Nota: Si llegiu aquest missatge és perquè no podeu visualitzar els arxius CSS vinculats a la pàgina o perquè utilitzeu un navegador que no compleix els estàndards.

Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró

Arxiu

Documentació civil

Enrere

Document 2
Títol CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA - ACTIVITAT MERCANTIL -
NdC
Quantitat 105 documents ressenyats a "Contingut"
Contingut ARXIU Nº 1 - 18 documents (unitats) corresponents a : “Memorias y Datos Estadísticos
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Mataró”
Anys:
1910 AL 1919 - del 1921al 1925 - 1928 Del 1933 al 1934 (ARXIU COMPLEMETARI EN VARIOS ANYS)
1941 – 1943 - 1948 – 1949 i del 1950 al 1959 consecutivament. ARXIU Nº 2 - 10 documents (unitats) corresponents a: “Memorias y Datos Estadísticos
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Mataró” Del 1960 al al 1969. ARXIU Nº 3 - 5 documents (unitats) corresponents a: “Memorias de la Caja de Ahorros Layetana”
“Ejercicios” i “Balances de situación” Anys: 1969 - 1970 –1971 – 1972i 1973. ARXIU Nº 4 -13 documents (unitats) corresponents a: “Memorias de la Caja de Ahorros Layetana” Anys:1970, 1971, 1972, 1973, 1974 –1975 – 1976 1977 –1978 – 1979 1980 –1982 – 1983 - 1984 (ANYS 70-73 EN ARXIU COMPLEMENTARI)
COMPENDI – VARIS
ARXIU Nº 5 - 21 douments corresponents a:
· Memòries i informes anuals
Anys: 1985 –1986 – 1987 –1988 1989 – 1990 i 1991
· ACTIVIDADES de la Caja de Ahorros de Mataró – any 1966.
· Balance y Datos Estadísticos Ej. 1968.
· Balance y Datos Estadísticos a 30/04/69
· Balance de situación de la Cajas de Ahorros Confederadas a 31/ 12 / 1975.
· CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MATARÓ - Estatuts anys 1919 – 1933 - 1950 i 1977
- Reglament any 1920.
· CAJA DE AHORROS LAYETANA
- Estatutos sociales – Reglamento del Sistema de Elección (anys 70’S i 80’S) Estatuts - Normes Reguladores dels Procediments d'Elecció (Agost 1991 - Maig-2003) x ATENEO MATARONÉS - Facsimil "memoria Anual del Ateneo Mataronés - 1867"- reproduit al 1972 - ARXIU Caixa ARXIU COMPLEMENTARI NOTA: ALGUNES "MEMÓRIAS Y DATOS ESTADÍSTICOS" ESTAN EN UN ARXIU COMPLEMENTARI A PART, DEGUT A QUE LES CAIXES ESMENTADES ESTAN PLENES
Observacions Aportacions varies tant dels membres de l'Arxiu com de Joaquim Dorda, com de la família Ferrer Clariana. S'ha comptat unitats, però val a dir que hi ha documents que consten de 1 a 5o més exemplars.

Enrere

 © 2006  Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró  •  Fet amb Xhtml i Css