ser representada per primera vegada á Barcelona la nit del 20 de Septembre de 1906, en el Teatro Principal (Espectacles-audicións Graner)] 20/09/1906 // Barcelona // Teatre Principal 0

1602 Tcat Mestres, Apel·les Nit de Reis Conte Barcelona Impremt d'Art 1915 Adan Ferrer "18,5 cm 79 p" 2 exemplars Apeles Mestres / Nit de Reis / Qüento de la vora del foc en dos actes / Impremta D'Art Provença. 304.- Barcelona / 1915 [Aquesta obra, posada en música pel mestre don Enric Morera, va ésser representada per primera vegada a Barcelona, la nit del 20 de Setembre, de 1906, en el Teatre Principal (Espectacles-audicions Graner)] 20/09/1906 // Barcelona // Teatre Principal 0

1603 Tcat Mestres, Apel·les Niu d'àligues Drama Barcelona Estampa de Fidel Giró 1917 Adan Ferrer "23 cm 78 p" 2 exemplars "Apeles Mestres / Niu d'àligues / Drama en tres actes / Estampa de Fidel Giró / Barcelona / MCMXVII [Aquesta obra fou estrenada la vetla del 30 d'octubre de 1917, al Teatre Català ""Romea"" (Empresa Fàbregas)]" 30/10/1917 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1604 Tcat Mestres, Apel·les La noya Marina Barcelona Llibrería de Salvador Bonavía 1924 Adan Ferrer "19,5 cm 47 p" 2 exemplars Apeles Mestres / La noya / Marina en un acte / Barcelona / Llibrería de Salvador Bonavía / Tapineria, 4 / 1924 [Fou estrenada aquesta marina la nit del 4 de Desembre de 1924, en el Teatre Català (Romea).] 04/12/1924 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1605 Tcat Mestres, Apel·les El Pare-nostre Monòleg Barcelona Bartomeu Baxarias - Editor 1912 De tots colors "18,5 cm 14 p" 2 exemplars Apeles Mestres / El Pre-nostre / Monólech / De tots colors 0

1606 Tcat Mestres, Apel·les La perera Llegenda poemàtica Barcelona A. López, editor 1908 Adan Ferrer "18 cm 230 p" Apeles Mestres / La Perera / Llegenda poámatica 0

1607 Tcat Mestres, Apel·les Picarol Drama líric Segona Barcelona Bonavía i Duràn, Impressors 1915 Casal "21,5 cm 24 p" 2 exemplars Picarol / Drama lírich en un acte per Apeles Mestres / Segona edició / Barcelona / Casa Editorial de Teatre / Bonavía y Duran - Impressors - Boqueria, 20 / 1915 [Aquesta obra, posada en música pel Mestre Enrich Granados, va ser estrenada en el Teatre Lírich Català la nit del 23 de Febrer de 1901.] 23/02/1901 // Barcelona // Teatre Líric Català 0

1608 Tcat Mestres, Apel·les Pierrot lladre Barcelona Antoni López, Editor 1906? Adan Ferrer "18,5 cm 51 p" Apeles Mestres / Pierrot ladre / País de vano, en un acte / Antoni López, Editor / Llibrería Espanyola / Barcelona [Aquesta obra, posada en música pel mestre Celestí Sadurní, va ser representada per primera vegada á Barcelona en el Teatro Principal (Espectacles-audicións Graner) en la nit del 24 de Novembre de 1906] 24/11/1906 // Barcelona // Teatre Principal 0

1609 Tcat Mestres, Apel·les La Presentalla Comèdia Barcelona Salvador Bonavia, Impressor 1908 Foment "21,5 cm 68 p" 2 exemplars Apeles Mestres / La Presentalla / Comedia en tres actes / Salvador Bonavía, Impressor / Carrer Petritxol, 2. - Barcelona / 1908 [Aquesta obra va ser estrenada a Barcelona, en el Teatre Català (Romea) la nit del 15 de Janer de 1908] 15/01/1908 // Barcelon // Teatre Català (Romea) 0

1610 Tcat Mestres, Apel·les Qüento de Nadal Barcelona Publicacions Teatralia 1909 Biblioteca Teatralia Adan Ferrer "19 cm 70 p" 2 exemplars Biblioteca Teatralia / Apeles Mestres / Qüento de Nadal en dos actes / -Teatre per infants- / 1909 [Aquesta obra va ser estrenada a Barcelona el día 22 de Desembre de 1908 per la Nova Empresa de Teatre Català (Teatre Novetats)] 22/12/1908 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1611 Tcat Mestres, Apel·les La rondalla del amor Barcelona Bartomeu Baxarias 1910 Adan Ferrer "19 cm 136 p" 2 exemplars, un mancat de coberta. Apeles Mestres / La rondalla del amor / Trilogía / Barcelona . 1910 0

1612 Tcat Mestres, Apel·les La Rosons Marina Segona Barcelona Bonavia i Duran, Impressors 1915 Casal i Agustí Bartra "21,5 cm 18 p" 2 exemplars La Rosóns / Marina dramàtica en un acte per Apeles Mestres / Segona edició / Barcelona / Casa Editorial de Teatre / Bonavía y Duran - Impressors - Boqueria, 20 / 1915 [Aquesta obra, posada en música pel Mestre Enrich Granados, va ser estrenada en el Teatre Lírich Català la nit del 22 de Janer de 1901.] 22/01/1901 // Barcelon // Teatre Líric Català 0

1613 Tcat Mestres, Apel·les Els sense cor Farsa Barcelona A. López, editor 1909 Adan Ferrer "18,5 cm 146 p" 2 exemplars Apeles Mestres / Els sense cor / Farsa en 3 actes 0

1614 Tcat Mestres, Apel·les La Senyoreta Idil·li dramàtic 1909 Patuel "18,5 cm 53 p" 2 exemplars Apeles Mestres / La Senyoreta / Idili dramátich en un acte, en vers / Barcelona / 1909 0

1615 Tcat Mestres, Apel·les Sirena Marina Barcelona Antoni López, Editor 1906 Patuel i Adan Ferrer "18,5 cm 63 p" 2 exemplars Apeles Mestres / Sirena / Marina en un acte / Antoni López, Editor / Llibrería Espanyola / Barcelona [Aquesta obra va ser representada per primera vegada en el Teatro Romea, de Barcelona, en la nit de 6 Abril de 1906] 06/04/1906 // Barcelona // Teatre Romea 0

1616 Tcat Mestres, Apel·les Sirena / La barca dels afligits Marina Barcelona Llibreria Millà 1932 Catalunya Teatral, 032 Casal "18 cm 31 p / 23 p" "Sirena / Marina en un acte original d'Apeles Mestres / Repreentada per primera vegada en el Teatre Romea, de Barcelona, en la nit del 6 Abril de 1916, baix la direcció del primer actor D. Jaume Borràs /Administració Llibreria millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona // La barca dels afligits /Marina en un acte original d'Apeles Mestres / Aquesta obra va ésser estrenada en el ""Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de l'Industria"", la nit del 25 de Març de 1916, baix la direcció del bon amic l'insigne dramaturg Ignasi Iglesies, amb decoració pintadaa expressament per ¡'escenògraf Josep Rocarol. / Administració Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona " 06/04/1916 // Barcelona // Teatre Romea 25/03/1916 // Barcelona // Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de l'Industria 0

1617 Tcat Mestres, Apel·les Sota d'un sàlzer Idil·li dramàtic Barcelona A. Artís, Impressor 1916 Patuel i Adan Ferrer "19,5 cm 39 p" 2 exemplars Apeles Mestres / Sota d'un sàlzer / Idili dramatich en un acte, en vers / Barcelona / A. Artis, impressor . Carrer de Girona, 116 / 1916 0

1618 Tcat Mestres, Apel·les Tres y no res Barcelona Llibreria Bonavia 1926 Biblioteca Popular Teatral. 2a època, 003 Patuel "19 cm 32 p" Biblioteca Popular Teatral. - Vol. III / Apeles Mestres / Tres y no res / Pessa en un acte / Barcelona / Llibreria Bonavía / Tapinería, 4 : Telèfon 3119 A / 1926 [Aquesta obr dirigida per en Josep Bergés va estrenar-se la nit del 25 de març de 1918 en el Teatre Còmic.] 25/03/1918 // Barcelona // Teatre Còmic 0

1619 Tcat Mestres, Apel·les Una vegada era un princep Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1935 Catalunya Teatral, 084 Patuel "18 cm 32 p" 2 exemplars Una vegada era un princep / Comedia en dos actes original de Apeles Mestres / Estrena: Teatre Català (Romea) novembre de 1934 / Catalunya Teatral / Any IV / 1 setembre 1935 / Núm. 84 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona ??/11/1934 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1620 Tcat Mestres, Apel·les Una vegada era un rey... Rondalla lírica Barcelona Salvador Bonavía, llibreter 1927 Patuel i Adan Ferrer "19 cm 31 p" 2 exemplars Apeles Mestres / Una vegada era un rey... / Rondalla lírica en dos quadros y en vers / música del mestre C. Casademont / Barcelona / Salvador Bonavía, llibreter / Tapinería, 4 / 1927 [Fou estrenada aquesta obra en el Teatre Català (Romea) de Barcelona, baix la direcció del primer actor Pius Daví, el dia 1 de Desembre de 1927.] 01/121927 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1621 Tcat Mestres, Apel·les La Viola d'or Rondalla Barcelona Imp. J. Santpere 1914 Adan Ferrer "18,5 cm 44 p" 2 exemplars Apeles Mestres / La Viola d'or / Rondalla bosquetana en tres actes / Música del mestre Enrich Morera [Aquesta obra va esser estrenada en el Bosch d'en Terrés, a la Garriga (Teatre de la Naturalesa) a la tarda del dia 30 d'Agost de 1914] 30/08/1914 // La Garriga // Bosch d'en Terrés (Teatre de la Naturalesa) 0

1622 Tcat Mestres i Coll, Joan 12435 Sainet Olot Imprempta de Pere Alzamora "19 cm 48 p" 2 exemplars Joan Mestres y Coll / Saynete en un acte y en prosa / 12435 / Olot / Imprempta de Pere Alzamora / Clivillers, 14 0

1623 Tcat Puig i Ferreter, Joan Desamor Drama Barcelona A. Artís, Impressor 1912 Patuel "19 cm 97 p" 2 exemplars Joan Puig i Ferreter / Desamor / Drama en dos actes / Barcelona / A. Artís, impressor : Carrer d'en Balmes, 54 / 1912 1912/05/18 // Barcelona // Sindicat d'Autors Dramàtics Catalans 0

2114 Tcat Puig i Ferreter, Joan Aigües encantades Drama Barcelona Biblioteca Hermes 2001 Clàssics catalans Casacuberta, Margarida Casacuberta, Margarida 84-8287-222-2 "19,5 cm 173 p" Joan Puig i Ferreter / Aigües encantades / Edició a cura de Margarida Casacuberta / Biblioteca Hermes / Clàssics catalans 0

1624 Tcat Mialet, Pere Canvi de ruta Comèdia Mataró Edicions de la Casa Patuel 1953 Biblioteca Llanas, 023 Patuel "21,5 cm 68 p" 2 exemplars Biblioteca Llanas / Edicions de la Casa Patuel / Pere Mialet / Canvi de ruta / Comèdia en tres actes i en prosa / Vol. XXIII / Imp. E. Castells / Valls - 1953 [Fou estrenada la nit del 24 d'abril del 1948, dia de Sant Fidel de Sigmaringa en el Teatre del Centre Vilassanès de Vilassat de Dalt] 24/94/1948 // Vilassar de Dalt // Teatre del Centre Vilassanés 0

1625 Tcat Millà, Lluís Calvari d'amor Drama Barcelona Llibreria Millà 1930 "18,5 cm 63 p" 2 exemplars Calvari d'amor / Drama sentimental en tres actes i en prosa, original. / Segona part de La Puntaire Catalana per Lluís Millà / Estrenat per la Companya Subirana, Centre Industrial de Vich. (22 de Gener, 1930 / 1.ª edició: 600 exemplars. / 1930 / Barcelona / Llibreria Millà. -Sant Pau, 21 1930/01/22 // Vic // Centre Industrial 0

1626 Tcat Mialet, Pere Error de perspectiva Joguina Mataró Edicions de la Casa Patuel 1951 Biblioteca Llanas, 020 Patuel "21,5 cm 63 p" 2 exemplars Biblioteca Llanas / Edicions de la Casa Patuel / Pere Mialet / Error de Perspectiva / Joguina en tres actes i en prosa / Premi de teatre als Jocs Florals de Valls del 1951 / Estrenada en el Teatre Romea de Barcelona, la nit del 8 de març del 1951 / Vol. XX 1951/03/08 // Barcelona // Teatre Romea 0

1627 Tcat Mialet, Pere / Ferrer-Domingo, J. Melodia discordant Comèdia Mataró Edicions de la Casa Patuel 1957 Biblioteca Llanas, 029 Patuel "22 cm 64 p" 2 exemplars Biblioteca Llanas / Edicions de la Casa Patuel / Pere Mialet i J. Ferrer-Domingo / Melodia discordant / Comèdia en tres actes i en prosa / Vol. XXIX / Imp. Editorial Rubí / Rubí - 1957 0

1628 Tcat Millà, Àngel / Casañas, Lluís Crim a la Costa Brava Barcelona Editorial Millà 1958 Catalunya Teatral, 053 Casal "18 cm 44 p" "Crim a la Costa Brava / Investigació policíaca, en tres actes original de Angel Millà i Lluís Casañas / Estrenada pels quadres escènics: ""Marian Font"" en el Teatre Acadèmia Catòlica, de Ripoll, i per ""l'Esbart Teatral"" de l'Ateneu Castellarense, de Castellar del Vallès, en el mes d'agost del 1958 / 1958 / Editorial Milla / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona " 1958/08/?? // Ripoll // Teatre Acadèmia Catòlica // Castellar del Vallès // Ateneu Castellarense 0

1629 Tcat Millà, Àngel / Casañas, Lluís La llei del cor Comèdia dramàtica Barcelona Editorial Millà 1957 Catalunya Teatral. 2a època, 050 "18 cm 45 p" 2 exemplars Angel Millà i Lluís Casañas / La llei del cor / Comèdia dramàtica en tres actes, el segon i tercer dividits en dos temps / Estrenada al Centre Parroquial de Calaf, el dia 15 de setembre del 1957, pel quadre escènic de L'Esbart Calafí / 1957 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 1957/09/15 // Calaf // Centre Parroquial 0

1630 Tcat Millà, Àngel / Casañas, Lluís Pi, noguera i castanyer Humorada Barcelona Editorial Millà 1961 "17,5 cm 56 p" 2 exemplars Pi, noguera i castanyer / Fabricants de mobles / Humorada escènica en tres actes, original d'Angel Milla i Lluis Casañas / Estrenada al Teatre Romea, per la Companyia Maragall el dia 17 d'agost del 1961 / 1961 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 1961/08/17 // Barcelona // Teatre Romea 0

1631 Tcat Millà, Àngel La neu dels anys Barcelona Editorial Millà 1960 Catalunya Teatral, 067 "18 cm 55 p" 2 exemplars La neu dels anys / Obra escènica dividida en tres temps, original d'ANGEL MILLÀ / Estrenada radiofònicament pel quadre teatral de l'Emissora E. A. J. 1, Ràdio Barcelona, el 30 d'octubre del 1960, sota el patronatge de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis / 1960 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 1960/10/30 // Barcelona // E. A. J. 1, Ràdio Barcelona 0

1632 Tcat Millà, Lluís 19 de Juliol o el Triomf del Poble Comèdia dramàtica Barcelona Llibreria Millà 1936 Catalunya Teatral, 107 "18 cm 31 p" 2 exemplars 19 de Juliol o el Triomf del Poble / Comèdia dramàtica en dos actes, original de Lluís Millà / Catalunya Teatral / Any V / 1 d'Octubre 1936 / Núm. 106 / Llibrería Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 0

1633 Tcat Millà, Lluís i Asmarats, Josep A cal Apotecari Sainet Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1910 Biblioteca Popular Teatral, 014 Patuel "21 cm 19 p" 2 exemplars A cal Apotecari / Sainet en un acte original de Lluis Millà y Joseph Asmarats / Estrenat en el Teatre Arnau la nit del 4 de Setembre de 1909 / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2 / 1910. 04/09/1909 // Barcelona // Teatre Arnau 0

1634 Tcat Millà, Lluís / Asmarats, Josep A cal retratista Sainet Barcelona Llibreria Millà 1932 "17,5 cm 30 p" 2 exemplars A cal retratista / Sainet caricaturesc en un acte original de Lluis Millà i Josep Asmarats / Estrenat en el Teatre Escola (Barcelona) setembre de 1925 / Administracio / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona ??/09/1925 // Barcelona // Teatre Escola 0

1635 Tcat Millà, Lluís A mitja vela Diàleg Barcelona Llibreria Millà 1912 Patuel "18 cm 18 p" 2 exemplars A mitja vela / Dialeg comich en vers original de Lluís Millá / Estrenat en l'Academia Católica de Sabadell el 24 de Setembre de 1911 / Barcelona / Llibrería Millà / 21 - Sant Pau - 21 / 1912 24/09/1911 // Sabadell // Academia Católica 0

1636 Tcat Millà, Lluís A Sant Boy falta gent Sainet Barcelona? Patuel "21 cm 8 p" Falten les cobertes. Exemplar força malmès, amb estrips adobats amb cel·lo. Esquinç en una cantonada del primer full que es menja una mica de text. A Sant Boy falta gent / Saynet vell ab versos nous per Lluís Millá / Representat en el Centro Catòlich de Sant Antoni 0

1637 Tcat Millà, Lluís A tres quarts de quinze Joguina Barcelona Establiment tipográfich de R. Pujol 1900 Patuel "21,5 cm 23 p" A tres quarts de quinze / Juguet cómich inverossimil en un acte y en prosa escrit en catalá per Lluis Millá / Estreno: en lo teatri El Progreso (Sant Andreu), Ateneo (Hostafranchs), Armonia (Sans), per la Companyia de DON JAUME MARTÍ. Juliol 1900./ Barcelona / Establiment tipográfich de R. Pujol. - Tallers, 45 / 1900 1900/07/?? // Barcelona (Sant Andreu) El Progreso /// 1900/07/?? // Barcelona (Hostafranchs) Ateneo /// 1900/07/?? // Barcelona (Sans) Armonia 0

1638 Tcat Millà, Lluís L'amo del gos Sainet Primera Barcelona Llibreria Millà 1929 "19 cm 24 p" 2 exemplars "L'amo del gos / Sainet mig historic en un acte i en prosa, original d'en Lluis Milla / Estrenat al Teatre ""Centre Industrial"" (Vich) Vetlla del 17 de Març de 1929 / 1.ª Edició: 500 exemplars / Barcelona / Llibreria Millá. - Sant Pau 21 / 1929 " 1929/03/17 // Vich // Teatre Centre Industrial 0

1639 Tcat Millà, Lluís L'ánima d'en Pepe-Hillo Sainet Barcelona Imprenta de M. Tasis 1900 Patuel "20,5 cm 24 p" 2 exemplars L'ánima d'en Pepe-Hillo / Saynete en un acte y en prosa / Escrit ab l'idea d'un article francés de Abrham Dreyfus per Lluis Millá / Estrenat en el teatro Circo Español (Barcelona) la nit del 8 de Mars 1900 / Barcelona / Imprenta de M. Tasis. - Tallers, 6, 8 y 10 / 1900 1900/03/08 // Barcelona // Teatre Circo Español 0

1640 Tcat Millà, Lluís ¡Arri! Sainet Barcelona? Patuel "22 cm 8 p" 2 exemplars. Falten les cobertes ¡Arri! / Saynet vell ab versos nous / per Lluís Millá / Representada en el Conservatori de Manresa 19??/??/?? // Manresa // Conservatori 0

1641 Tcat Millà, Lluís La clau de l'escaleta Sainet Barcelona Colecció Millá. Sainetes vells ab versos nous, 007 Patuel "22 cm 8 p" 2 exemplars Saynet n.º 7 / Saynete vell ab versos nous / Colecció Millá / La clau de l'escaleta / Saynet en vers pera quatre persones / Deposit Sant Pau, 21, Llibrería / Barcelona 0

1642 Tcat Millà, Lluís L'assesina-plats que vol ésser cupletista Monòleg Barcelona Tercera fornada, 007 Patuel "19,5 cm 14 p" 2 exemplars sense portada / Dades de la coberta Tercera fornada /núm. 7 / L'assessina-plats que vol ésser cupletista / Monòleg en vers, original d'En Lluís Millà / Barcelona. Carrer Sant Pau, nú. 21. - Llibrería. 0

1643 Tcat Millà, Lluís / Bonavia, Salvador Astronomía Cómica Diàleg Barcelona 1908? Colecció Teatral, 008 Patuel "21 cm 16 p" 2 exemplars 1 Ral / Colecció Teatral / Obra 8. / Astronomía Cómica / Diálech en un acte y en vers, original de Lluis Millá y Salvador Bonavía. / Estrenat en el Teatre Catalá (Romea), la nit del 21 de Febrer de 1908. / De venda / Carrer Petritxol 2. Imprempta. / Carrer Sant Pau, 21 / Llibrería. / BARCELONA. 1908/02/21 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1644 Tcat Millà, Lluís ¡Ay, la mare! Barcelona Antoni López - Llibrería Espanyola 1907 Patuel "18,5 cm 55 p" 2 exemplars "¿Ay, la mare! / Parodia del celebrat drama La Mare / en un acte y en prosa original de Lluis Millá / Antoni López - Llibrería Espanyola / Rambla del Mitj, 20, Barcelona [Estrenada en el ""Teatro Lírico"" la nit del 4 de Maig de 1907]" 1907/05/04 // Barcelona // Teatro Lírico 0

1645 Tcat Millà, Lluís El barber de Vilablava Monòleg Barcelona 1919 Patuel 19,5 cm<, 7 p Sense portada / Dades de la coberta El barber de Vilablava / Monòlech en vers, original d'en Lluis Milla / Premiat en Jochs Florals de Cornellá (1919) / Barcelona. Carrer Sant Pau, 21. - Llibrería 0

1646 Tcat Millà, Lluís Una broma tràgica Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1914 "Biblioteca ""L'Escon"", 086" "20 cm 16 p" 2 exemplars "Una broma tràgica / Impresió escènica original d'en Lluis Millá / Premiada em el Certamen de 1914 del ""Centro Artesano"" de Gracia / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Doctor Dou, 10, Entrel, 1.ª" 0

1647 Tcat Millà, Lluís El burro dels cops Monòleg Barcelona 1907 Patuel "19,5 cm 7 p" Sense portada / Dades de la coberta "El burro dels cops / Monólech en prosa / Premiat ab un oli dels germans Viver, en el certamen humorístich Tarrasa 1908. Original d'en Lluís Millá / Barcelona Carrer Sant Pau, núm, 21.- Llibreria" 0

1648 Tcat Millà, Lluís Busco xicota Monòleg Barcelona Patuel "20 cm 11 p" 2 exemplars sense portada / Dades de la coberta Busco xicota / Monólech en vers, original de Lluis Millá / Barcelona: Carrer Sant Pau, 21.- Llibrería 0

1649 Tcat Millà, Lluís Las calsas del senyor Anton Sainet Barcelona 1904 Colecció Millá. Sainetes vells ab versos nous, 001 Patuel "20,5 cm 22 p" 2 exemplars Las calsas del senyor Anton / Sainete vell ab versos nous per Lluis Millá / Barcelona / Carrer de San Pau, 21, Llibrería / 1904 0

1650 Tcat Millà, Lluís / Suñer Casademunt, Lluís El cant de la sirena Drama Barcelona Llibreria Millà 1912 "19 cm 63 p" 2 exemplars El cant de la sirena / Drama en tres actes y en prosa original de Lluís Millá y Lluís Suñer Casademunt / Estrenat en el Centre de Sant Antoni el 9 de Juliol de 1911 / Barcelona / Llibreria Millá / 21 - Sant Pau - 21 / 1912 1911/07/09 // Barcelona // Centre de Sant Antoni 0

1651 Tcat Millà, Lluís Lo cantiret de vidre Joguina Barcelona Imprenta de M. Tasis 1900 Gran Arxiu Dramàtich Musical de A. Guix Patuel "21,5 cm 23 p" 2 exemplars Lo cantiret de vidre / Joguina agre-dolsa en un acte y en vers original de Lluis Millá/ Estrenada ab éxit en lo Teatro Principal de Barcelona la nit del 8 de Febrer de 1900 / Barcelona / Imprenta de M. Tasis.- Tallers, 6, 8 y 10 / 1900 1900/02/08 // Barcelona // Teatre Principal 0

1652 Tcat Millà, Lluís Lo cantiret de vidre Joguina Barcelona Ilustració Catalana Lectura Popular. Biblioteca d'autors catalans, 224 Patuel "20 cm 20 p (431-470/" Falten les cobertes Lo cantiret de vidre / Joguina agre-dolça en un acte y en vers 0

1653 Tcat Millà, Lluís La capsa de rapé Diàleg Barcelona Llibreria Millà 1906 Obras de la Galeria Teatral. Catalanas Patuel "21 cm 15 p" La capsa de rapé / Diálech en prosa per Lluís Millá / 0

1654 Tcat Millà, Lluís ¡Carregá'l mort! Joguina Barcelona Establiment tipográfich de R. Pujol 1900 Biblioteca Sense Donas "20,5 cm 24 p" Biblioteca Sense Donas / ¡Carregá'l mort! / Juguet cómich en un acte y en vers escrit en catalá per Lluis Millá / Estreno: Teatro Circo Espanyol (Barcelona) 12 de Mars de 1900. / Barcelona / Establiment tipográfich de R. Pujol.- Tallers, 45 / 1900 1900/03/12 // Barcelona // Teatre Circo Espanyol 0

1655 Tcat Millà, Lluís Cartetas d'amor Joguina Barcelona 1906 Patuel "21 cm 23 p" Cartetas d'amor / juguet cómich en un acte y en prosa original de Lluís Millá / Estreno: SALON ARNAU, 23 d' Febrer de 1906 / Barcelona / Imprempta: Carrer de Sant Jeroni, 23 / 1906 1906/02/23 // Barcelona // Salon Arnau 0

1656 Tcat Millà, Lluís La castanyera Monòleg Barcelona Patuel "20 cm 11 p" Sense portada / Dades de la coberta La castanyera / Monólech en vers, original d'en Lluís Millá / Barcelona: Carrer Sant Pau 0

1657 Tcat Millà, Lluís / Quadreny, Ramon El comediant Sullivan Comèdia dramàtica Barcelona Llibreria Millà 1931 Catalunya Teatral, 006 Adan Ferrer "17,5 cm 46 p" 2 exemplars El comediant Sullivan / Comèdia dramàtica basada en la famosa obra estrangera SULLIVAN, escrita en català en tres actes i en prosa per Lluis Millà i Ramon Quadreny / Estrenada en el Teatre Euterpe, de Sabadell, en el mes de Juliol de 1931 / Administració Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 1931/07/?? // Sabadell // Teatre Euterpe 0

1658 Tcat Millà, Lluís Un còmic per força Monòleg Barcelona 1920 Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Tercera fornada, 002 "19,5 cm 11 p" 2 exemplars sense portada. Dades de la coberta Fornada tercera /Núm.2 / Un còmic per força / Monòleg en vers original d'En Lluis Millá / Premiat en el Certamen festiu de Santa Eulàlia de Vilapiscina, 30 de Maig de 1920 / Barcelona : Carrer Sant Pau, 21 0

1659 Tcat Millà, Lluís La confessio del Rei Drama històric Barcelona Tallers Gràfics Vila, Aleu & Domingo 1915 "19 cm 88 p" La Confessiço del Rei / Drama històric en tres actes i en vers original de Lluís Millà / Premiat oer l'Acadèmia de Bones Lectures (1915), Representat per primera vegada el 24 de juny de 1916 en el TEATRE ARTÍSTIC (Castellbisbal), Reestrenat el dia 8 de Desembre de 1928 en el TEATRE DEL CAFÉ DE FUTBOL DE (CASTELLBISBAL) / Tallers grafics / Vila, Aleu & Domingo / Calàbria, 89 - Telèfon. 36014 / Barcelona 1916/06/24 // Castellbisbal // Teatre Artístic 0

1660 Tcat Millà, Lluís Una cova de lladres Joguina Barcelona Biblioteca Teatro Mundial 1914 Biblioteca Teatro Mundial Casal "19 cm 24 p" 2 exemplars "¡Una cova de lladres! / Juguet mitj històrich, en un acte y en vers escrit en català per Lluís Millá / Estrena: Saló Romea (Lleyda) / Barcelona / Biblioteca ""Teatro Mundial"" / 21 - Carrer de Sant Pau - 21 / 1914" 0

1661 Tcat Millà, Lluís Cuscunilla el sagristà Sainet Barcelona (Gracia) Imp. Graciense 1887 Casal "20,5 cm 116 p" 2 exemplars. Un sense coberta Cuscunilla el sagristà / Sainete, disbarat ó cualsevol cosa en un acte y en vers, enjiponat á l'escena catalana per Lluís Millá / Estrenat en la societat Pelayo, lo diumenge 27 de Mars de 1887 / Gracia / Imp. Graciense, S. Domingo, n.º 9. / 1887 1887/03/27 // Barcelona // Societat Pelayo 0

1662 Tcat Millà, Lluís Cuscunilla el sagristà Sainet Barcelona 1911 Colecció Millá. Sainetes vells ab versos nous, 012 Patuel "21,5 cm 8 p" Cuscunilla el sagristá / Saynet vell ab versos nous per Lluís Millá / Representat ab aplauso en el Teatre Societat Pelayo 0

1663 Tcat Millà, Lluís D. Jaume el Conquistador Monòleg Barcelona Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Primera fornada, 015 Adan Ferrer "20,5 cm 14 p" 2 exemplars. Sense portada, dades de la coberta "10 centims / D. Jaume el Conquistador / Monolech en vers original de Lluís MIllà / Barcelona: Carrer de Sant Pau, 21 Llibrería" 0

1664 Tcat Millà, Lluís D. Jaume el Conquistador Monòleg Barcelona Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Primera fornada, 015 "19,5 cm 11 p" Sense portada. Dades de la coberta D. Jaume El Conquistador / Monòlech en vers, original d'en Lluís Milla / Barcelona: Carrer Sant Pau, 21. - Llibreria / 10 céntims 0

1665 Tcat Millà, Lluís / Bonavia, Salvador Las desgracias del Tenorio Comèdia Barcelona Imprempta de S. Bonavía 1903 Colecció Teatral, 001 Patuel "21 cm 16 p" 2 exemplars. Cobertes diferents. Las desgracias del Tenorio / Comèdia en un acte y en vers original de Lluis Millà y Salvador Bonavía / Barcelona / Imprempta de S. Bonavía. / Carrer de Petritxol, 2. / 1903 [En la coberta d'un dels exemplars: Bonavía y Duràn Impressors / Boquería, 20 - Barcelona] 0

1666 Tcat Millà, Lluís / Suñer Casademunt, Lluís Dintre'l parany Quadre dramàtic Barcelona Llibreria Millà 1912 "19,5 cm 27 p" 2 exemplars Dintre'l parany / Quadro dramátich en un acte y en prosa original de Lluís Millá y Lluís Suñer Casademunt / Estrenat en el Centre de Sant Antoni el 21 d'Octubre de 1911 / Barcelona / Llibrería Millá / 21 - Sant Pau - 21 / 1912 1911/10/21 // Barcelona // Centre de Sant Antoni 0

1667 Tcat Millà, Lluís El divorci de la Marguerida Sainet Barcelona Colecció Millá. Sainets vells ab versos nous, 005 Patuel "21,5 cm 8 p" 2 exemplars El divorci de la Marguerida / (Segona part d'El casament d'en Saldoni) / Saynet vell ab versos nous per Lluís Millá / Representat en el Teatre Montcabré (Cabrils) 0

1668 Tcat Millà, Lluís Un drama d'Echegaray Monòleg Barcelona Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Primera fornada, 020 "20 cm 11 p" 2 exemplars sense portada. Dades de la coberta Un drama d'Echegaray / Monolech en vers original de Lluis Milla / Barcelona.- Carrer de Sant Pau, 21. - Llibrería 0

1669 Tcat Millà, Lluís Embolica que embolica o Una comèdia de riure Comèdia Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1927 "Biblioteca ""L'Escon"", 127" "21,5 cm 68 p" Embolica que embolica o Una comedia de riure / en tres actes i en prosa original de Lluís Millà / Estrenada en el Cercle Barceloní d'obrers de Sant Josep el 9 de Maig de 1927 / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 Llibreria / Barcelona 1927/05/09 // Barcelona // Cercle Barceloní d'obrers de Sant Josep 0

1670 Tcat Milvesig, Cavió Les tortures d'un secret Comèdia Barcelona Impremta La Iberica 1924 "Biblioteca de ""La Ibèrica""" Patuel "22 cm 26 p" 2 exemplars. 1 retallat "Biblioteca de ""La Ibèrica"" / Secció de Teatre Catòlic Català / Caviró Milvesig / Les tortures d'un secret / Comèdia en un acte / Barcelona / Impremta ""La Iberica"" / Carrer Nou de Sant Francesc, 22 / 1924" 0

1671 Tcat Millà, Lluís Embolichs de familia Barcelona 1917 Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Segona fornada, 010 "21 cm 8 p" 2 exemplars Embolichs de familia / Cuento vell, posat en versos nous per Lluis Millá / Diposit / Carrer de Sant Pau, número 21. Barcelona / 1917 0

1673 Tcat Millà, Lluís / Gay, Francesc / Asmarats, Josep L'escaleta del infern / Els habitants de la lluna o Barrabola vol tornar amb la dona / Deixebles de Sherlock Holmes Sainet Barcelona El teatre catòlic Patuel "25 cm 32 p" 2 exemplars "L'escaleta del infern / Sainet en un acte i en vers original de Lluis Millà / Els habitants de la lluna o En Barrabola vol tornar amb la dòna per francesc Gay, Pvre. / Estrenada al ""Centre Catòlic Cultural"" de Tordera, el dia de Totsants de 1925 / Deixebles de Sherlock Holmes / Detectivada cómica-satírica en un acte original de Josep Asmarats" 1925/11/01 // Tordera // Centra Catòlic Cultural (Els habitants de la lluna o En Barrabola vol tornar amb la dòna) 0

1674 Tcat Millà, Lluís i Garcia López, Francesc L'Escut de Catalunya Quadre dramàtic Barcelona Imp. Millà 1923 Adan Ferrer "20,5 cm 24 p" 2 exemplars L'Escut de Catalunya / Quadre dramatic en un acte original de Lluis Millá i Francesc Garcia López / Estrena per la Companyia catalana d'Art Dramátic CLARAMUNT-ADRIÁ, al Teatre de la Comedia, el dia 26 d'Agost de 1923 / Barcelona / Imp. Millá, Sant Pau, 21 / 1923 1923/08/26 // Barcelona // Teatre de la Comèdia 0

1675 Tcat Millà, Lluís La estatua de Colon Monòleg Barcelona Imprempta F. Badia 1901 Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Primera fornada, 013 Patuel "22 cm 14 p" 2 exemplars La estatua de Colon / Monolech ideal, en vers original de Lluis Millá / Barcelona / Imprempta de F. Badia, Dou, 14 / 1901 0

1676 Tcat Millà, Lluís / Bonavia, Salvador Las estatuas del Tenorio Barcelona Salvador Bonavía, Impressor 1913 Colecció Teatral, 006 Patuel "21 cm 16 p" 2 exemplars Las estatuas del Tenorio / Segona part de Las DESGRACIAS DEL Tenorio / ârodia en un acte y en vers original de Lluis Millá y Salvador Bonavía / De venda / Carrer Petritxol 2. Imprempta / Carrer Sant Pau, 21. Llibreria / Barcelona 0

1677 Tcat Millà, Lluís L'exprés de la nit Comèdia dramàtica Barcelona Llibreria Millà Patuel "17,5 cm 44 p" 2 exemplars "L'exprés de la nit / Comedia dramatica en dos actes original de Lluís Millà / Representda amb èxit en distints Teatres de Catalunya / Administració / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona [Aquesta obra es va estrenar amb el títol ""El cap d'estació"", però en publicar ara la segona edició l'autor ha volgut modificar-lo amb el més adient de ""L'exprés de la nit.""]" 0

1678 Tcat Millà, Lluís ¡La fiera malvada! Monòleg Barcelona Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Primera fornada, 008 "19,5 cm 11 p" 2 exemplars sense portada. Dades de la coberta Primera fornada / Núm. 8 / ¡La fiera malvada! / Monòleg en vers i prosa original d'en Lluís Millà / Barcelona: Carrer Sant Pau, núm.21.- Llibrería 0

1679 Tcat Millà, Lluís El fill del senyor Rafecas Comèdia Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1926 "Biblioteca ""L'Escon"", 134" Patuel "21 cm 48 p" 2 exemplars El fill del senyor Rafecas / Comedia en dos actes i en prosa original de Lluis Millà / Estrenada al teatre del Círol Catòlic de Badalona la vetlla del 16 d'Agost de 1927 / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 / Llibreria / Barcelona 1927/08/16 // Badalona // Teatre del Círcol Catòlic 0

1680 Tcat Millà, Lluís El fossar de les moreres / L'exprés de la nit Quadre patriòtic / Comèdia dramàtica Barcelona Llibreria Millà Catalunya Teatral, 037 Casal "18 cm 19 p / 44 p" 2 exemplars "El fossar de les moreres / Quadre patriòtic, escenificació de la poesia del mateix nom de Frederic Soler (Pitarra) / Escrit en vers per Lluís Millà / Administracio / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona L'exprés de la nit / Comedia dramatica en dos actes original de Lluís Millà / Representada amb èxit en distints Teatres de Catalunya / Administració / Llibreria M illà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona" 0

1681 Tcat Millà, Lluís Guerra a les dones Monòleg Barcelona Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Tercera fornada, 005 Casal "19,5 cm 11 p" 2 exemplars. Dades de la coberta Tercera fornada / Núm. 5 / Guerra a les dones / Monòleg en vers, original d'En Lluís Millà / Barcelona: Carrer de Sant Pau, núm. 21.- Llibreria 0

1682 Tcat Millà, Lluís L'hostal de l'arengada Sainet Barcelona Llibreria Millà 1936 Patuel "17,5 cm 23 p" L'hostal de l'arengada / Sainet, en un acte, escrit en català per Lluís Millà / Estrena al Teatre Agrícola de Sant Llorenc d'Hortons / 1936 / Llibreria Milllà, carrer Sant Pau, 21 / Barcelona ????/??/?? // Sant Llorenç d'Hortons // Teatre Agrícola 0

1683 Tcat Millà, Lluís L'infern dels gelos Drama Barcelona Llibreria Millà 1930 Patuel "18,5 cm 63 p" 2 exemplars "L'infern dels gelos / Drama en tres actes i en prosa original de Lluís Millà / Estrenat per la Companyia RENAIXEMENT i en el Teatre ""El Ciervo"" de Sabadell, en el dia 10 de novembre de 1929./ 1.ª edició: 600 exemplars / 1930 / Barcelona / Llibrería Millà - Sant Pau, 21" 1929/11/10 // Sabadell // Teatre El Ciervo 0

1684 Tcat Millà, Lluís El joch del burro Monòleg Barcelona Costa 1901? Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Primera fornada, 018 Patuel "20 cm 11 p" Falten les cobertes. Sense portada, dades de la Biblioteca de Catalunya El joch del burro / Monólech en vers, original d'En Lluís Millà 0

1685 Tcat Millà, Lluís / Suñer Casademunt, Lluís El niu d'aucellets Idil·li Barcelona "Biblioteca ""Teatro Mundial""" 1914 Biblioteca Teatro Mundial, 014 Patuel "19 cm 27 p" "El niu d'aucellets / Idili en un acte y en vers original de Lluis Millá y Lluis Suñer Casademunt / Estrenat ab èxit en el Teatre Principal, de Barcelona, la nit del 12 de febrer de 1898 / Barcelona / Biblioteca ""Teatro Mundial"" / 21 - Carrer de Sant Pau - 21 / 1914" 1898/02/12 // Barcelona // Teatre Principal 0

1686 Tcat Millà, Lluís El llit del capitá Joguina Quarta Barcelona Impremta de Francisco Borras 1926 "21,5 cm 22 p" 2 exemplars El llit del capitá / Joguina cómica en un acte i en prosa / escrita en catalá per Lluis Millá / Estrena: Teatre Alcazar Español el día 8 de Maig de 1901 / Quarta edició / Impremta de Francisco Borras / Escudellers Blancs, núms. 10 i 12 / Barcelona 1901 /05/08 // Barcelona // Teatre Alcazar Español 0

1687 Tcat Millà, Lluís """Lorito real""" Comèdia Mataró Casa Patuel 1927 Biblioteca Iluro, 005 Patuel "21 cm 27 p" 2 exemplars "Núm. 5 / Mataró, Juny de 1927 // Any I / Biblioteca ""Iluro"" / Editada per la Casa Patuel / Mataró * Lluís Millá / ""Lorito real"" / Comèdia en un acte, original i en prosa / Estrenat en el ""Teatre de la Reforma"" (Olot), el 23 de Febrer de l'any 1927 / Arts Gráfiques / Santa Coloma de Farnés / 1927" 1927/02/23 // Olot // Teatre de La Reforna 0

1688 Tcat Millà, Lluís Mal de caixal Monòleg Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1899 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 138" "21 cm 11 p" "Mal de caixal / Monólech mímich ab un prólech parlat original de Lluis Millá / Premiat en el certámen humorístich de La Seba (1892) / Estrenat ab éxit en lo Teatro Principal d'aquesta ciutat, la nit del 2 de Maig del any 1898.- / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Ronda Sant Pere, 19 y 21, 1.er, 1.ª / Mars de 1899" 1898/05/02 // Barcelona // Teatre Principal 0

1689 Tcat Millà, Lluís En Manelich Monòleg dramàtic Barcelona 1924 Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Segona fornada, 017 "19,5 cm 8 p" 2 exemplars sense portada. Dades de la coberta Segona fornada Núm. 17 / En Manelich / Monoleg dramátic i en prosa original d'en Lluís Millà / Barcelona: Carrer Sant Pau, núm. 21.- Llibrería 0

1690 Tcat Millà, Lluís El Marquès de Setcases, ex-difunt Farsa còmica Barcelona l Llibreria Millà 1934 Catalunya Teatral, 057 "18 cm 44 p" 2 exemplars El Marquès de Setcases, ex-difunt / Farsa comica en dos actes original de Lluís Millà / Estrenada en el Centre Social de Sta. Madrona el dia 17 de juny de 1934 / Catalunya Teatral / Any III / 15 de Juliol 1934 // Núm. 57 // Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barc elona 1934/06/17 // Barcelona // Centre Social de Sta. Madrona 0

1691 Tcat Millàs-Raurell, Josep M. Fruita verda Drama Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1935 El nostre teatre, 26 "19 cm 41 p" 2 exemplars Fruita verda / Un drama en tres actes, de J. Millàs-Raurell [Estrenada a Barcelona, Teatre Poliorama, la nit del 12 de Març del 1935] 1935/03/12 // Barcelona // Teatre Poliorama 0

1692 Tcat Millà, Lluís Mestre Jordi (Lo ferrer de tall d'Olot) Monòleg Barcelona Imp. de F. Badía 1901 Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Primera fornada, 024 "19,5 cm 11 p" Sense portada. Dades de la coberta. Peu d'imprempta segons CCUC Mestre Jordi (Lo ferrer de tall d'Olot) / Monolec en vers original de Lluis Millà / Diposit / Carrer de Sant Pau, número 21. - Barcelona 0

1693 Tcat Millà, Lluís El meu barber Monòleg Barcelona Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Primera fornada, 009 "19,5 cm 11 p" 2 exemplars sense portada. Dades de la coberta Primera formada / Núm. 9 / El meu barber / Monòleg en vers, originaal d'En Lluís Millà / Representat per primera vegada en el CENTRE DELS BARBERS.- Maig de 1904 / Barcelona: Carrer Sant Pau, núm. 21. - Llibreria 1904/05/?? // Barcelona // Centre dels Barbers 0

1694 Tcat Millà, Lluís La meva mare Drama Barcelona Llibreria Bonavia 1928 Patuel "19,5 cm 61 p" 2 exemplars Lluis Millà / La meva mare / Drama en tres actes i en prosa / Barcelona / Llibreria Bonavía. - Tapineria, 4 / 1928 [Primera representació: Teatre Principal (Aiguafreda) 27 de maig de 1928] 1928/05/27 // Aiguafreda // Teatre Principal 0

1695 Tcat Millà, Lluís Municipal de punt Monòleg Barcelona Tallers Gráfics de La Tribuna Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Primera fornada, 016 "19,5 cm 15 p" 2 exemplars. Sense portada, dades de la coberta Municipal de punt / Monóleg en vers, original de Lluis Millá / Barcelona: Carrer Sant Pau, núm. 21. - Llibrería 0

1696 Tcat Millà, Lluís Municipal de punt Monòleg Barcelona Imprempta de F. Badía 1901 Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Primera fornada, 016 "21,5 cm 15 p" Manca la coberta Municipal de punt / Monólech barceloní en vers original de Lluis Millá / Barcelona / Imprempta de F. Badia, Dou, 14 / 1901 0

1697 Tcat Millà, Lluís El Naixement de Jesús o Els pastorets catalans (Borrego i Carquinyoli) Drama Barcelona Llibreria Millà 1931? Patuel "19,5 cm 88 p" 2 exemplars "El Naixement de Jesús o Els pastorets catalans (Borrego i Carquinyoli) / Drama sacre en quatre actes i un pròleg en vers i prosa / Escrit per Lluis Millá / Música dels mestres A. Marraco I S. S. Farres / Estrena: ""La Paz Social"", de Calella / Temporada 1931-32 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona" 1931/??/?? // Calella // La Paz Social 0

1698 Tcat Millà, Lluís Un náufrech Monòleg Barcelona 1918? Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Segona fornada, 024 "19,5 cm 8 p" 2 exemplars. Sense portada. Dades de la coberta Un náufrech / Monólech original en prosa, premiat en el concrus de LA NOVELA NOVA, 1918. Original d'en Lluís Millá / Barcelona: Carrer Sant Pau, núm.21.- Llibrería 0

1699 Tcat Millà, Lluís Un naufrag Monòleg Barcelona La Novel·la Nova, 080 "18 cm 8 p" Un naufrag / (Monoleg) per Lluis Millá 0

1700 Tcat Millà, Lluís Lo ninot de mollas Joguina Barcelona Biblioteca Teatro Mundial 1914 Biblioteca Teatro Mundial, 003 "19 cm 24 p" 2 exemplars / Data d'estrena segons consta en la primera edició "Lo ninot de mollas/ Joguina cómica en un acte escrita en vers per Lluis Millá / Representada per primera vegada, ab gran éxit, per la companyía de Enrich Borras en lo teatro PROGRESO, de Sant Andreu de Palomar (Barcelona) / Barcelona / Biblioteca ""Teatro Mundial"" / 24 - Carrer de Sant Pau - 24 / 1914" 1897/08/29 // Sant Andreu de Palomar (Barcelona) // Teatro Progreso 0

1701 Tcat Millà, Lluís Lo ninot de mollas Joguina Barcelona Imprempta La Industria, de Collazos y Tasis 1897 Gran Arxiu Dramàtich Musical "20 cm 23 p" Lo ninot de mollas / Juguet cómich en un acte, escrit en vers per Lluis Millá / Representat per primera vegada, ab gran éxit, per la companyía de D. Enrich Borrás en lo teatro Progreso, de Sant Andrés de Palomar (Barcelona) lo día 29 de Agost de 1897. / Barcelona.-1897 / Imprempta La Industria, de Collazos y Tasis, / Carrer de Tallers, n.º 6, 8 y 10. 189708/29 // Sant Andrés de Palomar (Barcelona) // Teatro Progreso 0

1702 Tcat Millà, Lluís La nit del tenorio Sainet Barcelona Gran Arxiu Dramàtich Musical de A. Guix Patuel "20,5 cm 22 p" 2 exemplars La nit del tenorio / Sainete en un acte y en prosa original de Lluis Millá / Estreno en el Teatre Romea, Novembre de 1901 / Barcelona / Carrer de Sant Pau, 21. Llib rería / 1904. 1901/11/?? // Barcelona / Teatre Romea 0

1703 Tcat Montoliu, Manuel de Donzella qui vá a la Guerra Barcelona 1906 Espectacles Audicions Graner Casal "15,5 cm 38 p" 2 exemplars Espectacles Audicions Graner / Teatre Principal / Donzella qui vá a la Guerra / Lletra d'En Manuel de Montoliu / musica dels mestres Joan B. Lambert i J. Sanxo Marraco / Estrena: 12 Maig 1906 1906/05/12 /////// Barcelona // Teatre Principal 0

1704 Tcat Montoriol, Carme L'abisme Comèdia dramàtica Barcelona Llibreria Millà 1933 Catalunya Teatral, 043 Patuel "18 cm 44 p" Sense portada. Dades de la coberta 2 exemplars L'abisme / Comèdia dràmatica en tres actes original de Carme Montoriol Puig / Estrena: Teatre Novetats 20 gener 1930 / Cataluna Teatral / Any II / 15 Desembre 1933 / Núm. 43 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1930/01/20 Barcelona // Teatre Novetats 0

1705 Tcat Millà, Lluís ¡No val a badà! Monòleg Barcelona Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Primera fornada, 003 "19.5 cm 11 p" Sense portada. Dades de la coberta ¡No val a badà! / Monólech en vers, original de Lluis Milla / Pera representar-lo allá hont se vulga / Barcelona: Carrer Sant Pau, núm. 21.- Llibrería 0

1706 Tcat Millà, Lluís En Nofre Llonsa Monòleg Manresa Imprempta Lo Progres 1895 Biblioteca de Lo Teatro Popular "21 cm 16 p" Biblioteca de Lo Teatro Popular / En Nofre Llonsa / Monólech en un acte y en vers original de Lluis Millá / Manresa: / Imprempta Lo Progres, carrer Nou, número 19 - Teléfono 129 / 1895 0

1707 Tcat Millà, Lluís Les noies de vidre Diàleg Barcelona Llibreria-Arxiu Teatral Millà 1930 "18,5 cm 14 p" 2 exemplars Les noies de vidre Diàleg en prosa original d'En Lluis Millá / Estrenat al Centre Catòlic de Castellbisbal, el 6 de Janer 1930 / 1.ª Edició: 500 exemplars / Barcelona / Llibreria-Arxiu Teatral Millà / Carrer de Sant Pau, 21 / 1930 1930/01/06 // Caastellbisbal // Centre Catòlic 0

1708 Tcat Millà, Lluís ¡Parricida! Diàleg dramàtic Barcelona Imprempta de Francisco Badía 1903 Patuel "21 cm 16 p" 2 exemplars ¡Parricida! / Diálech dramátich en un acte y en vers original de Lluis Millá / Barcelona / Imprempta de Francisco Badía, Doctor Dou, 14 / 1903 0

1709 Tcat Millà, Lluís Pau Pi i Pinyó Quinto d'aquest any Monòleg Barcelona Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Tercera fornada, 008 "19,5 cm 11 p" 2 exemplars. Sense portada, dades de la coberta Tercera Fornada / Núm. 9 / Pau Pi i Pinyó Quinto d'aquest any / Monòleg en vers, original d'En Lluís Millà / Barcelona: Carrer Sant Pau. núm. 21.- Llibrería. 0

1710 Tcat Millà, Lluís Peix al cove Sainet Barcelona Colecció Millá. Sainets vells ab versos nous, 008 Patuel "21,5 cm 8 p" 2 exemplars Perix al cove / Saynet vell ab versos nous per Lluís Millá / Representat ab molt èxit en el teatre Principal de Gracia 0

1711 Tcat Millà, Lluís La petita ventafocs Comèdia infantil Barcelona Editorial Millà "21,5 cm 24 p" 2 exemplars La petita ventafocs / Comèdia infantil en dos actes per Lluis Millà / 0

1712 Tcat Millà, Lluís / Bonavia, Salvador Pitarra Comèdia Barcelona 1905 Colecció Teatral, 007 "20,5 cm 28 p" 2 exemplars Pitarra / Comedia en un acte y en vers original de Lluis Millá y Salvador Bonavía / Premiada en el Certamen Literal Humoristich, organisat per Gatzara Continua en Mars de 1905 / De venda / Carrer Petritxol, 2. Imprempta / Carrer Sant Pau, 21 Llibreria / Barcelona / 1905 0

1713 Tcat Millà, Lluís El plat de fusta Conte Barcelona Llibreria-Arxiu Teatral Millà 1934 "18 cm 16 p" 2 exemplars El plat de fusta / Conte vell escenificat en vers original de Lluis Milla / Estrena: Ateneu Montserrat (Hostafranchs) 13 de maig de 1934 / 1394 [sic] / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 1934/05/13 // (Hostafranchs) Barcelona // Ateneu Montserrat 0

1714 Tcat Millà, Lluís El primer cigarro / Lo xicot del carboner Monòleg Barcelona Ilustració Catalana Lectura Popular. Biblioteca d'autors catalans Patuel "20 cm 10 p" Falten les cobertes . Sense portada 0

1715 Tcat Millà, Lluís El primer fill Monòleg Barcelona 1896 Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Primera fornada, 004 Patuel "21 cm 14 p" Sense portada. Dades de la coberta "El primer fill / Monolech en vers original de Lluís Millà / Barcelona: Carrer de Sant Pau, 21 Llibrería" 0

1716 Tcat Millà, Lluís / Bonavia, Salvador La Professó de Corpus Barcelona 1904 Colecció Teatral, 004 Patuel "21,5 cm 16 p" 2 exemplars La Professó de Corpus / Enredo en un acte y en vers original de Lluís Millà y Salvador Bonavía / De venda / Carrer Petritxol, 2 / Imprempta / Carrer San Pau, 21 / Llibrería / Barcelona / 1904 0

1717 Tcat Millà, Lluís La Puntaire Catalana Drama Barcelona Llibreria Millà 1929 Patuel "18,5 cm 66 p" La Puntaire Catalana / Drama d'amor en tres actes i en prosa per Lluis Millà / Estrenat per la Companyia Subirana, de Vich en Juny de 1929 / 1.ª edició: 600 exemplars. / 1929 / Barcelona / Llibreria Millá.- Sant Pau, 21 1929/06/?? // Vic 0

1718 Tcat Millà, Lluís """Que baile""" Monòleg Barcelona 1920? Colecció de monólechs. Segona fornada, 023 Patuel "19 cm 11 p" 2 exemplars, un mancat de cobertes. Sense portada """Que baile"" / Monólech agre-dols / Premiat en els Jochs Florals GERMANOR. Any 1920. Original d'en Lluís Millà / Barcelona: Carrer Sant Pau, núm. 21.- Llibrería / 10 cènts." 0

1719 Tcat Millà, Lluís Renyinas d'enamorats Diàleg Barcelona Tipografía de Francisco Badia 1898 Patuel "18,5 cm 26 p" Sense coberta Lluis Millá / Renyinas d'enamorats / Diálech en prosa / Estrenat per la companyía de de[sic] D. Enrich Borrás, y representat en distints teatros sempre ab éxit / Barcelona / Tipografía de Francisco Badia, Doctor Dou, 14. / 1898 0

1720 Tcat Millà, Lluís i Asmarats, Josep La sardana dels geperuts Humorada Barcelona Llibreria Millà 1911 Patuel "21 cm 24 p" 2 exemplars. 1 retallat La sardana dels geperuts / Humorada en un acte y en vers, original de Lluis Millá y Joseph Asmarats / Llibreria Millá / Carrer de Sant Pau, 21.- Barcelona / 1911 0

1721 Tcat Millà, Lluís El secret d'un crim Drama Barcelona Llibreria Bonavia 1929 Patuel "19,5 cm 59 p" "Lluís Millà / El secret d'un crim / Drama en quatre actes / Barcelona / Llibreria Bonavía - Tapineria, 4 / 1929 [Estrenat en el ""Centre Industrial"" (Vich, Març de 1929) i representat en distints teatres per la Companyia Subirana]" 1929/03/?? // Vic // Centre Industrial 0

1722 Tcat Minguell i Ribas, Ramon El camí del deure Comèdia dramàtica Barcelona Editorial Millà 1955 Catalunya Teatral, 033 "21 cm 30 p" 2 exemplars "El camí del deure / Comèdia dràmatica en tres actes i un epíleg, original de Ramon Minguell i Ribas/ Estrenada al ""Cercle Barceloní de Sant Josep"" el 27 de març del 1955 / 1955 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona" 1955/03/27 // Barcelona // Centre Barceloní de Sant Josep 0

1723 Tcat Millà, Lluís / Pont, Josep ¡Sense dòna! Monòleg Barcelona Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Segona fornada, 007 Casal "21 cm 14 p" Sense portada. Dades de la coberta 10 centims / ¡Sense dòna! / Monòlech en un acte y en vers original de Millà y Pont Barcelona - Carrer de Sant Pau, 21 - Llibreria 0

1724 Tcat Millà, Lluís ¡Sense feyna! Quadre dramàtic Barcelona Llibreria Millà 1906 Patuel "20,5 cm 33 p" ¡Sense feyna! / Quadro dramátich en un acte y en prosa original de Lluís Millá / Estreno:SALON ARNAU, 19 d'Octubre de 1905 / Barcelona / Llibrería Millá.- Carrer de Sant Pau, 21 /1906 1905/1019 // Barcelona // Salón Arnau 0

1725 Tcat Millà, Lluís / Bonavia, Salvador ¡Serenooo... Las vinticuatre! Barcelona Imprempta F. Badía 1901 Biblioteca Nova, 001 Patuel "20 cm 15 p" 2 exemplars Obra 1.ª / Biblioteca Nova / Janer / ¡Serenooo... Las vinticuatre! / Suposició en un acte y en vers original de Lluis Millá y Salvador Bonavía / Barcelona / Imprempta F. Badía, Dr. Dou, 14 / 1901 0

1726 Tcat Millà, Lluís El Serral de les Garces Drama Barcelona Llibreria Millà 1930 Patuel "19 cm 55 p" 2 exemplars El Serral de les Garces / Drama en tres actes i en prosa original de Lluis Millá / Estrenam (19 de març 1930) Sant Llorenç d'Hortons i Castellbisbal el mateix dia / Barcelona / Llibrería Millà.- Sant Pau, 21 / 1930 1930/03/19 // Sant Llorenç d'Hortons i Castellbisbal 0

1727 Tcat Minguell i Ribas, Ramon La flama de l'amor Comèdia dramàtica Barcelona Editorial Nereida 1956 Biblioteca Gresol, 008 Casal "17 cm 64 p" 2 exemplars Ramon Minguell i Ribas / La flama de l'amor / Comèdia dramática en tres actes / Editorial Nereida / Barcelona [Aquesta comèdia va ésser estrenada al teatre del Círcol Barcelonès de Sant Josep, el dia 11 de desembre del 1955] 1955/12/11 // Barcelona // Círcol Barcelonès de Sant Josep 0

1728 Tcat Millà, Lluís / Molgosa, J. La setmana dels tres dijous Joguina Barcelona Llibreria Millà 1907 Patuel "21 cm 23 p" 2 exemplars La setmana dels tres dijous / Juguet comich en un acte escrit en prosa per Ll. Millá y J. Molgosa / Estreno: ALCAZAR ESPAÑOL, 3 de Mars de 1904 / Barcelona / Llibreria Millá.- Carrer de Sant Pau, 21 / 1907 1904/03/03 // Barcelona // Alcazar Español 0

1729 Tcat Millà, Lluís ¡Setze garrotades! Sainet Barcelona Colecció Millá. Sainets vells ab versos nous, 010 Patuel "22 cm 8 p" ¡Setze garrotades! / Saynet vell ab versos nous per Lluís Millá / Representat en el Teatre Granvía 0

1730 Tcat Millà, Lluís Si m'atrapes t'ho perdono Joguina Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1926? "Biblioteca ""L'Escon"", 123" Patuel "21 cm 20 p" Si m'atrapes t'ho perdono / Joguina en un acte i en prosa original de Lluís Millà / Estrenada al Círcol Barcelonès d'Obrers de Sant Josep el 31 de Gener de 1926. / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 Llibreria / Barcelona 1926/01/31 // Barcelona // Círcol Barcelonés de Sant Josep 0

1731 Tcat Millà, Lluís / Bonavia, Salvador Sogres a la graella Segona Barcelona Bonavía i Duràn 1916 Patuel "21,5 cm 19 p" 3 exemplars Sogres a la graella / Sogricidi en un acte i en vers, original de Lluis Millá i Salvador Bonavia / (Segona edició) / Casa Editorial de Teatre / Bonavía i Durán - Boquería, 20 - Barcelona / 1916 0

1732 Tcat Millà, Lluís Sol matinal Comèdia Barcelona Francisco Badia, impresor 1900 "18,5 cm 16 p" Exemplar retallat per sota: afecta l'última o les dues últimes ratlles de la majoria de les pàgines. N'hi ha exemplar fotocopiat amb el text sencer. Sol matinal / Comedia en un acte y en prosa, inspirada en un pensament d¡en Dumas, / escrita per Lluis Millá Estrenada en lo Teatro Català (Romea) la nit del 2 d'Octubre de 1900 / Barcelona / Francisco Badia, impresor, Dr. Dou, 14 1900/10/02 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1733 Tcat Millà, Lluís Solter, casat i viudo Monòleg Barcelona Colecció de monòlechs de Lluis Millà. Primera fornada, 005 "19,5 cm 11 p" Sense portada. Dades de la coberta Primera fornada / Núm. 5 / Solter, casat i viudo / Monòleg en vers original d'en Lluís Millà / Barcelona: Carrer de Sant Pau, núm.21.-Llibreria 0

1734 Tcat Millà, Lluís Un sopar de duro Monòleg Barcelona 1901? Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Primera fornada, 007 Casal "17,5 cm 15 p" sense portada. Dades de la coberta Un sopar de dura / Monóleg en vers, original de Lluís Millà / Barcelona: Carrer Sant Pau, 21.- Llibrería 0

1735 Tcat Millà, Lluís Surtint d'estudi Comèdia Barcelona Millá y Piñol (Editors) 1916 "19 cm 18 p" Surtiint d'estudi / Comedia en un acte y en prosa original de Lluis Millá / Premiada en el Certamen Literari del CENTRE ARTESÁ de Gracia. Any 1913 / Barcelona / Millá y Piñol (Editors) / Carrer de Barbarà. número 15 / 1916 0

1736 Tcat Millà, Lluís Trampes son trampes Sainet Barcelona Colecció Millá. Sainets vells ab versos nous, 009 Patuel "22 cm 8 p" 2 exemplars Trampes son trampes / Saynet vell ab versos nous per Lluís Millá / Representat ab aplauso en el Teatre Arnau 0

1737 Tcat Millà, Lluís / Amat, Marian El tresor d'En Xirinacs Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1936 Catalunya Teatral, 099 "17,5 cm 32 p" 2 exemplars "El tresor d'En Xirinacs / Comèdia en dos actes original de Lluis Millà i Marian Amat Estrena Teatre Orfeó de Sans, dia 1 desembre 1935 / Catalunya Teatral / Any V / 1 de maig 1936 / Núm. 00 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona" 1935/12/01 // Barcelona // Teatre Orfeó de Sans 0

1738 Tcat Millà, Lluís / Bonavia, Salvador Turrons y Neulas Comèdia Barcelona Imprempta de S. Bonavía 1903 Colecció Teatral, 002 "20,5 cm 16 p" 2 exemplars Turrons y neulas / Comedia en un acte y en vers original de Lluis Millá y Salvador Bonavía / Barcelona / Imprempta de S. Bonavía / Carrer de Petritxol, 2 / 1902 0

1739 Tcat Millà, Lluís / Llibre, Lluís La venjansa de una sogra Joguina Barcelona Llibreria Millà 1906 "20,5 cm 22 p" "La venjansa de una sogra / Juguet en un acte y en prosa original de Lluís Millá y Lluís Llibre / Estrenat an molt éxit en lo Teatro Principal de Gracia la nit del 25 de Febrer de 1897 / Barcelona / Llibreria Milla.- Carrer de Sant Pau, 21 / 1906" 1897/02/25 / Barcelona // Teatre Principal de Gràcia 0

1740 Tcat Millà, Lluís Vent, Terra, Foch y Aygua Joguina Barcelona Imprempta F. Badia 1902 "21 cm 24 p" 2 exemplars Vent, Terra, Foch y Aygya / Juguet-cómich en un acte y en vers original de Lluis Millá /Estreno: Teatro Romea / Nit del 25 de Febrer de 1902 / Barcelona / Imprempta de F. Badia, Dou, 14 / 1902 1902/02/25 // Barcelona // Teatre Romea 0

1741 Tcat Millà, Lluís La Verge de Bellmunt Drama Barcelona Tallers Gràfics Vila, Aleu & Domingo 1928 "19 cm 69 p" 2 exemplars "La Verge de Bellmunt / Drama en tres actes original de Lluis Millà / Estrenat amb grandiós èxit, la vetlla del 30 de Juny de 1928 en el teatre ""Orfeó Bellmunt"" Sant Pere de Torelló. / Tallers Grafics Vila, Aleu & Domingo / Calàbria, 89 - Telèf.30614 / Barcelona" 1928/06/30 // Sant Pere de Torello // Teatre Orfeó Bellmunt 0

1742 Tcat Millà, Lluís Vostès ho han de dir Monòleg Barcelona Colecció de monòlechs de Lluís Millà. Segona fornada, 020 "19,5 cm 11 p" Sense portada. Dades de la coberta Vostès ho han de dir / Monòlech en sèrio y en broma, en prosa y ab versos premiats en dos Certàmens, original d'en Lluis Millá / Barcelona: Carrer de Sant Pau, núm. 21.-Llibreria 0

1743 Tcat Millà, Lluís Xarop de bastó Sainet Barcelona Colecció Millá. Sainets vells ab versos nous, 006 Patuel "22 cm 8 p" Xarop de Bastó / Saynet vell ab versos nous per Lluís Millá / Representat ab molt èxit en el teatre Arnau 0

1744 Tcat Folch i Torres, Josep M. El rei que no reia Teatre infantil Barcelona Llibreria Bonavía 1931 Patuel "17cm 109 p" Josep M.ª Folch i Torres / El rei que no reia / Espectacle per a infants, en 3 actes dividits en 11 quadros / Estrenat en el Teatre Catalá Novetats el día 3 d'octubre 1930 / 1931 / Llibreria Bonavía. - Tapineria, 4 / Barcelona 1930/10/03 // Barcelona // Teatre Català Novetats 0

1745 Tcat Millàs-Raurell, Josep M. La llotja Barcelona Impremta Altés 1927 "Publicacions de ""La Revista""" "19 cm 69 p" 2 exemplars "Millàs-Raurell / La Llotja / Obra en tres actes / Publicacions de ""La Revista"" / Impremta Altés / Barcelona / 1927 " 0

1746 Tcat Millàs-Raurell, Josep M. La llotja Barcelona Imp. Ràfols 1928 "19 cm 63 p" 2 exemplars La llotja / Obra en tres actes original de J. Millas - Raurell / Fou estrenada per la companyia del Teatre Català del Novetats, la nit del 17 de febrer de 1928 / 1928 / Imp. Rafols - Portaferrissa, 15 / Barcelona 1928/02/17 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1747 Tcat Millàs-Raurell, Josep M. La llotja Cinquena Barcelona Llibreria Bonavia 1931 "19,5 cm 48 p" Nullàs - Raurell / La llotja / Obra en tres actes / (Cinquena edició) / Barcelona / Llibreria Nonavíam:: Tapineria, 4 / 1931 [Fou estrenada per la companyia del Teatre Català Novetats, la nit del 17 de Febrer de 1928] 1928/02/17 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1748 Tcat Minguell i Ribas, Ramon Units per la calumnia Drama Barcelona Editorial Millà 1955 Catalunya Teatral, 030 "21,5 cm 30 p" 2 exemplars "Units per la calúmnia / Drama en tres actes original de Ramon Minguell i Ribas / Estrenat al ""Cercle Barceloní de Sant Josep"" de Barcelona, el 12 de desembre de 1954 / 1955 / Editorial Milla / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona" 1954/12/12 // Barcelona // Cercle Barceloní de Sant Josep 0

1749 Tcat Miquel i Vergés, J. M. L'altra veritat Comèdia dramàtica Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1934 El nostre teatre, 017 "19 cm 38 p" 2 exemplars L'altra veritat / Comèdia dramàtica en tres actes, original de J. M. Miquel i Vergés 0

1750 Tcat Miquel i Vergés, J. M. El demà és lluny Comèdia dramàtica Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1936 El nostre teatre, 045 "19cm 48 p" 2 exemplars El demà és lluny / Comèdia dramàtica en tres actes, original de J.M. Miquel i Bergés 0

1751 Tcat Mirabent, Anton i Mestres, Modest Contents y enganyats Comèdia Barcelona Imprenta d'Amat y Martínez 1891 "20 cm 39 p" Contents y enganyats / Comedia en un acte y en vers / Original de Anton Mirabent y Modest Mestres / Estrenada ab inesperat éxit en lo Teatre Català instalat en lo de Novetats la nit del 3 de Novembre de 1891 / Barcelona / Imprenta D'Amat y Martínez / Passatje Banys, Lletras K, L. / 1891 1891/11/03 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1752 Tcat Mirabent, Anton i Mestres, Modest ¡Lluna de mel! Comèdia Barcelona Imprenta d'Amat, Martínez y Comp.ª 1891 "21 cm 32 p" Sense coberta ¿Lluna de mel! / Comedia en un acte y en vers original de Anton Mirabent y Modest Mestres / Estrenada ab extraordinari èxit en lo Teatre Catalá instalat en lo Teatre Novetats, la nit del 30 de Janer de 1891 / Barcelona / Imprenta D'Amat, Martínez y Comp.ª / Passatje Banys, Lletras K, L. / 1891 1891/01/30 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1753 Tcat Mirabent, Anton i Mestres, Modest La pescateria Sainet Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1894 "20,5 cm 32 p" 2 exemplars "La pescateria / Sainete en un acte y en prosa original de A. Mirabent y M. Mestres / Estrenat ab gran éxit en lo Teatro Novetats, la nit del 14 de Novembre de 1894 / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Carrer de las Cabras, 13, segón / 1894" 1894/11/14 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1754 Tcat Miracle, Josep Una Creu vora el camí Fantasia poemàtica Barcelona Editorial Balmes, S. A. 1933 Biblioteca Popular de Teatre Catòlic, 005 "20,5 cm 32 p" 2 exemplars Biblioteca Popular de Teatre Catòlic N.º 5 / Josep Miracle / Una Creu vora el camí / Fantasia poemàtica en un acte / Editorial Balmes, S.A. / Duran i Bas, 11 : Barcelona / 1933 [Aquesta obra fou estrenada a Barcelona la tarda del dia 19 de maig de 1926, al teatre de l'Orfeó Renaixement.] 1926/05/19 // Barcelona // Teatre Orfeó Renaixement 0

1755 Tcat Miracle, Josep L'enlluernat Comèdia dramàtica Barcelona Editorial Millà 1951 Catalunya Teatral, 010 "22 cm 32 p" 2 exemplars L'enlluernat / Comèdia dramàtica en tres actes original de Josep Miracle / 1951 / Editorial Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona [Aquesta obra va ser estrenada al Teatre Romea, de Barcelona, en el quarta sesió matinal, celebrada el dia 8 de gener de 1950] 1950/01/08 // Barcelona // Teatre Romea 0

1756 Tcat Miret, Josep El miracle de la font Comèdia. Teatre infantil Barcelona Llibreria Bonavia Teatre Infantil, 002 Patuel "18,5 cm 32 p" 2 exemplars Teatre Infantil. II / Josep Miret / El miracle de la font / Comèdia en un acte / Llibreria Bonavía / Tapinería, 4 :-: Telèfon 17325 / Barcelona 0

1757 Tcat Miret, Josep Les sabates de Lídia Comèdia. Teatre infantil Barcelona Llibreria Bonavia Teatre Infantil, 001 "18,5 cm 28 p" 2 exemplars Teatre Infantil I / Josep Miret / Les sabates de Lídia / Comedia en un acte / Estrenada amb extraordinari èxit en el Tetre del Centre de Dependents del Comerç i de la Industria, la tarda del dia 27 de Gener del 1934 / Llibreria Bonavia / Tapineria, 4 - Telèfon 17325 / Barcelona 1934/01/27 // Baarcelona // Teatre del Centre de Dependents del Comerç i de la Industria 0

1758 Tcat Miret, Josep El vell flautista Comèdia Barcelona Editorial Millà 1950 Catalunya Teatral, 009 "21,5 cm 19 p" 2 exemplars "El vell flautista / Comèdia en dos actes, en prosa i vers, original de Josep Miret / Locutor de ""Radio barcelona"" / Estrenada amb gran èxit, en la sessió matinal del dia 28 de maig del 1950, en el Teatre Romea, per la ""Companyia Enric Borrás"", del Centre Parroquial de Sant Feliu de Llobregat. / 1950 / Editorial Millá / Barcelona" 1950/05/28 // Baracelona // Teatre Romea 0

1759 Tcat Misterio, Joan Don Jaume Lo Conqueridor Segona Barcelona "Biblioteca ""Papitu""" "19,5 cm 32 p" Sense coberta "Joan Misterio / Don Jaume Lo Conqueridor / Segona edició / Biblioteca ""Papitu"" / Barcelona" 0

1760 Tcat Minguell i Ribas, Ramon El misteri de la sala d'estar Comèdia policíaca Barcelona Editorial Nereida 1957 Biblioteca Gresol, 013 Casal "17 cm 58 p" 2 exemplars "Ramon Minguell i Ribas / El misteri de la sala d'estar / Comèdia policiaca en dues parts dividides en quatre quadres / Editorial Nereida / Barcelona [Aquesta comèdia va ésser estrenada al Teatre del ""Centre Parroquial de Sant Joan d'Horta"", de Barcelona, el dia 25 de novembre de 1956]" 1956/11/25 // Barcelona // Centre Parroquial de Sant Joan d'Horta 0

1761 Tcat Vidal y Jumbert, J. Servius Monòleg Vic Llibreria i tipografía Vicense 1894 Adan Ferrer "21 cm 16 p" Servius / Monólech original de J. Vidal y Jumbert / Estrenat ab brillantíssim éxit en lo Teatre del Centre Católich de Granollers / Vich / Llibrería y Tipografía Vicense / 7 Rambla del Carme, 7 / 1894 ????/??/?? // Granollers // Teatre del Centre Catòlic 0

1762 Tcat Modelell i Sans, Pau Fe Quadre Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1910 "Biblioteca ""L'Escon"", 041" "18,5 cm 12 p" 2 exemplars "Fé / Quadret representable original de Pau Modolell y Sans / Estrenat en el teatre del Centre Católic de Sant Vicens dels Horts / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Frenería, 1, 1.er, 2.ª/ 1910" ???/??/?? // Sant Vicens dels Horts / Teatre del Centre Catòlic 0

1763 Tcat Modelell i Sans, Pau Ferit del Cor Quadre dramàtic Barcelona Bilioteca Regional 1901 "Galeria Dramàtica de ""La Biblioteca Regional""" Patuel "19 cm 24 p" 2 exemplars Ferit del Cor / Quadro dramátich en un acte y en vers original de P. Modelell y Sans / Barcelona / Biblioteca Regional, Junqueras, 2, pral. / 1901 0

1764 Tcat Modelell i Sans, Pau L'Herbeta de la Virtut Barcelona Bilioteca Regional 1900 "Galeria Dramàtica de ""La Biblioteca Regional""" Foment "21 cm 35 p" 2 exemplars L'Herbeta de la Virtut / Pessa en un acte en tres quadros y en vers original de P. Modolell y Sans / Estrenada ab molt bon éxit la nit del 29 de Juny de 1899, en lo teatre del Centre Católich de Sant Vicents dels Horts / Barcelona / Biblioteca Regional, carrer de Junqueras, 2, pral / 1900 1899/06/29 // Sant Vicents del Horts // Teatre del Centre Catòlic 0

1765 Tcat Moix, Terenci Tartan dels micos contra l'estreta de l'ensanxe Barcelona Edicions 62, s/a. 1974 Pròleg de Maria Aurèlia Capmany 84-297-1016-7 Casal "17,5 cm 121 p" 2 exemplars Terenci Moix / Tartan dels micos contra l'estreta de l'ensanxe / Fantasid de la ceba, molt poc brechtiana, realitzada en Terenciscope i unes pinzellades de Technicolor tronat / Pròleg de Maria Aurèlia Capmany / Edicions 62, s/a., Barcelona [Aquesta obra fou estrenada al Teatre Romea, de Barcelona, el 8 de febrer de 1974] 1974/02/08 // Barcelona // Teatre Romea 0

1766 Tcat Molas i Casas, Joan Baralla de pescateras Humorada Segona Barcelona Llibreria de Eudalt Puig 1887 "21 cm 32 p" 2 exemplars Baralla de pescateras / Humorada que podría ser histórica en un acte y en vers / paródia del celebrat drama de Soler Batalla de Reynas per Joan Molas y Casas / Representada per primera vegada ab extraordinari aplauso en lo Teatre Catala, instalat en lo de Romea, la nit del 22 de Mars de 1887. / Barcelona / Administració General de Propietats Dramáticas y Líricas de J. Molas y Casas / Centre: K¡Llibrería de D. Eudalt Puig, / Plassa Nova, núm. 5. 1887/03/22 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1767 Tcat Molas i Casas, Joan Cercol de bota Tercera Barcelona Imprempta F. Badia 1898 Patuel "20,5 cm 42 p" 2 exemplars Cercol de bota / Capritxo cómich, en un acte y en vers / Parodiat del celebrat drama de Soler Cercol de foch per Joan Molas y Casas/ Estrenada ab éxit extraordinari en lo Teatre Catalá instalat en lo de Romea la nit del 6 de Desembre de 1881 / Tercera Edició Barcelona / Imprempta de F. Badia, Dr. Dou, 14 / 1898 1881/12/06 // Barcelona// Teatre Català (Romea) 0

1768 Tcat Molas i Casas, Joan Cuatre casats y un viudo Comèdia Segona Barcelona "21,5 cm 35 p" Cuatre casats y un viudo / Comedia en un acte y en vers escrito per Joan Molas y Casas / Estrenada ab éxit extraordinari en lo Teatre Català, instalat en lo Tetre Romea, la nit del dia 20 de Mars de l'any 1885. / (Segona edició) / Administració / Baix de Sant Pere, núm. 3, 4.rt / Barcelona 1885/03/20 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1769 Tcat Molet, Silvestre Lo 29 de Setembre Drama Barcelona Estampa de Salvador Manero 1871 "21,5 cm 77 p" 2 exemplars Lo 29 de Setembre / Drama en tres actes y en vers original de Don Silvestre Molet / Estrenad ab éxit estraordinari en lo teatro del Odeon, la nit del 13 de febrer, á benefici del primer actor y director de escena D. Andreu Cazurro / Varcelona / Estampa de Salvador Manero, / Ronda del Nort, núm.128. / 1871 1871/28/13 // Barcelona // Teatre Odeon 0

1770 Tcat Molas i Casas, Joan De Nadal a Sant Esteve Comèdia Tercera Barcelona Impremta-Edicions Artís & Co. 1914 Casal "19 cm 103 p" 2 exemplars De Nadal a Sant Esteve / Comedia de costums en dos actes i en vers original de Joan Molas i Casas / Estrenada amb èxit brillantíssim en el teatre del Bon Retiro, la nit del 14 d'Agosto de 1878 / Tercera Edició / Barcelona / Impremta-Edicions Artís & Co. - Balmes, 54 / 1914 1878/08/14 // Barcelona // Teatre Bon Retiro 0

1771 Tcat Molas i Casas, Joan ¡Endevant las atxas! Comèdia Barcelona Imprempta de Jaume Jepús 1877 Arxiu Central Lírich-Dramàtich de Rafel Ribas Patuel "21 cm 31 p" 2 exemplars ¡Endevant las atxas! / Comedia catalana en un acte, original y en vers, per Joan Molas y Casas. / Estrenada ab brillant éxit en lo Teatro del Bon Retiro, la nit del 29 d'Agost de 1877. / Barcelona. / Imprempta de Jaume Jepús, / Carrer de Petritxol, núm. 10. / 1877 1877/08/29 // Barcelona // Teatre Bon Retiro 0

1772 Tcat Molas i Casas, Joan ¡Endevant les atxes! Comèdia Barcelona Ilustració Catalana 19?? Lectura Popular. Biblioteca d'autors catalans, 111 Patuel "20 cm 31 p (161-192)" 2 exemplars sense portada. Dades de la coberta Lectura Popular / Biblioteca d'autors catalans / Surt cada dijous / Núm. 111 / 10 céntims / Joan Mola y Casas / ¡Endavant les atxes! / Ilustració Catalana / Administració: Mallorca 287 - Barcelona 0

1773 Tcat Molas i Casas, Joan Las festas de Barcelona Revista Barcelona Arxiu Central Lírich-Dramátich de Rafel Ribas. 1877 Patuel "21 cm 20 p" Sense coberta Las festas de Barcelona. Revista Bufo-Satírica-Comich-Ballable / de las mateixas en l'any 1877 per Joan Molas y Casas/ Estrenada ab molt bon éxit en lo teatro del Circo Barcelonès, la nit del 6 de Novembre de 1877 / Barcelona. / Arxiu Central Lírich-Dramátich de Rafel Ribas. / Carrer de l'Unió, N.º 5, pis 3.er / 1877 1877/11/06 // Barcelona // Teatre del Circo Barcelonès 0

1774 Tcat Molas i Casas, Joan La nit de nuvis Comèdia Barcelona Casa Editorial de Teatre Bonavia i Duran 1915 Patuel "21,5 cm 32 p" 2 exemplars La nit de nuvis / Comedia en un acte i en vers escrita per Joan Molas i Casas / Estrenada amb èxit extraordinari en el Teatre Català (Romea) ña nit del 17 d'Abril de 1883 / Nova Edició / Barcelona / Casa Editorial de Teatre / Bonavia i Duran - Impressors - Boquería, 20 / 1915 1883/04/17 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1775 Tcat Molas i Casas, Joan El pessebre de Don Pau / L'estadant nou Monòleg Barcelona Casa Editorial de Teatre Bonavia i Duran 1916 "21,5 cm 16 p" Joan Molas i Casas / El pessebre de Don Pau / L'estadant nou / Monòlegs còmics / Casa Editorial de Teatre / Bonavia i Duran - Impressors - Boqueria, 20 / Barelona - 1916 [S'estrenà amb brillant èxit en el Teatre Catalunya (Eldorado), el dia 28 de Desembre de 1891 + 1891/12/28 // Barcelona // Teatre Catalunya (Eldorado) 0

1776 Tcat Molas i Casas, Joan Ral per duro Comèdia Segona Barcelona Llibreria de Eudalt Puig 1889 "21 cm 85 p" Ral per duro / Comedia en tres actes y en vers original de Joan Molas y Casas / Estrenada ab brillant éxit en lo Teatro Catalá, instalat en lo de Romea, la nit del 15 Janer de 1880. / Barcelona / Llibrería d'Eudalt Puig / Plassa Nova, 5 / 1880 1880/01/15 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1777 Tcat Molas i Casas, Joan La ratlla torta Barcelona Imp. dels Successors de N. Ramirez y C.ª 1885 "21 cm 32 p" 2 exemplars La ratlla torta / Capritxo cómich en un acte y en vers / paroia del celebrat drama de Soler La Ratlla dreta per Joan Molas y Casas/ Representat ab extraordinari aplauso en lo Teatre Catalá, instalat en lo de Romea, la nit del 10 de Novembre del any 1885. / Administració / Baix de Sant Pere, núm. 3, pis 4.rt / Barcelona 1885/11/10 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1778 Tcat Molas i Casas, Joan ¡La sortija!... Quadre de costums Barcelona Establiment Tipográfich dels Successors de Ramirez y C.ª 1881 "20,5 cm 15 p" Sense coberta ¡La sortija!... // Cuadro de costums infantils en un acte y en vers per Joan Molas y Casas // estrenat ab éxit brillantíssim en lo teatre del BON RETIRO, lo dia 1.er de Maig de 1881. / Preu: un ral. / Barcelona / Establiment Tipográfich dels Successors de Ramirez y C.ª / Pasatje de Escudellers, núm. 4. / 1881. 1881/05/01 // Barcelona // Teatre Bon Retiro 0

1779 Tcat Molas i Casas, Joan Una senyora sola Comèdia Quarta Barcelona Galería Molas y Casas 1890 "21 cm 32 p" 2 exemplars Una senyora sola / Comedia en un acte arreglada á la escena catalana per Joan Molas y Casas / estrenada ab éxit brillantíssim en lo Teatre Catalá instalat en lo Teatre Romea la nit del 24 de Octubre de 1882. / 4.ª Edició aumentada ab poesias cómicas original del mateix autor. / Barcelona. / Administració: Galeria Molas y Casas / Carrer del Hispital, N.º 12 y 14, 2.º / 1890 1882/10/24 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1780 Tcat Molet, Silvestre / Ferrer i Codina, Anton La casa pairal Drama Barcelona Imprenta de Espasa Germans y Salat 1875 Patuel "21,5 cm 88 p" 2 exemplars La casa pairal. / Drama en tres actes y en vers, original de Silvestre Molet y Anton Ferrer y Codina / Estrenat ab extraordinari éxit en lo Teatro del Odeon en la nit del 17 de Mars de 1875. / Barcelona. / Arxiu Central Lírich-Dramátich de Rafel Ribas, / carrer de la Unió, número 5, pis 3.er 1875. 1875/03/17 // Barcelona // Teatre Odeon 0

1781 Tcat Molgosa Valls, Jaume Un bateig a cops de punys Comèdia Barcelona Biblioteca Teatro Mundial 1914 Patuel "19 cm 27 p" 2 exemplars "Un bateig a cops de punys / Comedia en un acte y en vers de Jaume Molgosa Valls / Estrenada ab extraordinari èxit al Teatre Espanyol, de Barcelona, el 2 de mars de 1892 / Barcelona / Biblioteca ""Teatro Mundial"" / 21 - Carrer de Sant Pau - 21 / 1914" 1892/03/02 // Barcelona // Teatre Espanyol 0

1782 Tcat Molgosa Valls, Jaume Un bateig a cops de punys Comèdia Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1895 Ricard Bartra "21 cm 30 p" "Un bateig á cops de punys / Comedia en un acte y en vers de Jaume Molgosa Valls / Estrenada ab extraordinari éxit en lo Teatro Español en 2 de Mars de 1892 / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Carrer de las Cabras, 13, 2.on / 1895" 1892/03/02 // Barcelona // Teatre Espanyol 0

1783 Tcat Molgosa Valls, Jaume Lo mascot Barcelona Tipografia de Pujol y C.ª 1898 Biblioteca del periódico Lo Teatro Catalá "21 cm 57 p" 2 exemplars Bblioteca del periçodico Lo Teatro Catalá / Lo mascot / Graciosa comedia inverossímil en tres actes de prosa / basada sobre lo ideal argument de La Mascota per J. Molgosa / Estrenada ab éxit la nit de'l 31 de Janer de 1886, en lo Teatro Español / Barcelona / Tipografia de Pujol y C.ª / Calle de Tallers, núm. 45 / 1898 1886/01/31 // Barcelona // Teatre Espanyol 0

1784 Tcat Molgosa Valls, Josep Oriol Mestre Jan ó l'honra del trevall Drama Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1895 Patuel "21 cm 76 p" 2 exemplars "Joseph Oriol Molgosa Valls / Mestre Jan ó L'Honra del trevall / Drama catalá en cinch actes, arreglo del francés y de la novela Mr. Lombart L'Artisan / Estrenat ab gran aplauso en lo Teatro Romea lo 18 Maig de 1880 / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Carrer de las Cabras, 13, 2.º / 1895" 1880/05/18 // Barcelona // Teatre Romea 0

1785 Tcat Molgosa Valls, Jaume Nihilistas Joguina Barcelona Imprenta de Juan Puigmaciá 1887 Patuel "20 cm 24 p" 2 exemplars Nihilistas / Joguina en un acte en prosa arreglada á la escena catalana per Jaume Molgosa Valls / Estrenada en lo teatro de Novedats la nit del 16 Jané ab brillant éxit. / Barcelona / Imprenta de Juan Puigmaciá, Casanova, 29 / 1887 ????/01/16 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1786 Tcat Moncunill, Antoni i Carnes, Antoni La princesa està malalta Comèdia Barcelona Editorial Balmes, S.A. 1934 Biblioteca Popular de Teatre Catòlic, 011 "21 cm 41 p" Biblioteca Popular de Teatre Catolic N.º 11 / Antoni Carner i Antoni Moncunill / La princesa està malalta / Comèdia en 2 actes / Editorial Bales, S. A. / Duran i Bas 11 : Barcelona / 1934 [Aquesta obra fou estrenada al Centre Cultural Catòlic de St. Quirze de Besora el dia 11 de Febrer de 1934] 1934/02/11 // St. Quirze de Besora // Centre Cultural Catòlic 0

1787 Tcat Molgosa Valls, Josep Oriol Una resurrecció Comèdia Barcelona Estampa dels Successors de N. Ramirez y C.ª 1887 Arxiu lírich-dramàtich de D. R. Montfort "21,5 cm 20 p" 2 exemplars Arxiu lírich-dramátich de D. R. Montfort / Una resurrecció Comedia en un acte original de Joseph O. Molgosa Valls / Estrenada ab brillant éxit en lo Teatro del Tívoli de Barcelona, la nit del dimars 16 Setembre de 1884 á benefici de las bailarinas que prenguéren part en lo ball d'espectacle PARTHÉNOPE / Barcelona / Estampa dels Successors de N. Ramirez y Comp.ª / Passatge d'Escudellers, núm. 4 / 1887 1884/09/16 // Barcelona // Teatre Tìvoli 0

1788 Tcat Molina i Ruquer, Enric Qui mes busca... Comèdia Barcelona Tipografía de J. M.ª Eernandez 1891 Pruna, J. "20 cm 31 p" 2 exemplars "Qui mes busca... / comedia en un acte y en vers original de Enrich Molina y Ruquer / y ab dibuixos de J. Pruna / 1891 [Estrenada en la nit del 11 de Jener del any 1891 en lo teatro de la ""Societat Niu Guerrer"" en obsequi á la mateixa.]" 1891/01/11 / Barecelona // Teatre Societat Niu Guerrer 0

1789 Tcat Molina i Ruquer, Enric Un rey de pega Monòleg líric Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1894 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 027" Comella, Josep M. Patuel "21 cm 12 p" 2 exemplars "Un Rey de pega / Monolech lirich en un acte y en vers original de Enrich Molina / Música de Joseph M.ª Comella / Barcelona / Biblioteca de lo ""Teatro Regional"" / Carrer de las Cabras, 13, segón / 1894" 0

1790 Tcat Montaner, Manel Per forsa Comèdia Barcelona "Estampa ""La Catalana"" de J. Puigventós" 1898 "20 cm 23 p" Sense coberta "Per forsa / Comedia en un acte y en prosa de Manel Montaner / Estrenada en lo Teatre Principal la vetlla del 5 de Mars de 1898 / Barcelona / Estampa ""La Catalana"" de J. Puigventós / Dormitori Sant Francesch, 5 / 1898" 0

1791 Tcat Montellá i Senespleda, Pau Els informes Comèdia Barcelona A. López Robert, impressor 1900 "21 cm 15 p" 2 exemplars Els informes / Comedia en un acte, en catalá del que ara's parla / Son autor Pau Montellá y Senespleda / El pensament general d'aquesta comedia, es tret de la que ab igual títol escrigué en francés Hipólit Paullain. / Barcelona / A. López Robert, impresor / Conde del Asalta, núm. 63 / 1900 0

1792 Tcat Molins i Gelada, Anton La perla olotina ó La Verge del Tura Drama Olot Imprempta y llibrería de Joan Bonet 1883 "21 cm 96 p" 2 exemplars La perla olotina ó La Verge del Tura. / Drama en un prólech y tres actes escris en vers, y en catalá usual, per l'obrer Anton Molins y Gelada / Corregit per lo Rt. D. Miquel Buixons catedrátich del Seminari de Gerona. Música del jove aficionat Ignasi Rubió. / Estrenat ab brillant ñexit en Olot, la nit del 8 de Setembre de 1880, en lo teatro de la Associació Católica D'Obrers Olotins baix lo patrocini de la Sagrada Familia. / Olot. Imprempta y llibreria de Joan Bonet, / carrer Major, núm. 2. / 1883 1880/09/08 / Olot // Teatre Associació Católica D'Obrers Olotins 0

1793 Ttrcat Molins i Gelada, Anton La Naixament del Salvador ò La redempció del esclau / La Adoració dels Reys Sarsuela pastoril Olot / Ripoll Imprempta y llibreria de Joan Bonet / Imprempta y llibreria de Ramón Bonet 1901 Parer, Josep Patuel / Foment "20,5 cm 89 p" 2 exemplars, un de força malmès Lo Naixament del Salvador ò La redempció de l'esclau / Sarsuela pastoril en quatre actes y en vers / original de Anton Molins y Gelada / Traduhida del castellá al catalá per Mossen Joseph Parer, Pvre. / Música de Ignasi Rubió. / Seguit de La Adoració dels Reys / Aquesta traducció fou estrenada ab bon èxit en lo Teatre de la Academia Católica de Ripoll la nit del dia 25 de Desembre de 1898 / Olot: / Imprempta y llibreria de Joan Bonet, / Carrer Major, núm. 3 / Ripoll: Imprempta y llibreria de Ramón Bonet, / Sant Pere, núm. 16 / 1901 // La Adoració del Reys / (Segona part de Lo Naixament del Salvador) / Sarsuela pastoril en un acte y en vers / Original dels esmentats autors / Traduhida del castellá al catalá per Mossen J. A. Pvre. [sic] 1898/12/25 // Ripoll // Teatre de l'Acadèmia Catòlica 0

1794 Tcat Montero, Joaquim L'ànima que m'aguanta Barcelona Salvador Bonavía Patuel "18 cm 18 p" Sense portada. Dades de la coberta Suplement 7 a La Escena Catalana / 25 cèntims / L'ànima que m'aguanta / Parodia de L'ànima es meva / escrita per Joaquim Nontero / S. Bonavía / Tapinería, 13 / Barcelona [Aquesta obra sigué estrenada al Teatre Nou, de Barcelona, el dia 26 de Maig de1920] 1920/05/26 // Barcelona // Teatre Nou 0

1795 Tcat Montero, Joaquim L'ànima que m'aguanta Segona Barcelona Salvador Bonavía "19 cm 15 p" 2 exemplars sense portada. Dades de la coberta Suplement 7 a La Escena Catalana / 25 cèntims / L'ànima que m'aguanta / Parodia de L'ànima es meva / escrita per Joaquim Montero / 2.ª Edició / S. Bonavía / Tapinería 13 / Barcelona [Aquesta obra sigué estrenada al Teatre Nou, de Barcelona, el dia 26 de Maig de 1920] 1920/05/26 // Barcelona // Teatre Nou 0

1796 Tcat Montero, Joaquim / Amichatis Les Bones Festes Barcelona Gràf. Cortel 1920? "21 cm 52 p" Sense portada. Dades de la coberta / Peu d'impremta segon CCUC "Les Bones Festes / Escenes de Nadal en 2 actes, dividits en una demina, 6 quadros, una invitació i un pessebre, original de Montero i ""Amichatis"" / Aquesta obra fou estrenada en el Teatre Nou de Barcelona, amb èxit extraordinari, la nit del 23 de Desembre de 1920" 1920/12/23 // Barcelona // Teatre Nou 0

1797 Tcat Montero, Joaquim / Amichatis La borda (La vida d'una dona de la Rambla) Barcelona La Novel·la Teatral Catalana 1920? La Novel·la Teatral Catalana, 023 Casal "18,5 cm 55 p" 2 exemplars "La borda (La vida d'una dona de la Rambla) / Pel·licula parlada, realista, en tres sèries i tretze episodis, original de Joaquim Montero i ""Amichatis"" / Estrenada amb gran éxit al Teatre Nou, de Barcelona, el dia 3 d'abril de 1920" 1920/04/03 // Barcelona // Teatre Nou 0

1798 Tcat Montero, Joaquim / Amichatis La Dança dels Set Vels Vodevil Barcelona "Llibreria de ""La Escena Catalana"" S. Bonavía" 1921 Biblioteca Vodevillesca, 002 "21,5 cm 46 p" 2 exemplars "La dança dels set vels / Comèdia vodevill en tres actes, de Tristan Bernard i H. Fremon / Traducció catalana de J. Montero i Amichatis / Estrenada el dia 26 de Febrer de 1921 en el Teatre Nou de Barcelona / Barcelona / Llibrería de ""La Escena Catalana"" / S. Bonavía - Tapineria, 13 / 1921" 1921/02/26 // Barcelona // Teatre Nou 0

1799 Tcat Montero, Joaquim El que costa vestir bé! Comèdia Barcelona "Llibreria de ""La Escena Catalana""" 1920 "18,5 cm 26 p" 2 exemplars "El que costa vestir bé! / Comedieta en un acte engiponada per Joaquim Montero / Estrenada al Teatre Català (Romea) el dia 2 de octubre de 1920 / Barcelona / Llibreria de ""La Escena Catalana"" / Carrer Tapinería, 13 / 1920" 1920/10/02 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1800 Tcat Montero, Joaquim Fins el dimoni porta banyes Vodevil Barcelona Salvador Bonavía 1924 Pou, Rafael "22 cm 63 p" 2 exemplars "Fins el dimoni porta banyes / Fantasia vodevillesca en un pròleg i 3 actes, dividida en 13 quadros / Original d'en Joaquim Montero / Música del mestre Rfael [sic] Pou / Barcelona / Salvador Bonavía.- Tapineria, 4 / 1924 [Aquesta obra s'ha estrenat al ""Gran Teatre Espanyol"", de Barcelona, el dia 19 d'abril de 1924]" 1924/04/19 // Barcelona // Gran Teatre Espanyol 0

1801 Tcat Montero, Joaquim La nit de les castanyes Barcelona 1920? Patuel "18,5 cm 32 p" 2 exemplars sense coberta La nit de les castanyes / Astrakanada en un acte, de Joaquim Montero / Aquesta comèdia fou estrenada en el Teatre Català Romea de Barcelona, la nit del 29 d'Octubre de 1920 1920/10/29 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1802 Tcat Montero, Joaquim "La ""Paralela""" Diàlegs Barcelona Bonavía i Duràn, Impressors 1916 "21,5 cm 16 p" 2 exemplars "La ""Paralela"" / Col·leció de Diálegs / original de Joaquim Montero / La Pauleta es fa coupletista / Després del debut / Cami del cementiri / Retorn de la ""Paralela"" / Casa Editorial de Teatre / Bonavia i Duran - Impressors - Boqueria, 20 / Barcelona - 1916" 0

1803 Tcat Montero, Joaquim "La retirada de la ""Paralela""" Barcelona Bonavía i Duràn, Impressors 1916 "21,5 cm 15 p" 2 exemplars "La retirada de la ""Paralela"" / Improvisació en un acte i en vers original de Joaquim Montero * Estrenada amb gran èxit en l'""Associació Montero"" en Juny de 1915 / Casa Editorial de Teatre / Bonavía i Duràn. Boquería, 20.- Barcelona / 1916" 1915/06/?? // Barcelona // Associació Montero 0

1804 Tcat Montero, Joaquim Riera baixa Barcelona Lo Teatro Regional 1897 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" Patuel "21 cm 27 p" 2 exemplars sense coberta. Un retallat "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Riera baixa / Parodia de Terra Baixa per Joaquim Montero / Estrenada en lo teatro Romea la nit del 17 de Maig de 1897 / Barcelona / ""Lo Teatro Regional"" - Plassa del Pi. núm. 3, 2on / 1897 " 1897/05/17 // Barcelona // Teatre Romea 0

1805 Tcat Montero, Joaquim Lo senyor Palaudarias (Continuació de Lo somni de la ignocencia) Sarsuela Segona Barcelona Tipografia de Pujol y C.ª 1897 "20,5 cm 24 p" Lo senyor Palaudarias / (Continuació de Lo somni de la Ignocencia) / Sarsuela en un acte original de D. Joaquím Montero / Música del mestre D. Arturo de Isaura / Estrenada ab gran éxit la nit del 31 de Desembre de 1896 en lo Teatre Principal de Barcelona. / Segona edició / Barcelona / Tipografia de Pujol y C.ª / Carrer de Tallers, núm 45 / 1897 1896/12/31 // Barcelona // Teatre Principal 0

1806 Tcat Montoriol, Carme Avarícia Comèdia dramàtica Barcelona Llibreria Millà 1936 Catalunya Teatral, 096 Patuel "18 cm 48 p" 2 exemplars Avaricia / Comèdia dramàtica, en tres actes quatre quadres i un epíleg / Original de Carme Montoriol / Estrena: Teatre Novetats, de Barcelona, 26 febrer 1936 per la companyia Nicolau-Martori / Cataluna Teatral / Any V / 15 de març 1936 / Núm. 96 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1936/02/26 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1807 Tcat Montoriol, Carme L'huracà Drama Barcelona Llibreria Millà 1935 Catalunya Teatral, 070 Patuel "18 cm 42 p" 2 exemplars L'huracà / Drama en tres actes de Carme Montoriol Puig / Aquesta obra fou estrenada el dia 25 de gener de 1935, al Teatre Poliorama de Barcelona, en la Temporada Oficial de Teatre Català subvencionada per la Generalitat de Catalunya / Catalunya Teatral / Any IV / 1 febrer 1935 / Núm 70 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1935/01/25 // Barcelona // Teatre Poliorama 0

1808 Tcat Montserrat, Cecili de La carbonera Sainet líric Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1933 "Biblioteca ""L'Escon"", 162" Patuel "21 cm 24 p" La carbonera / Sainet liric en un acte, per a noies original de Cecili de Montserrat / Primera edició / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 / Llibreria / Barcelona / 1933 0

1809 Tcat Soler, Frederic (Pitarra) Si us plau per forsa Proverbi Tercera Barcelona Llibreria Espanyola de López, Editor Singlots poetichs, 008 Gordon, Anton Moliné, M. "21,5 cm 45 p" Sense coberta Singlots poétichs ab ninots / Obra 8.ª / Preu 2 rals / Si us plau per forsa / Proverbi en dos actes, en vers y en catalá del que ara 's parla original de D. Serafí Pitarra / y posat en solfas per D. Anton Gordon / Estrenat en la inauguració del any segon del teatre catalá y dedicat al distingit primer actor D. Lleó Fontova / 3.ª Edició - Ilustrada per M. Molinó / Barcelona. Lli brería Espanyola de Lopez, Editor 0

1810 Tcat Salvat, Ricard Adrià Gual i la seva època Barcelona Edicions 62 1972 El Galliner, 016 Olivar, Arnaui "17,5 cm 80 p" Ricard Salvat / Adrià Gual i la seva època / Pròleg d'Arnau Olivar / Edicions 62, Barcelona 1967/09/30 // Barcelona // Teatre Romea 0

2550 Tcat Salvat, Ricard Mort d'home Drama Palma de Mallorca Editorial Moll 1963 Biblioteca Raixa, 064 Espriu, Salvador Casal "15 cm 111 p" Ricard Salvat / Mort d'home / Palma de Mallorca / Editorial Moll 1961/01/10 // Barelona // Cúpula del Coliseum, Museu d'Art Contemporani 0

1811 Tcast Mora, E. (Enric) Un charlatán Monòleg Barcelona Llibrería Espanyola 1893 "21 cm 16 p" 3 exemplars Un charlatán / Monólech en vers original de E. Mora / Estrenat ab extraordinari éxit en lo teatro de Novedats la nit del 12 de Novembre de 1892 / Barcelona / Llibrería Espanyola.- Rambla del Mitj, núm. 20 / 1893 1892/11/12 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1812 Tcat Mora, Manel / Busqué, Joan Cataplasmas de cal Sr. Francisco Comèdia Barcelona Biblioteca Regional 1901 "Galeria Dramàtica de ""La Biblioteca Regional""" Patuel "19 cm 29 p" 2 exemplars "Cataplasmas de cal Sr. Francisco / Comedia en un acte y en vers original de lo Rnt. Manel Mora Pvre. y D. Joan Bosqué / Estrenada ab éxit extraordinari á la tarde del 20 de Janer de 1901 en lo ""Círcol Católich d'Obrers"" de Mataró. / Barcelona / Biblioteca Regional, Junqueras, 2 pral, / 1901" 1901/01/20 // Mataró // Círcol Catòlic d'Obrers 0

1813 Tcat Mora, Manel / Busqué, Joan Cómichs en doyna Barcelona Biblioteca Regional 1899 Galeria Dramática de Lo Teatro Católich Foment "21,5 cm 31 p" 2 exemplars, Un sense coberta "Galería dramática de Lo Teatro Católich / Cómichs en doyna / pessa en un acte y en vers per M. Mora y J. Busqué / Estrenat ab bon éxit en lo ""Círcol Católich d'Obrers de Mataró"" lo 28 de Juliol de 1898. / Barcelona / ""Biblioteca Regional,"" Molas, 24, entr. 1.ª / 1899" 1898/07/28 // Mataró //Círcol Catòlic d'Obrers 0

1814 Tcat Mora, Manel / Busqué, Joan L'Hereu del Hostal Drama Barcelona Biblioteca Regional 1900 "Galeria Dramàtica de ""La Biblioteca Regional""" Patuel "21,5 cm 94 p" 2 exemplars. 1 sense coberta ni portada "L'Hereu del Hostal / Drama en tres actes y en vers per en Manel Mora y Joan Busqué / Estrenat ab molt bon éxit, en la nit del 28 de Juliol de 1899, en lo ""Círcol Católich d'Obrers"" de Mataró / Barcelona / Biblioteca Regional, Junqueras, núm 2, principal / 1900" 1899/07/28 // Mataró // Círcol Catòlic d'Obrers 0

1815 Tcat Mora, Ramon La perla de Taradell Barcelona Imprempta de la V. y F. de Gaspar 1866 Archivo Central Lírico-Dramático "20,5 cm 26 p" La perla de Taradell. / Pessa bilingue arreglada per Ramon Mora. / Estrenada ab regular éxit la nit del 13 de Maig de 1866, en lo teatro de Gracia / Barcelona / Imprempta de la V. y F. de Gaspar, Cervantes. - 3. / 1866. 1866/05/13 // Barcelona // Teatre de Gràcia 0

1816 Tcat Mora Alsinella, Victor La Cançó dels Catalans Drama patriòtic Barcelona Llibreria Bonavia 1922? "19 cm 31 p" 2 exemplars "La Cançó dels Catalans / Drama patriótic en un acte original d'en Victor Mora Alsinella / Llibreter: Salvador Bonavia / Tapinería, 18. - Barcelona [Aquesta obra fou estrenada la nit del 30 de Març de 1922 en ""l'Esquerra de l'Aixamplis""]" 1922/03/30 // Barcelona // Teatre Esquerra de l'Aixamplis 0

1817 Tcat Mora. Victor / Amat, Marian El carro de l'alegria Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1933 Catalunya Teatral, 031 Casal "18 cm 72 p" 2 exemplars El carro de l'alegria / Comèdia en tres actes original de Victor Mora i Marian Amat / Estrena: Teatre Catala Romea, 16 maig 1933. / (Companyía: Vila-Davi. - Empresa: Burgas-Davi) / Administraciio / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 1933/05/16 // Barcelona / Teatre Català (Romea) 0

1818 Tcat Moragas Roger, Valentí La culpable Comèdia Barcelona Editorial Nereida 1958 Biblioteca Gresol, 036 "17 cm 61 p" 2 exemplars Valentí Moragas Roger / La culpable / Comèdia en tres actes / Editorial Nereida / [Aquesta comèdia va ésser estrenada al Teatre Romea de Barcelona el dia 11 de març de 1935] 1935/03/11 // Barcelona // Teatre Romea 0

1819 Tcat Moragas Roger, Valentí / Elias, Lluís Romeu: de 5 a 9 Comèdia Barcelona Editorial Millà 1962 Catalunya Teatral, 078 Casal i Patuel "18 cm 56 p" 3 exemplars Romeu: de 5 a 9 / Comèdia en tres actes original de Valentí Moragas Roger i Lluís Elias / Estrenada al Teatre Romea de Barcelona, per la companyia titular de Joan Capri, el 4 de desembre de 1957 / 1962 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 1957/12/04 // Barcelona // Teatre Romea 0

1820 Tcat Moran, Antoni Sacosta Drama Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1908 "Biblioteca ""L'Escon"", 024" Foment "19 cm 37 p" "Sacosta / (Primera part) / Drama en dos actes y quatre quadros original de Antoni Moran / Premiat en el XXVII Certamen literari musical d'Olot, any 1906, y estrenat á l'Orfeó Gironí, el 6 de Janer de 1908. / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Carrer de Petritxol, núm, 18, 3.er / 1908" 1909/01/06 // Girona // Teatre Orfeó Gironí 0

1821 Tcat Morató, Josep Les angunies del repós Comèdia Barcelona Bartomeu Baxarias 1909 De tots colors "19,5 cm 90" 2 exemplars Joseph Morató / Les angunies del repós / Comedia en tres actes / De tots colors [Aquesta obra va ser estrenada al Teatre Romea, la nit del 27 de novembre de 1906] 1906/11/27// Barcelona // Teatre Romea 0

1822 Tcat Morató, Josep Les arrels Drama Barcelona Bartomeu Baxarias 1909? De tots colors Patuel "19 cm 109 p" 2 exemplars Joseph Morató / Les arrels / Drama en tres actes / De tots colors [Aquesta obra's va estrenar al Teatre Romea la nit del 12 de Novembre de 1909] 1909/11/12 // Barcelon // Teatre Romea 0

1823 Tcat Morató, Josep La Casa de tothom Comèdia Barcelona Salvador Bonavía, Impressor 1913 Patuel "18,5 cm 125 p" 2 exemplars "Josep Morato / La Casa de tothom / Comedia en tres actes / Salvador Bonavía, Impressor. / Plaça del Pí, 5 - Barcelona - 1913 [Aquesta obra fou estrenada en el ""Gran Teatro Español"", per la companyia del ""Sindicat d'Autors Dramàtics"", el dia 20 de Desembre de 1912]" 1912/12/20 // Barcelona // Gran Teatro Español 0

1824 Tcat Morató, Josep El comensar de les coses Comèdia Barcelona Bartomeu Baxarias 1909 De tots colors "18,5 cm 125 p" 2 exemplars "Joseph Morató / El comensar de les coses / Comedia en quatre actes / De tots colors [Aquesta obra va ser estrenada al Teatre Novetats, per la ""Nova Empresa de Teatre Català"", baix la direcció de l'Adrià Gual, la nit del 17 d'abril de 1909]" 1909/04/17 // Barcelona // Testre Novetats 0

1825 Tcat Morató, Josep Un cop de vent Pas de comèdia Barcelona Bartomeu Baxarias 1908 De tots colors "18,5 cm 26 p" 2 exemplars "Joseph Morató / Un cop de vent / Paas de comedia / De tots colors [Aquest pas de comedia va ser estrenat al Teatre Novetats, per la ""Nova Empresa de Teatre Català"", el dia 3 de Desembre de 1908, a la vetlla]" 1908/12/03 // BarcelonA // Teatre Novetats 0

1826 Tcat Morató, Josep La Dama d'Aragó Barcelona Imp. Santpere 1906? Espectacles Audicions Graner Casal "15,5 cm 18 p" Sense portada. Dades de la coberta Espectacles Audicions Graner / Teatre Principal / La Dama d'Aragó / Adaptació de la cancó popular, en tres quadros. / per Josep Morató / música del mestre Adriá Esquerrá / Decoracions d0en Frederic Brunet / Estrena 27 setembre 1906 1906/09/27 // Barcelona // Teatre Principal 0

1827 Tcat Morató, Josep La fortuna boja Comèdia Barcelona Bartomeu Baxarias 1908 De tots colors "18,5 cm 142 p" 2 exemplars Joseph Morató / La Fortuna boja / Comedia en quatre actes / De tots colors [Aquesta obra va ser estrenada al Teatre Català (Romea), de Barcelona, la nit del 14 de Febrer de 1908] 1908/02/14 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1828 Tcat Morató, Josep El tresor Comèdia Barcelona Salvador Bonavía, Impressor 1912 "18,5 cm 104 p" 2 exemplars "Josep Morató / El tresor / Comedia en tres actes / Salbador Bonavía. Impressor. / Plassa del Pí, 5 - Barcelona.-1912 [Aquiesta obra fou estrenada al Teatre de Catalunya per la companyía del ""Sindicat d'Autors Dramàtics Catalans,"" el dia 16 de Mars de 1912]" 1912/03/16 // Barcelona // Teatre de Catalunya 0

1829 Tcat Moratones i Mas, Salvador La primera nit Comèdia Barcelona Establiment tipogràfich de Bernabé Baseda 1883 Archivo Central Lírich-Dramàtich de D. Rafel Ribas "21 cm 24 p" 2 exemplars La primera nit / Comedia en un acte y en prosa per Salvador Moratones y Mas / Estrenada ab molt bon éxit en lo Teatre de Novetats la nit del dissapte 28 d'Abril de 1883 / Barcelona / Arxiu Central Lírich-Dramátich de D. Rafel Ribas / Unió, número 5, pis tercer / 1883 1883/04/28 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1830 Tcat Moreno de Llanza, Rafel Entre Espasa y Paret Comèdia Barcelona Tip. C. Vives 1909 Patuel "21 cm 59 p" 2 exemplars Entre Espasa y Paret / Comedia en dos actes y en prosa arrenjada á la escena catalana per Rafel Moreno de Llanza / Estrenada ab bon éxit en lo Teatre Catalá (Romea) en la vetlla del Divendres 15 de Janer de 1909 / Tip. C. Vives, Nou de Sant Francesch 22. / Barcelona / 1909 1909/01/15 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1831 Tcat Morer, Agustí L'Hereu Pruna Mataró Edicions de la Casa Patuel 1934 Biblioteca Iluro Patuel "22,5 cm 20 p" 2 exemplars L'Hereu Pruna / Pessa catalana en un acte y en vers de Agustí Morer / Representada ab gran èxit en molts teatres de Catalunya / Any 1934 0

1832 Tcat Morer, Agustí L'Hereu Pruna Barcelona Biblioteca Teatro Mundial 1914 Biblioteca Teatro Mundial, 018 Casal i Adan Ferrer "19 cm 23 p" 2 exemplars "L'hereu Pruna / Pessa catalana en un acte y en vers de Agusti Morer / Representada ab gran èxit en molts teatres de Catalunya / Barcelona / Biblioteca ""Teatro Mundial"" / 21 - Carrer de Sant Pau - 21 / 1914" 0

1833 Tcat Morera Franco, Antoni Per una equivocació Comèdia Barcelona Industries Grafiques Guinart 1925? "21 cm 19 p" Sense portada. Dades de la coberta Antoni Morera Franco Per una equivocacio / Comedia en un acte i en prosa, estrenada el dia 11 de Gener de 1925, en el teatre del Bosc de Mataró / Preu. Una pesseta / Industries Grafiques Guinart - Clot, 112 1925/01/11 // Nataró // Teatre del Bosc 0

1834 Tcat Muñoz Pujol, Josep M. Antígona Barcelona Aymà, S. A. Editora 1967 Quaderns de Teatre ADB, 020 Casal "18,5 cm 74 p" 2 exemplars J. M. Muñoz Pujol / Antígona / Premi Josep M. de Sagarra 1965 / Aymà, S. A. Editora [Fou estrenada el 24 de maig de 1967, a la Cúpula del Coliseum, de Barcelona] 1967/05/24 // Barcelona // Cúpula del Coliseum 0

1840 Tcat Muñoz Pujol, Josep M. Kux, My Lord! o les metamorfosis reaccionàries Barcelona Edicions 62 1977 El Galliner, 039 Pròleg de Ricard Salvat 84-297-1319-0. Casal "17,5 cm 121 p" Josep Maria Muñoz Pujol / Kux, My Lord! o les metamorfosis reaccionàries / Pròleg de Ricard Salvat / Edicions 62 s/a., Barcelona 0

1835 Tcat Morros Ribalta, Ramon / Marti Marull, Jaume / Roger, Miquel / Roig Guivernau, J. Gent d'estrop / Capvespre / La segona volta / L'amor que li mancava Marina / Elegia / Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1934 Catalunya Teatral, 052 Casal "18 cm 70 p (22 + 13 + 18 + 17)" 2 exemplars, un amb només la primera obra "Gent d'estrop / Marina en un acte original de Ramon Morros Ribalta / Aquesta obra ha estat mencionada en el Concurs de la Federació Catalana de Societats de Teatre Amateur. / Catalunya Teatral / Any III / 1 Maig 1934 / Núm. 52 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona // Capvespre / Elegia en un acte original de Jaume Martí Marull / Aquesta obra ha estat mencionada en el Concurs d'obres en un acte convocat per la ""Federació Catalana de Societats de Teatre Amateur"", l'any 1934 . / Catalunya Teatral / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona // La segona volta / Comedia en un acte original de Miquel Roger / Aquesta obra ha estat mencionada en el Concurs d'obres en un acte convocat per la ""Federació Catalana de Societats de Teatre Amateur"", l'any 1934 / Catalunya Teatral / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona // L'amor que li mancava / Comedia en un acte original de J. Roig Guivernau / Aquesta obra ha estat mencionada en el Concurs d'obres en un acte convocat per la ""Federació Catalana de Societats de Teatre Amateur"", l'any 1934. / Catalunya Teatral / Llibreria Millà Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona" 0

1836 Tcat Moyà Gilabert de la Portella, Llorenç Adoració dels tres reis d'Orient Mallorca Gràfiques Miramar 1966 Casal "17,5 cm 79 p" Adoració dels Tres Reis d'Orient / Ara de bell nou composta per Missèr Llorenç Moyà Gilabert de la Portella / Ciutat de Mallorca / 1966 0

1837 Tcat Mundet Álvarez, Agustí / Millà Navarro, Àngel El comissari del poble Barcelona Llibreria Millà 1936 Catalunya Teatral, 105 Patuel "18 cm 47 p" El comisari del poble / Obra social-antifeixista. en tres episodis melodramàtics. original de Agustí Mundet Álvarez i Àngel Millà Navarro / Catalunya Teatrel / Any V / 16 d'agost 1936 / Núm. 1o5 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona [Aquesta obra fou representada per primera vegada com a prova d'estudi, per la Companyía d'Obres Socials, Penya Vives, en el teatre de la Societat El Ciervo, de Sabadell, la nit del 7 de juny del 1936] 1936/06/07 // Sabadell // Teatre de la Societat El Ciervo 0

1838 Tcat Mundet Álvarez, Agustí / Millà Navarro, Àngel El far de les tempestes Guinyol Barcelona Llibreria Millà 1935 Catalunya Teatral, 077 Casal "18 cm 28 p" 2 exemplars El far de les tempestes / Gran-Guinyol en dos actes de Agustí Mundet i Angel Millà / Estrena: Ateneu Montserrat, de Barcelona, 2 Desembre 1934. / Catalunya Teatral / Any IV / 15 de maig 1935 / Núm. 77 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1934/12/02 // Barcelona // Ateneu Montserrat 0

1839 Tcat Muñoz, Enric Reconciliació Drama rural Barcelona 1909 "18,5 cm 62 p" 2 exemplars sense coberta "Enric Muñoz / Reconciliació / Drama rural en dos actes / Depòsit General / Salvador Bonavía Petritxol, núm. 2 / Barcelona / 1909" 0

1841 Tcat Muñoz i Sambola, Francesca Mariàngela Quadre dramàtic Barcelona Editorial Balmes 1950 Divulgadora Escadélscymi, 004 "17 cm 24 p" Obra divulgadora escadèlscymi N.º 4 / Litertura Apostólico-Amena / Escena Católico-Femenina / Mariàngela / Quadre dramàtic en prosa, original de Francesca Muñoz i Sambolo / Editorial almes / Duran i Bas, 11 - Barcelona / 1950 0

1842 Tcat Muntané, Miquel-Lluís De portes endins Comèdia dramàtica Barcelona Editorial Millà 1987 Catalunya Teatral. 2a època, 226 Pròleg de Jordi Torres 84-7304-146-1 Casal "17 cm 43 p" De portes endins / Comèdia dramàtica en dos actes Original de Miquel-Lluís Muntané / 1876 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona [Aquesta obra fou estrenada el 17 de gener de 1987, a la Sala Sant Gaietà de Barcelona] 1987/01/17 // Barcelona // Sala Sant Gaietà 0

1843 Tcat Muntané, Ramon ¡Ditxós Tenorio! Joguina còmica Barcelona Establiment tipográfich de Joaquim Collazos 1901 Patuel "21 cm 24 p" ¡Ditxós Tenorio! / Juguet cómich en un acte y en vers original de Ramón Muntané / Representat ab gran éxit en diferents teatros y societats de Catalunya / Barcelona / Establiment tipográfich de Joaquím Collazos / Plassa Igualtat (S, Agustí) / 1901 0

1844 Tcat Muntané, Ramon ¡Ditxós Tenorio! Joguina còmica Barcelona Biblioteca Teatro Mundial 1914 Biblioteca Teatro Mundial Patuel "18 cm 27 p" 2 exemplars "¡Ditxós Tenorio! / Juguet cómich en un acte y en vers original de Ramón Muntané / Barcelona / Biblioteca ""Teatro Mundial"" / 21 - Carrer de Sant Pau - 21 / 1914" 0

1845 Tcat Muntané, Ramon Els Duros Sevillanos Sainet Barcelona Tip. F. Cuesta 1911 "21 cm 24 p" 2 exemplars Els Duros Sevillanos / Sainet en un acte y en prosa original de Ramón Muntané / Barcelona / Tip. F. Cuesta.- Plassa Letamendi, 28 / 1911 0

1846 Tcat Muntané, Ramon Un torero d'hivern Barcelona Imprenta de Pedri Irtega 1899 "21 cm 8 p" Sense portada. Dades de la coberta Un torero d'hivern / Corrida en un acte y en prosa, original de R. Montané / 1899 0

1847 Tcat Muntané, Ramon Toreros de pega Humorada Barcelona Biblioteca Teatro Mundial 1914 Biblioteca Teatro Mundial, 006 "19 cm 26 p" 2 exemplars "Toreros de pega / Humorada cómica en un acte y dos quadros, en prosa, original de Ramón Muntané / Barcelona / Biblioteca ""Teatro Mundial"" / 21 - Carrer de Sant Pau - 21 / 1914" 0

1848 Tcat Muntañola, Antoni M. L'exministre Drama Barcelona Imprempta de Salvador Bonavia 1911 La Escena Catalana, 057 "21,5 cm 54 p" 2 exemplars L'exministre / Drama en tres actes original de Antoni M. Muntañola / Estrenat al Teatre Romea la nit del 15 de Abril de 1911 / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavia / Plassa del Pí, 5 / 1911 1911/04/15 // Barcelona // Teatre Romea 0

1849 Tcat Muntañola, Antoni M. La Victoria dels Cent deu Farsa Barcelona Salvador Bonavía, Impressor 1913 "18,5 cm 97 p" 2 exemplars "La Victoria dels Cent deu / Farsa en dos actes y tres quadros en vers y prosa original de Antoni Muntañola / Salvador Bonavía. Impressor. / Plassa del Pí, 5 - Barcelona - 1913 [Aquesta obra fou estrenada al ""Teatro Español"" per la companyía del Sindicat d'Autors Dramàtics Catalans, el día 23 de Novembre de 1912]" 1912/11/23 // Barcelona // Teatre Espanyol 0

1850 Tcat Múrio i Ponsa, Narcís Dos galants per una noia Comèdia dramàtica Barcelona Editorial Millà 1955 Catalunya Teatral. 2a època, 029 "21,5 cm 32 p" 2 exemplars Dos galants per una noia / Comèdia dramàtica en tres actes original de Narcis Murio Ponsa / Estrenada al Ateneu Catòlic de Sant Gervasi el 16 d'abril del 1950 / 1955 / Editorial Milla / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 1950/04/16 // Barcelona // Ateneu Catòlic de Sant Gervasi 0

1851 Tcat Nadal, Joaqauim M. de ¡Maria! Quadre dramàtic Barcelona Imprenta dels germans Subirana 1905 Patuel "18 cm 32 p" 2 exemplars ¡Maria! / Quadro dramátich per Joaquim M.ª de Nadal / Barcelona / Imprenta dels Germans Subirana / Carrer de la Portaferrissa, 14 / 1905 [L'estreno d'aquesta obra tingué lloch al Teatre Romea lo dia 10 de Febrer de 1905] 1905/02/10 Barcelona // Teatre Romea 0

1852 Tcat Nadal, Lluís B. La Goja Drama Vic Tipografia Balmesiana 1920 Biblioteca d'Autors Vigatans, XIV Pròleg de Martí Genís i Aguilar Adan Ferrer "19 cm 86 p" 2 exemplars Biblioteca D'Autors Vigatans / Volum XIV / La Goja / (Quatre Actes) per Lluís B. Nadal / Prolech de Martí Genís y Aguilar / Gazeta de Vich / 1920 0

1853 Tcat Navarro Costabella, Josep Els amors de Judit Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1935 Catalunya Teatral, 083 "18 cm 45 p" 2 exemplars "Els amors de Judit / Comedia en tres actes original de J. Navarro Costabella / Estrena: ""Foment Autonomista Català"", de Barcelona, dia 28 d'abril de 1935 / Catalunya Teatral / Anys IV / 15 d'agost 1935 / Núm. 83 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona" 1935/04/28 // Barcelona // Foment Autonomista Català 0

1854 Tcat Navarro Costabella, J. Don Joan de Terrassa Farsa Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1935 El nostre teatre. Any II, 027 "19 cm 43 p" 2 exemplars "Don Joan de Terrassa / Farse eb quatre actes, original de J. Navarro Costabella [Aquesta obra fou estrenada al teatre ""Coliseu Pompeia"" el dia 2 de gener del 1935]" 1935/01/02 // Barcelona // Teatre Coliseu Pompeia 0

1855 Tcat Navarro Costabella, J. Immaculada Comèdia Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1936 El nostre teatre. Any III, 057 Casal "19 cm 35 p" 2 exemplars Immaculada / Comèdia en tres actes, original de J. Navarro Costabell [Aquesta obra va ésser estrenada, sota el patronatge de l'Associació de Teatre Català, per la formació teatral Agrupació de Bons Amics, al Teatre Olimp, de Barcelona, el 23 d'abril del 1936] 1936/04/23 // Barcelona // Teatre Olimp 0

1856 Tcat Navarro Costabella, J. Samuel Drama Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1934 El nostre teatre. Any I, 004 Pròleg d'Ambrosi Carrion Casal "19 cm 64 p" 2 exemplars A la memòria d'Anton Canals / Samuel / Drama en tres actes, original de J. Navarro Costabella [Aquest drama fou estrenar al Teatre de l'Ateneu Igualadí de la Classe Obrera, d'Igualada, la nit del dia 8 d'abril del 1934] 1934/04/08 // Igualada // Teatre de l'Ateneu Igualadí de la Classe Obrera 0

1857 Tcat Navarro Costabella, J. Víctor Daura Comèdia Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1935 El nostre teatre. Any II, 030 Casal 19 cm: 37 p 2 exemplars "Homebatge a L'Associacio de Teatre Selecte / Vítor Daura / Comèdia en tres actes, original de J. Navarro Costabella [L'estrena d'aquesta obra fou verificada en la primera de les matinals organitzades per la ""Federació Catalana de Societats de Teatre Amateur"" i que es celebrà al ""Teatre Poliorama"" el dia 7 d'abril del 1935]" 1935/04/07 // Barcelona // Teatre Poliorama 0

1858 Tcat Navarro Puga, Antoni La Paraula d'honor o Els dos sargents francesos Drama Barcelona Llibreria Millà 1936 Catalunya Teatral, 094 Foment "17,5 cm 44 p" 2 exemplars La paraula d'honor o Els dos sargents francesos / Drama en tres actes / arrenjat a l'escena catalana per Antoni Navarro Puga / Catalunya Teatral / Any V / 1 de Febrer 1936 / Núm. 94 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 0

1859 Tcat Navarro Puga, Antoni La Paraula d'honor o Els dos sargents francesos Drama Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1910 "21,5 cm 51 p" 2 exemplars La paraula d'honor o Els dos sargents francesos / Drama en tres actes arranjat a la escena catalana per Antoni Navarro Puga / Representat ab gran èxit en distints teatres de Catalunya / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2 / 1910. 0

1860 Tcat Niubó Aymerich, Ramon La Creu de Redempció Drama Barcelona Biblioteca Regional 1900 Patuel "21 cm 64 p" "La Creu de Redempció / drama en tres actes y un prólech, en vers original de Ramón Niubó Aymerich / Estrenat ab regular éxit en lo saló-teatre del ""Círcol Católich"" de Badalona, en la nit del día 24 de Juny de l'any 1899. / Barcelona / Biblioteca Regional, carrer de Junqueras, 2, pral. / 1900." 1899/06/24 // Badalona // Círcol Catòlic 0

1861 Tcat Niubó Aymerich, Ramon Els polvos del amor Comèdia Badalona Impremta de Joaquim Casas 1915 Foment "19,5 cm 59 p" "El polvos del amor / Comedia en un acte i en vers original de Ramón Niubó Aymerich / Estrenada amb sorollós éxit en el Teatre del Centre Tradicionalista ""El Loredán"" de Badalona el día 13 de Desembre de 1914 / Badalona / Impremta de Joaquim Casas / 1915" "1914/12/13 // Badalona // Teatre Centre Tradicionalista ""El Loredán""" 0

1862 Tcat Nogué i Roca, Josep Deliri de grandesas Drama Barcelona Tipografía de Francisco Badia 1897 Biblioteca de l'Aureneta Patuel "21 cm 68 p" Deliri de grandesas / Drama en tres actes en prosa, original de Joseph Nogué y Roca / Estrenat ab molt bon éxit en el Teatro Principal la nit del 2 d'Octubre de 1897 / Preu: Dos pesetas / Barcelona / Tipografía de Francisco Badia, Doctor Dou, 14. / 1897 1897/10/02 Barcelona // Teatre Principal 0

1863 Tcat Nogué i Roca, Josep Un marit modelo ó El pá de casa Comèdia Barcelona "Estampa ""La Catalana"" d'en Jaume Puigventós" 1902 "21,5 cm 24 p" "Un marit modelo ó El pá de casa / Comedia en un acte y en prosa original de D. Joseph Nogué Roca / Estrenada ab brillantíssim éxit en el Teatre Romea la vetlla del 15 de Novembre de 1901 / Barcelona / Estampa ""La Catalana"" d'en Jaume Puigventós / Carrer de Sant Rafel, 7 / 1902" 1901/11/15 / Barcelona // Teatre Romea 0

1864 Tcat Nogué, Lluís Tant tens tant vals Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1899 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 146" "21 cm 28 pº" 2 exemplars "Tant tens tant vals / Pessa en un acte original de Lluís Nogué / Estrenada ab éxit extraordinari en el ""Teatro Catalá"" (Romea), la nit del 2 d'Octubre de 1899 / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Ronda Sant Pere, 19 y 21, 1.º, 1.ª / Octubre de 1890" 1899/10/02 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1865 Tcat Oliver, Rafel De quan Jesus era infant Barcelona Impremta de Publicacions Calasancies 1925 "18,5 cm 20 p" 2 exemplars "Rafel Oliver, Sch. P. / De quan Jesus era infant / Quadret en un acte basat en les poesies de ""Anant a la Font"" i ""Les caderneres"" den Verdaguer / Barcelona / Impremta de Publicacions Calasancies / 1925" 0

1867 Tcat Olives i Simó, F. Els Corcs Diàleg dramàtic Barcelona "Tip. ""L'Avenç""" 1906 "18,5 cm 22 p" 3 exemplars "F. Olives y Simó / Els corcs / Dialec dramatic / Estrenat ab èxit brillantíssim en el Teatre Foment, de Falset, la nit del 9 de Setembre de 1906 Barcelona / Tip. ""L'Avenç"", Ronda de l'Universitat, 20 / 1906" 1906/09/09 // Falset // Teatre Foment 0

1866 Tcat Oliver, Rafel La mort de l'escolà Drama Foment "21.5 cm 55 p" Còpia mecanografiada / Sense portada, dades de la coberta ad hoc La mort del escolà / Drama en quatre actes i en vers / Original de Rafel Oliver Pch. P [sic] 0

1868 Tcat Ollè, Miquel Aleix, príncep Comèdia Mataró Edicions de la Casa Patuel 1956 Biblioteca Llanas, 028 Casal "21 cm 59 p" 2 exemplars Biblioteca Llanas / Edicions de la Casa Patuel / Aleix, príncep / Comèdia en tres actes / Mataró Desembre MCMLVI / Vol. XXVIII [Aquesta obra va ésser estrenada la vetlla del dia 10 de gener de 1953, en el Teatre de C. A. P. S. A. de Barcelona] 1953/01/10 // Barcelona // Teatre C.A.P.S.A. 0

1869 Tcat Obiols, Àngel Crist Jesús el Diví Màrtir. La Passió de Jesús Nostre Senyor Drama "27 cm 95 p" Còpia mecanografiada """Crist Jesus el Divi Mestre / ""La Passio de Jesus Nostre Senyor"" / Drama bíblic en 4 actes i 19 quadros,original, lletra i música de Mossen Angel Obiols Pvre. " 0

1870 Tcat Ollé Jové, Miquel Victòria Comèdia dramàtica Barcelona Editorial Nereida 1958 Biblioteca Gresol, 040 "17 cm 63 p" 2 exemplars Miquel Ollé Jové / Victòria / Comedia dramàtica en tres actes / Editorial Nereida / Barcelona [Aquesta comèdia dramática va ésser estrenada al Teatre del Club Deportiu Palma de Barcelona, el dia 18 de maig de 1955] 1955/05/18 // Barcelona // Teatre del Club Deportiu Palma 0

1871 Tcat Oller, Narcís Teatre d'aficionats [La novela d'una noya / La casa vella / Lo marit que dorm / Qui tant tiva fa dos caps / Qui no'n té se'n busca / Lo viatge á *** / La grossa / Los pantalons / Médico-Cirujano] Comèdia / Monòleg Barcelona Fidel Giró, Impressor "19,5 cm 350 p" Narcís Soler / Teatre d'aficionats / Comedias y monolechs / Barcelona / Fidel Giró, impresor. / 1900 0

1872 Tcat Ombra, Simon de l' Diners ó la Vida Joguina catalana Vilanova i Geltrú Impremta de Jaume Jepús 1873 "21 cm 35 p" 2 exemplars Diners ó la vida. / Joguina catalana en un acte, original y en vers de Simon de l'Ombra / Estrenada ab bon éxit en lo Teatro Principal, la nit del 27 Desembre de 1873. / Vilanova y Geltrú. / 1873. 1873/12/27 // Barcelona // Teatre Principal 0

1873 Tcat Orriols, Alvar d' La guerra sens homes Drama Barcelona Editorial Millà 1974 Catalunya Teatral. 2a època, 127 Pròleg de Guillaume Hiriart 84-7304-322-7 Casal "18 cm 58 p" La guerra sens homes / Drama en quatre actes i un epíleg orginal[sic] d'Alvar d'Orriols / 1974 / Editorial Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 0

1874 Tcat Nogueras Oller, Rafel Una cosa que passa. Barcelona Biblioteca de La Talia Catalana 1898 Patuel "19 cm 30 p" "Una cosa que passa. / Pessa bilingüe en un acte y en vers original de Rafel N. Oller / Estrenada en lo teatre del ""Instituto Salesiano"" de Hostafranchs lo día 22 de Novembre de 1896 / Barcelona / Biblioteca de ""La Talia Catalana"" / Carrer del Pí, número 16 / 1898" 1896/11/22 /////// Hostafrancs // Teatre Instituto Salesiano 0

1875 Tcat Novellas i Crehuet, Antón Lo promès de la Sila Sarsuela Vic Imprempta y llibreria de Joan Soler 1887 Foment "21 cm 32 p" Lo promés de la Sila / Sarsuela en un acte y en vers / Lletra de Anton Novellas y Crehuet / Música de Manel Glanadell / estrenada ab bon exit en lo teatre del Centre Católich de Granollers, en lo dia 8 de Novembre del any 1886 / Vich: / Imprempta y llibreria de Joan Soler, carrer de la Ramada y plassa de la Mercé. 1887 1886/11/08 // Granollers // Teatre del Centre Catòlic 0

1876 Tcat Noy de la Pega Planys d'un Pegatayre Monòleg Barcelona Litografia de Ramon Estany 1896 "21,5 cm 16 p" Planys d'un Pegatayre / Monólech en un acte y en vers original de Noy de la Pega / Estrenat en lo Teatro Principal de Tarrassa, lo dia 2 de Agosto de 1896, per lo primer actor D. Enrich Borrás. / Preu: 2 rals / Barcelona / Litografia de Ramón Estany / 6-Carrer de Sant Ramón-6. / 1896 1896/08/02 // Terrassa // Teatre Principal 0

1877 Tcat O. P. Un clau al pany Joguina Segona Barcelona Llibreria Millà 1906 "21,5 cm 28 p" 2 exemplars Un clau al pany / Juguet bilingüe en un acte y en vers per O. P. / Representat ab éxit en el Teatre Español de Barcelona / Segona Edició / Barcelona / Llibrería Millà.- San Pau, 21 / 1906 0

1878 Tcat Ojeda López, Ramon Lo nové manament Joguina Barcelona Estampa de Joseph Rosell 1894 "21 cm 23 p" 2 exemplars. Un retallat Lo nové manament / Joguet en un acte y en prosa original de Ramón Ojeda López / Estrenat ab brillant éxit en lo Teatro Olimpo la nit del 4 de Novembre de 1893 / Barcelona / Estampa de Joseph Rosell / Riera Baixa, 10 / 1894 1893/11/04 // Barcelona // Teatre Olimpo 0

1879 Tcat Oliva Bridgman, J. L'amor es cert Assaig Barcelona Llibreria Cientifich-Literaria Joseph Agustí 1909 Biblioteca de Joventut Teatral "20 cm 32 p" 2 exemplars "Biblioteca de ""Joventut Teatral"" / L'amor es cert / Assaig d'entreteniment escènic en un acte y en prosa d'en J. Oliva Bridgman / Barcelona / Llibreria Científic-Literaria de Josep Agustí / Carrer Elisabets, 4" 0

1880 Tcat Olivé, Frederic Ellas Monòleg Barcelona "Biblioteca de ""L'Escut Català""" 1895 Patuel "19,5 cm 15 p" Sense coberta "Ellas / monólech festiu d'actualitat y en vers original de Frederich Olivé / Estrenat en lo Teatro Català (Romea) ab extraordinari aplauso. / Barcelona / Biblioteca de ""L'Escut Català"" / Carrer Marlet, 5 (baixos) / 1895" 1895/??/?? // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1881 Tcat Oliver, Joan Alló que tal vegada s'esdevingué / Cambrera Nova / Tercet en re / Vivalda i l'Àfrica tenebrosa [4 comèdies en un acte] Comèdia Barcelona Aymà, S. A. Editora 1970 Quaderns de Teatre ADB, 023 Pròleg de Jordi Carbonell "18,5 cm 88 p" Titol de la coberta: 4 comèdies en un acte Joan Oliver / Allò que tal vegada s'esdevingué / Cambrera nova / Tercet en re / Vivalda i l'Àfrica tenebrosa / Pròleg de Jordi Carbonell / Aymà, S.A. Editora [1970/06/20 / Terrasa /// Cambrera nova /// 1970/06/20/ Terrasa /// Vivalda i lÀfrica tenebrosa ///] 1970/06/20 //Terrasa /// Cambrera nova /// 1970/06/20 // Terrasa /// Vivalda i lÀfrica tenebrosa /// 0

1882 Tcat Oliver, Joan Cataclisme Tragicomèdia Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1935 El nostre teatre. Any II, 032 Casal "19 cm 41 p" Cataclisme / Tragicomèdia en tres actes, original de Joan Oliver [Aquesta obra fou estrenada al Teatre Fortuny de Reus, la nit de l'onze de maig de 1935] 1935/05/11 // Reus // Teatre Fortuny 0

1883 Tcat Ors. Eugeni d' El nou prometeu encadenat Tragèdia Barcelona Edicions 62 1965 Antologia Catalana, 023 Pròleg d'Enric Jardí Casal "18,5 cm 46 p" Eugeni d'Ors / El nou prometeu encadenat / Pròleg d'Enric Jardí / edicions 62, barcelona 0

1884 Tcat Otero Barranca, Genaro de El Càstic de l'Ambició Drama Barcelona L. Pla Mercadé - Impressor 1929 Casal "22 cm 39 p" El càstic de l'ambicio / Drama rural en dos actes i en prosa original de Genaro de Otero Barranca / Estrenar amb sorollós èxit la vetlla del 12 de Març de 1927 en el Ateneu R. Radical del Poble Sec / Barcelona / L. Pla Mercadé - Impressor / Màpòls, 179 / 1929 192703/12 // Barcelona/ Ateneu R. Radical del Poble Sec 0

1885 Tcat Otero Barranca, Llorenç de El municipal del barri Monòleg Barcelona Imprempta Castillón 1922 "21,5 cm 13 p" 2 exemplars "El municipal del barri / Disbarat monologuitzat, en prosa, adecuat per a vetllades d'Ignocents/ original d'en Llorenç de Otero Barranca /Barcelona /Imprempta Castillón - Muntaner, 71 / 1922 [Aquest monólec fou estrenat ""oficialment"" la vetlla del 7 de febrer de 1915, en el saló-teatre de la societat Coros de Clavé]" 1915/02/07 //Barcelona // Saló-teatre de la societat Coros de Clavé 0

1886 Tcat Pach, Albert La fi den Joan Mateu Monòleg Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1912 "Biblioteca ""L'Escon"", 057" "19,5 cm 11 p" 2 exemplars "La fi den Joan Mateu / Monólech dramátich original de Albert Pach / Estrenat ab grandiós éxit en el Círcol Católich de Sant Boy del Llobregat la tarda del 11 de Juny de 1911 / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Frenería, 1, 1.er, 2.ª/ 1912" 1911/06/11 // Sant Boi del Llobregat / Círcol Catòlic 0

1887 Tcat Pach, Albert / Vives, Ricard La rondalla dels infants Rondalla Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1910 "Biblioteca ""L'Escon"", 039" "18,5 cm 23 p" 2 exemplars "La rondalla dels infants/ Rondalla escénica en un acte dividit amb tres quadros original de Albert Pach / amb un nombre musical del Mestre En Ricart Vives / Estrenada amb bon éxit al Círcol Católich de Nostra Senyora de la Bonanova, la tarda del 30 de Janer de 1910. / Barcelona Biblioteca ""L'Escon"" / Frenería, 1, 1.er, 2.ª / 1910" 1910/01/30 // Barcelona / Círcol Catòlic de Nostra Senyora de la Bonanova 0

1888 Tcat Pach, Albert Wittikab Llegenda tràgica Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1910 "Biblioteca ""L'Escon"", 044" "19,5 cm 51 p" "Wittikab / Llegenda trágica en tres actes escrita per Albert Pach / a inspicació d'un conte d'Erckmann-Chatrian / Estrenada amb grandiós éxit la nit de Pasqua Granada de 1910, a la ""Joventut Católica y Associació de Sant Lluís Gonçaga"" de Sant Quirse de Besora / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Frenería 1, 1.er, 2.ª / 1910" 1910/??/?? // Sant Quirze de Besora // Joventut Catòlica i Associació de Sant Lluís Gonçaga 0

1889 Tcat Padrosa i Vendrell, Tomas El Balneari de Sant Dimas Joguina Barcelona Imprenta de P. Bofarull 1907? Patuel "21 cm 29 p" 2 exemplars El Balneari de Sant Dimas / Juguet comich, en un acte y en vers original de Tomas Padrosa y Vendrell / Estrenat ab extraordinari aplauso en el Teatre del Centre de Sant Pere Apostol, de Barcelona el día 19 de Maig de 1907 / Preu UNA pesseta 1907/05/19 // Barcelona // Teatre del Centre de Sant Pere Apostol 0

1890 Tcat Pagès Maruny, Joan Bta. Raig de sol Comèdia Barcelona Bartomeu Baxarias 1910 "18,5 cm 65 p" 2 exemplars "Joan Bta. Pagés Maruny / Raig de sol / Comedia en dos actes [Aquesta comedia va estrenarse al Teatre Català Romea per la ""Nova Empresa de Teatre Català"", la nit swl 4 de Mars de 1910]" 1910/03/04 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1891 Tcat Palà, Francesc Rabbi Poema bíblic Arenys de Mar "Editorial ""L'Escon""" 1936 "Biblioteca ""L'Escon"", 182" "21,5 cm 64 p" "Rabbi / (Mestre meu) // Poena biblic en tres actes original de Francesc Palà / Estrenat en el Centre Moral de Capellades el dia 11 de maig del 1934 / Primera edició / Editorial ""L'Escon"" / Arenys de Mar / Diposit / Llibreria ""L'Escon"", Petritxol, 2. / Barcelona / 1936" 1934/05/11 // Capellades // Centre Moral 0

1892 Tcat Palà Marquillas, Miquel M. ¡Als peus de vosté! Joguina còmica Segona Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1895 Patuel "20 cm 31 p" "Miquel M. Palá Marquillas / ¡Als peus de vosté! / Joguina cómica en un acte y en prosa / Estrenada ab extraordinari éxit en lo Teatro Catalá, instalat en lo de Romea la nit del 20 de Novembre de 1879 / Segona edició / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Carrer de las Cabras, 13, 2.on / 1895" 1879/11/20 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1893 Tcat Palà Marquillas, Miquel M. L'armari misteriós Joguina còmica Barcelona Tipografía Espanyola 1879 Archivo Central Lírich-Dramàtich "20,5 cm 32 p" 2 exemplars L'armari misteriós / Joguina cómica en un acte y en vers, original de Miquel M. Palá Marquillas. / Representada ab bon éxit en el Teatro de Novedades la nit del 20 de febrer de 1879. / Barcelona / Tipografía Espanyola, / Carrer del Hospital, N.º 87. / 1879 1879/02/20 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1894 Tcat Palà Marquillas, Miquel M. La sala de rebrer Joguina còmica Barcelona Biblioteca Teatro Mundial 1914 Biblioteca Teatro Mundial, 001 Casal "19 cm 24 p" 2 exemplars "La sala de rebrer / Joguina cómica en un acte y en prosa / Original de Miquel M. Palá Marquillas / Estrenada ab gran éxit en lo teatre de Novetats, de Barcelona, la nit del 6 de janer del any 1879 / Barcelona / Biblioteca ""Teatro Mundial"" / 21 - Carrer de Sant Pau - 21 / 1914" 1879/01/06 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1895 Tcat Palau i Fabre, Josep Homenatge a Picasso Barcelona Edicions 62 1972 El Galliner, 017 Pròleg de Josep A. Codina Casal "17 cm 76 p" 2 exemplars Josep Palau i Fabre Homenatge a Picasso / Pròleg de Josep A. Codina / Edicions 62/ s.a., Barcelona [Ha estat estrenat la nit del 19 d'octubre de 1971 a La Cova del Drac, de Barcelona, amb música de Joan Albert Amargós] 1971/10/19 // Barcelona /La Cova del Drac 0

1896 Tcat Palau i Fabre, Josep La tràgica història de Miquel Kolhas Barcelona Edicions 62 1978 El Galliner, 045 84-2971422-7. Casal "17,5 cm 65 p" Josep Palau i Fabre / La tràgica història de Miquel Kolhas (Basada en el novel·la de Heinrich von Kleist) / Edicions 62 s/a., Barcelona 0

1897 Tcat Pallardó, Alfred / Boix, Emili La familia Quadre dramàtic Barcelona Establiment Editorial-Ripográfich de A. Virgili, Stat. en Cta. 1905? "22 cm 23 p" 2 exemplars sense portades. Dades de la coberta La familia / Quadro dramátich original de Alfred Pallardó y Emili Boix / Estrenat en lo Teatre Catalá, instalat en lo Teatre Romea, durant la temporada de 1905 / Barcelona Establiment Editorial-Tipográtich de A. Virgili, Stat. en Cta. 208 - Rosellón - 208 / Preu: Una pesseta 1905/??/?? // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1898 Tcat Pallardó, Alfred / Torre, Bestard de la Gènit y figura... Joguina Barcelona Imprempta Inglada & Companyía 1909 "21,5 cm 18 p" Sense coberta Gènit y figura... / Escenas casulanas / original de Alfred Pallardó y Bestard de la Torre / Joguina estrenada ab éxit en el Teatre Catalá (Romea) durant la temporada de 1909 / Barcelona / Imprempta Inglada & Companyía.- Guardia, 9 / 1909 1909/??/?? // Barcelona / Teatre Català (Romea) 0

1899 Tcat Pallardó, Alfred / Torre, Bestard de la Gènit y figura... Joguina Barcelona Llibreria Científic-Literaria de Josep Agustí Biblioteca de Joventut Teatral Serra, Jaume Patuel "20 cm 32 p" 2 exemplars Biblioteca de Joventut Teatral / Gènit y figura... / Escenas casulanas original de Alfred Pallardó y Bestard de la Torre/ Música del mestre D. Jaume Serra/ Joguina estrenada ab éxit en lo Teatre Catalá (Romea) durant la temporada de 1909 / Barcelona / Llibreria Científic-Literaria de Josep Agustí / Elisabets, 4 1909/??/?? / Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1900 Tcat Pallardó, Alfred / Torre, Bestard de la Més pór que vergonya Joguina Barcelona Imprempta Inglada & Companyía 1909 "21,5 cm 19 p" Sense coberta Més pór que vergonya / Joguina en prosa original de Alfred Pallardó y Bestard de la Torre / Estrenada ab éxit extraordinari en lo Teatre Romea durant la temporada de 1908 / Barcelona / Imprempta Inglada & Comp.ª - Guardia, Núm. 9 / 1909 1908/??/?? / Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1902 Tcast Pallardó, Alfred / Boix, Emili Misterios de Barcelona (Proceso Fontanellas) Drama Barcelona Biblioteca Teatro Mundial 1915 "19 cm 120 p" 2 exemplars "Misterios de Barcelona / (Proceso Fontanellas) / Drama en siete actos original de Alfredo Pallardó y Emilio Boix / Estrenado en el teatro Apolo de Barcelona, la noche del 3 de Abril de 1915 / Barcelona / Biblioteca ""Teatro Mundial"" / 21 - Calle de San Pablo - 21 / 1915" 1915/04/03 // Barcelona // Teatre Apolo 0

1901 Tcat Pallardó, Alfred El marit de la meva dona Humorada Barcelona Impremta de J. Huguet, Successor d'Inglada i Companyía 1917? Patuel "21,5 cm 18 p" 2 exemplars sense cobertes El marit de la meva dona / Humorada en 1 acte / estrenada ab extraordinari écsit en lo Gran Teatre Espanyol de Barcelona, la nit del 19 de decembre de 1917 / original de Alfred Pallardó / (Lola Prad) / Barcelona / Impremta de J. Huguet, Successor d'Inglada i Companyía - Guardia, 9 1917/12/19 // Barcelona / Gran Teatre Espanyol 0

1903 Tcat Palma, Felip L'enrenou del poble Quadre de costums Barcelona Bartomeu Baxarias 1909 De tots colors Casal "18,5 cm 48 p" 2 exemplars Felip Palma / L'enrenou del poble / Quadro de costums en un acte / De tots colors [Aquesta obra va ser representada per primer cop al Teatre Català instalat en el de Romea, de Barcelona la nit del dia 8 de Maig de 1909] 1909/05/08 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1904 Tcat Palma, Felip Isolats Drama Barcelona "Tip. ""L'Avenç""" 1909 Patuel "18,5 cm 113 p" 2 exemplars "Felip Palma / Isolats / Drama de familia en tres actes / Barcelona / Tip. ""L'Avenç"", Rambla de Catalunya, 24 / 1909 [Aquesta obra va esser representada per primera vegada en el Teatre Català (Romea) la nit del 20 de Març de 1909]" 1909/03/20 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1905 Tcat Palol, Miquel de L'Enemic Amor Comèdia Girona Masó, imp. 1921 "18,5 cm 108 p" Miquel de Palol / Teatre / L'Enemic Amor / 1921 / Masó, imp.- Girona [Aquesta comèdia sigué posada en escena, per primera vegada, en el Teatre Bartrina, de Reus, la nit del 23 de gener, de 1921] 1921/01/23 // Reus // Teatre Bartrina 0

1906 Tcat Oliver, Joan Teatre original [Camb rera nova / Allò que tal vegada s'esdevingué / El papà de Romea i Julieta / El 30 d'abril / La fam / El roig i el blau / Tercet en re / Primera representació / Ball robat / Una drecera / Conferència a la vall / El mercat comú / Noè a Barcelona Edicions Proa 1977 84-2o9-7232-0º Casal "20 cm 772 p" Teatre original / Joan Oliver / Pròleg de Xavier Fàbregas / Edicions Proa 0

1907 Tcat Pàmies, Ramon Déu Infant Melodrama líric Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1913 "Biblioteca ""L'Escon"", 064" Patuel "19,5 cm 49 p" Música en llibret a part "Deu Infant / Melodrama lírich en tres actes y en vers catalá original de Ramón Pamies /Ab música del Mestre Climent Lozano / Barcelona // Biblioteca ""L'Escon"" / Riera S. Joan n. 10, 1.er, 1.ª / 1912 " 0

1908 Tcat Pàmies, Ramon L'envejós Drama Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1906 "Biblioteca ""L'Escon"", 013" Patuel "18,5 cm 55 p" 2 exemplars "L'envejós / Drama catalá en tres actes y en vers original de Ramón Pamies / Estrenat en el teatre del ""Círculo Católico"", de Gracia, la nit del 1.er Novembre 1903 / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Carrer de Petritxol, núm. 18, 3.er / 1906" 1903/11/01 // Barcelona // Círcol Catòlic de Gràcia 0

1909 Tcat Pàmies, Ramon L'Estel de Nazareth Drama líric Segona Barcelona Catalunya Teatral 1933 Catalunya Teatral, 042 Casal "18 cm 91 p" L'Estel de Nazareth / Drama líric en un pròleg i tres actes subdividit en quinze quadros, en vers, original de Ramon Pamies / Segona edició / Catalunya Teatral / Any II / 1 de Desembre 1933 / Núm. 42 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 0

1910 Tcat Pàmies, Ramon L'Estel de Natzaret Drama líric Tercera Mataró Edicions de la Casa Patuel 1933? Biblioteca Iluro, 044 Foment "21,5 cm 88 p" Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / L'Estel de Natzaret / Drama líric en un pròleg i tres actes subdividit en quinze quadros, en vers original de Ramon Pamier / Tercera edició 0

1911 Tcat Pàmies, Ramon L'Estel de Natzaret Drama líric Quarta Mataró Edicions de la Casa Patuel 1933? Biblioteca Iluro, 044 Patuel "21,5 cm 88 p" 2 exemplars Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / L'Estel de Natzaret / Drama líric en un pròleg i tres actes subdividit en quinze quadros, en vers original de Ramon Pamies / Quarta edició / Vol. XLIV 0

1912 Tcat Pàmies, Ramon La Gropada Tragèdia Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1915 "Biblioteca ""L'Escon"", 093" "19,5 cm 80 p" 2 exemplars. Un sense coberta "La Gropada / Tragedia epissódica catalana en tres actes i en vers original d'en Ramón Pamies / Estrenada al Centre de la Joventut Catòlica de Sant Quirse de Besora la nit del 31 d'Octubre de 1915 / Barcelona /Biblioteca ""L'Escon"" Doctor Dou, 10 Entrl, 1.ª / 1915" 1915/10/31 / Sant Quirse de Besora / Centre de la Joventut Catòlica 0

1913 Tcat Pàmies, Ramon Maleït de Déu Llegenda tràgica Barcelona Catalunya Teatral 1935 Catalunya Teatral, 073 "18 cm 48 p" 2 exemplars "Maleït de Déu / Llegenda sacro-tragica dividida en 4 quadros original de Ramon Pàmies / Estrenada el dia 12 de febrer de 1899, en el ""Centre Moral"" de Gràcia. / Catalunya Teatral / Any IV / 15 de març 1935 / Núm. 73 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona" 1899/02/12 / Barcelona // Centre Moral de Gràcia 0

1914 Tcat Pàmies, Ramon La visió de Frare Lleonart o Els Reys d'Orient Visió musical Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1911 "Biblioteca ""L'Escon"", 045" "20 cm 40 p" 3 exemplars "La visió del Frare Lleonart o Els Reys d'Orient / Visió musical en dos quadros / lletra d'en Ramón Pamies / música d'en Pere Solé Barcelona / Bibliteca ""L'Escon"" / Frenedia 1, 1.er, 2.ª / 1911" 0

1915 Tcat Pàmies, Ramon El Sometent d'Igualada Drama Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1910 "Biblioteca ""L'Escon"", 038" Patuel "19,5 cm 107 p" 2 exemplars "El Sometent d'Igualada / Drama en tres actes, cinch quadros y en vers original de Ramón Pamies / Estrenat ab brillant éxit el dia 6 de Juny de 1908 en el ""Centre Moral de Sant Joseph"" d'Igualada. / Barcelona / Biblioteca ""L'escon"" / Freneria, 1, 1.er, 2.ª / 1910" 1908/06/06 // Igualada // Centre Moral de Sant Josep 0

1916 Tcat Pané i Galán, Anton Els amors d'una viuda Diàleg Barcelona Imp. F. Badia 1908 "20,5 cm 16 p." Sense coberta Obra número 2 / Els amors d'una viuda / Diálech en prosa original de Anton Pané y Galàn / Diposit: / Nueva Dulce, 2, baxos.- Barcelona / 1908 0

1917 Tcat Pané i Galán, Anton Ballant s'infla Sainet Barcelona Imp. F. Badia Patuel "20,5 cm 18 p" Saynet pera Cenematograf - Número I / Ballant s'infla per Anton Pané y Galán / Diposit: Nueva Dulce, 2, baxos / Barcelona 0

1918 Tcat Pané i Galán, Anton El camí de l'alegria Comèdia Barcelona Imprent La Sud Americana 1914 "20,5 cm 20 p" 2 exemplars. Un sense coberta Obra núm. 10 / El camí de l'alegria / Comedia en un acte per Antón Pané Galán / 1914 / Barcelona 0

1919 Tcat Pané i Galán, Anton La colla dels esguerrats Comèdia Barcelona Imp. F. Badia Patuel "20,5 cm 16 p" Ob ra número 6 / La colla dels esguerrats /Comedia en un acte y en prosa original de Anton Pané y Galán / Dipoit: / Nueva Dulce, 2 baxos / Barcelona 0

1920 Tcat Pané i Galán, Anton La colla dels esguerrats Comèdia Segona Barcelona Imp. Vda. Clavero Patuel "20,5 cm 16 p" Obra num. 6 / Segona edició / La colla dels esguerrats / Comedia en un acte y en prosa original de Antón Pané y Galán / 1914 0

1921 Tcat Pané i Galán, Anton Comerciant en copas Monòleg Barcelona Tipografía Moderna 1900 "20,5 cm 15 p" Comerciant en copas / Monólech original y en prosa per Antón Pané y Galán / Estrenat ab gran apaluso, en el Teatro Cervantes del Poble Nou, la nit del 2 de Mars de 1899 / Barcelona / Tipografía Moderna / Aribau, 60 / 1900 1898/03/02 // Barcelona (Poble Nou) / Teatre Cercantes 0

1922 Tcat Pané i Galán, Anton Criminal per l'honor Drama Barcelona Imp. Vda. Clavero 1915 "21 cm 15 p" 2 exemplars. Un sense coberta Obra núm. 9 / Criminal per l'honor / Drama en un acte y en prosa original de Antón Pané y Galán / 1915 / Barcelona 0

1923 Tcat Pané i Galán, Anton Don Juan Barrila Parodia Barcelona Imp. F. Badia "21,5 cm 26 p" 2 exemplars Don Juan Barrila / Parodia en un acte, dividit en sis quadros original de Antón Pané y Galán / Preu: Un ral / Dipósit: / Nueva Dulce, 2, baixos / Barcelona 0

1924 Tcat Pané i Galán, Anton Don Juan Barrila Parodia Segona edició, reformadab Barcelona Imp. La Sud-Americana 1916 "21 cm 24 p" 2 exemplars "2.ª Edicio reformada / D. Joan Barrila / Parodia de ""D. Juan Tenorio"" en dos quadros y en prosa original de Antón Pané y Galán / 1916 / Barcelona" 0

1925 Tcat Pané i Galán, Anton Escudella de pagés Comèdia Segona edició, reformada Barcelona Imprenta Vda. Clavero 1914 Patuel "21 cm 21 p" Escudella de pagés / Comedia belingüe en un acte y en prosa original de Antón Pané y Galán / 1914 0

1926 Tcat Pané i Galán, Anton Estofat de toro Comèdia Barcelona A. Prieto, Impresor 1918 Patuel "18 cm 16 p" Obra núm. 11 / Estofat de toro / Comedia bilingüe en un acte original de Anton Pané y Galán / Barcelona / 1918 0

1927 Tcat Pané i Galán, Anton i Martorell i Tornes, Joan Magnetisme y Sonambolisme Comèdia Barcelona Imp. F. Badia Patuel "20,5 cm 16 p" 2 exemplars O bra número 4 / Magnetisme y sonambulisme / Comedia en un acte y en prosa original de Anton Pané y Galán y Joan Martorell y Tornes / Diposit: / Nueva Dulce, 2, baxos / Barcelona 0

1928 Tcat Pané i Galán, Anton L'ultim suspir Drama Barcelona Tip. J. Moliner 1918 "21,5 cm 16 p" 2 exemplars Obra núm. 12 / Ultima de la colecció / L'ultim suspir / Drama en un acte original de Antón Pané y Galán / Barcelona / 1918 / Tip. J. Moliner, Principe de Viana, 28 0

1929 Tcat Parcerisa, Francesc És el cor qui mana Comèdia dramàtica Barcelona Editorial Millà 1960 Catalunya Teatral. 2a època, 062 "17,5 cm 61 p" És el cor qui mana / Comèdia dramàtica en tres actes, el primer dividit en dos temps original de Francesc Parcerisa / Estrenada al Teatre Apolo de Vilanova i la Geltrú, el 16 de juny, del 1945, per la Secció Artrística de la Societat Coral Unió Vilanovesa. / 1960 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pauu, 21 - Barcelona 1945/06/16 // Vilanova i la Geltrú // Teatre Apolo 0

1930 Tcat Parcerisa, Francesc La fábrica vella Drama Barcelona Llibreria Millà 1932? Catalunya Teatral, 017 Adan Ferrer "18 cm 61 p" 2 exemplars La fàbrica vella / Drama social en tres actes original de Francesc Parcerisa / Estrena: Teatre-Cine Imperial de Puigreig 5 de juliol de 1932 / Administracio / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 1932/07/05 // Puigreig // Teatre-Cine Imperial 0

1931 Tcat Parellada, Pau De pesca Entremès Barcelona Salvador Bonavía, Impressor 1918 Patuel "18 cm 30 p" 2 exemplars De pesca / Entremés, original de Pau Parellada / Salvador Bonavía, Impressor / Plaça del Pí, 5 - Barcelona - 1918. [Aquesta obra fou estrenada al Teatre Català (Romea), la nit del 8 de Octubre de 1908] 1908/10/08 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1932 Tcat Parellada, Pau La foastera Tragicomèdia Barcelona Salvador Bonavía, Impressor 1912 Patuel "18,5 cm 28 p" 2 exemplars. Un sense coberta Pau Parellada / La forastera / Tragicomedia en un acte / Salvador Bonavía. Impressor. / Plassa del Pí, 5 - Barcelona.- 1913 0

1933 Tcat Parellada, Pau Historia de Cristoful Colón Monòleg Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1908 González, Melitón "21,5 cm 14 p" 2 exemplars Cinematograf-Comicograf-Parelladagraf. / Historia de Cristoful Colón / Monólech Cómich original de Pau Parellada /ab ninots de Melitón González / Estrenat en Barcelona, en el Teatro Romea, el día 3 de Mars de 1908, per el primer actor cómich Jaume Capdevila. / Barcelona / Impremta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2. / 1908. 1908/03/03 // Barcelona // Teatre Romea 0

1934 Tcat Parellada, Pau L'himne de'n Riego Espisodi històric Barcelona Imprempta de Francesc Badia 1903 Patuel "21,5 cm 54 p" 2 exemplars "L'himne d'en Riego Epissodi histórich en dos actes y en prosa original de Pau Parellada Estrenat ab gran éxit en el Teatre Catalá ""Romea"" la nit del 28 Desembre 1901 / Barcelona / Imprempta de Francesch Badia, Doctor Dou, 14 / 1903" 1901/12/28 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1935 Tcat Parellada, Pau La tornada de'n Baldiri Barcelona "Imprempta de ""Lo Teatro Regional""" 1901? Biblioteca Dramàtica Regional "19 cm 39 p" Exemplar sense coberta "Biblioteca Dramática Regional / La tordana de'n Baldiri / Pessa en un acte y dos quadros en prosa de D. Pau Parellada / Traducció y arreglo al catalá, del sainet La Guelta é Quirico del mateix autor / Estrenada ab extraordinari èxit la vetlla del dissapte 21 de Setembre de 1901 en la funció inaugural de la temporada del Teatro Catalá, instalat en lo Teatro Romea de Barcelona / Imprempta de ""Lo Teatreo Regional"" / Balmes, 11, botiga" 1901/09/21 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1936 Tcat Parra, Just S. L'he perdut ¡Ay! L'he perdut! Barcelona Imprempta de la V. y F. de Gaspar 1866 Archiu Central Lírich-Dramàtich "19,5 cm 36 p" 2 exemplars L'he perdut 'Ay! L'he perdut! / Disbarat cómich en un acte y en vers, original de Don Just S. Parra / Estrenat ab moltísim aplauso en la nit del dia 16 de abril de 1866, en lo teatro de Tirso / Barcelona / Impremta de V. y F. de Gaspar, Cervantes, -3 / 1866. 1866/04/16 // Barcelona // Teatre Tirso 0

1937 Tcat Parra, Just S. M'ha caigut la loteria! Comèdia Barcelona Imprempta de D. Manuel Sauri 1866 Archiu Central Lírich-Dramàtich "18,5 cm 38 p" M'ha caigut la loteria! / Comedia en un acte y en vers, original de D. Just S. Parra / Estrenada ab extraordinari éxit en lo Teatro de Tirso, en la nit del dia 16 de abril de 1866. / Barcelona: / Imprempta de D. Manuel Sauri, Carrer Ample, cantonada al de Regomir. / 1866 1866/04/16 // Barcelona // Teatre Tirso 0

1938 Tcat Parra, Just S. La Perla del Monseny Quadre de costums Barcelona Imprempta de la V. y F. de Gaspar 1866 Archiu Central Lírich-Dramàtich Patuel "18,5 cm 30 p" La perla del Monseyn. [sic] / Quadro de costums en un acte y en vers, original de D. Just S.Parra. / Estrenat ab gran éxit en lo Teatro de Tirso en la nit del dia 19 de mars de 1866, pera benefici de la primera dama jóve, la senyoreta D. Agneta Monner. / Barcelona. / Impremta de la V. y F. de Gaspar, Cervantes,-3. / 1866 1866/03/19 // Barcelona // Teatre Tirso 0

1939 Tcat Pascual i Amigó, Emili El trabucayre Brucatá Quadre dramàtic Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1911 "Biblioteca ""L'Escon"", 047" "10 cm 11 p" 2 exemplars "El trabucayre Brucatá / Quadro dramátich è històrich de la guerra del francés: / original de Emili Pascual y Amigó / Barcelona / Biblioteca ""L'Escon"" / Freneería, 1, 1.er, 2.ª / 1911" 0

1940 Tcat Pastó Benvenuto, Manel Lo pintaór de cuines Monòleg Barcelona Libreria Científich-Literaria Joseph Agustí 1910? "19,5 cm 20 p" Lo pintaór de cuines / Monólec molt cómic (i curtet) / Pensament escénic, humorístic i líric, en un acte i en vers original d'en Manel Pastó Benvenuto / Aquesta obra fou estrenada ab éxit extraordinari (per son mateix autor), en el Teatre de la Academia de Sant Lluís Gonçaga de Sant Joan d'Horta (Barcelona), en la vetlla del 27 de Maig del any 1910. / Obra n.º 8 / Barcelona / Libreria Científich-Literaria / Joseph Agustí / Elisabets, 4 1910/05/27 / /Sant Joan d'Horta (Barcelona) // Teatre de la Academia de Sant Lluis Gonçaga 0

1941 Tcat Pedrolo, Manuel de Aquesta nit tanquem Drama Barcelona Edicions 62 1978 El Galliner, 046 84-297-1439-1. Casal "17,5 cm 65 p" Manuel de Pedrolo / Aquesta nit tanquem / Edicions 62, Barcelona 0

1942 Tcat Pedrolo, Manuel de Darrera Versió, per ara Drama Barcelona Edicions 62 1971 El Galliner, 008 Pròleg de Xavier Fàbregas Casal "17,5 cm 92 p" 2 exemplars Manuel de Pedrolo / Darrera versió, per ara Pròleg de Xavier Fàbregas / Edicions 62, Barcelona [Aquesta obra va ser estrenada el 20 de febrer de 1963, pel Teatre Experimental Català, al Teatre Guimerà] 1963/02/20 // Barcelona // Teatre Guimerà 0

1943 Tcat Pedrolo, Manuel de Homes i No Barcelona ADB 1960 Quaderns de Teatre ADB, 002 "24 cm 24 p" Manuel de Pedrolo / Homes i No / Investigació en dos actes / ADB /Barcelona / 1960 [Aquesta obra va ser estrenada el 19 de desembre de 1958, per l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, al Teatre Romea] 1958/12/19 // Barcelona // Teatre Romea 0

1944 Tcat Pedrolo, Manuel de La nostra mort de cada dia Drama Palma de Mallorca Editorial Moll 1958 Biblioteca Raixa, 033 Casal "15 cm 112 p" Manuel de Pedrolo / La nostra mort de cada dia / Palma de Mallorca / Editorial Moll 0

1945 Tcat Pedrolo, Manuel de Sóc el defecte [Pell vella al fons del pou / Algú a l'altre cap de peça / Sóc el defecte] Palma de Mallorca Editorial Moll 1975 Biblioteca Raixa, 101 84-273-0390-4 Casal "18 cm 158 p" Manuel de Pedrolo / Sóc el defecte / Pell vella al fons del pou / Algú a l'altre cap de peça / Editorial Moll / Palma de Mallorca / 1975 [(Pell vella al fons del pou) Aquesta obra va ésser estrenada el dia 7 de juny de 1973, pel Grup A-71, al Teatre Espanyol / (Algú a l'altre cap de peça) Aquesta obra va ser estrenada el 22 de febrer de 1962, per l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, a la Cùpula del Coliseum] 1973/06/07 // Barcelona // Teatre Espanyol (Pell vella al fons del pou) /// 1962/02/22 // Barcelona // Cúpula del Coliseum (Algú a l'altre cap de peça) 0

1946 Tcat Pedrolo, Manuel de Tècnica de cambra Comèdia Palma de Mallorca Editorial Moll 1964 Biblioteca Raixa, 067 Casal "15,5 cm 123 p" Manuel de Pedrolo / Tècnica de cambra / Comèdia en tres actes / Palma de Mallorca / Editorial Moll [Aquesta obra fou estrenada per l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, al Palau de la Música Catalana, el dia 7 d'abril de 1961] 1961/04/07 // Barcelona // Palau de la Música Catalana 0

1947 Tcat Pedrolo, Manuel de L'ús de la matèria Drama Barcelona Edicions 62 1977 El Galliner, 035 Pròleg de Xavier Fàbregas 84-197-1254-2 "17,5 cm 108 p" 2 exemplars Manuel de Pedrolo / L'ús de la matèria / Pròleg de Xavier Fàbregas / Edicions 62 s/a., Barcelona 0

1948 Tcat Pensí Bartrina, Josep La troballa de la Verge del Clautre Patrona de Solsona Barcelona Imprenta Elzeviriana y Librería Camí, S.A. 1948 Pròleg de Joan Tarrés Fusté "17 cm 48 p" La troballa de la Verge del Clautre Patrona de Solsona / Original de Josep Pensí Bartrina / Imprenta Elzeviriana y Librería Camí, S.A. / Calle Torres Amat, 0 - Barcelona / 1948 [Estrenada amb èxit clamorós, la nit del 8 de setembre del 1946, en el Saló-Teatre del Centre de Cultura Popular de Solsona] 1946/09/08 // Solsona // Saló-Teatre del Centre de Cultura Popular 0

1949 Tcat Penya, Pere d'Alcàntara Comedies I [El cordó de la vila / Un criat nou / La peste groga] Comèdia Mallorca "Biblioteca ""Les Illes d'Or""" 1934 "Biblioteca ""Les Illes d'Or"", 001" Moll, Francesc de B. (Próleg) "15,5 cm 152 p" "Comedies d'en Pere d'A. Penya / I / El cordó de la vila / Un criat nou / La peste groga / Mallorca / Biblioteca ""Les Illes d'Or"", N.º 1. / 1934" 0

1950 Tcat Peracamps, Jordi de La dòna del senyor Josep falta al home Vodevil Barcelona Bonavía i Duràn, Impressors 1915 "19 cm 48 p" 2 exemplars La dòna del senyor Josep falta al home / Segona part de El senyor Josep falta a la dona / Vodevil en un acte de Jordi de Peracamps / Barcelona / Bonavia i Durán, Impressors, Boqueria, 20. / 1915 [Aquesta obra fou estrenada en el Teatre Soriano, el dia 7 de Maig de 1915] 1915/05/07 // Barcelona // Teatre Soriano 0

1951 Tcat Peracamps, Jordi de El Senyor Josep falta a la dòna. Vodevil Barcelona Bonavía i Duràn, Impressors 1915 "19 cm 51 p" 2 exemplars El Senyor Josep falta a la dòna / Vodevil en un acte inspirat d'una obra francesa per Jordi de Peracamps / Barcelona / Bonavía i Durán, impressors, Boqueria, 20 / 1915 [Aquesta obra fou estrenada en el Gran Teatre Espanyol de Barcelona, la nit de'l 23 de Gener] 1915/01/23 // Barcelona / Gran Teatre Espanyol 0

1952 Tcat Perelló i Ortega, Joan La carta de'l fill de'n Roch Comèdia Barcelona Imprempta de Pujol y C.ª 1896 Biblioteca de'l periódich Lo Teatro Catalá Patuel "20 cm 35 p" Sense coberta Biblioteca de'l periódich Lo Teatro Catalá / La carta de'l fill de'n Roch / Comedieta catalana en un acte y en vers original de Joan Perelló y Ortega / Estrenada ab molt bon éxit en lo teatro de'l Bon Retiro, lo vespre de'l 24 d'Agost de 1876, ab lo titul Las moscas á la mel / Barcelona Imprempta de Pujol y C.ª / Carrer de Tallers, 45 / 1896 1876/08/24 // Barcelona // Teatre del Bon Retiro 0

1953 Tcat Perelló, Rossend Tres de servei Comèdia Barcelona Editorial Nereida 1958 Biblioteca Gresol, 034 Casal "16,5 cm 60 p" 2 exemplars Rossend Perelló / Tres de servei / Comèdia en tres actes / Premi Josep Claramunt 1957 / Editorial Nereida [Aquesta comèdia va ésser estrenada al Teatre Romea de Barcelona el dia 31 de març de 1958] 1958/03/31 // Barcelona // Teatre Romea 0

1954 Tcat Perez Capo, Felip / Millà, Lluía El burro del gitano / L'Hostal de l'arengada Barcelona Catalunya Teatral 1936 Catalunya Teatral, 108 Patuel "17,5 cm 14 p / 23 p" 2 exemplars. Un amb només El burro del gitano "El burro del gitano / Gitanada en un acte, original de Felip Perez Capo i Lluis Millà / Estrena. ""Agrupació Teatral Ignaci Iglesies"" de Sant Pol de Mar, 29 de març del 1936 / Catalunya Teatral / Any V desembre 1936 Núm. 108 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona // L'Hostal de l'arengada / Sainet, en un acte, escrit en català per Lluis Millà / Estrena al Teatre Agrícola de Sant Llorenç d'Hortons / 1936 / Llibreria Millà. carrer Sant Pau, 21 / Barcelona" 1936/03/29 // Sant Pol de Mar // Agrupació Teatral Ignasi Iglesies /// ????/??/?? // Sant Llorenç d'Hortons // Teatre Agrícola 0

1955 Tcat Pi i Domenech, Cándida Les tres Maries o El nom no fa pas la cosa Comèdia Mataró Casa Patuel 1928 Biblioteca Iluro, 012 Patuel 20,50 cm: 21 p 2 exemplars "Any II / Mataró, juliol de 1928 / Núm. 12 / Biblioteca ""Iluro"" Editada per la Casa Patuel / Càndida Pi i Domenech / Les tres Maries o El nom no fa pas la cosa / Passatemps en un acte, de fàcil presentació per a noies soles / Arts Grafiques = Santa Coloma de Farnés = Telefon 538 [Aquest passatemps fou estrenat al Teatre Catecisme Parroquial de Caldas d'Estrach, en la tarda del 18 d'Octubre 1927]" 1927/10/18 // Caldes d'Estrach // Teatre Catecisme Parroquial 0

1956 Tcat Pi, Pau La noya Comèdia Barcelona Imprempta y Llibreria de Verdaguer 1867 21 cm: 32 p Sense coberta La Noya. / Comedia en un acte y en vers, per Pau Pi. / Barcelona. / Imprempta y Llibreria de Verdaguer, / Rambla, devant del Liceo /1867. 0

1957 Tcat Pic de Aldawala, Rosa Com sucsuheix mòltas vegadas Joguina Barcelona Imprenta de Salvador Manero 1877 Patuel "20,50 cm 30 p" 2 exemplars Com sucsuheix mòltas vegadas / Joguina en un acte y en vers, acomodada a la nostra escena èr D.ª Rosa Pic de Aldawala. / Estrenada ab éxit brillantíssim en lo Gran Teatro del Liceo de Barcelona, la nit del 12 de Mars de 1877, en lo benefici del galan jòve, D. Joan Isern. / Barcelona. / Imprenta de Salvador Manero, /Ronda del Nort, número 128. 1877 1877/03/12 // Barcelona // Gran Teatre del Liceo 0

1958 Tcat Picas, Francesc d'Assís Els Bandolers de Cantallops Comèdia Mataró Edicions de la Casa Patuel 1951? Biblioteca Llanas G. Jordà, Lluís / Conangla, Josep Casal "21 cm 61 p" 2 exemplars Biblioteca Llanas / Francesc d'A. Picas / Els Bandolers de Cantallops / Xiroia comèdia en tres actes, guarnida amb il·lustracion musicals, i danses folklòriques. / Música de Lluis G. Jordà i Josep Conangla / Edicions de la Casa Patuel - Mataró 0

1959 Tcat Picas, Francesc d'A. Catalunya, on vas? Barcelona Edicions Terra Nostra 84-398-5307-6 "21 cm 83 p" 2 exemplars Francesc A. Picas / Catalunya, on vas? / Teatre - Testimoni 0

1960 Tcat Picas, Francesc d'A. La flor de Nadal Barcelona Editorial Nereida 1957 Biblioteca Gresol, 027 Casal "17 cm 84 p" Francesc d'A. Picas / La Flor de Nadal / Espectacle dels Pastorets / Història, símbols i tradicions del Nadal) / en tres parts, dividides en vint quadres / Editorial Nereida / Barcelona 0

1961 Tcat Picas, Francesc d'A. La flor de Nadal Quarta Barcelona Editorial Millà 1972 Catalunya Teatral. 2a època, 090 "18 cm 97 p" 2 exemplars. Llibret amb les partitures. La flor de Nadal / Espectacle Nadalenc original de Francesc A. Picas / 4.ª edició completa / [Foto de l'autor] / 1972 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 0

1962 Tcat Picas, Francesc d'A. La flor de Nadal. Suplement "Edicions ""Campanya pro dignificació dels Pastorets""" "22 cm 20 p" Suplement / La Flor de Nadal / Autosagramental nadalenc, dividit en tres quadres / Espectacular i poètica al·legoria de les profecies messiàniques / Titols dels quadres / Falsos Messies / La Veu del Profeta Isaies / El Castell del món gentil 0

1963 Tcat Picas, Francesc d'Assís Més enllà de la carn Comèdia dramàtica Mataró Edicions de la Casa Patuel 1954? Biblioteca Llanas, 025 Almendros, Maria Matilde "21 cm 67 p" 2 exemplars Biblioteca Llanas / Francesc Picas / Més enllà de la carn / Comèdia dramàtica dividida en tres actes / tres personatges / Edicions de la Casa Patuel - Volum XXV 0

1964 Tcat Pedrolo, Manuel de / Bonet, Blai / Folch i Camarasa / Arquimbau, Rosa Maria Cruma / Parasceve / Una Crosta / L'inconvenient de dir-se Martines / [Premi Joan Santamaria 1957] Barcelona Editorial Nereida 1957 Biblioteca Gresol, 029 (Extraordinari) Casal 17 cm: 107 p Premi Joan Santamaria / 1957 / Cruma / Manuel de Pedrolo / Parasceve / Blai Bonet / Una crosta / Ramon Folch i Camarasa / L'inconvenient de dir-se Martines / Rosa Maria Arquimbau / Editorial Nereida [Aquesta comèdia va ésser estrenada el dia 5 de juliol de 1957 en el Teatre CAPSA de Barcelona] (Cruma) / [Aquest drama va ésser estrenat el dia 24 d'octubre de 1957 en el Teatre CAPSA de Barcelona] (Parasceve) / [Aquesta comèdia va ésser estrenada el dia 23 de novembre de 1957 en la Sala d'Actes del Cercle Artístic de Sant Lluc de Barcelona] (Una crosta) / 1957/07/05 // Barcelona // Teatre CAPSA (Cruma) /// 1957/10/24 // Barcelona // Teatre CAPSA ( Parasceve) /// 1957/11/23 / Barcelona // Centre Artístic Sant Lluc (Una Crosta) 0

1968 Tcat Picó i Campamar, Ramon La filla del segador Quadre dramàtic Barcelona Ilustració Catalana "17 cm 128 p" Ramon Picó i Campamar / La filla del segador / Quadro dramatich en un acte y en prosa / Barcelona / Ilustració Catalana 0

1969 Tcat Picó i Campamar, Ramon Garraf Poema líric Barcelona Impremta Elzeviriana - Borràs, Mestres i C.ª 1917 García Robles, Joseph "18,5 cm 44 p" 2 exemplars Garraf Poema líric en quatre actes / Text de D. Ramón Picó y Campamar /Musica de D. Joseph García Robles / Barcelona / Impremta Elzeviriana- Borràs, Mestres i C.ª - R. Catalunya, 12 / 1917 0

1970 Tcat Piera i Serís, Albert Els homes forts Comèdia dramàtica Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1935 El nostre teatre. Any II, 022 Patuel i Casal "19 cm 64 p" 2 exemplars "Els homes forts / Comédia dramàtica en quatre actes, original d'Albert Piera i Serís / Obra guanyadora del Premi ""Ignasi Iglésies"", 1933, de la Generalitat de Catalunya" 1935/01/08 // Barcelona // Teatre Poliorama 0

1971 Tcat Piera i Serís, Albert Les sagetes de Mercuri Comèdia Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1936 El nostre teatre. Any III, 062 Casal "19 cm 48 p" 2 exemplars Les segetes de Mercuri / Comèdia en tres actes, original de Albert Piera i Serís / Menció honorífica en el Concurs d'obres cómiques convocat per aquesta publicació / Aquesta obra va ésser estrenada, sota la direcció d'Enric Giménez, per la Companyia de Radio Associació de Catalunya, en l'emissió del dia 22 de maig del 1936. 1936/05/22 // Radio Associació de Catalunya 0

1972 Tcat Pin i Soler, J. Alicia o be paràsits Comèdia Barcelona Editorial Ibérica 1921 Adan Ferrer "23 cm 57 p" "Alicia o be Paràsits / Comèdia en tres actes treta de la novela ""ALICIA"" / Primer premi del ""Centre de lectura de Reus"" / (Octubre 1921) / per J. Pin i Soler / Barcelona / ""Editorial Ibérica"" - J. Pugués / Passeig de Gràcia, 62 / 1921" 0

1973 Tcat Pin i Soler, J. La Baronesa o bé Nau sense timó Comèdia Barcelona Llibrería antigua y moderna de S. Babra 1917 "22,5 cm 64 p" La Baronesa o béNau sense timó / Comedia en tres actes per J. Pin y Soler / De la Real Academia de Buenas Letras y de l'Academia de la Llengua Catalana / Barcelona / Llibrería antigua y moderna de S. Babra, llibreter anticuari / Carrer de la Canuda, 45 / 1917 1917/09/29 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1974 Tcat Pin i Soler, J. Castell-Florit Comèdia Barcelona Editorial Ibérica 1921 Adan Ferrer "23 cm 62 p" "Castell-Florit / Comèdia en tres actes per J. Pin y Soler / de la Real Academia de Buenas Letras y de l'Academia de la Llengua Catalana / Barcelona / ""Editorial Ibérica"". - J. Pugés / Passeis de Gràcia, 62 / 1921" 0

1975 Tcat Pin i Soler, J. L'enveja Comèdia de caràcter Barcelona Edicions del Mall 1985 Biblioteca Teatral, 038 Vidal Alcover, Jaume Vidal Alcover, Jaume 84-7456-288.0 Casal "17,5 cm 122 p" Inèdits recuperats L'enveja / Comèdia de caràcter en tres actes de Josep Pin i Soler / Edició a cura de Jaume Vidal Alcover / Institut del Teatre de la Diputació de Barcedlona / Edicions del Mall / 1985 0

1976 Tcat Pin i Soler, J. Poruga Comedieta de saló Tercera Barcelona Llibreria Millà 1910 "21,5 cm 23 p" 2 exemplars J. Pin y Soler / Porug / Comedieta de saló / Tercera edició / Barcelona / Llibrería Millá /21, Sant Pau, 21 / 1910 0

1977 Tcat Pin i Soler, J. La Sirena Drama Barcelona Tipolitografía de Lluis Tasso 1891 "20,5 cm 106 p" 2 exemplars J. Pin y Soler / La Sirena / Drama en quatre actes y un cuadro / Estrenat en lo teatre de Novedades de Barcelona lo 18 de Febrer de 1892. / Barcelona / Tipolitografía de Lluis Tasso / Arch del Teatro, 21 y 23 / 1891 189202/18 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1978 Tcat Pin i Soler, Josep Sogra y nora Comèdia Barcelona Tipolitografía de Lluis Tasso 1890 Patuel "21 cm 68 p" J. Pin y Soler / Sogra y nora / Comedia en tres actes, en prosa / Estrenada en lo teatre de Novedades de Barcelona, lo 14 d'octubre de 1890. / Barcelona / Tipo-litografía de Lluis Tasso / Arch del teatro, 21 y 23 / 1890 1890/10/14 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1979 Tcat Pin i Soler, Josep Sogra y nora Comèdia Segona Barcelona Tipografía de Fracisco Badia 1897 Patuel / Llibre Viu "21 cm 85 p" 2 exemplars, un dels quals enquadernat amb altres obres catalanes dins un volum de tapes vermelles "J. Pin y Soler / Sogra y nora / Comedia en tres actes, en prosa / Estrenada en lo teatre de ""Novedades"" de Barcelona, lo 14 d'octubre de 1890./ Segunda edición / Barcelona / Tipografía de Francisco Badia, Doctor Dou, 14. / 1897" 1890/10/14 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1980 Tcat Pin i Soler, J. La tia Tecleta ó Una senyora ressentida Comèdia Barcelona Tipolitografía de Lluis Tasso 1892 "21 cm 99 p" "Seguida d'un petit ""Scherzo"" crítich" J. Pin y Soler / La tia Tecleta ó Una senyora ressentida / Comedia en tres actes, en prosa / Estrenada en lo teatre de Novedades de Barcelona, lo 8 de octubre de 1891. / Barcelona / Tipolitografía de Lluis Tasso / Arch del teatro, 21 y 23 / 1892 1891/10/08 // Barcelona // Teatre Novetats 0

1981 Tcat Pinero, A. W. El magistrat Farsa còmica Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1910 Maristany, Alexandre P. "21 cm 76 p" 2 exemplars El magistrat / Farsa còmica en tres actes dividida en quatre quadros original de A. W. Pinero / Traduhida directament del anglés per Alexandre P. Maristany / Estrenada en el Teatre Tomea, la nit del 25 de Novembre de 1910 / Barelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Plassa del Pí, 5 / 1910. 1910/11/25 // Barcelona // Teatre Romea 0

1982 Tcat Pinyana, Franc de ¡Ai, que costa una promesa! Caricatura Mataró Casa Patuel 1929 Biblioteca Iluro, 020 Patuel "21,5 cm 60 p" 2 exemplars "Any III Mataró, mar´de 1929 N.º 20 / Biblioteca ""Iluro"" / Editada per la Casa Patuel / Franc de Pinyana / 'Ai, que costa una promesa! / Caricatura en tres actes / Estrenada al Cetre Catòlic de Sant Pere de Las Presas, en la nit de Pasqua Florida (31 de Març) de 1929 / Arts Gràfiques - Santa Coloma de Farnès" 1929/03/31 // Sant Pere de Las Presas // Centre Catòlic 0

1983 Tcat Piquet, Jaume Campi qui puga Joguina Segona Barcelona Lo Teatro Regional 1897 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" Patuel "21,5 cm 38 p" 2 exemplars sense portada. Dades de la coberta. Un retallat "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Campi qui puga / Joguina en un acte y en vers original de Jaume Piquet / Segona edició / Barcelona / ""Lo Teatrp Regional"" - Plassa del Pi, núm. 3, 2on / 1897" 0

1984 Tcat Piquet, Jaume Un cop de cap Joguina Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1897 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" Patuel "22 cm 32 p" 2 exemplars "Biblioteca de Lo Teatro Regional / Un cop de cap / Joguina en un acte y en vers original de Jaume Piquet / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatre Regional"" / Ronda S. Pere, 19 y 21, 1.º, 1.ª 1897" 0

1985 Tcat Piquet i Piera, Jaume Cuatro soldats y un cabo Capritxo bufo Barcelona Imprempta de Joaquim Collazos 1900 "21 cm 20 p" 2 exemplars Cuatre soldats y un cabo / Capritxo bufo / Cantat y ballat, en un acte y en vers per Jaume Piquet y Piera / Representat ab ruidós éxit 50 vegadas seguidas en lo teatre Circo Español - Octubre 1899 / Dipósit y venda.- Archiu Central Lirich y Dramátich de Gelabert y Massegúr - Unió, 5, tercer, 1.ª / Barcelona / Imprempta de Joaquim Collazos / Pkassa Igualtat, 3 / 1900 0

1986 Tcat Piquet i Piera, Jaume De panxa al sol Comèdia Barcelona Biblioteca Teatro Mundial 1914 Biblioteca Teatro Mundial, 010 Patuel "19 cm 28 p" 2 exemplars "De panza al sol / Comedia catalana en un acte y en vers per Jaume Piquet Piera / Estrenada ab gran aplauso en el teatro Odeón, de Barcelona, en Octubre de 1878 / Barcelona / ""Biblioteca ""Teatro Mundial"" / 21 - Carrer de Sant Pau - 21 / 1914" 1878/10/?? / Barcelona // Teatre Odeon 0

1987 Tcat Piquet i Piera, Jaume Jesus en lo temple, ó 'L noy perdut. Drama Barcelona Estampa de Lluis Tasso 1871 15 cm: 20 p 2 exemplars Jesus en lo temple, ó 'L noy perdut. / Drama tradicional, sacro, bíblich, dramátich, en tres cuadros / Escrit en vers catalá per Jaume Piquet, y estrenat en lo Teatro Espanyol en 1871. / Barcelona: / Estampa de Lluis Tasso, / Arch del Teatro, núm. 21 y 23. 1871 1871/??/?? // Barcelona // Teatre Espanyol 0

1988 Tcat Piquet i Piera, Jaume Dos llansols y un vestit negre Gatada Barcelona Imprempta dels Successors de N. Ramirez y C.ª 1888 Patuel "21 cm 39 p" Dos llansols y un vestit negre / Gatada en tres actes y en vers per Jaume Piquet y Piera / estrenada en lo Teatro del Odeon, pero ab tan gran éxit, que's varen donar d'ella 72 representacions en dit Teatro, durant la empresa Piquet, aixó traballant solzament los dias festius / Nota Important / Los exemplars de las obras del Sr. Piquet, se proporcionan, ó están en venta en son domicili, en Sarriá de Barcelona, carrer Major, núm. 13. / Barcelona / Imprempta dels Successors de N. Ramirez y C.ª / Passatge de Escudillers, núm. 4 / 1888 0

1989 Tcat Piquet i Piera, Jaume La gossa de D. Cristófol ó Lo llas escorredor Comèdia Barcelona Imprempta dels Successors de N. Ramirez y C.ª 1882 "21 cm 24 p" 2 exemplars. Un sense coberta La gossa de D. Cristófol ó Lo llas escorredor / Comedia en un acte original y en vers de Jaume Piquet y Piera / Estrenada ab gran apaluso en lo Teatre del Odeon / Barcelona / Imprempta dels Successors de N. Ramirez y C.ª / Passatje de Escudellers, número 4 / 1882 0

1990 Tcat Piquet i Piera, Jaume Herodes ó la degollació dels ignocents Drama Barcelona Estampa de Lluis Tasso 1871 Patuel "15,2 cm 20 p" 2 exemplars Herodes ó ¡La degollació dels ignocents! / Drama tradicional, sacro, bíblich, dramátich, en tres cuatros / Escrit en vers catala per Jaume Piquet, / y estrenat en lo Teatro Espanyol en 1871. / Barcelona: / Estampa de Lluis Tasso, / Arch del Teatro, núm. 21 y 23. / 1871. 0

1991 Tcat Piquet i Piera, Jaume Las huelgas ó Els amos y els dependents Comèdia Barcelona Biblioteca Teatro Mundial 1914 Biblioteca Teatro Mundial, 007 "18 cm 30 p" 2 exemplars "Las huelgas o Els amos y els dependents / Comedia en un acte y en vers per Jaume Piquet / Estrenada al teatro Odeón, en 1879 / Barcelona / Biblioteca ""Teatro Mundial"" / 21 - Carrer de Sant Pau - 21 / 1914" 1879/??/?? // Barcelona // Teatre Odeon 0

1992 Tcat Piquet i Piera, Jaume Joan Garí en las Montanyas de Montserrat Drama Barcelona Imprempta de Henrich y C.ª, en comandita Successors de N. Ramirez y C.ª 1891 "21,5 cm 66 p" 2 exemplars Joan Garí en las Montanyas de Montserrat / Drama tradicional en tres actes y un prólech, en vers original de Jaume Piquet y Piera / Representat ab general aplauso en Barcelona y altres llochs de Catalunya / Barcelona. - 1891 / Imprempta de Henrich y C.ª, en comandita Successors de N. Ramirez y C.ª / Passatge de Escudellers, 4 0

1993 Tcat Piquet i Piera, Jaume La má negra Comèdia Barcelona Imprempta dels Successors de N. Ramirez y C.ª 1883 """Lo Teatre"" Col·lecció de obras dramáticas y líricas" "21 cm 30 p" 2 exemplars. Un sense coberta ni portada La má negra / Comedia en dos actes de Jaume Piquet y Piera /Estrenada en lo Teatre del Odeon / Mars de 1883 / Barcelona / Imprempta dels Successors de N. Ramirez y C.ª / Passatje de Escudellers, número 4 0

1994 Tcat Piquet i Piera, Jaume La monja enterrada en vida ó Secrets de aquell convent Comèdia Tercera Barcelona Imprempta de El Fraile Mostén 1886? "18,5 cm 60 p" 2 exemplars La Monja enterrada en vida ó Secrets de aquell convent / Comedia original en tres actes y en vers per Jaume Piquet / Estrenada ab ruidós éxit en el que fóu teatre del Odeon l'any 1886 / 3.ª Edició / Barcelona / Imprempta de El Fraile Mostén / Valencia 232, interior 1886/??/?? // Barcelona // Teatre Odeon 0

1995 Tcat Piquet i Piera, Jaume La Perla de Catalunya ó La Reyna de las Mercés Drama Barcelona Imprempta de Henrich y C.ª, en comandita Successors de N. Ramirez y C.ª 1890 Patuel "21,5 cm 64 p" 2 exemplars La Perla de Catalunya ó La Reyna de las Mercés /Drama d'espectacle en 5 actes, dividits en 15 quadros original de Jaume Piquet y Piera / estrenat ab brillant éxit en Barcelona l'any 1877 / Barcelona.- 1890 / Imprempta de Henrich y C.ª, en comandita Successors de N. Ramirez y Comp,ª / Passarge de Escudellers, 4 0

1996 Tcat Piquet i Piera, Jaume Petardos y petardistas Comèdia Barcelona Estampa dels Successors de N. Ramirez y C.ª Casal "21,5 cm 24 p" 2 exemplars, un mancat de contracoberta. Petardos y petardistas / Comedia de moda en un acte y en vers / original de Jaume Piquet y Piera / Representada ab éxit mòltas vegadas en alguns teatros de Barcelona / Nota important / Los exemplars de las obras del Sr. Piquet, se proporcionan, ó están en venta, en son domicili, en Sarriá de Barcelona, carrer Major, núm. 13. 0

1997 Tcat Piquet i Piera, Jaume Un poca vergonya Comèdia San Feliu de Llobregat "Imprenta ""Sanfeliuense""" 1907 "21 cm 23 p" 2 exemplars "Un poca vergonya / comedia en un acte y en vers original de Jaume Piquet / Estrenat ab molt aplauso en lo teatre Odeón en Octubre del any 1873 / San Feliu de Llobregat / Imprenta ""Sanfeliuense"", Carretera Real, 202 / 19707" 1873/10/?? // Barcelona // Teatre Odeon 0

1998 Tcat Piquet i Piera, Jaume Lo port de salvació Drama Segona edició refundida Barcelona Imprenta dels Successors de N. Ramirez y Comp.ª Patuel "21,5 cm 60 p" 2 exemplars Lo port de salvació / Drama en tres actes y en vers original de Jaume Piquet / Representat sempre ab gran apaluso, més de cinquanta vegadas, en lo Teatro del Odeon y en casi tots los teatros y societats particulars de Catalunya / Segona eedició refundida / Barcelona / Imprenta dels Successors de N. Ramirez y Comp.ª / Passatge de Escudellers, núm. 4 0

1999 Tcat Piquet i Piera, Jaume Lo pronunciament Comèdia San Feliu de Llobregat "Imprenta ""Sanfeliuense""" 1907 Patuel "21,5 cm 32 p" 2 exemplars "Lo Pronunciament / Comedia catalana en un acte y en vers original de Jaume Piquet / Estrenada ab extraordinari aplauso en lo teatre Odeón en Octubre de 1868 / San Feliu de Llobregat / Imprenta ""Sanfeliuense"", Carretera Real, 202/ 1907" 1818/10/?? // Barcelona // Teatre Odeon 0

2000 Tcat Piquet i Piera, Jaume Un sabi per forsa Disbarat Barcelona Biblioteca Teatro Mundial 1914 Biblioteca Teatro Mundial Adan Ferrer "19 cm 24 p" 2 exemplars "Un sabi per forsa / Disbarat en un acte y en ves / Arreglat al teatre Català per Jaume Piquet / Estrenat y representat moltes vegades a l'antich teatre Odeón / Barcelona / Biblioteca ""Teatro Mundial"" / 21 - Carrer de Sant Pau - 21 / 1914" 0

2001 Tcat Piquet i Piera, Jaume Un safreig Sainet San Feliu de Llobregat "Imprenta ""Sanfeliuense""" 1907 Patuel 21 cm: 24 p "Un safreig / Sainete de costums catalanas en un acte y en vers original de Jaume Piquet / San Feliu de Llobregat / Imprempta ""Sanfeliuense"", Carretera Rela, 202 / 1907" 0

2002 Tcat Piquet i Piera, Jaume Un voluntari de Cuba ó L'honra de un jornaler Melodrama Barcelona Imprempta de Henrich y C.ª, en comandita Successors de N. Ramirez y C.ª 1891 Patuel "22 cm 60 p" Un voluntari de Cuba ó L'honra de un jornaler / Melodrama de costums en cinch actes, dividits en set quadros, y en vers, original de Jaume Piquet y Piera / Representat, sempre ab bran éxit, més de cent vegades en Barcelona y diferents punts de Catalunya / Barcelona - 1891 / Imprempta de Henrich y C.ª, en comandita Successors de N. Ramirez y C.ª / Passatge de Escudellers, 4 0

2003 Tcat Pirozzini, Felip Plogut del cel Comèdia Barcelona Ilustració Catalana Lectura Popular, 064 Patuel "19,5 cm 29 p (323-352)" 2 exemplars sense portada, dades de la coberta. Un sense coberta Lectura apopular / Biblioteca d'autors catalana / Surt cada dijous / Núm, 64 / 10 cèntims / Felip Pirozzini / Plogut del cel / Comedia en un acte / Olustració Catalana / Administració: Mallorca 287 - Barcelona 0

2004 Tcat Planas, Francesc Joana d'Arc Poema històric Vic Editorial Sala 1951 """Donzella Alerta""" "21 cm 65 p" 2 exemplars JHS / Joana D'Arc / Original de Mn Francesc Planas, Pvre. / Drama en 3 actes i epíleg adaptat a l'escena i estrenat amb clamorós èxit, per les Filles de Maria del Poble Nou de Manresa, el dia 8 de desembre de l'Any Sant 1950 1950/12/08 // Manresa // Teatre de les Filles de Maria del Poble Nou 0

2005 Tcat Planas, Miquel Lo Capó de Nadal Joguina còmica Barcelona Imprempta de la Bolsa, d'en Pere Torras 1902 "21 cm 19 p" Lo Capó de Nadal / Juguet cómich en un acte y en prosa per Miquel Planas / Estrenat ab éxit brillan y sense intervenció de la claque en lo Teatro Nuevo, en la nit del día 20 del mes de Desembre del any 1901 y no habentse tret del cartel fins lo día 6 de Janer del any próxim. / Barcelona / Imprempta de la Bolsa, d'en Pere Torras / 1902 1901/12/20 // Barcelona / Teatro Nuevo 0

2006 Tcat Poal-Aregall, Miquel La gloriosa Barcelona isabelina y revolucionària Barcelona Llibreria Millà 1934 Catalunya Teatral, 054 "18 cm 101 p" 2 exemplars "La gloriosa Barcelona isabelina i revolucionaria / Obra d'ambient popular vuitcentista en deu quadres distribuits en tres actes i epíleg. / original de Miquel Poal-Aregall / Estrena: Teatre ""Apolo"" de Barcelona la nit del 31 de març de 1934 / Catalunya Teatral / Any III /1 Juny 1934 / Núm. 54 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona" 1934/03/31 // Barcelona // Teatre Apolo 0

2007 Tcat Planas Marull, Miquel El nostra artista Girona "Impremta i Llibrería ""La Editorial Gerundense""" 1917 "21 cm 7 p" "M. Planas Marull / El nostra artista / Impresió escénica / Estrenada amb èxit en el ""Centre Moral Gerundense"" en la nit del dia primer de Juliol de 1917. / 1917 / Impremta i Llibrería ""La Editorial Gerundense"" / Progrés, n.º 7 / Girona" 1917/07/01 // Girona // Centro Moral Gerundense 0

2008 Tcat Planas Marull, Miquel L'or del pobre Quadre dramàtic Girona "Impremta i Llibrería ""La Editorial Gerundense""" 1916 "21 cm 22 p" 2 exemplars "L'or del pobre / Quadret dramàtic de M. Planas Marull / Estrenat am èxit en el ""Centro Moral Gerundense"", d'aquesta ciutat, el día 20 de Febrer de 1916" 1916/02/20 // Girona // Centro Moral Gerundense 0

2009 Tcat Planas Marull, Miquel Passions troncades Drama Girona La Editorial Gerundense 1919 Patuel "21,5 cm 57 p" "M. Planas Marull / Passions troncades / Drama en tres actes / ""La Editorial Gerundense"" / Progrés, 7. - Girona" 1915/06/22 Girona // Teatre Principal 0

2010 Tcat Poal-Aregall, Miquel L'amor vigila Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1932 Catalunya Teatral, 022 Patuel i Adan Ferrer "18 cm 45 p" 2 exemplars L'amor vigila / Comedia en dos actes original de Miquel Poal-Aregall / Estrenada al Teatre Català Romea, de Barcelona, la nit del 11 de gener de 1919, per la Companyia del primer actor i director Enric Giménez / Administracio / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 1919/01/11 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

2011 Tcat Poal-Aregall, Miquel Animes nues Comèdia dramàtica Barcelona La Novel·la Nova 1919? La Novel·la Nova, 131 "18,5 cm 29 p" 2 exemplars Animes Núes / (Comedia dramatica en un acte) / Per M. Poal-Aregall 1919/10/?? // ???? // ???? 0

2012 Tcat Poal-Aregall, Miquel Els jocs de Cupidó Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1934 Catalunya Teatral, 045 "18 cm 36 p" 2 exemplars Els jocs de Cupidó / Comèdia en dos actes original de Miquel Poal-Aregall / Estrena: Ràdio Associació de Catalunya la nit del 18 d'Octubre de 1933 / Catalunya Teatral / Any III / 15 Gener 1934 / Núm. 45 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1933/10/18 // Barcelona // Ràdio Associació de Catalunya 0

2013 Tcat Poal-Aregall, Miquel Casa't, mamà! / La lluna de mel / Paranys de l'amor Comèdia Barcelona Ind. Gràfica Aleu, Domingo & C.ª, S.L. 1933 Catalunya Teatral, 033 Casal / Llibre Viu " 19 cm 91 p" 2 exemplars Miquel Poal-Aregall / Casa't, mamà! / La lluna de mel / Paranys de l'amor / Administració / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 1933/05/22 // Barcelona // Estudi de Ràdio-Teatre de Ràdio Barcelona (Casa't. mamà!) 1923/02/11 // Barcelona // Teatre de la Comèdia (Paranys de l'amor) 0

2014 Tcat Poal-Aregall, Miquel La dolça veu Comèdia Barcelona 1919 La Novel·la Teatral Catalana, 038 Patuel "19 cm 31 p" 2 exemplars La dolça veu / Comedia en dos actes, original de Miquel Poal-Aregall / Aquesta comèdia va ésser estrenada en el Teatre Català Romea, de Barcelona, el dia 13 de Novembre del 1920. 1920/11/13 Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

2015 Tcat Poal-Aregall, Miquel (Pere Mesch) / Portusach, Ramon (Benet Castañares) Una dona en comandita Vodevil Barcelona 1922 La Novel·la Teatral Catalana, 054 "18 cm 48 p" 2 exemplars Una dona en comandita Vodevill en tres actes, original de Pere Mesch (M. Poal-Aregall) i Benet Castañares (Ramon Portusach) / Estrenada amb èxit clamorós en el gran Teatre Espanyol la nit del 20 de Gener de 1922. 1922/01/20 // Barcelona //Teatre Espanyol 0

2016 Tcat Poal-Aregall, Miquel La lluna de mel Comèdia Patuel "17,5 cm 20 p. (47-67)" Sense coberta La lluna de mel / Comèdia en un acte original de Miquel Poal-Aregall / Estrenada per la Companyia del primer actor i Director Josep Bruguera i representada a les principals ciutats de Catalunya 0

2017 Tcat Poal-Aregall, Miquel Paranys de l'amor Comèdia Patuel "17,5 cm 20 p (71-91)" Sense coberta Paranys de l'amor / Comèdia en un acte original de Miquel Poaol-Aregall / Estrenada al Teatre de la Comèdia l'11 de febrer de 1923, per la Companyia Claramunt-Adrià. 1923/02/11 // Barceloina // Teatre de la Comèdia 0

2018 Tcat Poal-Aregall, Miquel Pel teu amor Sainet líric Barcelona Publicacion Ràfols 1922? La Novel·la Teatral Catalana Ribas, Josep "19 cm 32 p" 2 exemplars Pel teu amor / Sainet líric en dos actes el segon dividit en dos quadres original de M. Poal-Aregall / Música del mestre Josep Ribas / Aquesta obra fou estrenada amb èxit grandiós en el Teatre Tívoli de Barcelona la nit del 21 de Desembre de 1922 / Publicacions Ráfols / Passeig de Gracia, 119 / Barcelona 1922/12/21 // Barcelona // Teatre Tívoli 0

2019 Tcat Poal-Aregall, Miquel El perill del divorci Drama Barcelona Llibreria Millà 1936 Catalunya Teatral, 093 "17,5 cm 56 p" 2 exemplars El perill del divorci / Drama en tres actes original de Miquel Poal Aregall / (Obra póstuma) / Estrena: Foment Autonomista Català, pel quadre Mossen Cinto, la nit del 16 de Novembre, 1935. / Cataluna Teatral / Any V / 15 de Gener 1936 / Núm. 93 / Llibreria Millà / Carrer ant Pau, 21 - Barcelona 1935/11/16 // Barcelona // Centre Autonomista Català 0

2020 Tcat Poal-Aregall, Miquel La taverna dels valents Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1934 Catalunya Teatral, 063 Casal "18 cm 83 p" 2 exemplars "La taverna dels valents / Comèdia popular en cinc actes, el quart dividit en dos quadros. / original de Miquel Poal-Aregall / Estrena: Teatre ""Apolo"" de Barcelona el dia 22 de setembre de 1934. / Catalunya Teatral /Any III / 15 d'0ctubre 1934 / Núm, 63 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona" 1934/09/22 // Barcelona // Teatre Apolo 0

2021 Tcat Poal-Aregall, Miquel Les verges caigudes Barcelona Llibreria Millà 1935 Catalunya Teatral, 068 "18 cm 77 p" 2 exemplars "Les verges caigudes / Obra en tres actes dividida en set quadros. / original de Miquel Poal-Aregall / Estrena: Teatre ""Apolo"" de Barcelona la nit del 15 de desembre de 1934. / Catalunya Teatral / Any IV / 1 gener 1935 / Núm. 68 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona" 1934/12/15 // Barcelona // Teatgre Apolo 0

2022 Tcat Poal-Aregall, Miquel El xicot timid Comèdia Barcelona Impremta Ràfols Patuel "19 cm 48 p" Sense coberta El xicot timid / comèdia en tres actes, original de Miquel Poal-Aregall / Aquesta comèdia va ésser estrenada amb grandiós éxit, en el Teatre Català Romea, de Barcelona, la nit del 12 de Novembre del 1919, per la companyia dirigida pel primer actor i director Enric Gimenez 1919/11/12 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

2023 Tcat Poblet, Josep M. Començar de nou Comèdia Mataró Edicions de la Casa Patuel 1950? Biblioteca Llanas, 015 Patuel "22 cm 65 p" 2 exemplars Biblioteca Llanas / Edicions de la Casa Patuel / Josep M.ª Poblet / Començar de nou / Tres actes de comèdia / Vol. XV 1950/08/18 // Barcelona // Teatre Barcelona 0

2024 Tcat Poblet, Josep M. Tornaran els dies clars Comèdia Mataró Edicions de la Casa Patuel 1954 Biblioteca Llanas, 024 Patuel "21,5 cm 47 p" 2 exemplars "Biblioteca Llanas / Edicions de la Casa Patuel / Josep M.ª Poblet / Tornaran els dies clars / comèdia en tres actes/ Primer premi concurs ""F.E.S.T.A."" 1953 Mataró, Març de MCMLIV / Vol. XXIV" 1953/06/21 // Barcelona // Teatre Barcelona 0

2025 Tcat Pomareda, Ricardo La primera victoria Drama Barcelona Establiment tipográfich de Ramón Pujol 1903 Patuel "21,5 cm 84 p" 2 exemplars La primeraa victoria / Drama en tres actes y en vers original de Ricardo Pomareda / Estrenat á Barcelona, en lo Teatro Lara, la nit del 20 de Maig de 1903. / Barcelona / Establiment tipográfic de Ramón Pujol / 45 - Carrer de Tallers - 45 / 1903 1903/05/20 // Barcelona // Teatro Lara 0

2026 Tcat Pomés, Ramon Los Joves Drama Barcelona Edició de L'Atlántida 1899 Patuel "21 cm 87 p" 2 exemplars. Un retallat Ramon Pomés / Los Joves / drama en tres actes / 1899 / Edició de L'Atlantida - Barcelona 0

2027 Tcat Poblador Gil, Pere Lo Joan Tanoca Paròdia Tercera Barcelona? Tip. Española 1881? "27,5 cm 8 p" Tres exemplars Preu 1 ral -Se ven en las principals llibrerías y kioskos.- Preu 1 ral. / Lo Joan Tanoca. / Parodia en un acte y cuatre cuadros / original y en vers per En Pere Poblador Gil. / Estrenada ab extraordinari éxit en lo Teatre del Olimpo de Barcelona la nit del 25 de Novembre de 1881. 1881/11/25 // Barcelona // Teatre del Olimpo 0

2039 Tcat Pons Alsina, Josep El clixé d'una vida Comèdia Barcelona Editorial Nereida 1959 Biblioteca Gresol, 049 Casal "17 cm 60 p" 2 exemplars Josep Pons i Alsina / El clixé d'una vida / Comèdia en tres actes dividits en cinc quadres / Editorial Nereida / Barcelona 1958/05/04 // Berga // Teatre Patronat d'A. S. C. 0

2028 Tcat F. P. B. [Pons i Barris, Francesc] ¡L'Agnèta! Comèdia bilingüe Manresa Impremta de Sant Josep 1907 Patuel "19,5 cm 45 p" 2 exemplars "¡L'Agnèta! / Comèdia bilingüe en un acte y en vers original de F.P. y B. Estrenada ab feliç èczit en el teatre de la ""Joventut Catòlica"" de Manresa, el dia 2 de febrer de 1907. / Ab permis de l'autoritat eclesiàstica. / Manresa / Impremta de Sant Josep / 1907" 1907/02/02 // Manresa // Teatre de la Joventut Catòlica 0

2030 Tcat Pons i Barris, Francesc [F. P. B.] Metjes y Mártirs Drama Manresa Impremta de Sant Josep 1899 Duràn i Pejoàn, Josep "21,5 cm 114 p" Metjes y Mártirs / Drama trágic en très actes y en vèrs pe'l Prevere Francisco Pòns y Barris / y música del mèstre Josèp Durán y Pejoán / Ab llicència de la Autoritat Eclesiástica / Manresa / Impremta de Sant Josep / 1899 0

2031 Tcat F. P. B. [Pons i Barris, Francesc] ¡Pròu pinxos! Sarsuela Manresa Impremta de Sant Josep 1900 Duran i Pejoan, Josep Patuel / Foment "22 cm 48 p" 2 exemplars, sense coberta, un de retallat. ¡Pròu pinxos! Çarçuèla bilingüe en un acte ab très quadros y en vèrs original de F. P. y B. / y música del mèstre Josèp Durán y Pejoán / estrenada ab brillant èczit en lo teatre de la Joventut Catòlica de Manrèsa la nit del 8 de Juliol de 1900. / Manrèsa / Impremta de Sant Joseèp / 1900 1900/07/08 // Manresa // Teatre de la Noventut Catòlica 0

2032 Tcat F. P. B. [Pons i Barris, Francesc] ¡Pròu pinxos! Sarsuela Manresa / Mataró Impremta de Sant Josep / Edicions de la Casa Patuel 1950? Biblioteca Iluro Duran i Pejoan, Josep Patuel "21,5 cm 48 p" 3 exemplars. Reprodueixen l'edició de 1900 amb cobertes de la col·lecció Biblioteca Iluro. ¡Pròu pinxos! / Çarçuèla bilingüe en un acte ab très quadros y en vèrs original de F. P. y B. / y música del mèstre Josèp Durán y Pejoán / estrenada ab brillant èczit en lo teatre de la Joventut Catòlica de Manresa la nit del 8 de Juliol de 1900. / Manrèsa / Impremta de Sant Joseèp / 1900 1900/07/08 // Manresa // Teatre de la Joventut Catòlica 0

2033 Tcat F. P. B. [Pons i Barris, Francesc] El puntal de la casa Drama Segona Manresa Impremta de Sant Josep 1900 Patuel "19 cm 102 p" 2 exemplars El puntal de la casa / Drama en très actes y en vèrs original de F. P. y B. / Estrenat ab brillant èczit en el teatre de la Joventut Catòlica de Manrèsa, la nit del 23 de Janer de 1887. / Segona edició / Ab llicència eclesiástica / Manrèsa / Impremta de Sant Josep, Picas, 8 / 1900 1887/01/23 // Manresa // Teatre de la Joventut Catòlica 0

2034 Tcat F. P. B. [Pons i Barris, Francesc] La rialla Joguina Manresa Impremta de Sant Josep 1887 M. T. S. Patuel "21,5 cm 32 p" 2 exemplars. Un llibret amb la partitura La Rialla. / Joguina cómico-lìrica en un acte y en vers. / Original de F. P. V., / música de M. T. S. / Estrenada ab éxit en lo teatre de la Joventut Católica de Manresa, la nit del dia primer de Septembre de 1887. / Manresa: / Imprenta de Sant Joseph, Picas, 9, / 1887. 1887/09/01 // Manresa // Teatre de la Joventut Catòlica 0

2035 Tcat F. P. B. [Pons i Barris, Francesc] La Tertulia Manresa Imprempta de Sant Joseph 1891 "21,5 cm 37 p" 2 exemplars La Tertulia / Vetllada có0mica en un acte y en vers original de F. P. B. / Ab llicencia. / Manresa: / Imprempta de Sant Joseph, Picas, 8, / 1891. 0

2036 Tcat Pons i Montels, Frederic L'arrenca caixals Comèdia Barcelona Imprenta de Jaume Jepús 1876 Arxiu Central Lírich-Dramàtich de Rafael Ribas "20,5 cm 29 p" 2 exemplars L'arrenca caixals. / Comedia en un acte y en vera, original de Frederich Pons y Montels. / Barcelona. / Imprenta de Jaume Jepús, / Carrer de Petritxol, núm. 10 / 1876 0

2037 Tcat Poblador Gil, Pere Las quaranta, as y tres Barcelona Tipografiía Bernabé Baseda 1882 Arxiu Central Lírich-Dramàtich de Rafael Ribas Patuel "21 cm 24 p" 2 exemplars Las quaranta, as y tres / Jugada en un acte y en vers original de Pere Poblador Gil / escrita expressament pera l'estudiós actor D. Lluis Llibre / y estrenada ab bon éxit, lo dia de son benefici, en lo Teatro de Novetats de Barcelona lo 22 de maig de 1882 / Barcelona / Arxiu Central Lírich-Dramátich de D. Rafel Ribas / Unió, número 5, pis tercer / 1882 1882/05/22 // Barcelona / Teatre Novetats 0

2038 Tcat Pons Alsina, Josep / Escobet Gendrau, Antoni / Miró Alsina, Marià / Currubí Casals, Antoni A Vilagran s'hi cala foc Mataró Edicions de la Casa Patuel 1948? Biblioteca Iluro, 053 Patuel "21,5 cm 16 p" 2 exemplars. Data segons CCUC Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / A Vilagran s'hi cala foc / Peça còmica en un acte original de Josep Pons Alsina / Antoni Escobet Gendrau / Marià Miró Alsina / i / Antoni Currubí Casals / Mataró, Tots Sants de l'any III / Vol. LIII ????/??/?? // Berga // Teatre Patronal d'A. S. C. 0

2040 Tcat Pons Alsina, Josep Pum! Pum! Pum! Tots morts! Mataró Edicions de la Casa Patuel 1935 Biblioteca Iluro, 033 Patuel "21,5 cm 8 p" 2 exemplars Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / Josep Pons Alsina / Pum! Pum! Pum! Tots morts! / Truculent drama policíac, gairebé mut, en un sol quadre llampec / Any V / Mataró, Novembre de MCMXXXV / Vol. XXIII 1935/??/?? // Berga // Teatre de la Congregació Mariana 0

2041 Tcat Pons, Josep-Sebastià Amor de pardal / El singlar Idil·li / Drama Barcelona Les ales esteses 1930 Col·lecciò Popular, 018 "14 cm 93 p" 2 exemplars J.-S. Pons / Amor de pardal / Idil·li / El singlar / Drama canigonenc / Les Ales Esteses / Corts Catalanes, 423 : Barcelona / 1930 0

2042 Tcat Ponsa, Josep La cadarnera Comèdia Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1910 Biblioteca Popular Teatral, 028 "21 cm 16 p" La cadarnera / Esqueix de comedia / per Joseph Ponsa / Estrenat al Teatre Romea, el dia 23 de Setembre e 1910. Inauguració de temporada / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Plassa del Pí, 5 / 1910 1910/09/23 // Barcelona // Teatre Romea 0

2043 Tcat Ponsa, Josep La Glòria a casa Comèdia Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1909 La Escena Catalana "21 cm 31 p" 2 exemplars La Gloria a casa / Comedia en un acte original de Joseph Ponsa / Estrenada en el Teatre Romea el dia 28 de Octubre de 1909. / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía/ Carrer de Petritxol, 2. / 1909 1909/10/28 // Barcelona // Teatre Romea 0

2044 Tcat Pont i Espasa, Josep Per contradicció Joguina Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1894 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" "21 cm 23 p" "Per contradicció / Juguet cómich en un acte, en vers original de Joseph Pont y Espasa / Estrenat en la tarde del 14 d'Abril de 1894 en lo teatro del ""Ateneo Provensalense"" / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Carrer de las Cabras, 13, segónm / 1894" 1894/04/14 // Barcelona? // Teatre Ateneo Provensalense 0

2045 Tcat Pont i Espasa, Josep Lluytas del cor Monòleg tràgic Barcelona Biblioteca de Lo Teatro Regiona 1896 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" Patuel "20 cm 13 p" Sense coberta "Lluytas del cor / Monólech Trágich en vers original de Joseph Pont y Espasa / Estrenat en lo Teatro Badalonés la nit del 29 de Febrer de 1896. / Preu: Un ral. / Barcelona / Biblioteca de ""·Lo Teatro Regional"" Carrer de las Cabras, 13, 2.on / 1896" 1896/02/29 // Badalona // Teatre Badalonés 0

2046 Tcat Porcel, Baltasar Els condemnats Tragèdia Palma de Mallorca Editorial Moll 1959 Biblioteca Raixa, 038 Llorenç Villalonga Casal "15 cm 97 p" Baltasar Porcel / Els condemnats / Tragèdia en tres actes / Premi Ciutat de Palma de Teatre 1958 / Palma de Mallorca / Editorial Mol 0

2047 Tcat Porcel, Baltasar La simbomba fosca Tragicomèdia Palma de Mallorca Editorial Moll 1962 Biblioteca Raixa, 059 Casal "15 cm 100 p" "Baltasar Porcel / La simbomba fosca / Tragicomèdia / (Premi extraordinari ""Joan Santamaría 1961"") / Palma de Mallorca / Editorial Moll" 1962/04/04 // Barcelona / Palau de la Música 0

2048 Tcat Porta i Rosés, Ventura L'Àmfora Comèdia Barcelona Editorial Millà 1960 Catalunya Teatral. 2a època, 066 "17,5 cm 52 p" 2 exemplars L'Àmfora / Comèdia en quatre quadres original de Ventura Porta Rosés / Premi Joan Santamaria 1960 / Estrenada el dia 29 de setembre del 1960 al Teatre Romea de Barcelona, dins del Cicle del Teatre Llatí / 1960 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 90/09/29 // Barcelona // Teatre Romea 0

2049 Tcat Porta i Rosés, Ventura Funció al Liceu Comèdia Barcelona Editorial Millà 1971 Catalunya Teatral. 2a època, 120 Adan Ferrer "17,5 cm 59 p" 2 exemplars "Funció al Liceu / Comèdia en 9 quadres original de Ventura Porta i Rosés / Premi de Teatre ""C¡utat d'Olot"" 1969 / 1971 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona" 1970/06/13 // Olot // Teatre Principal 0

2050 Tcat Porta i Rosés, Ventura No totes les flors són de plàstic Comèdia Barcelona Editorial Millà 1978 Catalunya Teatral. 2a època, 145 847-7304-019-8 Casal "No totes les flors són de plàstic / Premi ""Tomàs Ribas, 1977"" (Tàrrega) / Comèdia en tres actes original de Ventura Porta i Rosés / 1978 / Editorial Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona" 0

2051 Tcat Porta i Rosés, Ventura Un pagès de Barcelona Comèdia Barcelona Editorial Millà 1970 Catalunya Teatral. 2a època, 117 "18 cm 49 p" 2 exemplars Un pagès de Barcelona / Comèdia en un pròleg i tres actes original de Ventura Porta i Rosés / 1970 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 1969/05/03 // Olot // Teatre Principal 0

2029 Tcat Pous i Pagès, Josep M. Tardana Comèdia Barcelona 1920 Patuel "18,5 cm 47 p" 2 exemplars sense coberta Tardana / Comèdia en tres actes de J. Pous i Pagés / Estrenada al Teatre Català (Romea) la nit del 15 de Febrer de 1921. / A en Francesc Cambó 1921/02/15 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

1965 Tcat Pous i Pagès, Josep M. Senyora avia vol marit Comèdia Barcelona A. Artís, Impressor 1912 Patuel "18 cm 157 p" Obra incompleta: manquen els dos darrers actes J. Pous i Pagès / Senyora avia vol marit / Comedia en quatre actes / Barcelona / A. Artís, Impressor : Carrer den Balmes, 54 / 1912 0

1966 Tcat Pous i Pagès, Josep M. Scherzo Comèdia Barcelona Bartomeu Baxarias De tots colors Foment "18,5 cm 55 p" Sense coberta J. Pous y Pagés / Scherzo / Comedia en un acte / De tots colors 1905/1906 // Barcelona // Teatre Principal 0

1967 Tcat Pous i Pagès, Josep M. Sol ixent Comèdia Barcelona A. Artís, Impressor 1912 Casal "18 cm 136 p" 2 exemplars J. Pous i Pagès / Sol ixent / Comedia en tres actes / Barcelona / A. Artís, Impressor : Carrer d'en Balmes, 54 / 1912 0

2052 Tcat Portabella, Antòn A câ la sastressa Joguina còmica Barcelona L. Fustagueras, Impresor 1922 "20,5 cm 24 p" 2 exemplars "A ca la sastressa / Joguet còmic en un acte i en vers original de Antòn Portabella / Estrenat en el Teatre ""La Calandria"" de Masnou, la tarda del 24 de Setembre de 1922 / L. Fustagueras, Impresor / Borrell, 124, interior. Teléfono H 545. Barcelona / 1922" 1922/09/24 // Masnou // Teatre La Calandria 0

2053 Tcat Portabella, Antòn ¿Troneras! Joguina còmica Barcelona Imprempta de Eduardo Albacar 1906 Patuel "21,5 cm 17 p" 2 exemplars sense cobertes ¡Troneras! / Juguet cómich en un acte y en prosa original de Antón Portabella / Estrenat ab grandiós éxit la nit del 23 de Decembre de 1900 en el Teatro de la Societat Coral Euterpe de Clavé de Barcelona / Barcelona / Imprempta de Eduardo Albacar / Pasatje Mercader, núm. 4 / 1906 1900/12/23 // Barcelona // Teatre de la Societat Coral Euterpe de Clavè 0

2054 Tcat Pou i Vilabella, Juli-Manuel Altra llibertat Barcelona Editorial Millà 1979 Catalunya Teatral. 2a època, 149 84-7304-023-6 Casal "17,5 cm 41 p" Altra llibertat / Original de Juli-Manuel Pou i Vilabella / 1979 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 0

2055 Tcat Pou i Vilabella, Juli-Manuel Desdeblaments Barcelona Editorial Millà 1980 Catalunya Teatral. 2a època, 168 84-7304-059-7 Casal "17 cm 53 p" Desdoblaments / Exercici teatral per a quatre actors / Original de Juli-Manuel Pou Vilabell / 1980 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 0

2056 Tcat Pou i Vilabella, Juli-Manuel Vaig ser ric una vegada Comèdia Barcelona Editorial Millà 1976 84-7304-328-6 Casal "18 cm 59 p" Vaig ser ric una vegada / Comèdia abcrim en tres actes Original de Juli Manuel Pou i Vilavella / Estrenaaaada en el Casal de la Joventut Seràfica d'Arenys de Mar pel Grup Artístic Carles Xena el dia 26 d'octubre de 1975 / Editorial Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona / 1976 1975/10/26 // Arenys de Mar // Casal de la Joventut Seràfica 0

2057 Tcat Pou, Narcís La portería Sainet Barcelona Biblioteca Teatro Mundial 1914 Biblioteca Teatro Mundial Patuel "19 cm 28 p" "La porteería / Sainet en un acte y en prosa original de Narcís Pou / Estrenat ab molt éxit en el teatre Circo Espanyol, de Barcelona, la nit del 26 de juny de 1898 / Barcelona / Biblioteca ""Teatro Mundial"" / 21 - Carrer de Sant Pau - 21 / 1914" 1898/06/26 // Barcelona // Teatre Circo Espanyol 0

2058 Tcat Pous, Josep M. """¡Ancha Castilla!""" Vodevil Barcelona Imprempta Baxarías 1913 De tots colors "18,5 cm 89 p" "Josep M. Pous / ""¡Ancha Castilla!"" / Vaudevill català en un acte / De tots colors" 1913/04/16 // Barcelona // Teatre Nou 0

2059 Tcat Pous, Josep M. ¡Ay, que ve la dona! Joguina Barcelona Establiment tipográfich de Ramón Pujol 1905 "21,5 cm 30 p" ¡Ay, que ve la dona! / Juguet cómich en un acte / arreglat á nostre escena per Joseph María Pous / Estrenat ab éxit brillantíssim en el Teatre Catalá, instalat al de Romea, la nit del 21 de Octubre de 1904. / Barcelona / Establiment tipográfich de Ramón Pujol / 45 - Carrer de Tallers - 45 / 1905 1904/10/21 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

2060 Tcat Pous, Josep M. Com á cal sogre Comèdia Barcelona Tipografia Espanyola 1886 Patuel "20,5 cm 20 p" Delegació d'Obras Dramáticas / Basea, 8, 2.on -Barcelona / Joseph María Pous / Com a cal sogre / Comedia en un acte / Estrenada ab éxit brillant en lo Teatre Catalá, Instalat en lo de Romes, La nit del día 14 de Decembre de 1886 / Barcelona / Tipografia Espanyola / Carrer del Hospital, 87 / 1886 1886/12/14 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

2061 Tcat Pous, Josep M. Curt de gambals Comèdia Barcelona Imp. de la Viuda de Joseph Miguel 1907 Patuel "21 cm 30 p" 2 exemplars. Un sense coberta Curt de gambals / Comedia en un acte escrita per Joseph M.ª Pous / Estrenada ab éxit brillantíssim en el Teatre Catalá, instalat al de Romea la nit del 26 de Novembre de 1906. / Barcelona / Imp. de la Viuda de Joseph Miguel / Junqueras, 7. - Gracia 1906/11/26 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

2062 Tcat Pous, Josep M. ¡Lo diner! Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1895 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" Patuel "21 cm 77 p" 2 exemplars. Un sense coberta "Joseph M.ª Pous / 'Lo diner! / Comedia en tres actes / Arreglada al catalá / Estrenada ab extraordinari éxit en lo Teatro Catalá, instalat en lo de Romea, la nit del dia 19 de Febrer de 1895 / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Carrer de las Cabras, 13, 2.on / 1895" 1895/02/19 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

2063 Tcat Pous, Josep M. Una dona y un Deu Comèdia Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1895 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" Ricard Bartra "21 cm 32 p" 2 exemplars. Un sense portada "Joseph Maria Pous / Una dona y un deu / Comedia en un acte / Estrenada ab molt bon éxit en lo Teatro Catalá instalat en lo de Romea la nit del día 16 de Novembre del any 1894 / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Carrer de las Cabras, 13, 2.on 1895" 1894/11/16 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

2064 Tcat Pous, Josep M. Los encants de Sant Antoni Sainet l'iric Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1896 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" Modest Ferrer Patuel i Adan Ferrer "21 cm 31 p" 2 exemplars. 1 Sense coberta "Los encants de Sant Antoni /Sainete lírich original de Joseph María Pous / Música del mestre Modest Ferrer / Estrenat ab molt bon éxit per la companyía de declamació del Teatro de Novetats la nit del 9 de Maig de 1896 / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Carrer de las cabras, 13, 2on / 1896" 1896/06/09 // Barcelona / Teatre Novetats 0

2065 Tcat Pous, Josep M. / Baró, Teodor Los encants de Sant Antoni / Lo gech d'en Migranya Sainet líric / Sainet Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1896 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" Modest Ferrer Patuel "22,5 cm 30 p / 21 p" Sense coberta "Los encants de Sant Antoni / Sainete lírich original de Joseph María Pous / Música del mestre Modest Ferrer / Estrenat ab molt bon éxit per la companyía de declamació del Teatro de Novetats la nit del 9 de Maig de 1896 / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Carrer de las cabras, 13, 2on /1896 // Lo gech d'en Migranya / Sainete en un acte y en prosa original de D. Teodoro Baró / Estrenat ab gran éxit en lo Teatro Catalá (Romea) la nit del 1er de Maig de 1896 / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Carrer de las cabras, 13, 2on / 1896" 1896/05/09 // Barcelona // Teatre Novetats /// Los encants de Sant Antoni 1896/05/01 // Barcelona // Teatre Català (Romea) /// Lo gech d'en Migranya 0

2066 Tcat Pous, Josep M. Fet y pastat Joguina Barcelona Imprenta Pujol y C:ª 1894 Patuel "21 cm 28 p" 3 exemplars Fet y pastat / Juguet portat de Fransa á Catalunya per Joseph María Pous / Estrenat ab molt aplauso en lo Teatro Romea lo día 23 de Abril de 1894. / Barcelona / Imprenta Pujol y C.ª - Tallers, 45 / 1894 1894/04/23 // Barcelona // Teatre Romea 0

2067 Tcat Pous, Josep M. Indicis Comèdia Barcelona Tipografia Espanyola 1887 Patuel "21,5 cm 39 p" Delegació de Propietats d'Obras Dramáticas / Plassa de Santa Ana, núm. 8, pis 3.er / Indicis / Comedia en un acte y en vers, original de Joseph Maria Pous / Estrenada ab éxit brillantíssim en lo Teatre Catala, instalat en lo de Romea, la nit del 27 de Maig de 1887. / Barcelona / Tipografía Espanyola / Carrer Hospital, núm. 87 / 1887 1887/05/27 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

2068 Tcat Pous, Josep M. Mala nit!... Comèdia Barcelona Biblioteca Teatro Mundial 1914 Biblioteca Teatro Mundial, 009 Patuel "10 cm 27 p" 2 exemplars "Mala nit!... / Comedia en un acte / Escrita per Joseph María Pous / Estrenada amb molt bon èxit en lo teatre Català, instalat en lo de Romea, la nit del 1.er de Mars de 1888 / Barcelona / Biblioteca ""Teatro Mundial"" / 21 - Carrer de Sant Pau - 21 / 1814" 1888/03/01 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

2069 Tcat Pous, Josep M. La manta Quadre dramàtic Barcelona Biblioteca Teatro Mundial 1914 Biblioteca Teatro Mundial, 019 Casal "19 cm 12 p" 2 exemplars "La manta / Quadret dramatich per Joseph Maria Pous / Estrenat ab brillant èxit al teatre Principal, de Barcelona, la nit del 12 d'octubre de 1912 / Barcelona / Biblioteca ""Teatro Mundial"" / 21 - Carrer de Sant Pau - 21 / 1914" 1912/10/12 // Barcelona // Teatre Principal 0

2070 Tcat Pous, Josep M. Un músich de regiment Sarsuela Tercera Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1894 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" Josep Ainé Patuel "21 cm 28 p" 2 exemplars "Un músich de regiment / Sarsuela en un acte y en vers original de Joseph Maria Pous / Música de Joseph Ainé / Estrenada ab extraordinari éxit en lo teatri del Bon Reito en la nit del 11 d'Agosto de 1884 y com á pessa ab lo titol de ¡Per una solfa! en o teatro Espanyol la nit del 18 de Novembre de 1892 / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Carrer de las Cabras, 13 segín / 1894" 1884/08/11 // Barcelona // Teatre Bon Retiro 0

2071 Tcat Pous, Josep M. Lo patró aranya Comèdia Barcelona Tipografia Espanyola 1883 Archiu Central Lírich-Dramàtich "20,5 cm 24 p" Lo patró aranya / Comedia en un acte / arreglada á la escena catalana per Joseph Maria Pous. / Estrenada ab molt bon éxit en lo Gran teatre del Liceo, la nit del 8 de Maig de 1883. / Barcelona. / Arxou Central Lírich-Dramátich / Unií, 5. 1883/05/08 // Barcelona // Gran Teatre del Liceo 0

2072 Tcat Pous, Josep M. Pluja de fills Comèdia Barcelona "Imprempta ""La Catalana""" 1905 Biblioteca Talia, 007 Patuel "18 cm 224 p" "Bibliotea Talia / Obra núm. VII / Joseph Maria Pous / Pluja de fills / Comedia en 3 actes / Barcelona-1905 / Imprempta ""La Catalana"" / 71, Balmes, 71." 0

2073 Tcat Pous, Josep M. Lo polisson Comèdia Barcelona Estampa de Miró, Daunis y Companyia 1888 "21,5 cm 30 p" Sensecoberta Lo polisson / Comedia en un acte y en vers escrita per Joseph María Pous / Estrenada ab extraordinari éxit en lo Teatre Catalá, instalat en lo de Romea, la nit del 13 de Novembre de 1888. / Barcelona / Estampa de Miró, Daunis y Companyia / Carré Basea, 21 bis / 1888 1888/11/13 // Naracelona // Teatre Català (Romea) 0

2074 Tcat Pous, Josep M. """Toalla Friné""" Comèdia Barcelona "Administració de ""Catalunya Artística""" 1901 "Biblioteca de ""Catalunya Artística"", 009" Patuel / Biblioteca de Melcior de Palau "21 cm 29 p" "3 exemplars. Al procedent de la Biblioteca de Melcior de Palau li manquen les cobertes i es troba enquadernat en un volum amb altres obres de diferents autors, la primera de les quals és ""Lo timbal del Bruch"", de Frederic Soler." """Toalla Friné"" / Comedia en un acte y en prosa / Arreglo del francés per Joseph María Pous / Estrenada en éxit brillantíssim en el ""Teatro Catalá"", instalat al de Romea, la nit del 27 de Septembre de 1901 / Cedits els drets de representacio pera teatros, societats recreativas, etc., mentres no s'alteri 'l títol y text d'aquesta obra. / Barcelona / Administració de ""Catalunya Artística"" / Raurich, 20, pral. / 1901" 1901/09/27 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

2075 Tcat Pous, Josep M. El tribunal de las aiguas Comèdia Barcelona Imprenta Vda. de José Miguel 1907 "21 cm 20 p" 2 exemplars sense coberta El tribonal de las aiguas / Comedia en un acte y en vers original de Joseph M.ª Pous / Estrenada ab brillant éxit en el Teatre Catalá instalat al de Romea la nit del 6 de Decembre de 1907 / Preu 0'50 pesseta / Barcelona / Imprenta Bda. de José Miguel.- Gracia / 1907 1907/12/06 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

2076 Tcat Pous, Josep M. Vico y Calvo Barcelona Tipografia Espanyola1886 1886 Patuel "20,5 cm 16 p" Vico y Calvo / Propósit Plajio-Plástich escrit per Joseph Marí a Pous / Barcelona / Tipografía Espanyola / Carrer del Hospital, 87 / 1886 0

2077 Tcat Pous, Josep Maria ¡Viva'l divorci! Comèdia Segona Barcelona Tipografía de Fracisco Badia 1897 Biblioteca de L'Aureneta Patuel / Llibre Viu "21 cm 89 p" 2 exemplars, un dels quals enquadernat amb altres obres catalanes dins un volum de tapes vermelles "Joseph María Pous / ¡Viva'l divorci! / Comedia en quatre actes / Estrenada ab éxit extraordinari en el ""Teatre Catala,"" instalat en el de Romea, la nit del dia 20 de Novembre de 1891 / Segona edició / Barcelona / Tipografía de Francisco Badia, Doctor Dou, 14. / 1897" 1891/11/20 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

2078 Tcat Pous i Pagès, Josep M. Apretats pero no escanyats o una llegua de mal camí Sainet Barcelona Impremt d'Art 1914 Patuel "18,5 cm 83 p" 2 exemplars J. Pous i Pagés / Apretats però no escanyats o una llegua de mal camí / Sainet / Barcelona / Impremta d'Art - Provença, 304 / 1914 1913/??/?? // Figueres / Teatre Principal 0

2079 Tcat Pous i Pagès, Josep M. Un Cop d'Estat Comèdia Segona edició, reformada Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1910 Biblioteca Popular Teatral, 015 "21 cm 30 p" J. Pous y Pagès / Un cop d'estat / Comedia en un acte / Segona edició / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2 / 1910 1905/12/05 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

2080 Tcat Pous i Pagès, Josep M. Un cop d'Estat Comèdia Tercera Barcelona Impremta Ràfols "19 cm 31 p" Sense coberta J. Pous i Pagès / Un cop d'Estat / Comèdia en un acte / Tercera edició / Barcelona / Mpremta [sic] Rafols / Portaferrissa, 15 1905/12/05 // Barcelona / Teatre Català (Romea) 0

2081 Tcat Pous i Pagès, Josep M. Damià Rocabruna, El Bandoler Tragicomèdia Sant Boi de Llobregat Edicions del Mall 1985 Biblioteca Teatral, 036 Joaquim Sala Sanahuja Joaquin Sala Sanahuja 84-7456-286-4 Casal "18 cm 161 p" Damià Rocabruna, El Bandoler / Tragicomèdia en quatre actes i vuit episodis de Josep Pous i Pagès / Edició a cura de Joaquim Sala-Sanahuja / Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona / Edicions del Mall / 1985 1917/10/?? // Barcelona // Teatre Romea 0

2082 Tcat Pous i Pagès, Josep M. El Drac Drama Barcelona Imprempta de Salvador Bonavia 1907 "21,5 cm 34 p" 2 exemplars J. Pous y Pagés / El Drac / Assaig de drama popular en un acte. / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2. / 1907. "1907/05/23 // Barcelona // Teatre del ""Circol de propietaris"" de Gracia" 0

2083 Tcat Pous i Pagès, Josep M. L'endemà de bodes Comèdia Patuel "19 cm 64 p" 2 exemplar sense coberta "L'endemà de bodes / Comèdia en tres actes de J. Pous Pagès / Aquesta comèdia fou representada per primera vegada en el ""Teatre Català"", instalat en el Romea de Barcelona, la nit del 14 d'Octubre de 1904" 1904/10/14 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

2084 Tcat Pous i Pagès, Josep M. L'endemà de bodes Comèdia Barcelona "Biblioteca Popular de ""L'Avenç""" 1904 "Biblioteca Popular de ""L'Avenç"", 033" Casal "16 cm 148 p" "J. Pous Pagès / L'endemà de bodes / Comedia en tres actes / Barcelona / Biblioteca Popular de ""L'Avenç"" / 1904" 0

2085 Tcat Pous i Pagès, Josep M. L'endemà de bodes Comèdia Barcelona Llibreria Italiana 1924 La Comèdia Catalana, 003 "16,5 cm 72 p" L'endemà de bodes / Comèdia en tres actes de J. Pous i Pagès / Text definitiu / Barcelona / Administració: - Direcció: / Llibreria Italiana / Rbla. Catalunya, 125 0

2086 Tcat Pous i Pagès, Josep M. En Joan Bonhome Comèdia Barcelona Salvador Bonavía, Impressor 1912 Casal i Patuel "18,5 cm 207 p" 2 exemplars En Joan Bonhome / Comedia en quatre actes / original de J. Pous y Pagès / Salvador Bonavía. Impressor / Plassa del Pí, 5 - Barcelona. - 1912 1912/05/11 // Barcelona // Teatre Catalunya (Eldorado) 0

2087 Tcat Pous i Pagès, Josep M. El mestre nou Drama Barcelona Imprempta y litografía d'En Joseph Cunill 1903? Patuel "18,5 cm 177 p" 2 exemplars J. Pous Pagés / El mestre nou / Drama en tres actes / Edició Catalunya 1903/01/16 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

2088 Tcat Pous i Pagès, Josep M. Pàtria Tragicomèdia Barcelona Impremta Artís & Co. 1914 Casal "19 cm 234 p" 2 exemplars J. Pous i Pagès / Patria / Tragicomedia en tres actes / Barcelona / Impremta Artís & Co. - Balmes, 54 / 1914 1914/02/28 // Barcelona // Gran Teatre espanyo 0

2089 Tcat Pous i Pagès, Josep M. Primera volada Comèdia Barcelona S. Bonavia, Llibreter 1921 Patuel "19'5 cm 83 p" 2 exemplars J: Pous i Pagès / Primera volada / comedia en tres actes / Barcelona / s.Bonavia, Llibreter. Tapineria, 13 / 1921 1921/11/16 // Barcelona // Tatre Català (Romea) 0

2090 Tcat Pous i Pagès, Josep M. Sang blava Comèdia Barcelona Impremt d'Art 1916 Casal "19,5 cm 265 p" 2 exemplars J. Pous i Pagès / Sang blava / comedia en tres actes / Impremta D'Art / Provença 304 - / Barcelona / 1916 1914/03/28 // Barcelona // Gran Teatre Español 0

2091 Tcat Pous i Pagès, Josep M. Els visionaris Drama Barcelona Publicacions Teatralia 1909 Biblioteca Teatralia "19 cm 119 p" 2 exemplars Biblioteca Teatralia / J. Pous Pagés / Els VVisionaris / -Drama en tres actes- / 1909 1909/04/10 // Barcelona // Teatre Novetats 0

2092 Tcat Pous i Pagès, Josep M. Vivim a les palpentes Comèdia dramàtica Barcelona Llibreria Bonavia 1931 "21 cm 67 P" J. Pous i Pagès / Vivim a les palpentes / Comèdia dramàtica en 3 actes / Barcelona / Llibreria Bonavia :: Tapineria, 4 / 1931 1930/03/24 // Barcelona / Teatre Novetats 0

2093 Tcat Pous i Pagès, Josep M. El Drac Drama Segona? Barcelona Imprempta de Salvador Bonavia 1907 "21,5 cm 34 p" 2 exemplars. Reprodueixen l'edició de 1907 però amb cobertes noves i diferents. J. Pous y Pagés / El Drac / Assaig de drama popular en un acte. / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2. / 1907. "1907/05/23 // Barcelona // Teatre del ""Circol de propietaris"" de Gracia" 0

2094 Tcat Povill i Adserà La tragèdia d'Antígona Tragèdia Barcelona Editorial Millà 1962 Catalunya Teatral. 2a època, 080 Josep M.ª Roma "18 cm 45 p" La tragèdia d'Antígona / Tragèdia en tres actes / Adaptació i arranjament de l'obra de Sòfocles en versió moderna per a l'escena catalana, de Joan Povill i Adserà / Amb il·lustracions musicals del mestre Josep M.ª Roma / Aquesta obra fou estrenada per la Companyia de Teatre de LA PASSIÓ d'Olesa de Montserrat el dia 8 de desembre de l'any 1961 / 1962 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 -Barcelona 1961/12/08 // Olesa de Montserrat // Teatre de La Passió 0

2095 Tcat Pradell, Francesc Lo comte de Montferrat Drama Barcelona Biblioteca Regional 1899 Patuel "22 cm 71 p" 2 exemplars "Lo comte de Montferrat / Drama en tres actes y en vers original de Francesch Pradell / Estrenat ab éxit en lo ""Centre Católich de S. Lluis Gonçaga,"" de la parroquia de S. Pau la nit del dia 4 de Juny de 1899 / Barcelona / Biblioteca Regional, Molas, 24, entressol, 1,ª / 1899" 1899/06/04 // Barcelona // Centre Catòlic de S. Lluis Gonçaga 0

2096 Tcat Pradell, Francesc Cor de Roca Drama Barcelona Imprenta y Litografia de J. Jutglar 1895 Patuel "21,5 cm 28 p" Cor de Roca / Drama en un acte y en vers original de Francesch Pradell / Estrenat ab extraordinari éxit en lo Teatre del Centre Moral y Congregació de Sant Lluís Gonçaga, de la parroquia de Sant Francisco de Paula de Barcelona, la nit del 3 de novembre de 1895. / Barcelona / Imprenta y Litografia de J. Jutglar / Pasaje Hort dels Velluters 2. / 1895 1895/11/03 // Barcelona // Teatre del Centre Moral y Congregació de Sant Lluis Gonçaga 0

2097 Tcat Pradell, Francesc Embolics Comèdia Foment "23 cm 20 p" Còpia mecanografiada Embolics! / Comèdia en un acte / Original de Francesc Pradell 0

2098 Tcat Pradell, Francesc Lo gos de presa Sainet l Barcelona Biblioteca La Barretina 1900 Galeria Catalana Católica Patuel "20,5 cm 16 p" 2 exemplars. Un sense coberta Lo gos de presa / Sainete en un acte y en prosa original de Francesch Pradell / Estrenat en la Associació de Católichs de Sabadell, lo dia 13 de Maig de 1900 / Barcelona / Biblioteca La Barretina, Molas, 21, entressol. / 1900 1900/05/13 // sabadell // Associació de Catòlics de Sabadell 0

2099 Tcat Pradell, Francesc Un niu de raons Comèdia bilingüe Segona Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1930 "Biblioteca ""L'Escon"", 147" Patuel "21 cm 31 p" 2 exemplars Un niu de raons / Comèdia bilingüe en un acte i en vers original de Francesc Pradell / Estrenada en l'Associació de Sant Lluís Gonmçaga de la Parròquia de Sant Pau, la nit del 29 d'Octubre de 1899 / Segona edició / Biblioteca L'Escon / êtritxol, 2 / Llibreria / Barcelona / 1930 1899/10/29 // Barcelona // Associació de Sant Lluís Gonçaga de la Parròquia de Sant Pau 0

2100 Tcat Prat, Juli Es lloga un pis Comèdia Barcelona Nebots d'En López Robert i C.ª, impressors 1923 Patuel / Llibre Viu "21 cm 16 p" 2 exemplars Es lloga un pis / Comedia en un acte de Juli Prat / Barcelona / Nebots d'En López i C.ª, impressors / Carrer Comte de l'Assalt, 63 / 1923 1923/04/07 // Barcelona // Gran Teatro Español 0

2101 Tcat Prats Comas, Josep La fallida Drama Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1930 "Biblioteca ""L'Escon"", 146" Patuel "19,5 cm 83 p" La fallida / Drama en tres actes i en prosa original de Josep Prats Comas / Estrenat amb èxit extraordinari el 3 de Febrer de 1929 en el Teatre del Círcol Catòlic de Gràcia / Primera edició / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 Llibreria / Barcelona / 1930 1929/02/03 // Barcelona // Círcol Catòlic de Gràcia 0

2102 Tcat Prats Comas, Josep Incomprensió! Comèdia Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1933 "Biblioteca ""L'Escon"", 158" "21,5 cm 102 p" 2 exemplars "Incomprensió! / Comedia dramatica en tres actes i en prosa catalana original de Josep Prats i Comas / Estrenada amb extraordinari èxit el dia 16 d'abril de 1933 en el ""Círcol Catòlic de Gràcia"" / Primera edició / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 / Llibreria / Barcelona / 1933" 1933/04/16 // Barcelona // Círcol Catòlic de Gràcia 0

2103 Tcat Prats Comas, Josep Víctimes de l'ambició Drama Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1927? "Biblioteca ""L'Escon"", 136" Patuel "21,5 cm 91 p" 3 exemplars "Victimes de l'ambicio / Drama en tres actes i en prosa / (El tercer dividit en dos quadros) Original de Josep Prats i Comas Estrenat amb extraordinari èxit el 24 d'Abril de 1927, en el ""Circol Catòlic de Gràcia"" / Biblioteca L'Escon / Petrritxol, 2 Llibreria / Barcelona" 1927/04/24 // Barcelona // Circol Catòlic de Gràcia 0

2104 Tcat Puga Batllori, Domingo Detectiu privat Comèdia Barcelona Editorial Millà 1960 Catalunya Teatral. 2a època, 064 "18 cm 55 p" 2 exemplars Detectiu privat / Comèdia d'humor i de lladres, en tres actes, el segon i el tercer dividits en dos episodis, original de Domingo Puga Batllori / Estrenada al Centre Catòlic Parroquial de Sant Andreu, de Barcelona, el 17 d'abril del 1960 / 1960 / Editorial Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1960/04/17 // Barcelona // Centre Catòlic Parroquial de Sant Andreu 0

2105 Tcat Pugés, Manuel Conveniencias Comèdia Manresa Impremta de Sant Joseph 1897 Patuel "21,5 cm 29 p" Conveniencias / Comedia en un acte y en vers original de Manuel Pugés / Estrenada ab gran éxit en lo teatro de la Juventut Católica de Manresa / Preu: UNA pesseta / Manresa: / Impremta de Sant Joseph, Picas, 8 / 1897 ????/??/?? // Manresa // Teatre de la Juventut Catòlica 0

2106 Tcat Pugés, Manuel Víctima del deber Drama Manresa Impremta de Sant Joseph 1896 "20,5 cm 40 p" 2 exemplars Víctima del deber / Drama en dos actes y en vers original de Manuel Pugés / Estrenat ab brillant éxit en lo teatro de la Juventud Católica de Manresa, la nit del 5 d'Abril de 1896. / Manresa: / Establiment Tipográfich de Sant Joseph / 1896 1896/04/05 // Manresa // Teatre de la Juventut Catòlica 0

2107 Tcat Puig, Alexandre Cinc fills Comèdia dramàtica Barcelona Editorial Millà 1948 Catalunya Teatral. 2a època, 005 "21,5 cm 31 p" 2 exemplars. 1 Sense coberta Cinc fills / Comèdia tramàtica en tres actes original de Alexandre Puig / Estrenada amb grandiós éxit, la nit de l'11 de setembre de 1947 en el Teatre Victòria, de Barcelona, per la Companyia Vila-Daví / 1948 / Editorial Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 1947/09/11 // Barcelona // Teatre Victòria 0

2108 Tcat Puig i Almirall, Oriol L'argenter de Girona Poema dramàtic Barcelona Editorial Millà 1955 Catalunya Teatral. 2a època, 031 "21 cm 62 p" 2 exemplars "L'argenter de Girona / Poema dramàtic en tres actes original de Oriol Puig i Almirall / Estrenat la nit del 15 de juny del 1954, en el ""Teatro Bosque"" de Vilanova i La Geltrú / 1955 / Editorial Milla / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona" 1954/06/15 // Vilanota y la Geltrú // Teatro Bosque 0

2109 Tcat Puig i Almirall, Oriol El cafè sense sucre Farsa còmica Barcelona Editorial Millà 1961 Catalunya Teatral. 2a època, 068 "17,5 cm 53 p" "El cafè sense sucre / Farsa en tres actes original de Oriol Puig i Almirall / Estrenada el 20 de novembre del 1960 a la ""Catequística Parroquial"" de Tiana / Premi extraordinari de teatre en el ""III Jocs Florals de Tiana 1960"" / 1961 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona" 1960/11/20 // Tiana // Catequística Parroquial 0

2110 Tcat Puig i Almirall, Oriol El carlà de la Geltrú Poema dramàtic Barcelona Editorial Millà 1957 Catalunya Teatral. 2a època, 042 "17,5 cm 68 p" 2 exemplars "El carlà de la Geltrú / Poema dramàtic en tres actes, en vers, original de Oriol Puig i Almirall / Estrenat la nit del 2 de setembre del 1956 al ""Teatro del Círculo Católico"" de Vilanota i la Geltrú / 1957 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pauu, 21 - Barcelona" 1956/09/02 // Vilanova i la Geltrú // Teatro del Círculo Católico 0

2111 Tcat Puig i Almirall, Oriol La promesa del banquer Poema dramàtic Barcelona Editorial Millà 1963 Catalunya Teatral. 2a època, 089 "18 cm 62 p" 2 exemplars "La promesa del banquer / Poema dramàtic en tres actes, en vers, original de Oriol Puig i Almirall / Estrenat la nit del 2 d'abril del 1963 al ""Teatro Bosque"" de Vilanova i la Geltrú / Premi de Teatre en el Jocs Florals ""Du Genêt d'Or"", 1962, del Rosselló / 1963 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21- Barcelona" 1963/04/02 // Vilanova i la Geltrú / Teatro Bosque 0

2112 Tcat Puig i Almirall, Oriol El retorn Poema dramàtic Barcelona Editorial Millà 1954 Catalunya Teatral. 2a època, 022 "21,5 cm 55 p" 2 exemplars "El retorn / Poema dramàtic en tres actes, original de Oriol Puig i Almirall / Estrenat el dia 9 de juny del 1953, en el ""Teatro Bosque"" de Vilanova i La Geltrú / 1954 / Editorial Millà / Sant Pau, 21 - Barcelona" 1953/06/09 // Vilanova i la Geltrú // Teatro Bosque 0

2113 Tcat Balaguer, Víctor Los Pirineos [Los Pirineus] / I Pirenei Barcelona Henrich y C.ª 1892 Arteaga Pereira, José M. (italià) Pedrell, Felip "25,5 cm 577 p" Desat als prestatges de Poesia catalana Los Pirineos / Trilogia original en verso catalán y traducción en prosa castellana por D. Víctor Balaguer / de las Reales Academias Española y de la Historia / seguida de la versión italiana de D. José M.ª Arteaga Pereira / acomodada a la música del Mtro. D. Felipe Pedrell / y de la obra de este último titulada Por nuestra música / Barcelona - MDCCCXCII 0

2115 Tcat Puig i Ferreter, Joan Aigües encantades Drama Barcelona Imprempta de Joaquim Horta 1908 Patuel "18,5 cm 164 p" Joan Puig y Ferreter / Aigües encantades / Barcelona 1908 1908/03/22 // Barcelona // Teatre Romea 0

2116 Tcat Puig i Ferreter, Joan Anna darrera la cortina Drama Barcelona Llibreria Millà 1936 Catalunya Teatral, 092 Casal 17,5 cm: 52 p Anna darrera la cortina / Drama en tres actes en sis quadres original de Joan Puig i Ferreter / Catalunya Teatral / Any V 1 de Gener 1936 Núm. 92 / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 - Barcelona 0

2117 Tcat Puig i Ferreter, Joan Arrels mortes Drama Barcelona Imprempta de Joaquim Horta 1906 Patuel "19 cm 143 p" Joan Puig y Ferreter / Arrels mortes / Barcelona 1906 1906/10/02 // Barcelona // Teatre Romea 0

2118 Tcat Puig i Ferreter, Joan La dama alegre Comèdia dramàtica Barcelona Impremta Ràfols La Novel·la Teatral Catalana, 022 Patuel "19 cm 48 p" 2 exemplars Joan Puig i Ferreter / La dama alegre / Aquesta obra fou representada per primera volta en el Teatre de les Arts de Barcelona, el 17 de Desembre de l'any 1904 1904/12/17 // Barcelona // Teatre de les Arts 0

2119 Tcat Puig i Ferreter, Joan La dama enamorada Drama Barcelona Joaquim Horta, impressor 1908 Patuel "19,5 cm 195 p" 2 exemplars Joan Puig y Ferreter / La dama enamorada / Barcelona 1908 1908/11/25 // Barcelona // Teatre Novetats 0

2120 Tcat Puig i Ferreter, Joan La dama enamorada Drama Barcelona Impremta Ràfols 1917 La Novel·la Nova, 019 Patuel "18,5 cm 66 p" 2 exemplars La dama enamorada de Joan Puig i Ferreter 1908/11/25 // Barcelona // Teatre Novetats 0

2121 Tcat Puig i Ferreter, Joan La dama enamorada Drama Barcelona Llibreria Italiana 1924 La Comèdia Catalana, 008 "16,5 cm 62 p" 2 exemplars Joan Puig i Ferreter / La dama enamorada / Text definitiu en tres actes / Barcelona / Administracio-Direcció: / Llibreria Italiana / Rbla. Catalunya, 125 0

2122 Tcat Puig i Ferreter, Joan La dama enamorada Drama Quarta Barcelona Imp. Ràfols 1928 Quatre rals "18,5 cm 63 p" 2 exemplars La Dama Enamorada / Drama en tres actes de Joan Puig i Ferreter / Fou representada per la companyia de Teatre Català de l'Apolo la nit del 25 de febrer de 1928 / Quarta edició corregida / Unica considerada vàlida per l'autor / 1928 / Imp.RAFOLS - Portaferrissa, 15 / Barcelona 1908/11/25 // Barcelona // Teatre Novetats 0

2123 Tcat Puig i Ferreter, Joan Dialegs imaginaris Barcelona "Biblioteca Popular de ""L'Avenç""" 1906 "Biblioteca Popular de ""L'Avenç"", 055" Casal "18 cm 94 p" "Joan Puig i Ferreter / Dialegs imaginaris / Les veus imaginaries. - Balauet i Moreneta / Dolça mort. - L'ilusió del Poeta. - Amor de pare / La tragedis d'una noia. - Epileg / Barcelona / Biblioteca Popular de ""L'Avenç"" / 1906" 0

2124 Tcat Puig i Ferreter, Joan Drama d'humils Drama Barcelona Bartomeu Baxarias - Editor 1909 De tots colors Patuel "18,5 cm 30 p" 2 exemplars Joan Puig y Ferreter / Dramad'humils / Un acte / De totd colors 0

2125 Tcat Puig i Ferreter, Joan El gran enlluernament Comèdia Barcelona 1919? La Novel·la Teatral Catalana, 011 Patuel "19 cm 36 p" 2 exemplars amb coberta diferent El gran enlluernament / Comèdia en tres actes, d'en Joan Puig i Ferrater / Aquesta obra fou estrenada amb gran èxit la nit del 14 de Maig de 1919, en el Teatre Català Romea 1919/05/14 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

2126 Tcat Puig i Ferreter, Joan L'Ignoscenta Tragèdia Barcelona Bartomeu Baxarias 1912 De tots colors Patuel "18,5 cm 46 p" Puig y Ferreter / L'Ignoscenta / Traghedia en tres quadros / De tots colors 0

2127 Tcat Puig i Ferreter, Joan El noy mimat Drama Barcelona "Imprempta ""La Catalana""" 1905 Biblioteca Talía, 001 "18 cm 51 p" "Biblioteca Talía / Obra nùm. I / Joan Puig y Ferreter / El noy mimat / Barcelona-1905 / Imprempta ""La Catalana"" / 71, Balmes, 71." 1905/02/07 // Barcelona // Teatre Romea 0

2128 Tcat Rusiñol, Santiago Chauffeur...al palace! Revista Barcelona Antoni López, Llibreter "18,5 cm 90 p" Chauffeur... al Palace! / Quadres d'aquesta revista per Santiago Rusiñol / Antoni López. Llibreter / Rambla del Mig, 20 / BarcelonA 0

2435 Tcat Rusiñol, Santiago Cigales i formigues Quadre líric Barcelona "Tip. ""L'Avenç""" 1907 Morera, Enric Adan Ferrer "14 cm 58 p" 2 exemplars "Santiago Rusiñol / Cigales i formigues / quadre liric en un acte / Música del mestre Enric Morera / Nova edició / Barcelona / Tip. ""L'avenç"", Ronda de l'Universitat, 20 / 1907" 0

2129 Tcat Puig i Ferreter, Joan Si n'era una minyona... Comèdia Barcelona 1917 La Novel·la Teatral Catalana, 060 "18,5 cm 24 p" Si n'era una minyona... / Comedia en un acte de J. Puig i Ferreter / Aquesta obra sigué representada per primera vagada al Teatre Català (Romea), el mes de Gener de 1918 1918/01/?? // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

2130 Tcat Puig i Ferreter, Joan Teatre / Aigües encantades / La dama enamorada / El gran Aleix Drama Barcelona Edicions 62 1988 Les millors obres de la literatura catalana, 037 Arnau, Carme 84-297-1599-1. "18,5 cm 186 p" Aigües encantades / Drama en tres actes // La dama enamorada / Text definitiu en tres actes // El gran Aleix / Drama en dos actes 0

2131 Tcat Puig i Llensa, Francesc Foc en el món Drama Rubi Editorial Rubi 1935 "21 cm 36 p" 2 exemplars Francesc Puig i Llensa / Foc en el món / Drama en tres actes / Barcelona / 1935 1935?/??/?? // Barcelona // Centre Social de Santa Madrona 0

2132 Tcat Puig i Llensa, Francesc El meu cotxe! Comèdia Arenys de Mar "Editorial ""L'Escon""" 1935 "Biblioteca ""L'Escon"", 175" "21 cm 17 p" 2 exemplars "El meu cotxe! / Comèdia en un acte original de Francesc Puig i Llensa / Aquesta obra fou estrenada al Centre Catòlic, de Blanes, el Març de 1934. / Primera Edició / Editorial ""L'Escon"" / Arenys de Mar / Diposit / Llibreria ""L'Escon"", Petritxol, 2 / Barcelona / 1935 " 1934/03/?? // Blanes // Centre Catòlic 0

2133 Tcat Puig i Llensa, Francesc Els Misteris de l'Hostal Drama Barcelona Editorial Balmes, S.A. 1933 Biblioteca Popular de Teatre Catòlic, 004 Patuel "19,5 cm 66 p" Biblioteca Popular de Teatre Catòlic N.º 4 / Francesc Puig i Llensa / Els Misteris de l'Hostal / Drama en tres actes / Premi del concurs 1932 / Biblioteca Popular de Teatre Catòlic / Editorial Balmes, S.A. / Duran i Bas, 11 . Barcelona / 1933 1932/10/?? // Blanes // Centre Catòlic 0

2134 Tcat Puig i Llensa, Francesc Pobresa i Caritat Mataró Edicions de la Casa Patuel 1934 Biblioteca Iluro, 045 Patuel "21 cm 15 p" 2 exemplars Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / Francesc Puig i Llensa / Pobresa i Caritat / (Idil·li de Nit de Reis) / Any VII / Mataró, Desembre de 1934 // XLV 0

2135 Tcat Puig i Llensa, Francesc Una vida per Jesús Drama Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1934 "Biblioteca ""L'Escon"", 161" Patuel "21 cm 80 p" 2 exemplars Una vida per Jesús / Drama en cinc actes original de Francesc Puig i Llensa / Premiat al Concurs d'Obres Teatrals per Centres Catòlics organitzat per l'Ateneu de Sant Lluis Gonçaga, de Sant Andreu de Palomar, l'any 1932, en que celebrava les seves noces de diamant i estrenat amb molt èxit en dit Centre el 3 de setembre de 1933 / Primera edició / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 / Llib reria / Barcelona / 1934 1933/09/03 // Sant Andreu de Palomar / Ateneu de Sant Lluis Gonçaga 0

2136 Tcat Punti i Collell, Joan L'esposa virginal (Santa Cecilia) Poema dramàtic Barcelona Foment de Pietat 1931 Biblioteca Teatral de les Escoles Catòliques, 001 "21,5 cm 58 p" Biblioteca Teatral de les Escoles Catòliques / Joan Punti i Collell / Prevere / L'esposa virgunal / (Santa Cecilia) / Poema dramàtic en tres episodis / Foment de Pietat / Duran i Bas, 11 - Barcelona / 1931 1930/11/16 // Barcelona // Escoles Catòliques del Sagrat Cor de Jesús i Maria Immaculada 0

2149 Tcat Punti i Collell, Joan Fabiola Barcelona Foment de Pietat 1932 Biblioteca Teatral de les Escoles Catòliques, 002 Patuel "21,5 cm 124 p" 2 exemplars Biblioteca Teatral de les Escoles Catòliques II / Joan Puntí i Collell / Prevere / Fabiola / Escenificació fragmentària en quatre actes i en vers de la famosa novel·la de Wiseman / Fomento de Pietat / Duran i Bas, 11 - Barcelona / 1932 1931/96/21 // Barcelona // Escoles Catòliques del Sagrat Cor de Jesús i Maria Immaculada 0

2137 Tcat Puig Pujades, Josep Quan s'ha perdut la fe... Comèdia Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1936 El nostre teatre. Any III, 050 "19 cm 35 p." 2 exemplars Quan s¡ha perdut la fe... / Comèdia dramàtica en tres actes, original de J. Puig Pujades 0

2138 Tcat Puigbò i Mayol, Joaquim La mamà té jocs amagats Comèdia Barcelona Editorial Millà 1990 Catalunya Teatral. 2a època, 246 84-7304-170-4 Casal "17 cm 89 p" La mamà té jocs amagats / Comèdia en tres actes Original de J. Puigbò i Mayol / 1990 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 1989/12/08 // Terrasa // Centre Social Catòlic 0

2139 Tcat Puigbò i Mayol, Joaquim Un ministre sense cartera Comèdia Mataró Edicions de la Casa Patuel 1936? Biblioteca Iluro, 034 Patuel "21,5 cm 36 p" 2 exemplars Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / Joaquim Puigbò i Mayol / Un ministre sense cartera / Comèdia, quasi astracanada, en un acte / Obra a la qual li fou atorgat el primer premi per a comèdies en un acte, en el I Concurs d'Obres per a l'Escena Catòlica, celebrat per la Biblioteca Iluro de Matarò en novembre de 1935 / Any V / Mataró, Setembre de MCMXXXVI / Vol. XXXIV 1936/04/12 // Terrassa // Centre Social 0

2140 Tcat Puiggarí, Lluís Un crim sensacional Farsa Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1911 Biblioteca Popular Teatral, 040 Patuel "21,5 cm 16 p" 2 exemplars Lluís Puiggarí / Un crim sensacional / Farsa en un acte / Estrenada al Teatre Romea el dia 16 de Janer de 1911 / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Plassa del Pí, 5 / 1911 1911/01/16 // Barcelona // Teatre Romea 0

2141 Tcat Puiggarí, Lluís Felicitat eterna Farsa Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1910 Biblioteca Popular Teatral, 005 Patuel "21 cm 19 p" 2 exemplars Felicitat eterna / Farsa en un acte / Arranjada a la escena catalana per Lluis Puiggarí / Estrenada al Teatre Romea el día 29 de Mars de 1910 / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2 / 1910 1910/03/29 // Barcelona // Teatre Romea 0

2142 Tcat Puiggarí, Lluís Mirallets per cassar aloses Comèdia Barcelona Imp. Eñzeviriana 1909 Patuel "19 cm 132 p" Miralleta per cassar aloses / Comedia en dos actes arreglada al catalá per Lluís Puiggarí / Estrenada en el Teatre Principal de Barcelona (Espectacles-Audicions Graner) el dia 4 de Maig de 1907 / Barcelona / Imp. Elzeviriana - Borrás y Mestres - R. Catalunya, 12 / 1909 1907/05/04 // Barcelona // Teatre Principal 0

2143 Tcat Puiggarí, Lluís Mirallets per a caçar aloses Comèdia Barcelona Patuel "18,5 cm 32 p" Dos exemplars, un sense coberta Mirallets per a caçar aloses / Comèdia en dos actes arreglada al català per En Lluís Puiggarí / Estrenada en el Teatre Principal de Barcelona (Espectacles-Audicions Graner) el dia 4 de Maig de 1907 1907/05/04 // Barcelona // Teatre Principal 0

2144 Tcat Puiggarí, Lluís Permeti'm!... [¡Permétim!...] Passatemps comicolíric Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1907 La Escena Catalana Esquerrá, Adriá Patuel "21 cm 32 p" 2 exemplars Lluis Puiggarí / ¡Permétim!... / Passatemps cómic-líric, en un acte, trasplantat al catalá / Música del Mestre Adriá Esquerrá / Estrenat en els Espectacles Audicions Graner, en el Teatre Principal de Barcelona, la nit del 31 d'Octubre de 1906. / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carfrer de Petritxol, 2. / 1907 1906/10/31 // Barcelona // Teatre Principal 0

2145 Tcat Pujadas i Truch, Josep Fra Anselm o El consol del perdó Drama Mataró Edicions de la Casa Patuel 1932 Biblioteca Iluro, 030 Patuel "21,5 cm 80 p" 2 exemplars Biblioteca Iluto / Edicions de la Casa Patuel / Josep Pujadas i Truch / Fra Anselm o El consol del perdó / Drama en tres actes i en vers / Estrenat a la Catequística de Sant Pere de Masnou, la tarda del 6 de Maig de 1929. / Any V / Mataró, març de MCMXXXII / Vol. XXX 1929/05/06 // Masnou // Catequística de Sant Pere 0

2146 Tcat Pujadas i Truch, Josep Lo promes de la Carmeta Joguina Barcelona Imprempta L'Atlántida 1900 Patuel "20 cm 32 p" Lo promes de la Carmeta / Juguet comich en un acte y en vers original de Joseph Pujadas Truch / Estrenat ab éxit en lo Circo y en lo Centre Coral de Masnou la tarde del 5 de Desembre de 1897 y la nit del 12 de Mars de 1899 respectivament. / Barcelona / Imprempta L'Atlántida, Dr. Dou, 14 / 1900 1897/12/05 // Masnou // Teatre Circo 0

2147 Tcat Pujadas i Truch, Josep Vida y mort Episodi dramàtic Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1897 Patuel "20 cm 34 p" "Vida y mort / Epissodi dramátich en un acte y en vers original de Joseph Pujadas Truch / Estrenat ab éxit extraordinari la tarde del 3 de Janer de 1897 en lo Teatro Circo, de Masnou / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Plassa del Pi, núm. 3, 2on / 1897" 1897/01/03 // Masnou // Teatro Circo 0

2148 Tcat Pujol Graell, Artur Els Boy-scouts Comèdia Barcelona A. Artís, Impressor 1913 "19 cm 43 p" "Artur Pujol Graell / Els Boy-Scouts / Comedia en dos actes / Estrenada amb gran éxit, pels exploradors del grupu ""Fivaller"", en el Teatre del Centre Aragonés la nit del 29 de Març de 1913 / Barcelona / A. Artís, Impressor . Carrer den Balmes, 54 / 1913" 1913/03/29 // Barcelona // Teatre del Centre Aragonés 0

2150 Tcat Punti i Collell, Joan La rosa beneïda Drama Segona Barcelona Editorial Balmes 1954 Divulgadora Escaldélscymi, 015 "17 cm 71 p" 2 exemplars Divulgadora Escadélscymi / Obra N.º 15 / Literatura Apostólicoo-Amena / Escena Catòlico-Femenina / Joan Puntí i Collell / Prevere / La rosa beneïda / Drama catala de costums muntanyencs en tres actes i en prosa / (Segona Edició) / Editorial Balmes / Duran i Bas, 11 - Barcelona / 1954 1932/05/22 // Barcelona // Escoles Catòliques del Sagrat Cor de Jesús i Maria Immaculada 0

2151 Tcat Punti i Collell, Joan La rosa beneïda Drama Barcelona Foment de Pietat 1932 Biblioteca Teatral de les Escoles Catòliques, 003 Patuel "21 cm 111 p" Biblioteca Teatral de les Escoles Catòliques III / Joan Puntí i Collell / Prevere / La rosa beneïda / Drama català de costums muntanyencs en tres actes i en prosa / Foment de Pietat / Duran i Bas, 11 / Barcelona / 1932 1932/05/22 // Barcelona // Escoles Catòliques del Sagrat Cor de Jesús i Maria Immaculada 0

2152 Tcat Punti i Collell, Joan La venjança de la reina Barcelona Foment de Pietat 1933 Biblioteca Teatral de les Escoles Catòliques, 004 "21,5 cm 45 p" Biblioteca Teatral de les Escoles Catòliques IV / Joan Puntí i Collell / Prevere / La venjança de la reina / Visió poètico-dramàtica de la clemència medieval, escrita en vers en un acte prologat / Fomento de Pietat / Duran i Bas, 11 - Barcelona / 1933 1933/02/26 // Barcelona // Escoles Catòliques del Sagrat Cor de Jesús i Maria Immaculada 0

2153 Tcat Puntos Charles, Francesc Un embolic de familia Barcelona Editorial Millà 1954 Catalunya Teatral. 2a època, 020 "21.5 cm 38 p" 2 exemplars Un embolic de familia / Obra còmica en tres actes original de Francesc Puntos Charles / Estrenada pel Quadre Escènic de l'Ateneu de Sant Just Desvern, el dia 1 de gener del 1954 / 1954 / Editorial Millà / Sant Pau, 21 - Barcelona 1954/01/01 // Sant Just Desvern / Ateneu 0

2154 Tcat Quadrado, J. Maria Los pastors de Bethlem Quadret dramàtic Barcelona "Imprempta ""La Catalana""" 1892 Patuel "21,5 cm 22 p" 2 exemplars "Los pastors de Bethlem / Quadret dramàtich en un acte original de D. J. María Quadrado / Arreglat en vers á la escena catalana Per En G. S. P. / Barcelona / Imprempta ""La Catalana"" de Jaume Puigventós / 5, Dormitori de Sant Francesch, 5 / 1892" 0

2155 Tcat Quadrado, J. Maria Els pastors de Betlem Quadret dramàtic Segona Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1932 "Biblioteca ""L'Escon"", 153" "21,5 cm 23 p" 2 exemplars Els pastors de Betlem / Quadret dramatic en un acte original de J. Maria Quadrado / arreglat en vers a l'escena catalana per G. S. P. / Segona edició / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 Llibreria / Barcelona / 1932 0

2156 Tcat Quer, Lluis Galletas Jordan Comèdia Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1899 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 145" "21,5 cm 87 p" 2 exemplars "Galletas Jordan / Comedia en tres actes / arreglada al ""Teatre Catalá"" per Don Lluis Quer / Estrenada ab éxit extraordinari en lo Teatro Principal (Catalá), la nit del 9 d'Abril de 1898 / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Ronda Sant Pere, 19 y 21, 1.º, 1.ª / Septembre de 1899" 1898/04/09 // Barcelona // Teatre Principal 0

2157 Tcat Quer, Lluis / Sanromá i Quer, Bonaventura L'Hostal de la coixa Drama Barcelona Tipografía de Fracisco Badia 1897 Patuel "21 cm 77 p" Sense coberta "L'Hostal de la coixa / Drama en tres actes y en vers original de D. Lluís Que y D. Bonaventura Sanromá y Quer / Estrenat en el ""Teatro Catalá"" (Romea) la vetlla del 23 de Mars de 1897. / Barcelona / Tipografia de Francisco Badia, Doctor Dou, 14. / 1897" 1897/03/23 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

2158 Tcat Quer, Lluis / Sanromá i Quer, Bonaventura Vents d'oratge Drama Barcelona Tipografía de Fracisco Badia 1898 Biblioteca de L'Aureneta Patuel "20 cm 101 p" 2 exemplars "Lluis Quer y Bonaventura Sanromá y Quer / Vents d'oratge / Drama original en tres actes y en vers / Estrenat en lo ""Teatro Principal"" de Barcelona, la nit del 21 de Mars de 1898 / Barcelona / Tipografía de Francisco Badia, Doctor Dou, 14. / 1898" 1898/03/21 // Barcelona // Teatre Principal 0

2159 Tcat Quera i Córdoba, Fidel ¡Ay d'ells!... Monòleg Barcelona Biblioteca de La Talia Catalana 1899 Patuel "19 cm 16 p" "¡Ay d'ells!... / Monolech en prosa / obra póstuma de Fidel Quera y Córdoba / Barcelona / Biblioteca de ""La Talia Catalana"" / Carrer del Pi, número 16. / 1899" 0

2160 Tcat Quera i Córdoba, Josep ¡Parells! Sainet Barcelona Eduard Albacar, impressor 1900 Patuel "18,5 cm 32 p" 2 exemplars ¡Parells! / Sainete en un acte y en prosa escrit per En Joseph Quera y Córdoba / Estrenat la nit del 30 d'Octubre de 1898 en lo Círcul Católich de Badalona / Barcelona / Ediard Albacar, impresssor / Carrer de Valencia, 247 / 1900 1898/10/30 // Badalona // Teatre Círcol Catòlic 0

2161 Tcat Quera i Córdoba, Josep Qui tot ho vol tot ho pert Comèdia Barcelona Biblioteca de La Talia Catalana 1898 Biblioteca de La Talia Catalana, 011 Patuel "18,5 cm 48 p" 2 exemplars "Qui tot ho vol tot ho pert / Comedia en un acte y en prosa per En Joseph Quer y Córdoba / Estrenada ab bon éxit en la Cort Angélica de Sant Lluis Gonçaga de Gracia lo día 8 de Septembre de 1898 / Barcelona / Biblioteca de ""La Talía Catalana"" / Carrer del Pi, número 16. / 1898" 1898/09/08 // Barcelona (Gràcia) // Cort Angélica de Sant Lluis Gonçaga 0

2162 Tcat Quera i Córdoba, J. i F. Un catalanista Monòleg Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1899 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 147" "21 cm 15 p" 2 exemplars, un sense coberta "Un catalanista / Monolech en prosa original de J. y F. Quera y Còrdoba / Estrenat ab gran éxit en la societat ""El Porvenir de la derecha del Ensanche"" la nit del 8 d'agost de 1897. / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Ronda Sant Pere, 19 y 21, 1.º, 1.ª / Novembre de 1899" "1897/08/08 // Barcelona // Societat ""El Porvenir de la derecha del Ensanche""" 0

2163 Tcat Ragué i Arias, Maria-Josep Crits de gavines Drama Barcelona Editorial Millà 1990 Catalunya Teatral. 2a època, 244 84-7304-168-2 Casal "17 cm 40 p" 2 exemplars Crits de gavines / Obra en dos actes original de Maria-Josep Ragué i Arias / 1990 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona 0

2164 Tcat Ramon i Vidales, Ramon A cal Notari ó uns capítols matrimonials desfets Sainet Vendrell Imprempta Ramon germans [Antoni López, editor] 1899 Patuel "21 cm 47 p" A cal Notari ó uns capítols matrimonials desfets / Saynete en un acte y en prosa original de Ramon Ramon y Vidales / Estrenat ab gran éxit en lo Teatre Catalá (Romea) la nit del 16 d'Octubre de 1899 / Vendrell / Imprempta Ramon Germans, Teatro, 18 / 1899 1899/10/16 // Barcelona // (Teatre Català (Romea) 0

2165 Tcat Ramon i Vidales, Ramon A cal Notari ó uns capítols matrimonials desfets Sainet Segona Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1911 Biblioteca Popular Teatral, 053 Patuel "21,5 cm 31 p" A cal Notari o Uns capítols matrimonials desfets / Saynet en un acte y en prosa original de Ramon Ramon y Vidales / Estrenat ab granèxit en lo Teatre Català (Romea) la nit del 16 d'Octubre de 1899 / Segona edició / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Plassa del Pí, 5 / 1911 1899/10/16 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

2166 Tcat Ramon i Vidales, Ramon La Agencia d'en Pep Carrillo Sainet Vendrell Imprempta Ramon germans y nebot [Antoni López, editor] 1903 Patuel "21 cm 40 p" La Agencia d'en Pep Carrillo / Saynete en un acte y en prosa original de D. Ramon y Vidales / Estrenat ab gran éxit en lo Teatre Catalá (Romea) la nit del 28 de Novembre de 1902 / Vendrell / Imprempta Ramon germans y nebot, Teatro, 18 / 1903 1902/11/28 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

2167 Tcat Ramon i Vidales, Ramon El carro del vi Quadre de costums Tercera Barcelona Salvador Bonavía "18 cm 20 p" Sense portada. Dades de la coberta Suplement a la Escena Catalana / El carro del vi / Quadre de costums vilatanes, en un acte, de R. Ramon Vidales / (3.ª Edició) / Salvador Bonavía / Tapineris, 13 / Barcelona / 25 céntims 1903/09/19 // Teatre Català (Romea) 0

2168 Tcat Ramon i Vidales, Ramon El carro del vi / El carro desfet Quadre de costums / Sainet tràgic Barcelona Llibreria Millà 1932 Catalunya Teatral, 008 Llibre Viu "17,5 cm 27 p / 28 p" 2 exemplars El carro del vi / Quadre de costums vilatanes, en un acte original de R. Ramon Vidales / Aquesta obra fou estrenada en el Teatre Català (Romea) el dia 19 de Setembre de 1903 / Administració / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona /// El carro desfet / Sainet tragic de costums vilatanes / Epíleg de El carro del vi / original de R. Ramon Vidales / Estrenada en el Teatre del Casino Círcol de Vendrell la nit del dia 15 de Novembre de 1914 / Administració / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona 1903/09/19 // Barcelona // Teatre Català (Romea) /// 1914/11/15 // Vendrell // Teatre del Casino Círcol 0

2169 Tcat Ramon i Vidales, Ramon El carro desfet Sainet tràgic Barcelona Impremt d'Art 1915 Patuel "17,5 cm 69 p" 2 exemplars R. Ramón i Vidales / El carro desfet / Sainet tràgic de costums vilatanes / Epíleg de El carro del vi / Barcelona / Impremta d'Art : Provença, 304 / 1915 1914/11/15 // Vendrell // Teatre del Casino Círcol 0

2170 Tcat Ramon i Vidales, Ramon "El ""Coro"" dels Benplantats o Aquí ha caigut la grossa" Sainet Segona Barcelona Bonavía i Duràn, Impressors 1915 "21,5 cm 22 p" 2 exemplars "El ""Coro"" dels Benplantats o Aquí ha caigut la grossa / Sainet de costums vilatanes en un acte i en prosa, original de D. Ramon i Vidales / Estrenat amb gran èxit en el Teatre Català (Romea), la nit del 28 d'Octubre de 1905. / Segona edició / Barcelona / Casa Editorial de Teatre / Bonavia i Duran - Impressors - Boqueria, 20 / 1915" 1905/10/25 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

2171 Tcat Ramon i Vidales, Ramon "El ""curandero"" nou" Sainet Barcelona Bartomeu Baxarias 1910 De tots colors Patuel "18,5 cm 41 p" 2 exemplars "R. Ramon y Vidales / El ""·Curandero"" nou / Sainet en un acte / De tots colors" 1910/10/14 // Barcelona // Teatre Principal 0

2172 Tcat Ramon i Vidales, Ramon La desenfeynada Comèdia Vendrell Imprempta Ramon germans y nebot [Antoni López, editor] 1905 "21 cm 34 p" 2 exemplars La desenfeynada / Comedia vilatana en un acte y en prosa original de R. Ramon y Vidales / Estrenada ab éxit en el Teatre Catalá (Romea) la nit del 23 de Setembre de 1905 / Vendrell / Imprempta Ramon Germans y nebot, Teatro, 18 / 1905 1905/09/23 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

2173 Tcat Ramon i Vidales, Ramon Ferro fret Sainet Barcelona Publicacions Teatralia 1909 Biblioteca Teatralia Dini, H. Patuel "19 cm 92 p" 2 exemplars Biblioteca Teatralia / R. Ramon y Vidales / Ferro fret / Obra en dos actes de costums populars vendrellenques / 1909 0

2174 Tcat Ramon i Vidales, Ramon Lo forn d'en Pere Pastera Sainet Vendrell Imprempta Ramon germans y nebot [Antoni López, editor] 1904 "21,5 cm 31 p" 2 exemplars Lo forn d'en Pere Pastera / Saynete de costums Vvilatanas en un acte y en prosa / Original de R. Ramon y Vidales / Estrenat ab gran éxit en lo Teatre Catalá (Romea) la nit del 5 de Abril de 1904 / Vendrell / Imprempta Ramon germans y nebot, Teatro, 18 / 1904 1904/04/05 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

2175 Tcat Ramon i Vidales, Ramon L'impenitent Drama Barcelona A. López, editor 1906? "18,5 cm 140 p" 2 exemplars Ramón Ramón y Vidales / L'impenitent / Drama Vilatá en tres actes / Antoni López, Editor, Llibrería Espanyola / Rambla del Mitj, 20, Barcelona 1906/05/04 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

2176 Tcat Ramon i Vidales, Ramon Lluyta de Cacichs ó La elecció de regidors Sainet Barcelona Ilustració Catalana Lectura Popular, 030 Patuel "19,5 cm 30 p (355-384)" 2 exemplars Lluyta de cacichs ó La elecció de regidors / Sainet de males costums 0

2177 Tcat Ramon i Vidales, Ramon Lluyta de Cacichs ó Las eleccións de regidors Sainet Barcelona "Imprempta de ""Lo Teatro Regional"" [Imprempta Ramon Germans]" 1902 Biblioteca Dramàtica Regional "18 cm 50 p" "Biblioteca Dramática Regional / Lluyta de Cacichs ó Las elecccións de regidors / Saynete de malas costúms / Original de 'n Ramón Ramón y Vidales / Estrenada ab extraordinari èxit al Teatro Romea de Barcelona, la nit del 21 d'Octubre de 1901 / Imprempta de ""Lo Teatro Regional"" / Balmes, 11, botiga" 1901/10/21 // Barcelona // Teatre Romea 0

2178 Tcat Ramon i Vidales, Ramon Dillùns de sabater Sainet Barcelona Imprempta de Salvador Bonavía 1907 Patuel "21, 5 cm 36 p" 3 excemplars. Un amb les cobertes diferents Fillùns de sabater / Sainet de costums vilatanas en un acte y en prosa, original de R. Ramón y Vidales / Estrenat ab éxit en el Teatre Catalá (Romea) la nit del 21 de Setembre de 1907 / Primera edició / Barcelona / Imprempta de Salvador Bonavía / Carrer de Petritxol, 2. / 1907 1907/09/21 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

2179 Tcat Ramon i Vidales, Ramon En Pau de la Gralla ó La festa major dela vila Sainet Vendrell Imprempta Ramon germans [Antoni López, editor] 1900 "21 cm 48 p" 2 exemplars En Pau de la Gralla ó La festa major de la vila / Saynete en un acte y en prosa de costums populars tarragoninas / Original de R. Ramon y Vidales / Estrenat ab gran éxit en lo Teatre de Novetats de Barcelona la nit del 16 de Novembre de 1900 /Vendrell / Imprempta Ramon germans, Teatro, 18 / 1900 1900/11/16 // Barcelona // Teatre Novetats 0

2180 Tcat Ramon i Vidales, Ramon El Restaurant de la Platja Sainet Barcelona Bartomeu Baxarias 1910 De tots colors Patuel "18,5 cm 48 p" 2 exemplars R.Ramón y Vidales / El Restaurant de la Platja / Sainet de costums vilatanes / De tots colors 0

2181 Tcat Raspall de Cauhé, Joana L'ermita de Sant Miquel Poema dramàtic Barcelona Editorial Millà 1964 Catalunya Teatral. 2a època, 092 "17,5 cm 68 p" 2 exemplars "L'Ermita de Sant Miquel / Poema dramàtic en tres actes original de Joana Raspall de Cauhé / Premi ""Joan Santamaria 1963"" / 1064 / Editorial Millà / Carrer de Sant Pau, 21 - Barcelona" 0

2182 Tcat Raude, D. De cor a cor Quadre tràgic Arenys de Mar "Editorial ""L'Escon""" 1936 "Biblioteca ""L'Escon"", 181" "21 cm 14 p" 2 exemplars "Pomell escènic per a noies / De cor a cor / Quadret tràgic original de D. Raure / Primera Edició / Editorial ""L'Escon"" / Dipósit / Llibreria ""L'Escon"", Petritxol, 2 / Barcelona / 1936" 0

2183 Tcat Raude, D. Justícia i Caritat Drama Barcelona Acció Catòlica de la Dona Pomell Escènic, IV Patuel "21 cm 35 p" 2 exemplars Pomell Escènic / Per a noies soles / IV / Justícia i Caritat / Drama en dos actes per D. Raude / Acció Catòlica de la Dona / Barcelona 0

2184 Tcat Raude, D. La minyona venjativa Sainet Exemplar mecanografiat 0

2185 Tcat Raude, D. La molinera del molí bonic Sarsuela Segona Arenys de Mar "Editorial ""L'Escon""" 1936 "Biblioteca ""L'Escon"", 187" Anònim Patuel "21 cm 25 p" 2 exemplars, amb estrips que no afecten el text. Partitura "Pomell Escènic per a noies / La molinera del moli bonic / Sarsuela en dos actes / Traduida del frances i adaptada per D. Raude / Segona Edició / Editorial ""L'Escon"" / Arenys de Mar / Diposit / Llibreria ""L'Escon"", Pe¡tritxol, 2. / Barcelona / 1936" 0

2186 Tcat Raude, D. Monòlegs, Diàlegs i Quadrets Barcelona Acció Catòlica de la Dona Pomell Escènic, III "21 cm 51 p" Pomell Escènic / Per a noies soler / III / Monòliegs, Diàlegs y Quadrets per D. Raude / Acció Catòlica de la Dona / Barcelona 0

2187 Tcat Raude, D. La princeseta flor de cel Assaig líric Barcelona Acció Catòlica de la Dona Pomell Escènic, VIII "21 cm 39 p" 2 exemplars Pomell Escènic / Per a noies soles / VIII / La princeseta flor de cel / Assaig líric en dos quadros per D. Raude / Acció Catòlica de la Dona 0

2188 Tcat Raude, D. La reina de les Modistetes Comèdia Barcelona Acció Catòlica de la Dona Pomell Escènic, VI "21 cm 44 p" Pomell Escènic / Per a noies soles / VI / La Reina de les Modistetes / Comèdia en dos actes per D. Raude / Acció Catòlica de la Dona / Barcelona 0

2189 Tcat Recasens, Francesc El cego simó Tragèdia Barcelona A. Artís, Impressor 1913 "17,5 cm 50 p" 2 exemplars Francesc Recasens / El cego simó / Tragedia en un acte / Barcelona / A. Artís, impressor: Carrer den Balmes, 54 / 1913 1913/01/04 // Barcelona // Teatre Espanyol 0

2190 Tcat Rector de Montalegre Los Manaments de la Lley de Deu ó Cuadros de catecisme Barcelona Tipografía Religiosa de Julián Doria Campmajó, Pbre., Emili "21,5 cm 60 p" Los Manaments de la Lley de Deu ó Cuadros de catecisme / pera ser representats per noys / por lo Rector de Montalegre / Ab Llicencia 0

2191 Tcat Regàs, Xavier [Kataev, Valentin] Camarada Cupido Farsa satírica Barcelona Editorial Nereida 1956 Biblioteca Gresol, 001 "17 cm 66 p" 2 exemplars Xavier Regàs / Camarada Cupido / Farsa Satírica en tres actes / Segons versió lliure de Kataiev / Editorial Nereida / Barcelona 1955/12/07 // Barcelona // Teatre Alexis 0

2192 Tcat Regàs, Xavier El capità Mascarella Comèdia Barcelona Editorial Nereida 1957 Biblioteca Gresol, 016 "17 cm 75 p" 2 exemplars Xavier Regàs / El capità Mascarella / Comèdia en tres actes dividits en quatre quadres / Editorial Nereida / Barcelona 1953/12/04 // Barcelona //Teatre Victòria 0

2193 Tcat Regàs, Xavier Cèlia, la noia del carrer Aribau Comèdia Barcelona Tallers Gràfics Iràndez 1937 El nostre teatre. Any IV 067 Casal "19 cm 53 p" Cèlia, la noia del carrer Aribau / Comèdia en tres actes, original de Xavier Regàs / Aquesta obra va obtenir votació en el Concurs per otorgar el Premi Ignasi Iglèsias, 1936 1936/12/12 // Barcelona // Teatre Poliorama 0

2194 Tcat Regàs, Xavier El marit ve de visita Comèdia Barcelona Editorial Millà 1951 Catalunya Teatral. 2a època, 013 "21,5 cm 37 p" 2 exemplars El marit ve de visita / Comèdia en tres actes original de Xavier Regàs / Estrenada al Teatre Romea, la nit del 7 de novembre de 1951, per la Companyia Titular Catalana / 1951 / Editorial Millà / Barcelona 1951/11/07 // Barcelona // Teatre Romea 0

2195 Tcat Reig, Carles Lotus continu Mataró Edicions Robrenyo 1981 Edicions Robrenyo de teatre de tots els temps, 021 Fraissard, Flora 84-7466-028-9 Casal "16,5 cm 125 p" 2 exemplars carles reig / Lotus continu / Pròleg de Flore Fraissard / Edicions Robrenyo de teatre de tots els temps 0

2196 Tcat Reig, Carles Travessa-deserts Mataró Salvador Serres, editor 1977 Edicions Robrenyo de teatre de tots els temps, 012 Graells, Guillem-Jordi 84-4003743-0 Casal "16,5 cm 207 p" 2 exemplars Carles Reig / Travessa-deserts / Pròleg de Guillem-Jordi Graells / 12 Edicions Robrenyo de teatre de tots el temps 0

2197 Tcat Reig i Fiol, Pere L'abim Drama Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1896 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" "20 cm 74 p" Sense coberta "L'abim / Drama catalá en tres actes y en vers original de Pere Reig y Fiol / Estrenat ab satisfactori éxit en el Teatro Catalá (Romea) la nit del 5 de Febrer de 1896. / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Carrer de las Cabras, 13, 2.on / 1896" 1896/02/05 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

2198 Tcat Reig i Fiol, Pere Aygua á coll y peu aixut Comèdia Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1900 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"", 153" Patuel "20,5 cm 20 p" 2 exemplars "Biblioteca de Lo Teatro Regional. - Obra N.º 153 / Aygua á coll y peu aixut / Comedia en prosa y en un acte / original de Pere Reig y Fiol / Estrenada en lo Teatro Catalá (Romea) la nit del 23 de Febrer de 1900 / Preu: Una pesseta / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Ronda de Sant Pere, 19 y 21, 1.º, 1.ª / 1900" 1900/02/23 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

2199 Tcat Reig i Fiol, Pere Lo Baster de Santa Pau Drama Barcelona Estampa de Timoteu Susany 1893 Patuel "20,5 cm 76 p" Lo Baster de Santa Pau / Drama en tres actes y en vers original de Pere Reig y Fiol / Estrenat ab extraordinari éxit, la nit del 15 de Abril de 1893 en lo Teatro Circo Español / Barcelona / Estampa de Timoteu Susany / Carrer de Balmes, 7 y 9 / 1893 1893/04/15 // Barcelona // Teatre Circo Espanyol 0

2200 Tcat Reig i Fiol, Pere Las bodas de plata Comèdia Barcelona Imprempta L'Atlántida 1898 Patuel "20,5 cm 35 p" 2 exemplars Las bodas de plata / Comedia en un acte de Pere Reig y Fiol / Estrenada ab brillant éxit en lo teatro Romea la nit del 25 d'Octubre de 1898. / Barcelona / Imprempta L'Atlántida, Dr. Dou, 14 / 1898 1898/10/25 // Barcelona // Teatre Romea 0

2201 Tcat Reig i Fiol, Pere Cartas que no lligan Joguina Barcelona Imprenta d'en Joaquim Collazos 1901 "Biblioteca de ""Catalunya Artística""" Patuel "22 cm 26 p" 2 exemplars Cartas que no lligan / Juguet còmich en un acte de Pere Reig y Fiol / Estrenat en el Teatro Romea la nit del 23 de Abril de 1901 / Barcelona / Imprenta d'en Joaquim Collazos / Plassa de la Igualtat, 3 / 1901 1901/04/23 // Barcelona // Teatre Romea 0

2202 Tcat Reig i Fiol, Pere Entrar per la finestra Comèdia Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1896 Patuel "22,5 cm 24 p" Sense coberta "Entrar per la finestra / Comedia en prosa en un acte original de Pere Reig y Fiol / Entrenada en lo Teatro Catalá (Romea) la nit del 28 de Janer de 1896 / Barcelona / Vivlioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Carrer de las Cabras, 13, 2on / 1896" 1896/01/28 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

2203 Tcat Reig i Fiol, Pere Faixa ó caixa Comèdia Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1897 Patuel "21,5 cm 37 p" 2 exemplars. Un retallat "Faixa ó caixa / Comedia en un acte, en prosa original de Pere Reig i Fiol / Estrenada ab satisfactori éxit en lo Teatro Catalá instalat en lo de Romea la nit del 11 de Janer de 1897 / Barcelona / Biblioteca< de ""Lo Teatro Regional"" / Plassa del Pi, núm. 3, 2on / 1897" 1897/01/11 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

2204 Tcat Reig i Fiol, Pere Lo teni del mal Drama Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1898 Patuel "22 cm 81 p" 2 exemplars Lo geni del mal / Drama en tres actes en vers catala / Original de Pere Reig i Fiol / Estrenat ab brillant éxit en lo Teatro Olimpo la nit del 24 de Mars de 1896 / Barcelona / Biblioteca de Lo Teatro Regional / Ronda de S. Pere, 19 y 21, 1.er 1.ª / 1898 1896/03/24 // Barcelona // Teatre Olimpo 0

2205 Tcat Reig i Fiol, Pere Qui oli remena... Joguina Barcelona "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" 1894 Patuel "19,5 cm 32 p" Sense coberta "Qui oli remena... / Juguet bilingüe en un acte y en vers, original de Pere Reig i Fiol / Estrenat ab satisfactori éxit en lo Teatro Catalá (Romea) la nit del 22 de Maig de 1894. / Barcelona / Biblioteca de ""Lo Teatro Regional"" / Carrer de las Cabras, 13, segon / 1894" 1894/05/22 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

2206 Tcat Reig i Fiol, Pere La Serp de la Gesolía Drama Barcelona Imprempta de Simon Alsina y Clos 1894 "Biblioteca de ""Lo Teatro Regional""" Patuel "21,5 cm 85 p" La Serp de la Gelosía / Drama en tres actes y en vers original de Pere Reig y Fiol / Estrenat ab brillant éxit en lo Teatro Catalá instalat en lo Romea, la nit del 3 de Abril de 1894 / Barcelona / Imprempta de Simon Alsina y Clos / Muntaner, 10 / 18904 1894/04/03 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

2207 Tcat Relais, Marius Senyora reparada Comèdia Barcelona Editorial Nereida 1957 Biblioteca Gresol, 010 Casal "17 cm 59 p" Marius Relais / Senyora Reparada / Comèdia detectivesca en tres actes / Editorial Nereida / Barcelona 1956/12/02 // Barcelona // Teatre del Club Helena 0

2208 Tcat Renom i Riera, P. Los intransijents Joguina Barcelona Establiment tipografich de Narcis Ramirez y Comp.ª 1877 "21 cm 18 p" 2 exemplars sense cobertes Los intransijents. / Joguina en un acte y en vers, original de P. Ranom R. / Estrenada ab bon éxit en lo teatro Badalonés en 12 Mars de 1874. / Barcelona. / Establiment tipografrich de Narcis Ramirez y Comp.ª, / pasatje de Escudillers, número 4. / 1877 1874/03/12 // Badalona // Teatre Badalonés 0

2209 Tcat Renom i Riera, P. Lo que's veu y 'l que no's veu Joguina Barcelona Arxiu Central Lírich-Dramátich de Rafel Ribas 1879 Patuel "21 cm 23 p" 2 exemplars Lo que's veu y 'l que no's veu / Joguina en un acte y en vers original de P. Renom y Riera / Estrenada ab brillant éxit en lo Teatro Catalá, instalat en lo Teatro Romea, la nit del 17 de Febrer de'l any 1879 / Barcelona / Arxiu Central Lírich-Dramátich de Rafel Ribas / Carrer de la Unió, núm. 5, pis tercer / 1879 1879/02/17 // Barcelona // Teatre Català (Romea) 0

2210 Tcat Renom i Riera, P. Tirant l'art Comèdia Barcelona Arxiu Central Lírich-Dramátich de Rafel Ribas 1882 Patuel "21,5 cm 31 p" 2 exemplars Tirant l'art / Comedia catalana en un acte y en vers original de P. Renom y Riera / Barcelona / Arxiu Central Lírich-Dramátich de D. Rafel Ribas / Unió, número 5, pis tercer / 1882 0

2211 Tcat Riba Jové, Jaume / Sabater Oliver, Salvador Arran l'abís Barcelona "Biblioteca ""L'Escon""" 1920 "Biblioteca ""L'Escon"", 131" Patuel "21 cm 61 p" Arran l'abís / Esboç social en tres actes i en prosa original de Jaume Riba Jové i Salvador Sabater Oliver / Estrenat en el Teatre de l'Acadèmia Catòlica de Sabadell la nit del 3 d'Octubre de 1920 / Biblioteca L'Escon / Petritxol, 2 / Llibreria / Barcelona 1920/10/03 // Sabadell // Teatre de l'Acadèmia Catòlica 0

2212 Tcat Riba, Miquel Foch y cendra Comèdia Segona Barcelona Imprempta de Manel Tasis 1906 Gran Arxiu Dramàtich Musical de A. Guix "21 cm 23 p" Foch y centra / Comedia en un acte y en vers original de Miquel Riba / Estrenada ab aplauso la nit del 6 de Abril del any 1885 en lo Teatre Ribas (Eldorado) / Segonaa edició / Barcelona / Imprempta de Manel Tasis / Tallers, 6, 8 y 10 / 1906 1885/04/06 // Barcelona // Teatre Ribas (Eldorado) 0

2213 Tcat Ribas i Pla, Fèlix Confessió / No val a badar Diàleg / Monòleg Mataró Impremta J. Tarragó 1936? "21,5 cm 12 p" 2 exemplars. Sense portada. Dades de la coberta "Félix Ribas Pla / Confessió / (Diàleg) / i No val a badar / (Monòleg) / Estrenats en el ""Grup Llanas"" de Mataró la nit del 5 d'Abril del 1936. / Preu: 50 cèntims" 1936/04/05 // Mataró // Grup Llanas 0

2214 Tcat Ribas i Plà, Fèlix El Pom de Flors Mataró Imp. I. Miralpeix 1949 "21,5 cm 22 p" Sense portada. Dades de la coberta "Félix Ribas y Plá / El Pom de Flors / ""Glosa a la Sardana"" / en un acte" 0

2215 Tcat Ribas i Plà, Fèlix Somnis Comèdia Mataró Imp. I. Miralpeix 1951 "21,5 cm 40 p" 2 exemplars Felix Ribas i Pla / Somnis / Comedia en dos actes y en vers 0

2216 Tcat Ribas i Puigvert , Joan La colometa Barcelona "Administració de ""Lo Teatro Regional""" 1894 Patuel "20 cm 24 p" "La colometa / Pessa en un acte y en vers, original de Joan Ribas Puigvert / Estrenada la nit del 11 de Novembre de 1893 en lo Ateneo Provensalense / Barcelona / Administració de ""Lo Teatro Regional"" / Cabras, 13, 2.on / 1894" 1893/11/11 // Barcelona // Ateneo Provensalense 0

2217 Tcat Ribas i Julià, Tomàs Dama Rosaura Drama Mataró Edicions de la Casa Patuel 1934 Biblioteca Llanas, 010 Patuel "22 cm 46 p" 3 exemplars "Biblioteca Llanas / Edicions de la Casa Patuel / Dama Rosaura / Drama en tres actes y en vers, original de Tomàs Ribas i Julià / Estrenada amb èxit creixent per la Companyia ""Ideal Art"" i representada en la majoria dels Teatres de la Costa Llevantina durant la Temporada de Quaresma de l'any 1934. / Mataró / Any IV / Juny de MCMXXXIV / Vol. X" 1

2218 Tcat Ribas i Julià, Tomàs La fadrineta Comèdia Mataró Impremta Tria & Tarragó 1925 "22 cm 16 p" 6 exemplars "La fadrineta / Comèdia en un acte y en prosa original de Tomàs Ribas i Julià / Estrenada per la Companyia ""Ideal Art"", amb èxit falaguer en el Teatre de la Societat ""Esbarjo Ateneo"" la nit del dissabte, 18 d'Octubre de 1925, essent representada seguidament en diversos teatres de la Costa i de la mateixa localitat, entre ells, el ""Clavé Palace"" i en ""Monumental Bosque""." 1925/10/18 // Mataró // Teatre de la Societat Esbarjo Ateneo 1

2219 Tcat Ribas i Julià, Tomàs La Germana de l'Amor Formós Poema Barcelona Impremta Ràfols 1935 Biblioteca Iluro "20 cm 46 p" 2 exemplars La Germana de l'Amor Formós / (Mistica Flor) / Poema en tres actes i pròleg, en vers, original de Tomas Ribas i Julia / Obra per a noies soles, llorejada amb el Primer Premi consistent en dues centes cinquanta pessetas, en el Primer Concurs celebrat per la Biblioteca Iluro de la Casa Patuel de Mataró, en el mes de Novembre de l'any 1935. / Barcelona / Impremta Ràfols. - Portaferrissa, 15 / 1935 1936/01/01 // Masnou // Catequística de Sant Pere 1

2220 Tcat Ribas i Julià, Tomàs Gira-sol d'amor Comèdia Barcelona Llibreria Millà 1933 Catalunya Teatral, 036 "18 cm 46 p" 3 exemplars "Gira-sol d'amor / Comèdia en tres actes i en prosa original de Tomas Ribas i Julià / Estrenada en el Teatre de l'""Orfeó Calellense"" el dia 2 d'abril de 1933 / Administració / Llibreria Millà / Carrer Sant Pau, 21 / Barcelona" 1933/04/02 // Calella // Teatre Orfeó Calellense 1

2221 Tcat Ribas i Julià, Tomàs Maria Antonieta (L'Austríaca) Drama Mataró Edicions de la Casa Patuel 1932 Biblioteca Iluro, 051 "21,5 cm 77 p" 3 exemplars Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / Maria Antonieta / (L'Austríaca) / Drama en 3 actes y en vers / Compost de fragments històrics per Tomàs Ribas i Julià / Any III / Mataró, Desembre de MCMXXXII / Vol. LI 1932/05/22 // Arbúcies // Centre Catòlic 1

2222 Tcat Ribas i Julià, Tomàs Maria Antonieta (L'Austríaca) Drama Mataró Edicions de la Casa Patuel 1934 Biblioteca Llanas, 011 Casal "21,5 cm 102 p" 2 exemplars Bblioteca Llanas / Edicions de la Casa Patuel / Maria Antonieta / (L'Austríaca) / Drama en 4 actes i en vers / Compost de fragments històrics per Tomàs Ribas i Julià / Any IV / Mataró, Juliol de MCMXXXIV / Vol. XI 1930/09/14 // Santa Coloma de Farnés // Teatre Círculo Columbense 1

2223 Tcat Ribas i Julià, Tomàs L'onze de Setembre! Drama històric Mataró Impremta Minerva 1923 "21,5 cm 89 p" 3 exemplars L'onze de Setembre! / Drama históric-patriótic en tres actes y en vers, precedit d'un próleg, original de Tomás Ribas i Juliá / Mataró / 483-Impremta Minerva / 1923 "1922/12/17 // Mataró // Societat ""Iris""" 1

2224 Tcat Ribas i Julià, Tomàs La pubilla Marta Poema Segona Figueres Tipografia Ideal 1936 Biblioteca Ideal Art, 001 Adan Ferrer "22 cm 73 p" 3 exemplars. Un sense coberta "Biblioteca ""Ideal Art"" / La Pubilla Marta / Poema en tres actes i en vers, original de Tomàs Ribas i Julià / Estrenat en el Teatre ""Pretorium"" d'Hostalric, el diumenge dia 20 de Novembre de 1932, per la Companyia ""Ideal Art"" la qual ha seguit representant-lo amb èxit creixent arreu de la Costa. / Segona època / Any I. / Novembre del 1936 / Nº. I / J. Collar, 4 - Tipografia Ideal - Figueres" 1932/11/20 // Hostalric // Teatre Pretorium 1

2225 Tcat Ribas i Julià, Tomàs La puntaire de la costa Drama Segona Mataró Edicions de la Casa Patuel 1950? Biblioteca Llanas, 014 "21,5 cm 72 p" 3 exemplars Biblioteca Llanas / Edicions de la Casa Patuel / Tomàs Ribas i Julià / La puntaire de la costa / Drama en tres actes i en vers inspirat en la famosa poesia del mateix nom, original de Manuel Ribot Serra / 2.ª Edició / Vol. XIV 1927/10/22 // Mataró / Societat Esbarjo Ateneo 1

2226 Tcat Ribas i Julià, Tomàs La Puntaire de la Costa Drama Tàrrega Indústries Gràfiques Camps 1973 "16,5 cm 103 p" 2 exemplars. Les dades de la portada que indiquem en realitat són les de la coberta, perquè la portada és una reproducció de l'edició de 1928. La Puntaire de la Costa / Drama en tres actes i en vers original de Tomàs Ribas / Inspirat en la famosa poesia del mateix nom, original de Manuel Ribot i Serra / Tàrrega / Indústries Gràfiques Camps / 1973 "1927/10/22 // Mataró // Societat ""Esbarjo Ateneo""" 1

2227 Tcat Ribas i Julià, Tomàs La puntaire de la costa Drama Mataró Tallers tipogràfics Tria & Tarragó 1928 "21,5 cm 75 p" 2 exemplars La puntaire de la costa / Drama en tres actes i en vers original de Tomás Ribas / Inspitar en la famosa poesia del mateix nom, original de Manel Ribot i Serra / Mataró / Tallers tipográfics Tría & Tarragó / 1928 1927/10/22 // Mataró // Societat Esbarjo Ateneo 1

2228 Tcat Ribas i Julià, Tomàs La puntaire de la costa Drama Segona Barcelona Edicions Bosch "Biblioteca ""La dona catalana""" "22 cm 75 p" 2 exemplars "Biblioteca ""La dona catalana"" / La puntaire de la costa / (Segona edicio) / Drama en tres actes i en vers original de Tomas Ribas / Inspitar en la famosa poesis La Puntaire original de Manuel Ribot i Serra / Edicions Bosch / Avinguda Alfons XIII, 418 / Barcelona" 1

2229 Tcat Ribas i Julià, Tomàs Sublimitat Drama Mataró Imprempta Tría i Tarragó 1923 "21,5 cm 69 p" 3 exemplars Sublimitat / Drama en tres actes i en prosa original de Tomas Ribas / Mataró / Imprempta Tría i Tarragó / 1923 1921/01/23 // Mataró // Agrupació Foment de la Sardana 1

2230 Tcat Ribas i Julià, Tomàs Les tres filles del Rei Fantasia Mataró Casa Patuel 1927 Biblioteca Iluro, 006 "21,5 cm 43 p" 2 exemplars "Any I / Mataró, Juliol de 1927 / N.º 6 / Biblioteca ""Iluro"" / Editada per la Casa Patuel / Mataró / Tomàsa Ribas i Juliá / Les tres filles del Rei / Fantasia en dos actes i un próleg, en vers / Aquesta fantasia va ésser estrenada el dia 4 de gener de 1923, al teatre de l'""Escola Dominical"" de Mataró. / Arts Gràfiques / Santa Coloma de Farnés / 1927" 1923/01/04 // Mataró // Teatre de l'Escola Dominical 1

2231 Tcat Ribas i Julià, Tomàs Les tres filles del Rei Fantasia Segona Mataró Edicions de la Casa Patuel 1927 Biblioteca Iluro, 006 "21,5 cm 32 p" 3 exemplars "Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / Tomàs Ribas i Julià / Les tres filles del Rei / Fantasia en dos actes i en pròleg , en vers / Aquesta fantasia fóu estrenada el dia 4 de gener de 1923, al teatre de l'""Escola Dominical"" de Matarò / (2.ª Edició) / Vol. VI" 1923/01/04 // Mataró // Teatre de l'Escola Dominical 1

2232 Tcat Ribas i Julià, Tomàs La Virtut del Treball Lliçons de moral Mataró Edicions de la Casa Patuel 1931 Biblioteca Iluro, 026 "21,5 cm 25 p" 3 exemplars Biblioteca Iluro / Edicions de la Casa Patuel / Tomás Ribas i Juliá / La Virtut del Treball / Lliçons de moral en dos quadres i en vers, original / Any IV / Mataró, Abril de MCMXXXI / Núm. XXVI ????/??/?? // Caldetes // Teatre de la Catequística Parroquial 1

2233 Tcat Crehuet, Pompeu Cada cosa en el seu lloc Comèdia Barcelona Salvador Bonavia, llibreter 1924 La Escena Catalana. 2a època, 150 "26,5 cm 21 p" 2 exemplars dins el corresponent arxivador de la col·lecció Cada cosa en el seu lloc / Comèdia en dos actes, de Pompeu Crehuet / Estrenada en el Teatre Català (Romea). el dia 18 de març de 1924 1924/03/18 // Barcelona // Teatre Català Romea 0

2234 Tcat Ribas i Julià, Tomàs L'esparver Drama rural Mataró Tria i Tarragó 1928 "Biblioteca ""Ideal Art"", 001" Casal l'Aliança "30,5 cm 20 p" 7 exemplars, un de fatigat "Biblioteca ""Ideal Art"" / Teatre / Edició popular / Preu 5o cèntims / Tomàs Ribas i Julià / L'esparver / Drama rural en tres actes i en prosa, original / Núm. 1 / Agost / Mataró / 1928 / Artur Cirés / Intèrpret actual del protagonista) / [Foto]" 1924/01/06 // Premià de Dalt / Teatre La Benèfica 1

2235 Tcat Ribas i Julià, Tomàs El preceptor Comèdia Mataró Tria i Tarragó 1928 "Biblioteca ""Ideal Art"", 002" Casal l'Aliança "30,5 cm 19 p" 9 exemplars "Biblioteca ""Ideal Art"" / Teatre / Edició popular / Preu . 50 cèntims / Tomàs Ribas i Julià / El preceptor / Comedia en tres actes i en prosa, original / Núm 2 / Octubre / Mataró / 1928 / Josep Parera / (Interpret del personatge ""Octavi"") / [Foto]" 1928/03/04 // Calella // Casino Calellense 1

2236 Tcat Ribas i Julià, Tomàs Flor de cabaret Tragicomèdia Mataró Tria i Tarragó 1928 "Biblio