Nota: Si llegiu aquest missatge és perquè no podeu visualitzar els arxius CSS vinculats a la pàgina o perquè utilitzeu un navegador que no compleix els estàndards.

Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró

Arxiu

Documentació civil

Enrere

Document 2
Títol INSTITUT MILÀ I FONTANALS - 1
NdC
Quantitat 10 llibres ressenyats a "Contingut"
Contingut BUTLLETÍ BIBLIOGRAFIC
ESTUDIS MEDIEVALS

1.993 – 1.995
Va Per trimestres - Redacció: Rosa Mayordomo Font - Anna Pérez del Castillo - Maria Teresa Ferrer Mallol Temes Tractats:

Monografies (Edat Mitjana)
Índex de matèries
Índex d’autors i títols (obres col·lectives)
Buidat temàtic (Edat mitjana) de Revistes i obres col·lectives
Índex de matèries
Índex d’autors i títols (obres col·lectives)
Revistes i obres col·lectives buidades
Observacions Aportacions varies. Procèdencia desconeguda.

Enrere

 © 2006  Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró  •  Fet amb Xhtml i Css