Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Nota: Si llegiu aquest missatge és perquè no podeu visualitzar els arxius CSS vinculats a la pàgina o perquè utilitzeu un navegador que no compleix els estàndards.

Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró

Arxiu

Arxiu d'imatges

Arxiu d'imatges general (IMA 3)

Base de dades d'imatges.
Accedir-hi


Fons propi des dels anys cinquanta (IMAFP 3)

Fotos de les activitats del Museu-Arxiu des dels anys 50
Accedir-hi


Fotos estereoscòpiques d'Ignasi Mayol (IMAEM 3)

Fotos estereoscòpiques d'Ignasi Mayol i Pasant (1875-1948)
Accedir-hi


 

Arxiu musical (MUS)

Base de dades musical. Sumari del contingut

Accedir-hi


 

Arxiu audiovisual (AUD 2)

 

Documentació d'església (ESG)

Notarial del rector (NOT 1)

Capses catalogades

Aquesta secció recull la part no confiscada de la documentació notarial provinent del que havia estat l’escrivania de la parròquia. El cos principal d’aquesta documentació va ser confiscat l’any 1862 en aplicació de la Llei del Notariat i es troba actualment a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. La documentació que ha quedat és dispersa i heterogènia, possiblement fragments de manuals, esborranys i còpies. Ocupa uns 3 metres lineals. S’hi troben plets, vendes, testaments, capítols, àpoques, censals, violaris, requeriments i inventaris, datats entre els segles XIV i XX.
Accedir-hi


Preveres (PVR)

Preveres diocesans relacionats amb Mataró.
Accedir-hi


 

Padrons Municipals

El Museu Arxiu incorpora a la seva intranet una eina que facilita la consulta dels padrons municipals d'habitants digitalitzats, principalment a partir del nom del carrer. També dóna accés als padrons de Registre Civil (naixements, matrimonis o defuncions) i al Cens Patronal i Obrer, en aquest cas a partir dels noms de fàbriques o dels seus propietaris o també d'oficis. L’eina incorpora l’equivalència entre les diferents denominacions dels carrers. La consulta és presencial.

 

Documentació

Fons patrimonials i personals (PAT 1)

Capses catalogades

Documents procedents de donacions de persones, famílies, empreses, botigues i entitats. El conjunt supera en volum el propi de l’Església: ocupa gairebé 70 metres lineals. Els fons més importants són els de les famílies Reniu Padró, Gualba, Màrgens, Arenas, Salas Oliveras i Milans del Bosch i de Lluís Ferrer i Clariana.
Sumari del contingut

Accedir-hi


Fons d'entitats (ENT)

Capses catalogades

Documentació de més de 500 entitats d’àmbit mataroní, esportives, socials, culturals, econòmiques, artístiques, polítiques, escolars, musicals, excursionistes, recreatives, gremials, sindicals. A vegades pocs documents, d’altres diverses capses amb informació original única, que ocupa uns 40 metres lineals.
Accedir-hi


Genealogia (GEN)

Treballs aportats per diversos investigadors que s’han interessat per la seva família o persones mataronines que es poden documentar a través dels llibres sagramentals de la parròquia.
Accedir-hi


Pergamins (PGM 1 3)

Col·lecció formada per més d’un miler d’unitats, des del segle XII. 392 del fons parroquial (segles XIII al XVIII). La resta, de donacions particulars, destaquen: els fons d’Antoni Marfà i Serra, de Marià Ribas i Bertran, de la família Milans del Bosc i el fons Ballot.
Sumari del contingut

Accedir-hi


Documents (DOC)

Goigs, auques i altres impresos populars (FOL)

Treballs i articles (TRE)

Conjunt d’estudis i articles de temàtica local, de caràcter escolar, universitari, conferències, articles de premsa i altres de publicats o inèdits.
Accedir-hi


 

Mataró: Noms de llocs (base de dades) (MNL)

 
∞∞∞

Secció de l'Arxiu

 

Sala de consultes

 

Sala Ciutat

 

Padrons municipals

 

Partitura Mn Manuel Blanch

 © 2006  Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró  •  Fet amb Xhtml i Css  •  Polítiques de privacitat i cookies
Advertiment: Els resultats d'una traducció automàtica no són mai completament fiables